İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Programı"

Transkript

1 GT001, rev. 4 Doküman # W103-ITU-TR Yayın Tarihi: 05-Mart-2014 Sayfa 1 / 5 Amaç Bu prosedür Intertek Test Hizmetleri A.Ş. İş Güvencesi Departmanı tarafından yürütülen ISO17065 ve İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme faaliyetleri ile ilgili program detaylarını tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur. Kapsam Sorumluluk Test Hizmetleri A.Ş. İş Güvencesi Departmanı tarafından yürütülen ISO17065 ve İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme faaliyetlerin yapısı, belgelendirme süreci, belge geçerliliği, belge sürdürülmesi/askıya alınması/geri çekilmesi, logo kullanımı, düzeltici faaliyet süreci konularını kapsamaktadır. Kontrolör, kontrol işlemlerini gerçekleştirmekten, kontrol planı hazırlamaktan, düzeltici faaliyet kapatmalarının takibini yapmaktan ve değerlendirme prosesi esnasında toplanan bilgileri sertifikere sunmaktan sorumludur. Sertifiker, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirerek ürünün belgelenip belgelenemeyeceği hakkında karar vermekten sorumludur Belgelendirme Yapısı Başvuran, belirlenen süre içerisinde, belgelendirme için gerekli olan tüm şartları etkin olarak yerine getirebildiği takdirde, Intertek belgelendirme talebini gözden geçirecek ve başvuranın belgeye hak kazanabilmesi için uygunluğuna karar verecektir. Ayrıca Başvuran / müşteri, a) Ürün belgelendirmesinde İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (sayı belirtilmediği sürece yürürlükte olan) ile ilgili şartlara daima uyacaktır, b) Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler; hukuki yapılarında, tarımsal faaliyetlerinde veya üretim alanlarında yaptığı her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde bildirir. c) Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler; sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri saklı kalmak koşuluyla, sertifikasyon kapsamındaki ürün veya ürünlerini geçici veya sürekli olarak iyi tarım uygulamaları kapsamından çıkarma hakkına sahiptir. d) İyi tarım uygulamalarına başlayan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler bu Yönetmelikte belirtilen hususlara dair her türlü kayıtlarını Bakanlık yetkililerine ve Intertek a ibraz eder, üretim alanlarını denetime ve kontrole açar. e) Değerlendirmenin yürütülmesi için, muayene dokümantasyon, bütün alanlara erişebilme imkânları, iç tetkik raporlarını da içeren kayıtları ve değerlendirme amacı ile çalışan personel (meselâ deney, muayene, kıymet biçme, gözetim, yeniden değerlendirme gibi işlerde) ve şikayetlerin çözümü de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapacaktır. f) Belge yayını sonrasında yalnız belgenin verildiği hususlar kapsamında hak iddia edecektir, g) Kendi belgesini, Intertek ın şöhretini zedeleyecek şekilde kullanmayacak ve kendi belgelendirilmesi ile ilgili olarak, belgelendirme kuruluşunun şaşırtıcı ve yetkisiz bulacağı beyanlarda bulunmayacaktır, h) Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde, belgelendirmeye atıf yapan reklam malzemelerini kullanmayacak, Intertek ın talebi üzerine bütün dokümanları iade edecektir, i) Belgelendirmeyi, sadece sistemin/ürünün ilgili standartla uyum içinde olduğunu göstermek için kullanacaktır, j) Hiç bir belgenin veya raporun veya bunların bir kısmının, yanlış amaçlar için kullanılmamasını sağlamak için gayret gösterecektir, k) Dokümanlarda broşürlerde veya reklam işlerinde kendi sistemine/ürünlerine atıfta bulunurken bu kurallar ile uyum içinde olacaktır. 2.0 Belgelendirme Bir belgelendirme denetimi/kontrolü tamamlandığında ve ürünlerin Sertifiker tarafından yeterli olduğu anlaşıldığında, Intertek başvurana uygun şekilde bilgi verecek ve belgeyi yayınlayacaktır. Sertifika düzenlenebilmesi için birinci derece kontrol noktalarının tamamına, ikinci derece kontrol noktalarının en az yüzde doksan beşine ve taraflar arasında yapılan sözleşme esaslarına uyulması gerekmektedir. Uygunsuzluk halinde; üretici, üretici örgütü veya müteşebbise aşağıda belirtilen yaptırımlar uygulanır. Sınıflandırma Durum Faaliyet Yaptırımlar Uyarı Majör (Birinci derece) kontrol noktalarının herhangi birine veya Minör (ikinci derece) kontrol noktalarının yüzde beşinden uymayanlara faaliyet fazlasına düzeltici talebinde bulunarak veya yaptığı sözleşme aykırılık hükümlerine olması durumunda düzenlenir. Maksimum uyumsuzluk düzeltici faaliyet süresi Uyarı üzenlendiği tarihten itibaren 28 günlük bir süredir. Uyarı, Komple veya kısmı askıya alma. Yazılı kanıt yada haberli denetim sonrası uygunsuzluğun kapatılması ile askıya alma çözümlenir Şayet uyumsuzluk bir Major Zorunlulugun yerine getirilmemesiyle ilgiliyse, askıya alma uygulaması yapılmadan önce, maksimum 28 günlük bir erteleme süresi verilmesi, uyumsuzluklara karşı alınan düzeltici faaliyetlerin uygulanısı sürecinde kontrolör/denetçi tarafından gerçeklestirilen kontrol/denetim sırasında, insan, çevre ve tüketici güvenligine ilintili uyumsuzlugun kritikliğinin degerlendirilmesine baglı olacaktır. Majör Zorunlukla veya %5 den fazla minör Zorunluluklarla ilgili uyumsuzlukların düzeltilmesi için verilecek olan süreye (28 gün içerisinde) Intertek karar verecektir. İnsan, çevre ve tüketici güvenligini ciddi anlamda tehdit eden sakıncalar oldugu durumda kesinlikle zaman verilmeyecek ve derhal bir kısmı veya komple askıya alma işlemi uygulanacaktır. Süre,

2 GT001, rev. 4 Doküman # W103-ITU-TR Yayın Tarihi: 05-Mart-2014 Sayfa 2 / 5 Kısmı veya Komple Askı İptal Düzenlenen uyarının 28 gün içinde kapatılamamsı veya İnsan, çevre ve tüketici güvenligini ciddi anlamda tehdit eden sakıncalar oldugu durumda veya yaptığı sözleşme hükümlerine aykırılık olması durumunda Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi veya yaptığı sözleşme hükümlerine aykırılık olması durumunda Komple veya kısmı askıya alma. Yazılı kanıt yada haberli denetim sonrası uygunsuzluğun kapatılması ile askıya alma çözümlenir. uyumsuzlugun tehlikesine ve çevresel sartlara göre en fazla 28 gün olmak şartı ile üreticinin bu düzeltmeleri yapabilecegi gün sayısına göre ayarlanacaktır. Üretici sertifikasyon statüsünü elde etmeden/yeniden kazanmadan önce Majör Zorunluluk uyumsuzluklarını kapatmak ZORUNDADIR. İlk kez sözleşme yapılam üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde veya ilk kez sertifikasyon kapsamına alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin üç aydan daha fazla bir sürede kapatılması durumunda, yeniden yerinde kontrol yapılır. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla ürün askıya alınır. Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır. Askıya alma altı aydan fazla olamaz. Çiftçi yada çiftçi grubunun ITU yönetmeliği gereği ilgili yasal kurumlara bilgilendirme yapılır. ITU/marka, Intertek logo, sertifika yada Intertek ile ilgili diğer dokümanları kullanımı askıya alım süresinde engellenir. Eğer askıya alma sebebi 6 ay sonra çözümlenmemişse sertifika ve Intertek ile olan sözleşme iptal edilir. - Sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemini İptal işlemine maruz kalan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren on iki ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez. Grup sertifikasyonuna dahil üretici/ üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici/ üreticileri etkilediği durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici/üreticilere uygulayabilir. Habersiz kontroller sözleşmelerde belirlendiği şekilde ve ilgili yönetmelik/standart çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Fakat Intertek gerekli gördüğü takdirde habersiz kontroller haricinde ziyaretler gerçekleştirilebilecektir. Belgelendirme veya belge yenileme denetimi / kontrolü sonrasında yayınlanan belge, yayın tarihinden itibaren müşterinin belgelendirme kuralları ve düzenlemelerine uyması şartı ile belge üzerinde yazan geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Habersiz kontrollerde ilk belgelendirme veya belge yenileme denetimi tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) yıl içinde yapılmalıdır. Habersiz kontrollerde; kontrolden en fazla kırksekiz saat öncesinde üretici, üretici örgütü veya müteşebbise bildirimde bulunur. Şikayetlerin araştırılması, değişikliklerin incelenmesi veya askıya alınan belgelendirmelerin izlenmesi ve askıdan indirilmesi amacıyla Intertek tarafından kısa saha denetimleri/kontrolleri gerekli görülebilir. Bu durumda denetim/kontrol ekibinin seçiminde Intertek ilave dikkat gösterecektir. Belge, Intertek ın mülkiyetindedir ve talep edildiğinde iade edilecektir. Tüm müşteriler, belgelendirildikleri kapsam çerçevesinde aldıkları tüm şikâyetlerin kayıtlarını tutacaktır. Bu kayıtlar Intertek denetimlerinde/kontrollerinde hazır bulundurulacaktır. 3.0 Belgelendirme Kapsamının Genişletilmesi Belge kapsamını, ilave prosesleri, ürünleri, hizmetleri veya sahaları kapsayacak şekilde genişletmek isteyen kuruluş yazılı olarak Intertek a başvuracaktır. Sertifiker bu genişletmenin yapısını gözden geçirecek ve gerçekleştirilmesi gereken denetimler/kontroller hakkında karar verecektir. Bu doğrultuda, Intertek sözleşmede yapılacak değişikliklere ilişkin hakkını saklı tutar. 4.0 Belge Sahipleri (Müşteriler) Tarafından Yayın Belge sahibi kuruluş, her durumda, yayınlarına ve reklâmlarına gerekli dikkati gösterecek olup, böylece belgelendirilmiş ve belgelendirilmemiş kapsamlar arasında bir karışıklığın meydana gelmesini önleyecektir. Belge sahibi kuruluş, 3. kişilere karşı, bir ürününün, prosesin, sahanın veya organizasyonun veya hizmetin belgelendirme kapsamında olmadığı halde belgelendirme kapsamındaymış gibi yanıltıcı hareketlerde bulunamaz.

3 GT001, rev. 4 Doküman # W103-ITU-TR Yayın Tarihi: 05-Mart-2014 Sayfa 3 / Belge, Logo ve Akreditasyon Markalarının Yanlış Kullanımı Müşteriye belge teslimi sırasında verilen belge ve logolar, belge ve logo talimatlarına uygun olarak kullanılmak zorundadır. Belge ve logonun ilgili talimata uygun kullanılmadığının tespiti durumunda denetim/kontrol ekibinin kabul edeceği düzeltici faaliyet müşteri tarafından zamanında ve doğru olarak tamamlanmaz ise Intertek tek taraflı olarak hiçbir yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi feshedecektir ve ilgili hususta doğabilecek her türlü zarar ve ziyan geriye etkili olarak müşterinin sorumluluğunda olacaktır. 3. Kişilerin tarafından müşterilerin belgelerini yanlış kullandıkları bildirildiğinde Intertek gereken faaliyetleri başlatacaktır. Intertek a müşteri hakkında yapılan şikâyetler ve gelen bilgiler değerlendirildiğinde, belge kullanımının artık belgelendirme kuruluşunun kuralları ile uyum içinde olmadığını göstermesi durumunda Intertek müşterinin yerinde denetim/kontrol yapma hakkına sahiptir. 6.0 Belgenin Geçerliliği Ürün belgelendirme için başvuran/müşteri, belgelendirme sürecinin TS EN 17065: Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar doğrultusunda yürütüleceğini ve ilgili kural ve düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Düzenlenen belgeler; belge üzerinde yazılı olan kapsam, adres, standart, ürün ve geçerlilik süresi çerçevesinde geçerlidir. 3. kişilere hak bahşetmez. Sertifikanın yayınlanmasından sonra sertifika geçerlilik süresi içerisinde aynı kapsamdaki yeni ürün veya ürünlerin kontrolünün tamamlanması durumunda, önce yayınlanan sertifika revize edilerek yeni ürünler sertifika kapsamına alınabilir. Sertifikanın revize edilmesi durumunda, sertifika geçerlilik süresi uzatılamaz. 7.0 Belgenin/Belgelendirmenin Askıya Alınması Intertek tarafından yapılmakta olan belgelendirme işlemi ve/veya verilen belge, belirli bir süre için aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydı ile bu gibi durumlarda askıya alınabilir: Denetim/kontrol sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar, belgenin derhal geri çekilmesini gerektirecek yapıda değilse; Yanıltıcı yayın veya reklâm gibi belgenin yanlış kullanımı tespit edildiğinde, müşteri tarafından bu durum uygun şekilde telafi edilmezse veya farklı uygun tedbirler alınarak çözümlenmezse; Müşterinin gönüllü olarak askıya almayı talep etmesi halinde Intertek ın Belgelendirme Kuralları ve Düzenlemelerinin herhangi başka bir şekilde ihlal edilmesi halinde; Uygunsuzluklar için başlatılan Düzeltici faaliyet isteklerinin 28 gün içerisinde tamamlanmaması veya tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği durumunda Zamanı gelen gerekli habersiz denetimlerin/kontrollerin reddedilmesi veya tarihlere uyulmaması durumunda; Askı süresi azami 6 ay olup sürece/süreye ilişkin karar ilgili standartlara uygun olarak Sertifiker tarafından verilir. Müşteri, askıya alınmış belge kapsamında bulunan herhangi bir ürününü belgelendirilmiş olarak tanımlayamaz. Belgelendirmenin resmi olarak askıya alındığı, Intertek tarafından belge sahibi kuruluşa bildirilecektir. Aynı zamanda askıya alınma durumunun hangi koşullar altında kaldırılacağı da belirtilecektir. Askıya almada karardan itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir. Müşteri kendilerine uygulanan işlemlerle ilgili olarak yapılan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde İntertek e itiraz edebilir. Askıya alınma sürecinin sonunda belgenin kullanım hakkının geri verilmesi ve tespit edilen koşulların yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi için bir araştırma gerçekleştirilecektir. Bu koşulların yerine getirilmesi durumunda müşteriye belgenin kullanım hakkının tekrar iade edildiği bildirilerek, askıya alınma durumu sona erdirilecektir. Eğer koşullar yerine getirilmez ise belge geri çekilecektir. Intertek, belgelerin askıya alınması ve yeniden iade edilmesinden kaynaklanan tüm masrafları müşteriye tahakkuk ettirecektir. 8.0 Belgenin/Sürecin Geri Çekilmesi/İptali Bir belge aşağıda belirtilen durumlarda geri çekilir veya belgelendirme kapsamı daraltılır: - Madde 7 de anlatılan askı sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde; - Denetimlerde/kontrollerde uygunsuzlukların ciddi boyutlarda olduğu ortaya çıkarsa; - Başvuran/müşteri finansal yükümlülüklerini yerine getirmezse; - Başvuranın/müşterinin, Intertek Sisteminin kötü anılacağı girişimlerde bulunması halinde. - İlgili standartlarda, yasal düzenlemelerde tanımlanmış kurallara uyulmaması durumunda.

4 GT001, rev. 4 Doküman # W103-ITU-TR Yayın Tarihi: 05-Mart-2014 Sayfa 4 / 5 Yukarıdaki koşullarda Intertek başvurana/müşteriye haber vererek belgeyi/belgelendirme sürecini geri çekme yetkisine sahiptir. Genel Müdür bu durumda Yönetim Kuruluna bildirimde bulunacaktır. Kuruluş itiraz etme hakkına sahiptir. Belge/belgelendirme süreci aşağıda belirtilen durumlarda iptal edilecektir: - Başvuran/müşteri, belge/belgelendirilme sürecini sona erdirmeyi talep ettiğinde; - Sürecin veya hizmetin artık devam ettirilmemesi veya müşterinin söz konusu faaliyet alanından ayrılması durumunda; - Intertek İş Güvencesi Birimi tarafından müşterinin, Tescil Sistemini yanlış yansıtacak veya verilen herhangi bir belgeye hak kazanma kararının doğru uygulanmadığı gibi girişimlerde bulunduğu tespit edildiğinde. 9.0 Düzeltici Faaliyetler Intertek, belgenin yanlış kullanıldığına dair bir bildirim aldığında, bu bildirim araştırılacaktır. Yanlış kullanım ispatlandığında araştırmanın maliyeti müşteri tarafından ödenecektir. Intertek, yanlış kullanımın boyutunu ve gerçekleştirilmesi gereken düzeltici faaliyeti belirleyecektir. kullanılacak faaliyetler ile sonuçlandırılmayacaktır Ücretler ve Sözleşme Şartları Intertek, sözleşmedeki edimlerin dışında ilave olarak istenilecek olan belge v.s. hizmetler için belirlenecek oranlardaki ücretleri talep etme hakkına sahiptir. Ticari düzenlemeler Intertek ile başvuran/müşteri arasındaki sözleşmelerde verilmiştir. Kuruluş un belgelendirme sürecine ait ücretleri ödemesini takiben Intertek belgeyi yayınlayacaktır / belgelendirmeyi devam ettirecektir. Intertek tarafından başvurana / müşteriye, belgelendirme sürecine ait mali yükümlülüklerin ve belirli bir süre içerisinde ücreti ödemesinin yazılı bildirmesini takiben, belirlenmiş süre sonunda halen ödeme yapılmamışsa, Intertek belgeyi geri çekme hakkına sahiptir Kuruluş ve Kuruluşun Sisteminde Gerçekleşen Yapısal Değişiklikler Tüm başvuranların / müşterilerin, dokümantasyonlarını güncel tutmaları ve organizasyon sisteminde veya yapısında meydana gelen herhangi bir önemli değişikliği 1 ay içinde Intertek e bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle belgelendirmenin kapsamına etki edebilecek (tüzel kişiliğin değişmesi, adres değişikliği, personelin veya saha/ürün ilavesi, çıkması gibi) veya Yönetim Temsilcisi, İç Kontrolör konumuna yeni bir kişinin atanmasıyla sonuçlanan değişiklikler bildirilmelidir. Intertek bu değişiklikler karşısında gerekli gördüğü takdirde yeniden denetim yapma hakkına sahiptir. Intertek denetçileri/kontrolörleri bir önceki denetimden itibaren yönetim sisteminde meydana gelen tüm değişikliklerden haberdar edilmelidirler. Intertek belgelendirme sistemi gerekliliklerindeki değişiklikleri müşterilerine bildirecektir Belgelendirme Sürecinde Yer Alan Denetimlere İlişkin Bilgi Belgelendirme Denetimi; kuruluşun uyguladığı sistemin başvurduğu prosedür, standard, spesifikasyon ve/veya mevzuat şartlarına uygunluğunun ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve sonucunda belgenin yayınlanması amacıyla yapılır Habersiz Denetim; Müşterinin belgelendirildiği ve belge üzerinde yazılı ürünler dâhilinde uygunluk ve yeterliliğinin, habersiz olarak değerlendirilmesi ve belgenin devamlılığı ve sonraki dönem belge yenileme denetimi düzenlemeleri için karara varılması amacıyla yapılır. Bu faaliyet belgelendirme yapıldıktan sonraki ürün yetiştirme döneminde planlanır ve uygulanır. Habersiz denetim süreleri müşterinin yapısına, ürün çeşidine, saha sayısına ve sahalarının yerleşimine göre sözleşmeye konu olan ilgili standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenir. Belge Yenileme Denetimi: Sözleşme yapılması halinde belgelendirilen ürünler için bir sonraki hasat döneminde gerçekleştirilen denetimdir. Belgelendirme denetiminde kontrol edilen tüm kontrol noktaları tekrar kontrol edilir ve sonuçlar sözleşmeye konu standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilir. Kapsam genişletme veya kapsam daraltma denetimleri; kuruluşun belgelendirme kapsamına etki eden değişikliklerin, ilgili standart/spesifikasyon/mevzuat şartlarına uygunluğu ve yeterliliği açısından değerlendirilmesi ve/veya sonucunda yeni belge yayınlanması amacıyla yapılır. Takip denetimi; Denetçi uygun gördüğünde, uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin sahada doğrulanması amacıyla yapılır. Ayrıca denetim ekibinin uygun göreceği diğer hususlar da programa dâhil edilebilir. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler/iyileştirmeye açık noktalar majör uygunsuzluk, minor uygunsuzluk ve tavsiye olarak üçe ayrılır ve kontrol noktalarının sınıflandırması ilgili yönetmelik tarafından tanımlanır.

5 GT001, rev. 4 Doküman # W103-ITU-TR Yayın Tarihi: 05-Mart-2014 Sayfa 5 / 5 Denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukların belgelendirme kararlarına ve/veya sürece etkisi, aşağıda açıklanmıştır: - Uygunsuzluk(ların) tespiti durumunda; düzeltici faaliyetin doğrulanması dokümante kanıtların ibraz edilmesini ve/veya sahada doğrulamayı gerektirir. Bu dokümanlar, ofiste incelenebilir ve kabul edilebilir bulunduğunda etkinliği bir sonraki habersiz ve/veya belge yenilemede denetlenir. Bu tür uygunsuzlukların kapatılması için azami süre 28 (yirmisekiz) gündür. İlk kez sözleşme yapılan müşterinin kontrolünde veya ilk kez sertifikasyon kapsamına alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin üç aydan daha fazla bir sürede kapatılması durumunda, yeniden yerinde kontrol yapar. Ürün belgelendirmede tespit edilen uygunsuzlukların sahada doğrulanarak ve/veya dokümante kanıtlar ile kapatılıp kapatılmamasına sertifiker karar verir. Belge yayını, uygunluk durumunun ilgili standart ve yönetmeliklerde tanımlanmış şartları karşılaması durumunda yapılır. Revizyon Günlüğü Revizyon no. Değişiklik tanımı Yayın tarihi 0 İlk yayın

ECOCERT. İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı

ECOCERT. İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. 184 Sokak No:60 Daire:3 Bornova İZMİR Tel : (232).343 43 60-343 55 50 Fax : (232).343 39 59 office.turkey@ecocert.com

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ İYİ TARIM UYGULAMALARI TANIMLAR Birinci Derece Kontrol Noktası: Birinci Derece Kontrol Noktası olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 13, 18.07.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Akatlar Mah. Hare Sok. 2.Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent / İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1. Amaç TS EN ISO / IEC 17065, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve talep edildiğinde AB- Konsey Yönetmeliği Organic Production and Labelling of Organic Products

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 03.04.2013 Yönetmelik ismi prosedür olarak değiştirildi. Numarası P.23 olarak değiştirildi. 03.01.2012 02 14.11.2013 Kamuya açık tutulacak hususlar

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ 1.2. KAPSAM. 2. TSE SİSTEM BELGESİ 2.1. Kısaltmalar ve Tanımlar 2.2. TSE SİSTEM BELGESİ

SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ 1.2. KAPSAM. 2. TSE SİSTEM BELGESİ 2.1. Kısaltmalar ve Tanımlar 2.2. TSE SİSTEM BELGESİ SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ Bu talimat, 132 sayılı kanuna istinaden ISO/IEC 17021 kuralları çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından Kuruluşların Yönetim Sistemlerinin

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları 1. Kapsam 1.1 Bu Belgelendirme Hüküm ve Koşulları, sadece

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARAFLARI NAVİGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. AHMET NAFIZ GÜRMAN MAH. METROPOL CENTER KAT:11 DAİRE:46 MERTER İSTANBUL ( Bundan böyle NAVİGA olarak geçecektir ) KURULUŞ

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı