Hibe Başvuru Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hibe Başvuru Kılavuzu"

Transkript

1 B İ N Y I L K A L K I N M A H E D E F L E R İ N E U L A Ş M A F O N U MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMI İklim Değişikliğine Topluma Dayalı Uyum Hibe Programı Hibe Başvuru Kılavuzu Referans: MDG-F 1680/CBA En Son Başvuru Tarihi: 09 Temmuz 2009 Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 1 / 70

2 Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi konulu BM Ortak Programı (UNJP) hükümleri ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mali Yönetmelik ve Kuralları uyarınca belirlenmiş olan Topluma Dayalı Uyum (CBA) Hibe Programı kapsamında yer alan hibe projelerinin sunumu, seçilmesi ve uygulanmasıyla ilgili kurallar bu kılavuzda belirtilmiştir. MDGF 1680 Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi konulu BM Ortak Programı çerçevesinde Topluma Dayalı Uyum Hibe Programı İhale Makamı UNDP dir. Ortak Program kapsamındaki Topluma Dayalı Uyum Hibe Programı nın hedefi İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve olumlu etkilerden azami faydalanmayı sağlayacak şekilde Seyhan Nehri Havzası nda yaşayanların ve kurumların iklim değişikliğine uyum kapasitelerini geliştirmek ve Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşmayı güvence altına almak için kurumsal ve yönetsel bakış açısındaki değişimleri desteklemek ve belirli/yenilikçi uyum faaliyetlerini gerçekleştirmektir. ÖNEMLİ NOT: Bu Hibe Başvuru Kılavuzu, esas olarak İngilizce hazırlanmış ve bilgilendirme amacıyla Türkçe ye çevirisi yapılmıştır. Bu iki kopya arasında herhangi bir çelişki veya fark olması durumunda İngilizce kopyadaki kurallar ve prosedürler esastır. Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 2 / 70

3 İÇERİK 1. GİRİŞ İklim Değişikliği ve İklim Değişikliğine Uyum İklim Değişikliğinin Türkiye ye Etkileri İklim Değişikliği ve Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs) UNDP/İspanya Binyıl Kalkınma Hedefleri ne Ulaşma Fonu Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı Seyhan Nehri Havzası nda Topluma Dayalı Uyum Hibe Programı UYGUNLUK KRİTERLERİ Kimler Başvurabilir Finansman Sağlanacak Konular Genel Şartlar Topluma Dayalı Uyum Hibe Programı İçeriği ve Konular Uygun Olmayan Hibe Projeleri Hibe Programından Karşılanabilecek Maliyetler Uygun doğrudan maliyetler Uygun olmayan maliyetler Yedek Akçe Uygun Dolaylı Maliyetler (Genel İdari Giderler) HİBE PROJELERİNE BAŞVURULMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ Başvuru Süreci Adım A-1: Kavramsal Teklif Çağrısı Adım A-2: Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Adım A-3: Kavramsal Teklif ve İndikatif Bütçelerin Sunulması Kavramsal Tekliflerin Değerlendirilmesi, Sıralanması ve Ön-Seçimin Yapılması Adım B-4: Açılış ve İdari Kontrol Adım B-5: Kavramsal Tekliflerin Ön-değerlendirmesi Adım B-6: Teknik Değerlendirme ve Başvuruların Sıralanması Adım B-7: İndikatif Bütçe Tekliflerinin Açılması Adım B-8: Başvuranların (ve Ortaklarının) Uygunluklarının Kontrolü Adım B-9: Ön-Seçimi Yapılan Kavramsal Tekliflerle İlgili Program Yürütme Komitesinin Onayının Alınması Adım B-10: Başarılı Bulunan Kurumların Bilgilendirilmesi Proje Dokümanlarının Hazırlanması Adım C-11: Proje Dokümanlarının Geliştirilmesi Adım C-12: Gözden geçirme ve Nihai Kararın verilmesi Sözleşmelerin İmzalanması BM ORTAK PROGRAMI TARAFINDAN TOPLUMA DAYALI UYUM HİBE PROJE BAŞVURUSU KABUL EDİLMESİ HALİNDE GEÇERLİLİK KAZANACAK PROJELERİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ ŞARTLAR TERİMLER EKLER Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 3 / 70

4 KISALTMALAR MDGs CBA UNJP UNDP FAO UNIDO UNEP UNCT ICCAP MOEF MARA MOIT UNDAF PMC TAC IPCC Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Topluma Dayalı Uyum Birleşmiş Milletler Ortak Programı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Tarım ve Gıda Örgütü Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü Birleşmiş Milletler Çevre Programı Birleşmiş Milletler Ülke Ofisi Kurak Alanlarda İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim üzerine Etkileri Çevre ve Orman Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi Program Yönlendirme Komitesi Teknik Danışma Komitesi Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 4 / 70

5 1. GİRİŞ 1.1. İklim Değişikliği ve İklim Değişikliğine Uyum İklim değişikliği, karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişikliklerdir 1. İklim değişikliğinin temel özellikleri küresel ortalama sıcaklıklarda artış (küresel ısınma), özellikle kara üstündeki bulut örtüsünde ve yağışta değişiklikler, buz tabakası ve buzulların erimesi ve kar örtüsünde azalma ve deniz sularının atmosferdeki ısıyı ve karbon dioksiti tutması sonucu deniz sıcaklığında ve deniz asit seviyesinde artış olarak sıralanabilir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli nin Dördüncü Değerlendirme Raporu (IPCC 2007) iklim değişikliğiyle ilgili belirsizliklerin çoğunu ortadan kaldırdı. İklim sistemindeki ısı artışları artık bilinen bir gerçektir. Küresel ısınmanın başta insanların yaydığı sera gazlarından (çoğunlukla karbon dioksit) kaynaklandığı artık çok açıktır. Küresel ısınmanın ana etkileri ve tehditleri yaygın durumdadır. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak, tropik siklonlar (hortumlar, tayfunlar), seller, kuraklıklar ve ağır yağışlar gibi aşırı hava koşullarının türlerinin, sıklığının ve şiddetinin ortalama sıcaklıklarda çok düşük bir artış olması halinde bile artması bekleniyor. Şimdiden bazı aşırı hava olayları görülmeye başlandı. Örneğin sıcak hava dalgaları ve aşırı yağışların sıklığında ve şiddetinde artış gibi. İklim değişikliğinin; su kaynakları, tarım ve gıda güvenliği, insan sağlığı, kara ekosistemleri ve biyolojik çeşitlilik ve kıyı alanları dâhil olmak üzere çevreye, sosyoekonomik unsurlara ve ilgili diğer sektörlere geniş kapsamlı etkileri olacaktır. Yağış modellerinde meydana gelecek değişikliklerin şiddetli su sıkıntısına ve/veya sellere yol açması muhtemeldir. Buzulların erimesi sellere ve toprak kaymasına sebep olabilir. Artan sıcaklıklar ekin mevsimlerini değiştirecek ve bu da gıda güvenliğini ve hastalık taşıyıcıların dağılımını etkileyecek ve daha çok insanı sıtma ve dang hastalığı gibi hastalık riskleriyle karşı karşıya getirecektir. Artan sıcaklıklar, birçok yaşam alanının ve türün yok olma oranlarını ciddi bir şekilde etkileme potansiyeline sahip olacak (sıcaklıklardaki 2 derecelik bir artış %30 etkiye sahip). Küresel ısınmadan özellikle etkilenecekler ise mercan kayaları, kutup altı ormanları, Akdeniz Bölgesi ve dağlık yaşam alanlarıdır. Deniz seviyelerindeki artış; -özellikle küçük ada ülkeleri ve deniz seviyesine yakın ülkelerde- daha büyük fırtınalar yaşanması, su baskınları ve kıyı şeridinin dalgalar tarafından daha fazla tahrip edilmesi riski anlamına gelmektedir. Aşırı hava olaylarının sağlık ve insan yaşamı üzerinde etkisinin yanı sıra çevresel ve ekonomik etkileri de olacaktır. Gelecek on yılda iklim sistemlerinde beklenen değişikliklerin birçok ülkenin kalkınma sürecine derin etkileri olacak. 2007/2008 İnsani Gelişme Raporu 2 da iklim değişikliğinin sadece bir gelecek senaryosu olmadığının altını çiziyor. Kuraklığa, sellere ve fırtınalara artan sıklıklarda maruz kalma, şimdiden fırsatları yok ediyor ve eşitsizliklere sebep oluyor. Diğer yandan, dünyanın, geri dönüşü olmayan ekolojik yıkım ve bu yıkıma bağlı sosyoekonomik tahribatların kaçınılmaz olduğu bir noktaya doğru ilerlediğine dair çok kuvvetli bilimsel 1 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çereçeve Sözleşmesi 2 İnsani Gelişme Raporu 2007/2008, UNDP, Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 5 / 70

6 kanıtlar bulunmaktadır. İklim değişikliği çok açık bir noktaya işaret ediyor: şimdiki neslin insani gelişiminde benzersiz olumsuz değişimler ve gelecek nesiller için büyük riskler. İklim değişikliğiyle mücadelede birbirini tamamlayan iki temel yöntem geliştirilmiştir: İklim Değişikliği Azaltımı: Sera gazı emisyonlarını azaltma veya bu emisyonlardan kaçınma, İklim Değişikliğine Uyum: Hassas ülkelerin, sektörlerin ve toplumların, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençlerini arttırma. Uyum, toplumların belirsiz gelecekle daha iyi başa çıkmalarını sağlayacak bir süreçtir. İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli düzenlemeleri ve değişiklikleri yapma yoluyla doğru önlemlerin alınmasını gerektirir (veya olumlu etkilerin kullanılmasını). Uyum, iklim değişikliğine karşı hassasiyeti azaltmada son derece önemli bir rol oynayacaktır ve gelecek on yılda ortaya çıkacak kaçınılmaz etkilerle başa çıkmanın tek yoludur. Bugün sera gazı salımlarını kessek bile, halihazırda değişen atmosferik koşullar ve dolayısıyla iklim değişikliğinin etkileri kalacaktır. Bu yüzden dünyanın da şimdiden taahhüt ettiği uyum, iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkileriyle mücadelede tek yoldur ve ayrıca hassas sektörlerde ekonomik faaliyetleri düzenlemek ve değişen iklim koşullarında sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için de bir fırsat sunmaktadır İklim Değişikliğinin Türkiye ye Etkileri Türkiye nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne resmen 2007 yılında sunduğu Birinci Ulusal Bildirim, geçmiş ve tahmini iklim eğilimleri üzerine özel çalışmalar sunmaktadır. Ocak 2007 de sunulan İklim Değişikliği üzerine Birinci Ulusal Bildirim e 3 göre; Türkiye nin batı illerinde kış yağışları son elli yılda önemli ölçüde azaldı. Buna karşılık sonbahar yağışları Orta Anadolu nun kuzey bölgelerinde artış gösterdi. Bu değişimlerin altında yatan meteorolojik mekanizmalar yeterince anlaşılmamaktadır. Yaz ve ilkbahar yağışları ise herhangi bir eğilim göstermemiştir. Geleceğe yönelik yapılan simülasyonlar 4 Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca toplam yağışta tahmini bir düşüş ve Türkiye nin Karadeniz kıyısı boyunca da bir artış göstermektedir. Yağışlarda en keskin mutlak düşüşlerin güney batı kıyısında olması bekleniyor. Son elli yılın yaz sıcaklıkları (ortalama ve maksimum) Türkiye nin batı illerinde artış gösterirken, kış sıcaklıkları genelde kıyı bölgelerinde düşüş göstermiştir. Yaz sıcaklıklarındaki bu artışa kentlerde görülen adacık olayının (kent sıcaklıkları) sebep olup olmadığı henüz belli değildir. Simülasyonlar Türkiye için ortalama yıllık sıcaklık artışının yılına kadar 2-3 C olacağını öngörüyor. Ülkenin batı yarısında, yaz sıcaklıklarının 6 C ye kadar artması bekleniyor. Su sıkıntısı Türkiye nin birçok bölgesinde şimdiden kendini hissettirmektedir ve başta tarım olmak üzere birçok sektörde hızla artan talep dolayısıyla bu sıkıntı artmaktadır. Türkiye nin 3 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne sunulan Birinci Ulusal Bildirim 4 Tüm simülasyonlar RegCM3 bölgesel iklim modeli kullanarak yapılmıştır. 5 Onol, B. ve Semazzi, F.H.M Doğu Akdeniz de İklim Değişikliği Simülasyonlarının Bölgeselleştirilmesi (Regionalisation of Climate Change Simulations over Eastern Mediterranean). Journal of Climate. Submitted. Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 6 / 70

7 özellikle iç bölgeleri 2007 de yaşanılan en sıcak yaz sonrası ciddi şekilde kuraklıkla karşı karşıya. Başkent Ankara da yaşanılan su sıkıntısı nedeniyle de su kesintileri yapılmaktadır. Galler in iki katı büyüklüğünde bir alana sahip olan ve Ankara nın güneyinden Akdeniz e kadar uzanan geniş Konya Ovası ise bir zamanlar Türkiye nin tahıl ambarı olarak biliniyordu. Yağışsız geçen bir yaz ve son on yıldaki iklim değişikliği etkilerinden sonra, onlarca göl kuruyarak yerel toplumlara ve doğal yaşama çok ciddi sonuçları beraberinde getirdi. Su kaynaklarında tahmin edilen değişikliklere uyum sağlamak için tüm sektörlerde son derece etkin su koruma girişimleri gerekecektir. Ayrıca sulamada ve su dağıtım sistemlerinde ise teknolojik değişimler gerekecektir. Bu kapsamda, doğal kaynakların korunması için sanayinin de uygun çevresel önlemler alması gerekmektedir. Yüksek sıcaklıklar, artan evapotranspirasyon ve azalan yağışlar da Türkiye deki hayvancılığı önemli derecede azaltacaktır. Otlakların sürdürülebilirliği şimdiden çok ciddi bir baskı altındadır. Türkiye nin toplam arazi alanının %85 inden fazlası çölleşme riski taşımaktadır 5. Türkiye BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi ne taraftır ve toprak kaybını önlemek ve bozulan alanları eski haline getirmek için Toprak Kaybı ve Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Eylemi ni (NAP) başlatmıştır. Yerel ekonominin iklim değişikliğine uyum sağlaması için bu programın önemli ölçüde genişletilmesi gerekmektedir. Türkiye de 30 milyondan fazla insan kıyı bölgelerinde yaşamaktadır. Bu bölgelerdeki altyapı ve tarım arazileri, Ulusal Deniz Seviyesi Gözlem Sistemi tarafından yılda yaklaşık 4-8 mm olarak ölçülen deniz seviyesi yükselmelerine karşı hassas konumdadır. Akdeniz Bölgesi nin kıyı alanlarında, yeraltı sularının giderek daha fazla çıkarılması suyun azalmasına ve birçok kıyı akiferinin deniz suyuyla dolmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte başta Orta ve Doğu Karadeniz, Ege Bölgesi nin kuzeyi ve Akdeniz Bölgesi nin doğusu olmak üzere Türkiye nin kıyı şeritleri günümüzde kıyı erozyonu ve sellerden olumsuz etkilenmektedir. Özellikle bu bölgelerde deniz seviyesinde gerçekleşecek bir yükselme mevcut sorunların boyutunu daha da arttıracaktır. Kuraklık, seller ve heyelanlar gibi doğal afetler, Türkiye nin iklimi değiştikçe sıklıklarını arttıracaktır. Kuraklık giderek ulusal bir kriz olarak tanınmaya başlandı ve kuraklık tahminlerini geliştirmek ve kuraklıkla mücadelede çiftçilere destek olmak üzere Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bir Kuraklık Merkezi oluşturuluyor. Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye bugüne kadar sel ve heyelanlarda Gayrisafi Milli Hâsılasına (GSMH) oranla en büyük kayıpları vermiştir. Nisan 2002-Mart 2007 yılları arasında İnsan ve Doğa Araştırmaları Enstitüsü (RIHN, Kyoto, Japonya), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Çukurova Üniversitesi tarafından Akdeniz in doğu kıyısında kurak bir bölge olan Seyhan ve Ceyhan Nehri Havzaları nda İklim Değişikliği Etkilerinin Kurak Bölgelerdeki Tarım Üretimi Üzerine Etkileri (ICCAP) başlıklı bir iklim değişikliği çalışması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında tarımsal üretim sisteminin toprak ve su yönetimine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme ve incelemesi yapılarak bölgesel iklim, hidroloji ve tarımsal ekonomi arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca bölgedeki tarımsal verimliliğin arkasındaki itici unsurların belirlenmesi amacıyla da sistemin iklim değişikliğine hassasiyeti konusunda bütüncül bir değerlendirme yapılmıştır. Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 7 / 70

8 ICCAP çerçevesinde yapılan iklim modelleri, havza boyunca sıcaklıkların 2070 yılına kadar C kadar artacağını öngördüğünü gösterdi. Ayrıca yağışların %25-35 oranında azalacağı ve beraberinde ekin üretiminde de düşüşler olacağı tahmin ediliyor. Yağış ve sıcaklıklardaki bu değişimler havzadaki farklı ekin türlerinin yerlerinin değişmesini gerektirecek. Bunlara ek olarak sulama için kullanılan su kaynaklarının, artan evapotranspirasyon ve azalan yağışların yanı sıra azalan kar yağışı ve ilkbaharda karların daha erken erimesi sonucu önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ekin üretiminin havzanın kuzey bölümlerine ve yüksek rakımlara kayması ve bu durumun da sığır yetiştiriciliğini etkilemesi bekleniyor. İklim değişikliğine uyum ihracat ürünlerine (örneğin kestane, zeytin ve meyveler) yönelmeyi ve buğday üretim alanlarının azaltılmasını gerektirebilir 6. ICCAP kapsamında yapılan yeraltı suları akışı ve modelleme çalışmaları Adana Ovası Akiferi ndeki yeraltı suyu kaynaklarının iklim değişikliği yüzünden hacim ve kalite bakımından düşeceğini ileri sürüyor. Artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar akiferin yeniden dolum seviyesini düşürecektir ve nüfus artışının yanı sıra yüzey suyu kaynaklarının azlığı nedeniyle akiferden daha fazla su alımı olacaktır. Akifer hacmindeki azalma ise denizden gelen tuzlu suyun akifere dolmasına yol açacaktır. Yeraltı su akışı modelleri, deniz suyunun 10 km iç kısımlara ulaşacağını öngörüyor İklim Değişikliği ve Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs) Eylül 2000 de yapılan Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi nde 191 ülke, Binyıl Bildirgesi ni imzalayarak barış, güvenlik, kalkınma, insan hakları ve temel özgürlükler için benzersiz bir taahhütte bulundular. Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs) Binyıl Bildirgesi nde yer alan küresel eylemlerden yola çıkılarak konulmuştur ve uygulama için bir yol haritası niteliğindedir. Sekiz Binyıl Kalkınma Hedefi, yoksulluğu azaltmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek için iddialı bir gündem oluşturuyor. Bu Hedefler, aşırı yoksulluğu yarıya indirmeden HIV/AIDS in yayılımını durdurmaya ve küresel ortaklıklar geliştirmeye kadar değişiyor. Her Hedef 2015 yılına kadar ulaşılması gereken amaçları belirliyor. Binyıl Kalkınma Hedefleri şunlardır: Hedef 1: Aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması Hedef 2: Herkes için evrensel ilköğretim sağlanması Hedef 3: Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi Hedef 4: Çocuk ölümlerinin azaltılması Hedef 5: Anne sağlığının iyileştirilmesi Hedef 6: HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Hedef 7: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Hedef 8: Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi 6 Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Rıza Kanber in 10 Eylül 2007 tarihinde BM kuruluşları ve hükümet paydaşlarına yaptığı sunum. 7 Ekmekçi, M., Tezcan, L., Atilla, A. Ö., Gürkan, D., Yalçınkaya, S.O., Namkhai, O., Soylu, M. E., Donma, S., Yılmazer, D., Akyatan, A., Pelen, N., Topaloğlu, F., İrvem, A., 2007, Seyhan Nehri Havzasında Tarım Güvenliği İçin Su Kaynakları Sistemlerinin İklim Değişikliklerine Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması Projesi Sonuç Raporu, TÜBİTAK Proje No: TOVAG-JPN-09, Ankara, 90 s. Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 8 / 70

9 Binyıl Kalkınma Hedefleri nin her biri yoksulluğun bir boyutunu ele alarak yoksulluğun ve yoksulluğun sürdürülebilir geçim kaynaklarına olumsuz etkilerinin olmadığı bir dünyayı amaçlar. Zaman kısıtlaması olan ve niceliği belirlenmiş olan Binyıl Kalkınma Hedefleri birbirlerini bütünleyen bir set olarak algılanmalı çünkü karşılıklı olarak birbirlerini desteklerler ve hedeflerden birine ulaşmak diğer tüm hedeflerde ilerleme kaydetmeye bağlıdır. Küresel boyutta, iklim değişikliği başta yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak olmak üzere Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşmada ciddi tehdit oluşturmaktadır. Yağışlarda görülen değişimlerin ve aşırı hava koşullarının; gıda güvenliği, borçlar, HIV/AIDS, çevresel bozulma, silahlı çatışma, ekonomik şoklar ve küreselleşmenin etkileriyle mücadele gibi halihazırda ciddi sorunlarla karşı karşıya olan yoksul ülkelere fazladan baskı yaratması muhtemeldir. İklim değişikliği, Binyıl Kalkınma Hedefleri ve ilgili ulusal yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada bir tehdit oluşturmaktadır (Tablo 1). Örneğin iklim değişikliği, değişken yağış düzeni ve azalan ekin üretimi yoluyla gıda güvenliğine tehdit oluşturabilir ve açlığın artmasına yol açabilir. Dahası, iklim değişikliği doğal sistemlere ve kaynaklara, altyapıya ve çalışma verimliliğine olumsuz etki ederek ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve dolayısıyla yoksulluğun artmasına sebep olabilir. Bu etkiler MDG 1 e (Birinci Binyıl Kalkınma Hedefi) ulaşmanın önünde bir tehdit oluşturmaktadır. Geçim kaynaklarının kaybolması, yerinden olma ve göç, eğitim olanaklarına erişimi azaltarak MDG 2 ye ulaşmanın önünde engel oluşturabilir. Doğal kaynakların yok olması ve azalan tarımsal verimlilik kadınların sağlığına bir yük getirerek karar verme süreçleri için gereken süreyi ve gelir getirici eylemleri azaltabilir ve cinsiyet eşitliği ve kadların güçlendirilmesi yönündeki çabalara tehdit oluşturabilir (MDG3). Vektör (taşıyıcılar) yoluyla bulaşan hastalıklarda artış, sıcaklığa bağlı ölümlerdeki artış ve içme suyunun nicelik ve niteliğindeki düşüş, sağlık sorunlarına sebep olacak ve MDG 4, 5, 6 ve 7 ye ulaşma çabalarını tehdit edecektir. Genel anlamda, iklim değişikliğinin; doğal kaynakların ve ekosistemlerin kalite ve verimliliğini olumsuz ve büyük olasılıkla geri döndürülemez şekilde etkilemesiyle ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit etmesiyle, MDG 7 nin de gerçekleşmesini risk altına sokabilir. Küresel bir olgu olan iklim değişikliği, küresel ortaklıklar yoluyla toplu bir mücadele için çağrıda bulunmaktadır (MDG 8). İnsanların hassasiyetini azaltan ve uyum kapasitelerini arttıran iklim değişikliği stratejilerinin en yoksul ülkelerin yanı sıra yoksul bölgelerin de kabul etmelerine yardımcı olmak için acil girişimler gerekmektedir. Diğer yandan, sürdürülebilir enerji sistemleri ve toprak kullanımı politikaları ile atmosferdeki sera gazlarının giderek artan birikimini azaltacak diğer önlemleri içerecek uzun vadeli ekonomik kalkınma planlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Önemli uyum önlemleri acilen alınmadığı takdirde, iklim değişikliğinin tahmin edilen etkileri, başta MDG 1 (aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması), MDG 3 (cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi) ve MDG 7 (çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması) olmak üzere Türkiye de Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşmayı tehdit edecektir. Bunun sebebi, iklim değişikliğinin özellikle suya erişimi (topraklarda, nehirlerde, barajlarda, göllerde ve yeraltı suyu rezervlerinde) azaltarak tarımsal üretim üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğinden kaynaklanmaktadır. Azalan tarımsal üretimin zincirleme etkileri ise gıda üretiminde azalma, kırsalda kadın gruplarının güçsüzleşmesi ve kırsal peyzajın artan boyutlarda bozulması olacaktır. Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 9 / 70

10 Tablo-1. İklim değişikliğinin Binyıl Kalkınma Hedefleri üzerindeki riskleri MDG MDG 1: Aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması MDG 2: Herkes için evrensel ilköğretim sağlanması MDG 3: Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi MDG 4, 5, ve 6: Çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi ve HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi MDG 7: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması MDG 8: Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi İklim değişikliği riski Aşırı yoksulluk ve açlık sorununun çözümünü destekleyen tarımsal üretim ve gıda güvenliği, bol ve temiz su kaynaklarına erişim ve kazançlı iş, iklim değişikliğine hassasiyet göstermektedir. İklim değişikliği baskısı, tarımsal üretim ve su toplama gibi diğer geçim olanaklarına fazladan zorluk getirerek ailelerin çocuklarını okuldan almalarına sebep olmaktadır. Eğitimle ilgili hedeflere ulaşılabilmesi için geçim türlerinin gelecek iklimlere daha dayanıklı olması gerekmektedir. İklim değişikliği aynı zamanda altyapı üzerinde (örneğin okullar) tehdit oluşturmaktadır ve ailelerin yerlerinden olmalarına ve göç etmelerine yol açarak eğitim olanaklarını da aksatmakta ve sınırlandırmaktadır. Kadınların, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha hassas olmaları daha olasıdır çünkü: Yoksullar iklim değişikliği risklerine karşı daha hassas durumdalardır ve dünyanın yoksullarının büyük bir kısmını kadınlar oluşturmaktadır; Kadınların, doğal kaynakların birincil kullanıcıları ve yöneticileri olmaları, birincil anlamda bakım sağlayanlar olmaları ve ücretsiz işlerde çalışmaları gibi geleneksel rolleri, iklim değişikliği tarafından en çok tehdit edilen doğal kaynaklara daha bağımlı oldukları anlamına gelmektedir. Kadınlar, iklim değişikliğinin getirdiği zorlukları aşmada son derece önem taşıyan kaynak ve bilgiye erişim ve haktan yoksundurlar. İklim değişikliği, özellikle azalan gıda ve su güvenliği sebebiyle kötü sağlık koşullarında artış, sel ve kuraklık sebebiyle düşen su kalitesine bağlı olarak su kaynaklı hastalıkların baş göstermesi, vektör yoluyla ve hava yoluyla bulaşan hastalıkların yayılması için daha uygun koşullar ve artan sıcaklıklarla sıcaklık baskısı arasındaki doğrudan ilişki yoluyla sağlık koşullarını kötüleştirecektir. İklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirliği de tehdit etmektedir çünkü iklim değişikliği ekosistem ilişkilerinde çok ciddi değişimlere sebep olacak, mevcut doğal kaynakların nitelik ve niceliğini değiştirecek ve ekosistem verimliliğini azaltacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde, yoksullar gündelik yaşamlarını devam ettirebilmek için bu kaynaklara bağımlıdırlar. İklim değişikliği, Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşmada yaşanan mevcut sıkıntıları daha da kötüleştirmekle tehdit etmektedir. Kalkınma ve uyum için maddi kaynaklar bulma, yoksulların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde arttırılmalıdır UNDP/İspanya Binyıl Kalkınma Hedefleri ne Ulaşma Fonu 18 Aralık 2006 tarihinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası İşbirliği nden sorumlu İspanya Devlet Bakanı, BM sistemi yoluyla dört yıl boyunca seçilen sektör ve ülkelerde kilit önem taşıyan Binyıl Kalkınma Hedefleri ve ilgili diğer hedeflere ulaşmada kullanılmak üzere 528 milyon euro vermek için çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma 2007 yılının ilk çeyreğinde başlatılan UNDP/İspanya Binyıl Kalkınma Hedefleri ne Ulaşma Fonu nun oluşturulmasının yolunu açtı senesi kalkınma için uluslararası desteğin benzersiz bir şekilde arttığı bir dönem oldu. Aynı yıl düzenlenen BM Dünya Zirvesi nde, dünya liderleri, Binyıl Kalkınma Hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gereken kaynaklar, ortaklıklar ve çabaların taahhüdü de dahil olmak üzere uluslararası platformda kabul edilmiş kalkınma hedeflerine ulaşmak için verecekleri desteği yinelediler. Binyıl Kalkınma Hedefleri ne Ulaşma Fonu yoksulluğu azaltma çabalarını destekleyerek, bireysel ve toplu hakları, kapasiteleri ve fırsatları güçlendirecek nitelikteki bir kalkınmayı teşvik etmektedir. Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 10 / 70

11 Fon, Binyıl Bildirgesi nin kalkınma için küresel ortaklığı ve Mali Yardım Etkinliği Paris Deklarasyonu nun çerçevesinde seçilen sektör ve ülkelerde, yüksek etkili ve replikasyon potansiyeli olan yenilikçi eylemleri desteklemektedir. Binyıl Kalkınma Hedefleri ne Ulaşma Fonu seçilen ülkelerde Hedefler e ulaşmadaki ilerlemeyi aşağıdaki yollarla hızlandırmayı amaçlamaktadır: Seçilen Binyıl Kalkınma Hedefleri nde önemli ve ölçülebilir bir etkisi olan politika ve programları desteklemek; Başarılı modellerin test aşamasını finanse etmek /modellerin ölçeğini büyütmek; Kalkınma çalışmalarında yeniliklere hız kazandırmak ve Paris Deklarasyonu Yardım Etkinliği nin öngördüğü üzere yardımın kalitesini iyileştiren mekanizmaları uygulamaya koymak. Fon, söz konusu sektör ve ülkede, genelde özellikle çok boyutlu kalkınma zorluklarıyla mücadele etmek için BM nin toplu gücünden yararlanılan ve katma değeri arttıran toplu BM faaliyetleri yoluyla BM kalkınma ve mali sistemi çerçevesinde uygulanmaktadır 8. Türkiye nin İklim Değişikliği ne Uyum Kapasitesi nin Geliştirilmesi BM Ortak Programı (MDG-F 1680) da UNDP/İspanya Binyıl Kalkınma Hedefleri ne Ulaşma Fonu tarafından desteklenmektedir Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı İklim değişikliği; Türkiye de başta MDG 1 (Aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması), MDG 3 (Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınlarının güçlendirilmesi) ve MDG 7 (Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması) olmak üzere Binyıl Kalkınma Hedefleri ni tehdit etmektedir. Suya erişimin azalmasının (topraklarda, nehirlerde, barajlarda, göllerde ve yeraltı kaynaklarında) tarımsal üretim üzerinde yıkıcı etkileri olacağı gibi gıda üretiminde düşüş, kırsal kadın gruplarının etki ve gücünde düşüş ve kırsal peyzajın bozulması gibi zincirleme etkilere de sebep olacaktır. İklim değişikliğinin tüm olumsuz etkileriyle mücadele etmek için bir strateji ulusal gündemdedir. Türkiye nin Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) 9, iklim değişikliği, daha temiz üretim, atık yönetimi ve su ve diğer doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı da dahil olmak üzere çevresel konuların öneminin altını çizmektedir. Türkiye nin Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2006) de doğal kaynaklara dayalı kırsal kalkınmanın, kırsal ve kentsel farklılıkları ortadan kaldırmada öncelik taşıdığını vurgulamaktadır. Sonuç olarak, BM nin önerilen program yoluyla Türk yetkililere iklim değişikliği konularında vereceği destek devam eden ulusal çabalara katkıda bulunacaktır. UNDP, özellikle Hükümet tarafından, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu yoluyla, ülkenin başta sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği olmak üzere müdahale ve daha fazla yatırım gerektiren öncelikli alanlarını belirleme çabalarına destek olması istenmiştir. Türkiye nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi yıllarını kapsamakta ve demokratik ve çevresel yönetişimi üç çıktıdan biri olarak kabul etmektedir. 8 Fonla ilgili daha fazla bilgiye adresinden ulaşılabilir. 9 Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 11 / 70

12 Ülkenin ihtiyaçlarına bir cevap olarak, Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı ulusal paydaşlarla beraber geliştirilmiş ve Haziran 2008 yılında başlatılmıştır. Ortak Programın temel amacı Türkiye de kırsal kalkınmayı ve kıyı alanları kalkınmasını tehdit edebilecek iklim değişikliği risklerini yönetmek için kapasite geliştirmektedir. Önerilen program, tam bir iklim değişikliği uyumu için üç boyutlu bir yaklaşım kullanacaktır: (i) iklim değişikliğine uyumu ulusal kalkınma planları çerçevesine entegre ederek; (ii) iklim değişikliğine uyumu yerel pilot çalışmalara entegre ederek; ve (iii) iklim değişikliğine uyumu tüm BM ülke programları çerçevesine entegre ederek. Diğer bir yöntemsel yaklaşım olarak, uyum kapasitesi gelişimi de uzun vadeli sürdürülebilirlik için mevcut bilgi, politika ve kurumsal çerçeve sistemlerini geliştirmede tüm seviyelerde uygulanacaktır (sistemsel, kurumsal ve bireysel) Seyhan Nehri Havzası nda Topluma Dayalı Uyum Hibe Programı Uyum, toplumların kendilerini belirsiz bir gelecekle daha iyi mücadele etmelerini sağlayan bir süreçtir. İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için doğru önlemleri alarak (veya olumlu etkileri kullanarak) uygun uyarlama ve değişiklikleri yapmayı gerektirir. Uyum sağlamaya yönelik birçok seçenek ve fırsat bulunmaktadır. Bunlar, kazıklar üzerine inşa edilen sele dayanıklı evler gibi teknolojik seçeneklerden kuraklık döneminde su kullanımını azaltmak ve üzerine böcek ilacı sıkılmış sivrisinek ağları kullanmak gibi bireysel düzeyde davranış değişikliklerine kadar değişebilir. Diğer stratejiler aşırı hava koşulları için erken uyarı sistemlerini, daha iyi su yönetimini, geliştirilmiş risk yönetimini, çeşitli sigorta seçeneklerini ve biyolojik çeşitlilik korumasını içermektedir. Sonuç olarak, iklim değişikliğine gelecekteki hassasiyet sadece iklim değişikliğinin kendisine değil izlenilen kalkınma yolunun türüne de bağlıdır. Genelde, düşük uyum kapasitesine sahip toplumlar, uzun vadeli iklim değişkenliği dahil olmak üzere mevcut iklim değişikliği belirsizliklerinin üstesinden gelmek için kaynakları sürdürülebilir olmayan şekillerde tüketme eğilimi göstermektedirler. Topluma Dayalı Uyum belirgin olarak, topluma kendi uyum kapasitelerini geliştirmeleri için olanak vermeye ve hassas toplulukların iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılıklarını artırmaya odaklanan yenilikçi bir yaklaşımdır. Topluma Dayalı Uyum, uyum sağlama kapasitesinin iklim değişikliğine olduğu kadar geçim kaynaklarına da bağlı olduğu bölgelerde topluma dayalı uyum faaliyetleri, araştırmaları ve politikaların belirlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olur. Topluma dayalı uyum, toplumların ve kurumlarının mevcut iklim değişkenliklerinin yanı sıra gelecek iklim değişiklikleriyle de mücadele edebilmeleri için uyum kapasitelerini arttırmalarını sağlar. Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı (MDG-F 1680) iklim değişikliğine uyum yaklaşımlarına; tarımsal uygulamalar, su yönetimi, gıda güvenliği, iklim değişikliğine bağlı afet riski yönetimi (özellikle kuraklık yönetimi), kıyı alanları gelişimi, doğal kaynak yönetimi ve veri ve bilgi yönetimi alanları kapsamında Topluma Dayalı Uyum ilkeleri sunarak yol gösterecektir. Yerel toplumlar, yerel planlama ve karar alma süreçlerine artan katılımları yoluyla mücadele ve uyum stratejilerini benimseyerek güçlendirileceklerdir. Program, katılımcı yöntemler uygulayarak yerel düzeydeki paydaşları (planlamacılar ve karar vericiler, kalkınmacılar ve yatırımcılar, yerel toplumlar ve en hassas gruplar) kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesinde bir araya getirerek uyum önlemlerini finanse etmek amacıyla taahhütleri ve yerel kaynakları seferber edecektir. Hibe Başvuru Kılavuzu Sayfa 12 / 70

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: TR51/15/İLTEK İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25/03/2015

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI TEKLİF ÇAĞRISI YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 SON BAŞVURU TARİHİ 03.04.2015 CUMA Referans No: (KÂR AMACI GÜDEN KURUMLAR) TR72/15/YESR1

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 6 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKAMU) Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKAMU

Detaylı

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER Önsöz: Lord Nicholas Stern Koruma Gerekçeleri 2000 yılında Bangkok ta, WWF ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği nin

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi Kadir DEMİRBOLAT Şb. Md. V. 21 Nisan 2012 Antalya İklim Değişikliğine

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: DİKA-11-KÖA-02 Son Başvuru Tarihi: 16/09/2011 Saati:

Detaylı