Bugüne kadar e-dönüşüm amaçlı yapılan çalışmalar ve gelinen sonuç. Public Services. Social Contribution for Employees

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugüne kadar e-dönüşüm amaçlı yapılan çalışmalar ve gelinen sonuç. Public Services. Social Contribution for Employees"

Transkript

1 Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının Üniter Devlet Yapısında Olan Fransa nın Eylem Planı ile Karşılaştırarak Uygulamadaki Gecikmeye Çözüm Üretmek Özet: Devlet Planlama Teşkilatı nın koordinasyonunda döneminde Bilgi Toplumu kapsamında stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını için 111 faaliyet ve projelerden oluşturulan Eylem Planının 2009 itibariyle ancak %10 u tamamlanabilmiştir. Bu gecikmeye çözüm üretmek amacıyla 2009 yazında hazırlanan E- Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağında yapısal e-dönüşüm perspektifiyle ele alınmayıp uygulamadaki gecikmenin yönetişim sorunu ve kamu direnişi olarak kabul edilip güçlü, yetkili ve merkezi bir yönetim yapısıyla çözüm sağlanacağı varsayılmaktadır. Türkiye gibi üniter devlet yapısına sahip Fransa nın Eylem Planı, e-government stratejisi ve uygulamada geldikleri noktalar incelenerek Türkiye uygulamalarındaki yapısal eksiklerin göreceli belirlenmesi amaçlanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Bilgi Toplumu Stratejisi, Eylem Planı, 1. Giriş Bugüne kadar e-dönüşüm amaçlı yapılan çalışmalar ve gelinen sonuç EK 1 e-dönüşüm Türkiye tarihçesinde görüldüğü gibi, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü, vatandaş, işletme ve kamu yönetimi (devlet) olmak üzere üç gruba bağlı servislerin tahsis edilmesi olarak belirtilmiştir ( EK 1 :e- Dönüşüm Türkiye Tarihçesi ve DPT Eylemi, Figür 3 Kamu Yönetiminde Modernizasyon). Bu yapının dönüşümü için gereken 119 eylem belirlenmiş 2006 yılında konsolide edilerek 111 eylem olarak işleme alınmıştır, EK 2: e-dönüşüm EYLEM LİSTESİ (1 Mayıs 2006), EK 3: e-dönüşüm DURUM RAPORU (2008). e-dönüşüm Türkiye uygulamasında izlenen yol; 111 eylem DPT bünyesinde kurulan Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı tarafından açıklanıp, sorumlu ve ilgili kurumlar belirlenip Eylem Planı oluşturularak kurumlar arasında eylemlerin icraatı koordine edilmiştir. Ancak, bu 111 eylemin yılları arasında sadece %10 kadarının tamamlandığı görülmektedir. Bunun temel sebepleri şunlardır: 1. Merkezi ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşların entegre edilip tüm verilerin eş zamanlı online erişilebileceği ulusal entegre altyapı sisteminin planlanmamıştır (Fransa da Ulusal İdari altyapı, güçlü ve dayatıcı merkezi idare, 22 bölge, 100 idari vilayet ve köy ve kasabadan oluşmaktadır), 2. E-Dönüşüm Türkiye ulusal entegre sistem yapısı, kullanılacak standartlar belirlenmeden, tekrarlanan veri ve işlemlerin envanterinin tespit edilmeden (metadata, verilerin katalokları oluşturulmadan) sadece Eylem lerin tanımlanarak icraatlar e-dönüşüm faaliyeti olarak kabul edilmiştir. Bu tanımlanan eylemler e- hükümek altyapısının parçasını teşkil eden building-block yapı taşları olup, asıl hizmet verecek faaliyetler kullanıcı odaklı eservisler olarak tanımlanmamıştır (Fransa 140 eylem ve 300 eservis tanımlayarak e- Dönüşüm faaliyetlerini koordine etmekte, gelişmeleri online uygulanan eservislerin başarılı icraatı ile ölçmektedir), 3. Capgemini 2004 Ekim tarihli Avrupa Komisyonu için hazırladığı 5. Ölçüm Raporunda Avrupa nın nasıl ilerlediğini Online Kamu Servislerinin Mevcudiyetini aşağıdaki 20 online servisin çalışmasıyla ölçerek belirlemiştir; (www.epractice.eu/en/library/281469), Citizens Income Taxes Job Search Social Security Benefits2 Personal Documents3 Car Registration Application for Building Permission Declaration to the Police Public Libraries Birth and Marriage Certificates Public Services Businesses Social Contribution for Employees Corporate Tax VAT Registration of a New Company Submission of Data to the Statistical Office Custom Declaration Environment-related Permits Public Procurement ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 1/22

2 Enrolment in Higher Education Announcement of Moving Health-related Services 2 The service social security benefits is measured on the basis of the following sub-services: unemployment benefits, child allowances, medical costs and student grants 3 The service personal documents is measured on the basis of the following sub-services: passports and driver s licence 4. Tanımlanan 111 Eylem ehükümet icraatında gerekli yapı taşıları olmasından dolayı hedeflenen ölçülebilir (kantatif) değerler tespit edilmemiş ve edönüşümün neresinde olduğumuzu da belirlenememiştir, 5. Entegre ulusal bir altyapı yerine farklı sistemlerin (adalet, sosyal güvenlik, sağlık gibi) kendi alanlarında sayısal ortama geçerek kendi hizmet/servislerini online vermek üzere eylem planlarını bağımsız uygulamaya başlamış özellikle vatandaş odaklı hizmetler son kullanıcı perspektifinden entegre olamadan kurum içinde online hizmet verilmek üzere koordine edilmiştir. 2. e-dönüşüm Türkiye Elektronik Altyapı Önerisi Kamu hizmet ve servislerinin vatandaş ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre (kullanıcı odaklı) biçimlendirilerek sağlanması, enformasyonun (verinin) kamu ve hükümet birimleri arasında kesintisiz akışıyla gerçekleştirilmelidir. Kesintisiz enformasyon ve veri akışı merkezi ve bölgesel kamu kurum kuruluş ve hükümet birimleri arasında eş güdümlü Bilgi ve İletişim Teknolojileri sistemleri kurularak birbirleri arasında interoperability 1 sağlanmasıyla başarılır. Sistemler arasında eş güdümlü operasyonun başarılması için öncelikle kamu ve hükümet in temel prensipler ve teknik şartnamelerin düzenlenerek web-bazlı ortak platform oluşturulması gerekmektedir; Eş Güdümlü Elektronik Kamu Yönetimi (EGELKA). EGELKA entegre sisteme bağlanacak merkezi bölgesel kamu kurum kuruluş ve hükümet birimlerinin web-bazlı bağlanması için gereken prensipleri ve ön şartları tanımlar. EGELKA ya entegre olacak tüm birimlerin bu ön şartlara ve prensiplere uyması mecburidir. Birimler arsında eş güdümlü enformasyon ve veri akışı sorumluluğu EGELKA tarafından üstlenilerek, merkezi bölgesel kamu kurum kuruluş ve hükümet birimlerinin kullanıcı odaklı servisler icraatı kapsamında kendi sorumluluk alanlarına odaklanarak katma değerli operasyon ve hizmet/servis vermeleri sağlanır. Her bir birim kendi sorumluluğu dahilinde verimli ve etkim olmak için gerekli enformasyon ve veri gereksinimini ve işlemini tayin eder. EGELKA nın itici gücü Internet ve World Wide Web teknik şartnamelerinin tüm merkezi bölgesel kamu kurum kuruluş ve hükümet birimlerinin sistemlerine adapte etmesiyle sağlanır. 1 interoperability - (computer science) the ability to exchange and use information (usually in a large heterogeneous network made up of several local area networks) ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 2/22

3 Mevcut merkezi ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşların enformasyon ve veriler kullanıcı odaklı servislerde kullanılmak amacıyla, tekrarı önlemek, güncelliği sağlamak ve referans teşkil etmek amacıyla mevcut envanterleri varlıklar olarak 5 temel sınıfta veri kataloğu oluşturmak amacıyla (METADATA) toplanmalıdır. Tüm merkezi ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşlar, kendi aralarındaki, vatandaş ve işletmelere yönelik hizmetleri ve servisleri 5 sınıfta toplanan enformasyon ve verileri kullanarak icra ederler Gerçek-Kişi Odaklı Veriler Tüzel-Kişi Odaklı Veriler VERGİ Odaklı Veriler Taşınabilen Odaklı Veriler Taşınamayan Odaklı Veriler Sosyal- Güvenlik Adalet Emniyet Askerlik Eğitim Vb. Ticari Sanayi İşletme Vb. Gerçek Tüzel Bölgesel Taşınır Taşınmaz Vb. Ticari Sanayi Gümrük Vb. Tapu Kadastro Arazi Mesken Enerji Orman Vb. Figür 1 e-dönüşüm Türkiye Enformasyon (Veri) Sınıflandırma Modeli Önerilen e-dönüşüm Altyapı Eylem Planı 1. Mevcut 111 hedefle bütünleşik kamu (kamu kuruluşları arasında kullanılan servisler) vatandaş ve işletme odaklı servislerin tanımlanması gerekmektedir (Fransa 140 hedef ve 300 ün üzerinde servis tanımlamıştır). Yeni kullanıcı odaklı servisler oluşturulmasında gözetilecek optimizasyon kriterleri: Kısa tanımı; Hizmetin/servisin desteklediği icraatın yapması gereken prensipleri; Hizmetin/servisin kullanım alanı ve nasıl kullanılacağının örnekleri; Hizmetin/servisin icraatına göre sınıflandırılması/gruplandırılması; Diğer hizmetlerle/servislerle ilişkilendirilmesi; Etki alanının mimarisi. 2. EGELKA, merkezi ve bölgesel kamu kurum kuruluş ve hükümet birimlerinin enformasyon ve verileri kabul edilen Standart da açık kaynak kodlu yazılım kullanımı ile e-dönüşüm altyapısı oluşturulacak entegre sisteme ait kamu kurum ve kuruluş birimlerinin birbirleriyle bağlandığı elektronik ortamda iletişim güvenliğinin sağlandığı ortak bir platform oluşturulmalıdır, 3. Kamu, vatandaş ve işletme odaklı hizmet/servisler, merkezi ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşları tarafından, standart Protokoller aracılığıyla e-dönüşüm altyapısına entegre edilmelidir, 4. Söz konusu Protokoller in EGELKA platformu üzerinde icra edilen hizmet/servislerde kullanılmasını sağlayan kuralların oluşturulması gerekmektedir. ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 3/22

4 Devletin modernizasyonu, etkili ve verimli yönetişimi için gerekli merkezi ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşların kamu icraası ve vatandaş/işletme odaklı hizmet/servis performansının entegre altyapısı aşağıda şemada gösterilmiştir. İCRA MALİ İşler ve KAMU Yönetimi KULLANICI: Vatandaş İşletme 7. Soru PORTAL 1.İcraatın başlatılası 12.Cevap 6.İcraatın Takibi 2.Onay KAMU YÖNETİŞİM PLATFORMU EGELKA EŞ GÜDÜMLÜ ELEKTRONİK KAMU İDARESİ 3.Karar 4.Kayıt ve/veya araştırma 5.Kayıt onayı ve/veya ilgili veri temini ENFORMASYON (Metadata) - Ulusal - Bölgesel - Yerel 8. Platform a gönder 11.Yerel veri ve cevabın derlenmesi Hizmet/Servis PLATFORMU 10. İlgili verinin derlenmesi 9. Veri araştırması Figür 2 E-Dönüşüm Türkiye Altyapı Modeli ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 4/22

5 3. Yetkilendirme ve Yasal Uygulamalar - Kamuda mecvut verilerin ilgili yasal sorumlu kurumlardan etkin ve verimli kullanım amacıyla temin edilerek Kamu Hizmetinden Yararlananlar ve Kamu İdareleri Arasında ve Kamu İdarelerinin Kendi Aralarında Elektronik İletişim amaçlı yönetilmesi Kararname ile yapılmalıdır. Bu kararnamenin de Yasal Basitleştirme Kanununa dayanması gerekecektir. Ayrıca kamu birimlerini ve genel yönetişimi kapsayan ayrı ve genel bir düzenleme de gerekecektir (Türkiye gibi üniter devlet yapısına sahip Fransa bu aşamalardan geçerek Kamu İcraasının Elektronik ortamda yapılanmasında birinci aşamayı tamamlayıp servislerin uygulanmasını gereketiren ikinci aşama ADELE projesinde ilerlemektedir EK 4: FRANSA ÖRNEĞİ e-government Uygulaması). - Bu modernizasyon ve yeniden yapılandırmayı gereken kamu politikalarının yenilenmesi ve kalitesinin artmasıyla ilgili düzenlemeleri onaylama yetkisi Cumhurbaşkanının başkanlığında tüm bakanlardan oluşacak bir Konsey tarafından onaylanmalı ve yürütülmelidir. Ayrıca yapılanmayı sağlayacak ve fiilen çalışacak kurumlar da Konsey tarafından yetkilendirilmelidir. - Bu anlayışın uygulanmadığı, yani kaynakların kontrol edilerek planlamanın yapılmadığı ve harcamaların da bu planlar dahilinde kontrol edilmediği hükümet yönetimlerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım - FDI büyük risk görerek ülkemize yatırım yapmaktan kaçınacaktır. 4. Özetle: AB içinde E-government ve Enformasyon Toplumu uygulamalarında başarılı olan ülkeler incelendiğinde e- Dönüşümün eş zamanda üç bölümde gerçekleştirildiği gözlenmektedir: 1. Bölüm ) Merkezi ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşların birbirleriyle eş güdümlü çalışacakları Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı oluşturularak, MERNİS örneğinde olduğu gibi, tüm verilerin tanımlanıp endekslendiği ve birden fazla yerde bulunan ve sahiplenilen verinin bir yerde toplanarak tek sahibinin tanımlanması sağlanmalıdır. (MERNİS; Kimlik numaraları aracılığıyla, kamu ve özel kesim bilişim projeleri arası kişi bilgileri alışverişinin, kişilerin biricik tanımlandığı bir alt yapı üzerinde çevrimiçi (on-line) yürütülmesini sağlamak ve Kimlik bilgilerini kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarla paylaşarak hizmet akışını hızlandırmak, güvenilir hale getirmek ve vatandaşlarımızın hizmetlerini kolay, hızlı ve güvenilir olarak almasını sağlamak 2 amacıyla hizmet vermektedir EK 5 : Mernis Projesinin Tarihçesi ) 2. Bölüm ) Bu altyapıda eş güdümlülüğün ve güvenliğin tam sağlandığı ve icraatı engelleyen eksikliklerin giderilmesi için belirlenen 111 eylemi tamamlayıcı kamu, vatandaş ve özel sektör odaklı tüm merkezi ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşlara ait e-servislerin tanımlanması gerekmektedir (Örneğin, Fransa da 140 eylem ve eş zamanlı 300 den fazla e-servis tanımlanmıştır). 3. Bölüm ) E-Servislerin entegre olduğu altyapıda WEB üzerinden kamu kuruluşları vatandaşlar ve özel sektör hizmetlerinin verdiği BİT yapısının, tüm vatandaşların alım gücünde ve erişebileceği en yakın noktaya kadar uzanan Enformasyon Toplumu (Bilgi Toplumu) kriterlerinin ve ölçülebilir stratejilerinin belirlenerek eylem planının uygulanması sağlanmıştır. Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin web üzerinden online verildiği MERNİS projesi maddi sıkıntılardan dolayı uzun sürmekle birlikte başarılı birşekilde gerçekleştirilmiştir. Çok daha kapsamlı ve tüm merkezi ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşlarla eş güdümlü çalışmaya dayanacak e-dönüşüm projesinin de benzeri bir yöntem ve yönetimle projelendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu projelendirmede, değişik kamu kurum ve kuruluşa ait verilerin tanımlanarak tek ve biricik sahiplerinin oluşturulması, mevcut idari yapı ve yetki alanlarının sınırlarına bağlı olarak engel teşkil edecektir. Bu engellerin giderilmesi için genel ve hukuki düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 2 ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 5/22

6 EKLER: EK 1 :e-dönüşüm Türkiye Tarihçesi ve DPT Eylemi EK 2: e-dönüşüm EYLEM LİSTESİ (1 Mayıs 2006) EK 3: e-dönüşüm DURUM RAPORU (2008) EK 4: FRANSA ÖRNEĞİ e-government Uygulaması EK 5 : Mernis Projesinin Tarihçesi ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 6/22

7 EK 1 :e-dönüşüm Türkiye Tarihçesi ve DPT Eylemi BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Eylemi Sunumu 28 Kasım 2006 AB Bilgi Toplumu Stratejisi LİZBON STRATEJİSİ (23 Mart 2000) Stratejik Hedef: Avrupa nın gelecek 10 yılda dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesi. eavrupa 2002 Eylem Planı (19-20 Haziran 2000, Fieria) Türkiye dahil aday ülkeler için eavrupa+ (2003 hedefi ile) eavrupa 2005 Eylem Planı (21-22 Haziran ), Türkiye de Bilgi Toplumuna Yönelik Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK (1999): TUENA Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı DTM ( ): eticaret Koordinasyon Kurulu Başbakanlık ( ): KAMU-NET Başbakanlık ( ): e-türkiye Girişimi Türkiye Bilişim Şurası (2002, 2004) DPT-Bilgi Toplumu Dairesi ( ): e-dönüşüm Türkiye Projesi e-dönüşüm Türkiye Projesi Acil Eylem Planında yer aldı 2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile o Amaçlar belirlendi o DPT Bilgi Toplumu Dairesi görevlendirildi o Danışma Kurulu kuruldu e- Türkiye Çalışma Grupları devam etti Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) hazırlandı 2003/48 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile o İcra Kurulu kuruldu o Kısa Dönem Eylem Planı Hayata Geçirildi 24/03/2005 tarihli ve 2005/05 sayılı YPK Kararı yla 2005 Eylem Planı hayata geçirildi 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı YPK Kararı yla Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı hayata geçirildi e-dönüşüm Türkiye Projesinin Amaçları Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) politikaları ve mevzuatının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi eavrupa+ eylem planının ülkemize uyarlanması Vatandaşın kamu karar alma sürecine katılımının geliştirilmesi Kamu idaresinin şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katkıda bulunulması BİT kullanımıyla kamu hizmetlerinin etkin sunumu BİT kullanımının yaygınlaştırılması Kamu BİT projelerinin etkin koordinasyonu Bu ilkeler ışığında özel sektöre yol gösterilmesi Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile hayata geçirildi e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kuruldu e-dönüşüm için acil ihtiyaçlar belirlendi: o Güvenli altyapının tesisi o Rehber ilkelerin ve standartların belirlenmesi o Bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 7/22

8 o Kullanıcı odaklılık o Bilgilendirme ve bilinçlendirme Strateji eksikliğinde, uygulanan/devam eden projeleri 2005 Eylem Planı 26/03/2005 tarihli ve 2005/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile hayata geçirildi Uygulama odaklı KDEP sürecinde bitirilemeyen eylemler yer aldı Kısa zamanda bitirilebilecek ama toplumda fark yaratacak eylemler Eylem 36 - TUCBS oluşturmaya yönelik altyapı hazırlık çalışmaları Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı YPK Kararı yla Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı hayata geçirildi. 28/07/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. BT Stratejisi 7 stratejik öncelik ekseninden oluşmaktadır. Stratejiyi hayat geçirmek üzere öncelikleri, başlama tarihleri ve ilgili eylemleri belirlenmiş 111 eylem tasarlanmıştır Bilgi Toplumu Stratejisi 1. Sosyal Dönüşüm Herkes için bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu İşletmelere bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla rekabet avantajı 3. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü Yüksek standartlarda kamu hizmeti sunumu 4. Kamu Yönetiminde Modernizasyon Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen kamu yönetimi reformu 5. Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü Uluslararası oyuncu bilgi teknolojileri sektörü 6. Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri Toplumun her kesimine yüksek kalitede ve ucuz genişbant erişim imkanı 7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Küresel pazarın taleplerine uygun yeni ürün ve hizmetler ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 8/22

9 Bilgi Toplumu Stratejisi Figür 3 Kamu Yönetiminde Modernizasyon Ortak Teknoloji Hizmetleri ve Altyapı:...coğrafi bilgi sunum platformu gibi ortak altyapıların kurulması yoluyla kurumlararası işbirliği desteklenecek, mükerrer yatırımlar engellenerek tasarruf imkanları yaratılacaktır. Veri ve Bilgi Yönetimi: Veri sahipliği belirlenerek veri ve bilgilerin sayısal ortamda tutulması teşvik edilecek ve kamu kurumlarının iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları veri ve bilgilere erişimlerini sağlamak üzere, belirlenmiş yetki sınırları dahilinde, güvenli ve etkin bilgi paylaşımını mümkün kılacak temel yapılar hayata geçirilerek mükerrerlik ortadan kaldırılacak ve veri bütünlüğü sağlanacaktır. 75 Numaralı Eylem: CBS Altyapısı Kurulumu Kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları amacıyla bir portal oluşturulacaktır. Coğrafi verilere ilişkin içerik ve değişim standardları belirlenecektir. 1) Eylem 49 : Adres Kayıt Sistemi 2) Eylem 53 : Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 3) Eylem 55 : Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 4) Eylem 59 : Ulusal Ulaştırma Portalı 5) Eylem 66 : Yerel Hizmetlerde e- Dönüşüm 6) Eylem 71 : e-devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 7) Eylem 78 : Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri Paylaşımı Altyapısı 8) Eylem 81 : Kamuda Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 9/22

10 DPT nin Beklentileri nolu eylemin başarıya ulaşması için kurum içi ve kurumlar arası çalışma metodolojisinin geliştirilmesi Uluslararası birlikte çalışabilirliğin sağlanması amacıyla ISO/TC 211 standartlarının benimsenmesi veya adapte edilmesi yoluyla ülkeye uyarlanması Kurumların birlikte çalışabilirliğinin sağlanması için veri sunucularında kullanılan yazılımların OpenGeospatial Konsorsiyumunun önerdiği gibi; özellikle katalog servisleri ve web servislerini desteklemesi ve sunucuya yönelik servisler için OGC spesifikasyonlarının kullanılması ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 10/22

11 EK 2: e-dönüşüm EYLEM LİSTESİ (1 Mayıs 2006) Eylem Planı 1 Mayıs 2006 tarihinde 114 Eylem ve 5 Yeni Eylem Önerisinden oluşan toplam 119 aktiviteden oluşmaktaydı itibariyle e-dönüşüm toplam 111 Eylem olarak değerlendirilmektedir. Eylemler konularına göre gruplandırılıp, Eylemin Açıklama sı, eylemden Sorumlu (S) ve eylemle İlgili (İ) Kuruluşlar, ilgili olduğu Eylemler, Başlangıç Tarihi ve Süre olmak üzere DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından planlanarak 2006 itibariyle sorumlu ve ilgili kuruluşların icraatları DPT tarafından koordine edildi. Tablo 1 DPT Eylem Listesi 2006 No EYLEM 1 Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı 2 Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) 3 Bilgisayar ve İnternet Kampanyası 4 Okullarda Temel BİT Eğitimi 5 Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları 6 BİT Eğitimi Sertifikasyonu 7 KİEM ler için İnsan Kaynağı Geliştirilmesi 8 Askerlik Hizmetinde Temel Seviye BİT Kursları 9 Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT Kursları 10 İnternet Güvenliği 11 BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim 11 BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim 12 BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim 13 Televizyon ve İnternet İşbirliği 14 Türkçe Çeviri Arayüzü 15 Çevrimiçi Çevre İzinleri 16 Çevrimiçi Şirket İşlemleri 17 Patent ve Marka Tescil İşlemleri EYLEM KALDIRILDI 18 Dış Ticarette e-belge Kullanımı 19 Tek Nokta Bilgilendirme Portalı 20 Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı 21 İmalat Dışı Sektörler için Destek Hizmetleri Verecek Kurum Geliştirilmesi 22 Sektörel Mesleki Eğitimler 23 Türkiye Turizm Portali 24 BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri 25 İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu 26 Kırsal Kalkınmada BİT Kullanımı 27 e-ticaret Güvenlik Altyapısı 28 Kamu İnternet Siteleri Barındırma Hizmeti ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 11/22

12 29 Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Uygulamaları 30 Hizmet Listesi ve Tanımlama Envanteri 31 Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması 32 İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği 33 Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması 34 Kan Bankası Veri Tabanı 35 Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri 36 Teletıp Sistemleri 37 A 37 B Elektronik Yükseköğretim Kayıtları Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları 38 Entegre e-kütüphane Sistemi 39 Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi 40 e-sınav Uygulamaları 41 Adalet Hizmetlerine Daha Kolay Erişim 42 Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri 43 Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi 44 Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet Hizmetlerine Erişim 45 Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri 46 Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu 47 Vatandaş Kart; Pilot Uygulama ve Yaygınlaştırma 48 Entegre İş Platformu 49 Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri 50 Adres Kayıt Sistemi 51 Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri 52 e-askerlik Hizmetleri 53 e-vatandaşlık Hizmetleri 54 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 55 e-noter Hizmetleri 56 Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 57 Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi 58 Şirketler Bilgi Sistemi 59 Tüketici Bilgi Ağı 60 Ulusal Ulaştırma Portalı 61 Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek Pencere Uygulaması 62 Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi 63 Ulaştırma Sistemlerinde e-ödeme Standartları ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 12/22

13 64 A 64 B Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri Elektronik fatura ve defter uygulaması 65 Yerel Yönetim Performans Ölçümlemesi İçişleri Bakanlığınca 84 le birleştirilerek yeni bir eylem tasarlanacak 66 Yerel Hizmetlerde e-dönüşüm 67 Yerel e-demokrasi Programı 68 Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi: - e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu - Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü - Dönüşüm Liderleri Kurulu - Başbakanlık-İdareyi Geliştirme Başkanlığı - İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü - Danışma Kurulu - Kurumiçi Yapılanma 69 Kurumlar Arası Yapılanma: Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğünün Örgütlenmesi - 68 no lu eylem altında birleştirilmiştir 70 Kurumlar Arası Yapılanma: Dönüşüm Liderleri Kurulunun Yapılanması - 68 no lu eylem altında birleştirilmiştir 71 Kurumlar Arası Yapılanma: Program Yönetim Ofisinin Örgütlenmesi- 68 no lu eylem altında birleştirilmiştir 72 Kurumsal Karne Uygulaması 73 Kamu Güvenli Ağı 74 e-kapı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 75 Ortak Çağrı Merkezi 76 Ortak Hizmetlerin Oluşturulması 77 Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı 78 CBS Altyapısı Kurulumu 79 Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetimi Merkezi 80 Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi 81 Kurumsal Kaynak Planlama ve Tedarik Otomasyonu 82 Birlikte Çalışabilirlik Standartları, Veri Sahipliği ve Ortak Veri Sözlüğünün Geliştirilmesi 83 TÜİK e Bildirim Standartları ve Elektronik Paylaşım 84 İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar Destek Sistemi - İçişleri Bakalığınca 64. Eylemle birleştirilmek üzere öneri geliştirilecek. 85 e-imza Kullanımının Artırılması 86 Elektronik İletişim Programı 87 Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu 88 Proje ve Yetkinlik Envanteri 89 Proje Uygulama ve Geliştirme Yetkinliği 90 Kamu Yönetimi Bölümlerinde BİT ve e-devlet Eğitimleri - Eylemin çıkartılması öngörülmektedir. 91 Bilgi Güvenliği ile İlgili Yasal Düzenlemeler ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 13/22

14 92 Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı 93 Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme 94 Öğretim Üyesi Yetiştirme 95 Bilgi Teknolojileri Eğitim İçeriğinin Geliştirilmesi 96 Ara Eleman Yetiştirme 97 Girişimcilik Eğitimleri 98 Ön Finansman 99 Sektör Hukuksal Tanımları 100 BİT Sektör Birliği'nin Oluşturulması 101 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma 102 Bilişim Vadisi 103 Sektör İş Yetkinliklerinin Geliştirilmesi 104 Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma 105 Bilgi Teknolojileri İhracat Destekleri 106 Dışa Açılımın Desteklenmesi 107 Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı Düzenlemeler 108 Hizmetlerde Rekabetin Tesisi 109 Altyapıda Rekabetin Tesisi 110 Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende Hizmetlerinin Ayrılması İle İlgili Fizibilite Çalışması 111 Data ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi 112 Ortak 3G Altyapısının Teşvik Edilmesi 113 Toplulaştırılmış Kamu Geniş bant Alımı 114 Frekans Tahsihi ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 14/22

15 EK 3: e-dönüşüm DURUM RAPORU (2008) DPT, Bilgi Toplumu Dairesi Danışma Kurulu Toplantısı Sunumu Özeti e-dönüşüm Türkiye Projesi Acil Eylem Planı-Ocak 2003 KYR-22 no lu eylem 2003/12 sayılıbaşbakanlık Genelgesi -Şubat 2003 DPT nin görevlendirilmesi Bilgi Toplumu Dairesinin kuruluşu Eylem Planları Kısa Dönem Eylem Planı, KDEP ( ) 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi (Aralık 2003) 73 Eylem 2005 Eylem Planı 2005/05 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 50 Eylem e-dtr Projesinde Başarılar e-devlet: - Getirisi yüksek, kullanımıyoğun e-devlet hizmetlerine öncelik verildi. -Kamu BİT yatırım ödenekleri reelolarak 3 kat arttı. Başlıca Uygulamalar: e-beyanname, e-bildirge, Eczane Otomasyon, UYAP, GİMOP, POLNET, e- Konsolosluk, Dahilde işleme İzinleri, BİMER, SEÇSİS; Birlikte Çalışabilirlik ve Veri Paylaşımı: MERNİS-KPS, Adres Bilgi Sistemi ve e-devlet Ana Kapısı Rehber ve Kılavuzlar: Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi, Kamu İnternet Siteleri Kılavuzu, BİT Proje Hazırlama Kılavuzu, Elektronik Belge Yönetimi Referans Belgesi (TS13298) Yasal düzenlemeler: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Elektronik İmza Kanunu, Türk Ceza Kanunu-Bilişim Suçları, Evrensel Hizmet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik, Kişisel Verilerin KorunmasıHakkında Kanun Tasarısı, Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı, telekomünikasyon alanında ikincil mevzuat İdari düzenlemeler: e-dtricra Kurulu, Danışma Kurulu, e-devlet Kapısı(TÜRKSAT A.Ş.), Kamu Sertifikasyon Merkezi Eğitim ve insan kaynakları: Okullara genişbantinternet bağlantısı, bilgi teknolojisi sınıfları, müfredatın yenilenmesi, öğretmenlere bilgisayar kampanyası Teknik altyapı: İnternetin ve genişbantınyaygınlaşması e-ticaret: KOBİ leree-ticaret ve e-işdestekleri Dışticarette e-belge pilot uygulaması e-sağlık: Standartların belirlenmesi, aile hekimliği pilot uygulaması, Hastane Bilgi Sistemleri Bilgi Toplumu Stratejisi nin hazırlanmbilgi Toplumu Stratejisi ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 15/22

16 KDEP ve 2005 Eylem Planı1 no lu eylem: Katılımcıbir yaklaşım. Mevcut durum tespiti için veri toplama aşamasında; İlgili paydaşlar belirlendi (toplam 249 kurum/kuruluş). Kamu kurumlarına anket hazırlandı. Kişi ve kuruluşlarla görüşmeler (273 görüşme) ve 16 odak grup toplantısı yapıldı. Vatandaş Anketi (7 coğrafi bölgede 18 il, 1678 kişi) yapıldı. İşletme Anketi (312 işletme ile birebir görüşme) yapıldı. Atölye çalışması gerçekleştirildi. e-dönüşüm Türkiye Projesi Danışma Kurulu tarafından değerlendirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarıile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmeleri alındı. 28 Temmuz 2006 da yürürlüğe girdi. (2006/38 sayılıypk Kararı) Dokuzuncu Kalkınma Planıve OVP yeentegre edildi dönemini kapsıyor. Bileşenleri: o Strateji o Eylem Planı(111 eylem) o Ölçümleme Dokümanı(TÜİK ile birlikte hazırlandı) o İletişim Stratejisi Eksenler: o Sosyal Dönüşüm o BİT in İşDünyasına Nüfuzu o VatandaşOdaklıHizmet Dönüşümü o Kamu Yönetiminde Modernizasyon o Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü o Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapıve Hizmetleri o Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmes Stratejinin Temel Hedefleri Temel Göstergeler Mevcut (*) Hedef (2010) İnternet kullanıcı yoğunluğu (%) Genişbant abone yoğunluğu (%) 2 12,5 Bilgisayar sahibi işletmeler (%) Elektronik kanallar uzerinden sunulan hizmetler (%) - 70 Elektronik kanallardan gerçekleşen işlemler (%) - 33 Yıllık kamu cari giderlerinde sağlanacak tasarruf (%) - 9 BT sektörunun GSMH içindeki payı(%) 0,8 2,2 Genişbant altyapılarının yaygınlığı(nufus %) Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki payı(%) 0,8 2 * Strateji hazırlık sürecinde mevcut veriler, ARTEL/88-Türkiye Bilgi Toplu Stratejisinin Fransa ile karşılaştırılması.doc 16/22

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler

e-dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler e-dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Kavramı e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar e-dönüşüm Türkiye

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XIII E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY Nisan 2011 TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı 1 İçindekiler GİRİŞ 3 KAPSAM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 4 DEĞERLENDİRME 5 E-DEVLET ÜSTYAPISI GÖREV

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 Değişim ve Dönüşümün Farkı DEĞİŞİM Doğal, kendiliğinden meydana gelen bir olgudur. Kontrolü zor veya imkansızdır. DÖNÜŞÜM Bir amaca ulaşmaya yönelik değişikliklerdir.

Detaylı

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Türkiye e-devlet Değerlendirmesi «Kamu Kurumlarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı» Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı 15 Ocak 2013 23.

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı. 15 Eylül 2005

Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı. 15 Eylül 2005 e-devlet KAPISI PROJESİ Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 GÖREV TANIMI e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu nun 09/10/2004 tarih ve 8 sayılı kararı ile 25/01/2005 tarih ve 2005/8409 sayılı Bakanlar

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı Mart 2005

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı Mart 2005 e-dönüşüm Türkiye 2005 Planı Mart 2005 Bu belgenin elektronik adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/2005ep/2005plani.pdf Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Bilgi Toplumu

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

e-dönüşüm Türkiye Projesi Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı e-dönüşüm Türkiye 2005 Planı Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Bilgi Toplumu Stratejisi No İlgili lar 1 Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulması Tüm Kamu

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29820 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI

ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI T.C. Ulaştırma Bakanlığı e-devlet Kapısı Projesi E-DÖNÜŞÜM M TÜRKT RKĐYE ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI 23.01.2007 Gündem 1. e-devlet Kapısı Projesi Gelinen AşamaA 2. e-kapı da Đçerik Yönetim Y Çalışmaları

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

Mekansal Adres Kayıt Sistemi. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Mekansal Adres Kayıt Sistemi. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mekansal Adres Kayıt Sistemi T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mevzuat 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 1 Bu kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

ECE-581 e-devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013

ECE-581 e-devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013 ECE-581 e-devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013 Selçuk MEMİŞ selcuk.memis@hotmail.com Faruk KARAGEÇİ farukmu@hotmail.com ECE 581 1 Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan

Detaylı