ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007

2 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI Bu tez./ /2007 Tarihinde Aaıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirlii le Kabul Edilmitir. mza... Yar.Doç.Dr.S Noyan OULATA Danıman mza. Doç.Dr.Rızvan EROL Üye mza... Yar.Doç.Dr.Turgay BRKÇ Üye Bu tez Enstitümüz Endüstri Mühendislii Anabilim Dalı nda hazırlanmıtır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü mza-mühür Not: Bu tezde kullanılan özgün ve baka kaynaktan yapılan bildirilerin, çizelge, ekil ve fotorafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI Bihter PEKCAN ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI Danıman : Yrd. Doç. Dr. S. Noyan OULATA Yıl : 2007, Sayfa 73 Jüri : Yrd. Doç. Dr. S. Noyan OULATA Doç. Dr. Rızvan EROL Yrd. Doç. Dr. Turgay BRKÇ Bilisel ergonomi, insanların çeitli i ve çevre koullarına ilikin bedensel eilimlerini, özelliklerini, yeteneklerini, sınırlılıklarını aratırarak, elde ettii verilerle, gelitirdii ilkeler makine sistemlerinin tasarlanması ve düzenlenmesini yapmaktadır. Bu çalımada bu düzenlemeler, insan faktörleri bakımından deerlendirilecektir. Uygulamadaki çeitli zorluklar ve bölgesel özellikler açısından deikenliklerin söz konusu olmasına ramen genel bir biliim ergonomisi yaklaımının ana hatları oluturulacaktır. Anahtar Kelimeler: Yazılım Ergonomisi, Arayüz Tasarımı, Biliim Teknolojileri. I

4 ABSTRACT MSc THESIS SOFTWARE ERGONOMICS AND APPLICATION ON AN ENTERPRISE SOFTWARE Bihter PEKCAN DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor : Asist. Prof. Dr. S. Noyan OULATA Year : 2007, Pages: 73 Jury : Asist. Prof. Dr. S. Noyan OULATA Assoc. Prof Dr. Rızvan EROL Asist. Prof. Dr. Turgay BRKÇ Cognitive Ergonomics designs and arranges the designs of machine systems with the developed rules by searching physical properties, inclinations, abilities and limits of human. In this study, these arrangements will be considered in point of human factors. Although there are some difficulties in the aplication and in terms of regional properties there are some differencies, a general cognitive ergonomics approach will be built. Keywords: Software Ergonomics, Interface Design, Informatics. II

5 TEEKKÜR Yüksek lisans eitimimde beni destekleyen ve yönlendiren danımanım Yrd. Doç. Dr. S. Noyan OULATA ya teekkürlerimi sunarım. Hocalarım Doç. Dr. Rızvan EROL ve Ör. Gör. rfan MACT e deerli fikirleriyle bana yol gösterdikleri için teekkür ederim. Tüm eitim ve örenim hayatım boyunca beni daima destekleyen, sıkıntılarımı gideren aileme sabırları, destekleri ve anlayıları için sonsuz teekkür ederim. Ayrıca yüksek lisans örenimim boyunca yanımda olan ve desteini her zaman hissettiim eime teekkür ederim. III

6 ÇNDEKLER ÖZ...I ABSTRACT... II TEEKKÜR... III ÇNDEKLER...IV TABLOLAR DZN...VI EKLLER DZN...VII KISALTMALAR DZN... VIII 1. GR Problemin Tanımı Yazılım Ergonomisi Çalımanın Önemi Çalımanın Amacı ve Kapsamı Çalımanın Adımları Çalımanın Organizasyonu Orijinal Katkılar ÖNCEK ÇALIMALAR ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması ve Entegrasyon Tedarik Zinciri Yönetimi ve Yardımlama Gelimi Teknolojiler ve birlii Bireylerin Önemi Deer Zincirleri MATERYAL VE METOD Materyal Metod Kullanılılıın Tanım ve Kapsamı Kullanılılıın Amaçları Biliim Ergonomisi Standartlarının Oluturulmasında Balıca Kriterler nsan-sistem Ara Kesit Teknolojisi (HSIT) IV

7 Yazılım Ergonomisinin Deerlendirilmesine Yönelik Kontrol Listesinin Oluturulması Örnek Yazılım ncelemesi (Telekom Arıza ve Müteri Sistemi TAS, TMS) Arıza Sistemi Arayüz Standartları Kullanıcı Yönetim lemleri Arıza Kodları Tanımlama lemleri zleme Ekranları Ekip-Kullanıcı Performans BULGULAR VE TARTIMA Kullanıcı Merkezli Yazılım Tasarımı Kullanıcı Merkezli Tasarım Prensipleri Kullanılabilirlik Deerlendirmesi Üretim Yönetimi Yazılımları Üretim Sistemleri Telekom Müteri ve Arıza Sistemi Anket Uygulanması Anket Sorularının Deerlendirilmesi SONUÇ VE ÖNERLER Sonuçlar Mevcut Durum ile Sonuçların Karılatırılması Öneriler KAYNAKLAR ÖZGEÇM EKLER V

8 TABLOLAR DZN SAYFA NO Tablo 2.1. Ergonomide Uygulama Alanları Tablo 3.1. Yazılımlarda Biliim Ergonomisinin Deerlendirilmesine Yönelik Tasarlanan Yazılım Ergonomisi Kriterleri Kontrol Listesi Tablo 4.1. Fonkjsiyonalite Grupları ve Aırlıklar Tablo 4.2. Ankete Katılan Kii Sayısı ve Unvan Daılımı Tablo 4.3. Sorulara Verilen Cevaplar ve Baarı Puanları Tablo 4.4. Fonksiyonalite Grupları Baarı Puanları VI

9 EKLLER DZN SAYFA NO ekil 1.1. Sistemin gücü en zayıf halkanın gücü kadardır... 6 ekil 1.2. Kullanıcıları içeren faktörler, görevleri ve çevreleri ile donanım ve yazılım uygulamasında projenin ana hatlarının biçimlendirilmesi ve seçilmesinin yönetimi... 7 ekil 2.1. Klasik Tedarik Zinciri ekil 2.2. Entegre Deer Zinciri ekil 3.1. ISO 9241 Uygunluun deerlendirilmesi, sürecin akı eması ekil 3.2. Kullanıcı yönetim sistemi anasayfası ekil 3.3. Kullanıcı yönetim sistemi giri sayfası ekil 3.4. l müdürlüü bazında yetkilendirme sayfası ekil 3.5. Arıza nedeni sorgulama ekil 3.6. Arıza nedeni ayrıntı ekranı ekil 3.7. listesi sorgulama ilk ekranı ekil 3.8. listesi sorgu sonucu ekil 3.9. Ön muayene sonucu giri sayfası ekil Muayene sonucu arıza bilgileri ekil Muayene sonucu abonelik bilgileri ekil Muayene sonucu ilem durumu ekil Muayene sonucu tamamlanan ilem ekil Son muayene sonucu giri ekil Son muayene ele alındı ekranı ekil Son muayene tamamlandı ekranı ekil Devam eden arıza listeleme ekranı ekil Arıza listesi ekil Devam eden arıza detayları ekil Performansı izleme ekranı ekil 4.1. UCD Döngüsel Süreci ekil 5.1. Ergonomik Yazılım Neden-Sonuç likisi VII

10 KISALTMALAR DZN IEA : The International Ergonomics Association, Uluslararası Ergonomi Kurumu ERP : Enterprise Resource Planning, Kurumsal Kaynak Planlaması SAP : Systems Applications and Process IS : Informations Systems, Biliim Sistemleri ASP : Application Service Provider, Uygulama Servis Salayıcı HSIT : Human System Interface Technology, nsan-sistem Arakesit Teknolojisi HFS : Human Factors Society, nsan Faktörleri Topluluu HFES : Human Factors and Ergonomi Society, nsan Faktörleri ve Ergonomi Topluluu CRM : Customer Relationship Management, Müteri likileri Yönetimi BCPE : Kuzey Amerika Profesyonel Sertifika Kurulu SCM : Supply Chain Management VIII

11 1. GR Bihter PEKCAN 1. GR Günümüz i yaamının 1940 larda teknoloji devriminin etkisinde kalmasıyla birlikte, tekrarlı ilerin otomasyonunu salayan bilgisayarlar, insanların i yapı eklini deitiren ve yeni ekonominin domasında etkili olan cihazlar olmulardır. Klasik anlamda i yapan irketler elektronik i fırsatlarını deerlendirmeye balamı, üretim yönetimi ve ibirlii uygulayan irketler deer zincirleri oluturup elektronik pazarda yerlerini almılardır. Teknoloji devriminde baı çeken Amerika Birleik Devletleri, ilk olmanın avantajlarını kullanmaktadırlar. Türkiye, bu anlamda hiç de geri kalmamı, öncelikle yurtdıı kaynaklı firmaların teknolojilerini Türkiye deki firmalara uygulamaları ile dünyada hatırı sayılır bir konuma gelmitir. Peki çalıanlar yani insan bu deiimde nerededir? Bilgisayar çalıanlara verdii sözü tutup üretkenlii artırmı, i çevresini zenginletirmi ve i tatminini artırmıtır; bunun yanında çalıanlara saladıı yararlar ne durumdadır? Bilgisayar teknolojisi gelitikçe insanların çalıma eklini belirlemeye balamı ve çalıanları i süreçlerini deitirmeye zorlamıtır. Sonuç artan stres ve harcamalar olmutur. Bunu engellemenin ve teknolojiyi tümüyle insanların yararına kullanmanın yolu; yazılımların, çalıanı yeni i yapı ekillerine adapte olmaya zorlamak yerine beraberce çalımayı salayacak kadar esnek olarak yapılmasıdır lerde yeni bir disiplin olarak ortaya çıkan Ergonomi, günümüzde bilgisayar teknolojisinde de Yazılım Ergonomisi olarak kendini göstermektedir (Yılmaz, 2002). Bir insanın bir makineyi kullanması, o insanın makine ile iletiim kurması bir baka ifade ile etkileimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Kurulacak bu etkileim kullanıcılar açısından fiziksel ve bilisel ergonomi olmak üzere temelde iki farklı açıdan ele alınmaktadır. Fiziksel ergonomi makinenin amacına uygun bir ekilde kolay ve etkin kullanılabilmesi için fiziksel olarak tasarlanması ile ilgilenirken, bilisel ergonomi yine aynı amaca yönelik ancak makineyi kullanmak için gerekli olan programın uygun tasarlanmasıyla ilgilenmektedir. Kavramsal olarak bilisel ergonomi II. Dünya Savaı sırasında pilotların hatalarının analiz edilmesinden sonra ortaya çıkan ve 1970 li yılların sonunda kiisel bilgisayarların kullanılmaya 1

12 1. GR Bihter PEKCAN balamasıyla birlikte ergonominin bilisel psikolojiyle kesitii bir uygulama alanıdır. Bilisel ergonomi, zihinsel kavrama ve algılama dorultusunda çalıanların bilgiyle, araçla ve çevreyle nasıl etkileim içerisine girdikleriyle ilgilenerek sistemlerin tasarım ve düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Çalıanlar ve yaptıkları iin uyumunun salanarak verimliliin artması, etkili kullanım için insan makine etkileimi ve insan-makine etkileimi ve bilgisayar kullanıcıları tarafından hissedilen zorlukların ortadan kaldırılması uygulama ve arayüz tasarımı- gibi alanlarda bilisel ergonomiden faydalanılmaktadır. Teknolojik gelimeler, özellikle de bilgi teknolojisinde, insanın çalıma eklinde radikal deiikliklere yol açmıtır. Bireyin zihinsel çalıması bedensel çalımasından çok daha önemli olmaya balamıtır. Dolayısıyla Yazılım Ergonomisi yeni bir disiplin olarak ortaya çıkmıtır çünkü bu çalıma alanı insan olunun sadece fiziksel yetenekleriyle deil aynı zamanda bilisel kapasitesi ve sınırlarıyla ilgilenmektedir (Kurunlu, 2000). Teknolojik gelimelerin bir iletmeye salayacaı faydaları sıralayacak olursak: a- Zamandan ve maliyetten tasarruf, b- Hataların azaltılması ve doruluun artması, c- Kaıt kullanımı ve ariv yükünün azaltılması, d- nsan kaynaının etkin kullanımı, e- Egüdüm salaması, f- Müteri sadakatinin artması, g- Sipari süresinin kısalması, h- Nakit akıını hızlandırması, i- Stok kontrolünün optimizasyonu, j- Karar almayı etkinletirme, k- Karlılıın artması, eklinde sıralanabilir. Ergonominin temel hedefi, istenmeyen sonuçların oluumunu azaltarak sistemin performansını artırmaktır. nsan hataları bu istenmeyen sonuçların en önemli nedeni olarak tanınmaktadır. nsan hataları sorununda yazılım ergonomisi 2

13 1. GR Bihter PEKCAN çok yerinde bir yaklaımdır ve bu balamda insan performansını artırmada da en uygun yol olduu savunulmaktadır Problemin Tanımı Bilisel ergonomiyle, insanların çeitli i ve çevre koullarına ilikin bedensel eilimlerini, özelliklerini, yeteneklerini, sınırlılıklarını aratırarak, elde ettii verilerle, gelitirdii ilkeler makine sistemlerinin tasarlanması ve düzenlenmesi yapılmaktadır. Bilisel ergonomi, kiinin bilgiyle, araçla, ortamla etkileimlerini salamaya yönelik karmaık sistemlerin tasarımı ve düzeltilmesinde kullanılmaktadır. Kullanıcı arayüzleri bilgi igörenlerinin verimliliini etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldıından algılama, renk, bilginin görsel olarak sembolizasyonu, grafik tablolama, biçim gibi unsurlar kullanıcı açısından bilgilerin anlaılmasını kolaylatırmaktadır. Dolayısıyla bilisel ergonomi özellikle karmaık ve ileri teknoloji gerektiren sistemlerin tasarlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu balamda bilisel ergonomi mesaj tasarımı ilkelerini kapsamakla beraber, kiilerin bireysel algıları, bilisel yapıları, teknoloji kültürü gibi psikolojik özelliklerin de tasarımda önemli olduunu ve bu unsurların analiz edilerek sistemlerin bunlara uygun olarak tasarlanması gerektiini vurgulamaktadır. Örnein cep telefonları yazılımlarının ve iletim sistemlerinin renk, yazı tipi, metin büyüklüü ve biçimi gibi öeleri uygun bir ekilde tasarlanması bilisel ergonominin mesaj tasarımı ile ilgili iken, kullanıcılara farklı renk ve ayar seçenekleri sunması, iletim sistemlerinin farklı tema seçenekleri veya menü yapılandırma olanaı sunması bilisel ergonominin psikolojik algı düzenlenmesi boyutuyla ilgilidir. Ergonomi disiplinler arası bir çalıma deil, insan sistem arakesit teknolojisini kullanan balı baına bir disiplindir. nsan sistem arakesit teknolojisinin 5 ana bileeni bulunmaktadır ve bu bileenlerden biri insan yazılım arakesit teknolojisidir (HFES, 1999). Üretim yönetimlerinde yazılım ergonomisinin deerlendirme kriterleri aaıdaki gibidir (Aydın, 2002): 3

14 1. GR Bihter PEKCAN 1-levsellik: Sistem, kullanıcılar görevlerini yerine getirirken, yapılan görevin gerektirdii ihtiyaç ve gereksinimleri karılamalıdır. 2-Kontrol Edilebilirlik: Sistem mümkün olduu kadar, kullanıcının kontrol edebilmesine olanak tanımalıdır. 3-Esneklik: Kullanıcı arayüzü, yapısı, bilginin sunulması ve deiik potansiyel kullanıcıların ihtiyaç ve gereksinimlerine uygunluk bakımından yeterli esneklie sahip olmalıdır. 4-Hata Yönetimi: Sistem, hataların önlenmesi, hata olasılıının azaltılması, hataların tolere edilmesi ve hata olutuunda giderilmesi amacıyla kullanıcı ile interaktif iliki kurabilecek ekilde tasarlanmı olmalıdır. 5-Kullanıcıya Uygunluk: Sistemin yapısı ve çalıma ekli kullanıcının fiziksel, zihinsel ve psikolojik özelliklerine uygun olmalıdır. 6-Kendi Kendini Betimleme: Sistem, kullanıcıya geri-besleme, kılavuzluk ve destek salayacak ekilde tasarlanmı olmalıdır. 7-Tutarlılık: Sistemin çalıma ekli, yer, biçim ve format olarak kendi içinde tutarlılık arz etmelidir. 8- Yükü: Sistem, kullanıcının, fiziksel ve zihinsel i yükünü kabul edilebilir sınırlar içinde tutmalı ve etkileim hızını artırmak için mesajlar kısa, öz ve anlaılır olmalıdır. 9-Örenilebilirlik: Kullanıcının sistemi kullanırken örenme süreci hızlı olmalı ve zaman içinde benzer uygulama adımlarını rahatlıkla hatırlayabilmelidir. Üretim yönetimi yazılımlarında ergonomik olarak yerli seviyeye ulamak ancak yukarda belirtilen kriterlere uymakla ve aaıdaki sorulara tasarımcı ve kullanıcı açısından en uygun cevapları bulmakla olmalıdır. 1. Hangi amaç için hangi yazılım kullanılmalıdır? 2. Kullanılacak yazılımdan beklentiler ne dorultuda olmalıdır? 3. Yazılım Ergonomisi kurallarına uygun bir üretim yönetimi yazılımı kuruma neler kazandırabilir? 4. Kullanıcılara kendi çalıma alanlarının görünümünü veya içeriini deitirebilmeleri için olanak salanmalı mıdır? 4

15 1. GR Bihter PEKCAN 5. Kullanıcılar içeriin yaratılması ve tasarımın oluturulması aamalarında ne kadar aktif olmalıdır? 1.2. Yazılım Ergonomisi Ergonomi disiplini anlatılırken, en sık kullanılan yöntem onun tanımlayıcı bir ifadesini kullanmak seklinde olmaktadır. Örnein, son zamanlarda Uluslararası Ergonomi Kurumu (IEA) ergonomiyi u ekilde tanımlamaktadır: Ergonomi ya da nsan Faktörleri Mühendislii, insanın refahını, mutluluu ve genel sistem performansını gelitirecek bilgi ve teoriyi bulmayı, uygun yöntemlerin uygulanmasını, ve bir sistemin dier elementler ve insanlar arasındaki etkileimlerini temelde anlamaya çalıan bilimsel bir disiplindir (IEA, 1997). Yazılım Ergonomisi yardımıyla uygulamalarda istenmeyen hatalar engellenerek planlanan kullanım kolaylıı gerçekletirilebilmektedir. Kuzey Amerika Profesyonel Ergonomi Sertifika Kurulu (BCPE) ise Ergonomiyi, insanın yetenekleri, sınırları, ve dier tasarımla ilgili insan karakteristiklerine ilikin bir bilgi bütünü olarak tanımlamaktadır. Baka bir deyile, Ergonomik Tasarım ya da Mühendislii, etkili insan ilevleri ile güvenli ve konforlu çevreler, ürünler, sistemler, iler, görevler, makinalar, ve aletlerin tasarımı bilgisinin kullanılmasıdır (BCPE, 1999). Benzer tanımlayıcı ifadeler dünya çapında dier ergonomi kurulularınca da kullanılmaktadır. Kullanıcılar için hazırlanan her türlü arayüz gözününe alındıında; teknolojinin ulatıı insan sayısı, bu dorultuda yazılım, donanım ve insan kaynaı maliyeti arttıı sürece, salık alanı, askeri alanlar gibi kritik alanlarda teknoloji kullanımı yaygınlatıı sürece kullanılabilirliin önemi artacaktır. Tasarımcı merkezli deil, kullanıcı merkezli tasarımlar teknoloji çaının olmazsa olmaz yaklaımıdır. Emeklilerin ATM cihazlarını, görme engellilerin web sayfalarını kullanamaması, avuçiçi bilgisayarları kullanırken karılatıımız güçlükler, televizyon kumandalarını kullanırken bileimizin arıması, bu arayüzleri tasarlayan tasarımcıların eksik yaklaımından kaynaklanmaktadır. te nsan Bilgisayar Etkileimi (Human Computer Interaction) çalıma alanı; Ergonomi, Bilisel 5

16 1. GR Bihter PEKCAN Psikoloji, Yazılım Mühendislii, Grafik ve Endüstriyel Tasarım, Eitim Bilimleri, Organizasyonel Psikoloji gibi disiplinleri bir araya getirmekte, kullanılabilirlik kavramını bilimsel ölçütlerle deerlendirilebilir hale getirmektedir. Yazılımlar çalıma zincirlerinin sadece bir halkasıdır ve sistemin gücü en zayıf halkanın gücü kadardır (ekil 1.1). Yönetimin Katılımı Eitim Yazılım Hedefler Planlar Çalıanlar Organizasyon Donanım Politikalar Prosedürler ekil 1.1. Sistemin gücü en zayıf halkanın gücü kadardır (Baı, 2003). Yazılımların ana kullanılabilirlik standardı olan ISO Standardı 9241 in 11. Bölümü ne göre Kullanılabilirliin Ana Hatları dır ve bu bölüm kullanılabilirliin ana hatlarını u ekilde belirtmektedir: i- Kullanım Genel Durumu (kullanıcılar, ekipman, çevre, amaçlar, görevler), ii- Kullanılabilirlik Ölçütleri (etkinlik, verimli çalıma, tatminiyet), iii-tasarım sürecinde kullanılabilirliin tanımlaması ve deerlendirilmesi. ISO 9241 bölüm 10 a göre, Tasarım Prensipleri yazılımın kullanılabilirliini gelitirmek için kullanıcının ihtiyaçlarına tasarımcıyı yönlendirerek yedi genel tasarım prensibi ortaya koymaktadır: a- Göreve uygunluk, b- Kendi kendini tanımlayıcılık, c- Kontrol edilebilirlik, d- Kullanıcı beklentileri ile uyumluluk, e- Hata toleransı, f- Kiisel tercihlere uyumlandırabilirlik, g- Örenime uygunluk. 6

17 1. GR Bihter PEKCAN Bununla birlikte, kullanılabilirlik kriteri kullanıcıya hitap etmeden önce, sistem gelitiricilerini tatmin edecek düzeyde olmalıdır. ekil 1.2. de kullanıcıları içeren faktörler, görevleri ve çevreleri ile donanım ve yazılım uygulamasında projenin ana hatlarının biçimlendirilmesi ve seçilmesinin yönetimi verilmitir. ekil 1.2. Kullanıcıları içeren faktörler, görevleri ve çevreleri ile donanım ve yazılım uygulamasında projenin ana hatlarının biçimlendirilmesi ve seçilmesinin yönetimi (Aydın,2002) Çalımanın Önemi Günümüz dünyası teknolojideki gelimeler ııında birçok yenilik ve deiim yaamaktadır. UNESCO (2002) nun hazırladıı rapora göre gelien teknolojiyle birlikte dünyanın bilgi birikimi her 2-3 yılda ikiye katlanmaktadır. Her gün binlerce akademik yayın yayınlanmakta ve milyonlarca veri insanolunun kullanımına sunulmaktadır. Teknolojide yaanan gelimelerle birlikte ortaya çıkan bu büyük bilgi birikiminden üretimden eitime kadar tüm sistemler etkilenmitir. Teknolojideki gelimelerle birlikte artan insan makine etkileimi nedeniyle fiziksel olarak yapılan tasarımların görsel tasarım boyutu ön plana çıkmaktadır. 7

18 1. GR Bihter PEKCAN Özellikle bilgisayar ve Internet teknolojilerinin yaygın kullanımıyla yazılım ve web sayfaları arayüz tasarımı giderek önem kazanarak etkili ve kullanımı kolay yazılımlar ve web sayfaları hazırlamak için çaba harcanmaktadır. Örnein, WINDOWS iletim sistemi kullanım kolaylıı nedeniyle ergonomik prensipler dikkate alınarak ve özellikle görsel etkileim salanarak tasarlanmı bir yazılımdır. Kullanıcı ara yüzü yazılımları bilgisayar kullanıcılarını bir çok tekrardan oluan ilem dizilerinden kurtararak tek bir komut simgesi veya sözcüü ile ilem sürelerinde zaman tasarrufu salamaktadır. Ayrıca bilisel ergonominin bir alt boyutu olan psikolojik algı boyutu da bilisel yükün azalması sayesinde bireylerin zihinsel yorgunluunu azaltmaktadır. Bu balamda ele alınan bilisel ergonomi bilimi çoklu ortam alanında sadece bilginin düzenlenmesi ve planlanmasını yapmakla kalmamakta ayrıca renklerin ve arayüzün kiilerin psikolojik algılarına göre iyiletirilmesine de yardımcı olmaktadır (Murata, 2000) Çalımanın Amacı ve Kapsamı Kullanıcı ara yüzü bilgisi ve teknolojisi sürekli gelimekte ve ilerlemektedir ve pek tabi ki standartlar da gelimektedir. Buna ramen, bazı insan karakteristiklerine dayalı ana hatlar aynı kalmaktadır, dierleri ise yeni geliime ayak uydurmak durumundadır ve yeni aratırmalara ve gelitirilen tekniklere uygun olarak gelitirilmelidir. Öyle durumlar vardır ki standartlar olumadan önce tasarımcı geliime yönelik çözüm yöntemleri oluturmalıdır. Bu çalımanın çözüm yöntemlerini gelitirmeye yönelik bazı amaçları bulunmaktadır. Bunlar: a-bilinen görünü ve his uyandıran bir tasarım salamak sureti ile kullanıcıların bir yazılımdaki becerilerini dier yazılıma transfer etmesini salamak ve eitim maliyetini en aza indirmek, b-standardizasyon pek çok alanda meydana gelebilir. Örnekler uygulamanın çeitli bileenlerini içerir, birlikte kullanılacak uygulamalar, iletim sistemi ve dier kullanılan tüm yazılımlar gibi. Daha geni bir alanda standartlar uygulamak ve daha fazla fayda salamak, 8

19 1. GR Bihter PEKCAN c-standartları; insan faktörleri bulgularının ve kabul edilmi uygulamaların sonuçlarından yararlanarak gelitirmek, d-ürünün kullanılabilirliini ölçmek için bir temel standart salamak. nsan bilgisayar etkileim standardını karılayan ürün daha kullanılı iken dierlerinin tamamı eit düzeyde olabilir. e-nsan-bilgisayar etkileimi standartları, platformlardan baımsız tasarlanmıtır. Platformdan baımsız olması sayesinde, standartlara patentsiz kullanım ve daha geni uygulama alanı salanmıtır; ancak, ana hatlar daha geneldir ve yorumlama güç olabilir. Ana hatlarda yol gösterici yöntemler gelitirmek. f-tasarım durumları çeitlidir ve verilen bir öneri her durum için optimal deildir. Kullanıcı için optimal olduu düünülen tasarımı belirleyebilmek için bir yol haritası hazırlamak (Prece, 1994) Çalımanın Adımları Yapılan tez çalımasında izlenen adımlar aaıda belirtilmitir: 1- Problemin Tanımlanması: lk olarak, ele alınan üretim yönetimi yazılımlarında ergonomi konusunda yapılmı çalımalar hakkında detaylı bir literatür aratırması yapılmıtır. 2- Yazılım Ergonomisinin Deerlendirilmesi: Kullanılılıın tanımlanması, deerlendirilmesi, amaçları, biliim ergonomisi standartlarının oluturulmasında balıca kriterler incelenmitir. 3- Verilerin Toplanması: Kullanıcı merkezli yazılım tasarımı ve üretim yönetimi yazılımları ile ilgili yapılan aratırmalar ve sonuçları. 4- Sonuçların Yorumlanması: Elde edilen sonuçlar, var olan durum ile karılatırılmıtır. 9

20 1. GR Bihter PEKCAN 1.6. Çalımanın Organizasyonu Tez çalımasının giri bölümünü, literatür aratırmasının yapıldıı önceki çalımalar bölümü izlemektedir. Yazılım ergonomisi konusunda yapılmı çalımalar ayrıntılı biçimde incelenmitir. Üçüncü bölümde çalımada kullanılan materyal ve metod hakkında bilgi verilmitir. Dördüncü bölümde, kullanıcı merkezli yazılım tasarımı ve üretim yönetimi yazılımları ile ilgili yapılan aratırmalar ve sonuçları yorumlanmıtır. Son bölümde, yapılacak çalımalara öneriler bulunmaktadır Orijinal Katkılar Üretim yönetimi yazılımları ergonomik açıdan incelendii zaman kriterlerin daha çok tasarımcılar tarafından gelitirildii tespit edilmitir. Bu çalıma, yazılım ergonomisinin oluturulabilmesi için gerekenlerin bir listesini sunmaktadır. lk aamada biliim ergonomisinin salanması konusunda ana hatlar belirlenmi ve uygulamada kabul görmü bazı biliim ergonomisi yaklaımlarına deinilmitir. Çalımanın ilerleyen bölümlerinde kullanılabilirlik üzerine odaklanarak kullanılabilirliin deerlendirilmesi incelenmektedir. Son olarak oluturulan bir kontrol listesi aracılıı ile bir üretim yönetim sistemine yönelik tasarlanmı malzeme bilgisi veri giri ara yüzleri biliim ergonomisi yönünden deerlendirilmektedir. 10

21 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Bihter PEKCAN 2. ÖNCEK ÇALIMALAR nternet teknolojisi, irketleri, i sistemlerini ve organizasyonlarını deitirmeye zorladı. Kurumsal entegrasyonun kritik baarı faktörü olduu anlaılınca da lider konuma gelmek isteyenler stratejilerini tekrar gözden geçirmeye baladılar. Web bazlı teknolojilerin ortaya çıkması ve hem irket içi hem de irketler arası iletiimi radikal olarak deitirmesi, i modellerinin ortaklık stratejisine göre kurulması gerektiini ortaya çıkardı. Aaıda yazılım ergonomisinin geliiminde önemli adımlar ve tanımlar sıralanmıtır. Ergonomi disiplini anlatılırken, en sık kullanılan yöntem onun tanımlayıcı bir ifadesini kullanmak eklinde olmaktadır. Örnein, son zamanlarda Uluslararası Ergonomi Kurumu (IEA) ergonomiyi u ekilde tanımlamaktadır: Ergonomi ya da nsan Faktörleri Mühendislii, insanın refahını, mutluluu ve genel sistem performansını gelitirecek bilgi ve teoriyi bulmayı, uygun yöntemlerin uygulanmasını, ve bir sistemin dier elementler ve insanlar arasındaki etkileimlerini temelde anlamaya çalıan bilimsel bir disiplindir. Eski IEA tanımı ise Ergonomiyi leri, sistemleri, ürünleri ve çevrelerini insanların sınırları ve zihinsel-fiziksel yetenekleri ile uyumlatıran insan bilimlerinden çıkarılan bütün bir bilgi (IEA, 1997) eklinde tanımlamaktadır. Yaygın olarak kullanılan gelitirme süreçlerinden biri Rational Unified Process (RUP) dir. RUP çekirdek i akıları olarak i modelleme, ihtiyaç tanımı, analiz, tasarım, uygulama, test ve kullanıma balangıç olarak isimlendirilir (Rational Software Corporation, 2000). RUP kullanıcı merkezli tasarım prensiplerini iç modellemeden, kullanıma balangıç i akıına kadar uygular. Sonuç olarak kullanıcı merkezli tasarım tüm sistem geliim sürecinde rol alır. Kullanıcı merkezli tasarım hem sistem gelitirmede hem de sistemin yaam döngüsünde kullanıcıların gözönünde bulundurulduunu gösteren prensipler ve davranılardır. Kuzey Amerika Profesyonel Ergonomi Sertifika Kurulu (BCPE) ise Ergonomiyi, insanın yetenekleri, sınırları, ve dier tasarımla ilgili insan karakteristiklerine ilikin bir bilgi bütünü olarak tanımlamaktadır. Baka bir deyile, 11

22 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Bihter PEKCAN Ergonomik Tasarım ya da Mühendislii, etkili insan ilevleri ile güvenli ve konforlu çevreler, ürünler, sistemler, iler, görevler, makinalar, ve aletlerin tasarımı bilgisinin kullanılmasıdır (BCPE, 1999). BCPE nin bu tanımı 1988 yılında Chapanis tarafından orijinal olarak gelitirilmitir. Benzer tanımlayıcı ifadeler dünya çapında dier ergonomi kurulularınca da kullanılmaktadır. Bu tanımlayıcı ifadelerin bir kaçının içeriini analiz eden BCPE, ergonominin pratik faaliyetlerle yakından ilgili olan, analiz, test ve deerlendirmeyle insanın yetenekleri, sınırları ve dier karakteristik özelliklerine ilikin tasarım bilgisinin uygulanmasını, ergonomi pratiinin temel odak noktası olduunu belirtmitir. Daha çok son zamanlarda HFES, ileride burada tanımlanacak bazı çalımaların yeniden incelemeleri ve üyelerinin faaliyetlerinden, ergonomi teknolojisinin uygulamaları olarak ergonominin tanımına, sistemlerin kontrol ve standartlatırılması da eklenmitir. Böylece ergonomi teknolojisi, sistemlerin kontrolü, standartlatırılması, test edilmesi, deerlendirilmesi, ve analizi ile tasarımına uygulanması eklinde tanımlanmıtır (HFES, 1999). HFES in 1999 yılındaki stratejik planında teknoloji terimi, bir bilimsel disiplince gelitirilen ve uygulayıcıların baarı ile kullandıkları araçlar, yöntemler, spesifikasyonlar, kılavuzlar, tasarım prensipleri olarak anılmaktadır. Bu da burada kullanılan ilevsel teknoloji tanımı ile aynıdır. Tablo 2.1 de IEA nın 1992 yılında 25 üye topluluuna yaptıı aratırmasındaki ergonomide uygulama alanlarının sayısal deerleri görülmektedir. 12

23 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Bihter PEKCAN Tablo 2.1. Ergonomide Uygulama Alanları (IEA nın 1992 yılında 25 üye topluluuna yaptıı aratırmasından) Konu Yanıtlar % Konu Yanıtlar % Güvenlik 84 Test ve Deerlendirme 64 Endüstri Mühendislii 84 Kurumsal Psikoloji 62 Biomekanik 76 Gösterge Kontrol 62 yükü 76 Tüketici Ürünleri 56 nsan-bilgisayar 76 Medikal Aletler 56 Çevre-mobilya Tasarımları 76 Havacılık Endüstrisi 52 Eitim 72 letiim 44 Antropometri 72 Zaman/Hareket 36 Psikoloji 68 Taıma 32 Görsel Performans 64 Fizyoterapi 8 Fizyolojisi 64 Psikofizik ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması ve Entegrasyon Kurumsal kaynak planlaması veya letme Kaynak Planlaması (Enterpise Resource Planning-ERP) iletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken igücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir ekilde kullanılmasını salayan bütünleik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir iletmenin tüm veri ve ilemlerini biraraya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalıan ve genelde kullanımı kolay olan sistemledir. Klasik bir KKP yazılımı ilem yapabilmek için bilgisayarların çeitli yazılım ve donanımlarını kullanır. KKP sistemleri temel olarak deiik verilerin saklanabildii bütünleik bir veritabanı kullanırlar (Hollnagel, 1997). Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, iletmenin tüm kaynaklarının birletirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmı sistemlere denilmektedir. KKP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanmaya balanmıtır. KKP sistemleri, bir iletmenin i alanına ya da ismine bakmaksızın iletmenin tüm temel ilevlerini kendi yapısı altında toplayabilir. 13

24 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Bihter PEKCAN Gerçekte komple bir KKP sisteminden bahsetmek çok zordur. KKP sistemlerini satın alarak, bünyelerinde uygulamak isteyen büyük iletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve bazı özel ihtiyaçlar u an hiçbir KKP sistemi üreticisi tarafından karılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları karılamak için güçlü bir kiiselletirme ilemi oluturma ve deiik üreticilerden farklı modüller satın almanın yanı sıra, iletme bu modüller üzerinde tekrar mühendislik çalıması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren bir iletme, alanıyla ilgili tüm konularda aynı KKP sistemini kullanmaktadır. Bir ERP sisteminde üretim yönetimi modülü aaıdaki ilemleri gerçekletirir: a- Mühendislik ilemleri, b- Malzeme listeleme ilemleri, c- Çizelgeleme, d- Kapasite analizi, e- emri yönetimi, f- Kalite kontrol, g- Maliyet yönetimi, h- Üretim ilemleri, i- Üretim projeleri, j- Üretim akıları. Entegrasyonun balıca yararı, i süreçlerini standardize ve tahmin edilebilir hale getirerek maliyeti düürmesidir. ERP yazılımı tüm bilgileri birletirip bir irketin i süreçlerini entegre eder. ERP tek bir merkezi veri modeli ve süreç modeli kullanarak standardizasyonu salarken irkete özel uyarlama ile de deiimi destekler Tedarik Zinciri Yönetimi ve Yardımlama Birden fazla irketin rol aldıı i süreçlerinde merkezi kontrol SCM in ERP nin saladıı yararları birden fazla irket için geçerli kılar. Bu yarar irketler 14

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU YÜKSEK LSANS

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI CORAF BLG SSTEM LE ÇEVRESEL VERLERN MODELLENMES : TRABZON-DERMENDERE VADS ÖRNE YÜKSEK LSANS TEZ Harita Müh. Mehmet

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI

IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI T. C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI YÜKSEK LSANS TEZ KAHRAMANMARA

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R Editörler Yazarlar Deniz YANIK Afin BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Afin BÜYÜKBA Aysel KANDEMR Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEMR Ferhan GÜNEN Kemal ERMAN Levent GEMC Murat GÜN!"#$$# Bu Rapor, UMTS Ulusal

Detaylı

TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER

TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER T.C. BAHÇEEHR ÜNVERSTES TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER Yüksek Lisans Tezi VEL GÜRKAN KIZILGÜNE STANBUL, 2008 T.C. BAHÇEEHR ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ BLG TEKNOLOJLER TOPLU

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı