YAVAŞ DEVREDEN STOK ELEMANLARI İÇİN ENVANTER MODELLERİ UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAVAŞ DEVREDEN STOK ELEMANLARI İÇİN ENVANTER MODELLERİ UYGULAMASI"

Transkript

1 YAVAŞ DEVREDEN STOK ELEMANLARI İÇİN ENVANTER MODELLERİ UYGULAMASI Erdoğan AKTÜRK Celal ÖZKALE Nilgün FIĞLALI Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi Özet Yavaş devreden stok elemanları literatürde tedarik süresindeki ortalama talebi 10 birimden düşük elemanlar olarak tanımlanmaktadır. Yavaş devreden stok elemanlarının tedarik süresindeki talep yapısına en uygun dağılımlar poisson, gamma veya laplace olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, yavaş devreden stok elemanları için geliştirilmiş envanter modelleri literatürü tanıtılarak, bir firmada seçilmiş olan yedek parçaların dağılımına uygun modellerin önerdiği stokta tutulması gereken miktarlar mevcut stok durumuna göre kıyaslanmıştır. Modellerin performansı, belirli bir periyotta elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetlerinde sağladıkları iyileştirmeyle belirlenmiştir. Modellerin firmanın mevcut stoklarına göre daha düşük maliyetli olarak talebi karşıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Envanter Modelleri, Yavaş Devreden Stok Elemanları 1. GİRİŞ Envanter Yönetimi, işletmelerin katlanılabilir düzeyde maliyetler ile müşteri beklentilerini eksiksiz ve tam zamanında karşılaması amaçlarına hizmet ederek stokların yönetilmesidir. İşletmelerin hızlı devreden olarak tanımlanan, ağırlıkla mamul ürün ağaçlarına (reçetelerine) bağlı olarak tüketim gösteren stokları için geliştirilmiş, matematiksel varsayım ve modellere dayanan pek çok konsept ve teknik bulunmaktadır. Fakat genellikle bakım malzemeleri ve satış sonrası servis amaçlı yedek parça stokları arasında yer alan ve yavaş devreden olarak tanımlanan stok elemanları için geliştirilmiş sınırlı sayıda metot bulunmaktadır. Yavaş devreden stok elemanlarının literatürde tedarik süresindeki talebi 10 birimden az ve pahalı malzemeler olarak tanımlandığı görülmektedir. Heyvaert ve Hurt (1956) tarafından tedarik süresindeki ortalama talebi poisson dağılımı sergileyen yavaş devreden stok elemanları için üç envanter modeli geliştirilmesiyle, yavaş devreden stok elemanları envanter modelleri ortaya çıkmıştır. Stokta bulunmama modeli olarak adlandırılan modelde tedarik süresindeki talebi poisson dağılımı gösteren stokların, talebinin stok miktarından fazla olması olasılığı incelenerek istenen stokta bulunmama olasılığına bağlı olarak envanter seviyeleri önerilmiştir. Minimum maliyet modelinde tedarik süresindeki ortalama talep elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyet fonksiyonuyla ilişkilendirilmiştir. Servis düzeyi modeli tedarik süresindeki ortalama talep ile istenen servis düzeyine bağlı olarak bir çözüm önermiştir. Karush (1957) tarafından ortaya konulan sonrasında Mitchell (1962) tarafından geliştirilen modelde, tedarik süresindeki ortalama talebin poisson dağılımına uygunluğuna dayanarak stokların tedarik süreleri, yıllık düzeyde taleple karşılaşma durumları ile elde bulundurmama maliyetinin stoğun alış fiyatına oranı ilişkilendirilmiştir. 329

2 E. Aktürk, C. Özkale, N. Fığlalı, O. Engin Lewis (1970) tarafından yavaş devreden stok elemanları özel, yeterli uyarıyı gösteren ve yeterli uyarıyı göstermeyen elemanlar olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Özel elemanlar koruyucu bakım vb. faaliyetlerle değiştirildiğinden, yeterli uyarıyı gösteren elemanlar ise renk, kalite düşüklüğü, aşınma vb. uyarılarla, değiştirilmeleri gerektiğini önceden haber verdiklerinden envanter modelleri uygulanmadan yönetilebileceklerini belirtmiştir. Fakat yeterli uyarıyı göstermeyen elemanlar için Mitchell (1962) tarafından geliştirilmiş modelin uygulanmasını önermiştir. Burgin (1975) gamma dağılımının envanter modellemesi alanında uygulanabilirliğini ortaya koyarak tedarik süresindeki ortalama talebi gamma dağılımı gösteren stoklar için stokta bulunmama olasılığına dayanan bir model önermiştir. Johnston (1980) bu yöntemin yavaş devreden stok elemanlarına uygulanabilirliğini araştırmıştır. Peterson and Silver (1979) yavaş devreden stok elemanlarının talep yapısına poisson ve laplace dağılımlarının uygun olduğunu belirtmiştir. Tedarik süresindeki ortalama talebi 10 birimden düşük ve A sınıfı, pahalı, stoklar yavaş devreden olarak tanımlanmıştır. Poisson dağılımına dayanan (S-1, S) sipariş seviyesi modeli yıllık düzeyde elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetleriyle tedarik süresindeki ortalama talep ilişkisine dayanmaktadır. Poisson dağılımının uygulamadığı durumda laplace dağılımına dayanan stokta bulunmama modeli önerilmiştir. Kwan (1991), Razi (1999) ve Syntetos (2001) tarafından gerçekleştirilen doktora tezlerinde yavaş devreden stok elemanlarının tedarik sürelerindeki ortalama talebe farklı dağılımların uygunluğunun araştırıldığı görülmektedir. Özellikle poisson ve gamma dağılımlarının yavaş devreden stok elemanlarının tedarik süresindeki talebine uygun dağılımlar olduğu belirtilmiştir. Mukhopadhyay ve diğerleri (2003) yavaş ve hızlı devreden stok elemanları için bir karar destek sistemi geliştirmiştir. Tedarik süresindeki ortalama talebi 10 birimden düşük elemanlar yavaş devreden stok elemanları olarak tanımlanmakta, ABC analizine bağlı olarak A veya B sınıfı olarak belirlenenler için Peterson and Silver (1979) tarafından geliştirilen (S-1, S) modeliyle çözüm gerçekleştirilmektedir. C sınıfı yavaş devreden stok elemanları hızlı devreden stok elemanları içerisinde değerlendirilmektedir. Morris ve diğerleri (2003) tedarik süresindeki ortalama talebi 5 birimden düşük ve poisson dağılımı sergileyen elemanları yavaş devreden stok elemanları olarak tanımlamaktadır. Buna bağlı olarak ekipman ulaşılırlığı ve tedarikçi ulaşılırlığı olmak üzere iki performans kriteri geliştirmiştir. Kriterler belirlenecek performans olasılıklara bağlı olarak firmanın ekipmanları fonksiyonel tutabilmesi ile firmanın tedarikçi olarak etkinliğini ortaya koymaktadır. Leven and Segerstedt (2004) yavaş devreden stok elemanları için gamma dağılımının özel bir durumu olan erlang dağılımıyla çözüm önermiştir. Çalışmada erlang dağılımlı stokta bulunmama olasılığı üzerinden simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. 2. YAVAŞ DEVREDEN STOKLAR İşletmelerin, kritiklik seviyesine göre genellikle A sınıfı stoklar içinde değerlendirdikleri, pahalı ve tedarik süresindeki ortalama talebi 10 dan düşük ve kesikli dağılımın daha uyumlu olduğu stok elemanları yavaş devreden, tedarik süresindeki talebi 10 dan fazla ve normal dağılımın daha uyumlu olduğu stok elemanları ise hızlı devreden olarak tanımlanır (Silver ve diğerleri 1998). İşletmelerin mamul harici stoklarını üretim süreci stokları ve yardımcı malzemeler olarak ikiye ayırırsak; yavaş devreden stok elemanları işletmelerin ağırlıkla bakım ve yedek parça malzemeleri dolayısıyla yardımcı malzemeleri içerisinde yer almaktadır. Yavaş devreden stok elemanları hızlı devreden stok elemanları olarak niteleyebileceğimiz diğer stoklardan (üretim süreci stokları) birkaç şekilde farklılık gösterirler: 2.1. Fonksiyonellik Üretim süreci stokları müşteri talebine bağlı olarak üretim programında gerçekleşecek değişimler, ekipmanlardaki arızalanmalar vb. nedenlerle üretimde oluşması muhtemel dalgalanmaları karşılamak, mamul stokları kapasite ile talep arasındaki farklılıkları gidermek vb. amaçlarla kullanılabilir. Oysa yavaş devreden stok elemanları son kullanıcıya (müşteriye) satılabilen yedek parça ihtiyaçlarını eksiksiz ve vaktinde karşılamak ile işletmelerin ekipmanların tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak amaçlarıyla tutulur (Kennedy ve diğerleri 2002) Stok Modelleri Hızlı devreden stok elemanları için yeterince geliştirilmiş ve üzerinde çalışılmış EQQ, (s,q), (s,s), (R,S), (R,s,S) vb. envanter modelleri olmasına karşın yavaş devreden stok elemanları için az sayıda metot ve teori geliştirilmiştir Talep Yapısı Talep karakteristiklerine bağlı olmakla beraber; genel olarak hızlı devreden stok elemanlarının talebi Normal Dağılım gösterirken yavaş devreden stok elemanlarının talebi Poisson veya Laplace dağılımı sergiler (Widiarta ve Berghen 2004). Dolayısıyla yavaş devreden stok elemanlarının talebi büyük çoğunluğu 0 olan kesikli (düzensiz) bir dağılımdır. Bu talep yapısı aynı zamanda 0 olmayan değerleri arasında büyük değişkenlik olan 330

3 talep olarak da adlandırılır (Willemain ve diğerleri 2004). Bu tarz bir talep yapısının tahmin edilmesi çok zor olup tahmin sonuçlarındaki hatalar dolayısıyla oluşacak karşılanamayan talep veya teknoloji değişime bağlı olarak fazla tedarik edilen parçanın eskime durumunun oluşmasının işletmeye maliyeti yüksek olacaktır (Syntetos ve Boylan 2004). Talep tahmininde, genel olarak, ağırlıklandırılmış üstel düzeltme yönteminin kullanıldığı görülmektedir (Johnston ve Boylan 1996) Stok Yönetimi Üretim süreci ve mamul stok seviyeleri üretim program ve çizelgelerinde yapılabilecek değişimlerle artı veya eksi yönde değiştirilerek yönetilebilir. Yavaş devreden stok elemanlarının stok seviyesi ağırlıkla ekipmanların nasıl bakıldığı ve kullanıldığı ile ilgilidir. Dolayısı ile fazla tedarik edilmiş bir yavaş devreden stok elemanı stokunun tüketilmesi uzun bir süre gerektirebilir. Lewis (1970) tarafından, yavaş devreden stok elemanları özel, yeterli uyarıyı gösteren ve yeterli uyarıyı göstermeyen elemanlar olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Özel elemanlar önleyici bakım vb gözden geçirme faaliyetlerine bağlı olarak belirlenmiş tarihlerde kullanılan elemanlardır. Kullanılacağı tarihten kısa bir süre önce tedarik edildiklerinden stokta bulundurulmaları gerekmez. Yeterli uyarıyı gösteren elemanlar; renk, kalite düşüklüğü, aşınma vb. uyarılarla, değiştirilmeleri gerektiğini önceden haber veren elemanlardır. Uyarının görülmesi anından arızaya kadar geçen süre ile tedarik süresi karşılaştırılarak stok kontrol politikası belirlenebilir. Yeterli uyarıyı göstermeyen elemanlar, arızadan önce hiç ya da yeterli uyarıyı göstermezler. Stokta bulundurulmaları ile oluşan maliyet bulundurulmamaları dolayısıyla oluşacak maliyetten düşüktür. Yavaş devreden stok elemanları için geliştirilmiş envanter modelleri kullanılarak yönetilirler. 3. UYGULAMA Uygulama, bir firmanın 2000 senesinde Portekiz den getirerek pazarlama ve satışına başladığı kombi mamulü yedek parçaları üzerinde gerçekleştirilmiştir ile 2003 yılları arasında satılan ürünün toplam satış miktarı adettir. Ürüne ait yedek parçalar da aynı ülkeden tedarik edilmekte ve servis şirketi aracılığıyla kullanıcının (son müşterinin) ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Söz konusu yedek parçaların 2000 ile 2004 yılları arasındaki kullanıcı talep miktarları parçaların son alış fiyatlarıyla çarpılarak hesaplanmış değerlere ABC analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda 21 adet yedek parça A sınıfı olarak belirlenmiştir. A sınıfı olarak belirlenen parçalar içerisinde 12 tanesinin tedarik süresindeki ortalama talebi 10 adetin üzerinde olduğundan hızlı devreden olarak değerlendirilmiştir. Geriye kalan 9 yedek parçanın tedarik süresindeki ortalama talebi ise 2 adetten düşüktür ve yavaş devreden olarak değerlendirilmiştir. Bu parçaların 2000 ile 2004 yılları arasındaki tedarik süresine bağlı talepleri, Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov uygunluk testleriyle, istatistiksel olarak anlamlılıklarını gösteren p değerlerinin Poisson dağılımına uygun oldukları belirlenmiştir. Yedek parçaların üreticiden karayolu ve uçak olmak üzere 2 şekilde ithal edilmeleri mümkündür. Parçaların karayolu ile ithal edilmesi halinde ortalama 2 aylık bir tedarik süresi söz konusudur. Uçakla tedarik edilmesi halinde ise bu süre, üreticinin parçaları hazırlama süresine bağlı de bağlı olmakla beraber, ortalama 2 gün olmaktadır. Firma normal şartlar altında karayolu ile parçaları tedarik etmektedir. Karayolu ile tedarik halinde toplu alımlar gerçekleştirildiğinden, parça başına düşen ortalama ithalat giderleri parçanın alış fiyatının ortalama %11 ine karşılık gelmektedir. Bu durumda oluşan ithalat giderleri navlun, gümrükçü ücreti, ardiye ve sigorta olup, %11 değeri, firmanın geçmişte yapmış olduğu alımlar sonrasında hesaplanmıştır ve maliyet hesaplamalarında kullandığı orandır. Parçaların uçakla getirilmeleri hali ise stoksuz olunması durumunda servis şirketinden yedek parça siparişi gelmesi halinde tercih edilmektedir. Bu çerçevede parçaların tedarik süresi, karayolu ile tedarik edilmeleri haline göre değerlendirilerek 2 ay olarak dikkate alınmıştır. Hesaplamalarda kullanılan envanter maliyetleri ve tedarik süresindeki talep bilgilerinin nasıl hesaplandığı aşağıda açıklanmıştır. Alış Maliyeti: Parçaların üreticiden alış fiyatına ithalat maliyetleri eklenerek elde edilmiştir. Elde Bulundurma Maliyeti: Parçanın alış maliyetinin yıllık %15 oranında repo yapılması durumuna bağlı olarak hesaplanan sermaye maliyeti dikkate alınmıştır. Elde Bulundurmama Maliyeti: Yedek parçaların uçakla getirilmesi durumu değerlendirilmiştir. Parçaların uçakla getirilmesi uygulaması üretici firmanın çalıştığı lojistik firması aracılığıyla gerçekleşmektedir. İncelemekte olduğumuz parçaların tamamı ağırlık ve ebat olarak en alt sınırın altında yer aldığından lojistik firmasına ödenen 30 Euro hariç navlun, gümrükçü ücreti, ardiye, sigorta vb. hiçbir maliyet oluşmamaktadır. Tedarik Süresindeki Talep: Parçalar düzeyinde geçmiş dönemlere ait talep değerlerinin Poisson dağılımına uygunluğu bulunmuştu. En Büyük Olabilirlik Kestirimi (MLE Maximum Likelihood Estimation) yöntemiyle tedarik süresindeki ortalama talep değerleri belirlenmiştir. 331

4 E. Aktürk, C. Özkale, N. Fığlalı, O. Engin Yukarıdaki bilgiler ışığında, tüm Poisson dağılımlı modeller uygulanmış, Ocak Nisan 2005 döneminde firmanın tuttuğu stoklarla modellerin önerdiği stokta tutulması gereken miktarlar elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetleri ışığında gerçek talep verileriyle kıyaslanmıştır. 4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Gerçekleştirdiğimiz uygulama çalışması sonuçlarından yola çıkarak elde ettiğimiz tespitlerimizi aşağıda maddeler halinde özetlersek: Uygulama sonuçlarında tüm modeller gerçek durumdan daha iyi sonuçlar vermiştir. Dolayısıyla firma örneğinden yola çıkarak, elde bulundurmama durumuyla karşılaşmamak amacıyla firmaların yavaş devreden stok elemanlarında stoklu çalıştığı söylenebilir. Firmada gerçekleşen uygulama dikkate alındığında, stokta tutulması gereken miktarı en fazla olan modeller bile elde bulundurmama maliyetine yol açabilmektedir. Yavaş devreden stok elemanlarının talep yapısı incelendiğinde çoğu dönem talebin oluşmadığı görülebilmektedir. Hatta birbirini izleyen birkaç dönem boyunca bile talebin oluşmaması gözlenmektedir. Talebin oluştuğu dönemlerdeki miktarlar da uç değerler barındırabilmektedir. Dolayısı ile kesin ve sürekli uygulanabilecek bir talep tahmin yöntemi ile envanter yönetiminde başarılı olabilmek olanaklı gözükmemektedir. Firmadaki uygulamada yavaş devreden stok elemanlarının talep yapısına poisson dağılımlı modellerin uygun olduğu bulunmuştu. Bu çerçevede poisson dağılımlı tüm modeller kıyaslanarak firmanın incelenen stok elemanlarına en uygun model olarak (S-1, S) tespit edilmişti. Ancak talep yapısına da bağlı olmakla beraber, stok elemanlarının uyumlu olduğu dağılımlar farklı olabileceğinden tüm yavaş devreden stok elemanlarına uyumlu sabit bir model önerebilmek mümkün değildir. Yavaş devreden stok elemanlarına genel anlamda bakım malzemeleri ve yedek parçalar arasında rastlandığından, talep yapısını belirleyici faktörlerden birinin makina, ekipman veya ürünün nasıl kullanıldığı ve stok elemanının ortalama ömrüdür. Bu anlamda gerekli kayıtlar tutulabilirse veya geçmişe dönük kayıtlara ulaşılabilirse modellerin önereceği stokta tutulması gereken miktarların ortalama parça ömrüyle kontrol edilmesi ve tesadüfiliğin azaltılması mümkündür. Ayrıca yeni makina, ekipman veya ürün kullanımı durumunda istenen düzeyde geçmişe dönük veriler olmayacağından elde bulundurma maliyetine katlanmak gerekecektir. Tüm bu tespitler ışığında firmaların yavaş devreden stok elemanlarına uygulayabilecekleri yaklaşım, sırasıyla, şöyle ifade edilebilir: İşletmelerin ABC analizi çalışmaları sonrasında belirleyecekleri A ve B sınıfı malzemeleri, tedarik süresindeki talep miktarı 10 a eşit veya küçük olanları yavaş devreden ve 10 dan büyük olanları hızlı devreden olarak tespit etmeleri gerekmektedir. Yavaş devreden olarak belirlenen parçalara ilişkin önceliklerin ortaya konulması gerekir. Örneğin parçalar kritik ve kritik değil olarak belirlenebilir. Yavaş devreden olarak belirlenen parçaların geçmiş verilerine bağlı olarak belirlenecek dağılımına uygun olarak bir envanter modeli seçilmeli ve uygulanmalıdır. Uygulama sonuçlarının, önceliklere bağlı olarak belirlenecek değerlendirme kriteri (performans ölçüm aracı) ışığında değerlendirilmesi gerekir. Örneğin, kritik ve kritik değil ayırımıyla; kritik malzemeler için %95 servis düzeyi, kritik olmayanlar için %70 servis düzeyi belirlenebilir veya kritik malzemelerde x oranında stok devir hızı, kritik olmayan malzemelerde y oranında stok devir hızı hedeflenebilir. İşletmelerin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki yatırımlarına bağlı olarak stok elemanlarına ilişkin her türlü veriyi elektronik ortamda izleyebilmeleri olanaklıdır. ERP sistemleri aracılığıyla firmaların, faaliyet gösterdikleri alana bağlı olarak değişmekle beraber, öncelikle iyileştirmeye odaklandıkları hızlı devreden stok elemanları alanındaki gelişmelerin yavaş devreden stok elemanları alanında da gösterilmesi komple bir Envanter Yönetimiyle sağlanacak rekabet gücü açısından önemli görülmektedir. 5. KAYNAKÇA BURGIN, T. A., 1975, The Gamma Distribution and Inventory Control, Operations Research Quart, HEYVAERT, A. C., HURT, A., 1956, Inventory Management of Slow Moving Parts, Operations Research, JOHNSTON, F. R., BOYLAN, J. E., 1996, Forecasting for Items with Intermittent Demand, J. Opl Res. Soc., JOHNSTON, F. R., 1980, An Interactive Stock Control System with a Strategic Management Role, J. Opl Res. Soc., KARUSH, W., 1957, A Queueing Model for an Inventory Problem, Operations Research Quart,

5 KENNEDY, W. J., PATTERSON, J. W., FREDENDALL, L. D., 2002, An Overview of Recent Literature on Spare Parts İnventories. International Journal of Production Economics, KWAN, H. W., 1991, On the Demand Distributions of Slow Moving Items, Ph.D. Thesis (unpublished), p.1-246, Lancaster University, UK. LEVÉN, E., SEGERSTEDT, A., 2004, Inventory Control with a Modified Croston Procedure and Erlang Distribution, International Journal of Production economics, LEWIS, C. D., 1970, Scientific Inventory Control, Butterworth & Co (Publishers) Ltd, London. MITCHELL, G. H., 1962, Problems of Controlling Slow-Moving Engineering Spares, Operations Research, MORRIS, S. A., PRATT, D. B., HELAL, A. A., ASNAKE, B., 2003, Effect of Model Estimation Uncertainty on Inventory Control for Items with Low and Intermittent Poisson Demand Distributions, Working paper. Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma. MUKHOPADHYAY, S. K., PATHAK, K., GUDDU, K., 2003, Development of Decision Support System for Stock Control at Area Level in Mines, The Institution of Engineers (India) Technical Journal Mining Engineering, PETERSON, R., SILVER, E. A., 1979, Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, John Wiley and Sons, New York.. RAZI, M. A., 1999, Periodic Review Inventory Control Model for Slow Moving Spare Parts, Ph.D. Thesis (unpublished), p.1-204, Virginnia Commonwealth University, Richmond, VA, USA. SILVER, E. A., PYKE, F. D., PETERSON, R., 1998, Inventory Management and Production Planning and Scheduling, John Wiley & Sons, New York. SYNTETOS, A. A., BOYLAN, J. E., 2004, The Accuracy of İntermittent Demand Estimates, International Journal of Forecasting, Article In Press. SYNTETOS, A. A., 2001, Forecasting of Intermittent Demand, Ph.D. Thesis (unpublished), p.1-399, Buckinghamshire Chilterns University College - Brunel University, UK. WIDIARTA, H., BERGHEN, B. V., 2004, Inventory Systems For a Make-to-Stock and Make-to-Order Environment, Journal of The Institution of Engineers, Singapore, 44(4) WILLEMAIN, T. R., SMART, C. N., SCHWARZ, H. F., 2004, A New Approach to Forecasting Intermittent Demand for Service Parts Inventories, International Journal of Forecasting

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi 13.11.2012 1 Stok yönetiminin amacı envanter yatırımı ile müşteri hizmet seviyesi arasındaki dengeyi sağlamaktır. 2 Stokların Önemi Toplam sermayenin 50%

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

EME Sistem Simülasyonu. Giriş. Ertelenmiş Talep (Backorder) / Kayıp Satış (Lost Sales) Sürekli / Periyodik Gözden Geçirme

EME Sistem Simülasyonu. Giriş. Ertelenmiş Talep (Backorder) / Kayıp Satış (Lost Sales) Sürekli / Periyodik Gözden Geçirme EME 7 Giriş Sistem Simülasyonu Simülasyon problemlerinin önemli bir bölümü stok sistemlerini içerir. Bu derste basit bir stokastik stok Simulasyon Örnekleri Ders kontrol sistemi ele alınıp, sistemin isleyişi

Detaylı

MRP Mantığı. MRP -- Proses

MRP Mantığı. MRP -- Proses MRP -- Proses 1 MRP Mantığı MRP, ana üretim çizelgesini baz alarak, tüm ürün ağaçları boyunca komponentlerin çizelgelerini oluşturmaktadır. MRP, çizelgelenen zaman ufku içerisindeki her bir zaman periyodunda

Detaylı

EME SISTEM SİMÜLASYONU. Giriş. Ertelenmiş Talep (Backorder) / Kayıp Satış (Lost Sales) Sürekli / Periyodik Gözden Geçirme

EME SISTEM SİMÜLASYONU. Giriş. Ertelenmiş Talep (Backorder) / Kayıp Satış (Lost Sales) Sürekli / Periyodik Gözden Geçirme .. Giriş EME SISTEM SİMÜLASYONU Simülasyon problemlerinin önemli bir bölümü stok sistemlerini içerir. Bu derste basit bir stokastik stok kontrol sistemi ele alınıp, sistemin isleyişi elle simule Simulasyon

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Planlama ve Kontrol IE 307 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

STOK VE STOK YÖNETİMİ.

STOK VE STOK YÖNETİMİ. STOK YÖNETİMİ STOK VE STOK YÖNETİMİ. Bir işletmede gereksinim duyulana kadar bekletilen malzemelere stok denir. Her kuruluş talep ile arz arasında bir tampon görevini görmesi için stok bulundurur. Stok

Detaylı

Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır? (Safety Stock)

Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır? (Safety Stock) >>> Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır? (Safety Stock) Cengiz Pak, 2010 Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi >>> Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır >>> Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır

Detaylı

Tarih /07/09. Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi

Tarih /07/09. Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi Tarih /07/09 Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi Brunel Üniversitesi Đşletme Fakültesi yüksek lisans öğrencisi olarak Türkiye de tedarik zinciri

Detaylı

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi ÖN MALİYET Siparişin üretiminden önceki verilerle hesaplanan ilk maliyetidir. Wintex ön maliyet modülü tüm maliyet etkenlerinin doğru ve hızlı girilebilmesine olanak

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

Detaylı

Bandag Bayisi, güvenilir iş ortağınız. Bandag Akıllı Seçim AYRICALIKLI EKONOMİK DOĞAL GÜVENİLİR

Bandag Bayisi, güvenilir iş ortağınız. Bandag Akıllı Seçim AYRICALIKLI EKONOMİK DOĞAL GÜVENİLİR Bandag Bayisi, güvenilir iş ortağınız. Bandag Akıllı Seçim AYRICALIKLI EKONOMİK DOĞAL GÜVENİLİR Lastik Yönetimi İyi lastik yönetimi lastik giderlerinizi en aza indirmekle kalmaz! Diğer etkileri de vardır:

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Stok Yönetimi M. Görkem Erdoğan 10 Aralık 2015

Stok Yönetimi M. Görkem Erdoğan 10 Aralık 2015 Stok Yönetimi M. Görkem Erdoğan 10 Aralık 2015 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 5 2. STOKLARIN SINIFLANDIRILMASI 7 3. STOK YÖNETİMİ 9 3.1.Neden stok tutulur? 9 3.2.Fazla veya Az Stoklama 10 3.3.Stok Düzeyleri 10

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME MAYIS 2015

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME MAYIS 2015 RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME MAYIS 2015 SORU 2: Motosiklet sigortası pazarlamak isteyen bir şirket, motosiklet kaza istatistiklerine bakarak, poliçe başına yılda ortalama 0,095 kaza olacağını tahmin

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control)

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) Amaç Ürüne olan talep bilindiğinde (yani talep tahmin hatasının sıfır olduğu durumda) stok kontrolü

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE KARMA DAĞILIM MODELİ YAKLAŞIMI * Mixture Distribution Approach in Financial Risk Analysis

FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE KARMA DAĞILIM MODELİ YAKLAŞIMI * Mixture Distribution Approach in Financial Risk Analysis FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE KARMA DAĞILIM MODELİ YAKLAŞIMI * Mixture Distribution Approach in Financial Risk Analysis Keziban KOÇAK İstatistik Anabilim Dalı Deniz ÜNAL İstatistik Anabilim Dalı ÖZET Son yıllarda

Detaylı

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ İ&tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ord. Prof.'Şükrü Baban'a Armağan İstanbul - 1984 İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ Dr. Süleyman Özmucur" (*) 1. GİRİŞ: Bu makalenin amacı Devlet

Detaylı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI. 1. Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI. 1. Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Lojistik dünya üzerinde hiçbir zaman durmadan yılın 52 haftası, haftanın 7 günü ve günün 24 saati devam eden eşi benzeri olmayan bir faaliyettir. Lojistik nasıl durmadan devam

Detaylı

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ İÇİNDEKİLER YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ 1. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ... 1 1.1. LOJİSTİK YÖNETİMİ... 1 1.1.1. Lojistik

Detaylı

IE 303T Sistem Benzetimi

IE 303T Sistem Benzetimi IE 303T Sistem Benzetimi 1 L E C T U R E 5 : O L A S I L I K T E K R A R 2 Review of the Last Lecture Random Variables Beklenen Değer ve Varyans Moment Kesikli Dağılımlar Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı

Detaylı

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel ÖZET Stok yönetimi İşletmelerin faaliyet alanına göre ya üretimi gerçekleştirmek için ya da müşterilerin isteğine cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel adına

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ ÖZET TMS 2 Stoklar Standardında stok maliyetleri,

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

İşgücü Talebinin Tahmininde Sayısal ve. ve Ayrıntılı Yöntemler. İnsan Kaynakları Planlamasında Sayısal

İşgücü Talebinin Tahmininde Sayısal ve. ve Ayrıntılı Yöntemler. İnsan Kaynakları Planlamasında Sayısal İşgücü Talebinin Tahmininde Sayısal ve Sayısal Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Dersi 2017 Talep Tahmin i İnsan kaynakları talebi veya

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBS u Lojistik Bilgi Sistemleri tedarik zinciri üzerinde yer alan şirketlerin her birinin kendi planlama veya operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

İŞLETMECİLER İÇİN İSTATİSTİK II

İŞLETMECİLER İÇİN İSTATİSTİK II İŞLETMECİLER İÇİN İSTATİSTİK II UYGULAMA I SORU 1 Bir maden işletmesi kazılan madendeki ton başına ortalama bakır cevheri miktarının değeri tahminlemek istemektedir. Rastsal olarak seçilen 50 tonluk örnekten

Detaylı

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI Timuçin in Bayraktar TEMSA TEMSA TEMSA NIN TARİHÇESİ ilk YILLARDA ÇELiK KONSTRÜKSÜYON VE TAAHHÜT işleri YAPAN TEMSA DA DÖNÜM NOKTASI KOMATSU İLE 1983 YILINDA, MITSUBISHI

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

DAHÝLÝ ÝMALAT PARÇA YÖNETÝMÝ: "EVÝNDE ÜRET, SÝSTEMLÝ YÖNET" 1

DAHÝLÝ ÝMALAT PARÇA YÖNETÝMÝ: EVÝNDE ÜRET, SÝSTEMLÝ YÖNET 1 Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa: (2-14) Makina Mühendisleri Odası DAHÝLÝ ÝMALAT PARÇA YÖNETÝMÝ: "EVÝNDE ÜRET, SÝSTEMLÝ YÖNET" 1 Can DALOKAY, Gonca ERTÜRK, Ýlkay Sarp KAÇAR, Onur ÜNLÜÖNEN,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

GÜÇ TRAFOLARINDA KALİTE VE PERFORMANS FAKTÖRLERİ

GÜÇ TRAFOLARINDA KALİTE VE PERFORMANS FAKTÖRLERİ GÜÇ TRAFOLARINDA KALİTE VE PERFORMANS FAKTÖRLERİ Güç Trafoları Tasarımı Sorumlu Mühendisi (MSc) akkoseoglu@outlook.com İÇİNDEKİLER 1. Trafo sektöründeki yenilikler 2. Gelişen/Değişen Üretim ile Artan Performans

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi Ajanda 1) İş Süreç Yönetimi (BPM) 2) BPM Yazılımları 3) Farklı

Detaylı

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Özet Dr. Sevgi Özkan ve Prof. Dr Semih Bilgen Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Tel: (312) 210 3796 e-posta:

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN

SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ Günümüz simülasyonları gerçek sistem davranışlarını, zamanın bir fonksiyonu olduğu düşüncesine dayanan Monte Carlo yöntemine dayanır. 1.

Detaylı

İŞLETMECİLER İÇİN İSTATİSTİK II UYGULAMA III. Yrd. Doç. Dr. Pembe GÜÇLÜ

İŞLETMECİLER İÇİN İSTATİSTİK II UYGULAMA III. Yrd. Doç. Dr. Pembe GÜÇLÜ İŞLETMECİLER İÇİN İSTATİSTİK II UYGULAMA III Yrd. Doç. Dr. Pembe GÜÇLÜ 2 Yrd. Doç.Dr. Pembe GÜÇLÜ SORU 1. Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında bir şirket, yeni bir teşvik planının, üretimdeki bütün işçiler

Detaylı

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Planlama ve Kontrol IE 307 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Bekleme Hattı Teorisi

Bekleme Hattı Teorisi Bekleme Hattı Teorisi Sürekli Parametreli Markov Zincirleri Tanım 1. * +, durum uzayı * +olan sürekli parametreli bir süreç olsun. Aşağıdaki özellik geçerli olduğunda bu sürece sürekli parametreli Markov

Detaylı

SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM. Dr. Murat Günal

SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM. Dr. Murat Günal 1 SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM Dr. Murat Günal SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) Sekröte sunulacak Yeni Ürün (veya Teknoloji) Mevcut ve gelecekteki demografik durum

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 www.pwc.com.tr Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 1 2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi - 2016 Genel katılımcı profili 04 Katılımcıların çalıştıkları firma profili 04 Tedarik Zinciri Yönetimi

Detaylı

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Dersin İçeriği 2 Operasyon Yönetimi Nedir? Operasyon Yönetiminin Temel Kavramları İşletmelerde Operasyon Yönetimi Rekabetçi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

IE 303T Sistem Benzetimi DERS 4 : O L A S I L I K T E K R A R

IE 303T Sistem Benzetimi DERS 4 : O L A S I L I K T E K R A R IE 303T Sistem Benzetimi DERS 4 : O L A S I L I K T E K R A R Geçen Ders Envanter yonetımı: Gazetecı problemı Rastsal Rakamlar Üret Talebi hesapla Geliri hesapla Toplam maliyeti hesapla Günlük ve aylık

Detaylı

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL Ercan ÇELİK İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL GÖKBİL Bilişim Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türk Hava Kurumu(THK) bağlısı olarak 2011 yılında kuruldu. Hosting, Telekomünikasyon,

Detaylı

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok Yönetimi Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok nedir? Stok, işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bulundurduğu bitmiş ürün veya çeşitli düzeylerden

Detaylı

DERS 8 BELIRSIZ TALEP DURUMUNDA STOK KONTROL. Zamanlama Kararları. Bir Seferlik Karar

DERS 8 BELIRSIZ TALEP DURUMUNDA STOK KONTROL. Zamanlama Kararları. Bir Seferlik Karar DERS 8 BELIRSIZ TALEP DURUMUNDA STOK KONTROL Zamanlama Kararları Miktar kararları Ne zaman sipariş verilecek? kararıyla birlikte verilir. Bu karar, stok yönetimindeki ana kararlardan biridir. Ne zaman

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Lojistik Yönetim Sürecinin Analitik Modeli Ve Sektörel Uygulaması Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Giriş İş dünyasında uluslar arası düzeyde rekabetin

Detaylı

www.siemens.com.tr/saglik Answers for life.

www.siemens.com.tr/saglik Answers for life. Neden Siemens Sağlık Teknik Hizmetler? www.siemens.com.tr/saglik Answers for life. Neden Siemens Sağlık Teknik Hizmetler? 18 şehirde yerleşik mühendislerimizle en yaygın servis ağı, en hızlı müdahale Üretici

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SAP TARIHÇESI 1 Temel SAP ERP Yapısı 3 Lojistik Uygulamalar ve Tedarik Zinciri 6 SAP ERP Lojistik Modülleri 8 Malzeme Yönetimi (MM) 8 Satış ve Dağıtım (SD) 8 Üretim Planlama

Detaylı

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve ticaret A.Ş nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdaki

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 1 TÜBİSAD BT Hizmetleri Komisyonu Amaç, Hedef ve Stratejiler BT hizmetleri pazarının büyütülmesi Hizmet kalitesi

Detaylı

ENM-3105 Sistem Simulasyonu Kısa Sınav 1

ENM-3105 Sistem Simulasyonu Kısa Sınav 1 ENM-3105 Sistem Simulasyonu Kısa Sınav 1 Sınav Tarihi ve Yeri: 06 Kasım 2014, Perşembe, İlk ders, B203 No lu Derslik) (Kısa Sınav 1 de aşağıda verilen sorulardan birinin benzeri sorulacaktır.) Soru 1)

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

Teknolojiye Giden Kestirme Yol. Lojistik Otomasyon Platformu LVS 3Plus. 31 Ekim 2012 Barbaros ABA

Teknolojiye Giden Kestirme Yol. Lojistik Otomasyon Platformu LVS 3Plus. 31 Ekim 2012 Barbaros ABA Teknolojiye Giden Kestirme Yol Lojistik Otomasyon Platformu LVS 3Plus 31 Ekim 2012 Barbaros ABA GBS Vizyonu Uçtan uca teknoloji kullanımı GBS Faaliyetleri GBS Faaliyetleri GBS Hizmetler Danışmanlık & Uyarlama

Detaylı

YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ & YÖNTEMİN UYGULANMASINA DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ & YÖNTEMİN UYGULANMASINA DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR Mahmut Aydoğmuş Vergi Müfettişi İzmir Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırma ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ & YÖNTEMİN UYGULANMASINA DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR YENİDEN

Detaylı

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013 I. Ulusal Liman Kongresi Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği 1-2 Kasım 2013 http://web.deu.edu.tr/ulk2013/ Onursal Başkan Prof.Dr. Mehmet FÜZUN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bilim Kurulu Başkanı

Detaylı

ELYAF İŞLETMELERİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜNÜN UYGULANMASI * An Application of Statistical Process Control in Polyester factory

ELYAF İŞLETMELERİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜNÜN UYGULANMASI * An Application of Statistical Process Control in Polyester factory ELYAF İŞLETMELERİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜNÜN UYGULANMASI * An Application of Statistical Process Control in Polyester factory Tuğba ÇOLAK İstatistik Anabilim Dalı Fikri AKDENİZ İstatistik Anabilim

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

1/3 olasılıkla 1000 1/3 olasılıkla 1500 1/3 olasılıkla 2000

1/3 olasılıkla 1000 1/3 olasılıkla 1500 1/3 olasılıkla 2000 Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği İş Konferansı 11 Eylül 2007 Küresel Rekabet İçin Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Lojistik Dr. Alper Şen Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tedarik Zinciri

Detaylı