YAVAŞ DEVREDEN STOK ELEMANLARI İÇİN ENVANTER MODELLERİ UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAVAŞ DEVREDEN STOK ELEMANLARI İÇİN ENVANTER MODELLERİ UYGULAMASI"

Transkript

1 YAVAŞ DEVREDEN STOK ELEMANLARI İÇİN ENVANTER MODELLERİ UYGULAMASI Erdoğan AKTÜRK Celal ÖZKALE Nilgün FIĞLALI Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi Özet Yavaş devreden stok elemanları literatürde tedarik süresindeki ortalama talebi 10 birimden düşük elemanlar olarak tanımlanmaktadır. Yavaş devreden stok elemanlarının tedarik süresindeki talep yapısına en uygun dağılımlar poisson, gamma veya laplace olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, yavaş devreden stok elemanları için geliştirilmiş envanter modelleri literatürü tanıtılarak, bir firmada seçilmiş olan yedek parçaların dağılımına uygun modellerin önerdiği stokta tutulması gereken miktarlar mevcut stok durumuna göre kıyaslanmıştır. Modellerin performansı, belirli bir periyotta elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetlerinde sağladıkları iyileştirmeyle belirlenmiştir. Modellerin firmanın mevcut stoklarına göre daha düşük maliyetli olarak talebi karşıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Envanter Modelleri, Yavaş Devreden Stok Elemanları 1. GİRİŞ Envanter Yönetimi, işletmelerin katlanılabilir düzeyde maliyetler ile müşteri beklentilerini eksiksiz ve tam zamanında karşılaması amaçlarına hizmet ederek stokların yönetilmesidir. İşletmelerin hızlı devreden olarak tanımlanan, ağırlıkla mamul ürün ağaçlarına (reçetelerine) bağlı olarak tüketim gösteren stokları için geliştirilmiş, matematiksel varsayım ve modellere dayanan pek çok konsept ve teknik bulunmaktadır. Fakat genellikle bakım malzemeleri ve satış sonrası servis amaçlı yedek parça stokları arasında yer alan ve yavaş devreden olarak tanımlanan stok elemanları için geliştirilmiş sınırlı sayıda metot bulunmaktadır. Yavaş devreden stok elemanlarının literatürde tedarik süresindeki talebi 10 birimden az ve pahalı malzemeler olarak tanımlandığı görülmektedir. Heyvaert ve Hurt (1956) tarafından tedarik süresindeki ortalama talebi poisson dağılımı sergileyen yavaş devreden stok elemanları için üç envanter modeli geliştirilmesiyle, yavaş devreden stok elemanları envanter modelleri ortaya çıkmıştır. Stokta bulunmama modeli olarak adlandırılan modelde tedarik süresindeki talebi poisson dağılımı gösteren stokların, talebinin stok miktarından fazla olması olasılığı incelenerek istenen stokta bulunmama olasılığına bağlı olarak envanter seviyeleri önerilmiştir. Minimum maliyet modelinde tedarik süresindeki ortalama talep elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyet fonksiyonuyla ilişkilendirilmiştir. Servis düzeyi modeli tedarik süresindeki ortalama talep ile istenen servis düzeyine bağlı olarak bir çözüm önermiştir. Karush (1957) tarafından ortaya konulan sonrasında Mitchell (1962) tarafından geliştirilen modelde, tedarik süresindeki ortalama talebin poisson dağılımına uygunluğuna dayanarak stokların tedarik süreleri, yıllık düzeyde taleple karşılaşma durumları ile elde bulundurmama maliyetinin stoğun alış fiyatına oranı ilişkilendirilmiştir. 329

2 E. Aktürk, C. Özkale, N. Fığlalı, O. Engin Lewis (1970) tarafından yavaş devreden stok elemanları özel, yeterli uyarıyı gösteren ve yeterli uyarıyı göstermeyen elemanlar olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Özel elemanlar koruyucu bakım vb. faaliyetlerle değiştirildiğinden, yeterli uyarıyı gösteren elemanlar ise renk, kalite düşüklüğü, aşınma vb. uyarılarla, değiştirilmeleri gerektiğini önceden haber verdiklerinden envanter modelleri uygulanmadan yönetilebileceklerini belirtmiştir. Fakat yeterli uyarıyı göstermeyen elemanlar için Mitchell (1962) tarafından geliştirilmiş modelin uygulanmasını önermiştir. Burgin (1975) gamma dağılımının envanter modellemesi alanında uygulanabilirliğini ortaya koyarak tedarik süresindeki ortalama talebi gamma dağılımı gösteren stoklar için stokta bulunmama olasılığına dayanan bir model önermiştir. Johnston (1980) bu yöntemin yavaş devreden stok elemanlarına uygulanabilirliğini araştırmıştır. Peterson and Silver (1979) yavaş devreden stok elemanlarının talep yapısına poisson ve laplace dağılımlarının uygun olduğunu belirtmiştir. Tedarik süresindeki ortalama talebi 10 birimden düşük ve A sınıfı, pahalı, stoklar yavaş devreden olarak tanımlanmıştır. Poisson dağılımına dayanan (S-1, S) sipariş seviyesi modeli yıllık düzeyde elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetleriyle tedarik süresindeki ortalama talep ilişkisine dayanmaktadır. Poisson dağılımının uygulamadığı durumda laplace dağılımına dayanan stokta bulunmama modeli önerilmiştir. Kwan (1991), Razi (1999) ve Syntetos (2001) tarafından gerçekleştirilen doktora tezlerinde yavaş devreden stok elemanlarının tedarik sürelerindeki ortalama talebe farklı dağılımların uygunluğunun araştırıldığı görülmektedir. Özellikle poisson ve gamma dağılımlarının yavaş devreden stok elemanlarının tedarik süresindeki talebine uygun dağılımlar olduğu belirtilmiştir. Mukhopadhyay ve diğerleri (2003) yavaş ve hızlı devreden stok elemanları için bir karar destek sistemi geliştirmiştir. Tedarik süresindeki ortalama talebi 10 birimden düşük elemanlar yavaş devreden stok elemanları olarak tanımlanmakta, ABC analizine bağlı olarak A veya B sınıfı olarak belirlenenler için Peterson and Silver (1979) tarafından geliştirilen (S-1, S) modeliyle çözüm gerçekleştirilmektedir. C sınıfı yavaş devreden stok elemanları hızlı devreden stok elemanları içerisinde değerlendirilmektedir. Morris ve diğerleri (2003) tedarik süresindeki ortalama talebi 5 birimden düşük ve poisson dağılımı sergileyen elemanları yavaş devreden stok elemanları olarak tanımlamaktadır. Buna bağlı olarak ekipman ulaşılırlığı ve tedarikçi ulaşılırlığı olmak üzere iki performans kriteri geliştirmiştir. Kriterler belirlenecek performans olasılıklara bağlı olarak firmanın ekipmanları fonksiyonel tutabilmesi ile firmanın tedarikçi olarak etkinliğini ortaya koymaktadır. Leven and Segerstedt (2004) yavaş devreden stok elemanları için gamma dağılımının özel bir durumu olan erlang dağılımıyla çözüm önermiştir. Çalışmada erlang dağılımlı stokta bulunmama olasılığı üzerinden simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. 2. YAVAŞ DEVREDEN STOKLAR İşletmelerin, kritiklik seviyesine göre genellikle A sınıfı stoklar içinde değerlendirdikleri, pahalı ve tedarik süresindeki ortalama talebi 10 dan düşük ve kesikli dağılımın daha uyumlu olduğu stok elemanları yavaş devreden, tedarik süresindeki talebi 10 dan fazla ve normal dağılımın daha uyumlu olduğu stok elemanları ise hızlı devreden olarak tanımlanır (Silver ve diğerleri 1998). İşletmelerin mamul harici stoklarını üretim süreci stokları ve yardımcı malzemeler olarak ikiye ayırırsak; yavaş devreden stok elemanları işletmelerin ağırlıkla bakım ve yedek parça malzemeleri dolayısıyla yardımcı malzemeleri içerisinde yer almaktadır. Yavaş devreden stok elemanları hızlı devreden stok elemanları olarak niteleyebileceğimiz diğer stoklardan (üretim süreci stokları) birkaç şekilde farklılık gösterirler: 2.1. Fonksiyonellik Üretim süreci stokları müşteri talebine bağlı olarak üretim programında gerçekleşecek değişimler, ekipmanlardaki arızalanmalar vb. nedenlerle üretimde oluşması muhtemel dalgalanmaları karşılamak, mamul stokları kapasite ile talep arasındaki farklılıkları gidermek vb. amaçlarla kullanılabilir. Oysa yavaş devreden stok elemanları son kullanıcıya (müşteriye) satılabilen yedek parça ihtiyaçlarını eksiksiz ve vaktinde karşılamak ile işletmelerin ekipmanların tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak amaçlarıyla tutulur (Kennedy ve diğerleri 2002) Stok Modelleri Hızlı devreden stok elemanları için yeterince geliştirilmiş ve üzerinde çalışılmış EQQ, (s,q), (s,s), (R,S), (R,s,S) vb. envanter modelleri olmasına karşın yavaş devreden stok elemanları için az sayıda metot ve teori geliştirilmiştir Talep Yapısı Talep karakteristiklerine bağlı olmakla beraber; genel olarak hızlı devreden stok elemanlarının talebi Normal Dağılım gösterirken yavaş devreden stok elemanlarının talebi Poisson veya Laplace dağılımı sergiler (Widiarta ve Berghen 2004). Dolayısıyla yavaş devreden stok elemanlarının talebi büyük çoğunluğu 0 olan kesikli (düzensiz) bir dağılımdır. Bu talep yapısı aynı zamanda 0 olmayan değerleri arasında büyük değişkenlik olan 330

3 talep olarak da adlandırılır (Willemain ve diğerleri 2004). Bu tarz bir talep yapısının tahmin edilmesi çok zor olup tahmin sonuçlarındaki hatalar dolayısıyla oluşacak karşılanamayan talep veya teknoloji değişime bağlı olarak fazla tedarik edilen parçanın eskime durumunun oluşmasının işletmeye maliyeti yüksek olacaktır (Syntetos ve Boylan 2004). Talep tahmininde, genel olarak, ağırlıklandırılmış üstel düzeltme yönteminin kullanıldığı görülmektedir (Johnston ve Boylan 1996) Stok Yönetimi Üretim süreci ve mamul stok seviyeleri üretim program ve çizelgelerinde yapılabilecek değişimlerle artı veya eksi yönde değiştirilerek yönetilebilir. Yavaş devreden stok elemanlarının stok seviyesi ağırlıkla ekipmanların nasıl bakıldığı ve kullanıldığı ile ilgilidir. Dolayısı ile fazla tedarik edilmiş bir yavaş devreden stok elemanı stokunun tüketilmesi uzun bir süre gerektirebilir. Lewis (1970) tarafından, yavaş devreden stok elemanları özel, yeterli uyarıyı gösteren ve yeterli uyarıyı göstermeyen elemanlar olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Özel elemanlar önleyici bakım vb gözden geçirme faaliyetlerine bağlı olarak belirlenmiş tarihlerde kullanılan elemanlardır. Kullanılacağı tarihten kısa bir süre önce tedarik edildiklerinden stokta bulundurulmaları gerekmez. Yeterli uyarıyı gösteren elemanlar; renk, kalite düşüklüğü, aşınma vb. uyarılarla, değiştirilmeleri gerektiğini önceden haber veren elemanlardır. Uyarının görülmesi anından arızaya kadar geçen süre ile tedarik süresi karşılaştırılarak stok kontrol politikası belirlenebilir. Yeterli uyarıyı göstermeyen elemanlar, arızadan önce hiç ya da yeterli uyarıyı göstermezler. Stokta bulundurulmaları ile oluşan maliyet bulundurulmamaları dolayısıyla oluşacak maliyetten düşüktür. Yavaş devreden stok elemanları için geliştirilmiş envanter modelleri kullanılarak yönetilirler. 3. UYGULAMA Uygulama, bir firmanın 2000 senesinde Portekiz den getirerek pazarlama ve satışına başladığı kombi mamulü yedek parçaları üzerinde gerçekleştirilmiştir ile 2003 yılları arasında satılan ürünün toplam satış miktarı adettir. Ürüne ait yedek parçalar da aynı ülkeden tedarik edilmekte ve servis şirketi aracılığıyla kullanıcının (son müşterinin) ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Söz konusu yedek parçaların 2000 ile 2004 yılları arasındaki kullanıcı talep miktarları parçaların son alış fiyatlarıyla çarpılarak hesaplanmış değerlere ABC analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda 21 adet yedek parça A sınıfı olarak belirlenmiştir. A sınıfı olarak belirlenen parçalar içerisinde 12 tanesinin tedarik süresindeki ortalama talebi 10 adetin üzerinde olduğundan hızlı devreden olarak değerlendirilmiştir. Geriye kalan 9 yedek parçanın tedarik süresindeki ortalama talebi ise 2 adetten düşüktür ve yavaş devreden olarak değerlendirilmiştir. Bu parçaların 2000 ile 2004 yılları arasındaki tedarik süresine bağlı talepleri, Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov uygunluk testleriyle, istatistiksel olarak anlamlılıklarını gösteren p değerlerinin Poisson dağılımına uygun oldukları belirlenmiştir. Yedek parçaların üreticiden karayolu ve uçak olmak üzere 2 şekilde ithal edilmeleri mümkündür. Parçaların karayolu ile ithal edilmesi halinde ortalama 2 aylık bir tedarik süresi söz konusudur. Uçakla tedarik edilmesi halinde ise bu süre, üreticinin parçaları hazırlama süresine bağlı de bağlı olmakla beraber, ortalama 2 gün olmaktadır. Firma normal şartlar altında karayolu ile parçaları tedarik etmektedir. Karayolu ile tedarik halinde toplu alımlar gerçekleştirildiğinden, parça başına düşen ortalama ithalat giderleri parçanın alış fiyatının ortalama %11 ine karşılık gelmektedir. Bu durumda oluşan ithalat giderleri navlun, gümrükçü ücreti, ardiye ve sigorta olup, %11 değeri, firmanın geçmişte yapmış olduğu alımlar sonrasında hesaplanmıştır ve maliyet hesaplamalarında kullandığı orandır. Parçaların uçakla getirilmeleri hali ise stoksuz olunması durumunda servis şirketinden yedek parça siparişi gelmesi halinde tercih edilmektedir. Bu çerçevede parçaların tedarik süresi, karayolu ile tedarik edilmeleri haline göre değerlendirilerek 2 ay olarak dikkate alınmıştır. Hesaplamalarda kullanılan envanter maliyetleri ve tedarik süresindeki talep bilgilerinin nasıl hesaplandığı aşağıda açıklanmıştır. Alış Maliyeti: Parçaların üreticiden alış fiyatına ithalat maliyetleri eklenerek elde edilmiştir. Elde Bulundurma Maliyeti: Parçanın alış maliyetinin yıllık %15 oranında repo yapılması durumuna bağlı olarak hesaplanan sermaye maliyeti dikkate alınmıştır. Elde Bulundurmama Maliyeti: Yedek parçaların uçakla getirilmesi durumu değerlendirilmiştir. Parçaların uçakla getirilmesi uygulaması üretici firmanın çalıştığı lojistik firması aracılığıyla gerçekleşmektedir. İncelemekte olduğumuz parçaların tamamı ağırlık ve ebat olarak en alt sınırın altında yer aldığından lojistik firmasına ödenen 30 Euro hariç navlun, gümrükçü ücreti, ardiye, sigorta vb. hiçbir maliyet oluşmamaktadır. Tedarik Süresindeki Talep: Parçalar düzeyinde geçmiş dönemlere ait talep değerlerinin Poisson dağılımına uygunluğu bulunmuştu. En Büyük Olabilirlik Kestirimi (MLE Maximum Likelihood Estimation) yöntemiyle tedarik süresindeki ortalama talep değerleri belirlenmiştir. 331

4 E. Aktürk, C. Özkale, N. Fığlalı, O. Engin Yukarıdaki bilgiler ışığında, tüm Poisson dağılımlı modeller uygulanmış, Ocak Nisan 2005 döneminde firmanın tuttuğu stoklarla modellerin önerdiği stokta tutulması gereken miktarlar elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetleri ışığında gerçek talep verileriyle kıyaslanmıştır. 4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Gerçekleştirdiğimiz uygulama çalışması sonuçlarından yola çıkarak elde ettiğimiz tespitlerimizi aşağıda maddeler halinde özetlersek: Uygulama sonuçlarında tüm modeller gerçek durumdan daha iyi sonuçlar vermiştir. Dolayısıyla firma örneğinden yola çıkarak, elde bulundurmama durumuyla karşılaşmamak amacıyla firmaların yavaş devreden stok elemanlarında stoklu çalıştığı söylenebilir. Firmada gerçekleşen uygulama dikkate alındığında, stokta tutulması gereken miktarı en fazla olan modeller bile elde bulundurmama maliyetine yol açabilmektedir. Yavaş devreden stok elemanlarının talep yapısı incelendiğinde çoğu dönem talebin oluşmadığı görülebilmektedir. Hatta birbirini izleyen birkaç dönem boyunca bile talebin oluşmaması gözlenmektedir. Talebin oluştuğu dönemlerdeki miktarlar da uç değerler barındırabilmektedir. Dolayısı ile kesin ve sürekli uygulanabilecek bir talep tahmin yöntemi ile envanter yönetiminde başarılı olabilmek olanaklı gözükmemektedir. Firmadaki uygulamada yavaş devreden stok elemanlarının talep yapısına poisson dağılımlı modellerin uygun olduğu bulunmuştu. Bu çerçevede poisson dağılımlı tüm modeller kıyaslanarak firmanın incelenen stok elemanlarına en uygun model olarak (S-1, S) tespit edilmişti. Ancak talep yapısına da bağlı olmakla beraber, stok elemanlarının uyumlu olduğu dağılımlar farklı olabileceğinden tüm yavaş devreden stok elemanlarına uyumlu sabit bir model önerebilmek mümkün değildir. Yavaş devreden stok elemanlarına genel anlamda bakım malzemeleri ve yedek parçalar arasında rastlandığından, talep yapısını belirleyici faktörlerden birinin makina, ekipman veya ürünün nasıl kullanıldığı ve stok elemanının ortalama ömrüdür. Bu anlamda gerekli kayıtlar tutulabilirse veya geçmişe dönük kayıtlara ulaşılabilirse modellerin önereceği stokta tutulması gereken miktarların ortalama parça ömrüyle kontrol edilmesi ve tesadüfiliğin azaltılması mümkündür. Ayrıca yeni makina, ekipman veya ürün kullanımı durumunda istenen düzeyde geçmişe dönük veriler olmayacağından elde bulundurma maliyetine katlanmak gerekecektir. Tüm bu tespitler ışığında firmaların yavaş devreden stok elemanlarına uygulayabilecekleri yaklaşım, sırasıyla, şöyle ifade edilebilir: İşletmelerin ABC analizi çalışmaları sonrasında belirleyecekleri A ve B sınıfı malzemeleri, tedarik süresindeki talep miktarı 10 a eşit veya küçük olanları yavaş devreden ve 10 dan büyük olanları hızlı devreden olarak tespit etmeleri gerekmektedir. Yavaş devreden olarak belirlenen parçalara ilişkin önceliklerin ortaya konulması gerekir. Örneğin parçalar kritik ve kritik değil olarak belirlenebilir. Yavaş devreden olarak belirlenen parçaların geçmiş verilerine bağlı olarak belirlenecek dağılımına uygun olarak bir envanter modeli seçilmeli ve uygulanmalıdır. Uygulama sonuçlarının, önceliklere bağlı olarak belirlenecek değerlendirme kriteri (performans ölçüm aracı) ışığında değerlendirilmesi gerekir. Örneğin, kritik ve kritik değil ayırımıyla; kritik malzemeler için %95 servis düzeyi, kritik olmayanlar için %70 servis düzeyi belirlenebilir veya kritik malzemelerde x oranında stok devir hızı, kritik olmayan malzemelerde y oranında stok devir hızı hedeflenebilir. İşletmelerin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki yatırımlarına bağlı olarak stok elemanlarına ilişkin her türlü veriyi elektronik ortamda izleyebilmeleri olanaklıdır. ERP sistemleri aracılığıyla firmaların, faaliyet gösterdikleri alana bağlı olarak değişmekle beraber, öncelikle iyileştirmeye odaklandıkları hızlı devreden stok elemanları alanındaki gelişmelerin yavaş devreden stok elemanları alanında da gösterilmesi komple bir Envanter Yönetimiyle sağlanacak rekabet gücü açısından önemli görülmektedir. 5. KAYNAKÇA BURGIN, T. A., 1975, The Gamma Distribution and Inventory Control, Operations Research Quart, HEYVAERT, A. C., HURT, A., 1956, Inventory Management of Slow Moving Parts, Operations Research, JOHNSTON, F. R., BOYLAN, J. E., 1996, Forecasting for Items with Intermittent Demand, J. Opl Res. Soc., JOHNSTON, F. R., 1980, An Interactive Stock Control System with a Strategic Management Role, J. Opl Res. Soc., KARUSH, W., 1957, A Queueing Model for an Inventory Problem, Operations Research Quart,

5 KENNEDY, W. J., PATTERSON, J. W., FREDENDALL, L. D., 2002, An Overview of Recent Literature on Spare Parts İnventories. International Journal of Production Economics, KWAN, H. W., 1991, On the Demand Distributions of Slow Moving Items, Ph.D. Thesis (unpublished), p.1-246, Lancaster University, UK. LEVÉN, E., SEGERSTEDT, A., 2004, Inventory Control with a Modified Croston Procedure and Erlang Distribution, International Journal of Production economics, LEWIS, C. D., 1970, Scientific Inventory Control, Butterworth & Co (Publishers) Ltd, London. MITCHELL, G. H., 1962, Problems of Controlling Slow-Moving Engineering Spares, Operations Research, MORRIS, S. A., PRATT, D. B., HELAL, A. A., ASNAKE, B., 2003, Effect of Model Estimation Uncertainty on Inventory Control for Items with Low and Intermittent Poisson Demand Distributions, Working paper. Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma. MUKHOPADHYAY, S. K., PATHAK, K., GUDDU, K., 2003, Development of Decision Support System for Stock Control at Area Level in Mines, The Institution of Engineers (India) Technical Journal Mining Engineering, PETERSON, R., SILVER, E. A., 1979, Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, John Wiley and Sons, New York.. RAZI, M. A., 1999, Periodic Review Inventory Control Model for Slow Moving Spare Parts, Ph.D. Thesis (unpublished), p.1-204, Virginnia Commonwealth University, Richmond, VA, USA. SILVER, E. A., PYKE, F. D., PETERSON, R., 1998, Inventory Management and Production Planning and Scheduling, John Wiley & Sons, New York. SYNTETOS, A. A., BOYLAN, J. E., 2004, The Accuracy of İntermittent Demand Estimates, International Journal of Forecasting, Article In Press. SYNTETOS, A. A., 2001, Forecasting of Intermittent Demand, Ph.D. Thesis (unpublished), p.1-399, Buckinghamshire Chilterns University College - Brunel University, UK. WIDIARTA, H., BERGHEN, B. V., 2004, Inventory Systems For a Make-to-Stock and Make-to-Order Environment, Journal of The Institution of Engineers, Singapore, 44(4) WILLEMAIN, T. R., SMART, C. N., SCHWARZ, H. F., 2004, A New Approach to Forecasting Intermittent Demand for Service Parts Inventories, International Journal of Forecasting

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDE MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDE MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2012 CİLT 5 SAYI 3 (35-45) TÜRK HAVA KUVVETLERİNDE MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Hv.İkm.Yzb. Çağlar Utku * Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Yeşilyurt-İstanbul

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI Hasan YILMAZ 0730201011

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi: Bir Banka ATM Projesi Örneği

Yazılım Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi: Bir Banka ATM Projesi Örneği EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 15 Sayı: 1 Ocak 2015 ss. 111-125 Yazılım Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi: Bir Banka ATM Projesi Örneği Risk Management of Software Development Project:

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.91-109. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL YAPILARDA KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL YAPILARDA KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL YAPILARDA KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe Tuğçe ULU Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IX ÜRÜN MALİYETLEMESİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...4 Kurumsal ve Kişisel Satış...7 Satış Personeli...9

Detaylı

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model *

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * İMO Teknik Dergi, 2010 5087-5112, Yazı 333 Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * Sevil KÖFTECİ* Haluk GERÇEK** ÖZ Bu çalışmada, yük taşımacılığında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KOBĐ lerde Modern Stok Yönetim Modellerinin Uygulanabilirliği; Karaman Đlinde Bir Uygulama*

KOBĐ lerde Modern Stok Yönetim Modellerinin Uygulanabilirliği; Karaman Đlinde Bir Uygulama* KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 56-63, 2014 ISSN: 47-733, www.kmu.edu.tr KOBĐ lerde Modern Stok Yönetim Modellerinin Uygulanabilirliği; Karaman Đlinde Bir Uygulama* Deniz BĐLGĐN 1

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı

Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı Volume 5 Number 4 2014 pp. 19-41 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı Mustafa Gürol Durak a Đdil Ünverdi b Özet: Değişik özelliklerdeki pek çok

Detaylı

THE PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN AND A STUDY ON PERFORMANCE MEASUREMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. Abstract. Özet

THE PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN AND A STUDY ON PERFORMANCE MEASUREMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. Abstract. Özet PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TASARIMI ve ÜRETİM SİSTEMLERİNİN PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaaddin Keykubat Kampüsü

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1.

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1. Sayı: Temmuz Ağustos Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi ISSN:6958X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası JEL KOD: M *** ID:5 K: TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİN OTOBÜSLE KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE KULLANILMASI

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİN OTOBÜSLE KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE KULLANILMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.73-91 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİN OTOBÜSLE KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE KULLANILMASI Selçuk ALP ÖZET Karar

Detaylı

ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ali İhsan ÖZDEMİR * ÖZ Bu çalışmada Kayseri de imalat sektöründe faaliyet gösteren ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)

Detaylı

Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY 2 Doç. Dr. Ali DERAN 3 Arş. Gör. Seçkin ARSLAN 4

Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY 2 Doç. Dr. Ali DERAN 3 Arş. Gör. Seçkin ARSLAN 4 LOJİSTİK MALİYET YÖNETİMİNDE İZLENEBİLECEK STRATEJİLER VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER 1 Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY 2 Doç. Dr. Ali DERAN 3 Arş. Gör. Seçkin ARSLAN 4 Özet: Yakın geçmişte ve günümüzde

Detaylı

LOJİSTİK İŞLEVİ VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER. Başkan: Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi)

LOJİSTİK İŞLEVİ VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER. Başkan: Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi) IV. OTURUM LOJİSTİK İŞLEVİ VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Başkan: Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi) Lojistik Maliyet Yönetim Sürecinde İzlenebilecek Stratejiler ve Muhasebe Eğitiminden

Detaylı

Ömür Devri Maliyet Analizi Yaklaşımı ve Savunma Projelerine Uygulamaları

Ömür Devri Maliyet Analizi Yaklaşımı ve Savunma Projelerine Uygulamaları Ömür Devri Maliyet Analizi Yaklaşımı ve Savunma Projelerine Uygulamaları Zeynep IŞIN, SSM Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, tedarik maliyetlerindeki artışlar, bütçe kısıtlamaları, küresel rekabet gibi

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Mert DEMİRCİOĞLU DOKTORA TEZİ ADANA / 2009

Detaylı

DENİZLİ DE KURULU TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DENİZLİ DE KURULU TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (REFEREED RESEARCH) DENİZLİ DE KURULU TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA THE STUDY OF ENTERPRISE SOURCE PLANNING SYSTEMS

Detaylı