Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ. UFRS Örnekli, ERP Açıklamalı MALİYET MUHASEBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ. UFRS Örnekli, ERP Açıklamalı MALİYET MUHASEBESİ"

Transkript

1 Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ UFRS Örnekli, ERP Açıklamalı Yönetim Açısından MALİYET MUHASEBESİ Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR 2015 Geliştirilmiş, Gözden Geçirilmiş 8. BASKI

2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Sayfa No A. MUHASEBENİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi - Maliyet Muhasebesi 19 B. MALİYET MUHASEBESİ - FİNANSAL MUHASEBE İLİŞKİSİ 20 C. MALİYET MUHASEBESİNİ AMAÇLARI Mamul Maliyetlemesi (Product Costing) Kontrole Yardımcı Olmak (Control Purpose) Planlamaya Yardımcı Olmak (Planning Purpose) Alınacak Kararlara Yardımcı Olmak (Decision Making) 29 D. MALİYET MUHASEBESİ FAALİYETLERİ 30 E. MALİYET MUHASEBESİNİN KAPSAMI 31 a. İşletmelerin Üretim Tekniği 31 b. İşletmelerin Üretim Politikası 32 c. İşletmelerin Büyüklüğü ve Organizasyon Yapısı 32 d. Bilgi Kullanıcılarının ihtiyacı Olan Bilgiler 32 e. Kullanılan Bilgisayar Programı 33 F. DEĞER ZİNCİRİ 33 G. YÖNETİM MUHASEBESİNİN GENİŞLEYEN VE DEĞİŞEN ROLÜ 34 H. İŞ ÇEVRESİ VE YÖNETİM MUHASEBESİ Yeni İş Süreçleri ve Teknolojiler Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Hizmet Sektörünün Artan Önemi ve Kamu Sektörü Yönetiminde Değişen 37 Yaklaşımlar SORULAR 38 İKİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNİN TEMEL KAVRAMLARI VE MALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI A. TEMEL KAVRAMLAR Maliyet Kavramı 2. Maliyet Gideri 3. Faaliyet Gideri (Gider) a) Araştırma ve Geliştirme Gideri 44 b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri 45 c) Genel Yönetim Gideri

3 d) Finansman Gideri e) Maliyet Gideri - Faaliyet Gideri Ayrımının Önemi 4. Harcama Kavramı 5. Maliyet Gideri, Faaliyet Gideri - Harcama İlişkisi B. ÜRETİM MALİYETLERİ (MALİYET UNSURLARI) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri (Direct Material Costs Raw Material 51 Costs) 2. Direkt İşçilik Giderleri (Direct Labor Costs) Genel Üretim Giderleri (Inderect Manufacturing Costs, Factory Overhead 52 Costs) C. MALİYET HİYERARŞİSİ Birim Düzeydeki (Unit level) Faaliyetler ve Maliyetler Parti Düzeyindeki (Batch level) Faaliyetler ve Maliyetler Ürün Düzeyindeki (Product level) Faaliyetler ve Maliyetler Tesis Düzeyindeki (Facility level) Faaliyetler ve Maliyetler 54 D. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU GELİR TABLOSU İLİŞKİSİ 1. Maliyet Bileşenleri Tablosu E. MALİYET GİDERLERİNİN DEĞİŞİK AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI Maliyet Giderlerinin Üretim Hacmiyle İlişkisine Göre Gruplandırılması 62 a. Sabit Maliyet Giderleri (Fixed Costs) 62 b. Değişken Maliyet Giderleri (Variable Costs) 65 c. Yarı Değişken Maliyet Giderleri (Semi-Variable Costs) 69 d. Yarı Sabit Maliyet Giderleri (Step Fixed Costs) Direkt ve Endirekt Maliyet Giderleri (Direct Indirect Costs) 75 a. Direkt - Endirekt Maliyetlerin Ayrımının Önemi 76 b. Direkt - Endirekt Maliyet Giderlerinin Ayrımında Dikkate Alınması Gereken Kriterler Maliyet - Gider Taşıyıcı İlişkisinin Direkt Olması Üretimi Doğrudan Etkilemesi Ekonomik Büyüklük İzlenebilirlik Pratiklik ve Uygulanabilirlik Yönetimin Talebi Maliyetlerin Geçmişe veya Geleceğe Yönelik Olmasına Göre Toplam Maliyet (Total Cost), Birim Maliyet (Unit Cost Product 81 Cost Average Cost) ve Marjinal Maliyet (Marginal Cost) 5. Kontrol Edilebilme Açısından Maliyet Giderleri 82 a. Kontrol Edilebilen Maliyet Giderleri (Controllable Costs) 83 b. Kontrol Edilemeyen Maliyet Giderleri (Uncontrollable Costs) 83 F. İLGİNÇ MALİYETLER Köpek Maliyetler Ateş-Su Maliyetler 85 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 87 SORULAR 89 PROBLEMLER

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ A. İLK MADDE VE MALZEMENİN SINIFLANDIRILMASI Direkt İlk Madde ve Malzeme Endirekt İlk Madde ve Malzeme 111 a. Yardımcı Madde 111 b. İşletme Malzemesi 112 c. Ambalaj Malzemesi 112 d. Kırtasiye Malzemesi 112 e. Temizlik Malzemesi 112 f. Diğer Malzemeler 112 B. DİREKT İLK MADDE VE MALZEMENİN İŞLETME İÇERSİNDEKİ AKIŞI 112 C. STOK (ENVANTER) DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Fiili Maliyet Yöntemi İlk Giren İlk Çıkar (F.I.F.O.) Yöntemine Göre Stok Kartı ve Muhasebe Kayıtları Son Giren İlk Çıkar (L.I.F.O.) Yöntemi Göre Stok Kartı ve Muhasebe Kayıtları Ortalama Maliyet Yöntemi 124 a. Hareketli Ortalama Yöntemine Göre Stok Kartı ve Muhasebe Kayıtları 125 b. Tartılı Ağırlıklı (Periyodik) Ortalama Yöntemine Göre Stok Kartı ve 126 Muhasebe Kayıtları 5. Standart Maliyet Yöntemi Piyasa Fiyatı veya Maliyetinden Hangisi Düşükse Onunla Değerleme Yöntemi 131 D. MANİPÜLASYON MALİYETİ Manipülasyon İşlemi Manipülasyona Tabi Mallar 133 E. STOK KONTROLÜ 136 F. EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI 137 G. PERAKENDE KURULUŞLARDA STOK YÖNETİMİ Satılacak Ürünler İle İlgili Maliyetler Ekonomik Sipariş Miktarı Karar Modeli Belirlilik Ortamında Sipariş Verme Zamanı Güvenlik Stoku 144 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 146 SORULAR 157 PROBLEMLER 157

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İŞÇİLİK GİDERLERİ A. İŞÇİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 177 B. İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİNİN UNSURLARI Brüt Ücret Sosyal Sigortalar Kurumu İşveren Payı İkramiyeler Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Diğer Sosyal Yardımlar 183 C. İŞÇİLİK GİDERLERİNİN AYIRIMI Direkt İşçilik Endirekt İşçilik Yardımcı İşçilik Faaliyet Giderlerine İlişkin İşçilik 186 D. İŞÇİLİK GİDERLERİNİN İZLENMESİ 186 E. İŞÇİLİK GİDERLERİNİN TAHAKKUKU 188 F. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİNİN MAMUL MALİYETİNE YÜKLENMESİ Bant Sisteminde Üretim Yapan İşletmeler Farklı Fiziksel Yer ve Alanlarda Üretim Yapan İşletmeler 197 G. ÜCRET SİSTEMLERİ Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi Parça Başına Ücret Sistemi 200 a. Para Akordu 201 b. Zaman Akordu 201 c. Grup Akordu Primli Ücret Sistemleri Diğer Teşvik Sistemleri 203 H. İŞÇİLİK GİDERLERİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR Boşa Geçen İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Yıllık İzin, Tatil ve İkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Kıdem Tazminatlarının Muhasebeleştirilmesi Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Sosyal Sigorta İşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi 214 SORULAR 215 PROBLEMLER 215

6 BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VE NORMAL MALİYETLEME A. GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN İÇERİĞİ, TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 221 B. GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN DAĞITIMA BAĞLI TUTULMASI 227 C. GİDER DAĞITIM ANAHTARLARI (ÖLÇÜTLERİ) 228 D. NORMAL MALİYETLEME (GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN BÜTÇELENMİŞ ORANLARLA MALİYETLERE YÜKLENMESİ) 1. Genel Üretim Giderlerinin 373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı ile Bütçelenmesi 2. Genel Üretim Giderlerinin Normal Maliyetleme Yöntemi Yardımıyla Güncellenmesi 3. TMS-2 Stoklar Standardı ve Maliyet Muhasebesi Uygulaması a. TMS-2 Stoklar Standardının Amacı b. Standartta Yer Alan Tanımlar c. Stok Maliyetini Oluşturan Unsurlar 4. Nakit Olma Özelliğine Göre Maliyetler a. Nakit ve Nakit Olmayan Maliyet b. Değişken ve Sabit Maliyetlerin Tespitinde Nakit Maliyetlerin Önemi c. Maliyet Ölçümü ile İlgili Teknikler E. GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN TAHMİN EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER En Yüksek ve En Düşük Noktalar Yöntemi Muhasebe Yöntemi Mühendislik Yöntemi Dağılım Grafiği Yöntemi En Küçük Kareler Yöntemi Yöntemlerin Karşılaştırılması 255 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 256 SORULAR 268 PROBLEMLER 268 ALTINCI BÖLÜM MALİYET GİDERLERİNİN DAĞITIMI A. GİDER YERLERİ Esas Üretim Gider Yerleri Yardımcı Üretim Gider Yerleri Yardımcı Hizmet Gider Yerleri Yatırım Gider Yeri Üretim Yeri Yönetimi Gider Yerleri Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider Yerleri Genel Yönetim Gider Yerleri 285 B. GİDER YERİ AYIRIMININ YARARLARI 285 C. GİDER YERLERİ AYIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER Üretim Şartlarının Homojen Olması Sorumluluk Alanlarının Ayrılması

7 3. Üretimin Yer Olarak Dağılışı Maliyet Kontrolü Yapma Olanağı Pratiklik ve Uygulanabilirlik Yönetim Talebi 287 D. GİDER TÜRLERİ İlk Madde ve Malzeme Gideri İşçi Ücret ve Giderleri Memur Ücret ve Giderleri Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Çeşitli Giderler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri 292 E. 7/A SEÇENEĞİNE GÖRE GİDER DAĞITIM TABLOSU 293 F. MALİYET GİDERLERİNİN DAĞITIMI Gider Türlerinin Gider Yerlerine Dağıtılması (Birinci Dağıtım) Yardımcı Hizmet Gider Yerlerinde Toplanan Giderlerin Esas Üretim Gider 296 Yerlerine Dağıtımı (İkinci Dağıtım) a. Doğrudan Doğruya Dağıtım Yöntemi (Direct Method) 297 b. Kademeli Dağıtım Yöntemi (Step Down Method) 299 c. Matriks Yöntemi (Matrix Method) 302 d. Planlı Dağıtım Yöntemi Üretim Gider Yerlerinde Toplanan Giderlerin Mamullere Yüklenmesi (Üçüncü 309 Dağıtım) KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 311 SORULAR 316 PROBLEMLER 316 YEDİNCİ BÖLÜM MALİYET HESAPLAMA SİSTEMLERİ - TAM VE DEĞİŞKEN MALİYETLEME DİREKT MALZEMEYE DAYALI MALİYETLEME (THROUGHPUT COSTING) A. SİSTEM KAVRAMI VE MALİYET HESAPLAMA SİSTEMLERİ 345 B. MALİYET SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Maliyetlerin Saptanması Amacına Yönelik Maliyet Hesaplama Sistemleri 347 a. Sipariş Maliyet Sistemi 348 b. Safha Maliyet Sistemi 349 c. Tam Zamanında Üretim Sistemine Göre Maliyetleme Planlama ve Gider Kontrolü Amacına Yönelik Maliyet Hesaplama Sistemleri 351 a. Fiili Maliyet Sistemi 351 b. Normal Maliyetleme Yöntemi 352 c. Geleceğe Dönük Maliyetleme 352 I. Tahmini Maliyetleme 353 II. Standart Maliyetleme Karar Verme Amaçlı Maliyet Hesaplama Sistemleri 353 a. Tam Maliyet Sistemi 353 b. Kısmi Maliyet Sistemi 354 I. Değişken Maliyet Sistemi 354 II. Direkt Maliyet Sistemi 355

8 III. Sorumluluk Muhasebesi Sistemi 356 IV. Direkt Malzemeye Dayalı Maliyetleme (Throughput Costing) Maliyet Yönetimi Açısından Maliyet Hesaplama Sistemleri 357 a. Faaliyete Dayalı Maliyetleme 357 b. Mamul Yaşam Dönemi Maliyetlemesi 358 c. Hedef Maliyetleme 359 d. Kaizen Maliyetleme Maliyet Hesaplamasının Yapıldığı Zamana Göre Maliyet Hesaplama Sistemleri 361 a. Ön Maliyetleme 361 b.ara Maliyetleme 361 c. Kesin Maliyetleme Vergi Usul Kanununa Göre Maliyet Hesaplama Sistemleri Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nde Maliyet Hesaplama Sistemleri Türk Ticaret Kanunu nda Maliyet Hesaplama Sistemleri Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı 362 C. DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 363 D. DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİNDE GELİR TABLOSU 367 E. DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİNİN AMAÇLARI 371 F. DİREKT MALZEMEYE DAYALI MALİYETLEME (THROUGHPUT COSTING) 371 a. Direkt Malzemeye Dayalı Maliyetlerin Tam ve Değişken Maliyetler ile 373 Karşılaştırılması b. Değişken Maliyet İle Tam Maliyet Sonuçlarının Karşılaştırılması 375 c. Direkt Malzemeye Dayalı Maliyetleme İle Tam Maliyet Sisteminin Kullanımının 378 Değerlemesi d. Kısıtlar Teorisi ve Direkt Malzemeye Dayalı Katkı Payı Analizi 381 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 386 SORULAR 392 PROBLEMLER 392 SEKİZİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI A. MALİYET MUHASEBESİ ALANINDA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 415 UYGULAMASI B. MALİYET MUHASEBESİ VE ÜRETİM İLİŞKİSİ Üretim Emri Kaynakların Tanımlanması Malzemelerin Tanımlanması 4. Ürün Ağacı 5. Rota 6. İş İstasyonları 7. Operasyonlar 8. Reçeteler 9. Dağıtım Şablonu 10. Masraf Yeri

9 DOKUZUNCU BÖLÜM SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ A. SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ KAVRAMI 433 B. SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİNDE KULLANILABİLECEK BELGELER Sipariş Maliyet Kartı İşçi Çalışma Kartı İşçi Çalışma Kartı Özeti 436 C. SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİNİN YARAR VE SAKINCALARI 437 D. SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİNDE MUHASEBE KAYITLARI 438 E. ÖRNEK UYGULAMA I 443 F. SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ VE 7/B SEÇENEĞİ 448 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 456 SORULAR 470 PROBLEMLER 470 ONUNCU BÖLÜM SAFHA MALİYET SİSTEMİ A. SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN TEMEL PRENSİPLERİ VE SAFHALAR ARASINDAKİ 497 İLİŞKİLER B. SAFHA MALİYET SİSTEMİ UYGULAYAN İŞLETMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Üretim Devamlı Akış Halinde Olmalıdır Üretilen Mamuller Birbirine Benzer Olmalıdır Üretim Gerektiğinde Belirli Safhalara Ayrılması Mümkün Olmalıdır 501 C. SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI ENDÜSTRİ KOLLARI 501 D. SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN YARARLARI VE SAKINCALARI 502 E. SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN DİĞER MALİYET SİSTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 503 F. SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE MUHASEBE KAYITLARI 505 G. SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE MALİYETLERİN HESAPLANMASI Fiziksel Akımların Düzenlenmesi Eşdeğer Mamul Miktarının Hesaplanması Dönem Başı Yarımamul Bulunmaması F. I. F. O. Değerleme Yöntemi Ortalama Maliyet Yöntemi Farklı Ölçme Birimlerinin Kullanılması 535 H. SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE KARŞILAŞILABİLECEK ÖZEL DURUMLAR Safha Maliyet Sisteminde İleriki Üretim Aşamalarında Direkt İlk Madde ve 538 Malzeme Katılması 2. Aynı Safhada Birden Fazla Mamul Üretiminde Maliyetlendirme Sorunları 544 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 547 SORULAR 572 PROBLEMLER 572

10 ONBİRİNCİ BÖLÜM BİRLEŞİK VE YAN MAMULLER A. TEMEL KAVRAMLAR 613 B. BİRLEŞİK MALİYETLERİN DAĞITIM NEDENİ 615 C. BİRLEŞİK MALİYETLERİN DAĞITIM YÖNTEMLERİ Üretim Miktarını Esas Alan Yöntem Satış Değerini Esas Alan Yöntem Tahmini Net Gerçekleşebilir Değer Yöntemi Brüt Kâr Oranı Yöntemi Birleşik Maliyetleri Dağıtmaksızın Brüt Kârı Hesaplama Yöntemi 623 D. EK ÜRETİM YAPMA VEYA AYRIM NOKTASINDA SATMA KARARI 624 E. YAN MAMULLERİN MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 626 F. YAN MAMULLERİN BİRLEŞİK MAMULLER İLE MALİYETLENMESİ 632 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 635 SORULAR 644 PROBLEMLER 644 ONİKİNCİ BÖLÜM FİRE KAVRAMI VE MALİYETLENDİRİLMESİ A. FİRELERİN SINIFLANDIRILMASI Kusurlu Mamuller Bozuk Mamuller Artıklar Fireler 662 B. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 662 C. FİRELERE NEDEN OLAN FAKTÖRLER Birinci Derecede Etkili Olan Faktörler 663 a. Direkt İlk Madde ve Yardımcı Maddenin Kalitesi 663 b. Üretim Bölümlerinde Çalışanların Kalitesi 664 c. Makine ve Tesislerin Bakım ve Onarımının Sıklık ve Kalite Derecesi 664 d. Üretim Hızının Düzeyi İkinci Derecede Etken Olan Faktörler 665 a. Endirekt İşçiliklerin Kalitesi 665 b. Makine ve Tesislerin Aşırı Eskimiş ve Yıpranmış Olmalarına 665 Rağmen Üretimde Kullanılmaya Devam Edilmesi c. İşletmelerde Kullanılan Üretim Teknikleri 666 d. Enerjinin Kalitesi ve Enerji Akışındaki Devamlılık 666 e. Olağanüstü Olaylar 666 D. SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE FİRE MALİYETİ 666 E. SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİNDE FİRE MALİYETİ 676 F. FİRE MİKTARININ BELİRLENMESİ Fire Miktarının Ölçülmesi Kalite Kontrol İşleminin Yapılma Aşaması Normal ve Anormal Fire Miktarı 4. Normal ve Anormal Fire Miktarlarının Hesaplanması

11 5. Normal ve Anormal Fire Maliyetinin Safha Maliyet Sisteminde 683 Maliyetlendirilmesi G. FİRELERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Bozuk Mamullerin Muhasebeleştirilmesi Kusurlu Mamullerin Muhasebeleştirilmesi Döküntülerin (Artıkların) Muhasebeleştirilmesi 690 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA SORULAR PROBLEMLER ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEKDÜZEN MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMASI A. ÜLKEMİZDE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 699 B. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNİN YARAR VE SAKINCALARI 700 C. MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 701 D. BİLANÇO Bilanço İlkeleri 701 a. Varlıklara İlişkin İlkeler 702 b. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler 703 c. Özkaynaklara İlişkin İlkeler Bilançonun Düzenlenmesi ve Sunulması 705 a. Bilanço Tanımı 705 b. Bilanço Düzenleme Kuralları 705 c. Bilançonun Biçimsel Yapısı 705 d. Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar 705 e. Bilanço Dipnotları 712 E. GELİR TABLOSU Gelir Tablosu İlkeleri Gelir Tablosu Düzenlemesi ve Sunulması 719 a. Gelir Tablosu Tanımı 719 b. Gelir Tablosu Düzenleme Kuralları 719 c. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı 719 d. Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar 719 e. Gelir Tablosu Dipnotları 721 F. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 724 a. Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri 724 b. Direkt İşçilik Gideri 724 c. Genel Üretim Gideri 724 d. Yarımamul Stoklarında Değişim 724 e. Mamul Stoklarında Değişim 724 G. TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı Hesap Planı Açıklamaları 742 H. TEBLİĞE GÖRE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMASI 761 I. 7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMASI /A Seçeneğinde Gider Çeşitleri 762

12 2. 7/A Seçeneğinde Gider Yerleri /A Seçeneğinde Eş Zamanlı Kayıt /A Seçeneğine Göre Finansal Muhasebe Kayıtları /A Seçeneğine Göre Maliyet Muhasebesi Kayıtları /A Seçeneği Örnek Uygulama 786 İ. 7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMASI /B Seçeneği Örnek Uygulama 798 J. İMALAT DEFTERİ 805 K NOLU HESAPLARIN ÖRNEK UYGULAMASI 809 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 827 PROBLEMLER 833 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM STANDART MALİYET SİSTEMİ VE ESNEK BÜTÇE A. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 843 B. STANDART TİPLERİ İdeal Standartlar (Perfection, Ideal, Maximum Efficiency, Theorotical 844 Standards) 2. Cari Ulaşılabilir Standartlar (Currently Attainable Standards) Normal Standartlar 844 C. STANDART MALİYET SİSTEMİNİN YARARLARI VE SAKINCALARI 845 D. STANDART MALİYETLER VE MALİYET KONTROLÜ 846 E. 7/A SEÇENEĞİNE GÖRE STANDART MALİYET SİSTEMİ HESAPLARI 846 F. STANDART MALİYET SİSTEMİNİN KURULUŞUNDAKİ AŞAMALAR 848 G. STANDARTLARIN KURULMASI Direkt İlk Madde ve Malzeme Standartlarının Saptanması 851 a. Direkt İlk Madde ve Malzeme (Hammadde) Miktar Standardı 851 b. Direkt İlk Madde ve Malzeme (Hammadde) Fiyat Standardı Direkt İşçilik Standartlarının Saptanması 853 a. Direkt İşçilik Zaman Standardı 853 b. Direkt İşçilik Ücret Standardı Genel Üretim Giderlerinin Standartlarının Saptanması Standart Maliyet Kartı 856 H. SAPMALARIN ANALİZİ Direkt İlk Madde ve Malzeme (Hammadde) Sapmaları 857 a. Direkt İlk Madde ve Malzeme (Hammadde) Fiyat Sapması (Price 857 Variance) b. Direkt İlk Madde ve Malzeme (Hammadde) Miktar Sapması 859 (Quantitiy Variance) 2. Direkt İşçilik Sapmaları 860 a. Direkt İşçilik Ücret Sapması (Price Variance Rate Variance) 861 b. Direkt İşçilik Süre Sapması (Efficiency Variance) Genel Üretim Giderleri Sapmaları 863 a. Bütçe Sapması 863 b. Verim Sapması 864 c. Kapasite Sapması 865

13 I. MUHASEBE KAYITLARI 867 İ. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİNİN ALTERNATİF KAYIT ŞEKLİ 873 J. ESNEK BÜTÇE TANIMI 875 K. ESNEK BÜTÇENİN ÖZELLİKLERİ 875 L. STATİK BÜTÇE UYGULAMASI 877 M. ESNEK BÜTÇE UYGULAMASI 879 N. ESNEK BÜTÇENİN OLUŞTURULMASI 880 O. ESNEK BÜTÇE OLUŞUMUNDA KULLANILACAK KAPASİTE ÖLÇÜSÜ 882 Ö. ESNEK BÜTÇELERDE STANDARTLARIN SAPTANMASI 884 P. KONTROL EDİLEBİLİRLİK VE SAPMALAR 885 R. ESNEK BÜTÇEDEN BEKLENEN YARARLAR VE SONUÇLAR 886 KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 887 SORULAR 889 PROBLEMLER 889 ONBEŞİNCİ BÖLÜM FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME A. GENEL ORTALAMA İLE MALİYETLENDİRME YAKLAŞIMI 905 B. OLDUĞUNDAN DÜŞÜK VEYA FAZLA MALİYETLENDİRME 905 C. ÇAPRAZ SÜBVANSİYONLU MAMULLERİN MALİYETİ 906 D. KLASİK VE FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME 907 E. MALİYETLENDİRME SİSTEMİNİ YENİDEN DÜZENLEME 911 F. FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİ 912 G. OPTİK A.Ş. DE FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİNİN UYGULANMASI 918 H. FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİNİN FİYATLANDIRMA KARARLARINDA 923 KULLANIMI KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA 928 KAYNAKLAR 951

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI ŞUBAT-2010 M.Bahadır r ALTAŞ Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Farklar Finansal Muhasebe Đç ve dışd gruplara bilgi verir Tutarlar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan, gelir tablosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR 02.11.2013

MALİYET MUHASEBESİ ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR 02.11.2013 MALİYET MUHASEBESİ ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR 02.11.2013 16. ECE İşletmesi nin Mart ayına ilişkin bazı finansal bilgileri şöyledir: Türk Lirası Dönembaşı Yarı Mamul Maliyeti : 42.000 Dönembaşı Mamul

Detaylı

Direkt Malzemeye Dayalı Maliyet Hesaplama Sistemi

Direkt Malzemeye Dayalı Maliyet Hesaplama Sistemi Direkt Malzemeye Dayalı Maliyet Hesaplama Sistemi Prof. Dr. Süleyman Yükçü Dr. M. Yılmaz İçerli Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF. Dr. M. Yılmaz İÇERLİ Aksaray Üniversitesi, İİBF.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır. 680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ÇÖZÜM. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ * Ender BOYAR **

ÇÖZÜM. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ * Ender BOYAR ** TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE, STANDART MALİYET YÖNTEMİNİN UYGULANMASI AN APPLİCATİON OF THE STANDARD METHOD ACCORDİNG TO THE TURKİSH ACCOUNTİNG STANDARDS, STANDARD NUMBER 2, INVENTORY Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm OTELCİLİK ENDÜSTRİSİ Çağıl Hale Özel GİRİŞ... 1 OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ... 3

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm OTELCİLİK ENDÜSTRİSİ Çağıl Hale Özel GİRİŞ... 1 OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ... 3 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm OTELCİLİK ENDÜSTRİSİ Çağıl Hale Özel GİRİŞ... 1 OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ... 3 OTEL İŞLETMELERİNİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI... 7 Konaklama Amacı Bakımından Otel İşletmeleri...

Detaylı

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: (30 P.) XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyolonsel sanat dalında ilk yılı olan öğrenciler ve lisans 4 öğrencileri teknik sınavdan muaf tutulur. Final Sınavı: Bu değerlendirme

Detaylı

TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Safha Maliyetine Uygulanması

TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Safha Maliyetine Uygulanması Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Safha Maliyetine Uygulanması Muhasebe Finansman Dergisi, No. 32, Oct. 2006, pp. 170-176

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI Maliyet muhasebesi, üretilen mal (mamul) veya hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluştuğu yerler ve ilgili oldukları

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Sipariş Maliyetine Uygulanması. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ * Ender BOYAR *1

TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Sipariş Maliyetine Uygulanması. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ * Ender BOYAR *1 TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Sipariş Maliyetine Uygulanması Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ * Ender BOYAR *1 Özet: Bu makalenin amacı, mamul maliyetini sipariş maliyet yöntemine

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İçindekiler Sunuş 7 içindekiler 9 Kısaltmalar 19 BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM 1. BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI 22 2. BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI 22 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE YÖNTEM 23 4. BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİ 23 A)

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 24 Temmuz 2010-Cumartesi 10:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 24 Temmuz 2010-Cumartesi 10:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 24 Temmuz 2010-Cumartesi 10:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. a. Esnek Bütçe ve Statik Bütçe

Detaylı

2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 1 Aralık 2013-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 1 Aralık 2013-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 1 Aralık 2013-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: Tek tip bir mamül üreten AKSÜT işletmesi,standart maliyet yöntemini kullanmaktadır.işletme

Detaylı

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES YAYINLARI NO: 223 MADEN İŞLETME EKONOMİSİ Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN (4. BASKI ) 223 Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr.

Detaylı

KAPSAMINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ

KAPSAMINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ SMMM YETERLİLİK / KAPSAMINA GÖRE LEME KAPSAMINA GÖRE SİSTEMLERİ Üretilen mamullerin maliyeti üç ana unsurdan oluşmaktadır 1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 2. Direkt İşçilik Giderleri 3. Genel Üretim

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir VERGİ MEVZUATI ve UYGULAMASI SORU 1) Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre; a-kurumlar vergisine tabi kurumları sadece sayınız. b-tam mükellefiyet ve Dar mükellefiyet kavramlarını sadece açıklayınız. SORU-2)

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ KAYIT DÜZENİ, SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ KAYIT DÜZENİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

MALİYET MUHASEBESİ KAYIT DÜZENİ, SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ KAYIT DÜZENİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE MALİYET MUHASEBESİ KAYIT DÜZENİ, SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ KAYIT DÜZENİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE MALİYET MUHASEBESİ KAYIT DÜZENİ 7 MALIYET HESAPLARı İŞLEYIŞ ESASLARı MALİYET MUHASEBESİ

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

MALİYET ve YÖNETİM MUHASEBESİ

MALİYET ve YÖNETİM MUHASEBESİ MALİYET ve YÖNETİM MUHASEBESİ Dr. Necmettin ERDOĞAN Prof. Dr. Metin SABAN Genişletilmiş 6. Baskı İstanbul - 2014 II MALİYET ve YÖNETİM MUHASEBESİ 6. Baskı- Şubat 2014, İstanbul Yayın No : 3070 İşletme-Ekonomi

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ. Şebnem Çelebi

YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ. Şebnem Çelebi YÖNETİM VE Şebnem Çelebi Finansal Kontrol Sistemi Finansal Kontrol Sistemi ve Organizasyon Finansal Kontrol Sistemi ve Sorumluluk Merkezleri 3/22/2010 AGENDA Gider Yerleri Kar Merkezleri 2 Maliyet Muhasebesi

Detaylı

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1. (50 PUAN) A üretim işletmesinin ve 01.03.2013'te faaliyete başlayan

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ, İşçilik / Personel Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler İşçilik / Personel Giderleri İşçilik Giderleri Bir mal ya da hizmet üretiminde

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Tarım Ekonomisi. viii

Tarım Ekonomisi. viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER iii v BİRİNCİ BÖLÜM 1. TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1 1.1. Ekonomik Faaliyetler 2 1.1.1. Üretim 2 1.1.2. Mübadele 3 1.1.3. Tüketim 4 1.2. Tarım Ekonomisi ve Kapsamı 4 1.2.1. Tanımı

Detaylı

maliyet muhasebesi ders notlarý Gönderen : guliz - 18/12/2008 20:27

maliyet muhasebesi ders notlarý Gönderen : guliz - 18/12/2008 20:27 maliyet muhasebesi ders notlarý Gönderen : guliz - 18/12/2008 20:27 MALÝYET MUHASEBESÝ Maliyet ve maliyet muhasebesi kavramlarýna geçmeden önce Ticaret ve Ticaret muhasebesi kavramlarýný belirlememiz konumuza

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ BURSA SMMMO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİMLERİ. DOÇ DR. SAİT Y. KAYGUSUZ www.saitkaygusuz.com

YÖNETİM MUHASEBESİ BURSA SMMMO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİMLERİ. DOÇ DR. SAİT Y. KAYGUSUZ www.saitkaygusuz.com YÖNETİM MUHASEBESİ BURSA SMMMO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİMLERİ DOÇ DR. SAİT Y. KAYGUSUZ www.saitkaygusuz.com ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

3.3- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi. 3.4.1- Üretimde Kullanılan Malzemenin Alış Maliyeti

3.3- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi. 3.4.1- Üretimde Kullanılan Malzemenin Alış Maliyeti İçindekiler Birinci Bölüm : 1- Üretim Maliyeti İkinci Bölüm : Üretim Maliyeti Kalemleri 2- Üretim Maliyetinin Yapısı 3- Üretim Maliyetinde Malzeme Giderleri 3.1- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 3.2-

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI Kimya San. Üretim İşletmesinde Ocak 2009 Dönemine Ait Maliyetle İlgili İşlemler şöyle Gerçekleşmiştir: İşletmenin geçen dönemden devreden 1.000.000 TL lık yarı mamülü,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 30 HAZİRAN 2013 Soru 1) Maliyetlerini aylık olarak belirleyen bir işletmenin Temmuz ayına, ilişkin üretim maliyetleri

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler, yönetim muhasebesinin meslek içindeki öneminin artmasına neden olmuştur. Sermaye piyasalarının ve ekonominin gelişmesiyle birlikte muhasebe

Detaylı

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR LİSTESİ... XVII ŞEKİLLER LİSTESİ... XIX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜRKİYE PETROL MEVZUATININ

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI BAŞLANIGIÇ TARİHİ: 14 OCAK 2012 İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler, yönetim muhasebesinin meslek içindeki öneminin artmasına neden olmuştur. Sermaye piyasalarının ve ekonominin

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

Yayın No : 2388 İşletme-Ekonomi Dizisi : 457. 3. Baskı - Şubat 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-411 - 2

Yayın No : 2388 İşletme-Ekonomi Dizisi : 457. 3. Baskı - Şubat 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-411 - 2 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yayın No : 2388 İşletme-Ekonomi Dizisi : 457 3. Baskı - Şubat 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-411 - 2 Copyright Bu kitabın

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Yazarlar : Uzm.Menderes ŞEREFLİŞAN Prof.Dr.İhsan AKYURT - Yrd.Doç.Dr.Hülya ŞEREFLİŞAN

Yazarlar : Uzm.Menderes ŞEREFLİŞAN Prof.Dr.İhsan AKYURT - Yrd.Doç.Dr.Hülya ŞEREFLİŞAN Kitap Adı : Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinin Planlaması ve Projelendirilmesi Yazarlar : Uzm.Menderes ŞEREFLİŞAN Prof.Dr.İhsan AKYURT - Yrd.Doç.Dr.Hülya ŞEREFLİŞAN Baskı Yılı : 2005 Sayfa Sayısı

Detaylı