Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l"

Transkript

1 e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin Önemi h c s Re l ERKP Sonsı Pnketitte CRP / CRP in the Post-ERCP Pncetitis Mete Akın 1, Muhmmed Cem Koçk 2, Gökhn Akskl 3, Altuğ Şenol 2 1 Gstoenteoloji Bilim Dlı, Akdeniz Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Antly, 2 Gstoenteoloji Bilim Dlı, Süleymn Demiel Ünivesitesi, Ispt, 3 Gstoenteoloji Kliniği, Kbük Ünivesitesi Kbük Eğitim ve Aştım Hstnesi, Kbük, Tükiye Çlışm Eylül 2012 tihinde Kıbıs t düzenlenen 9. Ulusl Heptogstoenteoloji Kongesinde poste olk sunulmuştu. Özet Amç: Endoskopik etogd kolnjiopnketogfi (ERKP) bşt pnketit olmk üzee biçok kompliksyon neden olbili. Kompliksyonlın ciddiyetinin öngöülebilmesi mobidite ve motliteyi zltbili. C-ektif potein (CRP) bu kompliksyonlın öngöülmesi ve ciddiyetinin belilenmesinde güvenili ve doğu bilgile veebili. Çlışmmızd ERKP uygulnn hstlımızd CRP seviyeleinin işlem sonsı pnketitin tkibindeki önemi ştıılmıştı. Geeç ve Yöntem: Çlışm için değişik endiksyonll ERKP ypıln 476 hst etospektif olk incelendi. İşlemden önce ve st son seum milz, lipz ve CRP seviyelei ölçülmüş oln 136 hst çlışmy dhil edildi. Hstl işlem sonsı pnketit gelişimi ve CRP seviyeleindeki değişiklik çısındn değelendiildi. Ayıc pnketit gelişen ve işlemden st son seum milz, lipz ve CRP seviyelei de ölçülen 22 hstd, CRP nin pnketitin tkibi ve ciddiyetini öngömedeki yei ştııldı. Pnketit hfif, ot ve ciddi olk sınıflndııldı. Bulgul: 136 hstnın 23 ünde (% 17) ERKP sonsı pnketit sptndı (9 hstd hfif, 14 hstd ot deecede). İşlemden sonki stte otlm CRP seviyelei (mg/l) kompliksyon olmynld 23,5 ± 24,18, pnketiti olnld 59,2 ± 44,87 idi (p<0,05). Hfif ve ot deecede pnketiti olnld, işlemden st sonki otlm CRP seviyesi (mg/l), sısıyl, 30,8 ± 14,24 ve 77,5 ± 48,66 (p<0,05), st sonki değele ise 37,7 ± 20,73 ve 84,6 ± 48,31 idi (p<0,05). ROC eğisi nlizi ile CRP nin nlmlı cut-off değelei, st ve st için sısıyl 41 mg/l ve 45 mg/l olk bulundu. Ttışm: ERKP sonsı seum CRP seviyeleinin tkibi, işlem sonsı pnketit gelişiminin ve ciddiyetinin öngöülmesinde kullnışlı bi yöntemdi. Anht Kelimele Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi; Pnketit; C-Rektif Potein Abstct Aim: Endoscopic etogde cholngiopncetogphy (ERCP) my be elted with complictions such s pncetitis. C-ective potein (CRP) cn be povides elible infomtions bout post-ercp complictions nd thei seveity. In ou study, the ole of CRP levels in the follow-up post-ercp pncetitis ws investigted. Mteil nd Method: 476 ptients, whom pefomed ERCP fo diffeent indictions, wee etospectively evluted. 136 ptients with mesuement of seum mylse, lipse nd CRP levels befoe nd hous fte the pocedue wee included the study. Altetions of these pmetes in complicted nd uncomplicted ptiens wee investigted. The ole of CRP in the follow-up nd pediction of seveity of pncetitis ws investigted in 22 complicted ptients with mesuement of seum mylse, lypse nd CRP levels hous fte the pocedue. Pncetitis wee clssified s mild, modete, o sevee. Results: Post-ERCP pncetitis occued in 23 (17%) ptients (9 mild nd 14 modete pncetitis). The men CRP levels (mg/l) t 12 to 24 hous wee 23,5 ± 24,18 in uncomplicted ptients, nd 59,2 ± 44,87 in ptiens with pncetitis (p<0,05). The men CRP levels (mg/l) t 12 to 24 hous wee 30,8 ± 14,24 in mild pncetitis nd 77,5 ± 48,66 in modete pncetitis (p<0,05). The levels, espectively, t 36 to 48 hous wee 37,7 ± 20,73 nd 84,6 ± 48,31 (p<0,05). In the ROC cuve nlysis, significnt cut-off vlues of CRP levels t 12 to 24 nd 36 to 48 hous wee 41 mg/l nd 45 mg/l, espectively. Discussion: The follow-up of seum CRP levels fte ERCP is useful method fo pedicting nd detemining of seveity of post-ercp pncetitis. Keywods Endoscopic Retogde Cholngiopncetogphy; Pncetitis; C-Rective Potein DOI: /JCAM.3567 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Mete Akın, Gstoenteoloji Bilim Dlı, Akdeniz Ünivesitesi Tıp Fkültesi Hstnesi, Antly, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş ERKP pnkes ve sf yollının benign ve mlign hstlıklının tnı ve tedvisinde önemli ye tutn bi işlemdi. Günümüzde bşt mnyetik ezonns göüntüleme/mnyetik ezonns kolnjiopnketogfi ve endoskopik ultsonogfi olmk üzee tnı yöntemleindeki gelişmele nedeniyle dh ziyde tedvi mcıyl kullnılmktdı. ERKP çeşitli kompliksyonll ve ndien motlite ile ilişkili olbilen bi işlemdi. En sık göülen kompliksyonu pnketitti. Litetüde bildiilen ERKP ile ilişkili kompliksyon onlı, kompliksyonlın tnımlnmsındki fklılıkl nedeniyle değişiklik gösteebilmektedi [1]. Bu kompliksyonlın ve seyin önceden öngöülebilmesi isk ve motliteyi zltmk çısındn önemlidi. Bu mçl en sık göülen ve en önemli kompliksyonldn oln pnketitin öngöülebilmesi için bzı biyokimysl beliteçle ştıılmıştı. Seum ve idd milz ve tipsinojen-2 seviyelei ERKP sonsı pnketit gelişmi ile koele bulunmuştu [2]. Seum lipz seviyesi pnketik hsı göstemede milz seviyesinden dh duylı bi göstegedi [3]. C-ektif potein (CRP) heptositleden slınn bi kut fz poteinidi ve doku hsı ile infeksiyöz kompliksyonl hkkınd fiki veebili [4]. ERKP sonsı pnketitin öngöülmesi ve ciddiyetinin belilenmesinde de güvenili ve doğu bilgile vei nck en çok stte fydlı olmktdı. Bu çlışmd, Süleymn Demiel Ünivesitesi Tıp Fkültesi Gstoenteoloji Bilim Dlı nd, sf yollı ve/vey pnkes hstlıklı nedeniyle ERKP uygulnn hstlımızd, CRP seviyeleinin işlem sonsı pnketitin tkibi ve ciddiyetini öngömedeki yei ve öneminin ştıılmsı mçlnmıştı. Geeç ve Yöntem Hstlın Seçimi: Çlışm için, pnkes ve/vey sf yollı hstlıklı nedeniyle ERKP ypıln 476 hst etospektif olk incelendi. Bu hstl sındn işlem öncesi ve işlemden st son seum milz, lipz ve CRP seviyelei ölçülmüş oln 196 hst belilendi. Son bi y içeisinde ERKP uygulnmış oln 3 hst ile işlem öncesi kolnjiti ve/vey pnketiti oln 57 hst olmk üzee toplm 60 hst çlışmdn çıkıldı. Sonuç olk toplm 136 hstd işlem sonsı kompliksyon gelişimi ve seum milz, lipz ve CRP seviyeleinin tkibi değelendiildi. Pnketit geliştiği tespit edilen ve işlemden st sonki seum milz, lipz ve CRP seviyelei de değelendimeye lınn 22 hstd, CRP nin pnketitin tkibi ve ciddiyetini belilemedeki önemi ştııldı. ERKP Posedüü: ERKP işlemi Fujinon ED-450XT5 (Tokyo, Jpn) mk duodenoskop kullnılk flooskopi eşliğinde geçekleştiilmişti. İşlem öncesi he hsty poflksi mcıyl seftikson 1 g, sedsyon mcıyl midzolm ve bsk ksılmlını zltmk mcıyl hiyosin N-metil bomü intvenöz uygulnmıştı. Lbotu Testlei: Seum milz ve lipz ktivitelei Olympus AU 2700 (Mıshim Olympus Co. Ltd, Jpn) otomtik nlizöünde, spektofotometik yöntemle, efens lığı milz için < 100 U/L, lipz için < 67 U/L olck şekilde çlışılmıştı. CRP ölçümlei Delt cihzınd (Rome, Itly), tici mk kitle (Rdim Sp, Itly) kullnılk nefelometik yöntemle, efens lığı < 6 mg/l olck şekilde geçekleştiilmişti. ERKP Sonsı Pnketitin Tnımı ve Sınıflndıılmsı: Pnketit, Cotton ve k. nın [5] bildidikleine uygun olk şğıdki şekilde tnımlndı ve sınıflndııldı. Pnketit: İşlemden sonki 24 st içeisinde yeni bşlyn vey kötüleşen kın ğısı ile bilikte seum milz ve lipz seviyesinde nomlin üst sınıının üç ktındn fzl yükseklik olmsı pnketit olk tnımlndı. Plnlnn hstnede klış süesinin 2-3 gün uzmsı hfif, 4-10 gün uzmsı ot, 10 günden fzl uzmsı ve hemojik pnketit, flegmon, psödokist, cehi vey peüktn denj geektien duum ciddi pnketit olk sınıflndııldı. İsttistiksel Anliz: Veile otlm ± stndt devisyon (SD) şeklinde sunuldu. Gupl sı kntittif veilein kşılştıılmsınd Student t testi, ktegoik veilein kşılştıılmsınd ki-ke vey kesin Fishe testlei kullnıldı. Gupl sı koelsyon vlığı Peson koelsyon nliziyle ştııldı. Seum CRP değeleinin pnketitin şiddetini öngömede tnısl k vediici özelliklei ve cut-off değelei Receive Opeting Chcteistics (ROC) eğisi nlizi ile incelenedi. İsttistik değelendime SPSS fo Windows 11.0 pogmıyl geçekleştiildi. Anlmlılık sınıı p<0.05 olk kbul edildi. Bulgul Çlışmy lınn 136 hstnın 76 sı kdın 60 ı ekek olup yş otlmsı 62,6 ± 16,89 yıl idi. Hstlın ERKP tnılı tblo 1 de belitilmişti. Tblo 1. Hstlın ERKP tnılı Tnı n % Koledokolityzis Kolnjiosellüle knse Koledokolityzis ve oddi fibozisi 12 9 Koledokolityzis ve koledokt dlık 8 6 Koledokt benign dlık 7 5 Pnkes knsei 6 4 Sf kçğı 6 4 Sf yollı ile ilişkili kciğe kisti 3 2,5 Koledokolityzis ve skleozn kolnjit 3 2,5 Oddi fibozisi 3 2,5 Koledokt fsiol 2 1,25 Konik pnketit 1 0,75 Sf kesesi knsei 1 0,75 Skleozn kolnjit 1 0,75 Toplm Çlışmy lınn 136 hstnın 23 ünde (% 17) pnketit, 2 sinde (% 1,25) kolnjit ve 1 inde knm (% 0,75) olmk üzee toplm 26 hstd (% 19) ERKP sonsı kompliksyon sptnmıştı. Bunlın 9 und (% 39) hfif, 14 ünde (% 61) ot deecede pnketit ve 1 hstd hfif, 1 hstd ise ot deecede kolnjit tespit edildi. Kdiyovsküle iskle ve dein ven tombozu nedeniyle işlem sonsı eken dönemde ntikoguln kullnılmsı geeken bi hstd ise ciddi deecede knm göülmüştü (Tblo 2). Çlışmy lınn tüm hstld işlem öncesinde ve işlemden st son CRP, milz ve lipz ölçümlei geçekleştiilmişti. İşlemden st son ise pnketit gelişenlein 22 sinde bu ölçümle mevcutken kompliksyon gelişmeyen- 2

3 Tblo 2. Kompliksyonlın tüü ve deecesine göe hst syılı Hfif Ot Ciddi Toplm Pnketit Kolnjit Knm Toplm lein sdece 2 sinde CRP, 7 sinde ise milz ve lipz seviyeleine bkılmıştı. İşlem öncesi otlm CRP seviyesi, kompliksyon olmyn hstld 18,8 ± 18,86 mg/l iken pnketiti oln hstld 11,8 ± 9,79 mg/l sptndı ve lınd isttistiksel olk nlmlı fklılık yoktu (p>0,05). Bu bulguy göe işlem öncesi CRP seviyesinin pnketiti öngömede nlmlı olmdığı bulundu. İşlemden st sonki otlm CRP seviyesi, kompliksyon olmynld 23,5 ± 24,18 mg/l, pnketiti olnld ise 59,2 ± 44,87 mg/l sptndı. Pnketit gubund st CRP seviyesi kompliksyon olmynldn nlmlı olk dh yüksekti (p<0,05). İşlemden st sonki otlm CRP seviyesi, kompliksyon olmynld 31,0 ± 33,94 mg/l, pnketiti olnld 68,2 ± 46,22 mg/l olk bulunmuştu. Kompliksyon olmyn gupt stte sdece 2 hstd CRP seviyesi ölçülmüş olduğu için dki fklılık isttistiksel olk nlmlı değildi (Tblo 3). Tblo 3. Kompliksyonu olmynl ile pnketiti olnlın işlem öncesi ve işlemden st sonki CRP seviyeleinin kşılştıılmsı CRP (mg/l) Kompliksyon olmynl Pnketit p değei İşlem öncesi 18,8 ± 18,86 11,8 ± 9,79 >0, st 23,5 ± 24,18 59,2 ± 44,87 <0,05 Kompliksyonsuz hstldki ve pnketiti olnldki CRP seyi şekil 1 de gösteilmişti. Şekil 1. Kompliksyonsuz hstl ile pnketiti olnldki CRP seyi Tblo 4. Hfif ve ot deecede pnketiti olnlın, işlem öncesi ve işlemden ve st sonki CRP seviyeleinin kşılştıılmsı Şekil 2. Hfif ve ot deecede pnketitli hstlın CRP seyilei C R P s eviyes i (mg/l) CRP (mg/l) Hfif pnketit Ot deece pnketit p değei İşlem öncesi 9,7 ± 6,87 13,1 ± 11,33 >0, st 30,8 ± 14,24 77,5 ± 48,66 <0, st 37,7 ± 20,73 84,6 ± 48,31 <0, de gösteilmişti. ROC eğisi nlizi ile ypıln değelendime sonucund st seum CRP değeleinin pnketitin deecesini öngömede tnısl değei olduğu göüldü ve st CRP için cutoff değei 41 mg/l olk bulundu (AUC: 0.759, %95 GA: , p=0.048). Yine st seum CRP değeleinin de pnketitin deecisini öngömede tnısl değei olduğu göüldü ve st CRP için cut-off değei 45 mg/l olk bulundu (AUC: 0,821, %95 GA: , p=0.014). Bu değele için sensitivite, spesifite, pozitif ve negtif pediktif değele tblo 5 de, ROC eğisi şekil 3 de veilmişti. Yine bu cut-off Tblo 5. Pnketitin deecesini öngömede ve st CRP cut-off değelei için sensitivite, spesifite, pozitif ve negtif pediktif değele CRP (Sını değei) st (>41 mg/l) st (>45 mg/l) İş lem önc es i s t s t Sensitivite (%) Zmn Spesifite (%) Pozitif Pediktif Değe (%) 80,0 70,0 80,0 70,0 80,0 71,4 85,7 62,5 Hfif pnketit Ot deecede pnketit Negtif Pediktif Değe (%) Şekil 3. İşlem sonsı st ve st CRP seviyeleinin ROC eğisi ERKP sonsı pnketiti oln hstl, kendi lınd pnketitin ciddiyetine göe de işlem öncesi, işlemden st ve sonki CRP seviyelei çısındn kşılştııldı. Hfif pnketiti olnld otlm CRP seviyesi, işlem öncesi 9,7 ± 6,87 mg/l iken, ot deecede pnketiti olnld 13,1 ± 11,33 mg/l bulundu ve fklılık isttistiksel olk nlmlı değildi (p>0,05). İşlemden st sonki otlm CRP seviyesi ise, hfif pnketiti olnld 30,8 ± 14,24 mg/l, ot deecede pnketiti olnld ise 77,5 ± 48,66 mg/l idi ve fklılık isttistiksel olk nlmlıydı (p<0,05). İşlemden st son otlm CRP seviyesi, hfif pnketiti olnld 37,7 ± 20,73 mg/l, ot deecede pnketiti olnld 84,6 ± 48,31 mg/l bulundu ve bud d fklılık nlmlı düzeydi (p<0,05) (Tblo 4). Hfif ve ot deecede pnketiti olnlın CRP seyilei şekil değelei bz lınk hfif vey ot şiddette pnketit gelişen hstl kşılştııldığınd hem st hem de st seum CRP seviyelei sınd yş, cinsiyet ve ERKP 3

4 tnılı çısındn nlmlı fklılık yoktu ( st için sısıyl p=0.704, p=0.272, p= ve st için sısıyl p=0.678, p=0.330, p=0.844). İşlemden st son, çlışmy lınn 136 hstnın 63 ünde (% 46) milz, 51 inde (% 38) ise lipz seviyelei, ERKP sonsı pnketit olmdığı hlde nomlin üst sınıındn dh fzl yükselmiş olk sptndı. Anck bu tış pnketit gelişen hstldkine onl nlmlı olk dh düşüktü. Bu hstldki otlm milz seviyesi 227,3 ± 323,24 U/L, lipz seviyesi ise 216,1 ± 350,93 U/L idi. Ttışm ERKP, mobidite ve motlite ile ilişkili olbilecek çeşitli kompliksyonlın göülebildiği bi işlemdi. ERKP sonsı, kompliksyon olmyn vkld d geçici pnkes enzim yükselmesi sık göülen bi duumdu. Litetüde ERKP sonsı semptomtik hipemilzemi sıklığı % sınd bildiilmektedi [6-8]. Woznik ve k. nın [9] yptığı çlışmd bu on, tnısl ERKP sonsı % 25, tepötik ERKP sonsı ise % 60 olk bildiilmişti. Bizim çlışmmızd d işlemden st son, kompliksyon olmyn hstlın % 46 sınd milz, % 38 inde ise lipz, pnketitli hstldkinden nlmlı olk dh düşük olmk üzee nomlin üst sınıındn dh yüksek seviyelede sptnmıştı. Pnketit ERKP nin en sık göülen kompliksyonudu. ERKP sonsı pnketit sıklığı, çlışm dizynlın göe fklılık gösteebilmekle bilikte genellikle % 1-7 sınd değişen onld bildiilmektedi [6,10,11]. Anck bzı pospektif çlışmld % sınd değişen dh yüksek onl d bildiilmişti [7,9,12]. Pnketit hstlın çoğund hfif vey ot deecede olmkt ve semptomld hızlı düzelme göülmektedi, nck % 30 vn onld ciddi pnketit geliştiğini bildiilen çlışml d mevcuttu [8,12,13]. Çlışmmızd ERKP sonsı pnketit % 17 onınd bulundu. Bu d hstlın % 39 und hfif, % 61 inde ise ot deecedeydi, ciddi pnketit göülmedi. Akut pnketitte gelişen kut fz eksiyonund, kut fz poteinleinin plsm konsntsyonund tış olmktdı. Mjo insn kut fz poteinlei, CRP, lf-1-ntitipsin, lf-1-sit glukopotein, fibinojen ve hptoglobindi. İntelökin (İL)-6, İL-8, tümö nekoz fktö-lf (TNF-α) ve intefeon-gm gibi sitokinlein bu kut fz ektnlının oluşumunu indüklediği gösteilmişti [14]. Anck bunl içeisinden heptositlede kut fz poteini sentezinin n uyıcısı İL-6 dı [15]. Bu endojen inflmtuv mediytöle kut pnketit ptogenezinde de önemli ol oynl. İnflme pnkestn slınn sindiim enzimleinin ptogenezde ve kompliksyon gelişiminde nht ole ship olduğu düşünülmekteyken son dönemlede ypıln çlışmld sıl olk ktive lökositleden slınn bu inflmtuv mediytölein ve sitokinlein soumlu olduğu bulunmuştu. Bunldn en göze çpnlı, CRP, İL-6, İL-8, fosfolipz A2, tipsinojen ktivsyon peptit gibi mediytöledi [14-16]. Ypıln çlışmld ERKP sonsı gelişen pnketitin, kut pnketitli hstld sitokinlele uyıln bu kut fz ynıtının ştıılmsı için iyi bi model olduğu gösteilmişti [9,12,17]. ERKP sonsı kompliksyon gelişmese bile, hstld hfif bi inflmtuv ynıt gözlenebili. Woznik ve k. nın [9] 40 hstyı içeen ve ERKP ye inflmtuv ynıtı ştıdıklı çlışmlınd İL-6 ile koele olk CRP seviyeleinin kompliksyon olmyn hstld d, işlemden 24 st son işlem öncesine onl tış göstediği ve pik seviyeye 48 st son ulştığı bulunmuştu. Bu tış tepötik mçlı ERKP ypıln gupt tnısl mçlı işlem ypılnl onl nlmlı olk dh fzl bulunmuştu. Dolyısıyl işlem sonsı CRP konsntsyonunun, işlemin ne kd invziv ypıldığın ve gelişen inflmtuv ynıtın büyüklüğüne bğlı olk tış göstediği ifde edilmişti. Çlışmmızd d bu bulgul ile uyumlu olk, kompliksyon gelişmeyen hstlımızd d, CRP konsntsyonlınd işlemden ve st son ypıln ölçümlede işlem öncesine göe tış olduğu nck bu tışın kompliksyon gelişen hstldn nlmlı olk dh z olduğu bulunmuştu. Sonuç olk ERKP nin kompliksyon olms d CRP ynıtınd hfif bi tış yol çtığı söylenebili. Anck bu tış kompliksyon gelişen hstldki kd olmmktdı. Messmn ve k. [17] çeşitli endiksyonll ERKP ypıln 70 hstyı pospektif olk değelendimişle ve 9 hstd (% 12,9) pnketit geliştiğini bildimişledi. Bu çlışmd pnketit gelişen tüm hstld, işlem sonsı İL-6, CRP, milz ve lipz seviyeleinin kompliksyon olmynl onl nlmlı ond ttığı, TNF- α seviyesinde ise nlmlı değişiklik olmdığı bulunmuştu. Pnketit gelişen hstld milz ve lipz seviyesinin 1. stten itiben tmy bşldığı, pik seviyeye ise stlede ulştığı bildiilmişti. Bu hstld İL-6 pik seviyeleinin işlemden st son, CRP pik seviyeleinin ise bunu tkiben st son sptndığı gösteilmiş ve lınd nlmlı koelsyon bulunduğu bildiilmişti. İL-6 slınımı tespit edilen he hstd CRP tışının olmdığı nck pnketit gelişen he hstd İL-6 tışını tkiben CRP nin de nlmlı tış göstediği bulunmuştu. Bu duum, kompliksyon gelişmeyenledeki İL-6 tışının CRP sentezini uyck düzeyde olmmsı ile çıklnmıştı. Oezcueuemez-Posch ve k. nın [18] bildidiği, ERKP uygulnn 94 hstyı içeen çlışmlınd 20 hstd (% 21) ERKP sonsı pnketit geliştiği bulunmuş ve bu hstld lipzın 6. stte, İL-6 nın 48. stte, CRP nin ise 72. stte pik seviyelee ulştığı sptnmıştı. Bu hstld CRP seviyeleinde ilk 6 stte tış sptnmmış nck 2-4. günle sınd nlmlı ve klı tış eğilimi olduğu gösteilmişti. Ek olk pik İL-6 ve İL-10 seviyeleinin ğı skou ve işlem süesi ile nlmlı koelsyon göstediği bildiilmişti. Aştımcıl bu iki İL nin ERKP sonsı hstlın izleminde kullnılmsı geektiğini vugulmışldı. Bu çlışmd pnketitin deecesine göe sınıflm ypılmmış ve veile bun göe yıc değelendiilmemişti. Kiviniemi ve k. nın [7] kompliksyon oln ve olmyn ERKP hstlınd CRP ynıtını ştıdıklı çlışmlınd pnketit gelişen hstld CRP nin işlemin ikinci gününde tmy bşldığını ve en üst düzeye işlemden 48 st son ulştığını bildimişledi. Yine bu çlışmd, fulminn seyili pnketit gelişen ve opesyon geeken iki hstd, CRP tışı dh hfif seyili pnketit gelişen hstl göe nlmlı olk dh fzl bulunmuştu. Sonuç olk, çlışmmızın sonuçlın benze şekilde, ERKP sonsı pnketit şüphesi oln hstld CRP tkibinin, hstlık seyi ve deecesinin değelendiilmesi çısındn oldukç kullnışlı olduğunu bildimişledi. Ayıc bu çlışmd milz ve lipz seviyeleindeki tış ile CRP seviyesi sınd nlmlı koelsyon bulunmmış dolyısıyl CRP nin 4

5 enzim slınımı için iyi bi indiktö olmdığı gösteilmişti. Çlışmmızd d işlem sonsı CRP seviyelei ile milz ve lipz seviyelei sınd nlmlı koelsyon bulunmmış ve bu duumun pik seviyeye ulşm zmnlındki fklılıktn kynklndığı düşünülmüştü. Kw ve Singh in [12] yptığı bşk bi çlışmd, hstl çlışmmızdkine benze şekilde pnketitin deecesine göe sınıflndıılmış ve sonuç olk ERKP sonsı pnketit gelişen 20 hstd, işlemden ve st son seum İL-6 ve CRP seviyeleinde, pnketitinin şiddeti ile doğu ontılı olk nlmlı tış olduğu gösteilmişti. Bu çlışmd d CRP nin en yüksek seviyelee işlemden st son ulştığı bulunmuştu. Aştımcıl, CRP nin pnketitin ciddiyetini öngömede oldukç doğu ve kullnışlı nck geç bi göstege olduğu belitmişledi. Hstlımızd litetüde veilen bilgile ile uyumlu olk, CRP seviyeleinin işlemden ve st son ypıln ölçümlede, ERKP sonsı pnketiti olnld kompliksyon olmynl onl nlmlı olk dh yüksek sptndığı bulunmuştu. Bizim çlışmmızd d en yüksek CRP seviyelei stlede tespit edilmişti. İşlem sonsı gelişen pnketitin deecesine göe ypıln kşılştımld, ve st sonki CRP seviyelei, ot deecede pnketiti olnld hfif deecede pnketiti olnldn nlmlı olk yüksek bulunmuştu. CRP seviyelei sınd hstlın yş, cinsiyet ve ERKP tnılı çısındn nlmlı fk bulunmmıştı. Litetüden fklı olk çlışmmızd yıc pnketitin deecesini öngömede ve Stle için CRP nin cut-off değelei hesplnmış ve sısıyl 41 mg/l ve 45 mg/l olk bulunmuştu. Ölçüm yöntemleine göe CRP nin noml değe lıklı değişebili. Anck çlışmmızdkine benze yöntemle CRP ölçülüyos ve hstld işlemden sonki stlede >41 mg/l, stlede >45 mg/l olk sptnıyos bu hstld pnketitin dh şiddetli seyedebileceği öngöülebili. Sonuç olk, ERKP potnsiyel fydlın ğmen isklei oln ve bşt pnketit olmk üzee ciddi kompliksyonl sebep olbilen bi işlemdi. Kompliksyonldn kçınmk için en önemli nokt uygun hst seçimi ve endiksyonun iyi belilenmesidi. Pnketit çoğunlukl hfif ve ot deecede olmkl bilikte, motliteyle ilişkili olbilecek deecede ciddi olbili. CRP, ucuz ve yygın klinik kullnım için uygun bi testti. ERKP sonsı CRP seviyeleinin tkibi, pnketit gelişimi ve ciddiyetini öngömede oldukç kullnışlıdı. Geç bi beliteçti nck hstlın izleminde önemli pognostik bilgi sğl. Bu duum, hstlın ERKP sonsı eken dönemde tbucu edilmesi vey ykın tkip ve tedviye devm edilmesi kın yol göstemesi çısındn d önemlidi. ERKP sonsı dh eken stlede bzı sitokin seviyeleinin ölçümleinin ypılmsıyl, işlem sonsı pnketit gelişimi ve ciddiyetinin dh önceden öngöülebililiğine di pospektif çlışml ihtiyç vdı. Kynkl 1. Mlley JS, Bon TH, Dominitz JA, Goldstein JL, Hiot WK, Jcobson BC, et l. Complictions of ERCP. Gstointest Endosc 2003;57(6): Sultn S, Billie J. Wht e the pedictos of post-ercp pncetitis, nd how useful e they? J Pnces 2002;3(6): Fjosne U, Wldum HL, Romslo I, Klevelnd PM, Johnsen H, Engebetsen HF. Amylse, pncetic isomylse nd lipse in seum befoe nd fte endoscopic pncetiogphy. Act Med Scnd 1986;219(3): Gewz H, Colyn M, Siegel J, Fiedel B. C-ective potein nd the cute phse esponse. Adv Inten Med 1982;27: Cotton PB, Lehmn G, Vennes J, Geenen JE, Russell RC, Meyes WC, et l. Endoscopic sphincteotomy complictions nd thei mngement: n ttempt t consensus. Gstoinest Endosc 1991;37(3): Feemn ML, Nelson DB, Shemn S, Hbe GB, Hemn ME, Doshe PT, et l. Complictions of endoscopic biliy sphincteotomy. N Engl J Med 1996;335(13): Kiviniemi H, Juvonen T, Mkel J. Acute phse esponse in ptients with uncomplicted nd complicted endoscopic etogdic cholngiopnceticogphy. HPB Sugey 1994;8(2): Dickinson R, Dvies S. Post ERCP pncetitis nd hypemylsemi: the ole of opetive nd ptient fctos. Eu J Gstoenteol Heptol 1998;10(5): Woznik B, Wisniewsk-Josinsk M, Dzewoski J. Evlution of selected pmetes of the inflmmtoy esponse to endoscopic etogde cholngiopncetogphy. Pnces 2001;23(4): Feemn ML, DiSio JA, Nelson DB, Fennety MB, Lee JG, Bjokmn DJ, et l. Risk fctos fo post-ercp pncetitis: pospective, multicente study. Gstointest Endosc 2001;54(4): Msci E, Toti G, Mini A, Cuioni S, Lomzzi A, Dinelli M, et l. Complictions of dignostic nd thepeutic ERCP: pospective multicente study. Am J Gstoenteol 2001;96(2): Kw M, Singh S. Seum lipse, C-ective potein, nd inteleukin-6 levels in ERCP-induced pncetitis. Gstointest Endosc 2001;54(4): Shemn S, Lehmn GA. ERCP nd endoscopic sphincteotomy induced pncetitis. Pnces 1991;6(3): Goss V, Lese HG, Heinisch A, Scholmeich J. Inflmmtoy meditos, nd cytokines-new spects of pthophysiology nd ssesment of seveity of cute pncetitis. Heptogstoenteol 1993;40(6): Lese H-G, Goss V, Scheibenbogen C, Heinisch A, Slm R, Lusen M, et l. Elevtion of inteleukin-6 concenttion pecedes cute-phse esponse nd eflects seveity in cute pncetitis. Gstoenteology 1991;101(3): Mye AD, McMcmhon MJ, Bowen M, Coope EH. C-ective potein: n id to ssesment nd monitoing of cute pncetitis. J Clin Pthol 1989;37(2): Messmnn H, Vogt W, Holstege A, Lock G, Heinisch A, von Füstenbeg A,et l. Post-ERP pncetitis s model fo cytokine induced cute phse esponse in cute pncetitis. Gut 1997;40(1): Oezcueuemez-Posch M, Kunz D, Hdt PD, Fdgys T, Kess O, Schulz HU, et l. Dignostic elevnce of inteleukin ptten, cute-phse poteins, nd poclcitonin in ely phse of post-ercp pncetitis. Dig Dis Sci 1998;43(8): How to cite this ticle: Akın M, Koçk MC, Akskl G, Şenol A. Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis. J Clin Anl Med 2015; DOI: /JCAM Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. 5

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHemtolojiDerneği Ock-Şubt 2011 Syı 1 İki yd bir yyımlnır. BÜLTENİ THD MİZİN 44. GURUR YILI OKULU ON LADIK TRANSFÜZYONU DA SOLLADIK THO 9 Hemostz Tromboz Uygulmlı Lbortuvr ve THO 10 Trnsfüzyon Tıbbı

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı