İş Süreçleri Yönetimi: Kamu Sektör Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Süreçleri Yönetimi: Kamu Sektör Uygulamaları"

Transkript

1 İş Süreçleri Yönetimi: Kamu Sektör Uygulamaları Thomas R. Gulledge Jr and Rainer A. Sommer George Mason University, Fairfax, Virginia, USA Anahtar kelimeler BPR (İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması), Kamu sektörü, Uygulama Özet İş süreçleri yönetimi, endüstri mühendisliği ve yönetim kaynaklarında büyük ilgi görmüştür ve süreç yönetiminin faydaları iyi bilinir. Çok daha azı kamu sektör yönetimi kaynaklarında yazılmış, yazılanlar da oldukça genel olmuşlardır. Bu nedenle kamu yöneticileri arasında iş süreçleri yönetimi kavramlarının nasıl uygulanacağına dair kafa karışıklığı vardır. Kamu kurumları iş süreçleri yönetimini yerleştirmek için nasıl yeniden yapılanmalıdır? Mevcut ya da yeni yapılanan kurumsal sistemler iş süreçleri yönetimi yöntemleriyle nasıl uyumlu olur? Bu makale bu konuları ele alır ve kamu kurumlarının iş süreçleri yönetim kavramlarını başarı ile uygulayabilmek için teşkilat yapılarında ve hatta kurumsal sistemlerinde kökten değişiklikler yapmak zorunda kalacakları sonucuna varır. Bu makale ayrıca kamu sektörü süreç yönetiminin faydalarını da tartışır ve kamu kurumlarını iş süreçleri yönetimi yöntemlerinin uygulanması konusunda teşvik eden sebeplerden ikisi üzerine belirli bir detaya kadar odaklanır. Neden İş Süreçleri Yönetimi? İş süreçleri yönetimi endüstri mühendisliği disiplini kadar eskidir. Süreç yönetiminin yerel uygulamaları (örneğin üretim süreçleri, nakliye süreçleri, vb.) yıllardır yaygındır[1]. Süreç yönetimi yaklaşımı şunları içerir: İşin süreç boyunca nasıl aktığına dair bir anlayış elde etmek için sürecin belgelenmesi[2]. Yönetsel hesap verme sorumluluğu tesis edebilmek için süreç sahipliğinin belirlenmesi. Süreç performans ölçümlerini en uygun hale getirmek için sürecin yönetilmesi. Ürün kalitesini ya da süreç performans ölçümlerini artırmak için sürecin iyileştirilmesi. Süreç yönetimi üretim bölümünde sıkı sıkıya kurulmuş, fakat kurumsal yönetim stratejisi olarak kurulması daha zor olmuştur. Bu durumun öncelikli sebebi bütünleştirilmiş süreçlerin oluşturduğu büyük sistemleri kontrol etmenin aşırı derecede zor olmasıydı. Mutlak yönetim kontrolü vurgusu yapan hiyerarşik modeller endüstri çağı yöneticilerinin seçimiydi. Bilgisayarlar yeniydi ve bütünleştirilmiş sistemler yoktu. Dağıtık süreç yönetim modelini destekleyecek yeterli bir yönetsel bilgi mevcut değildi. Endüstri çağı hiyerarşik modelinin seçilmesinin öncelikli sebebi yönetimsel kontroldür lerin sonlarında, ABD li üreticiler, yeni bilgi teknolojilerinin kurumsal boyutta süreç yönetiminin yönetsel kontrolüne olanak sağladığını fark ettiler. (Davenport and Short, 1990). İş süreçleri yönetimi, çevrim zamanının azaltılması yolu ile rekabet avantajı; yeni bilgi teknolojileri de yönetsel kontrolü sağladı. Rekabet avantajı için varolan sürekli arayış, yeni bilişim teknolojilerinin mümkün kılmasıyla, halen devam eden özel sektör yönetim dönüşümünü serbest bırakmıştır. Davenport ve Short (1990) a göre bilgi teknolojisi yeni ya da yeniden tasarlanmış iş süreçlerini nasıl desteklediği; iş süreçleri ve süreç iyileştirmeleri ise bilgi teknolojilerinin sağlayabileceği yetenekler açısından değerlendirilmelidir. Davenport ve Short (1990) süreç 1

2 yönetimine dair bu yeni yaklaşımı yeni endüstri mühendisliği olarak adlandıracak kadar da ileri gitmişlerdir. Süreçler nelerdir? Sürekli karışıklığın kaynaklarından biri terimlerin özensiz kullanımıdır. Süreç, farklı kişilere farklı anlamlar ifade eden bir kelimedir. Süreç yönetimi kavramlarına oldukça aşina olan uygulayıcılar için bile hala disiplinler arası karışıklıklar mevcuttur. Yazılım mühendisleri süreçleri dokümante ederken genellikle statik faaliyetler arasındaki ilişkiler ile ilgilenirler. Endüstri mühendisleri süreçten bahsederken sıklıkla faaliyetlerin dinamik bağlantıları üzerine yoğunlaşırlar; örneğin süreç akışları. Bu nedenle, süreci her uygulama bağlamı için tam olarak tanımlamak çok önemlidir. Tam olarak tanımlanmadığı takdirde iletişim kurmak olanaksızdır. Örneğin Davenport ve Short (1990) bir iş sürecini tanımlanmış iş çıktısına ulaşmak üzere oluşturulmuş mantıksal olarak ilişkilendirilmiş görev grubu olarak tanımlarlar. Bu tanıma karşı çıkmak zor ancak amacımız için yeterince açık değil. Örneğin, mantıksal olarak ilişkili kavramı, zamana bağlı iş akışı çağrışımına sahip değildir. Biz süreçlerden bahsederken olaya dayalı süreç zincirlerini ima ederiz. Scheer e göre (1993) süreç, bir olay ile başlayan ve bir olay ile tamamlanan bir sürenin ortaya çıkmasıdır"[3]. Bu kavramı kuramsal üretim organizasyonundan bir örnekle ortaya koyuyoruz. Bu organizasyonun üst düzey iş fonksiyonları Figür 1 de gösterilmektedir. Figür 1. Üst düzey fonksiyonal Görünüm. Direktifi yerine getirebilmek için yürütülen ikinci seviye fonksiyonlara ayrıştırılabilen ana fonksiyon direktifi yerine getirmek dir. Tabi ki, ikincil seviye fonksiyonlar da istenildiği Figürde daha alt seviyelere derecelere ayrıştırılabilir. Bazıları Figür 1 in bir süreç gösterdiğini idda edebilirler. Figür 1, Davenport ve Short un tanımındaki koşulları karşılıyor gibi görünebilir. Başka bir deyişle tanımlanmış iş çıktısına ulaşmak üzere oluşturulmuş mantıksal olarak ilişkilendirilmiş görev grubunu; yerine getirilmiş direktifi gösterir. Bizim terim bilgimize göre, Figür 1, statik fonksiyon ayrışımıdır. Diğer bir deyişle, hiyerarşik olarak ayrıştırılmış faaliyetlerdir. Figür 2, Figür 1 in fonksiyonlarını, iş sürecine çevirecek gerekli olaylarla biraraya getirir. Figür 2 daha karmaşık ancak okunması ve anlaşılması daha kolaydır. Öncelikle dikkat edilmeli ki Figür 2 deki süreç zinciri Figür 1 deki tüm ikincil seviye fonksiyonları içermektedir. Bu fonksiyonlar kendilerini harekete geçireren olaylarla bağlantılıdır. Olayları ifade edebilmek için Figür 2 nin en solunu büyüterek kullanırız. Bu resim Figür 3 te gösterilmiştir. 2

3 Figür 3, iki olay ve bir fonksiyon ortaya koyar. Bu figürdeki önemli kavram, olayların fonksiyonları harekete geçirmesi anlayışıdır. Talimat gelir, işleme girer ve bir bildirim yapılır. Fonksiyonların ve olayların birleşimi, fonksiyonların belirli bir zaman sıralamasını tanımlar ve bu sıralama açıkça belgelenir. Bu zaman sıralaması statik bir ilişkinin tersine (Figür 1 de belirtildiği gibi), dinamik bir ilişki tanımlar (Figür 2 de olduğu gibi). Şimdi Figür 2 yi kavramları daha iyi anlamış olarak inceleyebiliriz. Öncelikle, yukarıda söz ettiğimiz gibi, Figür 2 deki süreç zinciri dinamiktir; başka bir deyişle belirli bir zaman sıralaması olan olaylardır. İkinci olarak, bazı fonksiyonlar aynı anda gerçekleştirilirler ve mantıksal cebir ilişkileri tanımlar. Üçüncü olarak, Figür 2 de süreç görevler arasıdır. Aslında bu iş süreci bizim kuramsal örgütümüz içindeki her fonksiyona yayılır. Bu fonksiyonlar arası iş süreçleri anlayışı (olaya dayalı süreç zinciri olarak dokümante edilmiş) kamu sektörü iş süreçleri yönetim problemini anlamak için gereklidir. Bu kritik bir noktadır. İş süreçleri yönetiminde en zor problemler fonksiyonel sınırlar genelinde yönetimi gerektirir. Bu nedenle dinamik fonksiyonlar arası iş süreçlerinin değerini anlamak kesinlikle gereklidir[4]. Kamu Sektörü Süreç Yönetimi Kamu sektöründe, iş süreçleri yönetiminin başlıca faydası kurumu fonksiyonlar arası süreçlerle birlikte yeniden yapılandırılmasıyla etkinlik ve verimliliğin arttırılması dır. Ordu Planı na yapılan Savunma Planlama ve Yönetim Çerçevesi (Sullivan et al.,1999) uygulamasında daha başka faydalara değinilmiştir: Süreçleri yöneterek, Savunma Dairesi (DoD) savaş taaruzu bakış açısını ve önceliklerini kaynak yönetimi ile daha iyi bütünleştirebilir (bu, özel sekörün faaliyete dayalı yönetim yoluyla işletme muhasebesine olan artmış odaklanmasına eşdeğerdir). Pek çok yeni Savunma Dairesi (DoD) yönetim girişimleri (Kamu Performans ve Sonuçları Düzenlemesi ve Bilgi Teknolojileri Yönetim Reformu Düzenlemesi) süreç yönetimi gerektirir. Süreç yönetimi kavramlarını eski endüstri çağı yönetim modelleri altında uygulamak imkânsızdır. Süreç yönetimi, organizasyon performansını geliştirmek için yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara kapı açar. 3

4 Figür 2. Kuramsal organizasyonlar için olaya dayalı süreç zinciri Süreç yönetimi modern sistemlerin ve standart yazılımların etkili uygulanmasına izin verir; başka bir deyişle çoğu yeni uygulama sürece yöneliktir. Yukarıda bahsedilenlerin hepsi ile hem fikiriz, fakat bazı incelikli farkların açıklıkla ele alınmadığını düşünüyoruz. Yasanın uygulanması için süreç yönelimi Bu kısım yukarıda bahsedilen maddelerden biriyle ilgilidir. Son dönem birkaç ABD yönetmelik faaliyeti, kamu kuruluşlarında süreç yönetiminin uygulanmasını zorlamıştır. Bu tür talimatların etkileri kendi zamanlarında tam olarak anlaşılamaz diyerek karşı çıkılabilir ancak böyle olmasına rağmen kamu sektörü kurumları süreç yönetimi zorunluluğuna sahip olurlar. Bu talimatların bazıları aşağıda değerlendirilmiştir fakat öncelikle takip eden genel gözlemleri aktarıyoruz. İş süreçleri ile yönetim ya hep ya hiç önermesidir. Bir komuta kontrol hiyerarşik yönetim yapısı muhafaza edilerek süreç yönetiminin etkin olması beklenemez. Benzer Figürde, verilerini ayrı veri tabanlarında saklayan bilişim sistemlerini muhafaza ederek süreç yönetiminin etkin ve etkili bir Figürde işletilmesi beklenemez. Savunma Dairesi (DoD) ni Kamu Performans ve Sonuçları Düzenlemesi (GPRA) ve Bilgi Teknolojileri Yönetimi Düzenlemesi (ITMRA) ni uygulamaktan alıkoyan bir sorun, iki düzenlemenin de süreç yönetimi kavramlarını temel örgüt moldelini değiştirmeden talep ediyor olmalarıdır. Yani, süreç yönetim kavramlarını hiyerarşik komuta kontrol yönetim yapısı altında beklemektedirler. Özel sektör deneyimleri bu yaklaşımın hata verme ihtimalini arttırdığı yönündedir. Bununla beraber talimatlar mevcuttur ve anlaşılmak zorundadır. Buradan yola çıkarak, daha önemli pek çok yasa ve kararnamenin sürece yönelik talimatları aşağıda verilmiştir. 4

5 Kamu Performans ve Sonuçları Düzenlemesi Kamu Performans ve Sonuçları Düzenlemesi kurumların stratejik hedeflerini oluşturmalarını, performans ölçümlerini yapmalarını ve hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğinin raporlanmasını düzenleyen temel çerçeve yasadır. Bu düzenleme her bir devlet kurumunun en az beş yıllık süreyi kapsayacak Figürde stratejik planlar hazırlamasını gerekli kılar. Plan, kurumun görev tanımını içermeli ve uzun dönem stratejik hedeflerini belirtmeli ve bu hedeflere insan, sermaye, bilgi, ödenek ve diğer kaynakları kullanarak faaliyetleri doğrultusunda nasıl ulaşmayı amaçladığını tanımlamalıdır. Kamu Performans ve Sonuçları Düzenlemesi (GPRA) ne bağlı olarak kurum stratejik planı, kurumların yıllık program hedeflerini oluşturmaları ve programların bu hedefleri başarma performanslarını ölçmeleri için başlangıç noktası olur. Yasa, kurumun stratejik planında belirli hedef ve amaçlar arar. Buna ek olarak kurumun şunları sağlaması gerekir: hedef ve amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan operasyonal süreçler, yetkinlikler ve teknoloji, insan, ödenek, bilgi ve diğer kaynakları da içeren hedef ve amaçların nasıl gerçekleştirileceğinin tanımı. Yasanın bu bölümünün odağı, planlama amaçlarının kurumsal süreçlerle resmen ilişkilendirilmesidir. Buna ek olarak kurum: her bir program faaliyetine ait ilişkili çıktıların, hizmet seviyelerinin ve sonuçlarının ölçüm ve değerlendirmesinde kullanılacak performans göstergelerini oluşturmalıdır. Yani, kurumsal fonksiyonlarla (diğer bir deyişle faaliyetlerle) ilişkili performans ölçümleri belirlenecektir. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Düzenlemesi.(ITMRA) 8 Ağustos 1996 da yürürlüğe girmiş olan Bilgi Teknolojileri Yönetimi Düzenlemesi 1996 (ITMRA ya da the Clinger-Cohen Düzenlemesi), Brooks Düzenlemesi ni (yürülükten kalkması bölüm111 Federal Mülk ve İdari Hizmetler Düzenlemesi 1949 (40 U.S.C. 759)) yürürlükten kaldırmıştır. Brooks Düzenlemesi Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ni otomatik veri işleme kaynaklarına ilişkin tedariklerin merkezi otoritesi yaptı. Federal Bilgi Kaynakları Yönetim Yönetmeliği (FIRMR) Brooks Düzenlemesinin uygulanması için çıkarıldı ve federal kurumların başta otomatik veri işleme olmak üzere telekomünikasyon kaynaklarını temin edebilmeleri için Genel Hizmetler İdaresi nden Tedarik Otoritesi Yetkisi almalarını zorunlu kılan bir süreç oluşturmuştur. ITMRA ın bir kısmı, bilgi teknolojilerinin satın alınması ve yönetilmesi için gerekli olan süreçlerde paradigma kaymasına neden olmaktadır. Federal bir kurumda ITMRA ın hedeflerini anlamak ve bilgi teknolojilerini yönetmek için bir program veya süreç oluşturulması önemli bir taahhüttür. Süreç kelimesi düzenleme boyunca kullanılmakta ancak özellikle ilişkili olan bir kaynak şöyledir: 44. United States Code başlığının 3506(h) kısmındaki sorumluluklar yerine getirilirken, yönetici kurumların müdürleri, kamu ya da özel sektörde karşılaştırılabilir süreçler ve organizasyonlar mevcutsa, maliyet, hız, üretkenlik ve çıktı ve sonuçların kalitesine göre kurum süreç performansını bu tür süreçlerle karşılaştırarak nicel olarak değerlendirmelidir. Bu kısımdaki amaç açıktır. Diğer kamu kuruluşları ve özel sektör organizasyonları ile kıyaslama yapılırken, süreçlerle yönetim doğrudan zorunluluktur. Kararname 13011, 16 Temmuz, Kararnamenin bir bölümü özellikle Bilişim Daire Başkan (CIO) Konseyinin görevleri ile ilgilidir: 5

6 CIO Konseyi, bilgi kaynaklarının yönetimini geliştirmek için, iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesini ve performans göstergelerinin geliştirilmesini de içeren deneyim, fikir ve umut vaat eden pratikleri paylaşır. Bu, süreç yönetimini özel sektörün iş süreci iyileştirme kavramını da içerecek Figürde genişletir[5]. Süreç yönetimi yapısı olmadan süreç talimatı Yasa amacı açısından açık. Kamu sektör organizasyonlarına özel sektör süreç yönetimi yönünde baskı yapıyor. Ancak, hiyerarşik komuta kontrol yönetim yapısı üzerine oturtulursa süreç yönetimi çok iyi çalışmıyor. Bu durum, bir araştırma kaynağında dokümante edilmiştir[6]. Dolayısıyla, süreç yönetimine geçiş yönetimin yeniden yapılandırılmasını (diğer bir deyişle değişim mühendisliği) gerektirir[7]. Süreç yönetiminin uygulanması için bir sonraki zorlayıcı gerekçe daha az anlaşılır ancak eşit derecede önemlidir. İş süreçleri, sürece yönelik bilgi sistemlerini bütünleştirmek için iç organizasyon yapısını sağlar. Bütünleştirilmiş sistemler, organizasyonun değer katan süreçleri ile uyumlu olurlarsa rekabet avantajı sağlarlar. Tam olarak uyumlaştırılmış ve bütünleştirilmiş sistemler Birçok kamu ve özel sektör örneği olmasına rağmen, bu durum için ABD Donanma Ordusundan bir örnek kullanıyoruz. Figür 4 (Lojistik Yönetimi Enstitüsü bilgilendirmesinden alınmıştır) donanmadaki kıdemli yöneticilere üs donanımlarını yönetebilmek için gerekli bilgiyi sağlarken, temel düzey sistem desteğinin sağlanması ile ilgili bir problemi gösterir. Bu Figür bilginin bir dizi bağımsız sistemden çıkartılarak, bu bilginin kıdemli veya bölgesel yöneticilere sunulması için bir model sağlar. Teknik konular bir kenara bırakılırsa, fikir, yöneticiye çeşitli bilgi sistemlerinden alınan bilginin toplanarak (kurum içi ağ mimarisi ile) sunulmasıdır. Yönetici bakış açısı ile bilgi sorgulaması çeşitli sayıda bağımsız sistem yerine, bütünleştirilmiş tek bir sisteme yapılmalıdır. Bu nispeten standart bir sunumdur ve yöneticinin bilgiye erişimi daha iyidir. Başka bir deyişle yönetici farklı sistemlerde bilgi aramak yerine tek bir sistemi sorgular. Figür 4 özel sektör tarafından uygulanmış olan bir model ortaya koyar. Fakat bu mimarinin yeteriz olduğu genel olarak bilinir. Çünkü model, yöneticinin yönetim sorumluluklarını tanımlayan iş süreçlerini gözardı eder. Modern kurumsal bütünleştirme uygulamalarında, sistemlerin bütünleştirilmesini sağlayan mekanizma iş süreçleridir (Scheer, 1994). Yani, iş süreçleri kurumsal çıktıları oluştururlar ve yöneticiler bu çıktı oluşturma sürecini yönetmekle sorumludurlar. 6

7 Figür 4. Donanım yönetimini destekleme sistemi Bilgi sistemleri iş süreçleri ile uyumlu olmalıdır (başka bir deyişle uygun olarak bütünleştirilmeli). Bu kavram Figür 5 de belirtilmiştir. Bu bir kilit noktadır. Kuruluşun iş süreçleri müşteriye değer sağlar. Yöneticinin öncelikli amacı değerin müşteriye taşınmasıyla ilgilidir. Bütünleştirilmiş sistemler ikincil ve işe yarardır; müşteriye taşınan değerin daha etkin ve verimli olmasını sağlarlar. Kuruluşun sistemleri iş süreçleri etrafında bütünleştirilmelidir. Sistemlerin bu doğrultuda olmadan da bütünleştirilmesi mümkündür ancak bu Figürde bütünleştirilen sistemlerin müşteriyi destekleyeceğinin garantisi yoktur. Deneysel bulgular Bilgi sistemlerinin yerleşimine ilişkin akademik kaynaklar göreceli olarak seyrektir. Ancak ticari kaynaklarda bazı referanslar bulunmaktadır ve bu konuda Boston Danışmanlık Grubu (BCG) (2000) in kayda değer bir çalışması mevcuttur. BCG çalışması kapsamlıdır ve kurumsal uygulama projeleri yöneten (veya yönetmiş) 100 yöneticinin katıldığı anket çalışmasına dayanmaktadır. Booker (2000), BCG çalışmasından gelen veriler ile bu makale ile de ilgili olan iyi bir özet sağlar. Booker, sistemlerinin iş süreçleri ile nasıl uyumlu hale geldiğini analiz etmek için gerekli belirli bir zaman harcayan yöneticilerin projelerini başarılı olarak görmeye çok daha meyilli olduklarını belirtmektedir. Booker BCG araştırma ekibinin bu prosedürleri takip eden kullanıcıların yüzde 56 sının olumlu sonuçlar elde ettiklerini, yalnız yüzde 8 inin böyle bir analiz yapmakta başarısız olduğunu aktarır. Ticari sektörde deneysel bulgular çok fazladır. İş süreçlerini bilgi sistemleri ile uyumlu hale getirmeye zaman harcayan kuruluşların başarıya ulaşmaları daha olasıdır. Görünürde ancak ortak bir akıl oluşturur. Yazılım bir grup iş sürecini yönetir ve kuruluşun kendine özgü iş süreçleri gereksinimi vardır. İş süreçleri gereksinimleri ile yazılım tarafından desteklenen iş süreçleri uyumlu değilse o zaman arada boşluk oluşur. Eğer bu fark kapanmazsa, projeler kendilerinden beklenen sonuçlara ulaşamaz. Aradaki bu açığı kapatmanın tek yolu iş 7

8 süreçleri modellemesi ve analizi ile takiben titiz bir yazılım yapılandırma ve uyarlamasının yapılmasıdır. Gereksinim modellemesi, ayrım çözümlemesi ve ayrım kapanması gibi kavramlar, Blick et al. (2000) de detaylı olarak tartışılmaktadır. Blick et al. (2000) makalesi, ayrım çözümlemesi kavramının, iş süreçleri uyumlaştırmasının başarılması için büyük bir kurumsal sistem uygulama projesinde nasıl kullanıldığını göstermektedir. Kirchmer (1999) bu konuyu daha üst seviyede irdelemektedir. Süreçlerin kültürü Bilgi sistemlerini iş süreçleriyle yeniden uyumlaştırmaksızın iş süreçleri yönetimine teşebbüs eden kuruluşlar, süreç yönetiminin getirebileceği tüm faydaları elde edemezler. Bu kuruluşlar müşteriye hızlı cevap veremezler ve yönetim doğru karar-destek bilgisine sahip olamaz. Bunlar yalnızca çok açık olan gözlemlerdir. Organzisayonlar iş süreci yönetimine teşebbüs ederken bilgilerini ayrı veri tabanlarında saklayan sistemlerini muhafaza ederlerse, bu sistemlerin bilgi sahipleri etkin süreç yönetimine ket vururlar. Verilen bu senaryoya göre, hiyerarşik yönetim pratiklerine geri dönmek konusunda büyük baskı our. Ancak tersi de doğrudur. Eğer sistemler süreçlerle uyumlu ise, süreç odaklı kültürü korumak daha kolaydır. Yani bu tür sistemlerin sahipleri daha az güce sahip olur ve süreç yönetimi çabalarını engellemek onlar için daha zor olur. Uluslararası karşılaştırmalar Bu makalenin temel parametreleri ABD bakış açısıyla yazılmıştır. Bu nedenle, uluslararası bir karşılaştırma gereklidir. Osborne and Gaebler (1992) hükümetin yeniden icadı için genel kavramlarını ortaya koydular ve ABD de konuya olan ilgide genel bir artış ortaya çıktı. Bu kavramlar, Başkan Yardımcısı Gore un, daha sonra Hükümetin Yeniden İcadı Ulusal Ortaklığı olan, Ulusal Performans İnceleme sinde popülerlik kazandı. Öncelikli olarak gelişmiş batı hükümetlerinde olmakla beraber benzer programlar diğer ülkelerde de gelişti. İngiltere deki Yerel Kamu Düzenlemesi, ABD Kamu Performans ve Sonuçları Düzenlemesi ne benzer özelliklere sahiptir. Yerel Kamu Düzenlemesi, yerel hizmetler gerçekleştirirken ve bu hizmetleri iyileştirmek için, otoritenin performansına dair açık ve pratik bir beyan sağlamak üzere En iyi Değer Performans Planı nın yapılandırılmasını gerektirir. Çevre, Ulaşım ve Bölgeler Dairesi (DETR, 1999), genel bir uygulama kılavuzu sağlar ve gereksinimler GPRA deki ile benzerdir. Örneğin en iyi değer performans planı şunları içerir: amaçların bir özeti mevcut performansın bir özeti performansın önceki yıllarla karşılaştırması verimliliği geliştirmek için bir strateji ve yaklaşım gelecek yılların mali tabloları ve performans hedeflerini içeren planlama belgeleri Yerel Kamu Düzenlemesi nin ifade edilişi farklı olmasına rağmen, En İyi Fiyat Performans Planı nın genel amacı Kamu Performans ve Sonuçları Düzenlemesi nin planlama ihtiyaçları ile aynıdır. Başka ülkelerdeki benzer insiyatifler, Kanadalılar için Sonuçlar (Kanada Hazine Kurulu Sekreterliği,2000) ve Yeni Zellanda nın Sorumluluğu Arttırma projesini (Devlet Hizmetleri Kurulu, 1999) içerir. Devletin farklı seviyelerinde (başka bir deyişle federal, devlet, bölgesel ve yerel) dünyanın pek çok yerinde ek örnekler belirlenebilir. Gereksinimler ve içerik farklılık gösterse de, kavram aynıdır: modern planlama ve performans ölçüm yöntem ve tekniklerini kullanarak daha iyi hesap verme sorumluluğu ve hizmet sağlanmasını inşa etmek. 8

9 Bu programlar bir ortak özellik paylaşır. İş süreçleri yönetimine ve bilgi sistemleri yerleşimine olan bağlantıları çok iyi tanımlanmamıştır. Aslında birçok durumda içerik özellikle belirsiz bırakılmıştır. Örneğin en iyi değer performans planında hükümet kesin biçimle ilgili net bir kılavuz önermez. Buradaki düşünce yerel otoritelere anahtar performans bilgisini nasıl sunacağı ve yayınlayacağına dair maksimum esnekliğe izin vermektir. Girişimlere ve ülkelere bu esneklik sağlandığında, bu makalenin sonucu evrensel olarak uygulanabilir. Hükümet girişimleri yalnızca plan ve performans ölçümlerini gerektirir. Bu planlama amaçlarının iş süreçlerine nasıl bağlanacağına ve sonuç olarak kurumsal bilgi sistemlerine yerleşimine dair bir kılavuz içermez. Kültür farklılıkları uygulamada farklı yaklaşımları akla getirebilmesine rağmen, teknik olarak herhangi bir fark yoktur. Planları, iş süreçlerini ve kurumsal bilgi sistemlerini hizalamak iyi bir yönetim alıştırmasıdır. Sonuç İş süreçleri yönetimi özel sektör yönetim kaynaklarında büyük ilgi görmüştür ve faydaları iyi bilinir. Çok daha azı kamu sektör yönetimi kaynaklarında yazılmış olup, yazılanlar oldukça geneldir. Bu makale iş süreçlerini genişletilmiş, olaya dayalı süreç zincirleri olarak açıkça tanımlar. Bu makale kamu sektörü süreç yönetiminin faydalarını da tartışır ve kamu kurumlarını süreç yönetimi konusunda teşvik edici iki sebebin üzerinde belirli bir detaya kadar yoğunlaşır. İlk sebep kamu hukukuna ilişkindir. Yasa, süreç yönetimi yaklaşımlarını kamu kurumlarında zorunlu kılar. Buna rağmen bu güne kadarki talimat, endüstri çağından kalma geleneksel komuta kontrol kurumsal yapılarında uygulanmıştır. Zorunlu kılınan bu süreç yönetimi kavramları, bu tür kurumsal yapılarda uygulandığı takdirde etkin olmayabilir. İkinci sebep kurumsal süreçler ve yeni bilgi teknolojileri arasındaki etkileşimle ilgilidir. Bütünleştirilmiş bilgi sistemleri arzu edilirler ancak kuruluşun değer katan iş süreçlerine olanak sağlarlarsa etkin olurlar. İş süreci, kuruluşun iş süreçleri ile uyumlaştırılmış bir Figürde bütünleştirilmiş olan bilgi sistemleri ile birlikte bütünleştirme için temel oluşturur. Süreçle uyumlaştırılmış bilgi sistemleri iş süreç yönetimine olanak sağlayan bir kültürün oluşturulmasına yardımcı olurlar. Ancak kamu örgütlerinin yasal talimatları karşılayabilmesi konusunda çok olumlu değiliz. Önemli miktarda teşvikler olmasına rağmen temel kültürel engeller bulunmaktadır ve GPRA, ITMRA ve diğer ülkelerden benzer girişimlerin uygulama etkinliğini ölçebilmemiz yıllar sürecektir. 9

10 Notlar 1. Endüstri mühendisleri genellikle süreç sahibi veya süreç yöneticisi yerine süreç mühendisi ifadesini kullandılar (Grass, 1956). 2. Bu dokümantasyon süreci için çok özenle hazırlanmış ve kağıt tabanlı haritalama yöntemleri tasarlanmıştır (Mullee and Porter, 1956). 3. Okuyucunun olay tabanlı süreç zincirleri ile ilgili iyi bir bilgisi varsa, bu bölümün sonraki kısımları devamlılık bozulmadan geçilebilir. Okuyucu kavrama yabancı ise, bu malzeme bizim iş süreci dokümantasyonu görüşümüzün anlaşılabilmesi için kritiktir ve okunmalıdır. 4. Bu iddiaları kanıtlayabilecek deneysel kanıtlar geniştir. Esasen, olay-tabanlı süreç zincirleri SAP R/3 iş süreç mimarisinin ve iş süreci tabanlı bilgi sistemi uygulamalarının tabanıdır (Kirchmer, 1999) 5. Terim bilgisi farklılıklarının çözümü zordur. Bazıları iş süreç iyileştirmesinin (BPI) iş süreç yeniden mühendisliğinden (BPR) farklı olduğunu iddia ederler. Bu makale, Harrington ın (1991) iş süreç iyileştirmesi tanımını (BPI) kullanır. BPI, bir kuruluşun iş süreçlerini işletirken kullandığı yollarda yapacağı belirgin ilerlemelerde yardımcı olmak üzere geliştirilmiş sistematik bir metodolojidir. Kayıp ve bürokrasinin saf dışı bırakılmasına odaklanarak, Birleşik Devletler deki mevcut beyaz-yaka problemine kalbinden saldırır. Hem iç hem de dış müşterilerin şaşırtıcı derecede güzel çıktılar elde etmelerini sağlayarak, operasyonlarınızın basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasında size yardım edecek bir sistem sağlar. Ana hedefi, kuruluşun, hataları saf dışı bırakan, gecikmeleri minimize eden, varlıkların kullanımını maksimize eden, anlaşılırlığı kolaylaştıran, kolay kullanılabilir, müşteri dostu, müşterinin değişen isteklerine adapte edilebilen, kuruluşa rekabet avantajı sağlayan ve fazla çalışan sayısını azaltan iş süreçleri olduğunu garanti etmektir. 6. Örnek için, Majchrzak and Wang (1996). 7. Bu, Champy (1995) in ana noktalarından birisidir. 10

11 Referanslar Blick, G., Gulledge, T. and Sommer, R. (2000), "Defining business process requirements for large scale public sector ERP implementations: a case study", Proceedings of the European Conference on Information Systems, Wirtschafts Universität, Wien. Booker, E. (2000), "Enterprise software projects rarely satisfy", InternetWeek, 2g March, available at: Boston Consulting Group (BCG) (2000), Getting Value from Enterprise Initiatives: A Survey of Executives, A Boston Consulting Group Report, The Boston Consulting Group, Boston, MA, March. Champy, J. (1995), Reengineering Management: The Mandate for New Leadership, Harper Business, New York, NY. Davenport, T.H. and Short, J.E. (1990), "The new industrial engineering: information technology and business process redesign", The Sloan Management Review, Vol. 31 No. 4, Summer, pp Department of the Environment, Transport, and the Region (DETR) (1999), Implementing Best Value: A Consultation Paper on Draft Guidance, DETR, London. Grass, I.E. (1956), 'Processing and operation planning", in Maynard, H.B. (Ed.), Industrial Engineering Handbook, McGraw-Hill, New York, NY. Harrington, H.J. (1991), Business Process Improvement, McGraw-Hill, New York, NY. Kirchmer, M. (1999), Business Process-Oriented Implementation of Standard Software, SpringerVerlag, New York, NY. Majchrzak, A. and Wang, Q. (1996), "Breaking the functional mind-set in process organizations", Harvard Business Review, Vol. 74 No. 5, September-October, pp Mullee, W.R. and Porter, D.B. (1956), "Process chart procedures", in Maynard, H.B. (Ed.), Industrial Engineering Handbook, McGraw-Hill, New York, NY. Osborne, D. and Gaebler, T. (1992), Reinventing Government, Addison-Wesley, Reading, MA. Scheer, A.-W. (1993), "Architecture of integrated information systems (ARIS)", in Yoshikawa, H. and Goossenaerts, J. (Eds), Information Infrastructure Systems for Manufacturing, North- Holland, Amsterdam. Scheer, A.-W. (1994), Business Process Engineering: Reference Models for Industrial Enterprises, Springer-Verlag, Berlin. State Services Commission (1999), Improving Accountability: Setting the Scene, Occasional Paper No. 11, State Services Commission, Wellington. Sullivan, L., Kelly, L. and Olson, D. (1999), "Defense enterprise planning and management", in Elzinga, D.J. et al. (Eds), Business Process Engineering: Advancing the State of the Art, Kluwer Academic, Boston, MA. Treasury Board of Canada, Secretariat (2000), Results for Canadians: A Management Framework for the Government of Canada, Treasury Board of Canada, Secretariat, 30 March. 11

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Information Technology Infrastructure Library ITIL

Information Technology Infrastructure Library ITIL Yazılım Kalite Standartları Sunum Projesi Information Technology Infrastructure Library ITIL Hazırlıyanlar : Gökhan ÇAKIROĞLU - Feyyaz ATEġ - Çiğdem ELĠBOL - Caner ĠBĠCĠOĞLU ITIL Nedir? Kurum ile BT(Bilgi

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 14.2.-18.2.2011 Süreç Performans Yönetimi 12. Gün Süreç Geliştirme Süreç Geliştirme Görev ve faaliyetleri bir bütün olarak geliştirebilen, ürün ve

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi TÜBİTAK Mustafa AFYONLUOĞLU e-dönüşüm Birim Yöneticisi / e-devlet Danışmanı TÜBİTAK BİLGEM YTE 2 Ekim 2013 e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

2. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon Yapıları

2. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon Yapıları 2. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon Yapıları Proje Yaşam Döngüsü Projeler benzersiz işlemler olmalarından dolayı belli miktarda belirsizlik içerirler. Proje üreten kuruluşlar, genellikle projeler

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE veya eşdeğer bir optimizasyona giriş dersi Dili Seviye si Türü İngilizce

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA Sıra No :GMKA/Yönerge/19 Revizyon No : 2 Tarih : 30/01/2012 USUL VE ESASLARI 1. Amaç Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı nda (GMKA)

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar 20.06.2007 ANLATIM PLANI Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Stratejik Yönetim/Performans Yönetimi Performans Esaslı Bütçeleme Modelleri Ülkemiz Yaklaşımı

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü Smart Work ile SüreS reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU IBM Çözümler Zirvesi 2011 WebSphere Ürün Müdürü Đş Süreci Yönetimi Websphere Lombardi Edition Örnek Proje Profili Referanslar Đş Süreci

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ

DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ %100 web tabanlı İNTERQC, programı ile laboratuarlarınızın kalite kontrollerini istediğiniz yerden ve istediğiniz

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk Özgür Tüfekçi, Ürün Yöneticisi IBM Software, Rational ANKARA ozgurt@tr.ibm.com IBM Rational Bakış Açısı, Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk İçerik Yazılım Tedariğinde Zorluklar

Detaylı

Sizin İç Denetim Ekibiniz

Sizin İç Denetim Ekibiniz Sizin İç Denetim Ekibiniz yanınızda. hizmetinizde. sizin faydanıza. WHO, WHAT, HOW Neden buradayız Kurumumuzun hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak üzere tasarlanmış geniş ve kapsamlı bir denetim hizmeti

Detaylı

ISO 27001:20013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:20013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ önetim istemi tandartları T A R İ F L E R B G IO'nun Kelime Anlamı "International Organization for tandardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IO", Fransızca da Organisation internationale de normalisation

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE ÜNİVERSİTE VE EMNİYET İŞBİRLİĞİ: BİR EĞİTİM SÜRECİ

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE ÜNİVERSİTE VE EMNİYET İŞBİRLİĞİ: BİR EĞİTİM SÜRECİ BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE ÜNİVERSİTE VE EMNİYET İŞBİRLİĞİ: BİR EĞİTİM SÜRECİ Öğr. Gör. Utku KÖSE Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Merkez / Uşak utku.kose@usak.edu.tr Öğr. Gör. Durmuş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

Sanayide Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme

Sanayide Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme Sanayide Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme A. Erbil PAYZIN PAYZIN Danışmanlık Ltd. Şti. ÜSİMP 4. Ulusal Kongresi, 2-3 Haziran 2011, İzmir 1 Sunumun içeriği Ar-Ge aşamaları ve geliştirme projeleri sınıfları

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı