Geleceği bugünden görmek, bugünü daha iyi yönetmek. Geleceğe Odaklanın. Geleceği Planlamada Uzmanlaşın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceği bugünden görmek, bugünü daha iyi yönetmek. Geleceğe Odaklanın. Geleceği Planlamada Uzmanlaşın"

Transkript

1

2 Geleceğe Odaklanın Bütünleșik bir bütçeleme sistemi olan budgetright, bütçeleme süreçlerinin sahip olduğu zorlukları gidermek, süreci daha etkin, verimli kılmak ve bütçeleme ile kaybedilen zamanı size geri kazandırmak amacıyla geliștirilmiștir. budgetright la bütçe hazırlarken en kıymetli kaynak olan zamandan tasarruf eder, veri kaybı endișesi tașımadan, farklı senaryoları değerlendirir ve detaylı bütçeler hazırlayarak geleceğe odaklanırsınız. Geleceği Planlamada Uzmanlaşın Bütçeleme, belirlenen hedefl ere ulașmak için izlenecek yöntemin belirlenmesidir, fakat bütçelemenin getirdiği veri toplama, düzenleme ve raporlama süreçlerinde ortaya çıkan güçlükler bütçelemeyi bir rekabet dezavantajı konumuna getirebilmektedir. budgetright taban olușturacak verileri hem mevcut sistemden içeri aktararak, hem organizasyon içerisindeki kullanıcıların verileri kendinin girmesini sağlayarak tamamlar. Veriler onay mekanizmalarından geçerek, otomatik olarak düzenlenir ve raporlanır. Bu sayede size farklı bütçe senaryolarını hazırlayacak ve analiz edecek zaman kazandırır, hedefe ulașmak için en iyi yolu belirlemenizi sağlar. budgetright ile bütçe yapmakta değil geleceği görmekte uzmanlașırsınız. Geleceği bugünden görmek, bugünü daha iyi yönetmek 2

3 Kullanımda kolaylık, yönetimde ișlevsellik Değişen Koşullara Uyum Sağlayın Bütçeleme sürekli bir faaliyettir, bütçe üzerinde günün koșullarına uymak için değișiklikler yapmak gerekebilir. Organizasyon içi veya dıșı koșulların hızla değișmesi, planlanan bütçe hedefl erinin çok iyi seçilmesine rağmen ulașılması imkansız hale gelmesine neden olabilir. Kolay biçimde hazırlanan revize bütçeler ile koșulların getirdiği zorunlu değișiklikler hızlıca hayata geçirilir. budgetright sahip olduğu kuvvetli revize bütçe mekanizmaları ile revize bütçe hazırlama süresini en aza indirir ve değișen koșullara hızlı adaptasyon sağlar. Analiz Edin Yöneticiler büyük resme bakarken, bütçeye etki eden faktörleri değerlendirmek ve analiz etme esnekliğine sahip olmak isterler. budgetright size önceki senelerin verilerini görme, senaryoları karșılaștırma, bütçeler üzerine etki eden faktörleri kolayca değiștirerek etki analizi yapma imkanı sunar. Bu șekilde küçük etkenlerin olușturduğu etkileri görmek mümkün olur. 3

4 Bütünü Görün budgetright bütçeleme sürecinde, her yönetim kademesinin ihtiyaç duyduğu detayda raporlar sunar. Üst yönetim için bütünü görme ve düzeltici faaliyetlerin alınması konusunda yönlendirme, diğer yönetim kademelerinde ise denetleme, yol gösterme amacına hizmet eden raporlar ve veriler sunar. Hızlı Konsolidasyon ve Entegrasyon Șirketler, șirketlerin kar ve maliyet merkezleri arası bütçe verilerinin konsolidasyonu yapılır. Bu süreçte gelir ve maliyet eliminasyonları, sistem tarafından tanımlanan parametrelere göre otomatik olarak yapılır. Konsolide raporlar anlık olarak elde edilebilir. budgetright kullanılan tüm Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ile uyumlu olarak çalıșabilmektedir. Kapsama alanı: A - Z... 4

5 Verimli, hızlı, tasarrufl u ve kolay... Neden budgetright? Yönetim Açısından Departmanlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi Geri bildirim olanağı Eș zamanlı ve çok lokasyonlu çalıșabilme Zaman tasarrufu Verimlilik Simülasyona uygunluk Hızlı konsolidasyon ve enfl asyondan arındırma Kullanıcı Açısından Windows tabanlı grafi k arayüzüne sahip olması Bütçe gezgini sayesinde tüm ekran ve raporlara kolayca erișebilme, hem bütünsel hem detay anlamında sistemi takip ve kontrol olanağı vermesi Kullanıcı dostu arayüz sayesinde hızlı kullanıcı adaptasyonu Her türlü dıș kaynaktan veri alabilen modülü sayesinde varolan sistemlerle kolay entegrasyon ve aynı zamanda yüklü miktarda verinin içeri hızlı bir biçimde alınabilmesi Ofi s entegrasyonu sayesinde çok kolay dıșarı veri aktarılması budgetright kullanımda kolaylık, yönetimde ișlevsellik. 5

6 budgetright Bütçe Sistemi İşletmelerin Sürekliliğini Sağlayan Tüm İş Süreçlerini Kapsar Satıș Bütçeleri Üretim Planlama Bütçeleri Stok Bütçeleri Üretim Bütçeleri Satınalma Bütçeleri İnsan Kaynakları Bütçeleri Gider Bütçeleri Yatırım Bütçeleri Sarf Gider Malzeme Bütçeleri Üretim Maliyetleri Finans Bütçe ve Planlaması İșletmelerin sürekliliğini sağlayan tüm iș süreçlerini kapsar Dönem Bașı Mizanı Nakit Planlaması Kredi Planlaması Mali Raporlar: Mizan Gelir-Gider Tablosu Bilanço Nakit Akım Tablosu Departman Bazında Masraf Raporları Brüt Karlılık Raporları Nakit Akım Tablosu Rasyo Analizleri Diğer Kullanıcı Tanımlı Raporlar Enflasyon Muhasebesi: Uluslararası Muhasebe Standartları nın (UMS) 29 numaralı standardı ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yayımladığı Seri XI No:20 Yüksek Enfl asyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlișkin Usul ve Esaslar tebliğine uygun olarak kurgulanmıștır. Güvenlik Modülü: Yetkilendirilmiș Sistem Sorumluları ve Bütçe Modül Sorumluları vardır. Modül sorumluları kullanıcı tanımlamaları ve kendi modülleri ile ilgili her türlü kullanıcı yetkilerini vermekle yükümlüdürler. Yetkiler modül ve ekran bazlı (okuma, yazma) veya veri bazlı (șirket, șube, masrafyeri, masrafyeri hiyerarșisi, satıș organizasyonu, satınalma organizasyonu) olarak verilebilir. budgetright Kullanım Kolaylıkları Nelerdir? budgetright kullanıcı dostu bir program olarak așağıdaki özelliklere sahiptir: 6 Mümkün olduğunca az ekran ile veri giriși yapılan, Mevcut sistemlerle entegrasyonla hata olasılığını en aza indiren, Tahmin edilebilir, sade menü sistemine sahip, Kullanıcı tarafından kișiselleștirilebilir.

7 budgetright ile Raporlama budgetright ın en önemli özelliklerinden biri raporlamadır. Analitik ișleme mantığıyla çalıșan raporlama ekranları kullanılarak: Kolay, esnek, sınırsız sayıda raporlama Etkileșimli raporlama Dinamik raporlama Fiili durum Bütçe karșılaștırmaları Duyarlılık analizi Kolay, esnek, sınırsız ve dinamik raporlama yapmak mümkündür. budgetright raporlama ekranlarında özet tablo grafi k yapısını sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz șekilde olușturur, raporlarınızı istediğiniz șekilde hazırlayabilir ve olușturduğunuz bu yapıyı șablon olarak kaydedebilirsiniz. 7

8 Finans Bütçesi Tüm bütçe modüllerindeki tutarlar program bünyesindeki birincil döviz, ikincil döviz, VUK ve SPK defterlerinde tutulur. Bu defterleri ayrı ayrı raporlamak mümkündür. Nakit akım program arka yüzünde kesilen muhasebe fi șleri kullanılarak otomatik olarak olușturulur, nakit akım tablosunda hesaplama hataları meydana gelmez. Tüm bütçe modülleri için mizan anahtarları girilerek șirket ve șube bazında mizanlar elde edilebilir. İș alanları arası nakit ve KDV devirleri otomatik yapılır. Sistem, nakit durumuna göre otomatik repo yapar ve kredi alır. Mizanı baz alan kullanıcı tanımlı mali raporlar yapılabilir. Üretim modülündeki enfl asyondan arındırılmıș tutarlar ve mizan üzerinden düzeltilecek hesaplar dikkate alınarak enfl asyondan arındırma ve konsolidasyon yapılır. Kullanıcı dostu, güvenilir bir hesap uzmanı 8

9 En akıllı bütçe yönetim ve karar destek sistemi Satış Bütçesi Bütçe varsayımlarından hareketle, fi ili verilerden faydalanıp Satıș Bütçesi süreçleri gözönüne alınarak istenilen satıș organizasyonu, ürün ve özellikleri detayında bütçeleme yapılabilir. Bütçe varsayımları (satıș organizasyonu, müșteri tipleri, iskonto çeșitleri tahsilat oranları, vade farkları, veri giriș șekli ve seviyeleri vs.) tamamen kullanıcı tanımlıdır. Fiyat, Miktar, Ciro ve İskonto Bütçeleri istenirse grup bazında girișlerden detaya otomatik dağıtılarak, istenirse müșteri ve ürün detayındaki girișlerden konsolide edilerek ya da her ikisi birlikte kullanılarak en detay bazda, birden fazla șirket ve iș alanı için hazırlanabilir. Satıș Bütçesi verileri, diğer bütçe modülleri tarafından otomatik kullanılmaktadır. Bu verilerdeki değișikliklere sistem hemen tepki verebilir ve bütçeleme süreçleri otomatik çalıștırılarak kolayca mali tablolar elde edilebilir. budgetright içerisinde bütçe dönemi içerisinde olușacağı tahmin edilen kur değerlerine göre alım satımlarda meydana gelen kambiyo gelir ve giderleri otomatik olarak takip edilir. budgetright içerisinde yer alan ikincil döviz ile bütün ișlemler değeri daha sabit olan diğer bir dövizle takip edilerek kur farkından kaynaklanan değer değișikliklerinden arındırılmıș bir diğer bütçe yapmak mümkündür. 9

10 Gider ve Yatırım Bütçesi İșletmelerin gider yeri hiyerarșisine göre, yetki verilen kullanıcılar bütçelerini, gider yeri, gider çeșidi ve yatırım cinsi bazında girebilirler. Onaya gönderme, onaylama, onay bozma, reddetme, hesap bazında reddetme, okuma, raporlama, toplu ișlemler fonksiyonlarıyla sistem etkileșimli bir șekilde yönetilmektedir. Fiili değerler ERP sisteminden veya veritabanlarından otomatik alınarak, bütçe fi ili karșılaștırılması yapılabilmektedir. Bugün verilen kararlar yarını șekillendirir 10

11 Bütçeniz için en doğru isim İnsan Kaynakları Bütçesi Birden çok șirket ve șubenin, insan kaynakları bütçesini fi ili verilerden faydalanarak ve tamamen kullanıcı tanımlı ana verilerden hareketle istenen detayda yapabilmesi hedefl enmiștir. Sistem bütçe süreci gözönüne alınarak görev ve sorumluluklara göre dört ana bölüme ayrılmıștır. Birinci bölümde; tüm șirket ve iș alanlarını ilgilendiren temel varsayımlar sorumluluk verilen yetkililerce tanımlanmaktadır. İkinci bölümde; birinci bölümde tanımlanan ve iș alanı bazında değiștirilmesine izin verilen tanımlamalar yapılmaktadır. Üçüncü bölümde; ilk iki bölümde tanımlanan ana verilere göre dönembașı fi ili verileri fi ili sistemden transfer edilip, bütçe verileri (masraf yeri, yönetim kademesi, ana veriler ve zaman boyutunda) girilmektedir. Dördüncü bölümde; tüm insan kaynakları analizleri çeșitli formlarda ve kullanıcı kriterlerine göre alınabilmektedir. 11

12 Planlama, Stok Kontrol ve Satınalma İșletme üretim yerlerinin sevkiyat noktaları tanımlandıktan ve müșterisevkiyat noktası eșleștirmeleri yapıldıktan sonra, sistem satıș rakamlarından hareketle, dönembașı stoklar ile optimum sabit/değișken satıș stok seviyeleri de dikkate alınarak, satınalma bütçeleri, sevkiyat bütçeleri, üretim ihtiyaçları ve gerekli raporlar olușturulmaktadır. Yurtdıșı alımlarda satınalma fi yatı elle girilebildiği gibi, ithal alım modülü kullanılarak gümrük, sair gibi vergiler ürün bazında girilip satınalma fi yatları otomatik olarak bulunur. Doğru planlama, doğru kontrol... 12

13 Belirsizlikleri azaltır, değișime hızlı uyum sağlar Üretim Bütçesi Ürün ișlem ve ișlem tipi tanımları, ürün ağacı tanımlamaları, üretim hattı tanımları, hatların ișgünü ve ürün vardiya kapasiteleri, ürün ağacı tanımları yapıldıktan, dönembașı ve optimum sabit/değișken hammadde ve mamul stok bilgileri ile șubeler arası stok devir bilgileri girildikten sonra sistem hat bazında mamul üretim miktarlarını hesaplar. 13

14 Maliyetlendirme Üretim aktivite giderleri ve gider bütçesindeki hesap aralıkları ve gider dağıtım anahtarları tanımlandıktan, değișken üretim giderleri, kullanım standartları ve birim fi yatları belirlendikten, hammadde satınalma birim fi yatları girildikten sonra, sistem her bir mamulün yasal ve enfl asyondan arındırılmıș aktivite maliyetlerini ve hammadde malzeme maliyetlerini hesaplayarak ürün maliyetlerini bulur. Değișken üretim giderlerinde doğru seçim 14

15 budgetright Üstünlükleri Çok katmanlı yazılım mimarisi ile ölçeklenebilir, yazılım disiplini sağlanmıș, performansı artırılmıș, iș süreçlerinin kolay yönetilebildiği, iș mantığı farklı katmanlara yüklenmiș bir sistem olması, Tüm ana verilerin kullanıcı tanımlı olması, farklı parametrelere göre farklı bütçeleme yöntemlerinin elde edilebilmesi, Veritabanı teknolojileri sayesinde verilerin saklanması, ișlenmesi, güvenliğin sağlanması ve performansın artırılması, Fiili sisteme yakın detayda bütçeleme yapılabilmesi, Merkezi girilen verilerin farklı yöntemlerle alt detaylara dağıtılabilmesi ve/veya detayda girilen verilerin merkezde konsolide edilebilmesi, Birden fazla șirket, birden fazla șube için bütçe yapılabilmesi, Șirketler arası ve bütçe modülleri arası tam entegrasyon sağlanabilmesi Değișik varsayımlara göre alternatif bütçe olușturabilmesi, Sadece fi nans bölümü için değil tüm organizasyon kullanımı için tasarlanmıș olması ve bütçenin tüm organizasyon katmanları için sahiplenir hale getirilmesi, Sahip olduğu onay mekanizması ve içsel mesajlașma ile bütçe sürecinin etkin ve verimli bir șekilde yönetilebilmesi, Bütçe hazırlama ve onaylama sürecinde zamandan tasarruf sağlaması, Dağınık lokasyonlar için verilerin tek bir yerde tutulması ve tüm kullanıcıların bu verilere kolaylıkla ulașabilmesi, Hızlı konsolidasyon ve enfl asyondan arındırma ișlemlerini barındırması, Varolan ERP sistemleri ve veri tabanlarıyla kolay entegrasyon yeteneğine sahip olması, Birim hedefl erini șirket hedefl erine bağlayarak amaçlara ulașmada koordinasyon sağlaması, Fiili sisteme yakın detayda bütçeleme yapması, Güvenlik modülüne sahip olması, Karar verme amacına hizmet vermesi; karar vericiyi ikame etmeyip, kararlarını desteklemesi, Bilginin yanı sıra karar ve karar verme biçimlerini de vurgulaması, İnteraktif raporlar sağlayan direkt destek sistemi olması, Yabancı dil desteği olması, Hızlı ve gerçek zamanlı veri üretebilmesi, Ürünü geliștirme așamasında kullanıcı tecrübelerinden yoğun olarak faydalanılması, Geleceğin somut verilerle doğru șekilde görülmesini sağlaması, Kullanıcı dostu windows tabanlı grafi k arayüzüne sahip olması; ofi s ürünleriyle entegre çalıșabilmesi, Öğrenilme ve kullanılmada kolaylığa sahip olması. Bütçe ve planlamada aydınlığa açılan pencere budgetright Teknik Özellikler Microsoft.net ortamında geliștirilmiștir. Microsoft Windows İșletim Sistemi ve Microsoft SQL 2005 veritabanı üzerinde çalıșmaktadır. Varolan sistemlere kolay entegrasyon kurabilmekte ve veri alabilmektedir. Ofi s entegrasyonu ile kolay veri aktarımı sağlamaktadır. 15

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

ERP İŞ SİSTEMLERİ. Internet Çağında iş süreçlerinizi, Dünya standartlarında yönetin!

ERP İŞ SİSTEMLERİ. Internet Çağında iş süreçlerinizi, Dünya standartlarında yönetin! ERP İŞ SİSTEMLERİ Internet Çağında iş süreçlerinizi, Dünya standartlarında yönetin! ERP İŞ SİSTEMLERİ Internet Çağında İşin Aslı Yönetişim! En temel rekabet aracınız: Yönetişim Uygulama Yazılımları Finans

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları 1 1 2 Giriş Neden ERP? Netsis Enterprise ve Standard 16 Finans Uygulamaları Muhasebe - Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi ve TTK - Maliyet Muhasebesi - Demirbaş Yönetimi - Leasing, Yatırım, Teşvik, Zimmet

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS 1000 Kaplan Gücünde LOGO TIGER PLUS ile Rekabet Ortamında Güvenle Yol Alın İşletmenizin ihtiyaçlarına göre planlanmış, tam entegre modülleri ile LOGO TIGER PLUS, size,

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

DÜŞÜNCE ve FİKİRLERİNİZİN TEKNOLOJİK YANSIMASI

DÜŞÜNCE ve FİKİRLERİNİZİN TEKNOLOJİK YANSIMASI DÜŞÜNCE ve FİKİRLERİNİZİN TEKNOLOJİK YANSIMASI Turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda, dijital işletme anlayışının alt yapısını oluşturacak yazılımlar üretmek,

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

HALLEY. Kobiler İçin Tam Entegre Üretim, Ticari Takip ve Muhasebe Otomasyonu. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HALLEY. Kobiler İçin Tam Entegre Üretim, Ticari Takip ve Muhasebe Otomasyonu. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. HALLEY Kobiler İçin Tam Entegre Üretim, Ticari Takip ve Muhasebe Otomasyonu 1 HALLEY Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi

Detaylı

1C:İŞLETME 8 YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ. Desteklenen Veritabanları; 1CD dosya biçimi

1C:İŞLETME 8 YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ. Desteklenen Veritabanları; 1CD dosya biçimi 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü. Orta Ölçekli Firmalar için Nebim V3 İleri Sürüm

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü. Orta Ölçekli Firmalar için Nebim V3 İleri Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Orta Ölçekli Firmalar için Nebim V3 İleri Sürüm Nebim V3 Advanced Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

Netsim, büyümesini, müşteri memnuniyetini esas alan bir ilkeyle hareket etmesine borçludur.

Netsim, büyümesini, müşteri memnuniyetini esas alan bir ilkeyle hareket etmesine borçludur. www.netsim.com.tr 1 Netsim in başarısı nın ardında 1987 den beri gelen deneyimi, destek sunma kapasitesi, bilişim konusunda tüm bileşenleri bünyesinde bulundurması ve binlerce müşterisinden yıllar boyu

Detaylı

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! LOGO dan İşletmelerin Büyüme Sürecini Destekleyen Yazılımlar Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine can

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Çok Uluslu Operasyonlar Hedefleyen, Çok Kanallı, Büyük Ölçekli Firmalar için Nebim V3 Enterprise Edition Nebim V3 Enterprise

Detaylı

Parçalı fiyat değişim fişleri

Parçalı fiyat değişim fişleri Günümüz ekonomik koşullarının sonucu oluşan rekabet ve risk ortamında, perakende sektöründeki işletmelerin tehditleri iyi analiz etmesi ve fırsatları iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada işletmeler

Detaylı

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak!

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ Bilenlerin Tercihi Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İşimiz, çeyrek yüzyıldır, hayatınızı kolaylaştıran yazılımlar sunmak! Yazılımlarımızla

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010

Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010 Sunum Planı Stratejik Planlama Nedir ve Neden Önemlidir? Bütçe Süreçlerinde İş Birimlerinin Koordinasyonu

Detaylı

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Raif PARLAKKAYA - Abdullah TEKİN TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr.Raif PARLAKKAYA Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO rkaya@selcuk.edu.tr Yrd.Doç.Dr.Abdullah TEKİN Selçuk

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için İş Yönetimi Çözümü Çözüme Genel Bakış

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için İş Yönetimi Çözümü Çözüme Genel Bakış Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için İş Yönetimi Çözümü Çözüme Genel Bakış İçindekiler Giriş 3 SAP Business One: Fark Yaratan Önemli Özellikler 4 İşletme Faydaları 5 İşlevselliğe Genel Bakış 6 SAP Business

Detaylı