AB EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI AB EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM Seminer YAYIN NO: İstanbul, 2005

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı F5EK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO ve yazarın izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası: ABE AB Eğitim Programları'na Katılım İstanbul, 2005, 41 sayfa. 1.AB-EĞİTİM I.AB-EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM II.AB-MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI III.AB-GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI IV.AB-GENÇLİK EĞİTİM PROGRAMLARI V.SEMİNER VI.İTO ISBN NO: Türlcçe Reşadiye Cad.Eminönü/İstanbul İTO BİLGİ HATTI (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Posta: Web: YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT -EUROMAT ENTEGRE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sanayi Caddesi No : Çobançeşme-Yenibosna / İSTANBUL Tel: (212) (pbx) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Ortak kültür ve değerler çerçevesinde bütünleşmeyi amaçlayan Avrupa Birliği (AB), Topluluk Programları ile üye devletler arasmdaki işbirliğini geliştirmeyi ve entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim alanında faaliyet göstermekte olan Topluluk Programları; gençlerin ortak eğitim ve kültür ile donatılmış bir "Avrupalı" kimliğine ulaştırılması ile fert ve toplum bazında refah seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu, 1995 yılında eğitim - öğretim alanında geliştirdiği programları ve bir Avrupa kimliği oluşturmak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve eğitimi yaşam boyu sürdürebilmek amacıyla uygulamaya koymuştur. Bugün AB'nin üç temel eğitim programı bulunmaktadır. Bunlar, eğitimin her alanına hitap eden Socrates, mesleki eğitime hitap eden Leonardo da Vinci ve okul dışındaki gençlere hitap eden Youth (Gençlik) Programlarındır. Türkiye, 15 Nisan 2004 tarihinde AB ile imzalanan ve 8 Mayıs 2004 tarih, No'lu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) ile, toplam 30 ülkenin AB komisyonu ile birlikte yürüttüğü, içlerinde eğitim programlarının da yer aldığı Topluluk Programlanana katılım hakkını kazanmıştır. Türkiye'de Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik Programları, DPT Müsteşarına bağlı olarak çalışmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başakanlığı (Ulusal Ajans) tarafından koordine edilmektedir. Başkanlık, üç genel koordinatörlük (Socrates, Leonardo ve Gençlik) ve sekiz program koordinatörlüğü şeklinde örgütlenmiş bulunmaktadır. Daha önceleri çeşitli nedenlerden dolayı kullunumudığımız programlardan bugün ise, bilgi eksikliği nedeniyle yeterince proje üretilemediğinden gerektiği ölçüde faydalanılamamaktadır. AB eğitim programlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için, Türkiye genelinde ilgili tüm kişi ve kurumların bilgilendirilmesi ve proje hazırlamalarının teşvik edilmesi büyük öneme haizdir.

5 Bilindiği üzere İstanbul Ticaret Odası Avrupa Birliği konusunda çeşitli bilgilindirme çalışmaları yapmakta ve seminerler düzenlemektedir. Bu kapsamda Odamızca, AB ile entegrasyonu kuvvetlendirecek ve üyelik sürecine hız katacak Topluluk Eğitim Programlarının Türk kamuoyunca öğrenilmesi ve ilgili kişi ve kurumların söz konusu programlardan daha çok yararlanabilmesinin sağlanması amacıyla, 29 Nisan 2005 tarihinde "AB Eğitim Programlanana Katılım'' adlı bir seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerin bant çözümlerini içeren yayınımızın, tam üyelik sürecindeki çalışmalara ve tüm ilgililere faydalı olacağını umar, bu çahşmamıza önemli katkılar sağlayan değerli konuşmacılarımıza, seminerin organizasyonunu gerçekleştiren Etüt ve Araşırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi'ne ve metinleri yayma hazırlayan Uzman yardımcısı Müge Bulut'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 İÇİNDEKİLER Açış Konuşması Erhan ERKEN... Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Oturum Başkanı Prof. Dr. Kerem ALKİN 10 Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Konuşmacılar Davut Gazi BENLİ 12 Leonardo Uzmanı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı "Leonardo: Mesleki Eğitim Programları" NecmiUZUN 18 Grundtvig & Minerva Uzmanı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı "Socrates: Genel Eğitim Programları" Yunus Alper ALTAY 25 Gençlik Eylem-3 Uzmanı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı "Youth: Gençlik Programları" Soru - Yanıtlar 31

7

8 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERHAN ERKEN'İN AÇIŞ KONUŞMASI Bilindiği üzere Avrupa Birliği, ekonomik birlikteliğin ötesinde, ortak kültür ve değerler çevresinde bütünleşmeyi amaçlayan bir oluşumdur. Avrupa Birliği, sadece ekonomik bir birliktelik değildir, ortak kültür ve değerleri de çevreleyen bir çerçeve sunmak ister. Bu bütünleşmeyi kolaylaştırmak ve kuvvetlendirmek amacıyla oluşturulmuş olan Topluluk programları, eğitimden kültüre, sağlıktan enerjiye, araştırma geliştirmeden istihdama kadar çok geniş bir alanda Avrupa Birliği ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bizim konumuz burada eğitimle alakalı. Eğitim alanında da gençlerin Avrupa boyutuyla yetiştirilmesini sağlayacak olan eğitim programlarıyla, eğitim ve ortak kültür ile donatılmış bir Avrupalı kimliğine ulaşılması amaçlanmaktadır. Yeni bir Avrupa dünyası oluşuyor, bunun içerisinde de ekonomik birlikteliğin dışında ortak değerlerin var olduğu bir dünya meydana getirilmek isteniyor. Avrupa Birliği nin gündeminde bununla ilgili eğitim çalışmaları var. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimi yaşam boyu sürdürebilmek amaçlarını da taşıyan Avrupa Birliği eğitim programları genelde 3 başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan biri, eğitimin her alanına hitap eden Socrates Programı, diğeri mesleki eğitim alanına hitap eden Leonardo Da Vinci Programı ve okul dışındaki gençlere hitap eden Gençlik Programı'dır. Bugüne kadar daha çok Avrupa Birliği ülkelerinin faydalandığı programlardan Avrupa Birliği'ne aday ülkeler de 1997 yılından beri proje hazırlama ve ulusal ajanslarını kurma çerçevesinde faydalanmaktadırlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği bünyesindeki eğitim programlarına yönelik ilk girişimleri, 1995 yılında başlamış, 1999'da Helsinki Zirvesi'nde ülkemize sağlanan adaylık statüsü ile programlara katılım adaylık çerçevesinde ele alınmağa başlanmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatma uyumu çerçevesinde Mart 200rde sunulmuş olan Ulusal Plan'da ilk olarak Leonardo, Socrates ve Gençlik Programları'na katdım ve Ulusal Ajansın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a ilişkin çalışmaların sonuçlandırılıp, uygulanmaya konulması konularına ağırlık verilmiştir. Böylelikle Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları'na katılımın sağlanması Ulusal Plan'm da önemli bir amacı haline gelmiştir. Türkiye ile Avrupa

9 Birliği arasında 15 Nisan 2004 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı ile Türkiye, toplam 30 ülkenin Avrupa Birliği Komisyonu ile birlikte yürüttüğü, içinde Socrates, Leonardo Da Vinci ve Gençlik Programları'nm da bulunduğu. Topluluk Programları'na katılım hakkı kazanmıştır. Bugün Türkiye'de, Avrupa Birliği Eğitim Programlan'nm tanıtımı, işleyişi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan kurum, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, diğer adıyla da Ulusal Ajans'tır. Türkiye Osmanlı'dan başlamak üzere yaklaşık 200 yıllık tarihi boyunca, genelde batıya doğru dönük bir yüz izlemiştir. Fakat 1963 Ankara Antlaşması'yla yepyeni bir mecraya girdik. Bugün özellikle de 17 Aralık'tan sonra, Avrupa Birhği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda zor bir yol içerisindeyiz. Kaç senede biteceği belli olmayan çok uzun bir yol. Avrupa Birliği ile entegrasyonu güçlendirecek ve hızlandıracak olan Avrupa Birliği Eğitim Programları'nı en iyi şekilde tanımak, tanıtmak, kitlelere bunu anlatmak ve uygulanmasını sağlamak gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye genelinde, konuyla ilgili tüm kurum ve kişiler bilgilendirilmeli ve proje hazırlamaları teşvik edilmelidir. Ve bunlar bu programın yakınlaşma programının oluşması noktasında gayrete getirilmeli diye düşünüyoruz. Yine bildiğiniz ve izlediğiniz gibi, İstanbul Ticaret Odası da Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde, üyelerini bilgilendirmek amacıyla, çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bugün içinde bulunduğumuz bu faaliyet de bunun bir parçası. Tabii İstanbul Ticaret Odası'nın kurucu üyesi olduğu, ortaya çıkışında önemli destekler yaptığı, şu anda da faaliyetlerinin yürütülmesinde ciddi katkılarda bulunduğu İktisadi Kalkınma Vakfı, Odamız'm bu faaliyetlerini yürütmede en önemli araçlarından bir tanesidir. Aynı zamanda Odamız İktisadi Kalkınma Vakfı'na verdiği desteğin yanında, kendi içinde de faaliyetlerine devam etmektedir. Odamız, firmalarımıza rehber olacak araştırmalar hazırlamakta, birçok konuda bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemekte ve çeşitli Avrupa Birliği kuruluşlarıyla, üyelerimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek Avrupa Birliği projelerine iştirak etmeye çalışmaktadır. Bu seminerin amacı da, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile entegrasyonunu, eğitim açısından güçlendirecek olan programların Türk kamuoyuna daha iyi tanıtılması, ve ilgili kurum ve kuruluşların söz konusu programlardan daha fazla yararlanmalarının teşvik edilmesidir. Seminerimizde sırasıyla, Leonardo Da Vinci,

10 Socrates ve Gençlik Programları ele alınacak ve bu programlara katılım şartları incelenecektir. Hepinize, seminerimize katıldığınız için teşekkür ederim.

11 PROF. DR. KEREM ALKİN ULUSLARARASI TİCARET ANA BİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İTİCÜ Üniversiteler olarak biz de söz konusu süreçten yoğun bir çabayla geçmekteyiz. Üniversite boyutunda bir iki hususu sizlere hatırlatarak sözlerime istiyorum. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bütününde, üniversiteler sisteminin de büyük bir değişimden geçtiğini göreceksiniz. Bunun bir kısmı Türkiye'de de yavaş yavaş başlamış durumda, yani YÖK ve YÖK'e bağlı bütün üniversiteler bu konuları derinlemesine tartışıyor. Sistem 3, 5, 8 olarak ifade edilebilir. Yani lisans seviyesindeki eğitimin 4 yıllık süreçten, 3 yıllık sürece çekilmesi. Ardından hemen gelen yüksek lisansın yine 2 yıl, doktoranın da 3 yıl devam etmesi. Bunun Avrupa Birliği sürecinde önemli bir çalışma olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü küresel dünyada rekabet hepinizin tahmin edeceği gibi, 4 yıllık lisans eğitimlerinin artık çok uzun olduğu gerçeğini ortaya koymaya başladı. Hepimiz çok iyi biliyoruz, aslında biraz daha çaba sarf etsek, bir çok üniversitemizde, 4 yıllık eğitimleri, aslında 2 yıla kadar indirmek dahi mümkündür. Dolayısıyla, önümüzdeki dönem içerisinde bu süreci çok net görmemiz söz konusu olacak. Üniversitemiz, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Odamız'm vakfı tarafından kurulmuş bir üniversite olarak uzun zamandan bu yana Erasmus çalışmalarına ağırlık vermiş durumdadır. Erasmus, Socrates'in alt bir parçası olarak devam eden ve Türkiye'deki üniversitelerle, Avrupa Birliği'ndeki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesini veya birlikte projeler yapılmasına olanak tanıyan bir çalışma. Bu konuda genç bir üniversite olmamıza rağmen 4 öğrencimizi Erasmus çerçevesinde Fransa'ya göndermiş durumdayız, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimiz kısa bir tatil için döndüler ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla da bu çalışmaların ileride yoğun bir şekilde devam edeceğini söyleyebilirim. Tabii özellikle mesleki alanda eğitim son derece önemli. Bu konuda yine kısa bir bilgi vermek istiyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin (yine ticaret Odamız tarafından kurulmuş olan ve 8, 9 yıldır hizmet vermekte olan) Dış Ticaret Enstitüsü, bir nevi bugünkü üniversitemizin bel kemiğini, çekirdeğini oluşturmaktadır. Türkiye'de bugüne kadar 7 binin üzerinde insanımızı dış ticaret başta olmak üzere pek çok alanda sertifika programlarında eğittik, dolayısıyla Leonardo da önemli konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

12 Bugün 3 değerli konuşmacımız var. Kendilerini sırasıyla tanıtmak gerekirse, Sayın Davut Gazi Benli, kendileri Leonardo uzmanı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde Leonardo yani mesleki eğitim programları uzmanı olarak görev yapmakta. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Programları Yüksek Lisans Programı'ndan mezunlar. İş tecrübesi olarak daha önce öğretmen olarak görev yapmışlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi danışmanlığı görevinde bulunmuşlar. Avrupa BirHği programları uzmanı olarak görev yapmışlar ve halen sanırım TBMM çevirmeni olarak da görev yapmaktalar. İkinci konuşmacımız, Sayın Necmi Uzun, kendileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde Socrates, genel eğitim programları yani Grundtvig ve Minerva uzmanı olarak görev yapıyorlar. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler mezunu, aynı zamanda Melbourne Üniversitesi School of Political Science' ta master derecesine sahip, arası, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yöneticilik yapmış, şu anda halen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesindeki görevini sürdürmektedir. Üçüncü konuşmacımız. Sayın Yunus Alper Altay, kendisi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde. Gençlik Programları uzmanı olarak görev yapmakta. Kendisi, Gençlik Eylem 3 uzmanı. Yüksek mimar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu yılında lisans, 2000 yılında yüksek lisanstan mezun olmuşlar yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığında yüksek mimar olarak, görev yaptıktan sonra, halen Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Ulusal Ajans'ta, Gençlik Programları Eylem 3 uzmanı olarak görev yapmaktadır.

13 DAVUT GAZİ BENLİ ''LEONARDO: MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI'' Her bir programımız Avrupa Birliği ülkesi üyelerde değişik ulusal ajanslar altında faaliyet gösteren ve çok daha farklı formatlara sahip, farklı programlardır. Her ne kadar ülkemizde yeni bir sistemle deneniyor ve üç program aynı Ulusal Ajans altında işlev görüyorsa da, gerçekte her bir programın farklı özellikleri farklı öncelikleri, farklı hedef grupları, çok farklı statüleri var. Bu noktadan hareketle, kafanızın bir miktar karışacağını düşünüyorum. Adeta bir gemi içerisinde farklı mallar taşıyan bir gemi gibi olacağız, bu malları birbirine karıştırmamamız icap edecek. Öncelikle Ulusal Ajans'ımız hakkında bir iki malumatı da dikkatlerinize sunarak, Leonardo'ya başlamak istiyorum. Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanhğı tarafından deruhte edilmektedir. 31 Avrupa ülkesinde bizim işlevimizi gören farklı kurumlar içerisinde kurumsallaşmış kurumlar vardır ve bu kurumlara Ulusal Ajans adı verilmektedir. Avrupa Birliği Eğitim, Kültür Genel Müdürlüğü'nün direktifleri doğrultusunda çalışmaktayız. Avrupa Birliği ndeki 31 ülke ulusal ajansları, bir noktadan bu genel müdürlüğe bağh olarak çalışmaktadır. Diğer üst kurumumuz ise, ulusal otorite olarak adlandırılır ki, Avrupa Birliği Komisyonu her ülkede bu programlardan yasal sorumluluğu üstlenebilecek bir ulusal otorite istemiştir. Ve ülkemizde de bu ulusal otorite görevini devlet bakanı ve başbakan yardımcısı sayın Abdüllatif Şener Bey ve altındaki Yönlendirme ve İzleme Komitesi yürütmektedir. Bu Yönlendirme ve İzleme Komitesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Sayın Lütfı Elvan başkanlığmda. Milli Eğitim Bakanhğı'ndan bir, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nden bir, yüksek öğretim kurumundan bir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden bir, Türk İş İşkur Genel Müdürlüğü'nden bir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan başkan dahil 3 yetkili ve Ulusal Ajans başkanı olmak üzere toplam 11 yetkiliden oluşan bir üst kurul görevi yürütmektedir. Gerek Gençlik, gerek Socrates, gerek Leonardo, tüm programlarda sunulan projelerin nihai kararını bu üst komite vermektedir. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği Komisyonu'na karşı bir ulusal otorite görevi yapmaktadır. Türkiye'de Avrupa ülkelerinden biraz farklı olarak yeni bir sistem uygulanmak

14 istenmiş, bu çerçevede Socrates, Leonardo ve Gençlik Programları Ulusal Ajans çatısı altında bir arada tek bir binada, bir organizasyon şeması içerisinde ilk kez uygulanmaya başlanmıştır. Kısmi benzerlikler Danimarka ve İsveçte'de vardır fakat tam Türkiye'ye benzememektedir. Bunun yanı sıra bizim programlarımıza ve çalışmalarımıza destek veren, bütçe ve finans koordinatörlüğümüz, insan kaynakları koordinatörlüğümüz, halkla ilişkiler koordinatörlüğümüz, bilişim koordinatörlüğümüz, iç denetçimiz ve hukuk müşavirliğimiz de kurumumuz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Peki Leonardo nedir? Mesleki eğitim kavramı Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'dekinden farklı bir şekilde algılanmaktadır. Çünkü Türkiye'de meslek liseleri, endüstri meslek liseleri, kız sanat okulları, meslek yüksek okulları, teknik eğitim fakülteleri gibi bir algılamayla meslek eğitimine bakılmaktadır. Halbuki Avrupa'da veya Leonardo'nun yaklaşımı bu değildir. Bu olmadığı içindir ki. Ticaret Odası ve iş dünyası gibi temel tabir caizse iş ve meslek erbabı, bizim 1 numarah önceliğimiz olmaktadır. Yaşam boyu mesleki eğitim diye bir kavram var vardır. Türkiye'de bizim vasıtamızla yeni yeni tanınmaya başlanacak olan veya başlanan bir yaşam boyu meslek eğitim kavramı, Leonardo'nun en temel hedefidir. Leonardo Da Vinci sadece bir okul programı olarak algılanamaz. Algılanmamalıdır. Bu noktadan hareketle, Leonardo Da Vinci Programı, çok geniş anlamda bir iş dünyası ve meslek erbabı programıdır. Meslek erbabı programı ne işe yarar? Özelde çok ortaklı olmak üzere, Avrupa Birliği'nden pek çok ülkeden ortakların bir araya gelmesiyle farklı alanlarda farklı mesleklerin geliştirilmesine yönelik projeler üreten bir programdır. Ayakkabı tamirciliğinden, tıp doktorluğuna, elektronik ticaretten, sanal ticarete, aklınıza gelen her alanda, iş yapan insanların işlerini en iyi yapmalarını sağlamaya yönelik olan proje veya programlardır. Leonardo programı yaşam boyu öğrenim stratejisi içerisinde 80 yaşındaki bir insanın bile, yaptığı işle mutlu olmasını sağlayacak olan her türlü aktiviteye destek veren bir programdır. Buradan hareketle, öncelikle ifade etmemiz gereken temel bir nokta var ki, bütün bu programlardan Leonardo, Socrates ve Gençlik Programları'ndan en genel anlamda, projeler vermek suretiyle istifade edilir. Leonardo hakkında çok daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımızın kısa süre içerisinde bizlerle temas etmeleri ya da vereceğimiz internet sitelerinden bizleri takip etmeleri icap etmektedir. 31 Avrupa ülkesi bu programlardan istifade etmektedir. 25 Avrupa Birliği üyesi ülke olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunun dışında 3 tane aday ülke, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan var. 3 tane de EFTA ülkemiz var. Norveç, İzlanda

15 ve Lihtenştayn, bunlar da Avrupa Birliği programlarından tam katılımla istifade etmeye hak kazanan ülkeler. Toplam 31 ülke. En son katılan ülke, 1 Nisan 2004 tarihi itibariyle, Avrupa Birliği Komisyonu ile ülkemiz hükümeti arasında yapılan Mutabakat Zaptı Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Siyasiler her ne kadar Avrupa Birliği konusunda belki daha yıl süren bir yol alacak olurlarsa olsunlar, biz Gençlik alanında, genel ve mesleki eğitim alanında, yaşamın her alanında, Avrupa Birliği Programlan'nm tam üyesi olma sıfatını kazanmış bulunuyoruz. Ülkemiz meslek eğitimi, Avrupa Birliği meslek eğitim süreci içerisinde, en sorunlu alanlarından birisidir. Bu konuda artık hiç kimsenin söyleyecek veya tartışacak bir konusu bulunmamaktadır ki, biz mesleki eğitime, her zamandan ve herkesten fazla ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Leonardo Da Vinci programı nedir? Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir meslek eğitim programıdır. Ülkeler arası işbirliğini kullanarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükselmesini teşvik etmektedir. Avrupa insan kalitesini yükseltmek konusunda bir rekabet içerisindedir. Ülkemizin bu rekabette şu anda bulunduğu durum maalesef iç açıcı değildir. Dolayısıyla bu rekabet ortamı içerisinde insanların kendi mesleklerindeki gelişmeleri, maksimum düzeye çıkartmaları önemlidir. Leonardo şeffaflık stratejisi içerisinde Avrupa'nın tüm coğraf)^asında mesleklerin en iyi şekilde ihya edilmesini, yürütülmesini, gerçekleşmesini arzu eden, amaçlayan projelere destek vermektedir. En genel anlamda bunlar iki türlü olmaktadır. Bir tanesi, mesleki eğitim almakta ve vermekte olan her düzeydeki insanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki stajlarını, mesleki bilgi ve birikimlerini artıracak gezilerini ihtiva eden. Değişim Projeleri'dir. Bu çerçevede 1995 yılından 2005 yılma kadar 2 milyon civarında Avrupah genç, meslek adamı, çiftçi, çırak, usta, aklınıza gelen her meslekten, her alandan insan, bilgi ve birikimlerini artırmak için Avrupa'nın diğer ülkelerinde stajlar yapmış, birbirlerinin mesleklerini nasıl yaptığını yerinde görmüş, hiçbir dil belgesi aramaksızın, görerek, interaktif, görme ve el becerileri suretiyle birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmiştir. Ülkemiz ilk girdiği yıl olan 2004 yılında Avrupa Birliği Programları'na, tabiri caizse çok güzel bir başlangıç yapmıştır. Leonardo kapsamında, 2004 yılında 1838 tane çırak, endüstri meslek lisesi öğrencisi, öğretmen, öğretim görevlisi, üniversite öğrencisi, pek çok alandan, pek çok yararlanıcı, Avrupa'daki stajlarını bu yıl Türkiye'de tamamlamışlardır. Övünerek söylüyoruz ki, 2005 yılında Leonardo'nun bu tür projelerinden en fazla sayıda

16 proje veren ülke Türkiye'dir. Bu yıl, A tipi projeler olarak nitelendirilen "Mobility" Hareketlilik Projeleri çerçevesinde toplam 2500 adet proje müracaatı aldık. Bu rakam Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bütün proje rakamlarına yakın bir rakamdır. Bu çerçevede elimizdeki bütçe imkanlarını maksimum kullanarak bu yıl 4 bin civarında çırak, mesleki eğitim öğrencisi, öğretmen, usta, ustabaşı, bütün bu alanlardaki çalışanları ve işverenleri, insan kaynakları yöneticilerini, uzmanları, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kısa ve uzun sürelerle mesleki eğitim değişimi ve yerleştirmesi yaptıracağız. A tipi projeler nedir? A tipi projeler, mesleki eğitim almakta ve vermekte olan her düzeydeki insanın, bilgi ve becerilerini artırmak için Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hareketliliğini sağlayan projelerdir. Bunlara Brüksel'de "mobility" projeleri diyorlar, yani hareketliliği sağlayan, seyahatleri sağlayan, oralarda bir şeyler görmelerini ve o el becerilerini Avrupalı'larla paylaşmalarını sağlayan projelerdir. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl, ülkemiz 1838 tane meslek erbabını, Avrupa Birliği'ne gönderdi. A tipi projeler, iki açıdan değerlendirilebilir. Bir tanesi, yerleştirme projeleri, bir tanesi değişim projeleri. Farklı yararlanıcı grupları olduğu için, bunları ikiye ayırmakta yarar var. Değişim projeleri sanki oradan birileri gelecekmiş gibi algılanıyorsa da böyle değildir. "Exchange" kelimesini Türkçe'ye böyle çevirebildiğimiz için buna "değişim" dedik. Burada söz konusu olan şey, fikirlerin değişimidir. Değişim projelerinin yararlanıcıları, üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri, uzmanlar, öğretmenler, insan kaynakları yöneticileri, kısacası mesleki eğitime yön veren, mesleki eğitimde öğretici ve uzman durumunda olan insanlardır. Bilgi ve birikimlerini Avrupalı'larla değiştirmelerini ifade eden, Avrupa'ya bu amaçla gitmeleri düşünülen yerleştirme projeleri ise, çıraklar dahil olmak üzere endüstri meslek Hsesi öğrencileri, üniversite öğrencileri bazı çiftçiler, genç mezunlar, yeni iş hayatına atılan insanlar, işsizlerdir. Bunların 3 ila 39 hafta, hatta kısmen 52 haftaya kadar uzanan sürelerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde staj yapmalarını, bilgi ve birikimlerini artırmalarını, oralardan sertifikalar almalarını ihtiva eden projelere de "A Tipi Projeler", Mobility Projeleri içerisinde "Yerleştirme Projeleri" diyoruz. Yerleştirme projelerine ulusal önceliğimizde uygun şöyle bir sistem geliştirdik. Okullarımızın üniversitelerimizi, meslek liselerimizin veya halk eğitim merkezlerimizin, çıraklık eğitim merkezlerimizin, KOBİ'lerin staj zorunluluğu olan bölümlerinin öğrencilerinin yurt dışında staj yapmalarını sağlayan projeler bizim ulusal önceliğimizdir. Biz Türk Ulusal Ajansı olarak bize projeler veren kurumlar sayesinde zorunlu staja tabi öğrencilerin stajlarını yurt dışında yaptıralım

17 diyoruz ve bu çerçevede çok da başarılı sonuçlar almaktayız. Yerleştirme projelerinin 3 tane yararlanıcı grubu var. Bir tanesi temel mesleki eğitimdeki öğrenciler, bunlara çıraklar dahil olmak üzere, endüstri meslek lisesi öğrencileri, kısmen 18 yaşın altındaki öğrenciler dahildir. Bunlar her düzeydeki ama, meslek yüksek okullarından doktora dahil olmak üzere, sayın başkanımızın ifade ettiği tüm alanlardaki üniversite öğrencilerini içeriyor. 3 nolu yerleştirmeler ise, yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar ve işsizler grubunu ihtiva ediyor. Leonardo'nun bunlara verdiği destek süreleri, birbirinden farklı. Bu yüzden 3 gruba ayrılıyorlar. 1 No'lu yerleştirmelerde yani endüstri meslek lisesi öğrencileri, sadece ve sadece 3 ila 39 hafta arasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, bir mesleki eğitim kuruluşunda yada işletmede, KOBİ'de yerleşecekler. 2 No'lular, sadece işletmelerde. Örneğin, Gazi Üniversitesi, Köln Üniversitesi'ne 10 tane öğrenci gönderemez. Öğrencilerini, Almanya'daki BMW fabrikasına gönderebilir, staj yapmak için. Bunların da süresi, 13 haftadan 52 haftaya kadar değişmek durumundadır. 3 No'lu yerleştirmeler, yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar ve iş arayan işsizler. Bunların da süreleri 9 ila 52 haftadır. Bunlar da mesleki eğitim kuruluşu ve işletmeler arasında bir kombinasyon sağlamakla mükelleftirler projelerinde. Değişim projeleri ise, işte mesleki eğitime yönelik olan insanların mesleklerini ve fikirlerini değiştirebilecekleri projelerdir. 2 ila 6 hafta arasında değişmektedir. Türk Ulusal Ajansı olarak biz bunu, minimum 2 hafta olarak uyguluyoruz. Dolayısıyla sadece bir işletmeye gidemezler. Sadece bir üniversiteye veya eğitim kuruluşuna gidemezler. Projelerinde bunlann kombinasyonuna gitmekle mükelleftirler. Yani ancak böyle bir proje verirlerse, projeleri başarılı olur. Bütün bu projeler için en önemli şartlardan birisi, Avrupa Birliği ortakhğıdır. Bir KOBİ İstanbul Ticaret Odası başkanhğı bize bir proje verecekse mesela, önce Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birisi, bir kurumla, bir üniversiteyle, bir işletme üe, bir eğitim merkezi ile bir ortaklık kurmak zorundadır. 5 tane uzmanımı ben Köln Üniversitesi'ne göndereceğim diyerek Köln Üniversitesi'nden bir yazdı niyet mektubu almak durumundadır. Biz buna Leonardo projelerinde, olmazsa olmaz öncelik olarak ortaklık stratejisi diyoruz. En az bir ortak gerekmektedir. En az 1 ortak, sadece mobility projeleri için gerekmektedir. Leonardo, bütün yararlamcılarm 600 Euro'ya kadar olan tüm yol masraflarını, iaşe ibatelerini, yol ve sigortalarını karşılıyor, kültürel bir hazırlık verdirmek istiyorsanız, kısa süreli gidilecek ülkeye yönelik olarak yerleştirme projelerinde öğrencilere, onlarla ilgili bir miktar parayı kapsıyor. Hiçbir projede, yararlanıcı her yararlanıcı başına düşen 5 bin Euro'yu aşamaz. Bizim belirlediğimiz ve internet sitemizde göreceğiniz nitelikler doğrultusunda, her proje için kişi başı 5 bin Euro'ya kadar hangi uzunlukta olursa olsun, bir Leonardo garantisi söz konusudur. Bir de

18 proje hazırlayan kuruma, yönetim ve izleme gideri olarak kişi başı, Euro arasında bir para vermek mümkündür. Sigorta bedeli ile yine, kişi başına Euro arasında değişmektedir. Kısacası tüm mali katkımız kişi başı 5 Bin Euro'yu geçmeyecek şekilde bütçede detaylandırılır. Leonardo'nun bir KOBİ sahibi, bir proje hazırlar da projesi başardı olursa, kobi sahibine, defaten hiç hesapsız kitapsız 500 Euro harçlık verir, teşvik bedeli öderiz. Ayrıca ilk defa proje sunarak başarılı bulunan KOBİ'lere projenin toplam bütçesinin % lo'una kadar ek mali destek sağlanabilir. Yani eğer bir KOBİ ilk kez Leonardo'dan para alacaksa, bunu da belgelendirirse, % 10 daha fazla para alma şansına sahiptir (A tipi projelerde). Bizim esas sorunumuz, B ve C tipi projelerdir ki bunlar, mesleki teknik eğitim ve öğretim alanında yepyeni modüller yepyeni materyaller geliştirmeye yönelik projelerdir. Bizim iletişim adresimiz tr'dir.

19 NECMİUZUN "SOCRATES: GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI'' Özellikle Socrates Programı, alt programları itibariyle, oldukça geniş ve Ulusal Ajans'm eğitim programlarının en büyük programlarından bir tanesidir. Teknik bakımdan bütçemizi şöyledir: Türkiye 2003 yılından itibaren hazırlık ve pilot dönemi uyguladı ve çok başarılı bir dönem oldu yılında 18 milyon Euro üzerinde bir bütçemiz vardı. 2005'te 31 milyon Euro ve 2006 toplam bütçemiz yaklaşık 40 milyon Euro ve bunun % 50'den fazla kısmı Socrates Programı'na ait. Programlardan gerek bireysel, gerekse kurumsal olarak yararlanmak için mutlaka web sitemizi kullanmanız gerekecektir. Programların ortak özellikleri vardır. Birincisi, bu program bir yardım veya kredi programı değildir. Bir hibe, yani eğitim hibesi, karşılıksız eğitim hibesi şeklindedir. Dolayısıyla kişi ve kuruluşların masraflarının tamamının karşılanması beklenmemektedir. Yatırım için herhangi bir mali destek alamazsınız. Örneğin fabrika kurmak, atölye kurmak vs. için alamazsınız. Programlarda tamamiyle eğitim yardımları ve kurumsal başvuru esastır. Bunlar programların tamamı için geçerlidir. Bireysel başvuru yapamazsınız. Bireysel faaliyetlerimiz vardır, fakat bu bireysel faaliyetlere başvurmak için de mutlaka kurumsal bir tüzel kişilik gerekmektedir. Ayrıca her programın farklı kriterleri ve süreçleri vardır. Mesela belli başvuru tarihleri var. Projeler belli bir süre için yapılabilmektedir. Bireysel başvuruların belli kriterleri var. Ve Socrates Programı, genel eğitim programıdır. Genel eğitim anaokulundan itibaren, hatta kreş eğitiminden itibaren, yaşamın bütün safhalarını kapsayan bir eğitim sürecidir. Anaokulundan başlayarak ilk ve orta okul, lise, üniversite ve üniversite sonrası eğitimle yararlanabileceğiniz bir programdır. Socrates'in birçok programı mevcut. Bunlar; okul eğitimi, yüksek öğrenim yetişkin eğitimi ve yaşam boyu eğitim programı. Lingua dil eğitimi. Minerva uzaktan ve açık eğitim. Gözlem ve Yenilikler, Ortak Faaliyetler, diğer programlarla birlikte yürütülen ortak faaliyetler ve destek faaliyetleri. Bunlardan üçü çok önemli, büyük programlar, bunlar Comenius, Erasmus ve Grundtvig. Erasmus, Socrates'in en büyük programıdır. Özellikle Socrates Programları'nı iki ana bölüme ayırıyoruz; bunlar Komisyon

20 merkezli ve ülke merkezli veya ulusal ajans merkezli programlar dediğimiz programlardır. Komisyon merkezli programların başvuruları doğrudan Avrupa Komisyonu'na yapılmaktadır. Ulusal ajanslar bu tür programlarda size sadece teknik bilgi ve danışmanlık yapabilirler. Bunun haricinde Komisyon merkezli programların bireysel faaliyetleri vardır. Eğer bir Komisyon merkezli programa katılmak isterseniz bunun bir ön hazırlık faaliyeti mevcuttur. Bunun yürütülmesi de ulusal ajanslara bırakılmıştır. Ve Komisyon merkezli programların en önemli özelliklerinden bir tanesi, büyük ölçekli olmalarıdır. Ayrıca bin Euro'ya kadar çıkan Komisyon merkezli projeler de mevcuttur. Ulusal Ajans merkezli veya ülke merkezli dediğimiz programlar ise ulusal ajanslar tarafından yürütülen ve yine projeler kapsamında baktığımızda, daha küçük ölçekli ve daha küçük kurum ve kuruluşların yararlanabilecekleri, yapacakları tabiri caizse daha amatörce yapılan ve bütün bireysel faaliyetlerde ulusal ajanslara bırakılmış faaliyetlerdir. Bütçe dağılımına baktığımızda Socrates'te, yine en büyük payı Erasmus almaktadır. Socrates'in bütçesinin % 50'den fazlası Erasmus'a gitmektedir. Comenius bu bütçenin % civarını, Grundtvig ise % 8 ve lo'unu kullanmaktadır (geçen sene % 8'i, bu yıl % lo'una yakını). Ve diğer küçük programlar da Socrates bütçesinin % 14 unü kullanmaktadır. Web sitemiz çok önemli; Bu web sitesini kullanmadan hiçbir programa katılamazsınız. Çünkü, başvuru formları dahil, her türlü belge ve dokümana mutlaka web sitemizden ulaşmak durumundasınız. Duyurularımız, hazırlık ziyaretleri duyuruları, hizmet içi kurslarına başvurular, tamamiyle web sitesinden indireceğiniz başvuru formlarıyla yapılmaktadır. Socrates'in en önemh programlardan bir tanesi, anaokulundan itibaren bütün okul eğitimini içine alan Comenius Programı'dır. Comenius'un 6 programı vardır. Bunlardan en önemlisi ülke merkezli dediğimiz programlardan Okul Ortaklrklan'dır. Okul Ortaklıklarımda 3 farklı proje sunabilirsiniz. Bunlar okul projeleri, Comenius Dil Projeleri ve Comenius Okul Gehşim Projeleri'dir. Comenius Okul Projeleri'nin amacı çok genel olarak eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmek ve arttırmaktır. Bu Comenius projelerini okul öğrencileri yapmaktadır. Programların bazı özel kriterleri ve şartları vardır. Özellikle Socrates programlarında bunlar oldukça yoğundur. Bu tür projelerde 3 farklı ülkeden ortaklık söz konusudur. Bunlardan birisinin Avrupa

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI TOPLANTI ICERIGI Ulusal Ajans Hayat boyu ogrenme Programlari GRUNDTVIG Projeleri Haydi Buzlari Kiralim (Let s

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

K o m i t e R a p o r l a r ı

K o m i t e R a p o r l a r ı Komite Raporları Avrupa Birliği Fonları Komitesi Avrupa Birliği Uyum ve Proje Çalışması Komitesi Bağımlı Çalışanlar Komitesi Bağımsız Denetim Komitesi Basel Komitesi Bilgi Teknolojilerive E-Devleti İzleme

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama 1 LdV Türkiye Genel Hareketlilik Başvuru Sayısı 3000 2838 2500 2571 2572 2000 1966 1799 1500 1000 500 293 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları Mali Kaynaklar Uluslararası Mali Kaynaklar Avrupa Birliği Mali Yardımları AB Mali Yardımları Katılım öncesi AB Mali Yardımı 2007 yılı itibariyle Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation KATALOG Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation NEDEN ERTEK-İSTANBUL? Ertek İstanbul, Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında (Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig ve Erasmus) proje

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

EĞİTİM PROFESYONELLERİ

EĞİTİM PROFESYONELLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu EĞİTİM PROFESYONELLERİ AB sürecindeki ülkemizin genç ve dinamik nüfusu profesyonel eğitimcilerimizin

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Türkiye ve Avrupa ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam fırsatlarına ulaşmak için sisteme üye olarak kayıt yaptırmanız gerekir. Nasıl Üye Olurum? Ø Sayfamızın

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU Avrupa Birliği ne uyum sürecinde attığımız her adım vatandaşlarımızın eğitim düzeyini, hak ve

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROGRAMI (Yüksek Öğretim) COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (Mesleki

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) Bir belediye 2015 yılı için 2 farklı çalışma grubu ile aşağıdaki konularda

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Toplumumuzun hızla demokratikleşmesi, sivilleşmesi ve katılımcılığın

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Erasmus (Yükseköðretim) Programý 2007-2013 ERASMUS PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Erasmus

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Bu belgenin fakülte / Y.okul/ Enstitü yönetim kurulunda onaylanması gerekmektedir.

Bu belgenin fakülte / Y.okul/ Enstitü yönetim kurulunda onaylanması gerekmektedir. Bu el kitabı Erasmus kapsamında yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimize, pratik bilgiler sağlaması amacıyla Fakültemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır. 1. Erasmus Programı çerçevesinde

Detaylı

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER Ulusal Ajanslar bu eklentiyi tercüme etmeli ve uygun yerlerini doldurmalıdır. III.1 COMENIUS III.2 ERASMUS III.3 LEONARDO DA VINCI III.4 GRUNDTVIG III.5 ORTAK

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden,

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden, 2012-2013 Akademik Yılı 2. Dönem Başvuru Duyurusu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan "Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri"

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus +

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus + Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + İzmir 2013 PROJE NEDİR? Proje, önceden belirlenmiş bir süre ve bütçe içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili

Detaylı

Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için...

Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için... PLOTEUS Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için... PLOTEUS Avrupa Sathında Öğrenme Fırsatları Portalı Sizi Bekliyor... PLOTEUS

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 E B Ü L T E N A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N ABMAR da Yeni Bir Ekip İlgili

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU İSİMLİ AB ERASMUS + ANA EYLEM 1 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI Kasım 2015 DÜZCE

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ

ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ Ulusal Ajans Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı), Türkiye de AB Eğitim

Detaylı

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 SIK SORULAN SORULAR 1. TANDEM: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir? TANDEM Kültür Yöneticileri Değişimi Türkiye-Avrupa Birliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERASMUS + 2014-2020 Araştırma Geliştirme Birimi Projeler Koordinasyon Ekibi ERASMUS+ Bilgilendirme Sunusu Edirne Valiliği, Bilgilendirme Toplantısı.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? SSS Üniversitelere Kazandırdıkları Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım / uluslararasılaşma

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı Erasmus+ Programı 2014-2020 Dr. Ali GÖKSU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim ve Gençlik Programları (2003-2013) Socrates Programı Hayatboyu Öğrenme Programları

Detaylı

Sayı : B.08.0.PKB.0.38.05.00/ 491 11/02/2009 Konu: AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri.

Sayı : B.08.0.PKB.0.38.05.00/ 491 11/02/2009 Konu: AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri. GENELGE 2009/15 İlgi : a) 10.04.2007 tarihli ve 3208 sayılı (2007/1) Bakan Emri. b) 30.06.2005 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360.824-2/7129- /52 sayılı Genelge c) 13.04.2007 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360.821/2991

Detaylı

Gençlik Programları Merkezi Başkanl. kanlığı. YOĞUN PROGRAMLAR Intensive. Programmes. 27 Ekim 2008

Gençlik Programları Merkezi Başkanl. kanlığı. YOĞUN PROGRAMLAR Intensive. Programmes. 27 Ekim 2008 Avrupa Birliği i Eğitim E ve Gençlik Programları Merkezi Başkanl kanlığı YOĞUN PROGRAMLAR Intensive Programmes (IP) Tanıtım m ve Yaygınla nlaştırma Toplantısı 27 Ekim 2008 KISACA Socrates II Döneminde;

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015 ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015 ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR Proje çağrıları ne zaman yapılacak? Proje sunumundan önce yurtdışı ortak bulmak zorunlu mudur? Yoksa proje onaylandıktan

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı