INCOTERMS 2000 ICC 560

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INCOTERMS 2000 ICC 560"

Transkript

1 İhracatta Mal Teslim Yöntemleri Y ve Ödeme Şekilleri Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro Danış ışmanlık tarafından yürütülmektedir. y

2 INCOTERMS 2000 ICC 560

3 DIŞ TİCARETTE ULUSLARARASI KURALLAR Uluslararası Ticaret Odası (International Chambers of Commerce ICC). Merkezi Paris'tedir. Uluslararası ticaret hareketlerinde; anlaşmazl mazlıkları, uyuşmazl mazlıkları ve hukuksal ihtilafları ortadan kaldırmak ve böylece b alıcı ile satıcının n gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemek amacıyla, alım sat satım m işlemlerine i bazı kurallar getirmiş ve bu düzenlemeleri ilk kez 1936'da "INCOTERMS" adıyla yürürly rlüğe koymuştur. Son olarak 2000 yılında y INCOTERM ler gözden geçirilerek yeniden kaleme alınm nmıştır.

4 DIŞ TİCARETTE ULUSLARARASI KURALLAR Son düzenlemesi d 2000 yılına y ait 560 sayılı broşür r ile yapılan teslim şekilleri halen uygulanmaktadır. 560 no lu broşürde rde yer alan kuralların ancak taraflarca bu kurallara atıfta bulunulması halinde uygulanacağı yani INCOTERM kurallarının n re sen uygulanamayacağı ğıdır.

5 INCOTERMS INCOTERMS olarak adlandırılan sözkonusu terimler, temelde birbirinden farklı 4 ana kategoride ele alınmakta ve bu kategoriler C, D, E, F olarak sınıflands flandırılmışlardır. r.

6 INCOTERMS E GRUBU F GRUBU C GRUBU D GRUBU EXW iş yerinde teslim olarak geçer* er* MASRAFSIZ TESLİM terimlerini içeriri Satıcının, n, malların varmasını tekeffül etmediği i gruptur Sınırda teslim klozlarını içerir *Türk kambiyo mevzuatı bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur

7 INCOTERMS E ve F GRUBU GRUP E F GRUP TANIMI Satıcı malı alıcının emrine kendi fabrikasından itibaren teslim eder Satıcı malı alıcının gösterdiği yere teslim eder KISA TANIMI EXW FCA FAS FOB İNGİLİZCE AÇILIMI Ex Work Free Carrier Free Alongside Ship Free on Board TÜRKÇE AÇILIMI Ticari İşletmede Teslim Taşımacıya Teslim Gemi Yanında Teslim Gemi Bordasında Teslim TAŞIMACILIK TÜRÜ Çok Araçlı Taşımacılık; Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu Çok Araçlı Taşımacılık; Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu Denizyolu Denizyolu

8 INCOTERMS C GRUBU GRUP GRUP TANIMI KISA TANIMI İNGİLİZCE AÇILIMI TÜRKÇE AÇILIMI C Satıcı taşıma sözleşmesi yapmak zorundadır, ama ne kayıp ne hasar rizikosu ne de yüklemeden sonra doğabilecek ek harcamaları üstlenir. CFR CIF CPT CIP Cost And Freight Cost, Insurence And Freight Carriage Paid to... Carriage and Insurance Paid to... Mal Bedeli ve Taşıma Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma Taşıma...'e kadar ödenmiş. Sigorta dahil taşıma...'e kadar ödenmiş. TAŞIMACILIK TÜRÜ Denizyolu Denizyolu Çok Araçlı Taşımacılık; Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu Çok Araçlı Taşımacılık; Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu

9 INCOTERMS D GRUBU GRUP D GRUP TANIMI Malın gönderildiği ülkeye kadar yaptığı yolculuğun yol açtığı bütün harcamaları ve rizikoları satıcının yükümlülüğüne bırakır KISA TANIMI DAF DES DEQ DDU DDP İNGİLİZCE AÇILIMI Delivered at Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quay Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid TÜRKÇE AÇILIMI Sınırda Teslim Gemide Teslim Rıhtımda Teslim Vergileri Ödenmemiş Halde Teslim Vergileri Ödenmiş Halde Teslim TAŞIMACILIK TÜRÜ Çok Araçlı Taşımacılık; Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu Denizyolu Denizyolu Çok Araçlı Taşımacılık; Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu Çok Araçlı Taşımacılık; Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu

10 ...olarak belirtilen yerde TİCARİİŞLETMEDE TESLİM EX WORKS (EXW) "Ex works" " satıcının n malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır r tutmakla teslim yükümly mlülüğü Satıcının, n, malın n araca yüklenmesinden,mallary klenmesinden,malların n ihraç gümrüğünden nden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan varış yerine kadar, malın n taşı şınması ile ilgili tüm t gider ve risklerin yükümly mlülüğünü taşı şır. Satıcı için in en az yükümly mlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir.

11 ...olarak belirtilen yerde TAŞIYICIYA TESLİM FREE CARRIER (FCA) Bu terim ile satıcının n teslim yükümly mlülüğü,, malların n ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşı şıyıcıya, ya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur. Ticari uygulamalar taşı şıyıcı ile sözles zleşme yapılabilmesi için i in satısının n yardımını gerektirirse (Örne( rneğin demir ve hava yolu taşı şımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

12 GEMİ DOĞURULTUSUNDA TESLİM FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)...olarak belirtilen yükleme limanında. Satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.

13 GEMİ BORDASINDA TESLİM FREE ON BOARD...olarak belirtilen yükleme y limanında. nda. Satıcının n teslim yükümly mlülüğü belirlenen yükleme y limanında nda mallar gemi küpek peştesini açtığıa andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm t m gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpek peştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örne( rneğin roll on/roll roll offoff veya konteynır r taşı şımacılığında olduğu u gibi) FCA teriminin kullanılmas lması daha doğru olur.

14 MAL BEDELİ ve NAVLUN COST AND FREIGHT( CFR) varış limanı...olarak belirtilmek suretiyle. Satıcı belirlenen varış limanına na malı gönderebilmek için i in gerekli tüm t m giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. r. Malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış ış,, yükleme y limanında nda malların gemi küpek peştesini tesini geçmesi anından ndan itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının n ihraç için in malları gümrükten geçirmesi gerektiğini ini belirtir.

15 MAL BEDELİ,, SİGORTA S ve NAVLUN COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) Varış limanı...olarak belirtilmek suretiyle. Satıcı CFR'deki yükümlülüklerine ek olarak, malların n taşı şınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. r. Satıcı sigorta sözles zleşmesini mesini yapar ve sigorta primini öder. Satıcının sigortada sadece minimum kuvertür r temin etme yükümly mlülüğü vardır. r. Bu terim satıcının n ihraç için in malları gümrükten geçirmesi gerektiğini ini belirtir. Bu terim sadece deniz ve içi su taşı şımacılığında kullanılır. Eğer er gemi küpek peştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.

16 TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM CARRIAGE PAID TO (CPT) Varış yeri...olarak belirtilmek suretiyle. Bu terim satıcının, n, malın n kararlaştırılan lan varış yerine kadar taşı şınması için in gerekli navlunu ödediği i anlamına na gelir. Malın n yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşı şıyıcıya ya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların n taşı şıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. er. Taşı şıyıcı bir taşı şıma sözles zleşmesinde demir, kara, deniz, hava, içi su taşı şımacılığıığı yada bunların n birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşı şımacılık k işlemini i üstlenen kimsedir.

17 TAŞIMA ÜCRETİ ve SİGORTA S ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) Varış yeri...olarak belirtilmek suretiyle. Bu terim ile satıcı CPT deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların n taşı şınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. r. Satıcı sigorta sözles zleşmesini yapar ve sigorta primini öder.

18 SINIRDA TESLİM DELIVERED AT FRONTIER (DAF)...olarak belirtilen yerde. Satıcının n teslim yükümly mlülüğünün; n; malların n ihraç için in gümrg mrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada, ancak bitişik ik ülkenin gümrg mrük k sınırından s ndan önce emre hazır r tutulmasıyla sona ermesini ifade eder.

19 varış limanı...olarak belirtilmek suretiyle. Satıcının n teslim yükümly mlülüğü; GEMİDE TESLİM DELIVERED EX SHIP (DES) malı belirlenen varış limanında, nda, gemi bordasında, ithal gümrg mrüğünden geçirmeden alıcının n emrine hazır r tutmakla sona erer. Satıcı,, malların n belirlenen varış limanına na getirilmesi için i in gereken tüm t m gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya içi su taşı şımacılığıığı için in kullanılabilir. labilir.

20 RIHTIMDA TESLİM (GÜMR MRÜK K VERGİ ve HARÇLARI ÖDENMİŞ OLARAK) DELIVERED EX QUAY(Duty Paid) ) (DEQ) Varış limanı... Olarak belirtilmek suretiyle) Rıhtımda Teslim (Gümr mrük k Vergi ve Harçlar ları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile satıcının n teslim yükümly mlülüğü; malları belirlenen varış limanında nda ithal gümrg mrüğünden nden geçirilmi irilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır r tutmakla sona erer. Satıcı,, malların n o noktaya kadar taşı şınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda dahil olmak üzere tüm t m riziko ve giderleri üstlenir. Eğer er taraflar satıcının n yükümly mlülükleri arasından malların n ithali için i in ödenecek bir takım m giderleri çıkarmak karmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcs zcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler.

21 GÜMRÜK K RESMİ ÖDENMEMİŞ OLARAK TESLİM DELIVERED DUTY UNPAID (DDU) Varış yeri...olarak belirtilmek suretiyle. Satıcının n teslim yükümly mlülüğü; malların n ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır r tutulması ile sona erer. Satıcı,, malların n o noktaya kadar taşı şınması ve gümrg mrük k formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır r (İthalat( için i in ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı malların n zamanında nda ithal için i in gümrg mrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır. r. Eğer taraflar satıcının n gümrg mrük k formalitelerini yerine getirip bundan doğabilecek gider ve rizikoları üstlenmesini istiyorlarsa bunu, bu etkiyi yaratacak sözcs zcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler. Eğer taraflar satıcının n yükümly mlülüklerine malların n ithali için i in gerekli bazı giderleri eklemek istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcs zcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler. Bu terim taşı şıma şeklinden bağı ğımsız z olarak kullanılabilir. labilir.

22 GÜMRÜK K RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM DELIVERED DUTY PAID (DDP) Varış yeri...olarak belirtilmek suretiyle. Satıcının n teslim yükümly mlülüğü; malların n ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır r tutulması ile sona erer. Satıcı,, malların n o noktaya kadar taşı şınması,, ithal gümrg mrüğünden geçirilmesi için i in gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. r. EXW terimi satıcı için in ne kadar az yükümly mlülük k ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümly mlülük k ifade etmektedir.

23 SATICI VE ALICILARIN SORUMLULUKLARI HİZMETLER: EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Warehouse/ Storage S S S S S S S S S S S S S Warehouse Labor S S S S S S S S S S S S S Export Packing S S S S S S S S S S S S S Loading Charges B S S S S S S S S S S S S Inland Freight B B /S* S S S S S S S S S S S Terminal Charges B B S S S S S S S S S S S Forwarder's Fees B B B B S S S S S S S S S Loading On Vessel B B B S S S S S S S S S S Ocean/Air Freight B B B B S S S S S S S S S Charges On Arrival At Destination B B B B B B S S B B S S S Duty, Taxes & Customs Clearance B B B B B B B B B B B B S Delivery To Destination B B B B B B B B B B B S S

24 INCOTERMS MAL BEDELİ İÇ NAKLİYE SİGORTA BANKA INCOTERMS 2000 TARAFLARIN SORUMLULUKLARI VE MASRAF PAYLAŞIMI E : EKPORTER / İHRACATÇI I : IMPORTER / İTHALATÇI NİSBİ AİDAT H VESAİK GÜMRÜK YÜKLEME NAVLUN SİGORTA SİGORTA DIŞI HASAR BOŞALTMA GÜMRÜK İÇ NAKLİYE SİGORTA 1 EXW E E E E E I I I I I I I I 2 FOB E E E E E E E I I I I I I 3 FCA E E E E E E E I I I I I I 4 FAS E E E E E E I I I I I I I 5 CFR E E E E E E E E I I I I I 6 CPT E E E E E E E E I I I I I 7 CİF E E E E E E E E E I I I I 8 CİP E E E E E E E E E I I I I 9 DES E E E E E E E E E E I I I 10 DEQ E E E E E E E E E E E E I 11 DDU E E E E E E E E E E E I E 12 DDP E E E E E E E E E E E E E 13 DAF E E E E E E E El El El 1 I I

25 INCOTERMS HAKKINDA DİĞER HUSUSLAR Incoterms in kapsamı satım m sözles zleşmesinin taraflarının (gayri maddi haklar dışıd ışında kalan maddi mallar anlamında) nda) teslimine ilişkin hak ve yükümly mlülükleriyle sınırlı olduğu u vurgulanmalıdır. r. Incoterms satım m sözles zleşmeleri ile ilgilenir. Ve kaçınılmaz olarakda Incoterms in kullanılmas lması ile diğer sözleşmeleri de etkileyecektir. Incoterms satıcının n malları,, alıcının n tasarrufuna bırakma veya taşı şıma için i in teslim etme veya varış noktasına na teslim, gümrg mrük k ambalajlama borçlar ları gibi taraflara yüklenmiy klenmiş belirli borçlar ları ve bu durumlarda hasarın n geçişini ini düzenler. d

26 INCOTERMS HAKKINDA DİĞER HUSUSLAR Tacirler Incoterms 2000 kullanmak istediklerinde sözleşmelerinin melerinin açıkça a Incoterms 2000 ne tabi olduğunu unu belirtmelidir. Taraflar satış sözleşmelerinde Incoterms terimlerine çeşitli varyantlar eklemek istediklerinde niyetlerini açıkça a belirtmeleri gerekir. (Ör:EXW( loaded veya FOB stowed gibi) Taraflar Incoterms şartlarının ötesine geçmek istediklerinde, özel sözles zleşme şartlarına gerek duyulmaktadır. EXW Sat Satıcının n malları alıcının n aracına yüklenmesine y doğrudan yükümlülük, CIF/CIP Al Alıcının n ek sigorta gereksinimi, DEQ Sat Satıcının n boşaltma sonrası masrafları karşı şılamasına dair ek yükümlülük k gibi.

27 INCOTERMS HAKKINDA DİĞER HUSUSLAR FOB stowed kullanıld ldığında malların n gemiye istiflenmesinden ve düzenlenmesinden d satıcının n ne dereceye kadar sorumlu olduğu, u, ek yükümly mlülüklerin sadece masrafmı yoksa hem masrafları hemde hasarı mı karşı şıladığı satış sözleşmesinde açıkça a belirtilmesi gerekir. Aralarında bir uyuşmazl mazlık k bulunması halinde ICC tahkimine başvurma olanağı ğına sahip olmayı arzu eden sözles zleşme tarafları sözleşmelerinde veya eğer e er ortada yazılı bir sözles zleşme bulunmuyorsa aralarındaki sözles zleşmeye temel yazış ışmalarda ICC tahkimi konusunda aşağıa ğıdaki standart tahkim şartı na yer verilmesi önerilmektedir. İş İşbu sözles zleşmeden meden doğacak veya sözles zleşmeyle ilgili bütün b anlaşmazl mazlıklar, Milletlerarası Ticaret Odası Uzlaştırma ve Tahkim Kuralları uygulanarak, bu kurallar dairesinde tayin edilen bir veya birden fazla hakem tarafından kesin olarak karara bağlanacakt lanacaktır. r.

28 Teşekk ekkür r ederiz text e. e.info İhracatta Mal Teslim Yöntemleri Y ve Ödeme Şekilleri Eğitmen: Sibel SARAÇ

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

International Chambers of Commerce (ICC) 1 Milletlerarası Ticaret Odası

International Chambers of Commerce (ICC) 1 Milletlerarası Ticaret Odası DIŞ TĐCARETTE TESLĐM ŞEKĐLLERĐNĐN ÖNEMĐ Teslim Şekilleri dış ticaretin A-B-C sidir. Đhracatta ve ithalatta birçok ödeme ve istatistik teslim şekilleri üzerinden yürütülmektedir. Yıllık ihracat istatistikleri,

Detaylı

ilgili sorunların çözüm arayışlarını getirmiştir.

ilgili sorunların çözüm arayışlarını getirmiştir. Dış Ticaret yapan taraflar arasında ilgili sorunların çözüm arayışlarını getirmiştir. malın teslimatı ile da beraberinde Bu sebeple 1919 yılında ABD nin Atlantic City şehrinde dönemin önde gelen devlet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Gerçek bilgi, yaparak, denenerek öğretilen bilgidir. Descartes 3. ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. 1. INCOTERMS 2010 Merkezi Paris'te bulunan

Detaylı

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta İ H R A C A T T A TESLİM ŞEKİLLERİ & N A K L İ Y A T Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Eylül 2005 İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T. (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman. Mayıs 2003. İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi

İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T. (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman. Mayıs 2003. İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Mayıs 2003 İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM

Detaylı

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma Sigorta

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma Sigorta İ H R A C A T T A TESLİM ŞEKİLLERİ & N A K L İ Y A T Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma Sigorta Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Ağustos 2007 İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi Hizmet ve Masraf Yönetimi 1 HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 Hİzmet ve Masraf Yönetimi... 6 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 10 1.1.3

Detaylı

Anahtar Kelimeler Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, TMS 18.

Anahtar Kelimeler Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, TMS 18. Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekillerinin TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde İncelenmesi (The Analysis of Delivery and Payment Types in Foreign Trade within the Frame of TAS 18 Revenue Standard) Ahmet

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

INCOTERMS 2000 VE 2010 UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER

INCOTERMS 2000 VE 2010 UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER Journal of Yasar University 2011 23(6) 3814-3825 ÖZET INCOTERMS 2000 VE 2010 UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER THE COMPARATIVE ANALYSIS OF INCOTERMS 2000 AND 2010 AND DEFICIENCIES

Detaylı

İhracat Bilgi Bankası

İhracat Bilgi Bankası İhracat Bilgi Bankası 2015 Hacettepe Exim A.Ş., Hacettepe Üniversitesi kuruluşudur. Sayfa 1 A İHRACATTA HEDEF PAZAR SEÇİMİ ve PAZARA GİRİŞ KOBİ ler olarak adlandırılan (uluslararası literatürdeki ismi

Detaylı

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER AÇIK PAZAR AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ AÇIK POZİSYON AKP ÜLKELERİ AKREDİTİF (L/C) ANTREPO ARBİTRAJ ATR BELGESİ AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) Open market Alıcılar ya da satıcılar

Detaylı

Taşınan eşya ile birlikte alıcısına oluşturulan belgeler

Taşınan eşya ile birlikte alıcısına oluşturulan belgeler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z A (EN BAŞA DÖN) AIRWAY BILL ALL IN ATA CARNET ABSOLUTE LIABILITY ABSOLUTE OWNERSHIP ACCEPTANCE LETTER OF CREDIT ACCOMPANYING DOCUMENTS ACTUAL IMPORT ACTUAL

Detaylı

Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler

Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y Dış Ticarette Kullanılan lan

Detaylı

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ DIŞ TĐCARETTE BANKACILIK VE GÜMRÜK PROSEDÜRÜ DANIŞMAN : Doç. Dr. HARUN TERZĐ HAZIRLAYAN : 079688 - Özgür Küçükarslan

Detaylı

73. Nakliye Aracısı Kimdir ve İhracatçı Tarafından Nasıl Seçilmelidir?

73. Nakliye Aracısı Kimdir ve İhracatçı Tarafından Nasıl Seçilmelidir? BÖLÜMXII: NAKLİYE VE BELGELER 73. Nakliye Aracısı Kimdir ve İhracatçı Tarafından Nasıl Seçilmelidir? Nakliye Aracısı(forwarder), malların kara, deniz ve hava yolu ile nakliyesini düzenleyen acentadır.

Detaylı

Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü A A.I.D "Agency for International Developement"için kısaltma.abd Uluslar arası Kalkınma Ajansı.

Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü A A.I.D Agency for International Developementiçin kısaltma.abd Uluslar arası Kalkınma Ajansı. Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü A A.I.D "Agency for International Developement"için kısaltma.abd Uluslar arası Kalkınma Ajansı. ABD hükümetinin özellikle savaş,iç savaş,salgın hastalık,kıtlık

Detaylı

İngilizce Türkçe Sözlük

İngilizce Türkçe Sözlük İngilizce Türkçe Sözlük Lojistik Terimler Sözlüğü ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TERİMLERİ Doküman içinde arama yapabilmek için Ctrl+F tuşuna basarak kelime yazmanız yeterli olacaktır. A A.I.D "Agency

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 2 Deniz Ticareti Hukukundaki Değişikliklerin Reform Niteliği Taşıması 6102 s. Türk Ticaret Kanunu beşinci kitabı ile deniz ticareti alanında reform niteliğindeki

Detaylı

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları İhracat Gerçekleştirme Konsimento Talimatı Packing List Ceki Listesi Commercial Proforma Invoice Proforma

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYĠĞĠT * ÖZET Uluslararası ticarette mal veya hizmetin alımı ve satımı süreci çerçevesinde kullanılan belgeler (vesaik) uluslararası ticari

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Hukuku

Uluslararası Ekonomi Hukuku Uluslararası Ekonomi Hukuku Doç. Dr. Şaban KAYIHAN Av. Mehmet ESKİ (LL.M., Köln) ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKU Uluslararası Ticaret Hukuku Uluslararası Ekonomik Düzen Türk Dış Ticaret Hukuku Ankara, 2010

Detaylı

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri GÜNDEM Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri İşlemlerin tabi olduğu kurallar Ödeme yöntemi seçimi Ödeme yöntemleri ayrıntıları Teslim şekilleri Uluslararası Ticarette Başvuru Kaynakları Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI [İKMEP Müfredatına Uyumlu DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [ Yeni Mevzuat ve Belgeler] dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği

Detaylı

TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ II- TÜRK HUKUKUNDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ III- TÜRK HUKUKUNDA GENEL OLARAK SÖZLEŞMENİN UNSURLARI IV- TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMENİN

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı