4. GEMĠLERĠN GENEL PLAN DĠZAYNLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. GEMĠLERĠN GENEL PLAN DĠZAYNLARI"

Transkript

1 4. GEMĠLERĠN GENEL PLAN DĠZAYNLARI Genel plan dizaynı; erişim ihtiyaçları göz önünde tutularak, koordineli bir şekilde gemiden beklenen bütün görevlerin yerine getirilebilmesi için alan ya da hacim atama işlemi olarak tanımlanır. Genel plan dizaynındaki yaklaģım; dizaynerin bilgi ve tecrübesi yanında dizaynı yapılacak gemiyle ilgili mevcut veri bazına da bağlı olmak üzere, genelde aşağıdaki aşamalardan oluşur: Görev Alan (veya Hacim) ilişkilerinin belirlenmesi Ana hacimlerin atanması (Genel işlevsel bölmeleme) Bireysel hacim sınırlarının belirlenmesi (Özel bölmeleme) Bireysel hacimde iç yerleşimin düzenlenmesi (makine, teçhizat vs. yerleşimi) Uygun bir şekilde hacimler arasındaki erişimin sağlanması Toplam dizayn değerlendirmesi Bu yaklaşım, dizaynın her aşamasında daha da detaylandırılır. Ayrıca yapılan bütün seçimlerin ilgili kurallara ve konvansiyonlara uygun olması da sağlanır. Bunların başında gelenler aşağıda sıralanmıştır: Hasarsız ve hasarlı (yaralı) stabilite gereksinimlerini sağlama Yeterli bünyesel mukavemeti sağlama Yolcu, mürettebat ve yük güvenliğini (can ve mal güvenliğini) sağlama Uygun erişim ve yükleme-boşaltma özelliğine sahip olma Deniz kirlenmesine neden olmama Bir genel plan dizaynının başlayabilmesi için (en basit seviyede bile olsa), bazı bilgilerin mevcut olması gerekir. Bu bilgiler genellikle aşağıdaki konuları içerir: Taşınacak yükün tipi, özellikleri ve ihtiyaç duyduğu alan/hacim Yük istifleme yöntemi ve yükleme-boşaltma sistemlerinin karakteristikleri Kullanılacak ana makinenin tipi, gücü ve gereksinim duyduğu alan/hacim Yolcu ve mürettebat sayısı, yaşam mahallerinin standartları ve yaşam mahallerinin alan/hacim ihtiyaçları Geminin deniz mili ve gün olarak seyir kapasitesi ve buna bağlı olarak gerekli tank, depo vs. hacimleri Özel amaçlı işlevler ve bunlara ilişkin alan/hacim ihtiyaçlarının belirlenmesi 1

2 Uygulanacak bölmeleme standardı ve enine perdeler arasındaki mesafe sınırlamaları Form planının mevcut olması veya form planı hakkında bir fikir sahibi olunması Yük gemilerinin genel plan dizaynını, belirli alt başlıklar altında incelemek mümkün olabilir. Fakat hiçbir zaman toplam sistem entegrasyon (bütünleşme) gereksinimlerini unutmamak gerekir. YÜK GEMĠLERĠ (CARGO LINERS) Yük gemileri, belli rotalarda düzenli (tarifeli) olarak belirli yük gruplarını taşımak için dizayn edilen gemilerdir. Genellikle taşınan yükler, acenteler tarafından ayarlanan ve birden fazla göndericiye ait paketlenmiş yüklerden oluşur. Bu tür gemiler çoğu zaman oldukça büyük filo sahibi şirketler tarafından işletilir. Filodaki gemi sayısı ve her geminin büyüklüğü; rota mesafesine, söz konusu rotada taşınması gereken yük miktarına ve rotadaki tarifeli servis sıklığına göre değişir. Tanım olarak genel yükler, bir gemiyi, bir ambarı veya bir kompartımanı tek başına dolduramayacak kadar küçük yük paketleridir. Yük taşımacılığında kullanılan bazı teknik terimler Tablo 1 de verilmiştir: Tablo 1 Yük taşımacılığında kullanılan bazı teknik terimler. İngilizce Terim: Türkçe Terim (Açıklama) Break bulk cargo: Dağınık yük (Bireyselleşmiş genel yük.) Broken stowage: Ġstif hacmi kaybı (Yükün veya ambarın özel şekli dolayısıyla kullanılamayan hacmin, ambar hacmine oranıdır.) Cargo parcel: Yük paketi (Taşınması belirlenen bir yük grubu, örneğin 500 ton çelik profil.) Closed conference: Sınırlı üyeli konferans (birlik) (Yeni üye kabulü eski üyelerin onayına bağlı olan konferans.) Conference: Konferans (Genellikle yük taşımacılığında resmi veya gayriresmi bir anlaşmayla deniz taşıma şirketlerinin bir taşıma hattında tarifeli ve belirli bir navlunla taşıma yapması ve rekabeti önlemesi.) Dunnage: Sandıklama malzemesi (Eski tip yük gemilerinde genel tip yükü paketlemek ve ambarda sıkılamak için kullanılan ağaç ve benzeri malzemeler.) Freight ton (Revenue ton): Navlun tonu (Yük taşımacılık şirketinin navlun (taşıma ücreti) hesabında kullandığı birim, ölçü tonu ya da metrik ton.) General cargo: Genel yük (Tek başına bir gemiyi, bir ambarı veya bir kompartımanı dolduramayacak kadar küçük yükler.) Liner service: Yük taģımacılık servisi (Belirli limanlar arasında tarifesi ve navlunu belli olarak çalışan konteyner, Ro-Ro gibi gemilerin yaptığı taşımacılık hizmeti.) Measurement ton: Ölçü tonu (Yükün ağırlığı dikkate alınmadan fiziksel hacmine bağlı olarak navlun hesabında kullanılan bir ölçü, genellikle 40 fit 3.) Open conference: Açık konferans (Üyelerin girişte konferans şartlarını kabulü dışında başka bir üyelik şartı aramayan konferanslar.) Stowage: Ġstifleme (Yükün gemi ambarlarına uyumlu olarak yerleştirilmesi.) Unitized cargo: Bireysel yük (Daha uygun taşıma, istifleme ve emniyet için standart boyutlardaki koruma içinde taşınan yük.) 2

3 Tablo 2; genel yük tiplerini, bunların paketleme özelliklerini ve taşınmalarında göz önünde tutulması gereken hususları göstermektedir: Yük Tipi Tesis, makine ve diğer sanayi ürünleri Kimyasal maddeler Tablo 2 Genel yük tipleri. Paketleme Türü Sandıklarda veya sandıksız olarak Torbalarda ya da varillerde TaĢımadaki önemli hususlar Büyük, ağır ve zarara uğraması kolaydır. Bu yükler özellikle saçıldıkları zaman sağlığa ve çevreye zararlı olabilirler. İşlenmiş gıda maddeleri Karton kutularda Zarara uğraması kolaydır. Sıcaklık ve rutubet kontrolü gerektirebilir. Çalınma olasılığı yüksektir. Alkollü içkiler Karton kutularda Çalınma olasılığı yüksektir. Meyveler Karton kutularda Soğutmaya ihtiyaç duyulur. Koku yapar. Çay Sandıklarda Çok çabuk lekelenir ve bozulur. Pamuk Balya olarak Sıcaktan korunması gerekir, birden ateşlenip yanabilir. Deri Balya olarak Koku yapar, kurtlanabilir. Bakır İngot (Külçe) olarak Yüksek değerli bir yüktür. Yağı çıkarılabilen çekirdekler Torbalarda Çabuk ısınabilir. Özel havalandırma gerektirebilir. Buradan da görüleceği gibi yüklerin bu kadar değişik tiplerde olması ve bunların istifleme faktörlerinin farklılığı, yük taşımacılığında birtakım önemli problemler ortaya çıkarmıştır. Yüklerin bireyselleştirilmesi ise bu problemlere önemli çözümler getirmiştir. Tablo 3 te muhtelif yüklerin istifleme (yükleme) faktörleri verilmiştir: Yük tipi Tablo 3 Değişik yüklerin istifleme faktörleri. Ġstifleme (Yükleme) faktörü (ft 3 /ton) (m 3 /ton) Demir cevheri Hububat (Tahıl) Kömür Kesilmiş ağaç (Kereste) Torbalanmış porselen kili Ağaç tomruk Konteyner Oyuncak, ayakkabı Yük taşımacılığı için en önemli ve değerli yük tipi, değeri yüksek ve taşıma hacmi sınırlı olan endüstriyel ve yarı endüstriyel mamullerdir. Aşikâr olan, yüksek değerli taşıma ürünlerinde navlun kadar taşımanın sürekliliği, zamanı ve güvenirliliği de önemlidir. Dolayısıyla yük taşımacılık işletmeleri müşterilerini muhafaza edebilmek ve yeni müşteriler çekebilmek için, faktörleri dengeleyecek ve en iyi değerleri verecek bir mantaliteyi (anlayışı) benimsemeleri gerekir. 3

4 Yüklerin bireyselleşmesi belli bir evrim geçirmiştir. Bu evrimin ilk aşaması sandıklamadır (palletization). Bu yöntemde yük ucuz ağaçtan yapılmış bir sandığa konur ve yükün emniyeti muhtelif bağlar, ağlar ya da büzülebilen plastikler yardımıyla sağlanır. Böylece kapatılan sandıklar, limanda çatal kaldırıcı (forklift) ile taşınabilir ve kaldırma-indirme işlemleri de kreyn kullanılarak yapılır (Lo-Lo: Lift on Lift off). Her ne kadar sandıklama işlemi; limandaki yükleme-boşaltma hızı, güvenirlilik ve yük hacmi açısından konteynercilikten daha az verimli olsa da bu sistemin üç önemli avantajı vardır. Bunlar: 1. Sandıklar, konteynerlerden çok daha ucuzdur ve bunların geri gönderilme zorunluluğu yoktur. 2. Bazı hallerde sandıklar, özellikle az gelişmiş ülkelerin liman ve gemilerinde nakliyecinin taşıma ve yükleme-boşaltma sistemi için daha uygun olabilir. 3. Boş konteynerlerin geri taşınması problemi önlenmiş olunur. Bugün genel yük için en çok kullanılan taşımacılık, ISO (International Organization for Standardization) standartlarına uygun konteynerlerle yapılanıdır. Günümüzde 20 fitlik konteynerler standart haline gelmiştir. Konteyner gemilerinin kapasiteleri, TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) olarak ifade edilmektedir. ISO standart konteynerlerinin genişliği 8 ve yüksekliği de 8 6 olup, dört değişik boyda olabilirler. Bu boylar; 10, 20, 30 ve 40 fittir. Tablo 4 te 20 ve 40 fitlik konteynerlerin özellikleri verilmiştir: Tablo 4 Standart konteyner karakteristikleri (20 ve 40 fitlik) Boy (m) GeniĢlik (m) Yükseklik (m) Kapasite (m 3 ) Üst üste konma sayısı 9 9 Maksimum ağırlık (ton-kuvvet) Ortalama ağırlık (ton-kuvvet) Bireyselleşmiş yük taşımacılığında bir diğer tip de vasıta veya treyler üzerinde yük taşıyan Ro-Ro dur (Roll on Roll off). Aslında bu taşımacılık türü pek yeni olmayıp, kısa mesafelerde nehir, kanal ve benzeri geçişler için uzun zamandır kullanılmıştır. Bu taşımacılık türünde, gemiye ait hareketli bir köprü tertibatıyla yük ve taşıyıcının gemiye girişi ya da çıkışı yapılır. Bu sistemin avantajı; yükleme-boşaltma için özel bir donanıma ve tesise ihtiyaç duyulmaması nedeniyle, liman yatırımı oldukça düşüktür. Dünyada özellikle gelişen ülkelerdeki liman işletmelerinin kötülüğü, limanlarda bekleme maliyetlerini kabul edilemez düzeylere ulaştırmıştır. Ro-Ro taşımacılığı bu tür beklemeleri ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla, bu tip taşımacılığın gelişmekte olan ülkelerin ticaretinde kullanılabilirliği düşünülmelidir. 4

5 Gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir yük taşımacılığı da şat (barge) taşıyan gemiler vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu tür taşımacılık, liman tesislerine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırdığı için oldukça önemlidir. Özellikle nehir taşımacılık imkânının mevcut olması halinde LASH (Lighter Aboard SHip) tipi taşımacılık, toplam taşıma verimini önemli ölçüde artırır. Söz konusu bu taşımacılık üç ana elemandan oluşur: Şatları taşıyan bir ana gemi (mother ship), nehir ve iç su yollarında gruplar halinde çekme ya da itmeyle hareket ettirilebilen yüklenmiş şatlar ve ana gemiye yükleme ya da boşaltmayı sağlayan kreyn sistemleri. BÜYÜK HACĠMLĠ TAġIMACILIK YAPAN GEMĠLER Büyük Hacimli Yükün Tanımı: Büyük hacimli yük (bulk cargo) ifadesi, çoğunlukla büyük miktarlarda taşınan ham petrol, petrol mamulleri, hububat, demir cevheri ve kömür gibi dökme yükleri tanımlamakta kullanılır. Bu yüklerin önemli özelliklerinden birisi, yükün herhangi bir koruyucu paketleme olmaksızın gemilerin ambarlarına doldurulup boşaltılabilmesidir. Diğer bir özellik ise bu tür yüklerin kısmi değil, tüm gemi yükü olarak taşınmalarıdır. Daha geniş kapsamda, birim taşıma maliyetini düşürmek için büyük partiler halinde taşınan yükler büyük hacimli yükler olarak da tanımlanabilir. Büyük hacimli yük taşımacılığının verimli ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi, taşınacak yükün miktarına, yükleme-boşaltma özelliklerine, taşıma talebi ve arzının muntazam olmasına ve alıcı-satıcı stok seviyelerine bağlı olacaktır. Şimdi bunları biraz açıklayalım: Yük Miktarı: Büyük hacimli taşımacılık; taşınacak yük miktarının fazlalığına ve birim taşıma masrafına dayandığından, yük miktarı en önemli faktördür. Aslında bir yükün genel yük veya büyük hacimli yük olması bu farktan doğar ve taşınacak yük miktarı arttığında genel yük büyük hacimli yüke dönüşür. Yükleme-Boşaltma Özellikleri: Büyük hacimli yüklerin tipleri ve istifleme yönünden ambar/tank gereksinimleri Tablo 5 te verilmiştir. Özellikle yüksek verimli yüklemeboşaltma sistemlerinin kullanılması ve böylece limanda geçecek sürenin azaltılması deniz taşımacılığı verimi yönünden oldukça çok önemlidir. Bugün birçok büyük liman; petrol, petrol ürünleri ve dökme yüklere özel olan hızlı yükleme-boşaltma tesislerine sahiptir. Taşıma Talebi ve Arzının Muntazam Olması: Belirli yük miktarlarının taşınması bu hatlar için optimize edilmiş özel kapasiteli ve teçhizatlı gemilerin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu kapsam içinde tüm taşımacılık kavramının gerekleri de mevcuttur, yani yükün yükleme limanına getirilmesi ve deniz taşımacılığından sonra boşaltma limanından kullanılma noktasına taşınması da taşıma sistemi optimizasyonunun bir parçasıdır. Bazen tahıl taşımacılığı gibi düzenli olmayan ve dönemlere bağlı olarak değişen, ancak yük miktarı dolayısıyla büyük hacimli taşımacılığa giren yüklerin taşınmasında, tüm taşımacılık görüşleri ve optimizasyon mümkün olamamaktadır. Bu durumda mevcut gemiler arasından kiralama yoluyla oluşturulan filolar, böyle bir taşımacılığı anlaşma şartları ve navlun kapsamında gerçekleştirirler. 5

6 Alıcı-Satıcı Stok Seviyeleri: Envanter maliyetleri dolayısıyla gerek üretici ve gerek tüketici bazı malların stoklarını kısıtlı tutmak gereğini duyabilir. Bu halde her ne kadar yük genel karakteri itibariyle büyük hacimli yük kapsamına girse de taşıma daha küçük hacimler şeklinde gerçekleşir ve büyüklüğün verdiği ekonomi gerçekleşemez. Özellikle önemsiz hacimli ticaret (minor bulk trades) denilen hatlarda durum böyledir. Yük Tipi Sıvı yükler: Ham petrol, petrol ürünleri, sıvı kimyasal maddeler, nebati (bitkisel) yağlar, sıvılaştırılmış doğal / petrol gazları vs. Tablo 5 Büyük hacimli yüklerin sınıflandırılması. Yükleme-BoĢaltma Sistemi Pompa sistemi Ġstifleme Yönünden Ambar/Tank Gereksinimleri Tankların korozyon önleyici maddelerle kaplanması, basınçlandırma, soğutma veya ısıtma gerekleri vs. Homojen yükler: Maden cevheri, kömür, hububat vs. Homojen olmayan yükler (ürünler): Çelik malzemeler, balyalanmış hurda, balyalanmamış ağaç vs. Soğutulmuş ya da dondurulmuş yükler Konveyör (taşıyıcı), kepçe veya basınçlı havayla çalışan sistemler Yarı-bireyselleşmiş yüklerin kreyn veya vinçlerle yüklenip boşaltılması Kaldırmayla Kuru tip dökme yük ambarlarında serbest ve muhafazasız olarak yüklenebilme. Hiçbir özel gereksinime ihtiyaç duyulmaması Geniş ambar ağızları gereksinimi, ambarlarda üst üste istif gereği Sandıklanmadığı takdirde üst üste istif edilemezler. Tablo 5 te belirtildiği üzere büyük hacimli yüklerdeki deniz taşımacılığını, dört ayrı kısımda incelemek mümkündür. Şimdi söz konusu bu yüklerin taşımacılığı, detaylı bir şekilde aşağıda incelenecektir: 6

7 TANKERLERLE YAPILAN SIVI YÜK TAġIMACILIĞI: Büyük hacimli sıvı yük taşımacılığı olarak da tanımlanabilen bu taşımacılık, tüm deniz taşımacılığında en büyük taşıma tonajına (yaklaşık olarak yarısına) sahiptir. Bu tip yükleri üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar; ham petrol (crude oil), petrol ürünleri (oil products) ve sıvılaştırılmış gazlardır (liquified gases). Petrolün, özel tanklar içinde ABD ile İngiltere arasında taşınmasını ilk olarak düşünen ve uygulayan James McNabb isimli Newcastle lı bir gemi sahibi ve işletmecisidir. Böylece ilk tanker 1886 yılında hizmete girdi. Bunu takip eden 20 yıl içinde sadece Kuzey İngiltere de 200 adet tanker inşa edildi. Dünyadaki ekonomik gelişme ve enerji kullanımındaki artış nedeniyle, 1930lardan sonra akaryakıt taşımacılığı dünyadaki en önemli taşımacılık haline geldi. Petrol ürünleri kabaca iki gruba bölünebilir. Bunlar; temiz ürünler (clean products) ve kirli ürünler (dirty products) şeklindedir. Temiz ürünler, rafineride damıtma sırasında ayrılmış olan viskozitesi düşük ve en önemli tipleri kerosen ve gazolin olan ürünlerdir. Genelde bu ürünler çeliğe karşı korozif (aşındırıcı) olup, gaz basınçları yüksek ve parlama sıcaklıkları düşüktür. Viskozite ve katılaşma noktaları ısıtma gerektirmezler. Bu ürünlerin taşındığı tankların korumalı olması gerekir. Kirli ürünler, daha düşük damıtma ürünleri ve geri kalan ürünlerdir. Kirli ürünler konvansiyonel tankerlerle taşınabilirler. Bu ürünlerin önemli bir kısmını pompalayabilmek için ısıtma işlemi gereklidir. Her ne kadar taşınmaları nispeten güvenli ise de çevre kirliliği bakımından çok tehlikelidir. Kimyasal maddeler genellikle tehlikeli yük grubu içinde olup, hem taşıma emniyeti hem de çevre koruma yönünden birtakım problemler oluştururlar. Korozif etkileri dolayısıyla tankların ya özel koruyucu boya ile boyanması veya paslanmaz malzemeden yapılmaları gerekir. Değişik kimyasal ürünlerin taşınması sırasında veya yükleme-boşaltma işlemleri esnasında birbirine karışması tehlikeli olduğundan, tankların ve pompalama sistemlerinin ayrıştırılması (segregation) oldukça önemlidir. En çok taşınan kimyasal ürünler; amonyak, kostik soda, nitrik asit, fosforik asit ve propilendir. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim: Amonyak: Gübre ve diğer endüstriyel ürünlerin imalatında kullanılırlar. Renksiz ve boğucu bir gaz çıkarır, cilt ve gözlerde rahatsızlıklar yaratır. Çeliğe karşı korozyon etkisi düşük olup, ancak galvanize yüzeyler, bakır ve alüminyum alaşımlarına karşı korozyon özelliği yüksektir. Kostik soda: Kimyasal işlem endüstrisinin hammaddesidir. Buhar çıkarmaz ancak aşırı koroziftir. Kendisi patlayıcı değilse de alüminyum veya çinko ile temasında yanıcı hidrojen gazı bırakır. Gemi inşaat çeliğine karşı korozif değildir ancak boşaltma işleminden sonra tankların yıkanıp, temizlenmesi gerekir. Taşınması sırasında ısıtılması gerekir. Nitrik asit: Gübre, patlayıcı, boya ve ilaç sanayisinin hammaddesidir. Organik malzeme ile karışması halinde patlama tehlikesi vardır. Pirinç (Cu + Zn alaşımı), bronz ya da tunç (Cu + Sn alaşımı), polietilen ve PVC (PoliVinyl Chloride) e karşı olup, genelde paslanmaz çelik tanklarda taşınır. 7

8 Fosforik asit: Gübre, sabun ve deterjan yapımında kullanılan, renksiz ve az kokulu bir sıvıdır. Korozif özellikleri dolayısıyla ya özel kaplamalı ya da paslanmaz çelik tanklarda taşınır. Propilen: Kimyasal endüstrinin hammaddesi olup, kimyasal gruptaki en az tehlikeli maddelerden birisidir. Sıvılaştırılmış olan yanıcı gazlar, ya doğal gaz (LNG) ya da petrol gazlarından (LPG) oluşur. LNG doğrudan gaz çıkarımına yöneltilmiş kuyulardan elde edilir. LPG ise petrolün bir yan ürünüdür ve ekonomik yönde kullanılmadığı takdirde petrol kuyusundan çıkışında yakılır (flare). Dünyadaki ilk LNG taşıyıcı gemiler, 1964 te yapılan ve Cezayir ile Britanya arasında çalışan Methan Princess ve Methan Progress isimli gemilerdir. İlk yatırım maliyetinin yüksekliği sebebiyle LNG deniz taşımacılığı, navlunu yüksek ve karmaşık bir operasyondur. Bu gemilerin inşaatı genellikle uzun vadeli kira sözleşmeleriyle bağlanmıştır. Bugün LNG taşımacılığı, en büyük üretici ülkeler olan Brunei, Cezayir, Endonezya, Malezya ve Abu Dabi den, tüketici ülkeler olan Japonya, Güney Kore, Tayvan, Kuzey Avrupa ve ABD yönlüdür den sonra Alaska daki depolama ve dolum tesislerinin servise girmesiyle Alaska dan Japonya, Güney Kore ve Tayvan a doğru yeni hatların açılması beklenmektedir. LPG petrolün bir yan ürünü olduğundan, ham petrol üretimiyle yakından ilişkilidir. Bu hem ticaret hacmi, hem taşımacılık hem de rotalar için geçerlidir. ĠĢletme Özellikleri: Ham Petrol Tankerleri: Alışılagelmiş tankerler; makine dairesi ve yaşam mahalleri kıçta olan tek güverteli ve tek cidarlı gemiler olup, yük taşıyan kısmı perdelerle ayrılmış ve yükleme-boşaltma işlemini bir boru donanımı ile gerçekleştiren gemilerdir. Çevreyi korumak için getirilen yeni kurallar; çift cidarlı inşa koşulunu getirmiş olup, bundan böyle inşa edilecek tankerler çift cidarlı olacaklardır. Yükleme işlemi, liman tesislerinin bükülebilir bir çelik hortumunun veya yükleme kolunun (loading arm) gemi sistemine bağlanması ve tankların gemi personelinin vereceği sırada ve hızda doldurulması şeklinde gerçekleşir. Yükleme sırası, hem tankın aşırı doldurmaya karşı emniyetini hem de gemi mukavemeti açısından güvenliğini sağlar. Yükleme sonunda gerekli ölçümler yapılarak, tanklardaki ham petrol miktarı, su miktarı, özel gravite (yoğunluk) vs. tespit edilir. Buharlaşma sonucu tank basınçlarının artmaması için bütün tanklarda özel basınç emniyet valfları ve havalandırma sistemleri vardır (pressure relief valves and vents). Yükleme işleminde liman tesislerinin kullanılmasına karşılık, boşaltma işleminde gemideki pompa sistemleri kullanılır. Emniyetli bir boşaltma sırası takip edilerek, gemideki yük boşaltılır. Boşaltma sonunda tanklarda bir miktar gaz kalır. Bu gaz yanıcı özellikte olup, ayrıca patlama tehlikesi yaratır. Bu sebeple birtakım koruma önlemlerinin alınması zorunlu hale gelir. Mevcut önlemler içinde en fazla kullanılanı; soy (inert) gazlar tanklara verilerek, mevcut gaz karışımının yanıcı ve patlayıcı 8

9 özelliğini yok etmektir. Ancak bu işlem, eğer dikkatli olunmazsa tanklarda korozyona neden olabilir. Tankerler boş seferlerinde balast (deniz suyu) taşıdıklarından ve deniz suyu yük tanklarına alındığından, kirlenmiş deniz suyu çevre için tehlikeli hale gelir. Söz konusu bu kirli su iki şekilde temizlenebilir: (1) Yüzdürme (Load on Top): Petrol belli bir süre sonra su üzerinde yüzer. Temizlenmiş su denize verilir, üstte kalan kısım bir sonraki yükle karıştırılır. (2) Yıkama (COW: Crude Oil Washing): Tankların boşaltma işlemi sırasında, basınçlı ham petrol püskürtülerek yıkanmasıdır. Korozyon: Özellikle balast tanklarındaki korozyon; malzeme azalmasına, çatlaklara ve kaçaklara neden olduğundan kaza olasılığını artırır ve bünyesel mukavemeti azaltır. Dolayısıyla tankların kontrolünü yapmak ve koruyucu boya ile tank yüzeylerini korumak oldukça önemlidir. Petrol Ürün Tankerleri: Akaryakıt tankerlerinden farklı olan ürün tankerleri, aynı anda değişik ürünleri bir arada taşımak ve farklı ürünleri değişik limanlarda yüklemeboşaltma yapmak durumundadırlar. Dolayısıyla bu gemilerin hem yük tankları hem de yükleme-boşaltma sistemleri bu tip çalışmaya uygun olmak zorundadır. Bu ise fiziksel olarak tank gruplarının koferdamlarla birbirlerinden ayrılmasını, perdelerin yağ geçirmez şekilde imalini ve ayrıca her ürün için ayrı bir pompalama sistemini zorunlu kılar. Genellikle dört farklı ürün için pompalama sistemi yeterlidir. Mürettebatın tanklardaki farklı ürünlerin hangi sırayla yükleneceğini ya da boşaltılacağını bilmesi, hangi temizleme yöntemlerinin uygulanacağını bilmesi ve bunları da harfiyen uygulaması şarttır. Aksi halde ürünler hasara uğrar ve değersiz hale gelirler. DÖKME KURU YÜK TAġIMACILIĞI: Dökme yük taşımacılığının temelini beş önemli yük tipi oluşturur. Bunlar; demir cevheri, kömür, hububat, boksit ve alümina ile fosfattır. Demir cevheri ve kömür modern dünyada çelik üretiminde kullanılan en önemli maddelerdir. Ayrıca kömür, enerji hammaddesi olarak da kullanılmaktadır. Tahıl ürünleri, dünyadaki beslenme ihtiyacının karşılanmasında hem doğrudan gıda maddesi olarak hem de dolaylı olarak hayvan besi maddesi olarak kullanılmaktadır. Modern dünyada ikinci önemli metal olan alüminyumun ham maddeleri de dökme kuru yük taşımacılığında önemli bir yer tutar. Son olarak yapay gübre imalatının temel ham maddesi olan fosfat kayalarının taşınması da günden güne artarak kuru dökme yük taşımacılığında önemini artırmıştır. Deniz taşımacılığında her bir önemli ticaret ürünü, kendisiyle ilgili ticari rotaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Genelde demir cevheri ve kömür ithal eden ülkeler, ABD hariç, çelik sanayisinin gelişmiş olduğu ülkelerdir. ABD de çelik endüstrisinin büyük kısmı Göller Yöresinde bulunduğundan ve ihtiyaç ABD ve Kanada dan göl ve nehir taşımacılığıyla karşıladığından, bu ülkenin açık deniz taşımacılığıyla aldığı 9

10 demir cevheri ve kömür miktarı oldukça azdır. Ayrıca, 1970 li yıllardaki petrol krizi ve bunu takip eden fiyat artışları kömür ticaretine dolayısıyla kömür taşımacılığına ilave bir canlılık getirmiştir. Beş ana madde dışında kalan ve az hacimli ticaret maddeleri (minor bulk trades) olarak da bilinen diğer maddelerin taşımacılığı ise en karmaşık taşımacılık sektörlerini oluşturmaktadır. Kuru dökme yükün, yükleme-boşaltma, taşıma ve geminin güvenliği açısından birtakım tehlikeleri vardır. Gemi işletmelerinin bu tehlikeleri önlemek için gerekli tedbirleri önceden alması gerekir. Bu tehlikelerden bazıları aşağıda açıklanmıştır: 1) YanlıĢ ağırlık dağıtımı: Yükleme sırasında yükün belli ambarlara konsantre olması sebebiyle, gemide aşırı kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri oluşabilir ve bunlar da gemi bünyesinde fiziksel hasarlara neden olabilirler. 2) YanlıĢ stabilite: Birçok dökme yükün özgül ağırlığı yüksek olduğundan, yükleme sonucunda metasantr yüksekliği (GM) çok yüksek olur ve bu da yalpa hareketine ilişkin hız ve ivmenin çok yüksek olmasına neden olur. Yüksek ivme iki önemli sonuç doğurabilir. Bunlar; yük savrulması nedeniyle teknenin hasara uğraması ve yük kayması nedeniyle sürekli meyil oluşumu ve bunun sonucu olarak da teknenin devrilmesidir. 3) Ani ısınma: Birçok dökme yük nemin yüksek olması halinde kimyasal reaksiyonlar sonucu aniden ısınıp parlayabilir. 4) Ġstifleme faktörleri: Taşınan bir maddenin istifleme faktörü m 3 ya da ft 3 başına taşınan yükün ton-kuvvet cinsinden değeri olarak ifade edilir. Dökme yük grubuna giren malların istifleme faktörü farklılıklarının hem gemi dizaynı sürecinde hem de gemi yükleme-boşaltma sürecinde dikkate alınması gerekir. 5) ġev açısı (Angle of repose): Dökme yüklerin büyük bir kısmı serbest olarak yığıldığında koni şeklinde bir yapı gösterir. Bu koninin kenarıyla tabanının yapmış olduğu açıya şev açısı (angle of repose) denilir (Şekil 1). Taşınan her bir dökme yükün kendine özgü bir şev açısı vardır. Bu durum doğal olarak yük kayma tehlikesi yaratır. IMO (International Maritime Organization: Uluslararası Denizcilik Örgütü) kuralları gereğince şev açısı yüzde 35 ten az olan yüklerde, yükün yandan kontrolünü sağlayacak eğimli yüzeylerin bulunması gerekir. 10

11 ġekil 1 Şev açısı. 6) Nem miktarı: Nem miktarı genel olarak yük içindeki sıvı kısmın ağırlığa yüzdesi olarak ifade edilir. Dökme yükler yükleme öncesinde cevher zenginleştirme işleminde yıkandığından, yükün kısmen sıvılaşması (fluidised bed) ve bu sıvı yatağın üzerinde serbestçe hareket etmesi mümkündür. Dolayısıyla yükte nem kontrolü esastır ve bu konuda IMO tarafından konmuş Emniyetli ÇalıĢma Esasları mevcuttur. Dizaynları ve işletilmeleri yönünden dökme yük taşıyan gemileri üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar; çok çeşitli yükler taşıyan Tramp tipi gemiler, genel maksatlı dökme yük gemileri ve özel maksatlı dökme yük gemileri şeklindedir. Tramp gemiler (tarifesiz olarak işleyen yük gemileri) genellikle ile DWT kapasiteli ve ara güverteli (tween deck) gemiler olup, hem genel yük hem de dökme yük taşıyabilme özelliklerine sahiptirler. Dolayısıyla hem gidiş hem de dönüş seferlerinde yük taşıma ve navlun kazanma olasılığına sahiptirler. Modern tiplerinde ara güverte hidrolik olarak açılıp kapanabilmektedir. Genel tip dökme yük gemileri, her türlü dökme yükü taşımak için, taşınacak yükün iyi muhafazası ve diğer yük tehlikelerine karşı özel olarak dizayn edilmişlerdir. Bu gemilerde güverte altı kanat tankları ve iç dip üstü yan tankları (hopper tanks) mevcuttur. Bu şekildeki düzenleme, yükün kendini dengelemesini ve kaymamasını sağlaması için yapılmıştır. Bu gemilerin ana boyutları genellikle hizmet vereceği liman tesisleri, kanal sınırlamaları ve taşınacak yükün hacmi düşünülerek tayin edilirler. Özel dökme yük gemileri de sadece bir tip yük için dizayn edilirler. Bunların dizayn çalışmalarında, yükleme-boşaltma kolaylığı göz önüne alınan en önemli faktördür. Bu gemilerin tipik özelliklerinden biri de ambar ağızlarının genişliğidir. Genel tip dökme yük gemilerindeki ilave tankların petrol ürünü taşınmasında kullanılması için geliştirilmiş olan gemiler, OBO gemileri olarak da bilinirler. SOĞUTULMUġ YÜK TAġIMACILIĞI: Her ne kadar diğerlerine benzemese de gemi yükü olarak taşındığı için soğutulmuş yük taşımacılığı da büyük hacimli yük taşımacılığı içinde düşünülebilir. Taşınacak yüke göre değişik soğutma veya dondurma gereksinimlerine ihtiyaç olması ve yükün bozulabilir özellikte olması bu gemilerin dizaynı ve işletmeciliği açısından en önemli noktalardır. 11

12 YÜK ALANLARININ DĠZAYNI Genel Yük Gemilerinde Yük Alanları: Genel yük gemileri değişik tür yükleri limanlar arasında en düşük maliyetle taşıma gayesi güttüğünden, dikkat edilecek önemli hususlar yükleme-boşaltma ve istifleme ile insan gücü maliyetini düşürmek ve limanda yükleme-boşaltma süresini kısaltmaktır. Dolayısıyla dikkat edilecek konular aşağıda sıralanmıştır: 1. Yük alanlarının istiflemeye uyumluluğu: Bu, istiflemeyi kolaylaştıracak dizayn özelliklerinin teminidir. Örnek olarak; boru, kanal gibi elemanların çıkıntılar yapmaması (bunların gizlenmesi), posta ve kemerelerin üniform boyutta seçilmesi ve puntellerin önlenmesi. 2. Limanda parça yük boģaltma kolaylığı: Özellikle tramp olarak çalışacak gemilerde yükün bir bölümünün boşaltılmasında, diğer yüklerin yer değiştirme ve/veya yeniden istifleme gereğinin azaltılması veya ortadan kaldırılmasıdır. Bu ise ambar dışından içeri ve ambar içi erişimin (access) iyi dizaynını gerektirir. 3. Yükleme-boĢaltma kolaylığı: Bu husus kurallar içinde kalmak kaydıyla ambar ve ambar ağzı boyutlarıyla, yükleme-boşaltma sistemlerinin uygun bir şekilde seçimine bağlıdır. Her bir kreyn için atanan kapasite, 1700 m 3 ü geçmemelidir. Yükler; istifleme şeklinin ve istifleme hacminin seçimi yönünden, parça yük (break bulk cargo) taşıyacak gemilerin ambar dizaynında önemli bir rol oynar. İstifleme faktörü, birim ağırlık için gerekli olan hacim şeklinde tanımlanır. Genellikle (yük hacmi) / (yük dedveyt) oranı gerekenden yüzde daha fazla seçilir. Böylece istifleme ve erişebilme kolaylıkları sağlanır. Ambar yüksekliğine ve taşınacak yük tiplerine bağlı olmak üzere ara güverteler (tween decks) kullanılır m boy aralığındaki gemilerde eğer üst ara güverte mevcut ise ana güverte yüksekliği m arasında, üst ve alt ara güverte arası da 5.5 m civarında seçilir. Konteyner Gemilerinde Yük Alanları: Konteyner gemilerinde ilk düşünülecek hususlar, geminin kendi kendine yüklemeboşaltma yapıp yapmaması ve konteyner istifleme sistemidir. Türkiye de bugün üretilmekte olan konteyner gemilerinin hemen hemen tamamı konteyner taşıyabilen genel maksatlı yük gemileri olup, dizayn özellikleri itibariyle döneminde dünyada uygulanmış genel yerleşim ve teçhizleme özelliklerine sahiptir. Bu gemilerde konteynerlerin yerleşimi, pabuçlar ve bağlama sistemleriyle temin edilir. Modern konteyner gemileri sellüler bir yapıya geçmiş olup, konteynerler özel kılavuzlar (guides) kanalıyla yerlerinde muhafaza edilir lı yıllardan sonra ise ambar kapaksız konteyner gemileri ortaya çıkmış ve büyük kapasiteli konteyner gemilerinin hemen hepsi bu şekilde dizayn edilmiştir. 12

13 Konteyner gemilerinde yük hacmi, en fazla sayıda standart boyutta (TEU) konteyner taşıyacak şekilde dizayn edilir. Ambarların bölmelemesi, yaralı stabilite ve balast özelliklerine bağlıdır. Yükleme ya da boşaltma gereği olarak gemi bordalarında tanklar ve çift dip bulunur. Üretim ve çalışma maliyetlerini olumlu etkilediği için güverte üstünde de konteynerler taşınır. Güverte üzerinde taşınabilir konteyner sayısı, geminin enine stabilitesi ve köprü üstü görüş gereksinimleriyle sınırlanır. Şayet gemi, ağırlıklı olarak konteyner taşımak için dizayn edilmiş ise bu tip gemiler genellikle kreynsiz ya da borda kreynli olabilirler. Ambar kapakları genellikle ponton tipi olup, mekanik veya hidrolik mekanizmalarla su geçirmezlik sağlanır. Güverte üstünde yük taşınması dolayısıyla; güverte, ambar ağzı ve ambar kapağı hesaplarında kullanılacak dizayn yüklerinin oldukça dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerekir. Mukavemet yönünden dikkat edilmesi gereken bir başka husus da kreyn ile geminin entegrasyonudur yani bütünleşmesidir. Ro-Ro Gemilerinde Yük Alanları: Bu tip gemilerin yük hacimlerinin hesabına ilişkin ortak olan hususlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. Enine perdelerle kısıtlanmış açık güverte alanlarının bulunması ve güverte yüksekliklerinin, (vasıta + yük) yükseklik gereksinimlerine uyması. 2. Baş, kıç ve bordada yükleme-boşaltma için uygun boyutlarda seçilmiş rampaların bulunması. 3. Güvertelerin tekerlek yüklerini taşıyacak mukavemette dizayn edilmesi. 4. Taşıyıcıların yerleştirilmesi ve döndürülmesi için gerekli açıklıkların bulunması. 5. Gemi içinde yükün hareketi ve yerleştirilebilmesi için rampa veya asansör sistemlerinin olması. Büyük Hacimli Yük TaĢıyan Gemilerde Yük Alanları: Bu türde taşınan yüklerin büyük bir bölümü sıvı ve partikül halinde homojen yüklerden oluştuğundan yükleme ve boşaltma işlemi; pompalar, konveyörler, üfleyiciler ve kepçeler vasıtasıyla yapılır. Bu tip gemilerin ambar veya tank büyüklüklerinin seçiminde, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 1. Bünyesel mukavemet gereksinimleri 2. Bölme gereksinimleri 3. Yük kayması ve serbest yüzey etkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin gereksinimler 13

14 4. Kaç tür yükün taşınacağı ve yük/yüklerin özellikleri 5. Balast taşıma gereksinimleri MAKĠNA DAĠRESĠNĠN DĠZAYNI Makine dairesi, gemi dizaynında ilk seçimi yapılan ana hacimlerden birisidir. Makine dairesinin yerini seçmede ve hacmini belirlemede aşağıdaki prensipler dikkate alınmalıdır: Makine dairesine; tüm sistem elemanlarının yerlerine nakli, montajı, işletimi ve bakım-tutumunu sağlayabilecek bir şekilde minimum hacmin verilmesi. Geminin ana göreviyle çatışmayacak ve bu görevi aksatmayacak bir seçimin yapılması. Stabilite ve yaralanma standartlarına uyumlu olması. Makine ağırlığı sebebiyle değişik yükleme şartlarında oluşabilecek aşırı trimin önlenmesi. Makine dairesi aranjmanının en az personelle çalışma gereksinimine uyumluluğu. Ana makine ile pervane arasındaki şaft boyunun makul sınırlar içinde kalması. Bu prensiplerin dengeli bir şekilde uygulanabilmesi, gemi büyüklük ve tipine, tahrik sisteminin tipine ve gücüne bağlıdır. Yakıt, yağlama yağı gibi makinenin çalışmasıyla ilintili tankların yerleştirilmesi de makine dairesi dizaynının bir parçası olarak görülmelidir. Genellikle ticaret gemileri tek pervane ve tek ana makineli olarak yapılırlar. Bunun istisnaları, draft sınırlamaları yani pervane çapı sınırlamaları ve üstün manevra gereksinimleri dolayısıyla çift pervane aranjmanlarıdır. Yolcu gemilerinde genellikle şaft ve pervane sayısı ikiyi aşabilir. Yolcu ve LASH tipi gemiler hariç ticaret gemilerinin büyük çoğunluğunda makine dairesi geminin kıç tarafındadır. Bunun en önemli sebebi uzun bir şaftın ve şaft tünelinin önlenmesidir. Böylece yük alanlarında gereksiz bir hacim kaybı önlenmiş olunur. Makine dairesi boyutları yaralı yüzebilme (yaralı bölme boyu) ve yaralı stabilite açısından önemli olduğundan dolayı, gemi dizaynında benimsenen yaralı stabilite standartlarına uygun olarak makine dairesini birden fazla kompartımana ayırmak gerekebilir. Makine dairesini boyutlandırmada yapılması gereken ilk iş, makine dairesinin bir envanterini (dökümünü) çıkarmak ve bu envanterde bulunan ana makine ve diğer elemanların kutu diyagramı şeklinde yerleşimi yapılarak, makine dairesi için gerekli 14

15 olan minimum boyutları bulmaktır. Pek çok ticaret gemisinde ana makine ve şanzımanın boyutları, makine dairesinin boyutlarının belirlenmesinde oldukça etkili olduklarından dolayı temin edici kataloglarda bulunan boyutlandırma cetvellerinden yararlanmak gerekir. MÜRETTEBAT ve YOLCU ALANLARININ DĠZAYNI Bir gemide bulundurulması gereken mürettebat sayısı, genellikle aşağıdaki faktörler tarafından belirlenir: Bayrak devletinin uyguladığı kurallar Seçilen otomasyon seviyesi Toplu sözleşme gereksinimleri Gemi sahibinin öngördüğü bakım-tutum ve servis gereksinimleri Normal olarak yük gemileri 12 ye kadar yolcu taşıyabilirler. Mürettebat için yaşam yerlerinin dizaynında aşağıdaki hususlara uyulur: 1. Yer seçimi: Geminin baş dikmesinden itibaren ilk %5 lik boyda ve yaz yüklü su hattı altındaki bölümler, mürettebat yaşam alanı olarak kullanılmaz (özel tip gemiler hariç). Mürettebat yaşam mahalleri; yük, makine dairesi vs. gibi alanlardan ayrılır. Güverte, makine ve servis personeli birbirinden ayrılır ve zabitan diğer personellerden ayrılır. Tankerlerde yaşam mahallerinin yük mahallerinin gerisinde olma zorunluluğu vardır. 2. Konstrüksiyon: Yaşam yerleri, yanmaz malzemeyle yapılır ve yangından korumalı koridor ve merdivenlerle ulaşılır. Bu mahallerin ısı, rutubet ve kokuya karşı izole edilmesi gerekir. 3. Yatakhaneler: Bir kamarada en çok 4 personel kalabilir. Ranzalar ikiden fazla olamaz. Kabin açık yüksekliğinin 1.9 metreden az olmaması gerekir. Her personelin belirtilenden az olmayan kapasitede bir dolabı olması gerekir. 4. Banyo, duģluk ve wc ler: Her sekiz personele bir wc, bir banyo, 1 lavabo ve bir duş gereklidir. Eğer personel sayısı sekizden fazla ise bunlar güverte, makine ve servis personeline ayrı ayrı gereklidir. 5. Yemek ve dinlenme salonları: Genellikle kuzine (gemi mutfağı) civarına yerleştirilir ve bir oturumda bulunabilecek en büyük sayıya göre dizayn edilir. 6. Revir: Personel sayısı 12 den fazla ve seyir süresi üç gün olan gemilerde bir revir bulunması gerekir. 15

16 7. Diğer yerler: Personelin çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme işlemlerini yapacağı bir yer; çamaşırlık, bavul vs.nin konacağı bir depo, boş vakitlerini değerlendirebileceği bir lokal bulunması gerekir. 8. Zabitan yaģam yerleri: Genellikle en az 14 m 2 kullanım alanlı kamaralar verilir. Kaptan ve çarkçıbaşına ise 35 m 2 den az olmayan kamaralar verilir. Zabitan için yemek ve istirahat salonları ayrı olarak yapılır. 9. YaĢanabilirlik: Çevre ve şartların insan yaşamına uyumluluğudur. Yaşanabilirlik; fiziksel ve ruhsal sağlığı, motivasyonu (isteklendirmeyi) ve performansı doğrudan etkiler. Bu kapsam içine sıcaklık, rutubet, aydınlatma, gürültü ve titreşim kontrolü gibi ölçülebilir; temizlik, hijyen (sağlığa uygunluk), mobilya, malzeme ve iç dekorasyon gibi ölçümü zor unsurlar da girer. Yolcu alanlarının yerleşimi ve aranjmanında karara bağlanması gereken başlıca unsurlar şunlardır: 1. Taşıma klaslarına göre yolcu sayıları 2. Yolcuların kullanacağı salonların (yemek, bar, sinema / bale vs.) sayı ve büyüklüklerinin seçimi 3. Karşılaştırmalı olarak yolcu konfor seviyesinin seçimi Bu veriler altında ilk olarak yolcu salonlarının yer ve alanları, wc ler, kuzinenin yeri, yolcu sınıflarına göre blok yolcu yaşam alanları ve merdivenler üç boyutlu bir grid içinde perde yerleri de belirlendikten sonra atanır. Alan atamada, benzer gemilerdeki yolcu başına birim alan değeri vs. gibi rekabet şartları da göz önünde tutulur. Aşikâr olarak alan sınırlamada; perde, enine ve boyuna mukavemet elemanlarının yerleri ve bölümlemelerin mümkün olduğunca bunlarla uyuşması oldukça önemlidir. Yolcu taleplerinin karşılanabilmesi için yolcu taşıyan gemiler, dağıtımlı sistemlerin oldukça çok olduğu gemilerdir. Otel servisleri de diyebileceğimiz havalandırma, klima, sıcak / soğuk temiz su, atık su, aydınlatma ve güç kabloları, telefon, televizyon vs. sistemlerinin rotalarının önceden belirlenmeleri ve mümkünse bunların modüler imalat ve montaja uyumlu olarak muhafaza (trunk) içinde götürülmeleri oldukça önemlidir. Tipik bir yolcu gemisi dizaynında, aşağıda belirtilmiş olan yolcuların kullanımına açık alanların göz önünde bulundurulması oldukça yararlıdır: 1. Yemek salonları ve wc ler 2. Giriş holü ve bürolar 3. Oturma salonları 4. Bar / oyun salonları 5. Çocuk oyun alanları 6. Yüzme havuzu / sağlıklı yaşam merkezi (fitness center) 16

17 7. Açık güverte / yürüyüş güvertesi 8. Tiyatro salonu 9. Dükkânlar 17

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre 2. Ticaret Gemileri Prof. Dr. Tamer YILMAZ 2. Ticaret Gemileri Maddi bir gelir elde etmek amacı ile kullanılan her gemiye ticaret gemisi denir. Ticaret

Detaylı

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

2.1 GENEL TANIMLAR VE YÖNTEM

2.1 GENEL TANIMLAR VE YÖNTEM GENEL PLAN DİZAYNI 2.1 GENEL TANIMLAR VE YÖNTEM 2.1 GENEL TANIMLAR VE YÖNTEM 2.1 GENEL TANIMLAR VE YÖNTEM 2.1 GENEL TANIMLAR VE YÖNTEM 2.1 GENEL TANIMLAR VE YÖNTEM 2.1 GENEL TANIMLAR VE YÖNTEM 2.1 GENEL

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır.

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA (TRANSPORT) Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır. İç Taşıma (Kısa mesafeli taşıma)

Detaylı

HAZIRLAYAN PROF. DR. A. YÜCEL ODABAŞI

HAZIRLAYAN PROF. DR. A. YÜCEL ODABAŞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI BÖLÜMÜ 010-011 GÜZ YARIYILI HAZIRLAYAN PROF. DR. A. YÜCEL ODABAŞI DÜZENLEYEN Y. DOÇ. DR. ŞEBNEM HELVACIOĞLU

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

DEN 322. Gemi Sevk Makinaları

DEN 322. Gemi Sevk Makinaları DEN 322 Gemi Sevk Makinaları Ana Makina Seçim Kriterleri gerekli beygir gücü ağırlık hacim maliyet işletme masrafları geminin elektrik ve ısı enerjisi gereksinimi güvenilirlik ve bakım gereksinimi gemiden

Detaylı

IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE KİTAPÇIĞI 11/14/2012

IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE KİTAPÇIĞI 11/14/2012 IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO nun Uluslararası geçerliliği olan hasarsız ve yaralı stabilite kuralları mevcuttur. Bu kurallar uluslararsı sefer yapan tüm gemilerin uyması

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

İTİCİLER, İTİCİ/DUBA ÜNİTELERİ PUSHER, PUSHER/BARGE UNITS

İTİCİLER, İTİCİ/DUBA ÜNİTELERİ PUSHER, PUSHER/BARGE UNITS İTİCİLER, İTİCİ/DUBA ÜNİTELERİ PUSHER, PUSHER/BARGE UNITS Cilt C Part C Kısım 17 - İticiler, İtici/Duba Üniteleri Chapter 17 - Pusher, Pusher/Barge Units EKİM 2001 November 2001 İTİCİLER, İTİCİ/DUBA ÜNİTELERİ

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 İÇERİK 2 1- Geminin Tanımı, Tipleri ve Sınıflandırması 2- Gemi Ağırlığı ve Bileşenleri 3- Gemi Geometrisi ve Form Planı 4- Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi 5- Tonaj, fribord

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org. TMMOB PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİKLER ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR MURAT YAPICI Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.tr Rafineriler, Petrokimya, Boya Kozmetik Kozmetik fabrikasında yangın,

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

İ.T.Ü. GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEMİ VE DENİZ YAPILARI PROJE I

İ.T.Ü. GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEMİ VE DENİZ YAPILARI PROJE I GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Proje Yöneticisi Öğretim Üyesi : Öğrencinin Adı Soyadı ve No : Gemi Tipi : Taşınacak yük tipi ve miktarı : Servis Hızı : Çalışma rotası ve kısıtlamalar : Klas

Detaylı

Tekne kaplama,posta,güverte ve diğer elemanlar. Gemi Đnşaa ve Deniz Müh.

Tekne kaplama,posta,güverte ve diğer elemanlar. Gemi Đnşaa ve Deniz Müh. Tekne kaplama,posta,güverte ve diğer elemanlar 12/14/2011 1 Gemi Đnşaa ve Deniz Müh. OMURGA Lama Omurga Levha Omurga Kutu Omurga Yalpa Omurga 12/14/2011 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 2 DĐP YAPISI Çift Dipli

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

ASKILI KONVEYÖRLER. Askılı Konveyör Detayı. Askılı Konveyör Uygulaması

ASKILI KONVEYÖRLER. Askılı Konveyör Detayı. Askılı Konveyör Uygulaması ASKILI KONVEYÖRLER Askılı Konveyör Uygulaması Askılı Konveyör Detayı Genellikle malzeme, yarı mamül ve mamüllerin boyama, kurutma ve soğutma proseslerinde kullanılmaktadırlar. Montaj hatları için tasarlanan

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ MECUT MADDESİ ÖNERİLEN ŞEKLİ Teknik Şartname: Teknik Şartname, geminin tipi ve büyüklüğüne bağlı olarak aşağıdaki hususları kapsamalıdır: A- Genel a) Geminin tanımlanması,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Tatlı Su Devresi (F/W) Deniz Suyu Devresi(S/W) Yağlama Yağı Devresi (L/O) Yakıt Devresi (F/O ve D/O) Balast-Yangın Devresi Hidrofor

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

12. GEMİ TASARIMI 12.1 KAVRAM DİZAYNI VE ÖN DİZAYN Kavram dizaynı belirlenen ekonomik unsurlar ve sınırlamalara uygun bir dizaynın geneliyle taslak

12. GEMİ TASARIMI 12.1 KAVRAM DİZAYNI VE ÖN DİZAYN Kavram dizaynı belirlenen ekonomik unsurlar ve sınırlamalara uygun bir dizaynın geneliyle taslak 12. GEMİ TASARIMI 12.1 KAVRAM DİZAYNI VE ÖN DİZAYN Kavram dizaynı belirlenen ekonomik unsurlar ve sınırlamalara uygun bir dizaynın geneliyle taslak olarak belirlendiği dizayn aşamasıdır. Gereksinim ve

Detaylı

4 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik

4 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik Yüksek kapasite, ergonomik tasarım ve ekonomi; mükemmel yıkama sonuçlarıyla birleşince Electrolux tünel tip bulaşık makineleri tüm büyük catering kuruluşlarının ilk tercihi haline gelmiştir. Bu kurumsal

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

GEMİLERİN BÜNYESEL ELEMANLARI

GEMİLERİN BÜNYESEL ELEMANLARI GEMİLERİN BÜNYESEL ELEMANLARI Yücel ODABAŞI Şebnem HELVACIOĞLU Ekim 2008 GEMĠLERĠN BÜNYESEL DAYANIMI Ġsimlendirme yönünden bir geminin enine bir halkasını göz önüne alırsak karģımıza Ģu elemanların çıkması

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

İNŞAAT VE MADEN MAKİNELERİNDE

İNŞAAT VE MADEN MAKİNELERİNDE Metallerin yerini alan endüstriyel plastikler İNŞAAT VE MADEN MAKİNELERİNDE Polikim Plastikleri EFALON, KESTAMİD, KESTOİL, KESTLUB, ULPOLEN 2 DESTEK PABUCU Kestamid Destek Pabuçları * Hafiftir. * Yüksek

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

ULUSLARARASI STABİLİTE KURALLARININ TANKER DİZAYNI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI STABİLİTE KURALLARININ TANKER DİZAYNI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık 2004 ULUSLARARASI STABİLİTE KURALLARININ TANKER DİZAYNI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Metin TAYLAN 1 ÖZET Bu makalede, periyodik olarak çıkarılan

Detaylı

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 1 2 LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 3 ÖZELLİKLER A Max. çalışma yüksekliği (paletin alt kısmından pime kadar) 18.480 mm B Max. öne uzama mesafesi 14.940 mm C Max. yükseklikte max. açıklık 12.250 mm

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

SU VE KÖPÜK MONİTÖRLERİ

SU VE KÖPÜK MONİTÖRLERİ SU VE KÖPÜK MONİTÖRLERİ Kalite, Güven ve Süreklilik... Su ve Köpük monitörleri riskli veya etkilenen bölgeye en kısa zamanda, güvenli mesafeden gerekli ve doğru miktarda su veya köpük vermek için kullanılan

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER

Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER O C A K 2 0 1 1 A R G E - F. K 03 Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER Ürünlerimiz, yüksek verimli, düşük maliyetli, düşük ses düzeyi, olası en geniş çalışma aralığı ve kompakt bir yapıya sahip

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (Marpol 73/78) de Konstrüksiyon, Dizayn, Ekipmanlar ve Sistemlerin Dizaynı ve Onayı ile Stabilite Hususlarında İdarenin

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A25 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 10 16 18 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu : LGBF

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Mühendsilik Malzemeleri - RÜ

Malzeme Bilgisi. Mühendsilik Malzemeleri - RÜ Malzeme Bilgisi 1 Giriş Genel anlamda, gereksinme duyulan maddelerin tümüne malzeme denir. Teknik dilde ise malzeme sözcüğünden özellikle, mühendislik yapıtlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli katı

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Jan Devrim Operasyonlar Koordinatörü twitter.com/jandevrim Jandevrim.blogspot.com 1 R3 Kasım 2011 Tank Storage Istanbul Alışan Group Aktiviteleri Alışan Group Lojistik

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER TABLO LĠSTESĠ... XĠ 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DENĠZ YOLU

ĠÇĠNDEKĠLER TABLO LĠSTESĠ... XĠ 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DENĠZ YOLU ĠÇĠNDEKĠLER TABLO LĠSTESĠ... XĠ GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DENĠZ YOLU TAġIMACILIĞI... 7 1.1. Deniz Yolu Taşımacılığının Genel Özellikleri... 7 1.2. Dünya Ticaretinde Deniz Yolu Taşımacılığı ve Dünya Deniz

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

GEMİ TASARIMI 12.1 KAVRAM DİZAYNI VE ÖN DİZAYN

GEMİ TASARIMI 12.1 KAVRAM DİZAYNI VE ÖN DİZAYN GEMİ TASARIMI 12.1 KAVRAM DİZAYNI VE ÖN DİZAYN Kavram dizaynı belirlenen ekonomik unsurlar ve sınırlamalara uygun bir dizaynın geneliyle taslak olarak belirlendiği dizayn aşamasıdır. Gereksinim ve göev

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

1. ÖN DİZAYN. L BP (m) L OA (m) D (m) DWT TEU. B (m) T (m) GT NT. V (kn) (kw) GEMİ ADI KAYNAK. (t) L/B B/T

1. ÖN DİZAYN. L BP (m) L OA (m) D (m) DWT TEU. B (m) T (m) GT NT. V (kn) (kw) GEMİ ADI KAYNAK. (t) L/B B/T 1. ÖN DİZAYN Bu aşamada tip, tonaj ve hız olarak istenen gemiye benzer niteliklere sahip olabildiğince yeni en az 20, tercihen 40 adet gemiye ait veriler toplanacak ve aşağıdaki tabloya işlenecektir. Bu

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri Lamella Teknolojisi Lamella teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemlerinde çöktürme ve yüzdürme işlemlerinde kullanılan, 100 yıl önce mühendislik ürünü olarak bilinmesine rağmen, uygulamada ürün geliştirilememesi

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A22 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 8 10-12 16 20 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 6 Sayı : 13653518-573.01[573.01]/E.169929 29.12.2015 Konu : L/2015-2 GENELGE DAĞITIM YERLERİNE TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince; I- Teşebbüsümüze ait limanlardan hizmet alan

Detaylı

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon 3. SICAK SU TESİSATI Binalarda yaşayanlar yıkanma, bulaşık, çamaşır gibi kullanma amaçlı sıcak suya gereksinim duyarlar. Sıcak su istenilen konfor koşullarına, mevcut ısıtma kaynaklarına, kullanma miktarına

Detaylı

MEVCUT BİR TANKER İÇİN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ VE YARALI STABİLİTE ANALİZİ

MEVCUT BİR TANKER İÇİN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ VE YARALI STABİLİTE ANALİZİ Yapım Matbaacılık Ltd., İstanbul, 1999 Editörler :A. İ. ALDOĞAN Y. ÜNSAN E BAYRAKTARKATAL GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 99 BİLDİRİ KİTABI MEVCUT BİR TANKER İÇİN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

13. GEMİ MAKİNE SİSTEMLERİ

13. GEMİ MAKİNE SİSTEMLERİ 13. GEMİ MAKİNE SİSTEMLERİ 13.1 Gemilerin Sevk Zinciri ve Ana Güç Kaynağı Gemilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için belli bir hareket yeteneğine sahip olmaları gerekir. Başta ticaret gemileri olmak

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

3 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik

3 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik Yüksek kapasite, ergonomik tasarım ve ekonomi; mükemmel yıkama sonuçlarıyla birleşince Electrolux tünel tip bulaşık makineleri tüm büyük catering kuruluşlarının ilk tercihi haline gelmiştir. Bu kurumsal

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL + TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

Özel durum: Termik reaksiyonlar

Özel durum: Termik reaksiyonlar Özel durum: Termik reaksiyonlar hafif metaller + pas hafif metal oksit + demir + enerji örnek: 2Al + Fe 2 O 3 Al 2 O 3 + 2Fe + energy Partiküller arası uzaklık? yoğunluk: 1 g/cm3 konsantrasyon: 50 g/m3

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

GEMI SEVK SISTEMLERI N. MENDERES INALMAN I.T.U DF GEMI MAK ISL MUH 2002

GEMI SEVK SISTEMLERI N. MENDERES INALMAN I.T.U DF GEMI MAK ISL MUH 2002 GEMI SEVK SISTEMLERI { N. MENDERES INALMAN I.T.U DF GEMI MAK ISL MUH 2002 İÇERİK GEMI SEVK SISTEMLERINE GENEL BAKIŞ PERVANE KANADININ ÇALIŞMA TEORİSİ PERVANE ÇEŞİTLERİ SABİT KANATLI PERVANELER HAREKETLİ

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Hidrolik Paletli Pompa

Hidrolik Paletli Pompa Hidrolik Paletli Pompa 05532862889 bilgi@ahidrolikdunyasi.com http://www.ahidrolikdunyasi.com Hidrolik paletli pompalar tanımı Hidrolik paletli çalışma prensibi Hidrolik paletli kapasite çizelgesi Hidrolik

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

ÜRÜNLERİNİZE VE STOĞUNUZA EMNİYET VE DEĞER KATIN

ÜRÜNLERİNİZE VE STOĞUNUZA EMNİYET VE DEĞER KATIN ÜRÜNLERİNİZE VE STOĞUNUZA EMNİYET VE DEĞER KATIN Malzeme İşleme ve Lojistik Çözümleri SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Kapalı mekan çevre korumasında Dünya lideri üretici Troax endüstriyel panel

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

12.1 KAVRAM DĐZAYNI VE ÖN DĐZAYN

12.1 KAVRAM DĐZAYNI VE ÖN DĐZAYN GEMĐ TASARIMI 12.1 KAVRAM DĐZAYNI VE ÖN DĐZAYN Kavram dizaynı belirlenen ekonomik unsurlar ve sınırlamalara uygun bir dizaynın geneliyle taslak olarak belirlendiği dizayn aşamasıdır. Gereksinim ve göev

Detaylı