Daima Kalbimizdeler! Onları Unutmayacağız!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daima Kalbimizdeler! Onları Unutmayacağız!"

Transkript

1 Z Daima Kalbimizdeler! Onları Unutmayacağız! Emeklerini, Hizmetlerini ve Öğretilerini, Asla Unutmayacağımız, Muhterem Büyüklerimizi, KardeĢlerimizi, Kadim Dostlarımızı, Duayla, Rahmetle, Minnet Duygularımızla ve ġükranla Anıyoruz. YÖNETĠM KURULU

2 Gülser PEKġEN Doğum Tarihi : Vefat Tarihi : Saygıdeğer Gülser PEKġEN Hanımefendi, BaĢkanımız Sn. Mustafa PEKġEN in Muhterem EĢi, BĢk. V., Sn. Ahmet PEKġEN, Sn. Fatma PEKġEN TĠRALĠ, Sn. Filiz PEKġEN, Sn. Didar (TOPLUOĞLU) PEKġEN Hanımefendilerin ve Hasan Mehmet TĠRALĠ nin Sevgili Anneleri, Sn. Duygu-Ġlker PEKġEN, Alper PEKġEN ve Ömer PEKġEN in Babaanneleri, Özden- (Merhum) Metin TUNÇ, Özlem ve Özen BAĞIġ ile Aslı ve Naim TĠRALĠ nin Anneanneleri, Feriha - Ġsmet TOPLU OĞLU ve Günay - (Merhum) Naim ġafak TĠRALĠ nin Muhterem Dünürleridir. PEKġEN Yatırım Holding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyemiz de olan Hacce Gülser PEKġEN Hanımefendi, Ameliyat sonrası oluģan Ağır Emboli neticesinde, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhume, Gülser PEKġEN Hacıannemize, Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet ve PEKġEN Ailesine ve Camiamıza, Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

3 Ġbrahim PEKġEN Doğum Tarihi : Vefat Tarihi : PEKġEN Grubu Kurucularımızdan ve BaĢkanımız Sn. Mustafa PEKġEN in KardeĢidir. Sn. Firdevs PEKġEN Hanımefendi ile Evli ve 7 Kız evlat sahibi olan, Merhum Hacı Ġbrahim PEKġEN Amcamız, Yakalandığı Amansız Hastalığı yenemeyerek, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhum Ġbrahim Amcamıza Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet ve Mağfiret, Kederli PEKġEN Ailesine, Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

4 Engin PEKġEN Doğum Tarihi : Vefat Tarihi : PEKġEN Grubu Kurucularımızdan ve BaĢkanımız Sn. Mustafa PEKġEN in KardeĢi, Ruhi PEKġEN in Oğludur. C.E.O. muz, Sn. Ahmet PEKġEN in Can dostu, Amca oğlu dur. Engin PEKġEN Bey (Emmim) Elim bir olay sonucu Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Sn. Necla PEKġEN Hanımefendi ile Evli ve Tuğba, ġeyma ve M. Cem in Babaları olan Merhum Engin PEKġEN Beyefendiye, Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet ve Mağfiret, Kederli PEKġEN Ailesine, Camiamıza, Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

5 Mehmet TÜRKHAN Doğum Tarihi : 1927 Vefat Tarihi : 1993 PEKġEN Grubu Kurucularımızdan ve BaĢkanımız Sn. Mustafa PEKġEN in Ağabeyidir. Hacı Mehmet TÜRKHAN Amcamız, Yakalandığı Amansız Hastalığı yenemeyerek, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. (Merhume) Muammer TÜRKHAN ile Evli ve AyĢe TÜRKHAN EMĠR, Nuri ve Hüseyin TÜRKHAN ın Babaları olan, Merhum Hacı Mehmet TÜRKHAN Amcamıza, Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet ve Mağfiret, Kederli TÜRKHAN ve PEKġEN Ailelerine, Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

6 Muhtar Ahmet PEKġEN Doğum Tarihi : 1899 Vefat Tarihi : PEKġEN Grubu Kurucularımız ve BaĢkanımız Sn. Mustafa PEKġEN ve KardeĢleri Emrullah, Ġbrahim ve Ruhi PEKġEN in Babaları, Yönetim Kur. BaĢkan V. & Genel Müdürümüz, Sn. Ahmet PEKġEN in Dede sidir. Elim bir Trafik Kazası neticesinde, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhume AĢire AyĢe PEKġEN Hacıannemiz ile Evli ve 5 Erkek Evlat Babası olan, Merhum Dedemize (Efendi Babamıza), Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet ve Mağfiret, PEKġEN Ailesine, Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

7 Naim ġafak TĠRALĠ Doğum Tarihi : Vefat Tarihi : Saygıdeğer Büyüğümüz, Naim ġafak TĠRALĠ Beyefendi, BaĢkanımız Sn. Mustafa PEKġEN in Dünürü, Damadı Hasan Mehmet TĠRALĠ nin Babası, Fatma PEKġEN TĠRALĠ Hanımefendinin Kayınbabası, Aslı ve Naim TĠRALĠ nen Dedeleridir. Sn. Naim ġafak TĠRALĠ Amcamız, (Hop-hop Dedemiz), Uzun rahatsızlık dönemi ardından, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Galatasaray Lisesi Mezunu ve Hukukçu olan Sn. Naim ġafak TĠRALĠ, Cumhuriyet Dönemimizin Ġlklerinden, VATAN Gazetesinin Kurucularındandır. Sarı Basın ve Basın ġeref Kartı Sahibi, Gazeteci ve Yazar olan Sn. Naim ġafak TĠRALĠ Amcamız; Sait Faik Ekolü Hikayecilerimizdendir. Ġnce hiciv ve Derin DüĢünce mahsulü Hikayelerini, Park, YirmibeĢ KuruĢa Amerika, AĢka Kitakse, Piraziz Nire-Berlin Nire gibi Okuyucunun gönlünde taht kurmuģ BaĢyapıtlar haline dönüģmüģ, Yirmiden fazla kitapta toplamıģtır. Galasaraylılar Derneği Üyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası Yön. Kurulu Üyesi ve TÜRK DĠLĠ Dergisi BaĢyazarlarındandır. Ġki Dönem CHP Giresun Milletvekili olarak, Ülkemize Üstün Hizmetlerde bulunmuģtur. Merhum Naim Bey Amcamıza, Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet ve Mağfiret, Kederli Ailesine, Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

8 Reyhan Ayhan SAKALLIOĞLU Doğum Tarihi : 1932 Vefat Tarihi : 17.Ağustos.1999 Sn. R. Ayhan SAKALLIOĞLU Bey, 17.Ağustos.1999 Marmara Depreminde, ELMAS Otel Enkazında kalarak Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Sn. Filiz SAKALLIOĞLU hanımefendi ile Evli ve 3 Çocuk babası olan Merhum, 17 ve 18 Dönem Sakarya Milletvekili olarak, Sakarya mıza ve Ülkemize Üstün Hizmetlerde bulunmuģtur. Holding Grubumuz Hukuk MüĢaviri olan ve 12 Eylül sonrası, 1983 seçimlerinde Sakarya Milletvekili olan Saygıdeğer Büyüğümüz R. Ayhan SAKALLIOĞLU, M.D.P., H.D.P. ve ANAVATAN Partisinin Genel BaĢkan Yardımcılıkları ve Meclis Anayasa ve DıĢ iģleri Komisyonu Üyelikleri YapmıĢtır. Merhum, R. Ayhan SAKALLIOĞLU Ağabeyimize, Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet ve Mağfiret, Kederli Ailesine ve PEKġEN Camiasına, Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

9 Mustafa ÜSTÜNEL Doğum Tarihi : 1924 Vefat Tarihi : Merhum Mustafa ÜSTÜNEL Büyüğümüz, PEKġEN Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. A.ġ. de Ortağımız ve Yön. Kur. BĢk. vekilimiz iken, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Sn. Nevin ÜSTÜNEL Hanımefendi ile Evli ve 1 Kız Babası olan, Saygıdeğer Büyüğümüz, Mustafa ÜSTÜNEL Beyefendi, BEġĠKTAġ Jimnastik Kulübü, Yönetim Kurulu, Kongre ve Divan Üyeliği, Divan BaĢkanlığı ve Disiplin Kurulu BaĢkanlığı görevlerinde bulunmuģtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

10 Halil Doğan SIĞINDI Doğum Tarihi : Vefat Tarihi : Merhum, Halil Doğan SIĞINDI Büyüğümüz PEKġEN & SAFEMATIC A.ġ. Fabrikamızın KuruluĢunda ( ), Ġlk Fabrika Müdürümüz olarak, KuruluĢ, Yatırım, ĠĢletmeye alma ve Yatırım Tevsi projelerimizde Engin Deneyimi ile bizlere önder olmuģtur. Ġki Erkek Evlat sahibi olan Doğan Abimiz, Yıldız Teknik Üniv. den Mak. Müh. Olarak Mezun olduktan sonra sırasıyla, 1961 de SEKA Kağıt Fab. Ġzmit, 1964 de US Royal (Uniroyal) Adapazarı tesislerinde çalıģtı. Askerlik sonrası,1968 de T. PIRELLI Ġzmit tesislerinde iģbaģı yaptı ve Emekliliğine kadar, Makine Mühendisi olarak ÇalıĢtı. T. PIRELLI Ġzmit Fabrikası 2. Tevsi Projesinin tamamını deruhte etti. D.K.N. Mak. Tes. Ltd. ġti. nin Kurucu Ortağıdır. SADÖKSAN A.ġ. ninde kuruluģunda önemli hizmet ve katkıları olmuģtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar diliyoruz.

11 Emin KAR Doğum Tarihi : 1925 Vefat Tarihi : 2003 Merhum, Emin KAR (Pala Emin Amcamız), PEKġEN Grubu muzda Merhum Dedemiz Muhtar Ahmet PEKġEN in Yadigarı, Manevi Evladı ve Can Dostumuz olarak, 60 yılı aģkın PEKġEN Ailesine Hizmet etmiģtir. PEKġEN Ailesi ve ĠĢ yerleri olarak BaĢladığı Ġlk ve Tek ĠĢinden Emekli olmuģtur. Sadakati, Dostluğu ve Babalığını, Hiçbir zaman Unutmayacağız. Uzun Süren Hastalığı sonucunda, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

12 Hüseyin ĠġÇĠ Merhum, Hüseyin ĠġÇĠ Ağabeyimiz (Uzun Hüseyin, Çorumlu Hüseyin), PEKġEN Grubumuzda Uzun yıllar Hizmet etmiģtir. PEKġEN & SAFEMATIC A.ġ. Üretim ġefimiz Aydın ĠġÇĠ ve Eski Personelimiz Ayhan ĠġÇĠ nin Muhterem Babası dır. Elim bir Trafik Kazasında Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

13 Murat UZUN Doğum Tarihi : Vefat Tarihi : Merhum, Murat UZUN KardeĢimiz, PEKġEN Grubu muzda 5,5 yılı aģkın Muhasebe Ģefi ve Bilahare, Vefatına kadar 3 yılda (S.M.) Serbest Muhasebecimiz olarak Hizmet etmiģ idi. Sn. Songül UZUN Hanımefendi ile Evli ve 2 Erkek Evlat Babası olan, Merhum Murat UZUN, Ani Kalb krizi nedeniyle, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar diliyoruz.

14 Nuri SAKALLIOĞLU Doğum Tarihi : 1939 Vefat Tarihi : Merhum, Nuri SAKALLIOĞLU Büyüğümüz (Nuri Babamız, Koca Ustamız), PEKġEN & SAFEMATIC A.ġ. Fabrikamızın KuruluĢundan (1988) Emekli olduğu 2003 yılına kadar Grubu muzda Üretim Grup Md.lüğüne kadar Her bölümde, Uzun yıllar Hizmet etmiģtir. Merhum Emekliliğinden sonra, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

15 Remzi PAKALIN Doğum Tarihi : 1928 Vefat Tarihi : 1998 Merhum, Remzi PAKALIN Amcamız, ( Remzi Babamız, Non-Stop Remzi Abimiz) PEKġEN Grubumuz ĠSTANBUL Ekibinde, Uzun yıllar, SatıĢ Grubumuzda, SatıĢ Temsilciliği, Teslimat ve Tahsilat sorumlusu olarak Hizmet etmiģtir. Grubumuzdan emekli olduktan yıllar sonra Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢarak aramızdan ayrılmıģtır. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

16 Nevzat GÖKÇE Doğum Tarihi : 1953 Vefat Tarihi : 1997 Merhum Nevzat GÖKÇE, (Motorize Nevzat), PEKġEN Grubumuz ĠSTANBUL Ekibinde, 15,5 yıl gibi Uzun bir süre Lojistik Hizmet ve Tahsilat sorumlusu olarak Hizmet etmiģtir. Merhum Grubumuzdan ayrıldıktan yıllar sonra, Çok Genç yaģta Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢarak aramızdan ayrılmıģtır. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

17 Yahya BAġAR Doğum Tarihi : 1939 Vefat Tarihi : 1992 Merhum Yahya BAġAR Ağabeyimiz, (Tek Kibrit Yahya), PEKġEN Grubumuz Sakarya, Akaryakıt Ġstasyonu ve Merkez Muhasebe ekibinde Uzun yıllar Hizmet etmiģtir. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

18 Erdoğan ÖZGEN Doğum Tarihi : 1954 Vefat Tarihi : 2008 Merhum Makina Mühendisi Erdoğan ÖZGEN Bey (Şakacı / Muzip), PEKġEN Grubumuz ĠSTANBUL Ekibinde, Fasılalarla 12 yıl gibi Uzun bir süre, Bölge SatıĢ Temsilcisi, Bölge SatıĢ Md. Görevlerinde bulunmuģ, Grubumuzdan ayrıldıktan yıllar sonra Uzun süren Hastalığı nedeniyle, Çok Genç yaģta Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢarak aramızdan ayrılmıģtır. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

19 Ġbrahim ÖZGÜR Doğum Tarihi : 1922 Vefat Tarihi : 1995 Merhum, Ġbrahim ÖZGÜR (AGA), PEKġEN Grubu muzda Ġlk Serbest Muhasebeci & Mali MüĢavirimiz olarak görev AlmıĢtır. Grubumuza Uzun Yıllar Hizmet EtmiĢtir. BaĢkanımız Sn. Mustafa PEKġEN in Yakın Dostu olarak, 30 yılı aģkın süre PEKġEN Grubuna Hizmet etmiģtir. Sadakati, Dürüstlüğü, Dostluğu ve Babalığını, Hiçbir zaman Unutmayacağız. Uzun Süren Hastalığı sonucunda, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

20 Hasan Basri GÜRLER Doğum Tarihi : 1928 Vefat Tarihi : 1983 Merhum, Hasan Basri GÜRLER Amcamız, PEKġEN Grubu muzda yılları arasında, Merkez Muhasebe ve Mali ĠĢler Md. olarak, Uzun yıllar Hizmet etmiģtir. Merhum Emekliliğinden sonra, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

21 Sami BĠRDAĞ Doğum Tarihi : 1952 Vefat Tarihi : 1983 Merhum, Sami BĠRDAĞ Ağabeyimiz, PEKġEN Grubu muzda, EMĠRTAġ A.ġ. ġirketimiz Merkez Mağazasında, Yedek Parça SatıĢ ġefi olarak Uzun yıllar Hizmet etmiģtir. Merhum Sami BĠRDAĞ Ağabeyimiz, Çok genç yaģta, Elim bir Trafik Kazasında, Hakk'ın Rahmetine ve Rahman a KavuĢmuĢtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

22 Salih KILIÇ Doğum Tarihi : 1963 Vefat Tarihi : 1994 Merhum, Salih KILIÇ, PEKġEN & SAFEMATIC A.ġ. Fabrikamızın KuruluĢunda ( ) arası, Bakım Onarım ve Kaynak Ustası olarak Hizmet etmiģtir. Grubumuzdan Ayrıldıktan Üç yıl sonra ĠĢ Kazasına, Hakk'ın Rahmetine KavuĢmuĢtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

23 Sabri KOCAOSMANOĞLU Doğum Tarihi : 1942 Vefat Tarihi : 2008 Merhum, Sabri KOCAOSMANOĞLU, PEKġEN Grubu muz Sakarya, Akaryakıt Ġstasyonu, Lojistik Grubunda, BaĢ ġöför olarak, Uzun yıllar Hizmet etmiģtir. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

24 Ġbrahim ÖZSOY Doğum Tarihi : 1924 Vefat Tarihi : 2008 Merhum, Ġbrahim ÖZSOY Amcamız, Uzun Yıllar, BaĢkanımız Sn. Mustafa PEKġEN in Özel ġöförlüğünü yapmıģtır. PEKġEN Grubu muz Sakarya, Akaryakıt Ġstasyonu, Lojistik Grubunda, BaĢ ġöför olarak, Uzun yıllar Camiamıza Hizmet etmiģtir. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

25 Celal BĠNEKOĞLU Doğum tarihi : Vefat Tarihi : Merhum, Celal BĠNEKOĞLU Amcamız, (Celal Usta - Tatar Usta) PEKġEN Grubu muz Ģirketi EMĠRTAġ A.ġ. de, Sakarya, INTERNATIONAL HARVESTER Servis Ġstasyonu, Servis Müdürü olarak, Uzun yıllar Hizmet etmiģtir. Emekliliğinden sonra, Hak kın Rahmetine KavuĢmuĢtur. Merhuma Yüce Allah (C.C.) dan Rahmet, Kederli Ailesi ile Dost ve Akrabalarına, Sabırlar niyaz ediyoruz.

26

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU ANKARA-KASIM 2013 1 / 438 2 / 438 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: KOMİSYONUN KURULUŞU

Detaylı

Abdullah Kanca yı. TAYSAD daki çalışmalarım

Abdullah Kanca yı. TAYSAD daki çalışmalarım Abdullah Kanca yı 1965'ten bugüne işimizi emekle, sevgiyle büyütüp geliştirdik. Küçük bir atölyeden buralara gelmenin manevi gururunu yaşıyoruz. Hizmetlerimize gelince, özellikle ihracat bakımından bu

Detaylı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı ISSN: 2146-037X YIL: 15 SAYI: 31 EYLÜL 2014 vatan Bu toprakları yapan kahraman atalarının izinde Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Bu toprakları vatan yapan kahraman

Detaylı

TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet

TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet Türkiye de kooperatif düşüncesinin ve hareketinin gelişimi,

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI Zeki ÇEVİK * ÖZET Osmanlı Devleti'nde yedisi Sultan II. Abdülhamid devrinde olmak üzere toplam dokuz kere Sadrazamlık

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

İsmI Lâzım DeğIl. Hatırladıklarım Kırk Ambar. Acar Okan

İsmI Lâzım DeğIl. Hatırladıklarım Kırk Ambar. Acar Okan İsmI Lâzım DeğIl Hatırladıklarım Kırk Ambar Acar Okan İçIndekIler Hatırladıklarım Giriş... 9 1 Aile ve İlkokul... 15 2 Ortaokul... 27 3 Lise... 34 4 Harbiye... 47 5 27 Mayıs a doğru... 59 6 Piyade Okulu...

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SONRASINDA İLK MUHALEFET PARTİSİ: MİLLİ KALKINMA PARTİSİ B. Zakir AVŞAR ve Elif EMRE KAYA Özet ÇalıĢmanın konusu,

Detaylı

TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR

TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR Bir Cumhuriyet Çocuğunun Hayat Hikâyesi TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR İdris Yamantürk Hazırlayan: Osman Çakır Osman Çakır: 1951 yılında Ankara nın Çamlıdere ilçesi Bayındır köyünde doğdu. İlk, orta ve lise

Detaylı

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Muğla 3-2-1 ile www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

Sayı / Number 83 Ocak -Şubat / January-February 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır.

Sayı / Number 83 Ocak -Şubat / January-February 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. İlköğretim Okullarında Gürültüden Rahatsızlığın Alan Çalışmalarına Bağlı Olarak Saptanması Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı (VRF) İklimlendirme Sistemleri Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500

Detaylı

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz. ANKARA BAROSU

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL YIL: 6 / 2014 SAYI:

ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL YIL: 6 / 2014 SAYI: ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL YIL: 6 / 2014 SAYI: 31 TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI DERNEĞİ NİN TEN BAKIŞ İSTANBUL AIR SHOW Çİnİ Sanatımız Sır İle pişen toprak Ebola: Dünya Sağlık Örgütü halk

Detaylı

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2014 1 NİN 23 MART 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00 DA DİVAN OTELİ İSTANBUL DA TOPLANAN 50. ORTAKLAR GENEL KURULU NA SUNULAN FAALİYET RAPORUDUR İstanbul Ticaret Odası

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

Yüksel olarak, yarım asra yayılan mesleki

Yüksel olarak, yarım asra yayılan mesleki Yüksel olarak, yarım asra yayılan mesleki deneyimimiz ve başarılarımız, kurumsal sorumluluğumuz ve iş ahlakımızdan kaynaklanıyor. Bu doğrultuda 2006 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler

Detaylı

SAKARYA VALİLİĞİ PROTOKOL LİSTESİ

SAKARYA VALİLİĞİ PROTOKOL LİSTESİ ADI SOYADI GÖREVİ İŞ TELEFONU 1 Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı (Sakarya Milletvekili) 0312 420 5608-09 2 Hüseyin Avni COŞ Vali 251 35 00-01 - 02 3 T.B.M.M ÜYELERİ Ayhan Sefer

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Mektuba, manşete değil millete bakarız

Mektuba, manşete değil millete bakarız İSTANBUL DA RAMAZAN HEYECANI SÜRÜYOR 2 de AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te Kadın Kollarımız geleneksel iftar sofrasını kurdu 6 da İl Gençlik Kolları Geleneksel Vefa İftarı

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

TRABZON DA VATAN CEPHESİ (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960) Zehra Arslan *

TRABZON DA VATAN CEPHESİ (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960) Zehra Arslan * TRABZON DA VATAN CEPHESİ (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960) Zehra Arslan * Özet Adnan Menderes 12 Ekim 1958 tarihinde Manisa da yaptığı konuşmada muhalefetin yıkıcı faaliyetlerine karşı tüm vatandaşları kapsayacak

Detaylı

06 Temmuz 2015 PAZARTESİ YIL: 2 SAYI: 562 FİYATI: 40 KRŞ.

06 Temmuz 2015 PAZARTESİ YIL: 2 SAYI: 562 FİYATI: 40 KRŞ. 06 Temmuz 2015 PAZARTESİ YIL: 2 SAYI: 562 FİYATI: 40 KRŞ. Hükümetin henüz kurulamaması nedeniyle 17 bin Ahıskalıya verilmesi planlanan vatandaşlıkla ilgili olarak Ahıskalı vatandaşlarda oluşan endişenin

Detaylı