MADDE GÜVENLİK BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE GÜVENLİK BELGESİ"

Transkript

1 MADDE GÜVENLİK BELGESİ (EC) No. 1907/2006 nolu Yönetmelik uyarınca Madde Güvenlik Bilgisi, BASF Tarih/Revize: Versiyon: 2.0 Ürün: HISTICK SOYA (ID No /SDS_GEN_EU/EN) Basım Tarihi: BÖLÜM 1: Maddenin/Karışımın ve Firmanın/Taahhüttün Tanımlanması 1.1 Ürün Tanımlayıcı HISTICK SOYA 1.2 Maddenin veya karışımın tanımlanmış ilgili kullanımları ve tavsiye edilen kullanımı İlgili tanımlanmış kullanımlar: Biyolojik Faydalı Madde 1.3 Madde güvenlik belgesi tedarikçisinin detayları Firma: BASF SE Ludwigshafen ALMANYA Bitki Koruma Bölümü Operasyon Tel: adresi: 1.4 Acil Durum Telefonu Uluslararası Acil Numarası: Tel: BÖLÜM 2: Tehlike Tanımı 2.1 Madde veya Karışımın Sınıflandırılması 1272/2008 [CLP] No lu Yönetmeliğe (EC) göre GHS kriterine göre bu ürün için sınıflandırmaya ihtiyaç yoktur. 67/548/EEC veya 1999/45/EC No lu Direktife göre Olası Tehlikeler: Eğer depolama ve kullanım için belirtilen yönetmelikler/notlar dikkate alınırsa bilinen bir tehlikesi yoktur.

2 2.2 Etiket Elementleri Global Uyum Sistemi, EU (GHS) GHS kriteri uyarınca, bu ürün herhangi bir tehlike uyarısı etiketi gerektirmez. 67/548/EEC veya 1999/45/EC No lu Direktife göre EEC Direktifleri : EC Direktifi uyarınca, bu ürün herhangi bir tehlike uyarısı etiketi gerektirmez. 2.3 Diğer Tehlikeler 1272/2008 [CLP] No lu Yönetmeliğe (EC) göre Bölüm 12 ye bakınız PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Bu bölümde sınıflandırma sonuçlanmayan ama karışım veya maddenin tüm tehlikelerine katkıda bulunabilecek diğer tehlikelerle ilgili uygulanabilir bilgi temin edilmişse. BÖLÜM 3: İçeriğe ait Bileşim/Bilgi 3.1 Maddeler 3.2 Karışımlar Kimyasal doğa: Biyolojik faydalı organizma içerir Tehlikeli İçerikler (GHS) 1272/2008 [CLP] No lu Yönetmeliğe (EC) göre: Tehlikeli bir içerik içermez Tehlikeli İçerikler 1999/45/EC No lu Direktife göre: Tehlikeli bir içerik içermez BÖLÜM 4: İlk Yardım Tedbirleri 4.1 İlk Yardım tedbirlerinin tanımlaması Kirlenmiş kıyafetleri çıkartın Solunmuşsa: Hastayı sakin tutun, temiz havaya çıkartın Deri Teması: Su ve sabunla iyice yıkayın. Gözle Teması: Akan bir suyun altında göz kapakları açık bir şekilde en az 15 dakika boyunca yıkayın Sindirim: Ağzı çalkalayın ve bir miktar su için 4.2 Akut ve gecikmiş, en önemli semptomlar ve etkiler Semptomlar: İnsan vücudunun ürüne karşı bilinen bir reaksiyonu yoktur 4.3 Acil tıbbi yardım ve özel tedavi gerektiren durumlar Tedavi: Semptomatik tedavi (dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar) BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Tedbirleri 5.1 Söndürücü maddeler Uygun söndürücü maddeler: su spreyi, kuru toz, köpük Güvenlik nedeni ile uygun olmayan söndürücü maddeler: karbon dioksit 5.2 Maddeden veya karşımdan kaynaklanabilecek özel tehlikeler Karbon monoksit, karbon dioksit, nitrojen oksit v.b. bahsedilen maddeler yangın esnasında salınabilir.

3 5.3 Yangını söndürenler için tavsiyeler Özel koruyucu ekipman: Bağımsız nefes alma aparatı ve kimyasal koruyucu kıyafet giyin Ek Bilgi: Söndürücü suyu ayrı olarak toplayın, kanalizasyona veya atık sulara bulaşmasına izin vermeyin. Yangın molozlarının ve kirlenmiş suların imhasını resmi yönetmeliklere göre yapın. Yangın veya patlama halinde dumanı solumayın. Eğer yangına maruz kaldıysa, ambalajları su ile spreyleyerek soğutun. BÖLÜM 6: Kazara Salınma Tedbirleri 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Tozumadan kaçının. Kişisel koruyucu kıyafet kullanın. Deri, göz ve kıyafetler ile temastan kaçının 6.2 Çevresel önlemler Toprak altına ve üstüne boşaltmayın. Kanallara, yerüstü sularına ve yeraltı sularına bulaştırmayın. 6.3 Sınırlama ve temizleme için metotlar ve maddeler Küçük miktarlar için: Toz emici maddelerle sınırlandırın ve imha edin Geniş miktarlar için: Süpürün ve küreyin. Tozumadan kaçının. Emilen maddeyi yönetmeliklere uygun olarak imha edin. Atıkları etiketlenebilen ve mühürlenebilen uygun varillerde muhafaza edin. Kirlenmiş yerleri ve nesneleri su ve deterjan ile iyice yıkayın, çevresel yönetmelikleri takip edin. 6.4 Diğer bölümler için referans Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma ve atık değerlendirmeleri hakkında bilgileri 8. ve 13. Bölümde bulabilirsiniz. BÖLÜM 7: Kullanım ve Depolama 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Eğer doğru bir şekilde depolanırsa ve düzgün kullanılırsa özel bir önleme gerek yoktur. Depoların ve çalışma alanlarının iyice havalandırıldığından emin olun. Kullanım esnasında bir şey yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Molalarda ve mesai sonunda el ve yüz yıkanmalıdır. Yangın ve patlamaya karşı önlemler: Tozumadan kaçının. Toz hava ile karışırsa paylayıcı bir karışım oluşturabilir. Elektro statik yüklenmeyi ( ateşleme kaynakları çok temiz tutulmalıdır) engellemek için yangın söndürücüler el altında tutulmalıdır. 7.2 Karışamayabilirlik dahil güvenli depolama için şartlar Depolama ile ilgili ek bilgi: Isıdan uzak tutun. Neme karşı koruyun. Direk güneş ışığından uzak tutun. Donmaya karşı koruyun. Depolama stabilitesi: Depolama sıcaklığı 5 C. Isıdan ve soğuktan koruyun. Donmadan kaçının. 5 C nin altındaki sıcaklıklardan koruyun. Eğer ürün belirtilen sıcaklığın altında uzun süreli depolanırsa, ürünün özelliklerinde değişiklikler meydana gelebilir. 25 C nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyun. Eğer ürün belirtilen sıcaklığın üstünde uzun süre depolanırsa, ürünün özelliklerinde değişiklikler meydana gelebilir. 7.3 Özel nihai kullanımlar Bölüm 1 de tanımlanan ilgili kullanımlar için bu Bölüm 7 deki tavsiyeler gözlemlenir.

4 BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma 8.1 Kontrol parametreleri Mesleki maruz kalma limitleriyle bileşenler: Herhangi bir mesleki maruz kalma limiti bilinmemektedir. 8.2 Maruz kalma kontrolleri Kişisel korunma ekipmanları Solunum koruması: Solunum koruması gerekli değildir. El koruması: Uzun süreli ve direk temasta kimyasala uygun dayanıklı güvenlik eldivenleri (EN 374) (tavsiye edilir: koruyucu içerik 6, EN 374 e göre > 480 dakika nüfuz etme süresine eşdeğer): nitril lastik (0,4 mm), kloropin lastik (0,5 mm), bütil lastik (0,7 mm) ve diğerleri Göz koruması: Yan korumalı güvenlik gözlükleri (çerçeveli gözlük) (EN 166) Vücut koruması: Vücut koruması harekete ve olası maruz kalmaya bağlı olarak seçilmelidir; önlük, Koruyucu botlar, kimyasala karşı koruyucu kıyafet (sıçrama durumunda EN e göre veya tozuma Durumunda EN ISO ye göre) Genel güvenlik ve hijyen tedbirleri İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik tedbirlerine uygun olarak kullanın. Kapalı iş kıyafetlerinin giyilmesi tavsiye edilir. İş kıyafetlerini ayrı olarak muhafaza edin. BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine bilgiler Formu: katı Renk: koyu kahveden siyaha Koku: topraksı Koku eşiği: solunuma bağlı olası sağlık tehlikesi nedeniyle belirlenmemiştir ph değeri: yaklaşık 5-7 (1 % (m), 20 C) Erime derecesi: Kaynama derecesi: Parlama noktası: Buharlaşma oranı: Yanıcılık: yapısına ve bileşimine bağlı olarak yanıcı olduğuna dair bir belirti yoktur Düşük patlama sınırı: bu ürünle olan deneyimimiz sonucunda ve bileşimiyle ilgili bilgimize göre ürün uygun kullanıldığı müddetçe ve amaçlandığı üzere kullanılırsa herhangi bir tehlike beklemiyoruz. Üst patlama sınırı: bu ürünle olan deneyimimiz sonucunda ve bileşimiyle ilgili bilgimize göre ürün uygun kullanıldığı müddetçe ve amaçlandığı üzere kullanılırsa herhangi bir tehlike beklemiyoruz. Buhar basıncı: İlgili buhar yoğunluğu (hava): Suda çözünürlük: çözünemez n-oktanol/su daki ( loh kow) ayrışma katsayısı:

5 Kendiliğinden ateşleme: yapısal özelliklerine göre bu ürün kendinden yanan olarak sınıflanmaz Termal dekompozisyon: belirtildiği gibi depolanırsa dekompozisyon oluşmaz Viskozite, dinamik:, ürün katıdır Patlama tehlikesi: ürün patlayıcı değildir, ancak hava/toz karışımından bir toz patlaması oluşabilir. Yangını tetikleyici özellikler: yapısal özelliklerine göre ürün oksitleyici olarak sınıflandırılmaz 9.2 Diğer bilgiler Kütle yoğunluğu: 200-1,200 kg/m3 Diğer bilgiler: gerekliyse, diğer fiziksel ve kimyasal parametre bilgileri bu bölümde belirtilmiştir. BÖLÜM 10: Stabilitesi ve Reaktivitesi 10.1 Reaktivite Belirtildiği gibi depolanıp kullanılırsa tehlikeli bir reaksiyon oluşturmaz Kimyasal stabilitesi Belirtildiği gibi depolanıp kullanılırsa ürün stabildir Tehlikeli reaksiyon olasılığı Belirtildiği gibi depolanıp kullanılırsa tehlikeli bir reaksiyon oluşturmaz Kaçınılacak durumlar Madde güvenlik belgesi Bölüm 7 ye bakınız Kullanım ve Depolama 10.5 Karışamayacağı maddeler Kaçınılacak maddeler: kuvvetli asitler, bazlar, oksitleyici maddeler 10.6 Tehlikeli ayrışma maddeleri Tehlikeli ayrışma maddeleri: Belirtildiği gibi depolanıp kullanılırsa tehlikeli ayrışma maddesi oluşmaz. BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgiler 11.1 Toksikolojik etkileri üzerine bilgiler Akut toksisite Akut toksisitenin değerlendirilmesi: Esas itibariyle tek bir sindirimde toksik değildir. Solunumda toksik değildir. Esas itibariyle tek bir deri temasında toksik değildir Tahriş Tahriş edici maddelerin değerlendirilmesi: Deriye tahriş edici değildir. Gözlere tahriş edici değildir. Solunum Sistemi/Deri Duyarlılığı Duyarlılığın değerlendirilmesi: Deri duyarlılığı potansiyeli kanıtı yoktur. Germ hücresi mutajenitesi Mutajenite değerlendirmesi: ürün test edilmemiştir. Beyan bireysel bileşenlerin özelliklerinden derlenmiştir. Mutajenite testleri genotoksik potansiyel belirtmemiştir. Kanserojenite Kanserojenite değerlendirmesi: ürün test edilmemiştir. Beyan bireysel bileşenlerin özelliklerinden derlenmiştir. Çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan deneyler kanserojen etki sonucu vermemiştir. Üreme toksisitesi Üreme toksisitesinin değerlendirilmesi: ürün test edilmemiştir. Beyan bireysel bileşenlerin özelliklerinden derlenmiştir. Çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan deneyler üreme zayıflaması sonucunu

6 vermemiştir. Gelişimsel toksisite Teratojenitenin değerlendirilmesi: ürün test edilmemiştir. Beyan bireysel bileşenlerin özelliklerinden derlenmiştir. Evcil hayvanlara toksik olmayan dozlarla yapılan çalışmalar herhangi bir gelişimsel toksisiteyi göstermemiştir. Tekrarlı doz toksisitesi ve spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) Tekrarlı doz toksisitesinin değerlendirilmesi: ürün test edilmemiştir. Beyan bireysel bileşenlerin özelliklerinden derlenmiştir. Hayvanlara tekrarlı uygulama sonrası herhangi bir madde-spesifik organ toksisitesine rastlanmamıştır. Diğer ilgili toksisite bilgisi Yanlış kullanım sağlığa zararlı olabilir. BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi 12.1 Toksisite Sucul toksisitenin değerlendirilmesi: Yüksek bir olasılıkla bu ürün sucul organizmalara akut olarak zararlı değildir. Balıklara zehirliliği: Veri mevcut değildir Sucul omurgasızlar: Veri mevcut değildir Sucul bitkiler: Veri mevcut değildir Süreklilik ve parçalanabilirlik Biyoparçalanabilirliğin ve eliminasyonun (H2O) değerlendirilmesi: ürün test edilmemiştir. Beyan bireysel bileşenlerin özelliklerinden derlenmiştir. Biyoparçalanabilirdir Biyobirikim potansiyeli Biyobirikim potansiyelinin değerlendirilmesi: ürün test edilmemiştir. Beyan bireysel bileşenlerin özelliklerinden derlenmiştir. Biyobirikim potansiyeli: Şu anki bilgilerimize göre, olumsuz negatif ekolojik etki beklenmemektedir 12.4 Toprakta hareketlilik Çevresel bölümler arasında ulaşımın değerlendirilmesi: Ürünün özelliklerine istinaden imkansızdır 12.5 PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Ürün PBT veya vpvb (çok ısrarlı/çok birikimli) kriterlerine uygun bir madde içermemektedir Diğer yan etkiler Bu ürün 2037/2000 nolu (EC) Yönetmeliğinde Ek 1 de yer alan ozon tabakasına zarar veren maddelerin hiçbirini içermez Ek bilgi Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler: Bu ürünü çevreye kontrol dışında salıvermeyin.

7 BÖLÜM 13: Atık İmha Değerlendirmeleri 13.1 Atık uygulama metotları Yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir veya yakılmalıdır. Kirlenmiş ambalajlar: Kirlenmiş ambalajlar mümkün olan en kısa sürede boşaltılması ve ürünün imha yoluyla aynı şekilde imha edilmelidir. BÖLÜM 14: Nakliye Bilgisi Kara nakliyesi ADR: UN geçerli yükleme adı: Nakliye tehlike sınıfı: Paketleme grubu: RID: UN geçerli yükleme adı: Nakliye tehlike sınıfı: Paketleme grubu: Ülke içi su yolları nakliyesi ADN UN geçerli yükleme adı: Nakliye tehlike sınıfı: Paketleme grubu: Ülke için su yolu aracı Nakliyesi: Değerlendirmeye alınmamış

8 Deniz nakliyesi IMDG UN geçerli yükleme adı: Nakliye tehlike sınıfı: Paketleme grubu: Hava nakliyesi IATA/ICAO UN geçerli yükleme adı: Nakliye tehlike sınıfı: Paketleme grubu: 14.1 UN Numarası Yukarıdaki tablolarda yer alan ayrı yönetmeliklere göre UN Numarası için bağlantılı girişlere bakın 14.2 UN geçerli yükleme adı Yukarıdaki tablolarda yer alan ayrı yönetmeliklere göre UN geçerli yükleme adı için bağlantılı girişlere bakın 14.3 Nakliye tehlike sınıfları Yukarıdaki tablolarda yer alan ayrı yönetmeliklere göre Nakliye tehlike sınıfları için bağlantılı girişlere bakın 14.4 Paketleme grubu Yukarıdaki tablolarda yer alan ayrı yönetmeliklere göre Paketleme grubu için bağlantılı girişlere bakın 14.5 Çevresel riskler Yukarıdaki tablolarda yer alan ayrı yönetmeliklere göre Çevresel riskler için bağlantılı girişlere bakın 14.6 Kullanıcı için özel önlemler Yukarıdaki tablolarda yer alan ayrı yönetmeliklere göre Kullanıcı için özel önlemler için bağlantılı girişlere bakın 14.7 MARPOL73/78 ve IBC Kod Bölüm II uyarınca Dökme olarak nakliye Yönetmelik : Değerlendirmeye alınmamıştır Onaylı sevk : Değerlendirmeye alınmamıştır Kirlilik adı : Değerlendirmeye alınmamıştır Kirlilik sınıfı : Değerlendirmeye alınmamıştır Sevk tipi : Değerlendirmeye alınmamıştır

9 BÖLÜM 15: Yönetmelik Bilgisi 15.1 Maddeye/ürüne özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelikler/kanunlar Bu madde güvenlik formunda belirtilmeyen diğer yönetmelikler uygulanırsa, bu alt bölümde açıklanır 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmeleri Karışım için güvenli kullanım değerlendirmesi yapılmıştır ve sonuçları güvenlik bilgi formunun 7 ve 8. bölümlerinde belirtilmiştir. BÖLÜM 16: Diğer Bilgiler Burada yer alan bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerinize dayanmaktadır ve güvenlik gereklilikleri dikkate alınarak ürün tanımlaması yapılmıştır. Veriler ürünün spesifikasyonlarını tanımlamaz. Bu madde güvenlik bilgi formunda yer alan bilgilerden ürünün belirli bir amaca uygunluğu ve özelliklerini taşıdığı sonucu çıkarılamaz. Ürünün mevcut yasalar ve yönetmelikler gözetilerek yasal haklarının korunması alıcının sorumluluğu altındadır. NOT: Burada yer alan bilgiler İngilizce den Türkçe ye tarafımızdan çevrilmiştir.

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi INTERVIX PRO Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi PYRADEX T Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu ACROBAT PLUS. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi

Güvenlik Bilgi Formu ACROBAT PLUS. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/10 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi ACROBAT PLUS Kullanım: tarım ilaçları, fungisit Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic.

Detaylı

Kullanım: Köpük maddeleri üretimi için genleştirici madde içeren plastik

Kullanım: Köpük maddeleri üretimi için genleştirici madde içeren plastik Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Neopor F 5300 Plus Kullanım: Köpük maddeleri üretimi için genleştirici madde içeren plastik Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Detaylı

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ultramid B40 L Kimyasal adı: polyamide (PA 6) Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E Tarihli Güvenlik Veri Levhası 5/2/2015, Uyarlamalar 1 BÖLÜM 1: Madde/karışımın ve şirket/üstlenicinin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Preparatların tanımlanmaları: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 14563 Materyal

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Formula 5 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3 Güvenlik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193160 CAS No 7681-52-9 EINECS No 231-668-3 Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorit Kimyasal Formülü NaOCl Yapısal Formülü

Detaylı