İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU RAPORU... 2 Giriş... A-ANKOS PERSONEL DEĞİŞİM PROGRAMI... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU RAPORU... 2 Giriş... A-ANKOS PERSONEL DEĞİŞİM PROGRAMI... 4"

Transkript

1 İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU RAPORU... 2 Giriş... 2 A-ANKOS PERSONEL DEĞİŞİM PROGRAMI... 4 Giriş... 4 Amacı...5 Uygun Personel... 5 Uygulanacak Yöntemler... 5 Başvuru Şartları Programın Süresi... 6 BÖLÜM 1: GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR BÖLÜM 2: PERSONEL DEĞİŞİMİ... 7 B- Yüksek Öğretim Kurumu Kütüphaneleri / Bilgi Merkezleri Arası Kaynak Paylaşımı Tanım Amaç ve İçerik... 9 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU KÜTÜPHANE / BİLGİ MERKEZLERİ ARASI KAYNAK PAYLAŞIM YÖNERGESİ (TASLAK METİN) İstekte bulunan tarafın sorumlulukları Yazılı Politikalar Gizlilik Tam Bibliyografik Alıntı En Uygun Sağlayıcının Tanımlanması İsteğin Gönderimi Kopyalama İstekleri İsteyen Tarafın Sorumluluğu İade Tarihi ve Kısıtlamalar Uzatmalar Geri Çağırma Nakliye Sağlayan Tarafın Sorumlulukları Ödünç Verme Politikası Materyal Formatı Gizlilik Tam Vaktinde İşlem İsteğin Tanımlanması İade Tarihi ve Kullanım Kısıtlamaları Dağıtım ve Paketleme Uzatmalar Geri Çağırma Hizmetin Askıya Alınması Anlaşmazlık... 14

2 İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU RAPORU Araştırmanın Başlangıç Tarihi:15 Mart 2007 Araştırmanın Tamamlanma Tarihi:21 Mayıs 2007 Giriş İşbirliği Araştırma Grubu Eylül 2006 tarihlerinde,yakın Doğu Üniversitesi nde yapılan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Kısa sürede çalışmalarına başlayan grup ilk taslak raporunu 9 Aralık 2006 tarihinde Koç Üniversitesi nde yapılan Yürütme Kurulu toplantısında sunmuştur. Bu sunumda İşbirliği Araştırma Grubunun faaliyet alanları belirlenmiş ve Grubun faaliyet alanın çok geniş olmasının yanında daha önce kurulmuş olan ILL Grubunun faaliyet alanı ile çakıştığı belirtilmiş bunun üzerine YK, her iki grubun birleştirilmesine ve İşbirliği Araştırma Grubu adı altında faaliyet göstermesine karar vermiştir. Grup ilk toplantısını İstanbul da bulunan üyelerin katılımı ile 15 Mart 2007 tarihinde Kadir Has Üniversitesi nde yapmış ve öncelikli çalışma alanlarını ANKOS Personel Değişim Programı nın hazırlanması,kullanılmakta olan ILL formunun yeniden düzenlenmesi, formun tüm ILL süreçlerini kapsayacak biçimde elektronik ortama aktarılması ve ulusal düzeyde bir kaynak paylaşım yönergesi hazırlanması olarak belirlemiştir. Toplantıda alınan kararlar gereği grup içinde görev dağılımı yapılmış, bu bağlamda İstanbul dışındaki üyeler ANKOS Personel Değişim Programı Taslağının hazırlanması için, İstanbul daki üyeler ise halen kullanılmakta olan ILL formunun elektronik ortama aktarılması ve ulusal düzeyde kaynak paylaşım yönergesinin hazırlanması için çalışmaya başlamışlardır. ILL formunun elektronik ortama aktarılması için ulusal ve uluslararası düzeyde var olan uygulamalar değerlendirilirken yalnızca formun elektronik ortama aktarılmasının tek başına büyük bir anlam taşımayacağı, ILL süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde (toplu katalog, ortak arayüz, ödünç verme süreçleri, süreçlerin takibi ve raporlanması) otomasyona geçirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Böyle bir otomasyon sisteminin kurulabilmesi için finansal kaynağa, yetişmiş insan gücüne (programcı ve kütüphaneci) ve zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Elbette bu girişimlerin sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi için ülkemizdeki tüm üniversitelerin ve yüksek öğretim kurumlarının üzerinde uzlaşma sağlayacağı bir yazılı ILL poltikası oluşturulması zorunluluğu vardır. 15 Nisan 2007 tarihinde yine İstanbul da bulunan üyelerin katılımı ile Koç Üniversitesi de yapılan 2. toplantıda Koç Üniversitesi tarafından makale taleplerinin karşılanması için kullanılmakta olan sistem incelenmiştir. Bu toplantı sırasında UNAK-TÜTOK (Türkiye Üniversite Kütüphaneleri Toplu Katalog Projesi) toplu katalog oluşturulması için uzun zamandır çalışmalarda bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu çalışmanın izlenmesine ve gerekli görülmesi halinde olası işbirliği için ANKOS Başkanlığı na bildirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca elde edilen en son bilgilere göre tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı içerisinde yer alan ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün sorumlu birim olduğu Entegre e-kütüphane Projesi kapsamında

3 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, TÜBİTAK (ULAKBİM), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) temsilcilerinin katılımlarıyla bir dizi toplantı yapılmış, bu toplantılar sonucunda ; Eylem Planında sorumlu ve ilgili kuruluşlar arasında bir işbirliği protokolü imzalanmasına, Projenin hayata geçirilme işinin ULAKBİM tarafından üstlenilmesine, Projenin TÜBITAK Araştırma Destek Programları kapsamında projelendirilebilmesi için Kültür Bakanlığı ve ULAKBİM arasında ayrıca bir işbirliği protokolü imzalanarak proje önerisinin TÜBİTAK a sunulmasına karar verilmiştir. Yürütülen çalışmalar sırasında yukarıda belirtilen nedenlerle (finansal kaynak, yetişmiş insan gücü ve zaman) tam otomasyona dayalı bir ILL sisteminin kurulmasının zorluğunun ortaya çıkması karşısında çalışmalar halen kullanılmakta olan matbu ILL formunun gözden geçirilerek günümüz koşullarına uyarlanması, ANKOS web sayfası üzerinden tüm yüksek öğretim kurumlarının online kullanımına sunulması ve yazılı bir ulusal kaynak paylaşım politikasının oluşturulması yönünde yoğunlaşmıştır.diğer yandan personel değişim poltikası için ilk taslak metin hazırlanmış ve grup üyeleri tarafından değerlendirilmiştir. 2 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi nde yapılan üçüncü toplantıda ulusal düzeyde yüksek öğretim kurumları tarafından uygulanmak üzere ekte yer alan Yüksek Öğretim Kurumları Kütüphaneleri/Bilgi Merkezleri Arası Kaynak Paylaşım Yönergesi adlı taslak metnin hazırlanmasına başlanmıştır. İşbirliği Araştırma Grubu nun çalışmaları sonucunda ekte yer alan: A- Personel Değişim Politikası (taslak metin) B-Yüksek Öğretim Kurumları Kütüphaneleri/Bilgi Merkezleri Arası Kaynak Paylaşım Yönergesi (taslak metin) hazırlanmıştır. C- Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Talep Formu (elektronik form) hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Diğer yandan yüksek öğretim kurumlarının kütüphaneleri/bilgi merkezleri arasındaki ödünç yayın işlemlerinin ve süreçlerinin yönetilmesi için bir otomasyon sisteminin geliştirilmesi gerektiği konusunda fikirbirliğine varılmıştır. Ancak böyle bir otomasyon sisteminin geliştirilebilmesi için ; Finansal kaynak yaratılmalıdır, Kütüphaneci ve programcılardan oluşan nitelikli insan gücü sağlanmalıdır. Yaratılacak kaynak ve personel desteğinin yanısıra tüm yükseköğretim kurumlarının böyle bir ortak arayüz ve otomasyon sistemine geçişe niyetli olması,hatta bu niyetin tüm kurumlar tarafından yazılı olarak deklere edilmesi gereklidir.

4 Saygılarımızla. Sema ÇELİKBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Ertuğrul ÇİMEN (Kadir Has Üniversitesi) Gültekin GÜRDAL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Mehmet MANYAS (Sabancı Üniversitesi) Ayhan TUĞLU (Bahçeşehir Üniversitesi) Gülsevil TURAN (Yaşar Üniversitesi) A-ANKOS PERSONEL DEĞİŞİM PROGRAMI (APDP) Personel Değişimi / Profesyonel Ziyaret Giriş Kütüphane/bilgi merkezi personeli eğitiminde karşılıklı değişimin ve işbirliğinin yararlarının bilincinde olan ANKOS yönetimi, üyelerden gelen talep üzerine İşbirliği Araştırma Grubu kurarak işbirliği programlarının geliştirilmesi yönünde yükümlülük üstlenmiştir. Uluslararası ve ANKOS üyesi kütüphane/bilgi merkezleri arasında yapılacak olan personel değişimi ve profesyonel ziyaret programları sayesinde; Katılımcı personelin yaptığı iş ile ilgili yeni fikirler elde etmesi, yaptığı işi geliştirmesi ve değişik kütüphane/bilgi merkezlerindeki işleyişi görerek mesleki deneyimini arttırması sağlanacaktır. Ülkemizde kütüphaneler ve bilgi merkezleri farklı konularda işbirliğine gitmektedirler. Bunları maddelersek ; Toplu katalog hazırlamada işbirliği Kataloglamada işbirliği Belge sağlamada işbirliği Derme geliştirmede işbirliği Konsorsiyum Oluşturma

5 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kütüphanelerde ve okul kütüphanelerinde işbirliği çalışmaları. Personel değişimi ve profesyonel ziyaret programı, Ülkemizdeki kütüphanelerarası işbirliğinde potansiyel uygulama alanları ve işbirliği örneklerine baktığımızda üzerinde pek konuşulmayan, pratikte uygulanmayan bir işbirliği alanında farkındalık yaratacaktır. Amacı Kütüphane/bilgi merkezleri arasındaki Personel Değişimi / Profesyonel Ziyaret programının amacı; çeşitli ölçekteki kütüphane/bilgi merkezlerinde çalışan personelin mesleki eğitim ve gelişimine, bilgi birikimine ve iş tecrübesine katkı sağlamaktır. Uygun Personel Uluslararası ve ANKOS üyesi kütüphanelerde çalışan her seviyeden personel, ara yönetici ve yönetici Uluslararası Personel Değişimi Uluslararası personel değişimini, Üniversitelerdeki Avrupa birliği projeleri ve Erasmus İdari Personel Değişimi programına dahil etmek gerekmektedir. Uluslararası personel değişiminin sürekliliğini saglamak için bir proje gercekleştirilmeli ve AB fonlarından yararlanılmalıdır. Uygulanacak Yöntemler 1) Aynı Pozisyon Aynı İş: Aynı pozisyonda ve tecrübe düzeyindeki personelin değişimi 2) Aynı İş Farklı Pozisyon: Aynı birimlerde çalışan farklı pozisyonlardaki personelin değişimi ve ziyaret edilen tarafta bir rehber kontrolünde çalışılması. Örneğin: a kütüphanesi referans kütüphanecisinin b kütüphanesinde referans servisinde çalışması veya b kütüphanesinin aksesyon görevlisinin a kütüphanesinin aksesyon biriminde çalışması. 3) Profesyonel Ziyaret: Eğer karşılıklı personel değişimi mümkün değil ise profesyonel ziyaret organize edilir. Bu program için personel gönderen kütüphane/bilgi merkezi, bu personeli gittikleri kurumda gidilen amaç doğrultusunda uzman bir personelin yanında 1-2 günlüğüne bilgilendirilir. Katılımcılara ilgi alanındaki konunun yanısıra, bulunulan kurumun hizmet ve olanakları hakkında genel olarak da bilgi verilir. Kurumlar, farklı pozisyon ve deneyim düzeyindeki personeli seçerek programa dahil etme hakkına sahiptir. Ev sahibi kurum, değişim personelinin her türlü sorunlarının çözülmesi ve ihiyaçlarının karşılanması amacıyla bir danışman atamakla yükümlüdür.

6 Başvuru Şartları 1. Yurtdışı veya ANKOS üyesi kütüphaneler/bilgi merkezleri programlara katılabilmek için ANKOS YK başvurur. ANKOS, üyeleri arasından denk tarafı başvurular arasından seçer ve İki tarafın personel eşlemesini yapar. Karşılıklı protokolu ve imza çalışmalarını yürütür. 2. Programa dahil olmak isteyen tüm kurumlar ANKOS YK ya; programa katılım amaçlarını, program dahilinde olacak personellerinin özgeçmişlerini ve program için uygun oldukları tarihleri gönderir. 3. ANKOS YK İşbirliği Araştırma Grubu uygun kütüphaneleri ve personeli eşleştirerek program başlangıç tarihlerini bildirir. 4. Programın tüm giderleri katılımcı taraflarca karşılanır. 5. Ev sahibinin imkanları müsaitse konaklama ve yemek konusunda yardımcı olur. 6. Program bitiminde ev sahibi ve misafir taraf programla ilgili bir gelişim raporu hazırlar. Bu raporu hem birbirlerine hem de ANKOS YK ya gönderirler. Programın Süresi Program, personel değişimi için 1-6 hafta, profesyonel ziyaret içinse 1-2 gündür. BÖLÜM 1: GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR Madde 1 Ulusal veya Uluslararası ortak işbirliği ve personel değişimi protokolü imzalamak. Madde 2 Genel olarak, iki kurum arasındaki değişim programları mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına dayandırılacaktır. Madde 3 Bu protokol, anlaşmadaki değişikliklerde karşılıklı olur bazında onaylanacaktır. Madde 4 Bu protokol, her iki kurumun yetkili temsilcileri tarafından imzalanıp, yönetim organlarınca da onaylandıktan sonra süresiz olarak yürürlüğe girecektir. Bu protokol, anlaşmayı feshetmek isteyen kurum tarafından Rektörün veya kütüphane/bilgi merkezi yöneticisinin imzaladığı yazılı bir ihbarname ile feshedilebilir. Madde 5 Her bir kurum, imzalanmış orijinal protokol metninin İngilizce ve Türkçe kopyalarından birer adet edinecektir.

7 Madde 6 Protokol çerçevesindeki programlar Ulusal veya Uluslararası kütüphane/bilgi merkezi yönetimi tarafından koordine edilecek ve ANKOS a bilgi verilecektir. Madde 7 Her kurum protokolü hayata geçirecek faaliyet programını planlayacak ve organize edecek temsilciler atayacaktır. Bu temsilciler, değişim programının şartlarını ve hangi şartların gözden geçirileceği ve her bir kurumun yönetim organının kabulüne tabi tutulacağını belirlemede mümkün olan en geniş serbestiye sahip olacaktır. BÖLÜM 2: PERSONEL DEĞİŞİMİ Madde 8 Personel değişiminden en az üç ay önce, ev sahibi kurumun yetkili temsilcisi, yazılı olarak değişim programına katılacak kişinin sorumluluklarını, değişimin süresini ve değişimin şartlarını belirleyen programı onaylamak zorundadır. Madde 9 Değişim programına katılan personelin kendi kurumu, normal maaşlarını katılım süresince ödeyecektir. Madde 10 Değişim programlarına katılacak personelin seyahat/ulaşım masrafları aşağıdaki şartlara tabi olacaktır: Değişim programlarına katılan kişilerin uluslararası seyahat giderlerinden kendileri veya kurumları sorumlu olacaktır. Ev sahibi kurum, barınma (yurt/misafirhane varsa) ve yemek giderlerini karşılayacaktır. Katılımcıların kişisel harcamalarından sorumlu olmayacaktır. Madde 11 Eğer mümkünse, ev sahibi kurum, katılımcılara kampüste ücretsiz barınma imkanı sağlayacaktır. Böyle bir barınma imkanının olmadığı durumlarda, ev sahibi kurum, katılımcıların kampüs çevresinde barınacak bir yer bulmalarına yardım edecektir. Bu şekildeki bir barınmanın giderleri ve diğer giderleri, ev sahibi kurum tarafından değil katılımcı tarafından üstlenilecektir. Madde 12 Değişim programlarına katılanların tümünün, kaza ile ölüm veya yaralanmaları, tıbbı sevk ve ülkelerine veya sehirlerine geri gönderilmelerini de içeren kapsamlı bir sağlık sigortalarının olması gerekmektedir. Sigorta ile ilgi dokümanlar değişim ziyaretleri başlamandan önce ilgili kuruma gönderilmelidir. Ev sahibi kurum, gerekli tıbbi kapsamla ilgili bilgileri sağlamakla sorumlu olacaktır.

8 Madde 14 Personel Değişim Programına katılmış olan personele katılım sertifikası verilir. Madde 15 Kurumlar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ANKOS Yürütme Kurulu hakemlik eder.ankos Yürütme kurulu kararı her iki taraf için de kesin ve bağlayıcıdır. B- Yüksek Öğretim Kurumu Kütüphaneleri / Bilgi Merkezleri Arası Kaynak Paylaşımı Bu çalışmada, ülkemizde uygulanmakta olan mevcut kütüphanelerarası ödünç verme işlemleri ve politikaları incelenerek standart yöntemlerin belirlenmesi için öneriler sunulacaktır. Diğer işbirliği alanları olan; Toplu katalog hazırlamada işbirliği Kataloglamada işbirliği Derme geliştirmede işbirliği konuları bu çalışmada ele alınmayacaktır. Günümüzde, bilgi ve bilgi kaynaklarının tümüne sahip olma hayali, bilgi ile ilgilenenlerin gündeminden tamamen uzaklaşarak, paylaşımı zorunlu hale getirmiştir. Paylaşım, özellikle sınırlı olanakları olan kurum ve ülkelerde daha da öncelik kazanmaktadır. Bilgi Çağı olarak da adlandırılan bu çağda hiç bir kurumun tek başına bütün bilgi kaynaklarını koleksiyonlarında bulundurması ya da bu kaynaklara erişim sağlaması; bütçe, bina ve insan gücü gibi unsurlar gözönüne alındığında mümkün değildir. Bu bakımdan, bilgi hizmeti sunan kurumların koleksiyon geliştirme, bilgi kaynaklarının organizasyonu ve kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarının karşılanması gibi durumlarda diğer kurumlarla işbirliğine gittikleri görülmektedir. Çalışmamızın konusu olan Kaynak Paylaşımı ya da yaygın olarak bilinen adı ile Kütüphanelerarası ödünç verme ve belge sağlama en sık gerçekleştirilen işbirliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynak Paylaşımında Dünya Nerede? Klasik anlamdaki kaynak paylaşım uygulamalarının pek çok kütüphanede/bilgi merkezinde sürdürülmeye devam edildiği, Bölgesel ve ulusal bazda oluşturulan kaynak paylaşım ağlarıyla, kurumlar arasında ödünç alınıp verilen kaynak sayısının yüz binlerle ifade edilen rakamlara ulaştığı, Artan aracılı ILL ve Doküman Sağlama Maliyetlerine karşın Doğrudan Ödünç Alma şeklinde uygulamalara geçişler olduğu, Google ve benzeri kaynakların dokümanların bulunmasında ve erişiminde gittikçe büyüyen bir role sahip olduğu,

9 Kaynak paylaşım oluşumlarını daha güçlü kılmak amacıyla personel ve otomasyon destek sistemlerine büyük yatırımlar yapıldığı görülmektedir, Kaynak Paylaşımında Türkiye de Durum Ne? Dünyada uygulanmakta olan kaynak paylaşımı örnekleri ile ülkemizi karşılaştırdığımızda, işbirliğinin sınırlı olduğunu ve eksikliklerin bulunduğunu görmekteyiz. Kısaca maddelendirirsek ; Ulusal düzeyde bir toplu kataloğun henüz hayata geçirilememesi Kütüphanelerin/bilgi merkezlerinin büyük çoğunluğunun belge sağlama ve ödünç kitap hizmeti verecek şekilde yeterince örgütlenememesi, Kaynak, mevzuat,altyapıdaki yetersizlikleri nedeniyle ortaya atılan projelerin sürekliliğinin sağlanamaması ilk göze çarpan öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1- Tanım İşbirliği İki ya da daha fazla kütüphanenin kendi kullanıcılarına daha gelişmiş hizmet vermek için birlikte çalışmaları olarak tanımlanmaktadır. 1) İşbirliğinin temelinde kullanıcılara daha hızlı, daha ekonomik ve daha iyi hizmet verme anlayışı yatmaktadır. Gerek elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarının ve hizmetlerinin giderek artması, gerekse bilgi işleme, depolama ve iletişim teknolojilerinin kütüphaneler tarafından da edinilebilmesi elektronik bilgi kaynaklarının paylaşımını kolaylaştırmış ve kütüphaneler için yeni işbirliği alanları ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de yıllardır çeşitli kütüphanelerarası işbirliği projeleri yürütülmekte, bu konuda yayınlar yapılmaktadır. Süreli yayın toplu katalog hazırlama, kütüphanelerarası ödünç verme ve ortaklaşa derme geliştirme çalışmaları ile internet aracılığıyla kullanıma açılan çevrimiçi (online) kütüphane katalogları ve çeşitli bibliyografik veri tabanları bu çalışmalardan sadece birkaçıdır. 2) 2- Amaç ve İçerik Bu çalışmada; Ülkemizdeki kütüphanelerarası ödünç verme uygulamaları incelenecek ve standart uygulama önerileri sunulmaya çalışılacaktır. Ülkemizde kütüphanelerarası ödünç verme işlemlerinin uygulamasına yönelik ilk somut çalışma, 1985 yılında toplanmaya başlayan Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları toplantılarında oluşturulan Kütüphanalerarası Ödünç kitap/makale sağlama formu olmuştur. Ortak bir form olarak hazırlanan bu formun kütüphanelerarası ödünç işlemlerinde kullanılması kararı alınmıştır. O tarihten günümüze kadar bu formda yer alan temel esaslar dikkate alınarak oluşturulan formlar veya ağırlıklı olarak bu formun kendisi halen kütüphaneler/bilgi merkezleri tarafından kullanılmaktadır. Dönemin kütüphane şartları (Koleksiyonun yapısı, İnternet ağlarının

10 olmaması vb.) gözetilerek hazırlanmış olan bu form aslında temel standartları içermekte ve IFLA nın konu ile ilgili standartları ile örtüşmektedir. Buradaki temel sıkıntı, form üzerindeki bazı alanların ve formun sağlayıcı kütüphane/bilgi merkezine gönderilirken uyulması gereken kuralların güncelliğini yitirmiş olmasıdır. Örneğin formda sadece kitap/makale isteği ibaresi geçmektedir. Artık hepimiz biliyoruz ki gelişen teknolojiyle birlikte, koleksiyonların yapısı ve bulunduğu ortamlar (mikrofilm, mikrofiş, DVD, ses kasatleri, video kaset, VCD,slayt vb.) çeşitlilik kazanmıştır. İstekte bulunan tarafın formu 3 nüsha halinde, mühürlü-imzalı olarak, istekte bulunduğu tarafa posta yolu ile gönderme kuralı da günümüzde güncelliğini yitirmiştir ve artık tarihteki yerini almalıdır.bir çok kütüphane/bilgi merkezinde artık bu kural gözetilmemekte ve uygulanmamaktadır. Ama bunun yanında kuralı uygulamakta ısrar eden kütüphane/bilgi merkezi sayısıda az değildir. Hemen herşeyin elektronik ortamda yapılabildiği, isteklerin elektronik formlarla hızlı bir biçimde karşı tarafa iletilebildiği günümüzde güncelliğini yitirmiş bu uygulamalar daha etkin bir işbirliğini engelleyebilmektedir. Bu tabloya baktığımızda Ülkemizde kütüphanelerarası ödünç verme yapılırken kullanılan formlar, yazılımlar ve kurallar çeşitlilik göstermektedir. Temelde bir çok uygulama birbirine benzerken kütüphanelerin/bilgi merkezlerinin kendi politikaları,kullandıkları yazılımlar gibi sebeplerden, birbirlerinden ayrılan uygulamalar mevcuttur. Bunları şu şekilde maddeleyebiliriz: Standart ILL istek formu fakslanarak ya da postalanarak, Doğrudan ilgili kütüphaneye/bilgi merkezine e-posta gönderilerek, Kütüphanelerin/bilgi merkezlerinin kendi oluşturmuş oldukları veya mevcut formu yeniden düzenleyerek elektronik ortama uygun hale getirip kullandıkları formları doldurarak, INNOPAC Millennium yazılımı kullanıcısı ise ILL modülünü kullanarak Yukarıda sözü edilen tüm uygulamalar ile de kütüphanelerarası ödünç verme hizmetleri yürütülebilmektedir. Ancak tam bir standardizasyon sağlanabilmiş değildir. Yapılması gereken şudur; Yurtdışı örneklerinde olduğu gibi ulusal kaynak paylaşımında kullanmak üzere ortak bir web arayüzüne ihtiyaç vardır. Bunlara OCLC, OhioLINK örneklerini verebiliriz. OhioLINK örneğinde, aradığı kaynağı yerel koleksiyonda bulamayan bir kullanıcı, tek bir tuşla tüm OhioLINK kütüphanelerinde arama yapabilmekte ve aynı anda isteğini sağlayıcı kuruma gönderebilmektedir. Böyle bir uygulamanın ülkemizde de hayata geçirilebilmesi için; Uluslararası standartları destekleyen bir toplu katalog, Kaynak paylaşım yazılımı, Üstteki iki maddenin hayata geçirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için yeterli finansal kaynak, Bu süreçleri yürütecek özverili kütüphane personeli gerekmektedir.

11 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU KÜTÜPHANE / BİLGİ MERKEZLERİ ARASI KAYNAK PAYLAŞIM YÖNERGESİ (TASLAK METİN) 1. İstekte bulunan tarafın sorumlulukları 1.1 Yazılı Politikalar Bir kütüphanenin/bilgi merkezinin, kütüphanelerarası kaynak paylaşımı ve ödünç alma politikası tüm kütüphane üyelerinin kolaylıkla erişebileceği bir formatta ve yazılı olarak elde edilebilir olmalıdır. Web sitesinde ödünç alma politikası okunabilir olsa da aynı zamanda danışma, ödünç alma bölümü veya kullanıcıların kolay erişebileceği herhangi bir yerde basılı kağıt olarak elde edilebilir olmalıdır. 1.2 Gizlilik Kütüphanelerarası kaynak paylaşımı işlemleri, ödünç alma işlemleri gibi gizli kütüphane kayıtlarıdır. 1.3 Tam Bibliyografik Alıntı İyi bir bibliyografik tanımlama, kullanıcının istediği yayına doğru ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesinin en iyi garantisidir. Bu tanımlayıcı unsurlardan çok, istekte bulunan tarafın istenen yayını en iyi tanımlayan bilgiyi sunabilmesi temel kuraldır. En önemli nokta bu tanımın sağlayıcı tarafta fazladan çalışmayı gerektirmeyecek kadar yeterli olması ve isteğinin karşılığını göremeyen kullanıcıda hayal kırıklığı yaratmamasıdır. 1.4 En Uygun Sağlayıcının Tanımlanması Kütüphaneler/bilgi merkezleri, bir isteği potansiyel sağlayıcılara göndermeden önce bu esere sahip olup olmadıklarını tüm kaynaklarını tarayarak belirlemelidirler. Belirleme aşamasında BLİSS-CAT, YORDAM toplu kataloğu kullanılabilir. 1.5 İsteğin Gönderimi Kütüphanelerarası ödünç alma işlemlerinde, basılı formun 3 nüsha halinde posta ve faks ile gönderilmesi yerine elektronik iletişim önerilmektedir. İdeal olan ve hedeflenen tüm ILL süreçlerini takip eden bir yazılımın olmasıdır. Böyle bir yazılım oluşturulana kadar, mevcut formun elektronik ortama uyarlanarak kullanılması ve kullandıkları otomasyon sistemi ILL formu içeren kütüphanelerin/bilgi merkezlerinin bu formlar aracılığı ile istekte bulunması (INNOPAC, YORDAM,BLİSS,KYBELE vb )uygun olacaktır. İstekte bulunan kütüphaneler/bilgi merkezleri, kullanıcılarını istekte bulunurken uzun bir tarihi göz önüne almaları konusunda bilgilendirmelidirler.

12 1.6 Kopyalama İstekleri Kopyalama istekleri nin karşılanmasında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda belirtilen maddeler esas alınır. Konu ile ilgili gerekli mevzuat bağlantısı: 1.7 İsteyen Tarafın Sorumluluğu İstekte bulunan taraf bir materyali ILL yolu ile sağladığında doğal olarak materyalin tüm sorumluluğunu üstlenmiş olur. İstekte bulunan taraf kaynak eline ulaştığında bu durumu sağlayıcı tarafa bildirmelidir.yüzdesi çok düşük olmakla birlikte, bazı kaynaklar sağlayıcı taraftan gelirken veya giderken herhangi bir noktada kaybolabilir veya hasar görebilir. Bu durumda kaynağın tüm sorumluluğu istekte bulunan taraftadır. Söz konusu kaynağın kaybolması durumunda, isteyen ve sağlayan taraflar problemi çözmek için kendi politikaları gereğince çözüm yoluna gitmelidirler. 1.8 İade Tarihi ve Kısıtlamalar İstekte bulunan taraf, sağlayan tarafın belirlediği iade tarihi ve kullanım kısıtlamalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bölümün öncelikli amacı iade tarihine açık bir tanım verebilmektir ki bu tarih materyalin sağlayan tarafta iade alınması gerekli olan tarihtir.isteyen taraf yalnızca kütüphane içinde kullanılır veya fotokopisi çekilemez gibi sağlayıcı tarfından belirlenen kullanım kısıtlamalarına uymayı garantiye almak konusunda sorumludur. 1.9 Uzatmalar Uzatma işlemi, sağlayan tarafın uygulamakta olduğu politikaya bağlıdır. Sağlayan taraf uzatma işlemi yapıyorsa yayın uzatılabilir. Uzatma işlemi yapmıyorsa materyal belirtilen tarihte geri dönmüş olmalıdır Geri Çağırma Materyalin sağlayıcı tarafından geri çağırılması durumunda derhal iade edilmesi veya sağlayan taraf ile iletişime geçilerek yeni bir iade tarihi konusunda görüşülmesi gerekmektedir. Sağlayan tarafın geri çağırma isteğini kesinleştirmesi durumunda, isteyen taraf materyali özel kargo servisleri ile göndermekle yükümlüdür Nakliye İstekte bulunan taraf, materyalleri aldığı gibi, aynı şartlarda iade etmekle sorumludur.nakliye sürecinde materyallerin hasar görmesini önlemek için havalı zarf vb.özel ambalajlama yöntemlerinin kullanılması önerilir. 2. Sağlayan Tarafın Sorumlulukları 2.1 Ödünç Verme Politikası Ödünç verme politikası ayrıntılı ve açık olmalı ve isteyen taraf kolayca erişebilmelidir. Politika ayrıca şunları da içermelidir; ücretler ve ödemelerin listesi, gecikme cezaları, ödünç verilmeyen materyal/kategoriler, nakliye talimatları, hizmetin askıya alındığı zamanlar vb. Sağlayan taraf

13 istenen materyalin hızlı sağlanması için ek ödemeler isteyebilir.ancak dokümanların elektronik yoldan (taranarak) sağlanması için ek ücret talep edilmemesi tavsiye edilir. Sağlayan taraf tüm kullanıcı tip ve sınıflarına, coğrafi konumuna ve boyutuna bakmaksızın istekleri karşılama konusunda istekli olmalıdır. 2.2 Materyal Formatı Sağlayan tarafın, istekte bulunulan kaynakları formatına bakmaksızın (formatın gerektirdiği kullanım ve nakliye şartlarının sağlanması koşuluyla)ödünç vermesi beklenir. 2.3 Gizlilik Kaynak paylaşımı işlemleri, ödünç alma işlemleri gibi gizli kayıtlardır. Sağlayan taraf, kaynağı isteyenin gizliliğinin korunmasından sorumludur. 2.4 Tam Vaktinde İşlem Sağlayan taraf tüm istekler için çabuk davranmak sorumluluğundadır.sağlayıcıların kendilerine gelen tüm istekleri koşulların uygun olması durumunda aşağıda yer alan tabloda belirtilen esaslar çerçevesinde karşılamaları önerilir. Eğer sağlayan taraf bir isteği kabul edilebilir bir zaman içinde karşılayamamışsa, bunu en kısa zamanda isteyen tarafa bildirmelidir. Bu bildirim en uygun şekilde isteyen tarafın isteği yaptığı yöntemin aynısı ile gönderilmelidir. Yüksek: 4 saat Geri bildirim süreci Orta: 24 saat Geri bildirim süreci Düşük: 1 hafta Geri bildirim süreci Bu tabloda belirtilen süreler içinde geri bildirim yapılmayan istekler reddedilmiş sayılır. 2.5 İsteğin Tanımlanması Sağlayan taraf, isteyen tarafın materyali tanımlaması ve isteği çabucak işleyebilmesi için materyal ile birlikte yeterli tanımlama bilgisini göndermelidir. Tanımlama bilgisinin materyal ile birlikte gönderilememesi gibi bir başarısızlık, işlemlerde gereğinden çok geçikmeye yol açabilir ve materyalin güvenliğini riske edebilir. Sağlayan tarafın yanlışsız ve tam bir geri dönüş posta etiketini paketin içine iliştirmesi önerilir. 2.6 İade Tarihi ve Kullanım Kısıtlamaları Ödünç alınınan materyalin geri dönüşü ve güvenliği isteyen tarafın sorumluluğunda olmakla birlikte, sağlayan taraf ödünç alınan materyal özel kullanım ihtiyaçları gerektiriyorsa kendisine özgü yönergelerini (materyal denetlenen özel derme alanında kullanım içindir, fotokopi yapılamaz, yalnızca kütüphanede kullanım içindir, dönüşte paketleme ve nakliye için özel istekler) belirtmelidir. Sağlayan tarafın kaynağın iade edilmesi gereken tarihi açıkça belirtmesi önerilir.

14 2.7 Dağıtım ve Paketleme İsteyen tarafından belirlenen yer kütüphanenin/bilgi merkezinin bir şubesi veya bölümü olabilir. Sağlayan tarafın sorumlulukları şunlardır: Materyalin nakliye ve ödünç verme için uygunluğuna karar vermek. Eğer zarar görmüş bir materyal gönderilirse, sağlayan taraf önceden oluşan tüm hasarları (örneğin kayıp sayfalar, gevşek cilt) belirtmeli ve sonradan ortaya çıkabilecek hasarlar için isteyen tarafı sorumlu tutmamalıdır. Gönderilen materyal hasardan korunması için uygun şekilde paketlenmelidir. Nakliye yöntemi belirtildiğinde nakliyeden doğan hasardan isteyen tarafın sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Nakliye esnasında meydana gelen bir kaybı tazmin etme durumu oluştuğunda kaybolan materyalin izini sürmek için, nakliye firması isteyen tarafla birlikte çalışmalıdır. 2.8 Uzatmalar Sağlayan taraf tüm uzatma isteklerine olumlu veya olumsuz cevap vermelidir. Eğer kaynağa yerel bir kullanıcının ihtiyacı yoksa sağlayan tarafın uzatma isteğine olumlu cevap vermesi önerilir. 2.9 Geri Çağırma Sağlayan taraf kaynağı belirtilen iade tarihinden önce geri çağırabilir, bu onun istediği an kullanabileceği bir taktir yetkisidir. Ancak bu işlemin isteyen tarafa gerekçesi ile birlikte bildirilmesi önerilir Hizmetin Askıya Alınması Sağlayan taraf, ilk olarak isteyen taraf ile olan sorunu yazışmadan, hizmetini askıya almamalıdır Anlaşmazlık Kurumlar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ANKOS Yürütme Kurulu hakemlik eder.ankos Yürütme kurulu kararı her iki taraf için de kesin ve bağlayıcıdır. Kaynakça 1) Boisse, J.A.(1995).Library cooperation: a remedy but not a panacea. IFLA Journal, 21(2): ) Tonta, Yaşar (1999).Kütüphanelerarası İşbirliğinin Neresindeyiz?Bilginin Serüveni:Dünü, bugünü, yarını.türk Kütüphaneciler Derneği nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kasım 1999 :

ĐŞBĐRLĐĞĐ ARAŞTIRMA GRUBU RAPORU

ĐŞBĐRLĐĞĐ ARAŞTIRMA GRUBU RAPORU ĐŞBĐRLĐĞĐ ARAŞTIRMA GRUBU RAPORU Araştırmanın Başlangıç Tarihi: Araştırmanın Tamamlanma Tarihi: Giriş Đşbirliği Araştırma Grubu 15-16 Eylül 2006 tarihlerinde,yakın Doğu Üniversitesi nde yapılan Kütüphane

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KİTS: ELKİTABI KİTS PDF-Belge Kits: Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi 0.9 programı temel alınarak hazırlanmıştır. Sürüm: 1.0 İlk Sürüm Tarihi: 19 Eylül 2008 Son Değişiklik: 19 Eylül 2008 Copyright

Detaylı

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü 1. AMAÇ: Bu katılım protokolü, DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TÜBESS TEZ İSTEK FORMU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TÜBESS TEZ İSTEK FORMU TÜBESS TEZ İSTEK FORMU FR. 001 1/2 YÖK Ulusal Tez Merkezi nde https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/ sorgulama yaptığınızda Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ARAŞTIRMACI/KULLANICI HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ARAŞTIRMACI/KULLANICI HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane deki araştırmacı/kullanıcı hizmetleri işleyişine yönelik sistem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Referans/Danışma ve Yararlandırma

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

Serkan Orcan (ULAKBİM)

Serkan Orcan (ULAKBİM) 10-Ekim-2008 -İzmir Serkan Orcan (ULAKBİM) Müdür Yrd. (teknik) İçerik Süreç TO-KAT Beta Sürümü Bundan sonra yapılması planlananlar TO-KAT Sistemine Geçiş? Ulusal bilgi birikimini yansıtacak Toplu Katalog

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1 ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ Madde 1 Bu protokol İstanbul Üniversitesi ile. Üniversitesi arasındaki ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel işbirliğini kapsamaktadır. Protokolün Konusu Madde 2

Detaylı

Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Neden Toplu Katalog?

Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Neden Toplu Katalog? Toplu Katalog Çalışmaları; Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Kapsam Neden Toplu Katalog? Nasıl bir Sistem?

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.3.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: ÜYELİK İŞLEMLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, Kütüphaneden yararlanmak isteyen

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

Kaynak Paylaşımı Dünya ve Türkiye Perspektifi

Kaynak Paylaşımı Dünya ve Türkiye Perspektifi ANKOS Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı 16 Nisan 2010 Kadir Has Üniversitesi Kaynak Paylaşımı Dünya ve Türkiye Perspektifi Mehmet MANYAS Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Gündem ILL den kaynak

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1 a)yönerge, Mevlana Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı`nın örgütlenme, yönetim ve çalışma esaslarını belirlemek, b)kullanıcıların, kütüphane kaynaklarından

Detaylı

MADDE 4- Kütüphane hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından planlanır, Daire Başkanının önerisi Genel Sekreterin onayı ile uygulanır.

MADDE 4- Kütüphane hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından planlanır, Daire Başkanının önerisi Genel Sekreterin onayı ile uygulanır. KÜTÜPHANE YÖNERGESİ-2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Bu rehber Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından hazırlanmıştır. 1 WEB SAYFASI GENEL BİLGİLERİ BELGELER; Kitap Talepleri İle İlgili Belgeler Bulunmaktadır.

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Ek : 2.1 TED ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönerge, TED Üniversitesi Kütüphanesi nin örgütlenme, yönetim, çalışma esaslarını, sunduğu hizmetleri

Detaylı

ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ:

ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ: ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ: (Kütüphane hesabı oluşturabilmek için kütüphaneye gelerek, üye olup şifre almanız

Detaylı

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ Y02--004 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönerge, Koç Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmasına

Detaylı

ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI. Amaç

ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI. Amaç ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI Amaç Kocaeli Üniversitesi mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde

Detaylı

Türkiye Toplu Kataloğu

Türkiye Toplu Kataloğu Türkiye Toplu Kataloğu Serkan Orcan (ULAKBİM) Müdür Yrd. (teknik) M.Uğur Yılmaz (ULAKBİM) Uzman Araştırmacı 01-Nisan-2008 -Ankara Ulusal Entegre E-Kütüphane Sistemi Süreç DPT 38.Eylem kapsamında: Bakanlık:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI RAFTA BULUNAN SORUNLU KİTAPLARIN KATALOGLAMA BİRİMİNE GÖNDERİLMESİ AKIŞ ŞEMASI Kütüphane Kitap Salonu nda bulunan kitaplarda bazen yer numarası veya sırt etiketi, barkod yıpranması gibi durumlarla karşılaşılabilinmektedir.bu

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Yönergeler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç Madde 1- Bu yönerge, Beykent Üniversitesi Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı ve birim kütüphanelerinin

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İşbirliği Grubu Çalışmaları 2013-2014 Kaynak Paylaşımı, ANKOS Personel Değişim Programı. Sema Çelikbaş, İG, ANKOS

İşbirliği Grubu Çalışmaları 2013-2014 Kaynak Paylaşımı, ANKOS Personel Değişim Programı. Sema Çelikbaş, İG, ANKOS İşbirliği Grubu Çalışmaları 2013-2014 Kaynak Paylaşımı, ANKOS Personel Değişim Programı Sema Çelikbaş, İG, ANKOS GRUP ÜYELERİ Sema ÇELİKBAŞ - İTÜ Zeki ÇELİKBAŞ - İTÜ Ertuğrul ÇİMEN - Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi ÜNAK'04 "Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek" ( 23-25 Eylül 2004 ) Maltepe

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği A BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı kütüphanelerin

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge, ASBÜ Kütüphanesi nin görev, yetki

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ ALANLARI

KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ ALANLARI KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ ALANLARI a) Toplu Katalog Oluşturma İşbirliği: İki veya daha fazla kütüphane ve bilgi merkezinin koleksiyonlarının tamamının ya da bir kısmının kayıtlarını bir araya getirilerek

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Ömer Dalkıran H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü omerdalkiran@hacettepe.edu.tr Terminoloji Açık Erişim; 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim

Detaylı

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun / / 2017 tarih ve. sayılı toplantısında kabul edilerek, / /2017 tarih ve.. sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır.

Detaylı

ÜNAK TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ TOPLU KATALOG PROJESİ

ÜNAK TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ TOPLU KATALOG PROJESİ ÜNAK TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ TOPLU KATALOG PROJESİ Kamil ÇÖMLEKÇİ Toplu Katalog Nedir? Birden fazla kütüphane katalogunun birleştirilerek tek bir ara yüzden taranabildiği ve ilgili kaynakların bibliyografik

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014-2015 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014-2015 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014-2015 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi Kütüphanemiz 2007 yılında, Kilis 7 Aralık

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

TRNASP T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TRNASP T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TRNASP EYLEM 1.1 GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ PROJESİ BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU NOT: Bu kılavuz başvuru formunun

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Çağdaş ülkelerde kütüphane ve üniversite birbirinden ayrı düşünülemeyen iki kurum olarak kabul edilir. Başlangıçta üniversitelerin kalbi olarak nitelendirilen

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde üniversite dışı kaynaklarından desteklenen araştırma projeleri geliştirme sürecini tanımlamak, proje başvuru ve sözleşme müzakere sürecini

Detaylı

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Genel

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE DAYANAK Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ PROJE DÖNGÜSÜ

YÜKSEKÖĞRETİMDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ PROJE DÖNGÜSÜ YÜKSEKÖĞRETİMDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ PROJE DÖNGÜSÜ Dr. Selen TOKGÖZ Uzman 22.06.2014, Antalya PROJE DÖNGÜSÜ 1. Başvuru süreci 2. Değerlendirme ve hibe tahsisatı süreci 3. Sözleşme süreci 4. Uygulama

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ Kütüphanelerimiz, sınırsız bilgi ve kaynaklarla 3 senedir hizmetinizde! Üsküdar Üniversitesi olarak, geniş arşivimizle birlikte kolay erişim ve kullanım imkânlarına sahip kütüphanemizde,

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

Kamu Sertifikasyon Merkezi

Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ E-İmza ve Kamu Sertifikasyon Merkezi Mustafa C. Kuşçu Tel: 0 262 648 1871 e-posta: mck@uekae.tubitak.gov.tr mustafa.kuscu@kamusm.gov.tr

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2016 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ KARAR 2014/83 24/07/2014 a. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Bingöl Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Selahaddin-i Eyyubi )ve Merkez Kütüphaneye Bağlı Birim Kütüphaneleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

Bingöl Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Selahaddin-i Eyyubi )ve Merkez Kütüphaneye Bağlı Birim Kütüphaneleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Bingöl Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Selahaddin-i Eyyubi )ve Merkez Kütüphaneye Bağlı Birim Kütüphaneleri Yönergesi AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Mevlana Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde arşivlenerek bilim

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ Kütüphane içi kullanım Kullanıcı eğitimi Ödünç verme Kitap siparişi Veri tabanları Uzaktan erişim Genel Bilgiler Dumlupınar

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Akademik Dergiler

Detaylı

BASILI YAYIN BAĞIŞI İŞLEV İŞLEV SORUMLULAR

BASILI YAYIN BAĞIŞI İŞLEV İŞLEV SORUMLULAR BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? ve Dokümantasyon

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato Evrak Tarih ve Sayısı: 15/12/2017-E.54116 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEAC458Y7* Sayı :45571424/010.04/ Konu :592/11 SAÜ. Serbest Dolaşım (Free Mover) Yönergesi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz

Detaylı

BA 399 STAJ PROGRAMI KILAVUZU

BA 399 STAJ PROGRAMI KILAVUZU BA 399 STAJ PROGRAMI KILAVUZU Bu kılavuz, Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü öğrencilerinin yürütmekle yükümlü oldukları BA 399 Staj Programı hakkında bilgi vermek ve

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi mensupları tarafından üretilen akademik ve bilimsel çalışmaların,

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

MKÜ nün Bilgi Hazinesi

MKÜ nün Bilgi Hazinesi MKÜ nün Bilgi Hazinesi Büyük ve Donanımlı Bir Üniversit e Küt üphanesiyle Hiz met iniz de Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Bina Girişi ve Manyetik Güvenlik Kapısı Ödünç-İade Bankosu Okuma Salonu Girişi

Detaylı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ. Madde 1

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ. Madde 1 A H M E T Y E S E V İ ÜNİVERSİTESİ ÇeCecde efotâcu.. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Madde 1 Bu protokol Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasındaki ortak

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK (AYDD) BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK (AYDD) BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK (AYDD) BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK BİRİM TANIMI: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Yabancı Dil Destek (AYDD)

Detaylı

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI MATERYAL ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI MATERYAL ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI MATERYAL ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Milli Kütüphane koleksiyonundaki materyallerin kütüphanecilik,

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı