Mevsimsel İnfluenza ve Bağışıklama Seasonal Influenza and Immunization

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevsimsel İnfluenza ve Bağışıklama Seasonal Influenza and Immunization"

Transkript

1 Mevsimsel İnfluenza ve Bağışıklama Seasonal Influenza and Immunization NİZAMİ DURAN Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye ÖZET İnfluenza dünya çapında her yıl yaklaşık 3-5 milyon kişinin hastalanmasına ve kişinin de ölümüne sebep olan bir solunum yolu hastalığıdır. İnfluenza virüsleri çocuklar, gebeler ve 65 yaşından büyükler arasında daha ciddi komplikasyonlara sebep olsa da, insanlar arasında tüm yaş gruplarında hastalıklara sebep olabilmeketedir. İnfluenza A ve influenza B hastalığa yol açan 2 önemli tiptir. İnfluenza A influenza B den daha ciddi infeksiyonlar yapar. İnfluenzadan korunmada et etkili yöntem aşılamadır. İnfluenzanın etkisini azaltmada en etkili strateji yıllık olarak aşılanmadır. Günümüzde inaktif influenza aşısı ve canlı attenüe influenza aşısı olmak üzere iki tip influenza aşısı mevcuttur. İnfluenza aşıları 2 farklı influenza A virüsü ile 1 influenza B virüsü içerir. İnfluenza aşı içeriği devamlı değişmektedir, Dünya sağlık örgütü insanlarda infeksiyonlara sebep olan virüsleri sürekli takip etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü her yıl dolaşımdaki virüs suşlarını içeren bir aşı kompozisyonu önermektedir. Anahtar Kelimeler: Mevsimsel influenza, immünizasyon, influenza virüs, aşılama, korunma ABSTRACT Influenza is a respiratory infection that causes illness of 3-5 million people and to deaths annualy, worldwide. Though influenza viruses cause serious complications among children, pregnants and persons aged >65 years, influenza disease can occur among persons of all ages. Influenza A and influenza B are two main types that cause infection. Influenza A usually causes a more severe illness than influenza B. Influenza vaccination is the most effective method for preventing influenza. The most effective strategy for reducing the effect of influenza is annual vaccination. There are two types of influenza vaccine; trivalent inactivated (killed) influenza virus vaccines (TIV) and trivalent live attenuated influenza virus vaccine (LAIV). Influenza vaccines contain three different viruses; two different influenza type A strains and one influenza type B strain. World Health Organisation (WHO) annually recommends a vaccine composition that targets the three most representative strains in circulation. WHO annually recommends a vaccine composition that targets the three most representative strains in circulation. Key Words: Seasonal influenza, immunization, influenza virus, vaccination, prevention Turk J Immunol, 2010; 15: 1 Received: Revised: Accepted: İNFLUENZA VİRUS İ nfluenza A ve B tipleri epidemik insan hastalıklarına sebep olan influenza virüsleridir. İnfluenza A virüsleri yüzey antijenlerine (hemaglutinin ve nöraminidaz) göre subtiplere ayrılır. İnfluenza A (H1N1, H3N2) ve influenza B virüsleri 1977 den beri global olarak dolaşan virüsler olmuşlardır. Muhtemelen H3N2 ve H1N1 virüslerinin genetik olarak yeniden düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan H1N2 tiplerine de bazı influenza sezonlarında rastlanmıştır. Hem influenza A subtipleri hem de influenza B virüsleri bazı antijenik benzerlikler temelinde gruplara ayrılır. Yeni influenza varyantları viral replikasyon sırasında meydana gelen nokta mutasyonlarından kaynaklanan antijenik değişimler (antijenik shift) sonucu meydana gelmektedir 1. 20

2 İnfluenza B virüsleri genetik açıdan farklı iki tipe (Yamagata ve Victoria) ayrılmakta, fakat subtiplere ayrılarak sınıflandırılmamaktadır. İnfluenza B virüslerinin antijenik drift hızı influenza A virüslerinden düşüktür 1. Yüzey antijenlerine karşı kazanılan bağışıklığın (özellikle hemaglutinin proteinine karşı) infeksiyona yakalanma olasılığını azalttığı bildirilmiştir 2. İnfluenza virüs tiplerine ya da subtiplere karşı oluşan antikorlar tip spesifiktir, influenza virüsünün bir tipine karşı oluşan antikorun diğer tipe ya da alt tiplere karşı koruyuculuğu yoktur. Ayrıca, influenza virüsünün bir tipine ya da subtipine karşı oluşan antikor aynı tipin ya da subtipin yeni bir antijenik varyantıyla oluşan infeksiyona karşı koruma sağlamayabilir 3. İnfluenza virüslerinin antijenik shift ile yeni antijenik varyantların sık görülmesi mevsimsel epideminin virolojik temelini oluşturur. Bu influenza aşılarının yıllık olarak dolaşan suşları kapsayarak her yıl yeniden hazırlanmasını gerektirir. Daha dramatik değişiklikler ya da antijenik shiftler (büyük mutasyon) daha az sıklıkla oluşur. Sonuçta bir pandemiye neden olabilecek yeni bir influenza A virüsünün ortaya çıkmasına sebep olabilir. Meydana gelen yeni influenza A subtipleri insandan insana bulaşabilecek özellikte olduğunda ciddi bir pandemi sebebi olabilir. İnsanlar antijenik değişim sonucu meydana gelen yeni virüs tipine karşı bağışık olmadığından yeni virüs tipi potansiyel olarak bir pandemi sebebi olabilir 1. KLİNİK İnfluenza virüsleri insanlar arasında solunum yoluyla damlacıklarla kişiden kişiye bulaşır (infekte kişinin öksürmesi ya da hapşırması ile) 4. Bulaş infekte kişi ile duyarlı kişi arasında infekte damlacıklarla olmaktadır. Damlacıklar havada asılı kalmaz ancak 1 metre kadar mesafeler içinde hava yoluyla hareket edebilmektedir. Solunum damlacıkları ile infekte yüzeylere temas diğer bir önemli bulaş yoludur. Hava yolu ile bulaş konusunda sınırlı veri bulunsa da bulaşın hava iletim yoluyla (5 μm den küçük infekte damlacık partikülleri havada uzun süre askıda kalabilmektedir) da olabileceği düşünülmektedir 4. İnfluenza virüsleri için tipik inkübasyon süresi 1-4 gün arasındadır (ortalama olarak 2 gün) 1. Virüs yayılımı yetişkinler arasında infeksiyonun semptomlarının ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden başlar, hastalığın ortaya çıkmasından itibaren 5-10 gün boyunca devam edebilir 5. Fakat deneysel olarak yapılan çalışmalarda yayılan virüs miktarı ve infektivitenin hastalığın başlangıcından sonraki 3-5 gün içinde hızla azlamaya başladığı gösterilmiştir 6. Virüs yayılımı küçük çocuklarda infeksiyonun başlangıcından birkaç gün önce başlamakta, semptomların belirmesinden sonra 10 günden daha uzun bir süre devam etmektedir 7. Ciddi immünyetmezliği olan kişilerde virüs yayılımı haftalar hatta aylar boyunca devam edebilmektedir 8. İnfluenza infeksiyonu ani başlayan solunum yolu semptomlarıyla (ateş, miyalji, başağrısı, kırıklık, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve rinit gibi) karakterizedir. Çocuklarda ortakulak iltihabı, bulantı ve kusma gibi problemlerin sıklıkla tabloya eşlik ettiği bildirilmiştir 9,10. Komplike olmayan influenza vakalarında öksürük ve kırıklık iki haftadan daha uzun bir süre devam etmesine rağmen, çoğu kişide tipik olarak 3-7 gün içinde düzelir. Fakat influenza virüs infeksiyonları primer olarak viral pnömoniye sebep olabilir, kişide pulmoner ve kardiyak hastalıklar gibi altta yatan çeşitli hastalıklar var ise ciddi sonuçlar doğurabilir ve sekonder bakteriyel pnömoni, sinüzit, orta kulak iltihabına yol açabilir veya diğer viral ve bakteriyel patojenlerle birlikte koenfeksiyonlara yol açabilir 9. İnfluenza virüs infeksiyonlu küçük çocuklar yüksek ateşle bakteriyel sepsisi taklit eden semptomlar gösterebilir 11. İnfluenza virüs infeksiyonu nedeniyle hastaneye yatan çocukların %6-20 sinde ateşli nöbetlerin görüldüğü bildirilmiştir 12. İnfluenza infeksiyonlu olduğu laboratuvar sonuçları ile doğrulanan, hastanede yatan çocuklar arasında yapılan çalışmalar göstermiştir ki, hastaneye yatış sürelerinin çoğunun kısa (2 gün veya daha kısa) olmasına rağmen, yatış yapılan çocukların %4-11 nin yoğum bakım ünitesinde tedavi gerektirdiği ve %3 ünün de mekanik ventilasyon ihtiyacı olduğu bildirilmiştir 13. İnfluenza virüs infeksiyonlarının nadiren de olsa ensefelopati, transvers myelit, miyozit, miyokardit, perikardit ve Reye sendromu ile ilişkili olduğu bildirilmiştir 13,14. İnfluenza virüs infeksiyonu nedeniyle oluşan solunum yolu hastalıklarını diğer respiratuvar patojenlerin oluşturduğu hastalıklardan klinik belirti ve semptomlar açısından ayırt etmek zordur. Laboratuvarca doğrulanmış influenza infeksiyonlarında hastalığın başlangıcında vakaların %79-88 inde ateş ve öksürüğün görüldüğü bildirilmiştir

3 Vol.15, No.1, 2010 TURK J IMMUNOL Küçük çocuklarda öksürük ve ateş gibi tipik influenza semptomları daha az görülmektedir yaşlarında çocuklar arasında yapılan bir çalışmada influenzaya özgü tipik belirtiler olan ateş ve öksürük %71-83 arasında görülürken, 5 yaşından küçük çocuklarda ise bu oranın %64 e kadar düştüğü bildirilmiştir 16. Akut solunum yolu semptomları ve ateşi olan çocukları kapsayan geniş çaplı bir sürveyans çalışmasında 6 aydan küçük çocuklar arasında influenza infeksiyon oranının %70, 6 ay-5 yaş arasındaki çocuklarda ise influenza virüs infeksiyonu oranının %91 olduğu bildirilmiştir. Laboratuvarda doğrulanmış influenza infeksiyonu olan çocukların sadece %28 inin hastaneye yatış yaptığı bildirilmiştir 11. Yaşları daha büyük olan hastalar arasında yapılan çeşitli çalışmalarda klinik tanının oldukça kötü bir performans gösterdiği bildirilmiştir. Bir çalışmada 60 yaş ve üstündeki kişiler arasında ateş ve öksürük gibi tipik influenza belirtilerinin %30 oranında olduğu bildirilmiştir 17. İNFLUENZAYA BAĞLI HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM İnfluenza epidemileri tipik olarak sonbahar ve kış ayları boyunca görülür. Birleşik Devletler de influenza Nisan ve Mayıs aylarında pik yapar. İnfluenza infeksiyonlarına ileri yaşlarda ve gebelikte ya da kardiyovasküler hastalıklar veya kronik diğer hastalıklar gibi altta yatan diğer herhangi bir kronik hastalık eşlik ettiğinde hastanın hastaneye yatışı gerekebilmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir. İnfluenza virüs infeksiyonları laboratuvarca doğrulanmadan influenza virüslerinin etkilerini değerlendirmek yanlış olur. Çünkü RSV (respiratory syncytial virus) gibi solunum yolu infekyonu yapan virüsler da aynı sezon içinde influenza virüsleri gibi solunum yolu infeksiyonlarına yol açabilmektedir 18. Birleşik Devletler de influenza ilişkili hastalıklar nedeniyle hastaneye yatış sayısının yıllık ortalama , influenza sebebiyle ortalama ölüm sayısının ise yıllık arasında değiştiği (ortalama ) bildirilmiştir 19,20. İnfluenza komplikasyonları bakımından 65 ve üzeri yaş grubundaki kişiler önemli derecede riskli grupta olduğundan bu yaş grubunda influenza ilişkili hastalıklar sebebiyle ölüm oranı yüksek olabilmektedir 20. Dolaşım ve pulmoner hastalığı olanlarda influenza ilişkili hastalıklar nedeniyle yıllık ortalama ölüm oranının arasında değiştiği bildirilmiştir 20. İnfluenza virüsleri insanlar arasında tüm yaş gruplarında infeksiyon sebebidir 1. İnfeksiyon oranı çocuklar arasında en yüksektir, fakat hastaneye yatış, komplikasyon ve ölüm riski 65 yaşından büyükler, küçük çocuklar ve altta yatan herhangi bir hastalığı bulunan kişilerde daha yüksektir 21. İnfluenza ilişkili hastaneye yatış ve ölüm oranları farklı influenza epidemilerinde yaş gruplarına göre değişim göstermektedir. Bir çalışmada dolaşım ve pulmoner hastalığı olanlarda influenza ilişkili ölüm oranlarının, 0-49 yaş aralığında ortalama kişide , yaş aralığında 7.5 ve 65 yaş ve üzeri yaş grubunda ise 98.4 olduğu bildirilmiştir 20. ÇOCUKLARDA İNFLUENZA İNFEKSİYONLARI İnfluenza ilişkili hastalıklar genellikle 5 yaşından küçük çocuklar arasında hastaneye başvurmayı gerektirir. Bir çalışmada ateşle seyreden influenza virüs infeksiyonu olduğu doğrulanan 5 yaşından küçük çocukların %10-19 unun hastane polikliniklerine, %6-29 unun da acil servislere müracaat ettiği bildirilmiştir. Bu verilerden hareketle influenza nedeniyle yıllık ortalama her 1000 çocuktan inin polikliniklere, 6-27 sinin de acil servislere müracaat ettiği tahmin edilmektedir.11 İnfluenza sezonlarında 15 yaşından küçük her 100 çocuktan 7-12 sinin ayaktan tedavi aldığı, 5-7 sine de antibiyotik tedavisi verildiği, çocuklarda yaşın artmasının bu oranlarda azalmaya sebep olduğu bildirilmiştir 22. İnfluenza ilişkili hastaneye yatış oranları bebekler ve küçük çocuklar arasında büyüklerden oldukça yüksektir. Diğer yaş gruplarıyla kıyaslandığında influenza ilişkili komplikasyonlar 65 yaş ve üstündeki kişiler arasında oldukça yüksektir 16,18,21. Laboratuvarca doğrulanmış influenzaya bağlı yıllık hastaneye yatış oranlarının yaşla birlikte azaldığı bildirilmiştir. Altı aydan küçük çocuklarda hastaneye yatış oranı her de arasında değişirken, 2-5 yaş arasındaki çocuklarda bu oranın de 20 ye kadar düştüğü bildirilmiştir. Hastaneye yatış oranının 5 yaşından küçük, yüksek sağlık riskli çocuklar arasında de dolaylarında olduğu bildirilmiştir

4 Çocuklar arasında influenza ilişkili ölüm yaygın değildir. Bir çalışmada 5 yaşından küçük çocuklar arasında ölüm oranı de 0.4 olarak bulunurken, 65 yaş ve üzerindeki kişiler arasında ölüm oranının de 98.3 olduğu bildirilmiştir.20 Bir influenza sezonunda influenza ilişkili olduğu doğrulanan 153 pediatrik ölümün 96 (%63) sının 5 yaşından küçükler arasında ve 61 (%37) inin 2 yaşından küçükler arasında olduğu tespit edilmiştir. Kaybedilen 100 (%67) çocukta aşılama için herhangi bir temel sağlık sorunu bulunmadığı bildirilmiştir.24 Bir çalışmada influenzadan öldüğü doğrulanan çocuklarının %40 ının yoğun bakıma alınmasının altında herhangi bir başka tıbbi sorun bulunmadığı bildirilmiştir 25. YETİŞKİNLERDE İNFLUENZA İNFEKSİYONLARI İnfluenzaya bağlı hastaneye yatış oranı 65 ve üzeri yaş grubundaki kişiler arasında oldukça yüksektir. Bir araştırmada bir veya daha fazla durum açısından aşılama endikasyonu gösteren 65 yaş ve üzeri kişilerde hastaneye yatış oranı de 560 olarak bildirilirken, bu grupta sağlıklı kişilerde influenza ilişkili yatış oranının ise de 190 olduğu bildirilmiştir 26. İnfluenza kış aylarında görülen pnömoni infeksiyonlara bağlı ölümlerin yıllık artışında önemli role sahiptir. Altmış beş yaş ve üzeri yetişkin bireylerin ölüm nedenleri arasında influenza ilişkili infeksiyonların oranının %90 dolaylarında olduğu bildirilmiştir20. Seksen beş yaş ve üzeri bireylerde influenza ilişkili ölümlerin yaş arasındaki kişilerle kıyaslandığında yaklaşık 16 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir 20. HIV ile infekte kişiler arasında influenza semptomlarının süresi uzun ve hastalığın şiddeti daha yüksektir 27. Yapılan çeşitli çalışmalar gebeliğin influenza komplikasyonları için riski arttırdığını göstermiştir 28. Gebelerin influenza sezonunda gebe olmayan kadınlarla kıyaslandığında solunum yolu infeksiyonları şikayeti nedeniyle hastane başvuruları önemli derecede yüksektir 29. İnfluenza sezonunda solunum yolu hastalıkları nedeniyle gebe kadınların hastaneye yatış süreleri solunum yolu hastalığı olmayan, hastanede yatan gebe kadınlardan daha yüksek bulunmuştur. Gebelerde influenza mevsimi sırasında solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastaneye yatış oranlarının 2 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir yılları arasında gebe arasında yapılan retrospektif bir çalışmada aynı kadınların gebelikten önceki yıla ait tıbbi verileri incelenmiş, gebelerin %25 i gebeliği sırasında solunum yolu şikayetleri nedeniyle polikliniklere müracaat ettiği ve %0.4 ünün hastaneye yatırıldığı bildirilmiştir. Bu oranın influenza mevsiminde 3.trimesterdeki gebelerde gebelikten önceki yıl ile kıyaslandığında 5, influenza mevsimi dışındaki dönemlerde ise 2 kat fazla olduğu tespit edilmiştir. Bir çalışmada solunum yolu problemleriyle hosptalize edilen gebelerde perinatal ya da doğum problemlerini arttırmadığı bildirilmiştir 31. Fakat gebeliği sırasında influenza infeksiyonu geçiren gebelerde doğum komplikasyonlarının arttığını bildiren çalışmalar da vardır 30. Gebeliği sırasında influenza infeksiyou geçiren annelerin bebekleri ile gebeliği sırasında influenza ile infekte olmayan annelerden doğan bebekler arasında düşük doğum ağırlığı, konjenital anomaliler ya da düşük Apgar skorları açısından anlamlı farkların olmadığı bildirilmiştir 28. KORUNMA Aşılama influenzadan korunmada en etkili yöntemdir. İnfluenza infeksiyonları açısından yüksek risk grubunda olan kişilerin yıllık olarak aşılanması önerilmektedir. İnfluenzanın tedavisi için antiviral ilaçlar kullanılsa da yıllık olarak aşılamanın yerini tutmamaktadır. Antiviral ilaçlar influenza sebebiyle hastaneye yatışı yapılan kişilerin tedavisinde kullanılabilir 32. Sık el yıkama ve hijyen kurallarına uyma gibi non-farmakolojik yöntemler ucuz ve korunmada daha etkin yöntemlerdir 33. Solunum yolu hastalıklarını azaltma stratejilerinden olan okulların kapatılması, toplu alanlarda bulunmaktan kaçınma ve maske kullanımı gibi yöntemlerin influenza epidemileri sırasında virüs bulaşmasını önlemede etkinliğinin değerlendirilmesi konusunda yeterli veri yoktur 34. Kuzey yarım kürede influenza mevsimi tipik olarak sonbaharın sonu ile ilkbaharın başına kadar olan dönemi kapsamaktadır. İnfluenza virüsleri tüm yaş grubunda hastalığa sebep olmakla birlikte infeksiyon en yüksek oranda çocuklar arasında görülmektedir 35. Ciddi hastalık tablosu ve ölüm oranları en çok 65 yaş ve üstü kişilerde, 2 yaşından küçük çocuklar arasında görülmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu 23

5 bulunan kişilerde influenza virüs infeksiyonları oldukça önemli olabilmektedir 36. Birleşik Devletler de yıllık ortalama dolaylarında ölüm, bin arasında hastaneye yatış olduğu bildirilmiştir 19,20. İnfluenza aşısı influenza virüs infeksiyonları ve komplikasyonlarından korunmada en etkili yoldur. İnfluenza aşısı hasta olmak istemeyen (aşı kontraendikasyonu bulunmayan kişiler için) ve risk altında bulunan diğer insanlara bulaştırmayı önlemek için 6 aydan büyük herkese yapılabilir. Virüs infeksiyonlarından korunmak amacıyla iki tip influenza aşısı geliştirilmiştir. - Trivalan inaktif influenza aşıları (Trivalent Influenza Vaccine=TIV) - Canlı zayıflatılmış influenza aşıları (Live, Attenuated Influenza Vaccine=LAIV) Trivalan inaktif influenza aşıları 6 ay ve daha büyük kişilere ve yüksek risk grubundaki kişilere uygulanabilir. Canlı zayıflatılmış influenza aşıları hamile olmayan ve 2-49 yaş aralığındaki kişilere uygulanabilen aşılardır. Aşı sınırlıysa aşılama için tipik olarak influenza için yüksek risk grubundaki kişilere ve spesifik gruplara öncelik verilmelidir. LAIV in güvenirliği ve etkinliği altta başka bir sağlık sorunu olan kişilerde henüz ispatlanamamıştır. Bu kişiler sadece TIV ile aşılanmalıdır. İnfluenza virüslerinin sık sık antijenik değişim (antijenik drift gibi) yapması nedeniyle risk grubunda bulunan kişilerin her yıl dolaşımda olan virüs suşlarına karşı hazırlanmış aşılarla bağışıklanmaları gerekmektedir. Çocuk ve genç yetişkinlerin (6 ay-18 yaş arası) aşılanması mümkünse influenza sezonu öncesinde veya influenza sezonu sırasında yapılmalıdır. İnfluenza infeksiyonları açısından yüksek risk grubundaki çocuklar ve yetişkinler aşı programlarına alınmalıdır. ACIP (Advisory Committee on Immünization Practices) 5-18 yaş arası tüm çocukların aşılanmasını önermektedir.. İnfluenza Komplikasyonları Bakımından Yüksek Risk Altında Bulunan Kişiler; 6 ay-4 yaş arasındaki çocuklar, Kronik pulmoner hastalığı olanlar (astım gibi), kardiyovasküler hastalığı olanlar (hipertansiyon hariç), renal, hepatik, hematolojik hastalığı olanlar ve metabolik hastalığı olanlar (Diabetes mellitus gibi), İmmun sistemi baskılanmış kişiler (çeşitli ilaç kullanımına bağlı olarak immün sistemi baskılanmış kişiler ve HIV ile infekte kişiler), Solunum fonksiyonlarının bozulmasına yol açan hastalıkları (kognitif bozuklukları, omurilik yaralanması, stroke veya diğer nöromüsküler bozukluklar gibi) bulunanlar, Uzun süreli aspirin tedavisi alanlar (influenza infeksiyonundan sonra Reye sendromu gelişmesi açısından risk altındadırlar), Bakım evlerinde yaşayanlar, İnfluenza sezonu süresince gebe olacak kadınlar, Altı aydan küçük bebeklere influenza aşısı yaptırılmamalıdır. Bu bebeklerle yakın temas halinde olan bakıcıları ve diğer büyük çocukların aşılanması önerilmektedir. Aşılama, yetişkinler için hastalanma ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini azaltmak için önerilmektedir. Aşılama aynı zamanda aşağıdaki gruplardaki tüm yetişkinler için tavsiye edilmektedir. Yetişkinler arasında aşılama yüksek risk grubunda yer alan ya da yüksek riskli kişilerle yakın temasta olan yetişkinlere de önerilmektedir. Yetişkinlerde İnfluenza Aşısı Önerilen Gruplar; 50 yaş ve üzerindeki kişiler, Grip sezonunu hamile olarak geçirecek kadınlar, Akciğer hastalığı olanlar (astım dahil), kardiyovasküler hastalıklar (hipertansiyon hariç), nefrit, karaciğer hastalığı, hematolojik veya metabolik hastalıkları olanlar (Diabetes mellitus dahil), İmmunsupressif kişiler (immünsupressif ilaç kullananlar ve HIV ile enfekte kişiler), Solunum fonksiyonlarının bozulmasına yol açan hastalıkları (kognitif bozuklukları, omurilik yaralanması, stroke veya diğer nöromüsküler bozukluklar gibi) bulunanlar, Bakım evlerinde yaşayanlar, Sağlık çalışanları, 5 yaşından küçük çocukların bakıcıları, özellikle 6 aydan küçük çocuklarla temasta olan kişiler, İnfluenzanın ciddi komplikasyonları için yüksek risk grubundaki yer alan sağlık sorunu bulunan kişiler. İnfluenza hastalığının yükü, aşının etkinliği, güvenirliği, aşılamanın hangi grupları kapsaması gerektiği, fizibilite, maliyet, etkinlik ve ihtiyaç duyulan aşı miktarı gibi çeşitli konular ACIP aşı grubu tarafından yıllık olarak görüşülerek değerlendirilmektedir. Çalışma grubu üyeleri aşı uzmanları ve epidemiyologlarca aşının üretimi, koruyuculuğu ve etkinliği konularında çalışmalar ve tespitler yapmaktadırlar. Genel 24

6 ve yerel aşılama programları temsilcilerinin görüşleri alınır. İnfluenza sürveyans ve antiviral direnç dataları CDC nin influenza bölümünden sağlanır. Aşı ve biyolojik ürünler danışma komitesi aşı suşu seçiminde FDA (Food and Drug Administration) danışmanlık hizmeti sunar. Yıllık olarak trivalan influenza aşı üretiminde kullanılmak üzere aşı suşu seçimini yapar. İnfluenza konusunda yapılan yayınlar ve çalışmalar influenza infeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi için ACIP in karar vermesinde en önemli kriterlerdir. Bunun yanında yayınlanmamış çalışmalar ve tartışılmakta olan konularda göz önünde bulundurulur. Bu çalışmalar arasında en önemli yeri, bilimsel kalitesi yüksek, influenza ile ilgili spesifik sonuçları içeren çalışmalar tutar. Laboratuvar sonuçları baz alınarak yapılan popülasyon tahminleri influenza virüs infeksiyonları çalışmalarına önemli derecede ışık tutar. Aşı suşları ve dolaşımda olan vahşi suşlar arasındaki uyum derecesi aşıların etkinliğinde son derece önemlidir. Aşı veya antiviral etkinlik influenza infeksiyonlarında laboratuvar konfirmasyonlu randomize kontrollü çalışmalar ile ölçülebilir. İnfluenza Aşı Programlarında 2008 Yılında 3 Önemli Değişiklik Yapılmıştır. a) influenza sezonundan başlamak üzere 5-18 yaş grubu bütün çocukların aşılanması önerilmektedir. Bu yaş grubundaki çocuklar mümkün ise influenza sezonu başında, değilse tüm influenza sezonu boyunca aşılanmalıdır. b) 6 ay-4 yaş arası (6-59 ay arası) tüm çocuklar ile influenza komplikasyonları açısından risk grubunda olan bu yaş grubundan büyük çocukların yıllık olarak aşılanması yapılmalıdır. Ayrıca influenza açısından risk grubunda olan yetişkinlerin aşılanması sağlanmalıdır. c) 2-49 yaşları arasında sağlıklı kişilerin aşılanmasında TIV veya LAIV den herhangi biri seçilebilir. 6 ay-8 yaş arası çocuklar daha önceden LAIV veya TIV den herhangi biriyle hiç aşı olmamışlarsa 2 doz halinde aşılanmalıdırlar (en az 4 hafta arayla). 6 ay- 8 yaş arası çocuklar 1. yılda tek doz aşı ile aşılanmışlarsa, sonraki yıl 2 doz aşı yapılmalıdır. LAIV her hangi bir hırıltılı solunum yolu hastalığı olan 5 yaşından küçük çocuklara yapılmamalıdır ay arasındaki çocuklar ile 49 yaşından büyük kişilerin TIV ile aşılanması önerilir. Antiviral tedavi influenza virüsüne maruz kalındığında etkili bir tedavi yöntemidir. Oseltamivir ve Zanamivir antiviral tedavide tercih edilen ilaçlardır. Amantadine veya Rimantadine ise bu ilaçlara direnç sorunu yüksek olabildiğinden dolaşımda olan virüse karşı duyarlılık çalışmaları yapıldıktan sonra kullanılabilir.. İNFLUENZA AŞILARI İnfluenza aşılarının etkinliği aşı yapılan kişinin yaşına ve immün durumuna, aşının içerdiği virüs ile dolaşımda olan virüs tipinin uyuşmasına bağlıdır. İnfluenza aşılarının birçok açıdan yararlarının olduğu bildirilmektedir. İnfluenza aşılarının akut solunum yolu hastalıklarının önlenmesinde, influenza veya pnömöni ilişkili hastaneye yatış ya da ölümlerin önüne geçilmesinde önemli rolü olduğu bildirilmektedir. AŞI İÇERİĞİ Hem canlı hem de inaktif aşılar yıllık olarak önerilen influenza suşlarını içerir. İnfluenza aşı kompozisyonunda 1 influenza A (H3N2), 1 influenza A (H1N1) ve 1 influenza B virüs suş bulunur. Her yıl aşıda bulunan suşlardan biri ya da bir kaçı influenza virüsünün global sürveyans verilerine, yeni bir suşun belirmesine ve yayılmasına bağlı olarak değişebilir. Örneğin sezonunda dolaşımda olan virüs suşlarına bağlı olarak sezonunda önerilen aşı suşlarının 3 ü de değişmiştir. Günümüzde lisanslı aşıların her iki tipteki virüsleri yumurtada üretilmektedir. Her iki aşı da influenza virüs infeksiyonuna karşı optimal koruma sağlayabilmek için yıllık olarak uygulanır. Hem TIV hem de LAIV yaygın olarak kullanılan influenza virüs aşılarıdır. 1 6 ay-8 yaş arasında daha önce aşılanmamış çocuklar 2 doz olarak aşılanmalı. Aşılamada ilk yıl 1 doz aşı olanlar sonraki yıl 4 hafta arayla 2 doz olarak aşılanmalıdır. 2 İnfluenza infeksiyonu komplikasyonları bakımından yüksek risk altında bulunan kişiler altta yatan tıbbi sorunlarından dolayı LAIV ile aşılanmamalıdır. Kronik pulmoner veya kardiyovsküler sistem hastalığı bulunanlar, Diabetes mellitus unda dahil olduğu kronik metabolik hastalığı olanlar, renal bozukluğu olan kişiler, hemoglobinopatili kişiler, immünsupressif kişiler, uzun süre aspirin tedavisi alması gerekli olan çocuklar ve adolesanlar (influenza infeksiyonundan sonra Reye sendromu 25

7 Tablo 1. Canlı ve inaktif aşıların karşılaştırılması. Özellik LAIV TIV Uygulama şekli İntranazal spray İntramüsküler injeksiyon Aşı tipi Canlı-zayıflatılmış virüs Ölü virüs İçerdiği virüs sayısı 3 (iki influenza A virüs, 3 (iki influenza A virüs, 1 influenz B virüs) 1 influenz B virüs) Aşı virüs suşlarının güncellenmesi Yıllık Yıllık Uygulama sıklığı Yıllık 1 Yıllık 1 Önerilen yaş 2-49 yaş 6 ay İlk kez aşılanan 6 ay-8 yaş arasındaki 4 hafta 4 hafta çocuklarda iki doz arasında önerilen aralık İnfluenza ilişkili komplikasyonlar açısından Hayır Evet riskli kişilere uygulanabilir mi? yaş arasındaki astımlı ya da bir önceki yılda Hayır Evet hırıltılı öksürüğü olan çocuklara uygulanabilir mi? 3 Özel korumalı bir ortam gerektirmeyen immünsuprese Evet Evet kişiler ya da aile üyelerine uygulanabilir mi? Özel korumalı bir ortam gerektiren immünsuprese Hayır Evet kişiler (hemopoetik kök hücre nakli alıcıları gibi) ya da aile üyelerine uygulanabilir mi? Ciddi immünsuprese olmayan yüksek riskli kişilerle yakın Evet Evet temasta olanlar veya aile üyelerine uygulanabilir mi? Aynı zamanda diğer aşılarla uygulanabilir mi? Evet 4 Evet 5 Aynı anda olmasa da 4 hafta içinde 4 hafta arayla Evet başka bir canlı aşı uyglanabilir mi? Aynı anda değilse, inaktif bir aşı ile Evet Evet 4 hafta içinde uygulama yapılabilir mi? gelişme riski yüksek kişiler), kognitif fonksiyon bozukluğu olanlar, spinal kord yaralanmaları olanlar, nöbet geçirenler, ya da diğer nöromüsküler hastalıklıları olanlar, solunum fonksiyonları bozuk kişiler, gebeler, bakım evlerinde kalanlar risk grubunda yer almaktadır. 3. Yaşları 2-4 arasında değişen çocukların LAIV ile aşlanabilmesi için herhangi bir solunum yolu hastalığının olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Eğer çocuklarda son zamanlarda hırıltılı öksürükle seyreden bir infeksiyon ya da astım gibi bir solunum problemi varsa LAIV yapılmamalıdır. 4. Canlı-zayflatılmış influenza aşısı ile kızamık, kabakulak, rubella ya da suçiçeği gibi aşılarla birlikte uygulama çalışmaları aylık çocuklar arasında değerlendirilmiştir. 5. İnaktif influenza aşısının birlikte uygulanımı yetişkinler arasında polisakkarit pnömokok aşısı ve zoster aşı ile değerlendirilmiştir. TIV VE LAIV ARASINDAKİ FARKLAR TIV ın hazırlanması sırasında aşı virüsleri noninfekiyöz hale getirilir (inaktivasyon ya da öldürme). TIV ın sadece subvirion ve pürifiye yüzey antijen preperasyonları (sırasıyla split ve subünit aşılar) mevcuttur. TIV ölü virüs içerdiğinden aşılamadan sonra aşıya bağlı olarak influenza infeksiyonu görülmez 37. LAIV burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ateş ve boğaz ağrısı gibi semptomlar veya hafif belirtilere sebep olabilen canlı, virulansı azaltılmış aşı suşu içerir. LAIV intranazal olarak spreylerle uygulanırken, TIV intramüsküler injeksiyonla uygulanr. LAIV gebe olmayan kadınlarda ve yaşları 2-49 arasında değişen kişiler için lisanslıdır. Fakat influenza komplikasyonları daha yüksek risk oluşturabilecek altta yatan herhangi bir tıbbi sorunu bulunan kişilerde kullanımı uygun değildir. TIV ise >6 aydan büyük kişilerde kullanılabilmekte, sağlıklı ve herhangi bir kronik hastalığı olan kişilerde de kullanımı uygundur. 26

8 Aşılama sonrası influenza infeksiyonuna karşı oluşan bağışıklık serum hemaglütinasyon inhibisyon ve nötralizan antikorları ile ilişkilidir. Aşılama sonrası oluşan antikorlar aşıda bulunan antijenik olarak benzer tipteki virüslerle oluşacak infeksiyonlara karşı koruma sağlar. Sağlıklı çocuklar ve yetişkinlerin çoğunda aşılama sonrası yüksek titrelerde antikor oluştuğu bildirilmiştir 38,39. Çocuklarda İnaktif Aşıların İmmünojenitesi ve Etkinliği Altı ay ve daha büyük çocuklar önerilen dozda influenza aşısı ile aşılandıktan sonra spesifik influenza virüs suşlarına karşı oluşan anti-influenza antikorları ile korunurlar 40. Çoğu influenza sezonunda bir önceki sezonla kıyaslandığında aşı içeriği bir veya daha fazla antijen bakımından değişebilmektedir. Koruyucu antikorların oluşması bakımından, tek doz aşı olmuş 9 yaşından küçük çocuklar, iki doz aşı olmuş çocuklarla kıyaslandığında iki doz aşı yapılan çocuklarda koruyucu antikorların daha yüksek oranda oluştuğu tespit edilmiştir 41. Aşı antijen içeriği bir önceki sezon ile bir sonraki sezonda değişmemişse, 6-23 aylık çocuklar ilkbaharda tek doz ve sonbaharda tek doz aşılanmış çocuklar ile sonbaharda iki doz aşı yapılmış çocuklar arasında benzer antikor yanıtın oluştuğu bilirilmiştir 42. Fakat aşı antijen yapısının değişmediği ardışık iki sezonda yapılan başka bir çalışmada ise aynı sezonda 4 hafta arayla iki doz halinde aşılanan çocuklarda aşı etkinliğiin %82 olduğu bildirilirken, ilkbaharda tek doz ve sonraki sezonda sonbaharda tek doz olmak üzere iki doz halinde aşılanan çocuklarda ise aşı etkinliğinin %62 olduğu bildirilmiştir 43. İnfluenza infeksiyonları açısından yüksek risk altında bulunan çocuklar arasında (herhangi bir kronik hastalığı bulunan çocuklar) antikor cevabı sağlıklı çocuklardan daha düşüktür 44. Fakat astımlı çocuklar arasında antikor cevabı sağlıklı çocuklardan elde edilen antikor cevaba yakındır. Kısa süreli prednizon tedavisi gerektiren astım atakları sırasında antikor cevabın önemli ölçüde değişmediği bildirilmştir 45. Aşı etkinliği konusunda yapılan çalışmalar göstermiştir ki, küçük çocuklarda yeterli koruyucu antikor cevabı oluşturabilmek için iki doz aşı yapılmalıdır. Beş yaşından küçük çocuklar arasında yapılan çalışmalarda aşı etkinliğinin, tek doz olarak yapılan çocuklara nazaran iki doz olarak yapılan çocuklar arasında daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Yakın bir geçmişte yapılan iki çalışmada tek doz TIV ile aşılanan çocuklarda influenza benzeri hastalıklara yakalanma açısından anlamlı bir azalma olmadığı bildirilmiştir 43. Benzer sonuçlar 6-59 aylık çocuklar arasında yapılan başka bir çalışmada da gösterilmiştir 46. Benzer çalışmalar göstermiştir ki, 9 yaşından küçük çocuklarda optimal korunmanın sağlanabimesi için, çocuklar en az 4 hafta arayla iki doz halinde aşılanmalıdırlar. Altı ay ve daha büyük yaştaki çocuklar arasında yapılan çeşitli çalışmalarda aşının influenzadan korunmada etkili olduğu gösterilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri nde 5 influenza sezonunu kapsayan bir çalışmada 1-15 yaşları arasındaki çocukların aşılanması ile influenza A sıklığında önemli ölçüde azalma olduğu gösterilmiştir.39 Başka bir çalışmada ise 3-9 yaş arasındaki sağlıklı çocuklarda aşının etkinliği %56, yaşları arasındaki sağlıklı çocuk ve adolesanlarda ise %100 olarak bildirilmiştir 47. Astımlı çocuklar arasında yapılan bir çalışmada ise 2-6 ve 7-14 yaş gruplarında aşının etkinliği araştırılmış, influenza A ya karşı etkinlik sırasıyla %54 ve %78 olarak bulunurken, influenza B ye karşı etkinliğin ise %22 ve %60 olduğu bulunmuştur 48. Bazı çalışmalarda influenza aşısının astım ataklarına karşı da koruma sağladığı bildirilirken, bazı çalışmalarda ise etkili olmadığı bildirilmiştir 49,50. Yaklaşık çocuk arasında yapılan bir çalışmada, influenza aşı etkinliğinin klinik olarak tanımlanan (laboratuvar konfirmasyonu olmadan) influenza ve pnomöniye karşı etkinliğinin %51, 6-23 aylık çocuk arasında ise bu oranın %49 olduğu bildirilmiştir 51. Başka bir çalışma da ise 6-21 aylık çocuklar arasında 2 doz halinde TIV uygulamasının pnömoni veya influenza ilişkili çeşitli hastalıklar nedeniyle hastaneye başvuru sayısının %87 oranında azalttığı bildirilmiştir 43. Çocuklar arasında TIV ın etkinliğinin yaşla birlikte arttığı bildirilmiştir 52. Bazı çalışmalarda TIV ın akut orta kulak iltihabını azalttığı gösterilmiştir. Çeşitli çalışmalarda TIV ın çocuklarda influenza ilişkili ortakulak iltihabı infeksiyonlarını yaklaşık %30 oranında azalttığı bildirilmiştir 53. Fakat ortalama 14 aylık olan çocuklar arasında yapılan kapsamlı bir çalışmada TIV ın akut otititis mediaya karşı etkili olmadığı bildirilmiştir

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Çocuklarda İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Kuzey yarı kürede, influenza epidemilerine geç sonbahar ayları ile ilkbaharın erken ayları

Detaylı

Hepatit A ve Hepatit B Aşıları Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri IV 18 Aralık 2010 E.Ediz Tütüncü Sunum Planı Hepatit A Hepatit B Epidemiyoloji Bulaş yolları Pasif ve aktif immünizasyon Aşılar Hepatit

Detaylı

Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama

Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri No: 71 Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama Editörler Prof. Dr. Necla AKKAYA Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU Prof. Dr. Emel GÜR Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ www.vhsd.org Doç. Dr Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesi 3-4 Ekim 2009 Erişkin dönemde geçirilen

Detaylı

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Derleme Review 115 KOAH TA İmmünizasyon Immunization in COPD Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne ÖZET Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı HPV AŞILARI İnsan papillomavirüsü HPV, küre

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Amaç Çalışma ortamında karşılaşılan sağlığa zararlı biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler,

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık- Bulaş!! Kızamık, sadece insanları

Detaylı

F.Bilgecan Özdemir, Burcu Yüksel, Elif Kılıç, Berk Batman, M.Kürşat Şimşek

F.Bilgecan Özdemir, Burcu Yüksel, Elif Kılıç, Berk Batman, M.Kürşat Şimşek Mevsimsel Grip Aşısının Etki ve Yan Etkileri F.Bilgecan Özdemir, Burcu Yüksel, Elif Kılıç, Berk Batman, M.Kürşat Şimşek Danışman: Doç. Dr.Füsun Can İnfluanza virüsü tüm dünyada pandemilere ve epidemilere

Detaylı

Avian İnfluenza (Kuş Gribi)

Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Gül Ruhsar YILMAZ*, Mustafa Aydın ÇEVİK** * Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ** Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkinlere Hangi Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağışıklamanın ğ Önemi Büyük bölümü aşılanmış bir toplum Aşısız bireyler dolaylı olarak korunur Ancak Aşıların

Detaylı

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ Hakan AYDIN Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Osman AKTAŞ Doktora

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Dişhekimliği Kütüphanesi Bornova. İzmir 2007 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012. Aşı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012. Aşı İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012 Aşı Klinik Gelişim Aşı İlk Söz YAŞAMA DAİR Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani,

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği Sunum Planı 1. Bağışıklık nedir? 2. Aşılamanın önemi 3. Aşı çeşitleri ve uygulama yolları 4. Güncel Aşı

Detaylı

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ UZMANLIK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SYNFLORIX 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Pnömokokal polisakkarit konjuge aşısı (adsorbe)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SYNFLORIX 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Pnömokokal polisakkarit konjuge aşısı (adsorbe) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ SYNFLORIX 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Pnömokokal polisakkarit konjuge aşısı (adsorbe) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Detaylı

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon hastalıklarından korunma, ölüm ve sekellerinin azaltılmasında en önemli iki yöntem sanitasyon

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON Eğitim içeriği Ağız vediş Sağlığı Teknikerliği Eğitim

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) UYARI Diğer TNF antagonistlerinde olduğu gibi, HUMIRA kullanan hastalarda

Detaylı