Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar? Sağlığını Şansa Bırakma; Koru(n)!!!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar? Sağlığını Şansa Bırakma; Koru(n)!!!"

Transkript

1 Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar? Sağlığını Şansa Bırakma; Koru(n)!!! Seray Yazgan, Çağla Koçberber, Nurbakhish Suleymanzade, Uğur Can Değdaş Danışman: Öğrt. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur ÖZET Adolesan/gençlik dönemi (10-24 yaş grubu), çocukluktan yetişkinliğe geçişte, sağlık alışkanlıklarının ve cinsel davranışların şekillenmeye başladığı bir dönem olması nedeniyle cinsel/üreme sağlığı konularında öncelikli olarak ele alınması gereken bir dönemdir. Bu dönemdeki, erken cinsel aktivite, cinsellik ve gebeliği önleyici yöntemler hakkındaki bilgi eksikliği, evlilik yaşının değişmesi, çocuk yaşta evlilik, istenmeyen gebelikler, cinsel sömürü ve taciz, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBE) yakalanma riskinin artmasına neden olmaktadır. DSÖ nün 2005 yılı hesaplamalarına göre dünyada %90 dan fazlası gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere bir yılda yaş arası yetişkinlerde 448 milyon tedavi edilebilir (sifiliz, gonore, klamidya, trikomonas vb.) yeni CYBE vakası ortaya çıkmaktadır. Her yıl 20 genç kişiden biri CYBE e yakalanmakta ve dört genç kadından birine tedavi edilebilen bir CYBE teşhisi konulmaktadır. CYBE ler özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu oluşturmalarının yanı sıra, tüm dünyada sosyal ve ekonomik sorunlara da neden olmaktadırlar. Bu da CYBE leri önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Bu sorunların çözümü ve önlenebilmesi için toplumun ve de gençlerin cinsel sağlık/üreme sağlığı, CYBE ler ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi amacıyla özellikle de okullarda gençlere yönelik eğitim programlarının yürütülmesi ve cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin sunulması sağlanmalıdır. Anahtar kelimeler: Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, CYBE den korunma, gençlik 1

2 GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı; yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması değil fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamıştır (10). Günümüzde geçerliliğini koruyan bu tanımda da görüldüğü gibi, sağlık çok boyutlu ve geniş bir kavramdır. Bireylerin, özellikle kadınların genel sağlık düzeylerini etkileyen en önemli faktörlerden biri, cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili yaşadıkları sorunlardır (12). Üreme hakları; insanların doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamları, üreme yetenekleri ve bu yeteneği kullanıp kullanmayacakları, ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüklerinin olması demektir. DSÖ üreme sağlığını; yalnızca üreme sisteminin işlevleri ve süreci ile ilgili hastalığın ve sakatlığın olmaması değil, üremenin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde tamamlanması olarak tanımlamıştır (4). Adolesan/gençlik dönemi (10-24 yaşgrubu), çocukluktan yetişkinliğe geçişte, sağlık alışkanlıkların ve cinsel davranışların şekillenmeye başladığı bir dönem olması nedeniyle cinsel/üreme sağlığı konularında öncelikli olarak ele alınması gereken bir dönemdir. Bu dönemdeki, cinsellik ve gebeliği önleyici yöntemler hakkındaki bilgi eksikliği, erken cinsel aktivite, evlilik yaşının değişmesi, çocuk yaşta evlilik, cinsel sömürü, taciz, istenmeyen gebelikler ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBE) yakalanma riskinin artması gibi sorunlar gençlerin üreme sağlığı konusundaki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sorunların çözümünü sağlayabilecek halen karşılanmamış ihtiyaçlar ise, bilgilendirme, hizmet sunumu ve gençlerin katılımıdır (3, 12). Varlığı çok eski yıllardan beri bilinen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, özellikle 1980 li yıllarda Human Immunodeficiency Virus (HIV) enfeksiyonunun tanımlanmasıyla yeniden güncellik kazanan ve tüm dünyada giderek daha fazla önemsenen enfeksiyonlardır. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu oluşturmalarının yanı sıra, tüm dünyada sosyal ve ekonomik sorunlara da neden olmaktadırlar (11). Bu durum CYBE leri önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir (4, 18). Amaç Bu çalışmada, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda mevcut bilimsel çalışmaların irdelenmesi ve gençlerin CYBE den kendilerini nasıl koruyacakları konusunda öneriler oluşturulması amaçlanmıştır. 2

3 Hedefler a. CYBE nin Dünya da ve Türkiye de görülme sıklığının belirlenmesi, b. CYBE nin nedenlerinin belirlenmesi, c. CYBE nin olumsuz sonuçlarının belirlenmesi, d. CYBE den korunma yolları hakkında öneriler oluşturulması, e. CYBE bulaşma riski durumunda izlenilecek yolların saptanması, f. CYBE mağdurlarının başvurabilecekleri kurumların belirlenmesi. GENEL BİLGİLER Genç, Ergen ve Genç İnsanlar Kimdir Bunlar? Genellikle çocukluğun bağımlılığından erişkinin bağımsızlığına geçiş dönemi olarak kabul edilen adolesan dönemini, DSÖ yaş arasını adolesan, yaş arasını genç ve yaş arasında olanları ise genç insanlar olarak tanımlamaktadır. Adolesan dönemi, fiziksel, psikolojik ve sosyal olgunluğa erişmenin gerçekleştiği, insan yaşamının en dinamik evrelerinden biridir (1, 13, 14). Dünya nüfusunun %20 sini (1.6 milyar) yaşları arasında gençler oluşturmaktadır (12). Türkiye de ise toplam nüfusun %13,0 ü genç erkekler, %12,5 si genç kadınlar olmak üzere %25,6 sı ( ) ergen/gençlerden (10 24 yaş grubu) oluşmaktadır (20). Cinselliğin Tanımı DSÖ nün tanımına göre cinsellik; fiziksel, duygusal, mental ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşmaktadır. Cinsel bir varlık olarak insanın sadece bedensel değil; duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık halidir. Cinsellik; psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, hukuki, tarihi, dini, biyolojik ve ruhsal faktörlerin etkileşiminden etkilenmektedir (9). Cinsel Sağlığın Tanımı DSÖ'e göre cinsel sağlık sadece hastalık, işlev bozukluğu veya sakatlığın olmaması değil, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak cinsellikle ilgili iyilik halidir (9). CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARIN TANIMI Etkenin cinsel temas sonucu hasta ya da taşıyıcı kişiden konakçıya bulaşması ile ortaya çıkan enfeksiyonlardır (4). CYBE nin cinsel ilişki ile bulaşması koruyucu bariyer olmaksızın penisin vajinaya, ağıza ya da anüse penetrasyonu ile olmaktadır (21). 3

4 En Sık Görülen CYBE ler (4) Bakteriler: Gonore Klamidya Trokomatis Sifiliz Şankroid Granuloma inguinale Gardnerella vajinalis Grup B, beta hemolitik Streptokoklar Mikoplazmalar: Mikoplazma hominis Ureaplazma urealitikum Virüsler: Genital Herpes Simplex Virüsü (HSV) CMV enfeksiyonu Hepatit B ve C Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) Kondiloma akuminata (Human Papilloma Virüsü (HPV), genital siğil) Molluscum Contagiosum Funguslar: Kandida albikans Trikomonas vajinalis CYBE LERİN GÖRÜLME SIKLIĞI Dünyada cinsel yolla bulaşan enfeksiyon vakalarının gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir (23). Dünya Sağlık Örgütü nün hesaplamalarına göre dünyada %90 ından fazlası gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 2005 yılı için bir yılda yaş arası yetişkinlerde 448 milyon tedavi edilebilir (sifiliz, gonore, klamidya, trikomonas) yeni vaka ortaya çıkmaktadır (4). Milyonlarca kalıcı, viral, CYBE lerin arasında 5 milyon yeni HIV, Human Papilloma Virus (HPV) ve Herpes Simplex Virus (HSV) vakası bulunmaktadır. HIV dahil olmak üzere, bir yıl içerisinde baş gösteren cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar dünya çapındaki erkek, kadın ve çocuklar arasında 51 milyon yıla eşdeğer sağlıklı yaşamın kaybolmasından sorumludur (6). Ergenler, neredeyse tüm cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda en büyük risk altındaki yaş grubudur. 20 genç kişiden 1'i her yıl tedavi edilebilen bir CYBE e yakalanmaktadır. Dört ergen kadından birine her yıl cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon teşhisi konulmaktadır (6). 4

5 Yine DSÖ dünya genelinde 2002 yılı sonu itibariyle toplam AIDS li hasta sayısını 42 milyon, 2002 yılı için yeni vaka sayısını 5 milyon, AIDS e bağlı ölüm sayısını 3.1 milyon olarak tahmin etmiştir (2). CYBE ler dünyada birçok ülkede bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer almaktadır. Ülkemizde ise kayıt ve bildirim sisteminin yetersiz olması ülke verilerinin ve sürveyansın yetersiz olmasına neden olmaktadır (23). T.C. Sağlık Bakanlığı nın verilerine göre, 2008 yılının altıncı ayı itibariyle yılları arasında Türkiye de toplam 3174 HIV/AIDS olgusu saptanmıştır; bunların çoğunluğu erkektir. Hasta sayısının en çok, cinsel aktivite oranının yüksek olduğu arasındaki yaş gruplarında yoğunlaştığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı nın sifilize ait istatistiklerinde ise 2004 yılında 3681 (1315 kadın/2366 erkek) olgu saptandığı görülmektedir (19). T.C. Sağlık Bakanlığı nın 2011 yılı verilerine göre bazı CYBE lerin dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir (19). Tablo 1: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların dağılımı Hastalık Kadın Erkek Toplam HIV/AIDS** GONORE* SİFİLİZ* HEPATİT C* * Veriler 2011 yılı verileri olup, TSİM den alınmıştır. ** HIV/AIDS verileri kümülatif olup yılları dönemini kapsamaktadır (23). Klamidya ve Gonore e bağlı genital enfeksiyonların ülkemizdeki dağılımını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bunun nedeni, yapılan çalışmaların belirli gruplarda ve bölgesel olarak gerçekleştirilmiş olmalarıdır (17). CYBE lerin Artış Nedenleri Bilindiği gibi, gelişmekte olan ülkelerde toplumun önemli bir bölümünü gençler ve genç erişkinler oluşturmaktadır. Böyle toplumlarda nüfus artışının çok hızlı olması, genç neslin, dolayısıyla da risk altındaki kişilerin sayısının fazla olmasına neden olmaktadır (23). Bunun yanında gelişmekte olan ülkelerde CYBE lerin artış nedenleri arasında, cinsel eğitim programlarının yetersizliği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde cinsel ilişki yaşının küçülmesi, evlilik öncesi cinsel ilişki ve cinsel eş sayısındaki artış, seyahat imkanlarının yaygınlaşması, cinsel davranışlardaki değişiklikler, kondom dışı doğum kontrol yöntemlerinin kullanımında artış, tanı ve tedavi imkanlarının gelişmesiyle hastalıkların daha doğru ve sık olarak tespit ediliyor olması; antibiyotiklere direnç nedeniyle tedavide rastlanan zorluklar CYBE lerin sayısının artmasına neden olmuştur (3, 5, 22). Ayrıca bu toplumlardaki kentleşmenin hızı ve kırsal alanlardan 5

6 kentlere yoğun göç olması, ortaya çıkan işsizlik, evsizlik ve benzeri ekonomik sorunlar paralı seksin artması bağlamında korunmasız cinsel ilişki düzeyinin yükselmesine ve toplumun CYBE riskine karşı savunmasız hale gelmesine neden olmaktadır (23). CYBE lerin Türkiye de artış nedenleri; Türkiye nin Avrupa ve Asya arasında köprü oluşturan bir ülke olmasından kaynaklanıyor olabilir. Özellikle metropol şehirler, birçok yönden ülkeyi aktif konuma sürüklemekte ve CYBE lerin yayılmasında önemli risk teşkil etmektedir. Bu risk özellikle şehirlerarası, ulusal ve uluslar arası insan hareketleri nedeniyle birçok medeniyetin buluşmasına sahne olan ülkemizde daha da belirgin hale gelmektedir. Ülkemizin nüfusunun yüzde 30 u 15 yaş altıdır yaş grubu toplam nüfusun yarısını oluşturmakta, ve bu durum cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile karşılaşma olasılığını artırmaktadır (15). CYBE NASIL BULAŞIR? CYBE lerin başlıca bulaşma yolu adından da anlaşıldığı gibi korunmasız cinsel ilişkidir. Ayrıca, enfeksiyonu olan annelerden gebelik sırasında, doğumda veya doğumdan sonra emzirme yoluyla bebeklerine de bulaşabilmektedir. Bunun dışında vücut sıvıları, kan yolu ve organ nakilleriyle de bulaşma olabilmektedir (23). CYBE lere Neden Olan Faktörler CYBE lerin bulaşmasında bazı davranış biçimlerinin de etkili oldukları görülmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. Korunmasız cinsel temas veya ilişkide bulunmak 2. Yakın zamanda eş değiştirmek 3. Birden fazla cinsel eş 4. Başka cinsel eşleri olan bir eşe sahip olmak 5. Cinsel eşin özel durumu (rastgele eş seçimi, para karşılığı seks yapanlarla veya bu kişilerle ilişkisi olanlarla eş olmak) 6. CYBE belirtileri gösteren kişi ile cinsel ilişki yaşamak 7. CYBE si olan kişinin, durumunu eşine bildirmeden ilişkiye girmesi (17). CYBE lerin bulaşma olasılığını artıran diğer faktörler de aşağıda olduğu gibi sıralanabilir: 1. CYBE lerin tedavisinde gecikme 2. Tedavi rejiminin tam olarak uygulanmaması 3. Cinsel eşlerin tedavi edilmemesi (11). 6

7 Kimler Risk Altındadır? Genç kızlar; hazne ve rahim ağzını örten dokuların ince ve henüz tam gelişmemiş olması sonucu enfeksiyona daha duyarlı ve yatkındırlar. Bu bağlamda adölesan yaşta cinsel ilişkide bulunmak, vajina dokusu korunamayacağından mikroorganizmanın geçişini kolaylaştırmaktadır. Kadınlar; cinsel organlarının konumu ve daha geniş bir açık yüzeyi olması sonucu erkeğe kıyasla daha fazla risk altındadır. Sünnetsiz erkekler sünnetli erkeklere göre daha fazla CYBE riski altındadır. Sünnet derisi arasındaki boşluk, CYBE mikropları için adeta bir toplanma (birikme) yeri olur. Korunmasız ilişkide bulunmuş bireyler. Cinsel yolla bulaşmış herhangi bir enfeksiyonu taşıyanlar. Cinsel yolla bulaşmış enfeksiyonlardan birini geçirmiş ve iyileşmiş bireyler. (Bir CYBE'i geçirmiş bireyin diğer CYBE'i taşıma riski artmaktadır, çünkü bu organizmalar genellikle beraber taşınmaktadır) Birçok CYBE klinik belirti vermediğinden cinsel açıdan aktif tüm bireyler cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla karşılaşma riski altındadır (23). Partnerinin enfeksiyon taşımadığından emin olmayan bireyler. Genital bölgede semptomlar gösteren bireyler. Birden fazla cinsel partneri olanlar. Uyuşturucu kullananlar (enjektörün paylaşıldığı durumlarda HIV ve Hepatit B gibi ciddi enfeksiyonlar bulaşabilmektedir) (7, 8). CYBE nin Genel Belirtileri Vajinadan normalden farklı renk, kıvam, kokuda akıntı. Bazen bu belirtiye kaşıntı da eklenebilir. Penisten akıntı (erkekte doğal akıntı yoktur). Cinsel birleşme sırasında cinsel organlarda ağrı, kanama. Erkekte; penis yüzeyinde, testisler ve çevresinde, kadında; vajina, dış üreme organları ve çevresinde ağrılı-ağrısız yaralar, çıbanlar, siğiller, uçuklar. Makat ve dış üreme organları ve çevrelerinde ele gelen şişlikler, yumrular. Kasıklarda şişlik. Karın alt bölgesinde ağrı ve hassasiyet. Sık idrara çıkma ve idrar yaparken ağrı, sancı ve yanma. Kadınlarda nedeni bilinmeyen düşükler ve sık ölü doğumlar. Vücuda girdikten sonra kan dolaşımına karışan ve yaşamını burada çoğalarak sürdüren CYBE etkenleri, karaciğeri, bağışıklık sistemini ve tüm bedeni etkileyen hastalıklara da neden olmaktadır. Bunun sonucu da sarılık, yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk, bulantı ağızda yaralar, genel hastalık belirtileri de görülebilmektedir (7). 7

8 CYBE lere özgün belirtiler: Gonore: Kadınlarda pürülan vajinal akıntı, ağrılı veya yanma tarzında idrar yapma, kırmızı ve dokunmakla ağrılı üretra klinik belirtileridir. Erkeklerde ise; idrar yaparken ağrı, pürülan üretral akıntı ile belirti vermektedir. Klamidya: Pürülan vajinal akıntı, sık ve kolay kanayan et kırmızısı renkte serviks görüntüsü olmaktadır. Sifiliz: Erken dönemde, kadında dış genitalde, erkekte peniste ağrısız ülser ve kauçuk kıvamında büyümüş lenf bezleri, birkaç ay sonra vücutta kaşıntısız deri döküntüleri görülmektedir. Şankroid: Ağrılı kirli genital ülserler ile belirti verir. Kadın ve erkeğin dış genital organlarının herhangi bir yerinde bulunabilmektedir. İnguinal Granüloma: Penis ve vulvada küçük, genellikle ağrısız papüller, bunu takiben inguinal bölgede büyümüş lenf bezleri görülmektedir. Bakteriodes vajinozis: Her zaman cinsel yolla bulaşmaz. Balıksı kokulu, grimsi vajinal akıntı olmaktadır. Genital Herpes: İlk atakta 2-4 haftada kendiliğinden geçen, çok sayıda ağrılı yüzeyel genital ülserler, su gibi vajinal akıntı ile birlikte görülebilmektedir (4). HPV (Genital siğil): HPV enfeksiyonu ile ortaya çıkan siğillerin görünümü kümeli şekilde ve karnıbaharımsı yapıdadır. Kadınlarda en sıklıkla vulva (dış genital), anus (makad çevresi), vajen ve serviks (rahim ağzı) bölgelerinde, erkeklerde ise penis, anus ve kasık bölgesinde görülür. Rahim ağzı kanser ve kanser öncüsü durumların %70'inden HPV Tip 16 ve 18 sorumludur. CYBE DEN KORUNMA YOLLARI Başkaları ile de ilişkisi olduğu bilinen kişiyle cinsel ilişkide bulunmamak. Kesin korunma için her tür cinsel ilişkide KONDOM (prezervatif, kılıf) kullanmak. Başkalarının kullandığı iğne ve enjektörleri kullanmamak. Dövme, epilasyon, manikür, pedikür, tıraş, kulak deldirme gibi işlemlerde ve diş tedavisinde dikkatli olmak. Kan ve/veya kan ürünü tedavisini güvenli yollardan sağlamak. Hepatit B ye karşı aşı yaptırmak (16). Genital Siğil (Human Papilloma Virüsü, HPV) e karşı aşı yaptırmak. Etkili bir sağlık eğitimi almak (4). Adölesan ve gençlerin karşılaştıkları sorunların ve gereksinimlerin belirlenmesi ailenin ve medyanın adölesan ve gençlik dönemlerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirilmesi (16). 8

9 Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Şüphesinde Başvurulacak Kuruluşlar Aile Sağlığı Merkezleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Üniversitelerin Öğrenci Sağlık Merkezleri (Mediko Sosyal Merkezi). Hastanelerin (Devlet, Özel, Üniversite) Enfeksiyon Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanısı ve tedavisi yapılabilmektedir. Türkiye de CYBE konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ve merkezleri: AIDS ile Mücadele Derneği AIDS Savaşım Derneği Bulaşıcı Hastalıklar ve Uyuşturucu ile Savaş Topluluğu (BUHUS) Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışma Merkezi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile Savaşım Derneği HATAM (Hacettepe AIDS Merkezi) İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Türkiye Aile Planlaması Derneği Türkiye Aile Planlaması Vakfı Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi Zührevi Hastalıklarla Mücadele Derneği Bu sivil toplum kuruluşları ve merkezler bilgilendirme ve eğitim, iletişim özellikle akran eğitimi, halk konferansları, eğiticilerin eğitimi, görsel ve işitsel yayınlar, kitaplar, dergiler, danışmanlık hizmetleri, öğrenci kulüpleri, yaz okulları ve test hizmeti gibi faaliyetlerde bulunmakta bu konuda topluma ve risk altındaki gruplara olumlu yönde katkıda bulunmaktadır (15). Sonuç olarak, CYBE ler tüm dünyada ve Türkiye de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle ergen/gençler cinsellik ve gebeliği önleyici yöntemler hakkındaki bilgi eksikliği, erken cinsel aktivite, evlilik yaşının değişmesi, çocuk yaşta evlilik, cinsel sömürü ve taciz gibi nedenlerle istenmeyen gebelikler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBE) yakalanma açısından risk altındadırlar. Bu sorunların çözümü ve önlenebilmesi için toplumun ve de gençlerin cinsel sağlık/üreme sağlığı, CYBE ler ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi amacıyla özellikle de okullarda gençlere yönelik eğitim programlarının yürütülmesi ve cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin sunulması sağlanmalıdır. 9

10 KAYNAKLAR 1. Adolescence and Adolescent Reproductive Health, International Children s Center (ICC), Teaching Materials fort he Training Courses, Ankara, AIDS epidemic update. UNAIDS/WHO December UNAIDS/02.46E.3 3. Akın A, Özvarış B., Ş. Adolesanların/Gençlerin Cinsel ve Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler Projesi (özet raporu); Ankara Akın A, Özvarış B., Ş. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Genital Yol Enfeksiyonları, Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Edit:, Güler Ç., Akın L., Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012 I.Cilt, s: , s: Aral SO, Holmes KK. Social and behavioral determinants of the epidemiology of STDs. In: Holmes KK, Sparling PF, Mardh PA, et al, eds. Sexually transmitted diseases. NewYork: Mc Graw Hill, 1999; Chinsenbu K., C., Sexually Transmitted Infections in Adolescents, The Open Infectious Diseases Journal, 2009, 3, Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı / CYBE, Erişim Tarihi: Saat: 15:05 8. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar cinsel_yolla_bulaşan_hastalıklar Erişim Tarihi: Saat: 14:53 9. Developing sexual health programmes World Health Organisation WHO/RHR/HRP/10.22, Fişek N., H., Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi Dünya Sağlık Örgütü Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No: 2, Ankara, 1985, s: Gökengin D. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara Genel Bakış. Başlıca Bakteriyel, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları ında. Serter D, Ertem E, Gökengin D. Editörler. Nobel Tıp Kitapevleri, 2000, s Koluaçık S., Güneş G., Pehlivan E., İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Araştırma / Research Report, (2010) 17 (1) Mıhçıokur S., Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Öğrenci Sağlık Merkezi nde Cinsel ve Üreme Sağlığı Hizmet Modeli Oluşturma Araştırması, T.C. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Doktora Tezi, Ankara, Mıhçıokur S., Türkiye de Ergen / Genç Üreme Sağlığı / Cinsel Sağlık Sorunları ve Bu Alandaki Gelişmeler, Edit: Akın A., HASUDER, Türkiye Sağlık Raporu 2012, s: Prof. Dr. Ağaçfidan A, Prof. Dr. Akın L, Türkiye de Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) ve HIV/AİDS in Sürveyans Sistemine İlişkin Durum Analizi, Edit: Uzm. Dr. Altan P., T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Prof.Dr. Akın A., Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu Raporu 10. Kalkınma Planı, Ankara Serter D., Gökengin D., Türkiye de ve Dünyada Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve HİV/AİDS, ftp://ftp.ism.gov.tr/saglikdergisi/ocak- 10

11 %DEubat%202009/dosya/demirserter%20deniz%20g%F6kengin.doc Erişim Tarihi: 11 Mart 2013, Saat: 9: Sexually Transmitted Infections Fact Sheet N110 August2011 Erişim Tarihi: Saat: 15: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu Raporu (Yayınlanmamış), Ankara, TÜİK, ADNKS, 2011 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 21. Türkiye Üreme Sağlığı Programı Gençlik Danışmanlık Ve Sağlık Hizmet Merkezleri CSÜS Eğitimi Modülü Katılımcı Rehberi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Zarakolu P, Akın A. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar: epidemiyoloji ve risk faktörleri. Arman D, Ünal S, eds. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve tedavisi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2004; Zarakolu P. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara,

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE/HIV/AIDS)

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE/HIV/AIDS) CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 4-B CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE/HIV/AIDS) KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 4. "Güvenli Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 4. Güvenli Cinsellik CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 4 "Güvenli Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ

ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 1-B ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ KATILIMCI REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Üreme

Detaylı

Bugün tüm dünyada gençler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Bugün tüm dünyada gençler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:106-112 DOI: 10.5350/DAJPN2011240203 Madde Bağımlılığı Tanısı Alan Gençlerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması ile İlgili

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Eda CANGÖL

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Eda CANGÖL T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Burcu TOKUÇ UZUNKÖPRÜ KADIN-DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ NE JİNEKOLOJİK

Detaylı

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý 2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NÜFUS FONU 2007 TÜRKİYE GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ

GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 5-B GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2005 i Cinsel Sağlık /

Detaylı

"Gençlik ve Cinsellik"

Gençlik ve Cinsellik Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 7 "Gençlik ve Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

HIV/AIDS, HEPATİT VE MADDE KULLANIMI

HIV/AIDS, HEPATİT VE MADDE KULLANIMI HIV/AIDS, HEPATİT VE MADDE KULLANIMI 1. Madde kullanımı ile HIV veya hepatit birlikteliği 2. HIV ile madde bağımlılığında yaklaşım ve tedavi 3. Madde kullanıcılarında HIV önleme yöntemleri SİGARA, ALKOL,

Detaylı

Üreme Sağlığı ve. Sağlıklı Annelik. Şule BİLGİÇ SELMAN

Üreme Sağlığı ve. Sağlıklı Annelik. Şule BİLGİÇ SELMAN Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik Şule BİLGİÇ SELMAN Şule Bilgiç Selman Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City

The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City 56 Erciyes Med J 2013; 35(2): 56-62 DOI: 10.5152/etd.2013.24 ORIGINAL INVESTIGATION ÖZGÜN ARAŞTIRMA The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City Mersin İlinde Uyuşturucu Madde Kullanıcılarının

Detaylı

Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı

Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı COPYRIGHT Bu kitapta yer alan bilgi ve görüşler konuşmacılara aittir, TAP Vakfı nın görüşlerini yansıtmaz. Kitapta yer alan

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ United Nations Development Programme in Eastern Europe and the CIS project Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Doğu Avrupa ve BDT Projesi TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış

Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Nafiz Bozdemir, Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Özet Tanım ve algılarda farklılık olsa da cinsellik çağlar boyu önemini

Detaylı

ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA KADININ DURUMU * Lale TAŞKIN **

ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA KADININ DURUMU * Lale TAŞKIN ** ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA KADININ DURUMU * Lale TAŞKIN ** ÖZET 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile kaleme alınan bu yazıda; dünyada kadın hareketlerinin başlangıç noktası, dünya kadın konferanslarının

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Şaban ŞİMŞEK Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KORUNMA

HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KORUNMA HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KORUNMA Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) e-posta: atumer@hacettepe.edu.tr İlk defa 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik

Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik 131 Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik Zuhal Bahar* Nihal Gördes Aydoğdu** Özet Günümüzde sağlık alanında yaşanan eşitsizlikler, üzerinde en fazla tartışılan konular arasında yer almaktadır Halk sağlığı

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Gençlik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı