KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI IG VENA 5 g/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI IG VENA 5 g/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon"

Transkript

1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI IG VENA 5 g/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İnsan normal immünoglobulini (Ig IV) 1 ml çözelti içeriği: İnsan normal immünoglobulini 50 mg minimum % 95 i Ig G olan 50 g/l insan proteini Ig G alt sınıfları: IgG mg IgG mg IgG mg IgG mg Maksimum Ig A içeriği 0.05 mg Yardımcı madde(ler): Maltoz..100 mg/ml Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız. 3.FARMASÖTİK FORM İnfüzyonluk çözelti Cam flakon içerisinde berrak veya hafif opelesan çözelti. 4.KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Yerine Koyma Tedavisinde Primer immün yetmezlik sendromları, Ciddi enfeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma ve kronik lenfositik lösemi, Allojeneik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisinde Konjenital AIDS li çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon durumlarında (pediyatrik HIV enfeksiyonunda), Guillain Barré sendromu, Steroid tedavisinde dirençli ve klinik kanamalarla giden immün trombositopenik purpura da ITP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi veya splenektomiye hazırlık amacıyla, Bulber tutulumu olan Myastenia Gravis'te, Kawasaki hastalığı, Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji /uygulama sıklığı ve süresi: Doz ve doz rejimi endikasyonlara bağlıdır. Yerine koyma tedavisinde, dozaj farmakokinetik ve klinik cevaba bağlı olarak her bir hastaya özgü olmalıdır. Aşağıdaki doz rejimleri bir referans olarak verilmiştir.

2 Primer immün yetmezlik sendromlarında yerine koyma (replasman) tedavisi Doz rejimi en az 4-6 g/l bir IgG alt seviyesinde olmalıdır (bir sonraki infüzyondan önce ölçülür). Terapinin başlamasından sonra, denge meydana gelmesi için 3 aydan 6 aya kadar zaman gerekir. Tavsiye edilen başlangıç dozu g/kg'dır, bunu, her üç haftada en az 0.2 g/kg'lık doz takip eder. 6 g/l lik bir alt seviyeyi gerçekleştirmek için gereken doz, g/kg/ay şeklindedir. Kararlı duruma ulaşılan doz aralıkları 2-4 hafta arasında değişir. Doz ve doz aralığını ayarlamak için alt seviyeler ölçülmelidir. Miyelom ya da ciddi sekonder hipogammaglobülinemili kronik lenfositik lösemi ve tekrarlayan enfeksiyonlarında yerine koyma tedavisi; AlDS'li çocuklarda ve tekrarlayan enfeksiyonlarında yerine koyma tedavisi Tavsiye edilen doz, her 3-4 haftada bir g/kg'dır. İdiyopatik Trombositopenik Purpura Akut bir vakanın tedavisi için doz, birinci gün g/kg'dır ve üç günde bir tekrar edilebilir, ya da 2-5 gün süresince, günlük 0.4 g/kg'dır. Nüksetme durumunda, tedavi tekrar edilebilir. Guillain Barré sendromu 3-7 gün süreyle 0.4 g/kg/gün'dür. Çocuklarda veri sınırlıdır. Kawasaki hastalığı g/kg'lık doz, 2-5 gün süresinde sonlanacak şekilde bölünmüş olarak, ya da 2.0 g/kg'lık tek bir doz halinde uygulanabilir. Hastalar, asetilsalisilik asit ile eş zamanlı tedavi edilmelidir. Allojenik Kemik iliği transplantasyonu Normal insan immünglobülin tedavisi, transplantasyon öncesi hazırlama rejiminin bir parçası olarak ve transplantasyon sonrası terapide kullanılır. Enfeksiyonların tedavisinde ve gref e karşı konakçıda hastalık profılaksisi için kullanılacak doz kişiye özel ayarlanır. Başlangıç dozu normal olarak 0.5 g/kg/hafta'dır, transplantasyon işleminden 7 gün önce başlanır ve transplantasyon sonrası 3 aya kadar devam eder. Antikor üretiminde sürekli yetersizlik durumunda, antikor seviyesi normal düzeye gelene kadar 0.5 g/kg/ay'lık doz önerilir. Doz önerileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: Endikasyon Doz Enjeksiyon sıklığı Primer immün yetmezliğinde yerine koyma tedavisi -Başlangıç dozu: g/kg -Daha sonra: g/kg En az 4-6 g/l lik Ig G alt seviyesi elde etmek için her 2-4 haftada Sekonder immün yetmezliğinde yerine koyma g/kg En az 4-6 g/l lik Ig G alt seviyesi elde etmek için her 1/9

3 tedavisi 3-4 haftada AlDS'li çocuklar g/kg Her 3-4 haftada İmmünmodülasyon: İdiyopatik Trombositopenik Purpura g/kg veya 0.4 g/kg/gün 1.gün, muhtemelen 3 günde bir tekrarlanabilir. 2-5 gün Guillain Barre sendromu 0.4 g/kg/gün 3-7 gün Kawasaki Hastalığı g/kg veya 2 g/kg Asetilsalisilik asit ile birlikte 2-5 gün süreyle birkaç doz Asetilsalisilik asit ile birlikte tek bir doz Myastenia Gravis 0.4 g/kg/gün Kritik fazdaki 5 ardışık gün için 0.4 g/kg/gün'dür, diğer özel tedavilere cevap vermez Allojenik kemik iliği Transplantasyonu: Enfeksiyonların tedavisi ve greft'e karşı konakçının hastalık profilaksisi Antikor üretiminde sürekli yetersizlik 0.5 g/kg Her hafta transplantasyondan sonra 7. günden 3 aya kadar 0.5 g/kg Antikor seviyeleri normale dönünceye kadar her ay Uygulama şekli: Ig VENA ml/kg/s'lik bir başlangıç hızında (dakikada damla) dakika süresince intravenöz olarak infüze edilmelidir. Eğer iyi tolere edilirse, infüzyonun kalan kısmı, uygulama hızı kademeli olarak 1.85 ml/kg/s'lik bir maksimum hıza (dakikada 40 damla) yükseltilebilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda minimum konsantrasyonda ve pratik olarak mümkün en yavaş infüzyon hızıyla uygulanmalıdır. Pediyatrik popülasyon: Çocuklarda, doz vücut ağırlığına göre ayarlanılarak kullanılabilir. İnfüzyon hızı yavaş olmalıdır. Geriyatrik popülasyon: 65 yaşın üzerindekilere doz ayarlaması ve minimum infüzyon hızıyla uygulama gereklidir Kontrendikasyonlar Bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, Homolog immünglobulinlere aşırı duyarlılık, özellikle çok seyrek vakalarda, hastanın IgA ya karşı antikorlarının olduğu IgA yetmezliğinde Özel kullanım uyarıları ve önlemleri 2/9

4 Viral güvenlik Bu tıbbi üründe Creutzfeldt-Jacob hastalığının geçiş riski teorik olarak en aza indirilmiştir. Alınan bu önlemlere rağmen, bu tür ürünler halen potansiyel olarak hastalık bulaştırabilir. Bu ürün insan kanından üretildiği için, örneğin virüsler ve teorik olarak Creutzfeldt-Jacob hastalığının (CJO) etkeni gibi enfeksiyon etkenlerini bulaştırma riski taşıyabilir. İnsan kanı veya donör seçimi içeren plazmadan, özgün donörlerin ayrılması ve virüslerin uzaklaştırılması/inaktivasyonu için etkili üretim basamakları inklüzyon ve enfeksiyonun spesifik belirleyicilerinin plazma havuzlarından hazırlanan tıbbi ürünlerin kullanımı sonucu oluşan enfeksiyonlardan korunmak için standart ölçülür. HIV, HBV ve HCV gibi zarflı virüsler ve HAV gibi zarflı olmayan virüslerin etkisi için önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Parvovirus B19 gibi zarflı olmayan virüslere karşı alınan tedbirler sınırlı sayıda olabilir. Hepatit A veya Parvovirüs B19 un immünglobülinlerle bulaşmadığı ile ilgili güven verici klinik çalışma var ve aynı zamanda antikor içeriğinin viral güvenliğe önemli bir katkısı olduğu düşünülmektedir. Hasta ve ürün serisi arasındaki bağlantının devam etmesi için hastaya uygulanan Ig VENA nın adı ve seri numarasının her zaman kaydedilmelidir. Bazı ciddi advers ilaç reaksiyonları infüzyon hızı ile ile ilişkili olabilir. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli bölümünde önerilen infüzyon hızı yakından takip edilmelidir. Hastalar dikkatle izlenmeli ve infüzyon periyodu süresince semptomlar açısından dikkatle gözlenmelidir. Bazı advers reaksiyonlar daha sık meydana gelebilir: Yüksek infüzyon hızı durumunda IgA yetersizliği olan ya da olmayan hipo- ya da agammaglobülinemi'li hastalar Normal insan immünglobülin ürünü ilk defa alan hastalarda, ya da nadir vakalarda, kullanılan normal insan immünglobülin ürünü değiştiği ya da bir önceki infüzyon üzerinden çok zaman geçtiği durumlarda Gerçek hipersensitivite reaksiyonları nadirdir. Bunlar, anti-iga antikorlu IgA yetmezlik vakalarında çok nadir olarak meydana gelir. Normal insan immünglobülin nadir olarak, önceki tedavilerinde bunu tolere eden hastalarda bile anaflaktik reaksiyonla birlikte kan basıncında bir düşüşe sebep olabilir. Aşağıdakiler sağlanarak potansiyel komplikasyonların genellikle önüne geçilebilir: Ürünün yavaş olarak yapılan ilk enjeksiyonu ile hastaların normal insan immünglobüline duyarlılığı olmaz (uygulama hızı 0,46-0,92 ml/kg/sa), Hastalar infüzyon süresince semptomlar açısından dikkatlice izlenmelidir. Özellikle, ilk defa normal insan immünglobülin kullanan hastalar, alternatif bir IVIg ürününü değiştiren ya da bir önceki infüzyon üzerinden uzun zaman geçen hastalar ilk infüzyon süresince ve ilk infüzyondan sonraki ilk birkaç saat süreyle 3/9

5 potansiyel advers belirtileri bulmak için, gözlem altında tutulmalıdır. Diğer bütün hastalar, uygulamadan sonra en az 20 dakika süreyle gözlem altında tutulmalıdır. IV Ig uygulamasının tromboembolik olaylar arasındaki ilişkisi ile ilgili klinik çalışma var mevcuttur (miyokard infarktüsü, inme, pulmoner emboli ve derin ven trombozu gibi). Bu durumun riskli hastalarda immunoglobülinin yüksek olması sırasında kan viskozitesinin artışı ile ilgili olduğu sanılmaktadır. Obez ve daha önceden trombotik risk faktörü olan hastalar (ilerlemiş yaş, hipertansiyon, diyabet, vasküler hastalık ve trombotik vaka öyküsü, belirli veya kalıtsal trombofili hastalığı olan hastalar, uzun süreli hareketsiz kalma, ciddi hipovolemisi olan hastalar, kan viskozite artışı olan hastalar) hastalarda reçeteleme ve IVIg infüzyonunda tedbirler alınmalıdır. IV Ig tedavisi gören hastalarda, akut renal yetersizlik vakaları bildirilmiştir. Birçok vakada, mevcut renal yetmezlik, diyabet, hipovolemi, aşırı kilo, nefrotoksik tıbbi ürünlerin beraberinde verilmesi ya da 65 yaşını aşmış olmak gibi risk faktörleri tanımlanmıştır. Renal yetmezlik durumunda, IVIg kullanımına devam edilmemesi değerlendirilmelidir. Rapor edilen bu renal bozukluk ve akut yetersizlikler, ruhsatlı birçok IVIg ürünü ile ilgili olmakla beraber, içlerinde stabilizör olarak sukroz bulunanlar toplam sayıya oranlanamayacak kadar yüksek paya sahiptir. Risk altındaki hastalarda, sukroz içermeyen IVIg ürünleri kullanımı düşünülebilir. Renal yetmezlik veya tromboembolik yan etki riski olan hastalar için, IVIg ürünleri minimum infüzyon hızda ve dozda uygulanmalıdır. Bütün hastalarda, IVIg kullanımının gerekleri: IVIg uygulamasına başlanmadan önce yeterli hidrasyon İdrar çıkışının denetlenmesi Serum kreatin düzeyinin izlenmesi Loop diüretikler ile eş kullanımın engellenmesi Yan etki vakalarında, uygulama hızı azaltılmalı veya infüzyon durdurulmalıdır. Tedavi gereksinimi yan etkilerin şiddetine ve niteliğine bağlıdır. Şok vakasında, şok için standart tıbbi tedavi uygulanmalıdır Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri Canlı atenüe virüs aşıları İmmünglobülin uygulaması kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı atenüe virüs aşılarının etkinliğini, en az 6 haftadan 3 ay süresinde azaltabilir. Canlı atenüe virüs aşısı yapılması için, bu ürünün verilmesinin üzerinden 3 aylık bir süre geçmelidir. Kızamık durumunda, bu süre 1 yıla kadar uzayabilir. Bu nedenle, kızamık aşısı olan hastalar antikor durumlarını kontrol ettirmelidirler. Serolojik testlere etkisi İmrnünglobülin enjeksiyonundan sonra pasif olarak geçen antikorların hasta kanında geçici olarak yükselmesi serolojik testlerin yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir. Antikorların A, B, D gibi eritrosit antijenlerine pasif geçişi, kırmızı hücre allo-antikorlan (Coombs testi gibi), retikülosit sayımı ve haptoglobin için yapılan bazı serolojik testler üzerine tesir edebilir. Kan Glukoz Testi Bazı kan glukoz test sistemleri (örneğin, glukoz dehidrojenaz pirolokinolinekinon (GDHPQQ) veya glukoz-di-oksidoredüktaz metotları temelindeki) IgVena da glukoz olarak 4/9

6 maltoz içerdiğinden yanlış yorumlar verebilir. Bu, infüzyon süresince ve infüzyon bittikten sonraki 15 saatlik sürede yanlışlıkla yüksek glukoz okumalarına sebep verebilir ve insülinin yanlış uygulamaları hayati tehlikeye ve ölümcül glisemiye kadar yol açabilir. Aynı zamanda, gerçek hipoglisemi vakaları hipoglisemik durumları yanlış yüksek glukoz okumalarından dolayı maskelenmişse tedavi edilemeyebilir. Dolayısıyla IgVena veya diğer maltoz içeren parenteral ürünler uygulandığında, kanın glukoz ölçümü spesifik-glukoz metotlarıyla yapılmalıdır. Sistem maltoz içeren parenteral ürünlerin kullanımına uygun ise, ölçüm çubuğunu içeren kan glukoz test sistemlerinin ürün bilgisi, ölçmek amacıyla dikkatlice incelenmelidir. Herhangi bir belirsizlik varsa, sistemin maltoz içeren parenteral ürünlerin kullanımına uygunluğunu belirlemek için test sisteminin üreticisiyle irtibata geçiniz. Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon: 4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik Kategorisi C dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü(kontrasepsiyon) Gebelik dönemi Ürünün gebe kadınlarda kullanım güvenilirliği, kontrollü klinik deneyler ile tespit edilmemiştir ve bu yüzden ürün, gebe kadınlarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. İmmunglobülinler ile yapılan klinik deneyimler, hamilelik gidişatında veya fetüs ve yeni doğan üzerinde olumsuz bir etki beklenmeyeceğini göstermektedir. Laktasyon dönemi Bu ürün süt veren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. Ancak immünglobülinler süte salgılanır ve yeni doğana koruyucu antikorların transferine yardımcı olabilir. Üreme yeteneği/ Fertilite 4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi gözlenmemiştir İstenmeyen etkiler Rapor edilen istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir. Çok yaygın ( 1/10); yaygın ( 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan ( 1/1.000 ila <1/100); seyrek ( 1/ ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). İmmun sistemi hastalıkları 5/9

7 Seyrek: Allerjik reaksiyonlar Anaflaktik şok Vasküler hastalıklar Seyrek: Kan basıncında ani düşme Düşük kan basıncı Çok seyrek: Miyokard enfarktüs İnme Pulmoner emboli Derin ven trombozu Gastrointestinal hastalıkları Seyrek: Bulantı Kusma Deri ve Subkutan deri hastalıkları Seyrek: Cilt reaksiyonları Böbrek ve idrar yolu hastalıkları Bilinmiyor: Serum kreatinin seviyesinde artış Akut renal yetmezlik Genel hastalıklar ve uygulama yeri hastalıkları Seyrek: Titreme Baş ağrısı Ateş Artralji Hafif sırt ağrısı Diğer advers etkiler Bilinmiyor: Tersinebilir aseptik menenjit vakaları İzole vakalarda: Tersinebilir hemolitik anemi/hemoliz 4.9.Doz aşımı ve tedavisi Doz aşımı, özellikle yaşlı hastaların ve böbrek yetmezliği olan risk grubu hastaların dahil olduğu hastalarda, aşırı sıvı yüklemesine ve hiperviskoziteye yol açabilir. 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: İmmünolojik serum ve immünglobülinler 6/9

8 ATC Kodu: J06BA02 Çeşitli enfekte edici ajanlara karşı geniş antikor spektrumuna sahip immünglobulin G (IgG) içerir. Normal popülasyonda mevcut immünglobulin G'lerin tüm aktivitelerini içerir. En az 1000 donörden sağlanan havuzlanmış plazmadan üretilir. İmmünglobulin alt grup dağılımı, normal insan plazmasındaki ile orantılıdır. Ürünün yeterli dozu anormal düşük immünglobulin G seviyelerini normal oranlara getirebilir. Yerine koyma tedavisinden ayrı olarak endikasyonlarındaki etki mekanizması tam olarak açıklanamamış, fakat immünomodülatör olarak etki ettiği kabul edilmektedir 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim: İntravenöz kullanımdan sonra hasta sirkülasyonundaki biyoyararlanımı hemen ve tamdır. Dağılım: Plazma ve ekstravasküler sıvılar arasında dağılımı nispeten hızlıdır. Ekstravasküler ve intravasküler kompartmanlar arasındaki dengeye yaklaşık 3-5 gün sonra ulaşılır. Biyotransformasyon: İntravenöz kullanılan normal insan immünglobülinin yarı ömrü yaklaşık 21 gündür. Özellikle primer immün yetmezliklerde, bu yarı ömür hastadan hastaya değişiklik gösterir. Eliminasyon: IgG ve IgG kompleksleri retiküloendotelyal sistem hücrelerinde yıkıma uğrar. Doğrusallık/doğrusal olmayan durum: 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri İmmünglobülinler insan vücudunun normal bileşenleridir. Buna ek olarak hayvan deneylerindeki immünglobülin uygulamasının antikor oluşturmasına yönelik klinik öncesi veriler sınırlıdır. Ancak, akut ve sub-akut toksik çalışmalara dayandırılan sınırlı hayvan çalışmaları insanlar için özel bir risk olduğunu göstermez. 6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER 6.1. Yardımcı maddelerin listesi Maltoz Enjeksiyonluk su 6.2. Geçimsizlikler Intravenöz kullanımlık normal insan immünglobulin diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır Raf ömrü 24 ay 7/9

9 Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır Saklamaya yönelik özel tedbirler 2-8 C arası sıcaklıklarda (buzdolabında), serin ve kuru yerlerde saklayınız. Donmuş ürünü çözüp kullanmayınız. Flakonu ambalajında saklayınız. Dondurmayınız Ambalajın niteliği ve içeriği 50 ml çözelti tıpalı( halobutil Tip I kauçuk) flakon (Tip I cam): 1 flakon+ infüzyon seti Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Ürün kullanılmadan önce oda veya vücut sıcaklığına getirilmelidir. Çözelti berrak veya hafif opelesan olmalıdır. Bulanık veya tortulu çözeltileri kullanmayın. Çözeltinin partikül içerip içermediği ve renginin bozulup bozulmadığı uygulamadan önce görsel olarak kontrol edilmelidir. Gerekli olduğu takdirde kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri ne uygun olarak imha edilmelidir. 7. RUHSAT SAHİBİ Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş. Koşuyolu Cad. No: 34, Kadıköy/İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) RUHSAT NUMARASI İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: 16/01/2008 Ruhsat yenileme tarihi: 10. KÜB ÜN YENİLENME TARİHİ 8/9

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FLEBOGAMMA % 5 5 g/100 ml IV infüzyon için solüsyon içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FLEBOGAMMA % 5 5 g/100 ml IV infüzyon için solüsyon içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLEBOGAMMA % 5 5 g/100 ml IV infüzyon için solüsyon içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İnsan normal immün globulini (IVIg) IgG alt

Detaylı

Ig VENA N. Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL. 1 ml solüsyon içeriği

Ig VENA N. Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL. 1 ml solüsyon içeriği Ig VENA N Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL 1 ml solüsyon içeriği Aktif madde: Virus inaktivasyonu yapılmıģ normal insan immünglobülini 50mg Minimum %95 i IgG olan 50 g/l

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İnsan immünoglobülin* 20 g *Proteinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır. Etkin madde : 1 ml çözelti içinde insan normal immünoglobulini (IVIg) 50 mg * * En

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PRIVIGEN 5 g/50 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. Steril, Apirojen Etkin madde: Normal insan immunoglobulini (tip IgG antikorlar). PRIVIGEN en az %98 i

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: COFACT

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : İnsan albumini. ALBUMAN, içeriğindeki 200mg/mL (%20)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

ANBINEX 500 I.U. IV infîizyon için liyofilize toz içeren flakon

ANBINEX 500 I.U. IV infîizyon için liyofilize toz içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ANBINEX 500 I.U. IV infîizyon için liyofilize toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakonda; 500 I.U. insan plazmasından elde edilen antitrombin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1000 ml emülsiyon Soya yağı Orta-zincirli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATG FRESENIUS S 5 ml I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. APO-GO 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. APO-GO 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI APO-GO 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde 0.5 H 2 O içerir. Toplam çözelti miktarı 5 ml dir. : Her

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. CETOR 500 IU / 5 ml IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. CETOR 500 IU / 5 ml IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

Berrak(bulanık olmayan), tortusuz, renksiz veya saman rengi sıvı içeren kullanıma hazır enjektör

Berrak(bulanık olmayan), tortusuz, renksiz veya saman rengi sıvı içeren kullanıma hazır enjektör 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNNOHEP 20.000 IU/ml kullanıma hazır enjektör 0.7 ml 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 0.7 ml enjektör içinde 14.000 IU tinzaparin sodyum içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LASTET 50 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LASTET 50 mg kapsül 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LASTET 50 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir kapsülde Etkin madde: Etoposid 50 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözelti 0.9 g sodyum klorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ XOLAİR 150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİFATİF BİLEŞİM Etkin madde : Omalizumab 150 mg Kullanıma hazır duruma getirilen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Deferoksamin metansülfonat 500 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı madde içermemektedir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HIBOR 5.000 IU/0.2 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HIBOR 5.000 IU/0.2 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HIBOR 5.000 IU/0.2 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 25.000 IU/mL *Potens, DSÖ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ % 0.9 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her 100 ml çözelti ; Dekstroz anhidrat 5g Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GARDASIL 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren flakon Human Papillomavirüs Aşısı [Tip 6, 11, 16, 18] (Rekombinant, adsorbe) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF

Detaylı