a.) İnsan b.) Gıdalar c.) Kontamine eşyalar d.) Hayvan e.) Riketsiyalar 4.) Riketsiya prowazeki, aşağıdaki hastalıklardan hangisinin etkenidir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a.) İnsan b.) Gıdalar c.) Kontamine eşyalar d.) Hayvan e.) Riketsiyalar 4.) Riketsiya prowazeki, aşağıdaki hastalıklardan hangisinin etkenidir?"

Transkript

1 DERS : KONU : ENFEKSİYONDAN KORUNMA BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR 1.) Aşağıdakilerden hangisi, sifilizin tipik belirtisidir? Diyare Kollaps c.) Şok d.) Vezikül e.) Semer burun ve şankr 2.) Aşağıdakilerden hangisi, sifilizin etkenidir? Bacillus antracis Treponema pallidum c.) Salmonella typhi d.) Gal e.) Hiçbiri 3.) Aşağıdakilerden hangisi, brusellanın kaynağıdır? İnsan Gıdalar c.) Kontamine eşyalar d.) Hayvan e.) Riketsiyalar 4.) Riketsiya prowazeki, aşağıdaki hastalıklardan hangisinin etkenidir? Şarbon Epidemik tifüs c.) Brusellozis d.) Basilli dizanteri e.) Boğmaca 5.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ( ( ) Sifiliz, sindirim yolu ile bulaşan bir hastalıktır. ) Şarbon, cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. ) Botulizm etkeni, clostiridium botilinumdur. ) Streptokok gıda zehirlenmelerinde hastalık, kusmuğun bakteriyolojik muayenesi ile teşhis edilir. ) Malta humması bir bitki hastalığıdır. 6.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ( ( ) Gıda zehirlenmeleri, ihbarı zorunlu hastalıklardır. ) Şarbon, insanlardan hayvanlara geçen bulaşıcı bir hastalıktır. ) Brucella ovis, sığırlarda görülen bir hastalıktır. ) Akciğer zarının iltihaplanmasına memenjit denir. ) Neisseria menengitis, memenjitin etkenidir. 7.) Epidemik tifüste, bulaşma yoluyla oluşur. 8.) Sifilizde bulaşma ile oluşur.

2 DERS : ENFEKSİYONDAN KORUNMA KONU : PARAZİTLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR 9.) Aşağıdakilerden hangisi, peşpeşe düşüklere yol açan paraziter bir hastalıktır? Toksoplazmozis Sıtma c.) Askariyazis d.) Oksiyüriasis e.) Teniyazis 10.) Aşağıdakilerden hangisi, anofel cinsi dişi sivrisineklerle insanlara bulaşan paraziter bir hastalıktır? Kist hidatik Teniyazis c.) Sıtma d.) Trikomoniyazis e.) Uyuz 11.) Aşağıdakilerden hangisi, çocuklarda kronik ishalin en sık nedenlerinden kabul edilen paraziter bir hastalıktır? Sıtma Kist hidatik c.) Oksiyüriasis d.) Ankilostomyazis e.) Giardiasis 12.) Aşağıdakilerden hangisi, oksiyüriazisin en belirgin klinik belirtisidir? Bulantı Geceleri anüs çevresinde kaşıntı c.) Diş gıcırdatma d.) Karın ağrısı e.) İştahsızlık 13.) Aşağıdakilerden hangisi, kadında pis kokulu, sarı-yeşil renkli akıntıya yol açan paraziter hastalıktır? Kist hidatik Ankilostomiyazis c.) Trikomoniyazis d.) Teniyazis e.) Giardiazis 14.) Paraziter hastalıkları tanımlayın : 15.) Nematodu tanımlayın : 16.) Etkeni Sarkoptes skabiye hominis in neden olduğu hastalık dir. 17.) Vaginal akıntı, kaşınma ile karakterize protozoon cinsinden üro-genital sistem hastalığı tir. 18.) Şarbonun etkeni dir. 19.) Aşağıdakilerden hangisi, AİDS e yakalanma riski olan gruplardan DEĞİLDİR? Homoseksüeller Damardan ilaç kullananlar c.) Hemofili hastası d.) Hayat kadınları e.) Diabetli hastalar 20.) Aşağıdakilerden hangisi, nezleden bulaşma yoludur? Hasta ve portörlerin boğaz burun salgısı Mantarlar c.) Antropodalar d.) Vezikül materyali e.) Kaşıntı 21.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ( ) Toksoplazmozis, sadece evcil kedilerin bağırsağında üreyebilir.

3 ( ) Toksoplazmanın etkeni, rabies virüsüdür. ) Sıtma, kurbağaların neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. ) Sıtmanın en önemli belirtisi, akut sıtma nöbetidir. ) Askariasis, anüs veya ağızdan erişkin solucanın çıkması iile karakterize bir hastalıktır. 22.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ( ( ) p.falciparum, pernisiyöz sıtmasının etkenidir. ) Oksiyüriasisin etkeni, enterobius vermicularistir. ) Giardiazisin kesin tanısı duedonumdan alınan sıvıda parazit kisti bulunması ile konur. ) Sıtma, anofel cinsi sivrisineklerin dişileriyle insanlara bulaşır. ) Toksoplazmanın fetüse bulaşması plasenta yoluyla olur. 23.) Aşağıdakilerden hangisi, etkeni enterobius vermicularis olan hastalıktır? Giardiazis Ascariasis c.) Sıtma d.) Oksiyüriasis e.) Teniyasis 24.) Aşağıdakilerden hangisi, çengelli solucanların neden olduğu hastalıktır? Ankilostomyaz Teniyazis c.) Kist hidatik d.) Trikomoniyazis e.) Gal 25.) Parmak uçlarında kaşıntı ile başlayan hastalık, aşağıdakilerden hangisidir? Sıtma Gal c.) Sifiliz d.) AİDS e.) Hepatit A 26.) Scabies te bulaşma olur. DERS : ENFEKSİYONDAN KORUNMA KONU : ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BULAŞMA YOLLARI 27.) Bir hastalığın bir toplum veya bölgede sürekli olarak bulunması, aşağıdakilerden hangisidir? Endemi Pandemi c.) Eradikasyon d.) Epidemi e.) Sporadi 28.) Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, kan ve kan ürünlerinin hastaya verilmeden önce ELİSA testi yapılması zorunlu kılınmıştır? Hepatit B Hepatit C c.) AİDS d.) Sifiliz e.) Tüberküloz 29.) Ülkemizde kenelerin neden olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Sıtma c.) Kuş Gribi d.) Veba e.) Endemik Tifüs

4 30.) Aşağıdakilerden hangisi, damlacık yoluyla bulaşmaya neden olur? Sindirim sistemi yoluyla bulaşan hastalıklar Vektörlerle bulaşan hastalıklar c.) Araçlarla bulaşan hastalıklar d.) Kan ve kan ürünleriyle bulaşan hastalıklar e.) Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar 31.) Araçlarla bulaşma, aşağıdakilerden hangisi ile oluşur? Enfekte sular Kişisel eşyalar c.) Cinsel ilişki d.) Vektörlerle e.) Kan ve kan ürünleri 32.) İnsidansı tanımlayın : 33.) Endemiyi tanımlayın: 34.) Bir hastalığın ülke sınırlarını aşarak birkaç ülkeyi de ( hatta kıtaları ) içine alacak şekilde yayılmasına denir. 35.) Hastalıkların kökünün kazınmasına denir. 36.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ( ) Enfekte kişinin konakçı ile doğrudan temasıyla oluşan bulaşma şekline Doğrudan Temas denir. ( ) Türkiye de 1900 yılından beri tüm kan ve kan ürünleri ELİSA testi yapıldıktan sonra hastaya verilmektedir. ) Kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıkları parazitler yapar. ) Dolaylı temas, enfekte kişinin konakçı ile doğrudan temasıyla oluşan bulaşma şeklidir. ) Dövme yaptıranlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklarda risk grupları içindedir. 37.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ( ) Dolaylı temas, enfekte olmuş nesnelerle enfeksiyon ajanının konakçıya bulaşmasıdır. ( ) Enfekte olmuş suların içilmemesi, solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmada en önemli yoldur. ) Solunum yolu enfeksiyonları organizma direncinin düştüğü durumlarda daha kolay hastalığa neden olur. ) Kuaför, manikür, kulak delme, dövme aletlerinin steril olması, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmada önemli bir tedbirdir. önler. ) Öksürüp aksırırken ağzın kolun iç kısmı ile kapatılması, sindirim yolu ile yayılmayı

5 38.) Vektörü tanımlayın : 39.) Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin etkeni dir. 40.) Vektörlerle bulaşan hastalıklara iki örnek verin : 41.) Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarına iki örnek verin : 42.) Bir epidemi sırasında hastalık kaynağının tespit edilmesi için yapılan çalışmalara denir. 43.) Bir hastalığın bir bölgede tek tük, seyrek vakalar halinde görülmesine denir. 44.) Aşağıdakilerden hangisi, hasta sayısının birkaç gün içinde çok hızlı artması ve salgının ortalarına doğru en yüksek seviyeye çıkmasına verilen isimdir? Gecikmiş salgın Prevalans c.) Pandemi d.) Patlayıcı salgın e.) Endemi 45.) Aşağıdakilerden hangisi, hastalıkların kökünün kazınmasına verilen isimdir? Patlayıcı salgın Gecikmiş salgın c.) İnsidans d.) Sporadi e.) Eradikasyon 46.) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de kan naklinden önce tüm kan ve kan ürünlerine Elisa testi yapılmaya başlandığı tarihtir? c.) 1987 d.) 2000 e.) ) Sindirim yolu ile bulaşan hastalıklara yönelik önlemlere üç örnek verin : c.) 48.) Solunum yolu ile bulaşan hastalıklara yönelik önlemlere üç örnek verin : c.) 49.) Kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklara yönelik önlemlere üç örnek verin : c.)

6 50.) Vektörlerle bulaşan hastalıklara yönelik önlemlere üç örnek verin : c.) 51.) Keneleri kaçıracak kimyasallar kullanılması, aşağıdaki hastalık gruplarından hangisine ait koruyucu önlemdir? Sindirim yolu ile bulaşan hastalıklar Vektörler ile bulaşan hastalıklar c.) Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar d.) Cinsel yol ile bulaşan hastalıklar e.) Hepsi 52.) Karşıdaki kişinin yüzüne doğru hapşurulmaması, aşağıdaki hastalık gruplarından hangisine ait koruyucu önlemdir? Cinsel yolla bulaşan hastalıklar c.) Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar Sindirim yoluyla bulaşan hastalıklar d.) Vektörlerle bulaşan hastalıklar e.) Kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklar 53.) Kan transfüzyonlarında mutlaka testlerden geçmiş kanların kullanılması, aşağıdaki hastalık gruplarından hangisine ait koruyucu önlemdir? Kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklar Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar c.) Sindirim yoluyla bulaşan hastalıklar d.) Vektörlerle bulaşan hastalıklar e.) Hiçbiri 54.) Suların klorlanması ve etlerin iyi pişirilmeden yenmemesi, aşağıdaki hastalık gruplarından hangisine ait koruyucu önlemdir? Kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklar c.) Vektörler ile bulaşan hastalıklar Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar d.) Sindirim yoluyla bulaşan hastalıklar e.) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 55.) , , pirelerin sebeb olduğu hastalıklardır. 56.) , , sivrisineklerin sebeb olduğu hastalıklardır. 57.) Aşağıdakilerden hangisi, karasinek ve hamamböceğinin sebeb olduğu hastalıklardandır Trahom Sıtma c.) Şistomiyazis d.) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi e.) Deri layşmanyozu

7 58.) Aşağıdakilerden hangisi, epidemik tifüse sebeb olur? Salyangoz Tatarcık c.) Pire d.) Karasinek e.) Bit 59.) Araçlarla bulaşan hastalıklara iki örnek verin : 60.) Aşağıdakilerden hangisi, araçlarla bulaşan hastalıklardandır? Hepatit A Yarık dudak c.) Mide ülseri d.) Karaciğer kanseri e.) Myocard İnfarktüsü DERS : ENFEKSİYONDAN KORUNMA KONU : BAĞIŞIKLIK 61.) Organizmaya uygun yolla verildiğinde bağışıklık oluşturup, hastalıklardan korunmayı sağlayan maddeler, aşağıdakilerden hangisidir? Aşı Serum c.) Antikor d.) Rapel e.) Antibiotik 62.) Aşağıdakilerden hangisi, serumların kullanılma amacıdır? Allerjiyi önlemek Aktif bağışıklık sağlamak c.) Tedavi etmek d.) Eklem ağrılarını gidermek e.) Ateş düşürmek 63.) Aşağıdakilerden hangisi, aşı çeşitlerinden DEĞİLDİR? Cansız ( ölü ) aşılar Canlı ( atenüe ) aşılar c.) Toksik aşılar d.) İmmunglobulinler e.) Biyoteknolojik aşılar 64.) İmmünglobulinler, aşağıdakilerden hangisinden üretilir? Bakteriler Sığır c.) İnsan plazması plasenta d.) At e.) Virüsler 65.) Aşağıdakilerden hangisi, bakterilerin öldürülmesi ve virüslerin inaktive edilmesi ile elde edilen aşılardandır? Canlı aşı Toksoid aşı c.) Biyo teknolojik aşı d.) Monovolan aşı e.) Cansız aşılar 66.) Doğal bağışıklığı tanımlayın: 67.) Kazanılmış ( akkiz ) bağışıklığı tanımlayın : 68.) Vücudumuza giren yabancı maddelerin etkisizleştirilmesi, dışarıya atılması veya yok edilmesi için vücudun geliştirdiği bütün doğal düzeneklere denir.

8 69.) Bağışıklık sistemini oluşturan organlara iki örnek verin : a) 70.) Bağışıklamayı tanımlayın: 71.) Aşağıda verilen cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y) yazın : ( ( ) Vücuda girdiğinde antikor oluşturabilen maddeye Rapel denir. ) Aşılar, üretildiği andan kullanıldığı ana kadar doğru koşullarda korunmalıdır. ) Aşıların muhafaza edildiği buzdolabı ısısı -30 ile -45 santigrad derece arasında olmalıdır. ) DBT aşısı monovalan aşıdır. ) Vücudunda antikor oluşmayan kişilere aşı yapılmamalıdır. 72.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ( ( ) Aşılar, toplum sağlığının devam ettirilmesini sağlar. ) Aşının uygulandığı yerde şişlik, ağrı, kızarıklık ve ateş gibi belirtiler görülebilir. ) Kızamık aşısı polivalan aşıdır. ) Belirli zaman aralıkları ile yapılan aşı tekrarlarına antikor denir. ) Hiç aşılanmamış bir kişiye bir aşının ilk kez uygulanışına Primovaksinasyon denir. 73.) Aşağıdakilerden hangisi, vücuda girdiğinde antikor oluşturabilen maddedir? Antijen Antikor c.) Rapel d.) Monovalan aşı e.) Primovaksinasyon 74.) Aşıların uygun ortam, ısı ve şartlarda muhafaza edilip dağıtıldığı, insan ve malzemeden oluşan sisteme denir. 75.) Canlı aşılara iki örnek verin : 76.) Cansız aşılara iki örnek verin : 77.) Aşağıdaki aşılardan hangisi, bakteri aşılarındandır? Kuduz Tifüs c.) Kızamıkçık d.) Çocuk felci e.) Tetanos

9 78.) Aşağıdaki aşılardan hangisi karma aşılardandır? DBT Kuduz c.) Tifüs d.) Kolera e.) Çocuk felci 79.) Aşağıdakilerden hangisi, biyoteknolojik aşılardandır? Brusella Kolera c.) BCG d.) Kabakulak e.) Kuduz 80.) Aşı ve serum karşılaştırmasına bir örnek verin : HARİKA ATA

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Halk Sağlığına katkıda bulunan bilim adamları: Sağlıklı ve uzun yaşam isteği her dönem insanlar için önemli olmuştur. Bunun için insanların bir takım önlemler alma çabaları insanlık

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON Eğitim içeriği Ağız vediş Sağlığı Teknikerliği Eğitim

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ VE HASTA BAKIMI İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI

MİKROBİYOLOJİ VE HASTA BAKIMI İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI Mehmedi İlmi İsyanovska Rozalinda MİKROBİYOLOJİ VE HASTA BAKIMI İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI III. SINIF Sağlık meslek bölümü HEMŞİRELİK Raportörler : Prof. Dr. Violeta Grunevska Dr. Necmi Sela Dr. Lilyana

Detaylı

Çocukluk ve gençlik çağında olunan aşılar

Çocukluk ve gençlik çağında olunan aşılar Information letter from the Norwegian Institute of Public Health No. 3 Last updated May 2010 www.fhi.no/publ/infoletter Çocukluk ve gençlik çağında olunan aşılar Ulusal aşılama programı Aşı yapmak niçin

Detaylı

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Amaç Çalışma ortamında karşılaşılan sağlığa zararlı biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 BULAġICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; a)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Sağlık Bakanlığından: BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; a) Bulaşıcı

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

Zararlı Mikroplar ÖĞRENME ÖĞRENME. Stafilokoklar ULUSAL MÜFREDAT ULUSAL MÜFREDAT

Zararlı Mikroplar ÖĞRENME ÖĞRENME. Stafilokoklar ULUSAL MÜFREDAT ULUSAL MÜFREDAT Bölüm 1.3: Zararlı ın neden olduğu bir çok bulaşıcı hastalıklar öğrencilere anlatılır. Öğrencilerden bilim adamları gibi davranarak oluşabilecek bir hastalıklar grubunu farklı başlıklar altında sınıflandırmaları

Detaylı

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ Bu sözlük KBRN olaylarında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar arasında terimsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Başbakanlık Afet

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

Mevsim Gribi (Enflüanza) ( ) Rota Virüsü (yeni) Özellikle bebekler ve küçük çocuklar bu enfeksiyon. için tavsiye etmez, sadece daha önce geçirilen bir

Mevsim Gribi (Enflüanza) ( ) Rota Virüsü (yeni) Özellikle bebekler ve küçük çocuklar bu enfeksiyon. için tavsiye etmez, sadece daha önce geçirilen bir : (Güncellik: 20.09.2013). Rota Virüsü (yeni) Rota olabi olan çocuk Özellikle bebekler ve küçük çocuklar bu enfeksiyon nedeniyle has. maddesi mevcuttur. Bun madde a harekete geçiren ancak b eden n üç kez

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Hepatit/Sarılık Nedir? Tanım Karaciğerin; mikrobik (hepatit

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

A guide to childhood immunisations for babies up to 13 months of age. (TURKISH)

A guide to childhood immunisations for babies up to 13 months of age. (TURKISH) A guide to childhood immunisations for babies up to 13 months of age. (TURKISH) [p.1] 13 aylığa kadar olan bebekler için çocuk aşıları kılavuzu Aşılar - çocuğunuzun hayatını korumak için en güvenli yol

Detaylı

İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR?

İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR? İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR? Avrupa ülkelerinde insanlar 70 yıldan fazla yaşıyor Türkiye de insanlar ortalama 70 yıl yaşıyor Kanada da insanlar 80 yıldan fazla yaşıyor Japonya da insanlar 80 yıldan

Detaylı

İŞYERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

İŞYERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ İŞYERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Mesleki infeksiyonlar, bakteri, virus, mantar ve parazitleri içeren mikrobial ajanların iş ilişkili maruziyetinin sebep olduğu insan hastalıklarıdır.

Detaylı

Dezenfeksiyon iģleminde ise, cismin içinde veya üzerinde olan ve yalnızca hastalığa sebebiyet verebilecek zararlı mikroplar öldürülmektedir.

Dezenfeksiyon iģleminde ise, cismin içinde veya üzerinde olan ve yalnızca hastalığa sebebiyet verebilecek zararlı mikroplar öldürülmektedir. Hastanelerde ve hastane öncesinde, hastaya kullanılacak malzemelerin steril olması gerekir. Peki bu malzemeler nasıl steril hale getiriliyor? AĢağıdaki Ģemada görülen yöntemler kullanılarak, birçok malzeme

Detaylı

Çalışan Sağlığı Zoonozlar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Çalışan Sağlığı Zoonozlar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Çalışan Sağlığı Zoonozlar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Gül Ruhsar YILMAZ Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bulaşıcı Meslek Hastalıkları

Detaylı

Teenage Immunisations (Turkish) [cover page] Ortaokul yaşındaki aşılar. aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur

Teenage Immunisations (Turkish) [cover page] Ortaokul yaşındaki aşılar. aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [cover page] Ortaokul yaşındaki aşılar aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [page 2] Dünya genelinde, sağlık üzerinde en önemli etkiyi yaratan iki toplumsal sağlık müdahalesi temiz su ve aşılardır.

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOLOJİK SİLAHLAR Hazırlayan Mustafa Berat ÇELEN Danışman Doç. Dr. Gökçen YUVALI ÇELİK FarmasötikBiyoteknoloji Bitirme Ödevi MAYIS 2013 KAYSERİ 2 T.C. ERCİYES

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİ NOTU

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİ NOTU SAĞLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİ NOTU HEPATİT A Picornaviridea ailesi üyesi olan hepatit A virüsünün etken olduğu, karaciğerin akut bir enfeksiyonudur. Virüs diğer dokuları enfekte edebilirse de, klinik görünüm

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

HİJYEN. Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır.

HİJYEN. Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır. HİJYEN HİJYEN Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır. Aynı zamanda birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesini hedefler. Yaşamın verimli, sağlıklı düzeyde uzun süre

Detaylı