IgE nin klinik önemi. Middleton s 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IgE nin klinik önemi. Middleton s 2009"

Transkript

1 IgE nin klinik önemi Middleton s 2009

2 GENEL YAKLAŞIM Diğer Ig larla karşılaştırıldığında IgE nin serum içindeki miktarı oldukça azdır, ancak belli aglerle çok az bir süre maruz kalsa bile çok geniş çapta yanıt verebilme yeteneğine sahiptir. Allerjik hastalıklar açısında IgEnin değeri azdır, çünkü alerjik olan ve olmayan kişilerin IgE düzeyleri örtüşür.

3 Yüksek IgE seviyeleri çok güçlü bir şekilde astım riski ile ilişkilidir. Allerjen sp IgE lerin ölçümü allerjik duyarlanmayı destekleyen klinik öyküyü doğrulamak için kullanılabilir. Allerjen sp IgE lerin pozitifliği herzaman allerjik hastalığı göstermez. IgE maligniteler, endoparazitler, HIV de yükselebilir.

4 GİRİŞ: IgE, tip 1 allerjik reak dışında da görevleri vardır. *[Total serum IgE] ları protein yapımını ve katabolizmasını yansıtır. *Imm. sistem regulasyonu ve dengesini yansıtır *bazı hastalıklar IgE yapımıını stimule eder. *bazı hastalıklar sp.ige yapımından kaynaklanabilir

5 NORMAL IgE YAPIMI IgE yapan plazma h leri GIS, resp. sistemdeki lenfoid dokularda(tonsil, adenoid) bulunur. IgE yapımı ontogenitesi: 11 GH yapılmaya başlanır, doğum sonrası IgE seviyeleri giderek artar, y larında max seviyeye ulaşır, erişkin dönemde hafifçe düşer. IgE seviyeleri genetikle ilgilidir, cinsiyet farkı yoktur.

6 NORMAL SERUM IgE KONSANTRASYONU IgE seviyeleri: yaş, genetik, ırk, ımmun durum, mevsim, medikasyon ve bazı hastalıklardan etkilenir Duyarlı kişilerde polenlerin pik yaptıkları zamandan 4-6 hf sonra total ıge seviyeleri 2-4 kat artış gösterir. Bu noktadan sonra diğer polen mevsimine kadar t.ige seviyeleri yavaş yavaş düşer.

7 IgE seviyeleri saptanamayanlarda recc enf, otoımm hastalık olabilir. IgE seviyesi düşük olanlarda ise sinuzit ve astım daha azdır. Total ve sp. IgE : nazal, bronşial yıkanma sıvısında, polip dokusunda, brsaklarda, feces, tükrük, anne sütü, idrar, gözyaşı, orta kulak sıvısı, aqöz humor, BOS ta saptanmıştır.

8 ALLERJİK HASTALIKLARDA IgE Tüm çalışmalar gözden geçirildiği zaman allerjik hastalıklar açısından serum ıge nin kısıtlı bir değeri vardır. T.IgE seviyeleri >66 ise yaygın bulunan allerjenlere spesifik IgE saptanma olasılığı 37 kat yüksek bulunmuştur.

9 Yüksek serum IgE konsantarsyonları: *allerjik bronkopulmoner mycozis *allerjik fungal sinuzit *atopik dermatit *HIV enf *HiperIgE sendr *IgE myeloma *Kimura sendromu:eozinofili +anjiolenfoid hiperplazi *Lenfoma *netherton s send. Genetik, atopik bir deri hastalığı *sist parazitoz *tbc

10 IgE ve ASTIM RİSKİ Astım ve sadece BHR nu olan hastalarda IgE in önemli bir rolu vardır. All. ve nonallerjik astımlılarda bronşial biyopside; yüksek affiniteli IgE rsp taşıyan makrofaj ve mast h sayısı artmıştır. Sears ve ark, 1037 çocuk, IgE <32IU/ml olan hiçbir hastada astım saptanmamış çocuğun % 36 nda IgE>1000 ve hepsi astım(+) ABPA, IgE yüksekliği tanısal, IgE düzeyi hastalığın takibinde, tedaviye yanıtta, alevlenmede kullanılır.

11 ??IgE yüksekliği, CSS ve Wegener gibi eosinifili ile ilişkili pulmoner semptomlara neden olan hastalıklardan tropikal pulmoner eosinifilinin ayrımında yardımcı olabilir.????? IgE ve AC fonksiyonu: yüksek IgE, ileri yaş ve AC fonksiyonlarında hızlı bir kötüye gidiş arasında ilişki olduğunu gösteren bazı çalışmalar vardır. Sigara içenlerde hızlı FEV1 düşüşünün önemli prediktörü CPT(+)liği ve BPT(+)liğidir. Pasif sigara içimi olan ailesinde atopy (+) olan kadın hastalarda IgE yükselmesi mg

12 All sp IgE nin saptanması: IgE isotiplerinin keşfi, all sp IgE nin kantitatif ölçümünü sağlamıştır. İlk all sp IgE ımmunoassayı, radioisotop yöntemi ile yapılmış ve 0 dan 4 uzanan skorlama yöntemi kullanılmış. Yöntemler gelitirilmiş ancak bu da sensitivitede artışa, spesifitede azalmaya neden olmuştur. Gıda sp IgE, (+) gıda challenge için öngörü yaratabilir. Ancak ınh sp IgE ile semptomlar arasındaki ilişki güçlü değildir.

13 [Sp IgE ] ları; Yaş, allerjene ve crossreaktiviteye neden olan allerejene maruz kalınan yaş, maruziyet süresi, ımmunoterapi süresine bağlı olarak değişir. İnfantlarda çok düşük, okul çağı ve genç erişkinlerde yüksektir. Polen maruziyeti konsantrasyonları artırır, maruziyetten 4 hf sonra pik seviyeye ulaşır, ardından bir sonraki polen mevsimine kadar yavaşça düşer. Böcek ısırmalarından sonra da konsantrasyonlar artar.

14 All Sp.IgE azaltan faktorler: venom ve ilaç spesifik olanların zamanla seviyelerinde azalma gösterilmiş, immunoterapi ile yine azalma gösterilmiş. Ayrıca bu azalmaya IgE antikorlarının saptanmasını bloke eden IgG lerde sebep olabilir. CPT (+) ile all sp IgE arasındaki ilişki tartışmalıdır. Ancak allerjik öyküsü bulunmayan 640 öğrenciye CPT yapılmış, 108 de en az birine (+) lik saptanmış ve bunların 19nda All. Rinit gelişmiş. CPT nekadar güçlü (+) ise semptom gelişme riski o kadar güçlü. Çimen poleni (+) CPT olan hastaların %68 nde polen nazal challenge ile semptomlar oç %64 nde polen mevsiminde semptomatik %30 nda nazal challenge ve doğal maruziyetle asemptomatik

15 Spesifik IgE ölçümü endikasyonları: Allerjen sp IgE ölçümü için 2 yol var; CPT, ımmunoassay CPT: sensitivite daha yüksek allerjenlerin geniş seçimi mümkün hızlı sonuç daha az zaman, daha ekonomik

16 Immunoassay: sensitivite yüksek. Allerjik reaksiyon riski azdır İlaç alımından etkilenmez Sonuç cildin durumundan etkilenmez Hasta uyumu daha yüksek Kalite kontrolunu dökümente etmek daha kolay CPT yapımının zor olacağı mental ret. Hastalarda test için hastanın transportu gerekmez, serum örneklerinin transportu daha kolaydır.????invitro analiz parazitik durumdan dolayı IgE seviyesi çok yükselmiş hastalrda daha güvenilirdir???

17 İnvitro testlerindeki potansiyel sorun, crossreaktivite varlığıdır. Polen all (+) olanlarda bazı gıdalara sp IgE (+) olabilir Gıda sp IgE (+) olan hastaların % nda gıda alımı ile ilgili sorun yoktur.

18 Viral enfeksiyonlarda IgE 1.RSV nin allerjik hastalıklar ile ilişkisi halen araştırılmaktadır. 2.Akut enfeksiyon sırasında pik RSV IgE titreleri 4 yıllık izlem boyunca tekrarlayan vizing riski ile ilişkili bulunmuştur. 3.EBV enf başlangıçında [IgE] artmış 4.Kızamık enf sırasındada artış bulunmuş ancak kızamık ensefaliti sırasında çok belirgin artış var. 5.All rinitliler rinovirus enf geçirdiklerinde serum IgE seviyeleri belirgin artmış, nonall olanda artış yok.

19 HIV Tip 1: AIDS li hastalarda ilaçlar ve çeşitli allerjenlere allerjik reaksiyon olasılığı yüksektir. AIDS li hastalarda IgG ile ilişkili lokositlerden histamin salınımı rapor edilmiş CD4 ve CD8 T h den spontan olarak IgE bağlayan faktörler üretiliyor. HIVtip1 enfeksiyonunda yüksek IgE kötü prognoz Bu hastalarda sekonder enfeksiyon riski yüksektir.

20 Bakteriel enfeksiyonlar ve IgE Stf aereus için sp IgE, hiper IgE sendromu olan hastalarda bulunmuştur. Stf aereus hücre duvarı komponentleri nonspesifik olarak IgE bağlar. Antistf toksin IgE, çeşitli allerjik hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Pertusis aşısı sonrası sp IgE saptanmış, IgE yapımı için pertusisin adjuvan etkisinin bulunduğu?? Mayalar ve mantarlar: özellikle AD varlığında candida için sp IgE sık rastlanılır.

21 IgE ve Paraziter hastalıklar: *Metazoon enfeksiyonlarda IgE artış + *Doku invazyonu ile bu artış daha belirgin Parazit spesifik ve nonsp IgE artar çünkü IgE yapımını artıran IL4 yapımı artmıştır. 03. Lily Allen - Not Fair.mp3 Anti paraziter tdv sonrası düzey düşer. Paraziter inf da IgE koruyuculuğu tartışmalıdır. Schistosomiazis antilarvalige, ascaris ve malaria IgE reenfeksiyon riski ile ilişkilidir. Sivrisinek, tahta kurusu aglerine karşı sp IgE saptanmış. scabies, pirede bazofil ve mast h rol oynar

22 Nonatopik hastalıklarda IgE: 1.Neoplastik: IgE myeloma semptomlar aracılığı ile diğer myelomalardan ayırd edilemez. HL yüksek IgE düzeyleri vardır ve tedavi ile düşer. Bronşial karsinoma: all sp IgE yüksekliği kötü prognozdur. Primer meme CA 2. KIT: kıt sonrası IgE kat artabilir. GVH ile ilişkili değildir.

23 3. Kc ve Bb hastalıkları: Nefrotik sendrom(mch), IgM nefropatisi, FGS, membranoglomerulonefrit. Alkol ile ilişkili kc hastalıklarında daha yüksek. 4.Çevresel maruziyet Sigara, pasif içiçilik, alkol kullanımı, egzoz gazı.

24 IgE seviyesini etkileyen nonallerjik hastalıklar IgE artıranlar Parazitik Ascaris, malaria Visceral larva migrans Capillariazis Paragonimiazis Fascioliozis, SCHİSTOSOMİAZİS Hookworm, Strongyloidozis infeksiyonlar ABPA, pertusis sist kandida coccidioidomycozis lepra, EBV, CMV,HIV viral resp enfeksiyonlar Trichinosis, filariazis ilaç: enfuvirtide pholcodine

25 Kutanöz hast Alopecia areata Bulloz pemfigoid Kr akral dermatit Strept eritema nadozum Diğer hastalıklar Nefrotik sendrom İlaç ilişkili intertisyel nefrit KC hst, KF, sigara, alkol Kawasaki, infantil PAN Primer pulm hemosiderozis Gulian BS, JRA, KIT, yanık neoplastik hast hodgkin L IgE myeloma bronşial karsinoma Imm Yetmezliklar WAS Hiper IgE Digeorge send sellüler imm yetm nezelof send selektif IgA

26 Ige azaltanlar: ailesel ıge düşüklüğü+recc sinopulm enf pulm enf, HIV Tip 1, primer bilier siroz

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ UZMANLIK TEZİ DR. SONER KADIKÖYLÜ

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR Uzm. Dr. Vildan Fidancı Allerjik hastalıklar, endüstrileşmiş ülkelerdeki populasyonda görülen kronik hastalıkların çoğu nedenlerinden biridir. Özellikle 20-30

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI Anamnez ve fizik muayene Laboratuar testleri Radyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Dr. Halil HARMAN Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR-Romatoloji bilim Dalı Sinovyal

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ PEDĐATRĐK ALLERJĐ-ĐMMUNOLOJĐ BĐLĐM DALI EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. ÜMĐT

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ ve ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ UZM.DR. SAMİ HATİPOĞLU GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ XOLAİR 150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİFATİF BİLEŞİM Etkin madde : Omalizumab 150 mg Kullanıma hazır duruma getirilen

Detaylı

ATOPİK DERMATİTDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOKSİN A VE ENTEROTOKSİN B SPESİFİK İMMÜNGLOBULİN E ANTİKORLARININ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ATOPİK DERMATİTDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOKSİN A VE ENTEROTOKSİN B SPESİFİK İMMÜNGLOBULİN E ANTİKORLARININ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mehtap YAZICIOĞLU ATOPİK DERMATİTDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOKSİN A VE ENTEROTOKSİN B SPESİFİK

Detaylı

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ REVĠZYON YAPILAN SAYFA REVĠZYON YAPILAN TARĠH REVĠZYON NO REVĠZYON AÇIKLAMASI ĠÇĠNDEKĠLER: 1.GENEL BĠLGĠLER a) Laboratuar Testlerini Etkileyen

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVÎ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Adnan GÖRGÜLÜ ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ (Uzmanlık Tezi) Dr. Hatice

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SİGARA BIRAKMANIN İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Uzmanlık Tezi Dr. Gül Özlem TÜRKKAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Şule AKÇAY 1 Ankara, 2008

Detaylı

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ Uz. Dr. A.CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT

Detaylı

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI C VĠTAMĠNĠ C vitamini diyetle mutlaka alınması gereken besinlerdendir. Çoğu insan turunçgillerin en iyi C vitamini kaynağı olduğunu düşünse de brokoli, patates gibi sebzeler de yüksek oranda C vitamini

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları ALLERJİK RİNİT Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları Kursun amaçları Bu derste bir Göğüs Hastalıkları uzmanının alerjik rinit hakkında bilmesi gerektiğini düşündüğümüz klinik

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Şirin SALİF Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Çınar İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı