Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ"

Transkript

1 Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara,

2 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN Yayın Editörü : Cemil Ayan Yayına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi (Sakin Çam) Yayınevi Sertifika No PALME : YAYINLARI: 806 Palme Yayıncılık PALME 2012 YAYINLARI: 7. Sınıf Türkçe 709 / Aylin GÜLEÇ ISBN Fizik 9. Yayına Sınıf : Soru Hazırlama Kitabı / Cemil : PALME AYAN Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yayın Editörü Kapak Resmi : Cemil : Murat Ayan Karabüyük Baskı Yayına Yayın Hazırlama : Tuna Editörü Matbaacılık : PALME : San. Cemil Dizgi-Grafik ve AYAN Tic. A. Ş. Tasarım Birimi (Sakin Çam) Basımevi Sertifika Yayınevi No Palme Sertifika : Yayıncılık No : Palme Yayıncılık Yayıncı Sertifika 2012 No : ISBN ISBN : : Baskı Baskı : Tuna : Tuna Matbaacılık Matbaacılık San. San. ve Tic. ve A. Tic. Ş. A. Ş. Basımevi Basımevi Sertifika Sertifika No : No : Bu kitap 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dahi olsa kullanılamaz, teksir, fotokopi ya da başka bir teknikle çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır, PALME YAYINCILIK a aittir. Bu kitap 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dahi olsa kullanılamaz, teksir, fotokopi ya da başka bir teknikle çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır, PALME YAYINCILIK a aittir. GENEL DAĞITIM YAZIT Yayın-Dağıtım Sağlık Sokak 17/30 Sıhhiye-ANKARA Tel Faks GENEL DAĞITIM YAZIT Yayın-Dağıtım Sağlık Sokak 17/30 Sıhhiye-ANKARA Tel Faks

3 ST KLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu iddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür ya ad m, hür ya ar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm? a ar m! Kükremi sel gibiyim, bendimi çi ner, a ar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, ta ar m. Garb n âfâk n sarm sa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, "Medeniyet!" dedi in tek di i kalm canavar? Arkada! Yurduma alçaklar u ratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va'detti i günler Hakk' n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Bast n yerleri "toprak!" diyerek geçme, tan : Dü ün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen ehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki fedâ? ühedâ f k racak topra s ksan, ühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, udur ancak emeli: De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki ahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-ta m, Her cerîhamdan, lâhi, bo an p kanl ya m, F k r r ruh- mücerred gibi yerden na' m; O zaman yükselerek ar a de er belki ba m. Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl: Hakk d r, hür ya am, bayra m n hürriyet; Hakk d r, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine dü ersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve eraitini dü ünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek dü manlar, bütün dünyada emsali görülmemi bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordular da t lm ve memleketin her kö esi bilfiil i gal edilmi olabilir. Bütün bu eraitten daha elîm ve daha vahim Benim Manevi Mirasım BİLİM ve AKILDIR olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap dü mü olabilir. M. Kemal ATATÜRK Ey Türk istikbalinin evlâd! te, bu ahval ve erait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 EDİTÖR DEN Ortaokulda uygulanmakta olan yeni öğretim programının ana felsefesi, yaşam temelli yaklaşımı esas almasıdır. Bu yaklaşımla, soyut gibi algılanan birçok kavram gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, somut hale getirilmiştir. Bu yaklaşım okullarımızdaki öğretim sürecine tam olarak yerleştirildiği ve uygulandığı zaman öğrencilerimizin derslere olan ilgi ve motivasyonları önemli bir ölçüde artacaktır. Palme yayıncılığın ortaokul için hazırladığı bu kitap serisinin içeriği yukarıda belirtilen bakış açısı çerçevesinde oluşturulmuştur. Ayrıca bu kitaplar okuldaki sınavlara uygun niteliktedir. Palme yayıncılıktan çıkan bu kitap serisinin tüm öğrencilerimize yararlı olması ve tüm öğretmenlerimizin işini kolaylaştırması dileğiyle... Cemil AYAN Eylül 2013 ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Elinizdeki kitabı Milli Eğitim Müfredatı na, ders programınıza ve sınav sisteminin getirdiği değişikliklere uygun olarak hazırladım. Altı bölümden oluşan kitabın her bölümüne ünitenin içeriğine uygun, görsellerle zenginleştirilmiş metinler yerleştirdim. Yine her bölümde, daha önce öğrendiklerinizi hatırlatacak ve öğrendiklerinizin üzerine yeni bilgiler inşa etmenize yardımcı olacak dil bilgisi konularını işledim. Bu kitabın, müfredat kapsamındaki bütün konuların tam bir yetkinlik içinde öğrenilmesine büyük katkısı olacağına inanıyorum. Kitabın düzenlenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayat boyu, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim. Eylül 2013 Aylin GÜLEÇ 5

6 ÜNİTE 1 İLETİŞİM Metin 1 Beden Dili Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 İşaret Dili Konu Testi Metin 2 Bir İletişim Biçimi Olan Müziğin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Sözlerin Ön Planda Olduğu Rap Müzik Konu Testi Metin 3 İyimser Olmanın İletişimki Rolü Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Yunus Emre Konu Testi Metin 4 Karagöz İle Hacivat Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Oyuncakların İletişimdeki Rolü / Modern Meddah Sunay Akın ın Oyunca Müzesi Konu Testi ÜNİTE 2 ATATÜRK Metin 1 Atatürk ve Laiklik Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Atatürk İlkeleri Konu Testi Metin 2 Atatürk ün Gözünden Sanat ve Müzik Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Sarı Zeybek Konu Testi İÇİNDEKİLER Metin 3 Atatürk ve Türk Dili Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 TDK den Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Konu Testi Metin 4 Atatürk ün Yaverinden Bir Anı Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Bir Köylünün Atatürk e Cevabı Konu Testi ÜNİTE 3 KAVRAMLAR VE ÇAĞRIŞIMLAR Metin 1 Seninle Tanışıncaya Dek Nasıl Öğreteceğimi Bilmiyordum Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Raylardaki Ayakkabı Konu Testi Metin 2 Böylesi Bir Zarafet Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Hiçlik Makamı Konu Testi Metin 3 Sana Güvenmediğim İçin Beni Affet Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Kendi Çizgini Uzatmalısın Konu Testi Metin 4 Karadut Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 O Senin Elinde Konu Testi

7 ÜNİTE 4 MİLLİ KÜLTÜR Metin 1 Milli Kültür Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Türk Kültüründe Kız İsteme Merasimi Konu Testi Metin 2 Tıkandı Baba Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Nazar Boncuğu Konu Testi Metin 3 Telvesiyle Falıyla Türk Kahvesi Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Oyaların Dili Konu Testi Metin 4 Türklerde Akrabalık Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 El Öpme Konu Testi ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Davet Konu Testi Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Green Peace Yani Yeşil Barış İÇİNDEKİLER Konu Testi Metin 3 Fillerle Kahvaltı Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Yüksek İdealler Konu Testi Metin 4 Amatör Gök Bilimcilik Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Ay a Giden Türk Bayrağı Konu Testi ÜNİTE 6 TOPLUM HAYATI Metin 1 Toplum Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Kalbinizi Temizleyin Konu Testi Metin 2 Yeteneksiz Bir Çocuğun Hikâyesi Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Ailenin Meslek Seçimindeki Rolü Konu Testi Metin 3 Hoşgörü Kültürü Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Eski Bir Tapınak Yazısı Konu Testi Metin 4 Dünyanın Zenginliği Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Bilim ve Sanat Konu Testi

8 ÜNİTE 1 İLETİŞİM Metin 1 Beden Dili Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 İşaret Dili Konu Testi Metin 2 Bir İletişim Biçimi Olan Müziğin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Sözlerin Ön Planda Olduğu Rap Müzik Konu Testi Metin 3 İyimser Olmanın İletişimdeki Rolü Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Yunus Emre Konu Testi Metin 4 Karagöz İle Hacivat Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Oyuncakların İletişimdeki Rolü / Modern Meddah Sunay Akın ın Oyuncak Müzesi Konu Testi

9 1. ÜNİTE Beden Dili ÜNİTE 1 İLETİŞİM 9

10 ÜNİTE 1 İletişim METİN 1 BEDEN DİLİ İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. İletişimde en önemli unsurun konuşma olduğunu düşünürüz fakat istatistiklere göre ikili iletişimde beden dilinin etkisi %55; vurgu, tonlama ve ses tonumuzun etkisi %38; söylediklerimizin içeriğinin etkisi ise sadece %7 dir. Yani iletişimde beden dili her şeyin önüne geçer. Bir insanı dinlerken onun beden dilini iyi okumalıyız. Beden dilini iyi okuyabilmek için iki ya da üç beden dilinin aynı şeyi söylüyor olması gerekir. Mesela bir insana, sadece kollarını kavuşturdu diye Sıkıldı. diyemeyiz. Bu insan aynı zamanda oflayıp pufluyorsa yani iki beden dili de aynı şeyi işaret ediyorsa o zaman o insanın sıkıldığına dair bir yargıya varabiliriz. Yüzümüzün hareketlerine mimik; başta el, kol, parmak olmak üzere diğer uzuvlarımızın hareketlerine ise jest dendiğine göre beden dili aslında jest ve mimiklerimizin dilidir. Her insan yavrusu, konuşmayı bilmese de beden dilini kullanacak yeteneğe sahiptir. Yani bizler aslında beden dilini anlamakta doğuştan yetenekliyiz. Öyleyse bu yeteneğimizi geliştirebilir, etkili konuşan insanlar grubuna dahil olabiliriz. Etkili konuşma; öncelikle doğru kelimelerin seçilmesi, ses tonunun iyi ayarlanması ve jest-mimiklerin yani beden dilinin iyi kullanılmasıyla mümkündür. Burada hemen şunu belirtmek gerekir. Konuşmamızı etkili kılmak için kullandığımız jest ve mimikleri çok abartırsak sözlerimizi gölgelemiş hatta bu yüzden yanlış anlaşılmış bile olabiliriz. Örneğin; konuşurken göz teması kurmak önemlidir, diye gözlerimizi uzun uzun dikersek karşımızdaki insan bunu bir tehdit olarak algılayabilir. Bundan rahatsız olup bizi dinleyemeyebilir. O halde konuşmaya başlamadan derin bir nefes alıp, anlatmak istediklerimizden emin olarak, hiç çekinmeden karşımızdakinin gözlerine bakmalıyız çünkü bir insanın enerjisi ilk olarak gözlerinden yansır. Sonrasında gergin olmamaya yani elimizi kolumuzu bacağımızı sıkmadan konuşmamızı tamamlamaya dikkat etmeliyiz ki vücut enerjimiz rahatlıkla akabilsin ve beden dilimiz doğru harekete geçsin. Bir insan, beden dilini doğru kullanarak konuşursa konuşması kendisine keyif verir ve onu dinleyenler de bu konuşmadan keyif alır. Aylin GÜLEÇ 10

11 ETKINLIK 1 Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplandırınız. 1. İletişimde en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz. a) Söylediklerimizin içeriği b) Vurgu ve tonlama ÜNİTE 1 İletişim c) Beden dili d) Kılık kıyafetimiz 2. Yazara göre beden dilini iyi okuyabilmek için neye dikkat etmek gerekir? İşaretleyiniz. a) Konuşanın göz teması kurup kurmamasına b) İki ya da üç beden dilinin aynı şeyi söylüyor olmasına c) Konuşanın ses tonuna d) Jest ve mimiklerin doğru kullanılıp kullanılmadığına 3. Aşağıdaki görsellerden hangisi bir bebeğin beden dilini kullanmada doğuştan yetenekli olduğunu kanıtlar? İşaretleyiniz. a) c) b) d) 11

12 ÜNİTE 1 İletişim 4. Etkili bir konuşma gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? İşaretleyiniz. a) Dinleyenin gözlerine uzun uzun bakmak b) Ses tonunu doğru ayarlamak c) Beden dilini iyi kullanmak d) Doğru kelimeleri seçmek 5. Aşağıda tanımı verilen ve okuduğunuz metinde yer alan 10 kavramı bulmacada soldan sağa ve yukarıdan aşağı arayınız. Bulduğunuz kavramları tanımların sonunda boş bırakılan yerlere yazınız. J Ö T E S K A M Ü İ İ L E T İ Ş İ M S S O Ü Y İ Ş A R E T T V B T B Ö Ğ H K A A U İ S E J S A M N T R B E D E N D İ L İ G E S İ S O Ü M Ü S U R Y L T U N İ P T A U O E E C A K S İ G Ö Z T E M A S I K 1. Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama.. 2. Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler Duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, beden duruşu vb. yollarla anlatıldığı iletişim biçimi Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün.. 5. Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskı, aksan.. 6. Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon İki kişinin aynı anda birbirinin gözlerinin içine bakması.. 9. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. 10. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. 12

13 ETKINLIK 2 BİLGİ KUTUSU - 1 DİL BİLGİSİ EŞ ANLAMLI KELİMELER (ANLAMDAŞLIK) Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler, aynı varlık ya da kavramı karşıladığı için birbirlerinin yerine kullanıldığında cümlenin anlamında herhangi bir bozulma olmadığı görülür. Örneğin; Durakta bekleyen yaşlı adam bize el salladı. cümlesindeki yaşlı kelimesinin yerine ihtiyar kelimesini yazdığımızda yani cümleyi Durakta bekleyen ihtiyar adam bize el salladı. şeklinde değiştirdiğimizde cümlenin anlamında bir değişiklik olmadığını görürüz. ÜNİTE 1 İletişim Dilimizdeki bazı eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler şunlardır: KELİME Abide Cimri Depre Fena Gezmek İlişki Misal Okul Rüzgar Şaka Tutsak Üzüntü Vilayet Zehir EŞ ANLAMLISI (ANLAMDAŞI) Anıt Pinti Zelzele Kötü Dolaşmak Münasebet Örnek Mektep Yel Latife Esir Tasa İl Agu DİKKAT! Türkçede eş anlamlı kelimeler aynı cümlede kullanılmaz. Hayatınızda üzüntüye tasaya yer vermeyin. 13

14 ÜNİTE 1 İletişim ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİRELİM 1. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını (anlamdaşlarını) bulunuz. KELİME EŞ ANLAMLISI (ANLAMDAŞI) Bonkör Çağrı Dilek Emniyet Haber İmtihan Kılavuz Matem Nesil Önder Serüven Temel Ulu Vazife Yetenek 2. Okulda yaşanan o hadise hepimizi üzdü. cümlesindeki altı çizili kelimenin anlamdaşı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? a) Siz de mi pişman olduklarını düşünüyorsunuz. b) Kedere düşmemek, umudunu yitirmemek gerek. c) Böyle olaylara karışmamanız gerekiyor. d) Sınıf gezisini bazı arkadaşlarımız ayarladı. 3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğer üçüncüden anlam yönünden farklıdır? a) Akıl Us b) Islak Kuru c) Esir Tutsak d) İlave Ek 14

15 BİLGİ KUTUSU - 2 YAKIN ANLAMLI KELİMELER Eş anlamlı gibi görünmelerine rağmen aralarında az çok anlam farklı bulunan kelimelere yakın anlamlı kelimeler denir. Yakın anlamlı kelimelerde anlamca eşitlik yoktur. Bu nedenle yakın anlamlı kelimeler birbirinin yerine gelişigüzel kullanılmamalıdır. Aşağıdaki iki cümle yakın anlamlıdır. Annem sana darılmış. / Annem sana gücenmiş. ÜNİTE 1 İletişim Dilimizdeki bazı yakın anlamlı kelimeler şunlardır: KELİME Atmak Bakmak Beklemek Çekinmek Dost İstemek Küsmek Mutluluk Uğraşmak Usanmak Söylemek Yalan Yürümek YAKIN ANLAMLISI Fırlatmak Seyretmek Durmak Kaçınmak Ahbap Dilemek Kırılmak Sevinç Didinmek Bıkmak Konuşmak Yanlış Gitmek DİKKAT! Yakın anlamlı kelimeler her zaman birbirinin yerine kullanılmaz. Bu soruyu yanlış yapmışsın. Bu soruyu yalan yapmışsın. 15

16 ÜNİTE 1 İletişim ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİRELİM 1. Aşağıdaki altı çizili kelimelere yakın anlamlı olabilecek kelimeleri noktalı yerlere yazınız. Bu sabah odamı ben topladım. Otuz yıldır bu apartmanda yaşıyoruz Akşam yemeği bana biraz dokundu. Evlatlarım için çalışıyorum Aşağıdakilerden hangisinde yakın anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? a) Asya, sizin gelmemenizden üstelik haber dahi vermemenizden rahatsız olmuş. b) İletilerinizi anneme bildirdim, yani mesajınız yerine ulaştı. c) Misafirler gelmeden ortalığı toparlayın, bu ne dağınıklık? d) Epeydir bu mahallede yaşıyordu ama kimse onu tanımıyordu. 3. "İstemek" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde "Yeni aldığımız ev iyi bir bakım ister." cümlesindekiyle aynı anlamda kulanılmıştır? a) Babam her akşam yemeğinden sonra Türk kahvesi ister. b) Halam da bu yaz bizimle tatile gelmek ister. c) Patron 09.00'da bütün çalışanları ofiste ister. d) Kahverengi botların temizlik ve boya ister.. 16

17 BİLGİ KUTUSU - 3 EŞ SESLİ KELİMELER (SESTEŞLİK) Yazılışları aynı fakat anlamları birbirinden tamamen farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir. ÜNİTE 1 İletişim Dilimizdeki bazı eş sesli (sesteş) kelimeler şunlardır: KELİME EŞ SESLİ (SESTEŞİ) At (bir havyan) At- (atmak fiili) Arı (bir hayvan) Arı (duru) Bağ (üzüm bağı) Bağ (ayakkabı bağı) El (bir organ) El (yabancı) Sal (küçük kayık) Sal- (salmak fiili) 17

18 ÜNİTE 1 İletişim ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİRELİM 1. Aşağıdaki resimlerden yola çıkarak sesteş kavramları noktalı yerlere yazınız ve eşleştiriniz Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur? a) iç b) kır c) saç d) kal 18

19 BİLGİ KUTUSU - 4 ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER Birbirine karşı kavram, durum, olay ve anlamları karşılayan kelimelere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aşağıdaki cümlelerde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. ÜNİTE 1 İletişim Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Zafer Bayramı nda genç-ihtiyar herkes sokaklardaydı. Dilimizdeki bazı zıt (karşıt) anlamlı kelimeler şunlardır: KELİME ZIT (KARŞIT) ANLAMLISI Acı Tatlı Bekar Evli Çekmek İtmek Gerçek Sahte Hızlı Yavaş İndirim Zam Kuru Yaş Medeni İlkel Övmek Yermek Seyrek Sık Üretim Tüketim Yüksek Alçak DİKKAT! Bir kelimenin zıt (karşıt) anlamlısıyla olumsuzunu karıştırmamalıyız KELİME ZIT (KARŞIT) ANLAMLISI OLUMSUZU Gelmek Gitmek Gelmemek Güzel Çirkin Güzel değil DİKKAT! Her sözcüğün zıt (karşıt) anlamlısı yoktur. 19

20 ÜNİTE 1 İletişim ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİRELİM 1. Aşağıdaki zıt anlamlı kelimeler karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri birbiriyle eşleştiriniz. 1. afacan... a. acemi 2. kıt... b. özgürlük 3. ret... c. gerçek 4. sığ... ç. dahil 5. dikit... d. gösterişli 6. masum... e. uslu 7. alçak gönüllü... f. saf 8. bayat... g. derin 9. esaret... ğ. mat 10. hariç... h. sarkıt 11. sade... ı. bol 12. hayal... i. kibirli 13. usta... j. suçlu 14. kurnaz... k. kabul 15. parlak... l. taze 2. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? a) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürüyormuş. b) Evin epeyce geniş odaları vardı. c) Kimi zaman ağlatsa da hayat güzeldir. d) Çürük yumurtaları raftan indirelim. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur? a) İnsanları güzel çirkin diye ayırmamalısın. b) Acı tatlı günlerimiz geçti orada. c) İyi kötü idare ediyoruz. d) Bitmez tükenmez bir enerjisi var. 20

21 BİLGİ KUTUSU - 5 PARAGRAF (PARÇADA ANLAM) Belli bir konu hakkında yazılmış cümlelerden oluşan yazıya paragraf denir. Paragrafta bütün cümleler birbirini anlam ve dil bilgisi açısından tamamlamalıdır. Sayfalarca süren paragraflar olabileceği gibi tek cümleden oluşan paragraflara da rastlanabilir. ÜNİTE 1 İletişim PARAGRAFIN KONUSU Konu, paragrafta üzerinde durulan kavram ya da varlıktır. Yazar, paragraf boyunca bu kavramın ya da varlığın çevresinde dönüp durur. Yazar paragrafta neden söz ediyorsa konu odur. Konu genelde bir iki kelimeden oluşur. Bir paragrafın konusunu bulabilmek için "Yazar bu paragrafta ne anlatmış? sorusuna cevap verilmelidir. Bu soruya vereceğimiz cevap bizi konuya götürür. Mutluluk, ağız dolusu kahkaha atmayı bilen insanın işidir. Tanısın tanımasın herkese tebessüm etmeyi bilenin, yüreğinde umut taşıyanın becerebileceği bir şeydir. Gerçekten mutlu olan insan her an mutludur, bir anlık değildir onun mutluluğu. Etrafına ışık saçar mutlu insan. Hatta kendi mutluluğuyla yetinmez, başkalarını mutlu ettikçe dolup taşar mutluluğu kalbinden. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutsuzluk B) Kahkaha atmak C) Mutluluk D) Umut Cevap: C PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ Ana düşünce, paragrafta yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Buna yazarın paragrafı yazma amacı da diyebiliriz. Her paragrafın belli bir ana düşüncesi vardır. Bu düşünce bazen paragrafın herhangi bir yerinde bir cümle halinde verilir. Diğer cümleler bu düşünceyi açıklar ya da destekler. Bazen de ana düşünce belli bir cümleyle verilmez, paragrafın bütününe sindirilir. Ana düşünceyi veren cümleler açık, anlaşılır, kesin bir yargı bildirir. Paragrafın ana düşüncesini bulabilmek için kendimize Yazar bu parçayı hangi amaçla yazmış?, Bize ne demek istemiş? gibi soruları sorabiliriz. 21

22 ÜNİTE 1 İletişim Sanatta yetenek mi önemlidir yoksa eğitim mi, derseniz size yeteneğin daha önemli olduğunu söylerim. Örneğin iyi bir ses sanatçısını dinlediğinizde ruhunuz dinlenir; ses, sizi alıp uzaklara götürür ve hatta gözünüzden bir damla yaş olarak süzülür. Önce sanatçının ne kadar iyi bir eğitim aldığını düşünürsünüz. Oysa gözünüzden dökülen şey, sanatçının doğuştan gelen yeteneğinin size yansımasıdır. Evet, sanatçının da alması gereken belli bir eğitim vardır ancak bu eğitimin altında sağlam bir yetenek varsa işte o zaman o sanatın da sanatçının da tadına doyulmaz. Aksi halde dinlediğiniz şey bir melodiler bütünü olarak kulağınıza gelir ama yetenek yoksa o ses sizi asla duygulandıramaz. Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Sanatta yetenek önemlidir ama eğitim daha da önemlidir. B) Sanatta asıl önemli olan şey yetenektir. C) Sanatta eğitim de en az yetenek kadar önemlidir. D) Sanatta en önemli şey, eğitimdir. Cevap:B PARAGRAFIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ Her paragraf tek bir konu üzerinde durur ve bir ana düşünceyi işler. Paragrafta bunun dışında, ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, onu daha belirgin hâle getiren, işlenen konunun sınırlarını çizen düşünceler de vardır. Bu düşüncelere paragrafın yardımcı düşünceleri denir. Bir başka deyişle yardımcı düşünceler, okuyucuya verilecek mesajı daha iyi anlatabilmek için yararlanılan düşüncelerdir. Bir paragrafta ana düşünce bir tane iken yardımcı düşünce birden fazla olabilir. Yardımcı düşünceler genellikle Parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz / değinilmemiştir / hangisi çıkarılamaz? gibi olumsuz ifadelerle buldurulur. 22

23 Bir düşünün, baharın en güzel habercisi nedir? Elbette kiraz ağacının çiçekleridir. Kış, bizden elini eteğini çekip bereketli bahar yağmurları yağmaya başladığında bahçelerin en süslü kızı olarak karşımıza çıkar kiraz ağaçları. Yaz yaklaştığında A ve C vitamini kaynağı olan meyvelerini vermeye başlar kiraz ağaçları. Küpe biçimindeki hoş şekli ve rengiyle pek çok insanın en sevdiği meyvedir kiraz. Üstelik sapları da halk arasında idrar söktürücü olarak kullanılır. Demem o ki çiçeğinden, meyvesine, sapına kadar faydalıdır kiraz. ÜNİTE 1 İletişim Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Baharın en güzel müjdecisi kiraz ağacının çiçekleridir. B) Kiraz çiçekleri baharda açar. C) Kirazın şekli ve rengi sevilir. D) Kiraz çiçekleri idrar söktürücü olarak kullanılır. Cevap:D PARAGRAFIN BAŞLIĞI Başlık ana fikirle doğrudan ilgilidir ve yazıda anlatılanlarla yazının amacına uygun olmalıdır. Konu ve ana fikir bulunduktan sonra başlığı bulmak oldukça basittir. Başlık genellikle tek, bazen iki kelimeden oluşur. Hatta konuyu oluşturan kelime çoğunlukla başlık yerine de geçer. Başlığa bakınca parça, parçaya bakınca başlık akla gelir. İnsanların büyük bir bölümü iş seçerken rahat etmeyi ön planda tutmaktadır. Oysa doğru iş, rahat iş değildir. Çok kazandıran iş de değildir. Kariyer değildir. Klimalı, konforlu büro ortamı da değildir. Doğru iş, yapmaktan zevk aldığın iştir. Doğru iş yeri, sabahleyin kalktığında gitmeye üşenmediğin yerdir. Elbette yanında rahatlık, para ve kariyer de varsa ne güzel. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi-dir? A) Doğru İş B) Yorulmadan Çalış C) İş ve Kariyer d e D) Rahat İş Yoktur Cevap:A 23

24 ÜNİTE 1 İletişim ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİRELİM 1. Aşağıdaki paragrafın ana düşüncesini bulunuz. Galileo Galilei, Engizisyon Mahkemesi tarafından ev hapsine çarptırıldığı 1633 yılına kadar insanlığa büyük hizmetler verdi. Gökyüzü gözlemleriyle kendisini takip eden bilim adamlarının ufkunu açtı. Kalp atışlarını ölçmek için sarkaç kullanmak gibi buluşlar yaparak insanların yaşamını kolaylaştırdı. Bu büyük insanın ismi, en ağır baskılar karşısında bile bilimsel doğruları savunmanın simgesi olmuştur. Ana düşünce: Aşağıdaki paragrafın konusunu bulunuz. Masallar olağanüstü öge, kahraman ve olaylara yer veren öykülerdir. Masallar 4 grupta toplanır: Hayvan masalları, olağanüstü masallar, gerçekçi masallar, zincirlemeli masallar. Hayvan masalları genellikle kısa masallardır. Lafontaine masalları bu türün en güzel örnekleridir. Olağanüstü masallarda, olağan varlıkların yanı sıra cin, peri, dev, ejderha gibi olağanüstü varlıklara da yer verilir. Gerçekçi masalların başlıca kahramanları ise padişahlar, vezirler, prenses ve prensesler, zenginler, hırsızlar ya da haydutlar gibi gerçek hayatta karşılaşılabilecek kişilerdir. Zincirleme masallarda sıkı bir mantık bağıyla birbirine bağlanan, küçük ve önemsiz bir dizi olay art arda sıralanır. Konu: Aşağıdaki paragraftan üç tane yardımcı düşünce çıkarınız. Çin Seddi, ülkeyi kuzeyden gelen istilacılardan korumak amacıyla yapılan ve doğudan batıya 6700 kilometre boyunca uzanan upuzun bir duvardır. Yapımı 1700 yıl süren ve yapımına MÖ 221 yılında başlanan duvarın günümüzde yaklaşık beşte birlik bölümü sağlam durumdadır. Çin Seddi nin belli yerlerinde gözlem yapmak ve haberleşmek amacıyla kullanılan kuleler bulunmaktadır. Bu kulelerde nöbet tutan askerler herhangi bir tehlike sezdiklerinde bayrak sallayarak öteki kulelere işaret gönderirlerdi. Böylece tehlike haberi, kuleler aracılığıyla çok uzaklara iletilebiliyordu. Yardımcı düşünceler: Aşağıdaki paragrafa en uygun başlığı bulunuz. Kahvaltı, sağlıklı beslenmenin temelini oluşturur. Güne iyi bir kahvaltıyla başlayanların metabolizması daha hızlı çalışır, konsantrasyonu artar, hafızası gelişir. İyi bir kahvaltı, hücrelerin onarılması için protein, enerji alımı için karbonhidrat, sağlıklı sindirim için lif, kemiklerin güçlenmesi için kalsiyum, kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için demir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için vitaminlerle mineraller içermelidir. Başlık:

25 ETKINLIK 3 SEMBOLLER VE İŞARETLER Duygularımız, beden dilimizi etkilediği kadar beden dilimiz de duygularımızı etkiler. Örneğin hiç uykumuz yokken uzanırsak uykumuz gelir veya gülümseyip omuzlarımızı dik tuttuğumuzda kendimizi daha iyi hissederiz. Üzüntü, korku, mutluluk, tiksinme gibi duyguları gösteren beden dili tüm dünyada aynıyken öğrenmeyle kullanılan beden dili aşağıdaki örneklerde olduğu gibi ülkesine göre farklılık göstermektedir. ÜNİTE 1 İletişim Churchill'in dünyaya tanıttığı bu işaret "zafer" anlamına gelir. Amerika'da ve tüm batı ülkelerinde bu hareket "Tamam" anlamına gelir ancak Almanya'da anlamı oldukça farklıdır. İngiltere ve İskoçya'da "Seninle bir sırrı paylaşıyoruz." demektir. Galler'de "Burnun şekilsiz" anlamındadır. Çene sıvazlamak, Fransa ve İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesi ve Belçika'da "sıkıldım" demektir. Şakak göstermek bütün Batı ülkelerinde delilikle ilgili bir işarettir. Hollanda'da ise "akıllı" anlamındadır. El sallamak dünyanın pek çok yerinde selamlaşma veya veda anlamındadır. Yunanistan'da "Cehennem ol." anlamına gelir. 1. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız sembol ve işaretler verilmiştir. Bunların ne anlam ifade ettiğini noktalı yerlere yazınız. Sembollerin iletişimdeki rolünü belirtiniz Sembollerin iletişimdeki rolü

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sanatsız kalmayın! Bilgi Evleri Sanat Kursları Kayıtları Devam Ediyor. n Gitar

Detaylı

Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver!

Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver! Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver! Yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz... Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Detaylı

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Sayfalar/Pages: 1-39 1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Özet Bekir GÖKÇE 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sevgili Çocuklar, Okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ne

Detaylı

Prof. Dr. Üstün Dökmen SİSTEM YAYINCILIK

Prof. Dr. Üstün Dökmen SİSTEM YAYINCILIK Küçük Şeyler Prof. Dr. Üstün Dökmen SİSTEM YAYINCILIK Sistem Yayıncılık: 452 Kişisel Gelişim Dizisi KÜÇÜK ŞEYLER Prof. Dr. Üstün Dökmen Yayına hazırlayan: Seda Toksoy Bu kitabın bütün yayın hakları Sistem

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım,

Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım, Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım, Bu kitap, hepimize, bir hayat amacımız olduğunu göstermek için yazıldı Bu kitabı yazan da aslında bir zamanlar kaybolmuştu 40 yaşına geldiğinde, kaybolduğu

Detaylı

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM _ 1 DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık _ İÇİNDEKİLER 1. Ders: 2 "Doğru erkeği" ararken - Neden siz hâlâ yalnızsınız - Erkek çok ama "doğru erkek" yok - İlişkiniz neden yürümedi

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Çeviri: Feride Kurtulmuş

Çeviri: Feride Kurtulmuş KĐTAP NASIL OKUNUR RON FRY TĐMAŞ YAYINLARI / 570 ÇALIŞMA TEKNĐKLERĐ DĐZĐSĐ /4 Eserin Türkçe'ye çeviri hakkı Career Press ile yapılan anlaşma uyarınca Timaş Yayınları'na aittir. Đzinsiz yayınlanamaz. Kaynak

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

HABERLER 1. Bosphorus Chronicle ın Ekidir.

HABERLER 1. Bosphorus Chronicle ın Ekidir. Aralık 2014 HABERLER 1 köprü Bosphorus Chronicle ın Ekidir. İkizlerimi sadece doğdukları gün gördüm. -Mathew Rose Röportajı Bilgisayarlar her yerde ve hiçbir yerde olacaklar. Dr. Michio Kaku -Turkcell

Detaylı

FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ*

FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ* Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 9, 2011, Sayfa 99-114 FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ* Hanife Nalân

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Eğitim Yolu Rehberi. Eğitim Yolu Rehberi Anne-Babalar için El Kitabı. Anne-Babalar için El Kitabı

Eğitim Yolu Rehberi. Eğitim Yolu Rehberi Anne-Babalar için El Kitabı. Anne-Babalar için El Kitabı Eğitim Yolu Rehberi. Anne-Babalar için El Kitabı Bu Eğitim Yolu Rehberi Early Excellence ve Önyargılara bilinçli yaklaşan bir Eğitim ve Öğrenim temelinde hazırlanmıştır. Eğitim Yolu Rehberi Anne-babaları

Detaylı

SIRADAN BİR DÜNYADA SIRADIŞI BİR HAYAT YAŞAMAK

SIRADAN BİR DÜNYADA SIRADIŞI BİR HAYAT YAŞAMAK ü ğ SIRADAN BİR DÜNYADA SIRADIŞI BİR HAYAT YAŞAMAK ğ ö ç ç Dünya Egemenliği Rehberi Orijinal Adı : A Brief Guide to World Domination Yazar İngilizce den Çeviren Tasarım : Chris Guillebeau : Alper Rozanes

Detaylı

... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi ... IYI KITAP.... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi Mart 2015 SayI 72.. Ücretsizdir www.iyikitap.net 2009 yılı Mart ayıydı. İyi Kitap ın ilk sayısı çıktı. O günden bu yana tam 72 sayı

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı