DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası. Göbek kordonu kanı bağışı hakkında bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası. Göbek kordonu kanı bağışı hakkında bilgiler"

Transkript

1 Göbek kordonu kanı nedir? DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası kamu yararına çalışan Ltd Göbek kordonu kanı bağışı hakkında bilgiler Hamilelik döneminde bebeğiniz göbek kordonu aracılığıyla sağlıklı bir gelişim için gerekli her şeyi alır. Bunun için göbek kordonu kanı anne ile çocuk organizması arasında bir oraya bir buraya akar. Bebek böylece besin maddeleri ve enfeksiyonlara karşı koruma alır. Doğumdan ve göbek kordonunun kesilmesinden sonra göbek kordonu artık gerekli değildir. Anne ve çocuk artık birbirinden ayrılmışlardır. Ancak, göbek kordonu şimdi yararsız hale gelmemiştir. Bu, diğerlerinin yanı sıra kök hücreleri de içerdiğinden, başka insanlar için bağışlanabilir. Aksi takdirde atılır. Göbek kordonu kanı ne için kullanılabilir? Kan yapıcı sistemdeki kötü huylu, konjenital ve edinsel hastalıkları (örneğin diğerlerinin yanı sıra lösemi, talasemi veya aplastik anemi) veya enzim defektleri olan hastalar için kök hücreleri nakli umut verici bir tedavidir. Bu hücreler, gönüllü donörlerin kemik iliğinden veya dolaşan kanından gelişmeyi sağlayıcı faktörler ile uyarıldıktan sonra elde edilebilir. Eşdeğer bir diğer tedavi olanağı ise göbek kordonu kanından alınan kök hücrelerinin naklidir. Göbek kordonu kanı bağışınız işlenir, incelenir ve dondurulur. Tüm inceleme sonuçlarının tatmin edici olması halinde, bağışınız nakil merkezleri ve dolayısıyla tüm dünyadaki hastaların hizmetine sunulabilir. Kalite kriterlerini yerine getirmeyen göbek kordonu kanı ya atılır ya da bilimsel amaçlar, doğrulama ve kalite kontrolleri için kullanılabilir. İstediğiniz takdirde, özellikle araştırma amaçlı olarak verildiğinde tam kullanım amacını öğrenebilirsiniz. Size, preparatların sadece etik açıdan kabul edilebilir ve doğrulanmış bilimsel araştırmalar için kullanılacağına dair güvence verilebilir. Göbek kordonu kanı bağışı için ön koşullar Göbek kordonu kanı bağışında, yasal yönetmeliklere uygun olarak işleme tabi tutulması gereken bir kan bağışı söz konusudur (örneğin, İlaç Yasası, Kan Nakli Yasası, Federal Doktorlar Birliği Yönetmelikleri). Bu nedenle bağıştan önce bazı formalitelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Size, bu bilgilendirme broşürünün yanı sıra hastalık öykünüzle ilgili sorular içeren bir anamnez formu ve bir muvafakatname verilecektir. Her iki belgenin de tarafınızdan doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Göbek kordon kanının alınması Doğum yapacağınız gün sizden rutin muayeneler için önce biraz kan (4 küçük tüp içinde yaklaşık 20 ml) alınacaktır. Bebeğiniz doğduktan sonra ilk önce göbek kordonu sıkıca bağlanacak, bebeğinizin göbek bağı kesilecek ve bakımı yapılacaktır. Bundan sonra göbek kordonunda bulunan kandan (ortalama 60 ml) alınacak ve steril bir torba içinde toplanacaktır. Böylece bebeğiniz veya kendiniz için hiçbir zaman bir dezavantaj ya da bir risk söz konusu olmayacaktır. Kan, DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankasına nakledildikten sonra işleme tabi tutulacaktır. Kök hücreler bundan sonra azot tankları içinde 150 C altında saklanacaktır. Aynı zamanda, anne ve göbek kordon kanı teste tabi tutulacaktır. Diğerlerinin yanı sıra bulaşıcı hastalıklar (frengi, hepatit B/C, sitomegalovirüs, HIV, HTLV v.b.) ve hemoglobinopati olup olmadığı araştırılacaktır. Ayrıca doku özellikleri saptanacaktır. Anne ve çocuktan toplanan bilgiler DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankasının bilgisayar sistemine girilecek ve orada ilişkilendirilecektir. Test kriterlerine uygun olan preparatlar, DKMS Alman Kemik İliği Donör Dosyası aracılığıyla, örneğin kan yapıcı sistemlerinde hastalıklardan muzdarip olan ve kendileri için tedavi olarak kan kök hücresi naklinin ön görüldüğü ulusal ve uluslararası donör dosyalarına arama için gönderilir. Bu esnada tüm donör verileri anonim hale getirilir. Anlage 13 zur SOP-Nr.: CB , gültig ab , Seite 1 von 2

2 Göbek kordonu kanı yeni doğan çocuğum için kullanılabilir ve saklanabilir mi? Birkaç yıldan beri göbek kordonunun yeni doğan çocuk için saklanması olanağı vardır. Bilimde gelinen son duruma göre, otolog göbek kordonu kanı tabir edilen bu yöntem için hiçbir genel geçerli uygulama alanı yoktur. Bununla birlikte birkaç yıl içinde, saklanan hücrelerin ilerideki bir tarihte kullanılabilmesi için uygulama olanakların geliştirilmesi ihtimali göz ardı edilemez. Özel saklama durumunda preparat önce çocuğa ve istisnai durumlarda çocuğun ailesine ait olacaktır. Odaklı göbek kordonu kanı bağışı Yönlendirilmiş bağış olarak adlandırılan özel durum kavramı altında, önceden transplantasyon gerekliliği olan veya bunun gerekmesi mümkün olan bir çocuğa veya birinci dereceden başka bir akrabasına yapılan bir bağış anlaşılmaktadır. Yönlendirilmiş bir bağış durumunda preparat sadece hastalanan alıcıya aittir. Göbek kordonu kanının kendi çocuğunuz için saklanması veya yönlendirilmiş göbek kordonu kanı bağışı ile ilgili sorularınız varsa sizi ayrıntılı olarak bilgilendirmeye memnuniyetle hazırız. Ne yapılmalı? Bağış yapmaya karar verirseniz lütfen DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası ggmbh ile işbirliği yapan bir hastaneye başvurun. Size orada göbek kordonundan kan alma işleminin tüm seyri hakkında ayrıntılı bilgi ve gerekli belgeler verilecektir. Tarafınızdan imzalanan muvafakatname ve doldurduğunuz anamnez formu diğer belgeler ve göbek kordonu kanı ile birlikte Dresden'deki DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası ggmbh ya gönderilecek ve orada incelenecektir. Göbek kordonu kanı bağışınızın kabulü, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hakkındaki karar alma yetkisi DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası ggmbh da çalışan ilaç kanununca sorumlu kişilere aittir. Göbek kordonu kanınızın dondurularak saklanması halinde, olası enfeksiyonların serolojik olarak sonradan tekrar teste tabi tutulabilmesi için sizin ve çocuğunuzun referans örnekleri her durumda saklanmaktadır. Bağışla ilgili olarak şu anda veya ilerideki bir tarihte göbek kordonu kanı bağışının kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek nedenlerin ortaya çıkması halinde (örneğin, sizde ve çocuğunuzda HIV gibi bulaşıcı hastalıklar, kanser, kan yapıcı sistemde ciddi hastalıklar) lütfen DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankasına hemen haber veriniz. Tüm bilgilerin gizli olarak işleme tabi tutulacağı ve gizli cayma işleminden sonra bağışın artık kullanılmayacağı size garanti edilmektedir. Bağışladığınız göbek kordonu kanının bir hastaya nakli için talep edilmesi halinde DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası ggmbh sizden çocuğunuzun sağlık durumu hakkında telefonla bilgi alacaktır. Bu, bağışın yapıldığı tarihte henüz teşhis edilememiş hastalıkların devre dışı bırakılması açısından kalitenin sonradan güvence altına alınması için yapılmaktadır ve gereklidir. Göbek kordonu kanı bağışınız ile ilgili kararınız gönüllülük usulüne dayalıdır. Bağış yapmamaya karar vermeniz halinde sizin için hiçbir dezavantaj söz konusu olmayacaktır. Sizin için hiçbir masraf söz konusu olmayacaktır. Göbek kordonu kanı incelendikten ve dondurulduktan sonra muvafakatnamenin iptali artık mümkün değildir (gizli cayma işleminin haricinde). Kişisel bilgileriniz gibi edinilen tüm bilgiler sır saklama yükümlülüğüne tabidir ve sadece merkezi veri alışverişi kapsamında anonim olarak paylaşılmaktadır. Bunlar kesinlikle gizli tutulacaktır ve ulusal ve uluslararası resmi makamlar tarafından sadece istisnai durumlarda DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankasının değerlendirmesi kapsamında görülebilir. Sizi bu bilgilerle, göbek kordonu kanı bağışı hakkında daha etraflı bilgilendirdiğimizi umuyoruz. Başka sorularınız varsa lütfen işbirliği yapan hastanelerden birine başvurunuz. DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası çalışanları 0351 / numaralı telefondan her zaman memnuniyetle hizmetinizdedir. Anlage 13 zur SOP-Nr.: CB , gültig ab , Seite 2 von 2

3 Adi, Soyadi: Doğum tarihi Adres: (Cadde, Posta Kodu, Şehir) Telefon numarası Etnik köken Anne Baba (isteniyor) Göbek kordonu kanının alınması ve kullanılması için muvafakatname Çocuğumdan göbek kordonu kanının planlandığı şekilde alınmasını ve aşağıda açıklanan şekilde kullanılmasını kabul ediyorum. Göbek kordonu kanı bağışı hakkında bana verilen bilgilendirme broşürü sayesinde bilgilendirildim ve bununla ilgili olarak, beni tatmin edecek şekilde cevaplandırılan sorular sorma fırsatım oldu. Bu bağlamda, kişisel ve aile hastalık öyküsü ile ilgili bilgiler vermeyi kabul ediyor ve klinik personeline benim, çocuğum ve doğumla ilgili tıbbi bilgiler verilmesine izin veriyorum. Göbek kordonu kanının ve benden alınan kan örneklerinin, göbek kordonu kanından alınan kök hücrelerinin serbest bırakılması ve yedek örneklerinin saklanmasının ön koşulu olarak enfeksiyon belirtileri (örneğin HIV, hepatit, CMV gibi virüslerin dolaylı veya doğrudan tespiti) ve mikroorganizmalar (örneğin frengi virüsleri) ve hemoglobinopatilerin (kırmızı kan hücresinin doğuştan hastalığı)test edilmesini kabul ediyorum. Ayrica bir bulaşma potansiyelinin söz konusu olduğu enfeksiyonların serolojik bulgularının bana bildirilmesini kabul ediyorum. Bu durumda bize sadece, bir bulaşma potansiyelinin söz konusu olduğu enfeksiyonların serolojik bulguları bildirilecektir. Çocuğum adına, göbek kordonu kanının tanımadığım hastalara nakledilmesini kabul ediyorumkullanımla ilgili kararı DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankasındaki sorumlu kişiler verecektir. Bunun haricinde çocuğum adına, göbek kordonu kanının ancak tüm kalite kriterlerini yerine getirmesi halinde nakledilmesini kabul ediyorum. Aksi takdirde doğrulama ve kalite kontrolleri için kullanılabilir ve bilimsel araştırmaların hizmetine sunulabilir. Göbek kordonu kanı harici araştırma kuruluşlarına buna ait kişisel veriler olmadan verilecektir. Bununla ilgili bilgileri talebim üzerine her zaman alabileceğim. Hayır, çocuğum adına, göbek kordonu kanının bilimsel araştırma projeleri için yukarıda belirtilen şekilde kullanılmasını kabul etmiyorum. Çocuğum adına, açıklanan amaçlar çerçevesinde kullanması için göbek kordonu kanı üzerindeki mülkiyet hakkının DKMS e geçmesini kabul ediyorum. Çocuğum adına, DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankasının göbek kordonu kanının naklinden önce çocuğumun sağlık durumu hakkında benden bilgi almasını kabul ediyorum. Göbek kordonu kanının alınması ve işlenmesinden sonra, bu vücut malzemelerinin kullanılması ile ilgili muvafakatnameyi iptal etmenin artık mümkün olmadığını biliyorum. Bana, göbek kordonu kanı bağışının gizli cayma işleminden sonra artık kullanılmayacağı konusunda söz verildi. Kişisel bilgilerin kullanımı için muvafakatname Yukarıdaki kişisel bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum ve bu bilgilerin DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası tarafından bir hasta için uygun kök hücre bağışçılarının aranması amacıyla toplanılmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul ediyorum. Bu şekilde toplanan kişisel veriler DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankası tarafından kayıt altına alınacaktır. Nakil seçimi için gerekli olan bilgiler, bu bilgilere dayanılarak uygun nakil malzemesini bulmak için ulusal ve uluslararası kök hücre bağışçıları siciline aktarılacaktır. Donör dosyası her zaman güncel tutmak için DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankasına olası bir adres değişikliğini bildireceğiz. Bunu ihmal ettiğim takdirde, adresimizin ilgili nüfus kayıt dairesinden sorulmasını kabul ediyoruz. Bizler ve çocuğumuz bu izni DKMS Göbek Kordonu Kanı Bankasına yazılı olarak başvurarak her zaman iptal edebiliriz. Tarih, yer Tarih, yer Adi, İmza (Bilgi veren doktor) İmza İmza (Anne) (Velayet ve temsil yetkisine sahip olması halinde baba) Anlage 11 zur SOP-Nr.: CB , gültig ab , Seite 1 von 1

4 Anamnez formu For subsequent release of the donated cord blood unit, it is absolutely necessary that you complete this questionnaire conscientiously and if possible unattendedly (max. 48 hours prior to delivery). Should you have any further question, please feel free to contact us on phone-no / We are pleased to help you. All questions answered with yes, need to be explained further considering kind of illness, beginning, duration, and medication. Please use panel Comments on page 3 for your explanations. Mutter (wenn möglich, Aufkleber) Syoadi: Adi: Doğum Tarihi: ANNENİN HASTALIK ÖYKÜSÜ Lütfen uygun olanı işaretleyiniz! Gizli bilgileri doktorunuza bizzat söyleyebilirsiniz. 1. Son 4 hafta içinde bir enfeksiyon (örneğin, soğuk algınlığı, ishal) geçirdiniz mi? Eğer evet ise: Ne? Ne zaman? ateşli Hayır, Evet İlaç aldınız mı, size iğne vuruldu mu? Evet ise: Tam olarak hangisi? Bulaşıcı hastalık taşıyan insanlar ile (örneğin, kızamıkçık, kızamık, kabakulak) temasınız oldu mu? 2. Son 12 ay içinde bir kuduz aşısı veya son 4 hafta içinde bir Hepatit B aşısı veya canlı aşı (örneğin, sarı humma, tifo, çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, kolera) oldunuz mu? Evet ise: Hangisi? 3. Son 4 ay içinde steril şartlar altında veya tek kullanımlık bir iğne ile yapılan bir piercing, kulak deldirme, bir dövme veya akupunktur işlemi geçirdiniz mi? 4. Son 4 ay içinde, örneğin aynı evde birlikte yaşadığınız sarılık/hepatit veya tüberküloz hastaları ile temasınız oldu mu? 5. Son 4 ay içinde yabancı kan ile temas ettiniz mi? Örneğin açık yara, mukozadan (göz mukozası dahil) yada iğne batması? 6. Size hiç HIV, Hepatit A/B/C, AIDS veya HTLV I/II teşhisi konuldu mu? 7. Siz veya partneriniz HIV/Hepatit enfeksiyonu tehlikesine özellikle maruz olan bir çevreye* (*tablonun sonuna bakınız) mi aitsiniz, ya da siz veya partneriniz son 4 içinde bu çevreye dahil olan birisi ile cinsel ilişki yaşadınız mı? 8. Şu anda cezaevinde bulunuyormusunuz yada son 4 ay içerisinde serbest bırakıldınız mı? 9. Siz veya partneriniz son 4 ay içinde Sahra Çölünün güneyindeki Afrika, Karibik, Güneydoğu Asya veya Güney Amerika bölgelerinden insanlarla cinsel ilişkiye girdiniz mi? 10. Size son 12 ay içinde kan, kan ürünleri ya da hayvan kökenli serumlar verildi mi? 11. Size şimdiye kadar hiç insan kaynaklı (örneğin, kök hücre bağışı, yumurta hücresi bağışı, sperm hücresi bağışı) veya hayvan kökenli (örneğin, İki farklı canlı türü arasındaki hücre,doku veya organ nakli) nakli uygulandı mı? 12. Son 4 ay içinde başınızdan operasyonlar, endoskopi, biyopsiler, kateter uygulamaları, kazalar geçti mi? Evet ise: Tam olarak hangisi ve ne zaman? 13. Son hafta içinde küçük bir ameliyat geçirdiniz mi ya da dişiniz çekildi mi? Evet ise: Tam olarak hangisi? 14. Şu anda açık bir yara, bir çıban veya bir deri enfeksiyonunuz var mı? Evet ise: Tam olarak hangisi? 15. Uyuşturucu, alkol veya ilaç bağımlılığınız var mı ya da geçmişte oldu mu? Anlage 12 zur SOP-Nr.: CB , gültig ab , Seite 1 von 3

5 16. Son 6 ay içerisinde yurt dışında bulundunuz mu? Evet ise: Nerede ve ne zaman? 17. Sıtma endemik bölgelerde doğup büyüdünüz mü yada şimdiye kadar 6 aydan fazla bir süre bu bögelerde bulundunuz mu? Evet ise: Son olarak nerede ve ne zaman ikamet ettiniz? 18. Son 6 ay içinde bir malarya endemi bölgesinde ikamet ettiniz mi? Evet ise: Nerede? İlaç aldınız mı? Evet ise, hangisi? 19. Sizde veya akrabalarınızda bir süngerimsi ensefalopati (Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Creutzfeldt-Jakob hastalığı çeşitleri veya diğer süngerimsi ensefalopatiler) ya da bir süngerimsi ensefalopati şüphesi ortaya çıktı mı? 20. Kanser, tümörler, Kalp/Damar hastalıkları, hipertansiyon (ilaçla tedavi edilen), alerjiler, romatizmal ateş, tüberkülöz, sürekli dışkılanan salmonella enfeksiyonları (tifo, paratifo), lyme hastalığı, toksoplazmozi, derrick-burnet hastalığı, tropikal hastalıklar (sıtma, lekeli humma, babeziyoz, uyku hastalığı, layşmanyaz, tavşan ateşi, cüzzam, malta humması, tekrarlayan ateş, riketsiyal hastalık, melioidoz vs.) cinsel hastalıklar (belsoğukluğu, frengi, yumuşak şankr, lenfogranülomatoz vs.) gibi hastalıklarınız var mı ya da bu hastalıkları geçirdiniz mi? Evet ise: Tam olarak hangisi ve zaman? 21. Kan, lenf düğümleri, sinir, (örneğin, kramp nöbetleri), böbrek, tiroit bezi, akciğer/bronşlar, kemik (örneğin, kemik iliği iltihabı), karaciğer, gastrointestinal sistemi rahatsızlıklarınız var mı ya da eskiden var mıydı? Evet ise: Tam olarak hangisi ve zaman? 22. Sizde, örneğin diyabet (şeker hastalığı) gibi bir metabolizma bozukluğu teşhis edildi mi? Evet ise: Hangisi ve ne zamandan beri? Ensüline ihtiyacınız var mı? Hayır, Evet 23. Hamilelik döneminde ciddi komplikasyonlar oldu mu, ya da henüz doğmamış çocuk ile ilgili anomaliler, kromozom bozuklukları veya ağır hastalık belirtileri var mı? 24. Hamilelik sırasında akut enfeksiyonlar yaşadınız mı veya şu anda var mı? Evet ise: Hangisi ve ne zaman? 25. Hamilelik döneminde sizde hepatit görüldü mü, ya da şu anda var mı? Evet ise: Hangisi ve ne zaman?: 26. Son 12 ay içinde: Bir anormallik YOK Thrombozlar Lenf düğümlerinde şişlik Lezyonlar Kramp / bayılma nöbetleri Öksürük Kan dolaşımı bozuklukları Kalp rahatsızlıkları Ateş Kilo kaybı Gece terlemeleri Mide-bağırsak bozuklukları Koagülasyon bozuklukları Sıradışı kanamalar Böbrek / idrar enfeksiyonları Lütfen Evet ile cevaplandırılan tüm soruları açıklayınız (gerekirse türü, zamanı ve ilaçları belirterek): * genel topluma karşın önemli ölçüde ciddi, kan yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının, örneğin HBV (hepatit B virüsü), HCV (hepatit C virüsü) veya HIV/AIDS enfeksiyonu taşıyan ve bulaşma riski daha yüksek olan insanlar şu kişilerdir: cinsel riskli davranışlı heteroseksüel kişiler, örneğin: sık değişen partnerlerle cinsel ilişki, erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, erkek veya bayan hayat kadınları. Anlage 12 zur SOP-Nr.: CB , gültig ab , Seite 2 von 3

6 AİLE HASTALIK ÖYKÜSÜ (çocuk açısından) Hamile kadın ile biyolojik babanın aile hastalık öyküsü ile ilgili bilgilere ihtiyacımız vardır. Lütfen aşağıdaki akrabalık derecelerinin çocukla ilgili olduğuna dikkat edin; yani anne sizsiniz, kardeşler de yeni doğanın kardeşleridir vs. 1. Çocuğun yakın çevresinde (yani anne, baba, kardeşler) kötü huylu tümörler, lösemi veya miyeloproliferatif hastalıklar var mıydı ya da şimdi var mı? Evet ise: Kimde ve hangisi? 2. Hamile kadının veya biyolojik babanın ailesinde (çocuğun büyük anne ve babaları dahil olmak üzere), lenfatik veya hematopoetik sistemi etkileyebilecek genetik hastalıklar (örneğin, sferositoz, konjenital saf alyuvar aplazisi, talasemi, orak hücreli anemi, eliptositoz, fanconi anemisi, SCID, lökodistrofi, kronik granülomatoz, kanda globülin fazlalığı, DiGeorge, Wiskott-Aldrich, Nezelof sendromu, ADA, PNP eksikliği, Glanzmann, Alport, kalıtsal trombositopeniler, trombosit depo hastalığı, Tay-Sachs, adelelerde uyum bozukluğu, ataksi telanjiektazi, diğer ataksi telanjiektaziler, Fillipo, Gaucher, Hurler, Hunter), otoimmün hastalıklar, müsküler distrofi, multipl skleroz veya ağır kalıtsal deri hastalıkları (örneğin, nörofibromatozi, doğumsal aşırı ışık hassasiyeti) var mı? Evet ise: Kimde ve hangisi? 3. Çocuğun ailesinde kromozom bozuklukları veya diğer ağır kalıtsal hastalıklar var mı? Evet ise: Kimde ve hangisi? SON OLARAK LÜTFEN BİR KEZ DAHA KONTROL EDİNİZ: Soruların hepsi yanıtlandı mı? "Evet" ile yanıtlanan tüm soruların yanına kısa açıklama yapıldı mı? Tüm bilgileri bilginiz ve inancınız dahilinde mi verdiniz? Kişisel bilgileriniz tam mı (İsim, doğum tarihi, adres, telefon numarası)? Muvafakatname imzalandı mı? Bu anket formundaki tüm tıbbi ve kişisel bilgiler doğum zamanı ile mi ilgili? Tarih Annenin imzası Anlage 12 zur SOP-Nr.: CB , gültig ab , Seite 3 von 3

DKMS Kordon Kanı Bankası. Kordon kanı bağışı hakkında bilgiler

DKMS Kordon Kanı Bankası. Kordon kanı bağışı hakkında bilgiler Kordon kanı nedir? DKMS Kordon Kanı Bankası kâr amacı gütmeyen limitet şirket Kordon kanı bağışı hakkında bilgiler Bebeğiniz hamilelik esnasında kordon bağı ile sağlıklı bir gelişim için gerekli olan tüm

Detaylı

Göbek Kordon Kanı Bağışçıları İçin Bilgilendirme Formu İsviçre Umumi Göbek Kordon Kanı Bankası

Göbek Kordon Kanı Bağışçıları İçin Bilgilendirme Formu İsviçre Umumi Göbek Kordon Kanı Bankası Göbek Kordon Kanı Bağışçıları İçin Bilgilendirme Formu İsviçre Umumi Göbek Kordon Kanı Bankası Yenidoğanların göbek kordon kanında görece çok sayıda kan kök hücresi bulunduğu uzun zamandır bilinmektedir.

Detaylı

KORDON KANI BANKASI FORMU

KORDON KANI BANKASI FORMU KORDON KANI BANKASI FORMU Operasyon Kontrol Anne veya Baba Onay Onay Sayfa No:1/9 VERİCİ NO BAŞVURU TARİHİ VERİCİ (Bebek): T.C. Kimlik No Cinsiyeti Kız Erkek *T.C. Kimlik numarası bebeğin nüfus kağıdı

Detaylı

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Gelecekte bir gün hiç kimsenin kan kanserine yenik düşmemesi en büyük amacımız. Bu yolda verdiğimiz mücadelede bizi desteklediğiniz için size

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ BAĞIŞÇI SEÇİMİNDE AMAÇ VE GENEL İLKELER

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ BAĞIŞÇI SEÇİMİNDE AMAÇ VE GENEL İLKELER Sayfa No 1/29 Tanımlar Kan Bağışçısı: Tam kan veya bileşenlerini veren kişidir. Kan Bağışı: Tam kan veya kan bileşenleri verme işlemidir. Ret: Kan veya kan bileşenleri bağışçısının uygunluğunun sürekli

Detaylı

IVF TEDAVİSİNDE HASTA BİLGİLENDİRME FORMU. Avusturya Reproduktif Tıp ve Endokrinoloji Derneği ve Avusturya IVF-Derneği Tarafından Hazırlanmıştır

IVF TEDAVİSİNDE HASTA BİLGİLENDİRME FORMU. Avusturya Reproduktif Tıp ve Endokrinoloji Derneği ve Avusturya IVF-Derneği Tarafından Hazırlanmıştır IVF TEDAVİSİNDE HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Avusturya Reproduktif Tıp ve Endokrinoloji Derneği ve Avusturya IVF-Derneği Tarafından Hazırlanmıştır Sevgili çiftler; KADIN ERKEK Soyadı : Soyadı : Kızlık soyadı:

Detaylı

Ebeveynler ve Öğrenciler için Kontrol Listesi

Ebeveynler ve Öğrenciler için Kontrol Listesi Turkish Ebeveynler ve Öğrenciler için Kontrol Listesi Sayın Ebeveyn/Veli Birtakım önlenebilir ciddi hastalıklara karşı ücretsiz aşı sağlamak amacıyla özel eğitimden geçirilmiş tescilli hemşire ekipleri

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ULUSAL İLİK DONÖR PROGRAMI HASTA HAKLARI BÜROSU. Nakil Süreci. Kemik İliği Ve Kordon Kanı Nakline Giriş. 1.888.999.6743 I marrow.

ULUSAL İLİK DONÖR PROGRAMI HASTA HAKLARI BÜROSU. Nakil Süreci. Kemik İliği Ve Kordon Kanı Nakline Giriş. 1.888.999.6743 I marrow. ULUSAL İLİK DONÖR PROGRAMI HASTA HAKLARI BÜROSU Nakil Süreci Kemik İliği Ve Kordon Kanı Nakline Giriş 1 İçindekiler: Ulusal Kemik İliği Donör Programı 2 Giriş 4 Potansiyel tedaviler 4 Seçenekleriniz hakkında

Detaylı

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer Aileme Yakınlarının organlarını bağışlayanlara BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİ GİRİŞ Böbrek yetmezliğinin en

Detaylı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Bahar-yaz ensefaliti (Tick-Borne ensefaliti - TBE) aşısı (İnaktive edilmiş tam virüs

Detaylı

CONSENT TO PARTICIPATE IN A CLINICAL. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü [National Institute of Allergy and Infectious Diseases]

CONSENT TO PARTICIPATE IN A CLINICAL. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü [National Institute of Allergy and Infectious Diseases] CONSENT TO PARTICIPATE IN A CLINICAL RESEARCH STUDY MEDICAL RECORD Adult Patient or Parent, for Minor Patient INSTITUTE: Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü [National Institute of Allergy and

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

Çocukluk ve gençlik çağında olunan aşılar

Çocukluk ve gençlik çağında olunan aşılar Information letter from the Norwegian Institute of Public Health No. 3 Last updated May 2010 www.fhi.no/publ/infoletter Çocukluk ve gençlik çağında olunan aşılar Ulusal aşılama programı Aşı yapmak niçin

Detaylı

Yönetmelik. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

Yönetmelik. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kordon Kanı Bankası

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

ISI. Dr.Erkan Ergen TürkKızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi

ISI. Dr.Erkan Ergen TürkKızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi KAN BAĞIŞÇISI ISI SEÇĐMĐ Dr.Erkan Ergen TürkKızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi TANIMLAR: Kan Bağışı: Tam Kan veya Kan Bileşenlerini Verme İşlemi Kan Bağışçısı: Kan Bağışı Yapan Kimse Düzenli Bağışçı:

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÜYTE uygulanacak çiftlere ait Bilgilendirme ve Onam Formu

ÜYTE uygulanacak çiftlere ait Bilgilendirme ve Onam Formu ÜYTE uygulanacak çiftlere ait Bilgilendirme ve Onam Formu KADIN ERKEK ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ T.C.KİMLİK NUMARASI BAŞVURU TARİHİ DOSYA NUMARASI TELEFON NUMARASI İKAMETGAH ADRESİ Hasta olarak size uygulanacak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

Hasta Bilgi ve Bilgilendirilmiş Onam Formu 18 yaş üzeri hastalar

Hasta Bilgi ve Bilgilendirilmiş Onam Formu 18 yaş üzeri hastalar Hasta Bilgi ve Bilgilendirilmiş Onam Formu 18 yaş üzeri hastalar Sevgili hasta, Sizde bir interstisiyel akciğer hastalığı (child) bulunduğundan ya da bir akciğer hastalığı grubuna dahil olduğunuzdan ya

Detaylı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME Repevax - Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Difteri, tetanoz, boğmaca (asellüler komponentleri), çocuk felci (inaktive edilmiş) aşısı (adsorbe

Detaylı