GÜVENLİK FAALİYETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME: PARALI ASKERLER Mİ? ÖZEL ASKERİ BİRLİKLER Mİ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK FAALİYETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME: PARALI ASKERLER Mİ? ÖZEL ASKERİ BİRLİKLER Mİ?"

Transkript

1 51 GÜVENLİK FAALİYETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME: PARALI ASKERLER Mİ? ÖZEL ASKERİ BİRLİKLER Mİ? Outsourcing Security Activities: Mercenaries or Private Military Companies? Ümit ERCAN1* Öz Tarih boyunca, farklı savunma sistemleri kullanan ülkeler için, güvenlik faaliyetlerinde dış kaynaktan tedarik yöntemi (outsourcing) son yıllarda giderek ağırlığını artırmaktadır. Uluslararası kriz bölgelerinde faaliyet gösteren birçok ülke, problemli bölgelerde ulusal ve uluslararası kamuoyunun tepkisini azaltmak amacıyla güvenlik görevlerinin bir kısmını yaptıkları sözleşmelerle özel firmalara devretmektedirler. Geçmişte paralı asker, lejyoner vb. isimlerle anılan ancak günümüzde kendilerini özel askeri firma veya özel askeri yükleniciler gibi isimlerle adlandıran bu yeni aktörler, dünya genelinde 100 milyar dolarlarla ifade edilen yıllık ciroya ve yüzbinleri geçen sayıda çalışana ulaşmışlardır. Özel askeri firmaların artan oranda kullanımı; hukuki statüleri, sözleşme esasları, angajman kuralları ve uluslararası ilişkilerdeki rolleri gibi konulardaki tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada özel askeri firmalarla ilgili tarihsel süreç, hukuki boyut, uygulama örnekleri ve yakın gelecekte firmalar konusunda ortaya çıkması muhtemel durumlar tartışılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dış Kaynaktan Temin, Özelleştirme, Özel Askeri Firma, Sözleşme Abstract Countries have used different types of defense planning policies; depend on their threats during history. After 1990s, outsourcing some certain types of security needs from private companies has became a more useful way to use force, especially in the uncertain areas of war. Some countries, who execute operations in the problematic areas of the world use contractors to suppress the national or international criticisms. This new sector, which *1 Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi,

2 52 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 2014, 5 (1) were called mercenaries during the history and nowadays call themselves as private military firms, companies or contractors, have reached the total turnover of 100 Billion Dollars and more than hundred thousand of employees as well. Recent increase of using private military firms also increased the criticism on their legal status, contract bases, engagement rules and their role over international relations also increased. In this study, the historical perspective of private military firms, their legal status, some recent samples and the possible problem areas have been discussed. Key Words: Outsourcing, Privatizing, Private Military Company, Contract Giriş Son 20 yıldır özel askeri firmalar tarafından yapılan askeri hizmetler konusunda yeni bir küresel endüstri gelişmeye başlamıştır. Özel askeri firmalar (private military firms) olarak adlandırılan bu firmalar küçük komando takımlarından büyük çaplı askeri destek operasyonlarına kadar birçok farklı görevi gerçekleştirmektedirler. Sierra Leone dan Kongo ya, Afganistan dan Irak a birçok farklı ülkede ve farkli devletlere hizmet sunmaktadırlar. Özel askeri firmaların yükselişi savaşın ele alınış biçiminde yeni ve farklı bir bakışı da beraberinde getirmektedir. Ancak özel askeri firmaların uluslararası hukuk ve iç hukuk anlamındaki tanımlanmaları henüz mevcut durumlarını tam olarak belirlemekten uzaktır (Singer, 2003). İnsanlık tarihi boyunca, ordular özel bir yapıda organize edilmişlerdir. Fransız ihtilali ve ulus devletler olgusunun yükseldiği dönemlerde, gerek savaşçılar gerek silah üreticileri, ordu ve askerlik ile ilgili hizmetlerini para veya menfaatin önüne geçen milli duygularla ifa etmişlerdir (Avant 1999: aktaran Markusen, 2003). İmparatorluklar yerine kurulan ulus devletler döneminde ise, merkezi devlet gücü ve otoritesine tabi ordular ve büyük bölümü devlet tarafından üretilen silahlar ve savaş araçları merkezi devletlerin emrinde yer almışlardır. Ancak 20 nci yüzyılından başından itibaren yeni silah sistemleri üreten, yeni buluşlar yapan ve geliştirdikleri silah sistemlerini devletlere satan özel veya yarı askeri firmalar ortaya çıkmıştır (Kaldor, 1981). Bu dönemde özellikle ABD de devlet ve özel sektörün karışımından oluşan bir savunma ve silahlanma sistemi geliştirilmiştir. Özel sektör şirketleri silah sanayinin önemli bir bölümünü oluşturmuş ve ürünlerini öncelikle ABD ordusuna ve devlet mekanizmasının verdiği izin ile, diğer devlet ordularına da satmıştır lerden itibaren yürütülen silahlanma yarışında büyük başarılar elde eden ABD özel sektörü, zamanla bu alanda devlet şirketlerinin önüne geçmiştir. Özellikle bürokratik yapının, yenilikler geliştirme ve değişime ayak uydurmadaki başarısızlığına meydan okuyan firmalar 1 2, devlet şirketlerinden daha başarılı olmuştur (Markusen, 2003). Önceleri silah üretimi konusunda ortaya çıkan özel firmalardan sonra, orduların yemek, temizlik, taşıma, inşaat gibi belli lojistik ihtiyaçlarını karşılayan yeni firmalar da 1 2 Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde kullanılacak olan firma terimi ile özel askeri firmalar, özel yükleniciler (contractors) veya özel askeri birlikler (private military company) kavramı ifade edilmiş olacaktır.

3 53 kurulmuştur. Son olarak ise muharebe sahasında sırf askeri olarak kabul edilen; konvoy güvenliği, tesis koruma, askeri eğitim, patlayıcı imha gibi bir çok faaliyetleri de yapan özel askeri firmalar ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda özel askeri firmaların ortaya çıkışı, hukuki statüleri, sözleşme esasları, angajman kuralları ve bu firmaların uluslararası ilişkilerdeki rolleri konuları tartışılacaktır. Bu kapsamda; özel askeri firmalarla ilgili tarihsel süreç, hukuki boyut, uygulama örnekleri ve yakın gelecekte firmalar konusunda ortaya çıkması muhtemel durumlar tartışılmaya çalışılacaktır. 1. Neden Özelleştirme? Milli güvenlik asırlar boyunca devredilmeyecek bir kamu görevi olarak görülmüştür. Bu konudaki temel argüman milli savunma görevinin telafi edilemez ve devredilemez bir yetki olarak değerlendirilmesidir. Aslında özel sektör, yakın zamana kadar çok da kârlı olarak görülmeyen güvenlik sektöründe, görev almak konusunda çok istekli olmamıştır. Özel sektör; savunma sanayinin teknoloji tabanlı, özel bilgi gerektiren silah ve sistemlerinin üretimi konusunda görev almış, ordular için silah sistemleri, kara, hava ve deniz araçları üretmiş hatta lojistik destek sistemlerine destek sağlamıştır. Ancak muharebe sahasında savaşan unsurlar olarak görev almak, özel sektör için faaliyet gösterilmesi uzak bir alan olarak görülmüştür. Savaşa yönelik bir kısım faaliyetlerin özelleştirilmesi ve bu konuda özel güvenlik firmalarına ihaleler verilmesi süreci 1990 lı yıllardan itibaren hız kazanmıştır. Özelleştirme, Donahue (1988) tarafından toplumsal ya da devlete ait görevlerin özel organizasyonlar tarafından yerine getirilmesi olarak tanımlanmıştır. Uzun yıllardır devletlerin tekelinde bulunan kuvvet kullanma ve kamu güvenliğini sağlama görevi, özellikler rekabet eksikliği sebebiyle, etkin ve yeniliklere açık olarak icra edilememiştir. Bürokratik yapının bir sonucu olarak kamu sektörü yöneticileri ve çalışanları maksimum verimin elde edilmesine yönelik bir çalışma ortamı geliştirememişlerdir. Sektördeki devlet tekeli; kalite, verimlilik rekabet ve innovasyon konularında sınırlı kalınmasına neden olmuş ve servis kalitesi düşük bir seviyede kalmıştır (Markusen, 2003). Ancak günümüz ekonomik dünyasında, birçok ürünü ve hizmeti özel sektörden almakta olan devletler, vazgeçilmez ve devredilmez olarak görünen savunma faaliyetlerini de özel sektörden sağlamaya başlamışlardır. Savunma harcamalarına ayrılan kaynağın her geçen gün daha azalmaya başladığı günümüz savunma planlamasında, planlamacılar en az kaynakla en fazla yeteneğin elde edilmesini sağlayacak çözümler aramaktadırlar. Ancak ülkelerin savunma politikalarında para her zaman tek başına belirleyici bir unsur değildir. Medya, kamuoyu, uluslararası toplumun baskıları, Hükümet Dışı Organizasyonların etkisi, değişik menfaat grupları ve oy kaygıları gibi birçok unsur savunma planlaması sürecinde dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bir kısım faaliyetlerin özelleştirilmesi ya da dış kaynaktan temin edilmesi ekonomik avantajlarının yanı sıra sosyal, politik ve hukuki alanlarda da esneklik sağlaması durumunda bir seçenek olarak yer almaktadır.

4 54 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 2014, 5 (1) 2. Özel Askeri Firmalar Nedir? Neden Gerek Duyulmaktadır? 2004 yılında, Irak Felluje de, Blackwater 2 3 firmasına bağlı dört Amerikalı sivil yüklenicinin (contractor) bir pusuda öldürülmesi uluslararası gündemde yer almıştır. Saldırı görüntüleri uluslararası medyada yer alan bu kişiler silahlı kişilerdi, ancak asker değillerdi. Amerikan ordusu adına hizmet vermekteydiler ancak ordu ile, yapmış oldukları sözleşme (kontrat) dışında, organik bağları yoktu. Amerikan lojistik konvoyunu korudukları iddia ediliyordu, ancak lojistik sistemin bir parçası değillerdi. Benzer şekilde 2007 yılında beş Blackwater çalışanı tarafından açılan ateş sonucu 17 Irak lı sivilin öldürülmesi Irak yerel hükümeti ile söz konusu kişilere işveren durumunda bulunan Amerikan hükümetinin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştur (Gürcan ve Özpınar, 2009). Savaşın, yoğun bölgelerinde görev yapan, ordu adına hizmetler üreten, bazı görevlerini silahlı olarak icra eden bu sivil kişiler ve kuruluşlar kimdir? Sayıları ve görev çeşitleri nelerdir? Kim adına, nasıl ve nerelerde görev yapmaktadırlar? Görevlerini hangi kurallara göre yerine getirmektedirler ve uluslararası hukuk bakımından dayanakları var mıdır? Savaş endüstrisinin önemli bir aktörü haline gelen bu firmalar konusunda halen çok fazla soru ve buna karşılık çok az cevap vardır. Özel askeri firmalar, Irak taki ABD askerlerinin yemeklerinden barınmasına, gelişmiş (sofistike) savaş sistemlerinin geliştirilmesinden, eğitim verilmesi faaliyetlerine kadar önemli bir çok görevi icra etmişlerdir (Bredemeier, 2003). Boeing, Lockhead, General Motors gibi dev ve köklü firmaların savunma sanayine yaptıkları hizmet ve üretim değerleri de gözönüne alınırsa özel güvenlik firmaları olmaksızın savaşın ve savaş endüstrisinin olamayacağı aşikârdır. Ancak bu çalışmada asıl tartışılan konu savaşan birlikler için teknoloji üreten firmalardan ziyade, savaşa düzenli birliklerin hemen gerisinde, içerisinde ve zaman zaman önünde katılan özel askeri firmaların değerlendirilmesidir. Uluslararası askeri operasyonlardaki artış, ABD ordusunca daha karmaşık silah sistemlerinin kullanılmaya başlanması, soğuk savaş sonrasında ABD askeri birlik miktar ve mevcutlarındaki azalmalar (Terry, 2010) ve savaş sebebiyle meydana gelen asker kayıplarının kamuoyunda oluşturduğu tepkiler, savunma faaliyetlerini özelleştirilme gerekçeleri olarak sıralanabilir. Yakın zamana kadar ordu ve hükümet görevlilerince yapılan birçok iş artık özel askeri firmalarca karşılanmaktır. Örneğin; sivil yükleniciler önemli teçhizatların tamiri ve bakımı ile küçük yapı inşaatlarını yapmaktadırlar. Muharebe sahasının en ileri noktalarına kadar yemek ve çamaşır servisi sağlamaktadırlar. Lojistik destek, sistem kurulumu, silah destek sistemleri ve diğer sistemlerinin destek faaliyetlerini sağlamaktadırlar. Düşman hakkında istihbarat sağlanması ve elde edilen istihbaratın değerlendirmesi/analizi ile istihbari bilgileri değerlendirecek bilgisayar programlarının geliştirilmesi ve kullanılması, istihbarat sonuçlarına göre hedef analizi ve tespiti, birimler arası iletişime imkân sağlayan gelişmiş iletişim sistemleri, kritik haberleşme ağlarının dış tehditlere karşı korunması, konvoy emniyeti, havaalanları ve kritik lojistik tesislerin dış emniyeti gibi görevler artık sivil yüklenici firmalarca yapılmaktadır (Terry, 2010). 2 Blackwater ABD kökenli bir firma olup Moyock, Kuzey Karolayna da 1997 yılında kurulmuştur. Halen dünyanın en büyük özel askeri servis sağlayıcılarından birisidir. Kişisel güvenlik hizmetleri, askeri eğitim faaliyetleri, hava ulaştırma hizmetleri gibi çok geniş bir hizmet alanını kendi silahlı ve zırhlı araç filosuyla karşılamaktadır. Irak savaşı öncesi firma daha çok askeri eğitim hizmeti sağlamaktaydı. Ancak 2003 de başlayan İkinci Irak Savaşı ndan sonra askeri sözleşmeler imzalayarak hizmet bandını oldukça genişletmiştir.

5 55 İkinci körfez harekâtı ve Afganistan da yürütülen askeri harekât özel güvenlik firmalarının bizzat muharebe sahasında önemli görevler almaya başladığı yeni harekât türleridir. Görev yapan unsurlar içerisindeki asker sivil oranı, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere ulaşmıştır. Ekonomist dergisi ikinci körfez harekâtını ilk özel savaş olarak (Economist, 2003 aktaran Singer, 2003) tanımlamıştır. Birinci Körfez Savaşı nın başlangıcında 1/50 olan sivil yüklenici/asker oranı günümüzde 1/10 lar seviyesine kadar yükselmiştir (Lavalle, 2010). Ancak yürütülen faaliyetler ve yapılan sözleşmelerdeki gizlilik gerekçesi bu konuda elde edilen rakamların gerçek rakamlardan daha yüksek olduğu değerlendirilmektedir. ABD kongresinin 2008 yılı araştırma raporu sonucuna göre, Irak ta yaklaşık olarak 15,000, Afganistan da ise in üzerinde silahlı veya silahsız yüklenici ABD hükümeti için yaklaşık 254 Milyar Dolarlık bir sözleşme değeri ile çalışmaktadır (Schwartz, 2009 aktaran Lavalle, 2010). ABD Savunma Bakanlığının Mayıs 2009 tarihli raporuna göre, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk sahası olan Irak ve Afganistan da 242,657 sivil yüklenici personel çalışmaktadır (Lavalle, 2010). 3. Düzenli Ordu ile Özel Askeri Birliklerin Kıyaslanması Profesyonel bir ordu, ülkesinin anayasal kurumlarından aldığı talimatlar kapsamında, ülke savunması veya uluslararası barışı sağlama, koruma ve destekleme harekatı görevlerinde yer alır. Bu görevlerine karşılık, kendi devletlerinden düzenli bir takvime bağlı olarak maaş alır ve faaliyetlerini tabi oldukları ülkenin yasal normları çerçevesinde icra eder. Yapmaları gereken faaliyetlerin düzenlendiği kurallar ile ülkelerin yasalarına aykırı olarak icra ettikleri faaliyetler karşılığında ne şekilde cezalandırılacaklarına ilişkin esaslar açık ve net olarak bellidir. Ülke dışında bir harekata katılan orduların faaliyetleri ise ulusal/uluslararası hukuk kuralları ve angajman kuralları ile belirlenmiştir. Ordulardan farklı olarak özel askeri birlikler, bu hizmeti satın alan devletle yaptıkları, sınırlı süreli ve belli bir hedefi olan sözleşmede belirtilen sınırlamalara uygun olarak yaparlar. Firmaların sınırlı şeffaflığı ve göreceli olarak daha ucuz olan hizmetleri, askeri operasyonlarının hataları sebebiyle karşılaşacakları eleştirilerden ve sorumluktan kurtulmak isteyen politikacıların özel askeri firmalara yönelmesine neden olmaktadır. Dış politikasına ilişkin askeri bir faaliyeti kendi ordusu ile yapmak yerine özel güvenlik firmasıyla sözleşme yapan bir ülke uluslararası arenada daha az sorumlulukla karşılaşmaktadır. Bir devletle ordusu arasındaki ilişkiye göre, devletin özel güvenlik firması ile yapmış olduğu sözleşme daha kısa süreli ve göreve yöneliktir. Sözleşme yapan devlet açısından, sözleşme ilişkisi dört aşamadan oluşmaktadır: (1) Sözleşme yapılacak firmanın seçimi, (2) Sözleşme ve icra, (3) Kontrol ve gözetim ve (4) Değerlendirme (Feaver, 2003). Özel askeri firmaların en büyük müşterisi ve tedarikçisi durumunda bulunan ABD Savunma Bakanlığı da yapılan sözleşmeler sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesi maksadıyla özel yetki, bilgi ve donanıma sahip değerlendirme birimlerinin kurulması gerekliliğini tartışmaktadır (Terry, 2010). Sözleşme aşamaları içerisinde en büyük öneme sahip olan süreç kontrol ve gözetim (oversight) sürecidir. Özellikle çatışma bölgeleri ve muharebe sahasına yakın bölgelerde hizmet veren özel güvenlik firmalarının sözleşmede belirtilen görevleri sözleşme esaslarına uygun olarak icra edip etmediklerinin kim tarafından kontrol edileceğine verilecek cevap

6 56 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 2014, 5 (1) halen belirsizliğini korumaktadır. Özel askeri firmaların sadece sözleşme şartlarını ifası değil aynı zamanda sözleşmeye yönelik faaliyetlerini icra esnasında suça karışmalarının engellenmesi ve karışanların tespit edilmesi de sözleşme yapan ülkenin sorumluluğudur. Neticede faaliyet gösteren firmalar kendilerine bu görevi veren ülkenin yetkilendirmesi ile bu görevlerini yapmakta ve faaliyet gösterdikleri ülkelerin resmi makamları, karşılaşılan hukuk dışı uygulamalarda, devletler hukuku ilkeleri gereği, görevlendirme yapan ülkeyi muhatap almaktadırlar. Özellikle Irak ve Afganistan da görev yapan ve sayıları artık resmi askeri birlik sayısına yaklaşan firma çalışanlarının faaliyetlerinin kontrolü konusunda ABD Savunma Bakanlığı, Merkezi Kuvvetler Komutanlığına ve alanda görev yapan her seviyedeki ABD li birlik komutanına bu sorumluluğu vermektedir (Terry, 2010). Özel askeri firma faaliyetlerinin diğer bir karakteristik özelliği, düzenli askeri birliklerden farklı olarak kendileriyle sözleşme imzalayan diğer ülke hükümetleri ve hükümet dışı organizasyonların da özel bir başka firma ya da bir kişi adına da çalışabiliyor olmalarıdır. Teorik olarak özel askeri firma çalışanları, sözleşme şartlarına, izin alarak kuruldukları ülkenin kanunlarına, faaliyet gösterdikleri ülkenin kanunlarına, uluslararası hukuk kurallarına ve firma çalışanlarının kendi ülkelerinin kanunlarına uymak durumundadır. Ancak bu kadar çok sayıda ve genellikle birbirinden farklı unsurlar içeren hukuki düzenlemelere uymak firmalar ve çalışanları bakımından sorunlara neden olabilmektedir (Gürcan ve Özpınar: 2009). Feaver (2003) e göre, imzalamış oldukları sözleşmeler sözleşmenin tarafları için ana enstrümandır. Benzer şekilde Cockayne (2007) e göre, ülkeler için firmaları kontrol etmenin en etkili yolu sözleşmedir. Feaver (2003), devletler ile özel askeri firmalar arasında yapılan sözleşmelerde iki önemli problemi yanlış seçim (adverse selection) ve etik ihlali (moral hazard) problemleri olarak tanımlamıştır. Yanlış seçim, sözleşme yapan devletin sözleşme öncesi dönemde sözleşme imzalanan özel firmanın kapasitesi ve özellikleri konusundaki belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Sözleşme öncesi özel güvenlik firmasının asıl amacı olan kâr ya da para kazanma arzusunun kendi özelliklerini olduğundan farklı gösterme isteğinde etkin olduğu söylenebilir. Bu sebeple sözleşmenin imzalanması öncesinde, firma ve çalışanlarının imkân ve kabiliyetlerini tarafsız bir şekilde değerlendirebilecek mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Feaver (2003) e göre, etik ihlali problemleri görev veren ülkelerin çalışan firmaların faaliyetlerini gerçekten etkin bir şekilde yapıp yapmadıklarını kontrol etmelerindeki zorluktan kaynaklanmaktadır. Buna göre, Firmalar ve firma çalışanları, eğer daha az iş yaparak da aynı parayı alacaklarını görürlerse her zaman daha az iş yaparlar (Feaver, 2003). Milli orduların çalışmalarında onur ve vazife sevgisi gibi etik kurallar, sıkı hiyerarşik denetim ve kariyer beklentileri yoğun ve sıkı çalışma için bir etken olurken aynı hususlar, özel askeri firma çalışanları için çok önemli olmayabilmektedir. Bruneau ve Matai (2008) modern demokrasilerdeki sivil asker işbirliğini inceledikleri çalışmalarında, askeri birimlerin değerlendirilmesini üç boyut altında analiz etmişlerdir: (1) Kontrol, (2) Etkinlik (effectiveness) ve (3) Verimlilik (efficiency). Aynı araştırmacılara göre güvenlik enstrümanları asker, polis ve istihbarat servisleri olarak sınıflandırılır ve Demokrasiler bu üç mekanizma üzerinde roller ve görevler boyutuyla açık ve kesin bir yetki sahibi olmalıdırlar (Bruneau ve Matai, 2008). Özel askeri firmalar bu sınıflamada dördüncü bir mekanizma olarak tanımlanmalıdır. Gürcan ve Özpınar (2009) a göre ise özel askeri

7 57 firmalar, sivil asker işbirliğinin üç boyutu olan kontrol, etkinlik ve verimlilik boyutlarına göre denetlenmelidir. Bruneau ve Matai (2008) nin kontrol boyutu kurumsal, yapısal, süreçsel mekanizmalar ve profesyonel normlara göre denetim ve kontrol olarak tanımlanabilir. Kurumsal kontrol mekanizması ile kastedilen husus, kurumların yapıları ve faaliyetlerinin, Milli Güvenlik komiteleri, parlamentolar, Savunma Bakanlıkları gibi sivil mekanizmaların kontrol yetkisidir. İkinci mekanizma olan gözetim (oversight) ile güvenlik faaliyetlerinde çalışanların görevlerini görev tanımlamalarında belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirip getirmediklerinin izlenmesidir. Bu faaliyet; yasal makamlar, medya, NGOlar ve düşünce kuruluşları gibi mekanizmalarca yapılır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin sağladığı kabiliyetler ve yasal zemininin medya organlarına tanıdığı geniş hareket alanı, firma faaliyetlerinin tamamını şeffaf bir alan haline getirmiştir. Üçüncü mekanizma olarak tanımlanan profesyonel normlar ise firmaların eğitimleri, terfi sistemleri ve ilk iki maddede açıklanan süreçlerinin yasallığı ve hükümetlerin hedefleriyle örtüşmesi olarak tanımlanmıştır (Bruneau ve Matai, 2008). Güvenlik sektörü çalışanlarının yapmış olduğu faaliyetlerle sözleşme imzaladıkları ülkenin hedefleri ve uygulamalarının örtüşmesi demokratik sistemler için gerekli bir unsurdur. Gürcan ve Özpınar (2009) a göre, sözleşmeler imza etmek suretiyle ülkeler adına faaliyet gösteren özel askeri firmaların da diğer güvenlik yapılanmaları gibi bu üç kritere uygun olarak denetlenmesi gerekmektedir. Son kıstas olan verimlilik, daha karmaşık bir aşamadır. Bruneau ve Matai (2008) e göre klasik işletme ve ekonomi mantığının ürünü olan minimum girdi-maksimum çıktı ilişkisinin, sivil asker işbirliği sürecine uygulanması mümkün değildir. Çünkü askeri faaliyetler sonucunda elde edilen güvenlik olgusunun pazarsal anlamdaki değeri ölçülemez. Hükümet-ordu/askerlik ilişkisi için doğru kabul edilen bu önerme, özel askeri firmalarla yapılan sözleşmeler için her zaman geçerli değildir. Özel firmaların faaliyetleri ve sözleşmeleri konusunda klasik işletme ve ekonomi mantığı devreye girmektedir. Hükümetler, sözleşme imzaladıkları firmaların kendilerine yapılan ödemelerle sözleşmede yer alan görevlerin ifası arasındaki ilişkiyi ve girdi çıktı sürecini değerlendirmek durumundadırlar. Her ne kadar firmaların icra ettiği görevler, orduların icra ettiği görevler kadar karmaşık olsa dâhi, işveren durumundaki hükümetler her aşamada görev verdikleri firmaların verimliliğini değerlendirmektedirler. Kontrol, etkinlik ve verimlilikten oluşan bu üç boyutun özel askeri firmalara uygulanmasındaki en büyük problem, firmaların çok uluslu yapısıdır. Bu endüstrinin uluslararası yapısı sebebiyle kontrol, gözetim ve profesyonel norm yaklaşımı ulusal ve uluslararası olmak üzere iki boyutta yapılmalıdır. Ancak bu boyutların özellikle uluslararası anlamda uygulamaya konulması, uluslararası normlar, gereklilikler ve aktif katılımla mümkün olabilmektedir. Kontrol, etkinlik ve verimlilik değerlendirmesi, özel askeri firmaların yapmış oldukları faaliyetlerin büyük bölümünün düzenli orduların yaptığı faaliyetlerle iç içe geçmiş olması sebebiyle birçok zorluklara sahiptir. Örneğin, konvoy güvenliği görevi alan bir özel firmanın faaliyetleri, bu hizmeti verdiği ordu birimiyle o kadar iç içedir ki, etkinlik ve verimliliğin bu firmadan mı yoksa birlikte görev yaptığı askeri birimden mi kaynaklandığının tespiti mümkün olamamaktadır. Özel askeri firma sahipleri, yöneticileri veya çalışanlarının büyük bir bölümü bir zamanlar ordu içerisinde görev yapan ve ordu mensuplarıyla gayri resmi bağı devam eden

8 58 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 2014, 5 (1) emekli askerlerdir. Bu bağlantılar kendileriyle sözleşme imzalayacak veya sözleşme sonrası faaliyetlerini kontrol edecek yetkililere kadar uzanmaktadır. Bu ilişkiler, özel askeri firmaların kontrolü ve hesap verebilirlikleri konusunda etkin bir kontrol mekanizmasının oluşmasına engel olabilmektedir. Kontrol, etkinlik ve verimlilik sürecindeki en büyük engellerden sonuncusu ve belki de en önemlisi ise sözleşme safhasındaki faaliyetlerin iyi yönetilememesidir. Sözleşme imzalayan devlet yetkililerinin sözleşme detaylarını belirleyecek tecrübe ve bilgi eksikliği sebebiyle birçok sözleşme daha sonraki safhalarda ihtiyaç duyulacak kontrol maddelerinden eksik olarak imzalanmaktadır. Sonuçta sözleşme, hükümetlerle firmalar arasındaki ilişkinin; kontrol, etkinlik ve verimlilik esaslarının belirlenmesi konusundaki en önemli ve bağlayıcı düzenlemedir. Özel askeri firmaların faaliyetlerinin düzenli ordu faaliyetlerine göre daha ucuz olduğu konusunda bazı değerlendirmeler yapılmaktadır ve bu çalışmada da bu husus özel askeri firmaların tercih edilme sebeplerinden birisi olarak belirtilmiştir. Ancak Gürcan ve Özpınar (2009) a göre; bu değerlendirmeyi doğrulayacak nitelikte bilimsel bir veri analizi henüz yapılamamıştır. Özel askeri firmalarla hükümetler arasında yapılan sözleşmelerin önemli bir bölümü, gizlilik ihtiva ettiğinden araştırmacıların değerlendirmesine açılamamaktadır. Gizlilik unsuru hükümetlerin yaptığı sözleşmelerin açık pazar ekonomisi esaslarına aykırı olarak sadece belli kamu görevlilerince incelenmesi ve değerlendirilmesine imkân sağlamakta, kamuoyu incelemesine açılmamaktadır. Dolayısıyla açık pazar ekonomisinin temel mantığı dışında gerçekleşen ihale ve tedarik sürecinin gerçekten ucuz olduğu değerlendirmesi tartışmalı hale gelmektedir (Isenberg, 2009). Özel askeri firmalar, ABD Bilgi Edinme Yasası kapsamı dışındadırlar. Isenberg e göre, 1998 ile 2003 yılları arasında ABD hükümeti ile firmalar arasında yapılan sözleşmelerin sadece % 40 ı kamuoyuna sunulmuştur. Özel askeri firmalarla yapılan sözleşmeler sonucu elde edilen hizmet alımlarının daha ucuz ve daha etkin olduğu sadece bir varsayımdan ibarettir. Bu sebeple özel firmalarla düzenli ordunun faaliyetlerinin ekonomik yönünün karşılaştırılması şu an için mümkün görülmemektedir. ABD Kongresi Savunma komitesinin de bu konuya ilişkin raporu bu ikilemi ortaya koymuştur. Rapora göre, Blackwater firması, sadece bir güvenlik uzmanı personeli için ABD hükümetinden günlük l,222 dolar, yıllık 445,891 dolar ücret almaktadır. Bu rakamlar ABD ordusu personeli için harcanan miktarın oldukça üzerindedir. Blackwater firmasının bir çalışanı tarafından ifa edilen bu görev günlük maliyeti yaklaşık olarak rütbe ve hizmet yılına göre 140 dolar ile 190 dolar arasında değişen bir ücret karşılığında, herhangi bir personel tarafından da icra edilebilmektedir. Yıllık bazda bir personelin maaş, barınma ve yemek dâhil tüm maliyeti 51,100 dolar ile 69,350 dolar aralığında gerçekleşmektedir. Bu durumda ABD hükümeti bir savaşçının aynı nitelikte bir hizmeti için Blackwater firmasına yaklaşık olarak altı ile dokuz kat fazla ödeme yapmaktadır (Senato Raporu, 2009: aktaran Gürcan ve Özpınar 2009). 4. Özel Askeri Firmaların Tarihsel Gelişimi Paralı askerlik olgusunun tarihini, savaş tarihi kadar gerilere götürmek mümkündür. Bireysel anlamda askerlerin profesyonel olarak maddi kazanç sağladıkları paralı askerlik, tarihi süreçte bilinen bir kavramdır. Kadeş Savaşı ndan itibaren Mısır Medeniyeti nde, Antik Yunanda,

9 59 Makedonyalılarda ve Kartacalılarda yabancı askerlerin kullanıldığı bilinmektedir. Roma İmparatorluğu nda izlerine rastlanılan paralı askerler, Orta Çağ Avrupa sında feodal toprak düzeni içerisinde para ile kiralanan şövalyeliğe kadar bir değişim geçirmişlerdir (Yalçınkaya, 2006). Paralı asker, milli, manevi ya da aidiyet değerleri için değil para veya benzeri bir menfaat için savaşan kişidir. Milli değerleri için savaşan insanlar, Fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkan milli ordularda görülmeye başlamıştır. Fransız ihtilali öncesi ordularında savaşanlar savaş sonunda elde edecekleri ganimetler, kendilerini kiralayan kral yada hükümdarların vereceği ücret veya inandıkları dinin emirleri gereğince savaşmışlardır. Geçtiğimiz yüzyılın tarihi gelişmelerinin bir sonucu olarak günümüzde orduların ulusal olması olağan ve bunun dışındaki örnekler olağandışı olarak görülmektedir. Oysaki, ulusal ordular Napolyon un ordularını kurmasını sağlayan 23 Ağustos 1793 Konvansiyonunun kabul ettiği levée en masse yani zorunlu askerlik kanunu ile ortaya çıkmıştır (Yalçınkaya, 2006). Birinci ve İkinci dünya savaşında savaşan askerler askerlik hizmetini meslek olarak yerine getiren profesyonel personel ile yasal zorunlulukları gereği ordularında yer alan vatandaşlardan oluşmuştur. Soğuk savaş sonrasında ise ülkelerin asker mevcutlarında hızlı bir düşüş meydana gelmiştir. Ülkelerin asker sayısının azalması sonucu bir zamanlar ordularında hizmet etmekte olan ancak işten çıkarılan yedi milyonluk bir eski asker kitlesi oluşmuştur (Schreier ve Caparini, 2006). Günümüz sivil askeri firmalarının savaş ve savaşa yönelik eğitim faaliyetlerinde çalışanların büyük kısmı, bir zamanlar profesyonel olarak kendi ordularında görev yapan ancak daha sonra işsiz duruma gelen bu eski askerlerdir. Askeri eğitim ve operasyonel faaliyetlerin dış kaynaktan temini konusu modern dünyadaki özelleştirme faaliyetlerinin maddi değer olarak belki de en küçük ancak en tartışmalı alanıdır. Gelişmiş askeri imkânlara ve savaşçı özelliklere sahip olan bu firmalar hizmetlerini yasal hükümetlerden, hükümet dışı kuruluşlara, yasa dışı savaşcı gruplardan (warlords) uyuşturucu kartellerine kadar çok farklı müşterilere sunmaktadırlar. Dünya genelinde bu yeni tip özel askeri firmaların çalışmalarının ilk örneğini 1975 de Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlarını eğitmek üzere bir sözleşme imzalayan Vinnell Corporation şirketidir. Söz konusu şirket bu sözleşme üzerine 9000 den fazla çalışanını Suudi Arabistan a götürerek büyük bir eğitim merkezi oluşturmuştur yılında ise 1400 çalışanıyla birlikte ABD barış gücünün parçası olarak Bosna da görev almıştır (Light, 1999). ABD ve İngiltere, Sırp kuvvetlerinin Kosova dan çekilme sürecini kontrol ve denetimi maksadıyla DynCorp 3 4 firmasıyla bir sözleşme imzalamıştır (Markusen, 2003) yılında 3 Özel askeri firmaların birçok farklı örnekleri bulunmaktadır. Ancak bunlar arasında Dynocop, Blackwater ve Executive Outcomes gibi özellikle muharip görevlere yakın görevler icra edenler uluslarası hukuk bağlamında en tartışmalı firmalar olarak değerlendirilmektedir. Örneğin Executive Outcomes Sierra Leone de barışı koruma işini almıştır. Bu girişim, başarısız devletlerdeki düşük yoğunluklu devlet içi çatışmalara Batılı devletlerin dahil olmak istememesinin bir sonucu olarak barışı koruma görevlerini dahi üstlendiklerini göstermektedir yılında gerçekleştirilen Irak Savaşı sonrasında ABD tarafından işgal edilen Irak ta bulunan Amerikan kuvvetlerinin yüzde onunun söz konusu şirketlerin askerlerinden oluştuğu ve hatta Amerika Birleşik Devletleri nin Irak Özel Temsilcisi Paul Bremer in yakın korumasının Blackwater Şirketi tarafından yapıldığı bilinmektedir (Yalçınkaya, 2006). Onlarca sayıya ulaşmış olan askerî şirketler arasında bulunan Executive Outcomes modern dünyanın ilk tam teçhizatlı özel ordusu olarak bilinmektedir. Askerî şirketler arasında en bilinenidir ve 1989 da kurulmuş, 1999 da kapatılmıştır. Bu şirketin mensubu olan askerler, ki çoğu Güney Afrika ordusundan emeklidirler, bir birlik disiplini içinde bir arada bulunmamaktaydı ve bir ihale alındığında çağrılarak bir araya gelmekteydiler (Singer, 2003).

10 60 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 2014, 5 (1) ABD Dyncorp firmasıyla savaş sonrası Irak ta etkin bir hukuki sistemin kurulması konusunda 1000 den fazla çalışanı içeren ve yaklaşık 250 Milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştır (Isenberg 2003). Öte yandan BM 2007 yılı raporuna göre; başta Blackwater olmak üzere, silah kullanan özel askeri firmalar, uluslararası hukuka göre illegal yapılanmalardır. Ancak ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke bu deklarasyonu imzalamamıştır (Terry, 2010). Özel savaşçıların faaliyetleri konusundaki uluslararası hukuk kuralları; genellikle çok sınırlı, etkisiz ya da bu yeni tür şirketlerin faaliyet alanlarına göre zamanı geçmiş durumdadır (Singer, 2003). Mevcut uluslararası hukuk kuralları son yirmi yıl içerisinde önemli bir gelişme gösteren özel askeri firma endüstrisini düzenlemek konusunda ilkel kalmaktadır. Uluslararası savaş hukukunu düzenleyen erken düzenlemelerden birisi olan 1907 Lahey düzenlemeleriyle; tarafsızlık hukuku, savaşta tarafsız kişiler ve tarafsız devletlerin hukuki niteliği netliğe kavuşmuştur. Buna düzenlemede; kendi ülkelerinin savaşan unsurlarına hizmet eden siviller hakkında herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Ancak ülkeleri için bu şekilde hizmet veren kişiler savaşan askerler gibi değerlendirilmiştir. Bu durumdaki kişiler, artık tarafsızlık hak ve korumasından faydalanamayacaklardır. Özel askeri aktörlerin konu edildiği bir sonraki konvansiyon, daha çok savaş tutsaklarının durumunun belirlendiği ve askeri faaliyet gösteren özel şahısların faaliyetlerinin belli şartlara bağlandığı, 1949 tarihli Cenova Konvansiyonudur. Bu konvansiyona göre, paralı askerler ya da özel savaşçılar, uğruna savaştıkları ülke ordularının bir parçası kabul edildiklerinden, karşı tarafça yakalanmaları durumunda savaş esiri statüsünde değerlendirileceklerdir. Aynı Konvansiyona göre; sivil askeri firmalar veya destek yüklenicileri (supply contractors) olarak yer alırlar ve bu kategori dışında yakalanan tüm yükleniciler kanunsuz savaşçı kabul edilir ve savaş hukukunun sağladığı haklardan faydalanamazlar (Terry, 2010). Koloni döneminde yaşanan tecrübeler ile paralı askerlerin yeni oluşmakta olan bazı Afrika ülkelerini tehdit eder bir durum alması, yıllarında Kongo da yaptıkları faaliyetler ve BM güçlerine gösterdikleri direnç, uluslararası arenada paralı askerlere bakışı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu faaliyetlere tepki olarak, uluslararası hukuk paralı askerlere karşı daha kesin kısıtlamalar getirmiştir yılında BM ülkelerin bağımsızlıklarına karşı kullanılan paralı askerleri kınayan bir bildiriyi kabul etmiştir. Bu husus 1970 tarihli Devletler Arası Dost İlişkiler ve İşbirliği Deklarasyonu ile yazılı hale getirilerek bir uluslararası hukuk normu halini almıştır. BM diğer ülkelerde faaliyet gösteren silahlı grupları engellemenin devletlerin görevi olduğunu deklare etmiştir deklarasyonu paralı askerlerin uluslararası hukuk anlamında yasa dışı organizasyonlar olarak tanımlanmasını sağlamıştır (Singer, 2003). Özel askeri birliklere ilişkin yasal düzenlemeler, 1977 Cenova konvansiyonuna eklenen ve paralı asker tanımının verildiği 47 numaralı protokol ile devam etmiştir. Bu protokole göre paralı asker ler yasal anlamda savaşan statüsünde değillerdir ve yakalanmaları durumunda savaş tutsağı hakkını elde edemezler. Protokolde paralı askerler; bir çatışmada yer almak üzere bulunulan ülkeden veya ülke dışından seçilerek silahlı çatışmada bir menfaat elde etme veya savaşan taraftaki benzer görevleri yerine getiren resmi savaşanlar gibi ödenen ücret karşılığında savaşan olarak yer alan kişiler (Singer, 2003) şeklinde tanımlanmışlardır yılında imzalanan ve paralı asker olgusunun en net şekilde tanımlandığı, Afrika konvansiyonun 1 inci maddesi paralı askerleri görevlendirilme ya da kiralanma amaçlarına

11 61 göre tanımlamış olup özellikle Afrika Birliği Organizasyonunun kabul ettiği özgürlük hareketlerine veya mevcut hükümetlere karşı kullanılan paralı askerlere yasak getirilmiştir. Ancak bu tanımlamada paralı askerlerin bu iki madde dışında kullanılmalarına herhangi bir yasaklama getirilememiştir. Dolayısıyla Angola ve Zaire gibi bazı Afrika ülkeleri bu tür firmaları kendi sınırları içerisindeki isyancı gruplara karşı kullanmışlardır. Benzer şekilde Libya iç savaşında, Libya hükümetinin isyancılara karşı paralı askerler kullandığı iddiaları dünya gündeminde yer almıştır. Paralı askerlerin kullanım amacı, yine ön plana çıkmış ve kullanan ülkelerin söz konusu askerleri kendi ülkelerinin emniyeti ve illegal grupların bastırılması maksadıyla kullandıklarını ileri sürerek bu gruplara belli bir legallik sağladıkları görülmüştür yılında BM özel askeri firmaların asker toplaması, parasal yönden finanse edilmesi ve eğitilmesi konusunu engelleyen bir konvansiyon kabul etmiştir. Bu konvansiyonda paralı askerler: (1) Çatışmada görev almak üzere ev sahibi ülke içerisinden veya dışından kiralanan, (2) Özel bir menfaat veya kazanç karşılığında bu işi yapan, (3) Savaşın taraflarından birisi adına faaliyet gösteren, (4) Düzenli ordulara benzer şekilde araç-gereç kullanan ve belli bir hiyerarşiye sahip olan, (5) Savaşan tarafların her hangi birisinin düzenli ordusunun mensubu olmayan, (6) Savaşa ya da çatışmaya taraf olan veya olmayan herhangi bir devlet tarafından görevlendirilmemiş kişiler olarak tanımlanmıştır. Ancak bu düzenleme yapıldığında, özel askeri firmalar bireysel paralı askerler veya daha modern anlamdaki özel askeri firmalar olarak görevlerini icraya çoktan başlamış durumdaydılar (Singer, 2003). Dahası 1989 konvansiyonu özel askeri firmalar konusundaki yasal boşluğu ve karmaşıklığı azaltmak konusundaki amacını, uluslararası konjonktürde çok sınırlı bir şekilde yerine getirebilmiştir. Konvansiyon, herhangi bir kontrol ve denetim mekanizmasının bulunmaması ve firmalar konusuna muğlâk, ispatı mümkün olmayan ve faaliyet gösterenlerin paralı asker olarak tanımlanmasına imkân sağlayacak netlikte hükümler içermemesi (Brook ve Solomon, 2002) sebebiyle eleştirilmektedir. Sonuç olarak, inanılanın aksine, uluslararası hukuk alanında özel askeri firma olgusunu toplu olarak yasaklayan bir düzenleme henüz mevcut değildir. Daha önemlisi, mevcut düzenlemeler, halen bu alanda hizmet vermekte olan birbirinden farklı özelliklerdeki özel askeri firmalara uygulanmakta yetersiz kalmaktadır. Kısıtlama yönündeki etkinlik sadece milli devletlere karşı veya kabul edilmiş özgürlük hareketlerine karşı yürütüldüğünde başarılı olmaktadır. Ayrıca sadece para veya ekonomik karşılıklar için değil aynı zamanda dini veya ideolojik sebeplerle faaliyetlerde bulunanlar için de konvansiyon yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple örneğin dini sebeplerle Taliban adına Afganistan da savaşan birçok Arap savaşçı için mevcut düzenleme yetersiz kalmaktadır (Singer, 2003). Üstelik benzer nitelikte savaşcılar geçmişte Çeçenistan günümüzde Irak ve Suriye gibi ülkelerde etkinliklerini artırmaktadır. Farklı ülke vatandaşlarından oluşan, farklı ülkelerde merkezleri bulunan özel askeri firmalar; uluslararası arenada küresel örgütler olarak yerlerini almışlardır. Bu sebeple özel askeri firmalar üzerindeki denetimin sağlanması, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması ancak uluslararası düzenlemelerle mümkün olabilecektir (Singer, 2003). Yapılacak uluslararası düzenlemeyle firmaların faaliyetlerinin küresel komisyonlarca denetlenmesi, açık ve şeffaf sözleşme metinlerinin oluşturulması ve görev veren ülkelerin de bu uluslararası sisteme destek vermeleri, bu yeni endüstrinin geleceğini daha sağlıklı hale

12 62 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 2014, 5 (1) getirecektir. Ancak, uluslararası anlamda yapılacak düzenleme konusundaki en büyük sorun politik istek eksikliğidir. Özel askeri firmaların karıştığı çok büyük bir şiddet olayı veya hukuk dışı önemli bir olay uygulama meydana gelmediği sürece herhangi bir uluslararası yapının böyle karmaşık bir görevi alma sorumluluğuna girmesi de beklenmemektedir. Özel askeri firmalar konusundaki ikinci tür çalışma ise ülkeler seviyesinde hazırlanacak iç hukuk normlarıyla konunun düzenlenmesi şeklinde olacaktır. Özel olarak yapılacak yasal düzenlemelerle, firmalar konusunda mevcut olan yasal boşluklar kapatılmış olacaktır (Singer, 2003). Endüstriyle ilgili olarak daha belirgin yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar, sektördeki lider ülkelerin, ülkeler arasında gerekli koordine ve uyumu sağlayacak prosedürleri yürürlüğe koyması gerekmektedir (Slaughter, 1997). ABD ve İngiltere gibi lider konumunda bulunan ülkeler tarafından ortaya konulacak ortak standartlar, yakın gelecekte oluşturulacak uluslararası yaklaşıma da temel oluşturacaktır. 5. Özel Askeri Endüstrinin Sınıflandırılması Özel askeri firmaların faaliyetleri bakımından sınıflandırılması, alandaki yazın ve hukuki düzenleme eksikliği sebebiyle eksik kalmaktadır. Bu konudaki ilk sınıflandırma İngiliz resmi raporunda (Green Paper) özel firma endüstrisini hizmet alanlarına göre: (1) Çatışma ve operasyonel destek, (2) Askeri danışmanlık ve eğitim, (3) Silah tedariki, (4) İstihbarat üretimi, (5) Güvenlik ve suç araştırması, (6) Lojistik destek (Gürcan ve Özpınar, 2009) firmaları şeklinde yapılmıştır. Yasal düzenleme için daha basit bir sınıflandırma yapılması gerektiğini ileri süren Brooks (2002), Askeri Servis Sağlayıcıları olarak adlandırdığı bu firmaları üç kategoriye ayırmıştır: (1) Ölümcül Olmayan Görevler: Mayın temizleme, lojistik destek, risk yönetimi vb., (2) Özel Güvenlik Birimleri: Sanayi bölgesi koruması, elçilik, kritik tesis ve insani yardım faaliyetleri koruması vb. ve (3) Askeri eğitim: harekat ve istihbarat faaliyetleri, savunma ve taarruzi harekât vb. Diğer bir sınıflama ise Avant (2005) tarafından firmalara göre değil sözleşme türlerine göre yapılmıştır. Buna göre bir firma bir kontratta bir tür görevleri yaparken başka bir kontratta çok daha farklı bir kategorideki görevleri yapabilir. Sözleşme türüne göre faaliyetler; (1) Askeri faaliyetler: Muharebe sahasında silahlı veya silahsız operasyonel destek, silahsız askeri danışmanlık ve eğitim, lojistik destek vb. ve (2) Polis faaliyetleri: Silahlı ve silahsız tesis koruması, yerel polis danışmanlığı ve eğitimi, suç önleme ve istihbarat vb. şeklindedir. Diğer bir ayrım ise firma sahipliği konusunda yapılan sınıflandırmadır. Özel yüklenici firmaların büyük bir bölümünün Amerikalı yüklenici firmalardan oluştuğu açıktır. Ancak bir kısım özel askeri firma çalışanları ve sahipleri, ABD nin askeri varlık bulundurduğu Iraklı veya Afganistanlı kişilerden oluşmaktadır. Görev verilen diğer bir kısım firmalar ise, ABD ve görev yapılan ülke dışındaki üçüncü ülke vatandaşlarından oluşmaktadır (Terry, 2010). 6. Hukuki Durum Yeni endüstrinin yükselişi yerel otoritelerle, askeri yetkililerin ilişkileri konusunda da bir kısım sorunları beraberinde getirmiştir. Bazı firmalar bazı suçlara karışmış, bazıları diktatörlerce, terörist gruplarca veya uyuşturucu kartellerince görevlendirilmiş veya kullanılmışlardır. Bazı firmalar bir kısım ülkelerde askeri darbelerde etkin rol almışlar ve bu durum tepkilere sebep

13 63 olmuş, özel askeri firmaların uluslararası hukuk anlamındaki durumlarının tartışmalı bir hâl almasında etken bir rol almıştır (Singer, 2003). Sektör, her ne kadar yüzlerce farklı firmadan oluşmuş ve yıllık cirosu 100 milyarlarca doların üzerine çıkmış olsa dâhi (Terry, 2010) uluslararası anlamdaki geçerliliği ve uluslararası hukuka uygunluğu halen belirsiz durumdadır. Günümüz uluslararası hukukunda kavram olarak savaşın özelleştirilmesinin meşruluğu tartışmalıdır. Tarih boyunca kötü bir üne sahip olan paralı askerler ile özel askerî şirketlerin tanımları üzerinde dahi henüz anlaşılamamıştır. Öte yandan, savaşın özelleşmesi ile birlikte paralı askerlik ile özel askerî şirketler arasındaki farklar hukuki olarak vurgulanmaya başlanmış ve bunun sonucunda sektörü düzenleme eğilimleri ortaya çıkmıştır. Genel olarak özel kişiliğe sahip olan paralı askerlerin tek güdüsü paradır ve işveren ayırımı yapmazlar. Kâr amaçlı işletmeler olan özel askerî şirketlerde ise kişisel kazanç söz konusu değildir. Çünkü, özel askerî şirketler süreklilikleri olan ve meşru hükûmetlerle çalışan hiyerarşik yapıya sahip tüzel kişiliklerdir (Yalçınkaya, 2006). Özel askeri firmalar askeri servis satan firmalardır. Uluslararası hukuka göre askeri servis veya hizmet sağlayan kişiler paralı asker olarak değerlendirilmektedir ve paralı askerlik olgusu uluslararası hukuka göre tartışmalı bir faaliyettir. Uluslararası hukuk normlarına göre paralı askerlik oldukça sınırlayıcı ve birçok yükümlülükler içeren detayların sağlanması kaydıyla izin verilen bir faaliyettir ve halen özel askeri firma olarak faaliyet göstermekte olan hiçbir firma bu kriterleri taşımamaktadır (Brooks ve Solomon, 2000). Aslında paralı askerlik konusundaki yasal düzenlemeler, paralı askerlik faaliyetlerini yasaklamak için değil sadece düzenlemek için konulmuştur. Fakat bu yasal sınırlamalar ve düzenlemeler o kadar sınırlayıcıdır ki bu alanda hizmet veren bir firmanın tüm kuralları uygulaması durumunda faaliyet göstermesi neredeyse imkânsızdır. Özel askeri firmalar konusunda ülkelerin yasaları bu konuda uluslararası hukuk normlarına göre daha belirgin özellikler ve maddeler içerseler dâhi, hem bu şekilde düzenleme yapan ülke sayısının azlığı hem de ulusal seviyedeki yasaların uluslararası hukuk anlamında geçerlilik sorunu, firmaların yasallığı konusunu da tartışmalı hale getirmiştir. Firmalar, uygulamalarını yasal normların belirlediği esaslara göre değil tamamen ekonomik olgulara dayanarak yerine getirmektedir. Firmaların uluslararası hukuk bağlamındaki faaliyet alanı sınırları hukuk kurallarıyla çizilmemiştir. Hukuki anlamdaki bu eksiklik, firmaların uluslararası arenadaki etkinliğini ve firmalara duyulan saygıyı azaltan bir etkendir (Singer, 2003). Hukuki anlamdaki tanımlanma sıkıntısı, Saddam sonrası Irak ın inşasında önemli bir ihale alan DynCorp firmasının görevlendirilmesinde de görülmüştür. DynCorp firması Kolombiya, Kosova ve Afganistan da da ABD hükümeti bağlantısıyla çeşitli görevler üstlenen bir firmadır. DynCorp çalışanlarından bir kısmı daha önceki görevlerinde gayri ahlaki, yasadışı ve insanlık dışı davranışlarda bulunmakla, yasadışı silah satışı, beyaz kadın ticareti, sahte pasaport işlemleri ve buna benzer suçlara karışmaktan sorumlu tutulmuşlardır (Crewdson, 2003 aktaran Singer, 2003). Ancak suça karışan bu görevlilerin hiçbirisi bu konuda kendilerine uygulanabilecek açık yasal bir düzenlemenin bulunamaması sebebiyle yasal olarak soruşturulamamıştır. Üstelik aynı firma 250 milyon dolarlık, Irak Polis teşkilatının eğitilmesi ihalesini de almıştır (Isenberg, 2003). Özel askeri firmaların bazılarının silahlı personeli, ağır silahları, yarı zırhlı araçları ve silahlı helikopterleri vardır. Farklı silahlara, araçlara, imkânlara ve bağlantılara sahip

14 64 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 2014, 5 (1) bu şirketler ve çalışanları paralı asker, lejyonerler, yüklenici (contractor) ya da müteahhit gibi farklı tabirlerle tanımlanmaktadırlar. Ancak bu kişi ve şirketler kendilerini Özel Askeri Firmalar, Özel Askeri Yükleniciler ya da Özel Askeri Birlikler (Private Military Companies) olarak adlandırmayı tercih etmektedirler. Bu tanımlamada paralı asker tabirinin bünyesinde taşıdığı olumsuz etki kadar, uluslararası hukuk kurallarındaki kısıtlamalardan kaçınma isteğinin de etkisi vardır. Bir Amerikan askerinin Irak ta kalma bedeli aylık yaklaşık 15,000 Dolardır ve bu bedel her geçen gün artmaktadır (Munson, 2004). Üstelik bu ekonomik maliyet rakamı ölen ya da yaralanan bir asker sebebiyle ABD kamuoyunda oluşan sosyal ve politik maliyetle kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır. Benzer şekilde ABD nin Ortadoğu ve Afganistan gibi problemli alanlarda askeri güç bulundurması ülke kamuoyunda ve dünya genelinde tartışmalara sebep olmaktadır (Munson, 2004). Bu sebeple bu bölgelerde kullanılacak askeri birlik miktarı ile zaten gereğinden fazla bölgede görev almakta olan ABD askerlerinin fiziksel ve psikolojik sınırları arasında artan bir ihtiyaç alanı oluşmaktadır. Mevcut askeri kapasite ile ihtiyaç duyulan askeri birlik arasındaki bu açıklığın bu firmalarla doldurulması ABD politikacıları için; ekonomik olarak hesaplı, politik olarak değerli ve yüksek seviyede esnek bir yöntem (Gürcan ve Özpınar, 2009) olarak kullanılmaktadır. Psikolojik, sosyo-kültürel, hukuki ve politik anlamda düzenli ordulardan daha hesaplı olan firmaların, ödenen ücret bakımından daha ekonomik olduğu konusu ise tartışmalıdır. Sonuç Özel askeri firmalar yakın gelecekte de küresel güvenliğin önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir. Ancak özel askeri firmalar konusundaki genel inancın aksine bu firmaların daha ucuza ve daha etkili bir şekilde faaliyet icra ettikleri şüphelidir. Firmaların icra ettiği faaliyetlerin şeffaflığı ve denetimi düzenli orduların şeffaflık ve denetimi sürecinden daha düşük seviyededir. Ordular ve hükümetler tarafından daha problemli bölgelerde ve kamuoyunun tepkisini daha az hissetmek maksadıyla daha karanlık görevlerde kullanılan özel askeri firmaların faaliyetlerinin kontrolü, sözleşme yapan ülkeleri daha büyük problemlerle karşı karşıya bırakabilecektir. Demokrasilerin kontrol mekanizmaları olan medya ve sivil toplum kuruluşlarının denetim alanı dışında kalan ve hatta devlet kurumları tarafından dâhi tam olarak kontrol edilemeyen firmalar, gelecekte daha büyük problemlerin yaşanmasına sebep olabileceklerdir. Firma çalışanlarının suça karışmaları durumunda yargılanma esasları ise başta BM olmak üzere uluslararası ilişkilerin etkin organları için henüz cevaplanmamış sorularla dolu bir sürece sahiptir. Firma çalışmalarının meşruiyeti yakın gelecekte de tartışılmaya devam edilecektir. Şimdilik yasal boşluklardan faydalanan firmalar, çalışanları ve sahipleri için yüksek kâr oranlarıyla, şeffaflığı ve kontrol edilebilirliği şüpheli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Firmalarla sözleşme imzalayan hükümetlerin de bu firmalarla yaptıkları sözleşmeleri kontrol, değerlendirme ve etkinlik analizi konularında eksiklikleri mevcuttur. Sözleşme şartlarının yazılması ve kontrolü konusunda yetişmiş, tecrübe ve bilgi sahibi personel eksikliği bu konudaki inisiyatifi firmalara bırakmaktadır. Firmalarla sözleşme imzalayan hükümetlerin,

15 65 firma çalışmalarını ve sözleşme esaslarını takip ve kontrol edecek mekanizmalar kurmaları büyük önem arz etmektedir. Günümüzde uluslararası kamuoyunun artan ilgisine rağmen, özel askeri firmalar, Irak ve Afganistan gibi az gelişmiş ülkelerde daha hoyratça hareket etmektedirler. Bu firmaların söz konusu ülkelerde yaptıkları hataları engelleyecek ve gerekli yasal prosedürleri uygulayacak otorite eksikliği belirgin bir şekilde hissedilmektedir (Isenberg, 2009). Ekonomik bakımdan özel askeri firmaların birinci amacı yaşamlarını sürdürmek ve yapabilecekleri en büyük kârı elde etmektir. Bu sebeple firmalar, daha çok savaşa ve paraya dönüştürebilecekleri emniyetsiz ve yüksek riskli, zayıf ülkelere ihtiyaç duymaktadırlar. Kaos ortamı, savaş ve barışı koruma tarzı ortamlar, bu firmaların yaşam alanlarıdır. Firmalar; yapıları, çalışanları, görev türleri, kendilerine görev verenlerin amaçları, imzaladıkları sözleşmelerin nitelikleri gibi birçok detayıyla ilgili belirsizlikler olan bir endüstridir. Bu endüstri, iç hukukun ve uluslararası hukukun boşluklarından faydalanarak her geçen gün büyük bir hızla gelişmektedir. Sektör, sahip olduğu büyük potansiyel ve yüksek kâr payıyla birçok yeni aktörün de iştahını kabartmaktadır. Ülkemiz açısından henüz bu çalışmada belirtilen anlamda özel askeri firmaların oluşmadığı görülmektedir. Ancak son dönemde 460 binden 4 5 fazla bir mevcutla ülke gündeminde adından söz ettirmeye başlayan özel güvenlik firmaları, bizlerin de yavaş yavaş bu sektörle ilgili hazırlık yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca halen özellikle Irak ve Afganistan da bulunan müttefik birliklerinin bir kısım lojistik desteğini sağlayan Türk firmaları veya uluslararası firmalarda görev alan Türk yüklenicilerin varlığı basına konu olmaktadır. Konu ile ilgili bilimsel çalışmaların yapılması, yakın gelecekte bu alanda faaliyet gösterecek Türk firmaları ve bu konuda düzenleme yapacak hükümet yetkilileri için destek dokümanı niteliği taşıyacaktır. Kaynakça ABD Senato Raporu. (2009). adresinden alınmıştır. Avant, D. (2000). The market for force: exploring the privatization of military services. Council on Foreign Relations Study Group on the Arms Trade and the Trans-nationalization of the Defense Industry isimli seminerde sunulan yayımlanmamış bildiri. Avant, D. (2005). From mercenary to citizen armies: explaining change in the practice of war, International Organization, 54 (2), Berteau, D. (1998). Defense conversion in information technology service industries, I. Gerald and S. O Keefe, (Eds.), The Defense Industry in the Post Cold War Era: Corporate Strategies and Public Policy Perspectives, Oxford: Elsevier Science. 4 Türkiye deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden 1,8 i özel güvenlik hizmetleri sektöründe görev yapmaktadır. Kamu ve özel sektörde son yıllarda artan güvenlikçi istihdamıyla sektörde çalışanların sayısı yaklaşık 460 bin kişiye ulaşmıştır (TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi verilerine gore Hürriyet gazetesinde 16 Mart 2014 tarihnde yayımlanan haberden alınmıştır.

16 66 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 2014, 5 (1) Brooks D. ve Solomon H. (2000). Editorial, Conflict Trends, http.www.accord.org. adresinden alınmıştır. Brooks, D. (2002). Protecting people: the PMC potential, 25 Temmuz 2002, hoosier84.com/0725brookspmcregs.pdf adresinden alınmıştır. Bredemeier, K. (2003). Thousands of private contractors support U.S. forces in Persian Gulf, Washington Post, 3 Mart adresinden alınmıştır. Bruneau T.C. ve Matei C.F. (2008). Towards a new conceptualization of democratization and civil military relations, Democratization, 15 (5), Cockayne, J. (2007). Make or buy? Principal-agent theory and the regulation of private military companies, S. Chesterman ve C. Lehnardt (Eds.), From mercenaries to market: The rise and regulation of private military companies, (2007). New York: Oxford University Press. Crewdson, J. (2003). Sex scandal still haunts DynCorp, Chicago Tribunes, 19 Nisan adresinden alınmıştır. Donahue, J. (1988). Prisons for profit: public justice, private interests, Washington, D.C. Economic Policy Institute. Feaver. P.D. (2003). Armed servants: agency, oversight and civil military relations, Cambridge. MA: Harvard University Press. Gürcan M. ve Özpınar, N. (2009). Who let the dogs out? Dynamics of Asymmetric Conflict, 2 (3), Isenberg, D. (2003). There s No Business like the Security Business, Asia Times Online, adresinden alınmıştır. Isenberg, D. (2009). Private military contractors and U.S. grand strategy. Oslo: International Peace Research Institute. Kaldor, M. (1981). The baroque arsenal. New York: Hill and Wang. Lavalle T.M. (2010). Civil-military integration: the politics of outsourcing national security, Bulletin of Science, Technology & Society, 30 (3), Light, P. (1999). The true size of government. Washington, DC: Brookings Institution Press. Markusen, A. (2003). The case against privatizing national security. An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 16 (4), Military industrial complexities, Economist, , adresinden alınmıştır. Montague, D. (2002). The business of war and the prospects for peace in Sierra Leone. Brown Journal of World Affairs, 9 (2), Munson, H. (2004). Lifting the veil: understanding the roots of Islamic militancy. Harvard International Review, 25 (4),

17 67 Schreier F. ve Caparini, M. (2006). Privatizing security: law, practice and governance of private military and security companies, Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü (DCAF) Geneva seminerinde yapılan yayımlanmamış sunum. Schwartz, M. (2009). The department of defense s use of private security contractors in Iraq and Afghanistan: background, analysis, and options for congress, Washington, D.C: Congressional Research Service. July 2, Singer P.W. (2003). War, profits, and the vacuum of law: privatized military firms and international law. Columbia Journal of Transnational Law Association, 42 (1), Slaughter, A.M. (1997). The real new world order. Foreign Affair, 76 (5), Steve F. (2007). Where military rules don t apply; Blackwater s security force in Iraq given wide latitude by state department, Washington Post, 20 Eylül washingtonpost.com/ adresinden alınmıştır. Terry, J.P. (2010). Privatizing defense support operations: the need to improve DoD s oversight and management. Armed Forces & Society, 36 (4), Yalçınkaya, H. (2006). Özel Askerî Sektörün Oluşumu ve Savaşların Özelleşmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61 (3), Zamparelli, S.J. (1999). Contractors on the battlefield: what have we signed up for? Air Force Journal of Logistics, 23 (3),

Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askeri Şirketler

Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askeri Şirketler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askeri Şirketler Burak Tangör, Haldun Yalçınkaya*

Detaylı

Stratejik Rapor No: 56 YENİ SAVAŞLARIN GİZLİ YÜZÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER. HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Filiz Çulha ZABCI

Stratejik Rapor No: 56 YENİ SAVAŞLARIN GİZLİ YÜZÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER. HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Filiz Çulha ZABCI Stratejik Rapor No: 56 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Filiz Çulha ZABCI STRATEJİK RAPOR NO: 56 YENİ SAVAŞLARIN GİZLİ YÜZÜ: HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Filiz Çulha ZABCI, A. Ü. SBF İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 I. Özel

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK VE ASKERİ FİRMALARIN ULUSLARARASI HÜMANİTER * HUKUKA GÖRE STATÜSÜ VE MONTREAUX DOKÜMANI BAĞLAMINDA YENİ ARAYIŞLAR

ÖZEL GÜVENLİK VE ASKERİ FİRMALARIN ULUSLARARASI HÜMANİTER * HUKUKA GÖRE STATÜSÜ VE MONTREAUX DOKÜMANI BAĞLAMINDA YENİ ARAYIŞLAR ÖZEL GÜVENLİK VE ASKERİ FİRMALARIN ULUSLARARASI HÜMANİTER * HUKUKA GÖRE STATÜSÜ VE MONTREAUX DOKÜMANI BAĞLAMINDA YENİ ARAYIŞLAR Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Özalp ** 1. Giriş 500 years after the demarcation

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Yıl: 25 Sayı: 92 Temmuz 2011 51 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Asuman SÖNMEZ 1 - Andaç TOKSOY 2 ÖZ Son yıllarda gerek Dünya da gerekse Türkiye de artan rekabet

Detaylı

KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ

KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Önder MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri. The Rise of Air Power and Principles of War

Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri. The Rise of Air Power and Principles of War Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 2, 1-25. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri

Detaylı

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Z. Bahadır BAYRAÇ 074201012002 İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Savunma Harcamalarının Demokratik Denetimi

Dünyada ve Türkiye de Savunma Harcamalarının Demokratik Denetimi Dünyada ve Türkiye de Doç. Dr. Hamit Emrah BERİŞ SDE Uzmanı Editör Dr. Murat YILMAZ SDE İç Politika ve Demokratikleşme Koordinatörü İçindekiler: Özet...3 Summary...5 GİRİŞ...6 1. Dünyada Savunma Harcamaları...11

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

HUKUKİ BİR TERİM OLARAK SİBER SAVAŞ CYBER WAR AS A LEGAL TERM *

HUKUKİ BİR TERİM OLARAK SİBER SAVAŞ CYBER WAR AS A LEGAL TERM * HUKUKİ BİR TERİM OLARAK SİBER SAVAŞ CYBER WAR AS A LEGAL TERM * Mehmet YAYLA ** 1 Özet: Siber güvenlik, 21. yüzyılda ulusal güvenliğin en yeni sorunudur. Siber savaş, uluslararası ilişkilerde bilgisayar

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

SAVUNMA REFORMU RAPORU

SAVUNMA REFORMU RAPORU [Metni yazın] GİZLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA REFORMU RAPORU GİZLİ [Metni yazın] İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Amaçlar ve İlkeler 2. Değerlendirmeler ve Öneriler 1. SOĞUK SAVAŞ

Detaylı

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009)

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) Harp Akademileri

Detaylı

DEĞİŞİM ÇAĞINDA YÜKSEK ÖĞRETİM (Editör: Prof. Dr. Çoşkun Can Aktan), Birinci Baskı, Yaşar Üniversitesi, Mart 2007. s. 211-243

DEĞİŞİM ÇAĞINDA YÜKSEK ÖĞRETİM (Editör: Prof. Dr. Çoşkun Can Aktan), Birinci Baskı, Yaşar Üniversitesi, Mart 2007. s. 211-243 DEĞİŞİM ÇAĞINDA YÜKSEK ÖĞRETİM (Editör: Prof. Dr. Çoşkun Can Aktan), Birinci Baskı, Yaşar Üniversitesi, Mart 2007. s. 211-243 DÜNYADA DEĞİŞEN YÜKSEK ÖĞRETİM VE KALİTE ANLAYIŞI Erkan REHBER 1 1. GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

AFETLER VE İNSANİ YARDIM OPERASYONLARINDA SİLAHLI KUVVETLERİN ROLÜ. Ali Murat İLHAN *

AFETLER VE İNSANİ YARDIM OPERASYONLARINDA SİLAHLI KUVVETLERİN ROLÜ. Ali Murat İLHAN * Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 107-129 AFETLER VE İNSANİ YARDIM OPERASYONLARINDA SİLAHLI KUVVETLERİN ROLÜ Ali Murat İLHAN * ÖZ Afet/acil durum, insan hayatı ve kültürel kayıplara neden olmanın

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi

Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi RIGHT TO UNIONIZATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS TRADE UNIONISM IN TURKEY Hamza GÜNEŞ * Özet Endüstri devrimi ile birlikte

Detaylı

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Sinan SARISOY * Özet Devletin ekonomide etkinliği sağlamak ve piyasa başarısızlıkları nedeniyle ortaya çıkan etkinsizlikleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU. Fatih Yurtsever *

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU. Fatih Yurtsever * TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU Fatih Yurtsever * Özet Türkiye için sınırlarının önemi, bulunduğu stratejik konum ve sınır komşuları değerlendirildiğinde daha iyi ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

STRATEJİK RAPOR (ÖZET)

STRATEJİK RAPOR (ÖZET) 0 STRATEJİK RAPOR (ÖZET) Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler GÜVENLİK, SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ ( 18-19 Ekim 2012 HiltonSA Ankara, Türkiye ) Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (1) 2015, 31-54 Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Bünyamin ER 1 Yunus Emre ŞAHİN 2 Mesut MUTLU 3 ÖZ: İthalata dayalı

Detaylı

Anahtar kelimeler: Türkiye ve güvenlik, Güvenlik Strateji Belgesi, hedef, risk, tehdit, güvenlik aktörleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Anahtar kelimeler: Türkiye ve güvenlik, Güvenlik Strateji Belgesi, hedef, risk, tehdit, güvenlik aktörleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği TÜRKİYE NİN GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ NASIL HAZIRLANMALIDIR? Öz Ahmet KÜÇÜKŞAHİN * E. Önder UYAR, Erçin TAHMİNCİLER, Duygu DİNÇER Bu çalışmanın amacı, Türkiye nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinin nasıl

Detaylı