Balkanlar ve Doğu Avrupanın en büyük Sebze ve Meyve Hali The biggest vegetable. market of the Balkans and the Eastern Europe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balkanlar ve Doğu Avrupanın en büyük Sebze ve Meyve Hali The biggest vegetable. market of the Balkans and the Eastern Europe"

Transkript

1

2

3 Balkanlar ve Doğu Avrupanın en büyük Sebze ve Meyve Hali The biggest vegetable and fruit market of the Balkans and the Eastern Europe 03

4 160 adet ultra modern ticaret alanı olan, BGS Firması tarafından 24 saat video kameraları ile güvenliği sağlanan, Ofis binası, 2 Banka Şubesi ve Avrupa Birliği standatlarına uygun donanımları ile Su Market 1200 den fazla müşteriye sahiptir. With 160 ultra modern trade zones, secured with the safety video cameras 24 hours a day by BGS Company and with its Office Building, 2 bank branches and equipments in compliance with the EU standards, Su Market has more than 1200 customers. hakkımızda about us 05

5 Su Market Sebze-Meyve Toptan Satış Ticaret Merkezi Romanyanın başkenti Bükreş yakınlarında, İlfov İli, Afumati Kasabası, Linia de Centura Dreapta, Nr.92 adresinde bulunmaktadır. Su Market Vegetable and Fruit Wholesale Trade Center is located at Ilfov Province, Affumati Town, Linia de Centura Dreapta, no: 92 in the vicinity of Bucharest, capital city of Romania. 07

6 Bu tesis AB standartlarına uyacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Depoların bulunduğu bloklar ve ofis binasının temelleri betonarme, üst yapılar ise çelik konstrüksiyondan yapılmıştır. Depoların iç/dış duvar ve çatıları daha iyi bir izolasyon için SANDWICH panellerle kapatılmış olup, termoizolasyonlu kapı ve termopan pencerelerle tamamlanmıştır. 160 adet ultra modern ticaret alanı olan, Su Market 1200 den fazla müşteriye sahiptir. With 160 ultra modern trade zones, Su Market has more than 1200 customers. The facility is designed and built in compliance with the EU standards. The foundations of the office building and the blocks of the warehouses have been constructed of reinforced concrete and the upper structures are constructed of steel. The inner and outer walls and the roofs of the warehouses have been covered with SANDWICH panels and thermoisolated doors and thermopan windows have been used for better isolation. 08

7 Su Market Doğu Avrupa daki en büyük ve en modern Sebze ve Meyve Halidir. Su Market is the biggest and the most modern Fruit and Vegetable Market in Eastern Europe.

8 Romanya nın Başkenti Bükreş in çıkışında olup, m2 lik alana kurulu, günlük ortalama 300 TIR sirkülasyonuna sahip, ton depolama kapasitesinde olan Su Market, Su Grubu tarafından yönetilmektedir. Ayrıca şirketimize ait ilave tesis yapmak için m2 lik arazimiz mevcuttur. Su Grubu halde faaliyet gösteren firmalarla devamlı olarak temas içerisinde bulunmakta, tesisin en verimli ve hijyenik şekilde işlemesi için gereken bütün hizmetleri sunmaktadır. Su Grubu; güvenlik, çöp toplama ve geridönüşüm, yerel kamu kurumlarıyla ilişkilerin yönetilmesi, elektrik ve su arzında devamlılığn sağlanması, iç trafiğin yönetilmesi, park hizmetleri, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri gibi birçok hizmet sağlamaktadır. Su Market is located at the exit of Bucharest, capital city of Romania, at a space of m2, has a circulation of average 300 trailer trucks daily, has a storage capacity of tons and is managed by Su Group. Our company has a land of m2. Su Group is constantly in contact with the companies, which are active in the Market, and provides any kinds of services to ensure efficient and hygienic operation of the facility. Su Group provides so many services such as waste collection and recycling, management of relations with local public institutions, ensuring continuity of electricity and water supply, management of internal traffic, park services, cleaning services, security services, etc. 13

9 08 Depoların ofis kısımlarında duvarlar cam yünü ile doldurulmuş alçıpandan yapılmıştır. Tesis inşaatının konseptinde drenaj sistemi ve pissu arıtma tesisi düşünülmüştür. Tesisin içi; 12 vanalı yangın çemberi ve yangına dayanıklı panel sistemlerinden oluşmuştur. Tesiste; 350 m3 lük yangına karşı su deposu, 2 derin kuyu (80 metre), pissu ve yağmur suyu tahliyesi için kanalizasyon sistemi, yağarıtma, pissu dinlendirme havuzu, pompa sistemi ve 2 adet trafo bulunmaktadır. The walls are constructed of plasterboard filled with fiberglass at the office parts of the warehouses. A drainage system and a sewage treatment system have been projected in the concept of the facility construction. The internal part of the facility has construed of 12-valve fire ring and fire resistant panel systems. Within the facility, there is a water tank of 350 m3, 2 deep wells (80 meters), a sewerage system for discharging sewage water and rain water, oil treatment and sewage water stilling pool, pumping system and 2 transformers. 15

10 Romanya ya resmi olarak ithal edilen meyve ve sebzelerin tümü Su Market halinden geçmektedir. All the fruit and vegetable officially imported to Romania pass from the market of Su Market.

11 Ofis binasının bünyesinde Credit Europa Bank ve Garanti Bank olmak üzere 2 banka şubesi faaliyet göstermektedir. Satış ve alışverişlere bağlı para akışıı bu iki şube aracılığıı ile gerçekleşmektedir. Ticaret Merkezimiz; her biri yüksek tavanlı soğuk hava depolu Zemin +1 Kat şeklinde inşa edilmiş toplam 160 adet dükkan ve Zemin + 4 Katlı ofis binasından oluşmaktadır. 2 Bank branches, namely Credit Europa Bank and Garanti Bank, operate under the body of the office building. The cash flow arising from sales and shopping are ensured through these two banks. Our Trade Center consists of total 160 shops built in the form of Ground Floor + 1 Floor with a high ceiling cold storage in each of them and an office building in the form of Ground Floor + 4 floors. 19

12 Her bir dükkanın içinde 2 adet ofis ve sıhhi grup, depolarda ise soğuk hava cihazı ve elektronik kantar bulunmaktadır. Tesisimiz aynı zamanda son teknoloji telefon ve internet sistemine bağlıdır. Ticaret Merkezimizin temizliği sigortalı olarak çalıştırdığımız 50 temizlik görevlisi ile temin edilmekte, çöpler ise günlük olarak URBAN SA şirketi tarafından toplanmaktadır. Karton ambalajları ise tesisin içinde kuru pres konteyner aracılığıı ile sıkıştırılıp paket haline getirildikten sonra VRANCART SA şirketi tarafından dışarıya alınmaktadır. Haftada en az bir kez tüm dış alanlar profesyonel makinelerle fırçalanıp yıkanmaktadır. Ayrıca düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Dükkanlarda; Türk, Azerbaycan, Yunan, İsrail, İspanyol, İtalyan, Suriye, Hollanda, Çin, Irak, Tunus, Polonya, Romen vs. ülke şirketleri ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Ürünler ise ağırlıklı olarak Türkiye, Yunanistan, İspanya, Hollanda, Çin, Arjantin, Venezuela ve digger ülkelerden ithal edilmektedir. There are 2 offices and a medical group in each shop and the warehouses include cold storage device and an electronic balance. Our facility also has the latest technology telephone and internet system. Our Trade Center is cleaned by 50 cleaners employed with their social security benefits and the garbage is daily collected by the URBAN SA company. The cartoon packages are compressed with dry press container in the facility and then taken out by VRANCART SA company. All the outer spaces are brushed and washed with professional machinery at least once a week. In addition, disinfection is regularly made. Turkish, Azerbaijani, Greek, Spanish, Italian, Syrian, Dutch, Chinese, Iraqi, Tunisian, Polish, Romanian etc companies deal with commercial business at the shops. The products are mostly imported from Turkey, Greece, Spain, the Netherlands, China, Argentine, Venezuela and other countries. 21

13 SU MARKET SRL ünvanlı şirketimiz, uzman şirketlerce yapılan değerlendirmelerde İlfov İli çapında ilk sıralarda yer almıştır. Şirketimiz, 2010 yılı için rapor edilen bilanço bilgilerine göre Romanya da Kar Eden Orta Ölçekli Şirketlerin klasmanında ilk 100 şirket içinde yer almıştır. Aynı zamanda 2010 yılı için rapor edilen bilanço bilgilerine göre Afumati bünyesinde faaliyet gösteren Orta Ölçekli Şirketlerin Kar klasmanında 1. Sırada yer almıştır yıllında rapor edilen bilanço bilgilerine göre Afumati bünyesinde faaliyet gosteren, Kar Eden Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler gurubunda 1. Sırada yer almıştır. SU MARKET ticaret merkezimiz toplam 54 adet kamera sistemi ile 24 saat gözetlenmektedir. SU MARKET Romanya nın en büyük sebze-meyve ticaret merkezidir. Our company titled SU MARKET SRL, has ranked at the first places in Ilfov Province at the evaluations made by expert companies. According to the balance sheet data reported for the year 2010, our company has taken among the first 100 companies in the class of the Profit Making Medium Scale Companies in Romania. In addition, according to the balance sheet data reported for the year 2010, it has ranked in the first place in the class of the Medium Scale Companies active under the body of Afumati. According to the balance sheet data reported in 2009, it has ranked in the first place in the class of the Profit Making Small and Medium Scale Companies active under the body of Afumati. SU Market Trade Center is watched with 54 video camera systems for 24 hours a day. SU MARKET is the biggest vegetable and fruit trade center of Romania. 23

14 Günlük ortalama ton ticaret hacmi, çalışan, günde ortalama 300 TIR giris çıkışı. Average 7000 tons of trade volume daily, 1200 employees and averagely 300 trailer trucks entry and exit daily.

15 Su Market için 21 farklı ülkeden ürün getiren tırlar, dönüşte de kendi ülkelerine birçok ürün götürmekte ve bu da Romanya ihracatı için artı değer oluşturmaktadır. The trailer trucks bringing products for Su Market from 21 different countries take so many products to their countries at their return and this is a positive value for Romanian exports. Satılan ürülerin çoğu Türkiye Yunanistan, Hollanda İspanya, Venezuella, Arjantin ve Çin den geliyor, Romanya Su grubunun porföyünde yüzü aşkın firma bulunmaktadır. Bu firmalar meyve sebze üretimi yapan uluslararası ticaret firmalarıdır. Bu firmaların yıllık toplam cirosu 5 milyar doları geçmektedir. Sadece Bükreş Hal inde yer alan 68 firmanın toplam senelik cirosu 3.5 milyar USD nin üzerindedir. There are more than a hundred companies in the portfolio of Su Group. These are the international companies dealing with fruit and vegetable production. Total annual turnover of these companies exceed USD 5 billion. The total annual turnover of only the 68 companies located in the Bucharest Market is more than USD 3,5 billions. Bükreş Hal inde Yer Alan Firmalar The companies located in the Bucharest Market %10 %7 %6 %15 Türkiye \Turkey ; 20; %30 Yunanistan / Greece 15; 22 % Italya / Italy10;15% Ispanya / Spain 5;7% Suriye / Syria7;10% Ürdün / Jordan 4;6% Fransa / France 3;4% Hollanda / Netherlands 2;3% Çoklusu / Multinational 2;3% %3 %3 %4 %22 %30 Most of the products sold are coming from Turkey, Greece, the Netherlands, Spain, Venezuela, Argentine and China. 27

16 Dükkanlarda; Türk, Azerbaycan, Yunan, İsrail, İspanyol, İtalyan, Suriye, Hollanda, Çin, Irak, Tunus, Polonya, Romen vs. ülke şirketleri ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Turkey Netherlands Poland Spain Greece Syria Tunisia Bükreş Hal inde Firmaların Bölgesel Dağılımı Bükreş Halinde yer alan 68 firmanın 20 si Türkiye den, 35 i Avrupa dan ve 11 i Ortadoğu dan gelmektedir. Firmaların 2 si çok uluslu firmalar olup bütün firmalar ülkelerinin önde gelen markalarıdır. Regional Distribution of the Companies Located in the Bucharest Market: 20 of the 68 companies located in the Bucharest Market are from Turkey, 35 of them from Europe and 11 of them from the Middle East. 2 of the companies are multinational companies and they are among the leading brands in their countries. %16 %29 %3 %52 Avrupa : 35,52% Türkiye : 20,29% Ortadoğu : 11,16% Çokuluslu : 2,3% 25 milyon Euro, ile 30 milyon Euro arasında, milyon Euro, milyon Euro arasında, 13 Bükreş Hal indeki Firmaların Cirolarına Göre Kırılımı Bükreş Halinde yer alan 68 firmanın 12 adedinin cirosu senelik 100 milyon Euro dan yüksek, 25 tanesinin cirosu 50 milyon Euro ve üzerindedir. Classification of the Companies Located in the Bucharest Market According to their Turnover: 12 of the 68 companies located in the Bucharest Market have an annual turnover of more than Euro 100 millions and annual turnover of 25 companies is at about and over Euro 50 millions. Turkish, Azerbaijani, Greek, Spanish, Italian, Syrian, Dutch, Chinese, Iraqi, Tunisian, Polish, Romanian etc companies deal with commercial business at the shops. 28 Argentina Azerbaijan China Iraq Israel Italy Venezuela

17 Üretim Own Local Production Bükreş Hal i Firmalarının Faaliyet Dinamikleri Activity Dynamics of the Companies Located in the Bucharest Market Faaliyet Gösterilen Ülkelerde Kontratlı Tarım Contract Farming in the Countries Operated Yerel Piyasada Satış Sales in Local Market Cirosu 50 Milyon Euro nun üzerinde olan firmalar kendi üretimlerini yapmakta, buna ek olarak ticari faaliyet gösterdikleri ülkelerde ve diğer ülkelerde kontratlı tarım faaliyetleri yürütmektedirler. Diğer Ülkelerde Kontratlı Tarım Contract Farming in Other Countries İhracat Export Sales The companies with more than Euro 50 millions turnover make their own production. In addition, they also carry out contracted farming activities in their countries of operation and in other countries. 31

18 Bükreş Hal i Firmaları Tedarik Yapıları Bükreş Hal inde faaliyet gösteren firmaların satışlarının %20 si Güney Amerika ve Çin üretimi, %15 i Güney Afrika üretimi ve %65 i Avrupa üretimi olan sebze ve meyvelerdir. Güney Amerika da öncelikli ticaret partnerleri Arjantin, Şili ve Brezilya dır. Avrupa da ürün tedarik edilen ülkelerin başında İtalya, İspanya, Polonya, Macaristan ve Hollanda gelmektedir. Supply Structures of the Companies Located in Bucharest Market 20% of the sales products of the companies active in the Bucharest Market are fruit and vegetable produced in Southern America and China; 15% produced in Southern Africa and 65 % in Europe. The primary trade partners in Southern America are Argentine, Chili and Brazil. Italy, Spain, Poland, Hungary and the Netherlands are the main countries from where products are supplied in Europe. Avrupa 66% Europa 66% Güney Amerika ve Çin 20% South America and China 20% Güney Afrika 15% South Africa 15% Rusya 25% Russia 25% Avrupa 30% Europe 30% Ortadoğu 45% Middle East; 45% Bükreş Hal i Firmaları İhracat Yapıları Bükreş Hal inde yer alan firmaların ana ihracat pazarı toplam ihracatların %45 i ile Ortadoğu pazarıdır. Avrupa %30 ile Ortadoğu pazarını takip etmektedir. Toplam ihracatın %25 i Rusya pazarına gitmektedir. 25 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Exportation Structure of the Companies Located in Bucharest Market The main exports market of the companies in the Bucharest Market is the Middle East Market with a share of 45% in total exports. Europe comes after the Middle East with a share of 30%. 25% of the total exports are sent to the Russian market. Products are exported to 25 countries

19 Su Grubu Stratejik Gelişim Planı Strategic Development Plan of Su Group Faz 3 Step 3 Faz 2 Step 2 Faz 1 Step 1 Türkiye Yatırımlar Serving Middle East Su Grubu Bükreş Hali Su Mark Trae and Logistics Cener in Romania Ukrayna Hali Trading and Logistics Ceter in Ukraine Irak Hali Trade and Logistics Center in Iraq Amserdam küçük ölçekli ürünler hali Small specialized trade hub in Amsterdam Ukrayna ve CIS ülkelerine hizmet Serving Ukraine and CIS Irak ve Körfez Bölgesine Hizmet Service in Iraq and the Gulf Region Su Grubu 2015 senesine kadar Türkiye, Irak, Ukrayna ve Amsterdam da yapacağı yatırımlarla Batı Asya, Körfez Bölgesi ve Güneydoğu Avrupa yı kapsayan bölgede hal geliştirme, inşaat ve yönetimin lider firması olacaktır. Su Group will be the leading sector in the fields of market development, construction and management in the region constituting Western Asia, Gulf region and Southeastern Europe with its investments to be realized by 2015 in Turkey, Iraq, Ukraine and Amsterdam. strateji strategy 35

20 projeler projects 37

21 39

22 sertifika certificate 41

23 Dükkanlarda; Türk, Azerbaycan, Yunan, İsrail, İspanyol, İtalyan, Suriye, Hollanda, Çin, Irak, Tunus, Polonya, Romen vs. ülke şirketleri ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Ürünler ise ağırlıklı olarak Türkiye, Yunanistan, İspanya, Hollanda, Çin, Arjantin, Venezuela ve digger ülkelerden ithal edilmektedir. Turkish, Azerbaijani, Greek, Spanish, Italian, Syrian, Dutch, Chinese, Iraqi, Tunisian, Polish, Romanian etc companies deal with commercial business at the shops. The products are mostly imported from Turkey, Greece, Spain, the Netherlands, China, Argentine, Venezuela and other countries. 43

24 Highway A128 km Otopeni Airport 14 km Soseaua de Centura DNCB Soseaua de Centura Strada Somes Costanta Port225 km Strada Somes Strada Lalomita Strada Clabucet Burcharest Center 18 km Palace of the Parliament 20 km Highway A2 15 km Su Market SRL Str. Linia de Centura Dreapta Nr.92, Afumati, Ilfov, Romanya P : F : Gsm :

25

İÇİNDEKİLER INDEX MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD

İÇİNDEKİLER INDEX MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD MERSiN TARSUS İÇİNDEKİLER INDEX 8 9 MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD 18 Alkol,Tütün Ve Tütün i Sanayi Alcohol, Tobacco

Detaylı

SUNUŞ - Foreword. Değerli Ortaklarımız, Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı President

SUNUŞ - Foreword. Değerli Ortaklarımız, Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı President SUNUŞ - Foreword Değerli Ortaklarımız, Büyük bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu ve gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2009 yılı sonunda Ankara nın en büyük projelerinden birine Ostim de Şirketimiz

Detaylı

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26 1 Biz Kimiz? Who we are? Tarihçe Our History Misyonumuz Our Mission & Vizyonumuz Our Vision Yönetim Felsefemiz ve Değerlerimiz Our Management Philosophy and Values Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı A Message

Detaylı

İçindekiler / index. Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President

İçindekiler / index. Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President Automechanika Istanbul 2015 2 grupototr.com İçindekiler / index Önsöz / Foreword Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President Hans Eisner 5 Groupauto

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2011 04 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Mart 2011 / March 2011 Ücretsizdir / Complimentary Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor Mustafa

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Genius is 1% inspiration, 99% perspiration Thomas Alva Edison

Genius is 1% inspiration, 99% perspiration Thomas Alva Edison www.zeberced.com However long the moon disappears, Someday it must shine again. -Nigerian Proverb- Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. -N.Fazıl Kısakürek- Genius is 1% inspiration,

Detaylı

Mobilya İmalatı Sanayi

Mobilya İmalatı Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi Mobilya İmalatı Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi Mobilya

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. August Ağustos 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. August Ağustos 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ August Ağustos 2014 1 NEWS HABER 2 August Ağustos 2014 MILLER MAGAZINE NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ August Ağustos 2014 3 NEWS HABER 4 August Ağustos 2014 MILLER MAGAZINE

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics EKOVİZYON 2013 4 9 12 GENEL BİLGİLER Brief Information GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information GAZİANTEP SANAYİSİ GENEL BİLGİLER Gaziantep Industry-General Information 22 GAZİANTEP

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor editor@degirmencidergisi.com 2012 ye adım atarken While entering 2012 Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın

Detaylı

YAMAKOĞLU ULUSLARARASI TİCARETTE GÜVENİN ADRESİ

YAMAKOĞLU ULUSLARARASI TİCARETTE GÜVENİN ADRESİ YAMAKOĞLU ULUSLARARASI TİCARETTE GÜVENİN ADRESİ İnş Taah. ve Dış Tic.Ltd.Şti. İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS 3 KURUMSAL / CORPORATE Hakkımızda / About Company 4 / 5 Değerlerimiz / Our Values 6 Misyon Vizyon

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Ortadoğu nun En Büyük Entegre Altın, Gümüş, Mücevher Üretim ve Ticaret Merkezi

Ortadoğu nun En Büyük Entegre Altın, Gümüş, Mücevher Üretim ve Ticaret Merkezi Ortadoğu nun En Büyük Entegre Altın, Gümüş, Mücevher Üretim ve Ticaret Merkezi Middle East s Biggest Integrated Gold, Silver, Jewelery Production and Trade Center Kuyumcukent Genel Görünüm Kuyumcukent

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş. Agromey, balık yetiştiriciliği, balık işleme, paketleme ve balık yemi üretiminde tam donanımlı tesisleri ile akuakültür sektöründe Türkiye nin en güçlü temsilcilerindendir.

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE. Hayatın yapıcı gücü... The creative power of life...

ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE. Hayatın yapıcı gücü... The creative power of life... ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE Hayatın yapıcı gücü... The creative power of life... Çalışma hayatına 1985 yılında yapı sektöründe başlayan Akseki Yapı, kuruluşunu tamamladığı 1999 yılından bu yana da

Detaylı

ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY

ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin 3 lider uluslararası fuarı OTOMASYON, ELECTROTECH, HYDRAULIC & PNEUMATIC 3 leading international trade fairs for the manufacturing

Detaylı

ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY

ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin 3 lider uluslararası fuarı OTOMASYON, ELECTROTECH, HYDRAULIC & PNEUMATIC 3 leading international trade fairs for the manufacturing

Detaylı

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, 7-8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center da düzenlediğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2012 de sizleri ağırlamaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Yatırım İçin Neden Kırıkkale? Yayın Kurulu / Prepared by Güçbirliği Sekretaryası Doç.Dr.Muhammed HEKİMOĞLU A.Vural ÖRSDEMİR Halil DANACI Ahmet ŞERBETÇİOĞLU Koordinatör / Coordinator

Detaylı

1 2 4 5 Editör Editor editor@millermagazine.com Ekmek, bisküvi ve makarna sektörünün bilgi kaynağı BBM Değerli okurlar, Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat,

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE Biz Büyüdükçe Türkiye Büyüyor... Turkey s Growing While We re Growing... 2 3 Progress of a nation is subject to utilizing its underground

Detaylı