Primary Mathematics Teachers Views about Their Competencies Concerning the Integration of Technology *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Primary Mathematics Teachers Views about Their Competencies Concerning the Integration of Technology *"

Transkript

1 Elementary Education Online, 10(3), , İlköğretim Online, 10(3), , [Online]: Primary Mathematics Teachers Views about Their Competencies Concerning the Integration of Technology * Servet DEMİR ** and Ali BOZKURT *** ABSTRACT. There have been many studies on teachers role and expectations concerning the integration of technology into their instruction. The present study aimed to reveal mathematics teachers views about their own proficiency and the standards signifying that competency regarding the integration of technology. The focus group study was used as a data gathering method. The study attempted to respond the question, What are the qualities that teachers need to posses for an effective integration of technology into their classroom?. The teachers responses were elaborated by asking further questions in order to get a deeper understanding of their views. The teachers utterances were analyzed within the framework of TPCK. The results indicated that a) the in-service teachers require participating in such courses on technology and pedagogy for their professional development and b) teachers experiences with technology integration and their beliefs about the ways students learn significantly affect their views about their own competency. Key words: Technology integration, teacher s competence, focus group study, TPCK SUMMARY Purpose and significance: Teachers should have competencies for technology integration which is often defined as a complex problem. Determining teachers' views about their competencies in this respect is of great importance as it provides closer insights into the perceptions of practitioners. It is also important to examine the factors that affect teachers views regarding the technology integration as such an examination will help to determine the structure of professional development programs specifically designed to develop the relevant competencies. These two points have constituted the rationale of the study and the aim of this study is, therefore, to investigate the primary mathematics teachers views about their competencies concerning the integration of technology. Methods: In this study, the focus group interview method is used with seven volunteer teachers working in different school with various socio-cultural backgrounds. Teachers' views about their competencies for technology integration were coded individually. These codes were analyzed within the framework of TPCK. Other categories were employed when teachers citations did not fall into categories related to TPCK framework.. The question of 'What are the qualities that teachers need to posses for an effective integration of technology into their classroom?' was then used as a focus-determining tool for the data analysis "Analytical Induction" method, in this respect, was particularly used for the data analysis. Results: The data analysis showed that, the participant teachers cited that the competencies particularly related the technology the most. None of the teachers cited the term technological pedagogical content knowledge directly as a competency of the teacher for the technology integration. Only three responses of the teachers were coded under the category of technological pedagogical content knowledge. In general, the findings are as follow: a) teachers' experiences of technology affects their views about their competencies b) some teachers think that technology integration is other's problems, c) teachers beliefs about the learning of students affects their views of the competencies that they need to hold d) teachers' views about the usefulness of technology affects their perceptions and views of interaction between technology, pedagogy and content knowledge e) teachers perception of management of classrooms in which technology is used is affected by the schools' socio-cultural levels. Conclusion and Discussion: Technology, pedagogy, and content knowledge are equally important for technology integration and that teachers should have competencies with regard to all of these knowledge types. In-service training is, therefore, needed for teachers to have these competencies. This kind of training is especially needed for the technology knowledge component as the technology is rapidly changing. Such in-service training programs should also provide facilities for teachers to make use of their previous experiences. Technology should be introduced with their own pedagogies and teachers should be given the opportunity to focus on how to use technological tools with an appropriate pedagogical approach. Finally, there should be some endeavors for closing gaps between schools with different socio-economical levels. * * This paper has been presented at ICITS 2010 conference ** Asst. Prof. Dr., Gaziantep University, Gaziantep Education Faculty, *** Asst. Prof. Dr., Gaziantep University, Gaziantep Education Faculty,

2 İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri * Servet DEMİR ** ve Ali BOZKURT *** ÖZ. Öğretime teknolojinin entegrasyonu konusunda öğretmenlerin rolü ve beklentileri ile ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu yeterlik göstergelerinin neler olduğu ve belirli alana özel durumların belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonunda öğretmenin sahip olması gereken yeterlikleri ile ilgili neler düşündükleri ve bu yeterliklerin göstergelerinin neler olması gerektiğiyle ilgili görüşleri belirlenmeye çalışıldı. Araştırmada yöntem olarak odak grup çalışması tercih edildi. Çalışma Bir öğretmenin teknolojiyi sınıf içerisinde etkili olarak kullanabilmesi için hangi yeterliklere sahip olması gerekir? sorusu çerçevesinde yapıldı. Katılımcılara cevapları doğrultusunda konuya derinlik kazandıracak sorular yönetildi. Öğretmenlerin ifadeleri Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) teorik çerçevesi kullanılarak analiz edildi. Araştırma sonuçlarına göre a) Öğretmenlerin teknoloji ve pedagoji alanlarında mesleki gelişim eğitimine ihtiyaç duydukları b) öğretime teknoloji entegrasyonu konusunda deneyimleri ve öğrencilerin öğrenmesine dair inanışları, öğretmenlerin yeterlik konusundaki düşüncelerini etkilediği görülmüştür. Anahtar kelimeler: Teknoloji entegrasyonu, öğretmen yeterliği, odak grup çalışması, TPAB GİRİŞ Öğrenme-öğretme sürecini şekillendiren faktörler arasında öğretmen önemli bir yere sahiptir. Wyatt (1996), okul etkililik araştırmalarına dayanarak öğrencilerin öğrenmelerinde okulların donanımsal özelliklerinden çok öğretmenlerin niteliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştır. Özellikle sınıf içi öğretme etkinliklerini planlama ve sürdürmede öğretmen anahtar bir role sahiptir. Öğretmenin sahip olduğu nitelik, yeterlik ve deneyimler bu rolü şekillendirir. Bir öğretmenin sahip olması gereken yeterliklerin neler olması gerektiği üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır (Ertmer, 2005; Hofer & Swan, 2008). Bu çerçevede yapılan çalışmalar incelendiğinde öncelikle alan bilgisine sahip kişilerin dersi en iyi öğretebilecek kişiler oldukları genel kabul görmekteydi (Türknüklü ve Yeşildere, 2007; Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası, 2005). Ancak öğretim basit bir yapıdan ziyade, birçok önemli bilgi yapısının etkileşimli olarak oluşturduğu bir uygulama alanıdır (Koehler & Mishra, 2009). Aynı zamanda öğretimin iyi tanımlanmamış yapısı öğretmenlerin karmaşık bilgileri farklı durum ve biçimlerde sunabilmelerini gerekli kılmaktadır (Mishra ve Koehler, 2006). Bunlar dikkate alındığında öğretmenin alan bilgisi dışında farklı yeterliklere sahip olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Shulman ın (1986) ortaya koyduğu Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) dinamik bir yapıya sahip olan sınıf ortamında öğretmenlerin bilgi ve becerilerini başarılı bir şekilde uygulanmasını açıklayan bir teorik çerçeve olarak ön plana çıkmıştır. Bu teorik çerçeveye göre öğretmen derin bir alan bilgisine ve bu bilgiyi etkili bir şekilde öğretecek pedagoji bilgisine sahip olması gerekmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda pedagojik alan bilgisinin yanında teknoloji kullanım bilgisinin de öğretmenlerin sahip olmaları gereken temel yeterlikler arasında sayıldığı görülmektedir (Anderson, 2008). Öğretmenlerin derslerine teknoloji entegre edebilmeleri için sahip olmaları gereken teknoloji kullanım bilgisi üzerine yoğun tartışmalar yapılmaktadır (Koehler, Mishra, & Yahya, 2007; Hofer & Swan, 2008). Earle (2002)'e göre tam anlamıyla teknolojinin entegre edilebilmesi, kullanılan teknolojiden ziyade içerik ve etkili öğretim uygulamalarıyla ilgili bir durumdur. Teknolojik araçların etkin olarak kullanılması, bu araçların etkili öğretim stratejileri ile bütünleştirilmesi ve uygun içerikler seçilmesi ile mümkün olmaktadır. Ayrıca teknoloji ve öğretim arasındaki doğru ilişkinin en önemli göstergesi hangi şartlar altında sınıf içerisinde kullanılan teknolojinin öğrenmeyi kolaylaştıracağının iyi planlanmasıdır (Zhao, Pugh, Sheldon & Byers, 2002). Başarılı bir teknoloji entegrasyonu, bütün öğrenciler için eğitimin geliştirilmesi misyonu üzerine odaklanmalıdır. Bu çalışmada teknoloji entegrasyonu ifadesi teknolojinin öğrenme sürecinde kullanılması olarak kabul edilmektedir. * Bu çalışma ICITS 2010 konferansında sunulmuştur. ** Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, *** Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Sayfa /

3 Teknoloji, sanayi, tarım, ticaret ve eğitim gibi birçok alanda ürün, üretim ve hizmet sağlanması için gerekli olan sistematik bilgi olarak tanımlanmaktadır (Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology, 2008). Teknoloji, yenilik ve eylemi içerdiğinden (Rasinen, 2003) dolayı dinamik bir olgudur. Koehler, Mishra & Yahya (2007) çalışmalarında eğitimde kullanılan teknolojileri standart ( tahta, tebeşir, vb) ve dijital (internet, bilgisayar vb) olarak iki gruba ayırmaktadırlar. Dijital teknolojiler birçok alandaki uygulama ve pratikleri dramatik olarak değiştirmiştir (Barko, Whitcomb & Liston, 2009; Mishra & Koehler, 2006). Eğitimde yeni değişmeler ile birlikte dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada da benzer bir yaklaşımla teknoloji, dijital teknolojilerin kullanımı ifade etmektedir. Öğretim teknolojisi asla kendi kendine dönüşebilir bir özelliğe sahip değildir, olamaz da bu yüzden teknolojiyi derslerine entegre edecek ve öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek için kullanacak olan öğretmenler gereklidir (Kumar, Rose, & D Silva, 2008). Öğretmenin teknoloji entegrasyonu noktasında sahip olması gereken yeterlikler öğretimde etkili bir teknoloji kullanımı açısından değerli görülmektedir. Bu noktada, öğretmenin mevcut alanda ne tür teknolojik araçların olduğuna dair bilgisi, bu araçların kullanımına ilişkin yeterliği, konuya uygun teknolojinin seçebilmesi, gerekirse verilmek istenen kazanımda değişikliğe gidebilmesi gibi hususlar öğretmenin teknoloji bilgisiyle ilişkilendirilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar teknolojinin sınıflara taşınmasında öğretmenlerin kendilerini yeterli görmediklerini ortaya koymaktadır (Bozkurt, Bindak ve Demir, 2010; İşman, 2002; Niess, 2005). Teknolojinin entegrasyonu konusunda öğretmenlerin rolü ile ilgili birçok öneriler bulunmaktadır. Örneğin ilköğretim matematik dersi öğretim programında şu satırlara yer verilmektedir: [Öğretmenler] Bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak, farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip öğrencilere uygun öğrenme ortamı hazırlar (MEB, 2005). Ayrıca programda öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme sürecinde etkili olarak kullanmaları ve öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda öğrencilere model olmaları istenmektedir. Prensky (2001) öğrencileri dijital dünyanın yerlileri, öğretmenleri ise dijital dünyanın göçmenleri olarak tanımlamaktadır. Dijital dünyanın göçmelerinin (öğretmenlerin) yerliler (öğrenciler) ile iyi bir iletişim kurması için pedagoji ve işledikleri konularda değişiklik yapmaları gereklidir (Prensky, 2001). Öğretmenin Mevcut konuyu teknoloji kullanarak en iyi nasıl öğretebilirim? sorusuna verdiği yanıtın içeriği de, bu süreçte önemli bir yere sahiptir. Etkili öğretimde alan bilgisi, öğrenme ve öğretme bilgisi ile teknoloji bilgisi gibi bilgi yapılarını içeren zengin, farklı durumlara uyarlanabilir ve farklı alanlarla bütünleşmiş bilgi yapıları değerli görülmektedir (Ertmer, 2005). Örneğin öğretimde teknolojik araçların hangi yoğunlukta kullanıldığı değil uygun pedagojik yaklaşımla konu ile bütünleştirilmesi daha önemlidir (Mumcu, Haşlaman & Usluel, 2008). Bu çerçevede öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu yeterlik göstergelerinin neler olduğu ve belirli alana özel durumların belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır (Akkoç, Bingolbali, & Özmantar, 2008; Hofer & Swan, 2008; Niess, 2005; Valtonen, Kukkonen, & Wulff, 2006). Bu yeterlik göstergelerinin belirlenmesinde uygulayıcıların görüşleri önem arz etmektedir (Levin & Wadmany, 2008). Çünkü uygulama sürecinde ne tür sıkıntılar yaşanabileceği veya ne tür bir kolaylıklar sağlayacağı hususunda en önemli kaynak öğretmendir. Bu araştırmada da ilköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonunda öğretmenin sahip olması gereken yeterlikler ile ilgili neler düşündükleri ve bu yeterliklerin göstergelerinin neler olması gerektiğiyle ilgili görüşleri belirlenmeye çalışıldı. Bu çalışmada analiz çerçevesi olarak Mishra & Koehler (2006) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) teorik çerçevesi kullanılacaktır. Bu teorik çerçeve öğretmen teknoloji yeterliklerinin yalnızca teknoloji bilgisi ile sınırlandırmamakta pedagoji ve alan bilgisini de sürece dahil edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Nedir? Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Shulman ın Modeline (Pedagojik Alan Bilgisi) teknoloji alan bilgisinin eklenmesi ile oluşturulmuştur (Cox, 2008). TPAB (Şekil 1) çerçevesi alan, pedagoji ve teknoloji arasındaki ilişkilerin, etkileşimlerin, yapılabileceklerin ve kısıtlamaların önemini vurgularken bunların iyi bir öğretmenin gelişiminde esas olduğunu belirtir (Mishra & Kohler, 2006). TPAB çerçevesi öğretmenlerin teknoloji, pedagoji ve alan anlayışlarının etkili bir öğretim teknolojileri ile disiplin temelli öğretimi ortaya çıkarmak için birbirini nasıl etkilediklerini tanımlamaktadır (Harris, Mishra & Koehler, 2007). TPAB bileşenlerindeki her bir alan ve bunların kesişimleri sonucunda şekillenmektedir. TPAB ın her bir bileşeninin içeriği aşağıda verilmiştir. Sayfa /

4 Alan bilgisi (AB) AB öğretmenin öğreteceği konuya ilişkin bilgisidir. Shulman a göre öğretmenler öğrettiği konuyu, verilen alandaki temel olguların, kavramların, teorilerin ve prosedürlerin bilgisini, fikirleri organize eden ve birbirine bağlayan açıklayıcı çerçeve bilgisini ve delil ve ispat kuralları bilgisini içerecek şekilde bilmeli ve anlamalıdır (Mishra & Kohler, 2006). Örneğin; matematik öğretmeninin kesirler konusunu bilmesi, öğretim programında konunun ele alınış şeklini, derinliği ve genişliğini bilmesidir. Pedagoji bilgisi (PB) PB genel anlamda öğretmenlik bilgisi olarak kabul edilebilir. Sınıf yönetimi, ders planı geliştirme, öğrenci öğrenmesi ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili konular bu alana girmektedir. PB ne öğretildiği değil nasıl öğretildiğidir (Cavin, 2007). İyi bir pedagoji bilgisine sahip bir öğretmen, öğrencilerin bilgiyi nasıl oluşturdukları, becerileri nasıl edindikleri ve öğrenmeye karşı pozitif hazırlığı ve zihin alışkanlıklarını nasıl geliştirdiklerini anlar (Mishra & Kohler, 2006). Pedagoji bilgisine sahip bir öğretmeninin genel pedagoji prensiplerini bilmesi ile birlikte öğrenci grubunun özelliklerine göre pedagojik yaklaşımın belirlenmesi veya bu yaklaşımın nasıl uygulanacağını bilmesi beklenir. Örneğin bir öğretmenin işbirlikçi öğrenme yöntem ve tekniklerini ilköğretim 6. sınıflarda nasıl uygulayacağını bilmesidir. Pedagojik alan bilgisi (PAB) PAB öğretmenin öğreteceği spesifik konu alanın öğretimine ilişkin bilgisidir. Bir matematik öğretmenin kesirler konusunu nasıl öğreteceğini bilmesi PAB a örnek olarak verilebilir. Mishra & Kohler (2006) e göre, PAB, Shulman ın belirli konunun öğretimine uygulanan pedagoji bilgisi düşüncesi ile uyumludur. Bu bilgi, iyi bir öğretimin sağlanması için içeriğin organize edilmesidir. Ayrıca PAB, öğrencilerin zorluklarının ve kavram yanılgılarının belirlenmesi ve anlamlı öğrenmelerinin artırılması için zihinsel temsillerin kullanıldığı öğretim stratejilerinin bilgisini de içermektedir (Mishra & Kohler, 2006). Teknoloji bilgisi (TB) TB öğretmenin kullandığı teknolojiye ait genel bilgisidir. Öğretmenlerin standart teknolojilerden (karatahta) ileri teknolojilere (internet, dijital video) kadar olan teknolojik öğretim araç gereçlerini kullanma becerisidir. İleri teknoloji bilgisi, bilgisayarların donanım ve yazılım bilgilerini, yazılımların kurulması ve kaldırılması, standart ayarlarının yapılması gibi bilgileri içermektedir (Mishra & Kohler, 2006). Bu aşamada, öğretmenin karışılacağı temel problemleri çözebilmesi beklenmektedir. Örneğin bir matematik öğretmeninin geogebra yazılımını kullanabilme becerisi teknoloji bilgisi çerçevesinde değerlendirilebilir. Teknolojik alan bilgisi (TAB) TAB öğretmenin işleyeceği konuya ilişkin kullanabileceği teknolojilerin bilinmesidir. TAB kişinin çeşitli konularda hangi teknolojinin daha uygun olduğunu anlamasını gerektirir (Cox, 2008). Örneğin bir Sayfa /

5 matematik öğretmenin kesirler konusunu anlatırken sanal manüpülatifleri kullanabileceğini bilmesi teknolojik alan bilgisinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Teknoloji pedagoji bilgisi (TPB) TPB öğretmenin kullandığı teknolojilerin öğretimde etkin olarak nasıl kullanacağı bilgisidir. Başka bir ifadeyle araçların ve malzemelerin kısıtlamalarının ve olanaklarının bilinmesi ve aracın olanaklı kıldığı pedagojik yaklaşımların neler olduğunun kavranmasıdır. Ayrıca TPB sınıf kayıtları, devam-devamsızlık ve notlama için kullanılan araçların bilgisi ve WebQuest, forumlar ve chat odaları gibi genel teknoloji temelli fikirlerin bilgisini de içermektedir (Mishra & Kohler, 2006). Örneğin bir matematik öğretmeninin sadece cebirsel gösterimin yapabildiği bir yazılım kullandığında grafiksel gösterim sistemini kullanamayacağını bilmesi teknoloji pedagoji bilgisinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) TPAB teknoloji kullanarak iyi öğretim yapılabilmesinin temeli olarak değerlendirilmektedir. TPAB, teknoloji kullanarak kavramları temsil etmesini anlamayı, yapılandırmacı yol ile içeriği öğretmek için teknolojiyi kullanan pedagojik teknikleri bilmesini gerektirir. Ayrıca nelerin kavram öğretimini zorlaştırdığı ya da kolaylaştırdığı, teknolojinin öğrencilerin karşılaştığı bazı problemleri çözmede nasıl yardım edebileceği, öğrencilerin ön bilgi ve epistemoloji teorileri bilgisini ve var olan bilgiyi oluşturmak ve yeni bilgi kuramının geliştirilmesi ya da eskisinin güçlendirilmesi için teknolojinin nasıl kullanılabileceği bilgisini içerir (Mishra & Kohler, 2006). Öğretmenin spesifik bir konuda kullanılacak teknolojiyi öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak amacıyla nasıl kullanılacağı bilmesi teknolojik pedagojik alan bilgisinin bir göstergesi olarak gösterilebilir. TPAB kavramı son yıllarda geliştirildiği için eğitimciler ve araştırmacılar arasında TPAB ın gelişimi ve doğası üzerine fikir birliğine varılmış değildir. Fakat araştırmalarda öğretmenlerin TPAB gelişimlerinde okul içeriği, öğretmenlerin pedagojik mantığı, teknolojik araçlara ulaşabilirlik ve öğrenci grubunun özelliklerinin ciddi etkisi olduğu belirlenmiştir (Guzey & Roehrig, 2009). Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonuna ilişkin düşüncelerini belirlemeye çalışılmaktadır. Öğretmenlerin bu konuya ilişkin düşüncelerinin TPAB teorik çerçevesine ile uygunluğuna bakılmakta ve düşüncelerini etkileyen faktörler araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışma öğretmenlerin düşünceleri etkileyen faktörler ile TPAB teorik çerçevesinin ilişkilendirilmesi açısından alana katkı sağlayacaktır. YÖNTEM Araştırma Modeli Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışma, teknoloji yeterlikleri kavramının anlamını derinleştirmek ve göstergelerinin neler olması gerektiğine ilişkin bilgiler araştırıldığı için bu desene girmektedir. Yıldırım ve Şimşek (2006) ya göre olgu bilim araştırmalarında kaynak olarak araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu yansıtabilecek birey ya da gruplar seçilmelidir. Veri Toplama Süreci ve Katılımcılar Araştırma verileri çalışmaya gönüllü olarak katılan 7 ilköğretim matematik öğretmeni ile odak grup görüşme tekniği kullanılarak elde edildi. Odak grup görüşmesinde araştırmacılardan birisi moderatör ve diğeri ise yardımcı görevi üstlendi. Odak görüşmesi Eğitim Fakültesi toplantı salonunda rahat bir ortamda yapıldı. Bütün görüşme video ile kayıt altına alındı. Görüşme öncesi öğretmenlere TPAB ya da teknoloji yeterliklerinin neler olması gerekliliğine ilişkin bir açıklamada veya bilgilendirmede bulunulmadı. Odak grup görüşme öncesi öğretmenlerden kendilerini tanıtmaları, okullarının teknolojik imkânları ve sosyoekonomik düzeylerinin nasıl algılandığını hakkında bilgi vermeleri istendi. Odak grup görüşmesi katılımcıların teknolojiyi nasıl algıladıkları ve nasıl bir rol biçtiklerini belirlemek için Teknoloji nedir? Teknolojinin öğrencinin öğrenmesine nasıl bir katkısı vardır? soruları ile başladı. Daha sonra tartışmalar Bir matematik öğretmenin teknolojiyi sınıf içerisinde etkili olarak kullanabilmesi için hangi yeterliklere sahip olması gerekir? sorusu üzerinde yoğunlaştırıldı. Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Çalışmanın verileri sunulurken öğretmenlerin gerçek isimleri yerine farklı isimler kullanıldı. Öğretmenlerin demografik özellikleri ve okullarının sosyo-ekonomik düzeyleri aşağıya çıkarılmıştır: Sayfa /

6 Esra: 25 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik olarak ortanın üzerinde bir okulda çalışmaktadır. Okul projeksiyon, konferans salonu, bilgi iletişim sınıfı gibi teknolojik imkanlara sahiptir. Görüşme öncesi imkânları ölçüsünde teknoloji kullanmayı düşündüğünü ve sınıf içerisinde somut ders materyallerini sık kullandığını belirtmiştir. Fatma: 2 yıllık öğretmen, almakta olduğu yüksek lisans dersleri çerçevesinde matematik yazılımları yeni kullanmaya başlamıştır. Sosyo-ekonomik olarak imkânları yüksek olan bir okulda öğretmenlik yapmaktadır. Ahmet: 7 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik imkânları ortanın altında olan bir okulda görev yapmaktadır. Okulda öğretmenlerin kullanabileceği kısıtlı sayıda projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Kaya: 3 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik imkânları ortalamanın altında olan bir okulda görev yapmaktadır. Okulda sadece 1 tane BİT sınıfı var. Bu sınıf daha çok bilgisayar dersleri için kullanılmakta ve diğer öğretmenlerin sık kullanım imkanı bulunmamaktadır. Serpil: 9 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik imkânları orta olan bir okulda görev yapmaktadır. Sınıfların çoğunluğunda projeksiyon bulunmaktadır. Narin: 3 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik olarak imkânları çok fazla olmayan bir kasaba okulunda öğretmenlik yapmaktadır. Bir adet projeksiyonlu sınıf bulunmaktadır. Kadir: 9 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik olarak imkânları iyi olan bir okulda görev yapmaktadır. Okulun her sınıfında projeksiyon bulunmaktadır. Ayrıca uygulamalar için matematik sınıfı bulunmaktadır. Verilerin Analizi Öğretmenlerin düşünceleri araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlandı. Daha sonra kodlar karşılaştırılarak farklılıklar üzerinde tartışıldı ve kodlamalar son haline getirildi. Araştırmacılar arasında kod uyumluluğu %92 dir. Belirlenen kodlar TPAB bileşenlerine (Teknoloji bilgisi, alan bilgisi, pedagoji bilgisi, teknolojik alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi, teknoloji pedagoji bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi) göre temalar oluşturuldu. Her bir bileşenle ilgili olarak katılımcıların düşünceleri değerlendirildi. Bunların dışında teknoloji entegrasyonu için belirttikleri özellik ya da yeterlikler diğer kategori teması altında verildi. Bununla birlikte öne çıkan düşüncelerin analizi için analitik tümevarım yöntemi (Bloor, Frankland, Thomas, & Robson, 2002) kullanıldı. Bu yönteme göre tartışmalar kritik yapılarak analiz yapılması gerekmektedir. Katılımcıların konuyla ilgili demografik özellikleri analiz sürecinde önemlidir (Bloor, Frankland, Thomas, & Robson, 2002). Öğretmenlerin düşüncelerinin analizi kullandıkları ifadelerden direk alıntı ile desteklendi. BULGULAR Çalışmanın bulguları iki başlık altında verilmiştir. İlk olarak TPAB teorik çerçevesi ile ilgili bulgular kapsamında derslerine teknoloji entegre etmek isteyen bir öğretmenin sahip olması gereken yeterlikler konusunda öğretmenlerin düşüncelerine ilişkin veriler sunulmuştur. Daha sonra ise öğretmenlerin düşüncelerini etkileyen faktörlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. TPAB Teorik Çerçevesi ile İlgili Bulgular Tablo 1 de TPAB çerçevesine göre tespit edilen kodlar, kodlarla ilgili kavramlar ile bu kod ve kavramların frekansları verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde en yüksek frekans teknoloji bilgisi (17) temasına ait olduğu görülmektedir. Bunu pedagoji bilgisi (13) takip etmektedir. Daha sonra ise teknolojik pedagojik bilgi (8) takip etmektedir. Alan bilgisi (4), pedagojik alan bilgisi ve teknolojik alan bilgisi eşit sıklıkta söz edilmiştir. Teknolojik pedagojik alan bilgisi ifadesini doğrudan kullanan öğretmen olmamıştır. Ancak bu yeterliliği çağrıştıracak bir durumdan 3 defa bahsedilmiştir. Yabancı dil bilgisi kullanılacak teknolojinin menülerine hâkim olma bilgisi ile ilişkilendirildiği için teknoloji bilgisi kodları ile ilişkilendirildi. Öğretmenler derslerine teknolojiyi entegre edebilmek için teknolojik araçları (örneğin, bilgisayar, projeksiyon ve alanı ile ilgili yazılımlar) kullanma becerisine sahip olmaları gerektiğini dile getirmektedirler. Fatma bu çerçevede özellikle öğretmenlerin bilgisayarı çok iyi kullanabilmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Kaya ise öğretmenlerin öncelikli olarak teknolojik programları kullanabilme becerisine sahip olmaları gerektiğini söylemiştir. Sayfa /

7 Tablo 1. TPAB Analiz Çerçevesine Göre Tespit Edilen Kodlar ve Frekansları Kodlar İlgili kavramlar Frekans Teknoloji Bilgisi - Bilgisayar kullanımı (2) 17 - İlgili yazılımı bilme (2) - Programları bilme (2) - Teknoloji bilgisi (1) - Teknoloji temel kullanım bilgisi (6) - Teknoloji kullanım bilgisi (2) - Yabancı dil (1) - Problem çözme (1) Pedagoji Bilgisi - Öğrencilerin dikkatini çekebilme (3) 13 - Pedagoji bilgisi (10) Alan Bilgisi - Alan bilgisi (3) 4 - Öğrencilerin kavram yanılgısı (1) Pedagojik Alan Bilgisi - PAB 4 Teknolojik Alan Bilgisi - TAB 4 Teknoloji Pedagoji Bilgisi - TPB (5) 8 - Teknolojik sınıf yönetimi (3) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi - TPAB 3 Diğer - Yeniliklere açık olma (2) - İstekli olma (2) - Araştırmacı olma (3) 7 Diğer kategorisine dâhil edilen yeniliklere açık olma, istekli olma ve araştırmacı olma kodlarının direk olarak TPAB ın gelişmesinde etkili olmadığı düşünülse de öğretime teknoloji entegrasyonu ve zenginleştirme konularında bir öğretmenin sahip olması gereken yeterlikler arasında gösterilmiştir. Bu kodlar çerçevesinde Esra Öğretmenin kendisini yetiştirmesi lazım. Her türlü yeniliklere açık olması gerekir. ve Kadir ise Öğretmenin araştırmayı sevmesi gerekiyor. Bu kapsamda öğrenciye bir şeyler öğretmek istiyorum? Bunu nasıl verebilirim? Bunun için hangi araçları kullanabilirim? Araçlar içinde teknolojik hangi araçları kullanabilirim? Bu teknolojik araçları kullanmak için neleri bilmem gerekiyor? gibi sorulara cevap araması gerekiyor ifadeleri bu kategori için örnek oluşturmaktadır. Öğretmenlerin Düşüncelerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular Öğretmenlerin teknoloji ile ilgili deneyimleri teknoloji kullanma ya da yeterlikle ilgili düşüncelerini etkilemektedir. Örneğin Fatma son bir ayda derslerinde sketchpad yazılımından da yararlandığını belirtmiştir. Ayrıca bu sürecin planlamasında öğretmenin yaklaşımının önemine dair yazılar okuduğunu vurgulamıştır. Bu tür programlar aracılığıyla öğrencilerin kolayca öğrendiğini dile getirmiştir. Bu tecrübelerinden yola çıkarak öğretmenlerin yazılımları nasıl kullanacağını belirlemesinin önemi üzerinde durmuştur. Öğretmen pedagoji biliyorsa, örneğin yapılandırmacılık, kitabı tahtaya yansıtmak yerine öğrencilerde farklılık oluşturacak şekilde teknoloji kullanacaktır. ifadesi ile öğretmenin pedagojik yaklaşımın önemini ortaya koymuştur. Ahmet ise teknolojiyi sadece bilişim teknolojileri sınıfında ve çok az kullanmaktadır. Bu deneyimlerinden yola çıkarak öğretmenlerin farklı teknolojiler konusunda bilgi ve yeterlilik kazanmalarının daha önemli olduğunu Ders öncesi: hangi programı kullanacak, hangi konuyu anlatacak, o konu için hangi program kullanacağına karar vermeli şeklinde ifade etmiştir. Bazı katılımcı öğretmenler teknoloji entegrasyonu sürecini diğer öğretmenlerin problemleri olarak algılamaktadırlar. Bu katılımcılar teknoloji kullanma ve yeterlilikleri konusunda öğretmenlerin teknolojiyi öğrenmesi iyi olur şeklinde yaklaşmaktadırlar. Örneğin Esra Öğretmen bilgisayar kullanmasını bilmeli, ilgili bütün programları öğrenmeli katkısını ortaya koymalı şeklinde dile getirmiştir. Ayrıca kendi okulunda diğer öğretmenlerin kullandığını ve kolayca öğrendiklerini belirtmiştir. Kaya ise Şu an Türkiye de 800 bin e yakın öğretmen var bunların çoğu teknoloji kullanmanın gereksiz olduğunu düşünüyor ifadesi ile bu düşünceyi desteklemiştir. Öğretmenlerin sahip olduğu öğrencilerin öğrenmesine dair inançları yeterlik ile ilgili düşüncelerini etkilemektedir. Örneğin Kadir Katı cisimlerde teknoloji kullanarak öğrencilerin kesitleri kavramasını kolaylaştırıyorum. Öğrenciler unutmuyorlar. ifadesi ile öğrencilerin öğrenmesinde teknolojin yeterli Sayfa /

8 olduğunu dile getirmiş. Ayrıca Öğretmen teknoloji kullanımı konusunda kendisini geliştirmeli. ifadesi ile de öğretmenin bu konuda yeterlik kazanması gerektiğini savunmaktadır. Bu karşın, Esra Kesirlerde ekmeği böldürmeliyim... Katı cisimlerden kesitleri gösterirken patates kullanarak kavratmalıyım ifadesi ile bilgisayar teknolojileri kullanmak yerine somut materyallerin daha öncelikli olduğunu belirtmekte ve öğretmenlerin bu teknoloji yeterliklere sahip olmadan da iyi bir öğretmen olabileceğini savunmaktadırlar. Öğretmenlerin teknolojinin yararlarına ilişkin düşünceleri teknoloji, alan ve pedagoji etkileşimi ile ilgili algılarını, düşüncelerini etkilemektedir. Örneğin Serpil teknolojik araçların öğrenci merkezli öğretimi sağladığı düşüncesini savunmaktadır. Teknoloji, alan ve pedagoji bilgilerinin etkileşiminde teknolojinin evrensel küme, alanın ve pedagojinin ise bu kümenin içerisinde kesişim şeklinde bir model olabileceğini savunmaktadır. Fatma ise teknolojiyi öğrencilerin kavram yanılgıları ve zorluklarının yenilmesinde ve somutlaştırılmasında faydalı olabileceği düşünmektedir. Bu düşüncesi teknoloji, pedagoji ve alan bilgilerinin etkileşiminde pedagoji bilgisinin % 60 oranında etkili olduğu şeklinde bir model önermesinde etkili olmuştur. Teknoloji alanının diğer alanlara göre daha hızlı değişmesi öğretmenleri bu alanda daha fazla mesleki gelişim eğitimlerine gereksinim olduğu düşüncesini desteklemektedir. Örneğin Narin görüşmede bahsedilen yazılımları ve akıllı tahta uygulamalarını görmediğini ve bunları lisans eğitimi sırasında da almadığı konusunda şikâyetini dile getirmiştir. Bütün katılımcılar matematik öğretiminde kullanabilecekleri yazılımlar ile ilgili mesleki gelişim eğitimlerine katılabileceklerini belirtmişlerdir. Son olarak öğretmenlerin bulundukları okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre öğretmenlerin teknoloji kullanıldığında sınıf yönetimi algısı değişmektedir. Örneğin Ahmet ve Narin sosyo-ekonomik düzeyi düşük okullarda çalıştıklarından dolayı öğrencilerinin teknoloji ile deneyimleri azdır. Öğretmenler teknoloji kullanmak için başka bir sınıfa (teknoloji sınıfı, projeksiyonlu sınıf) gitmektedirler. Öğrencilerin faklı sınıfta bulunmaları ve bu tür dersleri çok sık işlememelerinden ve klasik sınıf rutinleri değiştiği için öğrencilerin sınıf yönetimi kolay olmaktadır. Klasik sınıf ortamına yakın ve öğretmen merkezli bir yaklaşım izlenmektedirler. Bu deneyimlerinden dolayı bu öğretmenler teknoloji destekli sınıf yönetiminin kolay olduğuna inanmaktadırlar. Diğer taraftan teknolojik olarak yeterli imkânlara sahip ve öğrencilerinin sosyoekonomik olarak üst düzey okulda görev yapan Kadir ve Fatma ise teknoloji kullanılan derslerde, örneğin öğrencilerin birebir bilgisayarda yazılımla uğraşması gereken bir derste, sınıf yönetiminin sorun olduğunu ve öğretmenin bu konuda ek yeterliği olması gerektiğini savunmaktadırlar. TARTIŞMA VE SONUÇ Literatürde matematik ders içeriğinin daha iyi anlaşılması boyutuyla teknolojinin etkili ve yerinde kullanılmasının önemli olduğunu destekleyici nitelikte birçok araştırmaya rastlamak mümkündür (Baki ve Öztekin, 2003; Forgasz, 2006; Goos & Bennison, 2008; Gündüz, Emlek ve Bozkurt, 2008; Harter & Ku, 2007). Bu bağlamda teknolojiyi etkili ve yerinde entegre edebilecek bir öğretmenin ne tür yeterliklere sahip olması gerektiği konusu önem kazanmaktadır. Bu çerçevede çalışmada ilköğretim matematik öğretmenlerinin derslerine teknoloji entegrasyonunda sahip olmaları gereken yeterlikleri ilgili neler düşündükleri bu yeterliklerin göstergelerinin neler olması gerektiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın bu bölümünde elde edilen bulgular üzerine yapılabilecek çıkarımlara yer verilmiştir. Öğretmenlerin teknoloji ile ilgili deneyimleri, teknoloji kullanma ya da yeterlikle ilgili düşüncelerini etkilemektedir. Başka bir deyişle öğretmenlerin geçmişten gelen deneyimleri onların teknoloji entegrasyonunda nelerin ön plana çıkması gerektiği konusundaki düşüncelerini doğrudan etkilemektedir. Baek, Jung & Kim (2008) e göre de öğretmenlerin teknolojiyi kullanmaları onların sadece hali hazırdaki bilgi ve becerilerine bağlı değildir. Matematik öğretmenlerinin konuyu öğrendikleri şekilde öğretmeyi tercih ettiklerini bundan dolayı da öğretmenleri teknoloji kullanılarak anlatılan matematik dersini öğrenci olarak deneyimlemeleri gerekmektedir (Niess & Garofalo, 2006). Öğretmenlerden teknoloji tam olarak entegre etmeleri istenmeden önce onlara teknoloji çeşitliliği ve teknolojinin kullanımı etkileyen pedagojik yaklaşımları içeren deneyimler sağlanması gerekmektedir. Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu için oluşturulacak eğitimler belirlenirken farklı deneyimlere sahip olan öğretmenlerin varlığı düşünülerek onların tutum ve düşüncelerini değiştirebilecek nitelikte eğitimler düzenlemelidir. Hughes (2005) göre de eğitimde kullanılacak teknolojiler, pedagojik yaklaşımlar ile desteklenmelidir. Verilecek eğitim teknoloji izole bir şekilde değil de öğretilecek konu ile ilişkilendirilerek verilmelidir. Teknolojinin diğer alanlara göre daha hızlı değişmesi öğretmenlerin bu alanda daha fazla mesleki gelişim eğitimine gereksinim olduğu düşüncesini desteklemektedir. Tablo 1 de öğretmenlerin en fazla Sayfa /

9 teknoloji bilgisine değinmiş olmaları da bu düşüncelerini desteklemektedir. Teknolojinin eğitime entegre edilebilmesi için teknoloji, pedagoji ve alan bilgisi eşit derecede öneme sahip (Mishra & Koehler, 2008) olmasına rağmen öğretmenlerin teknoloji ile ders işleme konusunda yetersiz olarak yetiştirilmesi (Angeli & Valanides, 2009) bu düşüncenin oluşmasının temel sebeplerindendir. Dünya Bankası tarafından açıklanan rapora göre Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) ile ilgili bilgileri olmayan veya çok az olan orta öğretim öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme konusunda BİT eğitimine olan ihtiyaçları çok fazladır (Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası, 2005). Koehler & Mishra (2008) ya göre öğretmenler teknoloji entegrasyonu ile ilgili problemi başkasının problemi olarak görmektedirler. Öğretmenler teknolojinin gerekliliğine inanmakta ama sınıf içerisinde kullanmamakta, başka öğretmenlerin kullanması gerektiğini, bu gerekliliğin kendisini bağlayan bir durum olmadığını varsaymakta ve kendisinin bir problemi değil gibi davranmaktadırlar. Bu çalışmada da benzer sonuç elde edilmiştir. Bu çerçevede öğretmenlere verilecek olan eğitimlerde bu sorunun aşılması için gerçek sınıf ortamı problemleri ile oluşturulacak ortamlarda eğitimler verilmesi, eğitim içeriklerinde kendi sınıflarından getirdikleri problemlerin çözümleri üzerinde tartışma yapılması ve öğretmenlerin buldukları çözümlerini uygulamaları için fırsatlar verilme gerekmektedir. Öğretmenlerin sahip olduğu öğrencilerin öğrenmesine dair inançları yeterlik ile ilgili düşüncelerini etkilemektedir. Bu düşünceyi literatürde destekleyen çalışmalara rastlamak mümkündür. Örneğin Judson (2006) nın 32 öğretmenin teknoloji entegrasyonu ders video analizlerine göre öğrenci merkezli eğitim inancına sahip olan öğretmenler teknoloji entegrasyonu uygulamalarında yapılandırmacı yaklaşım sergilemektedirler. Öğrencilerin öğretmen merkezli öğretimle daha iyi öğreneceklerine inanan öğretmenler teknolojinin araştırma amaçlı kullanılmasını daha az düşünmektedirler (Judson, 2006). Niess & Garofalo (2006) na göre de öğretmenler belirli teknolojiyi entegre etmeden önce öğrencilerin matematiği nasıl öğrendiklerini anlamaları gerekir. Öğretmenin teknolojinin yararlarına ilişkin düşüncelerinin teknoloji, alan ve pedagoji etkileşimi ile ilgili algı ve düşüncelerini etkilediği görülmüştür. Öğretmenler teknolojiyi belirlemiş olduğunu öğrenme ortamını sağlayan bir etmen olarak görmesi ya da belirlemiş olduğu kazanımlara ulaşmayı sağlayan bir araç olarak kabul etmesi teknoloji vereceği önemi belirlemektedir. Bir anlamda öğretmenin teknolojiye biçmiş olduğu rolü ortaya çıkarmaktadır. Russell, Bebell, O'Dwyer, & O'Connor (2003) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin teknolojinin önemine ilişkin inançları öğretmenlerin teknoloji kullanım sıklığını belirleyen en önemli etmendir. Okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre öğretmenlerin teknoloji kullanıldığında sınıf yönetimi algısının değiştiği belirlenmiştir. Öğrencilerin okul içinde ve dışında teknolojiye ulaşabilir olmaları teknolojiyle aşinalığı sağlamaktadır. Bu durumda teknoloji entegrasyonu bazen bu tür öğrencilerin bulunduğu bir sınıfın yönetimini zorlaştırmaktadır. Teknolojiye ulaşma imkânının az olduğu okullarda ise öğrencilerin derste kısa zamanda teknolojiye yöneldiği ve sınıf düzenin öğretmen merkezli olduğu için öğretmenlerin sınıf yönetimi kolaylaşmaktadır. Öğretmenler teknoloji ile sınıf yönetimi nasıl yapacağı konusunda da eğitim almaları gerekmektedir. Bununla birlikte okulda teknolojiye ulaşma birinci dereceden dış engeldir. Teknolojiye ulaşma sağlandıktan sonra iç engeller (Öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumları, öğretmen güvenin azlığı, değişime karşı direnç, vb) üzerinde odaklanılmalıdır (Hall, 2008). Araştırmanın sonucuna göre aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: Teknoloji alanının diğer alanlara göre daha hızlı değişmesi öğretmenlerin bu alanda daha fazla mesleki gelişim eğitimlerine gereksinimleri olduğu düşüncesini desteklemektedir. Bu çerçevede öğretmenlerin derslerine teknolojiyi etkin olarak entegre edebilmeleri için teknoloji ile ilgili deneyimleri artırılabilir. Öğretmen adaylarının ise ders müfredatı bu çerçevede yeniden yapılandırılabilir. Çünkü teknolojinin öğretime etkin ve verimli olarak entegre edilebilmesi için ayrıntılı yol haritalarına ve pusula görevini yapacak uzmanlara ve öğretmenlere gereksinim vardır. Okulların sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki uçurumların kaldırılması için gerekli çalışmalara hız verilebilir. Ayrıca Öğretmenlerin teknolojik araçları hangi yoğunlukta kullanılacağı değil uygun pedagojik yaklaşımla nasıl kullanılacağı üzerine yoğunlaşılabilir. Öğretmenler okul imkanları dahilinde ellerinde bulunan teknolojik araçların sınıflarında aktif olarak kullanma sorumluluğunun kendilerinde olduğunun farkında varmaları sağlanabilir. Sayfa /

10 Öğretmenlere pedagoji ve yeni yaklaşımlar konusunda kendilerini geliştirebilecekleri uygulama ve pratik yapma materyalleri hazırlanabilir. Öğretmelerin teknoloji, alan ve pedagoji etkileşimini hedefleyen mesleki gelişim eğitimleri düzenlenebilir. KAYNAKLAR Akkoç, H., Bingolbali, E. & Özmantar, M. F. (2008). Investigating the Technological Pedagogical Content Knowledge: A case of derivative at a point. Paper presented at the 32nd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME32), Morelia, MEXICO, July Anderson, T. (2008). Towards a theory of online learning, in Anderson, T. (Ed.) Theory and Practice of Online Learning, 2nd ed. (pp ). AU Press Angeli, C., Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education, 52: Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology ( 2008). Technology Transfer Principle & Strategy. [Online]: Retrieved on 05 May 2011, at URL: Baek, Y., Jung, J. & Kim, B. (2008). What makes teachers use technology in the classroom? Exploring the factors affecting facilitation of technology with a Korean sample. Computers & Education, 50: Baki, A., Öztekin B. (2003). Excel yardımıyla fonksiyonlar konusunun öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), Barko, H., Whitcomb, J. & Liston, D. (2009). Wicked problems and other thoughts on issues of technology and teacher learning. Journal of Teacher Education, 60(1): 3-7. Bloor, M., Frankland, J., Thomas, M. & Robson, K. (2002). Focus groups ın socıal research. London: SAGE Publications. Bozkurt, A., Bindak, R. & Demir, S. (2010). Matematik öğretmenlerinin bilgisayarı etkin kullanma yeterlilikleri ve çalıştıkları ortamların uygunluğu, Proceedings of 10th International Educational Technology Conference (IETC) 2010, İstanbul, Türkiye, Cavin, R.M. (2007). Technological pedagogical content knowledge in pre-service teachers through microteaching lesson study, Retrieved on: 15 March 2009 URL at: Cox, S. (2008). A conceptual analysis of technological pedagogical content knowledge. Doctoral dissertation. Provo, UT: Brigham Young University. Earle, R.S. (2002). The integration of instructional technology into public education: promises and challenges. Educational Technology, 42(1): Ertmer, P.A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), Forgasz, H. (2006). Factors that encourage or inhibit computer use for secondary mathematics teaching. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 25(1), Goos, M. & Bennison, A. (2008). Surveying the technology landscape: teachers use of technology in secondary mathematics classrooms, Mathematics Education Research Journal, 20(3), Guzey, S.S. & Roehrig, G.H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers development of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), Gündüz, Ş., Emlek, B. & Bozkurt, A. (2008). Computer aided teaching trigonometry using dynamic modeling in high school. Proceedings of 8. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, Hall, B.C. (2008). Investigating the relationships among computer self-efficacy, professional development, teaching experience, and technology integration of teachers. Doctoral Dissertation, the University of Cincinnati, USA. Harris, J.B., Mishra, P. & Koehler, M.J. (2007). Teachers technological pedagogical content knowledge: Curriculum-based technology integration reframed, Paper presented at the American Educational Research Association Conference, Chicago, IL. Sayfa /

11 Harter, C.A. & Ku, H. (2007). The effects of spatial contiguity within computer-based instruction of group personalized two-step mathematics word problems. Computers in Human Behavior,24(4), Hughes, J. (2005). The Role of Teacher Knowledge and Learning Experiences in Forming Technology- Integrated Pedagogy. Journal of Technology and Teacher Education, 13(2): İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), Judson, E. (2006). How teachers ıntegrate technology and their beliefs about learning: Is there a connection?. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), Koehler, M.J, Mishra, P. & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49, Koehler, M.J. & Mishra P. (2008). Introducing TPCK: Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for educators. New York: Routledge Koehler, M.J. & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge?. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), Hofer, M. & Swan, K. O. (2008). Technological pedagogical content knowledge in action: A case study of a middle school digital documentary project. Journal of Research on Technology in Education, 41(2), Kumar, N., Rose, R.C. & D Silva, J.L. (2008). Teachers readiness to use technology in the classroom: An empirical study. European Journal of Scientific Research, 21(4), MEB. (2005). İlköğretim Matematik (6., 7. Ve 8. sınıflar) Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. Mishra, P. & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), Mumcu, F.K., Haşlaman, T. & Usluel, Y.K. (2008). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri, 8th Internatıonal Educational technology conference Eskişehir, Türkiye Niess, M. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education 21, Niess, M. & Garofalo, J. (2006). Preparing teachers to teach mathematics with technology: key issues, concerns and research questions. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (SITE); March 19, 2006 (s ). Orlando, Florida, USA : AACE. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. The Horizon, 9(5), 1-6. Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), Rasinen, A. (2003). An analysis of the technology education curriculum of six countries. Journal of Technology Education, 15(1), Russell, M., Bebell, D., O'Dwyer, L. & O'Connor, K. (2003). Examining teacher technology use: implications for preservice and inservice teacher preparation. Journal of Teacher Education, 54, Türknüklü, E. & Yeşildere, S. (2007). The pedagogical content knowledge in mathematics: Pre-service primary mathematics teachers' perspectives in Turkey. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal, Vol.1, October, Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası. (2005). Gençler İçin Fırsatları Genişletmek ve Yetkinlikler Oluşturmak. Washington, DC: Dünya Bankası. Valtonen, T., Kukkonen, J. & Wulff, A. (2006). High school teachers course designs and their professional knowledge of online teaching. Informatics in Education, 5(2), Wyatt, T. (1996). School effectiveness research: Dead, or dump squip or smouldering fuse? Issues in Educational Research, 6 (1), Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. baskı), Ankara: Seçkin Yayınevi. Zhao, Y., Pugh, K., Sheldon, S. & Byers, J. (2002). Conditions for classroom technology innovations, Teachers College Record, 104 (3): Sayfa /

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s Gamze KIRILMAZKAYA 1 Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 2 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) ÖZGÜVEN ALGILARININ İNCELENMESİ Özet Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının

Detaylı

MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİYİ KULLANMA VE DERSLERİNE TEKNOLOJİYİ ENTEGRE ETME ALGILARI

MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİYİ KULLANMA VE DERSLERİNE TEKNOLOJİYİ ENTEGRE ETME ALGILARI Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 859-870 MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİYİ KULLANMA VE DERSLERİNE TEKNOLOJİYİ ENTEGRE ETME ALGILARI Ali BOZKURT Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARININ İRDELENMESİ AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY TEACHERS USE OF TECHNOLOGY

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARININ İRDELENMESİ AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY TEACHERS USE OF TECHNOLOGY 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 20 Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARININ İRDELENMESİ AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ÖZ YETERLĠK SEVĠYELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ÖZ YETERLĠK SEVĠYELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ÖZ YETERLĠK SEVĠYELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Zehra KAYA, Tuncay Yavuz ÖZDEMĠR, Ġrfan EMRE, Osman Nafiz KAYA * Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2014 13(2):515-524 ISSN: 1303-0094 Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Investigation

Detaylı

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge Zehra KAYA 1, Tuncay Yavuz ÖZDEMĠR 2, Ġrfan EMRE 3, Osman Nafiz KAYA

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME

KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME Arş. Gör. Zeki Aksu Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi zekiaksu25@artvin.edu.tr Solmaz Damla Gedik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ĠMAJLARI

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ĠMAJLARI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ĠMAJLARI Sedef CANBAZOĞLU BĠLĠCĠ 1 Havva YAMAK 2 Nusret KAVAK 3 1 Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 2 Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1989-1993 Lisans Pamukkale Üniversitesi Öğretmenliği Pr. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf

Detaylı

Eğitimi Bölümü Eğitim Teknolojisi tezli yüksek lisans programı, 2012

Eğitimi Bölümü Eğitim Teknolojisi tezli yüksek lisans programı, 2012 Arş. Gör. Tuğra KARADEMİR Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 06590 Cebeci, Ankara. Numara: +90 0312 363 33 50/7106 e-posta: karademir@ankara.edu.tr

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, Teknoloji Bilgisi, Pedagojik Bilgi, Alan Bilgisi

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, Teknoloji Bilgisi, Pedagojik Bilgi, Alan Bilgisi Uşak Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi 6/2,223-228 223 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Ergün ÖZTÜRK * Özet Bu araştırma

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET VE E-POSTA KULLANIMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET VE E-POSTA KULLANIMLARI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET VE E-POSTA KULLANIMLARI Yasemin Koçak USLUEL, Petek AŞKAR Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, ANKARA Özet E-posta ve internetin eğitim sisteminde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM ALANINDAKİ ÖZ YETERLİK ALGI DÜZEYLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM ALANINDAKİ ÖZ YETERLİK ALGI DÜZEYLERİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3468 Number: 48, p. 477-485, Summer II 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Karadeniz

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) NE KATKISININ İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) NE KATKISININ İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) NE KATKISININ İNCELENMESİ İbrahim BİLGİN 1 Erdal TATAR 2 Yusuf AY 3 1, 3 Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmail YÜKSEL Doğum Tarihi: 09.10.1978 Öğrenim Durumu: Lisans Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği Eğitim

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 2-2 Yıl: 2009

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 2-2 Yıl: 2009 239 MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TÖMAB MODELİ İLE İNCELENMESİ * AN INVESTIGATION OF INSTRUCTIONAL MATERIALS PREPARED BY MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS ON T-PCK

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME NESNELERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARINDAKİ DEĞİŞİM

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME NESNELERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARINDAKİ DEĞİŞİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME NESNELERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARINDAKİ DEĞİŞİM Aygün KILIÇ * Selçuk AYDEMİR * Didem KARAKAYA * Osman Nafiz KAYA * * Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1007 Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Kemal Özgen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, kemal.ozgen@deu.edu.tr

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Area University Year

Curriculum Vitae. Degree Area University Year Curriculum Vitae 1. Name Surname : Özlem ATEŞ 2. Title : Assist. Prof. Dr. 3. Administrative Positions : 4. Department : Primary Education 5. Program : Primary School Teaching 6. Birth Date : 07-02-1978

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 İSTANBUL T: 216 2802656 F: ozcan.akgun@medeniyet.edu.tr

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

S İ N A N K A L K A N SALİ H R A K A P V E O R H A N Ç A K I R O Ğ L U

S İ N A N K A L K A N SALİ H R A K A P V E O R H A N Ç A K I R O Ğ L U KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA EĞİTİM ALAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ AKTİF BİLEŞENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S İ N A N K A L K A N SALİ H R A K A P V

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı