T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ GÖÇTE YENİ ENTEGRASYON METODLARI (NIM) PROJESİ NIM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ GÖÇTE YENİ ENTEGRASYON METODLARI (NIM) PROJESİ NIM."

Transkript

1 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ GÖÇTE YENİ ENTEGRASYON METODLARI (NIM) PROJESİ NIM ntegration ethods CH1-GRU GÖÇMENLER VE SIĞINMACILAR AÇISINDAN TÜRKİYE'DE ENTEGRASYON POLİTİKASI VE YÖNTEMLERİ RAPORU CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -1-

2 A. GİRİŞ Türkiye'deki göçmen entegrasyonu politikası ve uygulamaları Devletin Yasama Organı tarafından yürütülmektedir. Bu politikanın temel dayanağı, 'te TBMM tarafından kabul edilen 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunudur" (http://www.goc.gov.tr/files/files/goc kanun(l).pdf). Ülkemizin üniter yapısından dolayı, merkezi olarak uygulanan politikalar ülke çapında genel-geçer niteliktedir. Ülke içerisinde göç ve göçmen/sığınmacı entegrasyonu alanında yetkili otorite İçişleri Bakanlığıdır. Bu rapor Türk entegrasyon politikalarının a. ulusal çaptaki temelini; b. bölgesel/yerel düzeydeki uygulamalarını; c. NIM (göçte Yeni Entegrasyon Yöntemleri) projesinin Türkiye'deki uygulama alanı olan Kocaeli'deki mevcut durumu özetlemektedir. Kocaeli Valiliği tarafından Kocaeli'de uygulanan NIM Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerde hedef kitle olarak belirlenen Kocaeli'ye göç etmiş/sığınmış yabancı uyruklu kişilere yönelik ihtiyaç/durum analizi yapılmıştır. Bu rapor ise, yapılan analiz neticesinde belirlenen yerel hedef ve faaliyetler sonucunda elde edilen "Yeni Entegrasyon Yöntemlerinin" bir değerlendirmesini sunmaktadır. Bu değerlendirmeler aşağıdaki iki hususta yürütülen idari, sosyal ve politik araştırmalara dayalıdır; a. Türkiye Cumhuriyeti'nin göçmen ve sığınmacılara ilişkin uyguladığı genel göç ve entegrasyon politikası b. Bu genel politikanın yerel/il bazındaki uygulamaları B. ULUSAL ENTEGRASYON POLİTİKASININ YASAL DAYANAĞI Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/ htm) kabul etmiştir. Bu kanun göçmen entegrasyonu bağlamında Türkiye'de yürütülen politika ve uygulamaların temel yasal dayanağını oluşturur. Bu Kanunun Amacı: "Yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir." (Madde 1) Kanunun Kapsamı: CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -2-

3 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ "Bu Kanun, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye'ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak geçici korumayı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar". (Madde 2) Kanun kapsamında açıklanan ve kullanılan çeşitli tanımlar aşağıdadır: a) Aile üyeleri: Başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu, b) Avrupa ülkeleri: Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer ülkeleri, c) Bakan: İçişleri Bakanını, ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, d) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş olan kişiyi, e) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi, f) Destekleyici: Aile birliği amacıyla Türkiye'ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancıyı, g) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü, ğ) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü, h) Giriş ve çıkış kontrolü: Sınır kapılarındaki kontrol işlemlerini, ı) Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye'ye girişini, Türkiye'de kalışını ve Türkiye'den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye'ye girişini, Türkiye'de kalışını, Türkiye'den çıkışını ve Türkiye'de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı, i) İkamet adresi: Türkiye'de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri, j) İkamet izni: Türkiye'de kalmak üzere verilen izin belgesini, k) Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını veya büyükelçilik konsolosluk şubelerini, I) Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden; refakatsiz çocuk, özürlü, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiyi, m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye'ye gelen veya Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu, n) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi, o) Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış için belirlenen sınır geçiş noktasını, ö) Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin statüsüyle ilgili kararlardan; idari itirazda bulunulmaması ve yargıya başvurulmaması hâlinde Genel Müdürlük tarafından verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda temyiz edilmesi mümkün olmayan kararı, CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -3-

4 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ p) Sözleşme: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmeyi, r) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü, s) Vatandaşı olduğu ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ülkeyi veya yabancının birden fazla vatandaşlığının bulunduğu durumlarda, vatandaşlığında olduğu ülkelerden her birini, ş) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişiyi, t) Vize: Türkiye'de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izni, u) Vize muafiyeti: Vize alma gerekliliğini kaldıran düzenlemeyi, ü) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, v) Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını, ifade eder." (Madde 3) Geri Gönderme Yasağı: "Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez." (Madde 4) Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış: "Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır." (Madde 5) C. AB İLE TÜRKİYE ARASINDA İMZALANAN GERİ KABUL ANLAŞMASI "Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında, Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen bir törenle imzalandı. Tören öncesinde, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu'nun İlk Toplantısı Dışişleri Bakanı, AB Bakanı, İçişleri Bakanı ve AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström ün katılımlarıyla gerçekleştirildi" (Kaynak Metin: "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AB Bakanı Sayın Egemen Bağış ve tüm AB ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilerinin de iştirak ettiği İmza töreninde tek bir tören ile iki etkinlik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi". (Kaynak Metin: 01 en.htm) CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -4-

5 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ M M a b DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ "AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının temel amacı, karşılıklılık temelinde, her iki taraf adına, yasa dışı yollarla diğer tarafa geçiş yapmış ya da diğer tarafın bölgesine yerleşmiş kişilerin hızlı ve düzenli geri kabul uygulamalarının oluşturulmasıdır. Anlaşma, doğrudan bir tarafın topraklarından diğer tarafın topraklarına yasa dışı yollarla girmiş ya da yerleşmiş hem AB üye ülkeleri ve Türkiye vatandaşlarının, hem de diğer kişilerin (üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız insanların) geri kabulüne ilişkin hükümler içermektedir. Her iki tarafın vatandaşlarının geri kabulüne ve vatansız kişiler ile Türkiye'nin karşılıklı geri kabul anlaşması imzalamış olduğu üçüncü ülkelerin vatandaşlarının geri kabulüne ilişkin anlaşma hükümleri AB ve Türkiye birbirlerine gerekli onay prosedürlerinin tamamlandığını bildirdikleri tarihten sonraki ikinci ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. Öte yandan, diğer üçüncü ülke vatandaşlarının geri kabulüne ilişkin hükümler ise anlaşma imzalandıktan ancak üç yıl sonra yürürlüğe girecektir. Anlaşma imzalandıktan sonra Avrupa Birliği Konseyine, Avrupa Parlamentosuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilecektir." (Kaynak Metin: IP en.htm) Bu bilgiler ışığında, yukarıda alıntılanan son gelişmeler doğrultusunda Türkiye hem üçüncü ülkelerden ülkeye gelen göçmenler/mülteciler hem de anlaşma sonrası AB'den geri kabul edilecek kişiler açısından entegrasyon politikasını geliştirmektedir. D. ULUSAL ENTEGRASYON POLİTİKASI Göçmen/mülteci entegrasyonu bağlamında Türkiye'de ulusal olarak uygulanan politika beş ana başlıkta özetlenebilir: I. Göçmenlerin/Mültecilerin Gurup Envanterinin Çıkartılması İlk adım göçmenlerin etnik köken, inanç, yaş, dil, kültür, meslek, eğitim durumu, medeni hal, çocuk sayısı, sağlık durumu, göç nedeni, suç kaydı geldikleri ülkelerin ekonomik ve siyasi durumu gibi başlıkları içeren profil taramasını yapmaktır. II. III. Hedeflerin belirlenmesi: İkinci adım, hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşılık verecek ilgili hedeflerin belirlenmesidir. Yerel işbirliği ağı ve bütünleyici projeler: Belirlenen hedeflere ulaşmak için, ilgili otoriteler (bakanlıklar) tarafından yerel kurumlardan oluşan işbirliği ağları/gurupları oluşturulur. Bu otoriteler (Birleşmiş Milletler, CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -5-

6 Avrupa Birliği, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılayı) işbirliği içerisinde birbirini bütünleyici projeler geliştirir. IV. Toplu Göç: Ani ve toplu bir göç durumunda, merkezi otorite (Devlet), belirli yerlerde mülteci/göçmen kampları tesis eder ve göçmenler/mülteciler bu kamplara yerleştirilir. Kamptaki kişilerin tüm temel ihtiyaçları (gıda, barınak, sağlık hizmetleri, eğitim, rehberlik vb.) kamp içerisinde karşılanır. Bu kamplara giriş-çıkış da güvenlik risklerine karşı kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilir. V. İlde Entegrasyon Yönetimi: Yerel düzeyde, Vali tarafından görevlendirilen bir Vali Yardımcısı göçmenler/mültecilere ilişkin işlemlerin yürütülmesinde iş birliğini ve görev dağılımını sağlamaktan sorumludur. Her üç ayda bir ilgili yerel kurumların temsilcileri bir araya gelirler ve Merkezi Otoriteye gönderilmek üzere rapor hazırlarlar. E. TÜRKİYE'NİN ENTEGRASYON DİNAMİKLERİ Türkiye'nin genel göç ve entegrasyon politikası diğer Avrupa ülkeleriyle aynı doğrultudadır. Bu benzerliğin temel sebebi Türkiye'nin Avrupa Birliğine aday ülke olması ve Birlik müktesebatını içselleştirme sürecinde olmasıdır. Bu gerçeklerin yanında, Türkiye'ye göç eden, sığınan ve yerleşen yabancı uyruklu insanların büyük çoğunluğu ya Kafkaslardaki Türki Cumhuriyetlerden ya da Orta Doğudaki ülkelerden geldiğini de vurgulamak gerekir. Bu özellikler de göçmen kişiler ile yerel halk arasında ortak birer paydayı teşkil etmektedir. Paralel Toplum: Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi aday ülke olan Türkiye'de de göçmen insan kitleleri tarafından toplum içinde paralel toplum oluşturma girişimleri kabul görmemektedir, çünkü bu tür oluşumlar orta ve uzun vadede toplumsal dışlanma ve huzursuzluk ortamına yol açabilir. Bu bağlamda, Türkiye'nin genel göç-entegrasyon politikası Avrupa Birliği müktesebatında belirtilen insan hakları, sosyal içerme, eş-varoluş ve farklılıkta birlik konularında temel ilkelere dayalıdır. Hoşgörü ve Birlikte Yaşama (eş-varoluş): Türk toplumu halen, 500 yıldan fazla süre dünyanın büyük çoğunluğuna hükmetmiş, bünyesinde 70'den fazla ırktan insan topluluklarını barındıran Osmanlı İmparatorluğunun kültür mirasını taşımaktadır. OsmanlI'nın bu başarısının arkasındaki en önemli unsurlar karşılıklı "hoşgörü" ve Türk-İslam toplumunda farklı inançsal ve ırksal azınlıkların birlikte uyum içinde yaşaması yani eş-varoluşu olgusudur CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -6-

7 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ M M a b DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ Bugün, aynı hoşgörü ve birlikte uyumlu yaşama olguları Türkiye'nin birçok şehrinde görülmektedir. Buna en iyi örneklerden biri ülkenin güneydoğusunda yer alan ve "hoşgörü kenti" olarak isimlendirilen Mardin ilidir. Üç Semai dine mensup Yahudi, Hristiyan, Süryani ve Müslümanlar hatta diğer inançlara mensup kişiler, inançları ya da etnik kökenlerinden kaynaklı herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan uyum içerisinde yaşamaktadırlar. İşte bu tarih boyunca süregelen kültürel yapı Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki entegrasyon politikalarının mihenk taşlarından biri olarak görülmektedir. Dil: Hedef kültürde konuşulan dili öğrenmenin entegrasyon sürecindeki en önemli ve en kolaylaştırıcı unsur olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Göçmenler açısından hedef dili öğrenmenin sunacağı bazı faydalar şunlardır: - Bilgiye ve topluma erişim - Kendini ifade edebilme - Hedef yaşam tarzının içselleştirme - Entegrasyon için ortak zemin oluşturma - Eğitim hakkından mahrum kalmama vb. Dil aynı zamanda ulusal kültürün temel bileşenlerinden birisidir. Yukarıda bahsedilenle aynı sebeplerden ötürü, yerleşik Türk toplumu ile sonradan gelen göçmenlerin/sığınmacıların ortak paydaları Türkçe dilinin öğrenilmesini de kolaylaştırmaktadır. Dil öğrenimindeki diğer bir kolaylaştırıcı yön ise Türkçe ile çevredeki dillerin ortak kelime haznesidir. Bu ortak kelime dağarcığı tarih boyunca bu topraklarda konuşulan birçok farklı dilin birbirleriyle etkileşimi sayesinde oluşmuştur. F. GÖÇMENLER/SIĞINMACILAR İÇİN POTANSİYEL YERLEŞİM YERİ OLARAK TÜRKİYE Tarih boyunca, Anadolu yarımadası çeşitli sebeplerle hareket eden insan toplulukları için her zaman önemli bir istikamet teşkil etmiştir: göçler, ticaret yolları, savaşlar. Örneğin, Çin'de başlayıp Avrupa'da sona eren tarihi İpek Yolu, İran ve Irak'tan Batı dünyasına petrol aktaran boru hatları ve Kuzeyden (Rusya) Güneye (Akdeniz) İstanbul ve Çanakkale Boğazları aracılığıyla inen deniz hatları hep Anadolu'dan geçmektedir. Elbette tarih boyunca gerçekleşmekte olan bu çeşitli insan hareketlerinin mantıklı sebepleri vardır. Aynı sebepler bugün Anadolu'ya gerçekleşen göç ve sığınma hareketleri için de geçerlidir. Anadolu'ya göç hareketlerini tetikleyen bazı özellikler şunlardır: CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -7-

8 a. Jeopolitik Konum ve Yapı: Anadolu yarımadası kuşkusuz dünyadaki en stratejik konumlardan biridir. Üç anakaranın birbirine en yakın olduğu noktada, Asya, Afrika ve Avrupa'nın ortasında yer alır. Bu inanılmaz kara parçası için uluslararası arenada daha güçlü olabilmek adına her zaman stratejik planlar yapılmıştır. Topraklarının çoğu bu yarımada üstünde yer alan Türkiye'nin Bulgaristan, Gürcistan ya da Suriye gibi birbirine hiç de benzemeyen çeşitli ülkelere sınırı vardır. Aynı zamanda Ortadoğu'da yer alan petrol kaynaklarına erişim için kilit konumdadır. Bu özellik de Türkiye'nin jeopolitik önemini ikiye katlamaktadır. Bütün bu nedenlerden ötürü, özellikle son yüzyılda Türkiye çevresindeki ülkelerden gelen kitle göç hareketlerinin hedef konumu haline gelmiştir. b. Doğu Dünyasından Avrupa'ya Köprü Türkiye'nin diğer bir jeopolitik özelliği de Orta Doğu ve Afrika ile Avrupa arasında bir köprü rolü olmasıdır. Avrupa'ya erişmek isteyen bir çok göçmen/sığınmacı en iyi ve kolay geçiş güzergahı olarak Türkiye'yi seçmektedir. Orta Doğu'daki sürekli savaş ortamı yerleşik toplulukları göç etmeye zorlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için hareket eden kitleler de "zengin ve güvenli" Avrupa topraklarına ulaşmak için Türkiye'den faydalanma yolunu seçmektedirler. Bazıları amacına ulaşırken, bazıları yakalanır ve sınır dışı edilir ya da bazıları batan bir teknede hayatlarını kaybeder. Bir kesim de ana yurtlarını terk ettikten sonra Türkiye'de kalmayı tercih etmektedir. c. Büyüyen Ekonomi: Bu konuda diğer ilgi çekici bir konu da bazı göçmenlerin Türkiye'yi bir geçiş güzergahından ziyade nihai hedef olarak seçmeleridir. Bunun sebeplerini tahmin etmek zor değildir: - Türkiye en yakın ve güvenli ülkedir - Ortadoğu'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'nin nüfus çoğunluğu Müslümandır - Hem coğrafi hem inançsal sebeplerle Türkiye'nin yerel kültürü göçmenlerin anavatanlarının kültürüne yakındır Bunların yanında, en önemli neden ise elbette ki Türkiye'nin büyüyen bir ekonomiye sahip olmasıdır. Son yıllarda Avrupa'nın 6. Büyük ekonomisi haline gelmiştir. Bu nedenle Türkiye, göçmenler için kendi inanç ve kültürlerini daha zor yaşayabilecekleri daha uzak ülkelere göç etmek yerine daha mantıklı bir seçenek teşkil eder. d. "DENİZLER" Sorunu: Coğrafi olarak Türkiye torakları iki yarımadadan meydana gelir: Anadolu ve Trakya. Bu iki yarımada Allah'ın bu topraklara verdiği olağanüstü iki armağanla birbirinden ayrılır: İstanbul ve Çanakkale Boğazları CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -8-

9 Bu durum da Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu sonucunu çıkarır: Kuzeyde Karadeniz, Güneyde Akdeniz ve Batıda Ege Denizi. Ayrıca İstanbul ve Çanakkale Boğazları aracılığıyla Karadeniz'i Ege ve Akdeniz'e bağlayan iç denizimiz Marmara Denizini de eklemek gerekir. Bu paha biçilmez madalyonun diğer yüzü ne yazık ki bu kadar parlak değildir çünkü ülke topraklarını çevreleyen bu denizler insan kaçakçılığı ve kaçak göçmenlik konusunda "denetimi güç" bir saha teşkil etmektedir. Ne yazık ki, Türkiye televizyonlarındaki haber bültenlerinde "tekne battı/kaçak mülteciler-göçmenler öldü" haberlerini görmek oldukça sıradan hale gelmiştir. e. Türkiye'deki Akrabalar: Türkiye'nin neden bir göç güzergahı ve hedefi olduğuna ilişkin sayılabilecek son sebep ise aslında yukarıda B bölümünde dile getirilmişti. Osmanlı İmparatorluğu çağı, Anadolu, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da birçok farklı etnik ve kültürel kökenden insan toplulukları arasında sosyal ve kültürel etkileşim meydana getirmiştir. Bu da doğal olarak, bugün farklı ülkeler/uluslar olan ama o dönem Osmanlı bünyesinde bulunan birçok insan topluluklarının imparatorluğun farklı bölgelerinde farklı birçok insan topluluklarıyla çeşitli akrabalık ilişkileri geliştirmesine yol açmıştır. Bu genetik ve kültürel bağlar Osmanlı döneminin sona erip Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla elbette ki birden bire kesilmemiş ya da sona ermemiştir. Bugün hala, Suriye, İran, Irak, İsrail, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Kırım gibi ülkelerdeki insanların Türkiye'de yaşayan akrabaları mevcuttur. Bu nedenle, anavatanlarından göç etmeye ilişkin bir zorunluluk durumu ortaya çıktığında bu insanların aklına gelen ilk seçeneğin Türkiye olması şaşırtıcı değildir. G. ENTEGRASYON SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÖNLERİ a. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Sistemi Türkiye'deki Sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemi çeşitli sosyal yardım ve içerme etkinliklerinde oldukça etkin şekilde işlemektedir. Örneğin, 2011 yılında, Türk vatandaşları Somali'de meydana gelen kuraklık ve kıtlık sebebiyle zor günler yaşayan insanlar için TL (yaklaşık $) bağışta bulunmuştur. Bu yaklaşım, ülkeye dışarıdan gelen "misafirler" için de geçerlidir. Ancak bu noktada vurgulanması gereken önemli bir husus da gelen göçmenlerin/sığınmacıların uyum ve entegrasyon sürecine gönüllü olmaları toplumda "huzursuzluk" algısı yaratmamaları gerekliliğidir. b. Hemşeri Dernekleri Türkiye'de dış göçün yanında iç göç de oldukça hareketlidir. Çoğunlukla göçün yönü kırsal olan Doğu bölgelerinden daha sanayileşmiş Batı illerine, özellikle İstanbul'a ve Kocaeli de dahil İstanbul'u çevreleyen illere doğrudur. Göç alan bu CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -9-

10 büyük şehirlerde aynı kaynak ilden/yöreden göç eden insanlar bir araya gelerek hemşeri dernekleri kurmaktadırlar. Kocaeli'den örnek vermek gerekirse, il genelinde 500'den fazla hemşeri derneği bulunmaktadır. Bunlardan bazıları sadece ülke içi değil dış göçle Kocaeli'ye yerleşen Gürcü, Azeri, Kırımlı (Tatar), Batı Trakyalı hemşerilerin dernekleridir. Bunlar alanda oldukça etkin çalışır, düzenli toplanır, yerel kültürlerini burada yaşatmak adına şenlikler-festivaller düzenler hatta ana yurtlarındaki soydaşlarının hakları için sosyal sorumluluk projeleri geliştirir ve gösteriler düzenlerler. Bu konuda verilebilecek bir örnek ise, Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneğidir. Bu dernek, yakın geçmişte işgal altında olan anavatanlarındaki soydaşlarına destek amacıyla, Tatar göçmenlerin yoğun yaşadığı diğer bir ilimiz olan Eskişehir'de düzenlenen ortak bir etkinliğe katılmıştır (http://www.kocaelikirim.org/news). Bu tür hemşeri derneklerinin ile dışardan gelen soydaşlarının entegrasyonunda etkin rol oynaması oldukça doğal bir süreçtir. uyum ve c. Kolaylaştırıcı Olarak Akrabalar Son olarak, nihai göç hedefi olan Türkiye'de yerleşik akrabalar da uyum ve entegrasyon süreçlerinde göçmen akrabaları için kolaylaştırıcı rol oynamaktadır. Bu hususta verilebilecek en iyi örnek ise ülkelerindeki savaş ortamından kaçarak akrabalarının bulunduğu Türkiye'nin güneydoğusundaki çeşitli illere sığınan mültecilerdir. H. KOCAELİ'DE MEVCUT DURUM Ulusal yasamaya ilişkin bütün uygulamalarda olduğu gibi, Kocaeli Valiliği ulusal entegrasyon politikasının Kocaeli özelinde uygulanması ve uyarlanmasından sorumlu en üst mercidir. Bu uygulama sürecinde Kocaeli Valiliği öncülüğünde görev alan çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları vardır. Bu kurum ve kuruluşlar arasında: Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İş-Kur İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve çeşitli sivil toplum örgütleri sayılabilir. Bu yerel işbirliği ağı ile NIM Projesi uluslararası ortaklığı çerçevesinde geliştirilen yeni entegrasyon yöntemleri fikirleri Kocaeli özelinde ulusal göç ve entegrasyon politikası doğrultusunda uygulanmış, örgün eğitimin yanında yaygın ve sargın öğrenim ile hedef kitle olarak belirlenen göçmenlerin Kocaeli sosyo-kültürel yapısına entegrasyon süreçlerine katkı sağlanmıştır. Yerel Koordinasyon Yukarıda bahsedildiği gibi, ulusal göç ve entegrasyon politikası yerel düzeyde Valilikler öncülüğünde oluşturulan yerel bir ortaklık tarafından yürütülmektedir. Bu çalışma ağının koordinasyonu Vali tarafından yetkilendirilen bir Vali Yardımcısı tarafından yürütülür CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -10-

11 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ Kocaeli'de oluşturulan ortaklığın göç ve entegrasyon konusundaki genel görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir. Yerel Çalışma Ağı - Kocaeli Valiliği: Valilik ildeki göçmenlerin entegrasyonu sürecinde en üst yetkili yasal otoritedir. - İl Göç İdaresi Müdürlüğü: Göçmen ve mültecilerle ilgili vatandaşlık, sınır dışı etme, çalışma izni verilmesi gibi yasal süreçlerin yürütülmesi. - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Hedef kitlenin genel altyapı hizmetleri ve şehir olanaklarına erişimi - Kocaeli Üniversitesi: Akademik çalışma ve danışmanlık desteği - İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Okul çağındaki göçmen çocuklara ilk ve orta öğretim olanaklarını sunulması. - İl Sağlık Müdürlüğü: Göçmenlerin sağlık taraması ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması. - Halk Eğitim Merkezleri: Türkiye'de çalışma izni olan göçmen vatandaşlar için gerekli mesleki eğitim olanaklarının sunulması - Rehberlik Araştırma Merkezleri: Özellikle kendi vatanlarındaki savaş ortamından kaçarak göç edenlere psikolojik destek verilmesi, ayrıca göçmen ailelerin çocuklarına göçün sancılı sürecinden olumsuz etkilenmemeleri için özel itina gösterilmesi - İl Emniyet Müdürlüğü: Entegrasyon sürecinde hem göçmenlerin hem de yerel halkın huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması - İl Jandarma Komutanlığı: Özellikle taşra bölgelerde yerleşik göçmenlerin güvenliğinin sağlanması - Kocaeli İş-Kur Müdürlüğü: Çalışma izni olan göçmenlere mesleki niteliklerine uygun istihdam olanaklarına erişim konusunda arabuluculuk yapılması - İl Müftülüğü: Müslüman olsun veya olmasın göçmenlerin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için uygun ortamların ve olanakların oluşturulması - Sivil Toplum Örgütleri: Hemşeri Dernekleri olarak faaliyet gösteren STK faaliyetleri ile aracılığıyla göçle ilgili yerel uygulama ve politikaların ayrıca bunların yarattığı etkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi. İ. SONUÇ Sonuç olarak, Türkiye'nin göç ve entegrasyon politikasını geliştirdiği ve Valiliklerin bu politikanın yerel ve bölgesel düzeyde uygulanmasında ana aktörler olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, Kocaeli Valiliği de Kocaeli'ye yerleşen göçmen ve sığınmacıların topluma ve sosyal-kültürel yaşantıya bütünleşebilmeleri için yerelde yetkili en üst mercidir ve ulusal olarak belirlenen entegrasyon politikasını yerelde oluşturulan ortaklık ve işbirliği ağı aracılığıyla uygulamaya koymaktadır CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -11-

12 NIM Projesinin sona erdiği şu durumda, projenin hedef kitlesi olan göçmen aileler önceleri şehrin dış sınırlarına yerleşmiş olsalar da, süreç içerisinde söz konusu mahallelerdeki göçmen sayısının azalmış olması NIM projesinin hedefine ulaştığını göstermektedir. Bu kişiler, vatandaşlık alma, istihdam edilme, farklı ve daha az izole toplumlara yerleşme gibi çeşitli sebeplerle ilk yerleştirildikleri mahallelerden ayrılmışlardır. NIM Projesinin yereldeki uygulayıcısı olarak, Kocaeli Valiliğinin oluşturduğu entegrasyon metodu 3 temel direk üzerine oturtulabilir: 1. Göçmen ve sığınmacılara yönelik yaygın ve sargın öğrenim ve sosyal içerme etkinlikleri gerçekleştirilmesi 2. Entegrasyonda pay sahibi çeşitli yerel kamu kurumu ve STK'ların süreçteki etkinliklerinin artırılarak göçmenlerin toplumsal hayata bütünleşmelerinin kolaylaştırılması 3. Geliştirilen yöntemlerin ulusal entegrasyon politikasıyla uyumlu ve aynı doğrultuda olması Mevcut durumda Kocaeli'de kenar bölgelere yerleşmiş olan Çeçen göçmenler entegrasyon politikasının temel hedef kitlesidir ancak entegrasyon politikasının ve yöntemlerinin sürdürülebilir kılınması için hedef kitle genişletilmiştir: Kocaeli'ye göç eden, yaşayan, çalışan ya da eğitim gören yabancılar entegrasyon politikası hedef kitlesi olarak belirlenmiştir. Şu ana kadar anlatılan "ulusal entegrasyon politikası" çerçevesinde, Kocaeli Valiliği NIM projesi gibi göç ve entegrasyon alanında yürütülen bütünleyici projelerin (İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan YUVA-Yabancı Uyruklu Vatandaşların Adaptasyonu Projesi, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tamamlanan KOGET- Kocaeli'ye İç Göç ve Entegrasyon Projesi ve SGK İl Müdürlüğü tarafından yürütülen BUSSINESS VVOMEN- Girişimci Kadınlar) çıktılarını aynı potada birleştirerek bütüncül ve sürdürülebilir bir göçmen entegrasyonu yöntemi oluşturmayı hedeflemektedir CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -12-

13 T.R. GOVERNORSHIP OF KOCAELİ EU PROJECTS COORDINATION CENTRE NEW INTEGRATION METHODS IN MIGRATION (NIM) PROJECT NIM ntegration ethods 2012-l-CH l-g RU REPORT ON THE TURKISH INTEGRATION METHODS AND POLICY AS REGARDS TO THE IMMIGRANTS AND REFUGEES CH 1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

14 T.R. GOVERNORSHIP OF KOCAELİ EU PROJECTS COORDINATION CENTRE A. INTRODUCTION The Turkish integration policy for immigrants is determined and ruled by the Legislative Power of Turkish Republic. This policy is based on The Law no 6458 "Law on Foreigners and International Protection" (http://www.goc.gov.tr/files/files/eng minikanun 5 son(2).pdf) adapted on Because of the unitary structure of our country, the policies are de facto throughout the country. The Ministry of the Interior is the head authority as regards to the immigration and integration of immigrants/refugees. This paper summarises the integration policies and practices; a. on the national base; b. on the regional/local base; c. the current situation in Kocaeli where the NIM (New Integration Methods) project is being implemented on the provincial base. Under the framework of NIM (New Integration Methods) project, a report was prepared on the need analysis of the immigrants/refugees who settled in Kocaeli after leaving their homelands for various reasons. This paper is the elaboration of the mentioned report after maintaining administrative, social and political research on; a. The general integration policy of Turkish Republic as regards to the immigrants and refugees b. The implementation of the general policy in local/provincial base B. THE LEGAL BASIS OF THE NATIONAL ITNEGRATION POLICY The Grand National Assembly of Turkey adopted the "Law on Foreigners and International Protection" (http://www.refworld.org/pdfid/5167fbb20.pdf) on This law is the main legal provision of the general integration policy of Turkey. The purpose of this law is: "to determine the procedures and principles with regard to the foreigners' entry into, stay in and exit from Turkey and with regard to the scope and implementation of protection to be provided to persons who apply for protection in Turkey; and to determine the establishment, duty, authority and responsibilities of the Directorate General of Migration Management under the Ministry of Interior." (Article 1) The scope is: CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

15 T. R. GOVERNORSHIP OF KOCAELİ EU PROJECTS COORDINATION CENTRE "The provisions of this Law apply to operations and proceedings related to foreigners; international protection to be provided for individual protection applications lodged at borders, border gates or within Turkey; emergency and temporary protection to be provided to foreigners who cannot return to the country which they have been forced to leave and have come to Turkey in masses; and the establishment, duty, authority and responsibilities of the Directorate General of Migration Management". (Article 2) The main definitions explained in the law are: "Family members: The spouse, minor child and dependent adult child of the applicant or the beneficiary of international protection, European countries: Member States of the Council of Europe and other countries to be determined by the Council of Ministers, Minister: The Minister of Interior, Unofficial Translation Ministry: The Ministry of Interior, Applicant: A person who has lodged an international protection application and for whom a final decision has not yet been taken, Child: A person, who has not yet reached the age of eighteen and who has not yet attained majority, Sponsor: A Turkish citizen or a foreigner legally residing in Turkey, who bears the expenses of foreigners coming to Turkey for the purpose of family unity and who is shown as basis fo r application for residence permit by the applicant, General Director: General Director of Migration Management, Directorate General: The Directorate General of Migration Management, Controls on entry and exit: Control procedures at border gates, Migration: Regular migration denoting foreigners' legal entry into, stay in and exit from Turkey as well as irregular migration denoting foreigners' illegal entry into, stay in, exit from and employment without permission in Turkey, and international protection, Residence address: The location in Turkey as recorded under the address registration system, Residence permit: The permit issued for the purpose of residing in Turkey, Consulate: Consulate Generals, Consulates or Consular Sections of Embassies of the Republic of Turkey, Person with special needs: Among the applicants and persons benefiting from international protection, persons who are; an unaccompanied child, disabled, elderly, pregnant, a single mother or father with a child, persons who have been subjected to torture, sexual assault or other serious psychological, physical or sexual violence, Unaccompanied child: As long as he or she is not taken under the effective care of a responsible person, a child who arrives on the territory of Turkey unaccompanied by an adult legally or customarily responsible for him or her, or is left unaccompanied after entering the territory of Turkey, Travel document: Document which substitutes for a passport, CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

16 Border gate: Border crossing point identified through a Council of Ministers Decision for entry into and exit from Turkey, Final decision: With regard to decisions taken concerning the application of the applicant or the status of the beneficiary of international protection; the decision taken by the Directorate General in case no administrative or judicial appeal has been lodged, or the decision which is no longer subject to a remedy after an appeal to judiciary has been lodged, Convention: The Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, International protection: Refugee status, conditional refugee status or subsidiary protection status, Country of nationality: The country of nationality of the foreigner or in case the foreigner possesses more than one nationality, each country of nationality, Stateless person: A person who has no citizenship bond with any state and who is considered a foreigner, Visa: The permission which authorizes stay in Turkey for up to ninety days, or transit through Turkey, Unofficial Translation Visa exemption: The regulation waiving the requirement for a visa, Foreigner: A person who has no citizenship bond with the State of Republic of Turkey, Foreigner identification number: Identification number issued to foreigners pursuant to Population Registration Law No o f25/4/2006." (Article 3) Non-refoulement: "No one who fall under the scope of this Law shall be returned to a place where he or she may be subject to torture, inhuman or degrading punishment or treatment, or where his or her life or freedom may be under threat on account of his or her race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion." (Article 4) Entry into and Exit from Turkey: "Entry into and exit from Turkey shall be conducted through border gates with valid passports or passport substitute documents." (Article 5) C. READMISSION AGREEMENT BETWEEN EU AND TURKEY "The readmission agreement between EU and Turkey was signed on EU Commissioner for Home Affairs Cecilia Malmström, in visit in Ankara at the invitation of the Turkish authorities, signed, with the Turkish Minister of Interior Muammer Güler, the EU- Turkey readmission agreement, and initiated, jointly with the Turkish Minister of Foreign Affairs Ahmet Davutoğlu, the EU-Turkey Visa liberalization dialogue. The two events took place in a combined and parallel manner within the framework of a single ceremony, to which participated also the Prime Minister of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, the Turkish Minister for European Affairs, Egemen Bağiş, and the Ambassadors of CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. H D f l Lifelong I Learning Wttm Programme - 16-

17 all the EU Member States represented in Turkey". (Reference: 01 en.htm) "The main objective of the EU-Turkey readmission agreement is to establish, on the basis of reciprocity, procedures for the rapid and orderly readmission, by each side, of the persons having entered or are residing on the territory of the other side in an irregular manner. The agreement includes provisions related both to the readmission of the nationals of the EU Member States and Turkey, and to the readmission of any other persons (including the third country nationals and the stateless persons) that entered into, or stayed on, the territory of either sides directly arriving from the territory of the other side. The provisions of the agreement related to the readmission of the nationals of the two sides, and those related to the readmission of the stateless persons and nationals from third countries with which Turkey has concluded bilateral treaties or arrangements on readmission, will enter into force on the first day of the second month following the date on which the EU and Turkey will notify each other that their respective ratification procedures have been completed. The provisions related to the readmission of any other third country nationals, instead, will enter into force only three years later. The agreement will now be sent to the Council of the European Union, to the European Parliament, and to the Turkish Grand National Assembly for ratification." (Reference: IP en.htm) With this perspective in accordance with the recent developments mentioned above, Turkey is elaborating its integration policy as regards to the immigrants both coming from third countries directly to the country and also the ones that will be readmitted after the Agreement. D. NATIONAL INTEGRATION POLICY The national policy for integration of the immigrants/refugees can be summarised under five main titles: I. Taking the "Group Inventory" of Immigrants/Refugees: The first step is to build up the profiles of the immigrants/refugees as regards to; ethnicity, religion, age, language, culture, profession, educational status, marital status, number of children, health condition, reason of migration, criminal record and economical and political situation of the country they come from CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

18 II. III. IV. Setting the "Goals": Then, the next step is to set relevant goals that would meet the needs of the Immigrants/refugees. Local Consortiums and Collaborative Projects: To achieve the set goals, local consortiums are established by the related ministries. These authorities (United Nations, European Union, Disaster and Emergency Management Presldency-AFAD, Turkish Red Crescent etc.) develop complementary projects in cooperation with each other. Mass Migration: In cases of sudden and mass migration, the Central Authority (the State) establishes refugee camps In specific places and the refugees are settled In these camps. All kinds of needs of the refugees are met Inside the camp (food, shelter, health care, education, counselling etc.) The entrance and exit to/from these camps are controlled by the Police against any kinds of security risks. V. Provincial Integration Administration: In the local/provincial base, a deputy governor Is appointed by the Governor to coordinate the local cooperation and distribution of tasks In dealing with the Immigrants/refugees. Every 3 months the representatives of the related local Institutions meet and prepare a report to be sent to the Central Authority. E. INTEGRATION DYNAMICS IN TURKEY The general Integration policy of Turkish Republic Is mainly similar to the states In Europe. The main reason for this Is that Turkey Is a candidate State to the EU and Is In the process of internalization of the EU Acquis. Beside these facts, the Immigrants/refugees who settled In Turkey mostly come from either The Turkic States In Caucasia or from the States In the Middle East. These features create a common denominator between the immigrants/refugees and the local residents In Turkey. Parallel-Societies: As in all of the EU countries, the "parallel society" attempts by the Immigrants is not accepted In Turkey as well, because It may create, In the mid or long term, social exclusion and unease within the society. The general Integration approach of Turkey approach Is based on the general principles Indoctrinated by the EU Acquis about the human rights, social inclusion, co-existence and unity In diversity. Tolerance and Co-existence: Turkish Society still carries the traces of the Ottoman Empire that ruled most of the world more than 500 years and contained more than 70 different nationals within the scope of the CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. H D f l Lifelong I Learning Wttm Programme - 18-

19 Empire. One of the key points of this was the mutual "tolerance" and another one was the "co-existence" of the minorities (both ethnical and religion) inside the Turkish society. Today, the same tolerance and co-existence of minorities can be seen in many cities of Turkey. A good example for this is Mardin (a province of Turkey in the South-eastern part) which is called as "the city of indulgence". People from three divine religions, Judaism, Christianity, Assyrian and Islam, can live all together without any restrictions and exclusions caused because of their ethnical and faith origin. This historical perspective stands as another milestone in the general integration policies in Turkish Republic. Language: It is incontestable that learning the local language is may be the most prominent and facilitative dynamic in the process of integration. Some of its core feature can be sorted as; - Accessing to knowledge and community - Expressing oneself - Internalizing the "target" life style - Establishing common space for integration - Not forfeiting the right for education etc. Language is also one of the main elements of a national culture. As for the same reason mentioned above, the common cultural denominators between Turkish residents and the new comers facilitate the language learning after migration. Another facilitator in language learning is the common vocabulary between Turkish and other surrounding languages. This common vocabulary has been caused by the social interactions among different languages during the history. F. TURKEY AS THE POTENTIAL IMMIGRATION/REFUGEE RESIDENCE Throughout the history, The Anatolian Peninsula has always been an important destination and route for the movements of people for different reasons; migration, trade roads, wars etc. For example the historical Silk Road, starting from China and ending in Europe, the petroleum pipelines from Iran, Iraq and Syria to the Western World and the sea-lanes from the North (Russia) to the South (Mediterranean) through the Bosporus are all cross over Anatolia. Of course there are some rational reasons for these different kinds of movements throughout the history. And the same reasons are still valid today as regards to the immigration and refugee movements of people CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

20 a. Geo-politic position and structure: The Anatolian Peninsula is definitely one of the most strategic places on earth. It stands in the meeting point of three main continents; Africa, Asia and Europe. There has always been some strategic plans on this incredible peninsula to be more powerful on the international arena. Turkey has border to a large scale of countries which are really not like each other, such as Iran and Bulgaria or Georgia and Syria. It is also the key point to reach the petroleum sources in the Middle East. This feature doubles the geo-politic importance of Turkey. For all these reasons Turkey is a destination of mass migration from the neighbour countries particularly in the last century. b. Bridge from East to Europe Another geographic situation is the "bridge" role between the Middle East or Africa and Europe. Most of the Immigrants, who want to reach Europe, choose Turkey as the best and easiest transit road. The continuous war atmosphere in the Middle East forces the residents to leave their home. They try to make use of Turkey in reaching the "rich and safe" Europe. Some can achieve this, some may be caught and deported, and some may die in a sunken ship. But some of them stay in Turkey after leaving their homeland. c. Growing Economy: Another interesting point here is that, some immigrants set Turkey as their final destination. The reasons for this are not hard to guess: - Turkey is the closest safe place - The population is Muslim (like many other states in the Middle East) - Therefore the culture is relatively closer to the immigrants' own culture However, the far most important reason is the economic growth in Turkey. It has become the 6th biggest economy of Europe. So, it seems a more reasonable option instead of moving further, to a place where you won't be able to live your culture and religion. d. The "SEA" Problem: Geographically Turkey consists of two main Peninsulas; Anatolia and Thrace. The two parts is separated by the two splendid gifts of God to us: The Bosporus in İstanbul and the Dardanelles in Çanakkale (former Troy). This means that Turkey is a country which is surrounded on three sides by the sea: The Black Sea in North, the Mediterranean Sea in the South and the Aegean Sea in the West. Also we can add the Marmara Sea which connects the Black Sea to the Aegean and then to the Mediterranean Sea through the Bosporus and the Dardanelles. However, the other side of this "precious" medallion is not pleasant, because the Seas surrounding the country create a "hard-to-control" area for the illegal human trafficking. It is CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. H D f l Lifelong I Learning Wttm Programme

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ Flora elemanları ve kara avcılığı kanunu kapsamında olmayan fauna elemanları ile ilgili Türkiye de bilimsel araştırma yapmak isteyen yabancı

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

Bursa da İkamet Eden. Yabancılarla. Yapılan Toplantı. 10 Mart 2014

Bursa da İkamet Eden. Yabancılarla. Yapılan Toplantı. 10 Mart 2014 Bursa da İkamet Eden Yabancılarla Yapılan Toplantı 10 Mart 2014 Bursa Toplantısı Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) Türkiye de; karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, bilimsel incelemeler,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

MENTOR - Mentoring between teachers in secondary and high schools PROTOKOL

MENTOR - Mentoring between teachers in secondary and high schools PROTOKOL PROTOKOL MENTOR - Ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler arasında danışman öğretmenlik modeli Proje and sözleşme numarası - 2014-1-PL01-KA200-003335 This project has been funded with the support

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

İL GÖÇ İDARESI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKILAT ŞEMASI AŞAĞIDAKI ŞEKILDEDIR;

İL GÖÇ İDARESI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKILAT ŞEMASI AŞAĞIDAKI ŞEKILDEDIR; İL GÖÇ İDARESI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKILAT ŞEMASI AŞAĞIDAKI ŞEKILDEDIR; İl Göç İdaresi Müdürü Araştırma İstatistik ve Projeler Grup Başkanlığı Uluslararası Koruma Grup Başkanlığı Yabancılar Grup Başkanlığı Yönetim

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü 1 Aşağıdaki form Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik,

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Türkiye yi Anlama Kılavuzu

Türkiye yi Anlama Kılavuzu Türkiye yi Anlama Kılavuzu Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bl. / Y. Lis Prog. http://mis.bilgi.edu.tr hnalcaoglu@bilgi.edu.tr 1 Research Design Life Trends

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler AMAÇ Avrupa nın karşı karşıya olduğu sosyoekonomik problemlere yönelik ortak çözüm yolları

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİ GÖÇ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI KORUMADA TEMEL PRENSİPLER SELÇUK ŞATANA İL GÖÇ UZMANI UYUM VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

TÜRKİYE DE YENİ GÖÇ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI KORUMADA TEMEL PRENSİPLER SELÇUK ŞATANA İL GÖÇ UZMANI UYUM VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI TÜRKİYE DE YENİ GÖÇ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI KORUMADA TEMEL PRENSİPLER SELÇUK ŞATANA İL GÖÇ UZMANI UYUM VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI GÖÇ VE TÜRKİYE Türkiye bulunduğu coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle,

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı