Nas l Bir Profesyonel Ordu: TSK Hakk nda Yeni Bir Tart flma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nas l Bir Profesyonel Ordu: TSK Hakk nda Yeni Bir Tart flma"

Transkript

1 Nas l Bir Profesyonel Ordu: TSK Hakk nda Yeni Bir Tart flma Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ* Son günlerde zorunlu askerlik sisteminin kaldırılarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) nin profesyonel orduya dönüştürülmesi tartışmalarının yaşandığını görüyoruz. Ancak TSK ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yapılan çalışmalar zorunlu askerliğin kaldırılmasını öngörmeyen ve tam profesyonelleşmeyi hedeflemeyen projelerdir. Her konuda olduğu gibi Türkiye de TSK nın profesyonelleşmesi tartışmaları da uzmanlık ve bilimsellik konusu olmaktan çıkarılarak, ideolojik/politik tartışma konusu yapılarak dejenere edilmektedir. Oysa, TSK nın yapısı ile ilgili tartışmalar her şeyden önce ülkemizin güvenliği, yurttaşlarımızın (senin, benim, anne ve babalarımızın, çocuklarımızın, ailelerimizin) can ve mal güvenliği yanında haysiyetinin, gururunun savunulması ile ilgilidir. Böyle hayati öneme sahip bir konunun günlük tartışmalara heba edilmemesi lazımdır. Profesyonel ordu tartışmalarının başlatılmasında temel etmen PKK terörü ile sürdürülen mücadelede TSK nın yetersiz kaldığı iddiasıdır. Bu iddianın aslında çürük bir iddia olduğu ve TSK nın 1999 da PKK yı nasıl askeri olarak yendiği ortadadır. 1 Ancak konu ile ilgili/bilgili olmayan iyi niyetli veya kötü niyetli çevreler için PKK ile mücadele edecek bir profesyonel TSK fikri akla yakın gelmektedir. Oysa, profesyonel ordu projesi çok boyutlu, basite alınmayacak, çok farklı sonuçlar doğurabilecek bir projedir. Bugün bazı çevreler tarafından sunulduğu ve hedeflendiği şekli ile profesyonel ordu projesi bir güvenlik projesi değil, devletin niteliği ile ilgili bir siyasi projedir. Bugün Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı nın gündeminde olan tam profesyonel ordu projesi olmamasına rağmen, tartışmalara ışık tutmak amacı ile tam profesyonel ordu projesinin faydaları ve mahzurları kapsamlı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu kısa çalışmada TSK nın profesyonelleşmesi konusuna sadece bir giriş yapılacak, bundan sonraki tartışmalar için çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Milli Ordudan Profesyonel Orduya Milli devletlerin kurulması sürecinde zorunlu askerliğe dayalı milli orduların kurulduğu görülmektedir. Milli ordular, sadece monarşa bağlı ve ücretli orduların yerine milletin çıkarlarını, bütün grup ve sınıfların çıkarlarının üzerinde tutmak ve savunmak iddiası ile kurulmuştur. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl boyunca zorunlu askerliğe dayalı milli ordu modeli hakim ordu modeli olmuştur. Batı dünyasında zorunlu askerlik modeline geçildikten sonra dahi uzun süre subaylık sınıfı aristokratların denetiminde kalmıştır. Ancak 20. yüzyılın son döneminde gerek silah teknolo- * 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı 1 Bu konuda kapsamlı bilgi için bkz. Ümit Özdağ, Türk Ordusunun PKK Operasyonları, Pegasus Yayınları 2006; Ümit Özdağ, Türk Ordusunun Kuzey Irak Operasyonları, Pegasus Yayınları İstanbul 2008; Ümit Özdağ, Türk Ordusu PKK yı Nasıl Yendi, Türkiye PKK ya Nasıl Teslim Oluyor?, Kripto Yayınları, Ankara Ağustos 10 Sayı: YÜZYIL [9]

2 Prof. Dr. Ümit Özda jilerinde kaydedilen ilerlemenin ordudaki profesyonel asker sayısının artmasını zorlaması gerek ise toplumların değişik siyasal, tarihsel ve kültürel gelenekleri bazı ülkelerin ordularını tam profesyonellerden oluşturmalarına yol açmıştır. Ancak tam profesyonel ordu uygulaması sanıldığı kadar yaygın değildir. Tam profesyonel ordu uygulamasına dünyada ancak 28 ülke geçmiştir. Bunlar arasında ABD, Pakistan, İngiltere, Fransa, Kanada, Polonya, Çin, Hollanda, İspanya ve İtalya göze çarpmaktadır. Ayrıca, Arjantin, Barbados, Bosna Hersek, Bulgaristan, Şili, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Lüksemburg, Makedonya, Karadağ, Nepal, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, İsveç, Uruguay da diğer profesyonel ordu sahibi ülkelerdir. Bu ülkelerin profesyonel ordu tercihini yapmış olmalarının değişik nedenleri vardır. Örneğin ABD, Vietnam Savaşı sırasında gerçekleşen protestolar ve gençlerin orduya katılmamak için direnmesi üzerine profesyonel orduya geçmiştir. Kanada gibi milli güvenlik endişelerinin nerede ise yok olduğu bir ülkede profesyonel ordu iyi bir tercihtir. Diğer ülkelerin de kendi tarih ve güvenlik sorunlarından kaynaklanan profesyonel ordu gerekçeleri vardır. Ancak dünyanın dördüncü büyük ekonomisini oluşturan Almanya da, ekonomik olarak kaldırılabilecek bir yük oluşturmasına rağmen, profesyonel ordu kurulmamıştır. Rusya da zorunlu askerlikte direnmektedir. Özetle, tam profesyonel ordu 21. yüzyılda da bir zorunluluk değil, değişik ve her ülkenin kendi özgün nedenlerine dayanan bir siyasal tercihtir. Türk Silahlı Kuvvetleri nin profesyonelleştirilmesi tartışmalarının başladığı bir ortamda bu tartışmaların sağlıklı bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak için Türk Ordusu nu ve işlevini değişik açılardan tanımlamak gerekmektedir. Ordu-Millet=Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarihin Çin Ordusu ile birlikte bilinen ve varlığını kesintisiz sürdüren iki ordusundan birisidir. TSK nın belkemiğini oluşturan Kara Kuvvetlerinin kurucusu Hun İmparatoru Mete dir ve kuruluş tarihi M.Ö. 212 dir. Tarih boyunca Dünya Adası veya Eski Dünya diye de anılan 85 milyon kilometrekarelik Afro-Avrasya kıtasının 55 milyon kilometrekaresi üzerinde gücünü yansıtan bu ordu değişik imparatorluk ordularını oluşturduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması ile Türk Silahlı Kuvvetleri adını almıştır. [10] 21. YÜZYIL Ağustos 10 Sayı: 20

3 Nas l Bir Profesyonel Ordu: TSK Hakk nda Yeni Bir Tart flma Tarihsel olarak kökenleri 2200 sene öncesine giden bir ordu, ordu-millet diye de anılır. Çünkü, bu ordunun Afro-Avrasya üzerinde 2200 sene süren hareketi örneğin Büyük İskender in ordusunun, Cengiz Han ın veya Napoleon un ordusunun hareketi gibi çıplak bir ordu hareketi olmamıştır. Türk Ordusu bu coğrafya üzerinde bir ordu düzeni ile hareket eden millet ile birlikte hareket etmiştir. Ordu ilerlerken millet ilerlemiş, ordu gerilerken, millet de geri çekilmiştir. Atilla yı ve Alparslan ı milyonlar izlemiştir. Atilla nın mirası Macaristan, Alparslan ın mirası Türkiye Cumhuriyeti dir. Özetle, ordu millet söylemi tesadüfen bulunmuş hamasi bir nakarat değil, tarihin sonucudur. Tabii ki milletin ordu ile iç içe geçmesi ve milletin ordulaşması bazen Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Sencer in kendi tebaası olan Türkmenlerle çatışarak esir alınması sonucunu doğurmuş, benzer bir akıbete uğramak istemeyen Osmanlı Hanedanı, milletten kopuk bir güç olarak Yeniçeri Ocağı nı oluşturmuştur. Ancak Yeniçeri Ocağı nın varlığı da Türk tarihinde ordunun milli niteliğini ortadan kaldırmamıştır. 19. yüzyılda zorunlu askerliğin uygulanmaya başlaması ile ordu-millet düşüncesi tekrar canlanmıştır ve 21. yüzyıla taşınmıştır. Bir Halk Ordusu Olarak TSK Profesyonel ordu uygulamas san ld kadar yayg n de ildir. TSK, bir sınıfın veya herhangi bir zümrenin ordusu değildir. TSK, bir halk ordusudur ve Türk Ordusu nun sadakati bir partiye, sınıfa, zümreye değil, Türk miletinedir. Türk Ordusu, milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti nin milli ordusudur. Zorunlu askerlik çerçevesinde TSK yı oluşturan bütün kadrolar Türk halkının bütün sosyal grup ve coğrafyalarından sadece yetenekleri göz önüne alınarak seçilirler. Sadece askerlik görevini yapmak üzere kısa bir süre için silah altına alınan Türk yurttaşları değil, askerliği bir meslek olarak seçen, uzman erbaş, astsubay ve subaylar da Türk halkının bütün sosyal grup ve coğrafyalarından sadece yetenekleri göz önüne alınarak seçilirler. Bu anlamda TSK, Türk halkının bir yansımasıdır. TSK nın bütün üstünlükleri mensup olduğu milletin ve tarihin üstünlükleridir. Halk neyse ordu da odur. Türk Ordusuna mensup olduğu milletin sahip olmadığı özellikleri atfetmek veya beklemek ne kadar yanlış ise bu milletin sahip olmadığı özellikleri beklemek veya atfetmek de haksızlıktır. Ancak TSK, Türk milletinin sahip olduğu üstünlükleri sistemli bir çalışma ile geliştirmeyi hedefler. TSK nın bütün zaafları mensup olduğu milletin ve tarihin zaaflarıdır. TSK, bu zaafları sistemli şekilde azaltmayı hedefler. Özetle, TSK, gökten inmeyen bu milletin tarihinin, coğrafyasının, kültürünün ürünü olan bir halk ordusudur. Bir Milli Bütünleşme Aracı Olarak TSK TSK nın hala ülkemizdeki en önemli milli bütünleşme araçlarından birisi olduğu unutulmamalıdır. Türkiye nin dört bir yanından gelen gençler TSK nın çatısı altında sadece silah kullanmayı değil, millet olma ve bağımsızlığı korumanın somut örneğini görmekte, hissetmekte ve yaşamaktadır. TSK çatısı altında gençler birbirlerini tanımakta, ilk kez Kayserili, Edirneli, Samsunlu, Hakkarili veya Alevi/Sünni, Zaza, Kürt, Laz, Çepni, Kuman, Türkmen olmanın ötesinde Türk askeri olmanın bilincini yaşamaktadırlar. Manaları ortak olan insan gruplarının millet olduğu düşünülür ise TSK bu anlamda çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Sonuç olarak zorunlu askerliğin kaldırılması TSK nın tam profesyonel bir ordu olması Atatürk Cumhuriyeti nin tasfiye edilmesi, milletleşme sürecinin durması ve 2. Cumhuriyetin kurulmasıdır. Ağustos 10 Sayı: YÜZYIL [11]

4 Prof. Dr. Ümit Özda Sosyal Bütünleşme Aracı Olarak TSK Türkiye de hala şehrinden, kasabasından bazı durumlarda köyünden çıkmamış insanlar vardır. Bu insanların erkek olanları ilk kez askere giderken doğum yerini terk etmekte, ülkesini görmekte ve tanımaktadır. Gençler askerlik sürecinde, hayatlarının daha başında değişik illerden gelen kendi yaşından insanlarla tanışmakta, dostluklar kurmaktadır. Askerlik bütün gençleri, yatakhanede, yemekhanede, eğitimde ve bazen de çatışmada bir araya getirmek, onların birbirlerini tanımasını, ön yargılarını kısmen de olsa aşmasını, uzun süren dostluklar kurmasının temelini atmaktadır. Zorunlu askerlik kurumu bu şekilde bir başka kurumda atılamayacak ölçüde geniş bir sosyal bütünleşme sürecinin zemini olmaktadır. Yurttaşlık Bilincinin Geliştirilmesinin Aracı Olarak TSK TSK bünyesinde zorunlu askerlik görevini yerine getiren askerler vatani hizmetlerini yerine getirirken sadece silah eğitimi değil aynı zamanda yurttaşlık bilincini geliştirici bir eğitim de alırlar. Çoğu genç erkek için askerlik ilk kez aileden ayrılma, tek başına kalma, bağımsız karar verme ve hayata hazırlık için önemli bir dönemdir. Zorunlu askerlik uygulaması Türk kültürünün de bir parçasıdır. Türk gençleri için askere gitmek büyük bir şeref ve sevinç kaynağıdır. Gençler toplumsal boyut kazanan şenliklerle askere yollanırlar. Askere gitmek vatan hizmeti diye anılmaktadır. Ordu, peygamber ocağı dır. Bu kültürel özellik bir başka millette yoktur. Özetle, TSK da uygulanan zorunlu askerlik görevinin yerine getirilmesi Türkiye nin güvenliğini sağlamanın yanında yukarıda sayılan faydaları da sağlamaktadır. Bu noktada TSK da tam profesyonel ordu uygulamasına geçilmesinin oluşturacağı olası mahzurlar üzerinde durulacaktır. Profesyonel Ordu Uygulamasının Sakıncaları TSK nın zorunlu askerliğin kaldırılarak tam profesyonel bir ordu haline getirilmesi, Türk tarihinin akışına, Türk siyasi kültürüne, Türk kültürüne, Türkiye nin güvenliğine aykırıdır. Tamamen profesyonel bir ordu özü itibarı ile bir lejyoner ordusudur. İlk bakışta profesyonel ordu mantıklı ve cazip görünse de son analizde profesyonel ordunun oluşturduğu birçok sakınca vardır. Profesyonel ordu, paralı ordudur. Profesyonel bir TSK, Türk halkına yabancılaşacaktır. Oysa halk ordusu olan TSK da her aileden bir fert bulunmaktadır. Bu durum ordu ile millet arasında bir duygudaşlık ve dayanışma yaratmaktadır. Tamamen profesyonel bir ordu olan Amerikan Ordusu ile Amerikan halkı arasındaki duygusal bağ her ne kadar Hollywood filmleri ile ayakta tutulmaya çalışılsa da eskisi gibi güçlü değildir. Aynı şeyin Türk Ordusu nun başına gelmesine izin verilmemelidir. [12] 21. YÜZYIL Ağustos 10 Sayı: 20

5 Nas l Bir Profesyonel Ordu: TSK Hakk nda Yeni Bir Tart flma Profesyonel ordu orta ve uzun vadede partiler, gruplar ve cemaatler tarafından hedef alınabilir. Hemşehricilikler ön plana çıkabilir. TSK nın bir partinin, grubun veya cemaatin etkisi altına girmesi, millet ordusu olmaktan çıkıp parti ordusu haline gelmesi sonucunu doğuracaktır. Öte yandan profesyonel asker olan subay ve astsubayın görevi şiddet yönetimidir. Askerin görevi ise şiddetin uygulanması dır. Subay ve astsubay şiddet yönetimine hazırlanırken uzun bir mesleki eğitimden geçer ve sorumluluk üstlenir. Bu eğitim sadece askeri eğitim değil, aynı zamanda tarih, coğrafya, hukuk, sosyoloji, ekonomi, politika eğitimidir. Özetle şiddeti yönetecek mesleğe mensup olacak kişilere entelektüel bir altyapı kazandırmak, şiddetin yönetiminin öz denetimi açısından çok önemlidir. Oysa profesyonel orduda erler, subay ve astsubayların aldığı entelektüel eğitimi almadan şiddet uygulamasının ötesinde şiddet yönetimini de az çok öğreneceklerdir. Aynı eğitim, mesleki bilinç, mesleğin şeref kodlarının kazandırılması gerçekleşmeden şiddet yönetimini yaygınlaştırmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Nasıl Bir Profesyonelleşme? Bütün bu sakıncalarının yanında 21. Yüzyıl da silah teknolojilerinde gerçekleşen gelişmeler bütün ordularda olduğu gibi TSK da profesyonel personel sayısının ve sınıfının artması gerektiğini ortaya koymaktadır. Nitekim eskiden subay ve astsubaylardan oluşan profesyonel kadrolarına son yıllarda sayıları gittikçe artan uzman erbaş eklenmesi ve komando tugayları gibi profesyonel sınıfların oluşturulması bu sürecin göstergesidir. TSK çat s alt nda gençler birbirlerini tan makta, ilk kez Kayserili, Edirneli, Samsunlu, Hakkarili veya Alevi/Sünni, Zaza, Kürt, Laz, Çepni, Kuman, Türkmen olman n ötesinde Türk askeri olman n bilincini yaflamaktad rlar. Türkiye de yapılan profesyonelleşme tartışmalarında bir tek PKK terörü ile mücadele konusu ön plana çıkarılmakta ve tartışmanın mihenk taşı yapılmaktadır. Oysa, PKK terörü Türkiye ve TSK için mevcut tehditlerden sadece birisidir. Bir ordunun tamamen yeniden yapılanması tartışmalarını sadece terör tehdidi üzerinden yapmak doğru değildir. Üstelik PKK terörü ile mücadele görevi resmen TSK nın değil, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ne aittir. TSK nın profesyonelleştirilmesi, zorunlu askerlik müessesinden vazgeçilmeden sürdürülmelidir. Teknik uzmanlık isteyen branşlarda uzman erbaş istihdamı sürdürülmelidir. Örneğin sıhhiye sınıfı, zırhlı birliklerde bazı birimler, muhabere sınıfı gibi sınıflar profesyonelleştirilebilir. Komando sınıfında başlayan profesyonelleşme sürdürülebilir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ne destek vermek amacı ile anti-terör timlerinin sayıları kaliteden taviz vermeden artırılarak tamamen profesyonelleşme sağlanabilir. Terörle mücadele amacı ile esas profesyonelleşme merkezi Jandarma Genel Komutanlığı olmalıdır. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı na bağlı Jandarma Asayiş Kolordusu terörle mücadeleden birinci derecede sorumlu kolordu olarak büyük ölçüde profesyonelleştirilmelidir. Jandarma Kolordusu nda görev yapan subay ve astsubay sayısı oran olarak artırılarak, eğitim/komuta kalitesi artırılmalıdır. Jandarma Genel Komutanlığına kısa dönem askeri personel alınmamalıdır. Jandarma Asayiş Kolordusu nda askerlik yapan askerler, sadece komando sınıfına alınabilecek fiziki yeteneklere sahip askerler arasından seçilmelidir. Bu askerler, terörle mücadeleye odaklanan özel tasarlanmış bir komando eğitiminden geçirilmelidir. Jandarma Asayiş Kolordusu nda uzman erbaş oranı sürekli yükseltilmelidir. Terörle mücadelede uzmanlaşmış Jandarma Özel Harekat timlerinin sayısı artırılmalıdır. Ağustos 10 Sayı: YÜZYIL [13]

6 Prof. Dr. Ümit Özda Terörle mücadelede profesyonel birliklerle ilgili olarak yapılacak son tespit, 5-10 sene sonra yaş haddinden bu görevlerinden ayrılacak personelin daha sonra ne yapacaklarıdır. Bazı önerilere göre bu personel sivil devlet kadroları içine alınmalıdır. Bazı tekliflere göre ise devlet kadrosuna alınmadan iş kurmaları için verilecek 60 bin TL gibi bir toplu para ile TSK dan ayrılmalıdırlar. İki teklif de olağanüstü sakıncalar içermektedir. Dağda yaşamını her gün bıçak sırtında yaşayan ve öldürmek için yetişmiş bir kişinin masa başı memur olması veya çaycı yapılması akıldan dahi geçirilmemelidir. Keza bu kişiler ellerine verilecek 60 bin TL ile kapının önüne konulurlar ise kısa zamanda bu parayı tüketecek ve yaşamlarını gayri meşru yollardan kazanmaya itileceklerdir. Bir zaman şerefli bir görev yapan bu insanlar kısa süre sonra mafyaya insan kaynağı oluşturacaktır. Yapılması gereken bu kadroların TSK içinde değişik birliklere eklemlenmesidir. Sonuç Profesyonel ordu tartışmalarının sürdürülmesi şekli ve kullanılan bazı gerekçeler ışığında Türk Ordusu na karşı sinsi, planlı, sistemli bir savaşın parçası olarak görülmektedir. Amaç PKK terörü ile başarılı bir mücadele için TSK nın ve emniyet güçlerinin gereken unsurlarının anti-terör mücadelede profesyonelleşerek yetkinleşmesi iken konu dejenere edilmektedir. Bu savaşın parçası olanlar Türk Ordusu nun peygamber ocağı olmadığını, esasen Hz. Muhammed in ordusunun da olmadığını ileri sürecek kadar saçmalamaktadırlar. Amaç, Türkiye nin savunulmasını daha güçlü hale getirmek değil, aksine TSK nın yıpratılmasıdır. 21. YÜZYIL [14] 21. YÜZYIL Ağustos 10 Sayı: 20

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

TARTIŞMA PLATFORMU / DISCUSSION PLATFORM

TARTIŞMA PLATFORMU / DISCUSSION PLATFORM TARTIŞMA PLATFORMU / DISCUSSION PLATFORM Türkiye nin Demokratikleşmesinin Yolu Ordunun Profesyonelleşmesinden Geçiyor Olabilir mi? Çağrı TANYOLF Almanya nın 1 Temmuz 2011 den itibaren zorunlu askerliği

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU Damla B. Aksel Eylül 2012 ANKARA Bu araştırma Uluslararası Göç Örgütü Türkiye tarafından yayımlanmıştır İçindekiler 1. Giriş - Başlıca Sorular ve Çalışmanın

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER CURRENT SITUATION AND IMPORTANT POLITICAL DEVELOPMENTS IN IRAQ Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

TERÖRLE MÜCADELE NEDENİYLE ŞEHİT YA DA MALÜL OLANLARA SAĞLANAN HAKLAR

TERÖRLE MÜCADELE NEDENİYLE ŞEHİT YA DA MALÜL OLANLARA SAĞLANAN HAKLAR TERÖRLE MÜCADELE NEDENİYLE ŞEHİT YA DA MALÜL OLANLARA SAĞLANAN HAKLAR Tulga UYAR Giriş Teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucu dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir iç sorun, kısa süre içerisinde

Detaylı

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU Hazırlayanlar: Atilla SANDIKLI Ali SEMİN RAPOR NO: 52 KASIM 2012 BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı KCK Savunma Güvenlik Programı Koordinatörlüğü İçindekiler: Yönetici Özeti...3 1) GİRİŞ...4 2) KCK NIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ...6 3) KCK NIN KURULUŞ AMACI VE MİSYONU...11 4) KCK NIN ÖRGÜTLENME MODELİ VE YAPISAL

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı