Zeytinyağında Uçucu Aroma Bileşenlerinin Oluşumu. The Formation Of Volatile Aroma Compounds In Olive Oil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zeytinyağında Uçucu Aroma Bileşenlerinin Oluşumu. The Formation Of Volatile Aroma Compounds In Olive Oil"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 2, 2009 (16-21) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 12, No: 2, 2009 (16-21) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Cem TOKER Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İZMİR Özet Naturel zeytinyağlarına artan ilgili onun sağlık yönünden yarayışlığının yanı sıra organoleptik özelliklerinden de ileri gelmektedir. Zeytinyağının Natürel zeytinyağlarına eşsiz lezzeti, oluşan çok sayıdaki uçucu aroma bileşenlerine bağlıdır. Bu aroma veren uçucu bileşenlerin oluşumu zeytin meyvesinde başlayarak tüketilinceye kadar devam etmektedir. Bu uçucu bileşenlerin oluşumunu etkileyen tarımsal uygulamalar, zeytin orjini, meyvenin olgunlaşma durumu, meyvenin depolama koşulları ve zeytinyağı elde edilmesinde uygulanan teknolojik işlemler aynı zamanda zeytinyağının duyusal kalitesini de etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Natürel zeytinyağı, Uçucu aroma bileşenleri, Lipoksigenaz yolu, C 6 uçucu bileşenler. Abstract The Formation Of Volatile Aroma Compounds In Olive Oil A large increase in demand for virgin olive oil of good quality is due to its health virtues and its organoleptic properties. The unique and delicate flavor of olive oil is attributed to a number of volatile components. Volatile flavor compounds are formed in the olive fruit through an enzymatic process till its consuming. Olive cultivar, origin, maturity stage of fruit, storage conditions of fruit, and olive fruit processing influence the flavor components of olive oil and therefore its sensory quality. Keywords : Natural Olive oil, volatile aroma compounds, lipoxygenase pathway, C 6 volatile compounds Bu makaleye atıf yapmak için Toker, C. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 12(2) How to cite this article Toker, C. The Formation Of Volatile Aroma Compounds In Olive Oil Electronic Journal of Food Technologies, 2009, 12(2) 16-21

2 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2009 (2) GİRİŞ Naturel sızma zeytinyağı diğer yenilebilir tohum yağlarından ayırt edilebilen eşsiz bir aromaya sahiptir [1]. Zeytinyağının eşsiz aroması zeytinin yapısında bulunan uçucu ve uçucu olmayan bileşenler tarafından meydana gelmektedir [2]. Günümüzde tüketicilerin doğal ürünlere yönelmiş olduğu göz önünde bulundurulursa, naturel zeytinyağının benzersiz organoleptik ve besinsel kalitesi ile giderek artan bir şekilde tercih edildiği bilinen bir gerçektir [3]. Hoş meyvemsi, otsu kokulu ve hafif acı lezzetle karakterize edilen yağlar tüketici tarafından daima tercih edilmektedir [4]. Zeytinyağındaki aroma bileşenlerinin varlığı birçok faktöre bağlıdır. Zeytinin çeşidi, yetiştirildiği bölgenin iklim şartları, yetiştirildiği bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği, yetiştirme teknikleri, hasat zamanı, üretim metotları, depolama şartları ve işleme tekniklerinin tümü aroma bileşenlerinin oluşumunu etkilemektedir (2, 5, 6, 7). Zeytin ve zeytinyağının uçucu aroma bileşenleri ; hidrokarbonlar, aldehitler, alkoller, ketonlar, esterler, eterler, terpen alkoller, furan ve tiyofen türevlerinden oluşmaktadır [8, 9, 10, 11, 12; 13, 14; 15]. 2. UÇUCU BİLEŞENLERİ OLUŞUMU Uçucu bileşenler meyve gelişimi boyunca önemli miktarda üretilmez fakat olgunlaşmanın belirli kritik bir periyodu boyunca oluşur. Meyveler kritik periyot boyunca etilen üretir. Bundan dolayı yapılarında fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal değişimlere sebep olarak bazı protein ve enzim aktivitelerini arttırır. Zeytinlerden, kritik döneme uygun bir periyotta yağ ekstrakte edildiğinde aromatik uçucu bileşenler bakımından zengin yüksek kaliteli yağ elde edilir. Bu aromatik uçucu bileşenlerin pek çoğu enzimlerin aktivasyonuyla oluşmaktadır [16]. Naturel sızma zeytinyağının degüstasyonu esnasında algılanan tüm duyumlar, çok düşük konsantrasyonlarda yağ aromasında mevcut birçok uçucu bileşenin koku epitelyumunu uyarması ile açıklanmaktadır. Aromadan sorumlu uçucu bileşenlere ait ortak özellikler Tablo 1. de verilmiştir [12]. Tablo 1. Naturel sızma zeytinyağının aromasından sorumlu uçucu bileşenlerin ortak özellikleri - Düşük molekül ağırlığı ( < 300 Da) - Yüksek uçuculuk için moleküllerin uygun bir miktarı nefes alma ve verme sayesinde hava yoluyla taşınarak moleküler dağılma gibi koku epitelyumuna ulaşabilir. - Hassas koku hücrelerini kapsayan mukus içinde yayılan yeterli hidro çözünürlüğe sahip olma Zeytinyağının uçucu aroma bileşenlerinin büyük bir kısmını oluşturan C 5 ve özellikle C 6 bileşenler lipoksigenaz yolu ile oluşmaktadır [17, 18, 19, 20, 21]. Bu oluşum hidrolizis ve oksidasyondan ibaret enzimatik bir prosestir. Bu reaksiyonlar hem sıcaklık hem de ph a bağlı olarak hızla ilerler [2]. Zeytinyağının uçucu kompozisyonu bu reaksiyonlarda yer alan enzimlerin miktar ve aktivitelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Zeytinyağının karakteristik aroması özellikle yağın otsu ve meyvemsi duyusal özellikleri yağ ekstraksiyon prosesi boyunca oluşan lipoksigenaz yolu olarak bilinen bir dizi enzimatik reaksiyon boyunca çoklu doymamış yağ asitlerinin (linoleik ve linolenik asit) degradasyonu sonucu oluşan pek çok uçucu bileşene bağlıdır [19, 22]. 17

3 Toker, C. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2009 (2) Yağ asidi metabolizması Doğrusal alkoller, asitler, esterler ve ketonlar Sağlıklı zeytin meyvesi C 6 aldehitler, alkoller ve esterler Etil alkol Etil asetat Asetik asit Alkolik Lipoksigenaz yolu Uçucu aroma bileşenleri Şeker fermentasyonu Küflü zeytin meyvesi C 8 alkoller ve ketonlar Metil, etil butiratlar ve benzer 2-etil butiratlar Butirik C 5 alkoller, aldehitler ve ketonlar C 4 ve C 5 aldehitler alkoller, asitler 13 hidroperoksitlerin Bazı aminoasitlerin homolitik parçalanması dönüşümü Şekil 1. Natürel sızma zeytinyağının aromasını oluşturan uçucu bileşenlerin oluşumuna neden olan başlıca yollar [12]. Lipoksigenaz yolu zeytin meyve dokuları bozulduğunda (çatladığında) enzimlerin serbest kalması yoluyla başlamaktadır [23]. Lipoksigenaz yolu ile uçucu oluşumunun ilk basamağında, açil hidrolaz serbest yağ asitlerini etkileyerek trigliserit ve fosfolipitlere hidrolize eder. Liplitik açil hidrolaz lipazlar, fosfolipazlar ve galaktolipazların dahil olduğu bir grup enzimdir. Lipoksigenaz yolu daha sonra lipoksigenaz enzimi ile linoleik ve linolenik asitlerin dolaylı olarak 9 ve 13 hidroperoksitleri oluşturması ile devam etmektedir. Hidroperoksit liyaz yağ asiti hidroperoksitlerinin (üretilen uçucu aldehitler ve oksoasitler) parçalanmasını katalizler. Hidroperoksit liyaz enzimi linoleik ve linolenik asidin 13-hidroperoksitlerinden C 6 aldehitleri, 9-hidroperoksitlerden C 9 aldehitleri oluşturur. Kullanılan 13-hidroperoksitlerin izoformları çoğunlukla boldur ve bitki aleminde hidroperoksit liyaz enzimi oldukça yaygındır [24]. 9- hidroperoksitleri parçalayan hidroperoksit liyaz izoformu bazı meyve ve sebzelerin hoş salatalık kokusunda sorumludur. Halbuki, kullanılan 13- hidroperoksit enzim izoformu yeşil aromadan sorumlu C 6 aldehitler üretir [5, 24, 25]. 18

4 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2009 (2) Zeytin meyve lipitleri Açil hidrolaz Linoleik asit Linolenik asit Lipoksigenaz 9-hidroperoksit 13-hidroperoksit Hidroperoksitliyaz Hekzanal Alkoldehidrogenaz 13-hidroperoksit 9-hidroperoksit Z-3-E-2-enal izomeraz Z-3-Hekzenal E-2-Hekzenal Hekzanol Z-3-Hekzenol E-2-Hekzenol Alkolasetiltransferaz Hekzilasetat Z-3-hekzenilasetat E-2-hekzenilasetat Şekil 2.1. Naturel zeytinyağında major uçucu bileşenlerin lipoksigenaz yolu ile oluşumu [25, 28]. 13-hidroperoksitlerin bölünmesi linolenik asitten doymamış aldehit cis-3 hekzenal ve linoleik asitten doymuş aldehit hekzanal in dahil olduğu C 6 aldehitleri meydana getirir. Doymamış aldehit cis-3 hekzenal kararsızdır ve kararlı bir bileşene hızla izomerize olur (cis-3-trans-2-enal izomerazının eklenmesiyle trans-2-hekzenal a) [26]. Hidroperoksit liyaz aktivitesi boyunca oluşan aldehitler ve cis- 3:trans-2-enal izomerazının eklenmesiyle oluşan izomeraz daha ileriki safhada alkollere indirgenir. Alkol dehidrogenaz aracılığı ile alkollere benzeyen C 6 aldehitler indirgenir, alkol asetil tranferaz ın katalitik aktivitesinden dolayı esterler ortaya çıkabilir [19]. Hekzanal, hekzanol ve hekzilasetat linoleik asidin degradasyonundan, Z-3-hekzenal, E-2- hekzenal, E-2-hekzenol, Z-3-hekzenol ve Z-3-hekzilasetat linolenik asitin enzimatik degradasyonundan oluşur (Şekil 2) [25, 27]. Lipoksigenaz, hidroperoksit oluşumu yanında, aynı zamanda bir alkoksi radikalin aracılığıyla parçalanarak stabilize 1, 3- penten radikallerinin oluşumunu sağlar. Bu son penten dimerleri olarak bilinen C 10 hidrokarbonların oluşumuna yol açabilir veya C 5 alkollerin üretilmesi durumunda mevcut bir hidroksi radikalle birleşebilir. Böylelikle C 5 uçucu bileşenler meydana gelmektedir [17]. 3. SONUÇ Yağ kalitesi bir dizi kalite kriterini ortaya koyan kimyasal analizler yapılarak tanımlanabilir. Fakat kalite tespitinde kalite kriterleri kadar yağ hakkında bilgi veren aromada önemli bir belirleyicidir. Yağda mevcut uçucu bileşenlerin miktarı ve oranları aromayı belirler. Bu nedenle, uçucu bileşenlerin oluşumunun kavranması ve ortaya konması kaliteli bir ürün eldesi için önemli bir dönüm noktasıdır. 19

5 Toker, C. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2009 (2) Kaliteli ve sağlıklı üretilen zeytin meyvesinden yağa transfer olan uçucu bileşenlerin sağladığı pozitif duyusal özellikler yüksek kaliteli zeytinyağının devamlılığını güvence altına almaktadır. Uçucu bileşenlerin oluşumu zeytinin çeşidi, olgunluk durumu, kültürel bakım şartları, coğrafik şartlar ve zeytinyağı üretimi sırasında uygulanan teknolojik işlemlere göre farklılık göstermekte ve zeytinyağının tüm kalitesini etkilemektedir. Uçucu oluşumunda en etkili yol olan lipoksigenaz yolunun bazı dönüm noktaları incelenerek aromayı pozitif yönde etkileyen uçucu bileşenlerin miktarı arttırılabilir. Örneğin ; hidroperoksit liyaz, inhibit alkol dehidrogenaz ve alkol asetil transferaz aktivitesi geliştirilerek otsu aromanın arttırılması sağlanabilir. Benzer şekilde, alkol asetil transferaz aktivitesinin geliştirilmesi meyvemsi aromanın arttırılmasında kullanılabilir [29]. 4. KAYNAKLAR 1. Boskou, D., 1996, Olive oil chemistry and technology. history and characteristics of the olive tree. AOCS Press, Champaign, İllinois : Kiritsakis, A. K., 1998a, Olive oil from the tree to the table. Department of food technology. Thessaloniki, Greece. 3. Salvador, M.D., Aranda, F., Gomez-Alonso and S., Fregapane, G., 2003, Influence of extraction system, production year and area on Cornicabra virgin olive oil: a study of five crop seasons. Food Chemistry, 80 : Aparicio, R. and Morales, M. T., 1995, Sensory wheels: a statistical technique for comparing QDA panels: application to virgin olive oil. Journal of the Science of Food and Agriculture, 67 : Salas, J. J. and Sanchez, J., 1999, The decrease of virgin olive oil flavor produced by high malaxation temperature is due to inactivation of hydroperoxyde lyase. J. Agric. Food Chem., 47 : Flamini, G., Cioni, P. L. and Morelli, I., 2003, Volatiles from leaves, fruits, and virgin oil from Olea europaea Cv. Olivastra Seggianese from Italy. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51 : Vichi, S., Castellote, A., Pizzale L., Conte, L., Buxaderas, S and Tamames, E., 2003b, Analysis of virgin olive oil volatile compounds by headspace solid-phase microextraction coupled to gas chromotography with mass spectrometric and flame ionization detection. Journal of Chromotography A, 983 : Morales, M. T., Aparicio, R. and Rios, J. J., 1994, Headspace gas chromatographic method for determining volatiles in virgin olive oil. Journal of Chromatography, 668 (2) : Aparicio, R., Morales, M. T. and Alonso, V., 1997, Authentication of European virgin olive oils by their chemical compounds, sensory attributes and consumers attitudes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45 (4) : Morales, M. T., Rios, J. J. and Aparicio, R., 1997, Changes in the volatile composition of virgin olive oil during oxidation: Flavors and off-flavors. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45 : Kiritsakis, A. K., 1998b, Flavor components of olive oil - a review. Journal of the American Oil Chemists Society, 75 (6) : Angerosa, F., 2002, Influence of volatile compounds on virgin olive oil quality evaluated by analytical approaches and sensor panels. European Journal of Lipid Science and Technology, 104 :

6 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2009 (2) Sanchez, J. and, Harwood, J. L., 2002, Biosynthesis of triacylglycerols and volatiles in olives. Eur. J. Lipid Sci. Technol.,104 : Vichi, S., Castellote, A., Pizzale L., Conte, L., Buxaderas, S and Tamames, E., 2003a, Solid-Phase Microextraction in the Analysis of Virgin Olive Oil Volatile Fraction: Characterization of Virgin Olive Oils from Two Distinct Geographical Areas of Northern Italy. J. Agric. Food Chem., 51 : Tura, D., Prenzler, P., Bedgood D., Antolovich, M. and Robards, K., 2004, Varietal and processing effects on the volatile profile of australian olive oils. Food Chemistry, 84 : Ranalli, A., Tombesi, A., Ferrante, M. L., & De Mattia, G., 1998, Respiratory rate of olive drupes during their ripening cycle and quality of oil extracted. Journal of the Science of Food and Agriculture, 77 (3) : Angerosa, F., d'alessandro, N., Basti, C. and Vito, R., 1998, Biogeneration of volatile compounds in virgin olive oil : their evolution in relation to malaxation time. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46 : Angerosa, F., Mostallino, R., Basti, C., and Vito, R., 2001, Infuence of malaxation temperature and time on the quality of virgin olive oils. Food Chemistry, 72 : Angerosa, F., Servili, M., Selvaggini, R., Taticchi, A., Esposto, S. and Montedoro, G. F., 2004, Volatile compounds in virgin olive oil: occurrence and their relationship with the quality. Journal of Chromatography A, 1054 : Luaces, P., Perez, A. G. and Sanz, C., 2003, Role of olive seed in the biogenesis of virgin olive oil aroma. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51 (16) : Servili, M., Taticchi, A., Esposto, S., Urbani, S., Selvaggini, R. and Montedoro, G. F., 2007, Effect of olive stoning on the volatile and phenolic composition of virgin olive oil. J. Agric. Food Chem., 55 : Angerosa, F., Mostallino, R., Basti, C. and Vito, R., 2000, Virgin olive oil odour notes: their relationships with volatile compounds from the lipoxygenase pathway and secoiridoid compounds. Food Chemistry, 68 : Kalua, C. M., Allen, M. S., Bedgood Jr, D. R., Bishop, A. G., Prenzler, P. D. and Robards, K., 2007, Olive oil volatile compounds, flavour development and quality: A critical review. Food Chemistry, 100 : Sanchez, J. and Salas, J. J., 2000, Biogenesis of the olive oil aroma. In J. Harwood & R. Aparicio (Eds.), Handbook of olive oil: analysis and properties, Olias, J. M., Perez, A. G., Rios, J. and Sanz, L. C., 1993, Aroma of Virgin Olive Oil. J. Agric. Food Chem. 41 : Williams, M., Salas, J. J., Sanchez, J., & Harwood, J. L., 2000, Lipoxygenase pathway in olive callus cultures (Olea europaea). Phytochemistry, 53(1), Williams, M., Morales, M. T., Aparicio, R., & Harwood, J. L., 1998, Analysis of volatiles from callus cultures of olive Olea europaea. Phytochemistry, 47(7), Ridolfi, M., Terenziani, S., Patumi, M. and Fontanazza, G., Characterization of the lipoxygenases in some olive cultivars and determination of their role in volatile compounds formation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50 (4) : Salas, J. J., Characterization of alcohol acyltransferase from olive fruit. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52 (10) :

Naturel Zeytinyağında Uçucu Aroma Bileşenlerinin Oluşumunu Etkileyen Tarımsal ve Teknolojik Faktörler

Naturel Zeytinyağında Uçucu Aroma Bileşenlerinin Oluşumunu Etkileyen Tarımsal ve Teknolojik Faktörler Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2014 (26-35) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 1, 2014 (26-35) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

NATÜREL ZEYTİNYAĞINDAKİ UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ VE DUYUSAL KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

NATÜREL ZEYTİNYAĞINDAKİ UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ VE DUYUSAL KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ GIDA (2011) 36 (6): 357-364 Derleme / Review NATÜREL ZEYTİNYAĞINDAKİ UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ VE DUYUSAL KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ Dilşat Bozdoğan Konuşkan*, Aykut Karayiyen Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

MALAKSİYON ATMOSFERİNİN ZEYTİNYAĞI KALİTESİNE ETKİSİ

MALAKSİYON ATMOSFERİNİN ZEYTİNYAĞI KALİTESİNE ETKİSİ 126 MALAKSİYON ATMOSFERİNİN ZEYTİNYAĞI KALİTESİNE ETKİSİ Aslı Yorulmaz 1, Aziz Tekin 2 1 Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin Endüstrisi Programı, Edremit, Balıkesir 2 Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

OSMANLI ÇİLEĞİNİN TAZE VE DONDURULMUŞ MEYVELERİNDE AROMA BİLEŞİKLERİNİN BELİRLENMESİ

OSMANLI ÇİLEĞİNİN TAZE VE DONDURULMUŞ MEYVELERİNDE AROMA BİLEŞİKLERİNİN BELİRLENMESİ 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, Eds. K.H.C.Başer ve N.Kırımer Web de yayın tarihi: Haziran 2004 ISBN 975-94077-2-8 OSMANLI ÇİLEĞİNİN TAZE VE DONDURULMUŞ

Detaylı

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ *

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * Determination of Some Physical Poperties and Oil Yields of Halhalı,

Detaylı

Kuzey Ege Agroekolojik Şartlarında Yetişen Ayvalık Çeşidi Zeytin Meyvesinin Kalite Özellikleri

Kuzey Ege Agroekolojik Şartlarında Yetişen Ayvalık Çeşidi Zeytin Meyvesinin Kalite Özellikleri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (51-57) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (51-57) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Filtrasyon İşleminin Naturel Zeytinyağının Kalitesi Üzerine Etkileri. The Effects of Filtration Process on the Quality of Virgin Olive Oil

Filtrasyon İşleminin Naturel Zeytinyağının Kalitesi Üzerine Etkileri. The Effects of Filtration Process on the Quality of Virgin Olive Oil Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (99-107) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (99-107) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Zeytinyağının aroma bileģenlerine göre kemometrik yöntemlerle tanımlanması

Zeytinyağının aroma bileģenlerine göre kemometrik yöntemlerle tanımlanması itüdergisi/d mühendislik Cilt: 10, Sayı: 2, 91-98 Nisan 2011 Zeytinyağının aroma bileģenlerine göre kemometrik yöntemlerle tanımlanması Huri İLYASOĞLU *, Beraat ÖZÇELİK İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda

Detaylı

İZNİK TE YETİŞTİRİLEN GEMLİK ZEYTİNİNİN ve YAĞININ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL ve ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ *

İZNİK TE YETİŞTİRİLEN GEMLİK ZEYTİNİNİN ve YAĞININ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL ve ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * İZNİK TE YETİŞTİRİLEN GEMLİK ZEYTİNİNİN ve YAĞININ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL ve ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * The Determination of Some Physical, Chemical and Antioxidant Properties of Gemlik

Detaylı

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE İLE ZEYTİNYAĞI KARAKTERİZASYONU

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE İLE ZEYTİNYAĞI KARAKTERİZASYONU DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE İLE ZEYTİNYAĞI KARAKTERİZASYONU Huri İLYASOĞLU 1, Cemalettin BALTACI 2, Beraat ÖZÇELİK 3 1 Gümüşhane Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 Gümüşhane Üniversitesi,

Detaylı

ZEYTİNYAĞI STEROLLERİ. Balıkesir * e-mail: k_sahin0@mynet.com

ZEYTİNYAĞI STEROLLERİ. Balıkesir * e-mail: k_sahin0@mynet.com ZEYTİNYAĞI STEOLLEİ Kübra Şahin 1*, Aslı Yorulmaz 2, Aziz Tekin 1 1 Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara 2 Balıkesir Üniversitesi, Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin

Detaylı

ZEYTİNYAĞI ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ. Oil Production Dünya zeytinyağı üretimi (2008/09) Olive Oil Per Capita Consumption. Zeytinyağının Özellikleri

ZEYTİNYAĞI ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ. Oil Production Dünya zeytinyağı üretimi (2008/09) Olive Oil Per Capita Consumption. Zeytinyağının Özellikleri ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ ZEYTİNYAĞI Tanımı: (Olea europa L) nın olgun meyvelerinden presyon, santrifüj ve süzme ile elde edilen, oda sıcaklığında (20-25 C) sıvı olan yemeklik yağ Oil Production Dünya zeytinyağı

Detaylı

ADANA İLİ GEMLİK ve BARNEA ZEYTİNYAĞLARININ AROMA MADDELERİNİN KIYASLANMASI

ADANA İLİ GEMLİK ve BARNEA ZEYTİNYAĞLARININ AROMA MADDELERİNİN KIYASLANMASI GIDA (2014) 39 (2): 103-110 doi: 10.5505/gida.30502 GD13062 Araflt rma /Research ADANA İLİ GEMLİK ve BARNEA ZEYTİNYAĞLARININ AROMA MADDELERİNİN KIYASLANMASI Bu çal flmada, Adana ilinde yetifltirilen Gemlik

Detaylı

ISIL İŞLEM SIRASINDA ZEYTİNYAĞINDA MEYDANA GELEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ISIL İŞLEM SIRASINDA ZEYTİNYAĞINDA MEYDANA GELEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER ISIL İŞLEM SIRASINDA ZEYTİNYAĞINDA MEYDANA GELEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER 146 Evren Depren 1, Ümran Seven 2*, Şeref Güçer 3 1 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA

Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,ERZURUM Ankara Kavurma? Kavurma, kasaplık hayvan karkas etlerinin 7 cm yi geçmeyecek büyüklükte

Detaylı

İzmir İlinde İki Hasat Yılı Süresince Üretilmiş Natürel Zeytinyağlarının Yağ Asitleri Bileşenleri

İzmir İlinde İki Hasat Yılı Süresince Üretilmiş Natürel Zeytinyağlarının Yağ Asitleri Bileşenleri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2009 (1-8) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 2, 2009 (1-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

SIZMA ZEYTİNYAĞININ FENOLİK BİLEŞİKLERİNE ve OKSİDASYON STABİLİTESİNE İŞLEME AŞAMALARININ ETKİLERİ

SIZMA ZEYTİNYAĞININ FENOLİK BİLEŞİKLERİNE ve OKSİDASYON STABİLİTESİNE İŞLEME AŞAMALARININ ETKİLERİ SIZMA ZEYTİNYAĞININ FENOLİK BİLEŞİKLERİNE ve OKSİDASYON STABİLİTESİNE İŞLEME AŞAMALARININ ETKİLERİ ÖZET Sızma zeytinyağı diğer bitkisel yağlara kıyasla oldukça uzun raf ömrüne sahiptir. Zeytinyağının güçlü

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 311-321 (2006)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 311-321 (2006) ANADLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNLJİ DERGİSİ ANADLU UNIVERSITY JURNAL F SCIENCE AND TECNLGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 311-321 (2006) DERLEME /REVIEW ZEYTİN MEYVESİNDE VE SIZMA ZEYTİN YAĞINDA BULUNAN BAŞLICA

Detaylı

Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)/2013

Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)/2013 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Oya KÖSEOĞLU Ünvan Mühendis Telefon 0 232 4627073-134 E-mail oya.koseoglu@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969-İZMİR EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

OKSİDASYONDA METALLER VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİ. Yasemin Köprücüoğlu, Aziz Tekin

OKSİDASYONDA METALLER VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİ. Yasemin Köprücüoğlu, Aziz Tekin OKSİDASYONDA METALLER VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİ Yasemin Köprücüoğlu, Aziz Tekin Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara e-mail: yasemink_81@mynet.com Oleuropein,

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Öğrenimi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ( )

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Öğrenimi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ( ) ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Buket AYDENİZ GÜNEŞER Doğum Yeri : Bulancak/Giresun Doğum Tarihi : 25.06.1984 EĞİTİM DURUMU Lisans Öğrenimi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2002-2006) Yüksek Lisans

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

Abidin Tatlı ile Pazar Resitali

Abidin Tatlı ile Pazar Resitali Abidin Tatlı ile Pazar Resitali ZEYTİNYAĞININ BİLEŞENLERİ HAFIZALARINIZI TAZALEMEYE NE DERSİNİZ Researcher Writer Degustation, Instructor And Degustator ZEYTİNYAĞI Zeytinyağı, zeytin (Olea europeae L.)

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (Tebliğ No:.)

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (Tebliğ No:.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil ORGANİK ASİTLER Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil (COOH) grubu bulunması nedeniyle karboksilli

Detaylı

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1 Genel Giriş Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 Kolloid Sistemler 3-4 Karbonhidratlar 5-6 Proteinler 7 I. Ara Sınav 8-9 Lipitler 10-11

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:7 2008 Adana

Detaylı

SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ZEYTİN Zeytin, yağca zengin ayrıca içerdiği fenolik bileşikler, vitaminler, mineraller, proteinler gibi besin maddeleri ile önemli besleyici ve fonksiyonel özelliklere sahip olan bir meyvedir. Dünyada

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ FARKLI AMBALAJLARDA DEPOLANAN ZEYTİNYAĞLARININ UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ İLE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN BELİRLENMESİ Muhammet KARAKUŞ

Detaylı

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI Sinem Güner, Merve Özgen, Dilek Gülbahar, Duygu Menç, Elif Tümay Özer*, Şeref Güçer

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Domat ve Gemlik Zeytin Çeşitlerinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Olgunlaşma Süresince Değişimi

Domat ve Gemlik Zeytin Çeşitlerinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Olgunlaşma Süresince Değişimi 19 ve Zeytin Çeşitlerinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Olgunlaşma Süresince Değişimi Gülüzar KAYGISIZEL 1, Emin GÜZEL 1, Ahmet İNCE 1, Türkan KEÇELİ 2 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Detaylı

20,00 TL + kdv. 30,00 TL + kdv. 120,00 TL + kdv. 100 ml TADIM NUMUNESİ. 500 ml KOYU CAM ŞİŞE 5 LT TENEKE

20,00 TL + kdv. 30,00 TL + kdv. 120,00 TL + kdv. 100 ml TADIM NUMUNESİ. 500 ml KOYU CAM ŞİŞE 5 LT TENEKE 100 ml TADIM NUMUNESİ 20,00 TL + kdv 500 ml KOYU CAM ŞİŞE 30,00 TL + kdv 5 LT TENEKE 120,00 TL + kdv ÜRÜN KODU: 13100 ÜRÜN KODU: 13500 KOLİ İÇİ ADEDİ: 12 ÜRÜN KODU: 13005 KOLİ İÇİ ADEDİ: 4 NATÜREL SIZMA

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipid Metabolizması-II Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Yağ Asidi Oksidasyonu Besinlerin sindirimi sonucu elde edilen yağlar, bağırsaktan geçerek lenf sistemine ulaşır ve bu

Detaylı

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri Lipidler Suda çözünmeyen ve organik çözücülerde iyi çözünen bileşiklere verilen genel isimdir Çoğunlukla hidrokarbon yapısındadırlar Canlılarda depo maddesi olarak yaygın bulunurlar Metabolize edilmeleriyle

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/35) Amaç

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/35) Amaç 7 Ağustos 21 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27665 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 21/35) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları

Detaylı

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Esen KUTLU 1 Fatih ŞEN 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, Alaşehir, Manisa. e-posta: esen.kutlu@bayar.edu.tr 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

İznikli Zeytin ve Zeytinyağı

İznikli Zeytin ve Zeytinyağı İznikli Zeytin ve Zeytinyağı Zeytinin yolculuğu Bahar ve yaz aylarında çiçeklerle süslenen zeytin ağaçlarımız bakım ve budama döneminden sonra kasım ayında hasat ile yolculuğuna başlar; Gün ağardıktan

Detaylı

ÇAY İŞLEME SIRASINDA AROMA MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİM

ÇAY İŞLEME SIRASINDA AROMA MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİM GIDA (2009) 34 (2): 115-119 Derleme / Review ÇAY İŞLEME SIRASINDA AROMA MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİM Eda Çalıkoğlu, Ali Bayrak * Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara Geliş

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Günümüzde

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247

Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247 Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247 Resmi Gazete 25 Nisan 1998 - Sayı: 23323 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 AROMALI

Detaylı

Karadut Suyu Uçucu Bileşenleri Üzerine Isıl İşlemin Etkisi

Karadut Suyu Uçucu Bileşenleri Üzerine Isıl İşlemin Etkisi Karadut Suyu Uçucu Bileşenleri Üzerine Isıl İşlemin Etkisi Hasan Uzkuç, Fatma İpek Marangoz, Yonca Karagül Yüceer*, Ayşegül Kırca Toklucu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI 15 MAYIS 2012 SABANCI ÜNİVERSİTESİ KARAKÖY İLETİŞİM MERKEZİ

Detaylı

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI Edma Perini, Dilek Turan, Mehmet Gönen, Evren Altıok Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir

Detaylı

Temelde enzimatik ve/veya kimyasal yolla okside ya da hidroliz olmaları şeklinde iki grupta toplanabilir. Koku mas edici özellikleri var ve ortam tat

Temelde enzimatik ve/veya kimyasal yolla okside ya da hidroliz olmaları şeklinde iki grupta toplanabilir. Koku mas edici özellikleri var ve ortam tat Temelde enzimatik ve/veya kimyasal yolla okside ya da hidroliz olmaları şeklinde iki grupta toplanabilir. Koku mas edici özellikleri var ve ortam tat ve kokusundan etkilenirler. Bu tip bozulmalar hariç

Detaylı

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur.

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur. Lipitler ortak özellikleri su ile karışmamak olan organik maddelerdir ve kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. 1.1. Lipitlerin Yapısı ve Ortak Özellikleri * Yapılarında C,

Detaylı

Çeşit, Olgunluk ve Yoğurma Şartlarının Zeytinyağı Verimi, Bazı Kalite Parametreleri ve Aroma Profili Üzerine Etkisi

Çeşit, Olgunluk ve Yoğurma Şartlarının Zeytinyağı Verimi, Bazı Kalite Parametreleri ve Aroma Profili Üzerine Etkisi Akademik Gıda ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 13(4) (2015) 335-347 Derleme Makale / Review Paper Çeşit, Olgunluk ve Yoğurma Şartlarının Zeytinyağı

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: Tebliğ No: 2007/36 Amaç MADDE 1

Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: Tebliğ No: 2007/36 Amaç MADDE 1 Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 03.08.200726602 Tebliğ No: 2007/36 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, gıda olarak tüketime uygun olan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Kozyatağı, Bayar Cad. No: 78 Kadıköy 34736 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 464 44 12 Faks : 0216 464 44 58 E-Posta : gozlem@gozlemgidalabs.com

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 2 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 3 Zeytinyağı

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

ZEYTİNYAĞI ÜRÜN KATALOĞU

ZEYTİNYAĞI ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU TARİŞ ZEYTİN VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, bugün Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla illerine yayılmış

Detaylı

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 07.08.2010-27665 Tebliğ No: 2010/35 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine

Detaylı

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği TÜRK GIDA KODEKSİ Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği TEBLİĞ NO:21/35 TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 21/35) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının

Detaylı

AYVALIK VE MEMECİK ZEYTİNYAĞLARININ COĞRAFİ İŞARETLEME AMACIYLA KARAKTERİZASYONU. DOKTORA TEZİ Huri İLYASOĞLU. Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği

AYVALIK VE MEMECİK ZEYTİNYAĞLARININ COĞRAFİ İŞARETLEME AMACIYLA KARAKTERİZASYONU. DOKTORA TEZİ Huri İLYASOĞLU. Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYVALIK VE MEMECİK ZEYTİNYAĞLARININ COĞRAFİ İŞARETLEME AMACIYLA KARAKTERİZASYONU DOKTORA TEZİ Huri İLYASOĞLU Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği Programı

Detaylı

Raf ömrü çalışmaları

Raf ömrü çalışmaları Raf ömrü çalışmaları Prof. Dr. İsmail Sait DOĞAN Gıda grupları Bozulurluğu yüksek olan gıdalar (raf ömrü günlerle ölçülür). Süt, et, yeşil sebze Orta derecede bozulabilir gıdalar (raf ömrü haftalar ile

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

FERMENTE ET ÜRÜNLERİNDE BAZI BİYOKİMYASAL REAKSİYONLAR VE AROMA ÜZERİNE ETKİLERİ

FERMENTE ET ÜRÜNLERİNDE BAZI BİYOKİMYASAL REAKSİYONLAR VE AROMA ÜZERİNE ETKİLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 3 : 805-811

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (DOKTORA TEZĐ)

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (DOKTORA TEZĐ) I EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (DOKTORA TEZĐ) FARKLI YÖRE ZEYTĐNLERĐNDEN ELDE EDĐLEN NATÜREL ZEYTĐNYAĞININ DUYUSAL KALĐTESĐNĐ OLUŞTURAN LEZZET MADDELERĐNĐN SPME/GC/MS VE LEZZET PROFĐLĐ ANALĐZĐ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ TÜRK ZEYTİNYAĞLARININ ZEYTİN ÇEŞİTLERİNE GÖRE AROMA PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ Mustafa KIRALAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı

Detaylı

AK DELİCE YABANİ ZEYTİNİ (OLEA EUROPAEA L. SUBSP. OLEASTER) VE ZEYTİNYAĞININ KARAKTERİZASYONU

AK DELİCE YABANİ ZEYTİNİ (OLEA EUROPAEA L. SUBSP. OLEASTER) VE ZEYTİNYAĞININ KARAKTERİZASYONU GIDA (2016) 41 (*): ***-*** doi: 10.15237/gida.GD16038 Araflt rma/research AK DELİCE YABANİ ZEYTİNİ (OLEA EUROPAEA L. SUBSP. OLEASTER) VE ZEYTİNYAĞININ KARAKTERİZASYONU Mücahit Kıvrak 1, Aslı Yorulmaz

Detaylı

1.GİRİŞ Oleaceae familyasından Olea europea L. türüne ait olan zeytinin, orijininin Anadolu olduğu, Anadolu dan Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine iki

1.GİRİŞ Oleaceae familyasından Olea europea L. türüne ait olan zeytinin, orijininin Anadolu olduğu, Anadolu dan Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine iki ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI ZEYTİN ÇEŞİTLERİNDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN OKSİDASYON STABİLİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Muhammet KARAKUŞ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140 FUEL OİL Yoğunluk 100 TS EN ISO 12185 TS 1013 EN ISO 3675 Viskozite (Akmazlık) 100ºC 110 TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Toplam Tortu 140 TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 Akma Noktası 220 TS 1233 ISO 3016 ASTM

Detaylı

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri Burçak Uçar,

Detaylı

ZEYTİN VE YAPRAĞINDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ZEYTİN VE YAPRAĞINDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ZEYTİN VE YAPRAĞINDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Mehmet Gülcü 1*, Ahmet Şükrü Demirci 2 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bağcılık Araştırma Enstitüsü-Tekirdağ 2 Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı

Pastörizasyon İşleminin Kozan Misket Portakalından Elde Edilen Meyve Suyunun Aroması Üzerine Etkisi

Pastörizasyon İşleminin Kozan Misket Portakalından Elde Edilen Meyve Suyunun Aroması Üzerine Etkisi Pastörizasyon İşleminin Kozan Misket Portakalından Elde Edilen Meyve Suyunun Aroması Üzerine Etkisi Kemal Şen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 26, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ M. Bilgin 1, Ç. Arısoy 2, Ş.

Detaylı

ZEYTİNYAĞI KALİTE KONTROLÜ

ZEYTİNYAĞI KALİTE KONTROLÜ ZEYTİNYAĞINDA KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ ZEYTİNYAĞI KALİTE KONTROLÜ çeşitli özelliklerine göre sınıflandırıldıktan sonra; sağlık ve beslenme açısından, hile açısından ve duyusal açıdan kalite kontrolü

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

axia tohum Axia Tohum

axia tohum Axia Tohum axia tohum HAKKIMIZDA Axia Tohum A.Ş. olarak misyonumuz yüksek performanslı çeşitler geliştirerek üreticilerimiz için değer yaratmaktır. Bu nedenle, moleküler marker yöntemi ve diğer ıslah teknolojilerini

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ

GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ Tescil No : 147 Koruma Tarihi : 03.05.2005 Başvuru No : C2005/011 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi : Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Başvuru

Detaylı

Çay Uçucuları Üzerine İşleme Tekniklerinin Etkisi

Çay Uçucuları Üzerine İşleme Tekniklerinin Etkisi Çay Uçucuları Üzerine İşleme Tekniklerinin Etkisi Ramaswamy Ravichandran & Ramaswamy Parthiban Çay Teknolojisi Bölümü, UPASI Çay Araştırma Enstitüsü, Valparai - 642 127, Hindistan Kabul 01.04.1997; kabul

Detaylı

ENDORPHINA KORUYUCU / PİŞİK KREMİ Doğal, Etkili ve Benzersiz Formül

ENDORPHINA KORUYUCU / PİŞİK KREMİ Doğal, Etkili ve Benzersiz Formül ENDORPHINA KORUYUCU / PİŞİK KREMİ Doğal, Etkili ve Benzersiz Formül Doğal bileşenleri nedeniyle bebek ve çocuk kullanımına çok uygundur. Amerikan patentli formülünde bulunan Mürrüsafi bitki ekstresi nedeniyle

Detaylı

ENZİMATİK ANALİZ VE AKTİVİTE TAYİNLERİ

ENZİMATİK ANALİZ VE AKTİVİTE TAYİNLERİ ENZİMATİK ANALİZ VE AKTİVİTE TAYİNLERİ Enzim Tanımı Sınıflandırma Üç Boyutlu Yapı Etkime Şekli Enzimler biyolojik katalizörlerdir, yani biyokimyasal reaksiyonları hızlandıran biyolojik kökenli maddelerdir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ZEYTİNYAĞLARININ SAFLIK DERECELERİNİN BELİRLENMESİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ZEYTİNYAĞLARININ SAFLIK DERECELERİNİN BELİRLENMESİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ZEYTİNYAĞLARININ SAFLIK DERECELERİNİN BELİRLENMESİ Kadir BIYIKLI GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her hakkı saklıdır ÖZET

Detaylı

AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2014) Laboratuarın Adı: Biyoteknoloji Laboratuvarı. Laboratuarın Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr.

AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2014) Laboratuarın Adı: Biyoteknoloji Laboratuvarı. Laboratuarın Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Laboratuarın Adı: Biyoteknoloji Laboratuvarı AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2014) Laboratuarın Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Nurcan Tamamlanan Projeler: 1. TÜBİTAK 2209 Üniversite Ögrencileri Yurt içi/yurt

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

TGK-ZEYTĐNYAĞI VE PĐRĐNA YAĞI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2010/35)

TGK-ZEYTĐNYAĞI VE PĐRĐNA YAĞI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2010/35) TGK-ZEYTĐNYAĞI VE PĐRĐNA YAĞI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2010/35) 7 Ağustos 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27665 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Keton Cisimleri. Prof. Dr. Fidancı

Keton Cisimleri. Prof. Dr. Fidancı Keton Cisimleri Prof. Dr. Fidancı Yağ asitlerinin oksidasyonunda oluşan Asetil CoA'nın daha ileri oksidasyonu karaciğerde iki yol takip etmektedir. Bunlar sitrik asit döngüsü yolu ile asetoasetat, D β

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı