T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK"

Transkript

1 T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI

2 T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİNCİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE ÖNERİLER 08 Şubat 2010 ADANA

3 SUNUŞ Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş yıllarında 20 milyon adet olan zeytin ağacı varlığı, yüce Atatürk ün katkıları ile Kanun laştırılarak güvence altına alınmış ve ilk 50 yıl içerisinde, ülkemizde toplam 55 milyon adet zeytin ağacı dikilmesi sağlanmıştır yılında ağaç sayısı olarak 75 milyon adet e ulaşan zeytinler, daha sonraki yıllarda muhtelif sebeple giderek ihmal edilmiştir. Anavatanı Doğu Akdeniz olan zeytin in, Dünyada toplam üretimi 17 milyon ton dur. Bunun % 98 i yaklaşık 10 milyon hektar alan üzerinde, Akdeniz e kıyısı olan ülkelerden elde edilmektedir. Ülkemizde, zeytin ağacı sayısı, 2009 yılı sonu îtibariyle kapama ve dağınık olmak üzere toplam 753,757 hektar alan üzerinde 150,751,495 adet e ulaşmıştır yılı üretim döneminde 1,126,363 ton zeytin hasat edilmiştir. Bunun 737,244 ton u yağlığa, 389,120 ton u sofralığa ayrılarak, toplam 147,491 ton zeytinyağı elde edildiği belirlenmiştir. Türkiye de 107,620,097 adet meyve veren ağaçtan ortalama Kg./ağaç verim alındığı hesaplanmıştır. Zeytin varlığımızın % i olan 43,131,398 adedi meyve vermeyen yaşta bulunmaktadır. Zeytincilik, Doğu Akdeniz Bölgesinde özellikle geçit yörelerde yoğunlaşmış ve dikilen fidan sayısının son 15 yıl dahilinde, yaklaşık 21 milyon adet olduğu belirlenmiştir. Türkiye zeytin üretiminin % 26.3 ü Doğu Akdeniz Bölgesi tarafından karşılanmaktadır. Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye de bugünkü tarih itibariyle, toplam 39,540,563 adet zeytin ağacı varlığı tespit edilmiştir. Ülkemizde 83 milyon adet ağaç sayısına sahip bulunan Ege Bölgesi nden sonra gelen Doğu Akdeniz Bölgesi, 22 milyon adet zeytin ağacı olan Marmara Bölgesi ni geride bırakmayı başarmıştır. Adana da 1 milyon adet olan ağaç sayısı, yaklaşık 3 milyon adet e ulaşmıştır yılından günümüze kadar en çok 2005 ve 2006 yıllarında zeytin fidanı dikildiği tespit edilmiştir yılında 659,650 adet ve 2006 yılında ise 640,000 adet fidan dikimi yapılmıştır yılı üretim döneminde yaklaşık 15 bin ton zeytin hasat edilmiştir. Bunun % u Yüreğir, % ü Kozan ve % ü Ceyhan İlçelerinden elde edilmiştir. Adana da 14,562 hektar alan üzerinde 948,612 adet meyve veren zeytinlerden ortalama ağaç başına 15 Kg. mahsul elde edilmiştir. Zeytinlerin 9 bin tonu yağlığa ayrılarak yaklaşık 2 bin ton zeytinyağı elde edilmiştir. Türkiye de, yılda 1,7 milyon ton yağ tüketilmektedir. Ülkemizde sadece 500 bin ton bitkisel yağ üretilebilmekte ve 1,2 milyon ton açık bulunmaktadır. Zeytin üretiminin arttırılması ile köy den kent e olan göç tersine çevrilecek, müteşebbis insan ların sayısı artacak ve zeytin esnafı ve sanayicisi oluşacaktır. İspanyol ların sofralık olarak bilinen Manzanilla çeşidi ile rekabet edebilecek tek zeytinimiz olan Gemlik, % arasında değişen tuz oranı ile birlikte sitrik asit kullanılarak, Türkiye de aile işletmeciliği mantığıyla üretilmektedir. Oysa, Gemlik çeşidinin özellikle yeşil zeytin olarak değerlendirilmesi yönündeki çalışmalara ağırlık verilmesi halinde bazı önyargıların yok olacağı sanılmaktadır. Mehmet Güler Birlik Başkanı

4 BİRLİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. KURULUŞ TARİHİ : 30/10/2000 Tarih ve 2000/1571 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 2. İLK GENEL KURUL TARİHİ : 24/01/2001 Seyhan / Adana. 3. BİRLİK GEÇERLİ İSMİ : Doğu Akdeniz Zeytin Birliği. 4. HUKUKÎ DAYANAK : 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu ile 26/01/1939 tarih ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması hakkındaki Kanun un 28/02/1995 tarih ve 4086 sayılı Kanun la değişik 17. Maddesi hükmüne istinaden hazırlanarak 31/03/1996 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanıp yürürlüğe konulmuş olan Yönetmelik Birliğin hukukî dayanağını teşkil etmektedir. 5. ÜYE SAYISI : 600 adet Hizmet Üyesi. 6. FAALİYET ALANI : Adana (Birlik Merkezi), Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis. 7. KURULUŞ AMACI : Kuruluş amacı; 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu ile 442 sayılı Kanunun Maddeleri ve 13. Maddenin fıkraları uyarınca çalışılması ve üretici imkânlarından da yararlanılması suretiyle, zeytinciliğin Doğu Akdeniz Bölgesi nde yaygınlaşmasının sağlanması; Bölgeye uygun üstün özelliklere sahip klonlar la anaçlık tesis edilmesi ve faaliyet alanı dahilindeki üreticilerin zeytin fidanı ihtiyacının Birlik tarafından karşılanması; Zeytin ve zeytin mamullerini işlemek üzere sanayi tesisleri kurulması, işlenmiş zeytin ve zeytin mamullerinin depolanması, paketlenmesi, faaliyet alanı dahilinde bulunan sertifikalı zeytin fidanı üreticilerine ait eksikliklerin tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında bildirilmesi; Bölge dışında üretilmiş olup Birlik faaliyet alanı dahilinde dikilmek üzere muhtelif vasıtalarla temin edilen sertifikalı ve sertifikasız zeytin fidanlarının, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak sağlık muayene ve belge kontrolleri, kamu yararına takip edilerek veri tabanı oluşturulması; Bakım çalışmaları teşvik edilerek zeytin hastalık ve zararlılarıyla, doğal çevreye en az zarar verecek şekilde, tekniğine uygun, etkin, ekonomik ve toplu mücadele yapılması suretiyle, zeytin mahsulünün miktar ve kalitesinin arttırılmasıdır

5 ii 8. İŞBİRLİĞİ : Birlik Tüzüğü nün 12. Maddesi ne göre, faaliyetlerin yürütülmesinde; Bakanlık, Genel Müdürlük, Müdürlükler, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler ile benzer amaçlı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapar. 9. BİRLİK FAALİYET KONUSU : a) Zeytinciliğin Bölgemizde geliştirilmesi için Bakanlığın ilgili kuruluşları ile işbirliği yapmak, b) Modern Zeytin Yetiştiriciliği ve Ziraî Mücadele Teknikleri konusunda, periyodik yayım çalışmalarında bulunmak, gerekli ilaç, cezbedici, alet, uçak, helikopter, işgücü, tuzak ve benzeri girdileri tedarik etmek, survey ve mücadele konularında Müdürlüklerle teknik işbirliği yapmak, c) Zeytinde uygulanacak ziraî mücadelelerin gerektirdiği haberleşme sistemini kurmak, geliştirmek, işletmek ve kamuoyu oluşturmak, d) Havadan yapılacak ziraî mücadeleler için uygun yerlerde sabit uçak ve helikopter pistleri kurmak, havacılık ve uçuş şartlarının gereğini yapmak, gerekli hallerde mücadeleyi zamanında ve topluca gerçekleştirebilmek için, konuyu yetkili kişi ve kuruluşlara ihale etmek, e) Üreticilerin zeytin yetiştiriciliği konusunda eğitimini sağlamak, bu amaçla Müdürlüklerle işbirliği yapmak, seminer ve kurslar düzenlemek, f) Gerekli hallerde çalışma alanı ile ilgili üretim, imalat ve inşaat yapmak, gayrimenkul edinmek, kiralamak, kiraya vermek, trampa işlemlerinin yanı sıra gayrimenkul rehni tesis etmek, g) Zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yeri bulunan kültürel önlemleri üreticilere aldırmak, zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hususunda çalışan Müdürlüklerle ve Araştırma Enstitüleri ile koordinasyon kurmak, h) Zeytin fidanı üretim, dikim, zeytin ve zeytin ürünlerinin işlenmesi, depolanması ve nakliyesi konularında iştigal etmek, işletme kurmak hususunda Bakanlık yetkilileri ile temasa geçerek, üyelerine yardımcı olmak ve ayrıca başarılı üreticilerin ödüllendirilmesini sağlamak, i) Zeytinciliğin geliştirilmesi ile ilgili Devletçe yapılacak yatırımlara ve faaliyetlere katkıda bulunmak üzere anaçlık tesis etmek ve köklendirme üniteleri kurmak. j) Zeytincilikle ilgili sorunların çözümünde, Üniversiteler yanında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, k) Avrupa Birliği Fonları ve Uluslararası kaynaklardan yararlanmak, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi gibi kuruluşlara ve bunların periyodik yayınlarına Bakanlığın onayı ile üye olmak ve faaliyetlerine katılmak, l) Bölgesel envanter çalışmaları yapmak ve rapor halinde neşretmek, m) Zeytin ve zeytin ürünleri ihracatı ile ilgili olarak hükümet yetkilileri ile istişarelerde bulunmak,

6 iii Adana eski Valisi M. Cahit Kıraç, Zeytin Fidanlığında İncelemede Bulunurken. 31/01/2005 İl Tarım Müdürü Abdullah Keskin, Zeytin Fidanlığında İncelemede Bulunurken. 15/07/2005

7 iv MECLİS BAŞKANLIĞI ve ENCÜMEN ÜYELERİ BİRLİK BAŞKANI MEHMET GÜLER BİRLİK BAŞKAN VEKİLİ DEDE KÜTÜK MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ MUSTAFA BAYIR MUSTAFA KARAKUŞ MECLİS KÂTİPLERİ NEŞET YİĞİT GÜRSEL BOLAT MEHMET GÜNGÖR (YEDEK) HASAN ATLI (YEDEK) BİRLİK ENCÜMENİ DEDE KÜTÜK SAMİ GÖKGÜL İBRAHİM ÇAY MUSTAFA AKKUŞ YASİN ÇINAR (YEDEK) CUMALİ AKSAY (YEDEK) ALİ DOĞAN (YEDEK) PLAN BÜTÇE İHTİSAS KOMİSYONU AHMET ALİ KARACA AHMET TUZCU HULUSİ BALCI MUAYENE KABUL KOMİSYONU DEDE KÜTÜK MUSTAFA AKKUŞ YASİN ÇINAR MUHASEBE DENETİM KOMİSYONU MUSTAFA BAYIR NEŞET YİĞİT KAYHAN ÇOPUR

8 v BİRLİK FAALİYET ALANI Sıra No İL İLÇE 1 Aladağ 2 Ceyhan 3 Çukurova 4 Feke 5 İmamoğlu 6 Karaisalı 7 Karataş 8 Kozan 9 Sarıçam 10 Seyhan 11 Yumurtalık 12 Yüreğir 13 Osmaniye Düziçi 14 Hatay Altınözü 15 Mersin Tarsus 16 Kahramanmaraş Merkez 17 Gaziantep Nizip 18 Kilis Merkez

9 vi ZEYTİN FİDANI ÜRETİM İŞLETMESİ DİKİME HAZIR GEMLİK ZEYTİN FİDANI ÖZELLİKLERİ 1. Zeytin fidanları Tüplü ve asgarî 1-1,5 (bir bir buçuk) yaşındadır. 2. Gemlik Zeytin leri bir çeşit değil Grup adı dır. Fidanlığımızda bu Grup a ait üstün özellikleri bulunan 2 (iki) tip Klon kullanılmaktadır. 3. Zeytin çelikleri Isıtmalı Masalar üzerinde ve Perlit ortamında, Birliğe ait Özel Anaçlık tan elde edilerek çoğaltılmıştır. 4. Köklendirilme işleminden sonra, saçak köklerin oluşumu için Plastik Saksı lar kullanılarak dal ve kök dengesi sağlanmış ve Kuruma Riski azaltılmıştır. 5. Fidanlar Ruhsat lı olup her türlü hastalık ve zararlı Kontrol ü Birlik elemanı Deneyimli Ziraat Mühendisleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 6. Yıllık üretim kapasitesi 650,000 (altı yüz elli bin) adet dir. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞE HAİZ BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR.

10 ZEYTİNCİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE ÖNERİLER 1. BİRLİĞİN BÖLGE TARIMINDAKİ YERİ VE HEDEFLERİ : Bölge nin Zeytin tarımı hakkındaki tek başvuru ve çözüm adresi olma özelliğini taşımaktadır. Dünya da önemli miktarda zeytin ağacı varlığına sahip olan ancak, üretimde komşumuz Suriye nin dahi arkasına düşerek gerileyen zeytinciliğin Bölgemizde gelişmesine yardımcı olmaktadır. Model olarak Avrupa Birliği Standartları nın ve Üretici Birlikleri Kanunu nun en hızlı savunucularındandır. Tahıl ürünleri nin kazanç sağlayamadığı Bölgemizde Anavatanı Akdeniz in Doğu su olan Zeytin bitkisi nin alternatif olarak özellikle, kırsal kesimde üçüncü sınıf araziler üzerinde "önemli bir gelir sağlamaktadır. Bir yağ ithalatçısı olan ülkemizde, yerli kaynaklarımızı kullanmak suretiyle, hiçbir katkı işlemi yapılmadan yenebilen tek yağ bitkisi olan Zeytin in üretimi ile döviz tasarrufu sağlayacak ve sağlıklı beslenme nin öncüsü olmaktadır. Bölgemizde halen üretilmekte olan mevcut zeytinlerin işlenmesi ve pazarlanması suretiyle, ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. Bölgemizde Zeytin üretiminin arttırılması ile Köy den kent e olan göç ün ters yöne çevrilmesine katkı sağlamaktadır. Bölgemizde Zeytin üretiminin arttırılması ile yaklaşık 30,000 (otuz bin) adet i bulan boşta gezen Ziraat Mühendisleri nden önemli bir kısmının istihdam ına ve ülkede müteşebbis insan ların sayıca artmasına katkı sağlamaktadır.

11 2 Bölgemizde Zeytin üretiminin arttırılması ile yeni bir zeytin esnafı ve zeytin sanayicisi nin oluşmasına gayret etmektedir. Faaliyet alanı içerisinde muhtelif sebeplerle ağaçlandırılamayan yaklaşık 500,000 hektar arazinin ağaçlandırılmasına ve Ülkede erozyon sorunu na önemli bir çözüm sunmaktadır. Bölgemizde Panel düzenleyerek, Broşür bastırarak, Kitap yayınlayarak, Kaynak Bilgi ihtiyacının karşılanması ve Zeytin de birim ağaç başına verim artışı sağlamaktadır. üretici-tüketici-yönetici üçgeni arasında bir köprü vazifesi görülmesine ve bölgesel tarım politikaları nın oluşmasına ortam sağlamaktadır. Zeytin fidanı dikim, bakım ve zeytin ürünlerinin tanıtım ve pazarlanması konularında Bakanlık yetkilileri ile istişarelerde bulunarak, zeytin üreticilerinin sorunlarının çözüm ünde katkı sağlamaktadır. Zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele için gerekli ilaç cezbedici, alet, işgücü, tuzak ve benzeri girdileri tedarik etmek ile survey ve mücadele konularında ilgili müdürlüklerle temasa geçerek teknik yönlerden de işbirliği yapılması nı sağlamaktadır. Zeytinciliğin Doğu Akdeniz Bölgesinde yaygınlaşmasını sağlamak üzere zeytincilik veri tabanı oluşturmak, zeytin mahsulünün miktar ve kalitesi ni arttırmak, ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanmayı esas amaç olarak kabul etmektedir.

12 3 2. BİRLİK PROJELERİ : Doğu Akdeniz Bölgesi nin zeytin haritasını çıkarmak üzere, mevcut zeytin ağacı varlığı ve potansiyeli, zeytin üretiminde karşılaşılan sorunlar ile bunların çözüm yollarının tespiti amacı ile üzere uygulamaya başlanılan Zeytin Envanter Projesi, Yüksek verimli zeytin ihtiyacının karşılanması amacı ile Zeytin Karantina ve Üretim Projesi, Dış pazara yönelik tekniğine uygun olarak salamura zeytinciliğinin yayılması amacıyla Salamura Siyah Zeytin Projesi, Kalite ve kantite (verim) kayıplarının asgarî düzeye indirilmesi amacıyla Entegre Zeytinyağı İşleme Tesisi Projesi, Bölgemizde zeytinciliğin ciddi gelir sağlayabileceği inancının gündem de olması ile birlikte eğitim-yayım çerçevesinde Zeytin Entegre Ziraî Mücadele Projesi Zeytinde meyve üretimini arttırmak gayesiyle Zeytin Budama ve Yayım Projesi, DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ tarafından ülkemizdeki zeytin ile alakalı tüm bilimsel çalışmalar takip edilmektedir. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ne bağlı Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü nün TAGEM / IY / 96 / 06 / 05 / 002 kod no lu sonuçlandırılmış proje si dâhilinde Gemlik zeytin çeşidine ait 23 adet Klon tespit edilmiş olup, bunlardan sadece 2 adet Klon un Periyodisite göstermediği yani her yıl verim verdiği belirlenmiştir, Üstün özelliklere sahip olan bu klonlar ile 2004 yılından itibaren zeytinciliği geliştirmek ve kırsal kesimin kalkınmasına yönelik zeytin bahçeleri tesisi kurulmasına yönelik Organik Zeytin Projesi, dâhil olmak üzere toplam 8 (sekiz) proje hazırlanmıştır. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ internet sitesi ni yayına girdiği tarihten bu yana sürekli güncellemek suretiyle zeytin ve zeytincilik hakkındaki en son gelişmeler takip edilerek, Zeytin hakkındaki tüm gelişmeler üreticilerimiz adına takip edilerek Bölgemiz çiftçilerine aktarılmasına çalışılmaktadır. Web sitemize adresinden ulaş bilmektedir. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ adına Zeytinde Bakım İşlemleri. İsimli takribi 170 sayfa kitap yayıma hazır hale getirilmiştir.

13 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ : 4 Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye Zeytin Medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim kaynağını sağlayan, 2009 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 18 milyon ton olan Dünya zeytin üretiminin % 98 i Akdeniz e kıyısı olan ve çoğu AB üyesi olan İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Suriye, Fas, Portekiz, Fransa ve Cezayir gibi önemli üretici ülkelerden elde edilmektedir yılı istatistiklerine göre, önümüzdeki yıl Dünya zeytinyağı üretiminin 2,925,000 ton olması beklenmektedir. Dünya da en fazla zeytin üreten ülkeler arasında İspanya 1., İtalya 2., Yunanistan 3., Türkiye ise 4. sırada yer almaktadır. Türkiye, Dünya zeytin üreticisi ülkeler arasında ağaç varlığı yönünden 5. sırada, üretim bakımından ise 4. sıradadır yılı istatistiklerine göre, Türkiye de 1,126,363 ton zeytin üretileceği bunun 389,120 tonu sofralık, 147,491 ton u ise zeytinyağı olarak değerlendirilecektir. Bu miktar ile Türkiye, Dünya zeytin üretimine yaklaşık % 10 oranında; zeytinyağı üretimine % 5 oranında katkıda bulunmaktadır yılı istatistiklerine göre, Türkiye de kapalı ve dağınık ağaçların kapladığı yaklaşık 753, hektar alanda 107,620,097 adedi meyve veren yaşta, 43,131,398 adedi ise meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 150,751,495 adet zeytin ağacı mevcuttur. Türkiye de 2009 yılı istatistiklerine göre, zeytin yetiştiriciliğinde üretimin % i Ege Bölgesi nde, % ü Doğu Akdeniz Bölgesi nde, % i Marmara Bölgesi nde ve % 3.90 ı diğer bölgelerde yapılmaktadır. Çizelge 1. Türkiye de Bölgelere Göre Zeytin Ağaç Sayısı ve Bölgesel Oranı (2009). Dikim Ağaç Sayısı (Adet) Ağaç Sayısına Bölgeler Alanı Göre Bölgesel (ha) Meyve Meyve Toplam Oran (%) Veren Vermeyen Ege 416, ,409, ,829, ,239, Doğu Akdeniz 197, ,204, ,336, ,540, Marmara 110, ,418, ,673, ,092, Diğer 29, ,587, ,292, ,879, TOPLAM 753, ,620, ,131, ,751, Kaynak: UZZK, TEAE., TUİK, İTB; İl Tarım Müdürlükleri.

14 5 3,90% 55,21% 14,65% Çizelge 2. Doğu Akdeniz Bölgesi nde Zeytin Ağaç Sayısı ve Üretim Miktarı (2009). İLLER Meyve Veren AĞAÇ SAYISI (Adet) Meyve Vermeyen 26,23% Ege Bölgesi D.Akdeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Diğer Bölgeler Toplam AĞAÇ BAŞINA VERİM (Kg.) SOFRALIK VE YAĞLIĞA AYRILACAK ZEYTİN MİKTARI (Ton) Sofralığa Yağlığa Toplam Ayrılan Ayrılan Zeytin Miktar Miktar Verimi Z.YAĞI/ DANE ORANI (%) TOPLAM Z.YAĞI VERİMİ (Ton) ADANA 948, ,039, ,988, , , , , G.ANTEP 3,048, ,250, ,298, , , , , HATAY 8,679, ,549, ,228, , , , , K.MARAŞ 735, , ,395, , , , , KİLİS 1,646, , ,627, , , , , MERSİN 4,272, ,530, ,802, , , , , OSM. 875, ,324, ,200, , , , , TOPLAM 20,204, ,336, ,540, , , , , Kaynak: UZZK, TEAE., TUİK, İTB, İl Tarım Müdürlükleri.

15 Çizelge 3. Ege Bölgesi nde Zeytin Ağaç Sayısı ve Üretim Miktarı (2009). 6 İLLER Meyve Veren AĞAÇ SAYISI (Adet) Meyve Vermeyen Toplam AĞAÇ BAŞINA VERİM (Kg.) SOFRALIK VE YAĞLIĞA AYRILACAK ZEYTİN MİKTARI (Ton) Sofralığa Ayrılan Miktar Yağlığa Ayrılan Miktar Toplam Zeytin Verimi Z.YAĞI/ DANE ORANI (%) TOPLAM Z.YAĞI VERİMİ (Ton) AYDIN 21,710, ,572, ,282, , , , , Ç.KALE 4,476, , ,201, , , , , DENİZLİ 581, , ,217, , , , , İZMİR 14,154, ,604, ,759, , , , , MANİSA 9,941, ,724, ,665, , , , , MUĞLA 13,544, ,567, ,112, , , , , TOPLAM 64,409, ,829, ,239, , , , , Çizelge 4. Marmara Bölgesi nde Zeytin Ağaç Sayısı ve Üretim Miktarı (2009). İLLER Meyve Veren AĞAÇ SAYISI (Adet) Meyve Vermeyen Toplam AĞAÇ BAŞINA VERİM (Kg.) SOFRALIK VE YAĞLIĞA AYRILACAK ZEYTİN MİKTARI (Ton) Sofralığa Yağlığa Toplam Ayrılan Ayrılan Zeytin Miktar Miktar Verimi Z.YAĞI/ DANE ORANI (%) TOPLAM Z.YAĞI VERİMİ (Ton) B.KESİR 10,492, , ,111, , , , , BURSA 8,915, , ,837, , , , , T.DAĞ 1,011, , ,143, , , , TOPLAM 20,418, ,673, ,092, , , , , Çizelge 5. Diğer İl lerde Zeytin Ağaç Sayısı ve Üretim Miktarı (2009). İLLER Meyve Veren AĞAÇ SAYISI (Adet) Meyve Vermeyen Toplam AĞAÇ BAŞINA VERİM (Kg.) SOFRALIK VE YAĞLIĞA AYRILACAK ZEYTİN MİKTARI (Ton) Sofralığa Ayrılan Miktar Yağlığa Ayrılan Miktar Toplam Zeytin Verimi Z.YAĞI/ DANE ORANI (%) TOPLAM Z.YAĞI VERİMİ (Ton) ANT. 2,328, ,315, ,643, , , , , MARDİN 235, , , , , Ş.URFA 23, ,636, ,660, TOPLAM 2,587, ,292, ,879, , , , ,

16 7 Türkiye de 1984 yılında 1 tane Continiu (kesintisiz) sistem ve 1,500 klasik pres varken, 1995 yılında Continiu sistem 132 adet olmuş, 2009 yılı îtibariyle kapasitesi 30,000-60,000 ton/gün olan yaklaşık 800 adet modern Continiu tesisi kurulmuştur. Zeytin üretiminin yaklaşık % 70 i modern sistemle işleyen Continiu zeytinyağı fabrikalarında işlenmektedir yılı itibariyle, Türkiye de üretilen toplam zeytinin % i yağlık, % i sofralık olarak değerlendirilmektedir.

17 8 4. ZEYTİNİN SAĞLIK DEĞERİ Yeryüzünde 2,000 (iki bin) yaşın üzerinde zeytin ağaçları bulunması, bilimsel çalışmalarda uzun ömürlülüğe işaret olarak kabul edilmektedir. Zeytin ve zeytinyağının eski mısır uygarlığında yaygın bir kullanımı söz konusudur. Zeytin bitkisi, İncir, Hurma, Üzüm ve Nar ile birlikte tüm semavi dinlerde adı geçen 5 (beş) meyve den birisidir. İncil ve Tevrat ta zeytin den bahsedilmekte ve ayrıca, zeytin kelimesi Kur an-ı Kerim de 6 (altı) defa geçmekte ve kutsal ağaç olarak zikredilmektedir. Zeytin yapraklarının ihtiva etmiş olduğu Oleuropein maddesi, ağaçları hastalık ve zararlılardan koruyan madde olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Ayrıca zeytin yapraklarından izole edilen Kalsiyum Elenolate, genel zararlı olan virüs, bakteri ve mantarları yok etme özelliğine sahiptir. Zeytin ve zeytinyağının besin değeri ve önemi Dünya da ancak son yıllarda anlaşılabilmiştir. Margarin yağlarının 1950 li yıllarda gelişmesi başlaması büyük şirketlerin reklâmları sayesinde, zeytin ve zeytinyağının yararı 40 (kırk) yıl süreyle gölgelenmiştir. Modern tıp, zeytinyağının, içerdiği E vitamini sayesinde, insan hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunarak yaşlanmayı geciktirdiği, beyin fonksiyonları üzerindeki yıpratıcı etkisini azalttığı, cildi güzelleştirdiği ve haricen kullanıldığında saçlara parlak bir görünüm kazandırdığı, kanıtlanmıştır. Dünya sağlık teşkilatı (WHO) kalp krizi ve kalp hastalıkları riskinin en alt düzeyde bulunan bölgenin, Girit adası olduğunu rapor etmiştir. Zeytinyağı diabetli hastalarda kandaki şeker oranı nı % 12 oranında azaltmaktadır. Yüksek tansiyonu tolere ettiği bilinmektedir. Zeytinyağı, kan hücrelerinin kümeleşmesinde rol oynayan faktörlere karşı etki göstererek kan damarlarında pıhtılaşma risk ini azaltmaktadır. Mide asitliğini azaltarak Gastrit ve Gastroduodenal ülserlere karşı koruyucu özellikleri bulunduğu belirlenmiştir. Zeytinyağında yaklaşık % 80 oranında bulunan Oleik asit anne sütündeki en önemli yağ asiti olup, bebeğin sinir dokularının gelişimini sağlamaktadır. Çocuklarda kemik ve diş gelişimini arttırdığı, yaşlılarda ise kemik erimesi (osteoporoz) u azalttığı yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır. Kanser tümörlerinin oluşumunu engellediği ve Radyoaktivite ye karşı vücudu koruduğu tespit edilmiştir. Zeytinyağının kandaki zararlı kolesterolü (LDL) azaltırken, faydalı kolesterolü (HDL) yükselterek, düzenleyici ve kuvvetlendirici yapısı vardır. Zeytinyağı, karaciğer ve kalbin dostudur. Sindirim sistemini çok iyi düzenleyen ve kandaki zararlı maddelerin vücuttan atılmalarını sağlayan bir besin kaynağıdır. Zeytinyağı, mükemmel kimyasal yapısı ve önemli ölçüde antioksidan içermesi ve yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı olması sebebiyle, kızartmalarda rahatlıkla kullanılabilecek en sağlıklı yağdır. Kişi başına en fazla zeytinyağı tüketen ülkelerin başında 25 Kg. ile Yunanistan gelir, bunu 11,5 Kg. ile İtalya, 10,4 Kg. ile İspanya ve 8 Kg. ile Suriye izlemektedir. Türkiye zeytinyağı tüketiminde 1.5 Kg ile en alt sırada yer almaktadır. Bu da ülkemiz insanlarının zeytinyağı yeme alışkanlığının çok az olduğunu ve ne kadar sağlıksız beslendiğini ortaya koymaktadır.

18 5. ZEYTİN İN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BAKIM İSTEKLERİ 9 Zeytin, bilhassa tipik bir Akdeniz bitkisi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz Bölgesi ne Çanakkale Savaşı sonrası aşılı fidanları getirilerek yaygınlık kazanmıştır. Ege ve Marmara Bölgelerinden getirilen fidanlar, Ayvalık ve Edremit adıyla anılan yağlık çeşitleri oluşturmaktadır. Ancak, Ayvalık ve Edremit çeşitlerinin +7,2 C nin altında 1,000 saat lik soğuklamaya ihtiyaç duyması, Doğu Akdeniz Bölgesi ne döllenme problemini de beraber getirmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesinin dağlık, taşlık ve kireçli topraklarında yetiştirilecek en uygun zeytin bitkisi olan Gemlik çeşidi, yetiştiricilere tavsiye edilmektedir. Gemlik çeşidi aslında siyah sofralık bir özelliğe sahip olmakla beraber yağlık zeytin olarak bilinen Ayvalık tan % 6 daha fazla yağ ihtiva etmektedir.

19 Doğu Akdeniz Bölgesinde zeytinciliğin geliştirilebilmesi için verimsiz eski çeşitlerin, bölgemiz iklimine uyum sağlayan verimli çeşitlere çevirme aşısı yapılarak dönüştürülmesi gerekir. Yeni bahçelerin sulama şartıyla kurulması ve sık dikilmesi (6x3 m) tavsiye edilmektedir. Ayrıca, zeytin bahçelerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında en az 3 kez sulanması gerekir. Ağaçların dengeli bir şekilde ürün vermesi isteniyorsa, dengeli budamayla birlikte N.P.K ve mikro elementlerin zamanında verilmesi gerekir. Türkiye de zeytin olgunlaşınca, genellikle dallar sırıkla hasat yapılmaktadır. Hem ağaç hırpalanmakta ve hem de bir yıl sonra mahsul verecek filizler kırılmaktadır. Sopa ile dövülen ağaç, Periyodisite göstermektedir. İtalya, İspanya, Yunanistan, Cezayir ve Tunus ta, yıllık zeytin üretimi, tabii afetler dışında çok az farklılık göstermektedir. Zeytinde ileri ülkelerde hasat el ile veya ağaçlar vibratör ile yapılmakta ve ağacın yıpranması önlenerek Periyodisitenin azaltıldığı bilinmektedir. Ülkemizde zeytin yetiştiriciliği yapılan bölgelerde sulama noksan, budama hatalı ve ilaçlama düzensizdir. Fidan dikiminden önce genellikle gübreleme ve toprak tahlili yapılmamaktadır. Zeytin üretimi gibi pazarlanmasında da bir takım hatalar mevcuttur. Özellikle, dökme zeytinyağı ihracatı esnasında, ertesi yıl düşünülmemektedir. Türkiye zeytinyağı üretimi periyodisiteye (verim düzensizliği) bağlı olarak yılda yaklaşık 50,000 ton ile 200,000 ton arasında değişmektedir. Bunun 25,000 ton u ambalajlı, 35,000 ton u ise açıkta ve etiketsiz olarak tüketilmektedir. Ülkemizde zeytinyağı yerine diğer bitkisel yağlar tüketilmekte ve iç piyasada binlerce ton zeytinyağı varken dışarıdan bitkisel yağ ithal edilmektedir. Halbuki 2 kilo ayçiçeği yağı yerine 1 kilo zeytinyağı alan tüketici hem ekonomik açıdan, hem de beslenme açısından daha avantajlı olduğu halde bunu topluma anlatacak tanıtım kampanyaları yapılmamaktadır. 10

20 11 6. ÜLKEMİZDE, ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 7. ZEYTİNCİLİĞİN TÜRKİYE DE YERİ VE ÖNEMİ 1. Alternatif yağlar olan bitkisel yağ ve margarinlere göre pahalı olması. 2. Ege, Doğu Akdeniz ve Marmara da zeytincilik yapılması nedeniyle diğer bölgelerde zeytinyağı tüketme alışkanlığının olmaması. 3. Zeytinyağı ile yapılan yemek kültürünün yaygın olmaması. 4. Geçmiş yıllarda damar tıkanıklığına sebep olduğu şeklinde yanlış bir kanaatin yerleşmiş olması, 5. Zeytinyağının kendine has koku ve rayihasının bazı tüketiciler tarafından ağır bulunması, 6. Açıkta yağ satanların zeytinyağına pamukyağı veya ayçiçeği yağı karıştırarak tüketiciyi yanıltması, Zeytincilik, üretim aşamasında 420,000, sanayide 55,000 ve pazarlama aşamasında ise 25,000 civarında olmak üzere toplam 500,000 aileye doğrudan gelir sağlamaktadır. Ağaç başına verim rakip ülkelere oranla oldukça düşüktür. Ağaçların bakımı, budaması ve hasat esnasında yapılan yanlış uygulamalar büyük ölçüde verim kaybına sebep olmaktadır. Türkiye, zeytinde sayılı ülkelerden birisidir. Ancak, üretimdeki istikrarsızlık ve verimsizlik dış pazardaki konumumuzu olumsuz etkilemektedir. Türkiye de son yıllarda yaklaşık 2,500,000,000 USD $ (iki buçuk milyar dolar) civarında döviz harcanarak sıvı yağ ithal edilmesi ülkemiz için ciddî bir paradokstur. Öte yandan ülkemizde depolama ve ambalajlama konusunda önemli sıkıntılar vardır. Üretim, tüketim ve dış ticaret boyutları ele alınarak hazırlanmış bir zeytinyağı politikası mevcut değildir.

21 Adana İli nde 1997 yılından bu yana zeytinciliği geliştirme projelerinin artması doğrultusunda zeytin dikim alanlarında ve dağıtılan fidan sayısında önemli artışlar gözlenmektedir yılı îtibariyle Adana nın 15 İlçesi nden 12 sinde zeytin üretimi yapılmakta olup, zeytincilik meyve üretiminde 2 nci sıradaki yerini korumuştur. 12 Kozan 21,43% Karataş 0,16% Karaisalı 15,81% Yumurtalık 10,00% İmamoğlu 8,69% Feke 0,61% Seyhan 1,40% Ceyhan 18,04% Yüreğir 22,30% Aladağ 1,56%

22 13 Çizelge 6. Adana İl i zeytin alanı, meyve veren ağaç sayısı, üretim ve verim durumu ( ). Yıllar Alan M. Veren Üretim Ağaç Başına Yağlığa Elde Edilen (ha) Ağaç Sayısı (ton) Ort Verim (kg) Ayrılan (ton) Yağ (ton) , ,800 11, ,105 1, , ,310 12, ,202 1, , ,644 10, , , ,847 10, , , ,514 10, , , ,889 10, , , ,109 11, , , ,264 9, , , ,114 1, , , ,214 9, , , ,464 10, , , ,890 10, , , ,590 12, ,933 1, , ,890 13, ,893 1, , ,441 11, ,837 1, , ,861 10, ,251 1, , ,237 12, ,523 1, , ,465 25, ,171 3, , ,465 10, ,000 2, , ,612 14, ,538 1,707 Kaynak: UZZK, Tarım İl Müdürlüğü, Adana. Çizelge 7. Adana İl i yıllar îtibariyle dikilen zeytin fidan sayısı ( ). Yıllar Fidan Sayısı (Adet) , , , , , , , , , , , , , Toplam 2,988, Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü, Adana

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİNCİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE ÖNERİLER 01

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004-2005 SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004 2005 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen heyetimiz, çalışmalarına 06.09.2004 tarihinde

Detaylı

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 01 Haziran 2011 ADANA COPYRIGHT Bu kitabın her hakkı mahfuzdur. Mahreç gösterilerek dahi iktibas edilemez. İmtiyaz Sahibi : T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Editörler : Mehmet

Detaylı

zeytinist

zeytinist zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 30.03.2017 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0

Detaylı

TÜRKİYE DE SOFRALIK ZEYTİN İŞLETMECİLİĞİ VE SEKTÖRÜN SORUNLARI

TÜRKİYE DE SOFRALIK ZEYTİN İŞLETMECİLİĞİ VE SEKTÖRÜN SORUNLARI Zeytinin adı TÜRKİYE DE SOFRALIK ZEYTİN İŞLETMECİLİĞİ VE SEKTÖRÜN SORUNLARI İbrahim MİNARECİ Genel Müdür 1 ZEYTİN Zeytin bir Akdeniz bitkisi olup, dünyaya Anadolu dan yayılmıştır. 2 DÜNYA VE ÜLKEMİZDE

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 GÜNEYDOĞU

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Zeytinyağının Ülkemiz Ekonomisine Katkıları, Sorunları ve Beklentileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Zeytinyağının Ülkemiz Ekonomisine Katkıları, Sorunları ve Beklentileri Zeytinyağının Ülkemiz Ekonomisine Katkıları, Sorunları ve Beklentileri Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Zeytin; tarih boyunca barışın sembolü kabul edilmiştir. Kutsal sayılmış ve bir çok efsaneye konu olmuştur.

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 1 GİRİŞ AKDENİZBİRLİK

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 1 GİRİŞ AKDENİZBİRLİK GİRİŞ ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 1 1 Zeytin kültürü, çok eski bir tarihe sahiptir. Columella adlı yazar zeytini bütün ağaçların ilki olarak tanımlamıştır. Nitekim, tarihi gelişimi içinde bir çok efsaneye

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Günümüzde

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 31/03/1996 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı: 22597 Tarım

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 27.12.2015 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Aylara

Detaylı

2006-2007 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU

2006-2007 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2006-2007 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2006 2007 Ege ve Marmara Bölgesi zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen heyetimiz, çalışmalarına 11.09.2006

Detaylı

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER Çizelgeler...4 Grafikler...5 Şekiller...5 ÖNSÖZ...7 1. GİRİŞ...10 Yayın Sahibi : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yönetim

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ

BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağcılığa uygun coğrafi bölgelerin belirlenmesini, bağ alanları ile asma ve üzümden elde edilen ürünlerin çeşit ve miktarlarının tespitini,

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KARADENİZ

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün yapısal özellikleri ve stratejik önemi nedeniyle dünyada

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

2014 TARIM SEKTÖRÜ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI. İşin Başlama-Bitiş Tarihi. Aşı Muhafaza Deposu İnşaatı 2014-2014 75.

2014 TARIM SEKTÖRÜ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI. İşin Başlama-Bitiş Tarihi. Aşı Muhafaza Deposu İnşaatı 2014-2014 75. Karakteristik İşin Başlama-Bitiş Tarihi Proje Tutarı (TL) 1 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Bakım ve Onarımı -.0.500,00 İl /Kuruluş Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 EGE BÖLGESİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şebnem BORAN Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı oluşturan, nüfusun

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

1900 lü yılların başından beri Gemlik te zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan bir ailenin mensubuyum. Siyah zeytin, yeşil zeytin, dilimli

1900 lü yılların başından beri Gemlik te zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan bir ailenin mensubuyum. Siyah zeytin, yeşil zeytin, dilimli GEMLİK ZEYTİNİ 1900 lü yılların başından beri Gemlik te zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan bir ailenin mensubuyum. Siyah zeytin, yeşil zeytin, dilimli zeytin,zeytinyağı, zeytin ezmesi ve bunlarınçeşitlerini

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/02 FINDIK BÜLTENİ 08.03.2010 1- FINDIK ALIMLARI: A) 2009 dönemi rekolte tahmini ile 2008 yılı üretimi kıyaslandığında, ülkemiz üretiminin % 44, dünya

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım; sanayi sektörüne hammadde sağlaması, ülkemiz nüfusunun yaklaşık üçte birinin geçim kaynağı olması ve kazandırdığı ihracat

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ *

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * Determination of Some Physical Poperties and Oil Yields of Halhalı,

Detaylı

2014-2015 İNCİR, KESTANE, ZEYTİN ZEYTİNYAĞI ve PAMUK SEKTÖR RAPORLARI

2014-2015 İNCİR, KESTANE, ZEYTİN ZEYTİNYAĞI ve PAMUK SEKTÖR RAPORLARI 2014-2015 İNCİR, KESTANE, ZEYTİN ZEYTİNYAĞI ve PAMUK SEKTÖR RAPORLARI NAZİLLİ TİCARET BORSASI Cumhuriyet Mah. 228 Sok. No:33 Nazilli / AYDIN Tel: 0 256 313 14 18-313 14 19 Faks: 0 256 313 22 88 info@nazillitb.org.tr

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ

AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ Ceviz hem meyvesi hem de kereste değeriyle ekonomik önem kazanmıştır. Ceviz ağacının 150-200 yıllık ömrünün ilk 60-70 yılında meyvelerinden, bu yaştan sonra da piyasa taleplerine

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 Fidanlık Bakımları Yabancı ot mücadelesi Sulama Gübreleme Tekleme Budama Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 2 Yabancı ot mücadelesi(mekanik

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR ve 2012/1 SAYILI TEBLİĞ 2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2016 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri (Türkiye)

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Gülçiçeği Raporu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ 2- ÜRETİM 1- Dünya

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2015 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi nin verilerine göre; 2016 yılı itibariyle dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke ABD dir. ABD son zamanlarda

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

Zeytinyağı Sektöründe Yapılması Gereken AB Uyum Çalışmaları. Evren GÜLDOĞAN AB Uzmanı 18 Nisan 2008, Đstanbul

Zeytinyağı Sektöründe Yapılması Gereken AB Uyum Çalışmaları. Evren GÜLDOĞAN AB Uzmanı 18 Nisan 2008, Đstanbul Zeytinyağı Sektöründe Yapılması Gereken AB Uyum Çalışmaları Evren GÜLDOĞAN AB Uzmanı 18 Nisan 2008, Đstanbul Kapsam Dünya Zeytin Piyasası Sektörel Büyüklük ve Nitelikler AB Zeytincilik Politikaları Türkiye

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

Dünyada Zeytincilik ve Yayılışı. 30 Ülke; Kuzey Yarım Küre 8, Ülke Güney Yarım Küre 22 Ülke

Dünyada Zeytincilik ve Yayılışı. 30 Ülke; Kuzey Yarım Küre 8, Ülke Güney Yarım Küre 22 Ülke Dünyada Zeytincilik ve Yayılışı 30 Ülke; Kuzey Yarım Küre 8, Ülke Güney Yarım Küre 22 Ülke Dünya da Zeytincilik Eski çağlardaki zeytin yetiştiriciliği ve yağ üretimi konusunda az sayıda belge bulunmaktadır.

Detaylı