Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 KIBRIS TARHNN BLNMEYEN BR SAYFASINDA KIBRIS IN UNUTULAN ASKERLER VE KNC DÜNYA SAVAI NDA KIBRISLI KATIRCILAR THE FORGOTTEN SOLDIERS OF CYPRUS IN AN UNKNOWN PAGE OF CYPRUS HISTORY AND CYPRIOT MULETEERS IN WORLD WAR II Ulvi KESER Özet kinci Dünya Savaı süreci her ne kadar Kıbrıs adasını savaın içine dorudan çekmemi olsa da savaın devam ettii günlerde ekonomi ve sosyal hayatta savaa balı sebeplerle ortaya çıkan sıkıntılar yanında gerek Kıbrıslı Türkler gerekse Kıbrıslı Türklerin bundan dorudan etkilendikleri görülür. ngiltere her ne kadar savaın baında adada yaayanları ikinci sınıf vatanda olarak deerlendirip onları farklı bir sınıflandırmaya alsa da insan ihtiyacının artmaya balamasıyla birlikte Kıbrıslıları cephelere gönderebilmenin yollarını aramaya balar. Bunun hemen ardından Kıbrıslı Türklerin cephe gerisinde lojistik malzeme taımak için görevlendirilen ve katırlarla sevkıyat yaptıkları için katırcı olarak nitelendirildikleri yeni bir sınıf ortaya çıkar. Katırcılar ayrıca terzi, telefon operatörü, açı gibi mesleklerde de ön plana çıkarken iddetlenen savala birlikte onlar dorudan cepheye de sürülürler ve trajik son da kendiliinden ortaya çıkmaya balar. Bu bilimsel çalıma Kıbrıs adasından katırcı olarak askere alınan ve pek çou dünyanın farklı cephelerinde savaırken hayatını kaybeden veya esir düen Kıbrıs Türklerine kesitsel bir bakı sunmak üzere hazırlanmıtır. Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Katırcılar, kinci Dünya Savaı, Sava Esiri, ngiltere Abstract Despite the fact that WWII has appeared to be out of Cyprus island, it is certainly evident that both Greek Cypriots and Turkish Cypriots due to the economical and social problems during the fierce days of the war were affected a lot. The British government which classified the people living on the island as second-class people in the very beginning of the war started looking for the ways to enlist those above-mentioned people when faced with the lack of personnel in the fronts. Then a new military branch named Muleteers whose duty was to carry the logistics to the fronts via the mules appeared. The muleteers also were given assignments as the tailor, cook, telephone operators etc., but were directed to the very fronts when the war got worse and worse. This also brought the tragical end of those unfortunate Turkish Cypriots. This scientific study was prepared so as to get a profile glance at Turkish Cypriots who mostly lost their lives in the fronts or were taken as the POWs. Key Words: Cyprus, Muleteers, WWII, POWs, England Giri Tarihin her döneminde sorunlar ve göçler adası olarak anılmı olan Kıbrıs adası bu nitelemelere aynı ekilde kinci Dünya Savaı döneminde de sahip çıkmıtır. Adanın idaresini elinde tutan ngiltere savaa pek çok farklı cephede dâhil olduunda adanın durumu sosyal ve ekonomik hayat açısından belirsizliini korumaktadır ve daha sonraki süreçte ngiltere nin uyguladıı bilinçli bir stratejiyle bundan sonuna kadar istifade ettii görülecektir. Sava öncesi dönemde her ne kadar Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar, ngiliz idaresi altında yaıyor olsalar da birbirinden tamamen farklı sosyal, tarihi, demografik ve kültürel deerlere balı iki toplum olarak yaamaktadırlar ve Kıbrıslı Türklerin yönü de hep Toroslara ve Atılım Üniversitesi letme Fakültesi, Uluslararası likiler Bölümü Öretim Üyesi, Kıbrıs Aratırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü,

2 anavatan olarak kabul ettikleri Türkiye ye dönüktür ve bu durum esasında 20 Temmuz 1974 tarihine kadar da aynı ekilde devam eder. Türkiye nin Kıbrıs Türklerine olan ilgisi ise daha sava öncesi dönemde de aynı hassasiyetini korumaktadır ve Türkiye adadaki konsolosu vasıtasıyla olup bitenler konusunda ayrıntılı raporlar almaktadır (BCA ). Bu durum özellikle Yunanistan ın önce talya ve hemen ardından Almanya nın igale uraması sonrasında bu ülkeden kaçan Yunanların Türkiye ye sıınmaları ve daha sonra da Kıbrıs adasına gitmeye çalımaları sürecinde daha da younlaarak devam eder. kinci Dünya Savaı nın balamasıyla beraber Kıbrıs adası balangıçta savaın dıındaymı gibi görünse de adanın dier Akdeniz ve Ege adaları gibi talyanların ve Almanların hava saldırılarına maruz kalması üzerine Kıbrıs ta da savala ilgili tedbirler alınmaya balanır. Özellikle talya nın Almanya nın yanında savaa henüz girmedii süreçte Akdeniz ve Ortadou da bir hareketlenme de söz konusu deildir (The London Gazette, 13 Haziran 1946). Savaın giderek iddetlenmesi ve genileyerek Akdeniz i de etkisi altına alması, hemen ardından Yunanistan da Büyük Açlık Dönemi adı verilen trajik bir sürecin balamasına neden olacak Yunanistan ın Almanya tarafından igal edilmesi, daha sonra tehlikenin ngiltere nin stratejik bir askeri üs olarak kullanmayı planladıı Girit e de sıçraması ihtimali Kıbrıs için de tehlike çanlarının çalmasına neden olur. Bütün bu yaanan olumsuz gelimeler ngiltere tarafından devamlı takip edilmekle birlikte o güne kadar ngiltere tarafından ihmal edilmi, unutulmu ve göz ardı edilmi Kıbrıs adasındaki insan kaynaklarından istifade etme düüncesi ngiltere nin adayı hatırlamasına neden olur. Sava öncesi dönemde adaya hiçbir askeri ve lojistik yatırım yapmayan ve adayı sava boyunca askeri bir üs olarak kullanmayı da planlamayan ngiltere özellikle askeri personel açıının cephelerde gittikçe büyümeye balaması ve bu açıın zamanında kapatılamaması üzerine farklı arayıların içine girer (Ali Tilki, 10 Temmuz 2003). ngiltere nin bir anda askeri stratejik planlarını deitirmeye balaması ve Kıbrıs adasını ön plana çıkartan planlamaların kaynaında ise Girit in Almanlar tarafından igal edilmesinin ardından Kıbrıs ın da igal edilebilecei korkusu ve ngiltere nin Akdeniz deki stratejik üstünlüünü kaybetme endiesi söz konusudur; ancak ngiltere nin korktuu olmaz ve Almanya Dou Akdeniz de ileri bir askeri harekât planlaması içine girmezler ve askeri harekâta müracaat etmezler. ngiltere savala ilgili yeni stratejiler gelitirirken adadaki ekonomik hayat hiç de parlak deildir ve özellikle bütün dünyayı kasıp kavuran 1929 ekonomik buhranından darmadaın çıkmı olan Kıbrıs ta neredeyse tamamı tarım ve hayvancılıkla geçinmeye çalıan, bazıları da özellikle Lefke deki maden ocaklarında çalıan insanlar büyük bir yoksulluk ve sefalet içindedirler ve ekonomik sıkıntılar da had safhadadır. Tam da bu noktada bu durumu son derece iyi deerlendiren ngiltere ise adadaki ngiliz Valilii vasıtasıyla yerel gazetelere ilanlar vererek insanların kafasında soru iaretleri oluturmaya ve akılları karıtırmaya balar. Bu sıkıntılı dönemde ngilizlerin Kıbrıs ta Türk ve Rum gazetelerine verdikleri ilanlar adada yaayanlar için balangıçta en azından ekonomik anlamda tam bir kurtarıcı gibi düünülmeye balanır. kinci Dünya Savaı na kadar geçen dönemde ngiltere nin unuttuu bir yer olan adadaki insan kaynaklarından istifade etme düüncesi ngiltere nin böylece adayı bir anda hatırlamasına neden olur. O güne kadar ırkçı bir yaklaım sergileyerek ngiltere de askere yazılmak isteyen Kıbrıslıları koyu derili Kıbrıslılar olarak niteleyerek askere alınmalarına müsaade etmeyen ve reddeden ngiltere, artan asker ihtiyacını karılayabilmek için bu kuralları riske atarak Kıbrıslıları da askere almaya balar (Asmussen, 2004:141). Özellikle ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, Kıbrıslıların gönüllü olarak askere yazılmaları konusunda büyük itirazlar göstermektedir. Askeri ve teknik sırların bu insanlara güvenilmeyecek kadar önemli olduunu düünen ve bu fikirlerinden de taviz vermeyen ngiliz yetkililer bu ekilde Hava Kuvvetleri ne yazılmaya çalıan Kıbrıslıların Kara Kuvvetleri ne yöneltilmeleri konusunda bir çözüme varırlar ve bunu uygulamaya geçirirler. Özellikle Kraliyet Hava Kuvvetleri, Kıbrıslıların katırcı asker olarak orduya girmeleri konusunda çekinceler ortaya sürmekte ve tereddüt göstermektedir. Askeri ve teknik sırların ngiliz ordusuna gönüllü olarak da girmi olsalar bu insanlara güvenilmeyecek kadar hassas ve önemli olduunu düünen ngiliz yetkililer bu ekilde Kraliyet Hava Kuvvetlerine yazılmaya çalıan Kıbrıslıların, Kraliyet Kara Kuvvetlerine yöneltilmeleri konusunda bir çözüme varır ve bunu uygulamaya geçirirler. ngiltere Kıbrıs ta yaayan insanlarla ilgili düüncelerinde böyle ani deiiklikler yaptıktan ve kendince çözümler bulduktan sonra hemen sonra bu insanların askere yazılmaları için derhal harekete geçer ve bunu baarabilmek için de yoksulluk ve sefalet içindeki Kıbrıslılara karı öncelikle ekonomik sıkıntıları sonuna kadar deerlendirmeyi tercih eder (zmen, 2005: 61);

3 kinci Dünya Savaı nın patlak verdii 1 Eylül 1939 dan sonra Kıbrıs ta bütün hizmet sektörleri kapanmı, sava nedeniyle tarım ürünlerinin ihracı durmu ve her tarafta isizlik, fakirlik ve geçim sıkıntısı çekiliyordu. Tek açık i sahası askerlikti. Günde 12 kurua askere kayıt yapılırdı Askere yazılmak veya adadan göç etmek alternatifleri arasında sıkııp kalmı, askerlik yükümlülüü altında olmayan ve sava konusunda bilgisi de bulunmayan insanlar böylece sonu hiç de iyi bitmeyecek bir maceraya sürüklenirler (Demira,1999:9);...CMC ye balı Lefke madeninde kazma sallayan içilerdik hepimiz. Kıbrıs ın her yanından üç be kuruluk ekmek parası için bu küçük maden ve portakal kasabasına toplanmı emekçilerdik. Bir Amerikan irketi iletiyordu madeni. Türk ü, Rum u, evlisi bekârı, yalısı genciyle bir sürü insandık. En kabadayımızın gündelii yarım ilini, altı kuruu geçmezdi o yıllarda. Geçim zordu, i aırdı, gündelikler düüktü; ama bir iimiz vardı hiç deilse. Oysa sava demek isizlik demekti. Kıtlık, yokluk, karaborsa demekti. Bir takım açıkgözlerin köeyi dönmesi, bizim gibilerinse hapı yutması demekti. Evet, sava bizden çok uzaklardaydı imdilik ve çok uzaklardaki savatan bize neydi? Ama hiç belli olmazdı... Sava ekonomisinin youn olarak yaandıı günlerde Kıbrıs Valilii tarafından adadaki bütün maden ocaklarının kapatılması yönünde bir karar alınır ve yüzlerce Kıbrıslı da bir anda isiz güçsüz olarak ortada kalırlar. O güne kadar kendileri için i ve gelecek garantisi olarak nitelendirdikleri maden ocaklarının kapatılması adanın her yanında anında etkisini gösterir. Bata Lefkoa olmak üzere pek çok yerleim merkezinde dükkânlar kapanmaya, karaborsa yanında fahi fiyatlarla satılan ürünler ortaya çıkmaya balar. CMC isimli madencilik irketi tarafından iletilmekte olan Mathiadis, Mitsero, Poli deki bakır madenlerinin kapatılmasıyla beraber insanlar açıkta ve açlıkla ba baa kalırlar. lerini kaybeden ve yapacak baka da bir ii olmayan insanların köylerine dönmelerinden hemen sonra Kıbrıs ın bugün de en önemli ihraç maddeleri olan narenciye, zeytinyaı, harnup ve arap gibi ürünlerin yurtdıına çıkıı da bir anda sona erer (Ali Tilki, 10 Temmuz 2003). hracatın kısıtlanması, ngiltere tarafından adada uygulanmaya balayan sıkıyönetim yasaklamaları ve ihracatın da neredeyse yasaklanma noktasına gelmesiyle zaten son derece güç artlarda üretilmeye çalıılan mahsul elde kalmaya balar. Üretimin paraya çevrilememesi çarıda piyasanın dönmemesine neden olduundan dükkânlar kapanmaya balar. Ekonomik sıkıntılar, parasızlık, isizlik, açlık tehlikesi, fahi fiyatlar ve karaborsanın kaçınılmaz sonucu olarak Kıbrıslılar için neredeyse yapacak hiçbir ey kalmamıtır ve insanlar bu artlar altında karınlarını doyurabilmek ve ailelerini geçindirebilmek amacıyla askere yazılmaya balarlar (Ali Tilki, 10 Temmuz 2003); Paralı dediimiz ey neydi zaten, 1 ilindi günde. 1 ilin de bir eye benzerdi yani. Ben o zaman para için gitmedim yani. Ama nedir savaın balamasıyla, ngiliz hükümeti çok kurnazdır. Bütün iyerlerini, maden ocaklarını, yani nerede vardıysa böyle toplu iyerleri hep onları kapattı. Hiç kimse i bulamaz, parasız gezer, bütün ticaret malları satılamaz oldu, ihracat durdu. Herkesin mahsulü dallarda kaldı, aaçta kaldı. Açlık herkesi böyle bu yola sevk etti. Onun için evliler de çok katılırdı bu savaa, bekârlar biraz daha az Bu ekilde askere yazılan Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ngiliz ordusunun savaa katıldıı farklı cephelerde katırlarla lojistik malzeme taımak ve siper kazmak üzere katırcı ve kazmacı olarak askere yazılırlar ve cephe gerisinde görev yapmaya balarlar; ancak daha sonraki günlerde bu askerlerin neredeyse tamamı dorudan cephelere sürülecekler ve pek çou dünyanın farklı yerlerinde hayatını kaybedecektir. Kıbrıslı Türk ve Rumların Askere Yazılmaya Balamaları Kıbrıslıların gönüllü olarak askere yazılacaı konusu ngiltere nin kinci Dünya Savaı na girmesinden hemen sonra Lefkoa da acilen toplanan Meveret Meclisi nde Kıbrıs Valisi ve Sıkıyönetim Komutanı Vali Sir William Denis Battershill tarafından açıklanır. Yapılan açıklamada ngiliz ordusunun ihtiyaçlarını karılamak üzere Mısır daki ngiliz birliklerinde görev yapmak üzere 500 Kıbrıslı askerin gönüllü olarak göreve çaırılacaı belirtilir (Vakit, 26 Nisan 1939). Yapılan bu açıklamayla askere alınacak 500 kiinin kasabalara göre daılımı da Lefkoa; 160, Girne; 32, Mausa; 100, Larnaka; 63, Leymosun (Limasol); 80, Baf (Kasaba); 65 eklindedir (CVA, 1999:14). Kıbrıs taki ngiliz Valilii asker alma faaliyetlerini o kadar güzel, olumlu ve çekici bir hale getirmekte ve insanlara günün artları içerisinde o kadar çekici artlar ileri sürmektedirler ki asker yazılmak isteyenler arasında büyük bir kesimin neredeyse

4 sava ortamına gideceini, belki de cephelerde hayatını kaybedecei veya esir düecei gibi gerçekleri unutmasına da neden olur. Kıbrıs taki Asker Alma Dairesi tarafından verilen ilanlarla askere alınacaklarda aranan vasıflar da belirtilir (Vakit, 26 Nisan 1939); Gönüllü Asker Olacaklar için Mühim Malumat 1. Her kazadan yazılacak olan gönüllü miktarı o kazanın nüfusu nispetine göre olacaktır. 2. Eer bir kaza kendine düen adedi dolduramayacak olursa, bu hisse ve adet baka bir yer tarafından telafi edilecektir. 3. Muvakkat boluk adedi ve hissesi; Lefkoa 160, Girne 32, Mausa 100, Larnaka 63, Leymosun 80, Baf R. A. S. C. ye kaydolunan adamların teknik ve talime ihtiyaçları olduundan bir defada ancak muayyen adet yeni asker kaydedilecektir. Bu adet her üç haftada bir olmak üzere gönüllüdür. 5. lk yazılmaların iki veya üç hafta zarfında olmaları muhtemeldir. Kaydolunmu bulunanlar kayıt müddetlerinden takriben 10 gün sonra Mısır daki R. A. S. C. Kıbrıs Kolu na birlemek için hareket edeceklerdir. 6. Mısır a hareket edecek olanların hareket etmeden evvel aılanması, elbise verilmesi, teçhiz edilmesi için Lefkoa Gönüllü Askeri Karargâhı karısında muvakkat bir kamp kuruluyor. 7. Lefkoa dan hariç ehirlerde bulunan kaydolunmu gönüllüleri Lefkoa ya nakil için ücret alınmayacaktır. aret:- Gönüllü kaydı muamelesi yapılıncaya kadar aradan biraz zaman geçeceinden, bu gibi gönüllülerin nereye müracaat edecekleri matbuat veya posta ile bildirilinceye kadar normal vazifelerine devam etmeleri lazımdır. ngiliz Valilii tarafından adada Kıbrıslı Türklere yönelik askere alma giriimlerine paralel olarak Kıbrıslı Rumlara yönelik olarak da askere alma kampanyaları düzenlenmektedir. ngiltere daha sonraki süreçte bu durumdan da istifade etmesini bilecek ve Türklerle Rumlar arasındaki çatıma ortamını alevlendirecek giriimlerde bulunarak daha çok insanın askere yazılmasını salayacaktır. Konuyla ilgili olarak Rumca gazetelerde de ilanlar çıkmaya balar ve Kıbrıslı Rumlar da asker olmaya çarılırlar (Aneksartitos, 8 Eylül 1939). Öte yandan her ne kadar ngilizler tarafından yapılan Yunanistan a yardım etmek, özgür Kıbrıs adasına yardım etmektir. propagandası geçerli olsa ve Kıbrıslı Rumlar adanın bir gün kendilerine verilecei ve Yunanistan a ilhak edilecei inancını taısalar da zaman zaman Kıbrıslı Rumların orduya yazılmalarında ideolojik unsurların sosyal ve ekonomik unsurlarla mukayese edildiinde en azından ilk balarda bu durumun son derece büyük bir önem taıdıı vurgulanır (CVA, 1995:28). ngiltere böylece Kıbrıslı Rumlara asker yazıldıkları takdirde Alman igalindeki Yunanistan a yardım edecekleri düüncesini dayatmaya balar ve sava sonrasında Kıbrıslı Rumların mükâfatlandırılacaı söylentilerini yayar(ali Tilki, 10 Temmuz 2003). Tıpkı Birinci Dünya Savaı sürecinde olduu üzere adanın bir gün Yunanistan a verilecei umudunu taıyan Rumlar da böylece askere yazılmakta tereddüt etmezler. O güne kadar ada sathında askerlik konusunda hiçbir kısıtlama ve mecburiyet getirmeyen ngiltere hükümeti yaptıı duyurularla askere alınacaklarda aranan vasıfları ve hangi artlarda askere alınacaklarını da ada halkına duyurur (Söz, 9 Eylül 1939); Kraliyet hükümeti Kıbrıs gençlerinden 500 kiinin askere alınması için salahiyet vermitir. Bu askerler Britanya hükümetinin resmi askerleri olacak ve Royal Army Service Corps Cyprus Section unvanını taıyacaklardır. Bu askerler 3 sınıfa ayrılmaktadır: 1-oförler ve makinistler ki bunlar Kıbrıs bölüünün umumi hizmetlerinde istihdam edileceklerdir. 2- Kâtipler (Bunların oför veya makinist olmasına lüzum yoktur.) 3- Açılar (Bunların da oför veya makinist olmasına lüzum yoktur.)

5 Bu kayıt i imdiki ahvalden dolayıdır ve kaydedilenler kaydedildikten kısa bir müddet sonra harice, ihtimal ki Mısır a sevk edileceklerdir. Bu vazifeye kaydedilecek kimselerin haiz olması lazım gelen bir takım evsaf vardır; a- Kıbrıslı ve ngiliz tabası olmak, 18 yaını bitirmi ve 30 yaını geçmemi olmak c-evli olmamak, ngilizceyi konuabilmek ve otomobil kullanmaya muktedir olmak. Maa ve tahsisat nispeti müzakere altındadır ve bu kayıt vazifesiyle mükellef olan hususi memur geldii zaman ilan edilecektir. Kaydedilen kimseler maalarını resmen tanındıkları günden itibaren alacaklar, kaydedildikleri günden deil. Kral askeri hizmetlerinde bulunacak kimseler aaıdaki imtiyazlara malik olacaklardır; 1. yi maa ve tahsisat, bedava yiyecek, oda, yatak, vs. 3. Elbise, üniforma ve hastalandıı zaman meccani doktor ve tam maa (u artla hastalık kendi hatası yüzünden olmasın.) ve meccani di tedavi. Bu hizmetlere kaydedilmek isteyenler kaza komiser dairesinden bir form alıp doldurduktan sonra aynı daireye iade edeceklerdir. Her ne kadar zorlama olmadıı ifade edilse de gönüllü askere yazılma faaliyetlerinin perde arkasında o dönemde Kıbrıs ta yaanan isizlik ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan yoksulluk söz konusudur. Bu kadar sıkıntılı günlerin yaandıı, kinci Dünya Savaı nın bu gergin döneminde ngiltere nin Kıbrıs ta iyi bir maa, yiyecek, giyecek, doktor garantisi vererek böyle bir kampanya balatması sonucunda yüzlerce genç askere yazılabilmek için ilgili büroların önlerinde uzun kuyruklar oluturmaya balarlar (Kemal Mion, 12 Temmuz 2003); Yıl O zaman Kıbrıs tabii ngiliz müstemlekesi ve ararlar Kıbrıs tan asker yazsınlar diye. Ben de asker yazılmak istedim. Annem çok karı çıktı, çabaladı durdu asker yazılmayayım diye ama ben yine de asker yazıldım. Kıbrıs ta beklemedikleri bir taleple karılaan ngiltere hükümeti askere alma faaliyetlerini mümkün olduunca sıkı bir kontrol ve denetleme mekanizması içerisinde ve kılı kırk yarmak suretiyle yapmaya balarlar. Özellikle sıkıcı Kıbrıs adasından çıkarak Avrupa, da, Afrika da ve dünyanın farklı noktalarında macera yaamak isteyen Kıbrıslı gençler, Ali Tilki nin de yaptıı üzere bir ekilde yalarını büyütmek suretiyle askere yazılmanın yollarını ararlar arası ya sınırı olması nedeniyle bu yola bavuranların sayısı hiç de az deildir (Ali Tilki, 10 Temmuz 2003); 15 Austos 1922 Lefkoa doumluyum... Asker yazılmak için de elimden geleni yapıyordum ama maalesef yaımız küçük ve boyumuz da kısa. Bizim rahmetlik ihtiyar babamı ve Lefkoa daki arkadaı Yourtçu smail i alıp muhtarın dükkânına götürüp parmak basmak suretiyle yaımı 1 ya yükselterek 17 den 18 e çıktım ve ya kâıdı aldım. Ancak yine de askere almadılar beni ve orada Çokolet çavu diye bilinen kii beni Burası okul mudur bree? diyerek kovaladı. Ben tabii vazgeçmi deilim. Bir gün benim iki misli boyumda bir ngiliz çavuu gördüm ve ngiliz yanında çalıtıım için birkaç kelime ngilizce biliyorum. Hemen yanına gidip Me, I want soldier. This çavu, you boy, go go. dedim. Derdimi anladı hemen. Beni hemen Woosley Barracks e götürdüler. Muayeneden sonra Kur an a el bastırıp Türk tercümanların yardımıyla yemin ettirdiler. Kraliyet ailesine, savaacaıma dair yemin ettirdiler. Yeminden sonra bana u andan itibaren askersin. Kaçamaklık edemezsin. Yaptıın takdirde nerede olursa olsun yakalanırsın ve cezan büyük olur. dediler. Saçlarımızı kestiler ve pazartesi gününe kadar izin verdiler. Zaten saçlarımızın kesildiini görenler asker olduumuzu hemen anlardı. Öte yandan aynı günlerde yeni Kıbrıs Valisi Sir William D. Battershill de göreve balayacaktır ve 1896 doumlu olan Vali Battershill, 10 Austos 1939 tarihinde Kıbrıs a gelerek göreve balar yılları arasında yine Kıbrıs ta Müstemleke Müstearı olarak görev yapan yeni vali 1937 yılında Filistin hükümeti ba müstearlıı görevine getirilmitir. Kıbrıslılar sava döneminde ondan çok ey beklemektedirler (Kıbrıs Postası, 11 Austos 1939);

6 Kıbrıs ta muhtelif cemaatler yaamaktadır. Bu cemaatleri adilane ve iyi idare edilmesi ehliyetli ve çok çalıkan insanlara nasip olmaktadır. Cesaret ve çalıkanlıkla beraber daha birçok iyi vasıfları üzerinde toplayan Battershill gibi yüksek bir idarecinin Kıbrıs Valisi olmaları hepimizi sevindirmektedir. Yeni valimizin Kıbrıs ın refah ve terakkisine çalıacaına ve bu büyük ii baaracaına Kıbrıslıların itimatları vardır. Merkezi hükümet de biliyor ki Kıbrıs ın yardıma ihtiyacı vardır. Ve gerek Kıbrıs hükümeti ve gerekse merkezi hükümet de biliyor ki Kıbrıs ın terakki ve inkiafı için tabii ve zirai menbaalarının layıkı veçhile iletilmesi, çiftçinin ve içinin kalkındırılması lazımdır. Yeni valimize sırf beyanı hoamedi etmek vesilesiyle yazdıımız bu kısa yazıda Kıbrıs ın ihtiyaçlarının nelerden ibaret olduunu ve ne gibi iler yapılması lazım geldiini saymaya lüzum görmüyoruz. Çünkü yeni vali Kıbrıs ın yabancısı deildir ve bu ihtiyaçların nelerden ibaret olduunu pekiyi biliyorlar. Ekselans Battershill i Kıbrıs, sinesinde görmekle büyük bir iftihar ve sevinç duymaktadır. Vakit, halkın bu sevinç ve iftiharına büyük bir samimiyetle itirak etmekte ve bundan dolayı derin bir haz duymaktadır. Yeni Kıbrıs Valisi Battershill in adaya gelmesi dolayısıyla özellikle Lefkoa da bir hareketlilik yaanmaya balanır ve halk yeni valiyi görebilmek ümidiyle meydanlarda toplanır. Kıbrıs a gelir gelmez Meveret Meclisi üyeleriyle 4 Eylül 1939 günü bir toplantı yapan yeni Kıbrıs Valisi son dönemde yaanan olaylar ve savala ilgili açıklamalarda bulunur (Vakit, 8 Eylül 1939); Neticeden eminim fakat ondan evvel önümüzde müthi bir mücadele vardır. Kıbrıs, Büyük Britanya ve mparatorluk kadar harpte rolünü yapmalıdır ve biz Kıbrıs ta imparatorluun dier kısımlarından geri kalmayarak kendimizi mücadele için tertibatlandırmalıyız. Eminim ki Kıbrıs halkı kati bir zafer elde etmeden evvel husule gelebilen meakkat ve zorlukları paylamaya arzuke ve hazır bulunuyorlar. Vaktimiz lüzumsuz nedamet zamanı deil, i, metanet, soukkanlılık, tahammül ve feragat zamanıdır. Önümüzdeki günlerin kolay olacaına ne kendimizi ve ne de Kıbrıs halkını aldatmamaya çalımalıyız. Müküllerle karılamı ve sulh zamanındaki normal vaziyete birçok hususlarda aykırı artlar altında bulunmamız zaruridir. Fakat bu adada hepimizin ne olursa olsun müterek neticeye doru son gayretimizi sarf etmeye istekli ve hazır olduumuz itikadındayım. Sayın azalar, önümüzdeki mükül günlerde sizin ve Kıbrıs halkının müzaheretine itimatla intizar etmekteyim. Kati neticeden tamamıyla eminim. Zafer Britanya mparatorluu nun ve müttefiklerimizin olacaktır. Bu mesut gün geldii zaman elbette harp günlerine iftiharla bakarak mücadele müddetince Kıbrıslıların Majeste Kral a ve imparatorlua olan sadakatının üphe götürmediini ve ada halkının vazifelerini mertçe, üpheden arî olarak yaptıını söyleyeceim. Bu arada yayımlanan bir baka duyuruyla da askere alınanların borçlarından ngiltere hükümetinin sorumlu tutulamayacaı üçüncü ahıslara duyurulur (Söz, 14 Eylül 1939); stihbarat kalemi umumun dikkatini celp etmek için aaıdaki malûmatı vermektedir: Askeri kayıt memuru, gerek Majeste Kral hizmetlerinde çalıan resmi efradın ve gerek sivil olarak çalıan kimselerin borçlarından dolayı kendisini mesul addetmez. Bunun için kayıt memuru halkın alacaklarını toplamak hususunda hiçbir yardımda bulunmayacaını herkesin hatırlaması lazım geldiini ilan eyler. Kıbrıslı Türk ve Rum Katırcılara Ödenen Ücretler Sıkıntı, yokluk ve sefalet çekmeye balayan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, ngiliz hükümetinin cazip i önerisi ve devamlı i garantisiyle askere yazılmaya böylece devam ederler (Demira, 1999:11);...sizlik ortalıkta kol gezmeye balamıtı. Maden irketi de çoumuzu kapı dıarı etmiti. Vapurlar artık maden almaya gelmiyordu, ya da çok seyrek geliyordu. sizlerle kaynıyordu ortalık. ngiliz savaa girmiti. Majestelerinin hükümeti 1940 ilkbaharına doru harıl harıl asker yazmaya balamıtı. Askere yazılacak adam bulabilmek için, herhalde biraz da bilinçli olarak yaratılıyordu isizlik. sizlikten, yokluktan, karaborsadan bezip usanan Ya geberip giderim, ya da üç be kuru yapar dönerim. diyerek askere akmaya balamıtı. Askerde para iyiydi. Artık olmayan sivil ilerde ödenenden iki üç kat fazla para veriyorlardı. Bir sürü ayrıcalıı da cabasıydı. Asker kuyrukları uzadıkça uzuyordu Lefkoa daki Sarayönü nde... Öte yandan sava döneminde i garantisi, düzenli maa ödemesi, geride kalan aile fertlerine maddi destek, askere yazılanın yemek, yatacak yer, giyecek ihtiyaçlarının karılanması dıında askere yazılanların

7 en çok rabet ettikleri ve istifade ettikleri unsur halen Kıbrıs ta Akrotiri ve Episkopi üslerinde faaliyetine devam eden NAAFI adı verilen bir tür ordu pazarından ucuz alıveri yapma imkânı bulunabilmesidir. Bu pazarlardan normal artlarda sivillerin alıveri yapması yasak olmakla beraber özellikle sava döneminde fırsatçıların ortaya çıkmasıyla beraber kupon karılıı buralarda kupon karılıı satılan benzin, sigara, çay, un, ekmek ve daha birçok ihtiyaç maddesi dıarıda da ancak çok daha fahi fiyatlarla satılmaya balanır. Özellikle karaborsanın kol gezdii bir dönemde insanların kısıtlı imkânlarıyla ve ucuz olarak ihtiyaçlarını karılayabilmeleri o dönem için çok büyük bir avantaj olarak görülebilir. Bu artlarda insanların ekonomik olarak rahatlayabilmek amacıyla asker yazılmaktan baka seçenekleri de kalmamaktadır (Yücelen, 2006:80); kinci Dünya Savaı köyümüzün yoksul ve sıkıntılı bir dönemine rastlıyor. sizlik, yokluk ve sıkıntılar diz boyudur. Bu sıkıntılara savaın neden olduu yokluk ve karne eklenince halk sefil oldu. Bu sıkıntılar karısında çok sayıda köylümüz ailesini geçindirmek amacıyla gönüllü olarak ngiliz ordusuna katıldı... Savaın getirdii yokluk ile ngiliz askerlerine ait malların, özellikle benzin hırsızlıı balamıtı kinci Dünya Savaı sırasında köydeki yaamı tarif etmek oldukça zordur. Köyde bir iki otobüs vardır. Bisiklet sahibi olmak bir ayrıcalıktı çünkü herkesin bisikleti yoktu. Köyün ileri gelen çiftçilerinin iki güçlü katırı ve bir iki tane eei vardır. Katırlar tarla sürmede kullanılırken eekler insan ve yük taımak için kullanılıyordu. Daha fakir olan çiftçilerin ise tek katırı ve tek eei vardır. Bazen iki çiftçi bir araya gelir ve iki katırla tarlalarını sürerlerdi. Katırlar ve eekler sava döneminde ngiliz Ordusu tarafından satın alındıı için çok pahalıydı ve herkes alacak durumda deildi. Köydeki yokluk had safhadaydı. Okula giden örencilerin büyük bir bölümünde ayakkabı yoktu. Olanların da yırtık veya parçalanmıtı. Doru dürüst elbisesi ve ayakkabısı olan parmakla sayılacak kadar azdı. Öretmenler örencilere Yamalı olsun; ancak temiz olsun. derlerdi Asker almayla ilgili olarak bu askerlere verilecek maalar da açıklanmaya balar. Buna göre erlerin maaları günde 1 ilin, 4 penny den balayacak ve 3 yıl hizmetten sonra günde 2 iline kadar yükselecektir. Onbaıların maaı ise günde 2 ilin, 8 penny olacaktır. Onbaıların maaları da vasıfsız askerlerin maalarında olduu üzere 3 yıl hizmette kaldıktan sonra 4 ilin, 4 penny olacaktır. Bu askerlerle ilgili olarak daha sonra yapılan açıklamalarda ise bekâr bir çavu Kıbrıs ta bulunduu dönemde haftalık olarak 1 lira 8 ilin, Fransa da göreve balamasıyla beraber ise haftada 2 lira 2 ilin alacaktır (Kemal Mion, 12 Temmuz 2003). Aynı ekilde bekâr bir onbaı Kıbrıs ta haftalık olarak 18 ilin 6 kuru alırken bu para Fransa da göreve balayınca 1 lira 8 iline çıkacaktır. Rütbesiz askere Kıbrıs ta ödenecek haftalık 9 ilin 3 kuru iken aynı asker Fransa da göreve balayınca 14 ilin alacaktır (Vakit, 24 kinci Terin 1939). Kıbrıslı Türk askerler arzu ettikleri takdirde maalarının bir kısmını belirtecekleri akrabalarına ve yakınlarına verdirebileceklerdir. Bu hisseler asker ailelerine pein olarak ve her hafta verilecektir. Böyle bir uygulamayla kendileri ngiliz üniforması içerisinde rahat bir hayata balayan askerler geride kalanlara da maalarından bir hisse verdirerek onların da yokluk ve sıkıntının hüküm sürdüü adada rahat yaamalarına yardımcı olacaktır (Vakit, 20 Eylül 1939); Asker yazılanlar Maalarını Havale Edebilirler. Kıbrıs haricine gitmek üzere hareket eden gönüllü askerlerin rabıtası bulunduu herhangi bir kimse veya ailesine kendi tahsisatından bir kısmının havale edilmesine müsaade edilecektir. Ödeme ve Rekort etme memurunun tasnifinden sonra bu para her hafta ve peinen verilecektir. Bir asker kendi yevmiyesinin dörtte üçünü herhangi bir ahribasına havale edebilir. Bir çavu kendi maaının üçte ikisini havale edebilecektir. Bu arada aile fertleri arasında da karılıklı bir özenme söz konusu olmaya balar ve böylece aynı aileden farklı aile bireyleri ardı ardına askere yazılmaya balarlar (Mehmet Ali zmen, 12 Ekim 2006); ancak nüfusun büyük bir kısmı içinse yapacak fazla da bir ey yoktur (Cafer Erturul, 3 ubat 2007) ve insanların askere yazılmaktan baka seçenekleri de kalmamıtır (Öztürk, 1998:26);...Babam esnaftı ve evi Lefkoa ya taıdıktan sonra iyerini de Lefkoa ya taımıtı. Ama bu arada kinci Dünya Savaı patlak verdi ve i yapmak imkânsız hale geldi. lerin iyi gitmemesi üzerine de iyerini kapatıp askere yazıldı. Lefkoa da o zaman Larda denilen bir yer vardı. Babamı orada sanatkâr olarak kullanacaklarını söylemilerdi ama böyle olmadı. Babamı Mısır ın skenderiye kentine göndermilerdi ve bizler iki yıl babam olmadan Lefkoa da zor artlarda yaadık. ki yıl sonra babam izin geçirmek için adaya geri geldi. Salık raporu alıp bir daha da geri skenderiye ye gitmedi...

8 Bir kısım Kıbrıslı Türkleri ise ekonomik sıkıntılar ve Alman igali korkusu yanında daha sonraki dönemde ortaya çıkabilecek Rum baskılarına karı koyabilmek için askere yazılmaya balar. ngiltere için savaa biz gittik. Kıbrıs adası bizimdir. eklindeki propagandaya karı koyabilmek için az da olsa bazı Türkler bu askeri birliklerde görev yapmaya balar (Kemal Mion, 12 Temmuz 2003). O güne kadar tamamen bekârlardan oluan ilk R. A. S. C. bölükleri henüz Kıbrıs adasından ayrılmaya balamadan önce bu kez de ngilizler 18 Eylül 1939 tarihli resmi bir ilanla evli olan Kıbrıslılardan asker alımına baladıklarını duyururlar (Söz, 21 Eylül 1939); Lüzum görüldükçe asker kaydedilecek. R. A. S. C. için asker kaydına balanması münasebetiyle Müstemlekat Nezareti nden alınan bir haberde, icap eden fiziki evsafı ve malûmatı haiz olanlar kâfi görüldüü takdirde imdilik miktarı 500 olarak kararlatırılan Kıbrıs Bölüü ne daha fazla asker lazım olduu zaman, asker kaydı da artırılacaktır... Söz konusu bu evli askerler de elerine ve 14 yaına kadar olan çocuklarına maalarından belli bir kısmını ayırabileceklerdir. Bu arada evli gönüllülerin elerine ve 14 yaına kadar olan çocuklarına da yardım maksadıyla maa verilecektir. Buna göre 20 yaında veya daha fazla olan ve evli bulunan gönüllülerin ailelerine normal artlarda ve her hafta pein olarak ödeme yapılacaktır. Sadece karısı bulunan çocuksuz evli gönüllülerin elerine haftada 8.5 ilin, karısı ve bir çocuu olanlara 11 ilin, karısı ve iki çocuu olanlara 12.5 ilin verilecektir. Daha fazla çocuu olanlara ise 12.5 ilinden sonra her çocuk için 1 ilin ilave edilecektir (Vakit, 20 Eylül 1939). Bu arada Kıbrıs Valisi Sir Battershill, Kıbrıs ta gördüü manzaradan o kadar etkilenmi ve mutludur ki Müstemlekeler Nezareti ne bir telgraf göndererek Kıbrıslıların sadakatlerini över (Vakit, 24 Eylül 1939); Harbin balamasından beri adanın her tarafından ve her sınıf halk tabakalarından krala sadakat ve Britanya davasına kuvvetli balılık ifade eden ve Kıbrıs halkının, Britanya nın giritii mücadeleyi kati zafere eritirmek için mevcut bütün kuvvetleriyle teriki mesaide bulunmaya azmetmi olduunu temin eden sayısız haberler aldım. Bu sadakat ve hizmet haberlerinin bu kısa ifadesinin krala takdim edilmesini rica ederim. Kıbrıs Valisi tarafından gönderilen bu telgrafa aynı ekilde ngiltere Müstemlekeler Nezareti nden cevap gelmekte gecikmez (Vakit, 24 Eylül 1939); Kıbrıs ın her tarafından ve her sınıf halkının sadakat haberini ihtiva eden telgrafınız Kral Hazretleri ne takdim olunmutur. Majeste kralın Kıbrıs taki tebaasından ve halkından gelen sadakat haberlerini takdir ettiklerini ve Kıbrıs halkının giriilen mücadeleyi kati ve nihai zafere eritirmek için kendilerine düen vazifeyi tam olarak ve ehliyetle yapacaklarına itaat ettiklerini size bildirmemi emir buyurmulardır. Katırcı Yazılan Askerlerin Özellikleri ngiltere tarafından Kıbrıs adasında asker yazma ilemleri devam etmesine ramen ngilizlerin gerekli altyapıyı hazırlayamamaları ve askere alınanların eitimden geçirilecekleri kampların henüz hazırlanmaması yüzünden eitimlerin derhal balaması ise mümkün olmaz ve ngiliz yetkililer yapacak bir ey olmadıını gördüklerinde ikinci bir duyuru yaparak askere yazılanların normal hayatlarına devam etmelerini ve daha önceki ilerine devam etmelerini bildirir (Kıbrıs Postası, 27 Eylül 1939); R. A. S. C. Kıbrıs Koluna Yazılanlara htar Asker yazılan Kıbrıslıların askere alınmaları için biraz müddet geçmesi lazım geldii anlaıldıından, bu gibi kimselerin imdiki ilerine devam etmeleri, daha evvel de bildirildii veçhile ihtar olunur. Gönüllü kayıt edilmek üzere birçok kimseler müracaat etmilerse de hâlâ birçok münhal yer vardır. Hâlihazır ihtiyaçlarda boy yükseklii nazarı itibara alınmaktadır. Çünkü bunlar otomobil süreceklerdir. Hâlihazırda aaıdaki evsafa malik olanlar, asker kaydolunacaklardır; 1. ngiliz tebaası olduklarını ispat edenler ve kötü sabıkası olmayanlar 2. Hizmete elverili olanlar ve ya arasında olanlar 3. 5 ayak 5 inç veyahut daha uzun olanlar ve aırlıkları 112 libra veya daha fazla olanlar

9 Göüsleri 33 inç olanlar ve iyi veya orta derecede tahsili olanlar Bekârlar ve evli olanlar kabul edilmekte iseler de otomobil sürenler tercih edilmektedir. Orduya itirak etmek isteyenlerin komiser dairelerinden (R) formasını alarak doldurduktan sonra tekrar komiserlie iade etmeleri lazımdır. Bütün bu duyurulara ve yapılan cazip tekliflere ramen ngilizler istedikleri sayıda asker toplamakta güçlük çekerler ve bu durum yetkililerin kısa süreli de olsa bir panik yaamasına neden olur. Hemen ardından ngiliz idaresi yeni bir duyuru yaparak askere yazılmanın ve asker olmanın son derece basit bir ilem olduunu göstermeye yönelik giriimlerde bulunurlar (Vakit, 4 Birinci Terin 1939); Asker Yazılacaklar çin Kıbrıs ın altı merkezinde yapılan ilk askeri muayeneler hakkında husul bulan ve bulacak olan herhangi bir anlaamazlıın önüne geçmek için bildirilir ki: Müracaat edenlerden pek azı reddedilmitir. Müracaat eden birçok kimselerin boyları maalesef lazım olan yükseklikte deildiler ve lazım geldii derecede okuma yazma bilmiyorlardı. Müracaat eden her ferdin adı ve vasıfları kaydedilmitir. Askeri dier ubelerde kullanılacaklar ve kendilerine haber verilecektir. Yapılan bu açıklamanın hemen ardından Lefkoa da Asker Alma Dairesi sorumlusu Binbaı Davidson-Houston imzasıyla yapılan bir baka duyuruyla da sadece Lefkoa da oturanların askere yazılmak için aldıkları kayıt formlarını askeri karargâha teslim etmeleri istenir (Vakit, 8 Birinci Terin 1939); ( R ) formasını doldurup Lefkoa Kaza Komiserlii ne teslim edenlerin askeri muayene için müracaatları bildirilir. Bu muayene yalnızca Lefkoa kazasındakiler içindir. 11 Birinci terin Çaramba günü saat 8 de müracaat etmelidirler. Makul ve herhangi mühim bir sebepten müracaat edemeyenlere ise muayene için tekrar fırsat verilecektir. Müracaat mahalli Lefkoa da ekispier (Shakespeare) Caddesi nde No. 1 askeri karargâhtır. ngiliz Valilii tarafından yapılan duyurulara göre ngiliz ordusunun savaa dâhil olduu cephelerde araçların kullanılamadıı zorlu arazi artlarında katırlardan istifade ederek istenilen lojistik malzemeyi taıma görevi verilen Kıbrıslı katırcılar kinci Dünya Savaı nda neredeyse dünyanın her yerinde ngiliz üniforması içinde ve ngiliz bayraı altında görev yapacaklardır (Vakit, 24 kinci Terin 1939). Katırcı birliklerine asker yazılmı olan ve göreve balayan katırcılar ayrıca kendilerine verilecek görev dâhilinde farklı bir yerdeki herhangi bir birlikte de görev almaya hazır olacaktır. Savaın sona ermesi halinde göreve devam etmek ve asker olarak çalımak isteyenlere uygun bir ücret teklif edilecek, göreve devam etmek istemeyen Kıbrıslı katırcılar ise derhal terhis edileceklerdir. Terhis edilecek olanların masrafsız olarak Kıbrıs adasına dönülerini de ngiliz idaresi karılayacaktır. ngilizlerin ortaya koyduu bu artlar daha sonraki günlerde yüzlerce Kıbrıslının sonunu hazırlayacak, savatan canını kurtarabilmi pek çok kii ngiltere tarafından kaderine terk edilecek, adaya döndüklerinde psikolojik sorunlar yaayan, uyum salayamayan insanlar ise ya adayı terk edecek, ya da unutulacak ve kaderlerine terk edileceklerdir. Adadaki ngiliz idaresinin gönüllü asker yazmaya balamasıyla beraber bu birlie ilk kaydolan ve CY/1 sicil ve kayıt numarasını alan kii ise Nevzat Halil isimli bir Kıbrıslı Türk olur (CVA, 1999:14). Eylül 1939-ubat 1945 döneminde Nevzat Halil in CY/1 sicil numarasından balamak üzere CY/4.999 a kadar gönüllü asker kayıtları devam eder ve askere alımlar CY/ kayıt numarasından itibaren balar ve CY/ de son bulur(osman Nizami, 13 Nisan 2001). Böylece savaın baladıı ilk günden son gününe kadar geçen süreçte toplam Kıbrıslı Türk ve Rum askere yazılırlar. Savaın bitmesini müteakip ngiliz idaresi bu Kıbrıslılar birliine asker alımlarına devam eder ve Kıbrıs Alayı lavedilmi olmakla beraber kayıtlar kaldıı yerden ve CY/ sicil numarasından balayarak CY/ ye kadar gelir. Böylece 1950 yılına kadar toplam kii daha bu askeri güce kaydedilmi olur. Polemidya isimli köyde Kıbrıslı katırcı askerler için açılan kamp zaman zaman bata Kıbrıs Valisi olmak üzere ngiliz yetkililer tarafından da ziyaret edilir (Osman Nizami, 13 Nisan 2001) ve sadece 10 günlük bir eitimden geçirilerek cephelere gönderilen bu askerlere moral vermeye çalıılır.

10 Katırcıların Eitim Sonrasında Göreve Gönderilmeye Balamaları ngilizlerin Kıbrıs ta gönüllü yazmak suretiyle oluturdukları Kıbrıslı askerlerden oluan Kıbrıslı Katırcılar Bölüü Polemidya köyündeki askeri eitimlerini sadece 10 günde tamamladıktan sonra 13 Ekim 1939 Cuma günü önce Lefkoa daki karargâha, ardından da askeri kamyonlarla Larnaka ya getirilir (Söz, 17 Birinci Terin 1939) ve ngiliz sava gemileriyle aynı gün ilk görev yerlerine gönderilmek üzere Mısır a sevk edilmeye balanırlar (Söz, 17 Birinci Terin 1939); ngiliz ordusunda hizmet etmek üzere adamızdan gönüllü olarak yazılan askerler geçen gün Larnaka dan hareket etmilerdir. Hareketleri esnasında çok heyecanlı levhalar görülmütür. Kendilerini uurlamak üzere gelen halk ile erlerin akrabaları, dostları ve tanıdıkları büyük bir kalabalık tekil etmiti. Kaza Komiseri Mr. Arthur, Larnaka Belediye Reisi Aradipyotis ve kumandan Mr. Northkut ayrı ayrı askerlerin ellerini sıkarak uurlamılar ve kendilerine iyi bir seyahat dilemilerdir. Kıbrıslı askerler motorlarla vapura giderken arkılar söylüyor ve pek neeli görünüyorlardı. Kıbrıslı gençlerin adayı terk etmelerinden hemen üç gün sonra gazeteler ilanlar vererek asker alımlarının nerelerde ve hangi tarihlerde yapılacaını açıklayan ngiliz yetkililer böylece asker alımlarına ara vermeden devam ederler (Vakit, 15 Birinci Terin 1939). Bu arada askere alma ilemleriyle ilgili olarak görevlendirilen subaylar 16 Ekim 1939 Pazartesi günü ngiliz ordusunda görev yapmak üzere müracaat eden Kıbrıslı gençlerin muayenelerini yapmak üzere Mausa ya gelirler ve burada muayene olmak için sıraya giren 31 adaydan 23 tanesinin askeri hizmette bulunabilecek artlara sahip olduklarını tespit ederler (Osman Nizami, 13 Nisan 2001). Askerilie elverili olmayan 8 kii evlerine gönderilirken geriye kalan 23 asker adayına ise gerekli ilemleri tamamlamaları için 24 Ekim 1939 Salı günü sabahleyin Mausa Kaza Komiserlii nde hazır bulunmaları gerektii bildirilir. Bu kiiler ilemlerinin tamamlanmasının hemen ardından Lefkoa daki askeri kampa gönderileceklerdir (Vakit, 18 Birinci Terin 1939). Aynı günlerde ngiltere Kızılhaç Cemiyeti ne yardım eden Lefkoa halkının listesi de Lefkoa Komiseri tarafından yayımlanır (Vakit, 18 Birinci Terin 1939); Nikolas I. Pssarides 1 lira, Lefkoa Ermeni kulübü 2 lira, J. P. Sheridan Orient Ltd. 5 lira, Suzanne Rick 5 ilin, Dr. Lefkos Lukaidis 1 lira, Lukas Ch. Lukaidis 10 ilin, Lefkoa slam Lisesi muallimleri ve talebeleri 3 lira 9 ilin 1 kuru, Dr. M. Papapetro 1 lira, Istelyos Pavlidis 2 lira, Avukat Vedad R. Dervi ve Avukat Ant. G. Pietroni 2 lira 2 ilin, S. Maralıyan 3 lira, Miss Ch. Z. Tristram 2 lira, Türk Spor Kulübü 3 lira 13 ilin, brahim Hakkı Efendi ve ailesi 2 lira, kazı müfettii Apostolos Konstantis 1 lira yardımda bulunmulardır. Kıbrıs ta ngiltere Kızılhaç cemiyeti için yapılan yardım giriimleri daha sonraki günlerde de aynı ekilde devam eder. Örnein Lefkoa Amatörler Tiyatro Kurumu tarafından 9 ve 10 ubat 1940 tarihlerinde ngiliz ordusuna gönüllü olarak yazılanlar menfaatine bir müsamere tertip edilir ve yapılan duyurularla söz konusu etkinliklere katılımın azami seviyede olması istenir (Vakit, 26 kinci Kanun 1940). Adada askerlere yönelik olarak giriilen bir baka yardım kampanyası ise Cyprus Post gazetesinin Kıbrıs için bir sava uçaı alınması yönündeki teklifi üzerine balatılan yardım kampanyasıdır. Bu yardım ilanının yapılmasından hemen sonra yalnızca bir hafta içerisinde yaklaık 1000 ngiliz Lirası yardım toplanır (Vakit, 21 Haziran 1940); ehit Anası Kıbrıs namına alınacak tayyare için yapılmakta olan tahsilât günden güne hızlanıyor. Embros ta gözümüze çarptı. Bu yardıma itirak etmek isteyenlerden bir ana da vardı. R.A. F. da (Royal Air Forces- Kraliyet Hava Kuvvetleri) olu bulunan ve dümanla yapılan bir hava muharebesinden gazi olarak dönen bir olun sahibi ana. O, alınacak tayyareye mahsuben parayı göndermek üzere iken yegâne olunun ölüm haberini alıyor ve bu feci vaziyet karısında bile yardımından vazgeçmiyor. Bu uurda kanlarını akıtan yüzlerce hava kahramanlarını ve böyle evlatsız kalan ehit analarını düünelim. Onların yapıkları bu büyük fedakârlıklar yanında bizden beklenen bir miktar para ne kadar ehemmiyetsiz kalıyor. Vereceimiz be ilin, on ilin, bir lira bir hava kartalına Kıbrıs ismini takacaktır. Eer hürriyet uruna feda edilmi bir tayyaremiz olmazsa bize çok ayıp olacak. ngiliz mparatorluu nun giritii bu büyük mücadelede ngiliz Hava Kuvvetleri ne hediye edeceimiz bir tayyare yarının mesut zaferine kavuunca bize haklı bir gurur vesilesi olacaktır. Bu hayırlı ie hepimizin itirak etmesi mukaddes bir memleket borcu deil midir?

11 Bu askerlerle ilgili ilemlerin devam ettii dönemde Kıbrıs tan ngiliz ordusunda görev yapmak üzere eitilen ikinci grup gönüllü birlii de Lefkoa da Polis Bandosu nun çaldıı marlar eliinde trene kadar uurlanır. Larnaka da gemilere bindirilen askerler kalabalık bir halk topluluunun cokulu tezahüratları altında Mısır a doru yola çıkar (Vakit, 10 kinci Terin 1939). Kıbrıs birliinin Mısır a hareket edecek üçüncü grubu ise 150 askerden olumaktadır. Hazırlanan 150 kiilik bu birlik de 24 Kasım 1939 günü öleden sonra gerekli bütün hazırlıklarını tamamlayarak yine bando eliinde trenle Lefkoa dan ayrılarak Larnaka ya gelir ve buradan da görev yapacaı yere gönderilmek üzere ilk etapta Mısır a sevk edilir (Vakit, 24 kinci Terin 1939). Bu askerleri Mısır a götüren nakliye gemileriyle ilgili olarak bir geminin de Fuadiye isimli bir posta gemisi olduu söylenmektedir. Söz konusu gemi sava sonrasında da mutad görevine devam eder (Söz, 18 Ocak 1946). Savaın iddetlenmesi ve ordunun asker ihtiyacının artmasıyla beraber Kıbrıslı gönüllüler farklı ilere ve cephelere de sürülmeye balanacaklardır. Kıbrıs dıına çıkartılan katırcıların ilk gittikleri yer Mısır olmakla beraber daha sonra görev alanları farklılıklar göstermeye balar. Bu görev alanları Mısır dan balayarak Libya, Girit cephesi, Filistin, Yunanistan, talya, Suriye cephesi, Libya, Afrika nın farklı cepheleri, Almanya ve Yunanistan daki esir kampları, Tunus, Çekoslovakya, Fransa, Eritre cephesine kadar yayılır. Katırcıların bir kısmı Mısır, Yunanistan, Filistin gibi birkaç cephede görev alırken bazıları pek çok cephede mücadele etmek zorunda kalırlar. Örnein CY/ 2755 sicil numaralı Ali Behiç Bulliciolu döneminde Mısır, Libya, Girit adasında görev yaptıktan sonra esir düerek Almanya ya götürülür. Aynı ekilde CY/2133 sicil numaralı Mehmet Salih Besim ise Mısır, Libya, Yunanistan da görev yaptıktan sonra 4 yıl da Almanya daki esir kamplarında kalır. CY/4347 sicil numaralı Hasan Ali Vehbi ise döneminde Mısır, Afrika çölleri ve Yunanistan da görev yaptıktan sonra esir düer ve Çekoslovakya daki esir kamplarında hayatını kaybeder Girne doumlu olan CY/408 sicil numaralı Mehmet Hasan Abdullah ise belki de Kıbrıslı katırcıların içinde en farklı cephelerde görev yapan askerler arasındadır. Mehmet Hasan Abdullah, 1 Aralık Mart 1946 döneminde ngiltere, Fransa, Eritre, Güney Afrika, talya, Mısır, Filistin ve Suriye cephelerinde görev yapar. Aynı ekilde 1915 Baf-Finike köyü doumlu olan CY/16453 sicil numaralı Süleyman Abdullah da döneminde Mısır, Filistin, Suriye, Irak, talya, Mısır, Libya ve talya da görev yapar Limasol doumlu CY/1946 sicil numaralı brahim Salih Bekir de 10 Austos Mayıs 1949 döneminde dokuz yıl otuz iki gün Mısır, Yunanistan, Libya da görev yapar ve bu sürenin dört yıl 59 günlük kısmı ise Almanya da esaret altında geçer. brahim Salih Bekir Kıbrıslı katırcılar arasında en uzun süreli askerlik görevi yapanlar arasındadır ve savatan sonra da ngiliz ordusunda terhis edilmeden görevine devam etmitir. Bazı katırcılar ise tek bir cephede görev yaparak Kıbrıs a dönerler Susuz/Baf doumlu CY/18794 sicil numaralı Ali Dervi döneminde Mısır, Suriye ve talya da görev yaparken 1915 Lefkoa doumlu CY/4495 sicil numaralı Salih Ali ise döneminde sadece Afrika da görev yapar döneminde görev yapan CY/ sicil numaralı Halil Behiç de sadece Mısır da görev yapar. Öte yandan Malezya ve Endonezya gibi çok farklı ülkelerde ve cephelerde görev yapan Kıbrıslı Türk katırcılar da mevcuttur (Osman Nizami, 13 Nisan 2001). kinci Dünya Savaı nın deiik cephelerinde 16 Türk ve 57 Rum olmak üzere toplam 73 Kıbrıslı Türk ve Rum da subay olarak ngiliz ordusunda görev yaparlar (KREMDA. F.II) Öte yandan 1 Mayıs Ekim 1942 döneminde Ortadou da ngiliz orduları bünyesinde savaa katılarak gösterdikleri kahramanlıklarla kendilerini ispat etmi olan 4 subay, 12 çavu, 12 onbaı ve 20 ere ngiliz Kralı adına ödül verilir (The Cyprus Gazete, 14 Ekim 1943). lk Kıbrıs askeri birliinin Mısır a hareket etmesinden sonra asker aileleriyle askerler arasındaki iletiimi salamak ve askerler ve asker ailelerine yönelik moral faaliyetlerine girimek üzere bir takım çalımalar da yapılır. Bu faaliyetlerde baı çeken ise Kıbrıs Genel Valisi Sir Battershill in ei ile Bayan A. H. S. Paul dur. Christmas 1939 adı verilen bir yardım çalımasıyla ilgili olarak ilk etapta 15 Kasım 1939 tarihinden itibaren Lefkoa da bulunan Evkaf binasında her gün sabah saatleri arasında Mısır da görev yapmakta olan Kıbrıslı askerlere gönderilmek üzere sigara, çorap gibi küçük hediyelerin kabul edilecei bir depo açılır. Askerlere gönderilecek bu küçük hediye paketleri gümrükten muaf tutulacak ve posta masrafı ödenmeyecektir. Küçük hediye paketlerinin yanında 1 kurutan 1 liraya kadar yapılacak para yardımları da burada kabul edilecektir. Dorudan doruya bir askere gönderilecek hediye paketinin üzerine o askerin tam adıyla birlikte askerin numarası ve bölüü de yazılacaktır. Gönderilecek hediyelerle ilgili tek kısıtlama çürüyecek veya bozulacak cinsten eylerin gönderilemeyeceidir. Gönderilecek bütün hediye paketleriyle yardım olarak kabul edilen para ve

12 hediyelerin hepsi söz konusu depoda kayıt defterlerine kaydedilecek ve imza karılıında alınıp verilecektir. Kıbrıs Genel Valisi Sir Battershill in ei bu konuda en büyük destei Kıbrıslılardan beklediini de bu arada açıklar (Vakit, 24 kinci Terin 1939). Kıbrıs Askerlerine Yardım Komitesi adı altında çalımaya balayan organizasyon o dönemde Mısır da bulunan ve henüz Avrupa daki farklı cephelere gönderilmemi olan Kıbrıslı askerlere yardım ve hediye gönderilmesi çalımalarına devam eder (Vakit, 29 Mart 1940). Yardım faaliyetlerinin yapılabilmesi ve Kıbrıslıların açılan yardım ve hediye kampanyalarına daha aktif olarak katılımını salayabilmek için çeitli organizasyonlar düzenlenir ve bunları halka duyurabilmek için de gazete ilanlarına müracaat edilir (Vakit, 26 kinci Kanun 1940); Kıbrıs Askerleri Menfaatine Lefkoa Amatörler Tiyatro Kurumu tarafından 9 ve 10 ubat ta Lefkoa da Papadopulos Tiyatrohanesi nde, ngiliz ordusuna gönüllü giden Kıbrıslı askerler menfaatine bir müsamere verilecektir. Bu maksat için verilecek bu müsamereye herkesin itiraki beklenmektedir. Öte yandan savaın hiç de ngiltere nin istedii ekilde gitmemesi ve daha çok askere ihtiyaç duyulması üzerine ngiliz hükümeti de yine aynı ekilde Kıbrıs adasında gönüllü asker yazımına hız vermeye balar. Konuyla ilgili olarak canla bala uraanlar arasında Kıbrıs Genel Valisi ve Bakomutan Sir W. D. Battershill de bulunmaktadır. Genel Vali asker yazımıyla ilgili olarak gazetelere de açık ilanlar verdirmeye balar (Söz, 17 ubat 1940); Harbin balamasını müteakip Kıbrıs ın her sınıf halkından aldıım sadakat ve balılık mesajlarını Müstemlekeler Nazırı na telgrafla bildirerek bunun Majeste Kral a arz edilmesini rica ettim. Bu haberin Londra ya gönderilmesinden imdiye kadar geçen aylar zarfında Kıbrıs halkı Britanya Kızılhaç ına tehalükle ve alicenabane yardımları Majeste Kral kuvvetlerine iltihak etmek üzere gönüllü kaydına komaları ve hükümetin zaman zaman almak lüzumunu duyduu fevkalade tedbirlerde ibirlii yapmalarıyla mparatorluk davasına balılıklarını ispat etmilerdir. Bugün size ilan edebilirim ki Majeste Kral bir muharip tabur, kazmacı ve katırcılardan mürekkep hariçte çalıtırılmak üzere bir Kıbrıs Alayı tekil edilmesini tasvip buyurmulardır. Bütün üç sınıf için cüzü tamların tekili için hemen gönüllü kaydına balanacaktır. Majeste Kral ın müstemlekeye tevcih ettii bir ereften bütün Kıbrıs halkının en derin memnuniyet duyacaını bilirim. Kıbrıs Alayı nın erefli ve mümtaz muvaffakiyetler kazanacaına itimadım vardır. Kıbrıs Alayı Oluturulması Yönündeki Giriimler sizlikten kıvranan ve savaın kötü yüzünü derinden yaayan Kıbrıslı Türkler de Kral ın bu isteini yerine getirmekte gecikmezler ve kayıt büroları önünde yeniden uzun kuyruklar oluturmaya balarlar (Söz, 17 ubat 1940); Kıbrıs ta Adaya Mahsus Bir Alay Tekil Ediliyor. Majeste Kral George, Kıbrıs a mahsus olmak üzere askeri bir alay tekil edilmesini ferman buyurmulardır. Böylelikle adanın kendi adına izafe edilmi bir alayı ve buna balı askeri kısımları bulunacaktır. imdiye kadar Kıbrıs ın kendine mahsus askeri bir tekilatı olmadıı için askeri hizmetleri adsız kalmakta ve büyük askeri kitleye karııp kaybolmaktaydı. Bundan sonra ise adanın askeri bir alayı bulunacak ve harp meydanlarında kalan müstemleke alayına mensup u ve bu tabur denilecei gibi Kıbrıs Alayı nın falanca taburunun u ve bu baarısı diye anılacaktır. Adada askeri tekilatın meydana getirilmesi, yüzlerce Kıbrıs genci için terfi ve inkiaf imkânları yaratacak ve imparatorluk camiası içinde Kıbrıs askerleri de önemli bir mevki temin edeceklerdir... Memleketimiz için yeni bir devre tekil eden bu teebbüsü okurlarımıza arz ederken bunun verimli ve hayırlı bir teekkül olmasını dileriz. ngiltere hükümetinin Kıbrıs ta Kıbrıslılardan oluan müstakil bir birlik kurma düüncesi Rumlar tarafından da Eleftheria gazetesinin de belirttii üzere olumlu karılanır ve tasvip görür Gürkan, 1996:104); Denizaırı cephelerde hizmet görmek üzere Kıbrıslılardan mürekkep askeri bir alay tekil edilecei hakkında verilen karar Büyük Britanya hükümetinin Kıbrıs halkının sadakat ve mutavaatından emin bulunduuna ahadet etmektedir. Bu alay istikbalde ngiliz mparatorluu ordusu yanında mevki

13 alacak ve aynı haklara malik olarak erefli vazifesini ifa edecektir. Kıbrıs halkı ilk defa olarak ngiliz milleti ile müsavi haklara malik bir dereceye getirilmekte ve bunun Kıbrıs halkının gösterdii içtimai kabiliyet ve seviye muktezasından olduu müahede edilmektedir... Bununla beraber Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların ngiltere den bazı talepleri de söz konusu olmaktadır (Söz, 24 ubat 1940);...Halkın balıca dileklerinden birisi, belediye ilerinde kendi reyini kullanarak mümessiller tayin etmek olduunu temin ederiz... tiraf ederiz ki halkın bu dileklerinin yerine getirilmesine engel olabilecek mantıki hiçbir mesele yoktur. ngiliz idaresi de aynı günlerde gazete ilanlarıyla Kıbrıs Katırcıları olarak adlandırılan askeri birlie alınacaklarla ilgili bilgi verir. Katırcılara Kıbrıs ta görev yaptıkları dönemde verilecek haftalık ücret daha sonra gönderilecekleri Fransa cephesinde alacakları ücrete göre daha düüktür. Ayrıca evli asker, onbaı ve çavuların maaları çocuk sayısına göre deimektedir (Osman Nizami, 13 Nisan 2001). Söz konusu bu askerler cepheye gitmeleri halinde geride bıraktıkları yakınlarına belli miktarda para tahsisi de yaptırabileceklerdir (Vakit, 1 Birinci Kanun 1939). Aynı konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alan The Times ise 15 Nisan 1940 tarihli sayısında Kıbrıslıların askere yazılmalarına büyük bir yer verir (Gürkan, 1995:105);...Harp balamadan önce, Kıbrıs ufukları, bir dereceye kadar bulutlu idi. Ada halkı için meçhul olmayan Mr. Battershill yeni Kıbrıs Valisi- muvakkat bir mütareke yapmıtır; fakat fazla bir ey yapmamıtır. Evvelce adada vaki olan karııklıklar idare sisteminde meruti olmayan bazı sıkı tedbirlerin alınmasını icap ettirmitir ki bundan honutsuzluk alametleri belirmitir. Harp patlayınca vaziyet deimitir. Kıbrıslı siyasiler anladılar ki harp, demokrasi haklarını müdafaa ve insanlık erefini muhafaza için yapılmaktadır. Ada halkı kadar ada gazetelerinin de Alman propagandasına karı aldıkları vaziyet iftihara deer bir uurun mahsulüdür. Kıbrıs Valisi bunların gösterdii mutavaattan memnuniyetini beyan etmitir. Türk olsun, Rum olsun bütün Kıbrıslılar hükümete karı tam bir sadakat göstermilerdir. imdiki halde Kıbrıslılardan mürekkep iki bölük gönüllü asker memleket dıında hizmet görmektedir. 18 ubat ta Majeste Kral, Kıbrıs ta bir alay tesisine ferman buyurdukları vakit Kıbrıslı müracaatta bulunarak hizmetlerini arz etmilerdir. O günden imdiye kadar bunların sayısı iki misli arttıı anlaılıyor nüfuslu bir memleketten bu kadar kuvvet çıkarılması iftihara deer bir meseledir. Umarız ki Britanya hükümeti ve Müstemlekeler Bakanlıı harpten sonra bunu unutmayacaklardır. ngiliz ordusunda Katırcılar Birlii nde görev yapacak Kıbrıslı askerlerin 14 yaından küçük her fazla çocuu için hükümet tarafından ayrıca her hafta 1 ilin daha verilecektir. Daha önce okuryazarlık artını ortaya koyan ve askerlerin otomobil kullanacaını belirten ngiliz idaresi Katırcılar Birlii nde görev yapacak askerler için bu artı aramayacaını da duyurur. Bu durum ngiltere nin cephelerde asker açıını kapatabilmek amacıyla iddetle insana ihtiyaç duyduunu ve bu açıı kapatabilmek için de daha önce ortaya koyduu kıstaslardan vazgeçmek zorunda kaldıı eklinde deerlendirilir. Katırcılar Birlii nde görev yapacak askerlerin ngiliz tebaasında olmaları, cinayet gibi aır suçlar ilememi olmaları, dünyanın herhangi bir yerinde kendisine verilecek görevi yapma konusunda bedeni zafiyeti bulunmaması, ya arasında olması, 40 okka veya daha fazla olması, boyunun 5 ayak 2 inç veya daha fazla olması, göüs ölçülerinin asgari 33 inç olması, bir at veya katırı idare edebilecek yetenek ve güçte bulunması gerekmektedir. Evli, bekâr herkes bu göreve müracaat edebilecektir. ngilizlerin Katırcılar Birlii olarak adlandırdıı bu birlie daha önce gönüllü olarak askere gitmek üzere müracaat eden ancak salık durumu haricinde gerekli artlara uygun olmadıı için kabul edilmeyenler de müracaat edebilecektir. Bu göreve kabul edilerek Hametli Kral Ordusu nda hizmetin imtiyazlarından faydalanacak olanlara iyi maa ve ödenek, parasız yiyecek, giyecek, mesken ve battaniyeler, parasız olarak her türlü askeri malzeme ve lojistik ihtiyaç, ücretsiz salık hizmetleri ve hasta olduu dönemde kesintisiz maa verilecektir. Bu konuda tek art kiinin hastalıa kendi kabahati sonucunda yakalanmamı olmasıdır. Askerlere ayrıca parasız di tedavisi de yapılacaktır (Vakit, 1 Birinci Kanun 1939). Adadaki ngiliz idaresi çeitli cephelerde çok farklı ihtiyaçlar için daha fazla asker yazmak zorunda kaldıından bu konuya çok büyük önem verir ve Kıbrıslıları aydınlatmaya çalıarak iyi maa ve ücretsiz salık hizmeti vermek suretiyle onları askere yazılmaya çalıır (Osman Nizami, 13 Nisan 2001). üphesiz askere yazılanların en çok rabet ettikleri husus geride bıraktıkları ailelerine de belli bir miktar ücret verilmesidir (Vakit, 26 Nisan 1940). Öte yandan

14 Kıbrıs Alayında yurtiçi ve yurtdıında görev yapmak üzere doktorlara da ihtiyaç duyulmaktadır. ngiliz vatandaı olup da halen doktor olarak görev yapmakta olan, ngilizce bilen ve salık durumu bu görevi yapmaya uygun görülenlerden tıbbi bir muayene ve kontrol sonrasında kabul edilenler Lefkoa da Sıhhiye Müdürlüü tarafından Kıbrıs Alayına askeri doktor olarak kabul edileceklerdir. Bugünlerde adada bulunan herkes asker olabilmek için gönüllü deildir. Sıkopetra köyünde öretmenlik yapmakta olan George Panayotu isimli bir Rum öretmen köy görev yaptıı köyde ngiliz aleyhtarı bir tutum içerisine girdii ve Bütün ngiliz ve Fransız gemileri batırılacak ve mparatorluk malup olacaktır. Çemberlayin mparatorluu yıkmak için harbi meydana getirmitir. Niçin bakaları için ölmeye gidiyorsunuz? ngilizler malup olacaktır. dedii için mahkemeye çıkartılır ve söz konusu öretmen aleyhinde ilk ahitlii de köyün muhtarı yapar (Vakit, 28 Haziran ve 29 Mart 1940). ngilizlerin düündüklerinin aksine ada halkının askere yazılmasının balıca sebebi sava döneminin ortaya çıkarttıı olumsuz gelimeler ve gelecek kaygısıdır. Buna ramen askere yazılma konusunda müracaatlar ngiltere hükümetinin beklediinin de üzerinde bir taleple karılanır. Ortaya çıkan tabloyu ngiliz gazeteleri de ba sayfalarına almakta gecikmezler. Polemidya Askeri Eitim Kampı Söz konusu Kıbrıslı gönüllülerin yazılmaya balamalarıyla beraber tamamen Kıbrıslı Türkler ve Rumlardan meydana getirilen yeni bir askeri sınıf ve birlik de ortaya çıkar. Bu birliin ana unsurları ise tamamı cephe gerisinde kullanılmak üzere motorlu nakliye bölüü, hayvanla nakliye bölüü ve kazmacı bölükleridir. üphesiz bu bölüklerde görev yapmak üzere askere yazılan Kıbrıslı Türklere ve Rumlara cephe gerisinde görev yapacakları, sadece yardımcı sınıf olarak hizmet verecekleri, fiili olarak cepheye sürülmelerinin söz konusu olmadıı bildirilmektedir (Osman Nizami, 13 Nisan 2001). Aynı ekilde eitimler de bu artlar altında ve son derece elenceli bir ekilde geçmekte ve insanlar savaın ciddiyetini henüz anlayamamı görünmektedirler. Kıbrıslı gönüllüleri eitmek üzere ilk olarak Limasol yakınlarında bulunan Polemidya (Binatlı) köyünde askeri bir kamp tekil edilir. Kamplarda oluturulan çinko çatılı barakalarda ve ranzalarda kalan asker adaylarının en büyük sıkıntısı ise sıcak havalar olur. Kampta askerlikle ilgili temel bilgileri almaya çalıan Kıbrıslı Türk ve Rum gençleri ayrıca katırcı, kazmacı olarak görev yapacakları birlikleriyle ilgili ilerde de eitime tabi tutulurlar. Kampta kısa süreli eitime tabi tutulan ve kendilerine CY(Cyprus/Kıbrıs) ile balayan askeri numara verilen Kıbrıslı gençler böylece görev için hazır olurlar(kemal Mion, 12 Temmuz 2003); Bizi önce Limasol a götürdüler. Orada Türk ve Rum karıık hep askeri eitimden geçirdiler ve daha sonra da gemilerle Mısır a götürdüler. Önce Port-Sait e gittik ve oradan da Hayfa ya geçtik. Mısır a gitmeden önce Limasol da ilk eitim yaparken yemek için sıraya girmitik. Bir gün sıra bana geldiinde bir bakarım koca bir kabın içinde berbat bir ey var yemek diye. Ben bunu yemem diyerek baladık tartımaya ve ben vurdum bir kakma ve devirdim bütün yemek kazanlarını. Sonra kavga kıyamet derken kaçtım oradan. Beni ararlar ki cezalandıracaklar. Daha sonra komutan olan Albay geldi ve Kemal Ahmet sen misin? diye sordu. Meer makinelerle ilgili bir sıkıntı varmı. Ben makinistim, anlarım bu ilerden dedim ve baladık çalımaya. Daha sonra 2.5 ay Hayfa da kaldık ve Yunanistan a gitmek için yola çıktık... Yunanistan da bulunan ngiliz birliklerinde görev yapmak üzere görevlendirilen katırcı ve kazmacı Kıbrıslı Türklerin ve Rumların gittikleri ilk yerler Hayfa ve skenderiye sonrasında Yunanistan ın Pire kenti olur. Buradan Atina, Larissa, Selanik gibi farklı bölgelere daıtılan kazmacı ve katırcı Kıbrıslılar belki de savaın dehetini ilk defa Yunanistan da gerçek manada hissetmeye balamılardır. Önce talyanların saldırısına ve igaline urayan Yunanistan bütün gücünü bu igali durdurmaya sevk ederken asıl tehlike daha sonra Hitler in igal kuvvetlerinden gelecektir (Keser, 2000:25). Yanmı, yıkılmı, perian bir Yunanistan la karılaan Kıbrıslı Türklerin ve Rumların moralleri bozulmakla beraber ilginç olan nokta bazı katırcı ve kazmacıların kinci Dünya Harbi sonrasında da Yunanistan da kalarak Yunan iç savaı sırasında gerillalarla beraber mücadele etmeleridir. Bu katırcılar arasında kimliini saklayarak Yunan direni örgütlerine giren ve Almanlara karı mücadele eden tespit edilebilen- iki de Kıbrıslı Türk bulunmaktadır. Bu ekilde Yunanistan a gönderilen ve burada Yunan partizanlarla beraber Almanlara karı mücadeleye katılan Kıbrıslılardan birisi Mehmet Hasan Yeilada olurken, dieri de Ali Adata tır (Hasan Adata, 15 Temmuz 2006). Özellikle Alman igalinin balamasıyla birlikte ngiltere nin Yunanistan daki

15 bütün asli unsurlarını derhal geri çekmesinin ardından bu ülkede kaderlerine bırakılan ngiliz askerlerinin tamamı ise Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan olumaktadır (Mustafa Tunçalp, 15 Kasım 2003). Doaldır ki bazı Rumlar kolaylıkla Yunan vatandaları tarafından koruma altına alınırken aynı eyi Kıbrıslı Türkler için söylemek mümkün deildir. Pek çou bu ülkede hayatlarını kaybederken almanlar tarafından esir alınanlar ise yıllarca esaret hayatı yaamak zorunda kalır. Kıbrıslı gönüllülerin gönderilecekleri ikinci cephe ise Fransa olacaktır. Kıbrıslı katırcılar daha sonra Kuzey Afrika da Libya ve Mısır, Ortadou da ise Suriye, Lübnan ve Filistin bölgelerine gideceklerdir. Bu arada oluturulan Kıbrıs Alayı na alınmak üzere ehliyetli sanatkârlara da ihtiyaç bulunmaktadır (Ali Tilki, 10 Temmuz 2003);...Daha bir sürü asker yazılan çocukla beraber Limasol, Polemidya ya götürdüler bizi. Baladık Left-Right eitime. Eitim kampında civarında asker vardı bölük bölük ama hiç birisini tanımam. Türk ve Rum karıık askeri üniformalar içinde eitim yapıyorduk. Benim askeri numaram idi yılında böylece asker yazıldım ve iki üç ay eitim bu ekilde devam etti. Polemidya da barakalar, askeri çadırlar vardı. Yemekler fena sayılmazdı. Sabah kahvaltısında poliç dedikleri sütle piirilen yulaf gibi bir eyler yerdik. Eitimleri daha önceden yazılıp rütbeyi alan Türk ve Rumlar yaptırırlardı. Yıldızlılar, yani subaylar ngiliz idi... Söz konusu bu askeri kamplarda net olarak kaç askerin eitimden geçtii ve Kıbrıs dıına göreve gönderildii bilinmemekle beraber yaklaık olarak Kıbrıslı Türk ile civarında Kıbrıslı Rum un bulunduu tahmin edilmektedir. Bu sayının toplam civarında olduu da ileri sürülmektedir. Ayrıca bazı kaynaklarda Türklere verilen askeri numaranın arasında olduu, Rumlara verilen askeri numaraların ise arasında olduu, böylece toplam Kıbrıslı Türk ve Rum asker sayısının civarında olduu belirtilmekle beraber bu pek de mümkün görülmemektedir. ngiliz idaresi bu konuyla ilgili olarak isteklilerin 26 Haziran 1940 tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiini belirtirler. Alınacak olan sanatkârlar ise elektrikçiler, deiik makine tamircileri, motor makinistleri, motor tamircileri, bir tornayı veyahut bir demirhanenin makinesini iletebilecek tornacılar, demirciler ve bakırcılardır. Kıbrıs ta bulundukları zaman ortalama lira civarında ücret alacak olan bu kimseler yurtdıına çıktıklarında ise 5 liraya yakın maa alabileceklerdir. lk ehliyet sınavını geçenler buna göre maa alacaklardır. Tecrübe devresini tamamlayan askerlere buna uygun olarak maa artıı verilecektir. ngilizler ayrıca yaptıkları duyurularla müsabıkların salık raporunu alıncaya ve yapılacak sanat ehliyet sınavını geçinceye kadar aletlerini satmamalılar ve ilerini bırakmamalıdırlar. Bu konuyla ilgili müracaatlar Kıbrıs Ahzı Asker Dairesi, 1, Shakespeare Sokaı-Lefkoa adresine yapılacaktır (Vakit, 14 Haziran 1940). Yaanan Acılar ve Kıbrıs a Gelmeye Balayan Ölüm Haberleri Öte yandan ilk defa ada dıına çıkmak ve farklı bir bayraın altında cepheye sürülmek memleket hasretiyle birleince duygusal anların yaanması da kaçınılmaz olur ve askerler kâıda kaleme sarılırlar (Söz, 1 Haziran 1940); Cenge Giderken Bir Askerin destanı Ben Kıbrıslıyım, vatanım yeil ada Çıkmadım asla bir yere ben ondan maada Bugün 16 Nisan 1940, günlerden Salı Atalardan dinledim çok vakit bu masalı Askeri kouumuz bir gecelik Lefkoa Çaramba gün vasıl oldum askerlerin koua Haber aldım ailemden gelmiler koa koa Fakat heyhat uçurdular benzeterek bir kua Talihimiz böyleymi görelim Majino yu çelim harp erbetini Fransa daki suyu Hitler in bugünlerde fenalamıtır huyu Henüz gencim, vardır ehlim, bir olan bir de kız Dervish Mehmet Pte. Cy.1835 No 3 Squad Polemidia Hatırlarken ben onları kalbim eder cız cız Gidelim arkadalar yardıma bir koalım O zalim Hitler in boazına yapıalım Çok delidir harp açtı Büyük Britanya Büyük Britanya hâkim olur yarın Almanya ya Çavuumuz Sergeant Armar Onbaımız Korporal Cambo Odur bizi irad eden, odur bizi öreten Talimleri öretirken bize tatlı dil döken Anacıım sen dua et yedi aylık oluma Ölüm yoktur askerlikte eref vardır bunu bil Emir Hakle ölürsem ben, bu ayıp deil. Kıbrıslı askerlerden oluan birliklerin ada dıındaki görev alanlarına gitmeye baladıkları da gazete ilanlarıyla halka duyurularak katılımın artmasına çalıılır (Vakit, 31 Mayıs 1940);

16 Kıbrıs Alayı 230 lk Kazmacı Bölüünün hariçte hizmet görmek üzere hareket etmi olduu umumun malumu olmak üzere ilan olunur. Polemidya da birçok kimseleri daha kaydetmek halen mümkündür. Kıbrıs Alayına itirak eylemek istiyorsanız istical ederek evinize en yakın polis merkezine müracaat ederek isminizi kaydettiriniz. Kıbrıs Alayına ne suretle itirak edilebilir? ve Kıbrıs Alayı hakkındaki ilannameleri okuyunuz. ngilizlerin daha sonra yaptıı duyurularla da Kıbrıs Alayı için 18 den 42 yaına kadar gönüllü herkese ihtiyaç duyulduu ve 18 yaından büyük ve 42 yaından küçük olanların en yakın polis merkezine ahsen müracaat etmeleri istenir (Vakit, 21 Haziran 1940). Öte yandan ngiltere Kralının arzularına uygun olarak 8 Eylül 1940 Pazar günü Milli Dua Günü olarak belirlenir (Vakit, 6 Eylül 1940) ve bu tarihten itibaren takip eden her Pazar günü Milli Dua Günü olarak kabul edilir (Vakit, 6 Eylül 1940). Bu ilk Pazar gününde sabah saat da Lefkoa da polis resmigeçit bölgesinde Kıbrıs taki ngiliz ruhani vekilinin ve dier dini vekillerin de davetiyle dini bir merasim düzenlenecektir. Söz konusu faaliyet için bilet çıkartılmayacak ve katılım için herhangi bir ücret söz konusu olmayacaktır (Vakit, 6 Eylül 1940). Bu dönemin bir baka ilginç gelimesi ise Alman igali altında bulunan Polonya dan yaklaık 500 Polonyalının adaya getirilmesi ve burada ikametlerinin salanmasıdır (Vakit, 6 Eylül 1940). Bu arada önce Mısır a, oradan da farklı cephelerde savaa gönderilen Kıbrıslı askerlerin mektupları da Baf ın Stavrokono köyünden Mithat Hüseyin in Mısır dan yazdıı mektup gibi adaya gelmeye balar (Vakit, 17 Mayıs 1940); Mausa dan vapura binerek sa selamet Kahire ye vasıl olduk. imdilik talimlerimize devam ediyoruz. Her eyimiz mükemmeldir. Rahat yeriz, içeriz, yatırız, kalkarız. Hâsılı hayatımızdan memnunuz. Çok ükür olsun hiçbir sıkıntımız yoktur, ne de kederimiz. Kıbrıs Türk basınına da yansıyan bir baka mektup ise Arçoz köyünden ükrü Hacı Yusuf a aittir ve annesine gönderilmitir (Vakit, 16 Austos 1940); Geçen hafta, yani 19 unda olduumuz yerden hareket ederek cepheye, harp yerine geldik. Size yazıyorum ki imdi cephedeyiz ve hiç merak etmemelisiniz. Çünkü biz gerideyiz ve aynı zamanda ilerlemekteyiz. Kuvvetli ngiliz orduları her gün millerce ileriye atılmakta ve aynı zamanda her gün için kuvvetimiz artmaktadır. Mektubumu alana kadar belki de hiçbir talyan kalmayacaktır. Çünkü olduumuz yerde susuzluktan kendileri teslim oluyorlar ve onları seyrederiz. Yiyecekleri de pek azdır. Olun burada çok rahattır. Yine buna sen emin ol ve inan. Anne sen kimsesine kulak verme ve hiçbir yalan havadise de sakın inanma, biz iyiyiz. Olduumuz yer ne çok sıcak ve ne de çok souktur, tam Kıbrıs havası. Burada yiyeceimiz fevkalade ve içecek suyumuz da boldur. Tekrar ediyorum anne, benden merak etme ve nasılsın bana yaz. Zannederim ki sana o üç dört kuruumu veriyorlar deil mi? Lütfen verip vermedikleri hakkında bana malumat ver. Kıbrıslı katırcıların nelerle karılaacaklarını pek bilmeden önce Mısır a, oradan da farklı cephelere gönderilmeye balamaları, ardından bata uyum sorunu, askerlik tecrübelerinin olmaması, Rumlarla Türklerin aynı birliklerde görev yapması, savaın daha yakından hissedilmesi, ölüm korkusu gibi pek çok sebeple birleince problemler de ortaya çıkmaya balayacaktır (Ali Tilki, 10 Temmuz 2003);...Gün geldi ngiliz in parade dedii içtimadan sonra koydular bizi Mısır vapurlarına. Yıl ise yine Gidecein yeri ise sana açıklamazlar. Daha sonra Mısır a gittiimizi açıkladılar. Hayfa veya skenderiye ye çıktık ve oradan da kampımızın bulunduu Silibi diye bir yere götürdüler bizi. Bizim grubumuz Türk Rum karıık kii kadardı. Burada Mustafa diye, Ruslaf diye Karpaz ve Limasol tarafından arkadalarım vardı. Burada 6 ay kadar eitim yaptıktan sonra Filistin e geçtik. Barakalar, çadırlar ve her taraf kum, kum, kum. Oradan Suriye ye geçerek Suriye yi tutan Fransız askerleriyle biraz çalımalarımız oldu. Beyrut ta radyo istasyonunun hemen yakınlarında Bil-Hassan diye bir yerde kamp kurduk. Yıl 1942 ve biz am yakınlarına kadar geldik. Bir, iki gün kamp yapar, siper kazar ve tekrar yürürdük. Olur da ki Türkiye Almanya ile saldırı yapar diye Suriye den Lübnan dan bu tarafa siperler yapardık. Daha sonra Ürdün e geçtik ve orada bize katırlar temin ettiler. Burada da 6 ay, 1 sene kadar askeri malzeme, eya, cephane taırdık katırcılar olarak. talya ya gideceimiz zaman bu katırları bizden alıp baka yerlere gönderdiler ve biz de Yarımada isimli bir Yunan gemisiyle gemilik konvoy halinde Sicilya dan geçerek talya ya gittik. Gemiler devamlı sisleme ve kamuflaj yaparak bizi talya ya ulatırdı ve biz de Almanların kontrolündeki Kasino Hattı na getirildik. ngilizler o cepheyi bir türlü

17 231 kıramadılar. Uzun uralardan sonra cephe düünce hiç vasıtaya binmeksizin Alp Daları na kadar gittik. Sene arası. Monte Blanc denilen yerde savatık. O bölgede karların üzerinde kamp kurmutuk. Bir insan boyu kar vardı etrafta ve karların altında da daha önceden yerletirilmi mayınlar vardı. Biz ise bu mayınları fark etmemitik. Cephe dütükten sonra karlar da erimeye balayınca koca koca mayınlar ortaya çıkmaya baladı. Bu arada Alp Daları nın 30 kilometre kadar gerilerine kadar gitmitik. ki seneden fazla bir süre talya da kaldım ve sonra da geri dönü hazırlıkları baladı... Kıbrıslı katırcı Ali Tilki nin unutamadıı olay ise Türkiye sınırına yakın bir bölgede konulandıklarında Türkiye yi savaa zorlayan ngiltere nin bu baskıları sonrasında Türk-ngiliz ilikilerinin kopma noktasına gelmesi ve her iki ülkenin neredeyse savaa varacak bir duruma girmeleri karısında takındıkları tavırdır. anlıurfa nın Suruç ilçesi güneyinde bir yerlerde konulanmı olan katırcılar birliindeki Kıbrıslı Türkler ngiltere ile Türkiye savaa girecek olursa toplayabildiimiz kadar silah ve cephaneyi alarak sınırı geçeceiz ve Türk birliklerine katılacaız. eklinde karar alırlar ve beklemeye geçerler (Ali Tilki, 10 Temmuz 2003). Böyle bir çatıma ortamı gerçeklemezken iler hiç de beklendii gibi yürümez ve Kıbrıslı katırcılar cephelerde hayatlarını kaybetmeye balar (Ali Tilki, 10 Temmuz 2003);...O güne kadar pek çok Kıbrıslı genç cephelerde hayatını kaybetti. talya dan ayrılmaya yakın 1 Türk ve 1 Rum asker de mayına basarak öldüler. Burada ölenler Mehmet isimli bir Türk ile Gocco isimli bir Rum askerdi. Daha önce de bir sürü asker öldü ve yaralandı cephelerde. Bütün vücutları parça parça olduu için ngilizler bu askerleri de oraya gömdüler ve balarına da isimlerini yazdılar... Cepheden Kıbrıslı askerlerin ölüm haberlerini veren acı haberleriyle dolu gazete balıkları da insanların yüreklerini yakmaya balar (Söz, 31 kinci Kanun 1941); Cephede Ölen Kıbrıslı erler Ekselans Vali, Batı Çölü muharebesinde ölen Kıbrıslı erlerin adlarını aaıda olduu gibi teessürle beyan ederler: da Anafodia köyünden Zafiris Mihail, Lefkoalı Mehmet Rifat Onbaı, Ayatomas köyünden Savas Ksedondid, Fidi köyünden Haralambos Hristodulu, Girneli N. Haralampos, Messoya köyünden Zeki Mehmet. Ölenlerin en yakın akrabalarına Kral ve Kraliçe namına taziyetler beyan edilmitir. Ada dıında ngiltere adına savaa katılan bu gönüllü askerlerden pek çou Fransa da, Yunanistan da, Girit, Afrika ve talya da deiik cephelerde hayatlarını kaybederler, bazıları buralarda kaybolur ve kendilerinden bir daha haber alınamaz, esir düenler Almanya ve Çekoslovakya da bulunan esir kamplarında yıllarca esaret hayatı yaamak zorunda kalırlar (Yaın, 2003:350). Almanya ve Yunanistan da kalmayı tercih edenler ise ya burada evlenirler veya kimliklerini gizleyerek yaamak zorunda kalırlar (Özad, 2002:30);...28 ubat ubat 1947 yılları arasında Kıbrıs Alayı na çavu rütbesiyle katıldım. Kıbrıs, Mısır, Filistin, Tobruk, Bengazi ve Yunanistan da askeri hizmette bulundum. 29 Nisan 1941 de Yunanistan ın Kalamata ehrinde esir alındım ve Almanya ya götürüldüm. Almanya da 4 yıl esaretten sonra esir tutulmakta olduum Hannover ehrinde 16 Nisan 1945 de ilerleyen ngiliz ve Amerika birlikleri tarafından özgürlüe kavuturuldum ve askeri uçakla derhal ngiltere ye gönderildim. ngiltere de sıhhi bakım maksadıyla askeri hastanede bir müddet kaldıktan sonra Kıbrıslıların kaldıı kampa nakledildim. Bu müddet içerisinde Rumlar Kıbrıs a derhal nakledilmeleri için isyan çıkarmılardı. Yaptıkları yaygaralar rezaletten ibaretti. Nihayet Kıbrıs a geldik. Bu sefer Rumlar da çounlukta olan komünistler isyan çıkartarak Kıbrıs a Rum idaresi istediler ve ngiliz askerleri tarafından sarıldılar. Bunlar Polemidya eitim kampından alınarak 1 mil uzaklıktaki Ay Yorgudi denilen mevkide özel olarak kendileri için kurulan kampa nakledildiler. Bahse konu Ay Yorgudi kampında terhis edilinceye kadar ngilizlerin baına bela kesilmilerdi. Onlar zafere destek deil, köstek olmulardı. Murad Hüsnü Özad ın Hannover öncesinde bulunduu yer ise Prag daki Stalag sava esir kampıdır. lerleyen Rus kuvvetlerinden kurtulabilmek için aylarca Hannover yönünde yürütülen esirler daha sonra ngiliz ve Amerikan askerleri tarafından kurtarılır. Murad Hüsnü Özad ın Prag daki söz konusu Stalag esir

18 232 kampında beraber kaldıı arkadalarından birisi ise daha sonra dost olduu Kıbrıs Rum toplumu liderlerinden Glafgos Klerides tir. kinci Dünya Savaı nda uçaının Alman hava savunma birlii tarafından düürülmesi sonucu esir düen ve aynı kampta getirilen Klerides daha sonra bu kampın sorumluluunu Murad Hüsnü Özad dan devralacaktır. Dier sava esirlerinin arasında kalan Glafgos Klerides, daha sonra Kıbrıslı Türk ve Rum esirlerinin bulunduu bölüme geçmek isteyince yapılan gizli bir faaliyetle bu istei gerçekleir. Kalamata esir kampı Almanların Yunanistan ı igal etmesi sonrasında teslim olan ngiliz birliklerinde görevli Kıbrıslı Türklerin ve Rumların götürüldükleri kamptır. Esir alınan Kıbrıslıların pek çou Yunanistan a ayak basmalarından sadece birkaç ay sonra esir alınmılardır ve kendilerini çok sıkıntılı bir esaret hayatı beklemektedir. Esirler, Kalamata da ahırdan bozma barakalarda, zemini toprak, saman ve gübre yıınlarıyla dolu, toz toprak içinde, tel örgülerle çevrilmi kampa getirilirler. Kamptaki kötü esaret artlarından kurtulmak için çaba harcayanlardan neredeyse hiçbirisi bunu baaramaz. Söz konusu kamplardan kaçmayı baarabilen nadir Kıbrıslılardan birisi ise Çörenci lakaplı Mehmet Yelida dır. Kampta kalan esirlere yiyecek getiren bir Yunan çocuktan getirdii ekmeklerin içinde kendisine bir pense getirmesini isteyen Mehmet Yelida ertesi gün istedii aletin ekmek içerisinde kendisine ulatırılması üzerine zincirlerini keser ve karanlıktan da istifade ederek kamptan kaçmayı baarır ve Türkiye ye ulaır (Assmussen, 2004:145). Kampta geçici bir süre tutulduktan sonra Almanya daki asıl kamplara gönderilen esirler buralarda da yaklaık 4 yıl daha esaret hayatı yaayacaklardır. Öte yandan talya nın Yunanistan ı igal etmesiyle beraber Kıbrıs ta durum biraz daha karıır. Durumu protesto etmek için adanın dört bir tarafında Türklerin de olumlu buldukları Rum gösterileri yapılır (Özad, 2002:31);...O zamanlarda Bapiskoposluk mevkiine Baf Metropoliti Leondios vekâlet etmekteydi. lanı harp dolayısıyla, her yerde olduu gibi Limasol da da Rumlar galeyana gelmiler ve ehrin anayolu olan Ay Andreu Bulvarı nda yürüyüe geçmee hazırlanmılardı. Bu yönden Rum ileri gelenleri Türk tarafından da destek talebinde bulunmulardı. Rumların bu talebi Türkler tarafından müspet karılanmıtı. O sıralarda Polemidya Training Center (Polemidya Eitim Merkezi) da ba eitimci (Chief Instructor) olarak hizmet görmekte idim. O zamnlar Polemidya Eitim Merkezi nin Komutanı Albay Barraghlough isminde birisi idi. Yaveri Yüzbaı James vasıtasıyla beni makamına çaırmıtı... Bana talyanların Yunanistan a karı harp ilan ettiini, saat da Limasol da Ay Andreu Bulvarı nda bir yürüyüün tertiplendiini ve çavularla istiarede bulunarak kamptaki Rum-Türk askerlerine bu yürüyüe katılmaları hususunu talep etmiti. Sıra bu sıra. Belki durum dolayısıyla Rumlardan da kaliteli insan katılır askere dedi. Bulunduumuz yer Limasol a üç mil mesafede idi ve askerin taınması için otobüsler hazır vaziyette beklemekteydiler. Saat takriben civarında idi. Kampta gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra Limasol a hareket ettik ve nümayie katılacak olan kalabalıa karıtık. Rumların Türklerden yürüyü talepleri müspet karılandıı için kalabalıkta hatırı sayılır Türk varlıı bulunmaktaydı. Papaz Yunan bayraı, Arnavut Mahallesi hocası softa da Türk bayraı taımaktaydılar. Üniformalı biz askerler nispeten daha fazla aırlık basıyorduk. Nihayet yürüyü baladı. Rumların bu hareketlerimiz nedeniyle Türklere karı memnuniyetleri gözlerinden belliydi. Bir aralık durum elektriklendi ve Rumlar daha ileri giderek Zido i Turkia (Türkiye çok yaasın.) diye baırmaya baladılar. Bunun üzerine softa Türk bayraını, Rum papaz da Türk bayraını taımaya baladı. Bu sırada halkın heyecanı had safhaya ulamı oldu. Her eye ramen Türkün Rumlara yapmı olduu bunca yardım ve fedakârlık unutularak (Rumlar) biz Türklere karı nefret ve dümanlık hislerini devam ettirmekten geri kalmamılardır. Bu arada ngiltere Sömürgeler Bakanı Lord Lloyd özellikle Kıbrıs tan gelen gönüllü askerlere moral verebilmek amacıyla onları ziyaret eder ve memnuniyetini Kıbrıs Valisine gönderdii bir telgrafla da duyurur (Vakit, 26 Temmuz 1940). Bu arada, ilk defa ada dıına çıkan ve yabancı oldukları topraklarda savamak zorunda kalan Kıbrıslı askerlerin moral ve motivasyonlarını en üst seviyede tutabilmek için baka çareler de aranmaya balanır. Bunun için yapılan ilk faaliyet askerleri kıla dıına çıkartarak farklı bir ortamda hoça vakit geçirmelerini emin etmektir (Vakit, 2 Austos 1940); Londra dâhilinde gezinti yapan bir grup Kıbrıslı asker hakkında mufassal malumat veriliyor. Kıbrıslı askerlere çok iyi muamele edildi. Onlara Hyde Park gezdirilmi, tiyatroya götürülmüler, Londra Kulesi (Tower of London) gösterilmitir. Bundan baka askerler dünyanın en büyük fabrikalarından birisi olan Havilland tayyare fabrikasını gezdiler. Kralın sarayındaki muhafız alayının deitirilme merasiminde bulundular. Kıbrıslı askerler daha birçok yerleri gezdikten maada ziyafetlerde bulundular ve hayvanat bahçesini dolatılar. Kıbrıslı askerler bu bahçe ile gördükleri tayyare fabrikası hakkındaki hayretlerini

19 233 gizleyemiyorlar. Hepsi de bu gezintiden ve kendilerine gösterilen misafirperverlik ve nezaketten büyük bir zevk duymulardır. Öte yandan Yunanistan ve Girit in önce talyanların saldırısına uraması ve daha sonra da Alman orduları tarafından igal edilmesi sonrasında aynı durumun Kıbrıs adası için de söz konusu olabilecei endiesiyle ngiliz hükümeti Kıbrıs adasını savunmaya yönelik olarak Cyprus Volunteer Force adı verilen Kıbrıs Gönüllüler Gücü isimli yeni bir askeri tekilat daha oluturur. Kıbrıs Katırcılar Alayı nda olduu üzere tamamen gönüllülük esasına göre ancak maa karılıında görev yapacak bu kuvvetteki gençler 24 saat esasına göre askerlik yapmak yerine bo vakitlerinde veya haftanın belli günlerinde görev yapılabileceinden çok büyük rabet gösterirler. Serbest çalıan insanlardan devlet memurlarına kadar pek çok kii bu birlie girebilmek için müracaat eder. Aynı günlerde Kıbrıs Genel Valisi Sir William Denis Battershill in yerine atanan yeni Kıbrıs Valisi Sir Charles Campbell Woolley de Meveret Meclisi nde 6 Kasım 1942 tarihinde bir konuma yaparak o an içinde bulunulan durumu gözler önüne serer (Halkın Sesi, 8 Son Terin 1942); Harp imdi dördüncü senesinde olmakla beraber imdiye kadar düman hücumundan masun kaldık. El an tarlalarımızı sürüyoruz ve rahatsız olmaksızın hasadımızı topluyoruz. Evlerimiz el an bütün duruyor ve harbin harap ettii yerlerdeki milyonlarca insanların çektii hatıra gelmedik felaket ve sefaletten haberimiz yoktur. Bu fenalıklardan masun kaldıımıza yalnız ükretmekle kalmayalım, fakat ona hak kazanmak için önümüzdeki sene de zafere hizmet edelim. yi talihimiz artık gafil davranmamıza bize hak vermiyor. Keyfiyet, bilakis bunun aksidir. ittiimiz Büyük Mihver kıskaç hareketi el an vardır. Ve onun pençeleri uzak ise de hissedemeyiz. Bu tehlikeyi bir taraftan kendi kuvvetlerimiz karılıyorsa da onun tehdidinden bu adada el an salim bulunmuyoruz. Adamızı aılmaz bir kale haline getirerek kahraman Maltalıların kurduu modeli tatbik etmeliyiz. Biz de onlar gibi icap ettiinde ahsi menfaatlerimizden feragat etmeliyiz. Kıbrıs ta gıda maddesi yetitirilebilecek bir karı ekilmemi toprak bırakılmamalıdır. Bütün lüks, lüzumsuz masrafları kesmeliyiz. htikâr ve kara Pazar merhametsizce ezilmelidir. Geçen sene zarfında müdafaa ileri için geni adımlar attık ve dümanı emniyetle karılayacak bir durumda bulunuyoruz. Daha çok insan isteriz. Vücutları elverili olan gençleri memleketlerinin emrettii vazifeyi yapmaya davet ederim. Bu vazife kendi dodukları, yetitikleri memleket ve dövütükleri dava urunadır. Ben onlara memleketleri için gurur duymalarını ve onu müdafaa için de gurur duymalarını tavsiye ederim. Avrupa da savaın yayılmacı bir seyir izlemesi üzerine ngiliz yetkililer kahvehanelerden günlük yerel gazeteler, ilan, broür ve afilere kadar pek çok yol kullanarak askere yazma ilemlerine hız verir (Halkın Sesi, 1 Temmuz 1943); Leymosun dan Bugün öleden evvel saat 9.30 da Belediye önünde ve etrafını çeviren yollardaki kalabalık kitlesi her zamanki kalabalıklardan çok daha büyüktü. Kıbrıs adasının her köesinden gelmi olan gönüllüler alkılar arasında ellerinde ngiliz ve Yunan bayrakları olduu halde hürriyet arkısını çaırarak kendilerine ayrılan sahayı igal etmilerdi. Saat tam Leymosun belediye Reisi Mr. Plutis L. Sarva, Belediye Sarayı nın balkonuna yerletirilmi olan mikrofon baında göründü. Bir çeyrek saat kadar devam eden nutkunda hürriyet için dövüe, savaa, mücadeleye gitmenin ehemmiyet ve kıymetini anlatarak gönüllülere yol açıklıı ve muvaffakiyet dilemitir. Ondan sonra sözü Mausa Belediye Reisi Mr. Adam Adamandos a bırakmı ve o da gönüllülere ne büyük ve insani bir vazifeye gitmekte olduklarını anlattıktan sonra hepsine iyi talih temennisinde bulunmutur. Bundan sonra sözü gönüllülerden Mausa Belediye Azası Mr. Christos Savva, Leymosun-Baf eriye Hâkimi Esad Bey, gönüllülerden Dr. Marko Markulli almılar ve hepsi de askeri vazifenin ne mukaddes olduunu tebarüz ettirerek nihai zaferin muhakkak elde edileceini ve hürriyet için sonuna kadar çalımak icap ettiini beyan etmilerdir. Bunlardan sonra Leymosun Sayın Komiseri Mr. Arthur söz almı ve Yunan, ngiliz milli marları çalınarak nutuklara son verilmitir. imdi saat tam 10. Polisin bandosu çalmaya baladı. Gönüllüler üçer dörder bandoyu takip ederek halkın sürekli alkıları arasında Polemidya ya doru yol almılardır. Tahminen 500 den fazla olan gönüllülerin bandoyu takip ederek askeri kampına doru yaptıkları yürüyü her hazır olanın hafızasında uzun müddet yaayacaından kimsenin üphesi yoktur. Onların dimdik duran baları önde olduu halde ve göüsleri ikin olarak yaptıkları yürüyü mutlaka muzaffer olarak döneceklerini ispata kâfi idi. Yolları açık, Tanrı yardımcıları olsun.

20 Kadınların da Askere Yazılmaya Balamaları 234 ngilizlerin ada içinde ve dıarıda görev yapacak ekilde ayrı askeri güçler oluturmasına paralel olarak Kıbrıslı kadınların da askere yazılmaları konusunda çalımalar balatılır ve Auxilliary Territorial Service (Yardımcı Vatan Gücü) adı verilen ve Kıbrıslıların kısaca A. T. S. Olarak adlandırdıkları askeri yardımcı birlikler tekil edilmeye balanır. Söz konusu cephe gerisi görevi yapacak yardımcı kadın birliklerinde stenograf, oför, telgraf ve telefon görevlisi, santral görevlisi operatör, depo hizmet görevlisi, açı ve emir eri olarak çalıacak ya arasında kadınlara ihtiyaç duyulduu bildirilir. Salık problemi olmayan bu genç kız ve kadınlar günlük 2 ilin ücret alacaklardır. Öte yandan kadınların bu ekilde ilerde çalımaları o dönem Kıbrıs adasında pek de alııldık bir durum olmadıından bu durum önceleri epeyi yadırganır ve yapılan propaganda faaliyetleri karılıını bulamaz. Bu durumu önlemeye yönelik arayılara girien ngiliz idaresi ise söz konusu birliin Ortadou Komutanı Chitty i 1942 yılında Kıbrıs adasına getirmekte bulur. Komutan Chitty ise adaya gelir gelmez bata bakent Lefkoa olmak üzere pek çok yerde toplantılar yaparak Kıbrıslı kadınların tereddütlerini gidermeye çalıır (Halkın Sesi, 19 Austos 1942); Analar, babalar! Biliyorum sizden istenen çoktur. Kızlarınızın gitmesi kolay bir ey deildir. Fakat harp kolay bir i deildir. ATS tekilatının subayları kadındır. Refah ve disiplini idare edenler yine kadındır. Anneler! ATS ye itirak edecek kızlarınıza çok ihtimam gösterileceine inanınız. Dümanın imdiye kadar dokunmadıı ve hiçbir zaman da dokunmayacaını zannettiim adadan ATS ye itirak etmekle vazifenizi yapmı oluyorsunuz. Savaın Bitmesi ve Kıbrıslı Katırcıların Terhis Olmaları kinci Dünya Savaı nın sona ermeye baladıı günlerde ise ngiltere adına Kıbrıs dıında pek çok cephede görev yapmak üzere tekilatlandırılmı Kıbrıs Alayı ile ada sathında görev yapmak üzere tekil edilen Kıbrıs Gönüllü Kuvvetleri tek bir çatı altında toplanarak Cyprus Regiment adı verilen Kıbrıs Alayı kurulur (Gürkan, 1996:112). Bu birlik daha sonra savaın bitmesiyle paralel olarak yava yava terhis edilir (Söz, 13 ubat 1946); Kıbrıslı Askerlerin Terhisi ve Daha Fazla Hizmet çin Fırsat Aaıdaki resmi tebli Orta ark Kuvvetleri genel idare merkezi tarafından çıkarılmıtır; Kıbrıs Alayı na mensup askerlerin terhislerinin hızlandırılması gayesini güden bir ema Kıbrıs kuvvetlerindeki bütün rütbelere bildirilmitir. Aynı zamanda hali hazırda hizmet etmekte olup orduda kalmak isteyenler terhislerinin kendi arzularına göre bir veya iki sene geri bırakılmasını istemeye davet edilmilerdir. Bütün askerlerin orduda kalıp kalmayacakları hakkında kati kararlarını vermek için ubat ayının sonuna kadar vakitleri vardır. Bu zaman zarfında askerler Kıbrıs taki ailelerine bu hususta malumat verip onların fikirlerini alabileceklerdir. Orduda kalmak istemeyen askerlerin terhisleri Mart ayının ortasında balayacak ve askeri ihtiyaçlar nazarı itibara alınmak artıyla 1946 Haziran ının sonunda (ya ve hizmet grubu 65 e kadar-o da dâhil olmak üzere-) tamlanacaktır. Hızlandırılmı terhis hâlihazırda ya ve hizmet grubu 66 ve daha yukarısına, dierlerine daha az bir müddet hizmet etmeleri ekserisinin Avrupa da zafer gününden sonra yazılmaları dolayısıyla amil olmayacaktır. Dierlerinin terhislerinin intizam dâhilinde olmasını salamak gayesiyle NCO lar (Astsubaylar) ve mütehassıslar gibi lüzumlu erlerin terhisleri mensup bulundukları ya ve hizmet grubunun terhisinden itibaren üç aya kadar mecburi olarak geri bırakılacaktır. Bu mecburi terhis kâfi miktarda NCO ve mütehassıs gönüllü, hizmetlerinin uzatılmasını gönüllü olarak istemedii takdirde tatbik edilecektir. stikbal göz önünde bulundurularak bütün askerlere muvazzaf bir Kıbrıs ordusunda hizmete alınmaları bildirilmitir. Bu hâlihazırda askeri otoriteler tarafından düünülmekte olan bir meseledir. Böyle bir ordunun kurulması karar altına alındıı takdirde imdi hizmette devam eden askerlere bu yeni orduda hizmet hususunda tercih hakkı verilecektir. Terhis edilmekte olan askerlerin yerini almak maksadıyla imdi talim ve terbiye için yeni yazılacak askerlere ihtiyaç vardır yaından 30 yaına kadar bütün erkekler RASC hizmetlerinde ( oför ve makinist olarak) kazmacı kumpanyalarında, yük ve nakliyat ilerinde ve sair muhtelif yerlerde çalıabilirler. Kıbrıs Alayı nda daha evvel hizmet görüp terhis edilen veya hızlandırılmı terhis planı gereince terhis edilen kimselere yeni artların zuhuruna kadar tekrar yazılmak hakkı verilmeyecektir. Hâlihazırda askeri

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 25.12.2015/169-1 459 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 25.12.2015/169-1 459 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 25.12.2015/169-1 459 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna ilişkin limitin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SB. VE ASTSB. KANUNU:

SÖZLEŞMELİ SB. VE ASTSB. KANUNU: SÖZLEŞMELİ SB. VE ASTSB. KANUNU: Rütbe bekleme süreleri ve sözleşmenin yenilenmesi Madde 12 Sözleşmeli subay ve astsubayların rütbe bekleme süreleri hakkında, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunda muvazzaf

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 5115 KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ LÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam GİRİŞ Madde 1-Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret eden Devlet Başkanı ve Devlet Büyüklerine; Ofise katkıda bulunan yerli ve

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu Greece, the Immigrants, Military Violations, and POW Issue in Turkey during WWII Period Ulvi KESER Özet kinci

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Göçmenlik Hizmetleri Komiseri nin Şikayet Programı. Şikayet formu. www.oisc.gov.uk Göçmenlik Konusundaki Tavsiyelerin Düzenlenmesi

Göçmenlik Hizmetleri Komiseri nin Şikayet Programı. Şikayet formu. www.oisc.gov.uk Göçmenlik Konusundaki Tavsiyelerin Düzenlenmesi Göçmenlik Hizmetleri Komiseri nin Şikayet Programı Şikayet formu www.oisc.gov.uk Göçmenlik Konusundaki Tavsiyelerin Düzenlenmesi Kimler hakk nda flikayette bulunabilirsiniz? Bir göçmenlik danışmanının

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: 256 konutluk Alt Gelir Grubu Konut Projesi bavuruları, 25 Mayıs - 12 Haziran

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR SINIF ÜNVANI DER. KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM ADET GİH ŞEF 3 MEMUR

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı