GIDA SEKTÖRÜ ATIKLARINDAN SÜPERKRĐTĐK KARBONDĐOKSĐT ĐLE YAĞ ELDESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA SEKTÖRÜ ATIKLARINDAN SÜPERKRĐTĐK KARBONDĐOKSĐT ĐLE YAĞ ELDESĐ"

Transkript

1 GIDA SEKTÖRÜ ATIKLARINDAN SÜPERKRĐTĐK KARBONDĐOKSĐT ĐLE YAĞ ELDESĐ OIL EXTRACTION FROM FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS USING SUPERCRITICAL CARBONDIOXIDE Esra YIKAR*,Liyana SAHAKYAN*, Yrd.Doç.Dr.Nalan AKGÜN** *Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, IV. Sınıf Öğrencisi, Esenler, Đstanbul ÖZET Gıda sektörü, kullanılan hammadde kaynakları açısından, geniş çalışma alanına ve yüksek üretim kapasitesine sahiptir. Üretim sonucunda da yüksek miktarlarda ve çeşitli türlerde atıklar oluşmaktadır. Her geçen gün artan çevre sorunlarıyla ilgili olarak bu atıkların değerlendirilmesi, içerdiği değerli bileşenlerin geri kazanılması da önem kazanmaktadır. Bu sektöre yönelik bir atık bilincinin oluşturulması ekonomik açıdan da ülkemize katkılar sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında, turunçgillerin meyve suyu üretiminden arta kalan kabukları, zeytinyağı üretim prosesinin bir yan ürünü olan prina, şarap üretiminin atığı olan cibredeki çekirdekler içerdikleri yağ nedeniyle değerlendirilmeye alınmıştır. Değişik sıcaklık ve basınçlarda süperkritik karbondioksit kullanılarak ekstrakte edilen bu hammaddelerin yağ özellikleri çözücü ekstraksiyonu sonucunda elde edilen yağlarla karşılaştırılmıştır. Anahtar Sözcükler: Turunç kabuğu, üzüm çekirdeği, prina, süperkritik ekstraksiyon, çözücü ekstraksiyonu ABSTRACT Food industry has a large working area and high production capacity due to diversity of raw material sources. Various solid wastes in high amounts are generated after production step. In view of increasing environmental problems it is also gaining more attention to evaluate these kinds of wastes and recover high-value components they contain. It will also be economically useful for our country if waste management hierarchy belongs to this food industry is created. This study was focused on the evaluation of citrus peels which are wastes obtained from fruit juice plants, and olive cake which is a by-product of olive oil facilities and grape seeds which appear in winery wastes since they contain significant amount of oil. These kinds of wastes were extracted by using supercritical carbon-dioxide in different extraction conditions such as pressure and temperature. The properties of oils extracted were compared with those obtained by solvent extraction. Keywords: citrus peel, grape seed, olive cake, supercritical extraction, solvent extraction 1.GĐRĐŞ Đklim ve toprak şartlarıyla geniş bir ürün yelpazesi sunan ülkemizde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Turunçgil üretimi; Akdeniz, Ege ve kısmen de Doğu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilmekte ve genellikle sofralık olarak tüketilmektedir. Meyve suyu üretiminde turunçgillerin kullanım potansiyeli ise ülkemizin toplam meyve suyu üretiminin neredeyse altıda birine karşılık gelmektedir (1500ton/9500 ton, 2005). Meyve suyu üretimi sırasında meyve suyunun duyusal niteliklerini bozduğu için değişik yöntemlerle kabuk, meyveden uzaklaştırılır. Bu kabuklar, yüksek oranda nem içerdiği ve oksidasyona açık olduğu için işletmede depolama gereği duyulmadan atılır. Aslında kabuklar, yüksek oranda esansiyel yağ içermektedir ve geri kazanılması halinde bu yağ kozmetik sektörü için ciddi bir potansiyel oluşturmaktadır. Buna karşılık esansiyel yağın, terpenik hidrokarbonlar, alkoller, ketonlar, aldehitler, oksijenli bileşikler ve diğer bileşenler gibi son derece kompleks bir bileşen yapısına sahip olması ekstrakte edilmesini de zorlaştırmaktadır. Esansiyel yağ, klasik yöntemlerle (soğuk presleme ve

2 destilasyon) ekstrakte edilmesi tek kademede mümkün olmayan, ekstrakte edildiği taktirde de kolaylıkla bozunma eğilimi gösteren ve ekstraksiyon verimini azaltan özelliklere sahiptir[4,5]. Ülkemiz bağcılık açısından da dünyada ilk beşte yer almaktadır. Üzümler %40 oranında sofralık olarak tüketilmekte veya pekmez-pestil (%23), üzüm suyu, kuru üzüm (%35) ve şarap üretiminde kullanılmaktadır. Şarap üretimi, Marmara, Ege ve Đç Anadolu Bölgesi nin kuzey kesimlerinde gerçekleştirilmesine rağmen tüketimin en yoğun olduğu yerler, Đstanbul, Ankara, Đzmir ve turistik kesimlerdir. Şarap sektörü, üzüm üretiminin %0.2 sinin tüketildiği bir alandır. Bununla birlikte, üretim sezonu çok kısa (hasadı takip eden 1-2 ay içinde) olmasına karşılık ortaya çıkan atık son derece büyük miktarlardadır. Üretimden üzüme bağlı olarak çıkan tek katı atık olan cibre, üzümün etli kısmını, kabuk kısmını, çekirdeklerini ve bir miktar da sap kısımlarını içerdiği için kompleks bir özelliktedir. Üretimden çıktığı zaman yaklaşık %85 nem içerdiği için genellikle araziye serilerek kurutulduktan sonra çöpe verilmektedir (Şekil-1). Bu atıkların çevresel etkileri, yurtdışında zamanla dikkate değer araştırmaların gündeme gelmesine neden olmuştur[12-17]. Ülkemizin dünya sıralamasında ilk beşte yer aldığı diğer bir ürün ise zeytinyağıdır. Zeytinyağı üretiminde ise bir yan ürün olan prina, kurutulduktan sonra daha çok asfalt dolgu maddesi, ekstrakte edildikten sonra ise sabun imalatında hammadde olarak değerlendirilmektedir. Zeytinyağı üretim tesislerinin babadan oğla geçen sıkım anlayışını devam ettirmesi ve işletmelerin küçük olması nedeniyle prinada kalan yağ oranı yaklaşık %12 dir ve işletmeden %45 oranında nemli çıkmaktadır. Ekstraksiyondan sonra ise yine de %3 civarlarında yağ içeren posa yakılarak değerlendirilmektedir (Şekil-2). Özel prina kazanlarında yakılmadığı için de yanma sırasında açığa çıkan emisyonlar ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Bununla birlikte değerlendirilebilir durumda olan böyle bir yan ürünün yakılması zaten başlı başına çevreci olmayan bir değerlendirme biçimini de ortaya koymaktadır[11]. Şekil-1: Cibrenin araziye serilerek kurutulması Şekil-2: Prinanın peletler halinde serilerek kurutulması Kayısı, ülkemizin dünya yaş ve kuru üretimde birinci sırada yer aldığı bir üründür. Üretilen kuru kayısının yaklaşık %80-85'lik kısmı ihraç edilirken, %10-15'lik kısmı iç piyasada tüketilmektedir. Kuru kayısı işleme yöntemleri gereğince de çekirdeği yan ürün olarak açığa çıkmaktadır. Kayısı çekirdekleri sert kabuktan ve çekirdek içinden meydana gelmekte ve meyve ağırlığının toplam %12'sini oluşturmaktadır. Çekirdek içleri ise tadına göre tatlı çekirdekli, hafif acı çekirdekli, acı çekirdekli ve çok acı çekirdekli olmak üzere farklı gruplara ayrılmaktadır. Tatlı olanlar kuruyemiş olarak değerlendirilirken diğer çekirdek içleri çok fazla kullanım alanı bulamamaktadır. Aslında kayısı çekirdek içleri yaklaşık %50 oranında yağ içermekte olup piyasada yer alan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri içinde bulunan kayısı yağları ise yurt dışından getirtilmektedir. Yukarıda adı geçen tüm bu atıklar, farklı oranlarda ve farklı amaçlar için kullanılabilen özelliklere sahip yağları içermektedir. Örneğin, turunçgillerin içerdiği esansiyel yağ, kozmetik sektöründen, gıda sektörüne, tatlandırıcılardan ilaç sektörüne kadar değişen bir yelpazede kullanım alanı bulan bir yağdır. Bununla birlikte termal ve oksidatif bozunmaya daha yatkın olması nedeniyle esansiyel yağının ekstraksiyonu klasik yöntemlerle tek kademede mümkün olamamaktadır[8,9]. Üzüm çekirdeği yağı, içerdiği doğal antioksidanlar nedeniyle Fransa da salata yağı olarak ve kozmetikte özelikle gece kremi üretiminde kullanılmaktadır. Prina yağının ise bilinen tek kullanım alanı çözücü kullanılarak ekstrakte edildiği için sabun imalatıdır. Kayısı yağı ise içerdiği hücre yenileyici özelliği nedeniyle tıpta-cilt uzmanları tarafından ameliyat yaralarının kolaylıkla kapanmasını sağlamak için, kozmetikte gece kremlerinde kullanılmakta olup ülkemizde üretimi ticari başarıyı yakalayamamıştır. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında ülkemizde yüksek hammadde potansiyeline sahip gıda fabrikası atıkları süperkritik CO 2 ortamında ekstrakte edilerek yağ eldesi amaçlanmıştır. 2. SÜPERKRĐTĐK AKIŞKAN EKSTRAKSĐYONU (SCE) Sıcaklığı ve basıncı kritik noktasının üzerinde yer alan bir madde süperkritik akışkan olarak adlandırılır. Kritik nokta, buhar ve sıvı fazlarının dengede bulunabileceği maksimum sıcaklık ve basıncı ifade etmektedir. Kritik noktanın altında iki faz mevcutken üstünde basınç artışıyla faz ayrımı gözlenmez, tek faz oluşur. Süperkritik akışkanlar (SF), düşük viskozite ve yüksek difüzivite özellikleri nedeniyle gaza, yüksek yoğunluk ve çözme gücü özellikleriyle sıvıya benzedikleri için özellikleri basınç ve sıcaklık değişimleriyle kolaylıkla ayarlanabilen akışkanlar olarak tanımlanabilirler (Şekil-3). Süperkritik bölgede, çözme gücü yoğunluğun bir fonksiyonu

3 olduğu için de ekstraksiyon koşullarında yapılabilecek küçük değişikliklerle klasik çözücülere göre kullanım açısından daha esnek çözümler sunarlar. Süperkritik akışkan ekstraksiyonunda akışkan olarak Kritik özelliklerinin kolay erişilebilir olması (T c = 303.8K, P c = 7.3 MPa), Yanıcı, patlayıcı ve zehirli olmaması, Ortamdan kolaylıkla uzaklaştırılabilmesi ve çözücü kalıntısı bırakmaması, Ucuz ve ticari açıdan kolay sağlanabilir olması Kullanımının ve geri kazanımının kolay olması, Çevreye zarar vermemesi vb. özelliklerinden dolayı genellikle CO 2 tercih edilir. Şekil-3: Süperkritik akışkan faz diyagramı, P C ; kritik basınç, T C ; kritik sıcaklık Şekil-4 Süperkritik akışkan ekstraksiyonunun şematik gösterimi Süperkritik akışkan ekstraksiyonu tipik olarak Şekil-4 de verilen bir sistemde gerçekleştirilir. Sıvı CO 2 sisteme yüksek basınç pompası aracılığıyla istenilen çalışma basıncında gönderilir. Ekstraktör ya ısıtma ceketi vasıtasıyla ısıtılır ya da CO 2 yüksek basınç pompasıyla gönderilirken bir ısıtıcıdan geçirildikten sonra ekstraktöre gelir. Ekstraktörde bulunan hammadde ile temas eder, uygulanan çalışma koşullarına bağlı olarak ekstrakte edebileceği bileşenleri alır. Sürekli ya da kesikli sistem çalışma prensibine göre karışım (SC-CO 2 ve çözünen bileşenler) separatöre gelir. Burada basınç ve sıcaklık kritik noktanın altına düştüğü için çözme gücünü kaybeden akışkan üründen kalıntı bırakmadan yani gaz olarak ayrılır. Ortamdan uzaklaşan CO 2 gazı yine saf olduğu için bir soğutucudan geçirildikten sonra tekrar sisteme beslenilerek kullanılabilir. Separatörde kalan ekstrakt ise kesinlikle saftır, herhangi bir çözücü kalıntısı içermediği ve yüksek sıcaklığa maruz kalıp bozunmadığı için direkt olarak kullanılabilir. Böylelikle hammaddeden istenilen bileşen tek kademede ve hiçbir ileri derecede saflaştırma işlemine gerek kalmaksızın ekstrakte edilebilir. Diğer bir avantaj ise bu yöntemde herhangi bir çözücü kaybının olmaması ve çözücünün tekrar tekrar kullanılabilmesidir. Bu yöntem, kolaylıkla kromatografik ve spektrofotometrik tekniklerle birleştirilebilerek on-line çalışmaya da izin vermektedir. Süperkritik akışkan ekstraksiyonu sahip olduğu avantajlar nedeniyle dünyada ticarileşmiş örneklerine rastlanılan bir ayırma prosesidir[10]. Sahip olduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir: SC akışkanlar, düşük viskoziteye ve yüksek yayınırlığa sahip olmaları nedeniyle gözenekli yapıdaki katı maddelere sıvı çözücülere oranla daha hızlı yayınabilmektedir. Yüksek yayınırlık, gözenek içi kütle aktarım dirençlerini azaltmakta ve SF nın yüzey gerilimi çok düşük olduğu için gözenekli katılara daha kolay girebilmektedir. Böylece artan kütle aktarım hızı, işletme süresini azaltmakta ve klasik çözücü ekstraksiyon yöntemlerine oranla işlem daha kısa sürede gerçekleşmektedir. SC akışkan ekstraktöre sürekli olarak beslenerek hammaddenin taze akışkan ile sürekli temas etmesi sağlanmakta bu da kütle aktarım hızını arttırmaktadır. SC akışkanların çözme güçleri çalışma koşullarında yapılacak küçük değişikliklerle ayarlanabilmekte bu da ekstrakt özelliklerinin değişik yelpazede elde edilebilmesini bir başka deyişle ekstraksiyonda seçiciliği sağlamaktadır. Ekstraksiyon sonucunda basıncın/sıcaklığın düşürülmesi ile akışkan süperkritik özelliklerini kaybettiği için ekstrakttan kolaylıkla ayrılabilmektedir. Bu da ekstraktın saf olarak elde edilmesini sağladığından ileri derecede saflaştırma ya da kalite iyileştirme işlemleri için harcanacak enerjiden ve çözücüden tasarruf edilmiş olmaktadır. Ekstraksiyon sırasında, kullanılan hammadde oranı esas alındığında, organik çözücü ekstraksiyonu uygulamalarına göre daha az çözücü harcanır, çözücü miktarında kayıp olmaz ve saf olarak elde edildiği için de saflaştırma adımlarına gerek kalmaz defalarca sistemde kullanılabilir. Bu da çevreye duyarlı bir çözüm getirir. Ekstraksiyon düşük sıcaklıkta gerçekleştiği için ısıl kararsız bileşenlerin ekstraksiyonu için alternatifsiz bir çözüm sunar.

4 Doğal ürünlerin içerdiği son derece düşük miktarlardaki değerli bileşenlerin ekstraksiyonu konusunda SCE etkin bir süreçtir. SCE da kullanılan ekstraktör, süperkritik akışkan reaksiyon uygulamalarında da kullanılabileceği için sistem esnek çözümler sunar. Tüm bu avantajlarına karşılık ülkemizde ticari hiçbir uygulamasının olmamasının temel nedeni, esktraksiyonun yüksek basınçta gerçekleşmesi, buna bağlı olarak ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasıdır[18]. 3. DENEYSEL ÇALIŞMA 3.1 Hammadde Deneylerde kullanılan üzüm çekirdekleri Doluca Şarap Fabrikası ndan (Mürefte, Tekirdağ) temin edilen yaş cibreden elle ayıklanmış olup kırmızı şarap yapımında bağlayıcı olarak kullanılan Şenso (Cinsault) cinsi üzüme aittir[6]. Yaş çekirdek daha sonra kabin tipi kurutucuda kurutulmuş ve cam kavanozlarda saklanmıştır. Her bir deney öncesinde ise kahve değirmeninde çekilerek toz haline getirilmiştir. Çekirdekler; %5.3±0.3 nem ve %15.35±0.5 yağ içeriğine sahiptir. Meyve suyu fabrikasından temin edilen portakal kabukları, kayısı çekirdek içleri de kurutulduktan sonra ekstraksiyon süresini kısaltmak amacıyla porselen havanda dövülerek kullanılmıştır. Prina ise Aydın-Karpuzlu ilçesinde yer alan ve kontinü çalışan küçük ölçekli bir zeytinyağı işletmesinden taze sıkılmış olarak temin edilmiştir. %45 nem içeriğine sahip olan prina numuneleri hiçbir ön işlemden geçirilmeden kurutulmuş ve deneylerde kullanılmıştır (Şekil-5). Ayrıca, doğal ortamlarından elle toplanılmış olan lavanta, defne yaprağı ve tohumu da (etli kısmı ile ve etli kısmı soyularak) karşılaştırma amacıyla deneylerde kullanılmıştır[1-3,7]. Bu numuneler de laboratuar ortamında kurutulmuş olup elle ufalanarak partikül büyüklüğü küçültülmüştür. Ekstraksiyon işlemlerinden önce her numune için nem tayini yapılmış ve boşluk hacimleri tespit edilmiştir. 3.2 Soxhlet Ekstraksiyonu Çözücü ekstraksiyonu deneyleri Şekil-6 da görülen deney düzeneğinde, 2 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Güçlü çözücü özelliği ve maliyetinin düşük olması sebebiyle çözücü olarak hekzan kullanılmıştır. Ekstraksiyonu yapılacak olan hammadde kurutulduktan ve tartıldıktan sonra kartuşa yerleştirilmiştir. Hekzan ilavesinin ardından her bir numune 3 h süresince ekstrakte edilmiştir. Ekstraksiyon sonunda hekzan vakumlu döner buharlaştırıcı kullanılarak uzaklaştırılmış, elde edilen yağ ise tartılmıştır. 3.3 SC-CO 2 Ekstraksiyonu SCE deneyleri; ısıtma ceketli, paslanmaz çelik, 250 bara dayanıklı el yapımı bir eksraktörde gerçekleştirilmiştir. Ekstraktörün iç hacmi 200 ml olup sisteme her bir numuneden 25 g yükleme yapılmıştır. Sistemin basıncı dijital bir basınç göstergesinden (±1 bar) takip edilebilmektedir. Ekstraksiyon koşullarına CO 2 tüpünün yer aldığı su banyosunun ısıtılmasıyla ulaşılmakta ve süperkritik haldeki CO 2, ekstraktörün üst kısmından deney süresince sürekli olarak beslenmektedir. Ekstraksiyon süresince wet-test meter dan geçen CO 2 gazı miktarı ise zamana bağlı olarak kaydedilmektedir. Elde edilen esansiyel yağ ise ekstraktörün alt kısmında yer alan ve buzlu su içerisinde tutulan numune toplama kabında toplanmaktadır. Deney bitiminde ekstraktörün numune kabı ile bağlantısı çıkartılarak sistem içindeki basınç boşaltılmakta ve sistem soğumaya alınmaktadır. Şekil-7 deney düzeneğini göstermektedir. (a) (b) Şekil-5 Deneylerde kullanılan hammaddeler(a) Gıda fabrikası atıkları (b) Doğal ürünler

5 4.SONUÇLAR VE TARTIŞMA Süperkritik CO 2 ortamında gerçekleştirilen ekstraksiyon deneylerinde seçilen numunelerin yağ miktarları üzerine etki eden ekstraksiyon parametreleri; basınç ( bar) ve sıcaklık (40-60 C) olmak üzere araştırılmıştır (Tablo-1). Numunelerin sahip olduğu fiziksel farklılık nedeniyle ekstraktörde kaplayacakları hacimlerin benzer olabilmesi için boşluk hacimleri tespit edilmiş ve ekstraktöre g olarak yüklenmiştir. Bir saatlik toplam ekstraksiyon süresi için beslenen CO 2 in miktarı wet-test meter ile ölçülmüş ve yaklaşık 50 L olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, portakal kabukları ile yapılan deneylerde, kabukların daha küçük partikül büyüklüğüne getirilememesi ve kabuk-etli kısmın ayrılamaması nedeniyle ekstrakte edilmeleri daha uzun sürede gerçekleşmiştir. Ekstraksiyon sırasında öncelikle oksijenli monoterpenler elde edilmiş olup analiz sonucunda temel bileşenlerin limonene ve citral olduğu saptanmıştır. Prina örneklerinde ise etli kısım ve çekirdek kısmı karışık olduğu ve yağ sadece etli kısımda yer aldığı için kaba bir eleme yöntemi ile çekirdekler mümkün olduğu kadar ortamdan uzaklaştırılmıştır. Elde edilen yağın rengi, koşullara bağlı olarak berrak sarı ve yeşilimtırak-sarı arasında değişmektedir. Üzüm çekirdeği ile yapılan deneylerde ise hiçbir koşulda yağ elde edilememiştir. Bunun üzerine, içerdiği yağın %70 inden fazlası linolenik asitçe zengin olan üzüm çekirdeği yağının kolaylıkla ekstrakte edilebilmesi için değişik konsantrasyonlarda co-solvent olarak metanol ilavesi yapılmıştır. Deneyler, 3 seviyede deneysel tasarıma uygun olarak gerçekleştirilmiş olup maksimum yağ verimine %30 metanol ilavesiyle ulaşılmıştır (Tablo-2). Lavanta ve defne yapraklarının yağ hücrelerinin kolaylıkla kırılabilmesi nedeniyle ekstraksiyon daha kısa sürede gerçekleşmiştir (30 dak.). Esansiyel yağ temel bileşenlerini lavanta için (yaklaşık %75 i) fenkon ve camphor, defne yaprakları içinse (yaklaşık %50 si) 1,8-cineole, linalool ve α-terpinyl acetate oluşturmaktadır. Şekil-6 Soxhlet metodu deney düzeneği Şekil-7 SCE deney düzeneği (1.CO 2 tüpü, 2.ekstraktör, 3.ısıtma ceketi, 4.dijital basınç göstergesi, 5.örnek toplama kabı, 6.wet-test meter ve CO 2 çıkışı) SC-CO 2 ekstraktlarının berrak sarı renkte ve yüksek koku kalitesinde (üzüm yağı kokusuzdur) olması, dakika mertebesinde elde edilmesi yöntemin en önemli avantajlarından biridir. Klasik çözücü ekstraksiyonunda ise gerekli süre min. 6 saat olup ekstraktların rengi koyu yeşilden kahverengimsi yeşile kadar değişmekte ve içerdiği istenmeyen bileşenler (wakslar, pigmentler, ısıl bozunma ürünleri vb.) nedeniyle ileri derecede saflaştırma tekniklerinin kullanılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu aynı zamanda Tablo 1 de de görüldüğü gibi her bir numune için soxhlet ekstraksiyonu ile elde edilen yağ miktarının yüksekmiş gibi gözlenmesine neden olmaktadır. SCE nin diğer önemli avantajları arasında ise CO 2 in yüksek çözme gücüne sahip olması, zehirsiz olması, pahalı ve yanıcı olmaması, düşük proses sıcaklıklarında çalışılmasına izin vermesi, ekstraksiyon sonucunda ortamdan gaz olarak uzaklaştırıldığı için ekstraktta çözücü kalıntısı bırakmaması, istenmeyen diğer yan ürünlerin oluşumunu engellemesi yer almaktadır. Ayrıca, şeffaf şişelerde ve ışık alan ortamda depolanan esansiyel yağ numunelerinde gerek koku gerekse renk açısından hiçbir değişim yaşanmamış, ekstrakte edilmelerinin üzerinden 1 yıl geçtiği halde numunelerin orijinal kokusunu korudukları gözlenmiştir. Sonuçta, SCE ile elde edilen ekstraktların kalite, görüntü, renk ve kıvam açısından hekzan ekstraksiyonundan elde edilen ekstraktlarla karşılaştırma kabul etmeyecek kadar kaliteli olduğu tespit edilmiştir. Gıda sektörü atıklarından yağ eldesi ülkemizde ticari olarak henüz önemli görülmese de bu yöntem, hem atık yönetimi açısından çevreci bir anlayış sunmakta hem de ekonomik katkılar sağlamaktadır.

6 Tablo-1: 90 bar/55ºc ekstraksiyon koşullarına ait deneysel sonuçlar Numune Portakal KAYNAKLAR Ekstraksiyon Yağ içeriği yöntemi (%) SOX SC-CO Üzüm SOX 15.3 çekirdeği SC-CO 2 bkz.tablo-2 Kayısı SOX çekirdek içi SC-CO 2 * Prina SOX SC-CO Defne (yaprak) SOX 6.46 SC-CO Defne SOX (çekirdek) SC-CO Lavanta SOX 10.4 SC-CO Nem içeriği (%) Tablo-2: Üzüm çekirdeği yağına ait deneysel veriler P T(ºC) Entrainer %SCE %SOX (bar) (ml) *deneyler devam etmektedir [1]. Adaşoğlu, N., Dinçer, S. ve Bolat, E., Supercritical fluid extraction of essential oil from Turkish lavender flowers, J. Supercritical Fluids, 7, s.93-99, [2]. Adaşoğlu, N., Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu, YTÜ Doktora Tezi, Đstanbul, [3]. Adaşoğlu, N., Karaca, F., Bolat, E. ve Dinçer, S., Defne yaprağından süperkritik ekstraksiyon yöntemi ile esansiyel yağ eldesi, Gıda Sanayi, 6 (4), s.65-68, [4]. Budich, M., Heiling, S., Wesse, T., Leibküchler, V. ve Brunner, G., Countercurrent deterpenation of citrus oils with supercritical CO 2, Journal of Supercritical Fluids, 14, s , [5]. Kondo, M., Akgün, N.A., Goto, M., Kodama, A., ve Hirose, T., Semi-batch operation and countercurrent extraction by supercritical CO 2 for the fractionation of lemon oil, J. Supercritical Fluids, 23, s.21-27, [6]. Mumcu, S., Doymaz, Đ. ve Akgün, N., Şarap fabrikası atıklarının değerlendirilmesi, Kimya Teknolojileri Dergisi, 32, s.70-77, [7]. Reverchone E., Della Porta G. ve Senatore F., Supercritical CO 2 extraction and fractionation of lavender essential oil and waxes, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43 (6), s , [8]. Sato, M., Goto, M. ve Hirose, T., Fractional extraction with supercritical carbon dioxide for the removal of terpenes from citrus oil, Ind. Eng. Chem. Res., 34, s , [9]. Turhan, Đ., Tetik, N. ve Karhan M., Turunçgil kabuk yağlarının elde edilmesi ve gıda endüstrisinde kullanımı, Gıda Teknolojileri, 3, s.71-77, [10]. William, K., Dulcie, A., Mulholland, R. ve Mark, W., Analytical supercritical fluid extraction of natural products, Phytochemical Analysis, 7, s.1-15, [11]. Hayward, N., WINETECH, Environmental Management & Pollution Prevention Bulletin, 1, s.3, Sep/Oct [12]. Cao, X. ve Ito, Y., Supercritical fluid extraction of grape seed oil and subsequent separation of free fatty acids by high-speed counter-current chromatography, J. Chromatography A, 1021, s , [13]. Lee, W.Y., Cho, Y.J. ve Oh, S.L., Extraction of grape seed oil by supercritical CO 2 and ethanol modifier, Food Science and Biotechnology, 9(3), s , [14]. Aleksovski, S., Sovová, H. ve Jurapova, B., Supercritical CO 2 extraction and soxhlet extraction of grape seeds oil, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 17(2), s , [15]. Gomez, A.M., López, C.P. ve de la Ossa, E.M., Recovery of grape seed oil by liquid and supercritical carbondioxide extraction : A comparison with conventional solvent extraction, Chemical Engineering Journal, 61(3), s , [16]. Murga, R., Ruiz, R. ve Beltran, S., Extraction of natural complex phenols and tannins from grape seeds by using supercritical mixtures of carbon dioxide and alcohol, J. Agric. Food Chem., 48, s , [17]. Murga, R., Sanz, M.T. ve Beltran, S., Solubility of some phenolic compounds contained in grape seeds in supercritical carbon dioxide, J. Supercritical Fluids, 23, s , [18]. Murga, R., Sanz, M.T. ve Beltran, S., Solubility of three hydroxycinnamic acids in supercritical carbondioxide, J. Supercritical Fluids, 27, s , 2003.

Sigma 2006/4 Araştırma Makalesi / Research Article EXTRACTION OF GRAPE SEED BY SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE

Sigma 2006/4 Araştırma Makalesi / Research Article EXTRACTION OF GRAPE SEED BY SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 006/4 Araştırma Makalesi / Research Article EXTRACTION OF GRAPE SEED BY SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE Nalan AKGÜN *,

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU Emir Zafer HOŞGÜN, Berrin BOZAN* Anadolu Üniversitesi, Mühendislik mimarlık Fakültesi,

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi 1 *Nedim SÖZBİR, 2 Mustafa AKÇİL and 3 Hasan OKUYUCU 1 *Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, 54187 Esentepe, Sakarya 2

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

SÜPERKRİTİK SU ORTAMINDA ZEYTİN KARASUYUNUN PT KATALİZÖRÜ KULLANILARAK HİDROTERMAL ARITIMI VE GAZLAŞTIRILMASI

SÜPERKRİTİK SU ORTAMINDA ZEYTİN KARASUYUNUN PT KATALİZÖRÜ KULLANILARAK HİDROTERMAL ARITIMI VE GAZLAŞTIRILMASI SÜPERKRİTİK SU ORTAMINDA ZEYTİN KARASUYUNUN PT KATALİZÖRÜ KULLANILARAK HİDROTERMAL ARITIMI VE GAZLAŞTIRILMASI Sinan KUTLUAY, Fatih AYNACI, Ekin YILDIRIM KIPÇAK, Mesut AKGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU ve KÜTLE TRANSFER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Göksel TOSUN, Berrin BOZAN*

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU ve KÜTLE TRANSFER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Göksel TOSUN, Berrin BOZAN* ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU ve KÜTLE TRANSFER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Göksel TOSUN, Berrin BOZAN* Anadolu Üniversitesi,Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI Duygu ÖZTAN a, Y. Mert SÖNMEZ a, Duygu UYSAL a, Özkan Murat DOĞAN a, Ufuk GÜNDÜZ ZAFER a, Mustafa ÖZDİNGİŞ b, Selahaddin ANAÇ b, Bekir Zühtü UYSAL a,* a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: İşlem görmüş gıda matrislerinde LC-MS/MS ve GC-MS ile Yüksek dozda toksik madde kalıntısı teşhis ve miktarlandırma analizleri için geliştirilmiş

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU DENEYİ

SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU DENEYİ SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Sıvı-sıvı ekstraksiyon prosesine ait temel ilkelerin deney düzeneği üzerinde uygulanması, ilgili hesaplamaların

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI Ekin YILDIRIM KIPÇAK, Mesut AKGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34210,

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 26, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ M. Bilgin 1, Ç. Arısoy 2, Ş.

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ Onursal Yakaboylu Aslı İşler Filiz Karaosmanoğlu 1 Onursal Yakaboylu - Atık Sempozyumu / Antalya 19/04/2011 İÇERİK Lastik Atık lastik Atık

Detaylı

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ Elif ÖZTAŞ 1, Fatma GALİP 2, Ayşe MURATHAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

SİVAS-DİVRİĞİ ULUÇAYIR LİNYİTİNİN YAĞ AGLOMERASYONU VE MİKRODALGA ENERJİSİNİN ETKİSİ

SİVAS-DİVRİĞİ ULUÇAYIR LİNYİTİNİN YAĞ AGLOMERASYONU VE MİKRODALGA ENERJİSİNİN ETKİSİ SİVASDİVRİĞİ ULUÇAYIR LİNYİTİNİN YAĞ AGLOMERASYONU VE MİKRODALGA ENERJİSİNİN ETKİSİ MEHTAP GÖRGÜN ERŞAN ve İLKAY ÜNAL* Cumhuriyet Üni. Kimya Müh. Böl., 581Sivas, mersan@cumhuriyet.edu.tr; *iunal@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 ISIL ENERJİ DEPOLAMA MALZEMELERİNİN BARDAKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 1987

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 1987 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nalan (Adaşoğlu) AKGÜN Doğum Tarihi: 21 Mayıs 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 1987 Y. Lisans

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SIVI KROMATOGRAFİSİ Hareketli fazın sıvı olduğu bu kromatografi türünde sabit faz bir dolgu maddesi üzerine

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

Karbondioksitin Gıda Endüstisinde Kullanımı

Karbondioksitin Gıda Endüstisinde Kullanımı Karbondioksitin Gıda Endüstisinde Kullanımı Gıda endüstrisinde karbondioksit gıda işleme ve gıda muhafazasında farklı şekillerde kullanılabilmektedir 1.Gıda işleme amacıyla karbondioksit kullanımı Süper

Detaylı

ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Kemal Özgür Boyanay Kimya Yüksek Mühendisi Seluz Fragrance Company o İÇERİK Doğadan gelen ilham Doğal hammaddeler

Detaylı

KOZMETİK FORMÜLASYONLARINDA KOKU VE UYGULAMA SÜRECİ. KİMYAGER Nail GÜLEN. KimyaKongreleri.org

KOZMETİK FORMÜLASYONLARINDA KOKU VE UYGULAMA SÜRECİ. KİMYAGER Nail GÜLEN. KimyaKongreleri.org KOZMETİK FORMÜLASYONLARINDA KOKU VE UYGULAMA SÜRECİ KİMYAGER Nail GÜLEN FROMA KİMYA, başta kozmetik ürün çeşitlerinde olmak üzere, kokunun olduğu ve kokunun olması istenilen her ürün için geniş seçeneklere

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ

Detaylı

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL 28-29 /9 /16 ANKARA TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GENEL MET LERE UYUM DURUMU 9 8 6 4 85 95 95 82 75 9 45 76 21.MET: Su tüketimi ve

Detaylı

HUBER Bant kurutucu BT Arıtma tesisi çamurunun kurutulması için

HUBER Bant kurutucu BT Arıtma tesisi çamurunun kurutulması için HUBER Bant kurutucu BT Arıtma tesisi çamurunun kurutulması için En yüksek enerji verimliliği Atık ısıdan faydalanmaya yönelik müşteriye özel tasarım Tam otomatik sistem Çok kolay kullanım Paslanmaz çelikten

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ATIKLARININ ENERJİ AMAÇLI KULLANIMI

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ATIKLARININ ENERJİ AMAÇLI KULLANIMI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ATIKLARININ ENERJİ AMAÇLI KULLANIMI Özün GÖREL, İbrahim DOYMAZ, Nalan A.AKGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Davutpaşa Cad. No127, 34210, Esenler-İstanbul Tel

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ

PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI 29.08.2007-09.09.2007 PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ Füsun DÖNMEZ Gülyay YILMAZER Proje Danışmanı Prof. Dr. Mustafa SOYLAK İÇİNDEKİLER

Detaylı

DENEYİN AMACI Katı-sıvı ekstraksiyon parametrelerinin ekstraksiyon verimine etkilerinin incelenmesi.

DENEYİN AMACI Katı-sıvı ekstraksiyon parametrelerinin ekstraksiyon verimine etkilerinin incelenmesi. DENEY NO : 5 DENEY ADI : KATI-SIVI EKSTRAKSİYONU DENEYİN AMACI Katı-sıvı ekstraksiyon parametrelerinin ekstraksiyon verimine etkilerinin incelenmesi. KURAMSAL TEMELLER Leaching yani katı-sıvı ekstraksiyonu,

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Adsorbsiyon, malzeme(lerin) derişiminin ara yüzeyde (katı yüzeyinde) yığın derişimine göre artışı şeklinde tanımlanabilir. Adsorpsiyon yüzeyde tutunma olarak

Detaylı

SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİMİNDE ENERJİ VE SİNTERLEME SICAKLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİMİNDE ENERJİ VE SİNTERLEME SICAKLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ ÇALIŞMALARI SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİMİNDE ENERJİ VE SİNTERLEME SICAKLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ ÇALIŞMALARI PERVİN DAĞ 03 04 2009 İçerik Türkiye de enerji tüketimi Enerji esaslı CO 2 emisyonu Türkiye

Detaylı

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Uzmanı 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası Seyhan/Adana GİRİŞ- SOLVAY PROSESİ HAMMADDELER ÜRÜNLER AMONYAK HAFİF SODA

Detaylı

ZEYTİNYAĞI ÜRÜN KATALOĞU

ZEYTİNYAĞI ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU TARİŞ ZEYTİN VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, bugün Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla illerine yayılmış

Detaylı

ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Esin APAYDIN, Ayşe E. PÜTÜN Anadolu Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ

ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ Levent Taştimur a, Abdulwahab Giwa b, Süleyman Karacan b,* a Ankara Patent Bürosu Limited

Detaylı

KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ

KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ S.ÇEHRELİ, B. TATLI, H. KUK* İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 343 Avcılar,İstanbul *Bio-Sel İlaç ve

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI Deniz YUVGUN Gıda Mühendisi - Teknik Müdür TAMTAD Konservecilik San. Tic. A.Ş. Genel Firma Bilgisi Tamtad Konserve Fabrikası 1958 yılında Mesut Yuvgun tarafından kurulmuştur.

Detaylı

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ Ek 2 ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI PROBLEM TANIMI KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ 1. Giriş Türk kömür rezervlerinden metanol üretimi Kömürden metanol üretimi,

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Kurutma Kurutma nedir? Gözenekli yapıya sahip üründeki nemin, ısı ve kütle transferi yardımıyla alınarak kurutucu akışkana (gaz veya hava) taşınması olayına Kurutma denir.

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONUYLA PEYNİRALTI SUYUNUN ARITILMASI

SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONUYLA PEYNİRALTI SUYUNUN ARITILMASI SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONUYLA PEYNİRALTI SUYUNUN ARITILMASI Tuba ARSLAN, Onur Ö. SÖĞÜT, Mesut AKGÜN *Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, IV. Sınıf Öğrencisi, Esenler, İstanbul nymphea@yahoo.com;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nalan (Adaşoğlu) AKGÜN Doğum Tarihi: 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans 1987 Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

HAM PETROL ANALİZLERİ

HAM PETROL ANALİZLERİ HAM PETROL ANALİZLERİ Servis Numarası FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZLER Ücret (TL) Petrol Analizleri (PT) PT 01 01 00 Yoğunluk,(ASTM D 4052,TS EN ISO12185) 30 PT 01 02 00 API gravitesi, 60 of da (ASTM D 4052)

Detaylı

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI Denizhan YILMAZ, Saliha YILMAZ, Eda HOŞGÖR, Devrim B. KAYMAK *

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 CO Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre, Hesaplama

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Applied Sciences and Engineering Cilt/Vol.:14-Sayı/No: 1 : 39-45

Detaylı

SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ. Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir.

SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ. Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir. SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir. Yüzeydeki molekül için durum farklıdır Her yönde çekilmediklerinden

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 Kaynak için gerekli ısının biri yanıcı, diğeri yakıcı olan gazların yakılmasıyla elde edilen yüksek sıcaklıktaki alev ile yapılan kaynağa "gaz ergitme kaynağı" adı verilir. 1892-1900 yılları arasında

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU . Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU Su atomizasyonu, yaklaşık 1600 C nin altında ergiyen metallerden elementel ve alaşım tozlarının üretimi için en yaygın kullanılan tekniktir. Su atomizasyonu geometrisi

Detaylı

EffiMax. Kazan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme

EffiMax. Kazan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme 1 5:56 P Effiax azan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme Winner of the II Innovative Energy Saving Product. 2 5:56 P 3 5:56 P Effiax azan Dairesi

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

De Smet Tipi Ekstraktörler

De Smet Tipi Ekstraktörler De Smet Tipi Ekstraktörler Bant üzerinde 60-70 cm kalınlıktaki ezme ilerlerken, bantın alt kısmında daha önceki yıkamalardan biriken yarı miselanın püskürtülmesi suretiyle kademeli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

PÜSKÜRTEREK KURUTMA PROSESİ (SPRAY DRYING) Giriş

PÜSKÜRTEREK KURUTMA PROSESİ (SPRAY DRYING) Giriş PÜSKÜRTEREK KURUTMA PROSESİ (SPRAY DRYING) Giriş Püskürterek kurutma işlemi sıvı örneklerin sıcak hava ortamına püskürtülmesi ve örneğin içerdiği suyun evaporasyonu sonucu ürünün toz halinde elde edilmesine

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Ekmeğin besin değeri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Ekmek tam bir besin kaynağıdır. b. Ekmekte sadece E vitamini ve mineral maddeler

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI SÜREKLİ KARIŞTIRMALI REAKTÖR DENEYİ 2012 KONYA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE

Detaylı

Şekil 1. Normal damıtma düzeneği. 2-Muntazam bir kaynama sağlamak için cam balonun içine kaynama taşı atılmalıdır.

Şekil 1. Normal damıtma düzeneği. 2-Muntazam bir kaynama sağlamak için cam balonun içine kaynama taşı atılmalıdır. 1.Normal Damıtma Karışımı meydana getiren sıvıların kaynama noktaları arasındaki fark büyükse normal damıtma yapılır. Bu işlem yapılırken, normal bir balon ve onun damıtma başlığı kullanılır. Aşağıdaki

Detaylı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları

Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları Çok aşamalı vakum evaporasyon düzenekleri flavor kaybı ( pişmiş tat) renk bozulmaları besin öğeleri kaybı DONDURARAK KONSANTRASYON

Detaylı

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını Elektron ışını, bir ışın kaynağından yaklaşık aynı hızla aynı doğrultuda hareket eden elektronların akımıdır. Yüksek vakum içinde katod

Detaylı

Gıdalarda Temel İşlemler

Gıdalarda Temel İşlemler Gıdalarda Temel İşlemler Gıdaların işlenmesi; gıda endüstrisinde uygulanan işlemlerin yanı sıra evde gıdaların hazırlanması ve pişirilmesi sırasında uygulanan işlemleri de kapsar. İşlenmemiş gıdaların

Detaylı

Bu model, diyafram ile bir hücre ile donatılmıştır. Bu kulorimetrik Karl Fischer nem titrasyonları ve Brom Endeksi tayini için uygundur.

Bu model, diyafram ile bir hücre ile donatılmıştır. Bu kulorimetrik Karl Fischer nem titrasyonları ve Brom Endeksi tayini için uygundur. Kulometrik Karl Fischer Titratör MKC-610 Kulometrik Karl Fischer Nem Titratör MKC-610 ideal ASTM D1533, ASTM D4928, ASTM D6304, ASTM E1064 göre, ham yağlar, izolasyon sıvıları, yağlama yağları, katkı maddeleri,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün BİYODİZEL BİYODİZEL NEDİR? Kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

GÜNEŞ ENERJİSİ. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) GÜNEŞ ENERJİSİ Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) Güneş, hidrojen ve helyum gazlarından oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. Sıcaklığı merkeze

Detaylı

Kaynaklı Isı Değiştiriciler SPS ve SAW

Kaynaklı Isı Değiştiriciler SPS ve SAW SONDEX Kaynaklı Isı Değiştiriciler SPS ve SAW Her hakkı Sondex A/S ye aittir Sondex A/S, plakalı ısı değiştiricilerin ve tatlı su distilasyon ünitelerinin geliştirilmesinde, tasarımında ve üretiminde uzmanlaşmış

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Çevre hemen bizim cildimizin dış yüzeyinden itibaren başlar

Çevre hemen bizim cildimizin dış yüzeyinden itibaren başlar Çevre hemen bizim cildimizin dış yüzeyinden itibaren başlar Sağlıklı bir çevre insanın temel ihtiyacıdır. - Temiz hava - Temiz su ve - Kirlenmemiş saf torak anlamına gelir Bu nedenle de Atık imhası Dünya

Detaylı