Ti FATİH SİGORTACILIK, BANKACILIK VE SERMAYE PİYASALARI ÜNİVERSİTESİ GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMİ NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ti FATİH SİGORTACILIK, BANKACILIK VE SERMAYE PİYASALARI ÜNİVERSİTESİ GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMİ NOTLARI"

Transkript

1 Ti FATİH ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK, BANKACILIK VE SERMAYE PİYASALARI Hazırlayanlar Yrd. Doç.Dr. Yiğit Bora ŞENYİĞİT Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM Yrd. Doç. Dr. Sinan SARISOY KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMİ NOTLARI 2013

2 Yazarlar: Yrd. Doç.Dr. Yiğit Bora ŞENYİĞİT zirve.edu.tr) Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM yalova.edu.tr) Yrd. Doç. Dr. Sinan SARISO Y nku.edu.tr)

3 İÇİNDEKİLER 1.SİGORTACILIK MEVZUATI Sayılı Sigortacılık Kanunu'na Genel Bakış Kanunun yapısı ve kapsamı Kanun ile getirilen yenilikler Özellik arz eden bazı hususlar TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI Sigortanın Tanımı ve Önem i Sigortanın temel prensipleri ve fonksiyonları Ülkemizde Sigortacılık Sektörü SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER İç Sistem ler İç sistemlerin kurulması Yönetim kurulunun sorumlulukları İç Kontrol Sistemi iç kontrol sisteminin amacı ve kapsamı İşlevsel görev ayrımı ve sorumlulukların te sisi Bilgi sistemlerinin te sisi İletişim yapısı ve etkin iletişim kanallarının tesisi iç kontrol faaliyetleri İç kontrol faaliyetini yürüten personelin görev ve yetkileri İç Denetim Sistem i İç denetim sisteminin amacı ve kapsam ı İç denetim birimi iç denetçilerin nitelikleri ve yetkileri İç denetim faaliyetleri ve çalışma esasları İç denetim planı Denetim dönemi İç denetim raporları İç denetim sisteminin dışarıdan hizmet yoluyla satın alınm ası Risk Yönetim Sisteminin Amacı ve Kapsam ı...44

4 Risk yönetiminin amacı Risk yönetimi politikaları Risk lim itleri Risk yönetimi faaliyetleri...45 ÇALIŞMA SORULARI: YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR HAYAT SİGORTALARI Hayat Sigortasının Tanım ı Hayat Sigortasının Türleri Risk ağırlıklı hayat sigortaları Birikimli Hayat Sigortaları HAYAT DIŞI SİGORTALAR Hayat Dışı Sigortanın Tanımı Hayat Dışı Sigortanın Türleri Yangın sigortaları Kaza sigortaları Nakliyat sigortaları Mühendislik sigortaları: Tarım sigortaları Sorumluluk sigortaları Sağlık sigortaları Kredi sigortaları Hukuksal koruma sigortaları REASÜRANS Reasüransın Tanımı Reasürans Türleri İhtiyari reasürans Zorunlu reasürans Reasürans Türlerinin Uygulanması Bölüşmeli reasürans Bölüşmesiz reasürans Reasüransın Faydaları Ö ZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Özel Emeklilik Sisteminin Temel Unsurları...62

5 Bireysel emeklilik şirketi Katılım cı Bireysel emeklilik aracısı Bireysel emeklilik hesabı Emeklilik yatırım fonu Portföy yöneticisi Saklayıcı Özel Emeklilik Sisteminin İşleyişi Bireysel Emeklilik Sisteminin Güvenliği ve Denetimi ÇALIŞMA SORULARI: YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR SİGORTA MUHASEBESİ Ülkemizde Sigorta Muhasebesine Yönelik Düzenlemeler Sigortacılık işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Prim gelirlerinin muhasebeleştirilmesi Tazminat ödemelerinin muhasebeleştirilmesi Reasürans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi TEKNİK KARŞILIKLAR Ülkemizde Teknik Karşılıkları İlişkin Düzenlemeler Teknik Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi Kazanılmamış primler karşılığı Devam eden riskler karşılığı Muâllak tazminat karşılığı Matematik karşılıklar Dengeleme karşılığı İkramiye ve indirimler karşılığı ÇALIŞMA SORULARI: YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR BDDK sayılı Bankacılık Kanununun 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, M addeleri Giriş Basel Çalışmaları Basel Basel II

6 Basel III Sayılı Kanunda İlgili Maddeler 1-5.Maddeler Amaç-Kapsam-Tanım Ve Kısaltmalar Kanunda Geçen Özel Tanımlar Ve Kısaltmalar Faaliyet Konuları Dolaylı Pay Sahipliği Maddeler Bağımsız Denetim, Değerleme Ve Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirme İzni Ana Sözleşme Değişiklikleri Sermaye Arttırımları Pay Edinim Ve Devirleri Birleşme, Bölünme Ve Hisse Değişim i Maddeler İzin Başvurularının Reddi Yönetim Yabancı Bankaların Şube Açması Durumunda Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunun Sorumluluğu Denetim Kom itesi Denetim Komitesinin Görev Ve Sorumluluğu Denetim Komitesinin Raporlama Aralığı Denetim Komitesinin Yetkisi Genel Müdür Ve Yardımcıları Çalışma Ve imza Yetkisi Yasağı Yemin Ve Mal Beyanı Karar Defteri İç Sistemlere ilişkin Yükümlülükler İç Kontrol Sistemi Risk Yönetimi Sistemi İç Denetim Sistemi Bağımsız Denetim Kuruluşları Maddeler Sorumluluk Sigortası Muhasebe Ve Raporlama Sistemi

7 Konsolide Finansal Raporlar Finansal Raporların İmzalanması, Sunulması, İlânı Ve Denetimi Yıllık Faaliyet Raporu Sorumluluk Belgelerin Saklanması Koruyucu Düzenlemeler Ödenmiş Sermaye, Yedek Akçeler Ve Özkaynak Sermaye Yeterliliği Likidite Yeterliliği Aşımların Giderilmesi Krediler Risk Grubu Dâhil Olunan Risk Grubu Ve Mensuplara Kredi Kullandırma Koşulları Kredi Açm a Kredilerin İzlenm esi Karşılıklar Ve Teminatlar Kredi Sınırları Kredi Sınırlamalarına Tâbi Olmayan İşlemler Ortaklık Paylarına İlişkin Sınırlam alar Gayrimenkul Ve Emtia Üzerine İşlemler Maddeler Mevduat Ve Katılım Fonu Kabulü Mevduatın Ve Katılım Fonunun Çekilmesi Zamanaşımı Mevduatın Ve Katılım Fonunun Sigortalanması Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Mevduat Ve Katılım Fonu Maddeler Kalkınma Ve Yatırım Bankalarına ilişkin Hükümler Maddedeki Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu Maddedeki Fonun bütçesi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 2 Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul Ve Esaslar

8 12.1. Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi Finansal Tablolar Bilanço Gelir Tablosu Ve Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Nakit Akış Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Raporlar Yurt Dışı Şubelere Ait Finansal Tabloların Konsolide Edilmesi Yönetim Kurulunun Sorumluluğu Finansal Raporların Yetkili Kişilerce İmzalanması Finansal Raporların Sunumu Ve Yayımlanması Belgelerin Saklanması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 3 Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması Ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Konuyla İlgili Tanımlar Ve Kısaltmalar Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Genel Esaslar Yıllık Faaliyet Raporunun İçeriği ) Denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri, ) Genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporu, ) Bankanın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler, ) Bağımsız denetim raporu, ) Mali durum, kârlılık ve borç ödeme gücüne ilişkin değerlendirme, Yıllık Faaliyet Raporunda Verilecek İlave Bilgiler Yıllık Faaliyet Raporunun Sunum u Yıllık Faaliyet Raporunda Yer Alan Bilgilerin Denetlenmesi Yıllık Faaliyet Raporunun Yayımlanması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 4 Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar Mevduat Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı Tekdüzen Hesap Planı Yapısı...157

9 Tebliğe göre Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşmaktadır; Türk Parası Ve Yabancı Para Hesaplar Hesap Numaralama Sistemi Değişiklik Yapılması Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı Tekdüzen Hesap Planı Yapısı Tebliğe göre Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşmaktadır; Türk Parası Ve Yabancı Para Hesaplar Hesap Numaralama Sistemi Değişiklik Yapılması Muhasebe Kaydı Mevduat Hesaplarının Açılm ası Mevduat Hesaplarına Para Yatırma (Mevduat Bankalarında) Cari Hesaplara Para Yatırma (Katılım Bankalarında) Mevduat Hesaplarından Para Çekme (Mevduat Bankalarında) Cari Hesaplarından Para Çekme (Katılım Bankalarında) Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 5 Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenm esi Özel Tanımlamalar Önemli Etkinlik Konsolide Finansal Tablo Düzenleme Zorunluluğu Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 6 Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Özel Tanımlamalar Tabloların Formatı İle ilgili Genel Hükümler Sunum Esasları Muhasebe Politikalarına İlişkin Açıklamalar Sermaye Yeterliliği Standart O ranı Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 7 Bankaların İç Sistemleri

10 17.1. Özel Tanımlamalar İç Sistemlerin Kurulm ası Yönetim Kurulunun Sorumlulukları Denetim Komitesi Üyelerinin Nitelikleri ) Bankada icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinden olmaması, Denetim Komitesi Üyelerinin Yetki Ve Sorumlukları Üst Düzey Yönetimin Görev Ve Sorumlulukları İç Kontrol Sisteminin Amacı Ve Kapsamı İşlevsel Görev A yrım ı Bilgi Sistemlerinin Tesisi İletişim Yapısı Ve İletişim Kanallarının Te sisi İş Sürekliliği Yönetimi Ve Planı İç Kontrol Faaliyetleri Faaliyetlerin icrasına Yönelik İşlemlerin Kontrolü İletişim Kanallarının Ve Bilgi Sistemlerinin Kontrolü Finansal Raporlama Sistemlerinin Kontrolü Uyum Kontrolleri İç Kontrol Birim i İç Kontrol Personelinin Görev Ve Yetkileri İç Denetim Sisteminin Amacı Ve Kapsamı iç Denetim Birim i Müfettişlerin Nitelikleri Ve Yetkileri İç Denetimde Mesleki Özen İç Denetim Faaliyetleri Riske Dayalı Denetim İç Denetim Planı Denetim Dönemi Çalışma Programları ) Kayıtlara esas belgelerin incelenmesi, Örnekleme Metot Ve Teknikleri İç Denetim Raporları izleme Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri Konsolidasyona Tabi Ortaklıkların Denetimi...204

11 Risk Yönetiminin Am acı Risk Yönetimi Politikaları Ve Uygulama Usulleri Risk Limitleri Risk Yönetimi Faaliyetleri Yeni Ürünler Ve Hizmetler Risk Yönetimi Birimi Ve Personeli Risk Ölçümü Ve Ölçüm Süreci Veri Yönetimi Süreci Sermaye Gereksinimi Strateji Ve Süreçleri Sermaye Gereksinimi içsel Değerlendirme Süreci Temel İlkeleri Sürecin Tasarımı Sürecin Yönetim Ve Karar Alma Süreci ile İlişkisi Düzenli Gözden Geçirm e Risk Odaklılık Kapsamlılık Geleceğe Yönelik Olması Uygun Ölçme Ve Değerlendirme Süreci İçsel Değerlendirme Süreci Sonuçları Risk Yönetim Uygulamalarının Tesisi Kredi Riski Yönetimi Uygulamalarına ilişkin Genel Esaslar Piyasa Riski Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Genel Esaslar Operasyonel Risk Yönetimi Uygulamalarına ilişkin Genel Esaslar Likidite Riski Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Genel Esaslar Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riski Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Genel Esaslar Karşı Taraf Kredi Riski Yönetimi Uygulamalarına ilişkin Genel Esaslar Yoğunlaşma Riski Yönetimi Uygulamalarına ilişkin Genel Esaslar Menkul Kıymetleştirme Riski Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Genel Esaslar Ülke Ve Transfer Riski Yönetim Uygulamalarına ilişkin Genel Esaslar Artık Risk Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Genel Esaslar Diğer Riskler Risk Raporlaması Piyasa Riski Raporlarının içereceği Bilgiler Kredi Riski Raporlarının İçereceği Bilgiler

12 Operasyonel Risk Raporlarının İçereceği Bilgiler Senaryo Analizi Ve Stres Testi Bildirim Yükümlülüğü Türkçe Yapılacak Uygulamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 8 Bankaların Özkaynakları Giriş Güncel Düzenlemeler Özkaynak Unsurları Ana Sermaye Ana Sermaye Kalemlerine İlişkin Özel Açıklamalar Düzenlemenin 4.maddesinin 4.fıkrası incelendiğinde Katkı Sermaye Hesabı Birincil Sermaye Benzeri Borçlar İkincil Sermaye Benzeri Borçlar Sermaye Benzeri Borçlarda İndirim Sermayeden İndirilen Değerler Özkaynak Ve Konsolide Özkaynak Hesaplaması, Hesaplama Dönemleri Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 9 Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi Hesap Planında ilgili Hesaplar Örnek Uygulama Örnek Uygulama Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 10 Yapısal Pozisyon Giriş Basel Çalışmaları Basel Basel II Basel III

13 20.3. Yapısal Pozisyonla İlgili Güncel Düzenlemeler Düzenlemede geçen Koruyucu Düzenlemeler Sermaye Yeterliliği Yapısal Pozisyonun Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmelikteki Dayanağı Kur Riski İçin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Metot ile Hesaplanması Yapısal Pozisyon Uygulaması İzin Ve Yapısal Pozisyonun Kapsam ı Yapısal Pozisyon Kapsamına Giren Varlıklarda Aranan Nitelikler Yapısal Pozisyon Kapsamına Giren Varlıklara İlişkin Esaslar Yapısal Pozisyonların Muhasebeleştirme ilkeleri Yapısal Pozisyona İlişkin Sınırlar Ve İlaveler Yapısal Pozisyonun İzlenmesi Ve Bildirilmesi Sermaye Yükümlülüğü Muafiyeti Ve Şartları Özet Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 11 Yabancı Para Net Genel Pozisyon\Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide Ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması Ve Uygulanması Giriş Güncel Düzenlemeler Sayılı Kanunda Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranları Uygulamasının Dayanakları Koruyucu Düzenlemeler Konsolide Olmayan Ve Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranları, Hesaplanması, Bildirimi Ve Aşım lar Konsolide Olmayan Oransal Sınır, Hesaplama Şekli Ve Bildirim Konsolide Finansal Tablolar Esas Alınarak Hesaplanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart O ranı Oransal Sınırlara Uyumsuzluk Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Ekler-Kullanılacak Bildirim Cetvelleri BDDK 12 Bankaların Kredi İşlemleri

14 22.1. Özel Tanımlamalar Aynı Risk Grubuna Dahil Edilecek Gerçek Ve Tüzel Kişiler Kredi Açma Yetkisinin Devri Kredi Komitesinin Oluşumu Kredi Komitesinin Çalışma Esasları Hesap Durumu Belgesi Alınması Hesap Durumu Olarak Kabul Edilecek Belgeler Hesap Durumu Belgelerinin Denetlenmesi Hesap Durumu Belgelerinin Denetimi, Denetim Raporu Ve Diğer Hususlar Gayrinakdi Krediler, Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmeleri Ve Benzeri Diğer Sözleşmeler ile Ortaklık Paylarının Dikkate Alınması Kredi Sınırlarının Konsolide Esasa Göre Hesaplanması Yabancı Ülkelerin Merkezi Yönetimleri, Merkez Bankaları Ve Kredi Kurumlan İle İlgili İşlemlerin Dikkate Alınma O ranları Merkezi Yurt Dışında Kurulu Bankaların Türkiye'deki Şubelerinin Merkezleri Ve Yurt Dışında Kurulu Diğer Şubeler İle Yaptıkları İşlemler Kredi Sınırlamalarına Tabi Olmayan İşlemler Kredi Sınırlarının İzlenmesi Aşımların Giderilmesi Katılım Bankalarınca Finansman Sağlama Yöntemleri Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 13 Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Giriş Karşılık Kavramı Kredi Potföyünün Yapısına İlişkin Veri Olma Fonksiyonu Güncel Mevzuat Konu İle İlgili Temel Tanım lar Kredilerin Ve Diğer Alacakların Sınıflandırılm ası A) Birinci Grup - Standart Nitelikli Krediler Ve Diğer Alacaklar: B) İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler Ve Diğer Alacaklar: C) Üçüncü Grup - Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler Ve Diğer Alacaklar Ç) Dördüncü Grup - Tahsili Şüpheli Krediler Ve Diğer Alacaklar D) Beşinci Grup - Zarar Niteliğindeki Krediler Ve Diğer Alacaklar:

15 23.4. Sınıflandırmaya ilişkin Temel Kriterler Donuk Alacaklar Krediler Ve Diğer Alacakların Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar Genel Karşılıklar, Özel Karşılıklar Ve Teminatlar Genel Karşılıklar Özel Karşılıklar Teminatlar A) Birinci Grup Teminatlar; B) İkinci Grup Teminatlar; C) Üçüncü Grup Teminatlar; Ç) Dördüncü Grup Teminatlar Ve Finansal Kiralamaya Konu Varlıklar Özel Karşılıkların Hesaplanmasında Teminatların Dikkate Alınması Kredilerin Ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması, Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanması Kredilerin Ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması Değerleme, Muhasebeleştirme Ve Raporlam a Katılım Bankalarınca Kullandırılan Fonlar Ve Diğer Alacaklar /1/2015 Tarihine Kadar Genel Karşılık Uygulaması İtibariyle Hükmü Devam Etmekte Olan Geçici Hususlar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 14 Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Giriş Güncel Düzenlemeler Özel Tanımlamalar Kurul İzni Birleşme, Devir, Bölünme Ve Hisse Değişimi İşlemlerine Başlanılm ası Birleşme Genel Kurul İzni Birleşme Sözleşmesi Birleşme Sözleşmesi Sonrası işlem ler Tescil Ve İlan Devir Genel Kurul İzni...333

16 Devir Sözleşm esi Devir Sözleşmesi Sonrası İşlemler Tescil Ve İlan Bölünme Genel Kurul İzni Bölünme Sözleşm eleri Bölünme Sözleşmesi Sonrası işlemler Tescil Ve İlan Hisse Değişimi Genel Kurul İzni Hisse Değişimi Sözleşm esi Hisse Değişimi Sözleşmesi Sonrası İşlemler Birleşme, Devir, Bölünme Ve Hisse Değişimine İlişkin Özellikli Durumlar Özel İzinler Borçların Ödenmesi Veya Teminat Gösterme Zorunluluğu Bulunmaması Pay Edinim Ve Devirleri imtiyazlı Pay Sahiplerinin Hakları Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 15 Varlık Yönetim Şirketleri Özel Tanımlamalar Kuruluş Şartları Kurucuların Nitelikleri Kuruluş Ve Faaliyet İzni Ana Sözleşme Değişikliği Ve Hisse Devri Yönetim Kurulu Genel Müdür Atama Faaliyet Alanı Asgari İştirak Oranı Denetim Bilgi Verme Faaliyet İzninin İptali Karşılıklar

17 Muhasebe Ve Raporlama Sistemi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı BDDK 16 Finansal Holding Şirketleri Giriş Güncel Düzenlemeler Finansal Holding Şirketlerinin Kapsamı Finansal Holding Şirketlerinin Kurumsal Yapısı Ortakların Nitelikleri Ve Dolaylı Pay Sahipliği Ana Sözleşme Değişikliği, Pay Edinim Ve Devirleri Kurumsal Yönetime ilişkin Hükümler Finansal Holding Şirketlerine İlişkin Sınırlamalar Özkaynaklar Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart O ranı Kredi Sınırları Aşımların Giderilmesi Finansal Holding Şirketlerinin Denetim i Denetim, Denetim Bilgilerinin Paylaşılması Ve Alınacak Önlem ler Muhasebe Ve Raporlama Sistemi Bağımsız Denetim Derecelendirme Ve Değerleme Faaliyetleri İle Destek Hizmeti Alınması Diğer Düzenlemeler İstisna-Karşılaştırmalı Bilgi Sunm a Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Kaynaklar Sayım,F.(2013), Banka Muhasebesi; İstanbuhAkademik A rg e Yararlanılan Ana M evzuat FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI M EVZUATI FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASALARI PARA PİYASASI SERMAYE PİYASASI Özellikleri Çeşitleri

18 27.3. PARA PİYASASI İLE SERMAYE PİYASASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HİSSE SENETLERİ Hisse Senetlerinin Türleri: Hisse Senetlerinin Getirileri: Hisse senetlerinin ziyaı ve zamanaşımı: OYDAN YOKSUN HİSSE SENETLERİ KATILMA İNTİFA SENEDİ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİLLER PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL (PD T) DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL (D ET) BONO KIYMETLİ MADEN BONOLARI (ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN BONOLARI) KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ GAYRİMENKUL SERTİFİKASI VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ORTAKLIK VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI KİRA SERTİFİKASI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ SERMAYE PİYASASI KURUMLARI SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Kurulu'nun Teşkilat Yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketlerle İlgili Yetkileri YATIRIM KURULUŞLARI HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR Yeni Finansman Kaynağı Likidite

19 Şirketlerin Tanıtımı Kurum sallaşm a İkincil Halka Arz ve Sermaye Artırım İmkânı Diğer İm kânlar: Kar payı ve Bedelsiz Pay Dağıtımı ile Bağış Yapılm ası Örtülü kazanç aktarımı yasağı Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü Mali Tablo ve Raporların Düzenlenmesi ve Kamuya Duyurulması Bağımsız Denetim Yükümlülüğü İlişkili Taraf İşlemlerini Değerleme Yükümlülüğü Kurumsal Yönetime ilişkin Yükümlülük Ortak Satışı (Mevcut Payların Halka A rzı) Sermaye Artırımı (Yeni Pay İhracı Yöntemi) Ön Hazırlık Başvuru Yerinde İnceleme Payların Kurul Kaydına Alınm ası Payların Halka A rzı Satış Sonuçlarının Bildirilmesi ve Borsa'da işlem Görme Borsa'da Satış Yöntem i Talep Toplama Yöntemi SERMAYE PİYASASINDA FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN VERİLEN KURUM LAR Hukuki Çerçeve Amaçları ve Faaliyetleri Yönetim kurulunun yapısı Teşkilat Yapısı Ürünler ve Piyasalar SERMAYE PİYASASI KANUNU...419

20 Her hakkı Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine aittir. Yazılı izin olmadan kaynak olarak dahi kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.

21 ^ FATİH 1 TTN f\ ü n iv e r s it e s i SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR BOLUM SİGORTACILIK _0J (D c " O T- Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta İç Sistemler Hayat Sigortaları Hayat Dışı Sigortalar Reasürans Özel (Bireysel) Emeklilik Sistemi Sigorta Muhasebesi Teknik Karşılıklar

22 1. SİGORTACILIK MEVZUATI Ülkemiz sigortacılık sektörüne yön veren çeşitli hukuki düzenlemeler mevcuttur. Bunların başında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sigortacılık Kanunu gelmektedir. 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun sigorta kitabı sigorta sözleşmelerinde uygulanacak kuralları içermektedir. 3 Haziran 2007 tarihinde kabul edilen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ise sektördeki kişi ve kurumların faaliyete başlama, teşkilat, yönetim, çalışma esas ve usulleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususları içerir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte uzun yıllar yürürlükte kalan ve günümüz ticaret hayatının ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelen 21 Aralık 1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Sektörün önemli unsurlarından olan bireysel emeklilik şirketleri ile ilgili hukuki düzenlemeler ise 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu içerisinde yer almaktadır Sayılı Sigortacılık Kanunu'na Genel Bakış 03/06/2007 tarihinde kabul edilen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 14/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Sigortacılık Kanunu'ndan önce uygulanmakta olan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu, 539 sayılı KHK ile 1994 yılında temel değişikliklere uğramıştır. Ancak, söz konusu KHK'nın dayanağını teşkil eden 3991 sayılı Yetki Yasasının Anayasa Mahkemesi'nin 29/11/1994 gün, 1994/68-80 esas-karar sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle, KHK hükümlerinin itiraz yoluyla iptali de mümkün hale gelmiştir. Sigorta, toplumların hemen hemen tüm kesimlerini ilgilendiren teknik ve yaygın bir faaliyetin konusu olduğu gibi teminat vermesi sebebiyle güven unsurunun ön plana çıktığı bir hizmet sektörüdür. Bu bakımdan sigortacılık faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde sürdürülebilmesi ve kamunun doğru biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, sigortacılık sektöründe denetim büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilmiş olan sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerinin, varlıklarının, iştiraklerinin, alacaklarının, özkaynaklarının, borçlarının, mali bünye ve idari yapılarını etkileyen tüm unsurlarının tespit ve tahliline yönelik yeni düzenlemeler daha etkin bir denetimi sağlayacaktır. Diğer taraftan, sigortacılıktaki denetim diğer anonim şirketlerden farklı olarak sadece normatif denetimi içermediğinden getirilen hükümlerle çok daha geniş, esasa inen ve idareye takdir hakkı tanıyan bir denetim sistemi öngörülmüştür Kanunun yapısı ve kapsamı 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, bir çerçeve kanun niteliğindedir. Öncelikle ana ilkeler belirlenmiş olup ayrıntılar ikincil mevzuata bırakılmıştır. Bu şekilde, yasal düzenlemelerin sektörün dinamik yapısına gecikmeden ayak uydurmasına imkan sağlanmıştır. Böylelikle, AB mevzuatındaki olası değişikliklerin mevzuata yansıtılabilmesinin de daha kolay olması öngörülmektedir. Ayrıca, Türk hukuk sisteminin yapısı gereği, temel kanun niteliğindeki Türk

23 Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra-İflas Kanunu gibi kanunlarda yapılan düzenlemeler Kanuna aktarılmamıştır sayılı Kanun ile; Sigorta Şirketleri Reasürans Şirketleri Aracılar (Brokerler ve Acenteler) Sigorta eksperleri Aktüerler Sigortacılık faaliyeti gösteren diğer organizasyonlar (havuz v.b.) Sigortacılıkla ilgili meslek kuruluşları kuruluş, faaliyet ve faaliyetlerinin sonlandırılması bakımından düzenlenmektedir. Kanunda yapılan tanımlar aşağıdaki gibidir: Aktüer: Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişiyi, Aracı: Sigorta acentesi ve brokeri, Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı, Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini, Broker: Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiyi, Destek hizmeti kuruluşu: Bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte hizmet veren kuruluşları, Hesap: Güvence Hesabını, İş planı: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluş amacı ile en az ilk üç yıldaki faaliyetlerine ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planı, Komisyon: Sigorta Tahkim Komisyonunu, Levha: Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulan emeklilik şirketleri için Birlik tarafından, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri için ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ayrı ayrı düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhaları, Liste: Sigorta hakemleri listesini,

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ DR.ÖZGÜR AKPINAR İÇİNDEKİLER 1. SİGORTACILIK MEVZUATI...

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ

Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX 1. BÖLÜM: GENEL BAKIŞ 1.1. Sigorta Muhasebesi Kuralları...4 1.2. Sigorta Muhasebesi İlkeleri...9 1.3. Sigortacılık

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.03.2016 Sirküler No : 2016/12 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı