TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş."

Transkript

1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. İMALAT SANAYİİ ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARETTEKİ REKABET GÜCÜNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ ( DÖNEMİ) Hazırlayanlar Mehmet Ali KAFALI Seher OZAN DÜNDAR Bayram Ali EŞİYOK Mehmet Emin KARACA GA EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2006 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No. ÖNSÖZ METODOLOJİK YAKLAŞIM KULLANILAN VERİLER VE YÖNTEM İMALAT SANAYİİ REKABET GÜCÜNDE EĞİLİMLER... 7 EKLER EK 1: İMALAT SANAYİİ ÜRÜNLERİNDE REKABET GÜCÜ VE REKABET GÜCÜNÜN DEĞİŞİM EĞİLİMİ EK 2: İMALAT SANAYİİ FAALİYET KOLLARINA GÖRE REKABET GÜCÜ KAYNAKÇA i

3 TABLOLAR Sayfa No TABLO 1: ÜRÜNLERİN REKABET GÜCÜNE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI 8 TABLO 2: ÜRÜNLERİN REKABET GÜCÜ EĞİLİMLERİNE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI 14 TABLO 3: ÜRÜNLERİN REKABET GÜCÜ EĞİLİMLERİNE GÖRE İHRACAT, DIŞ TİCARET DENGESİ VE DIŞ TİCARET HACMİ 16 TABLO 4: DIŞ TİCARET HACMİ EN YÜKSEK İLK YÜZ ÜRÜNDEN REKABET GÜCÜ YÜKSEK VE ARTIŞ EĞİLİMİNDE OLAN ÜRÜNLER 17 ii

4 ÖNSÖZ Kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı kanunda, kuruluş amacı Türkiye'nin kalkınması için kalkınma ve yatırım bankacılığı yapmak olarak belirlenen Bankamız, bu temel amacı çerçevesinde çeyrek asrı geçen hizmet döneminde, başta sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere, ülkemizin kalkınma çabalarına önemli ölçüde destek vermiştir. Banka olarak vizyonumuzu, kalkınmanın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için yatırımları bölgesel, sektörel ve teknolojik olarak kaliteli, etkin ve hızlı bir şekilde finanse eden, girişimcileri teknik yardım da dahil olmak üzere güç ve cesaret vererek destekleyen uluslararası boyutlarda bir kalkınma ve yatırım bankası olmak olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bankamız, belirlediği bu vizyon çerçevesinde temel görev olarak da ülkemizin kalkınmasını ve sürdürülebilir büyümesinin gerçekleştirilmesi amacı doğrultusunda, istihdam, gelir ve refah düzeyinin artmasını hedeflemektedir. Belirlediğimiz vizyon ve hedeflediğimiz misyon çerçevesinde, ülke reel sektörüne artan bir ivme ile destek verme amacımıza yönelik olarak, rekabet gücü yüksek, ileri teknoloji içeren ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını giderecek yatırımların desteklenmesinde, Bankamız gereken her türlü çabayı gösterecektir. Bu kapsamda, Bankamız Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü'nce Mayıs ayında 120 sanayi sektörü için gerçekleştirilen "Dış Ticaretteki Rekabet Gücüne Göre Sanayi Sektörünün Değerlendirilmesi" çalışmasının devamı olarak, bu kez 965 imalat sanayi ürünü bazındaki "İmalat Sanayii Ürünlerinin Dış Ticaretteki Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi" çalışması ile, Türk imalat sanayinin dış ticaretteki rekabet gücünün geniş bir analizi yapılmış olmaktadır. Her iki çalışma da ülkemizde bu kapsamda yapılmış ilk çalışma niteliğini taşımaktadır. Bu çalışmanın tüm kullanıcılara faydalı olması temennisiyle, araştırmayı gerçekleştiren Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Abdullah ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 1

5 1. METODOLOJİK YAKLAŞIM Karşılaştırmalı üstünlüklere dayanak teşkil edecek iki ayrı teori bulunmaktadır; Ricardo nun teorisi ve Heckscher-Ohlin (H-O) teorisi. Ricardocu teori, karşılaştırmalı üstünlüğün ülkeler arasındaki teknoloji farklılıklarına dayandığını varsayarken, H-O Teorisi ülkeler arasındaki aynı teknolojilere atıfta bulunur. H-O teorisi, karşılaştırmalı üstünlüğün, ülkelerdeki faktör fiyatlarındaki farklılığın bir sonucu olan maliyet farklılıklarına dayandığı konusu üzerinde durur. H-O teorisine göre, bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü göreli olarak kıt olan faktör tarafından belirlenmektedir. Gözlemlenmiş dış ticaret verilerden hareketle ulaşılan karşılaştırmalı üstünlük, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA, Revealed Comparative Avantage) olarak adlandırılmaktadır. Bu pratikte dış ticaretin analizinde kullanılan ve en yaygın kabul gören bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Balassa (1965), bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünü ölçmek üzere Balassa Endeksi olarak adlandırılan bir endeks türetmiştir. Ancak, Balassa nın 1965 yılındaki ünlü RCA endeksinden önce, Liesner 1958 yılında RCA nın ampirik literatürüne katkıda bulunmuştur. Bu anlamda, Liesner (1958) in çalışması RCA konusundaki ilk ampirik çalışmadır. Liesner tarafından önerilmiş olan basit RCA ölçüsü aşağıda verildiği gibidir. RCA 1 = X ij / X nj (1) X ihracatı, i bir ülkeyi, j bir ürün veya sektörü, n ise ülke grubunu temsil etmektedir. Kapsamlı ve gelişmiş bir RCA ölçütü daha sonra Balassa (1965) tarafından ortaya konulmuştur. Bu literatürde yaygın olarak kabul edilen ve sonradan geliştirilmiş bir RCA ölçüsüdür. Bu aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: RCA 2 = (X ij / X it ) / (X nj / X nt ) = (X ij / X nj ) / (X it / X nt ) (2) X ihracatı, i bir ülkeyi, j bir ürünü (veya bir sektörü), t bir ürün grubunu (ya da sanayii grubunu) ve n ise bir ülke grubunu temsil etmektedir. RCA 2 bir ülkenin bir ürün veya sanayisinin toplam ihracatı ile bir ülke grubuna yönelik olan göreli ihracatını ölçer. Eğer RCA 2 >1 ise karşılaştırmalı üstünlük olduğu anlamına gelir. Eğer RCA 2 <1 ise söz konusu ülkenin adı geçen ürün veya sanayi kolunda karşılaştırmalı bir dezavantaja sahip olduğu söylenir. RCA 2 endeksinde, özellikle ülke büyüklüğü önemli olduğunda ithalatın gözardı edileceği önceden kabul edilmiş olması tartışmalara konu olmaktadır (Greenaway ve Milner, 1993). Alternatif bir RCA endeksi olan 3 nolu denklemde verilmiş olan RCA 3 endeksi, ülkenin sadece kendi ticari performansının ölçümünü yapmak amacıyla hesaplanmaktadır. Bu tip bir ülke RCA sının ölçümü belirli bir ürün veya sanayi dalındaki eşzamanlı ihracat ve ithalatları olasılığını dikkate alır. 2

6 RCA 3 = (X ij - M ij ) / (X ij + M ij ) (3) 3 nolu denklemdeki endeks oranı, 1 den (X ij = 0 ve açıklanmış karşılaştırmalı dezavantaj) +1 e (M ij = 0 ve açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük) giden bir aralıkta yer alır. Bununla birlikte RCA 3 ile ilgili sıfıra yakın değerler konusunda belirsizlikler bulunmaktadır (Greenaway ve Milner,1993). Balassa (1965) RCA endeksinin bir diğer versiyonu, türetilmiştir. aşağıdaki denklemde olduğu gibi RCA 4 = (X ij / X it ) / (M ij / M it ) = (X ij / M ij ) / (X it / M it ) (4) X ihracatı, M ithalatı, i bir ülkeyi, j bir ürün veya sektörü, t ise bir ürünler seti veya sektörler setini temsil etmektedir. Balassa dan türetilen 4 nolu denklemin benzer bir versiyonu ise şu şekilde oluşturulmuştur. RCA 5 = ln [(X ij / X it ) / (M ij / M it )] *100 = ln [(X ij / M ij ) / (X it /M it )] *100 (5) Diğer taraftan Volrath (1991), bir ülkenin RCA sının asıl olarak üç farklı yolla hesaplanabileceğini gösterir. Bu alternatif RCA tanımlamaları, göreli dış ticaret üstünlüğü (the relative trade advantage) RTA, göreli ihracat üstünlüğünün logaritması (the logarithm of the relative export advantage) lnrxa ve açıklanmış rekabet edebilirlik (the revealed competitiveness) RC olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışmada sistematik olmak amacı ile bunlar RCA 6, RCA 7 ve RCA 8 olarak adlandırılacaktır. Son iki endeksin (RCA 7 ve RCA 8 ) temsil ettiği üstünlük başlangıçtakinin simetriği olmaktadır. Volrath ın üç alternatif açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük-rca ölçümlerinin pozitif değerler alması karşılaştırmalı/rekabet edebilirlik üstünlüğü olduğunu açıklarken, negatif değerler alması karşılaştırmalı/rekabet edebilirlik dezavantajı olduğunu gösterecektir. Bununla birlikte, bunlar ve benzer RCA göstergelerinin uygulanmasındaki bir problem de hükümet müdahaleleri ile deforme edilmiş gözlemlenmiş ticaret unsurlarının olabileceğidir. Bu durum esas karşılaştırmalı üstünlüğün temsil edilememesine neden olabilecektir. Bundan dolayıdır ki, ithalat kısıtlamaları, ihracat teşvikleri ve hükümetin diğer koruma politikalarının belli bir kapsamda olması, RCA göstergesinin biçimini bozabilecektir. Fertö ve Hubbard (2003), bu konuda Macaristan ın tarımsal ürün sektörünün (Agro-food) AB karşısında RCA sını ölçümdeki olası deformasyonun etkilerini süzmek için OECD tarafından ülke ve ürün ile ilgili nominal yardım katsayıları (nominal assistance coefficients, NACs) tahmini yapmışlardır. Greenway ve Milner (1993), kesin açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük (implicit revealed comparative advantage, IRCA) olarak adlandırılan istihdamın fiyat temeline dayalı RCA ölçümü ile müdahale politikası sonrası ortaya çıkan çarpıklıkların bertaraf edileceğini ortaya koymuşlardır. Volrath (1991), endeksteki unsurları arz talep dengesinin şekillendirmiş olmasından dolayı RC endeksinin (mevcut çalışmadaki RCA 8 endeksi) tercih edilebilir olduğunu ileri 3

7 sürmektedir. Volrath ın üç ölçütünün eksik yanları değerlendirildiğinde, Volrath uygulamada daha yaygın olarak kullanılan çarpıklık etkilerini azaltan bir endeks olarak RXA (relative export advantage) endeksini kabul etmektedir. Volrath ve Balassa ölçütlerinin farklı kavramlara dayandığı ve dolayısı ile tam anlamı ile karşılaştırabilir olmadığının gösterilmesi önemlidir. Göreli ticaret üstünlüğü RTA (The relative trade advantage), orijinal Balassa Endeksine (RCA 2 ) eşdeğer olan göreli ihracat üstünlüğü RXA (relative export advantage) ile bunun tamamlayıcısı olan göreli ithalat üstünlüğü RMA (relative import advantage) arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır. Volrath ın RXA indeksinin Balassa nın orijinal endeksi olan RCA 2 endeksinden temel farkı olarak ifade edilmesi gereken önemli bir nokta bu endeksin ikili sayımı önlemesidir. RCA 6 = RTA = RXA RMA RXA = RCA 2 = (X ij / X it ) / (X nj / X nt ) ve RMA = (M ij / M it ) / (M nj / M nt ) Sonuç olarak; RCA 6 = RTA = RXA - RMA = (X ij / X it ) / (X nj / X nt ) - (M ij / M it ) / (M nj / M nt ) (6) Volrath ın ikinci RCA ölçütü olan göreli ihracat üstünlüğünün logaritması (çalışmada RCA 7 olarak ifade edilen) şöyledir: RCA 7 = lnrxa = lnrca 2 (7) Üçüncü Volrath ölçüsü olan açıklanmış rekabet edebilirlik RC (burada RCA 8 olarak ifade ediliyor) ise şu şekilde ifade edilmiştir: RCA 8 = RC = lnrxa - lnrma (8) Buradan hareketle orijinal formül şu şekilde yeniden düzenlenecektir: RCA 9 = (X ij / X it ) / (X wnj / X wnt ) (9) X ihracatı, i bir ülkeyi, j mal veya sektörü, t ürünler setini (veya sektörleri), n ise ülke grubunu temsil etmektedir. RCA 2 bir üründe (veya bir sektörde) bir ülkenin ihracatının toplam ihracatına oranı ile bir ülke grubunda karşılık gelen dünya ihracatına oranını ölçer. Firma, alt sektör/işkolu veya ülke düzeyinde birçok ek göstergelerle uluslar arası rekabet gücü izlenebilir. Yerli Kaynak Maliyeti (YKM), İhracat Payları, İthalat Nüfuz Oranı, Uluslararası Rekabete Maruz Kalma Düzeyi, Net İhracat Oranı, İhracat/İthalat Oranı, Endüstri İçi Ticaret, 4

8 Ar-Ge, Patentler-Açıklanmış Teknolojik Üstünlük, Fiyat/Maliyet Marjı ve Kâr Marjı gibi yöntemler rekabet gücünü ölçmede kullanılan diğer yöntem ve göstergeler olarak ifade edilebilir. Rekabet gücü göstergeleri verimlilik ve büyümeyi destekleyen unsurlar hakkında gerekli bilgiyi vererek doğru politika ve kurumsal iyileştirmelerin yapılmasını sağlayabilmektedir. Yukarda sözü edilen rekabet göstergeleri yanında ölçülmesi zor olmakla birlikte rekabete olumlu katkı yaptığı düşünülen niteliksel unsurlar da bulunmaktadır. Daha çok hizmet sektörü ile ilgili olup, satış sonrası dönemi kapsamakta; malların aynı standartta teslim edilmesi, teslim tarihleri, satış sonrası hizmet ağı ve problemlere hızlı ve etkili çözüm bulunması ve garanti gibi müşteri memnuniyetini ve tercihini etkileyen unsurlar da önemlidir (Demir, 2002). 2. KULLANILAN VERİLER VE YÖNTEM Uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan verilerin, tüm ülkelerde geçerli standart tanım ve kapsamlara uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmiş çeşitli sınıf ve tanımlamalar mevcuttur. Faaliyet Sınıflamaları, Ürün Sınıflamaları, Dış Ticaret Sınıflamaları, Amaca Göre Sınıflamalar, Coğrafi Sınıflamalar, Çevre Sınıflamaları, Eğitim Sınıflamaları, Sağlık Sınıflamaları vd. Çalışmada Dış Ticaret Sınıflamaları içinde yer alan SITC (Standard International Trade Classification) Revize 3 verileri kullanılmıştır. Kullanılan veriler Birleşmiş Milletler in unstats.un.org/unsd/comtrade isimli web sitesinden SITC Rev. 3 bazında beş haneli olarak temin edilmiştir. Çalışmada Türkiye imalat sanayii ürün/sektörlerinin RCA kriterine göre dış ticaretteki rekabet gücünün belirlenmesi ve rekabet gücüne göre sıralanması amaçlanmıştır. Kullanılan verilerin SITC Rev. 3 bazında olması ve SITC sınıflamasının dış ticaret sınıflaması olması nedeniyle dış ticarete göre yapılan bu sınıflandırmanın faaliyet kollarına göre yeniden tasnif edilmesi gerekmiştir. ISIC sınıflaması faaliyet kolu sınıflaması olduğu için ürünlerin yer aldığı imalat sanayii alt sektörlerini belirleyebilmek amacıyla STIC beş haneli olarak temin edilen veriler, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ekonomik faaliyetler sınıflaması olan ISIC (International Standard Industrial Classification) iki haneye göre tasnif edilmiştir. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (Revealed Comparative Advantages - RCA) yöntemi kullanılarak, imalat sanayiinde dış ticarete konu olan ürünlerin rekabet güçlerinin ölçülmesi ve rekabet güçlerindeki değişim eğiliminin belirlenerek gelecek döneme ilişkin de bir kestirimin yapılabilmesi hedeflenmiştir. RCA değerleri hesaplanırken aşağıda verilen formül (RCA 5 ) kullanılmıştır. 5

9 RCA = ln [(X i / X t ) / (M i / M t )]*100 Formülde; X i : i mal grubunda yapılan ihracatı, X t : toplam ihracatı, M i : i mal grubunda yapılan ithalatı, M t : toplam ithalatı ifade etmektedir. RCA nın alacağı değerlere göre yorumu ise aşağıdaki gibi yapılmaktadır: RCA >50 ise sektörün rekabet gücü yüksek, -50 < RCA < 50 ise rekabet gücü marjinal sınırda, RCA < -50 ise rekabet gücü düşüktür. Çalışmada yukarıda verilen RCA formülü ile her ürünün her yıl için RCA değerleri hesaplanmıştır. İhracat veya ithalat verilerinden herhangi birinin olmadığı yıllarda RCA hesabı tanımsız sonuç vermektedir. Ürünlerin rekabet güçlerine göre sıralamasını yapabilmek için bir ürünün ihracatı veya ithalatı olmadığı durumda 0 değerine 1 değeri atanmıştır. Eğer herhangi bir yılda ihracat ve ithalat yapılmamışsa (belirsizlik durumunda) bu yıl ortalama hesabına dahil edilmemiştir. Daha sonra yıllar itibariyle bulunan RCA değerlerinin ortalaması alınarak her ürün için ortalama RCA değerleri elde edilmiştir. Bazı sektörler için dönemsel olarak ihracat/ithalat rakamlarının çok düşük olması RCA endeksini ilgili yılda aşırı düşük/yüksek gösterdiğinden, değerlendirmenin daha sağlıklı olabilmesi için "uygun ortalama" (trimmed mean) hesaplanmıştır. Uygun ortalama hesaplanırken uç değerler dışlanmış, her ürüne ait 10 yıllık veri seti içinden en küçük ve en büyük değer çıkarılarak 8 yıllık veri seti kullanılmıştır. Bu aşamada hesaplanan değişim katsayısı (CV) (*) vasıtasıyla da sektörlerin ortalama RCA değerlerinin dağılım karakteristiği (diğer bir deyişle yıllık RCA değerlerinin dönem ortalaması etrafındaki karşılaştırılabilir volatilitesi) belirlenmiştir. Daha sonra, uygun ortalama için de CV değerleri hesaplanmıştır. SITC beş haneli istatistiki verilere göre Türkiye nin dış ticaretine konu olan 3090 adet ürün bulunmaktadır. Analiz anlamlı bir büyüklüğe sahip olan ürünler için yapılmış olup, analize girecek ürünlerin seçiminde dönemi baz alınarak, ortalama 10 milyon USD den fazla ihracat veya ithalatı olan imalat sanayii ürünleri bazında hesaplamalar yapılmıştır. SITC e göre elde edilen veriler ISIC e göre iki hane düzeyinde tasnif edilmiş ve imalat sanayii ürünlerini içeren 965 adet ürünlük veri seti elde edilmiştir. Bu ürünlerin Türkiye toplam ihracatı içindeki payı %83, dış ticaret içindeki payı ise %84 dür. (*) Coefficient of Variance (CV) = (σ /µ)*100 (Dağılımın Standart Sapması / Dağılımın Aritmetik Ortalaması) 6

10 ihracat veya ithalat ortalaması 10 milyon doların üzerinde olup, analize dahil olan 965 ürün, ISIC iki haneli olarak gruplandırılmış, rekabet gücü ve değişim eğilimlerine göre bu ürünlerin imalat sanayii alt sektörleri içindeki sayısal dağılımı bulunmuştur. Türkiye nin ürün bazında ihracat (X), dış ticaret dengesi (X-M), dış ticaret hacmi (X+M) ve rekabet gücü (RCA) değişim eğilimlerinin izlenebilmesi için dönemi iki alt döneme ( ve ) ayrılmıştır. Ürün bazında rekabet gücünün değişim eğilimi bu alt dönemler karşılaştırılarak yapılmıştır. (RCA ( ) - RCA ( ) ) > 25 ise rekabet gücünün arttığı, -25<(RCA ( ) -RCA ( ) ) < 25 ise rekabet gücünün sabit kaldığı, (RCA ( ) -RCA ( ) ) <-25 ise rekabet gücünün azaldığı kabul edilmiştir. Dış ticaretten hareketle hesaplanan rekabet gücü, iç piyasaya yapılan satışları içermediğinden ağırlıklı olarak iç piyasaya satışı yapılan ürünlerin rekabet gücü hakkında bilgi vermemektedir. Rekabet gücü düşük olan ürünlerde ithalat ihracattan fazla olduğu (dış ticaret açığı verdiği) için, bu ürünlere yönelik yeni yatırımlar açısından ithal ikamesi imkânı sağlanabileceği anlamını da taşımaktadır. Ancak, satışların önemli bir bölümü ihracattan oluşan ürünler açısından rekabet gücünün düşük çıkması önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır. 3. İMALAT SANAYİİ REKABET GÜCÜNDE EĞİLİMLER Kullanılan veriler ve yöntem başlığı altında belirtilen kriterler baz alınarak analize dahil edilen 965 adet ürünün 284 ünde rekabet gücünün yüksek, 106 sında marjinal sınırda, 575 inde ise düşük olduğu saptanmıştır (Tablo 1). Rekabet gücü yüksek olan ürünlerin 132 si artma eğiliminde, 55 i sabit eğilimde, 97 si ise azalma eğilimindedir. Rekabet gücü marjinal sınırda olan ürünlerin, 60 ı artma, 22 si sabit, 24 ü azalma eğilimi taşımaktadır. Diğer taraftan rekabet gücü düşük ürünlerin 363 ü artma, 99 u sabit, 113 ü azalma eğilimindedir. İmalat sanayii dış ticaretinde rekabet gücü düşük ürünlerin ağırlıkta olduğu ancak her üç sınıflamada da (rekabet gücü yüksek, marjinal sınırda, düşük) rekabet gücü artış trendinde olan ürünlerin çoğunlukta olduğu sonucuna varılmıştır. 7

11 TABLO 1: ÜRÜNLERİN REKABET GÜCÜNE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI İMALAT SANAYİİ (ISIC Düzey 2) X (%) X+M (%) Artan Ürün Sayısı REKABET GÜCÜ YÜKSEK Sabit Ürün Sayısı Azalan Ürün Sayısı Toplam REKABET GÜCÜ MARJİNAL SINIRDA Artan Sabit Azalan Ürün Ürün Ürün Toplam Sayısı Sayısı Sayısı Artan Ürün Sayısı REKABET GÜCÜ DÜŞÜK GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI 6,3 4, TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI 0,3 0, TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 16,8 10, GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI 20,3 9, DERİNİN TABAKLANMASI VE İŞLENMESİ; BAVUL, EL ÇANTASI, SARAÇLIK, KOŞUM TAKIMI VE AYAKKABI İMALATI Sabit Ürün Sayısı Azalan Ürün Sayısı Toplam TOPLAM 0,6 0, AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI 0,2 0, KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI 0,8 1, BASIM VE YAYIM; PLAK, KASET VE BENZERİ KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI 0,1 0, ,3 1, KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI 4,0 13, PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI 3,5 3, METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI 4,3 2, ANA METAL SANAYİİ 6,3 6, MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ 3,2 2, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI 6,1 11, BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEME MAKİNELERİ İMALATI 0,1 1, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI 3,2 3, RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI 4,9 6, TIBBİ ALETLER; HASSAS VE OPTİK ALETLER VE SAAT İMALATI 0,2 1, MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI 13,0 13, DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI 2,6 2, MOBİLYA İMALATI; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALATLAR 2,9 1, TOPLAM 100,0 100, Kaynak: Birleşmiş Milletler ülke istatistiklerinden hareketle kendi hesaplamamız. 8

12 Aşağıda 965 ürünün rekabet güçleri ve rekabet güçlerinin değişim eğilimleri, ISIC(Revize-3 Düzey 2) sınıflandırması başlıkları altında incelenmektedir (Verilen sayılar sadece imalat sanayiinde dış ticareti yapılan, ithalat veya ihracatı 10 milyon USD den fazla olan ürünlerdir. Tüm ürünleri içermemektedir). Gıda Ürünleri ve İçecek imalatı Bu sektörde dış ticarete konu olan 65 adet ürün bulunmaktadır döneminde, ortalama ihracatının ortalama toplam imalat sanayii ihracatına oranı %6.3, ortalama dış ticaret hacminin ortalama toplam imalat sanayii dış ticaret hacmine oranı ise %4.4 olmuştur. Dönemsel rekabet gücü karşılaştırıldığında 44 üründe rekabet gücünün yüksek, 21 üründe düşük olduğu gözlenmektedir. Rekabet gücü yüksek ürünlerin (44) 16 sında rekabet gücü artma, 5 inde sabit, 23 ünde ise azalma eğilimindedir. Rekabet gücü düşük ürünlerin (21), 11 i artma, 2 si sabit, 8 i ise azalma eğilimindedir. Dış ticarete konu olan ürün sayısı açısından, sektörde genel olarak rekabet gücünün yüksek, ancak düşme eğiliminde olduğu söylenebilir. Tütün Ürünleri İmalatı Sektör ihracatı, imalat sanayii ihracatının %0.3 ünü, dış ticaretinin ise %0.2 sini oluşturmaktadır. Dış ticarete konu olan üç adet ürün bulunan sektörde, 2 ürünün rekabet gücü yüksek ve artma eğiliminde, bir ürünün ise rekabet gücü düşük ve azalma eğilimindedir. Tekstil Ürünleri İmalatı İmalat sanayii ihracatında ikinci önemli paya (%16.8) sahip olan sektör, dış ticaret hacminden ise %10,6 pay almaktadır. Dış ticarete konu 91 ürününün, 54 ünde rekabet gücü yüksek, 16 sında marjinal sınırda, 21 inin ise düşüktür. Rekabet gücü yüksek ürünlerin (54) 24 ünde rekabet gücü artma, 17 sinde sabit, 13 ünde ise azalma eğilimindedir. Marjinal sınırda (16) olan ürünlerin 7 sinde artma 3 ünde sabit, 6 sında ise azalma eğilimindedir. Rekabet gücü düşük (21) olan ürünlerin ise 13 ünde artma 4 ünde sabit, 4 ünde azalma eğilimi gözlenmektedir. Dış ticarete konu olan ürün sayısı açısından, sektörde genel olarak rekabet gücünün yüksek ve artma eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Giyim Eşyası İmalatı; Kürkün İşlenmesi ve Boyanması İmalat sanayii ihracatında %20.3 oranıyla en yüksek paya sahip olan sektörün imalat sanayii dış ticaretindeki payı ise %9.5 tir. Dış ticarete konu olan 52 ürünün 51 inde rekabet gücü yüksektir. Ancak rekabet gücünün 6 sında artmakta, 9 unda sabit, 36 sında ise azalmakta olduğu saptanmıştır. Bu sektördeki ürünlerin hemen hepsinde rekabet gücünün yüksek olmasına rağmen çoğunun azalma eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. 9

13 Derinin Tabaklanması ve İşlenmesi; Bavul; El Çantası, Saraçlık, Koşum Takımı ve Ayakkabı İmalatı İmalat sanayii ihracatında ve dış ticaret hacminde düşük düzeyde (%0.6, %0.7) bir paya sahip olan sektörde, 13 adet dış ticarete konu ürün bulunmaktadır. Bunların 4 ünde rekabet gücü yüksek, 4 ünde marjinal sınırda, 5 inde ise düşüktür. Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı Dış ticarete konu 8 adet ürünün bulunduğu sektörün, imalat sanayii ihracatındaki payı %0.2, dış ticaretindeki payı %0.3 tür. Bu ürünlerin 2 sinde rekabet gücünün yüksek, ancak azalma eğiliminde olduğu, 2 sinde marjinal sınırda (1 i artış, 1 i sabit eğiliminde), 4 ünde ise rekabet gücünün düşük, ancak artış eğilimi taşıdığı saptanmıştır. Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sektör, imalat sanayii ihracatından %0.8, dış ticaretinden ise %1.6 pay almaktadır. Dış ticarete konu olan 27 ürün bulunmaktadır. 5 inde rekabet gücü yüksek (2 si artma, 1 i sabit, 2 si azalma eğiliminde), 3 ünde marjinal sınırda (2 si artış, 1 i sabit eğiliminde), 19 unda ise düşüktür (8 i artış, 5 i sabit, 6 sı azalma eğiliminde). Basım ve Yayım; Plak, Kaset ve Benzeri Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması İmalat sanayii ihracatından %0.1, dış ticaretinden %0.3 pay olan sektördeki, dış ticarete konu olan 7 adet üründen 1 inde rekabet gücü yüksektir. 6 sında ise rekabet gücünün düşük olduğu saptanmıştır. Rekabet gücü yüksek olan ürün artma, rekabet gücü düşük olan ürünlerin 1 i artma, 2 si sabit, 3 ü ise azalma eğilimi taşımaktadır. Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt İmalatı Sektör ihracatı, imalat sanayii ihracatının %0.3 ünü, dış ticaretinin ise %1.6 sını oluşturmaktadır. 5 adet dış ticarete konu olan üründen 1 inde rekabet gücü yüksek (artış eğiliminde), 4 ünde ise düşüktür. Rekabet gücü düşük olan ürünlerin 2 sinin artış, 2 sinin ise azalma eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı Daha çok ithalatın yapıldığı sektörde, imalat sanayiindeki ihracat payı %4.0, dış ticaret payı ise %13.7 dir. İmalat sanayii dış ticaretinde en yüksek paya sahip olan sektörde dış ticarete konu olan 180 adet ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerden sadece 14 ünde rekabet gücü yüksek, 11 inde ise marjinal sınırdadır. Geriye kalan 155 inde rekabet gücünün düşük düzeyde olduğu gözlenmektedir. Buna karşılık rekabet gücü düşük olan ürünlerin ağırlıklı olarak (91 adet) artış eğilimi taşıdığı, 29 unun marjinal sınırda olduğu, 35 inin ise azalmış olduğu tespit edilmiştir. Dış ticarete konu olan ürün sayısı açısından, sektörde genel olarak rekabet gücünün düşük ancak artış potansiyeli taşıdığı sonucuna varılabilir. 10

14 Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı İmalat sanayii ihracatından %3.5, dış ticaretinden %3.0 pay alan sektörde, dış ticarete konu olan 34 ürün bulunmaktadır. 14 üründe rekabet gücünün yüksek, 5 üründe marjinal sınırda, 15 üründe düşük olduğu saptanmıştır. Rekabet gücü yüksek olan ürünlerin 8 i artma, 4 ü sabit, 2 si azalma eğilimde; marjinal sınırda olan ürünlerin 4 ü artma, 1 i sabit eğiliminde; rekabet gücü düşük olan ürünlerin ise 10 u artma, 4 ü sabit, 1 i azalma eğilimindedir. Ürün sayısı açısından sektördeki rekabet gücü konusunda bir yargıya varılamasa da artış eğilimi taşıyan ürünlerin ağırlıkta olduğu söylenebilir. Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı İmalat sanayii ihracatında %4.3, dış ticaretinde %2.3 pay alan sektörde, dış ticarete konu 29 ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin 19 unda rekabet gücü yüksek (12 si artma, 4 ü sabit, 3 ü azalma eğiliminde), 5 inde marjinal sınırda (3 ü artma, 2 si azalma eğiliminde), 5 inde ise düşüktür (3 ü artma, 1 i sabit, 1 i azalma eğiliminde). Sektör dış ticaretinin ağırlıklı olarak rekabet gücü yüksek ürünlerin ihracatından oluştuğu ve rekabet gücünün artış eğiliminde olduğu söylenebilir. Ana Metal Sanayii Dış ticarette daha çok rekabet gücü düşük ürünlerin bulunduğu, ancak bu ürünlerin rekabet gücünün artış trendinde olduğu dikkat çeken sektörün, imalat sanayii ihracatından aldığı pay %6.3, dış ticaretinden aldığı pay ise %6.4 tür. Rekabet gücü yüksek 17 ürünün, 8 i artma, 4 ü sabit, 5 i azalma eğiliminde; marjinal sınırda olan 6 ürünün 1 i artma, 3 ü sabit, 2 si azalma eğiliminde; rekabet gücü düşük 33 ürünün 22 si artma, 2 si sabit, 9 u azalma eğilimindedir. Makine ve Teçhizatı Hariç; Metal Eşya Sanayii İmalat sanayii ihracatındaki payı %3.2, dış ticaretindeki payı ise %2.6 olan sektörde 40 adet dış ticarete konu olan ürün bulunmakta, bunların 18 i rekabet gücü yüksek, 8 i marjinal sınırda, 14 ü rekabet gücü düşük ürünlerden oluşmaktadır. Rekabet gücü yüksek ürünlerin 12 si artma, 6 sı sabit eğilimde; marjinal sınırda olan ürünlerin 5 i artma, 3 ü sabit eğiliminde; rekabet gücü düşük olan ürünlerin ise 8 i artma, 2 si sabit, 2 si azalma eğilimindedir. Sektör dış ticaretinde rekabet gücünün artış eğilimde olduğu ürünlerin ağırlıkta olduğu sonucuna varılmıştır. Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı 168 ürünle, ikinci büyük dış ticarete konu olan ürün çeşitliliğine sahip sektörün, imalat sanayii ihracatındaki payı, %6.1, dış ticaretindeki payı ise %11.1 dir. Rekabet gücü yüksek 13 ürünün 11 inde rekabet gücü azalma eğiliminde, 2 si sabit seyir izlemektedir. Marjinal sınırda olan 17 ürününün 14 ü artma, 1 i sabit, 2 si azalma eğilimi içindedir. Rekabet gücü düşük 138 ürünün ise 103 ü artma, 21 i sabit, 14 ü ise azalma yönünde değişim gösterdiği 11

15 gözlenmektedir. Ağırlık olarak rekabet gücü düşük ürünlerin yer aldığı sektörde, gelişme potansiyeli açısından bakıldığında, artış trendine sahip ürünlerin çoğunlukta olduğu sonucuna varılmıştır. Büro, Muhasebe ve Bilgi İşleme Makineleri İmalatı Sektör ihracatı, imalat sanayii ihracatının %0.1 ini, dış ticaretinin ise %1.7 sini oluşturmaktadır. Dış ticarete konu olan 12 ürünün bulunduğu sektörde, ürünlerin hepsi rekabet gücü düşük ürünler içinde yer almakta ve 8 i artış, 2 si sabit, 2 si ise azalma eğilimi göstermektedir. Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı Dış ticarete konu 46 ürünün bulunduğu sektör, imalat sanayii ihracatından %3.2, dış ticaretinden ise %3.9 pay almaktadır. Rekabet gücü yüksek 7 ürünün, 4 ü artış, 1 i sabit, 2 si azalış; marjinal sınırda olan 11 ürünün, 6 sı artış, 3 ü sabit, 2 si azalış; rekabet gücü düşük 28 ürünün ise 17 si artış, 7 si sabit, 4 ü azalma trendinde olduğu saptanmıştır. Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı İmalat sanayii ihracatından %4.9, dış ticaretinden %6.2 pay alan sektörde, 26 adet dış ticarete konu ürün bulunmaktadır. Bu sayıdan birer tanesi rekabet gücü yüksek(artış eğiliminde) ve marjinal sınırda(azalma eğiliminde) yer almakta, 24 ü ise rekabet gücü düşük ürünlerden(12 si artış, 5 i sabit, 7 si azalma eğiliminde) oluşmaktadır. Rekabet gücü düşük ürünlerin yer aldığı sektörde, rekabet gücü artma eğiliminde olan ürünlerin çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ve Saat İmalatı İmalat sanayiindeki payı %0.2, dış ticaretindeki payı %1.5 olan ve dış ticarete konu 35 ürünün bulunduğu sektörde, ürünlerin hepsi rekabet gücü düşük ürünler içinde yer almakta ve 24 ü artış, 7 si sabit, 4 ü ise artış eğilimi göstermektedir. Bu sektördeki ürünlerin rekabet gücünde artış potansiyeli bulunmaktadır. Motorlu Kara Taşıtı, Römork, ve Yarı-Römork İmalatı Dış ticarete konu olan 22 ürünün bulunduğu sektör, imalat sanayii ihracatının %13.0, dış ticaretinin ise %13.5 ünü oluşturmaktadır. Rekabet gücü yüksek 4 ürünün, 3 ü artış, 1 i azalma; marjinal sınırda olan 5 ürünün 3 ü artış, 2 si sabit; rekabet gücü düşük 13 ürünün, 10 u artış, 1 i sabit, 2 si azalma eğilimindedir. Bu sektörde rekabet gücü artma eğiliminde olan ürünlerin ağırlık taşıdığı saptanmıştır. 12

16 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı İmalat sanayii ihracatından %2.6, dış ticaretinden %2.7 pay alan sektörde, dış ticarete konu olan 22 ürün bulunmaktadır. Rekabet gücü yüksek (3 ürün) ve marjinal sınırda olan (7 ürün) ürünlerin tamamı artış trendi içindedir. Rekabet gücü düşük 13 ürünün 9 u artış 1 i sabit, 2 si azalma seyri izlemektedir. Bu sektörde de rekabet gücü artma eğiliminde olan ürünlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar Sektör ihracatı, imalat sanayii ihracatının %2.6 sını, dış ticaretinin ise %1.9 unu oluşturmaktadır. Dış ticarete konu olan 24 ürünün bulunduğu sektörde, rekabet gücü yüksek 10 ürünün 9 u artış, 1 i azalma eğiliminde; marjinal sınırda olan 5 ürünün 4 ü artış, 1 i sabit eğiliminde; rekabet gücü düşük 9 ürünün 6 sı artış, 3 ü sabit eğilimindedir. Sektörde rekabet gücü artma yönünde olan ürünlerin ağırlıkta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 2 de sektörlere göre ihracat (X), dış ticaret dengesi (X-M), dış ticaret hacmi (X+M) ve ürünlerin rekabet gücündeki değişim eğilimleri özetlenmiştir. 13

17 TABLO 2: ÜRÜNLERİN REKABET GÜCÜ EĞİLİMLERİNE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI SEKTÖRLER(ISIC Düzey 2) (USD) REKABET GÜCÜ X X-M X+M Artan Ürün Sayısı Sabit Ürün Sayısı Azalan Ürün Sayısı GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI Belirsiz TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI Belirsiz TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI Artıyor GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI Azalıyor DERİNİN TABAKLANMASI VE İŞLENMESİ; BAVUL, EL ÇANTASI, SARAÇLIK, KOŞUM TAKIMI VE AYAKKABI İMALATI Eğilimi Azalıyor AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI Belirsiz KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI Belirsiz BASIM VE YAYIM; PLAK, KASET VE BENZERİ KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Belirsiz Belirsiz KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI Artıyor PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Artıyor METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI Artıyor ANA METAL SANAYİİ Artıyor MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Artıyor BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI Artıyor BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEME MAKİNELERİ İMALATI Artıyor BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Artıyor RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Belirsiz TIBBİ ALETLER; HASSAS VE OPTİK ALETLER VE SAAT İMALATI Artıyor MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Artıyor DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI Artıyor MOBİLYA İMALATI; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALATLAR Artıyor TOPLAM Artıyor Kaynak: Birleşmiş Milletler ülke istatistiklerinden hareketle kendi hesaplamamız. 14

18 Türkiye nin geleneksel olarak ihracatında önemli bir yer tutan tekstil, giyim eşyası sektöründe bulunan ürünlerin rekabet gücü yüksektir. Tekstil sektöründe bulunan ürünlerin rekabet gücünün dönemsel olarak arttığı gözlenmesine karşılık giyim eşyası imalatında rekabet gücünde belirgin bir düşüş izlenmektedir. Bunun yanında daha çok rekabet gücü düşük ürünlerden oluşan kimyasal madde ve ürünleri imalatı, makine ve teçhizat imalatı, motorlu kara taşıtları-römork imalatı, ana metal sanayii sektörlerinde rekabet gücü artış eğiliminde olan ürünler çoğunluktadır. Tablo 3 de rekabet güçlerine göre ürün gruplarının, değişim eğilimleri, toplam ihracatı, dış ticaret dengesi ve hacmi verilmektedir. 15

19 TABLO 3: ÜRÜNLERİN REKABET GÜCÜ EĞİLİMLERİNE GÖRE İHRACAT, DIŞ TİCARET DENGESİ VE DIŞ TİCARET HACMİ REKABET GÜCÜ EĞİLİMİ ÜRÜN SAYISI X (USD) X (%) X-M (USD) X+M (USD) X+M (%) Artıyor , ,0 Rekabet Gücü Sabit , ,5 Yüksek(RGY) Azalıyor , ,4 RGY Toplamı , ,9 Rekabet Gücü Artıyor , ,5 Marjinal Sabit , ,2 Sınırda(RGS) Azalıyor , ,9 Rekabet Gücü Düşük(RGD) RGS Toplamı , ,6 Artıyor , ,2 Sabit , ,9 Azalıyor , ,5 RGD Toplamı , ,5 TOPLAM , ,0 Rekabet Gücü Eğilimi Artıyor , ,7 Sabit , ,6 Azalıyor , ,8 TOPLAM , ,0 Kaynak: Birleşmiş Milletler ülke istatistiklerinden hareketle kendi hesaplamamız. 16

20 Rekabet gücü yüksek ürünler (284) imalat sanayii ihracatından %70.7, dış ticaretinden %35.9; marjinal sınırda olan ürünler (106) ihracattan %16.7, dış ticaretten %16.6; rekabet gücü düşük ürünler (575) ise ihracattan %12.6, dış ticaretten %47.5 pay almaktadırlar. Rekabet gücü yüksek ürünlerden rekabet gücü artma eğiliminde olan ürünler sayı olarak ağırlık taşımasına karşılık, imalat sanayi ihracatında rekabet gücü azalanlardan (%33.5) daha az bir pay (%25.4) aldığı dikkat çekmektedir. Diğer taraftan rekabet gücü marjinal sınırda ve düşük olan ürünlerin değişim eğilimlerinin sayısal ağırlığı imalat sanayii ihracatından/dış ticaretinden aldığı paylar ile paralel olduğu gözlenmektedir. Ürünlerin rekabet güçleri yalnızca değişim eğilimlerine göre sınıflandırıldığında ise rekabet güçleri artış eğiliminde olanların (555) imalat sanayii ihracatından %47.5, dış ticaretinden %53.7; sabit eğilimde olanların ihracattan %14.9, dış ticaretten %15.6; azalma eğiliminde olanların ise ihracattan %37.6, dış ticaretten %30.8 pay aldıkları saptanmıştır Tablo 4 te, ürünler dış ticaret hacimlerine göre sıralandığında, ortalaması, dış ticaret hacmi en yüksek ilk yüz üründen rekabet gücü yüksek ve rekabet gücü artış eğiliminde olan ürünler verilmektedir. TABLO 4: DIŞ TİCARET HACMİ EN YÜKSEK İLK YÜZ ÜRÜNDEN REKABET GÜCÜ YÜKSEK VE ARTIŞ EĞİLİMİNDE OLAN ÜRÜNLER ISIC SITC SITC DÖNEMİ ORTALAMA X (USD) X-M (USD) X+M (USD) RCA(Ugun Ortalama) TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI (Kod.17) Bezler, örtüler:pamuktan ,2 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI (Kod.17) Yatak çarşafları-pamuktan ,5 METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI (Kod.26) Portland çimentosu ,0 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI (Kod.17) Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbalaları ,9 METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, ÜRÜNLERİN İMALATI (Kod.26) şömine, duvar karosu ,4 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI (Kod.17) Suni/sentetik tufte halı-yer kaplamaları ,3 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI (Kod.32) Renkli televizyon alıcıları ve monitörleri ,1 MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI- Dizell/yarı Dizell motorlu toplu yolcu RÖMORK İMALATI (Kod.34) taşıtları ,5 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI (Kod.29) Ev tipi buz dolapları ,6 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI (Kod.17) Devamsız maddelerle karışık sentetik devamsız liflerden diğer mensucat ,5 MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI- RÖMORK İMALATI (Kod.34) Dizel motorlar için aksam-parçalar ,6 ANA METAL SANAYİİ (ISIC Kod.27) Kaynak: Birleşmiş Milletler ülke istatistiklerinden hareketle kendi hesaplamamız. Demir/alaşımsız çelik:karbonu<%0, 25, (genişlik<2xkalınlık) ,3 17

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25 15/7606 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (.05.15 T. 29371 R.G.) Karar Sayısı : 15/7606 /23 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına

Detaylı

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 27.03.2006 / 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 8/3/2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10138 sayılı BKK ile tekstil ürünleri, Katma Değer Vergisi oranlarının belirlendiği

Detaylı

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3. DIŞ

Detaylı

Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri

Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri 61.01 Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (örme) (61.03 pozisyonundakiler hariç): 6101.20 - Pamuktan:

Detaylı

20/4/2015 TARİHLİ VE 2015/7606 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

20/4/2015 TARİHLİ VE 2015/7606 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 15/7606(/23 sayılı Kararda tabloda bildirilen bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilave gümrük vergisi oranlarında

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstili sektörü 2014 yılı ilk aylarında oldukça yüksek ihracat değerleri ile başlangıç yapmıştır. Bu

Detaylı

Tekstil eşyalarına uygulanan Korunma ve Gözetim Önlemleri Tebliğleri Listeleri

Tekstil eşyalarına uygulanan Korunma ve Gözetim Önlemleri Tebliğleri Listeleri TG: Tek Gözetim Menşe Ülke : Tek Kota Menşe Ülke ( kota ÇG: Çift Gözetim istenir) : Çift kota İlgili Tebliğ Gözetim : Kayıt Belgesi Birim Kota Seviyesi Kota Seviyesi 2 4 5(1) 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM AR-GE ŞUBESİ ŞUBAT 2016 Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır.

Detaylı

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar %

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar % EK I-B 1. Bu Ek'te listelenmiş olan Türk menşeli ürünlerin İran'a ithalatında uygulanan Temel Gümrük Tarifeleri, Tarife İndirimi ve İndirim Dönemi (Yıl) sütunlarında belirtildiği çerçevede, yıllık bazda

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU MAYIS 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstil sektörü, 2013 senesini oldukça başarılı bir şekilde kapatmıştır. %13,5 büyüme ile 3,296 Milyar

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Sektörümüz, 2013 yılını %13,5 luk artış kaydederek 3,3 Milyar Dolar ihracat ile kapatmıştır. 2008 yılından bu yana,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM AR-GE ŞUBESİ ŞUBAT 2016 Profil Ekonomi Temel Ekonomik Göstergeler Gambiya doğal kaynaklarına rağmen Afrika

Detaylı

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) EAGÜ-ÖTDÜ GYÜ DÜ. İGV Oranı (%) Min İGV (USD/KG) Mak İGV (USD/KG) 0 0,75 11% 3,75 1,00 18% 4,00 1,25 20% 4,25

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) EAGÜ-ÖTDÜ GYÜ DÜ. İGV Oranı (%) Min İGV (USD/KG) Mak İGV (USD/KG) 0 0,75 11% 3,75 1,00 18% 4,00 1,25 20% 4,25 EK I: GTP 5111 1 5112 2 5208 3 5209 4 5210 MADDE İSMİ Karde edilmiş yün ve ince hayvan kıllarından mensucat Taranmış yünden veya ince hayvan kıllarından mensucat Pamuklu itibariyle % 85 veya daha fazla

Detaylı

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3.

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOLDOVA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 HAZİRAN 2005 Ülke No: 74, M.D. I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

ARA MALI İTHALATI. Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) Ara Malı İthalatı

ARA MALI İTHALATI. Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) Ara Malı İthalatı ARA MALI İTHALATI Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) 2010 2011 2012 2013 Ara Malı İthalatı 131.445.426.338 173.140.242.682 174.930.348.503 183.811.325.436 TOPLAM İTHALAT

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU AĞUSTOS 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstil sektörü her geçen gün gelişim göstermeye devam etmektedir. Sektör 2013 senesini %13,5 artışla

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 480 C.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kolombiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Detaylı

Büro Makineleri ve 30Bilgisayar İmalatı. Birgül OĞUZOĞLU Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Büro Makineleri ve 30Bilgisayar İmalatı. Birgül OĞUZOĞLU Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Büro Makineleri ve 30Bilgisayar İmalatı Birgül OĞUZOĞLU Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Büro Makineleri ve Bilgisayar Imalatı İçindeki Payı (%) İçindeki

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve 31 Cihazların Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve İmalatı Faruk SEKMEN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Elektrikli Makine

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt İmalatı. Erdal ERTUĞRUL Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt İmalatı. Erdal ERTUĞRUL Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 23 Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt İmalatı Erdal ERTUĞRUL Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol

Detaylı

Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış

Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış 36 Diğer Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalatlar Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Mobilya İmalatı; Başka Yerde

Detaylı

Plastik ve Kauçuk. Mehmet Emin KARACA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Plastik ve Kauçuk. Mehmet Emin KARACA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 25 Ürünleri Plastik ve Kauçuk İmalatı Mehmet Emin KARACA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı İçindeki Payı (%) İçindeki

Detaylı

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 SLOVENYA GENEL BİLGİLER (2011) RESMİ ADI Slovenya Cumhuriyeti BAŞKENT Ljubljana RESMİ DİL Slovence BAĞIMSIZLIK TARİHİ 25 Haziran 1991 AB ÜYELİK TARİHİ 1 Mayıs 2004 AVRO BÖLGESİNE

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TOGO ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Mayıs 2005 Ülke No: 280 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Togo Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 26 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı İçindeki

Detaylı

Kâğıt Hamuru, Kâğıt ve Kâğıt. Fulya BAYRAKTAR Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Kâğıt Hamuru, Kâğıt ve Kâğıt. Fulya BAYRAKTAR Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 21 Ürünleri Kâğıt Hamuru, Kâğıt ve Kâğıt İmalatı Fulya BAYRAKTAR Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Kâğıt Hamuru, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri İmalatı İçindeki

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

Basım ve Yayım; Plak, Kaset ve Benzeri Kayıtlı Medyanın

Basım ve Yayım; Plak, Kaset ve Benzeri Kayıtlı Medyanın 22 Çoğaltılması Basım ve Yayım; Plak, Kaset ve Benzeri Kayıtlı Medyanın Ahmet KANDEMİR Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Basım ve Yayım; Çoğaltılması

Detaylı

HAZIR GİYİM VE BAZI DOKUMA KUMAŞ EŞYASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ VE BU ÖNLEMLERE KARŞI YASAL HAKLARINIZ

HAZIR GİYİM VE BAZI DOKUMA KUMAŞ EŞYASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ VE BU ÖNLEMLERE KARŞI YASAL HAKLARINIZ HAZIR GİYİM VE BAZI DOKUMA KUMAŞ EŞYASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ VE BU ÖNLEMLERE KARŞI YASAL HAKLARINIZ İthalatta korunma önlemleri, korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esaslar 204/7305 sayılı

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Eylül 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Eylül

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 30 Mayıs 15 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371 Karar Sayısı : 15/7606 BAKANLAR KURULU KARARI /23 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

Gıda Ürünleri ve. Ömür GENÇ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Gıda Ürünleri ve. Ömür GENÇ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 15 İçecek Gıda Ürünleri ve İmalatı Ömür GENÇ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Gıda ve İçecek Sanayi İçindeki Payı (%) İçindeki Sıralaması İşyeri

Detaylı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 32 ve Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve

Detaylı

Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı. Mehmet Ali KAFALI Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı. Mehmet Ali KAFALI Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 34 Römork Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı İmalatı Mehmet Ali KAFALI Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork

Detaylı

İmalatı. Filiz KESKİN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

İmalatı. Filiz KESKİN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 17 Tekstil Ürünleri İmalatı Filiz KESKİN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Tekstil Ürünleri İmalatı İçindeki Payı (%) İçindeki Sıralaması İşyeri Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DIŞ TİCARETTEKİ REKABET GÜCÜNE GÖRE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (1995-2005 DÖNEMİ, ISIC REVİZE 3 DÖRT HANELİ DÜZEY SINIFLAMASINA GÖRE) Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ ESAM Müdürü

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Kasım 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Kasım

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 9 HAZİRAN 2005 Ülke No: 716 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moğolistan Cumhuriyeti

Detaylı

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi I. ÜLKE BĠLGĠLERĠ LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ Başkenti : Tripoli Yönetim Şekli : Cumhuriyet Devlet Başkanı : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi Yüzölçümü : 1.759.540 km² Nüfusu : 6.3 (2008

Detaylı

Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı (mobilya hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden, Örülerek 20Yapılan Eşyaların İmalatı

Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı (mobilya hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden, Örülerek 20Yapılan Eşyaların İmalatı Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı (mobilya hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden, Örülerek 20Yapılan Eşyaların İmalatı Mehmet Ali KAFALI Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Detaylı

Tebliğ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2005/8)

Tebliğ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2005/8) Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2005/8) Başvuru Madde 1 - Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret

Detaylı

Tütün. Mustafa ŞİMŞEK Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Tütün. Mustafa ŞİMŞEK Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 16 Ürünleri Tütün İmalatı Mustafa ŞİMŞEK Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Tütün Ürünleri İmalatı İçindeki Payı (%) İçindeki Sıralaması İşyeri Sayısı

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ Dış Ticaret Servisi Ocak 2013 KTO - Dış Ticaret Servisi KIRGIZİSTAN ÜLKE PROFİLİ Resmi Adı : Kırgızistan Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

Kimyasal Madde ve. Faruk SEKMEN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Kimyasal Madde ve. Faruk SEKMEN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 24 Ürünlerin Kimyasal Madde ve İmalatı Faruk SEKMEN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı İçindeki Payı (%) İçindeki

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 28 Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Makine ve Techizatı hariç; Fabrikasyon

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: nairobi@ekonomi.gov.tr Tel: +254 20 712 47 79 Adres: Turkish Embassy Office Of the Commercial Counsellor 30 Gigiri Road 00620

Detaylı

Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2005/5)

Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2005/5) Dış Ticaret Müsteşarlığından: Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2005/5) Madde 1 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3 üncü mükerrer) sayılı

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Aralık 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayii Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılında otomotiv

Detaylı

Satz der zusätzlichen Zollsteuer (%) EAGÜ-ÖTDÜ. GYÜ Siehe Anlage. Siehe Anlage. Zusat zzolls teuer Antei l (%) Max Zusatzzoll steuer (USD/KG)

Satz der zusätzlichen Zollsteuer (%) EAGÜ-ÖTDÜ. GYÜ Siehe Anlage. Siehe Anlage. Zusat zzolls teuer Antei l (%) Max Zusatzzoll steuer (USD/KG) EK I: Zolltari fnumm er 5111 1 5112 2 5208 3 5209 4 Warenbezeichnu ng Karde edilmiş yün ve ince hayvan kıllarından mensucat Taranmış yünden veya ince hayvan kıllarından mensucat Pamuklu itibariyle % 85

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ EKVATOR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 500 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Ekvator Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

M VE KORUNMA ÖNLEMLER

M VE KORUNMA ÖNLEMLER 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ Pazara Giriş Fırsatları Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE & GAZİANTEP GAZİANTEP Dış Ticaret Verileri 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

UKRAYNA I. UKRAYNA ÜLKE PROFİLİ. A) Genel Bilgiler. Toplam Dış Borç (2002) : 10,19 milyar dolar

UKRAYNA I. UKRAYNA ÜLKE PROFİLİ. A) Genel Bilgiler. Toplam Dış Borç (2002) : 10,19 milyar dolar UKRAYNA I. A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Ukrayna Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Ukraynaca Başkenti : Kiev Yüzölçümü : 63.7 km2 Nüfusu (22) : 48,2 milyon Para Birimi : Hrivna Para

Detaylı

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ İSVEÇ-NORVEÇ PLASTİK ve KAUÇUK ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET HAZİRAN 2015, İSTANBUL YÖNETİCİ ÖZETİ Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

YILLAR

YILLAR İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ LÜBNAN ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 29/04/2004 Ülke no : 604 / Y.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lübnan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

Yıl İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi Dış Ticaret Hacmi

Yıl İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi Dış Ticaret Hacmi TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Birleşik Arap Emirlikleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014-2015 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir. Türkiye-BAE Dış Ticaret Değerleri (1 000

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Sıra Tarife Kodu. Yeni Kategori 1 2501.00.30 9 - - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil)

Sıra Tarife Kodu. Yeni Kategori 1 2501.00.30 9 - - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) Sıra Tarife Kodu Yeni Kategori 1 2501.00.30 9 - - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) 2 3405.40.00 5 - Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları 3 3405.30.00

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 9 HAZİRAN 2005 Ülke No: 75, MD I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli : Rusya Federasyonu : Federatif

Detaylı

AYAKKABILAR , ,83

AYAKKABILAR , ,83 ÜRÜN GRUBU OCAK ŞUBAT ÇİÇEK SOĞANLARI 20.919,09 5.685,96 ÇİMENTO 78.286.378,01 93.626.700,77 ÇAMFISTIĞI 2.328.299,08 1.905.147,23 ÇAY 244.988,09 277.629,80 ÇEŞİTLİ EŞYA 71.607,08 63.352,78 ÇEKİRDEKSİZ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BOSNA VE HERSEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Y.U Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2007 Ülke No: 72 Ş.O. / 63 I-GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Ukrayna Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 3. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk dokuz ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 3 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 20.09.2016 1 TÜRKİYE 2015-2016 OCAK - AĞUSTOS DÖNEMİ İHRACAT KARŞILAŞTIRMA (MİLYAR USD) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 2. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk altı ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 4 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Şubat 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayii Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2016 yılı Ocak-Şubat

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 62.01 Erkekler veya erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (62.03 pozisyonundakiler hariç): - Paltolar, yağmurluklar,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı