Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi"

Transkript

1 Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Ekim 2014 Bu rapor 66 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

2 ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Şirketimiz muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu belirtiriz. İstanbul, 31 Ekim 2014 Gökhan GÜRCAN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Abdullah YÜKSEL Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Orhun Emre ÇELİK Aktüer Sicil No: 40 N. Kudret Yıldırım Mali İşler Müdür

3 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,640, ,927, Kasa 14 2, Alınan Çekler Bankalar ,212, ,579, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 7,425,761 5,347,792 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 63,176,153 80,815, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 26,867,251 42,910, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 2,806,715 2,599, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 2,327,126 2,379, Krediler Kredi ler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 31,175,061 32,925, Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 83,622,557 65,779, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 81,542,377 63,150, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (1,462,961) (1,235,234) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 2,900,641 3,192, Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 2.8,12 642, , Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 3,262,325 3,271, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (3,262,325) (3,271,691) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 73,387 36, Ortaklardan Alacaklar 45 3,779 13, İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 45 27,050 4, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar 2, Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 40,034 18, İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar , , Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 18,497,376 11,067, Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 11,104,596 7,965, Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri , Gelir Tahakkukları 12 6,787,716 2,495, Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 175, ,235 G- Diğer Cari Varlıklar 350, , Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 148, , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları ,963 25, Personele Verilen Avanslar 12 90, , Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 415,615, ,123,232 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

4 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 12 55,497 61, Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 12 55,497 61, Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 9 100, , Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar 9 100, , Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 6 2,499,168 2,630, Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 6,7 1,026,779 1,026, Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar 6 2,266,634 2,021, Motorlu Taşıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1,077,454 1,077, Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6-129, Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (1,871,699) (1,624,828) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 310, , Haklar 8 17,305 8, Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 2,445,263 2,236, Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (2,152,323) (2,088,139) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - 169, Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları , Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 2,187,276 3,237, Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 2,187,276 3,237, Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 5,152,186 6,355,114 Varlıklar Toplamı 420,768, ,478,346 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

5 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 A- Finansal Borçlar 20 6,500,085 11,030, Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 20 6,500,085 11,030,751 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 56,332,505 41,818, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 4,623,030 4,295, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 402, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 51,878,565 37,643, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 19 (571,583) (120,804) C-İlişkili Taraflara Borçlar , , Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar 670, , Diğer İlişkili Taraflara Borçlar , ,415 D- Diğer Borçlar , , Alınan Depozito ve Teminatlar , , Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları ,088, ,303, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net ,318,734 98,464, Devam Eden Riskler Karşılığı Net Matematik Karşılıklar Net 17,18 5,793,585 6,487, Muallak Tazminat Karşılığı Net 17 12,976,482 10,352, İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 2,476,413 1,447, Ödenecek Vergi ve Fonlar 432, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 246, , Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 3,927,250 4,819, Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (2,129,815) (3,925,977) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 8,994,514 8,999, Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 23 8,994,514 8,999,879 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ,244 88, Ertelenmiş Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları ,244 85, Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19-3,699 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 249,198, ,478,507 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

6 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito Ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 16,600,149 20,785, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net Devam Eden Riskler Karşılığı Net Matematik Karşılıklar Net 17,18 16,346,401 20,622, Muallak Tazminat Karşılığı Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar Net 2.28,17 253, ,333 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar , , Kıdem Tazminatı Karşılığı , , Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Ertelenmiş Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 17,012,774 21,209,362 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

7 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 V- Özsermaye Dipnot A- Ödenmiş Sermaye 116,500,000 71,500, (Nominal) Sermaye 2.13,15 116,500,000 71,500, Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 2,050,175 (344,715) 1- Yasal Yedekler 15 1,422, , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 15 66,007 66, Özel Fonlar (Yedekler) , Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 98,059 (872,945) 6- Diğer Kar Yedekleri 16 21,210 21,210 D- Geçmiş Yıllar Karları 18,211, Geçmiş Yıllar Karları 18,211,306 - E- Geçmiş Yıllar Zararları - (4,162,046) 1- Geçmiş Yıllar Zararları - (4,162,046) F- Dönem Net Karı 17,795,264 23,797, Dönem Net Karı 17,795,264 23,797, Dönem Net Zararı Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - - V- Özsermaye Toplamı 154,556,745 90,790,477 Yükümlülükler Toplamı 420,768, ,478,346 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

8 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2013 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2013 I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot A- Hayat Dışı Teknik Gelir 264,177, ,011,315 87,633,580 64,516, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) ,444, ,493,382 85,896,228 64,717, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) ,471, ,694,005 60,680,515 50,785, Brüt Yazılan Primler 5,17 317,867, ,591,957 61,406,333 51,436, Reasüröre Devredilen Primler 5,17 (2,396,840) (1,897,952) (725,818) (651,578) SGK ya Aktarılan Primler Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (56,026,203) (53,200,623) 25,215,713 13,931, Kazanılmamış Primler Karşılığı 5,17 (55,866,983) (53,148,750) 25,320,812 14,003, Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 (159,220) (51,873) (105,099) (71,248) Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Devam Eden Riskler Karşılığı Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 2,641,640 1,306, , , Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2,090,558 2,211, ,336 (566,736) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 2,090,558 2,178, ,336 (566,736) 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı - 33, Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri B- Hayat Dışı Teknik Gider (263,156,529) (185,429,839) (83,477,320) (59,684,620) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (227,644,414) (159,723,721) (70,790,668) (50,250,761) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (225,585,824) (160,091,409) (70,158,022) (51,512,812) Brüt Ödenen Tazminatlar 5,17 (229,585,211) (161,300,438) (71,317,045) (52,151,218) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5,10,17 3,999,387 1,209,029 1,159, , Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (2,058,590) 367,688 (632,646) 1,262, Muallak Tazminatlar Karşılığı 5,17 (2,254,213) (537,598) (1,326,826) 398, Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 195, , , , İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 5,29 (84,211) (38,437) (14,412) (7,589) 4- Faaliyet Düşülmüş Giderleri Olarak) 32 (34,823,599) (25,461,986) (11,649,497) (8,818,307) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Matematik Karşılıklar Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı Diğer Teknik Giderler (604,305) (205,695) (1,022,743) (607,963) 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (602,200) (147,533) (1,022,743) (607,963) Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (2,105) (58,162) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 5 1,020,590 7,581,476 4,156,260 4,831,556 D- Hayat Teknik Gelir 4,923,766 6,828,120 2,080,411 2,545, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 2,234,909 2,747, , , Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 2,063,072 2,607, , , Brüt Yazılan Primler 5,17 2,613,015 3,108, , , Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (549,943) (501,584) (69,105) (118,398) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 171, , , , Kazanılmamış Primler Karşılığı 5,17 248, , , , Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 (76,172) (70,617) (133,913) (94,823) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Devam Eden Riskler Karşılığı Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Branşı Yatırım Geliri 5 2,681,059 4,069,274 1,357,938 1,641, Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7,798 11,025 1,196 1, Brüt Diğer Teknik Gelirler 7,798 11,025 1,196 1, Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

9 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2013 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2013 E- Hayat Teknik Gider (4,110,110) (6,416,274) (1,798,820) (2,406,426) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (8,232,944) (6,593,391) (2,448,443) (1,859,863) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (7,667,052) (5,996,165) (2,279,393) (1,718,727) Brüt Ödenen Tazminatlar 5,17 (7,877,914) (6,060,165) (2,426,255) (1,718,727) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5,10,17 210,862 64, , Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (565,892) (597,226) (169,050) (141,136) Muallak Tazminatlar Karşılığı 5,17 (553,181) (579,630) (149,139) (115,294) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 (12,711) (17,596) (19,911) (25,842) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29,30 4,935,219 1,606,854 1,145,361 94, Matematik Karşılıklar 5,29,30 4,935,219 1,606,854 1,145,361 94, Aktüeryal Matematik Karşılık 4,055,010 1,007, ,410 32, Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) 880, , ,951 61, Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 (7,204) (8,322) (2,520) (912) 5- Faaliyet Giderleri 32 (637,546) (436,358) (337,687) (201,056) 6- Yatırım Giderleri 5 223,784 (368,536) 101,562 (254,340) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 (391,419) (616,521) (257,093) (184,545) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 5 813, , , ,447 G- Emeklilik Teknik Gelir Fon İşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri Fon İşletim Giderleri Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri Faaliyet Giderleri Diğer Teknik Giderler I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

10 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2013 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2013 I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 1,020,590 7,581,476 4,156,260 4,831,556 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 813, , , ,447 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 1,834,246 7,993,322 4,437,851 4,971,003 K- Yatırım Gelirleri 5 24,568,880 17,182,934 8,675,577 6,406, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 16,432,619 10,298,539 7,029,026 3,789, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 89,570 3,094,550 35,221 55, Finansal Yatırımların Değerlemesi 1,141, ,400 (226,404) 310, Kambiyo Karları 4,100,441 1,568,565 1,178, , İştiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 40,500 1,295,480 13,500 1,162, Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 2,372, , , , Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 391, , , ,545 L- Yatırım Giderleri 5 (8,470,315) (5,254,851) (2,391,891) (1,988,054) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (606,149) (843,038) (123,511) (386,833) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 126,947 (229,625) 7,993 (241,412) 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (376,868) (437,807) (6,346) (353,035) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (2,641,640) (1,306,413) (965,016) (365,569) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (3,451) (1,000) (3,451) 33, Kambiyo Zararları (3,995,161) (1,250,320) (1,182,422) (532,629) 7- Amortisman Giderleri 5,6,8 (450,586) (419,945) (154,456) (139,648) 8- Diğer Yatırım Giderleri (523,407) (766,703) 35,318 (2,269) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 3,341,047 (970,522) 2,316,463 (462,191) 1- Karşılıklar Hesabı 47 3,552,184 (290,687) 889,597 (775,521) 2- Reeskont Hesabı ,527 (469,762) (47,541) (50,044) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı Enflasyon Düzeltmesi Hesabı Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 (175,244) (149,313) 1,489,465 51, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 35 (798,291) (282,502) (125,855) 185, Diğer Gelir ve Karlar 652, , , , Diğer Gider ve Zararlar (40,979) (39,470) (18,558) (7,922) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları N- Dönem Net Karı veya Zararı 17,795,264 15,568,011 9,341,552 7,012, Dönem Karı ve Zararı 21,273,858 18,950,883 13,038,000 8,926, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (3,478,594) (3,382,872) (3,696,448) (1,913,952) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 17,795,264 15,568,011 9,341,552 7,012, Enflasyon Düzeltme Hesabı İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8

11 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2014 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 301,723, ,586, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 21,810,434 20,652, Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (206,463,406) (147,096,869) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (29,058,113) (17,755,852) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 88,012,592 61,385, Faiz ödemeleri (606,149) (843,038) 9. Gelir vergisi ödemeleri (2,740,657) (2,161,114) 10. Diğer nakit girişleri 3,283,002 4,031, Diğer nakit çıkışları (38,741,589) (36,271,698) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 49,207,199 26,141,124 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Maddi varlıkların satışı - 3,536, Maddi varlıkların iktisabı 5,6,8 (472,835) (401,351) 3. Mali varlık iktisabı 11 (42,908,619) (43,952,041) 4. Mali varlıkların satışı 11,14 36,014,305 47,298, Alınan faizler 16,015,798 13,812, Alınan temettüler Diğer nakit girişleri 6,510,902 1,918, Diğer nakit çıkışları (5,567,819) (1,571,820) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 9,591,732 20,641,174 C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Hisse senedi ihracı (sermaye artırımı) 2.13, 47 45,000, Kredilerle ilgili nakit girişleri Finansal kiralama borçları ödemeleri Ödenen temettüler Diğer nakit girişleri - 2,023, Diğer nakit çıkışları (4,270,098) - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 40,729,902 2,023,820 D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 156,000 - E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 99,684,833 48,806,118 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 83,973,721 50,600,165 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu ,658,554 99,406,283 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9

12 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmemiş Özkaynak Değişim Tablosu 30 Eylül 2013 Öz sermaye Yabancı İşletmenin Enflasyon Hisse Senedi Para Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi İhraç Çevrim Yasal Senetleri Değer Artışı Farkları Primleri Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Özel Net Dönem Geçmiş Yıllar Dipot Sermaye Fonlar Karı/(Zararı) Karları/(Zararları) Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,500,000-3,335, ,013-66,007 22,894,538 (27,056,584) 71,180,283 A Sermaye Artırımı Nakit İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Finansal Varlıkların Değerlemesi (3,876,985) (3,876,985) E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Dönem Net Karı ,568,011-15,568,011 I Transferler (22,894,538) 22,894,538 - J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 30 Eylül ,500,000 - (541,676) ,013-66,007 15,568,011 (4,162,046) 82,871,309 Bağımsız Denetimden Geçmemiş Özkaynak Değişim Tablosu 30 Eylül 2014 Öz sermaye Yabancı Enflasyon Para Düzeltmesi Çevrim Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Dipnot Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri Varlıklarda Değer Artışı Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Farkları Yasal Yedekler Özel Fonlar Karlar Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,500,000 - (872,945) ,013-87,217 23,797,238 (4,162,046) 90,790,477 A Sermaye Artırımı 47 45,000, ,000,000 1 Nakit 47 45,000,0000, ,000,0000,000 2 İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Finansal Varlıkların Değerlemesi , ,004 E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Dönem Net Karı ,795,264-17,795,264 I Transferler , ,127 - (23,797,238) 22,373,352 - J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 30 Eylül ,500,000-98, ,422, ,127 87,217 17,795,264 18,211, ,556,745 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden

Detaylı

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7-8 NAKİT AKIM TABLOSU... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 10 FİNANSAL

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 4 Nisan 2012 Bu rapor 48 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız

Detaylı

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 1-5 Ara dönem gelir tablosu 6-8 Ara dönem nakit akış

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Finansal rapora ilişkin

Detaylı

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-78 ayrıntılı

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir)

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi ( Şirket ), herhangi bir Şirket veya grubun kontrolünde değildir. 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, şirket

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Vakıf Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Vakıf Emeklilik

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte

Detaylı

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması Fiba Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 28 Ocak 2013 tarihinden bu yana faaliyet göstermekte olan Fiba Hayat Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı