30 Haziran 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30 Haziran 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu"

Transkript

1 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 30 Haziran 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 5 Ağustos 2008 Bu rapor 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile 81 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

2

3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ VE FİNANSAL KURULUŞLARI NIN 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş Istanbul Telefon: Faks: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan altı aylık konsolide finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır: 1. Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler 2. Ana Ortaklık Bankanın Konsolide Finansal Tabloları 3. İlgili Dönemde Uygulanan Muhasebe Politikalarına İlişkin Açıklamalar 4. Konsolidasyon Kapsamındaki Grubun Mali Bünyesine İlişkin Bilgiler 5. Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 6. Sınırlı Denetim Raporu Bu altı aylık konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz şunlardır: Bağlı Ortaklıklar İştirakler 1. Garanti Bank International NV 1.Eureko Sigorta AŞ 2. Garanti Finansal Kiralama AŞ 3. Garanti Bank Moscow 4.Garanti Faktoring Hizmetleri AŞ 5.Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 6.Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ 7.Garanti Portföy Yönetimi AŞ 8.Garanti Financial Services Plc 9.Garanti Fund Management Co Ltd

4 Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Ferit F. Şahenk M. Cüneyt Sezgin Des O Shea S. Ergun Özen Aydın Şenel Aylin Aktürk Yönetim Kurulu Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koordinatör Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyad/Ünvan: Handan SAYGIN/Yatırımcı İlişkileri Müdürü Telefon: (0212) Faks: (0212)

5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No: I. Ana ortaklık bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana ortaklık bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklamalar 1 III. Ana ortaklık bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar 2 IV. Ana ortaklık bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 3 V. Ana ortaklık bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 4 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço - Aktif kalemler 5 II. Konsolide bilanço - Pasif kalemler 6 III. Konsolide bilanço dışı yükümlülükler tablosu 7 IV. Konsolide gelir tablosu 8 V. Konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 9 VI. Konsolide özkaynak değişim tablosu 10 VII. Konsolide nakit akış tablosu 11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 12 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 12 III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 13 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 14 V. Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 15 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 15 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 16 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 17 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 17 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 18 XI. Satış amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilişkin açıklamalar 18 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 18 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 19 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 20 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 20 XVI. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar 20 XVII. Çalışanlara sağlanan faydalar 20 XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 22 XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 24 XX. Hisse senetleri ve ihracına ilişkin açıklamalar 24 XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 24 XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 24 XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 24 XXIV. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 26 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Bazda Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 27 II. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar 31 III. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 31 IV. Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar 32 V. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 32 VI. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 34 VII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 37 VIII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 39 IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 39 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 40 II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 58 III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 66 IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 68 V. Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 73 VI. Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 74 VII. Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 75 VIII. Bankanın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakleri ile yurt dışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar 77 IX. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklamalar 78 X. Bankanın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 79 ALTINCI BÖLÜM Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Açıklamalar I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 81

6 1 Genel bilgiler 1.1 Ana ortaklık bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin ( Banka ) kurulmasına 11 Nisan 1946 tarih ve 3/4010 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş ve "Ana Sözleşme" 25 Nisan 1946 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Genel Müdürlüğü İstanbul'da yerleşik olan Banka yurt içinde 671, yurt dışında 5 şubesi ve 4 temsilciliği ile hizmet vermektedir. 1.2 Ana ortaklık bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklamalar 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla Banka nın %30.52 hissesine sahip olan Doğuş Holding AŞ çatısı altında bulunan şirketler topluluğu Doğuş Grubu olarak tanımlanmıştır. Doğuş Holding AŞ Banka nın çıkarılmış sermayesinin %25.5 ine tekabül eden toplam adet Banka hissesini General Electric ( GE ) Grubu na dahil GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şti. ne 22 Aralık 2005 tarihinde satmış, ilgili satış işlemi ile birlikte GE, Banka yönetiminde ortak söz sahibi olmuştur. 27 Aralık 2007 tarihinde ise bu defa GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şti. sahibi olduğu %4.65 oranında ve 97,650 YTL nominal değerde adet Türkiye Garanti Bankası AŞ hisse senedini Doğuş Holding AŞ ye satmıştır. Doğuş Grubu 1951 yılında inşaat ve taahhüt alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Doğuş Grubu, bugün 'den fazla çalışanıyla inşaat sektörü yanında finansal hizmetler, otomotiv, medya, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Doğuş Grubu, uluslararası şirketler ile yapmış olduğu distribütörlük, yönetim veya franchise anlaşmaları veya ortaklıklar sonucu Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Seat, Scania, ITT Sheraton, Hyatt Regency, Jeeves, Armani, Gucci ve CNBC gibi tanınmış markaların Türkiye deki yetkilisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşaat sektöründe; Araklı-İyidere ve Sinop-Boyabat otoyol projeleri, Kadıköy-Kartal ve Otogar- Bağcılar metro projeleri, Yusufeli ve Artvin barajları, Ukrayna Dinyeper Köprüsü Doğuş Grubu nun devam eden önemli projeleri arasında yer almaktadır. Doğuş Grubu, yurtiçinde yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmiş olan Dalaman, Didim, Turgutreis, Bodrum, Antalya gibi beş marinaya ve güney sahillerinde yer alan Sheraton Voyager, Club Aldiana ve Paradise Side Apart Otel gibi turizm yatırımlarına sahiptir. Doğuş Grubu'nun finans sektöründeki yatırımları ise; Türkiye Garanti Bankası AŞ, Garanti Bank International NV, Garanti Bank Moscow, Garanti Finansal Kiralama AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Garanti Portföy Yönetimi AŞ, Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ, Garanti Faktoring Hizmetleri AŞ, Garanti Ödeme Sistemleri AŞ, Eureko Sigorta AŞ, Doğuş GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı AŞ'dir. 1

7 General Electric Grubu GE, uçak motoru ve enerji üretimi ile su ve güvenlik teknolojilerinden tıbbi sistemlere, kurumsal - bireysel finansman hizmetlerinden medya hizmetlerine dek pek çok alanda hizmet veren bir teknoloji, medya ve finansal hizmetler şirketidir. GE, her biri kendi birimleriyle hizmet veren altı temel işkolu vasıtasıyla, 100'den fazla ülkede faaliyet göstermekte, dünya çapında 300 binden fazla çalışanı istihdam etmektedir. Bu altı işkolu şöyle sıralanmaktadır: GE Tüketici Finansmanı GE Ticari Finansman GE Sağlık GE Endüstriyel GE Altyapı NBC Universal GE'nin altı temel iş kolundan biri olan GE Tüketici Finansmanı, 41 ülkede, tüketicilere, perakendecilere ve otomobil bayilerine kredi temin etmektedir. GE Tüketici Finansmanı, dünya çapında, başta mağaza kredi kartları, tüketici kredileri, banka kartları, otomobil kredisi ve leasing, mortgage, kurumsal seyahat ve harcama kartları, borç konsolidasyonu, ipoteğe dayalı konut kredisi ve kredi sigortası olmak üzere, pek çok finansal ürünü müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. 1.3 Ana ortaklık bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri: Bankacılık ve Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Ferit Faik Şahenk Yönetim Kurulu Başkanı Lisans 18 yıl Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lisans 26 yıl Yönetim Kurulu Üyesi & Muammer Cüneyt Sezgin Denetim Komitesi Üyesi Doktora 23 yıl Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Yönetim Kurulu Üyesi Doktora 34 yıl Charles Edward Alexander Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 28 yıl Yönetim Kurulu Üyesi & Des O Shea Denetim Komitesi Üyesi Lisans 31 yıl Oliver B.R.V.Piani Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans 27 yıl Dmitri Lysander Stockton Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 17 yıl Sait Ergun Özen Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Lisans 21 yıl 2

8 Genel Müdür ve Yardımcıları: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Sait Ergun Özen Genel Müdür Lisans 21 yıl Adnan Memiş GMY-Destek Hizmetleri Yüksek Lisans 30 yıl Afzal Mohammed Modak GMY-Finans ve Muhasebe Yüksek Lisans 23 yıl Ali Fuat Erbil GMY-Bireysel Bankacılık Doktora 16 yıl Ali Temel GMY-Krediler Lisans 18 yıl Gökhan Erun GMY-İnsan Kaynakları ve Yatırım Bankacılığı Yüksek Lisans 14 yıl Faruk Nafiz Karadere GMY-KOBİ Bankacılığı Lisans 26 yıl Halil Hüsnü Erel GMY-Operasyon Hizmetleri Lisans 23 yıl Uruz Ersözoğlu GMY-Hazine Lisans 17 yıl GMY-Finansal Kurumlar ve Tolga Egemen Kurumsal Bankacılık Lisans 16 yıl Turgay Gönensin GMY-Ticari Bankacılık Lisans 23 yıl Aydın Şenel GMY-Genel Muhasebe ve Finansal Raporlama Lisans 27 yıl GMY-Uluslararası İş Zekeriya Öztürk Geliştirme Yüksek Lisans 13 yıl Yukarıda belirtilen kişilerin Banka hisselerinin halka açık olmayan kısmı içinde payı yoktur. 1.4 Ana ortaklık bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar Ad Soyad / Ticaret Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar Doğuş Holding AŞ 559,900 % ,900 - GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şti 437,856 % ,856 - Banka nın 13 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulu ve Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarında alınan kararlar uyarınca, mevcut 370 adet kurucu pay senedi ilgili mercilerden izin alınmak suretiyle İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi nin onayladığı bilirkişi inceleme raporunda tespit edilen beheri 3,876 YTL bedel ile itfa ve imha edilmek üzere Banka tarafından satın alınmıştır. Kurucu pay senetlerinin toplam 1,434,233 YTL olan bedeli olağanüstü yedek akçeler hesabından karşılanarak 366 adet hisse bedeli pay sahiplerine ödenmiş, 4 adet hisse bedeli ise pay sahiplerine ödenmek üzere banka hesaplarında bloke edilmiştir. Kurucu pay senetlerinin satışını müteakiben Banka Ana Sözleşmesi nin ilgili 15, 16 ve 45 inci maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 3

9 1.5 Ana ortaklık bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka nın faaliyet alanları Ana Sözleşme'sinin 3. maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir; Her türlü bankacılık işlemleri, Bankacılık Kanunu'nun verdiği imkanlar dahilinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak, Bankacılıkla müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak, Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kuruluşların çıkartacakları borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonoları ve diğer pay senetleri ve tahvilleri satın almak ve satmak, Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek, Bankacılık Kanunu'na aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak. Bu maddede yazılı işlemler sınırlı olmayıp, tadadidir. Bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması Banka için faydalı görülürse, buna başlanılması, Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına ve Ana Sözleşme de değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleşme ye eklenir. Banka bir ihtisas bankası olmayıp tüm bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Müşterilere kullandırılan kredilerin en önemli kaynağı mevduattır. Öngörülen verim oranını sağlamak koşuluyla, çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan kuruluşlara kredi kullandırılmaktadır. Öte yandan Banka, teminat mektupları, akreditif kredileri ve kabul kredileri başta olmak üzere çeşitli türde gayrinakdi kredi kullandırılmasına da önem vermektedir. 4

10 2 Konsolide Finansal Tablolar Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 30 Haziran Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI ,293,049 3,265,768 4,558,817 3,186,970 4,050,061 7,237,031 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) , ,748 1,124, , ,690 1,031, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 297, , , , , , Devlet Borçlanma Senetleri 277,119 85, , , , , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 10, ,698 1,462-1, Diğer Menkul Değerler 9, , ,599 9, , , Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 122, , ,013 44,556 59, ,464 III. BANKALAR ,974,913 3,076,344 5,051,257 1,058,305 3,497,847 4,556,152 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) ,604,900 3,582,868 15,187,768 9,839,136 3,712,231 13,551, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 22,788 48,287 71,075 37,193 37,674 74, Devlet Borçlanma Senetleri 11,437,125 1,803,693 13,240,818 9,690,401 2,268,068 11,958, Diğer Menkul Değerler 144,987 1,730,888 1,875, ,542 1,406,489 1,518,031 VI. KREDİLER ,203,593 20,504,937 47,708,530 22,649,101 17,378,545 40,027, Krediler 26,811,236 20,502,481 47,313,717 22,342,086 17,378,520 39,720, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler , , ,923 22,720 51,941 74, Diğer 26,756,846 20,395,948 47,152,794 22,319,366 17,326,579 39,645, Takipteki Krediler 958,700 11, , ,538 5, , Özel Karşılıklar (-) 566,343 9, , ,523 5, ,274 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI , , , , , ,400 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) ,419, ,739 3,784,074 3,498, ,475 4,300, Devlet Borçlanma Senetleri 3,419, ,871 3,759,206 3,495, ,619 4,273, Diğer Menkul Değerler - 24,868 24,868 3,202 23,856 27,058 IX. İŞTİRAKLER (Net) ,936-33,936 29,260-29, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 33,673-33,673 28,997-28, Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) , ,991 9, , Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar , Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 9,969-9,969 9,276-9,276 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR ,516 1,586,259 2,104, ,408 1,396,241 1,945, Finansal Kiralama Alacakları 653,791 1,786,862 2,440, ,122 1,560,826 2,250, Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) 135, , , , , ,299 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR ,550 2,550-31,960 31, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 2,550 2,550-31,960 31, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) ,026,552 86,854 1,113,406 1,048,771 72,321 1,121,092 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) ,508 4,150 31,658 24,926 3,127 28, Şerefiye 6,388-6,388 6,388-6, Diğer 21,120 4,150 25,270 18,538 3,127 21,665 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) XVII. VERGİ VARLIĞI 60,902 5,766 66,668 63, , Cari Vergi Varlığı 1,046-1,046 5,222-5, Ertelenmiş Vergi Varlığı ,856 5,766 65,622 58, ,352 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) ,677-81, , , Satış Amaçlı 81,677-81, , , Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER ,866, ,818 2,012,605 1,484, ,938 1,607,129 AKTİF TOPLAMI 49,986,831 33,709,145 83,695,976 44,181,449 31,967,044 76,148,493 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. BİN YENİ TÜRK LİRASI 5

11 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM PASİF KALEMLER Dipnot 30 Haziran Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT ,485,713 26,999,953 48,485,666 20,196,472 23,493,058 43,689, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı , , , , , , Diğer 21,285,766 26,370,802 47,656,568 19,991,926 23,357,165 43,349,091 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ,887 38, , ,205 37, ,593 III. ALINAN KREDİLER ,637,077 9,531,717 12,168,794 1,812,519 9,088,223 10,900,742 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR ,371, ,012 8,325,554 7,447,905 1,144,051 8,591, Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7,371, ,012 8,325,554 7,447,905 1,144,051 8,591,956 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 2,693, ,184 2,823,343 2,384, ,090 2,513,228 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1,027, ,632 1,275, , ,408 1,161,470 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR ,804 4,804-4,115 4, Finansal Kiralama Borçları - 4,804 4,804-4,115 4, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ,988 3, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 3,988 3, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR ,005 17, , ,197 22, , Genel Karşılıklar 360,432 15, , ,965 14, , Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 186, , , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 119, , , , Diğer Karşılıklar 303,051 2, , ,199 7, ,729 XIII. VERGİ BORCU ,244 9, , ,521 3, , Cari Vergi Borcu 203,244 9, , ,521 3, , Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER , , , ,771 XVI. ÖZKAYNAKLAR ,307,178 (69,357) 8,237,821 6,983, ,005 7,125, Ödenmiş Sermaye 2,100,000-2,100,000 2,100,000-2,100, Sermaye Yedekleri 3,144,477 (75,717) 3,068, , ,484 1,025, Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (316,222) (74,143) (390,365) 81, , , Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 597, ,090 29,864-29, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1,509-1,509 1,509-1, Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) (22,334) (1,574) (23,908) ,464 32, Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 2,884,434-2,884, , , Kâr Yedekleri 2,010,289 6,360 2,016,649 1,560,342 2,521 1,562, Yasal Yedekler 281,627 2, , ,846 2, , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 1,681,758-1,681,758 1,388,561-1,388, Diğer Kâr Yedekleri 46,904 3,741 50,645 5,935-5, Kâr veya Zarar 1,023,839-1,023,839 2,413,778-2,413, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı 1,023,839-1,023,839 2,413,778-2,413, Azınlık Payları 28,573-28,573 23,334-23,334 PASİF TOPLAMI 45,059,200 38,636,776 83,695,976 41,057,691 35,090,802 76,148,493 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. BİN YENİ TÜRK LİRASI 6

12 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Dışı Yükümlülükler BİN YENİ TÜRK LİRASI Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 30 Haziran Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 28,777,011 46,014,291 74,791,302 23,960,000 32,425,848 56,385,848 I. GARANTİ ve KEFALETLER ,956,954 11,064,901 15,021,855 3,921,013 8,881,279 12,802, Teminat Mektupları 3,956,865 6,349,019 10,305,884 3,920,019 5,849,586 9,769, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 271, , , , , , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 297, , , , , , Diğer Teminat Mektupları 3,388,463 5,474,756 8,863,219 3,309,281 5,099,364 8,408, Banka Kredileri - 116, , , , İthalat Kabul Kredileri - 105, , , , Diğer Banka Kabulleri - 11,936 11,936-8,265 8, Akreditifler 89 4,598,928 4,599, ,915,806 2,916, Belgeli Akreditifler - 3,863 3,863-1,649 1, Diğer Akreditifler 89 4,595,065 4,595, ,914,157 2,914, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 14,140,833 5,687,984 19,828,817 13,139,200 3,764,471 16,903, Cayılamaz Taahhütler 14,140,833 5,687,508 19,828,341 13,139,200 3,764,081 16,903, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 347,235 2,438,588 2,785,823 50,554 1,689,412 1,739, Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2,867,718 2,141,241 5,008,959 2,327,523 1,013,639 3,341, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1,344,126-1,344,126 1,852,451-1,852, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 25,191-25,191 24,398-24, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 8,291,541 14,741 8,306,282 7,619,252-7,619, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 1,264,210 1,092,938 2,357,148 1,264,210 1,061,030 2,325, Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ,679,224 29,261,406 39,940,630 6,899,787 19,780,098 26,679, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - 12,937 12,937-58,282 58, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - 12,937 12,937-58,282 58, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 10,679,224 29,248,469 39,927,693 6,899,787 19,721,816 26,621, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,086,011 1,521,893 2,607, ,438 1,217,606 2,081, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 590, ,422 1,318, , ,557 1,006, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 495, ,471 1,289, , ,049 1,074, Para ve Faiz Swap İşlemleri 6,381,482 17,288,245 23,669,727 4,840,279 10,157,286 14,997, Swap Para Alım İşlemleri 1,118,274 10,557,286 11,675,560 1,215,757 6,023,664 7,239, Swap Para Satım İşlemleri 5,263,208 6,705,264 11,968,472 3,622,066 4,123,014 7,745, Swap Faiz Alım İşlemleri - 12,846 12, ,401 5, Swap Faiz Satım İşlemleri - 12,849 12,849 2,039 5,207 7, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3,112,389 9,441,741 12,554,130 1,077,653 7,711,274 8,788, Para Alım Opsiyonları 1,558,659 4,395,616 5,954, ,616 3,798,693 4,169, Para Satım Opsiyonları 1,389,429 4,732,742 6,122, ,057 3,417,318 4,052, Faiz Alım Opsiyonları - 84,350 84,350-81,200 81, Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları 71, , ,881 37, , , Menkul Değerler Satım Opsiyonları 92,324 69, ,453 34, , , Futures Para İşlemleri 97,827 83, , ,417 82, , Futures Para Alım İşlemleri 90, ,134 83,070 2,219 85, Futures Para Satım İşlemleri 7,695 83,891 91,586 31,347 80, , Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer 1, , ,212 4, , ,000 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 134,546,293 84,943, ,489, ,941,310 67,836, ,777,919 IV. EMANET KIYMETLER 33,280,421 12,914,902 46,195,323 46,920,619 12,856,015 59,776, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 13,509,420 3,056,999 16,566,419 21,162,119 3,625,534 24,787, Emanete Alınan Menkul Değerler 12,570, ,167 13,322,991 20,241,857 1,385,719 21,627, Tahsile Alınan Çekler 5,483, ,225 6,224,124 4,204, ,980 4,699, Tahsile Alınan Ticari Senetler 1,687,442 1,803,093 3,490,535 1,281,717 1,631,219 2,912, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 6,667 6,268,035 6,274,702 7,197 5,402,214 5,409, İhracına Aracı Olunan Kıymetler - 20,541 20,541-18,805 18, Diğer Emanet Kıymetler 22, , ,011 22, , , Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 101,265,872 72,028, ,294,426 83,020,691 54,980, ,001, Menkul Kıymetler 94,890-94, ,805 5, , Teminat Senetleri 14,615,727 5,546,297 20,162,024 11,971,031 4,942,492 16,913, Emtia Varant - 376, , , , Gayrimenkul 17,343,531 16,734,710 34,078,241 13,345,519 7,900,332 21,245, Diğer Rehinli Kıymetler 69,211,397 49,370, ,581,723 57,534,009 41,668,096 99,202, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 163,323, ,957, ,281, ,901, ,262, ,163,767 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 7

30 Eylül 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 30 Eylül 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 9 Kasım 2007 Bu rapor 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile 70 sayfa

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Finansal Holding Şirketi

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ

HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER BİRİNCİ

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.

STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 16 ŞUBAT 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE

Detaylı

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları,

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, BİRİNCİ BÖLÜM Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 31 Mart 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Albaraka Türk Katılım

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı