AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI"

Transkript

1 AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI GENEL KURALLAR (ÜYK /577 2 ) Aşağıdaki kurallar tüm bilim dalları için geçerlidir: 1. Öğretim üyeliğine ilk atama uzatma ile ilgili diğer koşullar, DAÜ Mevzuatı nda belirtildiği gibidir. 2. Ulusal ya yurtiçi Türkiye, KKTC ya öğretim üyesinin kendi ülkesinde yaptığı uluslararası nitelikte olmayan etkinlikler anlaşılır. 3. Ortak çalışmaların puanlaması aksi belirtilmedikçe aşağıdaki puan dağılım tablosuna göre yapılır. Doktora yardımcı doçentlik değerlendirmelerinde, ortak etkinliklerin puanlamasında bu tabloya bakılmaz bütün yayınlar tek kişi esasına göre değerlendirilir. 4. Bu belgede yer almayan fakülteler için kıstaslar Ünirsite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırıldıktan sonra bu kıstaslara eklenecektir. ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI Tek kişi: 1 birim İki kişi: Her biri: 0.8 birim Üç kişi: Her biri 0.6 birim Dört kişi: Her biri 0.4 birim Beş kişi üstü: Her biri 1/(N - 1) birim

2 PUANLAR TB & M S & İB MİM / TAS & G.S. HUK : Temel Bilimler Mühendislik : Sosyal İdari Bilimler : Mimarlık / Tasarım Görsel Sanatlar : Hukuk TB&M S&İB MİM/TAS & G.S. HUK 1 ARAŞTIRMA YAYIN ETKİNLİKLERİ 1.1 ULUSLARARASI MAKALE KİTAP PATENT SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan basılı dergilerdeki editöre mektup, teknik not, vaka takdimi tartışma türü yayınlar dışında Expanded SCI tarafından taranan dergilerdeki editöre mektup, teknik not, vaka takdimi, tartışma türü yayınlar dışında Uluslararası endekslerin kaydettiği hakemli süreli dergilerde SCI,SSCI,AHCI, Expanded SCI tarafından taranan dergilerde Research report, research note ya technical note şeklindeki tam ölçüsündeki yayınlar ; SSCI de selectily taranan süreli yayınlarda çıkan ler; Fakülte Kurulu tarafından önerilen Ünirsite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen (uluslararası AI, API, RIBA DAAI gibi alan endekslerince taranan) süreli yayınlarda yayımlanan ler. ÜYK 11/582-7: Fakülte Yüksekokul ların Ünirsite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış listelerinde yer alan bilimsel dergilerde, ilgili listesi Ünirsite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan önceki herhangi bir tarihde yapılan yayınların da kapsamında değerlendirilmesine , 02, grubu süreli yayınlarda yer alan book review, teknik not, vaka takdimi, editöre mektup tartışma türü yayınlar Yurt dışı uluslararası nitelikte monograf, bilimsel / mesleki / sanatsal kitap ya ders kitabı (Yayımlayan uluslararası kuruluşun niteliğine, kitabın konusunda tanınmış bir kuruluş / yayınevi olmasına, hakem/editörlük sürecine, basılan nüsha na bakılacaktır.) kitap tanımı dışında kalan uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki/sanatsal kitap kitap tanımına uyan yurt dışı uluslararası nitelikte bir kitapta bir bölüm kitap tanımına uyan yurt dışı uluslararası nitelikte bir kitapta bir bölüm kitap tanımına uyan kitap editörlüğü kitap tanımına uyan kitap editörlüğü Patent KONFERANS Bildiri (tam metin), poster. a) Uluslararası hakemli konferans sempozyumlarda sunulup tam metin olarak (basılı ya elektronik) yayınlanan bildiri/poster, 5 puan b) WebOfScience da yer alan konferans sempozyumlarda tam metin olarak (basılı ya elektronik) bildiri/poster, 8 puan Bildiri (özet). Uluslararası hakemli konferans sempozyumlarda sunulup özet olarak basılan bildiri. 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / Bildiri kitaplı uluslararası konferans düzenlemek Uluslararası konferans kitabı editörlüğü Uluslararası seçimli ya datli sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. organizasyonların etkinliklerine ürünle katılmış olmak

3 Datli tasarımcı/sanatçı olarak uluslararası etkinlikler kapsamında atölye çalışması düzenlemek ATIFLAR 1.2 ULUSAL/YEREL N = Kitaplarda, SCI, SSCI AHCI ce taranan dergilerde diğer yazarlarca yapılan atıf MAKALE KİTAP PATENT A-Grup Makale: Fakülte Kurulunca onaylanan Ünirsite tarafından kabul edilen gruplamada A Grubu ulusal süreli yayında çıkan (Bu grupların oluşturulmasında aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınacaktır: Yayın kurulunun niteliği; akademik ünvanlı hakemlerle gizli hakemlik (blind peer review); düzenli çıkması; bilimsel formata uygunluk; tiraj; etki kat ; atıf yoğunluğu; reddetme oranı; kurum dışı yurt dışı katılım oranları. Herhangibir düzenleme yapılmadığı sürece ODTÜ listesi geçerlidir.) B-Grup Makale: Fakülte Kurulunca onaylanan Ünirsite tarafından kabul edilen gruplamada B Grubu ulusal süreli yayında çıkan C-Grup Makale: Fakülte Kurulunca onaylanan Ünirsite tarafından kabul edilen gruplamada C Grubu ulusal süreli yayında çıkan Bilimsel, sanatsal mesleki kitap, ya ders kitabı yazarlığı (Yayınevi, hakemlik süreci, baskı format bakımından üst düzeyde) tanımı dışında kalan bilimsel, sanatsal mesleki kitap yazarlığı N/2 N/2 N/2 N/ tanımına uyan kitapta bölüm tanımına uyan kitapta bölüm tanımına uyan kitap editörlüğü tanımına uyan kitap editörlüğü Yüksek Öğretim Kanunu 24/b/2 gereğince Ünirsiteler Arası Kurulun kriterlerine uygun özgün bilimsel kitap Patent KONFERANS Bildiri (tam metin), poster. Ulusal hakemli konferans sempozyumlarda sunulup tam metin olarak (basılı ya elektronik) yayınlanan bildiri/poster Bildiri (özet). Ulusal hakemli konferans sempozyumlarda sunulup özet olarak basılan bildiri Bildiri kitaplı (basılı ya elektronik olarak yayınlanan) ulusal konferans düzenlemek (Basılı ya elektronik) ulusal konferans kitabı editörlüğü Ulusal seçimli ya datli sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. organizasyonların etkinliklerine ürünle katılmış olmak Datli tasarımcı/sanatçı olarak ulusal etkinlikler kapsamında atölye çalışması düzenlemek Katalog basımlı ulusal bir yarışma/festival/bienal düzenlemek ATIFLAR N = Kitaplarda dergilerde diğer yazarlarca yapılan atıf N/5 N/5 N/5 N/ N= Mahkeme Kararlarında bilimsel yayınlara yapılan atıf N/2 N/2 N/2 N/2 2 DİĞER ARAŞTIRMA VE PROFESYONEL ETKİNLİKLER 2.1 ARAŞTIRMA PROJELERİ RAPORLAR A Türü Araştırma Projesi: Sonuçlandırılmış NATO-SFS, AT, UN, NSF,TÜBİTAK (1001 benzeri boyutta) vb. kuruluşlarca desteklenen proje raporları ya diğer uluslararası araştırma proje raporları (Uluslararası katılıma açık, yarışmaya dayalı sürekli bir uluslararası araştırma/proje destekleme fonundan alınan desteğin niteliği kişinin katılımı göz önüne alınacaktır.)

4 B Türü Araştırma Projesi: TÜBİTAK (1002 benzeri boyutta), Milli Eğitim Kültür Bakanlığı (B türü), ya Ünirsitenin kendi kaynaklarından desteklediği A türü projeler gibi diğer ulusal/yerel araştırma projelerinin sonuçlandırılmış raporları C Türü Araştırma Projesi: Sonuçlandırılmış diğer ulusal araştırma projeleri MİMARLIK, TASARIM SANAT ESERLERİ / ETKİNLİKLERİ Gerçekleştirilmiş/uygulanmış uluslararası ödüllü proje/eser: Mimarlık, planlama, tasarım sanat alanlarında uygulanmış eserlerin uluslararası ortamda tanınan bir kurum tarafından rilen uluslararası değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilen sürekliliği olan bir ödüle değer görülmesi Gerçekleştirilmiş/uygulanmış üzerinde uluslararası yayın yapılmış proje/eser: Hakkında ya türünde değerlendirme yapılmış eser: a) Eserin doğrudan inceleme konusu olması 10 puan, b) Eserin özgünlüğünün vurgulandığı şekilde yer alması 5 puan; ya yapıtların, projelerin, tasarımların, uygulamaların uluslararası yayınlarda yer alması (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli tv yayınları, film v.b.) Gerçekleştirilmiş ulusal ödüllü Proje/Eser: Mimarlık, planlama, tasarım sanat alanlarında uygulanmış eserlerin ulusal ortamda tanınan bir kurum tarafından rilen /ya sürekliliği olan bir ödüle değer görülmesi Gerçekleştirilmiş üzerinde ulusal yayın yapılmış eser: İlgili yayının ya türünde değerlendirme yapılmış eser: a) Eserin doğrudan inceleme konusu olması 5 puan, b) Eserin özgünlüğünün vurgulandığı şekilde yer alması 3 puan; ya yapıtların, projelerin, tasarımların, uygulamaların ulusal yayınlarda yer alması (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli tv yayınları, film v.b.) gerekir Proje/Eserlerin üzerine uluslararası değerlendirme review. (Yurt dışı, organizasyonlarda/sergilerde kabul görmesi/yer alması Proje/Eserlerin üzerine ulusal değerlendirme review. (Yurt içi, organizasyonlarda/sergilerde kabul görmesi/yer alması , / FİKİR / YARIŞMA PROJELERİ Uluslararası Proje Yarışması: Yarışmanın mimarlık, tasarım sanat alanlarında uluslararası meslek kuruluşlarının (UIA, ISOCARP, ICSID, IDA,IFI ICOGRADA vb.) kendi yarışma yönetmeliklerine uygun gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. İlk üç derece: 40, mansiyonlar: Ulusal Proje yarışması: Yarışmanın mimarlık, tasarım sanat alanlarında Bakanlıklar ilgili meslek kuruluşlarının yarışma yönetmeliklerine uygun gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. İlk üç derece 25, mansiyon Uluslararası ortamda yayınlanmış fikir projesi: Hakkında ya türünde değerlendirme yapılmış eser. a) Eserin doğrudan inceleme konusu olması 10 puan, b) Eserin özgünlüğünün vurgulandığı şekilde yer alması 5 puan Ulusal ortamda yayınlanmış fikir projesi: Hakkında ya türünde değerlendirme yapılmış eser. a) Eserin doğrudan inceleme konusu olması 5 puan, b) Eserin özgünlüğünün vurgulandığı şekilde yer alması 3 puan İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI / ÜRÜNLERİ Kamuya sunulmuş ya da uygulanmış uluslararası ödül kazanmış medya çalışmaları: örneğin çevrimiçi (online) iletişim ağları, gazeteler, dergiler, çoklu ortamda gazetecilik, grafik tasarım çalışmaları, web tasarım çalışmaları, bloglar, halkla ilişkiler kampanyaları, reklam kampanyaları, film yapımları, radyo programları, metin yazarlığı, program kurma, sanatsal çalışmalar, gösteriler, etkileşimli çoklu ortam çalışmaları gibi medya çalışmaları Kamuya sunulmuş ya da uygulanmış yerel ödül kazanmış medya çalışmaları (Örnekler için e bakınız) Kamuya sunulmuş ya da uygulanmış uluslararası medya çalışmaları (Örnekler için e bakınız) Kamuya sunulmuş ya da uygulanmış yerel medya çalışmaları (Örnekler için e bakınız) / / / /

5 2.2 ÇEVİRİLER Yayınlanmış mesleki bilimsel kitap çevirisi Yayınlanmış mesleki bilimsel çevirisi Yayınlanmış yargı kararları çevirisi MESLEKİ SERGİLER/SUNUMLAR 3 EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 3.1 TEZLER Uluslararası bireysel sanat, sergi vb sunumu (basılmış, programlı) Yerel bireysel sanat, sergi vb sunumu (basılmış, programlı) DOKTORA TEZİ Tez Yöneticiliği: Sonuçlandırılmış tez yöneticiliği, Birden fazla tez yöneticisi olması durumunda, 4 puan (asıl) tez danışmanı, 2 puan yardımcı (eş) tez danışmanı; her iki yöneticinin de eş tez danışmanı olması durumunda 3 er puan olarak belirlenir YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Yöneticiliği: Sonuçlandırılmış tez yöneticiliği, Birden fazla tez yöneticisi olması durumunda, 2 puan (asıl) tez danışmanı, 1 puan yardımcı (eş) tez danışmanı; her iki yöneticinin de eş tez danışmanı olması durumunda 1.5 ar puan olarak belirlenir SANATTA YETERLİLİK ÇALIŞMASI YÖNETİCİLİĞİ 3.2 EĞİTİM ÖĞRETİM Sonuçlandırılmış sanatta yeterlilik çalışması yöneticiliği, Birden fazla yönetici varsa asıl yönetici 3 puan, eş yönetici 2 puan; her iki yöneticinin de eş yönetici olması durumunda 2.5 ar puan ÇEŞİTLİ EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 4 ÖDÜLLER ÜYELİKLER 4.1 ULUSLARARASI Laboratuvar Kurma: Bir ders ya araştırma laboratuvarını kurmak Bakınız: Atama Yükseltmelerde minimum koşullar: Not DAÜ Yayınevi onayı ile basılan ya Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen her ders kitabı için 5, her yardımcı ders kitabı için 3 puan Ders için portfolio ya web sitesi oluşturmak 3 puan; kapsamlı ders notları hazırlamak ya bilgisayar programları geliştirmek 2 puan; müfredatı güncellemek /ya ders içeriklerini yeniden düzenlemek, Uzaktan Eğitim Enstitüsü tarafından rilen dersleri düzenlemek geliştirmek 1 puan Stüdyo ağırlıklı eğitim; mesleki akademik bilgi birikiminin stüdyo öğretimine aktarımı (Fakülte Kurulunun onayı gereklidir) ÖDÜLLER Başarı ödülü: İlgili bilim/sanat/tasarım dalında yaptığı araştırmalar, yayınlar ya mesleki çalışmalar nedeni ile uluslararası yarışmaya açık, sürekliliği olan bir değerlendirme / yarışma sonucu ödüle layık görülmek ÜYELİKLER Uluslararası ödül değerlendirme kurulu ya süreli yayında yayın kurulu ya jüri üyeliği; ya uluslararası tasarım alanı ile ilgili proje sanatsal etkinlik jürilerinde görev almış olmak Uluslararası süreli yayın editörlüğü 4 puan x yıl, editör yardımcığı 2 puan x yıl türü uluslararası yayınlarda hakemlik (değerlendirilen x 1 puan) türü uluslararası konferanslarda hakemlik (Toplamda 6 puanı geçmemek kaydıyla değerlendirilen bildiri x 0.5 puan) NATO-SFS, EU, UN, NSF,TÜBİTAK vb. kuruluşlarca desteklenen projelerde hakemlik / 5 3 / 5 3 / 5 3 / x 2 x 2 x 2 x 2-4 x 1 x 2-4 x 1 x 2-4 x 2-4 x 1 x 1 x x proje 5 x proje 5 x proje 5 x proje

6 4.2 ULUSAL / YEREL 5 HİZMETLER ÖDÜLLER Başarı ödülü: İlgili bilim/sanat/tasarım dalında yaptığı araştırmalar, yayınlar ya mesleki çalışmalar nedeni ile ulusal/yerel yarışmaya açık, sürekliliği olan bir değerlendirme / yarışma sonucu ödüle layık görülmek. (ilk üç derece 20, mansiyon 10, plaket 5) 5/10/2 0 5/10/2 0 5/10/20 5/10/ TÜBİTAK Bilim Ödülü ÜYELİKLER 5.1 GENEL Ulusal ödül değerlendirme kurulu ya süreli yayında yayın kurulu ya jüri üyeliği; ya ulusal tasarım alanı ile ilgili proje sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma Ulusal/yerel süreli yayın editörlüğü 2 puan x yıl, editör yardımcığı 1 puan x yıl türü ulusal/yerel yayınlarda hakemlik (değerlendirilen x 0.5 puan) AKADEMİK YÖNETİCİLİK Diğer kurumlarda üst düzey yöneticilik: DAÜ dışındaki kurumlarda (yurt içi ya yurt dışı) üst düzey yöneticilik deneyimi MESLEKİ DENEYİM AKADEMİK OLMAYAN YÖNETİCİLİK 1 x 1 x 1 x 1 x 1-2 x 0.5 x 1-2 x 0.5 x 1-2 x 1-2 x 0.5 x 0.5 x 1x 1x 1x 1x İlgili bilim dalında mesleki deneyim. 1x 1x 1x 1x Kamu, KİT, özel sektörde üst düzey profesyonel yöneticilik deneyimi. 5.2 DAÜ VE TOPLUMA HİZMET DAÜ YE HİZMET Ünirsite'de yöneticilik: DAÜ Mevzuatında belirlenen akademik birimlerin yöneticiliği, yardımcılığı, kurul üyeliği ile Senato ÜYK kararıyla oluşturulan komisyon üyelikleri (rektör yardımcılığı, dekanlık okul müdürlüğü 5 puan, bölüm başkanlığı dekan yardımcılığı, Rektörlükteki idari işlere yardımcı olmak amacıyla görevlendirilen akademik personel 4 puan, müdür yardımcılığı bölüm başkan yardımcılığı 3 puan, merkez başkanlığı 2 puan, kurul seçilmiş Senato Fakülte Kurulu üyelikleri ile Senato, Ünirsite Yönetim Kurulu, Enstitü / Okul / Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ile Bölüm Kurulu nca saptanan komisyon / komite üyelikleri 1 puan) Kuruluş Geliştirme Etkinlikleri: DAÜ içerisinde yeni bir birimin oluşturulmasında görevlendirilmek (Fakülte 15 puan, bölüm 10 puan, bölüm içinde yeni bir program 5 puan, araştırma merkezi 3 puan) Uluslararası akreditasyon çalışması için komisyon üyeliği her yıl için 4; ulusal akreditasyon (ISO benzeri) her yıl için 2 puan Ünirsite çalışanlarına rilecek hizmet içi eğitim /ya seminer etkinliklerinin her biri için 1 puan Ünirsite Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan DAÜ Sınav Komisyonunca düzenlenecek her ünirsite içi sınav için soru hazırlama 1 puan, değerlendirme 1 puan; sınav organizasyonu için 2 puan TOPLUMA HİZMET Eğitim Etkinlikleri: Devlete ait birimlerde /ya sivil toplum örgütleri bünyesinde çalışanlara rilecek hizmet içi eğitim etkinlikleri; yapılacak terfi, seçme, sıralama yarışma sınavı hazırlığı /ya değerlendirme etkinliklerinin her biri için 1 puan; Bilgilendirme: Kendi alanında toplumu bilgilendirme amacı ile yazılı /ya görsel basında yayımlanan her etkinlik için 1 puan Bilirkişi raporu hazırlama: Kendi alanında kuruluşlarca talep edilen konularda hazırlanan her bilirkişi raporu: uluslararası için 2 puan, ulusal için 1 puan. 0.5xYı l (1-5)x 0.5xYı l (1-5)x 0.5x (1-5)x 0.5x (1-5)x / 4 x 2 / 4 x 2-4 x 2-4 x / 2 1 / 2 1 / 2 1 / / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

7 ATAMA VE YÜKSELTMELERDE MİNİMUM KOŞULLAR NOTLAR: 1. Master tez yöneticiliği ( ), doktora tez yöneticiliği ( ) sanatta yeterlik çalışması yöneticiliği ( ) ile ilgili koşullar ile ilgili olarak: a) Doçentlikle ilgili uygulamada master (yüksek lisans) /ya doktora tez yöneticiliği /ya sanatta yeterlik çalışması yöneticiliği ile ilgili koşulların sağlanamadığı durumlarda bu kategorideki puan eksikliği, eksik puanların 8 katı kadar puanı ya görsel sanatlarda /02 kategorisinden, aynı kategorideki minimum koşullara ilaten toplamakla giderilir. b) Profesörlükle ilgili uygulamada ise master (yüksek lisans) /ya doktora tez yöneticiliği /ya sanatta yeterlik çalışması yöneticiliğinden en az 3 puan toplanması gerekir. Ayrıca master (yüksek lisans) /ya doktora tez / sanatta yeterlik çalışması yöneticiliğinden eksik kalan puanlar, eksik puanların 8 katı kadar puanı ya görsel sanatlarda /02 kategorisinden, aynı kategorideki minimum koşullara ilaten toplamakla giderilir. 2. Öğreticilik başarısı (Öğrenci Değerlendirmeleri)( ) ile ilgili koşul: Başvuru tarihinden önceki tamamlanmış son dört döneme ait öğreticilik başarısının fakültedeki/okuldaki tam zamanlı öğretim elemanları arasında en başarılı %80 dilimi içinde yer alması, ilk %80 dilimi içinde olmaması durumunda ise, tamamlanmış son dört dönem öğreticilik başarısının 3.00/4.00 ya üzerinde olması gerekir. Tamamlanmış son dört döneme ait öğreticilik başarısı %80 dilimi dışında ya 3.00 ün altında olması durumunda, başvuru sahibinin başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için kategorisindeki minimum koşullarını toplamının en az 2 katını sağlaması gerekir. (ÜYK: 10/569-2). 3. Türkçe eğitim ren bölümler için türü yayınlar ilgili fakültenin önerisi Türkiyedeki benzeri fakültelerin uygulamaları göz önüne alınarak Ünirsite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Doktora Jürisinin Atanması Yardımcı Doçentlik Atama Doçentlik Atama Profesörlük Atama MİMARLIK FAKÜLTESİ Tür Puan ÖZEL KOŞUL Toplam bilimsel etkinlikler , ya den en az bir yayın Toplam bilimsel etkinlikler , ya den en az bir yayın , ya adet En az 1 adeti doktora sonrası ya , , , , ya Bakınız (Not 1) Bakınız (Not 2) TOPLAM , ya adet En az 1 tanesi doçentlik sonrası ya , , , , ya Bakınız (Not 1) Bakınız (Not 2) TOPLAM 120

8 Yardımcı Doçentlik Atama* HUKUK (ÜYK 09/550-3) TÜR PUAN ÖZEL KOŞUL Toplam bilimsel etkinlikler ya den en az bir yayın - VEYA den en az 3 yayın Doçentlik Atama* ya adet En az bir tanesi Doktora sonrası - VEYA ya VEYA ya adet 1 adet -VEYA 1 Adet 3 Adet - VEYA 3 adet A Grubu 1 adet ya VEYA 1 Adet ya yayın 3 Adet A Grubu Makale ( ) (yardımcı doçentlik sonrası ) 1.1 /ya 1.2 /ya , , ya Bakınız: Not Bakınız: Not-2 Toplam 70 Profesörlük Atama* ya adet En az bir tanesi Doçentlik sonrası ya ya VEYA 5 adet 2 adet 1 Adet 3 Adet En az iki tanesi Doçentlik sonrası, En az 1 tanesi Doçentlik sonrası 1 Adet ya Yayın 3 Adet A Grubu Makale (doçentlik sonrası ) 1.1 /ya 1.2 /ya , ya Bakınız: Not Bakınız: Not-2 TOPLAM 150 * Doğu Akdeniz Ünirsitesi Hukuk Fakültesi nde yeterli kadro oluşana kadar işbirliği anlaşması bulunulan Türkiye devlet ünirsitelerinden hukuk alanında alınan akademik ünvanlar bu ilkelere bakılmaksızın geçerlidir. (ÜYK 10/554 6)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin amacı, Mersin Üniversitesi öğretim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin kurumsal geçmişini de dikkate alarak günümüzde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA 13 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 11.04.13 tarih ve 13-08 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR VE UYGULAMA ESASLARI HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR VE UYGULAMA ESASLARI AMAÇ Bu yönerge, 2547 sayılı yasa ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine dayalı olarak

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ AMAÇ Madde 1. Bingöl Üniversitesi nde görev yapan tüm öğretim elemanlarının, 2547

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ (Akdeniz Üniversitesi Senatosunun 20.11.2009 tarih ve 17/139 sayılı kararı ile kabul

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak başvuru ve

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak başvuru ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSITESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSITESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSITESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ SUNUŞ Değerli Gazililer, Kurallar ve kriterlerin yönettiği, kurumsallaşmış bir

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ ALANLARI İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ ALANLARI İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı