Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi Sayı - Ocak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - 18. Sayı - Ocak 2014 - www.nanott.hacettepe.edu.tr"

Transkript

1 Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi Sayı - Ocak

2 18 OCAK Editörden Prof. Dr. Ali Tuncel Manyetizma - Manyetik Nanopartiküller 5 Arş. Gör. Salih Akbudak - Arş. Gör. Ebru Erdal Röportaj - Yard. Doç. Dr. Memed Duman 10 Arş. Gör. Tamer Çırak 16 Haberler Arş. Gör. Zeynep Karahaliloğlu, Arş. Gör.Salih Akbudak, Arş. Gör. Ilgım Göktürk, Dr. Cem Bayram Son 6 Ayda En Çok Atıf Alan Yayınlar 28 Dr. Cem Bayram, Arş. Gör. Soner Çakmak Anabilim Dalımız Başarılı Öğrencileri 30 Arş. Gör. Tamer Çırak 34 Yayınlar Arş. Gör. Gülsu Şener 40 Etkinlikler Arş. Gör. Ebru Erdal 2 OCAK 2014

3 elektronik dergisinin tüm hakları Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı na aittir yılının Kasım ayında yayın hayatına başlayan dergide temel olarak nanobilim, nanoteknoloji ve nanotıp alanları ile ilgili akademik, sosyal ve endüstriyel alanlarında yaşanan gelişmeler siz değerli okurlarımız ile paylaşılmaya çalışılmaktadır. ile ilgili öneri ve şikayetlerinizi adresine elektronik posta ile iletebilirsiniz. HAKKIMIZDA Bu e-dergi Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı tarafından süresiz olarak yayımlanmaktadır. Ücretsizdir. Editör Prof. Dr. Ali Tuncel Yayın ve Tasarım Sorumlusu Arş. Gör. Tamer Çırak Yazarlar Tamer Çırak Cem Bayram Ebru Erdal Zeynep Karahaliloğlu Betül Bozdoğan Pala Soner Çakmak Ilgım Göktürk Gülsu Şener Salih Akbudak İletişim Hacettepe Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Beytepe Ankara 297 NANO 18 3

4 EDİTÖRDEN Hacettepe Nanoteknoloji ve Nanotıp Ailesinin Değerli Üyeleri ve Değerli Öğrencilerimiz, Nanobülten in 18. sayısını sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayımızda Manyetizma ve Manyetik Nanopartiküller konusuna yer vermekteyiz. Ayrıca, bültenimizde anabilim dalımız öğretim üyelerimizden Dr. Memed Duman ın yürütmekte olduğu projeler, tez çalışmaları ve nanoteknolojinin ülkemizdeki durumu hakkında bir röportaj yer almaktadır. Bültenimizin devamında, yakın dönemde dünyadaki popüler nanoteknolojik yaklaşımları aktardığımız haberler bölümü bulunmaktadır. Ayrıca, yakın dönemde yayınlanıp en çok atıf alan çalışmalar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İlk defa bu sayıda yer verdiğimiz anabilim dalı başarılı öğrencilerimiz bölümünde, anabilim dalı öğrencilerimizi ve akademik başarılarını tanıtmayı amaçlıyoruz. Anabilim Dalımız ın kıymetli öğretim üyelerinin yakın dönem çalışmaları da 18. nanobülten kapsamında yer almaktadır. Her konuda öneri ve eleştirilerinizi almaktan memnun olacağım... Saygılarımla, S. Ali Tuncel Editör 4 OCAK 2014

5 Arş. Gör. Salih Akbudak Nanoteknoloji ve Nanotıp - Doktora MANYETİZMA Orbitalde tek elektron vara buna çiftlenmemiş elektron denir. Çiftlenmemiş atom veya iyonların bir manyetik alan tarafından çekildiği, zayıfça mıknatıslık özellik gösterdiği gözlenmiştir. Bir maddenin manyetik özellikleri, o maddeyi oluşturan bazı atom ve moleküllerin belirli koşullar altında, herhangi bir dış manyetik alandan etkilenen manyetik dipoller gibi davranmasına dayanır. İçerdikleri atom veya moleküllerin yapısına göre maddeler paramanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma, ferrimanyetizma ve diyamanyetizma şeklinde sınıflandırılırlar. Paramanyetizma Paramanyetik maddelerin mıknatıslanmaları çok zayıftır. Bu maddelerin mıknatıslanması da mıknatıslayıcı alan yönündedir. Sıvı oksijen, azot oksit, ozon, platin, palladyum, alüminyum,krom, manganez, v.b. bu gruba giren maddeler kuvvetli bir mıknatıs tarafından hafifçe çekilirler. Bu grubu oluşturan maddelerin atom ve iyonlarının büyük bir kısmında elektronların spin ve açısal momentumundan kaynaklanan manyetik etkiler birbirlerini yok ederler. Paramanyetik maddelerin mıknatıslanması; alanla dogru, mutlak sıcaklıkla ters orantılıdır. MANYETİZMA Diyamanyetizma Diamanyetik maddelerin mıknatıslanmaları çok zayıf ve mıknatıslanması daparamanyetik maddelerin tam tersine mıknatıslayıcı alanla zıt yönlüdür. Atomları sürekli manyetik dipol momentine sahiptir. Bu maddeler kuvvetli bir mıknatıs tarafından hafifçe itilirler. Bakır,gümüs, kursun, antimon, bizmut v.b. metaller, bütün yarı metaller ve organik maddelerin çoğu diamanyetiktirler. Diamanyetik maddelerde normal konumda çekirdek etrafında zıt yönde ve aynı hızla dönen elektronlar birbirlerinin manyetik momentlerini yok ederler. Ferromanyetizma Demir, kobalt, nikel, godolonyum ve disprosyum oldukça manyetik maddelerdir ve bunlara ferromanyetik madde denir. Ferromanyetik maddeler devamlı (sürekli) mıknatısların yapımında kullanılırlar. Bunlar zayıf bir manyetik alan içinde bile birbirlerine paralel olarak yönelmeye çalısan atomik manyetik dipollere sahiptirler. Bu manyetik dipoller bir kere paralel hale getirildikten sonra manyetik alan ortamdan kaldırılsa bile madde mıknatıslanmıs olarak kalır. Bu sürekli yönelme komsu manyetik momentler arasındaki kuvvetli etkileşimden kaynaklanır. Bu tür maddeler bir manyetik alan içinde alan yönünde ve çok siddetli olarak mıknatıslanırlar. Eger maddenin sıcaklıgı, Curie sıcaklıgı adı verilen degerden daha yukarıya çıkarılırsa maddenin ferromanyetik özelligi bozulur ve madde paramanyetik hale gelir. Anti-Ferromanyetizma Antiferromanyetik maddeler; paralel olmayacak sekilde dizilen manyetik dipol momentlerinin altküme atomlarından olusmaktadır.bu paralel olmayan dizilimler antiferromanyetik maddelerin çok küçük bir manyetik duyarlılık göstermesine sebep olmaktadır. 18 5

6 MANYETİZMA Ferrimanyetizma Ferromanyetik materyaller gibi ferrimanyetik materyaller de Curie sıcaklıgı (TC) olarak ifade edilen kritik bir sıcaklıgın altında kendiliginden olan bir mıknatıslanmaya sahiptir. Ferromanyetik ve ferrimanyetik maddeler için manyetik duyarlılık büyüklügü benzerdir.ancak bu iki grubun manyetik dipol momentlerin dizilmesi son derece farklıdır. Ferrimanyetik bir materyaldeki manyetik dipol momentleri alt-kümelere bölünür ve antiferromanyetik materyallerin bir alt-kümesi olarak sınıflandırılır. Her bir alt-küme, ferrimanyetik materyaller için net mıknatıslanmada alt-küme sonuçları için manyetik dipol momentleri arasındaki farklılık ve ferromanyetik materyal olarak ele alınır. Ferrimanyetik ve antiferromanyetik materyaller arasındaki farklılık alt-kümelerdeki momentlerin sayısı ya da büyüklüğünün farklı olması seklindedir. MANYETİK NANOPARTİKÜLLER Manyetik nanopartiküller, manyetik sıvılar, kataliz, biyoteklonoji/biyotıp, manyetik rezonans görüntüleme, bilgi depolama, çevre iyileştirmesi konuları gibi geniş alanlarda kullanıma sahip disiplinlerarası araştırmacıların oldukça ilgilendiği bir konudur. Çeşitli farklı kompozitlerin, manyetik nanopartiküllerinin sentezi için çok sayıda metod geliştirilmiş olmasına rağmen, bu nanopartiküllerin yukarıda sıralanan alanlarda başarılı uygulaması, partiküllerin farklı koşullar altında kararlılığını korumasına bağlıdır. Birçok uygulamada metaryale bağlı olarak nm boyutlarında olan nanopartiküller en iyi performansı göstermektedirler. Her nanopartikülün belli bir çalışma alanı vardır ve kritik sıcaklığın (Curie Sıcaklığı) üzerinde manyetik nanopartiküller süperparamagnetik davranış gösterirler. Bu tip sabit bir manyetik momente sahiptirler ve dışarıdan düzgün bir manyetik alan uygulandığında manyetik alanla aynı yönde yönelime geçme eğilimindedirler. Bu özellikler, superparamagnetik nanopartikülleri biyomedikal uygulamalar için oldukça çekici yapmaktadır. 6 OCAK 2014

7 Arş. Gör. Ebru Erdal Nanoteknoloji ve Nanotıp - Doktora Nanopartiküller ile ilgili en önemli dezavantaj bu büyüklüklerdeki partiküllerin uzun sürede kararlılıklarını koruyamamalarıdır. Ayrıca metalik nanopartiküller çok reaktif oldukları için hava ile uzun süre temas sonucu kolaylıkla oksitlenebilirler. Bu nedenle çoğu uygulamalar için manyetik nanopartiküller saf olarak sentezlendikten sonra aşınmaya ve oksitlenmeye karşı kararlı yapılarını korumak için yüzey aktif maddeler ve polimerler gibi organik malzemeler ya da silica ve carbon gibi inorganik tabakayla kapla kaplanır. Manyetik nanopartiküllerin kararlılığı korunduktan sonra istenilen uygulamalara bağlı olarak çeşitli ligandlar ile foksiyonelleştirilebilir. Fonksiyonelleştirilmiş nanopartiküller, kataliz, biyoetiketleme ve biyo-ayırma gibi uygulamalar için ümit vadetmektedir. Nanopartiküllerin manyetik özelliklerini domine eden iki anahtar konu finite-size etkileri ve yüzey etkileridir. Finite-size efektler elektronların kuantum sınırlaması sonucu oluşurken tipik yüzey etkileri her partikülün sınırındaki kristal yapının simetrik olarak kırılmasıyla ilgilidir. MANYETİZMA Kararlı yapıdaki manyetik nanopartiküller katalistlerin, nükleer atıkların biyokimyasal ürünlerin ve hücrelerin etkili bir biçimde ayrılmasına yardımcı olmada kullanılabilir. HİPERTERMİ Vücut ısısının artması vücudun enfeksiyon ve hastalıklara karşı doğal bir savunma mekanizmasıdır. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi, radyoterapi uygulamalarının dezavantajlarını ortadan kaldırmak ve aynı zamanda daha etkin bir tedavi sağlamak amacıyla yapılan araştırmalar son zamanlarda bilim adamlarını Hipertermi uygulamasına yönlendirmektedir. Vücut sıcaklığının 41OC nin üzerine çıkması anlamına gelen hipertermi, ilaç veya tıbbi cihazlar tarafından yapay olarak oluşturulabilir. Bu ısı artışının kontrollü bir şekilde yapılması ve kalp, beyin gibi hayati organların korunması ile kanser gibi hastalıkları tedavi etmek mümkündür. Tedavinin temeli kanser ve sağlıklı hücreler arasındaki fiziksel ve kimyasal farklılıkları temel almaktadır. İlk olarak, tümor dokusuyla normal dokular arasındaki damar yapıları arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Vücudumuzdaki normal dokuların damar sistemleri oldukça düzenli ve dengeli bir yapı sergilerken, buna karşılık tümöral dokularda oldukça düzensizdir. Normal dokulardaki sıcaklık artışı kan akış hızının ayarlanması ile düzenlenebilirken; tümöral dokularda bazı bölgelerde kanlanma çok iyiyken bazı bölgelerde yetersizdir. Kanlanmanın zayıf olduğu bölgelerde hipoksi ve asidoz ortaya çıkar ve ph düşer. Buda, tümör dokusunu normal dokulara göre daha hassas olmasına neden olur. Çünkü hem bölgedeki sıcaklık etkili bir şekilde kontrol edilemez hem de hücresel aktivite sonucu ortaya çıkan metabolitler uzaklaştırılamaz (Reinhold H.S. ve Endrich B., 1986; Hildebrandt B. ve ark., 2002; Santos-Marques M.J. ve ark., 2006). 18 7

8 MANYETİZMA Özellikle hücre büyüme ve gelişmesinde rol oynayan bazı hücre yüzey proteinleri kanserli hücrelerde sağlıklı hücrelere oranla daha fazla miktarda bulunmaktadır. Kanser hücrelerinin tamamen ölmesi veya büyümelerinin inhibe edilmesi dokudaki sıcaklık artış miktarı ve süresine bağlıdır. Yüksek sıcaklık, uygulama süresinin uzun olması hücreler üzerindeki letal etkinin artmasına ve kanser hücrelerinin ölmesine neden olur. Tümör hücrelerinin hipertermi ile tedavi etkinliğinin diğer bir nedeni de; tümör hücrelerinin ölümleri ağırlıklı olarak gerçekleştiği protein denatürasyonu 40.0 C nin üzerindeki sıcaklıklarda gözlenebilmektedir. Burada özellikle hücre iskeleti ve zarında hızlı bir yaşlanma gerçekleşirken, DNA replikasyonunun önemli aşamaları da bozulur. (van der Zee J., 2002). Hipertermi uygulamalarında ısıtma işlemi için hedeflenen sıcaklık 42-43,50C dir. Bunun altındaki değerler tümör dokularında tahribat meydana getirmezken, kanserli hücrelerin ısıya karşı direnç kazanmasına da neden olabilmektedir oc lik ısıtmalarda birkaç dakikalık ısıtma ile tedavi sonuç verebilir. Fakat bu durum tümör çevresinde sağlıklı dokunun tahribatına da yol açabileceği için tedavi esnasında 1 saat kadar bir süre ile 42-43,5oC lik ısıtma işlemi yapılması gerekmektedir. Hipertermi tedavisi, local, bölgesel ve tüm vücut hipertermisi olmak üzere 3 şekilde uygulanabilmektedir. Lokal hipertermi uygulamasında iki elektrot kulanılarak sadece belirli küçük bir bölgenin (sadece tumor dokusu) ısınması sağlanır. Ciltte oluşacak ısı artışını engellemek için elektrotların baş kısmında bulunan soğutma ünitesinin bulunması gerekmektedir. Bölgesel hipertermi uygulamasında local hipertermi ile karşılaştırılacak olursa nispeten daha büyük bir bölge (ör; bir dokunun tamamı veya bir organ) ısıtılması hedeflenmektedir. Tüm vücut hipertermisinde, tüm vücudun ısıtılması ile özellikle metastatic kanserlerin tedavi edilmesine çalışılmaktadır. (Habash R.W.Y. ve ark., 2006; M.H. Falk M.H. ve ark., 2001; 10) Hipertermi tedavisi tek başına kullanılabilir, kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte uygulandığında tedavi etkinliğinin arttığı gözlenmiştir yılında yayınlanan bir çalışmada; yılları arasında daha once radyoterapi uygulanmış ve tümör oluşumu tekrarlayan serviks kanserli 47 hastaya cisplatin ile kemoterapi ve Hipertermi tedavisi birlikte uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucu; Hiperterminin, ilaçların hücresel alımını arttırarak cisplatin gibi platinum analoğu olan ilaçların tümör hücreleri üzerindeki etkinliğni arttırdığı gözlenmiştir. 47 hastaya 6 hafta boyunca cisplatin ve hipertermi kombinasyonu uygulanmış. Uygulama sırasında tumor bölgesindeki sıcaklık 40-43OC ye çıkarılmış ve 30 dakika sıcaklığın istenilen seviyeye çıkarılması, 60 dakika da uygulama süresi olmak üzere işlem toplam 90 dakika sürmüştür. Sonuçta da, hastaların %53 ünde tümör dokusu tamamen yok olurken, kalan hastaların %74 ünde tumor dokusu önemli ölçüde küçülmüş ve hafiflemiştir. (Franckena M. ve ark., 2007) 8 OCAK 2014

9 Son zamanlarda yapılan çalışmalar özellikle Hipertermi yada kanserin yan etkilerini azaltmak için yeni yöntemler geliştirmek yönündedir. Bu da araştırmacıları son yılların popüler alanlarından biri olan nanoteknolojik malzemelere yönlendirmiştir. Özellikle manyetik özelliklere sahip demir oksit nanopartiküllerin kanser tedavisindeki etkinliği ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Demiroksit nanopartikülleri kanser tedavisi için farklı şekillerde kullanmak mümkündür. Bunlardan biri de; Nanopartiküller uyarı-cevap polimerleri yada akıllı polimerler de denilen çevreden gelen çeşitli uyarılara karşı şişerek yada büzüşerek cevap veren uzun zincirli polimerlerle kaplanmaktadır. Bu polimerlere anti-kanser ilaç yüklenir ve yüzeyine kanser hücrelerine spesifik liganlar immobilize edilerek istenilen dokuya hedeflenmesi sağlanmaktadır. Partiküller hedeflenen dokuya ulaştığında; dışarıdan uygulanan manyetik alan ile dokudaki sıcaklık arttırılarak polimerin içerisine hapsedilmiş ilacın salınması, bu şekilde sağlıklı dokulara zarar vermeden kanserli dokuların tedavisi hedeflenmektedir. (Balasubramaniam S. ve ark. 2011) MANYETİZMA Bir diğer uygulama alanı Hipertermi tedavisi için istenilen dokuda sıcaklığın arttırılması. Biyouyumlu bir polimer ile kaplanan ve istenilen kanser dokusuna uygun ligand ile hedeflendirilen nanopartiküller kanserli dokuda dışarıdan uygulanan manyetik alan ile sıcaklık artışına ve kanserli hücrelerin ölümüne sebep olmaktadır (Chicheł A. ve ark., 2007). KAYNAKLAR 1. An-Hui Lu, E.L. Salabas, and Ferdi Schüth* Magnetic Nanoparticles: Synthesis, Protection, Functionalization, and Application, Angew. Chem. Int. Ed. 2007,46, Beiser A. Modern technical physics. Second edition. Menlo Park, Cummings Publishing Company, Balasubramaniam S., Pothayee N., Lin Y., House M., Woodward R.C., Pierre T.G., Davis R.M., Riffle J.S., 2011, Poly(N-isopropylacrylamide)-Coated Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles: Relaxometric and Fluorescence Behavior Correlate to Temperature-Dependent Aggregation, Chem. Mater., 2011, 23 (14), pp Chicheł A., Skowronek J., Kubaszewska M., Kanikowski M., 2007, Hyperthermia description of a method and a review of clinical applications, Rep Pract Oncol Radiother, 12(5): Falk M.H., Issels R.D., 2001, Hyperthermia in oncology, Int. J. Hyperther. 17, Franckena M., de Wit R., Ansink A.C., Notenboom A., Canters R.A.M., Fatehi D., Van Rhoon G.C., Van Der Zee J., 2007, Weekly systemic cisplatin plus locoregional hyperthermia: An effective treatment for patients with recurrent cervical carcinoma in a previously irradiated area, Int. J. Hyperthermia, 23(5): ) 7. Habash R.W.Y., Bansal R., Krewski D., Alhafid H., 2006, Thermal therapy, part 2: hyperthermia techniques, Crit. Rev. Biomed. Eng. 34, Hildebrandt B., Wust P., Ahlers O., Dieing A., Sreenivasa G., Kerner T., Felix R., Riess H., 2002, The cellular and molecular basis of hyperthermia, Crit. Rev. Oncol. Hematol. 43, Reinhold H.S., Endrich B., 1986, Tumour microcirculation as a target for hyperthermia. Int J Hyperthermia, Santos-Marques M.J., Carvalho F., Sousa C., Remiao F., Vitorino R., Amado F., Ferreira R., Duarte J.A., Bastos M.L., 2006, Cytotoxicity and cell signalling induced by continuous mild hyperthermia in freshly isolated mouse hepatocytes, Toxicol- ogy 224, ) 11. Van der Zee J. 2002, Heating the patient: A promising approach? Ann Oncol, 13:

10 RÖPORTAJ Yard. Doç. Dr. Memed Duman Bu sayımızda anabilim dalımız öğretim üyelerimizden Sayın Dr. Memed Duman ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisinin yurt içi ve yurt dışı çalışmalarından ve halihazırda yürütmekte olduğu proje ve tez çalışmalarından yola çıkarak anabilim dalımız, Türkiye ve dünyada nanoteknoloji alanındaki gelişmeler hakkında sayın hocamızın görüşlerini aldık. Hazırladığımız bu yazımızı keyifle okumanız dileğiyle... Öncelikle hocamızı ve akademik yaşantısını kısaca tanıtarak başlayalım. Dr. Duman lisans eğitimini 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitiminden sonra yolunu 1999 yılında Biyomühendislik Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlayarak Hacettepe Üniversitesi ne doğru yönlendirmiştir yılında Following of Hybridization with Oligonucleotide Immobilized Piezosensor tez başlığıyla yüksek lisansı, 2007 yılında Design and Application of SPR (Surface Plasmon Resonance) Based DNA-chips for Detection of Pathogenic Microorganisms tez başlığıyla doktora programlarını tamamlamıştır. Doktora süreci içerisinde kazandığı yurt dışı burs imkanlarıyla Washington Üniversitesi Materyal Bilimi ve Mühendisliği bölümünde ( ) tez çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Doktora sonrası araştırmaları için ilk önce Florida Üniversitesi Periyodontoloji bölümünde ( ) ortak çalışmalar yürütmüş ve sonrasında Marie Curie programı ile Linz, Johannes Kepler Üniversitesi Biyofizik bölümünde ( ) çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Kendisinin özellikle moleküler biyoloji, biyosensörler ve AFM konularında uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış yaklaşık 15 yayını ve 250 atıfı bulunmaktadır yılında Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim dalı nda çalışmaya bağlayan Dr. Duman halen ve anabilim dalımızda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Kendisine bu röportajı kabul ettiği için tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. 10 OCAK 2014

11 Arş. Gör. Tamer Çırak Nanoteknoloji ve Nanotıp - Doktora Değerli hocam kısaca akademik geçmişinizden bahsedecek olursak, şu anda çalışmakta olduğunuz konulara yönlenişinizi biraz anlatabilir misiniz? Lisans eğitimim Biyoloji olduğu için Biyomühendislik anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarıma hücre ve moleküler biyoloji tabanında başladım. Moleküler etkileşimleri daha iyi anlayabilmek üzere biyosensör çalışmaları gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte hücre ve doku mühendisliği alanında polimerik doku iskelerinin hazırlanması ve biyolojik etkinliklerinin incelenmesi, nanopartiküllerin hazırlanması ve bu yapılardan ilaç salımı gibi konularda çalışmalarım oldu. Washington Üniversitesi ndeki çalışmalarımda 2 ve 3 boyutlu moleküler şablonların hazırlanması, kendiliğinden düzenlenen yüzeyler ve protein-inorganik malzemelerin etkileşimleri üzerine deneyimler elde ettim. Aslında tüm konular moleküler etkileşimlerin nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştiğini anlamak üzere birçok fikir sundu. Linz Üniversitesi Biyofizik bölümü nde yapmış olduğum çalışmalarda AFM ile ilgili çalışmalarımı ilerletme imkanı bularak ileri tek molekül mikroskopi teknikleri reseptörlerini nano ölçekte haritalandırma gibi uygulamalar gerçekleştirdim. ile yüzey RÖPORTAJ Bahsettiğim tüm bu uygulamalar aslında birbiri ile oldukça bağlantılı. Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte her yeni keşfettiğiniz moleküler yapılanma ve etkileşimler sizde yeni bir soru işareti oluşturuyor ve böylece o cevabı bulabilmek için kendinizi yeni bir projenin içinde buluyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bu tarz moleküler etkileşimlerin incelenmesi için çok özel görüntüleme ve sensör sistemleri gerekiyor. Hatta çoğu durumda bu sistemlerin kendileri de duyulan ihtiyaca göre hazırlanıyor yani aslında kendileri de bir proje. Doktora sonrası araştırmalarınızı yaptığınız Biyofizik Enstitüsü nden biraz bahsedebilir misiniz? Linz Üniversitesi yapısı altında kurulan Biyofizik Enstitüsü çalışmalarıma danışmanlık yapan Peter Hinterdorfer tarafından kurulmuştur. Patch clamp tekniği, ileri AFM uygulamaları, ileri floresans mikroskop uygulamaları (FRET, STED gibi), iyon kanal uygulamaları ve genetik araştırmaların yürütüldüğü 5 farklı grubun çalıştığı bir araştırma merkezi niteliğindedir. İlk başta küçük bir merkez olarak kurulmuştu ve bir binanın tek katında faliyet göstermekteydi. Sonrasında bu enstitü için çok büyük bütçeyle özel bir binada yenileme yapılarak cihaz ekipman ve sarf malzeme ihtiyaçları en üst düzeyde sağlanarak bir yapılanmaya gidildi. Bir örnek vermek gerekirse belki üniversitemizin tümünde 4 veya 5 atomik kuvvet mikroskobu bulunurken bu enstitü bünyesinde sadece AFM grubunun kullanımına tahsis edilmiş 12 tane görüntüleme uygulamalarına yönelik standart AFM, 2 tane floresans mikroskobu entegre edilmiş kombine AFM sistemi ve bir tane de yüksek hızlı (High Speed AFM) atomik kuvvet mikroskobu bulunuyordu. Bunu özellikle belirtmek ihtiyacı hissediyorum çünkü malesef Nature, PNAS, Nano Letters gibi yüksek etki faktörüne sahip dergilerde yayın yapabilme yarışında bu imkansızlıklar büyük dezavantaj yaratıyor

12 RÖPORTAJ Türkiye ye dönme sebeplerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Nanoteknolojinin Türkiye deki durumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye ye dönmek istememdeki temel sebep çalışmalarımı artık burada devam ettirmek istemem olarak özetlenebilir. Aslında genel konuşmak gerekirse gerek imkanlar nedeniyle olsun gerekse bilgi ve birikimi arttırmak adına yurt dışına giden bilim insanlarının çoğunun aklında gittikleri ilk andan itibaren geri dönme fikri vardır. Planlarınızı ve hayellerinizi hep döndüğünüz zaman yapacağınız çalışmalar üzerine kurgularsınız. Nanoteknoloji tüm dünyada halen gelişmekte olan bir alan ve Türkiye de de gelişmeye devam ediyor. Tabii ki bu durum maddi imkanlarla alakalı. Teknik olarak zorlayıcı bir alan olduğu için imkan oldukça her türlü çalışma yapılabilir. Bilgi anlamında yeterli donanım var. Sonuç olarak nanoteknoloji nanometre boyutlarındaki yapıları üretmek, görüntülemek ve manipüle etmekse uğraştığınız şeyleri öncelikle görmek ve karakterize etmek zorundasınız. Örneğin AFM, SEM, TEM ve benzeri cihazlar olmadıkça zaten pek bir çalışma yapamıyorsunuz. Diğer taraftan mesela elektriksel bir özellik incelemek için nano boyutta yapılara uygulayabileceğiniz hassas ve özel cihazlarınız olmalı. Bunlar olmadıktan sonra hiçbirşey yapamıyorsunuz. Açıkcası imkanlarınız iyi olduktan sonra bilgili insan zaten yurt dışından geliyor. Zaten orada bulunanlarda geri dönme isteği var. Geri dönme konusundaki en büyük negatif etmen burada bilimsel çalışmalara devam edememe endişesi. Bu durumda üniversitelerde merkezi araştırma laboratuvarlarının kurulması ve yurt dışından Türkiye ye dönüş yapacak bilim insanları için teşvik proje programlarının açılmasının gerekli olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle geri dönme isteği olan bilim insanlarını teşvik edici olacaktır. Ayrıca nanoteknoloji gibi yeni teknolojilere yönelik proje teşviklerinin özellikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar çalışabilecekleri yere giderler. Kendi çalışma alanlarınızla ilgili olarak Türkiye deki genel durum hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ben bu işi yurt dışında dünyadaki 1 numaralı bilim insanından öğrendim. Bu nedenle birçok şey öğrenme fırsatım oldu. Malesef genelde Türkiye de AFM sadece görüntü alma amacıyla kullanılıyor. Aslında bu AFM nin kullanım potansiyelinin sadece %5 lik bir kısmı. Zaten adından da anlaşılacağı gibi atomik kuvvet mikroskobu. Yani kuvvet ölçüyorsunuz. Türkiye de bu işi yapan çok az kişi vardır. Bu alanda yenilikçi olmak adına bir avantaj olsa da ciddi altyapı yetersizlikleri nedeniyle önemli de bir dezavantaj. Şu anda çalışmalarım için yeni bir AFM almaya çalışıyorum çünkü mevcut AFM lerin çoğu sadece görüntü almaya dayalı basit sistemler. Fakat benim yapmak istediğim çalışmalarda kullanmak gereken AFM ler BİYO-AFM diye adlandırılan biyolojik örnekleri incelemeye uygun daha komplike sistemler. 12 OCAK 2014

13 Şu an hücrelerin yüzeyindeki tek molekülün incelenmesinden, görüntülenmesine, teşhis edilmesine, dağılımlarının incelenmesine ve ligand etkileşimlerinin incelemesine kadar gidecek çalışmaların altyapısını oluşturmaya çalışıyorum. Tabii bu konular sadece tek bir bilim dalını ilgilendirmiyor. Örneğin eczacılar, biyologlar ve malzeme bilimcileri de ilgilendiriyor. Sonuçta yığın yapıların nanoboyutta göstermiş oldukları değişimleri moleküler düzeyde incelemenin, biyolojik etkileşimleri moleküler düzeyde incelemenin veya ilaç moleküllerinin hücre ve reseptörler ile etkileşimlerinin tek bir molekül düzeyinde incelenmesi için AFM çok etkin bir yöntem. Belkide buradan öğrendiklerimiz elimizdeki malzemelerin kullanım alanları ile ilgili yepyeni ufuklar açacaktır. Bu nedenle birilerinin bu cihazları edinmesi, öğrenmesi ve geliştirmesi gerekiyor ki bu bilgiyi yarın başka biri kullansın. AFM ve biyolojik uygulamaların yanısıra üzerinde çalıştığınız benzer projeleriniz var mıdır? RÖPORTAJ Çocuklukta dürbünlere olan ilgim zamanla mikroskoplara ve şimdi de gelişmiş atomik kuvvet mikroskoplarına doğru arttı. Daha çok bu birşeyleri görmekle ilgili. Sonuçta ben bir biyologum ve mühendis bakış açısıyla birşeyleri kurgulamaktansa görerek algılamak daha çok ilgimi çekiyor. Belki de bu yüzden AFM yi seçmiş olabilirim çalışma konularımda. Bunun dışında biyosensörler konusunda yoğun ilgim var çünkü orada da birşeyleri tanımlıyor ve türü miktarı hakkında nicel bilgiler ediniyorsunuz. Zaten yüksek lisans ve doktora tezlerim de sensör konularındaydı. Tabii şimdi her konuda olduğu gibi biyosensörler konusunda da trend değişiyor. Sensörlerin temel amacı spesifik algılamaya yönelik basit, hızlı ve ucuz sistemler olmaları. Bu yönde örneğin AFM ile yapabileceğim biyosensör çalışmaları var bir de bunun yanında yeni çalıştığım konulardan biri olan kağıt tabanlı sensörler veya kapasitatif sensörler gibi daha basit uygulamalar da bulunmakta. Bu aralar yoğunluklu olarak bu konularla ilgilendiğimi söyleyebilirim. Zaten son zamanlarda başta Tübitak olmak üzere hem devletin hemde sanayi platformlarının Sağlık Biyoteknolojisi alanına önemli eğilimleri söz konusu ve bu konulara ciddi yatırımlar ve desteklerin gelmesi bekleniyor. Sanayideki ciddi firmaların da bu konuya ilgisi yüksek. Kendi ürünlerimizi nasıl yapabiliriz veya teknolojik olarak nasıl daha ileriye taşıyabiliriz diye bir arayış var. Sağlık biyoteknolojisinin bir kolu da tanı kitlerinin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesidir

14 RÖPORTAJ Konu üretmek olunca tanımlar karışabiliyor. Yaptığınız çalışmalarda amaç bilgi üretmek mi? Teknoloji mi? Aslında bir tarafta bilgiyi üretiyorsunuz diğer tarafta teknolojiyi. AFM ile yapılan çalışmalarda teknoloji üretilse de genellikle yapılan çalışmalar bilgi üretmeye yönelik. Buradaki bilgi çıktısı kullanılarak teknoloji üretiliyor. Diğer taraftan uygulamaya yönelik çalıştığınızda teknoloji üretiyorsunuz ve sonucunda insanların birebir bundan yararlanabileceği bir ürün çıkarıyorsunuz ortaya. Yeni bir test kiti, örnek verecek olursak ELISA herkesin laboratuvarda kullandığı bir yöntem. Bir antibadi var ve işaretli ikinci bir antibadi buna bağlanıyor. Bu antibadilerin birbirine nasıl bağlandığının anlaşılabilmesi için AFM, SPR, QCM gibi yöntemler kullanılarak bu kuvvetler inceleniyor. Yeni bir molekül bulunduğu zaman bunu direkt kit yapamazsınız. Öncelikle kinetiklerin ölçülüp anlaşılması gerekiyor. Hassas mıdır? Spesifik midir? Bu öncül işlemler daha hassas analitik yöntemlerin kullanılmasını gerektirir. Öncelikle antibadi karakterize edilmelidir ki o antibadi alınıp herhangi bir test kitinde kullanılabilsin veya bir partikül, bir ilaç veya reseptör ile hedeflendirilmiş bir ilaç taşıyıcı için de aynı prensip geçerlidir. Örneğin dozaj çalışmaları için reseptörlerin yüzeydeki sayısını bulmak önemli bir konudur. Bunun için de oldukça hassas metod ve sistemlere ihtiyaç duyulur. Önce bu çalışmaları yapıyorsunuz ve bu bilgiyi alıp uygulamaya geçiyorsunuz. Anabilim dalımız ve üniversitemizde bu çalışmaların ilerlemesi için ne gibi projeksiyonlarınız bulunmaktadır? Altyapı önemli bir konu ama anabilim dalımız çok disiplinli bir yapıda ve farklı fakültelerden, bölümlerden öğretim üyelerimiz mevcut. Herkesin kendine göre çalışma konuları var ve önemli projeler yürütüyorlar. Bu noktada belki ortak çalışmaların arttırılması önemli olacaktır. Farklı fikirlerin bir araya gelmesinden çok farklı çalışmalar çıkabiliyor günümüzde. Bir hocamızın ortaya atacağı bir fikir benim ekleyebileceğim bir yöntemle çok farklı bir yol alabilir. Tabii altyapı önemli, üniversitemizin nanoteknolojiye biraz daha yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela günümüzdeki en önemli teknolojilerden birisi mikro-akışkan teknolojisi ve Lab-on-a-Chip uygulamalarıdır, bir labı çok küçük boyuttaki bir çipe yerleştirmek. Bu konu son on senenin tüm dünyada önemle üstünde durduğu bir araştırma alanı. Tabii tüm dünyada insanlar hızla bu konuda yol katediyorlar, bizim de bu trendi bir yerlerden yakalamamız gerekiyor. Beş sene sonra trendi yakalasanız bile treni kaçırmış olabiliyorsunuz. Bunun için de ciddi bir altyapı gerekli. Bugün baktığınızda ülkemizdeki nanoteknoloji merkezlerinde bütün bu gereksinimler halihazırda mevcut. Eminim ki bizim üniversitemizde de bu tür teknolojileri geliştirmekte ve o cihazları kullanmakla ilgilenen insanlar vardır. En önemli problemin bu ihtiyaçların giderilmesi olduğunu düşünüyorum. Burada edinilen bilgi çıktılarının ürüne yönelik sonuçlar vermesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bir örnek vermek gerekirse üniversitemizin tümünde belki şu an dört veya beş tane AFM varken daha önce çalışmış olduğum Linz Üniversitesi Biyofizik enstitüsünde sadece tek bir araştırma grubuna ait bir katta 12 adet normal AFM, 2 tane floresan mikroskobu entegre kombine sistem ve bir tane de yüksek hızlı (High Speed) AFM bulunuyordu. Malesef bu eksiklikler de Nature, PMAS, NanoLetters gibi prestijli dergilerde yayın yapabilme yarışında büyük bir dezavantaj yaratıyor. 14 OCAK 2014

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten 14 EYLÜL 2011 4 Editörden Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş 5 Akademik Takvim 6 Etkinlikler

Detaylı

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Ocak 2012 - www.nanott.hacettepe.edu.tr

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Ocak 2012 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Ocak 2012 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten 15 OCAK 2012 4 Editörden Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş 5 Akademik Takvim 6 Röportaj Arş.

Detaylı

KİMYADAKİ SON GELİŞMELER VE NANOTEKNOLOJİ

KİMYADAKİ SON GELİŞMELER VE NANOTEKNOLOJİ KİMYADAKİ SON GELİŞMELER VE NANOTEKNOLOJİ PROJE HEDEF SORUSU: Kimyadaki son gelişmeler ve bunların günlük yaşantımıza olan etkileri nelerdir? İÇİNDEKİLER: 1. Nanoteknoloji 1. Nanoteknoloji nedir? 2. Nanoteknolojinin

Detaylı

Bilim Teknik. Suyun Gariplikleri. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi. Adli Kimya. Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Gelişimindeki Rolü

Bilim Teknik. Suyun Gariplikleri. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi. Adli Kimya. Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Gelişimindeki Rolü 2011 Gök Olayları Yıllığı Derginizle Birlikte Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Ocak 2011 Yıl 44 Sayı 518 4 TL Bilim ve Teknik Ocak 2011 Yıl 44 Sayı 518 Suyun Gariplikleri Suyun Gariplikleri

Detaylı

İNOVATİF NANOTEKNOLOJİ. Kimya Dergisi ÖĞRETMENLİK VE KİMYA DETERJAN SEKTÖRÜ DOZ AŞIMI - GIDA KATKI NANOTEKNOLOJİ MADDELERİ FUAR REHBERİ KİMYAGER VE

İNOVATİF NANOTEKNOLOJİ. Kimya Dergisi ÖĞRETMENLİK VE KİMYA DETERJAN SEKTÖRÜ DOZ AŞIMI - GIDA KATKI NANOTEKNOLOJİ MADDELERİ FUAR REHBERİ KİMYAGER VE İNOVATİF Kimya Dergisi YIL : 1 SAYI : 4 KASIM 2013 NANOTEKNOLOJİ DETERJAN SEKTÖRÜ NANOTEKNOLOJİ FUAR REHBERİ HAYAT İÇİN VAZGEÇİLMEZ OLAN YAŞAM KAYNAĞIMIZ SU İŞ GÖRÜŞMESİ SORU-CEVAPLARI ÖĞRETMENLİK VE KİMYA

Detaylı

Değerli Okurlar, Sahibi:

Değerli Okurlar, Sahibi: Değerli Okurlar, İTÜ Kimya Kulübü tarafından hazırlanan ORBİTAL dergisi kimya bölümü öğrencilerinin kimyayla ilgili yaptıkları bilimsel araştırmaların, kimya sektörü ile ilgili haberlerin ve akademik çalışmaların

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Kasım 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-11/474) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2008, TÜSİAD

Detaylı

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp Küçük Mucize Nano Teknoloji Meslek olarak Mühendislik Kasım - Aralık 2010 sayısı 2. sayı Biyomühendislik Dergisi Ege Üniversitesi Biyomühendislik

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İNOVATİF. AkIllIı Nanotekstil. Patlayıcı Maddeler. Gıdamız Kimyamızdır. Temel Element Hidrojen Merck Index Programı

İNOVATİF. AkIllIı Nanotekstil. Patlayıcı Maddeler. Gıdamız Kimyamızdır. Temel Element Hidrojen Merck Index Programı Kimya Dergisi İNOVATİF Kimya Dergisi YIL:2 SAYI:8 AĞUSTOS 2014 AkIllIı Nanotekstil Patlayıcı Maddeler Gıdamız Kimyamızdır Temel Element Hidrojen Merck Index Programı Haberler Faydalı Linkler Element Tanıma

Detaylı

UNAM, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulmuştur ve desteklenmektedir

UNAM, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulmuştur ve desteklenmektedir UNAM, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulmuştur ve desteklenmektedir İÇİNDEKİLER Rektör ün Mesajı Direktör ün Mesajı Sayılarla UNAM Eğitim UNAM Mezunları Altyapı Endüstri ile İşbirlikleri UNAM Spin-offs

Detaylı

Sayı:27 Ocak - Nisan 2007 ISSN 1304-9836

Sayı:27 Ocak - Nisan 2007 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Sayı:27 Ocak - Nisan 2007 ISSN 1304-9836 İçindekiler Nanobilim, Nanomühendislik ve Nanoteknolojinin Etkilemeyeceği Bir Alan Bulunabilir mi? Bu Teknolojiyi Kaçırırsak Ne Olur? Prof. Dr.

Detaylı

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:4 Kasım-Aralık 2014 Akıllı Teknolojiler Ne Kadar Akıllı Olacak? YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ Geleceği İyi Okumak

Detaylı

NANO TEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI

NANO TEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI NANO TEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI 1 1. GİRİŞ İnsanoğlunun geçmişinden günümüze doğayı işleyebildiği oranda medenileştiğini ve refah düzeyinin arttığını görmekteyiz. Özellikle yakın tarihimizde bilim ve teknolojilerde

Detaylı

KONTROLLÜ ILAÇ SALINIMI

KONTROLLÜ ILAÇ SALINIMI Kimya Dergisi İNOVATİF Kimya Dergisi YIL:2 SAYI:9 EYLÜL 2014 KONTROLLÜ ILAÇ SALINIMI Kafein ve İlgi Çekici Ailesi Alkaloitler Dispergatörler Dünü ve Bugünü ile Aşı İçilebilir Kimya Lundbeck İLAÇ Genel

Detaylı

İNOVATİF. Kimya Dergisi YIL : 2 SAYI : 6 HAZİRAN 2014 YAPAY ET NÜKLEER ENERJİ SU-H2O * HABERLER * BULMACA * YARARLI SİTELER SU KİRLİLİĞİ

İNOVATİF. Kimya Dergisi YIL : 2 SAYI : 6 HAZİRAN 2014 YAPAY ET NÜKLEER ENERJİ SU-H2O * HABERLER * BULMACA * YARARLI SİTELER SU KİRLİLİĞİ YIL : 2 SAYI : 6 HAZİRAN 2014 YAPAY ET KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE ASPEN PLUS İYON TUTUCULAR NÜKLEER ENERJİ SU KİRLİLİĞİ SU-H2O * HABERLER * BULMACA * YARARLI SİTELER Sahibi : Yavuz Selim Kart Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

Bilim Teknik. Çöl Tozuyla Seyahat Amazon da Çiçek, Erzurum da Kar. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Nisan 2012 Yıl 45 Sayı 533 5 TL.

Bilim Teknik. Çöl Tozuyla Seyahat Amazon da Çiçek, Erzurum da Kar. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Nisan 2012 Yıl 45 Sayı 533 5 TL. CERN Gezici Sergisi ODTÜ de... Baharın Cilvesi Polenler... Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Nisan 2012 Yıl 45 Sayı 533 5 TL Bilim ve Teknik Nisan 2012 Yıl 45 Sayı 533 Çöl Tozuyla Seyahat Afrika

Detaylı

Bur aya ileti nizi yerleş tirin. En i yi etki yi elde etmek içi n, i ki veya üç c üml e kullanın.

Bur aya ileti nizi yerleş tirin. En i yi etki yi elde etmek içi n, i ki veya üç c üml e kullanın. Bur aya ileti nizi yerleş tirin. En i yi etki yi elde etmek içi n, i ki veya üç c üml e kullanın. Türkiye nin en çok okunan ve en uzun süreli ücretsiz bilim dergisi, NetBilim Dergisi Kuark Bilim Topluluğu

Detaylı

İNOVATİF KİMYASAL SİLAHLAR. Kimya Dergisi YIL : 2 SAYI : 2 ŞUBAT 2014 İŞ DÜNYASINDA KADIN İLAÇ SEKTÖRÜ VE KİMYA GÜNEŞ TERMAL ENERJİSİ

İNOVATİF KİMYASAL SİLAHLAR. Kimya Dergisi YIL : 2 SAYI : 2 ŞUBAT 2014 İŞ DÜNYASINDA KADIN İLAÇ SEKTÖRÜ VE KİMYA GÜNEŞ TERMAL ENERJİSİ YIL : 2 SAYI : 2 ŞUBAT 2014 KİMYASAL SİLAHLAR İLAÇ SEKTÖRÜ VE KİMYA GELECEĞİN MALZEMESİ AKILLI POLİMERLER SMART-DRAW KULLANIMI VE YAPABİLECEKLERİMİZ İŞ DÜNYASINDA KADIN GÜNEŞ TERMAL ENERJİSİ AYIN RÖPORTAJI

Detaylı

Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerine abone kayıtları sürüyor. Ekim 1967-2012... Bilim ve Teknik Dergisi 46 yaşında... 46.

Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerine abone kayıtları sürüyor. Ekim 1967-2012... Bilim ve Teknik Dergisi 46 yaşında... 46. Bu DVD nin tüm hakları TÜBİTAK a aittir. İzinsiz kopyalanması ve çoğaltılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. Bu DVD nin tüm hakları TÜBİTAK a aittir. İzinsiz kopyalanması ve çoğaltılması hukuki ve

Detaylı

ILAÇ TASIMA SISTEMLERINDE NANOKAPSÜLLER

ILAÇ TASIMA SISTEMLERINDE NANOKAPSÜLLER Kimya Dergisi İNOVATİF Kimya Dergisi YIL:2 SAYI:10 EKİM 2014 ILAÇ TASIMA SISTEMLERINDE NANOKAPSÜLLER Asimetrik Moleküller ve Tepkime Hızları Önemi : Ilaç Uyuşturucunun Yeni Adresi Bonzai Chemistry 4D Çizim

Detaylı

Bilim Teknik. Göbekli. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi. Dondurma mı? Sütlü Buz mu? Kâşif Çöpler. Medeniyetin Gerçek Şafağı. Çılgın Bilim İnsanları

Bilim Teknik. Göbekli. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi. Dondurma mı? Sütlü Buz mu? Kâşif Çöpler. Medeniyetin Gerçek Şafağı. Çılgın Bilim İnsanları Göbekli Tepe - En Eski ve En Büyük Tapınak Yerleşkesi Posteri Derginizle Birlikte... Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Temmuz 2014 Yıl 47 Sayı 560 5 TL Bilim ve Teknik Temmuz 2014 Yıl 47 Sayı

Detaylı

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr.

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr. T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346 Yakıt Pilleri Ders Notları Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM 011 1. Giriş Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar sanayi

Detaylı

Bilim Teknik. Görsel Algı Bozulursa. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi. Beyinde. Sanal Kopyamız. Kahvenizi İçebilir misiniz?

Bilim Teknik. Görsel Algı Bozulursa. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi. Beyinde. Sanal Kopyamız. Kahvenizi İçebilir misiniz? Atom Posteri Derginizle Birlikte... Hücre İçi Taşıma Sisteminin Gizemleri Nobel Getirdi... Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Aralık 2013 Yıl 47 Sayı 553 5 TL Beyinde Görsel Algı Bozulursa Kahvenizi

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

Nano teknolojinin gelişimi

Nano teknolojinin gelişimi Laboratuvar icatları Laboratuvar ve Sağlık Gazetesidir Bilim bize çok heyecan verici icatlar getirdi. Genellikle deneyleri gerçekleştirmek için kullanılan laboratuvarlar, icat yapmak için harika yerlerdir.

Detaylı

Bilim Teknik. Yeni Dünyalar Arayışında. Kanserle Savaşta Dev Adım. Güneş Sistemi Posteriniz Derginizle Birlikte...

Bilim Teknik. Yeni Dünyalar Arayışında. Kanserle Savaşta Dev Adım. Güneş Sistemi Posteriniz Derginizle Birlikte... Güneş Sistemi Posteriniz Derginizle Birlikte... Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Şubat 2009 Yıl 42 Sayı 495 3,5 TL Evreni keşif serüvenimizde önemli bir aşamadayız... Yeni Dünyalar Arayışında

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 26.cı Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Eylül 2012 Editörden Değerli okurlarımız, Bu Sayıdaki Konularımız Konu Yazar Sayfa No. 2023 Hedefleri konusunda düşünceler Timur ERK

Detaylı