ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI YARIYIL DERSİN KODU ADI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI"

Transkript

1 ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI YARIYIL SOİ 101 Bilgisayar I Microsoft Office Programları; Microsoft Word, Seçilen bir metin parçasını biçimlendirme, Doküman üzerinde tablolar hazırlama ve düzenleme, Metne Resimler ekleme ve düzenleme, Çıktı işlemleri için sayfa yapısı ayarları, üstbilgi ve alt bilgi hazırlama, Microsoft Excel, Hücre, satır, sütun ve sayfalar üzerinde seçme, taşıma, kopyalama, ekleme işlemleri, Seçilen hücreleri biçimlendirme, Formüllerle işlem yapma, Sayısal tablolarla grafikler oluşturma SOİ 117 Genel Turizm Seyahat ve turizmin genel alanlarına giriş ve ekonomideki önemi araştırılmaktadır. Kültür turizmi, eko turizm, turizm sosyolojisi, turizm bileşenleri ve arzı, turizm geliştirme, turizm talebinin ekonomik rolü gibi başlıklar ele alınacaktır. Bölgesel çerçeve ve dünyanın belirli bölgelerinin kısa bir analizi yapılacaktır. İnsan toplulukları ve fiziksel çevre arasındaki ilişkiler ile bunun kültürel ve sosyolojik etkileri araştırılacaktır. Uluslararası turizm örgütleri ve başarılı uygulamalara için gereken kolaylaştırıcı prosedürler öne çıkarılacaktır. SOİ 105 Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama Sağlıklı beslenme için gerekli besinler özellikleri, dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarı ve beslenme ilkeleri; Besinler ve özellikleri, İnsanların günlük besin ihtiyaçları, Mönü planı nedir, planlamaya etki eden faktörler nelerdir; Mönünün ne olduğu, hangi yiyeceklerden oluşacağı ve sıralamaları, Plan ve mönü planının nasıl yapılacağı, nelerden etkilenebileceği, Misafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına uygun mönülerin, standart reçetelerin, porsiyonların oluşturulması; Müşterilerin zevk ve tercihleri, Bu zevk ve tercihlere uygun mönü hazırlama, Bu mönülerin uygulamaları ve standart reçete haline getirilmesi. SOİ 111 İletişim Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek; Mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek; İletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmek. SOİ 113 Ticari Matematik Genel bilgiler, ticari nitelikli işlem, matematik ve ticari nitelikli işlemlere matematiğin uygulanması, Basit yüzde hesapları ve örnekler, iç yüzde hesapları ve örnekler, dış yüzde hesapları ve örnekler,alış, maliyet, satış ve kar hesapları ve örnekler, oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar, karışım hesaplamaları ve örnekler, bileşim hesaplamaları ve örnekler, alaşım hesaplamaları ve örnekler, basit faiz hesapları, bileşik faiz hesapları, dış iskonto hesapları, iç iskonto hesapları,iç iskonto ve dış iskonto hesaplamalarında peşin değerin karşılaştırılması.

2 SOİ 119 Kat Hizmetleri Yönetimi Otel işletmelerinde Kat hizmetleri departmanının organizasyon yapısı, kat hizmetlerinde yürütülen faaliyetler, işlemler. Temizlik ürünleri sınıflandırması, kullanımı. Oda temizlik prosedürleri ve uygulamaları. AİT 181 Atatürk İlkeleri ve İ. Tarihi I Türk İnkılabının yürütülmesindeki özellikler, Hukuk sisteminin kurulması, Eğitim sisteminin kurulması, Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar, Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti, Ünite eki: Atatürk ün ölümü, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti, ( Özet ), Atatürk İlkeleri genel olarak, Atatürk İlkeleri- Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri (2) Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk ilkeleri (3) (4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk İlkeleri (6) İnkılapçılık, Genel değerlendirme. TÜR 181 Türk Dili I Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. YDL 183 Yabancı Dil I Ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştireceklerdir. Ders, dil öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Aynı zamanda ders, kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramatik özelliklerini ve anlamlarını bilerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını sağlar. Arayarak Okuma ve Ayrıntılı Okuma gibi stratejilerin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirme ve dilin işlevlerini kullanabilme ders süresince edinilecek diğer konulardır. BED 181 Beden Eğitimi I Beden eğitimi ve sporun tanımı, Organizmanın spora hazırlanması, Ritim ve denge duygusunun kazandırılması, Eğitsel oyunlarda duruşlar, tutuşlar ve atlamalarla sportif oyunlara hazırlık.

3 GSM 181 G. Sanatlar (Müzik) (Seçmeli) Uygarlık çağına göre müzik sanatının geçirdiği önemli değişiklikler ve gelişmeler, öğrencilerin ilgi ve yeteneğini geliştirecek kulak eğitimi, ses eğitimi ve çalgı çalışmaları. GSR 183 G. Sanatlar (Resim) (Seçmeli) Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar. SOİ Yabancı Dil I Almanca (Seç) İletişim konuları dâhilinde kişisel bilgi verme ve alma, aile ve akrabalık ilişkiler hakkında konuşabilme, gündelik konularda soru sorma, anlatabilme ve anlayabilme becerisini kazandırma hedefiyle dersler planlanmıştır. SOİ Yabancı Dil I Rusça (Seç) İletişim konuları dâhilinde kişisel bilgi verme ve alma, aile ve akrabalık ilişkiler hakkında konuşabilme, gündelik konularda soru sorma, anlatabilme ve anlayabilme becerisini kazandırma hedefiyle dersler planlanmıştır. SOİ Yabancı Dil I Japonya (Seç) İletişim konuları dâhilinde kişisel bilgi verme ve alma, aile ve akrabalık ilişkiler hakkında konuşabilme, gündelik konularda soru sorma, anlatabilme ve anlayabilme becerisini kazandırma hedefiyle dersler planlanmıştır. SOİ 129 Turizm Animasyonu Boş zamanla ilgili temel kavramlar, rekreasyonla ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişimi, felsefesi, rekreatif etkinliklerin temel özellikleri ile uygulama alanlarının tanıtımı ve alternatif etkinlikler, rekreatif etkinliklerin sınıflaması yapılarak turizm, çevre, sanat ve spor gibi alanlarla olan ilişkileri incelenmesi, kişilik gelişimine katkısı, toplumsal işlevleri, okullarda rekreasyonun önemi, modern ve endüstrileşen toplumlarda rekreasyon, animasyon kavramı, fonksiyonları, animasyon çeşitlerinin sınıflandırılması, örnek rekreasyon ve animasyon uygulamalar

4 SOİ 131 Mesleki İngilizce I Rezervasyon yapma; sipariş alma; telefon kullanma; ulaşım; müşteri problemleri; ön büro işlemleri; gezilip görülecek yerler hakkında bilgi verme. SOİ 133 Man. And Org Temel yönetim ve organizasyon kavramları; Yönetimin işlevleri; Yönetimin boyutları; Yönetici ve lider farkları; Organizasyon kavramı; Organizasyonel amaç ve hedefler; Organizasyon kültürü; Organizasyon yapısı. SOİ 135 Sosyal Dav. Ve Protokol Bilgisi Davranış psikolojisi; Görgü kuralları; Davranış adabı; Selamlaşma adabı; Organizasyonlarda davranış adabı; Yemek yeme adabı; Konuşma adabı. SOİ 103 Turizm Ekonomisi Türkiye'nin Coğrafi Özellikleri, Nüfusu ve Dünya Ekonomisindeki Yeri; Türkiye'de Milli Gelir; Türkiye'de Gelir Dağılımı; Kamu Maliyesindeki Gelişmeler; Türkiye'de Devlet Borçları; Tarım Sektöründeki Gelişmeler; Sanayi Sektöründeki Gelişmeler; Enerji ve Hizmetler Sektörlerindeki Gelişmeler; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Ekonomideki Yerleri; Kamu İktisadi Teşebbüslerin Özelleştirilmesi; Türkiye'de Enflasyon; Türkiye Ekonomisinde Ekonomik İstikrar Kararları; Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi; Avrupa Birliği İle İlişkilerimiz; Türkiye'de Yabancı Sermaye Politikası. SOİ 107 Temizlik Ürünleri Kull. Ve Denetimi Önemli maliyetlere sahip temizlik ürünlerinin kullanımı aşamasında miktar, zaman sıklığı ve uygulanan temizlik yöntemleri, birim maliyeti açısından ve temizlik performansları ile kontrol edilip kullanım maliyetlerinin hesaplanması, plan ve programlar doğrultusunda temizlik standartlarının belirlenmesi, temizlik ürün kullanımında uygulama prensipleri, kullanım maliyetleri dersin kapsamı içindedir. SOİ 109 Önbüro İşlemler Ön Büronun yönetim şemasında yer alan otel personeli ve bu personelin sahip olması geren özellikler, uyması geren kurallar ve görevleri.

5 SOİ 115 Gıda Teknolojisi Gıda teknolojisinin tanımı, hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma etkenleri ve kontrolü, Fiziksel gıda muhafaza yöntemleri (soğutma, dondurma, sterilizasyon, pastörizasyon, radyasyon, gaz basıncı, vakum uygulama, ek filtrasyon, kataditin yöntemi) kimyasal gıda muhafaza yöntemleri ( tuzlama, tütsüleme, şekerle muhafaza, asitle muhafaza, kimyasal koruyucu madde kullanımı) ve biyolojik gıda muhafaza teknikleri, Tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ, şeker, çay işleme teknolojisi ve işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkeleri.

6 2.YARIYIL SOİ 102 Bilgisayar II Microsoft Office Programları; Microsoft Word, Seçilen bir metin parçasını biçimlendirme, Doküman üzerinde tablolar hazırlama ve düzenleme, Metne Resimler ekleme ve düzenleme, Çıktı işlemleri için sayfa yapısı ayarları, üstbilgi ve alt bilgi hazırlama, Microsoft Excel, Hücre, satır, sütun ve sayfalar üzerinde seçme, taşıma, kopyalama, ekleme işlemleri, Seçilen hücreleri biçimlendirme, Formüllerle işlem yapma, Sayısal tablolarla grafikler oluşturma SOİ 104 Genel Muhasebe Muhasebenin tanımı, önemi, tarihi gelişimi, bölümleri ve muhasebenin temel kavramları; Muhasebe bilgisayar ilişkisi, muhasebe bilgi sistemi ve muhasebe meslek ahlakı; Bilançonun tanımı, bilanço denklemi ve bilançonun şekli ve örnekler; Hesabın tanımı, şekli, hesapla ilgili deyimler, hesaplarla bilanço arasındaki ilişki ve örnekler; Hesapların bölümlenmesi, hesap planı ve tekdüzen hesap planının tanıtılması; Muhasebe kayıt yöntemleri, tek taraflı kayıt yöntemi ve çift taraflı kayıt yöntemi; Çift taraflı kayıt yönteminin ilkeleri ve basamakları (muhasebe süreci ); Muhasebenin mali olayları saptama işlevi, belge sistemi ve örnekler; Yevmiye defteri, defteri kebir, yardımcı defterlere kayıt ve örnekler; Mizanın tanımı, şekli, türleri, mizanda aranan eşitlikler ve örnekler; Dönem sonu envanter işlemleri, kesin mizan ve örnekler; Bilanço, gelir tablosu, hesapların kapanışı, hesapların açılışı ve örnekler; Varlık hesaplarına ait bilgiler ve örnekler; Kaynak hesaplarına ait bilgiler ve örnekler SOİ 106 Otel İşletmeciliği Turizm ve konaklama endüstrisi,genel sınıflaması, tanımı, özellikleri. Otel işletmelerinin kuruluş yeri, yatırımı, yatırım maliyeti, finansmanı ve verimlilik hesaplamaları. Otel işletmelerinin yönetimi ve yönetim fonksiyonları. SOİ 108 Mutfak Hiz. Yönetimi Mutfak yönetiminin temel ilkeleri, mutfak organizasyonu ve mutfak çalışanlarının görev tanımları. Mutfağın planı, mutfağın fiziksel özellikleri, mutfak malzemeleri ve mutfakta iş güvenliği ilkeleri. Mutfak personelinin kişisel temizliği, araç ve gereçlerin ve gıda maddelerinin temizliği ile ilgili ilkeler, gıda zehirlenmesi ve ilk yardım. Gıda maddelerini beslenme değerleri, gıda maddelerinin gruplandırılması ve özel durumu olanlara yönelik beslenme prensipleri. Yiyecek satın alma ve depolama, uygulanacak satın alma ilkeleri, depolama yöntemleri ve türleri, uzun ve kısa süreli muhafaza. Üretim faktörleri maliyetlerini hesaplama, stok kontrolü, standart reçeteler. SOİ 112 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yiyecek içecek işletmelerinin yapısal özellikleri. Yiyecek içecek operasyonları; Banket Organizasyonları, Gala Yemekleri v.b. Yiyecek içecek işletmeleri organizasyon yapısı. Amerikan Otelcilik Sistemine göre sınıflandırma, Frnasız Otlecilik sistemine göre sınıflandırma. Restoran yapıları. Menü planlaması. Tanıtım ve Satış.

7 SOİ 116 Staj Staj eğitimi boyunca öğrenci konaklama işletmelerinde, mesleki bilgi ve becerisinin yanı sıra iletişim kabiliyeti, takım ve teçhizat kullanma yeteneği, algılama gücü, sorumluluk duygusu, çalışma hızı, zaman yönetimi, grup çalışması gibi konularda öğrendiği bilgileri pratiğe dökecektir. SOİ 118 Önbüro İşlemleri Ön Büronun yönetim şemasında yer alan otel personeli ve bu personelin sahip olması geren özellikler, uyması geren kurallar ve görevleri. AİT 182 Atatürk İlkeleri ve İ. Tarihi II Türk İnkılabının yürütülmesindeki özellikler, Hukuk sisteminin kurulması, Eğitim sisteminin kurulması, Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar, Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti, Ünite eki: Atatürk ün ölümü, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti, ( Özet ), Atatürk İlkeleri genel olarak, Atatürk İlkeleri- Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri (2) Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk ilkeleri (3) (4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk İlkeleri (6) İnkılapçılık, Genel değerlendirme. TÜR 182 Türk Dili II Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. YDL 184 Yabancı Dil II Ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştireceklerdir. Ders, dil öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Aynı zamanda ders, kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramatik özelliklerini ve anlamlarını bilerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını sağlar. Arayarak Okuma ve Ayrıntılı Okuma gibi stratejilerin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirme ve dilin işlevlerini kullanabilme ders süresince edinilecek diğer konulardır.

8 BED 182 Beden Eğitimi II (Seçmeli) Beden eğitimi ve sporun tanımı, Organizmanın spora hazırlanması, Ritim ve denge duygusunun kazandırılması, Eğitsel oyunlarda duruşlar, tutuşlar ve atlamalarla sportif oyunlara hazırlık. GSM 182 G. Sanatlar (Müzik) (Seçmeli) II Uygarlık çağına göre müzik sanatının geçirdiği önemli değişiklikler ve gelişmeler, öğrencilerin ilgi ve yeteneğini geliştirecek kulak eğitimi, ses eğitimi ve çalgı çalışmaları. GSR 184 G. Sanatlar (Resim) (Seçmeli) II Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar. SOİ Yabancı Dil II Almanca (Seç) İletişim konuları dâhilinde kişisel bilgi verme ve alma, aile ve akrabalık ilişkiler hakkında konuşabilme, gündelik konularda soru sorma, anlatabilme ve anlayabilme becerisini kazandırma hedefiyle dersler planlanmıştır. SOİ Yabancı Dil II Rusça (Seç) İletişim konuları dâhilinde kişisel bilgi verme ve alma, aile ve akrabalık ilişkiler hakkında konuşabilme, gündelik konularda soru sorma, anlatabilme ve anlayabilme becerisini kazandırma hedefiyle dersler planlanmıştır. SOİ Yabancı Dil I Japonya (Seç) İletişim konuları dâhilinde kişisel bilgi verme ve alma, aile ve akrabalık ilişkiler hakkında konuşabilme, gündelik konularda soru sorma, anlatabilme ve anlayabilme becerisini kazandırma hedefiyle dersler planlanmıştır.

9 SOİ 128 Turizm Animasyonu II Boş zamanla ilgili temel kavramlar, rekreasyonla ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişimi, felsefesi, rekreatif etkinliklerin temel özellikleri ile uygulama alanlarının tanıtımı ve alternatif etkinlikler, rekreatif etkinliklerin sınıflaması yapılarak turizm, çevre, sanat ve spor gibi alanlarla olan ilişkileri incelenmesi, kişilik gelişimine katkısı, toplumsal işlevleri, okullarda rekreasyonun önemi, modern ve endüstrileşen toplumlarda rekreasyon, animasyon kavramı, fonksiyonları, animasyon çeşitlerinin sınıflandırılması, örnek rekreasyon ve animasyon uygulamalar. SOİ 130 Mesleki İngilizce II Rezervasyon işlemleri; Giriş işlemleri / çıkış işlemleri Yiyecek-içecek işlemleri; Kat hizmetleri işlemleri Türk mutfağı tanıtımı; Bölgedeki rekreasyon alanları. SOİ 134 Man and Org. II Temel yönetim ve organizasyon kavramları; Yönetimin işlevleri; Yönetimin boyutları; Yönetici ve lider farkları; Organizasyon kavramı; Organizasyonel amaç ve hedefler; Organizasyon kültürü; Organizasyon yapısı. SOİ 136 Organizasyon ve Yönetim Temel yönetim ve organizasyon kavramları; Yönetimin işlevleri; Yönetimin boyutları; Yönetici ve lider farkları; Organizasyon kavramı; Organizasyonel amaç ve hedefler; Organizasyon kültürü; Organizasyon yapısı. SOİ 114 Temizlik Hizmetleri İşlt Temizlik İşletmeciliği ile İlgili Yönetsel Ve Teknik Bilgilerin Kavranması; Hizmetlerin Üretilmesi ve Tüketilmesi sürecinde Pazarlama Yöntemlerinin Kavranması; Temizlik ve Temizlik İşletmeciliği Kavramı; Temizlik Hizmetleri İşletmeciliğinde Yönetsel Faaliyetler; Temizlik Hizmetleri İşletmelerinde Planlama; Temizlik Hizmetleri İşletmelerinde Organizasyon; Temizlik Hizmetleri İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi; Temizlik Hizmetleri İşletmelerinde İletişim; Temizlik Hizmetleri İşletmelerinde Pazarlama ; Temizlik Hizmetleri İşletmelerinde Maliyet Kontrolü; Temizlik Hizmetlerinde Kalite; Temizlik Hizmetlerinde Kullanılan Malzemeler; Çeşitli Alanların Temizliği; Temizlik İşletmelerinde Destek Hizmetler SOİ 110 Önbüro Yönetimi Yönetim fonksiyonları ve önbüroda yönetim ilkeleri; Önbüro yönetiminde olağanüstü durumlarda vb. konularda güvenlik ilkeleri; Önbüroda rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral, üniformalı hizmetler işlemlerinin yönetimini ve kontrol süreçleri; Önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi; Oda satış fiyatları, oda satışları, tahmin raporları, gelir gider analiz ve raporları, önbüro bütçesi vb. önbüroda yapılan işlerin vardiya sisteminde yönetimi ve denetimi; Oda satış teknikleri; Konuk Şikayetleri; Oda fiyatı belirleme yöntemleri ve oda fiyatının hesaplanması.

10 3.YARIYIL SOİ 201 Turizm Pazarlaması Pazarlama-turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar. Turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve pazarlama stratejileri.turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları. Turizm işletmeleri açısından modern pazarlama teknikleri. SOİ 229 Turizm Ekonomisi Türkiye'nin Coğrafi Özellikleri, Nüfusu ve Dünya Ekonomisindeki Yeri; Türkiye'de Milli Gelir; Türkiye'de Gelir Dağılımı; Kamu Maliyesindeki Gelişmeler; Türkiye'de Devlet Borçları; Tarım Sektöründeki Gelişmeler; Sanayi Sektöründeki Gelişmeler; Enerji ve Hizmetler Sektörlerindeki Gelişmeler; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Ekonomideki Yerleri; Kamu İktisadi Teşebbüslerin Özelleştirilmesi; Türkiye'de Enflasyon; Türkiye Ekonomisinde Ekonomik İstikrar Kararları; Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi; Avrupa Birliği İle İlişkilerimiz; Türkiye'de Yabancı Sermaye Politikası. SOİ 231 Önbüro Yönetimi Yönetim fonksiyonları ve önbüroda yönetim ilkeleri; Önbüro yönetiminde olağanüstü durumlarda vb. konularda güvenlik ilkeleri; Önbüroda rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral, üniformalı hizmetler işlemlerinin yönetimini ve kontrol süreçleri; Önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi; Oda satış fiyatları, oda satışları, tahmin raporları, gelir gider analiz ve raporları, önbüro bütçesi vb. önbüroda yapılan işlerin vardiya sisteminde yönetimi ve denetimi; Oda satış teknikleri; Konuk Şikayetleri; Oda fiyatı belirleme yöntemleri ve oda fiyatının hesaplanması. SOİ 205 Tur. İşlt. Maliyet Analizi Maliyetin tanımı, unsurları ve turizm işletmeleri ile ilgili örnekler; Maliyetin türleri ve turizm işletmeleri ile ilgili örnekler; Maliyet analizinin tanımı, amaçları ve turizm işletmeleri ile ilgili örnekler; Tekdüzen hesap planındaki maliyet hesapları ve maliyetlerin akış şemasının tanıtımı; Eş zamanlı kayıt sisteminin tanıtılması ve örnekler; Malzemelerin üretime verilmesinde kullanılan stok değerleme yöntemleri ve örnekler; Malzeme maliyetlerinde kontrol yöntemleri (geleneksel kontrol ve iç kontrol) ve örnekler; Direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin açıklanması ve örnekler; Direkt işçilik maliyetlerinin açıklanması ve örnekler; Genel üretim maliyetlerinin açıklanması ve örnekler; Maliyet dağıtımı, hizmet yerleri ve üretim yerlerinin açıklanması; Maliyetlerin maliyet yerlerine dağıtımının (birinci dağıtım) açıklanması ve örnekler; Maliyetlerin esas üretim yerlerine dağıtımının (ikinci dağıtım) açıklanması ve örnekler; Maliyet, hacim kar analizleri, kar fonksiyonunun uygulamaları ve örnekler. SOİ 235 Seyahat Acenteciliği Seyahat acentelerini tanıyabilme; Tur operatörlerini tanıyabilme; Seyahat kavramı ve seyahatin tarihçesi; Turizmde dağıtım sistemi ve dağıtım sisteminde seyahat acentalarının yeri ve önemi; Seyahat acentalarının sınıflandırılması ve sözleşmeler; Seyahat acentalarının faaliyetleri; Tur operatörleri ve tur toptancıları.

11 SOİ 217 Yiyecek- İçecek İşletmeciliği I Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin önemi, sınıfları ve işletmeye açılmaları. Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyetleri, finansmanı ve rantabilite hesapları. Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonları. Yemek salonunun hazırlanması, yemek masası düzenleme şekilleri, müşteri karşılama ve servisi, servis teknikleri, yiyecek-içecek teknolojisi, şarap servisi, önemli servis kuralları, sektörle iş birliği ve uygulaması. SOİ 215 Staj Staj eğitimi boyunca öğrenci konaklama işletmelerinde, mesleki bilgi ve becerisinin yanı sıra iletişim kabiliyeti, takım ve techizat kullanma yeteneği, algılama gücü, sorumluluk duygusu, çalışma hızı, zaman yönetimi, grup çalışması gibi konularda öğrendiği bilgileri pratiğe dökecektir. SOİ 219 Ziy. ve İkr. Hiz. Yönetimi Ziyafet ve ikram hizmetleri tanım ve önemi, ziyafet organizasyonlarında rezervasyon, ziyafet organizasyonlarında planlama, ziyafet salonlarının hazırlanması, ziyafet organizasyonlarında servis çeşitleri, ziyafet organizasyonlarında satış ve maliyet analizi, hijyen-sanitasyon. SOİ 221 Ends. Yiyecek Üretimi Yiyecek hazırlama teknikleri; Standart pişirme yöntemleri; Standart yemek kalitesinde uygun yiyecekler hazırlama; Yiyecek süsleme ve sunumu SOİ 237 Gıda ve Personel Hijyeni Hijyenin tanımını ve önemi; Bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler; Yararlı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgiler; Patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgiler; Besin, bina, hava, su, personel hijyeni ile ilgili ilkeler. SOİ 227 Özel İlgili Turizmi Dünyada ve Ülkemizde turizmdeki gelişen yeni trendler ve buna bağlı olarak değişen turist ilgilerinin sınıflandırılması ve bu bağlamda gelişen turizm ve seyahat tipleri. SOİ Yabancı Dil- Almanca III Alansal kelime dağarcığı: Ekonomideki meslek ve faaliyet profilleri, Eğitim içerikleri ve beklentileri, Şirketlerin yapısal örgütlenmeleri, Şirketler hakkındaki tanıtıcı veriler (büyüklük, hukusal biçim, iş alanı, faaliyet, ürün), Pazardaki gelişmeler, Şirket kültürü, Şirket iletişiminin enstrümanları.

12 SOİ 241 Turizm Coğrafyası Türkiye'nin genel coğrafyası, Anadolu'da yaşayan uygarlıklar, Türkiye'deki turizm çeşitleri, bölgeler itibariyle (Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi) doğal ve kültürel kaynakları. SOİ Yabancı Dil- Rusça III Alansal kelime dağarcığı: Ekonomideki meslek ve faaliyet profilleri, Eğitim içerikleri ve beklentileri, Şirketlerin yapısal örgütlenmeleri, Şirketler hakkındaki tanıtıcı veriler (büyüklük, hukusal biçim, iş alanı, faaliyet, ürün), Pazardaki gelişmeler, Şirket kültürü, Şirket iletişiminin enstrümanları. SOİ Yabancı Dil- Japonca III İletişim konuları dâhilinde kişisel bilgi verme ve alma, aile ve akrabalık ilişkiler hakkında konuşabilme, gündelik konularda soru sorma, anlatabilme ve anlayabilme becerisini kazandırma hedefiyle dersler planlanmıştır. SOİ 247 Turizm İngilizcesi Bu ders öğrencilerin gerçek iş hayatında daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı olmayı hedefler. Otelcilik ve yemek hizmet sektöründe kariyer edinmek için eğitim alan öğrencilerin kariyerleriyle ilişkili iş İngilizcelerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ders, öğrencilerin otel ve yemek hizmet sektörü hakkında geniş kapsamlı bakış açısı edinmelerini sağlar ve gelecekteki iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları gerekli iletişim yetenekleri ve dil bilgisine zemin hazırlayıcı bir eğitim sunar. Dersimiz, aynı zamanda öğrencilerin yaşam boyu sürecek öğrenme yeteneklerini ve kişisel öğrenme yöntemlerini tanıma ve ilerletmelerini geliştirmeyi amaçlar. SOİ 249 Mesleki İngilizce III Sipariş alma; Rezervasyon alma; Konuk problemlerinin tespiti; Konuk sorunları ile ilgili departmanlar arası yazışmaların konuğa aktarılması; Konuk hesaplarının yabancı İngilizce aktarımı; Yemek tarifi ya da hazırlanışlarının konuğa aktartılması. SOİ 203 Kongre ve Fuar Yönetimi Kongre ve turizm ilişkisi, kongre turizminde örgütlenmeler, kongre hizmetlerinin organizasyonu, uluslar arası kongre pazarı, Türkiye nin kongre turizm imkanları ve sorunları, fuar ve fuar organizasyonu.

13 SOİ 207 Turizm Mevzuatı Turizm hukuku ve turizm düzenlemeleri ile ilgili konular. Türkiye de genel olarak turizm sektörü, turizm mevzuatı, turizm politikaları, kalkınmaya yönelik turizm stratejileri, çevre sorun ları ve bunlarla ilgili düzenlemeler ve politikalar. SOİ 213 Gıda ve Personel Hijyeni Hijyenin tanımını ve önemi; Bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler; Yararlı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgiler; Patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgiler; Besin, bina, hava, su, personel hijyeni ile ilgili ilkeler. SOİ 209 Seyahat Acenteciliği Seyahat acentelerini tanıyabilme; Tur operatörlerini tanıyabilme; Seyahat kavramı ve seyahatin tarihçesi; Turizmde dağıtım sistemi ve dağıtım sisteminde seyahat acentalarının yeri ve önemi; Seyahat acentalarının sınıflandırılması ve sözleşmeler; Seyahat acentalarının faaliyetleri; Tur operatörleri ve tur toptancıları. SOİ 223 Önbüro- Kat Hiz. Otomasyonu I Programlar ile ilgili genel kavramlar; Programlardaki işletim yöntemleri, kullanımı ve teknikleri; Hazır Önbüro otomasyon programları, kullanım komutlarının öğretilmesi ve otelin fiziki özelliklerinin bilgisayar yazılımına entegre edilmesi ile ilgili bilgiler; Kat Hizmetleri Programları; Elektra Otel Programı Önbüro ve Housekeeping bölümlerinin kullanılmasının öğretilmesi; Rezervasyon işlemleri; Otele giriş ve çıkış işlemleri (Check-in ve check-out); Muhasebe işlemleri; Gece raporu (balans) işlemleri; Housekeeping işlemleri, odaların durumu ile ilgili işlemler; Rackler; Housekeeper raporu ile oda racki karşılaştırma.

14 4.YARIYIL SOİ 228 Yiyecek-İçecek Hiz. Yön Yiyecek içecek hizmet işletmeciliğinde tam zamanında üretim sistemini ve uygulanan servis yöntemlerini, yiyecek içecek döngüsünü ve maliyet kontrolünü öğrenmeyi içerir. SOİ 204 Yiyecek- İçecek İşletmeciliği II Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin önemi, sınıfları ve işletmeye açılmaları. Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyetleri, finansmanı ve rantabilite hesapları. Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonları. Yemek salonunun hazırlanması, yemek masası düzenleme şekilleri, müşteri karşılama ve servisi, servis teknikleri, yiyecek-içecek teknolojisi, şarap servisi, önemli servis kuralları, sektörle iş birliği ve uygulaması. SOİ 230 Kongre ve Fuar Yönetimi Kongre ve turizm ilişkisi, kongre turizminde örgütlenmeler, kongre hizmetlerinin organizasyonu, uluslar arası kongre pazarı, Türkiye nin kongre turizm imkanları ve sorunları, fuar ve fuar organizasyonu. SOİ 208 Yiyecek- İçecek Hiz. Otomasyonu Otel otomasyonu hakkında genel bilgiler; Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde teknoloji kullanımı,; Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde kullanılan bilgisayar programları, Elektra Otel Programı Stok; Restoran bölümleri kullanımının öğretilmesi; Stok Yönetimi (Stok malzeme listeleri, satınalma ve stok kaydı, stoktan çıkış, transfer, zayii, iade vb. işlemler); Üretim İşlemleri (Standart reçeteler, ürün listeleri, satış fiyatı belirleme vb.); Satış İşlemleri (Restoranda, barlarda, snack restoranlarda satış vb.) SOİ 232 Turizm Mevzuatı Turizm hukuku ve turizm düzenlemeleri ile ilgili konular. Türkiye de genel olarak turizm sektörü, turizm mevzuatı, turizm politikaları, kalkınmaya yönelik turizm stratejileri, çevre sorunları ve bunlarla ilgili düzenlemeler ve politikalar. SOİ 212 Girişimcilik Girişimcilik; kavramları, yaklaşımları, kültürü, türleri, fonksiyonları, alanları ve girişimcilik süreci. SOİ 214 Turizm İşletmelerinde Etik Etik kavramı; Etik kuramları; Genel işletme etiği; Turizm işletmelerinde etik; Genel pazarlama etiği; Turizm pazarlamasında etik.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS YBD 102 YABANCI DİL-II 2 0 2 2

DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS YBD 102 YABANCI DİL-II 2 0 2 2 HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI MÜFREDATI I. YARIYIL TUPC-101 HİTİT UYGARLIĞI 2 0 2 3 Hitit

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EK 1 Ders: YABANCI DİL I- İNGİLİZCE Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 Başlangıç düzeyde kelime hazinelerini

Detaylı

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz 1990 yılında teknik programlar adı altında Bilgisayar Programcılığı, Matbaacılık, Radyo Televizyon Tekniği ve İktisadi ve İdari programlar adı altında Büro Yönetimi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz 1990 yılında teknik programlar adı altında Bilgisayar Programcılığı, Matbaacılık, Radyo Televizyon Tekniği ve İktisadi ve İdari programlar adı altında Büro Yönetimi

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DERS KODU DERS ADI 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KREDİ DERS KODU DERS ADI ECON 101 Ekonomiye Giriş - I 5 (3, 0) ECON

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri 1 TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri I.YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS TVS 101 Genel İşletme İşletmecilik temel kavramları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ TFI101-GENEL TURİZM (3-0-3 AKTS:3) Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizm yönetimi, turizmin tarihçesi,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Ders İçerikleri I. YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı