24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI. Toplantı Tarihi : 22 Aralık Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi. Toplantı Saati : 09.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI. Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011. Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi. Toplantı Saati : 09."

Transkript

1 24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011 Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi Toplantı Saati : Toplantı No : sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşmeküzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı M. Emin ZARARSIZ başkanlığında toplanmıştır. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR 1. Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi altı aylık faaliyet dönem raporlarını incelemek ve onaylamak üzere, Meslekî Eğitim Kurulunca sekiz kurul üyesinin (MEB, Maliye Bakanlığı, TİSK, TOBB, İŞKUR, TESK, MYK ve Kalkınma Bakanlığı) yetkilendirilmesine, 2. Taşımalı eğitim kapsamında faaliyet gösteren bölgelerde, çırak öğrencilerin de şehir merkezlerine taşınmalarına, 3. Tüm kurum ve kuruluşların yaygın eğitim kapsamında yapacakları eğitimlerin kayıt işlemlerini e-yaygın otomasyon sistemi üzerinden yapması, bu sistem üzerinden belgelerin düzenlenmesi, çalışmalarının yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla bir komisyon kurulmasına, sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında, 31 meslek alanı ve 153 meslek dalında kalfalık ve ustalık eğitimi verilmektedir sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 14. maddesinde çıraklık eğitim süresi en az 2-4 yıl olarak belirlenmiştir. Daha kısa bir sürede eğitimin verilmesi çalışanlar ve iş yeri açacaklar için yararlı olacaktır. Bu amaçla anılan yasada belirtilen sürenin en az 1-4 yıl olarak değişlik yapılması için çalışma yapılmasına, 5. İsmi değişen veya mevcut alan içerisinden ayrılarak yeni bir alan haline dönüştürülen ve ek listede belirtilen örgün meslekî orta öğretim alanlarının 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına (Ek-1 liste), 6. 16/12/2010 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri ile Yapı Ruhsat Düzenlemeye Yetkili İdarelerce Düzenlenen Yönetmelik eki Ek-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip ustaların branşları ile ilgili olarak, Meslekî eğitim ve halk eğitim merkezlerinden alacakları 32-40saatlik eğitim ve belgelendirilmeleri konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli eğitim Bakanlığı nın iş birliği çalışmalarının sürdürülmesine,

2 7. Kurum ve kuruluşlar tarafından sağlık alanında meslek edindirme kurslarıyla sağlık meslek mensubu yetiştirmek amacıyla açılması planlanan kursların müfredatları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ndan görüş alınmasına, 8. Hekim dışı sağlık personelinin karşılanması amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu nun Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapmasına ve 2012 ve sonrası kontenjanlarının bu çerçevede belirlenmesine, 9. Sağlık meslek liselerindeki mevcut programların ülke ihtiyaçları ve mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek yükseköğretim kurumlarınca verilen sağlık alanıyla ilgili ön lisans ve lisans programlarıyla birlikte değerlendirilmesine, 10. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi Eylem Planı nda yer alan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'na göre işletmelerin eğitici bulundurma ve eğitim birimi oluşturma yükümlülüğü yerine bu faaliyetleri özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması tedbirine yönelik çalışmaların bu toplantıda oluşturulan komisyon marifetiyle değerlendirilmesine, 11. Ağır ve tehlikeli işler, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde yer alan Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge de belirtilmiştir. Söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasında işveren ve işveren örgütlerinden gelen taleplerde ağır ve tehlikeli işlere ait çizelgede belirlenen işler için çalışanlarına yönelik Meslekî eğitim verilecek yerlerin bulunmasında güçlük çekildiği, iş yerlerinde yapılan pek çok işlerin meslek tanımının yapılmadığı ayrıca meslekî eğitimlerin çıraklık eğitim merkezleri tarafından da karşılanamaması hususunun komisyon marifetiyle değerlendirilmesine, 12. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü nce (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) 1 Eylül 2011 tarihi itibariyle 2011/33 sayılı genelge kapsamında yapılacak eğitim ve e-yaygın otomasyon sistemi hakkında birinci maddede belirtilen komisyona Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü), temsilcisinin de katılımı ile çalışma yapılmasına, 13. Sigortacılık mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamından kademeli olarak çıkarılmasına ve eğitim ve öğretim yılının, ocak ayındaki kayıt döneminden itibaren bu dala çırak öğrenci alınmamasına, 14. Çıraklık eğitimi için başvuru imkânlarının arttırılması hususunun değerlendirilmesine, 15. Turizm sektörü ile ilgili olarak devam eden tüm Meslekî eğitim faaliyetlerinin, Meslekî Yeterlilik Kurumu koordinatörlüğü ile başlatılan belgelendirme faaliyetlerinin ve sorunların görüşüleceği, ilgili tüm kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin yer aldığı bir çalıştayın Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANAN MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE TARİH VE 10 SAYILI TALİM VE TERBİYE KURULU KARARI İLE UYGULAMAYA KONAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI KARŞILAŞTIRMALI ALAN VE DAL LİSTESİ (SAĞLIK MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALANLARINIDA İÇERMEKTEDİR.)

3 MEVCUT ALAN ADI MEVCUT DAL ADI 2011 REVİZE SONRASI ALAN ADI 2011 REVİZE SONRASI DAL ADI ADALET 1 Zabit Katipliği ADALET 1 Zabit Kâtipliği 2 İnfaz ve Koruma 2 İnfaz ve Koruma AHŞAP TEKNOLOJİSİ 3 Mobilya İmalatı MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI 3 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 4 Mobilya Döşeme İmalatı 4 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 5 Ahşap İskelet İmalatı 6 Ahşap Süsleme 5 Mobilya Süsleme Sanatları 7 Ahşap Doğrama İmalatı 6 Ahşap Doğrama Teknolojisi 8 Ahşap Üst Yüzey İşlemleri 7 Mobilya ve İç Mekân Ressamlığı AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 9 Çevre Hizmetleri AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 8 Çevre Hizmetleri AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 10 Tüketici Hizmetler 9 Tüketici Hizmetler 11 Sosyal Hizmetler 10 Sosyal Destek Hizmetleri 12 Ev ve Aile Hizmetleri 11 Ev ve Kurum Hizmetleri 13 Ayakkabı Modelistliği AYAKKABI VE SARACİYE 12 Ayakkabı Modelistliği 14 Ayakkabı Üretimi TEKNOLOJİSİ 13 Ayakkabı Üretimi 15 Saraciye Üretimi 14 Saraciye Üretimi 16 Saraciye Modelistliği 15 Saraciye Modelistliği BAHÇECİLİK 17 Dış Mekan Bitkileri BAHÇECİLİK 16 Dış Mekan Bitkileri 18 İç Mekan Bitkileri 17 İç Mekan Bitkileri 19 Kesme Çiçek 18 Kesme Çiçek 20 Çiçek Düzenleme 19 Çiçek Düzenleme 21 Sebze Yetiştirme 20 Sebze Yetiştirme 22 Meyve Yetiştirme 21 Meyve Yetiştirme 23 Peyzaj 22 Peyzaj BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 24 Ağ İşletmenliği BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 23 Ağ İşletmenliği 25 Web Programcılığı 24 Web Programcılığı

4 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ 26 Veri Tabanı Programcılığı 25 Veri Tabanı Programcılığı 27 Bilgisayar Teknik Servisi 26 Bilgisayar Teknik Servisi 28 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri BİYOMEDİKAL CİHAZ 27 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 29 Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları TEKNOLOJİLERİ 28 Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 30 Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları 31 Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları 29 Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları 30 Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 32 Yönetici Sekreterliği BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 31 Yönetici Sekreterliği 33 Ticaret Sekreterliği 32 Ticaret Sekreterliği 34 Hukuk Sekreteriliği 33 Hukuk Sekreterliği 35 Tıp Sekreteriliği ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 36 Erken Çocukluk Eğitimi ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 34 Erken Çocukluk Eğitimi 37 Özel Eğitim 35 Özel Eğitim DENİZCİLİK 38 Makine Zabitliği DENİZCİLİK 36 Makine Zabitliği 39 Gemi Elektroniği ve Haberleşme 37 Gemi Elektroniği ve Haberleşme 40 Gemi Otomasyonu 38 Gemi Otomasyonu 41 Gemi Yönetimi 39 Gemi Yönetimi 42 Yat Kaptanlığı 40 Yat Kaptanlığı 43 Balıkçı Gemisi Kaptanlığı 41 Balıkçı Gemisi Kaptanlığı 44 Su Ürünleri Üretimi 42 Su Ürünleri Üretimi EĞLENCE HİZMETLERİ 45 Animatörlük EĞLENCE HİZMETLERİ 43 Animatörlük ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 46 Çocuk Animatörlüğü 44 Çocuk Animatörlüğü 47 Bobinaj ELEKTRİK- ELEKTRONİK 45 Bobinaj 48 Büro Makinaları Teknik Servisi TEKNOLOJİSİ 46 Büro Makinaları Teknik Servisi 49 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 47 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 50 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi 48 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi

5 51 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım 49 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım 52 Endüstriyel Bakım Onarım 50 Endüstriyel Bakım Onarım 53 Görüntü ve Ses Sistemleri 51 Görüntü ve Ses Sistemleri 54 Güvenlik Sistemleri 52 Güvenlik Sistemleri 55 Haberleşme Sistemleri 53 Haberleşme Sistemleri 56 Otomasyon Sistemleri 57 Yüksek Gerilim Sistemleri 54 Yüksek Gerilim Sistemleri ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ 58 El Dokuma EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ 55 El Dokuma ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 59 El ve Makine Nakışı 56 El ve Makine Nakışı 60 Sanayi Nakışı 57 Sanayi Nakışı 61 Halı Desinatörlüğü 58 Halı Desinatörlüğü 62 Dekoratif El Sanatları 59 Dekoratif El Sanatları 63 Dekoratif Ev Tekstili 60 Dekoratif Ev Tekstili 64 Endüstriyel Kontrol ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 61 Endüstriyel Kontrol 65 Mekatronik TEKNOLOJİLERİ 62 Mekatronik GAZETECİLİK 66 Yazılı Basın Muhabirliği GAZETECİLİK 63 Yazılı Basın Muhabirliği 67 TV Muhabirliği 64 TV Muhabirliği 68 Foto Muhabirliği 65 Foto Muhabirliği 69 Sayfa Sekreterliği 66 Sayfa Sekreterliği GEMİ YAPIMI 70 Gemi Ressamlığı GEMİ YAPIMI 67 Gemi Ressamlığı 71 Çelik Gemi Yapımı 68 Çelik Gemi Yapımı 72 Gemi Boru Donatımı 69 Gemi Tesisat Donatım 73 Tekne ve Yat Yapımı 70 Tekne ve Yat Yapımı GIDA TEKNOLOJİSİ 74 Gıda Kontrol GIDA TEKNOLOJİSİ 71 Gıda Kontrol 75 Süt İşleme 72 Süt İşleme 76 Sebze ve Meyve İşleme 73 Sebze ve Meyve İşleme 77 Hububat İşleme 74 Hububat İşleme

6 78 Zeytin İşleme 75 Zeytin İşleme 79 Çay Üretimi ve İşleme 76 Çay Üretimi ve İşleme GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 80 Kadın Giyim Modelistliği GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 77 Kadın Giyim Modelistliği 81 Erkek Giyim Modelistliği 78 Erkek Giyim Modelistliği 82 Çocuk Giyim Modelistliği 79 Çocuk Giyim Modelistliği 83 İç Giyim Modelistliği 80 İç Giyim Modelistliği 84 Hazır Giyim Model Makineciliği 81 Hazır Giyim Model Makineciliği 85 Deri Giyim 82 Deri Giyim 86 Kadın Terziliği 83 Kadın Terziliği 87 Erkek Terziliği 84 Erkek Terziliği 88 Kesim 85 Kesim 89 Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım GRAFİK VE FOTOĞRAF 90 Fotoğraf Çekim GRAFİK VE FOTOĞRAF 87 Fotoğraf GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ 91 Fotoğraf Baskı 92 Grafik 88 Grafik 93 Saç Bakımı GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM 89 Saç Bakımı 94 Güzellik Hizmetleri HİZMETLERİ 90 Cilt Bakımı 95 Vücut Bakımı ve Masaj 91 Vücut Bakım 96 Makyaj 92 Makyaj 86 Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım 97 Halkla İlişkiler HALKLA İLİŞKİLER VE 93 Halkla İlişkiler 98 Müşteri Temsilciliği ORGANİZASYON HİZMETLERİ 94 Müşteri Temsilciliği 99 Kamuoyu Araştırmacılığı 95 Kamuoyu Araştırmacılığı 100 Fuar Organizasyonu 96 Fuar Organizasyon Sorumlusu 101 Organizasyon Sorumlusu 97 Organizasyon Sorumlusu HASTA VE YAŞLI VE HİZMETLERİ 102 Hasta Bakımı HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ 98 Hasta Bakımı 103 Yaşlı Bakımı 99 Yaşlı Bakımı 104 Engelli Bakımı 100 Engelli Bakımı

7 HARİTA-TAPU-KADASTRO 105 Haritacılık HARİTA-TAPU-KADASTRO 101 Haritacılık 106 Tapuculuk 102 Tapuculuk 107 Kadastroculuk 103 Kadastroculuk MEVCUT ALAN ADI MEVCUT DAL ADI 2011 REVİZE SONRASI ALAN ADI 2011 REVİZE SONRASI DAL ADI HAYVAN SAĞLIĞI 108 Veteriner Sağlık HAYVAN SAĞLIĞI 104 Veteriner Sağlık İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 109 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 105 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ 110 Statik Yapı Teknik Ressamlığı 106 Statik Yapı Teknik Ressamlığı 111 Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı 107 Ahşap Yapı Sistemleri 112 PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı 113 Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık 108 Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama 109 Betonarme Yapı Sistemleri 114 Yapı Yüzey Kaplamacılığı 110 Yapı Yüzey Kaplama 115 Yapı Dekorasyonculuğu 111 Yapı İç Mekân Dekorasyonu 116 Yapı Yalıtımcılığı 112 Yapı Yalıtımı 117 Yapı Duvarcılığı 113 Çatı Sistemleri 118 Restorasyon 114 Restorasyon 119 İç Mekan Teknik Ressamlığı 115 İç Mekan Teknik Ressamlığı 120 Yapı Zemin ve Beton Laboratuarcılığı 116 Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi 121 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 117 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 122 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ 118 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği KİMYA TEKNOLOJİSİ 123 Kimya KİMYA TEKNOLOJİSİ 119 Kimya Laboratuvarı 124 Kimya Proses 120 Proses 125 Petrol-Rafineri 121 Petrol-Rafineri 126 Petrol-Petrokimya 122 Petrol-Petrokimya 127 Lastik Üretimi 123 Lastik Üretimi

8 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ 128 Deri İşleme 124 Deri İşleme 129 Boya Üretimi ve Uygulama 125 Boya Üretimi ve Uygulama 130 Ön Büro Elemanı KONAKLAMA VE SEYAHAT 126 Ön Büro 131 Kat Hizmetleri Elemanı HİZMETLERİ 127 Kat Hizmetleri 132 Rezarvasyon Elemanı 128 Rezervasyon 133 Operasyon Elemanı 129 Operasyon KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ 134 Takı İmalatı KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ 130 Takı İmalatı LABORATUVAR HİZMETLERİ 135 Tarım Laboratuvarı LABORATUVAR HİZMETLERİ 131 Tarım Laboratuvarı MAKİNE TEKNOLOJİSİ 136 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 137 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı MAKİNE TEKNOLOJİSİ 132 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 133 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 138 Bilgisayarlı Makine İmalatı 134 Bilgisayarlı Makine İmalatı 139 Endüstriyel Kalıp 135 Endüstriyel Kalıp 140 Mermer İşleme 136 Mermer İşleme 141 Makine Bakım Onarım 137 Makine Bakım Onarım MATBAA 142 Baskı Öncesi MATBAA TEKNOLOJİSİ 138 Baskı Öncesi 143 Ofset Baskı 139 Ofset Baskı 144 Flekso Baskı 140 Flekso Baskı 145 Tifdruk Baskı 141 Tifdruk Baskı 146 Serigrafi ve Tampon Baskı 142 Serigrafi ve Tampon Baskı 147 Baskı Sonrası 143 Baskı Sonrası METAL TEKNOLOJİSİ 148 Kaynakçılık METAL TEKNOLOJİSİ 144 Kaynakçılık 149 Isıl İşlem 145 Isıl İşlem 150 Çelik Konstrüksiyon 146 Çelik Konstrüksiyon 151 Metal Doğrama 147 Metal Doğrama METALURJİ 152 İzabe METALURJİ 148 İzabe 153 Döküm 149 Döküm

9 METEOROLOJİ 154 Hava Gözlem ve Tahmini METEOROLOJİ 150 Hava Gözlem ve Tahmini MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 155 Otomotiv Elektromekanik MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 151 Otomotiv Elektromekanik 156 Otomotiv Gövde 152 Otomotiv Gövde 157 Otomotiv Boya 153 Otomotiv Boya 158 İş Makineleri 154 İş Makineleri 159 Tarım Makineleri MUHASEBE VE FİNANSMAN 160 Bilgisayarlı Muhasebe MUHASEBE VE FİNANSMAN 155 Bilgisayarlı Muhasebe MÜZİK ALETLERİ YAPIMI 163 Mızraplı Halk Müziği Enstrumanları Yapımı 161 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri 156 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri 162 Finans ve Borsa Hizmetleri 157 Finans ve Borsa Hizmetleri 164 Mızraplı Sanat Müziği Enstrumanları Yapımı 165 Mızraplı Batı Müziği Enstrumanları Yapımı MÜZİK ALETLERİ YAPIMI 158 Mızraplı Halk Müziği Enstrumanları Yapımı 159 Mızraplı Sanat Müziği Enstrumanları Yapımı 160 Mızraplı Batı Müziği Enstrumanları Yapımı 166 Yaylı Enstrüman Yapımı 161 Yaylı Enstrüman Yapımı PAZARLAMA VE PERAKENDE 167 Satış Elemanlığı ( Parekenteci ) PAZARLAMA VE PERAKENDE 162 Satış Elemanlığı 168 Sigortacılık 163 Sigortacılık 169 Emlak Komisyonculuğu 164 Emlak Komisyonculuğu 165 Gıda Satış Elemanlığı PLASTİK TEKNOLOJİSİ 170 Plastik İşleme PLASTİK TEKNOLOJİSİ 166 Plastik İşleme 171 Plastik Kalıp 167 Plastik Kalıp RADYO TELEVİZYON 172 Kameramanlık RADYO TELEVİZYON 168 Kameramanlık 173 Teknik Yapım-Yayın 169 Teknik Yapım-Yayın 174 Grafik-Animasyon 170 Grafik-Animasyon 175 Radyo-Televizyon Programcılığı 171 Radyo-Televizyon Programcılığı RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ 176 Raylı Sistemler Makine RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ 172 Raylı Sistemler Makine 177 Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 173 Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik

10 178 Raylı Sistemler İşletme 174 Raylı Sistemler İşletme 179 Raylı Sistemler İnşaat 175 Raylı Sistemler İnşaat 180 Raylı Sistemler Mekatroniği 176 Raylı Sistemler Mekatroniği SANAT VE TASARIM 181 İç Mekan Dekorasyon SANAT VE TASARIM 177 İç Mekan Dekorasyon 182 Plastik Sanatlar 178 Plastik Sanatlar 183 Dekoratif Sanatlar 179 Dekoratif Sanatlar SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ 184 Çinicilik SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ 180 Çinicilik 185 Sır Üstü Dekorlama 181 Sır Üstü Dekorlama 186 Alçı Model Kalıp 182 Alçı Model Kalıp 187 Tornada Form Şekillendirme 183 Tornada Form Şekillendirme 188 Serbest Seramik Şekillendirme 184 Serbest Seramik Şekillendirme 189 Cam Şekillendirme 185 Dekoratif cam 190 Tezyinat 191 İndirme 192 Vitray TARIM TEKNOLOJİLERİ 193 Endüstriyel Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği TARIM TEKNOLOJİLERİ 186 Endüstriyel cam 187 Endüstriyel Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği 194 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği 188 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği 195 Süs Bitkileri ve Peyzaj 189 Süs Bitkileri ve Peyzaj 196 Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı 190 Tarım Alet ve Makineleri TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 197 İplik TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 191 Pamuk İplikçiliği 192 Yün İplikçiliği 198 Endüstriyel Dokuma 193 Dokuma Desinatörlüğü 194 Dokuma Operatörlüğü 199 Terbiye Teknolojileri 195 Tekstil Boyacılığı 196 Tekstil Baskı ve Desenciliği 197 Tekstil Apreciliği

11 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME 200 Tekstil Laborantlığı 198 Tekstil Test Laborantlığı 201 Endüstriyel Örme 199 Endüstriyel Düz Örme 200 Endüstriyel Yuvarlak Örme 201 Endüstriyel Çorap Örme 202 Dokusuz Yüzeyler 202 Tekstil Mekatroniği 203 Tekstil Mekatroniği 203 Soğutma Sistemleri TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE 204 Soğutma Sistemleri 204 Klima Sistemleri İKLİMLENDİRME 205 İklimlendirme Sistemleri 205 Merkezi İklimlendirme Sistemleri 206 Isıtma ve Sıhhi Tesisat 206 Yapı Tesisat Sistemleri 207 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı 208 Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis) UÇAK BAKIM 209 Uçak Gövde-Motor UÇAK BAKIM 207 Uçak Gövde-Motor 210 Uçak Elektroniği 208 Uçak Elektroniği ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 211 Lojistik ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 209 Lojistik YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 212 Mutfak YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 210 Mutfak YENİ ALAN 213 Servis 211 Servis 214 Bar 212 Bar 215 Pastacılık 213 Pastacılık 216 Host/Hosteslik 214 Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ 228 Rüzgâr Enerjisi Sistemleri 229 Güneş Enerjisi Sistemleri YENİ ALAN HAYVAN YETİŞTİRİLİĞİ 230 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Acil Sağlık Hizmetleri Alanı 722 Acil Tıp Teknisyenliği 722 Anestezi ve Reanimasyon 722 Anestezi Teknisyenliği Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

12 Çevre Sağlığı 722 Çevre Sağlığı Teknisyenliği 722 Diş Protez 724 Diş Protez Teknisyenliği 724 Ortopedik Protez ve Ortez 722 Ortapedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 722 Radyoloji 722 Radyoloji Teknisyenliği 722 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 722 Tıbbi Sekreterlik 722 Tıbbi Laboratuvar 722 Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 722

T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU

T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU SA YI : B... HBO.Oa..OO.OO KONU:. Mesleki Egitim Kurulu kararlannm uygulanmasl. T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU... V ALiLiGiNE (il Milli Egitim MUdUrltigU) ilgi: Ocak

Detaylı

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları 6201 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 101 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 6001 ADALET - - 6001 ADALET 2 İNFAZ VE KORUMA 6001 ADALET 1 ZABIT KATİPLİĞİ 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - - 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri

Detaylı

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 MART 2014 SAYI: 2678 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ADALET ADALET A-GRUBU

Detaylı

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihi : 25 Mart 15 Mayıs 2015 (Saat 17.00) İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : Kara arp

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER 1. TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEME SATIŞ ELEMANLIĞI 2. GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1) ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER (KPSS-2014/1) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 2001 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve 5403 1024 3758 1752 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Dallarının

Detaylı

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak. KODU ÖĞRENİM KOŞULU TABAN PUAN 21 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 84,58829 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk 23 Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Alacağı Lisans Programları Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT İNŞA 3681 AHŞAP YAT İNŞAA 1045 ALT YAPI 1045 ALT YAPI (İNŞAAT)

Detaylı

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak. 999 İlkokul 1000 Ortaokul 1001 İlköğretim 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2003 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk

Detaylı

Nişancı Ş.E.E.B.İÖO Rehberlik Servisi - rehberlik34@gmail.com-

Nişancı Ş.E.E.B.İÖO Rehberlik Servisi - rehberlik34@gmail.com- Bayrampaşa Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi İsmetpaşa Mh.Kaplan Sok.No:15 Tel 0 212 567 52 09 Faks 0 212 674 26 20 E-Posta. WEB. KML Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Erken Çocukluk Eğitimi KML Çocuk Gelişimi ve

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

LİSEMİ SEÇİYORUM ALAN SEÇİMİ VE TEKNİK LİSEYE GEÇİŞ SÜRECİ

LİSEMİ SEÇİYORUM ALAN SEÇİMİ VE TEKNİK LİSEYE GEÇİŞ SÜRECİ LİSEMİ SEÇİYORUM ALAN SEÇİMİ VE TEKNİK LİSEYE GEÇİŞ SÜRECİ 1-9.SINIFI BİTİRDİKTEN SONRA OKULUMU DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM? Evet değiştirebilirsiniz. 9. Sınıfın sonunda her öğrenci 10.sınıfta okumak istediği

Detaylı