1.YARIYILI/ GÜZ DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YARIYILI/ GÜZ DÖNEMİ"

Transkript

1 1.YARIYILI/ GÜZ DERSİN ADI DERS KODU 101 SÜRE VE ) Ticari Matematik 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme ve bu sayede meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme. Yüzde hesapları, Basit faiz tanımı, özellikleri ve 1 hesaplamaları 2 İskonto hesaplamaları ve basit iskonto 3 Bileşik faiz 4 Bileşik iskonto 5 İç ve dış iskonto metodları 6 I. Ara Sınav 7 Eşdeğer senetler, senetlerin birleştirilmesi 8 Satın alma, maliyet, satış ve kar hesaplamaları 9 Oranlar 10 Alaşım ve kıymetli maden problemleri 11 Para ve Sermaye Piyasaları 12 Anuiteler, Normal ve diğer anuiteler Borç ödemeleri, eşit taksitli borç ödemeleri, eşit anaparalı borç 13 ödemeleri, ödeme fonları ile borç ödemeleri 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

2 DERS KODU 105 SÜRE VE ) Bilgisayar - I 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikleri kavrayabilme. 2. Bilgisayarın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını kavrayabilme. 3. Bilgisayara iş yaptıran programları kavrayarak sistem kurulumunu yapabilme. 1 Bilgisayarların tarihi gelişimi 2 Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler 3 Bilgisayar sisteminin çalışma prensibi 4 Bilgisayar sisteminin temel özellikleri 5 Bilgisayarın bellek yapısı 6 Bilgisayarın merkezi işlem biriminin görevleri 7 Giriş çıkış birimleri 8 İşletim sisteminin yüklenmesi 9 İşletim sistemi temel komutları 10 Windows XP masaüstü öğeleri 11 Denetim Masası öğeleri 12 Denetim Masası öğeleri Ağ kurulumu için gerekli aygıt yapılandırmaları, ağ da kaynak 13 paylaşımı İnternet bağlantı şekilleri. Dosya, klasör oluşturma kopyalama, 14 taşıma ve silme.

3 DERS KODU 107 SÜRE VE Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Yeterli ve dengeli beslenebilmek için gerekli olan günlük besin ihtiyacını ve beslenme ilkelerini kavrayabilme. 2- Çeşitli beslenme şekilleri arasındaki farkları ve mönü planlaması yapmayı kavrayabilme. 3- Sağlıklı beslenme için günlük mönü planlarını ve standart reçeteleri hazırlayabilme ) 1 Dersin Tanıtımı ve amacının öğrencilere aktarılması 2 Sağlıklı beslenme için gerekli besinler ve özellikleri 3 Dengeli beslenme için gerekli besinler ve özellikleri 4 Dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarı ve beslenme ilkeleri 5 İnsanların günlük besin ihtiyaçları; Besinler ve özellikleri 6 Sınav 7 Menü planı nedir, planlamaya etki eden faktörler nelerdir 8 Menünün ne olduğu, hangi yiyeceklerden oluşacağı ve sıralamaları 9 Plan ve menü planlarının nasıl yapılacağı 10 Menü planının nelerden etkilenebileceği Müşterilerin zevk ve tercihlerimisafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına 11 uygun menülerin, standart reçetelerin, porsiyonların oluşturulması 12 Müşterilerin zevk ve tercihlerine göre menü hazırlamak 13 Hazırlanan menülerin uygulamaları ve standart reçete haline getirilmeleri 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

4 Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi DERS KODU 109 SÜRE VE ) 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Önemli maliyetlere sahip temizlik ürünlerinin kullanımı aşamasında miktar-zaman sıklığı-uygulanan temizlik yöntemini kavrayabilme 2. Birim maliyet açısından ve temizlik performansları ile kontrol edilip kullanım maliyetlerini hesaplayabilme. 1 Kavramlar ve tanımlar Plan ve Programlar doğrultusunda temizlik standartlarının 2 belirlenmesi Temizlik programı oluşturulmasında temizlik maddesi seçiminde 3 yüzey cinsleri ve özellikleri Temizlik programlarında kir çeşitliliğine, kir yoğunluğuna, su 4 kalitesine, yüzey cinsine göre en verimli temizlik ilkeleri 5 Temizlik ürünleri 6 Sınav 7 Temizlik ürünlerinin kimyasal özellikleri, 8 Temizlik ürünleri kullanımında uygulama yöntemleri 9 Yöntem uygulama zaman ve sıklığı 10 Temizlik ürünleri kullanımında denetim Ürün seçiminde ve kullanımında çevre duyarlılığının 11 oluşturulması 12 Temizlik maddelerinin kullanımında dikkat edilecek konular. 13 Ürün maliyeti 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

5 DERS KODU 111 SÜRE VE ) Önbüro İşlemleri 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkilerin nedenlerini kavrayabilme. 2. Önbüroda kullanılan yabacı terimlerin anlamlarını kavrayabilme. 3. Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevlerini kavrayabilme. 4. Otele giriş - çıkış ve ön muhasebe işlemlerini kavrayabilme ve yapabilme. 5. Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumlulukları ve ilkeleri uygulayabilme. 1 Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şeması 2 Önbüroda çalışanların görevleri 3 önbüro ile diğer bölümler arasındaki fonksiyonel ilişkiler 4 Otellerin hizmet ve üretim bölümlerinin fonksiyonel ilişkileri 5 Önbüroda kullanılan yabancı terimler 6 Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri 7 Sınav 8 Otele giriş-çıkış, ön muhasebe işlemleri; giriş ve çıkış işlemleri 9 Ön muhasebe işlemleri Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini 10 kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluk ve ilkeler;problem çözme teknikleri 11 Bilgi verme teknikleri 12 Yönlendirme teknikleri 13 Olağan olmayan durumlarda sorumluluk yüklenme 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

6 DERS KODU 113 SÜRE VE ) Gıda Teknolojisi 1.Yarıyıl / Güz Dönemi İngilizce lık Gıda teknolojisinin tanımını kavrayabilme. Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimlerini, gıda bozulma etkenleri ve kontrolünü kavrayabilme. 2. Fiziksel gıda muhafaza yöntemleri (soğutma, dondurma, sterilizasyon, pastörizasyon, radyasyon, gaz basıncı, vakum uygulama, ek filtrasyon, kataditin yöntemi) kimyasal gıda muhafaza yöntemleri ( tuzlama, tütsüleme, şekerle muhafaza, asitle muhafaza, kimyasal koruyucu madde kullanımı) ve biyolojik gıda muhafaza tekniklerini kavrayabilme. 3. Tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ, şeker, çay işleme teknolojisini ve işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkelerini kavrayabilme. 1 Tanımlar 2 Hazır gıda teknolojileri 3 Hazır Gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri 4 Gıda bozulma etkenleri ve kontrolü 5 Fiziksel gıda muhafaza yöntemleri 6 Soğutma, dondurma,sterilizasyon 7 Pastörizasyon 8 Kimyasal gıda muhafaza yöntemleri 9 ARA SINAV 10 Tuzlama,şekerle muhafaza 11 Asitle muhafaza 12 Koruyucu maddeler 13 Tat, koku ve renk maddeleri 14 Biyolojik gıda muhafaza yöntemleri

7 DERS KODU 115 SÜRE VE ) Turizm Ekonomisi 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık İktisadi sektörler içerisinde turizm sektörünün yerini kavrayabilme. 2. Turizm piyasasını tanıyabilme. 3. Turizmin ekonomik etkilerini kavrayabilme 1 Ekonominin temel kavramları 2 Turizm Ekonomisi 3 Turizm ekonomisi ile ilgili temel kavramlar 4 Turizm sektörünün oluşumu ve özellikleri 5 Turizm piyasası; 6 Ara Sınav 7 Turizm piyasası ile ilgili temel kavramlar, 8 Turizm sektöründe fiyat oluşumunu 9 Piyasa türleri 10 Turizmin ekonomik etkileri; İstihdam etkisi 11 Diğer ekonomik sektörlere etkileri, 12 Devalüasyonun turizme etkileri 13 Revalüasyonun turizme etkisi 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

8 DERS KODU 117 SÜRE VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılâplarını tanıtmak Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amacı ve ilgili 1 kavramlar 2 Türk inkılabını hazırlayan iç sebepler 3 Türk inkılabını hazırlayan dış sebepler Büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri ve 4 baskıları 5 XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti nde yenilik hareketleri 6 Meşrutiyet Dönemi 7 Osmanlı Devleti ni kurtarmaya yönelik fikir akımları 8 I. Dünya Savaşı öncesinde siyasi ve askeri gelişmeler 9 I. Dünya Savaşının sebepleri 10 Osmanlı Devleti nin savaşa giriş ve cepheler 11 Çanakkale cephesi 12 Osmanlı Devleti ni paylaşma projeleri 13 I. Dünya Savaşının sona ermesi 14 Mondros Mütarekesi ve uygulanması

9 DERS KODU 119 SÜRE VE ) Türk Dili- I 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Dilin insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme Dilin insan hayatındaki önemini 1 Dillerin doğuşu ile dilin özellikleri Dilin insan aklının ürünü olduğu konusu 2 Türk dilinin özellikleri ve zenginliği Dil bilgisinin iletişim açısından önemi, 3 Sözcüklerin kullanım özellikleri ve anlam değeri Sözcük öbeklerinin anlatım açısından önemi 4 Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları 5 Kelimelerin ses ve şekil yapısı İsimler, fiiller, zarflar, edatlar okunuşları, türleri ve `de 6 kullanılışları İsimler, fiiller, zarflar, edatlar okunuşları, türleri ve `de 7 kullanılışları İsimler, fiiller, zarflar, edatlar okunuşları, türleri ve `de 8 kullanılışları 9 Yazılı anlatımın gerçekleşme süreci 10 Yazılı anlatım düzeniyle anlatım biçimlerinin ne olduğu 11 Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları 12 Güzel ve etkili konuşmanın temel ilkeleri 13 Diksiyon konusunda yeni bilgilerin önemi 14 Sözlü anlatımda başarının yolları (çalışma)

10 DERS KODU 121 SÜRE VE ) Yabancı Dil- I (İngilizce) 1.Yarıyıl / Güz Dönemi İngilizce lık İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Names, Greetings and Titles, Numbers 2 Greetings and Introductions, Countries and Nationalities 3 Objects, Greeting Friends, Likes and Dislikes (1) 4 Places: Location (1), Jobs 5 The Alphabet, Food Drink and Money 6 Likes and Dislikes (2) 7 Likes and Dislikes (2) 8 Skills and Sports, Age 9 Past Time 10 Shops and Requirements 11 Places: Location (2) 12 Clock Times 13 Fied Times 14 consolidation

11 DERS KODU 103 SÜRE VE ) İletişim 1.Yarıyıl / Güz Dönemi X lık Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1.Bireysel iletişim kurmak 2.Örgütsel iletişim kurmak 1 Sözlü İletişim kurmak 2 Sözlü İletişim kurmak 3 Yazılı İletişim kurmak 4 Yazılı İletişim kurmak Yazılı İletişim kurmak 5 Sözsüz İletişim kurmak 6 Sözsüz İletişim kurmak 7 Sözsüz İletişim kurmak 8 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak 9 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak Biçimsel (Formal) İletişim kurmak 10 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 11 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 12 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 13 Örgüt dışı iletişim kurmak 14 Örgüt dışı iletişim kurmak

12 2.YARIYILI/ BAHAR DERSİN ADI DERS KODU 102 SÜRE VE ) Yabancı Dil-II (İngilizce) 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi İngilizce lık İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Present Activities 2 Routines, The Family 3 The Weather, Journeys 4 Food and Drink, House and Home 5 Telephoning, Months and Dates 6 Invitations, Suggestions 7 Invitations, Suggestions 8 Opinions, Plans for the Near Future 9 Shopping for Clothes 10 Orders: Direct and Indirect 11 Past Activities, Offers of Help 12 Past Time, Surprise and Interest 13 Confirmation, Requests 14 Confirmation, Requests

13 DERS KODU 104 SÜRE VE ) Otel İşletmeciliği 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Turizm ve konaklama endüstrisini tanıyabilme. 2. Otel işletmelerinin kuruluş yeri, yatırımı, yatırım maliyeti, finansmanı, ve verimlilik hesapları ilgili ilkeleri kavrayabilme. 3. Otel işletmelerinin yönetimi ve yönetim fonksiyonlarını tanıyabilme. 1 Otelcilik Endüstrisinin Gelişimi ve Özellikleri 2 Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması 3 Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri 4 Otel yatırımları ve Finansmanı ve Kredi Talepleri Otel Organizasyonunu Kurulması ve Organizasyon Tipleri, 5 Verimlilik hesaplamaları 6 Sınav 7 Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları 8 İş ve Görev tanımları 9 İletişim İşlevleri 10 Önbüro ve Kat Hizmetleri Fonksiyonları 11 Yiyecek İçecek Fonksiyonu 12 İnsan Kaynakları ve Pazarlama fonksiyonları 13 Destek Hizmetlerle İlgili Fonksiyonlar 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

14 DERS KODU 106 SÜRE VE ) Türk Dili -II 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu açıklayabilme. Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme. Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme 1 Yaratıcı yazma (öykü, roman) türleri Öğretici yazma (makale, araştırma, özgeçmiş, dilekçe, rapor 2 yazma) türleri 3 Yazılı anlatım türlerini ve özellikleri 4 Sözlü anlatım özellikleri 5 Hazırlıklı konuşma (seminer, konferans, münazara) türleri 6 Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemi 7 Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemi 8 Noktalama işaretleri 9 Yazım kurallarının dildeki önemi 10 Yazım kurallarının kullanımları Özel veya resmi teşebbüslerinde dili kurallarına uygun doğru 11 kullanma Sözcüklerle ilgili anlatım yanlışları 12 Dilimizin başka dillerden etkilenmesinde ortaya çıkan anlatım bozuklukları 13 Günümüz dil problemlerinin çözümü 14 Sözlü ve yazılı anlatımda başarı (çalışma)

15 DERS KODU 108 SÜRE VE ) Genel Muhasebe 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Muhasebe bilgi sistemi ve işletmelerde muhasebe işlemlerinin kayıtlanması 1 Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması 2 Muhasebede kayıt yöntemleri ve defterler Bilanço-Gelir tablosu -Hesap kavramı ve hesapların 3 sınıflandırılması 4 Tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi 5 Bilanço kavramı ve bilanço hesaplarının niteliği 6 Bilanço aktif hesapların işleyişi 7 Bilanço pasif hesapların işleyişi 8 Gelir tablosu ve gelir tablosu hesaplarının niteliği 9 Gelir tablosu gider hesaplarının işleyişi 10 Gelir tablosu gelir hesaplarının işleyişi 11 Maliyet ve dönem gider hesaplarının ayrımı 12 Maliyet hesaplarının işleyişi 13 Faaliyet ve finansman gider hesaplarının işleyişi 14 Maliyet ve gider hesaplarının işleyişi

16 DERS KODU 110 SÜRE VE ) Bilgisayar - II 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık İşletim sistemleri konusunda yeterince bilgi ve beceri kazanmış mesleği ile ilgili tasarım paketlerini kullanılabilir bir duruma gelmiş öğrencinin,sektör bazında çok yaygın kullanılan bilgisayar destekli tasarım(cad) paketlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanabilme, bu paketi kendi mesleğinde kullanılabilir bir duruma getirecek bilgi ve beceri kazanabilme 1 Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri Program paketini bilgisayara yükleme, çalıştırma, ekran 2 ayarlarını ve konfigürasyon ayarlarını yapma 3 Dosya işlemleri ve çeşitli uygulamalar 4 Temel çizim elemanlarının öğrenilmesi Temel çizim komutlarının işlevleri; bu komutları kullanarak obje 5 ve obje gruplarını oluşturma işlemleri 6 I. Arasınav 7 Düzeltme ve sorgulama işlemleri Düzeltme ve sorgulama komutlarının işlevleri, bu komutları 8 kullanarak oluşturulan objeler üzerinde düzeltme ve düzenleme işlemleri 9 Görüntü ve kontrol işlemleri 10 Temel görüntü komutlarının işlevleri ve çeşitli uygulamalar 11 Ölçülendirme ve tarama işlemleri 12 II. Arasınav

17 DERS KODU 114 SÜRE VE ) Mutfak Hizmetleri Yönetimi 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi İngilizce lık Mutfak yönetiminin temel ilkelerini kavrayabilme ve mutfağın fiziksel özelliklerini tanıyabilme. İş güvenliği ilkelerini uygulayabilme 2. Mutfak personelinin kişisel ve araç gereçler temizliği ile ilgili ilkeleri uygulayabilme. Gıda maddelerini beslenme değerleri, özellikleri ve özel durumu olanlara yönelik beslenme prensiplerini kavrayabilme. 3. Üretim faktörleri maliyetleri hesaplayabilme ve satın alma ilkelerini uygulayabilme. Depolama yöntemleri ve türlerini kavrayabilme. 1 Mutfağın tanımı ve gelişimi 2 Dünya mutfakları 3 Otel işletmelerinde mutfağın yeri ve önemi 4 Mutfak örgüt yapısı 5 Mutfağın ana bölümleri 6 Mutfak planlama 7 Sınav 8 Otel işl. mutfaklarında kullanılan araç ve gereçler 9 Otel işletmelerinde menü planlama 10 Mutfak güvenliği 11 Pişirme yöntemleri 12 Mutfak hijyeni 13 Haccp 14 Genel tekrar ve değerlendirme

18 DERS KODU 116 SÜRE VE ) Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Yiyecek içecek hizmet işletmelerini detaylı tanıyabilme. 2- Küçük, orta ve büyük kapasiteli yiyecek işletmelerini tanıyabilme aralarındaki farkları tanıyabilme. 3- Yiyecek içecek hizmet işletmelerinin yönetim, planlama ve organizasyon şekillerini kavrayabilme. Yiyecek içecek işletmelerinin tanımlanması,sınıflandırılması ve 1 özellikleri 2 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinin gelişim trendi 3 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinin özellikleri 4 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde yönetim ve önemi Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde yönetim şekilleri yönetimi 5 etkileyen faktörler 6 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde yönetim sorunları 7 Sınav 8 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinin temel fonksiyonları 9 Organizasyon yapıları, hizmetlerin planlanması 10 Organizasyon yapıları 11 Hizmetlerin planlama metodları. 12 Hizmetlerin pazarlanmasının amaç ve metodları 13 Farklı organizasyonlar 14 Genel tekrar ve değerlendirme

19 DERS KODU 118 SÜRE VE Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Temizlik hizmeti talep eden sektörleri tanýyabilme. ) 2- Bu taleplere uygun hizmet planý ve yöntemlerini kavrayabilme. 3- Hizmetin üretilmesi,tüketilmesi sürecini denetlerken pazarlama yöntemlerini kavrayabilme. İşletme çeşitliliği ve sektörün yapısına göre temizlik 1 programlarının oluşturulması 2 Temizlik hizmetleri işletmelerinde planlama 3 Temizlik hizmetleri işletmelerinde organizasyon Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde kontrol-denetim ve 4 performans değerlendirme sisteminin oluşturulması 5 Temizlik hizmetleri işletmelerinde iletişim 6 Sınav 7 Temizlik hizmetleri işletmelerinde pazarlama Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde beklenen ve istenen temizlik 8 programları dahilinde maliyet ve bütçe hazırlama 9 Hizmet standardının sürekliliği 10 Temizlik hizmetlerinde kullanılan malzemeler 11 Temizlik Yöntemleri 12 Çeşitli yüzey ve alanların temizliği 13 Temizlik işletmelerinde destek hizmetler 14 Genel tekrar ve değerlendirme

20 DERSİN ADI Önbüro Yönetimi DERS KODU 120 SÜRE VE ) 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Yönetim ilkelerini kavrayabilme. 2- Önbüro yönetiminde güvenlik ve temizlik ilkelerini kavrayabilme. 3- Önbüro rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral işlemlerinin yönetimini ve kontrol süreçlerini kavrayabilme. 4- Önbüroda üniformalı hizmetler yönetimi ve denetimini kavrayabilme. 5- Önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimini kavrayabilme. 1 Yönetim Fonksiyonları ve Önbüro Personel Yönetim İlkeleri 2 Önbüro yönetiminde güvenlik ve temizlik ilkeleri 3 Önbüro faaliyetlerinde güvenlik Otelin bütün faaliyetlerinde, olağanüstü durumlarda vb. 4 konularda güvenlik ilkeleri Önbüro rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral işlemlerinin 5 yönetimi ve kontrol süreçleri 6 Sınav 7 Oda satış fiyatları, oda satış teknikleri ve raporlama 8 Tahmini raporlar, gelr gider analizleri ve rapor içerikleri Vardiya sistemindeki iş akış planlamaları ve özellikleri, tüm bu 9 faaliyetlerin sistematik kontrol süreçleri 10 Önbüroda üniformalı hizmetler yönetimi ve denetimi Üniformalı hizmetlerin otel içi hizmet yönetimine, üş 11 potansiyeline entegre edilmesi Önbüroda gece hizmetleri içerikleri, yönetimi ve denetimi, 12 sistemin sorunsuz yeni güne geçmesini sağlamak 13 Personel temizliği, çalıştığı yerin temizliği 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

21 DERS KODU 122 SÜRE VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılâplarını tanıtmak 1 Azınlıkların faaliyetleri ve ayrılıkçı cemiyetler 2 Ermeni meselesi 3 Milli cemiyetler 4 Milli mücadeleye hazırlık 5 Kongreler 6 Milli mücadelenin maddi ve manevi temelleri 7 T.B.M.M. nin açılması 8 İtilaf devletlerinin Türkiye üzerindeki yeni projeler 9 Güney cephesinde askeri ve siyasi gelişmeler 10 Batı cephesi muharebeleri ve siyasi gelişmeler 11 Lozan barış antlaşması önemi v sonuçları 12 Türk inkılap hareketleri 13 Türk dış politikası 14 Türk inkılabının dayandığı temeller ve Atatürkçülük

22 DERS KODU 201 SÜRE VE ) Rekreasyon Ve Yöre Turizmi 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları tanıyabilme. 2. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi ile ilgili konuları kavrayabilme 3. Turizm ve çevre dengesi, Türkiye de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları kavrayabilme. 1 Çevre ve Turizm 2 Hava, Su ve Toprak Kirliliği 3 Atıklar 4 Sürdürülebilirlik ve Turizm 5 Ekoturizm; tanımı, amaçları ve gelişimi 6 Ekoturizmin Çeşitleri 7 Sınav 8 Sürdürülebilir Kalkınma 9 Gelişmekte olan ve/veya Az gelişmiş ülkelerde çevresel yaklaşım 10 Turizmin Ekonomik ve Sosyal Çevreye Etkileri 11 Ekoturizm ve Sürdürülebilirlik 12 Turizmin Doğal Çevreye Etkileri 13 Çevreyle İlgili Mevzuat 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

23 DERS KODU 203 SÜRE VE ) Kongre ve Fuar Yönetimi 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Turizm Endüstrisinde kongre ve fuar organizasyonlarının sosyoekonomik önemini kavrayabilme 2. Uluslararası ve ulusal kongre turizminin temel özelliklerini kavrayabilme. 3. Kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmalarını ve amaçlarını kavrayabilme. 4. Kongre ve fuar organizasyonunda tüm aşamalarındaki hazırlık tekniklerini ve süreçlerini kavrayabilme. 5. Kongre ve fuar organizasyonlarında finansal planlama ve tabloları düzenleyebilme ilkesini bilme ve uygulayabilme. 6. Kongre ve fuar turizmi hareketlerindeki kurum-kuruluşların tanıtım ve pazarlama stratejilerini (tekniklerini)kavrayabilme ve uygulaya bilme. 1 Kongre ve Fuar Yönetimine Giriş 2 Kongre ve Turizm İlişkisi Kongre ve Fuarların Ulusal ve Uluslararası Tanıtımdaki Önemi, 3 Sosyal ve Kültürel Boyutları 4 Kongre Büroları 5 Kongre Organizasyonu Aşamaları (I) 6 Kongre Organizasyonu Aşamaları(II) 7 Sınav. 8 Kongre Organizatörü Açısından Kongre Hizmetlerinin Yönetimi 9 Otellerde Toplantı hizmetleri 10 Bilgi Teknolojileri ve Toplantı Yönetimi 11 Fuar ve turizm İlişkisi 12 Fuar organizasyonu 13 Türkiye'nin kongre turizmi imkanları ve sorunları 14 Genel tekrar ve değerlendirme

24 DERS KODU 205 SÜRE VE ) Turizm Pazarlaması 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Pazarlama-turizm pazarlama ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. 2. Turizm işletmelerinde Pazar bölünmesi, Pazar ve pazarlama Stratejilerini kavrayabilme. 3. Turizm pazarlama karması elemanları ile pazarlama araştırmalarını Kavrayabilme. 4. Turizm işletmeleri açısından modern pazarlama tekniklerini kavrayabilme. 1 Turizm Pazarlaması Kavramı Gelişimi ve Önemi; 2 Turizmde Pazarın Yapısı; Turist Davranışı; 3 Turistik Ürün ve Hizmet Politikaları; 4 Turizmde Fiyatlandırma 5 Turizm Dağıtım Kanalları; Turizmde Tutundurma Çalışmaları; 6 Sınav 7 Turizmde Destinasyon Yönetimi; 8 Turizmde Pazarlama Planlaması; 9 Turizmde Stratejik Planlama ve Yönetim; 10 Pazarlama Denetimi ve Performansın Ölçümü; 11 Turizmde Pazarlama Araştırması; Global Turizm Stratejileri; 12 Toplantı Turizmi Pazarlaması 13 Turizm Pazarlamasında Haberleşmenin Önemi ve Halkla İlişkiler 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

25 DERS KODU 207 SÜRE VE ) Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkilerini kavrayabilme 2. Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimini öğrenebilme 3. Konaklama işletmelerinde maliyet ve verimlilik ilişkilerini kavrayabilme ve uygulayabilme. 1 Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri 2 Maliyet sistemini etkileyen faktörler Turizm endüstrisi ile turizm muhasebesindeki maliyet kavram ve 3 unsurları ve etkileri 4 Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi 5 Konaklama işletmelerinde maliyetlerin dağıtımı 6 Sınav 7 Hizmet ve üretim birimleri Maliyetlerin birimlere dağıtımı için yöntem ve ölçütleri 8 belirleyebilmek Konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri yöntemler, 9 verimlilik ve uygulama 10 Maliyet analizi ve yöntemleri 11 Satış ve başa baş noktaları ve uygulamaları 12 Yüksek maliyetlerin konaklama işletmelerine etkilerini inceleme 13 Değerlendirme 14 Genel tekrar

26 Turizm Mevzuatı DERS KODU 209 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Hukuk ve hukukun kaynakları hakkında temel bilgileri kavrayabilme, 2. Turizm hukukunun kaynaklarını ve kavramlarını kavrayabilme, 3. Turizmde örgütlenmeye yönelik yasal düzenlemeleri tanıyabilme, 4. Turizm yatırımlarının yönlendirilmesine yönelik hukuksal düzenlemeleri kavrayabilme, 5. Turizmi teşvik yasalarını tanıyabilme 6. Turistik tesisler yönetmeliğini tanıyabilme 7. Seyahat Acenteleri ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrayabilme, 8. Turizm Hukukunda uygulanan sözleşmeleri yapabilme. 9. Turistin ve İşletmelerin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme 1 Turizm mevzuatı ile ilgili kavramların tanımlarının öğretilmesi 2 Turizm teşvik kanununa giriş. 3 Turizm teşvik kanunu. 4 Turizm tesisleri yönetmeliği konusuna giriş. 5 Turizm tesisleri yönetmeliği. 6 Çevre Kanunu 7 Sınav 8 Kıyı Kanunu 9 Seyahat acentaları ve acentaları birliği kanununa giriş 10 Seyahat acentaları ve acentaları birliği kanunu 11 Profesyonel turist rehberliği yönetmeliğine giriş. 12 Profesyonel turist rehberliği yönetmeliği. 13 Uluslararası Turizm Örgütleri 14 Genel tekrar ve değerlendirme

27 Seyahat Acenteciliği DERS KODU 211 SÜRE VE 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Seyahat acentelerini tanıyabilme 2- Tur operatörlerini tanıyabilme ) 1 Seyahat acentacılığının tanımı ve temel kavramlar 2 Seyahat acentalarının fonksiyonları Seyahat acentalarının verdiği hizmetler; Rezervasyonlar; 3 konaklama işletmeleri rezervasyonları, ulaştırma işletmelri rezervasyonları Seyahat acentalarının verdiği hizmetler; transfer, gümrük ve vize 4 formaliteleri,enformasyon,araba kiralama Seyahat acentalarının verdiği hizmetler; paket tur hazırlama ve 5 satma veya aracılık yapma 6 Sınav Seyahat acentalarının sınıflandırılması; uluslararası 7 sınıflandırmatürkiye'de Seyahat acentalarının sınıflandırılması ve ilgili mevzuat Tüketicileri seyahat etmeye ve seyahat acentalarına yönelten 8 faktörler Rezervasyonlar: Ulaştırma işletmeleri rezervasyonları; havayolu 9 rezervasyonu (BSP) denizyolu rezervasyonu, demiryolu rezervasyonu, seyahat acenteleri rezervasyonları Ulaştırma işletmeleri tarafından kullanılan rezervasyon 10 sistemleri, Rezervasyon sistemlerindeki işlem basamakları Seyahat Acentelerinin otel işletmeleri ve tur operasyonlarına 11 yönelik yurt içi rezervasyonu yurtdışı rezervasyonu Yurt içi ve Yurt dışı turizm hareketlerinde kullanılan rezervasyon 12 sistemleri Merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları Seyahat sektöründe kullanılan rezervasyon sistemlerinden 13 merkezi rezervasyon sistemini uygulayabilme. 14 Genel tekrar ve değerlendirme DERSİN ADI Gıda ve Personel Hijyeni

28 DERS KODU 213 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Hijyenin tanımını ve önemini kavrayabilme. 2. Bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgileri kavrayabilme 3. Yararlı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgileri kavrayabilme 4. Patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgileri kavrayabilme 5. Besin, bina, hava, su, personel hijyeni ile ilgili ilkeleri kavrayabilme 1 Hijyenin tanımı ve önemi 2 Beslenme, besin maddeleri ve beslenme hataları 3 Besin kirliliğine yol açan etkenler 4 Haccp 5 Bakteri bilgisi 6 Sınav 7 Bakterilerin besinlere bulaşma yolları; Besin zehirlenmeleri 8 Besinlerin satın alınmasında hijyeni sağlama yolları 9 Besinlerin depolanması sırasında hijyeni sağlama yolları Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve servisi sırasında hijyeni 10 sağlama yolları Kişisel hijyenin sağlanması; Hijyeni sağlamada genel temizlik ve 11 güvenlik ilkeleri Hijyenin sağlanmasında deterjan ve dezenfektanların 12 kullanılması 13 Çöplerin toplanması, haşere ve kemirgenlerle mücadele 14 Genel tekrar ve değerlendirme

29 DERS KODU 215 SÜRE VE ) Yiyecek İçecek İşletmeciliği - I 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Turizmde yiyecek- içecek hizmetlerinin önemini kavrayabilme 2. Yiyecek- içecek hizmeti veren işletmelerin sınıflarını ve nasıl işletmeye açılabileceklerini kavrayabilme. 3. Yiyecek -içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyetleri, finansmanı ve verimlilik hesapları ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. 4. Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonlarını tanıyabilme. 1 Yiyecek içecek işletmelerinin sınıflandırılması 2 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetimin önemi 3 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim kademeleri 4 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim ve fonsiyonları 5 Yiyecek içecek işletmelerinde kontrol ve denetim 6 Sınav 7 Yiyecek içecek işletmelerinde yatırım 8 Yiyecek içecek işletmelerinde kuruluş çalışmları 9 Yiyecek içecek işletmelerinde kuruluş araştırmaları 10 Genel tekrar ve değerlendirme 11 Uygulama 12 Uygulama 13 Uygulama 14 Uygulama

30 Kat Hizmetleri Yönetimi - I DERS KODU 217 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık İşletme özelliklerine göre, bölümün yönetimsel davranışlarını oluşturmayı kavrayabilme. 2-İşletmenin açılış öncesine kadar olan süreçte yönetimsel bilgileri kavrayabilme 1 Kat hizmetleri Departmanının Tanımı ve Organizasyonu 2 Kat Hizmetleri Departmanında İnsan Kaynakları 3 Kat Hizmetleri Departmanında Planlama 4 Kat Hizmetleri Departmanında Bilgi Akışı 5 Kat Hizmetleri Departmanında Kontrol 6 Kat Hizmetleri Departmanında Bütçeleme 7 Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Malzemeler 8 Sınav 9 Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik 10 Kat Hizmetleri Departmanında Hijyen 11 Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik Maddelerinin Kullanımı 12 Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Ekipmanlar 13 Kat Hizmetleri Departmanında Dekorasyon 14 Çamaşırhane Yönetimi

31 DERS KODU 219 SÜRE VE ) Mesleki Yabancı Dil - I 3.Yarıyıl / Güz Dönemi İngilizce lık Bu dersin amacı; öğrencileri turizm ve otelcilik alanında İngilizce konuşulan ortamlarda kullanabilecekleri terminoloji ve ingilizce yapılarla donanımlı hale getirmek ve bu sayede iş aramada onları öne çıkaracak İngilizce bilgi düzeylerini yükseltmektir. 1 Dersin tanıtımı ve öğrencilerle tanışma 2 Otel odası çeşitleri ve telefonla otel odası rezervasyonu yaptırma 3 CV yazma ve iş görüşmeleri 4 Şikayetleri dinleme ve çözüm üretme 5 Otel çalışanları, Günlük görevler 6 Araba kiralama, tatil planlama 7 Sınav Yiyeceklerle ilgili şikayetleri dinleme ve çözüm 8 üretme,geleneksel bir yemeği tanıtma 9 Yer, yön tarif etme 10 Otel tanıtımları 11 Özür mektubu yazma 12 İlgi turizmi ve öneriler 13 Dönem değerlendirilmesi ve eksiklerin tamamlanması 14 Genel tekrar ve değerlendirme 4.YARIYILI/ BAHAR

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ DERS KODU 101 SÜRE VE 1.YARIYIL /GÜZ Ticari Matematik 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, 4 14 56 4 3 Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

I.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

I.YARIYIL DERS KODU DERS ADI I.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T P KR. AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 2 0 2 2 TÜRK DİLİ-1 2 0 2 2 YABANCI DİL-1 2 0 2 2 ÖNBÜRO HİZMETLERİ 1 1 2 4 GENEL TURİZM 3 0 3 3 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK

Detaylı

DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS YBD 102 YABANCI DİL-II 2 0 2 2

DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS YBD 102 YABANCI DİL-II 2 0 2 2 HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI MÜFREDATI I. YARIYIL TUPC-101 HİTİT UYGARLIĞI 2 0 2 3 Hitit

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Matematik -I DERSİN KODU 101 SÜRE VE ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi *Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. *Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde

Detaylı

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ TFI101-GENEL TURİZM (3-0-3 AKTS:3) Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizm yönetimi, turizmin tarihçesi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri 1 TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri I.YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz 1990 yılında teknik programlar adı altında Bilgisayar Programcılığı, Matbaacılık, Radyo Televizyon Tekniği ve İktisadi ve İdari programlar adı altında Büro Yönetimi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DERS KODU DERS ADI 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KREDİ DERS KODU DERS ADI ECON 101 Ekonomiye Giriş - I 5 (3, 0) ECON

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 133 Matematik KR: 3 AKTS: 3 Dersin Amacı: Mesleki hesaplamalarla ilgili olarak gerekli olan temel matematik bilgilerini

Detaylı

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz 1990 yılında teknik programlar adı altında Bilgisayar Programcılığı, Matbaacılık, Radyo Televizyon Tekniği ve İktisadi ve İdari programlar adı altında Büro Yönetimi

Detaylı

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi DÖNEMİ 1 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER 1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU TÜRK DİLİ-1 OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ Ü TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu Meslek i Seçmeli X Okul Eğitimi 2 30 Bireysel

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM Türk Dili-I Z 2 0 2 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dilin

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Ardeşen Meslek Yüksekokulu. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Ardeşen Meslek Yüksekokulu. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders İçerikleri Müfredat D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar 1.

Detaylı