1.YARIYILI/ GÜZ DÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YARIYILI/ GÜZ DÖNEMİ"

Transkript

1 1.YARIYILI/ GÜZ DERSİN ADI DERS KODU 101 SÜRE VE ) Ticari Matematik 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme ve bu sayede meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme. Yüzde hesapları, Basit faiz tanımı, özellikleri ve 1 hesaplamaları 2 İskonto hesaplamaları ve basit iskonto 3 Bileşik faiz 4 Bileşik iskonto 5 İç ve dış iskonto metodları 6 I. Ara Sınav 7 Eşdeğer senetler, senetlerin birleştirilmesi 8 Satın alma, maliyet, satış ve kar hesaplamaları 9 Oranlar 10 Alaşım ve kıymetli maden problemleri 11 Para ve Sermaye Piyasaları 12 Anuiteler, Normal ve diğer anuiteler Borç ödemeleri, eşit taksitli borç ödemeleri, eşit anaparalı borç 13 ödemeleri, ödeme fonları ile borç ödemeleri 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

2 DERS KODU 105 SÜRE VE ) Bilgisayar - I 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikleri kavrayabilme. 2. Bilgisayarın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını kavrayabilme. 3. Bilgisayara iş yaptıran programları kavrayarak sistem kurulumunu yapabilme. 1 Bilgisayarların tarihi gelişimi 2 Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler 3 Bilgisayar sisteminin çalışma prensibi 4 Bilgisayar sisteminin temel özellikleri 5 Bilgisayarın bellek yapısı 6 Bilgisayarın merkezi işlem biriminin görevleri 7 Giriş çıkış birimleri 8 İşletim sisteminin yüklenmesi 9 İşletim sistemi temel komutları 10 Windows XP masaüstü öğeleri 11 Denetim Masası öğeleri 12 Denetim Masası öğeleri Ağ kurulumu için gerekli aygıt yapılandırmaları, ağ da kaynak 13 paylaşımı İnternet bağlantı şekilleri. Dosya, klasör oluşturma kopyalama, 14 taşıma ve silme.

3 DERS KODU 107 SÜRE VE Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Yeterli ve dengeli beslenebilmek için gerekli olan günlük besin ihtiyacını ve beslenme ilkelerini kavrayabilme. 2- Çeşitli beslenme şekilleri arasındaki farkları ve mönü planlaması yapmayı kavrayabilme. 3- Sağlıklı beslenme için günlük mönü planlarını ve standart reçeteleri hazırlayabilme ) 1 Dersin Tanıtımı ve amacının öğrencilere aktarılması 2 Sağlıklı beslenme için gerekli besinler ve özellikleri 3 Dengeli beslenme için gerekli besinler ve özellikleri 4 Dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarı ve beslenme ilkeleri 5 İnsanların günlük besin ihtiyaçları; Besinler ve özellikleri 6 Sınav 7 Menü planı nedir, planlamaya etki eden faktörler nelerdir 8 Menünün ne olduğu, hangi yiyeceklerden oluşacağı ve sıralamaları 9 Plan ve menü planlarının nasıl yapılacağı 10 Menü planının nelerden etkilenebileceği Müşterilerin zevk ve tercihlerimisafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına 11 uygun menülerin, standart reçetelerin, porsiyonların oluşturulması 12 Müşterilerin zevk ve tercihlerine göre menü hazırlamak 13 Hazırlanan menülerin uygulamaları ve standart reçete haline getirilmeleri 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

4 Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi DERS KODU 109 SÜRE VE ) 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Önemli maliyetlere sahip temizlik ürünlerinin kullanımı aşamasında miktar-zaman sıklığı-uygulanan temizlik yöntemini kavrayabilme 2. Birim maliyet açısından ve temizlik performansları ile kontrol edilip kullanım maliyetlerini hesaplayabilme. 1 Kavramlar ve tanımlar Plan ve Programlar doğrultusunda temizlik standartlarının 2 belirlenmesi Temizlik programı oluşturulmasında temizlik maddesi seçiminde 3 yüzey cinsleri ve özellikleri Temizlik programlarında kir çeşitliliğine, kir yoğunluğuna, su 4 kalitesine, yüzey cinsine göre en verimli temizlik ilkeleri 5 Temizlik ürünleri 6 Sınav 7 Temizlik ürünlerinin kimyasal özellikleri, 8 Temizlik ürünleri kullanımında uygulama yöntemleri 9 Yöntem uygulama zaman ve sıklığı 10 Temizlik ürünleri kullanımında denetim Ürün seçiminde ve kullanımında çevre duyarlılığının 11 oluşturulması 12 Temizlik maddelerinin kullanımında dikkat edilecek konular. 13 Ürün maliyeti 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

5 DERS KODU 111 SÜRE VE ) Önbüro İşlemleri 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkilerin nedenlerini kavrayabilme. 2. Önbüroda kullanılan yabacı terimlerin anlamlarını kavrayabilme. 3. Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevlerini kavrayabilme. 4. Otele giriş - çıkış ve ön muhasebe işlemlerini kavrayabilme ve yapabilme. 5. Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumlulukları ve ilkeleri uygulayabilme. 1 Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şeması 2 Önbüroda çalışanların görevleri 3 önbüro ile diğer bölümler arasındaki fonksiyonel ilişkiler 4 Otellerin hizmet ve üretim bölümlerinin fonksiyonel ilişkileri 5 Önbüroda kullanılan yabancı terimler 6 Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri 7 Sınav 8 Otele giriş-çıkış, ön muhasebe işlemleri; giriş ve çıkış işlemleri 9 Ön muhasebe işlemleri Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini 10 kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluk ve ilkeler;problem çözme teknikleri 11 Bilgi verme teknikleri 12 Yönlendirme teknikleri 13 Olağan olmayan durumlarda sorumluluk yüklenme 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

6 DERS KODU 113 SÜRE VE ) Gıda Teknolojisi 1.Yarıyıl / Güz Dönemi İngilizce lık Gıda teknolojisinin tanımını kavrayabilme. Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimlerini, gıda bozulma etkenleri ve kontrolünü kavrayabilme. 2. Fiziksel gıda muhafaza yöntemleri (soğutma, dondurma, sterilizasyon, pastörizasyon, radyasyon, gaz basıncı, vakum uygulama, ek filtrasyon, kataditin yöntemi) kimyasal gıda muhafaza yöntemleri ( tuzlama, tütsüleme, şekerle muhafaza, asitle muhafaza, kimyasal koruyucu madde kullanımı) ve biyolojik gıda muhafaza tekniklerini kavrayabilme. 3. Tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ, şeker, çay işleme teknolojisini ve işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkelerini kavrayabilme. 1 Tanımlar 2 Hazır gıda teknolojileri 3 Hazır Gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri 4 Gıda bozulma etkenleri ve kontrolü 5 Fiziksel gıda muhafaza yöntemleri 6 Soğutma, dondurma,sterilizasyon 7 Pastörizasyon 8 Kimyasal gıda muhafaza yöntemleri 9 ARA SINAV 10 Tuzlama,şekerle muhafaza 11 Asitle muhafaza 12 Koruyucu maddeler 13 Tat, koku ve renk maddeleri 14 Biyolojik gıda muhafaza yöntemleri

7 DERS KODU 115 SÜRE VE ) Turizm Ekonomisi 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık İktisadi sektörler içerisinde turizm sektörünün yerini kavrayabilme. 2. Turizm piyasasını tanıyabilme. 3. Turizmin ekonomik etkilerini kavrayabilme 1 Ekonominin temel kavramları 2 Turizm Ekonomisi 3 Turizm ekonomisi ile ilgili temel kavramlar 4 Turizm sektörünün oluşumu ve özellikleri 5 Turizm piyasası; 6 Ara Sınav 7 Turizm piyasası ile ilgili temel kavramlar, 8 Turizm sektöründe fiyat oluşumunu 9 Piyasa türleri 10 Turizmin ekonomik etkileri; İstihdam etkisi 11 Diğer ekonomik sektörlere etkileri, 12 Devalüasyonun turizme etkileri 13 Revalüasyonun turizme etkisi 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

8 DERS KODU 117 SÜRE VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılâplarını tanıtmak Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amacı ve ilgili 1 kavramlar 2 Türk inkılabını hazırlayan iç sebepler 3 Türk inkılabını hazırlayan dış sebepler Büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri ve 4 baskıları 5 XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti nde yenilik hareketleri 6 Meşrutiyet Dönemi 7 Osmanlı Devleti ni kurtarmaya yönelik fikir akımları 8 I. Dünya Savaşı öncesinde siyasi ve askeri gelişmeler 9 I. Dünya Savaşının sebepleri 10 Osmanlı Devleti nin savaşa giriş ve cepheler 11 Çanakkale cephesi 12 Osmanlı Devleti ni paylaşma projeleri 13 I. Dünya Savaşının sona ermesi 14 Mondros Mütarekesi ve uygulanması

9 DERS KODU 119 SÜRE VE ) Türk Dili- I 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Dilin insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme Dilin insan hayatındaki önemini 1 Dillerin doğuşu ile dilin özellikleri Dilin insan aklının ürünü olduğu konusu 2 Türk dilinin özellikleri ve zenginliği Dil bilgisinin iletişim açısından önemi, 3 Sözcüklerin kullanım özellikleri ve anlam değeri Sözcük öbeklerinin anlatım açısından önemi 4 Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları 5 Kelimelerin ses ve şekil yapısı İsimler, fiiller, zarflar, edatlar okunuşları, türleri ve `de 6 kullanılışları İsimler, fiiller, zarflar, edatlar okunuşları, türleri ve `de 7 kullanılışları İsimler, fiiller, zarflar, edatlar okunuşları, türleri ve `de 8 kullanılışları 9 Yazılı anlatımın gerçekleşme süreci 10 Yazılı anlatım düzeniyle anlatım biçimlerinin ne olduğu 11 Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları 12 Güzel ve etkili konuşmanın temel ilkeleri 13 Diksiyon konusunda yeni bilgilerin önemi 14 Sözlü anlatımda başarının yolları (çalışma)

10 DERS KODU 121 SÜRE VE ) Yabancı Dil- I (İngilizce) 1.Yarıyıl / Güz Dönemi İngilizce lık İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Names, Greetings and Titles, Numbers 2 Greetings and Introductions, Countries and Nationalities 3 Objects, Greeting Friends, Likes and Dislikes (1) 4 Places: Location (1), Jobs 5 The Alphabet, Food Drink and Money 6 Likes and Dislikes (2) 7 Likes and Dislikes (2) 8 Skills and Sports, Age 9 Past Time 10 Shops and Requirements 11 Places: Location (2) 12 Clock Times 13 Fied Times 14 consolidation

11 DERS KODU 103 SÜRE VE ) İletişim 1.Yarıyıl / Güz Dönemi X lık Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1.Bireysel iletişim kurmak 2.Örgütsel iletişim kurmak 1 Sözlü İletişim kurmak 2 Sözlü İletişim kurmak 3 Yazılı İletişim kurmak 4 Yazılı İletişim kurmak Yazılı İletişim kurmak 5 Sözsüz İletişim kurmak 6 Sözsüz İletişim kurmak 7 Sözsüz İletişim kurmak 8 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak 9 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak Biçimsel (Formal) İletişim kurmak 10 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 11 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 12 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 13 Örgüt dışı iletişim kurmak 14 Örgüt dışı iletişim kurmak

12 2.YARIYILI/ BAHAR DERSİN ADI DERS KODU 102 SÜRE VE ) Yabancı Dil-II (İngilizce) 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi İngilizce lık İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Present Activities 2 Routines, The Family 3 The Weather, Journeys 4 Food and Drink, House and Home 5 Telephoning, Months and Dates 6 Invitations, Suggestions 7 Invitations, Suggestions 8 Opinions, Plans for the Near Future 9 Shopping for Clothes 10 Orders: Direct and Indirect 11 Past Activities, Offers of Help 12 Past Time, Surprise and Interest 13 Confirmation, Requests 14 Confirmation, Requests

13 DERS KODU 104 SÜRE VE ) Otel İşletmeciliği 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Turizm ve konaklama endüstrisini tanıyabilme. 2. Otel işletmelerinin kuruluş yeri, yatırımı, yatırım maliyeti, finansmanı, ve verimlilik hesapları ilgili ilkeleri kavrayabilme. 3. Otel işletmelerinin yönetimi ve yönetim fonksiyonlarını tanıyabilme. 1 Otelcilik Endüstrisinin Gelişimi ve Özellikleri 2 Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması 3 Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri 4 Otel yatırımları ve Finansmanı ve Kredi Talepleri Otel Organizasyonunu Kurulması ve Organizasyon Tipleri, 5 Verimlilik hesaplamaları 6 Sınav 7 Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları 8 İş ve Görev tanımları 9 İletişim İşlevleri 10 Önbüro ve Kat Hizmetleri Fonksiyonları 11 Yiyecek İçecek Fonksiyonu 12 İnsan Kaynakları ve Pazarlama fonksiyonları 13 Destek Hizmetlerle İlgili Fonksiyonlar 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

14 DERS KODU 106 SÜRE VE ) Türk Dili -II 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu açıklayabilme. Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme. Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme 1 Yaratıcı yazma (öykü, roman) türleri Öğretici yazma (makale, araştırma, özgeçmiş, dilekçe, rapor 2 yazma) türleri 3 Yazılı anlatım türlerini ve özellikleri 4 Sözlü anlatım özellikleri 5 Hazırlıklı konuşma (seminer, konferans, münazara) türleri 6 Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemi 7 Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemi 8 Noktalama işaretleri 9 Yazım kurallarının dildeki önemi 10 Yazım kurallarının kullanımları Özel veya resmi teşebbüslerinde dili kurallarına uygun doğru 11 kullanma Sözcüklerle ilgili anlatım yanlışları 12 Dilimizin başka dillerden etkilenmesinde ortaya çıkan anlatım bozuklukları 13 Günümüz dil problemlerinin çözümü 14 Sözlü ve yazılı anlatımda başarı (çalışma)

15 DERS KODU 108 SÜRE VE ) Genel Muhasebe 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Muhasebe bilgi sistemi ve işletmelerde muhasebe işlemlerinin kayıtlanması 1 Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması 2 Muhasebede kayıt yöntemleri ve defterler Bilanço-Gelir tablosu -Hesap kavramı ve hesapların 3 sınıflandırılması 4 Tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi 5 Bilanço kavramı ve bilanço hesaplarının niteliği 6 Bilanço aktif hesapların işleyişi 7 Bilanço pasif hesapların işleyişi 8 Gelir tablosu ve gelir tablosu hesaplarının niteliği 9 Gelir tablosu gider hesaplarının işleyişi 10 Gelir tablosu gelir hesaplarının işleyişi 11 Maliyet ve dönem gider hesaplarının ayrımı 12 Maliyet hesaplarının işleyişi 13 Faaliyet ve finansman gider hesaplarının işleyişi 14 Maliyet ve gider hesaplarının işleyişi

16 DERS KODU 110 SÜRE VE ) Bilgisayar - II 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık İşletim sistemleri konusunda yeterince bilgi ve beceri kazanmış mesleği ile ilgili tasarım paketlerini kullanılabilir bir duruma gelmiş öğrencinin,sektör bazında çok yaygın kullanılan bilgisayar destekli tasarım(cad) paketlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanabilme, bu paketi kendi mesleğinde kullanılabilir bir duruma getirecek bilgi ve beceri kazanabilme 1 Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri Program paketini bilgisayara yükleme, çalıştırma, ekran 2 ayarlarını ve konfigürasyon ayarlarını yapma 3 Dosya işlemleri ve çeşitli uygulamalar 4 Temel çizim elemanlarının öğrenilmesi Temel çizim komutlarının işlevleri; bu komutları kullanarak obje 5 ve obje gruplarını oluşturma işlemleri 6 I. Arasınav 7 Düzeltme ve sorgulama işlemleri Düzeltme ve sorgulama komutlarının işlevleri, bu komutları 8 kullanarak oluşturulan objeler üzerinde düzeltme ve düzenleme işlemleri 9 Görüntü ve kontrol işlemleri 10 Temel görüntü komutlarının işlevleri ve çeşitli uygulamalar 11 Ölçülendirme ve tarama işlemleri 12 II. Arasınav

17 DERS KODU 114 SÜRE VE ) Mutfak Hizmetleri Yönetimi 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi İngilizce lık Mutfak yönetiminin temel ilkelerini kavrayabilme ve mutfağın fiziksel özelliklerini tanıyabilme. İş güvenliği ilkelerini uygulayabilme 2. Mutfak personelinin kişisel ve araç gereçler temizliği ile ilgili ilkeleri uygulayabilme. Gıda maddelerini beslenme değerleri, özellikleri ve özel durumu olanlara yönelik beslenme prensiplerini kavrayabilme. 3. Üretim faktörleri maliyetleri hesaplayabilme ve satın alma ilkelerini uygulayabilme. Depolama yöntemleri ve türlerini kavrayabilme. 1 Mutfağın tanımı ve gelişimi 2 Dünya mutfakları 3 Otel işletmelerinde mutfağın yeri ve önemi 4 Mutfak örgüt yapısı 5 Mutfağın ana bölümleri 6 Mutfak planlama 7 Sınav 8 Otel işl. mutfaklarında kullanılan araç ve gereçler 9 Otel işletmelerinde menü planlama 10 Mutfak güvenliği 11 Pişirme yöntemleri 12 Mutfak hijyeni 13 Haccp 14 Genel tekrar ve değerlendirme

18 DERS KODU 116 SÜRE VE ) Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Yiyecek içecek hizmet işletmelerini detaylı tanıyabilme. 2- Küçük, orta ve büyük kapasiteli yiyecek işletmelerini tanıyabilme aralarındaki farkları tanıyabilme. 3- Yiyecek içecek hizmet işletmelerinin yönetim, planlama ve organizasyon şekillerini kavrayabilme. Yiyecek içecek işletmelerinin tanımlanması,sınıflandırılması ve 1 özellikleri 2 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinin gelişim trendi 3 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinin özellikleri 4 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde yönetim ve önemi Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde yönetim şekilleri yönetimi 5 etkileyen faktörler 6 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde yönetim sorunları 7 Sınav 8 Yiyecek içecek hizmet işletmelerinin temel fonksiyonları 9 Organizasyon yapıları, hizmetlerin planlanması 10 Organizasyon yapıları 11 Hizmetlerin planlama metodları. 12 Hizmetlerin pazarlanmasının amaç ve metodları 13 Farklı organizasyonlar 14 Genel tekrar ve değerlendirme

19 DERS KODU 118 SÜRE VE Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Temizlik hizmeti talep eden sektörleri tanýyabilme. ) 2- Bu taleplere uygun hizmet planý ve yöntemlerini kavrayabilme. 3- Hizmetin üretilmesi,tüketilmesi sürecini denetlerken pazarlama yöntemlerini kavrayabilme. İşletme çeşitliliği ve sektörün yapısına göre temizlik 1 programlarının oluşturulması 2 Temizlik hizmetleri işletmelerinde planlama 3 Temizlik hizmetleri işletmelerinde organizasyon Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde kontrol-denetim ve 4 performans değerlendirme sisteminin oluşturulması 5 Temizlik hizmetleri işletmelerinde iletişim 6 Sınav 7 Temizlik hizmetleri işletmelerinde pazarlama Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde beklenen ve istenen temizlik 8 programları dahilinde maliyet ve bütçe hazırlama 9 Hizmet standardının sürekliliği 10 Temizlik hizmetlerinde kullanılan malzemeler 11 Temizlik Yöntemleri 12 Çeşitli yüzey ve alanların temizliği 13 Temizlik işletmelerinde destek hizmetler 14 Genel tekrar ve değerlendirme

20 DERSİN ADI Önbüro Yönetimi DERS KODU 120 SÜRE VE ) 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Yönetim ilkelerini kavrayabilme. 2- Önbüro yönetiminde güvenlik ve temizlik ilkelerini kavrayabilme. 3- Önbüro rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral işlemlerinin yönetimini ve kontrol süreçlerini kavrayabilme. 4- Önbüroda üniformalı hizmetler yönetimi ve denetimini kavrayabilme. 5- Önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimini kavrayabilme. 1 Yönetim Fonksiyonları ve Önbüro Personel Yönetim İlkeleri 2 Önbüro yönetiminde güvenlik ve temizlik ilkeleri 3 Önbüro faaliyetlerinde güvenlik Otelin bütün faaliyetlerinde, olağanüstü durumlarda vb. 4 konularda güvenlik ilkeleri Önbüro rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral işlemlerinin 5 yönetimi ve kontrol süreçleri 6 Sınav 7 Oda satış fiyatları, oda satış teknikleri ve raporlama 8 Tahmini raporlar, gelr gider analizleri ve rapor içerikleri Vardiya sistemindeki iş akış planlamaları ve özellikleri, tüm bu 9 faaliyetlerin sistematik kontrol süreçleri 10 Önbüroda üniformalı hizmetler yönetimi ve denetimi Üniformalı hizmetlerin otel içi hizmet yönetimine, üş 11 potansiyeline entegre edilmesi Önbüroda gece hizmetleri içerikleri, yönetimi ve denetimi, 12 sistemin sorunsuz yeni güne geçmesini sağlamak 13 Personel temizliği, çalıştığı yerin temizliği 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

21 DERS KODU 122 SÜRE VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılâplarını tanıtmak 1 Azınlıkların faaliyetleri ve ayrılıkçı cemiyetler 2 Ermeni meselesi 3 Milli cemiyetler 4 Milli mücadeleye hazırlık 5 Kongreler 6 Milli mücadelenin maddi ve manevi temelleri 7 T.B.M.M. nin açılması 8 İtilaf devletlerinin Türkiye üzerindeki yeni projeler 9 Güney cephesinde askeri ve siyasi gelişmeler 10 Batı cephesi muharebeleri ve siyasi gelişmeler 11 Lozan barış antlaşması önemi v sonuçları 12 Türk inkılap hareketleri 13 Türk dış politikası 14 Türk inkılabının dayandığı temeller ve Atatürkçülük

22 DERS KODU 201 SÜRE VE ) Rekreasyon Ve Yöre Turizmi 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları tanıyabilme. 2. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi ile ilgili konuları kavrayabilme 3. Turizm ve çevre dengesi, Türkiye de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları kavrayabilme. 1 Çevre ve Turizm 2 Hava, Su ve Toprak Kirliliği 3 Atıklar 4 Sürdürülebilirlik ve Turizm 5 Ekoturizm; tanımı, amaçları ve gelişimi 6 Ekoturizmin Çeşitleri 7 Sınav 8 Sürdürülebilir Kalkınma 9 Gelişmekte olan ve/veya Az gelişmiş ülkelerde çevresel yaklaşım 10 Turizmin Ekonomik ve Sosyal Çevreye Etkileri 11 Ekoturizm ve Sürdürülebilirlik 12 Turizmin Doğal Çevreye Etkileri 13 Çevreyle İlgili Mevzuat 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

23 DERS KODU 203 SÜRE VE ) Kongre ve Fuar Yönetimi 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Turizm Endüstrisinde kongre ve fuar organizasyonlarının sosyoekonomik önemini kavrayabilme 2. Uluslararası ve ulusal kongre turizminin temel özelliklerini kavrayabilme. 3. Kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmalarını ve amaçlarını kavrayabilme. 4. Kongre ve fuar organizasyonunda tüm aşamalarındaki hazırlık tekniklerini ve süreçlerini kavrayabilme. 5. Kongre ve fuar organizasyonlarında finansal planlama ve tabloları düzenleyebilme ilkesini bilme ve uygulayabilme. 6. Kongre ve fuar turizmi hareketlerindeki kurum-kuruluşların tanıtım ve pazarlama stratejilerini (tekniklerini)kavrayabilme ve uygulaya bilme. 1 Kongre ve Fuar Yönetimine Giriş 2 Kongre ve Turizm İlişkisi Kongre ve Fuarların Ulusal ve Uluslararası Tanıtımdaki Önemi, 3 Sosyal ve Kültürel Boyutları 4 Kongre Büroları 5 Kongre Organizasyonu Aşamaları (I) 6 Kongre Organizasyonu Aşamaları(II) 7 Sınav. 8 Kongre Organizatörü Açısından Kongre Hizmetlerinin Yönetimi 9 Otellerde Toplantı hizmetleri 10 Bilgi Teknolojileri ve Toplantı Yönetimi 11 Fuar ve turizm İlişkisi 12 Fuar organizasyonu 13 Türkiye'nin kongre turizmi imkanları ve sorunları 14 Genel tekrar ve değerlendirme

24 DERS KODU 205 SÜRE VE ) Turizm Pazarlaması 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Pazarlama-turizm pazarlama ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. 2. Turizm işletmelerinde Pazar bölünmesi, Pazar ve pazarlama Stratejilerini kavrayabilme. 3. Turizm pazarlama karması elemanları ile pazarlama araştırmalarını Kavrayabilme. 4. Turizm işletmeleri açısından modern pazarlama tekniklerini kavrayabilme. 1 Turizm Pazarlaması Kavramı Gelişimi ve Önemi; 2 Turizmde Pazarın Yapısı; Turist Davranışı; 3 Turistik Ürün ve Hizmet Politikaları; 4 Turizmde Fiyatlandırma 5 Turizm Dağıtım Kanalları; Turizmde Tutundurma Çalışmaları; 6 Sınav 7 Turizmde Destinasyon Yönetimi; 8 Turizmde Pazarlama Planlaması; 9 Turizmde Stratejik Planlama ve Yönetim; 10 Pazarlama Denetimi ve Performansın Ölçümü; 11 Turizmde Pazarlama Araştırması; Global Turizm Stratejileri; 12 Toplantı Turizmi Pazarlaması 13 Turizm Pazarlamasında Haberleşmenin Önemi ve Halkla İlişkiler 14 Genel Tekrar ve Değerlendirme

25 DERS KODU 207 SÜRE VE ) Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkilerini kavrayabilme 2. Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimini öğrenebilme 3. Konaklama işletmelerinde maliyet ve verimlilik ilişkilerini kavrayabilme ve uygulayabilme. 1 Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri 2 Maliyet sistemini etkileyen faktörler Turizm endüstrisi ile turizm muhasebesindeki maliyet kavram ve 3 unsurları ve etkileri 4 Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi 5 Konaklama işletmelerinde maliyetlerin dağıtımı 6 Sınav 7 Hizmet ve üretim birimleri Maliyetlerin birimlere dağıtımı için yöntem ve ölçütleri 8 belirleyebilmek Konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri yöntemler, 9 verimlilik ve uygulama 10 Maliyet analizi ve yöntemleri 11 Satış ve başa baş noktaları ve uygulamaları 12 Yüksek maliyetlerin konaklama işletmelerine etkilerini inceleme 13 Değerlendirme 14 Genel tekrar

26 Turizm Mevzuatı DERS KODU 209 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Hukuk ve hukukun kaynakları hakkında temel bilgileri kavrayabilme, 2. Turizm hukukunun kaynaklarını ve kavramlarını kavrayabilme, 3. Turizmde örgütlenmeye yönelik yasal düzenlemeleri tanıyabilme, 4. Turizm yatırımlarının yönlendirilmesine yönelik hukuksal düzenlemeleri kavrayabilme, 5. Turizmi teşvik yasalarını tanıyabilme 6. Turistik tesisler yönetmeliğini tanıyabilme 7. Seyahat Acenteleri ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrayabilme, 8. Turizm Hukukunda uygulanan sözleşmeleri yapabilme. 9. Turistin ve İşletmelerin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme 1 Turizm mevzuatı ile ilgili kavramların tanımlarının öğretilmesi 2 Turizm teşvik kanununa giriş. 3 Turizm teşvik kanunu. 4 Turizm tesisleri yönetmeliği konusuna giriş. 5 Turizm tesisleri yönetmeliği. 6 Çevre Kanunu 7 Sınav 8 Kıyı Kanunu 9 Seyahat acentaları ve acentaları birliği kanununa giriş 10 Seyahat acentaları ve acentaları birliği kanunu 11 Profesyonel turist rehberliği yönetmeliğine giriş. 12 Profesyonel turist rehberliği yönetmeliği. 13 Uluslararası Turizm Örgütleri 14 Genel tekrar ve değerlendirme

27 Seyahat Acenteciliği DERS KODU 211 SÜRE VE 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Seyahat acentelerini tanıyabilme 2- Tur operatörlerini tanıyabilme ) 1 Seyahat acentacılığının tanımı ve temel kavramlar 2 Seyahat acentalarının fonksiyonları Seyahat acentalarının verdiği hizmetler; Rezervasyonlar; 3 konaklama işletmeleri rezervasyonları, ulaştırma işletmelri rezervasyonları Seyahat acentalarının verdiği hizmetler; transfer, gümrük ve vize 4 formaliteleri,enformasyon,araba kiralama Seyahat acentalarının verdiği hizmetler; paket tur hazırlama ve 5 satma veya aracılık yapma 6 Sınav Seyahat acentalarının sınıflandırılması; uluslararası 7 sınıflandırmatürkiye'de Seyahat acentalarının sınıflandırılması ve ilgili mevzuat Tüketicileri seyahat etmeye ve seyahat acentalarına yönelten 8 faktörler Rezervasyonlar: Ulaştırma işletmeleri rezervasyonları; havayolu 9 rezervasyonu (BSP) denizyolu rezervasyonu, demiryolu rezervasyonu, seyahat acenteleri rezervasyonları Ulaştırma işletmeleri tarafından kullanılan rezervasyon 10 sistemleri, Rezervasyon sistemlerindeki işlem basamakları Seyahat Acentelerinin otel işletmeleri ve tur operasyonlarına 11 yönelik yurt içi rezervasyonu yurtdışı rezervasyonu Yurt içi ve Yurt dışı turizm hareketlerinde kullanılan rezervasyon 12 sistemleri Merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları Seyahat sektöründe kullanılan rezervasyon sistemlerinden 13 merkezi rezervasyon sistemini uygulayabilme. 14 Genel tekrar ve değerlendirme DERSİN ADI Gıda ve Personel Hijyeni

28 DERS KODU 213 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Hijyenin tanımını ve önemini kavrayabilme. 2. Bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgileri kavrayabilme 3. Yararlı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgileri kavrayabilme 4. Patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgileri kavrayabilme 5. Besin, bina, hava, su, personel hijyeni ile ilgili ilkeleri kavrayabilme 1 Hijyenin tanımı ve önemi 2 Beslenme, besin maddeleri ve beslenme hataları 3 Besin kirliliğine yol açan etkenler 4 Haccp 5 Bakteri bilgisi 6 Sınav 7 Bakterilerin besinlere bulaşma yolları; Besin zehirlenmeleri 8 Besinlerin satın alınmasında hijyeni sağlama yolları 9 Besinlerin depolanması sırasında hijyeni sağlama yolları Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve servisi sırasında hijyeni 10 sağlama yolları Kişisel hijyenin sağlanması; Hijyeni sağlamada genel temizlik ve 11 güvenlik ilkeleri Hijyenin sağlanmasında deterjan ve dezenfektanların 12 kullanılması 13 Çöplerin toplanması, haşere ve kemirgenlerle mücadele 14 Genel tekrar ve değerlendirme

29 DERS KODU 215 SÜRE VE ) Yiyecek İçecek İşletmeciliği - I 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık Turizmde yiyecek- içecek hizmetlerinin önemini kavrayabilme 2. Yiyecek- içecek hizmeti veren işletmelerin sınıflarını ve nasıl işletmeye açılabileceklerini kavrayabilme. 3. Yiyecek -içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyetleri, finansmanı ve verimlilik hesapları ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. 4. Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonlarını tanıyabilme. 1 Yiyecek içecek işletmelerinin sınıflandırılması 2 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetimin önemi 3 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim kademeleri 4 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim ve fonsiyonları 5 Yiyecek içecek işletmelerinde kontrol ve denetim 6 Sınav 7 Yiyecek içecek işletmelerinde yatırım 8 Yiyecek içecek işletmelerinde kuruluş çalışmları 9 Yiyecek içecek işletmelerinde kuruluş araştırmaları 10 Genel tekrar ve değerlendirme 11 Uygulama 12 Uygulama 13 Uygulama 14 Uygulama

30 Kat Hizmetleri Yönetimi - I DERS KODU 217 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl / Güz Dönemi lık İşletme özelliklerine göre, bölümün yönetimsel davranışlarını oluşturmayı kavrayabilme. 2-İşletmenin açılış öncesine kadar olan süreçte yönetimsel bilgileri kavrayabilme 1 Kat hizmetleri Departmanının Tanımı ve Organizasyonu 2 Kat Hizmetleri Departmanında İnsan Kaynakları 3 Kat Hizmetleri Departmanında Planlama 4 Kat Hizmetleri Departmanında Bilgi Akışı 5 Kat Hizmetleri Departmanında Kontrol 6 Kat Hizmetleri Departmanında Bütçeleme 7 Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Malzemeler 8 Sınav 9 Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik 10 Kat Hizmetleri Departmanında Hijyen 11 Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik Maddelerinin Kullanımı 12 Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Ekipmanlar 13 Kat Hizmetleri Departmanında Dekorasyon 14 Çamaşırhane Yönetimi

31 DERS KODU 219 SÜRE VE ) Mesleki Yabancı Dil - I 3.Yarıyıl / Güz Dönemi İngilizce lık Bu dersin amacı; öğrencileri turizm ve otelcilik alanında İngilizce konuşulan ortamlarda kullanabilecekleri terminoloji ve ingilizce yapılarla donanımlı hale getirmek ve bu sayede iş aramada onları öne çıkaracak İngilizce bilgi düzeylerini yükseltmektir. 1 Dersin tanıtımı ve öğrencilerle tanışma 2 Otel odası çeşitleri ve telefonla otel odası rezervasyonu yaptırma 3 CV yazma ve iş görüşmeleri 4 Şikayetleri dinleme ve çözüm üretme 5 Otel çalışanları, Günlük görevler 6 Araba kiralama, tatil planlama 7 Sınav Yiyeceklerle ilgili şikayetleri dinleme ve çözüm 8 üretme,geleneksel bir yemeği tanıtma 9 Yer, yön tarif etme 10 Otel tanıtımları 11 Özür mektubu yazma 12 İlgi turizmi ve öneriler 13 Dönem değerlendirilmesi ve eksiklerin tamamlanması 14 Genel tekrar ve değerlendirme 4.YARIYILI/ BAHAR

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 1.YARIYIL S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 5301120 5307120 TÜRK DİLİ (I) Z 2 0 2 5301121 5307121 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR. (I) Z 2 0 2 5301122 5307122

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI HAZIRLIK 1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri TOPLAM Hazırlık I TOPLAM Hazırlık II 1. SINIF 1.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Ders Düzeyi: Önlisans. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TOİ 2009.

DERS BİLGİ FORMU. Ders Düzeyi: Önlisans. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TOİ 2009. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I TOİ 2009 ZORUNLU Dersin Amaçları: Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında Türkiye nin kıyı bölgelerini konukların beklentilerine göre tanıtma yeterliğinin kazandırılması

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2008-2009 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2008-2009 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2008-2009 1.YARIYIL SOİ 101 Bilgisayar I 2 2 3 4 Microsoft Office Programları; Microsoft Word, Seçilen bir metin parçasını biçimlendirme, Doküman üzerinde tablolar hazırlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimine Giriş... 1 1.1. Sektörler Ayrımında Yiyecek ve İçecek Hizmetleri... 1 1.2. Yiyecek ve İçecek İşletmeleri / Kapsamı... 4 1.2.1. Önemi...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 05.12.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 14.11.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AGE100 Temel Biligi Teknolojileri 2

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TEMMUZ, 011 DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER MESLEK DERSLERİ T.C. OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 1.DÖNEM D.KODU DERSİN ADI TEORİK UYG. TOPLAM ECTS Dersler TDE101 Türk Dili- I 2 0 2 1 TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I 2 0 2 1 YAD103/105/101

Detaylı

DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SOİ 105 Beslenme İlkeleri ve Menü 2 1 3 4

DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SOİ 105 Beslenme İlkeleri ve Menü 2 1 3 4 ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2007-2008 1.YARIYIL SOİ 101 Bilgisayar I 2 2 3 4 Microsoft Office Programları; Microsoft Word, Seçilen bir metin parçasını biçimlendirme, Doküman üzerinde tablolar hazırlama

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU TOİ 2010

DERS BİLGİ FORMU TOİ 2010 Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 3 2-2 DERS BİLGİ FORMU TOİ 2010 ZORUNLU ÖNLİSANS TÜRKÇE Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sınıf, Mesleki alanlar ve ilişkiler, İlgili mevzuat

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ İN KODU TUR / TRO 267 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ İN TÜRÜ Zorunlu X Seçmeli TEORİK 2 KREDİSİ 3 ECTS KREDİSİ 4 YOK Turizm Muhasebesi ile Turizm Endüstrisindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Yönetim Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Yönetim Kavramı ve Tarihsel Gelişimi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Yönetim Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 1.1. YÖNETİM KAVRAMI... 1 1.2. YÖNETİM ANLAYIŞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 2 1.2.1. Klasik Yönetim Yaklaşımları... 3 1.2.2. Neo-Klasik Dönem

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 5 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 5 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL SOİ 101 Bilgisayar I 2 2 3 4 Microsoft Office Programları; Microsoft Word, Seçilen bir metin parçasını biçimlendirme, Doküman üzerinde tablolar hazırlama

Detaylı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ DÖNEM DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu SFH 1001 Dersin Adı İŞLETME YÖNETİMİ I Dersin İçeriği İşletmecilik temel kavramları ve tarihsel gelişim süreci, işletmecilik

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe-II Ders No : 0690160082 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ...

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... 1 I. TARİHSEL GELİŞİM... 1 II. SEYAHAT ACENTALARININ GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 10 A. DENİZYOLU ULAŞTIRMASI... 10 B. DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ GİRİŞ... 5 1.1. GENEL KAVRAMLAR... 6 1.1.1. Gelir ve Kâr Kavramları... 6 1.1.2. Maliyet, Gider, Harcama ve

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI işletme Ticari Matematik (Öğr. Gör. D.ATASOY) Kalite Güvencesi Ve Standartları- Finansal Yatırım Araçları (Öğr. Gör. D. Atasoy) *İstatistik (Öğr. Gör. D. Atasoy) *Ofis Programları -2- Bilgisayar Büro Programları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Odalar Bölümü Yönetimi (TOUR 315) Ders Detayları

Odalar Bölümü Yönetimi (TOUR 315) Ders Detayları Odalar Bölümü Yönetimi (TOUR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Odalar Bölümü Yönetimi TOUR 315 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF(A-ŞUBESİ) II

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF(A-ŞUBESİ) II 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF(A-ŞUBESİ) II. DÖNEM YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 30 Mayıs 2016 10.00 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı 30 Mayıs 2016 16.00 Temel Yabancı Dil

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 1. Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynaklarım

Detaylı

TARİH SAAT DERSİN ADI (02-06 Kasım 2015 Haftası) Bilgi ve İletişim Teknolojileri I. 06 Kasım 2015 16.00 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

TARİH SAAT DERSİN ADI (02-06 Kasım 2015 Haftası) Bilgi ve İletişim Teknolojileri I. 06 Kasım 2015 16.00 Temel Yabancı Dil (İngilizce) 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF (A- ŞUBESİ) I.YARIYIL ARA SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSİN ADI (02-06 Kasım 2015 Haftası) Bilgi ve İletişim Teknolojileri I (Her grubun

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU TOİ 1002

DERS BİLGİ FORMU TOİ 1002 Ders Adı: TURİZM EKONOMİSİ Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 2 Saatler/Yerel Kredi: Öğretim Eleman(lar)ı: T 2 U 0 L 0 K 2 Bilgin GÜNER DERS BİLGİ FORMU Ders Kodu: TOİ 1002 Ders Düzeyi: Öğretim Yöntem

Detaylı

ÖĞLE ARASI 12:15-13: :30-12:15. Hukukun Temel Kavramları. Öğr.Gör.Gülden Düzgünlü. Okt.Mete ŞEN LAB I. Ofis Programları I. Öğr.Gör.

ÖĞLE ARASI 12:15-13: :30-12:15. Hukukun Temel Kavramları. Öğr.Gör.Gülden Düzgünlü. Okt.Mete ŞEN LAB I. Ofis Programları I. Öğr.Gör. ADALET I :0-9: 9:0-0: Anayasa Hukuku 0:0 - : :0 - : Hukukun Temel Kavramları : - : : - :00 Hukukun Temel Kavramları Medeni Hukuk I A Klavye Kullanımı I Büro Yönetimi Ofis Programları I Ofis Programları

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramlar, tanımlar, 2. Ders yöntemleri ve kaynakların

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKA MUHASEBESİ 9.1.2017 13:30 BANKACILIK HUKUKU 10.1.2017 13:30 11.1.2017 09:00 GİRİŞİMCİLİK 11.1.2017 13:30 İLETİŞİM 12.1.2017 09:00 HİZMET PAZARLAMASI 12.1.2017 13:30 İŞLETME

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

II. YARIYIL TOPLAM TOPLAM D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS IV. YARIYIL

II. YARIYIL TOPLAM TOPLAM D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS IV. YARIYIL Adnan Menderes Üniversitesi KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLAR DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET (İkinci Öğretim) İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİ (İkinci Öğretim) KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI KUYUMCULUK

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm OTELCİLİK ENDÜSTRİSİ Çağıl Hale Özel GİRİŞ... 1 OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ... 3

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm OTELCİLİK ENDÜSTRİSİ Çağıl Hale Özel GİRİŞ... 1 OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ... 3 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm OTELCİLİK ENDÜSTRİSİ Çağıl Hale Özel GİRİŞ... 1 OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ... 3 OTEL İŞLETMELERİNİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI... 7 Konaklama Amacı Bakımından Otel İşletmeleri...

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 2 A-AĞIRLAMA VE TURİZM ENDÜSTRİSİ... 2 B-TURİZM ENDÜSTRİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ... 3 C-TURİZM İŞLETMELERİNDE

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1 2) 86 8,00 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihini 345 30,00 II İleri Klavye Kullanımı 1 2 82 8,00 ankarauzem@gmail.com adresine e-posta olarak

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 AMFİ

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 AMFİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N.Ö) 2016/2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ 27.03.2017 PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ 28.03.2017 SALI YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II 09:30 AMFİ 29.03.2017

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Muhasebe ve Vergi PROGRAM: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. DÖNEM Genel muhasebe I Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb),

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 1

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 1 İŞLETME YÖNETİMİ 1 E DİLİ 1 TBTK 1 MAKRO EKONOMİ C108 TİCARİ MATEMATİK AİİT 1 TİCARET HUKUKU C 101 BORÇLAR HUKUKU C 101 DİLİ 1 TBTK 1 AİİT 1 İSTATİSTİK C 102 YABANCI DİL II GENEL MUHASEBE II GENEL İŞLETME

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ZAI101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2 0 2) 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi dersinin amaçları ve inkılâpla ilgili bazı kavramlar; XIX. yüzyılda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

TARİH SAAT DERSİN ADI. 21 Haziran 2016 10.00 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı. 22 Haziran 2016 10.00 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

TARİH SAAT DERSİN ADI. 21 Haziran 2016 10.00 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı. 22 Haziran 2016 10.00 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF(A - B ŞUBESİ) II.YARIYIL BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 21 Haziran 2016 10.00 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı 21 Haziran 2016 16.00 Temel Yabancı

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT DERS DENKLİKLERİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT DERS DENKLİKLERİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MÜFREDAT DERS DENKLİKLERİ 1. YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 5 TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 5 TUR 111 Hukuk Başlangıcı Z 3 0 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı Z

Detaylı

YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU. TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU. TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL MYO 100Genel ĠĢletme İşletmenin tanımı, temel kavramlar ve tarihsel gelişim süreci, işletme

Detaylı

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BİLGİSAYAR TARİH DERS SAAT DERSLİK ÖĞRETİM ELEMANI SINIF 21.01.2013 Türk Dili 09:00 D1-2/D3 İ.ESER BİLGİSAYAR I 21.01.2013 Muhasebe

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S. 31.10.2017 - SALI 30.10.2017 - PAZARTESİ TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I İşletme

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı BANKACILIK VE SİGORTACILIK FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GİRİŞİMCİLİK HİZMET PAZARLAMASI 31.1.2017 16:30 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ BANKA MUHASEBESİ MİKRO EKONOMİ

Detaylı

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat ÖNSÖZ Birinci Bölüm Turizm ve Seyahat Turizm... 1 Turist... 2 Seyahat... 2 İnsanların Seyahat Amaçları... 4 Turizmin Sınıflandırılması... 6 Turizm Tipleri... 6 Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

Seyahat Acentası operasyonları (TOUR 331) Ders Detayları

Seyahat Acentası operasyonları (TOUR 331) Ders Detayları Seyahat Acentası operasyonları (TOUR 331) Ders Detayları Ders Adı Seyahat Acentası operasyonları Ders Kodu TOUR 331 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme

Detaylı

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N.Ö) 2016/2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME TARİHLERİ 12.06.2017 PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 13.06.2017 SALI YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II 09:30 13.06.2017

Detaylı

Ortaöğretim Alan Kodu Ortaöğretim Alan Adı Yükseköğretim Lisans Programları 1072 Aşçılık 1113 1128 1134 1149 1149 1161 1161 1176 1176 1574 1589 1589 Beden Besin Endüstrisi Besin Endüstrisi İşleme Besin

Detaylı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik. 103 (Şube 1) Önbüro. 208 (Şube 1) Muhasebe I. Amfi (Şube 1) Rekreasyon Yönetimi. Amfi (Şube 1) Ekonomi I.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik. 103 (Şube 1) Önbüro. 208 (Şube 1) Muhasebe I. Amfi (Şube 1) Rekreasyon Yönetimi. Amfi (Şube 1) Ekonomi I. Konaklama İşletmeciliği Örgün Öğretim 2013-2014 Güz Yarıyılı Ders Programı II V. Yarıyıl VI 103 Önbüro 208 207 203 105 /Z02 Top. Sal. Top. Sal. 205 Z02 Muhasebe I Amfi Rekreasyon Yönetimi Amfi Otel Otomasyonları

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 AMFİ

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 AMFİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N.Ö) 2016/2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ 22.05.2017 PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ 23.05.2017 SALI YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II 09:30 AMFİ

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Ahşap İşleri I DERS KODU GES 109 1. Yarıyıl / Güz Dönemi (Proje, 2 14 28 Geleneksel sanatlar arasında yer alan Ahşap sanatlarının tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

1.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU 21 ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi Ders (Proje, Saati 2 14 2 2 2. Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL Adı TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 6 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 6 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 6 TUR 141

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 5006101 Genel Muhasebe-I *(3-1)5 Temel kavramlar ve muhasebe sistemi; bilanço hesapları; gelir tablosu hesapları. 5006102 Genel

Detaylı