Eğitimde Değişim: Bilgi Yönetimi ve e-öğrenme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitimde Değişim: Bilgi Yönetimi ve e-öğrenme"

Transkript

1 Eğitimde Değişim: Bilgi Yönetimi ve e-öğrenme Tarkan Gürbüz Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara Özet: Bilgiye dayalı bir dönüşümü gerektiren bilgi toplumu oluşturma süreci birçok yeni kavramı ortaya çıkarmakta ve köklü değişimleri vurgulamaktadır. Bilgi toplumunda daha da pekişen sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme doğrultusunda insanların hayatları boyunca değişik zamanlarda farklı konularda öğrenim ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Doğacak olan bu sürekli biçimde farklı öğrenme etkinlikleri içerisinde bulunma ihtiyacı zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldıracak öğretim amaçlı yeni oluşum ve altyapıların geliştirilmesini gerektirmektedir. Ortaya çıkan bu durum bireylerin her düzeyde eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarındaki değişimi ortaya koymakta, toplumun gereksinimleri doğrultusunda daha yaygın olarak e-öğrenme çözümleri üretmeye ve kullanmaya zorlamaktadır. Bütün bu gelişmeler bilginin yarattığı güç ve bilgi yönetiminde değişikliğe sebep olmaktadır. Gelişmekte olan küresel bilgi ekonomisinde daha etkin bir biçimde bilgi yönetimini gerçekleştirebilen toplumlar daha fazla gelişme gösterebileceklerdir. Bu bildirinin amacı dünyadaki bilgiye dayalı değişim ve dönüşüm sürecinde eğitim alanında gerçekleşen köklü değişimi bilgi yönetimi ve e-öğrenme alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ele alarak incelemektir. Bildiride ayrıca uygulamalarda karşılaşılabilecek temel problemler ele alınarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde yapılmış çalışmalar, ODTÜ Bilgi Yönetimi ve e-öğrenme uygulamalarından örnekler ve deneyimler paylaşılacaktır. Anahtar Sözcükler: Öğretim Teknolojileri, Bilgi Yönetimi, e-öğrenme, Eğitim ve Değişim Yönetimi. Abstract: The recent trends and the drivers of the knowledge based transformation in any field affected every area of our lives and changed especially the way we learn. These trends are changing the educational needs at all levels and influencing all learning environments. The need for being continually engaged in some form of learning activity will force the development for new educational settings and infrastructure removing the boundaries created by time and space. Developing technologies expand enormous opportunities for individual and group learning by facilitating collaborative learning through e-learning. All these developments lead to changes in knowledge management. The purpose of this paper is to discuss the profound changes in the field of education through the development of the fields of knowledge management and e-learning. The study will also share experience in the application of knowledge management and e-learning by analyzing the potential of Middle East Technical University. Keywords: Knowledge Management, Management in Education. Instructional Technology, e-learning, Change

2 1. Giriş Dünyada sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimlerin bileşik etkisi ile bilgiye dayalı bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Bu dönüşüm beraberinde bilgi ekonomisi ve bilgi toplumu kavramlarını ortaya çıkarırken hızla artmakta olan etkin bilgi yönetimi ve etkili öğrenme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bilgi teknolojilerinin günlük yaşamın bir parçası haline geldiği, temel ekonomik kaynağı bilgi ve en önemli ekonomik sürecin öğrenme olduğu bilgi toplumunda; öğrenmede bireysel farklılıklar ön plana çıkmakta, bilgiyi sunma yöntemleri konusunda büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Öğrenme; başkalarıyla yardımlaşarak problem çözme etkinliği olarak algılanmakta, toplumun ihtiyaç duyduğu birey tipi, öğrenme ve bilginin dağıtımı da eğitimden beklentileri artıracak yönde değişim göstermektedir. Günümüzde bilgi toplumu oluşturma doğrultusunda yaşanmakta olan hızlı dönüşüm ve küreselleşme süreci bireylerin her düzeyde eğitim ve öğrenme ihtiyacı üzerinde değişime sebep olmaktadır [1]. Öğretmen ve öğrenci rolleri, öğrenme etkinlikleri, mesleki gelişim, teknolojik altyapı ve teknolojiye erişim gibi temel alanlardaki değişimler bu gerçeği bugünden yansıtmaktadır. Bilgi toplumunda daha da pekişen sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme doğrultusunda insanların hayatları boyunca değişik zamanlarda farklı konularda öğrenim ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Değişime ayak uydurabilmek, başkalarıyla birlikte etkin çalışabilmek, sürekli eğitim yoluyla öğrenmeyi sürdürmek, öğrenmeyi öğrenmiş olmak bilgi toplumunda eğitimli insan profilinin en önemli niteliklerini oluşturacaktır. Doğacak olan bu sürekli biçimde farklı öğrenme etkinlikleri içerisinde bulunma ihtiyacı zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldıracak öğretim amaçlı yeni oluşum ve altyapıların geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle eğitim sistemi geleneksel eğitim sınırlarının ötesine geçecek biçimde değişim gösterecektir. Gelişmekte olan bilişim ve ağ teknolojileri yaşamın her alanında değişikliklere sebep olurken özelikle artan iletişim hızı ve yeni iletişim olanakları mesafeleri ortadan kaldırarak dünyamızın giderek küçülmesi ve küresel bir köye dönüşmesini sağlamaktadır. Artan küreselleşmeye bağlı olarak hizmet ve servislerin yeniden yapılandırılması ve elektronik ortama taşınmasına yönelik e- dönüşüm çalışmaları hız kazanmıştır [2]. Bu gelişmeler ile birlikte öğrenme alanında ortaya çıkan web tabanlı öğrenme, çevrimiçi öğrenme ya da e-öğrenme olarak adlandırılan yenilikler yeni öğrenme ve öğretim yollarına olanak tanımakta böylece eğitimcilerin kendi yöntemlerini gözden geçirip yeni yaklaşımları benimsemeye yönlendirmektedir. Sınırlar ötesinde bilgi paylaşımı ve sanal ortamlarda eğitim olanakları eğitimde bilginin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ihtiyacını artırmıştır. Gelişmekte olan Internet ve buna bağlı teknolojiler eğitimde bilgi yönetimi sürecini oldukça hızlandırmaktadır. Yeni bir alan olarak gelişmekte olan e-öğrenme eğitim alanında hızla yaygınlaşmakta ve bilgi yönetimi ile birbirine yakınsamaktadır [3]. Yapılan çalışmalarda bilgi yönetimi ve e- öğrenme uygulamalarının birçok alanda kesiştiği görülmüştür. Bu bildirinin amacı dünyadaki bilgiye dayalı değişim ve dönüşüm sürecinde eğitim alanında gerçekleşen köklü değişimi bilgi yönetimi ve e-öğrenme alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ele alarak incelemektir. Bildiride ayrıca uygulamalarda karşılaşılabilecek temel problemler ele alınarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde yapılmış çalışmalar ve deneyimler paylaşılacaktır. 2. Eğitimde Bilgi Yönetimi Bilgi, tarih boyunca her zaman her alanda gelişme, kalkınma ve ilerleme için anahtar niteliğinde olmuştur. Bu değişmez gerçek; var olan sosyal, ekonomik ve teknolojik

3 parametrelerin bileşik etkisi ile değişik dönemlerde bilginin yarattığı güç ve bilgi yönetiminde değişikliğe sebep olmaktadır. Gelişmekte olan küresel bilgi ekonomisinde daha etkin bir biçimde bilgi yönetimini gerçekleştirebilen toplumlar daha fazla gelişme gösterebileceklerdir. Bilgiye dayalı bir dönüşümü gerektiren bilgi toplumu oluşturma süreci birçok yeni kavramı ortaya çıkarmakta ve köklü değişimleri vurgulamaktadır. Günümüzde öncelikle iş dünyasında ortaya çıkan bu yeni kavramlardan biri olarak bilgi yönetimi gittikçe önem kazanarak her alanda yagınlaşmaktadır. Bilgi Yönetimi tanımı ile ilgili farklı birçok ve bazen de oldukça kafa karıştırıcı ifadeler ve bakış açıları vardır. Bilgi yönetimi, birey ya da organizasyonun sahip olduğu her türlü bilgiyi yeniden yorumlayarak bilgi üretmesi, çoğaltması, kullanması, çevresi ile paylaşması ve düzenli bir biçimde muhafaza etmesi gibi evrelerden oluşan bütünsel bir süreç olarak tanımlanabilir [3]. Bilgi yönetimi bilişim uygulamaları ve öğrenme stratejileri olarak eğitim alanında kabul görmüştür. Bilgi yönetim sistemleri araştırma birimlerinde, müfredat geliştirme sürecinde, öğrenci işleri, mezunlarla iletişim ve yönetim işlerinde yer almaktadır. Eğitimde bilgi yönetiminin amacı eğitim, öğretim ve öğrenme etkinliklerinin iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesidir. Eğitimde bilgi yönetimi eğitim organizasyonu içinde bilgiyi yöneterek, organizasyondaki insanların bilgilerini eğitim öğretim hizmetlerini ve öğrencilerin eğitim öğretim düzeylerini geliştirebilecek faaliyetleri paylaşmak için uygulamalar geliştirmek olarak görülebilir. Bilgi yönetim sistemleri insanlar, süreçler ve teknolojiler olmak üzere üç temel unsuru bir araya getirerek bilgi yönetiminin daha etkin olmasını sağlar. Eğitim sistemlerinde hızla yerini alarak uzaktan eğitimin büyümesini de sağlayan e-öğrenme ile bilgi yönetiminin zaman içerisinde birbirine yakınsadığı gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarda bilgi yönetimi ve e-öğrenme uygulamalarının birçok alanda kesiştiği görülmüştür. Bilgi yönetimi ve e-öğrenme arasındaki sinerji bu iki çalışma alanında ortaya çıkan bulguların bir araya getirilmesiyle açıklanmaktadır. Günümüzde e-öğrenme teknolojileri farklı konularda birçok dersin sunumu amacıyla kullanılırken bilgi yönetimi teknolojileri de temel olarak büyük miktarda bilginin hızlı bir şekilde bulunması, düzenlenmesi ve sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Bilgi yönetimi ve e- öğrenme entegrasyonu farklı konularda derslerin ve büyük miktarlardaki bilginin bulunup düzenlenerek sunulmasını kolaylaştıracak ve bu sürecin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine yardımcı olacaktır [3]. Bilgi yönetiminde uygun yöntem ve sistemlerin seçilerek doğru biçimde uygulanması ve aynı şekilde e-öğrenme alanında başarılı uygulamalar ve politikalar geliştirebilmesi; bu alanlarda oluşturulacak tutum, davranış, bilinç ve birikime bağlıdır. Bu doğrultuda kurum ve kuruluşların rekabet gücünü artıracak nitelikte olan bilgi yönetimi ve e-öğrenme projelerinin daha verimli hale getirilmesi yönünde kalite oluşturma çalışmaları önem kazanacaktır. Gelecekteki uygulamalardan beklentilere yönelik çözüm ve politikaların geliştirilmesine yardımcı nitelikte kalite görüşünü oluşturacak uzmanlaşmayı artırması açısından eğitimde bilgi yönetimi ve e-öğrenme çalışmaları ön plana çıkmaktadır. 3. Uzaktan eğitim ve e-öğrenme Uzaktan eğitim yeni bir fikir olmamasına rağmen gelişen teknolojiler bu alanda yeni olanaklar sağlamış ve teknoloji tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları ortaya çıkmıştır. Farklı birçok parametre ve eğitimde küreselleşme ile birlikte bir şekilde eğitim almak isteyen öğrenci sayısındaki artış uzaktan eğitim alanında yeni bir ilgi uyandırmaktadır. Sağladığı esneklik,

4 kolaylıklar ve büyük kitlelere ders sunmada elverişliliği nedeniyle çevrimiçi uzaktan eğitim son zamanlarda kurum ve kuruluşlar için özellikle de yüksek öğretim kurumları için çekici olmaya başlamıştır. Etkileşimli iletişim ve birlikte bilgi oluşturmayı sağlayan çevrimiçi yardımlaşma araçları ve öğrenme ortamları sayesinde yardımlaşarak öğrenmeye olanak tanıyan yeni teknolojiler, yaşam boyu öğrenme adına bireysel ve birlikte öğrenme olanaklarını önemli ölçüde genişletmektedir. Bu tür ortamlara erişim imkanı (yeni çalışma ve öğrenme olanakları yanı sıra eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan birlikte öğrenme yöntemlerinin düzenlenmesi) uzaktan eğitimde yardımlaşarak öğrenmeyi geliştirmektedir. Gelişen Internet ve buna bağlı teknolojiler uzaktan öğrenme ve uzaktan eğitim anlayışını değiştirmektedir. Günümüzde web tabanlı öğrenme, çevrimiçi öğrenme ya da eöğrenme olarak adlandırılan yeni biçimler hem uzaktan eğitim hem de örgün eğitimde kullanılmaya başlanmıştır. Yapılmış birçok tanım arasında en yaygın ve geniş anlamıyla e-öğrenme Internet ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak eğitim ve öğretimin zaman ve mekan bağımsız sunumu ve yönetimi olarak adlandırılmaktadır [4]. Günümüzde artık bu yolla üniversite dereceleri için gerekli dersler verilmekte, farklı amaçlara yönelik birçok değişik program hızla yaygınlaşmaktadır. Böylece e-öğrenme geleceğin uzaktan eğitim modelini oluşturmaktadır. Uzaktan ve küresel öğrenme ihtiyacı kurum ve kuruluşları daha yaygın olarak e-öğrenme çözümleri üretmeye ve kullanmaya zorlayacaktır. Sağladığı esneklik, kolaylıklar ve büyük kitlelere ulaşabilme elverişliliği nedeniyle e-öğrenme son zamanlarda eğitim kurumları; özellikle de yüksek öğretim kurumları için çekici olmaya başlamıştır. Yüksek öğretim kurumlarında artık bu yolla üniversite dereceleri için gerekli dersler verilmekte, tamamen çevrimiçi yöntemlerle sunulan programlar yaygınlaşmaktadır.bu gelişmeler öte yandan engelli kişilerin eğitim ve öğretime erişimleri ile ilgili yeni ufuklar açmaktadır. Her geçen gün yeni e-öğrenme modelleri ortaya çıkmakta ve bu alanda oluşan endüstri büyümeye devam ederken farklı birçok program sunan birçok kurum ve kuruluş önemli sayıda öğrencinin dikkatini çekmeyi başarmaktadır. Bu alandaki endüstrinin gelişerek olgunlaşması ancak etkili öğrenme sağlamayı hedefleyen uygulamaların geliştirilmesiyle mümkün olabilecektir. Oluşan e-öğrenme pazarı genişlemeye devam ediyor ve gelecek yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Bu alandaki çözüm üreticileri artık teknoloji ve altyapının ötesinde; içerik, uygulama ve eğitim unsurlarına yoğunlaşarak daha çok etkinlik, elverişlilik, standart ve kalite konularında araştırma ve geliştirmeler ile meşgul olmaktadırlar. Uzaktan eğitimde yenilikleri yakalayabilmek ve oluşan bu pazar ekonomisinde yer alabilmek için farklı amaçlara ve ihtiyaçlara yönelik yeni ders modelleri ve sistemleri geliştirme ihtiyacı doğmuştur. Birçok farklı durum için e- öğrenme yöntemlerinin denenerek potansiyelinin görülmesi ve sonrasında da bu çözümlerin daha verimli hale getirilmesi yönünde kalite oluşturma çalışmaları önem kazanacaktır. Etkin biçimde öğrenme gerçekleştirilmesi ancak e-öğrenme teknolojilerinin doğru seçimi ve kullanımı ile mümkündür. Yeni teknolojiler elbette etkili öğrenme fırsatları sunmaktadır fakat eğitimciler ve öğrenciler bu teknolojileri kavrayarak faydalanmayı öğrenmeleri gereklidir. Çevrimiçi derslerde başarı elde etmek için yöntem ve yaklaşım geleneksel yöntemlerle verilen derslerde uygulanandan oldukça farklı olmalıdır. Bu alanda iyi örnekler oluşturmak için uygun ileri teknoloji seçimi ve kullanımı, verilmesi gereken destek hizmetleri yanı sıra ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilerek hazırlanması, değişen öğretim programı ve

5 yeni ders sunum yöntemlerini öğrenmek için de takım çalışması yaklaşımı ile e-tutor uygulamaları geliştirmek ve deneyimler kazanmak gereklidir. Gerek öğrenci gerekse eğitimciler için ihtiyaca yönelik destek ve kaynaklar bu doğrultuda kurumlar tarafından sağlanmalıdır. Büyük ölçekli yatırımlara finans desteği sağlanması elbette bu alanda yatırımın kazançlı ve başarılı olacağının görülmesi ile hız kazanacaktır. Bu elbette e- öğrenme alanında yapılacak ileri düzeyde değerlendirme ve araştırma çalışmalarını gerektirmektedir. Üniversite ve okullarda başarılı e-öğrenme programları için deneyim ve araştırma çok önemlidir. Bu alanda ihtiyaca yönelik yapılacak araştırmalar e- öğrenmenin yüksek öğrenimde daha sağlam bir konum edinmesinde önemli rol oynayacaktır. Eğitimde küreselleşmenin hızlı artışına bağlı olarak eğitimciler varolan yöntemleri inceleyerek yeni çevrimiçi öğrenme ve öğretim için yeni yaklaşımların yöntem ve tekniklerini bularak uyarlamalıdırlar [5]. Eğitim kurumları sanal ortamlarda eğitim sistemleri oluşturmaya çalışırken temel elemanları ve uluslararası standartların araştırılarak saptanması gerekmektedir. 4. ODTÜ nde Uygulamalar ODTÜ de bilgi yönetimi, öğretim teknolojilerinin etkin kullanimi ve e-öğrenme alanına yönelik çok öncesinde başlatılmış startejik çalışmalar geliştirilerek ve artarak birçok bölüm ve birim tarafından sürdürülmektedir. Bu birimlerden bazılarının yaptıkları çalışmalardan örneklere aşağıda yer verilmiştir. ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) Projesi ile üniversite bünyesindeki bilişim teknolojileri hizmetlerini kullanıcı odaklı olarak, stratejik hedefler doğrultusunda ve garanti edilen kalitede veren bütünleşik bir sistemin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda üniversite bünyesindeki iş süreçleri çıkarılmış, önceliklendirme yapılmış, proje ve proje çıktısı olarak hayata geçirilecek olan sistemin organizasyonunu oluşturan 5 alt sistem belirlenmiştir. Alt sistemler, fonksiyonel yapıdaki kurumun içinde belirlenen birden fazla birimi, yatayda kesen süreçleri ele alacak biçimde çalışmalarını yürütmektedir. BBS projesinin süreç yönetimi alt projesinde, çok sayıda akademik, idari birim ve çok tipte ve sayıda kullanıcı için bir süreç yönetimi çatısının oluşturulmasında, akademi ve endüstri tarafından belirlenen iyi pratiklerin rehberliğinde belirgin kurallar, kurumsal politikalar ve prosedürler tanımlanması, kurumsal yönetişim yöntemlerinin benimsenmesi ve uygulanması esas alınmıştır. ODTÜ süreç haritası toplamda 5 süreç alanı altında 22 süreç grubu ve 83 iş süreci tanımlanmıştır. Belirlenen üniversite iş süreçleri süreç olgunluk analiz sonuçları, süreç otomasyon düzeylerine dair tespitler, üniversite yönetiminin stratejik hedefleri ile uyumluluk, odak gruplarının ve üniversite birimlerinin beklentileri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde önceliklendirilmiştir: Araştırma Süreçleri Kurumsal Yönetim ve Destek Süreçleri Destek Hizmetleri Süreçleri Eğitim / Öğretim Süreçleri Uygulama / Hizmet Süreçleri ODTÜ BBS projesi tanımsal ve analitik modelleme aşamalarında yürütülen çalışmaları gerçekleştirmekle birlikte, servis modelleme aşaması ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir [6]. ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) genel olarak üniversitenin faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini, kullanıcılarına sunmaktadır. ODTÜ web sitesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen bir İçerik Yönetim Sistemi yazılımı (BIDB-CMS) kullanılmaktadır. Site içeriği ODTÜ Bilgi

6 İşlem Daire Başkanlığı'ndaki ilgili gruplarca oluşturulmakta ve güncellenmektedir [7]. BİDB nın üniversiteye verdiği servisler aşağıdaki gibi sıralanabilir: İnternet bağlantısı; Yerel alan ağı, Kablosuz Ağ servisi, Yurtlar/Lojmanlar Ağ servisi, Modem servisi, Web Önbellekleme servisi, Merkezi sistemler üzerinde idari/akademik personel ve öğrenciler için kullanıcı kodu, Elektronik İletişim Sistemi (EİS) kapsamında birimler için kullanıcı kodları, Bilgisayar kullanıcı eğitimleri, kitapçık ve broşürler, BİDB Kütüphanesi, PC Salonları, Akıllı Sınıf, ODTÜ TV, İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı, 'Hot-line' danışmanlık servisi, Merkezi Lazer yazıcı çıktı servisi, FTP servisi, E- posta servisleri, elektronik listeler, Merkezi lisanslı yazılımlar/paket programlar, Web üzerinde Akademik/Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖİBS). Akademik kullanıcılar için Tübitak- Ulakbim tarafından verilmekte olan GRID servisi destek hizmeti Master / Doktora Başvuru ve Değerlendirme Sistemi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisans Başvurusu (YÖS) Outgoing Erasmus Student Sistemi (OES) Öğrenci Kayıt Sildirme Kitap Sipariş servisi Akademik CV Sistemi Etkileşimli Kayıt ve Onay Sistemi Etkileşimli Notlama Sistemi Burs Başvuru ve Değerlendirme servisi Online Harç Sistemi Öğretim Üyesi Ytiştirme Programı (ÖYP) Başvuru sistemi Ders Değerlendirme Anketi servisi Mobil Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (MOİBS) Üniversite Akademik Kataloğu için yeni bir veritabanı E-Katalog servisi Öğretim Üyesi Bilgi Bankası (Staff Roster) Finans Takip Sistemi (PAYS) ODTÜ Kütüphanesi kullanıcılarının ihtiyaçlarını en etkili ve güncel çözümlerle karşılamayı amaçlamaktadır. Kütüphane birimleri millennium kütüphane otomasyon sistemi ve dijital doküman paylaşım sistemi kullanmaktadır. Türkiye'nin en geniş ve değerli koleksiyonlarından birine sahip olan ODTÜ Kütüphanesi koleksiyonu Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Library of Congress Classification System)'ne göre düzenlenmiştir. Koleksiyondaki tezler, TSE standartları, 1990 yılından önce yayımlanmış dergiler ve depo koleksiyonu dışındaki tüm basılı materyaller açık raf sisteminde kullanıma sunulmaktadır. Tüm koleksiyon MARC formatında kataloglanmış ve OPAC (Online Public Access Catalogue) sistemi aracılığı ile çevrimiçi erişime açılmıştır. Yeni yayın ve kitaplar ile ilgili güncel bilgiye erişim amaçlı olarak dünya genelinde yayın evlerinin katalogları ve yaygın kullanılan en kapsamlı veri tabanına sahip yeni yayın duyuru servisi OASIS kullanılmaktadır. Ayrica kütüphane Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), International Association of Technological University Libraries (IATUL), The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER), American Mathematical Society (AMS) üyelikleri ile en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişim sağlamaya çalışmakta yerli ve yabancı diğer birçok akademik kütüphane ile işbirliği yapmaktadır. Kütüphanenin sunduğu elektronik kaynaklar E-Kaynaklar altında Veritabanları, E-Tezler Diğer E-Kaynaklar olarak gruplanmaktadır. Kütüphanede yer alan koleksiyonlar, Kitap Koleksiyonu, Dergi Koleksiyonu, Referans Koleksiyonu, Rezerv Koleksiyonu, Görsel- İşitsel Materyal Koleksiyonu ve ODTÜ Elektronik Tezleri olarak gruplanmaktadır. Kutuphane web sayfası birçok bilgi ve kaynağa erişim sağlarken aynı zamanda

7 görsel kütüphane turu imkanı da sunmaktadır [8]. ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi, öğretim teknolojilerinin etkin olarak kullanımı ve e-öğrenme uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. ODTÜ'de açılan derslerde teknolojinin kullanımının artırılması ve bu konuda öğretim elemanlarına destek olmak amacıyla çok yönlü servisler Ofis tarafından sunulmaktadır. Ofis tarafından öğretim üyelerine yönelik olarak, kişisel web sitelerinin hazırlanması, öğretim materyallerinin web üzerinden yayınlanması, Flash programı kullanarak etkili öğretim materyali hazırlanması ve ODTÜ nün ders yönetim sistemi olan METU-Online programının kullanılması konularında birçok sminerler düzenlenmiş ve belirlenmiş konularda çok sayıda farklı broşürler hazırlanmıştır. Geri bildirimler yoluyla belirttilen ihtiyaçları karşılamak için gerekli seminer başlıkları belirlenmekte, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır [9]. Ofis Web sitesinde ders izlencesi (syllabus) şablonları ve web sayfası şablonları öğretim üyelerinin kullanımına sunulmuştur. Öğretim teknolojileri ve uzaktan eğitim ile ilgili temel bilgilerin de sunulduğu sitede, seminerler sırasında yapılan aktiviteleri açıklayan seminer dökümanları ve öğretim üyelerine dağıtılan broşürlerin elektronik kopyaları bulunmaktadır. MIT deki Open Courseware projesinin benzeri olan Açık Ders Malzemeleri projesi, ve ODTÜ de kurulacak bir Etkili Eğitim Portali proje çalışmaları ofis tarafından titizlikle yürütülmektedir. ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Portalinin kurulumu (EduCommons Açık Ders Malzemeleri İçerik Yönetim Sistemi ve ZOPE veritabanı) tamamlanmıştır. ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi çalışmalarını Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi koordine etmektedir. Belirlenen öğretim üyelerinden ders materyallerinin alınması ve bu materyallerin sisteme girilmesi yine bu ofis tarafından gerçekleştirilmektedir. Şu anda sisteme girilmiş çok sayıda ders bulunmaktadır. Bu derslerin içerik bakımından kalite kontrolü tamamlandıktan sonra ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Portalı üzerinden herkesin kullanımına açılmaktadır [10]. Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi (ÖGEB) öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, öğretim elemanlarının öğretim ihtiyaçlarına yönelik hizmetler geliştirmeyi; üniversitenin öğrenme ortamının geliştirilmesine, mesleki ve etik ilkelere bağlı, yeniliklere açık, katılımcı bir anlayış çerçevesinde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır [11]. ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü Üniversitenin araştırma potansiyelini tanıtmak, konularında uzman olan akademik personel ve birimlerin, araştırma merkez ve laboratuvarlarının sanayi ile ilişkilerini güçlendirmek, üniversitede yürütülen ulusal ve uluslararası destekli araştırmaları koordine etmek için kurulmuştur. Türkiye Araştırma Alanı'nın (TAA) yapı taşları olan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Projeler (YUUP), Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından koordine edilmektedir. Ayrıca birim tarafından ODTÜ İlgi Alanları sistemi, ÖYP Portalı gibi servisler verilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası projelerle ilgilenen iki alt birimden oluşan ve Araştırmalar Koordinatörlüğü altında faaliyet gösteren Proje Destek Ofisi yer almaktadır. maktadır. Birimler, araştırma projelerinin proje geliştirme, yazma, başvuru ve yürütme aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir [12]. Bölümler ve Birimler kendi iç işleyişleri kapsamında bilgi yönetimi ve e-öğrenme çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca ODTÜ BİDB tarafından sunulan merkezi servisler dışında kalan diğer konular (bölümbirim içi

8 network altyapısı ve bu yapı ile ilgili problemler, bölüm/birim içi diğer yazılım/donanım sorunları) bölüm/birim koordinatörlerinin sorumluluğundadır. ODTÜ Halkla İlişkiler Müdürlüğü üniversitenin çalışmaları ve çeşitli faaliyetleri hakkında kamuyu bilgilendirmek ve üniversite kurum kimliğini tanıtıcı ve 'geliştirici' çalışmalara hız vermektir. Bu bağlamda üniversitenin halkla ilişkiler ofisi, kurum kimliğini en iyi yansıtacak misyonu görmek üzere bir dizi işlevi üstlenmiştir. Tören kitapçıkları, ODTÜ Rektörlük tarafından çıkarılan süreli ve süresiz yayınların bilgi toplama, yazma, editörlük, baskı ve dağıtımına kadar tüm sayılan işler Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Birim bünyesinde yer alan Basın Bürosu, ODTÜ'nün saygın imajını korumak ve kamuoyunu üniversitedeki bilimsel, sosyal, kültürel gelişme ve etkinliklerden haberdar etmek için kurulmuştur. Bilgi edinme hakkı yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile, Rektörlük Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edindirme Birimi kurulmuştur. Birimin amacı, bilgi edindirme işlemlerinde koordinasyonu sağlamak, cevapların en hızlı ve en doğru biçimde verilebilmesine katkıda bulunmaktır [13]. Kariyer Planlama Merkezi (KPM), Mezunlara İş Bulma Büro sunun (MIBB) yeniden yapılanması ile kurulmuştur. Merkezin amacı yeni mezunlara sevebilecekleri, bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendilerini geliştirebilecekleri bir iş; mevcut çalışma koşullarından tatmin olmamış eski mezunlarımıza ise deneyimlerine uygun yeni kariyer olanakları bulmakta yardımcı olmaktır. Ayrıca ögrenciler için çalışabilecekleri sektörler hakkında, mezuniyet öncesi, bilgi edinebilecekleri etkinlikler düzenlemektir [14]. Mezunlarla İletişim Müdürlüğü sadece üniversitede geçen sürede değil, tüm ODTÜ lü ruhunu yaşatabilmek, mezunlarımın kendi aralarında ve üniversite ile iletişimini sürdürmek amacı ile çalışmalar yapmaktadır [15]. ODTÜ'deki Müzeler: Arkeoloji Müzesi, Jeoloji Müzesi, Bilim ve Teknoloji Müzesi, Sanal Havacılık Müzesi. ODTÜ Uzaktan Eğitim Programları: Internete Dayalı Eğitim_Asenkron (IDEA) Enformatik Online - Yüksek Lisans Programı Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı METU Online 5. Sonuç Internet ve buna bağlı teknolojilerin sağladığı kolaylıklar ve olanaklarla uzaktan eğitim uygulamalarına artan ilgi çevrimiçi uzaktan eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmaktadır. Özellikle e-öğrenme uygulamaları uzaktan eğitimin köklü değişimine yol açmıştır. Yeni e-öğrenme modelleri ortaya çıkmakta ve bu alanda oluşan endüstri büyümeye devam ederken birçok ülkede çevrimiçi program sunan kurum ve kuruluş önemli sayıda öğrencinin dikkatini çekmeyi başarmaktadır. Gelişmekte olan e-öğrenme dünyada yeni öğretim olanaklarını ortaya çıkarmaktadır. Yeni web tabanlı e-öğrenme sunma araçları ortaya çıkmakta ve bunların birçoğu çevrimiçi öğrenme ortamlarına entegre edilerek zengin sanal öğrenme ortamları oluşturulmaktadır. Oluşan bu yeni ortamlarda etkin öğrenme ve öğretim etkinlikleri için sadece en son teknolojiyi sahip olmak ve çok iyi kullanabilmek bir önkoşul olmakla birlikte yeterli değildir. Bu ortamların başarıyla çalışması ve kullanımında bu teknolojilerin öğrenme ve öğretimde kullanımındaki etkileri ile ilgili temel ilke ve algıların çok iyi özümsenmesi gerekmektedir.

9 Bilgiye erişim, iletişim olanakları ve eğitimde hareketlilik eskiden olmayan farklı durumları ortaya çıkarmıştır. E-öğrenme geleceğin uzaktan eğitim modelini oluşturmaktadır. Üniversite ve okullarda başarılı çevrimiçi uzaktan eğitim programları için deneyim ve araştırma çok önemlidir. Çevrimiçi eğitimde e-öğrenme kapsamında ve bağlamında ihtiyaca yönelik yapılacak araştırmalar çevrimiçi eğitimin yüksek öğrenimde daha sağlam bir konum edinmesinde önemli rol oynayacaktır. Sonuç olarak özellikle yüksek öğretim kurumlarında yapılmakta olan uygulama ve çalışmalar bilgi yönetimi yaklaşımı çerçevesinde bütünleştirilerek daha verimli mekanizma ve sistemler ile daha etkili öğretim, araştırma ve hizmet sağlayacak biçimde eğitimde dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Kaynaklar [1] Gürbüz, T. (2006). Küreselleşme Sürecinde e-öğrenme. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül, Muğla Üniversity, Muğla, Turkey. ( ) [2] Aslan K. (2004). Küreselleşmenin Eğitim Boyutu. Ege Eğitim Dergisi cilt:5, No:1, pp [3] Gürbüz, T. (2008). Eğitimde Bilgi Yönetimi ve e-öğrenme. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu (ICITS 2008) April 2008, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası, Turkey. [4] Broadbent, B. (2002). ABCs of e-learning : reaping the benefits and avoiding the pitfalls. San Francisco, Calif. : Jossey-Bass. [6] Şengün, B., et.al. ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi Servis Tabanlı Üniversite Süreç Yönetim Platformu. V. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Eylül 2011, ODTÜ-KKM. [7] ODTÜ BİDB web sayfası. URL adres: [8] ODTÜ Kütüphanesi web sayfası URL adres: [9] Öztürk, B.A., Arı, F., Kubuş, O., Gürbüz, T., Çağıltay, K. (2008). Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri. Akademik Bilişim 2008, 30 Ocak- 1Şubat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey.(p 20) [10] Gürel, N., Çevik, R., Çağıltay, K., Gürbüz, T.(2010). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Projesi Deneyimleri, Akademik Bilişim, 2010, Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla,Türkiye. (p.99) [11] ODTÜ Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi web sayfası URL adres: [12] ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü web sayfası URL adres: [13] ODTÜ Halkla İlişkiler Müdürlüğü web sayfası URL adres: [14] ODTÜ Kariyer Planlama Merkezi web sayfası URL adres: [15] ODTÜ Mezunlarla İletişim Müdürlüğü web sayfası URL adres: [5] Conderoy & Le Foe (1997). Tips and Secrets of Online Teaching and Learning: An Inside View. Conference Proceeding ASCILITE 97, Perth, Australia..

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler

Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr ~ Nevzat ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 KURULUŞ AMAÇLARI: Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, eğitim, öğretim ve araştırma programlarını

Detaylı

BİDB Hizmetleri Tanıtımı

BİDB Hizmetleri Tanıtımı BİDB Hizmetleri Tanıtımı BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2016 İÇİNDEKİLER Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Tanıtımı Elektronik Doküman ve Evrak Yönetim Sistemi (EDYS) Öğrenim Yönetim Sistemi (ODTÜClass)

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

MKÜ nün Bilgi Hazinesi

MKÜ nün Bilgi Hazinesi MKÜ nün Bilgi Hazinesi Büyük ve Donanımlı Bir Üniversit e Küt üphanesiyle Hiz met iniz de Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr ~ Nevzat ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@humanity. ankara.edu.tr

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2008 Açılış Konuşmaları TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü 1. GİRİŞ Cem SARAÇ - Fatma BAŞAR ULAKBİM

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

BİDB Enformatik Servisleri. Nisan 2005

BİDB Enformatik Servisleri. Nisan 2005 BİDB Enformatik Servisleri Nisan 2005 İçerik Enformatik servisleri Elektronik listeler Duyuru sistemi Forum servisi Web kullanıcıları servisi Elektronik duyuru yöntemleri İş olanakları sistemi 2/14 Enformatik

Detaylı

SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında

SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında E-Bülten Haziran 2008 Sayı: 5 SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Bilgi Merkezi LIBER (The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer 1 PROBLEM Mezunlar İle İletişim Problemi Mezunların Güncel Bilgilerine Erişim Problemi Öğrenciler İle İletişim Problemi Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ve Birim Sekreterlerinin Öğrencilerle İletişim Problemi

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi Hazırlayan Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Açıköğretimin

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EK-1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONURALP YERLEŞKESİ KONURALP MERKEZ / DÜZCE 14.06.2016 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik, ve 1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR Stratejik Amaç

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Rehber

Bilişim Teknolojileri Rehber Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan,

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ UYGULAMA EL KİTABI

ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ UYGULAMA EL KİTABI ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ UYGULAMA EL KİTABI GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1- http://www.tau.edu.tr/akademik/uluslararasi_iliskiler adresinde yer alan Erasmus web sayfasındaki bilgileri düzenli olarak takip

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

UEK ve ETPO Öngörüler, Hedefler, Çalışma Planı ORÇUN MADRAN

UEK ve ETPO Öngörüler, Hedefler, Çalışma Planı ORÇUN MADRAN UEK ve ETPO Öngörüler, Hedefler, Çalışma Planı ORÇUN MADRAN İçerik Öngörüler Bulut Bilişim Mobil Bilgi Sistemleri Yakınsama e-üniversite Hedefler Bütünleşik Yapı Benimsenmiş Model Küresel Oyuncu Çalışma

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Gökhan Eryol III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem Tanımlar Uzaktan Eğitim E-Öğrenme kavramları Ürünler

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut

Detaylı

Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz

Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz 1 Sunum Planı Misyon Vizyon İdari Kadro Mevcut Durum Hedefler ve Çalışma Planı 26.05.2011 ue.atilim.edu.tr 02 Misyon Üniversitemiz ilke olarak, uzaktan eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim. im Davranış. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24 26 Ekim 2007 Ankara

Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim. im Davranış. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24 26 Ekim 2007 Ankara Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim im Davranış ışlarına Etkisi Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24 26 Ekim 2007 Ankara Burcu Tanrıkulu Plan Bilgi teknolojilerinin gelişimi

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı Çalışan Personellerin

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi hkapucu@isikun.edu.tr Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim

Detaylı

Sürekli Eğitim Stratejisi Olarak e-öğrenme. Ali Ekrem ÖZKUL

Sürekli Eğitim Stratejisi Olarak e-öğrenme. Ali Ekrem ÖZKUL Sürekli Eğitim Stratejisi Olarak e-öğrenme Ali Ekrem ÖZKUL KAPSAM Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim İhtiyacı Sürekli Eğitim / e-öğrenme e-öğrenme Paradigması Işığında Sürekli Eğitim e-öğrenmede Strateji Türk

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YENİ BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ: ODTÜCLASS DENEYİMİ

YENİ BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ: ODTÜCLASS DENEYİMİ YENİ BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ: ODTÜCLASS DENEYİMİ Tuğçe Aldemir, Nergis A. Gürel Köybaşı, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Mahmut Teker Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

Öngörüler, Hedefler, Çalışma Planı ORÇUN MADRAN

Öngörüler, Hedefler, Çalışma Planı ORÇUN MADRAN UEK ve ETPO Öngörüler, Hedefler, Çalışma Planı ORÇUN MADRAN İçerik Öngörüler Bulut Bilişim Mobil Bilgi Sistemleri Yk Yakınsama e-üniversite Hedefler Bütünleşik Yapı Benimsenmiş Model Küresel Oyuncu Çalışma

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Türkiye deki tüm akademik kurumları birbirine ve sonra küresel araştırma ağlarına bağlayan, Ulusal Akademik Ağ altyapısını işleten, Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kalite Çalışmaları. Hazırlayan: KADEM

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kalite Çalışmaları. Hazırlayan: KADEM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kalite Çalışmaları Hazırlayan: KADEM EUA Raporu Değerlendirme süreci dört anahtar soruya göre yönlendirilir. 1. Kurum ne yapmaya çalışıyor? 2. Kurum bunu nasıl yapmaya çalışıyor?

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜBİTAK. Fatma BAŞAR ULAKBİM DergiPark

TÜBİTAK. Fatma BAŞAR ULAKBİM DergiPark Fatma BAŞAR ULAKBİM DergiPark ULAKBİM Ulusal kapsamda, eğitim/araştırma ağ altyapısı ile bilgi ürün ve hizmetlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. EKUAL UBYT TR Dizin DergiPark Bibliyometrik Analiz

Detaylı

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara Eğiticilerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara 1 Eğiticilerin değerlendirilmesi kritik hassas bir konu Gerekli (Olmazsa olmaz) 2 Eğiticilerin değerlendirilmesi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı