ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMİ, ENERJİ KALİTESİ ve TALEP TAHMİNİ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMİ, ENERJİ KALİTESİ ve TALEP TAHMİNİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMİ, ENERJİ KALİTESİ ve TALEP TAHMİNİ UYGULAMALARI Ali CESUR Bülent KARAERİK Ünver TOKTAŞ Metin DOĞAN Görkem HERDEM Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. ÖZET Serbestleşen elektrik piyasası şartlarına daha iyi uyum sağlamayı hedefleyen elektrik dağıtım şirketleri için kontrol ve denetim mekanizması anlamlarına gelen Sayaç Otomasyon Sistemleri (AMR-Automatic Meter Reading) vazgeçilmez bir uygulama olmaktadır. Sayaç otomasyon sistemleri personel ve ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi, tahakkuk işlemlerinin hızlandırılması, tahsilat sürelerinin kısaltılması kaçak enerji kullanımının azaltılmasının yanında işlevsellik anlamında da tüketilen enerjinin uzaktan takibi, uzaktan kontrol etme, denetleme ve izleme gibi faydaların yanında Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinede veri akışı sağlayabilmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yayınlamış olduğu Dağıtım Yönetmeliği, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Talep Tahminleri Yönetmeliği çerçevesinde elektrik dağıtım şirketlerinin sadece elektrik enerjisi sağlayan kuruluşlar olmak yerine bunun yanında müşterilerine sağladığı enerjinin sürekliliği, kalitesi ve hizmetin kalitesi ilede belli kriterlere uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Piyasa faaliyetlerinde karar verme sürecinin temelini de talep tahmini oluşturmaktadır. Bu yasal zorunluluklar ve temel gereklilikler çerçevesinde, gelişen teknolojiyi yakından takip eden Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. 18. dağıtım

2 görev bölgesinde gerçekleştirdiği Sayaç Otomasyon Sistemi ve Enerji Kalitesi İzleme Sistemi ile dağıtım sektöründe bir ilke imza atmıştır. Bu proje ile alınan enerjinin tamamı satılan enerjinin ise %70 lik bir kısmı uzaktan okunarak kontrol ve denetim altına alınmıştır. AMR kapsamına yüksek tüketimli abonelerin alınması öncelikli tercih biçimi olmakla beraber yakın gelecekte bütün aboneler tüketim ve coğrafi özelliklerine özgü teknolojik çözümler çerçevesinde sisteme dahil edilebilecektir. GİRİŞ Son yıllarda ülkemizde enerji sektöründe önemli gelişmeler ve serbestleşme yaşanmaktadır. Rekabete açık serbest bir piyasa düzenine doğru hızlı ilerlemeler olmakta ve yeni mevzuatla sektör bileşenlerinin görev ve sorumluluk sınırları somut kriterler ışığında yeniden belirlenmektedir. Elektrik piyasasındaki bu yeni oluşum süreci içerisinde elektrik dağıtım şirketlerine her açıdan pek çok sorumluluklar yüklenmekte, rekabetçi piyasa içerisinde ekonomik ve yüksek kalitede enerji ve hizmet sunabilmek amacıyla, yeni ve teknolojik yatırımlar yapmak gerekmektedir. Bu yeni yasal düzenlemeler ve EPDK nın piyasaya yön veren yönetmelikleri ışığında, KCETAŞ birçok teknolojik yatırım gerçekleştirmektedir. Bu teknolojik yatırımlardan birisi olan Sayaç Otomasyon Projesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada tüm TEİAŞ enerji alış noktaları ile 95 adet yüksek tüketimli müşteriler, GSM ve PSTN haberleşme teknolojisi kullanılarak, ikinci aşamada ise 380 adet yüksek tüketimli müşteri GPRS- İnternet haberleşme teknolojisi ile otomasyon kapsamına alınmıştır. Ayrıca yine birinci aşamada tüm TEİAŞ enerji alış noktaları ile 45 adet yüksek tüketimli müşterilerin enerji kalitesi verileri, PSTN ve GSM haberleşme teknolojileri kullanılarak uzaktan takip ve denetim altına alınmıştır. Sistem bünyesinde bulunan Talep Tahmini Yazılımı ile Sayaç Otomasyon Sistemi veritabanına dayalı olarak TEİAŞ enerji alış noktaları ve yüksek tüketimli müşterilerin tüketim ve güç tahminleri yapılabilmektedir. Proje kapsamında kullanılan sayaçlar EPDK nın Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkındaki Tebliğinde belirtilen şartları sağlamakta ayrıca yük profili verebilmekte, sayaçta oluşan hertürlü olaylar (ön kapak, klemens kapağı açıldı, faz sırası hatası, gerilim yok, akım yok vs.) bilgilerini algılayarak gerçek zaman saati ile kayıt edebilmektedir[2]. Ayrıca sayaçlar

3 güç kalitesine yönelik olarak herfaz için gerilim, akım, gerilim ve akım faz açısı, güç faktörü, frekans, her faz için akım ve gerilime ilişkin toplam harmonik distorsiyonu gibi ölçümleride yaparak zaman etiketi ile kayıt etmektedir. Sayaçlar üzerinde kayıt edilen bütün bilgiler sahadan GPRS-İnternet, GSM ve PSTN haberleşme teknolojileri kullanılarak şirketimiz hizmet binasında kontrol merkezinde oluşturulan veritabanına kaydedilmektedir. Kontrol merkezine gelen bütün veriler burada mantıksal açıdan analiz edilerek, Şirket bünyesinde çalışan farklı modülerle paylaşılmaktadır. Bu sayede sayacın olduğu yere personel gönderilmeden sayaçların uzaktan okunması ve otomatik faturalama, saha elemanlarını yönlendirebilecek iş emirlerinin otomatik olarak üretilmesi gibi işler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sistem sayesinde müşterilerin tüketimlerine ait yük profilleri hazırlanmakta, yük profili ve faturalama bilgileri internet ortamından müşterilerin kullanımına açılmaktadır. Bu bilgiler ışıgında geleceğe yönelik olarak kısa ve uzun vadede talep tahminleri yapılmaktadır. İleriye dönük yatırımlar için maliyet analizi yapılabilmekte ve böylece doğru yatırımların yapılmasına katkı sağlanmaktadır. Enerji kalitesi cihazları ile dağıtım yönetmeliği esaslarına uygun olarak fliker, voltaj çökmesi-yükselmesi, kısa-uzun süreli kesintiler, transient (birkaç milisaniyeden daha kısa süren ani voltaj çökmesi ), voltaj dengesizlikleri (simetrik bileşenler), her faza ilişkin akım ve gerilim harmonikleri, frekans, güç faktörü (cos φ) gibi ölçüm sonuçlarını EN standartlarına uygun olarak analiz ederek raporlar ve grafikler alınmaktadır. SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMİ TOPOLOJİSİ Sayaç Otomasyon Projesi içerisinde kullanılan sayaçlar ve yazılım sayaç okuma sistemlerinde en yaygın kullanılan IEC haberleşme protokolünü kullanmaktadır. Ayrıca sistem içerisinde PSTN, GSM ve GSM/GPRS modemler kullanılmakta olup, bütün modemler şeffaf haberleşme yapabilmektedir. Bu sayede sahada bulunan sayaçların marka, model ve haberleşme protokolünden bağımsız olarak haberleşilebilmektedir. Sistemde bulunan herbir ölçüm noktası ile haberleşme sıklığı istenilen şekilde ayarlanabilmektedir. Herhangi bir sayaçtan daha az yada daha fazla bilgi okunması, daha sık yada daha seyrek okunması için gereken değişiklikler kontrol merkezinden kolayca ayarlanabilmektedir.

4 Sahada bulunan sayaçlarda oluşan yük profilleri, sayaç olay kayıtları ve enerji kalitesi ölçüm değerleri günlük okuma, faturalamaya esas değerler ise ayda birkez okunacak şekilde konfigüre edilmiştir. Bu veriler Şekil 1 deki topolojik yapıdada gösterildiği gibi 108 noktada PSTN modemler vasıtasıyla PSTN hatlar üzerinden (Şekil 2), 13 noktada GSM modemler aracılığı ile GSM kanalı üzerinden (Şekil 3) ve 380 noktada da GSM/GPRS modemleri vasıtası ile GSM kanalı üzerinden GPRS-İnternet haberleşme teknolojisi (Şekil 4) kullanılarak kontrol merkezine ulaşmaktadır. Kontrol Merkezinin güvenliği Firewall ve gelişmiş antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır. Uzak kullanıcılar internet üzerinden yerel kullanıcılar ise LAN üzerinden sisteme erişebilmektedir. Şekil 1: KCETAŞ Sayaç Otomasyonu Genel Topolojik Yapısı

5 Şekil 2:PSTN İle Haberleşme Şekil 3: GSM İle Haberleşme Şekil 4:GPRS İle Haberleşme, FARKLI HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNİN İŞLETME MALİYETLERİNİN ve HABERLEŞME BAŞARIM ORANLARININ KIYASLANMASI PSTN, GSM ve GPRS-İnternet haberleşme teknolojilerinin işletme maliyetleri açısından kıyaslandığında en ekonomik çözümün GPRS-İnternet teknolojisi olduğu tesbit edilmiştir. Haberleşme başarımı olarak ise GSM heberleşmenin, GPRS-İnternet

6 tekniğine yakın olmakla beraber bir miktar farkla daha iyi performans gösterdiği görülmektedir. Bunun temel sebeplerinden biride GSM şirketlerinin şebekelerinde sese öncelik tanımasından kaynaklanmaktadır. Şekil 5 te bir ölçüm noktası için üç farklı haberleşme metoduna göre, aylık sayaç okuma maliyetleri ile haberleşme başarım oranları görülmektedir. GPRS İNTERNET GSM PSTN AYLIK HABERLEŞME MALİYETİ (YTL) HABERLEŞME BAŞARIM ORANLARI (%) Şekil 5:Farklı Haberleşme Teknolojilerinin Maliyet ve Başarım Kıyaslaması KCETAŞ SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Sayaçlarda oluşan faturalama, olay, yük profili ve enerji kalitesi bilgilerinin 500 ölçüm noktasından toplanması Haberleşme teknolojisi olarak 3 farklı (GSM, PSTN, GPRS-İnternet) tekniğin kullanılması Verilerin yerel veritabanında (oracle) saklanması Verilerin e-iş projesi kapsamında farklı modülerle paylaşılması, diger modüllerden ihtiyaç duyulan bilgilerin alınması (entegrasyon) Verilerin internet üzerinden uzak kullanıcılara LAN üzerinden yerel kullanıcılara ulaştırılması

7 Verilerin Dengeleme ve Uzlaştırma Merkezine gönderilebilmesi Sistemin aynı anda birden çok kullanıcı tarfından kullanılabilmesi Farklı marka sayaçlarla haberleşilebilmesi İstenirse farklı tür enerji sayaçlarından (gaz, su, vs) değişik verilerin işlenebilmesi Verilerin değiştirilebilir ve yapılmış değişikliklerin izlenebilir olması Hızlı veri aktarımı yapılabilmesi (excel, ascii, vs.) Sistemdeki bütün sayaçların senkronize edilebilmesi Portföye yeni bir abone eklenebilmesi, varolan bir abonenin portföyden çıkartılabilmesi, Her ölçüm noktasından alınan bilgilerin seçilebilmesi, filtre edilebilmesi, yük profili ölçüm ve raporlama peryotlarının istenilen zaman dilimine ayarlanabilmesi, Sisteme uzaktan yönetim ve bakım yapılabilmesi KCETAŞ Sayaç Otomasyon Sisteminin sahip olduğu özelliklerdir. [5,6] SONUÇ Elektrik Dağıtım Sektöründe faaliyet gösteren KCETAŞ, Dağıtım Yönetmeliği ile yüklenen sorumlulukları yerine getirmek, yüksek tüketimli müşteriler ve TEİAŞ enerji alış noktalarını kontrol altında tutmak için GPRS-İnternet haberleşme teknolojisi kullanılarak ölçüm altyapısını yenilemiştir. Sayaç Otomasyon Sisteminde kullanılan sayaçların IEC haberleşme protokolünü kullanması, modemlerin şeffaf haberleşme sağlayabilmesi, düşük işletme maliyetli GPRS-İnternet haberleşme teknolojisinin kullanılması, tüm piyasada bulunan farklı marka ve model sayaçlarla haberleşen esnek ve raporlama modülüne sahip AMR yazılımı kullanılması en uygun çözümdür. Bu çerçevede kurulan KCETAŞ Sayaç Otomasyon Sistemi ve Enerji Kalitesi İzleme Sistemi faturalama maliyetlerinin azaltılması, abone yönetim maliyetlerinin azaltılması, tahakkuk işlemlerinin hızlandırılması, kişi insiyatifinin ortadan kaldırılarak personel hatalarının sistemi etkilemesinin önüne geçilmesi, etkin bir denetleme mekanizması ile kaçak enerji kullanımının azaltılması, enerji kalitesinin tesbiti ile şebekenin kaliteli enerji kriterlerine uygunluğunun sağlanması için gerekli çalışmaların yapılabilmesi gibi birçok açıdan fayda

8 temin etmektedir. Bu doğrultuda EPDK nın yönetmeliklerine uygun oluşturulan veriler istenildiğinde EPDK ya sunulmak üzere sistemimizde arşivlenmektedir. Bunun yanında piyasa faaliyetlerine karar verme sürecinin temelini AMR sistemi ile oluşturulan veritabanına dayalı olarak yapılan talep tahmini oluşturmaktadır. Talep tahminleri kısa (günlük, haftalık, aylık), orta (mevsimlik, yıllık) ve uzun (birkaç yıllık) vadeli olarak yapılmakta olup, uzun vadeli talep tahmini strateji ve yatırım planlamada esas teşkil ederken, orta vadeli talep tahmini ikili anlaşmalar tesis ederken, kısa vadeli talep tahminleri dengesizlik pozisyonlarının yönetilmesi ve ilave kısa vadeli ikili anlaşmalar yapılması ve gün öncesi veya gerçek zamanlı dengeleme piyasasında verilecek tekliflerin hazırlanmasında ana girdiyi oluşturmak [3] amacıyla kullanıma sunulmuştur. KAYNAKLAR 1.EPDK, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği 2.EPDK, Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ 3.Güneş, C., Sandalkhan, B., Elektrik Piyasasında Ticari Uygulamalar, Ankara Aralık EPDK, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği 5.KCETAŞ 2005 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 6.KCETAŞ AMR Teknik Şartnamesi

Tamamen Yerli Çözüm TeleMetrix, 2002 senesinde tecrübeli Siemens mühendislerince kurulan Eclipse firması bünyesinde geliştirilmiştir.

Tamamen Yerli Çözüm TeleMetrix, 2002 senesinde tecrübeli Siemens mühendislerince kurulan Eclipse firması bünyesinde geliştirilmiştir. Eskiden sadece sayaçların başına gidilerek gerçekleştirilebilen ve endeks değerlerinin kaydedilmesinden ibaret olan sayaç okuma işlemleri günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar neticesinde çok farklı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2014 FAALİYET RAPORU Mayıs 2015 İÇİNDEKİLER İş Sağlığı ve Güvenliği Dağıtım Operasyonları 6 Rakamlarla Dicle EDAŞ 8 İnsan Kaynakları 10 Dağıtım Sistemleri ve Yatırımlar..11 Finans

Detaylı

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil

Detaylı

TÜRKĐYE LĐBERAL PĐYASA YAPISINDA ELEKTRĐK DAĞITIM SĐSTEMĐ PLANLAMA YATIRIM METODOLOJĐSĐ DURUMU

TÜRKĐYE LĐBERAL PĐYASA YAPISINDA ELEKTRĐK DAĞITIM SĐSTEMĐ PLANLAMA YATIRIM METODOLOJĐSĐ DURUMU TÜRKĐYE LĐBERAL PĐYASA YAPISINDA ELEKTRĐK DAĞITIM SĐSTEMĐ PLANLAMA YATIRIM METODOLOJĐSĐ DURUMU Kürşat TANRIÖVEN 1 Bülent KARAERĐK 2 Cansu EMĐROĞLU 3 Đsmail KURSUNCU 4 Ünver TOKTAS 5 1, 2, 3,4, 5 Kayseri

Detaylı

AMR AMI AMR/AMI NIN TEMEL UNSURLARI. www.elektromed.com.tr. Otomatik Sayaç Okuma

AMR AMI AMR/AMI NIN TEMEL UNSURLARI. www.elektromed.com.tr. Otomatik Sayaç Okuma AMR Otomatik Sayaç Okuma Akıllı sayaçlarla otomatik olarak periyodik (günlük, saatlik ) iletişim kurarak, tek yönlü veri iletişimi ile tüketim ve sayaç durumu bilgilerini toplayan ve merkezi veri tabanına

Detaylı

Akıllı sayaç, akıllı şebeke ve ileri ölçüm altyapısının kurulması, etkileri ve yönetilmesi

Akıllı sayaç, akıllı şebeke ve ileri ölçüm altyapısının kurulması, etkileri ve yönetilmesi Akıllı sayaç, akıllı şebeke ve ileri ölçüm altyapısının kurulması, etkileri ve yönetilmesi Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmeleri, yasal ayrışma gereksinimi, artan rekabet ve teknolojik gereksinimler

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

Akıllı Sayaç Sistemleri Avrupa uygulamaları analizi ve Türkiye uygulamaları üzerine düşünceler

Akıllı Sayaç Sistemleri Avrupa uygulamaları analizi ve Türkiye uygulamaları üzerine düşünceler Avrupa uygulamaları analizi ve Türkiye uygulamaları üzerine düşünceler Mayıs 2015 İçindekiler Kısaltmalar 1. Giriş 2. Akıllı sayaç sistemleri 1 2 3 2.1. Sayaç 2.2. Haberleşme altyapısı 2.3. Sayaç veri

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ülkemizin, bulunduğu coğrafi konumunun avantajlarından faydalanabilmesi

Detaylı

Yerelden küresele, piyasalarda güvenin adresi 2013 FAALİYET RAPORU

Yerelden küresele, piyasalarda güvenin adresi 2013 FAALİYET RAPORU Yerelden küresele, piyasalarda güvenin adresi 2013 FAALİYET RAPORU TAKASBANK 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 6 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 10 KURUMSAL PROFİL 16 Vizyon

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.)

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.) Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil midir? Bu unsurlardan birinin eksikliği, yalnız eksikliği değil, sadece bozukluğu, hayatı

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI

SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI 03.11.2002 tarih, 24925 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 23.maddedeki Lisans Verilmesi,

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI Üretici No:... Tarih:.../.../... Sayısı:. 1 0. 2 0.. 3 0. 4 0. 5 Bu Anlaşma; isim veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ. TÜRK TELEKOM GRUBU ve TÜRKİYE TELEKOM

SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ. TÜRK TELEKOM GRUBU ve TÜRKİYE TELEKOM 2010 Faaliyet Raporu 072 grup şirketlerinin 2010 sonu itibariyle 16 milyon sabit hat, 6,7 milyon ADSL hattı ve 11,6 milyon da mobil abonesi bulunuyor. Invitel International ın satın alınmasıyla bölgesel

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mayıs 2010 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bunula beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. BAŞKANIN SUNUŞU Enerji sektörü toplumsal yaşam ve ekonomik gelişme

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

...Gelişen çağdaş anlayışın gerisinde kalan idari ve ekonomik politikalar sonucu oluşan;

...Gelişen çağdaş anlayışın gerisinde kalan idari ve ekonomik politikalar sonucu oluşan; e-devlet, Türkiye ve Başarılı Uygulamalar Oracle e-işte Başarı Kitabı, 8.Bölüm E-DEVLET VE TÜRKİYE Kamu yönetimi, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek ve üstlendiği görevleri etkili bir şekilde yerine getirmek

Detaylı

Techem Holding Genel Merkezi

Techem Holding Genel Merkezi Techem Holding Genel Merkezi 2 Techem Enerji Hizmetleri Enerji hizmetlerinde küresel çözüm ortağınız 1952 yılında Almanya da kurulan Techem, bugün dünya genelinde 25 i aşkın ülkede, sektör lideri olarak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 Ankara - 2015 Bizim dünyamız - bilirsiniz

Detaylı

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A dan Z ye Yatırım sözlüğü EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER HIZLI BIR BAKIŞ 02 EGC Girişim Yatırım Haritası 04 Misyon, Vizyon 06 EGC Girişim Hakkında 09

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

YENİ KENT YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE ÇÖZÜMLER ÖRNEK PROJE İZMİR KENT GÜVENLİK YÖNETİMİ

YENİ KENT YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE ÇÖZÜMLER ÖRNEK PROJE İZMİR KENT GÜVENLİK YÖNETİMİ YENİ KENT YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE ÇÖZÜMLER ÖRNEK PROJE İZMİR KENT GÜVENLİK YÖNETİMİ Batuhan ÖZAY Siemens IT Solutions and Services Silikon Bloklar ODTÜ-Teknokent, 06531 Ankara batuhan.ozay@siemens.com ÖZET

Detaylı

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com Teknik Destek Entes, ENTBUS yazılımı kullanıcılarına, teknik destek merkezi üzerinden veya sahada teknik destek

Detaylı