YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 6 (RİSK) GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 6 (RİSK) GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL"

Transkript

1 YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 6 (RİSK) GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

2 GİRİŞİM SERMAYESİ Risk sermayesi temel olarak; teknolojik yenilik, sermayeye katılım, yönetime katılım, küçük işletme, hızlı büyüme, uzun vadeli yatırım, gibi unsurlardan oluşur. Risk sermayesinin amacı; yatırım yapılan projenin dayandığı teknolojinin getireceği verimlilik artışından ortaya çıkan karı elde etmektir. Özellikleri ise şunlardır; Sermaye doğrudan veya finansal aracı kuruluşlar vasıtasıyla gelecek vaat eden projelere aktarılır. Yapılan yatırım esas olarak bir özsermaye yatırımıdır. Yapılan yatırımlarda göz önünde tutulacak temel faktör şirketin büyüme ve verimlilik artışı potansiyelinin olmasıdır. Uzun vadeli bir yatırımdır.

3 GİRİŞİM SERMAYESİ Teknoloji ağırlıklı sanayileşme stratejisinin benimsendiği başta ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde özellikle II. Dünya Savaşı ndan sonra ortaya çıkan risk sermayesi genel olarak; dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimi olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede, risk sermayesi, fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak da ifade edilebilir.

4 GİRİŞİM SERMAYESİ Risk sermayesi yatırımında varolan risk, yeni bir ürün yaratılması ve piyasada tutulması riskidir. Ancak yüksek riskin yüksek getiriyi getireceğinden yola çıkan bu finansman modelinde; alınan riskin başarıya dönüşmesi durumunda sağlanacak yüksek kar marjı ve büyük satış hacminden kaynaklanan verimlilik artışı bu şirketlere ortak olmak suretiyle finansman sağlayan yatırımcıların faydasını oluşturur.

5 GİRİŞİM SERMAYESİ İLE SAĞLANAN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ Bir projenin hemen her aşaması risk sermayesi ile finanse edilebilir. Temel olarak bir projenin araştırma geliştirme aşamasında finanse edilmesi en bilinen finansman şeklidir. Bu devrede ortada henüz hiçbir fiziki ürün olmayıp yalnızca bir fikir ve bunun gerçekleştirilmesine ilişkin maliyetler söz konusudur. İkinci en riskli finansman aşaması, ürün geliştirme sürecinin veya pazara sunma aşamalarının finansmanını kapsayan başlangıç sermayesi finansmanıdır. Bu devrede, ticari amaçlı üretim ve satış için fon gereksinimi duyan firmalara kaynak aktarılır. Bir başka finansman tekniği ise, halen ek finansmana ihtiyaç duyan firmalara yönelik olanıdır.

6 GİRİŞİM SERMAYESİ İLE SAĞLANAN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ İleri aşama finansman tekniklerinden olan gelişme ve büyüme sermayesi ise halen faaliyette olan şirketlerin büyümelerinin finansmanına yöneliktir. Eğer şirket halka açılma aşamasına gelmiş ve halen bazı ek kaynaklara ihtiyaç duyuyorsa bu kapsamdaki finansmanı gündeme gelecektir. Diğer risk sermayesi yatırımları ise yerine koyma veya şirket kurtarma finansmanı tarzındadır. Yerine koyma finansmanında halka açılma öncesi projeden çıkmak isteyen ortakların paylarının satışının sağlanması hedeflenir. Kurtarma finansmanında ise zarardaki bir firmanın bazı ek finans olanakları ile karlı bir hale getirilmesi söz konusudur.

7 GİRİŞİM SERMAYESİ İLE SAĞLANAN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ (FARKLI) Tasarımın Finansmanı-Seed Capital : Fikir devresi olup, girişimciye görüşünü kanıtlaması için göreli olarak az miktarda destekte bulunulur. Başlangıç Finansmanı-Startup Capital : Örgütlenme devresinde olup henüz ürün satışını gerçekleştirmemiş şirketlere destekte bulunulur. Birinci Devre Finansmanı : Gelişimini tamamlamış ve ticari üretimi-satışı başlatmak için fona gereksinim duyan şirketlere destekte bulunulur. İkinci Devre Finansmanı : Üretimde olup henüz kara geçmemiş şirketlere destekte bulunulur. Üçüncü Devre Finansmanı : Pazar payını geliştirmek isteyen şirketlere destekte bulunulur. Köprü Finansman-Bridge Financing : 6 ay-1 yıl içerisinde halka açılmak isteyen şirketlere destekte bulunulur. Kuruluşun Kendi Yönetici Kadrosu Tarafından Satın Alınması-Management By Out : İşletmenin zorluklar içinde olduğu ve yöneticilerinin tasfiyeyi düşündükleri şirketlere destekte bulunulur.

8 YATIRIM AŞAMALARINDA ZAMAN RİSK TABLOSU

9 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI Girişim sermayesi yatırım ortaklığı, bu tür bir faaliyeti yapabilecek şirket tiplerinden yalnızca bir tanesidir. Sonuçta risk sermayesi yatırımı bir yatırım kararı olup, bunu kişiler veya herhangi bir şirket de yapabilir. Ancak teknolojik gelişimin ulusal bir sorun olmasını dikkate alan devlet, kontrollü ve denetim altında, halkın da yararlandırılabileceği bir finansal sistemi gözettiğinden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir halka açık yatırım ortaklığı yapısına vergisel teşvik sağlayarak, söz konusu şirketlerin portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Risk sermayesi yatırımı için finansal kaynak sağlayan yatırımcılar, bu yatırımlarından kolayca çıkabilecekleri çıkış yollarının oluşmuş olmasını gözetirler.

10 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI Risk sermayesi yatırım ortaklıkları kuruluşundan sonra en geç bir yıl içinde faaliyetlerini yürütmek için gerekli olan organizasyonu kurup, kaynakları ile yatırım portföyünü oluştururlar. Daha sonra halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle Kurul'a başvurmaları zorunludur. Tescili takip eden 1 yıl içinde ortaklığın çıkarılmış sermayesinin en az %10'unun, 3. yıl sonuna kadar %30'unun, 5. yıl sonuna kadar %49'unun halka arz edilmesi zorunludur. Kurul kaydına alınması uygun görülen risk sermayesi yatırım ortaklığı hisse senetleri gerekli ilan ve duyuru sürelerinden sonra satış yerlerinde halka arz edilir.

11 ANGEL FINANCING (MELEK FİNANSMANI) VE RİSK SERMAYESİ (VENTURE CAPITAL) Angel finansman, kısaca melek finansman anlamına gelmekte ve Türkçe karşılığı olarak anlamını tam olarak ifade etmemektedir. Bu nedenle çalışmada angel finansman kavramı kullanılmaktadır. Angel finansman aslında insanlık tarihi kadar eski bir finansman yöntemidir. Geçmişe bakıldığında A. Graham Bell 1874 yılında Bell telefon şirketini, Henry Ford Ford fabrikasını ve Golden Gate köprüsünün yapımı Angel fonları ile finanse edilmiştir. Günümüzde ise amazon.com, yahoo.com, Apple computer ve pete s brewing company gibi tanınmış firmalar kuruluş aşamalarında angel fonları ile finanse edilmişlerdir. Bunun yanında Angellar tüm sektörlere yatırım yapabilmektedirler. Örneğin; Kanada da ikinci lig hokey takımı için saha yapımı gibi. Günümüzde angel finansman kuruluşlarının bazı yatırım sendikaları içerisinde yatırım yaptıkları da görülmekte, böylece Angel sendikalar doğarak risk sermayesinin en büyük rakibi haline gelmişlerdir.

12 ANGEL FINANCING (MELEK FİNANSMANI) VE RİSK SERMAYESİ (VENTURE CAPITAL) Melek finanmanı şeklinde ifade edilebilecek, bu finansman şekli risk sermayesi yatırımı biçiminde pek fazla ayırt edilemeyen bir finansman/yatırım yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. America da özellikle küçük ölçekli firmaların finansmanı konusunda devreye giren bir finansman/yatırım şekli olarak kullanılmaktadır. Bu tekniğin önem düzeyi diğer tekniklere oranla daha küçük boyutlarda kalmakla birlikte küçük ölçekli toplam yatırımların finansmanındaki kullanım düzeyi %3,59 (1997 yılı sonu itibariyle) olarak gerçekleşmiştir. Amerika da melek finansmanı uygulamasından büyük ölçüde başlangıç aşamasındaki yeni şirket yatırımlarının finansmanının sağlanmasında yararlanılmaktadır.

13 Tablo 9: Angel yatırımcılar ve Risk sermayedarları arasındaki temel farklılıklar: Kaynak: Özdoğan, 2001

14 ANGEL FINANCING (MELEK FİNANSMANI) VE RİSK SERMAYESİ (VENTURE CAPITAL) Bu finansman/yatırım uygulaması; küçük ölçekli, yeni oluşturulan ve kredi kullanma açısından karşılıkları (teminat gösterebilecekleri varlıkları olmayan) olmayan firmaların ilk aşamada kullanabilecekleri bir finansman tekniği olarak dikkati çekmektedir. Bu şekilde söz konusu finansman uygulamasının diğer finansman araçlarının bazıları ile birlikte finansman zinciri içindeki yeri şu şekilde ifade edilebilir.

15 ANGEL FINANCING (MELEK FİNANSMANI) VE RİSK SERMAYESİ (VENTURE CAPITAL) Yeni Kurulan (Teminat Küçük Firma Ancak Orta Büyüklükte Büyük Firma ve Riski Gösterecek Varlıkları da Yüksek Büyüme Firma Ancak Teminat Biliniyor. Olmayan) Firma/Yatırım Potansiyeli Var Gösterebiliyor (Hakkında Bilgi Yok) (H.Sınırlı Bilgi Var) (H.Bazı Bilgiler Var) (Hakkında Bilgi Var) Başlangıç İç Sermaye Melek Finansmanı Risk Sermayesi Halka Açılma Ticari Kredi Finansman Bonosu Kısa Süreli Finansal Kurum Kredileri Orta Süreli Finansal Kurum Kredileri Orta Süreli Borçlanma Kağıtları

16 GİRİŞİM SERMAYESİ SÜRECİ Risk sermayesi finansmanının tarafları olan fon tedarikçileri, risk sermayesi şirketleri ve finanse edilen girişimci birey ve işletmeler arasında gerçekleşen ve aşağıda da 3 aşama şeklinde açıklanan risk sermayesi süreci görülmektedir.

17 Özel Sermaye Fonu (Private Equity) ÖSF genellikle halka açık olmayan şirketlere doğrudan sermaye yatırımı yapan fonlardır. Ortaklar, çoğunlukla emekli sandıkları, sigorta şirketleri, vakıflar, şirketler ve bireylerdir. Genel ortaklar ilk sermayeyi oluşturup fonu kurduktan sonra, sınırlı sorumlu ortakların fona katılımı ile fonun sermayesi arttırılabilir. ÖSF belirli bir süre sonunda (genellikle 3-5 yıl) yatırımdan çıkarak sermaye kazancı elde etmek ister. Fonlar büyük veya küçük ortak olarak yatırım yapabilirler. Fonun büyüklüğü ve yatırım tutarları değişkendir ( dolar ile 50 milyon dolar aralığı gibi). Fon oluştuktan sonra fonun belirlediği strateji ve kriterler doğrultusunda yatırım yapılır. ÖSF yi Risk Sermayesi Ortaklıklarından ayıran temel fark, ÖSF nin çoğunlukla kurulmuş ve bir geçmişi olan şirketlere yatırım yapmasıdır. Risk Sermayesi ise proje ve fikir aşamasındaki girişimcilere finansman sağlar ve nispeten ÖSF ye göre daha riskli, ancak getirisi de daha yüksek olabilecek, kuruluş dönemindeki şirketlere yatırım yapmasıdır.

18 Özel Sermaye Fonu (Private Equity) ÖSF, şirkete finansman sağlamanın yanı sıra, gerekli olan finansal ve stratejik desteği sağlayarak şirketin büyümesine de katkıda bulunmayı amaçlar. Bu nedenle bu fonlar profesyonel yöneticileri aracılığıyla yatırım yaptıkları şirketlerin gelişimiyle yakından ilgilenirler. Stratejik destek, şirkete yeni bir perspektif sağlamak ve benzer şirketlerden elde ettikleri tecrübeleri diğer şirket yatırımlarında da kullanmak amacıyla ÖSF yönetim kurulunda söz sahibi olmak ister. Başka bir deyişle fonlar, ortaklıklarını yönetim kurullarında çeşitli haklar alarak güvencede tutmak isterler.

19 Özel Sermaye Fonu (Private Equity) Özel Sermaye Fonları aşağıda belirtilen konularda finansman sağlayabilirler: 1. Şirket satın alma ve birleşme finansmanı 2. Gelişme ve Büyüme Sermayesi 3. Aile şirketleri ve Holdinglerdeki dönüşüm 4. Kurumsal yeniden yapılanma. 5. Değerinden düşük işlem gören halka açık şirketlerde ikincil paylar 6. Şirket yöneticilerinin şirketi ele geçirmesi icin sağlanabilecek finansman

20 Özel Sermaye Fonu Yatırımlarına İhtiyaç Duyabilecek Şirketlerin Özellikleri ve sağlanabilecek faydalar: Her şirketin belirli bir büyüklüğe ve şirket değerine ulaşmadan, belirli bir gelişim sağlamadan sermaye piyasalarından finansman sağlaması, halka açılması veya tahvil ihraç etmesi mümkün olamayabilir. Şirket değeri küçük hisselerin, borsada likit olması çok zor olduğu gibi, olası bir halka arz sırasında hisselere alıcı bulunması zordur. Geçici bir dönem için kötü durumda olan ancak belirli bir finansman desteğiyle büyük potansiyel yakalayabilecek şirketler, finansman bulmakta tıkanıklık yaşayabilirler Nakit akışı iyi olmayan, zarar eden, bankalara teminat gösterilebilecek aktifleri (duran varlıklar) kısıtlı olan şirketler bankalardan kredi bulmakta zorlanabilirler. Borç / Özsermaye oranı yüksek ve bankalardaki kredi limitleri dolmuş olan şirketler alternatif finansman arayışındadır. Bu tip bir yatırım ayrıca bilançonun yapısını düzeltecek ve şirketi daha güçlü bir yapıya kavuşturacaktır. Halka açılmanın gerektirdiği bir çok formaliteyi yerine getirmekten kaçınan, yüksek maliyetlere katlanmak istemeyen ve şirketin projelerinin gizli kalmasını isteyen girişimciler, profesyonel bir yöneticinin getireceği katma değerden yararlanmak isteyebilir. Özellikle Türkiye`de banka kredilerinin vadeleri kısadır. Uzun vadeli finansman ihtiyacında olan bir şirket ÖSF tipinde bir finansmanı tercih edebilir.

21 Özel Sermaye Fonu (Private Equity) Özel Sermaye Fonları genelde halka açık olmayan şirketlere doğrudan sermaye yatırımı yapan kuruluşlardır. Fonun esas hedefi, önceden belirlenmiş bir yatırım süreci içinde ortakların koymuş oldukları sermayelerini belli standartlar içinde maksimize etmektir; yani fon ortakları, yatırımlarına iyi bir geri dönüş, yatırım yaptıkları şirketlerde belli bir standart ve iyi bir yönetim beklemektedirler. Fon, ortak olduğu şirkete değerini arttırıcı bir çok faydalar sağlamakta ve şirketin yönetim kurulunda yer alarak stratejik hedeflerinde önemli roller alabilmektedir. Her fon, yatırımını hedeflediği süre sonunda bitirmek ister. Uygun ortam oluştuğunda ÖSF çeşitli çıkış alternatiflerinden birini kullanarak yatırımdan çıkmayı hedefler. Gelişmiş piyasalarda çok önemli bir yeri olan ve şirketlerin geleneksel finansman yöntemlerine (banka kredisi, halka arz, bono/tahvil ihracı) alternatifler sunan ÖSF, Türkiye de henüz gelişmemiştir. Bu yatırım şekli Türk şirketleri tarafından tanınmamakta olup, sağlanabilecek faydalar tam olarak bilinmemektedir.

22 GİRİŞİM SERMAYESİ SÜRECİ

23 GİRİŞİM SERMAYESİ İLE FİNANSLAMA SÜRECİ Risk sermayesi ile finanslama süreci: *Yatırımcının seçimi *Risk sermayesi şirketine başvuru *Risk sermayedarına verilecek iş planı *Risk sermayedarına verilecek teklif mektubu *Girişimcide aranan özellikler (enerji düzeyi-egocesaret-heves-beceriklilik-sabır) *Yasal dokümanlar (satınalma sözleşmesi-yardımcı sözleşmeler) *Ticarileştirme (Ürün ya da hizmetin uygun bir şekilde pazara aktarılma süreci) *Fiyatlandırma (yatırımın maliyeti ve süresi üzerinden elde edilmesi beklenen toplam kazanca göre hesaplanma süreci)

24 GİRİŞİM SERMAYEDARINA SUNULACAK BİR İŞ PLANINDA OLMASI GEREKENLER 1. Kısa özet (1-2 sayfa, pazarın, yönetimin ve şirketin rekabetçi avantajları). 2. İşletmenin ve sektörün tanımı (şirketin ürünleri, hizmetleri, müşterileri, mali performansı, sorunları, sektörün doğası, cari durumu, beklentileri vb.). 3. Yönetim kadrosunun özeti. 4. Ürünlerin ve hizmetlerin özellikleri ve avantajları (tanım, mülkiyet durumu, rekabetçi avantajlar, potansiyel). 5. Piyasa araştırması ve analizleri (müşteriler, piyasa büyüklüğü ve eğilimi, rekabet). 6. Piyasa payı ve satışların tahmini (pazarlama plan ve stratejisi, fiyatlama, satış taktikleri, hizmet ve garanti politikaları, reklam, kamu ilişkileri ve ürün sürümünün sağlanması).

25 GİRİŞİM SERMAYEDARINA SUNULACAK BİR İŞ PLANINDA OLMASI GEREKENLER 7. Planların tasarımı ve geliştirilmesi (gelişme durumu, görevler, zorluklar, riskler, masraflar). 8. İşletme planı (coğrafi sınırlar, sabit değerler, strateji ve planlar, işgücü, yönetim kadrosu, organizasyon, yönetim tazminatı ve sahiplik, yönetim kurulu, idari yardım ve eğitim ihtiyaçları, yardımcı mesleki hizmetler). 9. Ayrıntılı programlar. 10. Kritik riskler ve problemler. 11.Mali plan (kar-zarar tahmini, nakit akış tahmini, bilanço tahminleri, maliyet ve nakit akış kontrolu, teklif edilen ürün, arzu edilen finansman, kapitalizasyon, fonların kullanımı).

26 GİRİŞİMCİ İÇİN FİNANSMAN ARAÇLARI Risk sermayedarlarının, girişimci şirkete finansman kaynağı sağlarken kullandıkları 4 araç söz konusudur. Bu araçlar şunlardır: Common stock (Adi Hisse Senedi), Prefferred stock (Tercihli Hisse Senedi), Convertible debenture (Hisse Senedi ile Degiştirilebilir Tahvil), Loan with warrants (Warrant Ekli Tahvil).

27 GİRİŞİM SERMAYESİNİ DİĞER FİNANS KURUMLARINDAN AYIRAN 11 ÖZELLİK 1. Yeni ve hızla büyüyen şirketleri finanse ederler. 2. Finansman sağladıkları şirketlerden hisse alırlar. 3. Finansman sağladıkları şirketlere, yeni ürün ve hizmet geliştirme konusunda yardım ederler. 4. Ortak oldukları şirketlerin yönetimlerinde söz sahibi olarak, şirket stratejisini belirlemeyi amaçlarlar. 5. Yatırım yaptıkları şirketlerdeki hisse payları, genellikle yüzde 50'nin altındadır. 6. Yüksek getiri beklentisiyle yüksek risk alırlar. 7. Finansman sağladıkları şirketlere ilişkin beklentileri uzun dönemlidir. 8. Yatırımlarının taşıdığı riski, aynı anda pek çok şirkete, finansman karşılığında ortak olarak aşmayı amaçlarlar. 9. Diğer risk sermayesi şirketleriyle ortak yatırımlar yaparlar. 10. Yüksek teknoloji üreten şirketlere yatırım yapmanın yanısıra, hemen hemen bütün sektörler ilgi alanları kapsamındadır. 11. Yatırımlarından çıkışları genellikle, ya ortak oldukları şirketi borsada halka arz etme yöntemiyle ya da, şirketle ilgilenen büyük bir şirkete hisselerini satma yöntemiyle gerçekleşir.

28 KOBİ lerin Halka Açılmalarına Yönelik Risk Sermayesi Finansman Model Önerisi

29 KOBİ lerin Halka Açılmalarına Yönelik Risk Sermayesi Finansman Model Önerisi Şekil incelendiğinde ABD deki uygulama örneklerinde olduğu gibi Devletin KOBI leri Destekleme Fonu, Bankalar ve Özel Sigorta Şirketlerinin Yatırım Fonları ve birey ve küçük aile şirketlerinin atıl fonları ile yüksek gelir gruplarının tasarruflarından küçük işletme yatırım şirketlerinin veya risk sermayesi limited şirketlerinin oluşturulması önerilmektedir. Oluşturulacak bu şirket, ellerinde başarı ihtimali yüksek olan yeni projeler bulunan girişimcilere hisse senedi karşılığında finansman sağlayarak bu projelerin hayata geçirilmesinde ve desteklenen işletmelerin büyüyerek faaliyetlerini devam ettirebilmesi konusunda katkı sağlayacaktır.

30 KOBİ lerin Halka Açılmalarına Yönelik Risk Sermayesi Finansman Model Önerisi Ellerinde başarı ihtimali yüksek projeler bulunan ve teknolojik yeniliğe müsait olan ve değişik sektörlerde faaliyette bulunan girişimciler de sağlanan finansal ve teknik desteklere bağlı olarak faaliyetlerini geliştirip sektörel bazda birleşerek kurulacak olan yeni şirketin halka açılması sağlanacaktır. Bu şekildeki bir modele işlerlik kazandırmak suretiyle bir taraftan KOBI lerdeki yeni ve yaratıcı fikirlerin gün ışığına çıkarılması ve bu fikirlerin gerçekleştirilmesi sağlanırken; diğer taraftan da ekonomide atıl halde duran fonlara işlerlik kazandırmak suretiyle toplumun teknolojik ilerlemeler konusunda önder ve yönlendirici rol oynaması sağlanabilecektir.

31 OECD ÜLKELERİNDE UYGULANAN TEDBİRLER ve TÜRKİYE İÇİN GETİRİLEN ÖNERİLER TÜR AMAÇ DİKKATE ALINMASI GEREKEN FAKTÖRLER Doğrudan Sermaye Katkısı GETİRİLEN ÖNERİLER Hisse Senedi Yatırımı Risk Sermaye Şirketlerine(RSŞ) veya Yatırım Ortaklıklarına (RSYO) direkt yatırım yapmak. Yeni teknoloji ve ilk aşama yatırımları hedeflenmeli dir. Fon Yeterli Büyüklükte olmalı Fon Yönetimi özel sektörde olmalı Yönetim desteği sağlanmalı Amaç özel sektörün katılımını sağlamak olmalı, özel sektör oranı arttıkça kamu devreden çıkmalıdır. Kamu Bankaları, TOBB,Ticaret Odalarının katılımı ile RSYO kurulması, Kamunun payının en fazla % 49 Olması, Yönetimin Özel sektörde olması, (TOBB),Kalkınma Bankaları)(SPK). TÜBİTAK. KOSGEB, TTGV nin ortak olması(vakıf Risk A.Ş. Mali kurumların sisteme katılmalarının zorunlu kılınması.(vakıf Risk) Kredi Verme RSŞ veya RSYO na uzun vadeli düşük faizli kredi sağlamak. Yeni kurulan şirketlerin ilk yıllardaki nakit sıkışıklıları dikkate alınmalı, % 75 den fazlası finanse edilmemeli, Teknoloji ağırlıklı firmaların özel sektörce Teşvik mevzuatı gözden geçirilmeli, (SPK) RSYO ile yapılan yatırımlar bu kapsama alınmalı,( Vakıf Risk ) ve RSŞ leri, KOBİLER için sağlanan teşvikler paralelinde teşvik edilmeli. Yeni ve yüksek teknoloji içeren projelerin seçimi için TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB ve TEKMER gibi

32 OECD ÜLKELERİNDE UYGULANAN TEDBİRLER ve TÜRKİYE İÇİN GETİRİLEN ÖNERİLER Mali Teşvikler Amaç Dikkate Alınması Gereken Öneriler Vergi Teşvikleri RSŞ ve RSYO na yatırım yapanlara vergi teşviği sağlamak. RSYO da ve RSŞ lerinde projenin ticarileşmesini müteakip karın vergilendirilmesi ve kazancın alt ve üst limitlerinin teşvik edici şekilde belirlenmeli. RSYO KDV den ve Damga vergisinden muaf tutulmalı, Bilgi devrinin (Know How)gelir vergisinden muaf tutulması (Vakıf Risk A.Ş.) RSŞ lerindeki zararlarının kendi şirketlerinin gelirlerinden düşürme imkanı,(tobb ) Kredi Garantisi RSŞ ve RSYO larına verilen kredilerin belirli bir oranına garanti sağlamak. Risk sermaye şirketlerinin ticari bankalardan kredi almalarını kolaylaştırmak amacıyla, kurulacak özel Garanti Fonundan garanti verilerek riskin paylaşılmasını sağlamalı ve garanti oranı kredi miktarının %75 ni aşmamalı, başlangıç aşamasında sağlanmalı. Buna karşılık garanti masrafı olarak % arasında faiz oranına ilave olmalı. Yatırım Garantisi RSŞ ve RSYO na yatırım yapanların zararalarının belirli bir oranını RSYO na ve RSŞ ne yatırım yapan özel ve tüzel kişileri teşvik amacıyla satın alınan hisse senetlerinin

33 OECD ÜLKELERİNDE UYGULANAN TEDBİRLER ve TÜRKİYE İÇİN GETİRİLEN ÖNERİLER Diğer Teşvikler Amaç Dikkate Alınması Gereken Öneriler Yasal Düzenlemeler RSYŞ ve RSYO na yatırım yapma imkanı veren uygun Ekonomik, Kurumsal ve Yasal ortam hazırlamak, Emeklilik fonları, şirketleri sigorta gibi kuruluşların RSŞ ve yatırım yapmalarını sağlayacak düzenlemeler yapmak, RSYO na RSYO larının yatırım fonu toplamalarına imkan sağlamak(tobb) RSYO nın sadece hisse senedine yatırım yapmaları, Kredi vermemeleri, (TOBB) Tezgahüstü Piyasaların Oluşturulması (TOBB) RSYO hisse senetlerinin likiditeyi artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi (SPK) Ayni sermaye konulması.(sp K) Mali Kurumların yasal teminatları konusu yeniden düzenlenmelidi r.(spk) Halka arz, RSYO nın kurulmasını müteakip 3 yıl olmalıdır.(vakı f Risk)

34 GİRİŞİM SERMAYESİ Girişim sermayesi, önemli ekonomik kazanç getirme potansiyeli olan, genç, hızlı büyüyen şirketlere deneyimli profesyonellerce finansman sağlanmasıdır. Girişim sermayesinde yatırım için gereken fonlar, konunun uzmanları tarafından sermaye piyasasından toplanır ve büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapılmasıyla kullanılır. Girişim sermayesi fonlarının en başarılı uygulamalarını ABD de görüyoruz. Ülkede, 1970 lerden bu yana inovasyonun arkasındaki en büyük güç girişim sermayesidir. Bugün birer dünya devi olan Microsoft, Yahoo, Amazon, Apple, Cisco, Intel, Fedex, Oracle gibi pek çok inovasyon odaklı firma girişim sermayesi sayesinde kuruldu.

35 GİRİŞİM SERMAYESİ OECD nin 2008 de yayınladığı verilere göre, girişim sermayesi, OECD ülkelerinde önemli artış gösteriyor: 2003 de gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0.04 üne karşılık gelirken, 2006 da yüzde 0,16 ya yükselmiş durumda. Yine de, aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, pek çok ülkede bu yatırımlar, yeni kurulan işletmeleri destekleyen erken aşama finansmanından ziyade büyüme finansmanı olarak veriliyor. Yine de, OECD ülkelerinde yüksek teknoloji sektörlerinin girişim sermayesi içinde payı, yüzde 41 le azımsanmayacak boyutta. Burada, yüzde 96 yla başı İrlanda çekiyor; ABD ise yüzde 88 le ikinci sırada. Grafikler ve ifade edilen OECD ortalaması Türkiye ye ait verileri içermiyor. Çünkü 1990 ların sonundan bu yana üzerinde çokça konuşulup tartışılsa da, sektör, Türkiye de gelişemedi. Bunun arkasında pek çok neden var: Konunun, devletin inovasyon politikası öncelikleri arasına girememesinden özel sektörün (Hem arz, yani yatırımcı, hem de talep, yani potansiyel ve mevcut girişimci) kültürel ve başka sebeplerden dolayı konunun uzağında kalması gibi...

36 Yılları

37

38

39

40 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Temel Veriler Türkiye de 2008 sonu itibariyle portföy değerleri toplamı milyon TL (111.8 milyon $) olan 2 adet girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyet göstermektedir. Söz konusu ortaklıklardan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin yaklaşık milyon TL tutarındaki portföyünün %54 ü girişim sermayesi yatırımlarından, %46 sı para ve sermaye piyasası araçlarından, Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin ise 4.4 milyon TL lik portföyünün %100 ü para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.

41

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Halil BEŞKARDEŞLER DANIŞMAN: Prof. Dr. ERİŞAH ARICAN

Detaylı

KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır

KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME

Detaylı

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (1) 2015, 31-54 Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Bünyamin ER 1 Yunus Emre ŞAHİN 2 Mesut MUTLU 3 ÖZ: İthalata dayalı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAKMELEK FİNANSMAN YÖNTEMİ

GİRİŞİMCİLİKTE ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAKMELEK FİNANSMAN YÖNTEMİ Dosya Konusu GİRİŞİMCİLİKTE ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAKMELEK FİNANSMAN YÖNTEMİ Osman ULUYOL ÖZET Çok uluslu dev şirketlerin büyük bir kısmı başlangıçta küçük girişimler olarak doğmuştur. Bir

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI. HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR

ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI. HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR YAYIN NO: 2007-61 Aralık 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun

Detaylı

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 1 GİRİŞ Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi noktasındaki en önemli göstergelerden biri gelişmiş, olgunlaşmış ve güçlenmiş finansal piyasalardır. Bu piyasalar, fon fazlası olan ekonomik birimlerin ellerindeki

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMAN OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMACI İLE: KOBİ BORSASI KURULMASINA İLİŞKİN PROJE. M.Atilla SÖĞÜT Başkan Danışmanı

KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMAN OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMACI İLE: KOBİ BORSASI KURULMASINA İLİŞKİN PROJE. M.Atilla SÖĞÜT Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMAN OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMACI İLE: KOBİ BORSASI KURULMASINA İLİŞKİN PROJE M.Atilla SÖĞÜT Başkan Danışmanı GEREKÇE Küçük İşletmelerin: Kapasitelerinin arttırılması, Yeni

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi. İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi. İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu 4 Şubat 2013 Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 519-540 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI 01 MART 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4

Detaylı

ALTYAPI YATIRIMLARININ

ALTYAPI YATIRIMLARININ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI Ömür GENÇ (Müdür Yardımcısı) Erdal ERTUĞRUL (Kıdemli Uzman) GA/07-07-30 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2007 ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

10. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

10. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 10. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATMAYAN FİNANSAL KURUMLAR Risk (Girişim) Sermayesi Yatırım Ortaklığı Risk sermayesi gelişme potansiyeli olan ve teknolojik yeniliklere dönük

Detaylı

MODERN FİNANSMANDA YENİ BİR DÖNEM: KİTLESEL FONLAMA CROWDFUNDING

MODERN FİNANSMANDA YENİ BİR DÖNEM: KİTLESEL FONLAMA CROWDFUNDING GÖSTERGE / SONBAHAR 2014 MODERN FİNANSMANDA YENİ BİR DÖNEM: KİTLESEL FONLAMA CROWDFUNDING Türkçe de kitlesel fonlama olarak bilinen crowdfunding uygulaması, internet teknolojisi ve sosyal medyanın olağanüstü

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ I. Giriş Mehmet Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Ülkemizde, Küçük ve orta boy işletmelerin ( KOBİ) ler

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

PROJE BANKACILIĞI ARAŞTIRMA RAPORU PROJE FİNANSMANI KAPSAMINDA VE TÜRKİYE ÜZERİNE ÖNERİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023

PROJE BANKACILIĞI ARAŞTIRMA RAPORU PROJE FİNANSMANI KAPSAMINDA VE TÜRKİYE ÜZERİNE ÖNERİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 Stratejik Rapor No: 49 TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 PROJE FİNANSMANI KAPSAMINDA PROJE BANKACILIĞI VE TÜRKİYE ÜZERİNE ÖNERİLER ARAŞTIRMA RAPORU . İÇİNDEKİLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE ÖNERİLER...5 Giriş...5

Detaylı