MARŞ VE HİMN ANLAYIŞI MEHMET AKİF ERSOY VE AHMET CAVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARŞ VE HİMN ANLAYIŞI MEHMET AKİF ERSOY VE AHMET CAVAT"

Transkript

1 MARŞ VE HİMN ANLAYIŞI MEHMET AKİF ERSOY VE AHMET CAVAT Maarife HACIYEVA* Milli istiklal marşı Azerbaycan Türkçesinde Devlet Himni, Türkiye Türkçe sinde İstiklal Marşı şeklinde ifade edilmektedir. Marş ve Himn anlayışının tarihi anlamlarına kiçik bir açıklama vermek istiyoruz. Marş-Fransızca bir kelime olup (Fransızca marche, Almanca marsih, İtalyanca marcia şeklinde yazılır) dünyanın bir çox dillerinde kullanılır. Marş yürüş etme (harp da), müayyen bir regiona varmak için ordunun müteşekkil yerdeyişmesi, harp emeliyatlarının hazırlanmasında, keçirilmesinde mühüm önem taşır. Marş hem de müzikte bir türdür. Harp müziyinin bir türü gibi orduda yayındır. Uyumlu temp ive selis ritmi ile seçilir. Marş opera ve balede, konser müziyinde de kullanılmıştır. V.Motsart, L.Bethoven, R.Vaner, F.Şubert, F.Şopen, R.Ştraus, C.Verdi, C.Puçinin, M.lin ka, P.Çaykovski, N.Rimski-Korsakov, Azerbaycan besteçileri Ü.Hacıbeyov, C.Cahangirov, T.uliyev ve b. marş yazmışlar (Bax.: Azerbaycan Sovet Ensiklopediyası, VI c. Bakı, 1980, seh.380). Himn (yunanca hymnos) tenteneli mahnı demekdir. Yunanıstanda Apollon, Dionise ait dini müziye verilen addır. M.Ö.7-5-ci yüzillerde Alkey, Alkman, Pindar himnler yazmışlar. XV-XVI yüzillerde sosyal dini harekatın genişlenmesi ile ilgili himnler yaranmıştır. Fransa inilabı devrinde (1789) «Marselyoza» adlanan himn yarandı. Marselyoza sonra Fransanın devlet himni olarak kabul edildi (1792) (Bax.: Azerbaycan Sovet Ensiklopediyası, X c., s.235). Çağdaş devletlerin gerbi (arması) ve devlet bayrağı ile beraber devlet himni de devletin resmi semboludur. Azerbaycan Devlet Himninin (İstiklal Marşının) tarihi Azerbaycan Demokratik Cümuriyeti ( ) illerine tesadüf etmededir. 28 Mayıs 1918-de Çarlık Rusiyasının sömürgesinden kopan Azerbaycan bağımsızlığını ilan etdi. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin hayata keçirdiyi tetbirlerden biri de Devlet Himninin kabul edilmesi idi. ADR-in himni için musabaka ilan olundu. Bu yarışma ile bağlı «Azerbaycan» azetesinde (14.XI.1919, 246, rusca) malumat verilmiş, sonralar da bu ilan tekrarlanmıştır. Bu yarışma hakkında Ethem Üngörün 1966-da Ankarada yayınlanan «Türk Marşları» kitabında bilgi verilmiştir. Malum olur ki, Azerbayan Milli Marşının tenzim ve seçimi için bu müsabakanın son kabul tarihi 1 şubat 1920-dir. Açılan yarışmada ünlü Azerbaycan bestecisi Üzeyir Hacıbeylinin eseri birincilik kazanmıştır. Bu marş Devlet Tiyatrosunda Halk huzurunda bir kere çalınmıştır. Sonralar okullarda öyredilmesine başlanan bu İstiklal Marşı yasak edilmiştir 1. Onu da kayd etmek lazımdır ki, kitabda adı keçen marşın sözlerinin kime ait olduğu belli deyil ve Üzeyir Hacıbeyliye ait olduğu ihtimal edilmektedir * Bkz: Ethem Üngör. Türk Marşları, Ankara, 1966, s.193. Üzeyir Hacıbeyovun iki marşı. «Edebiyat ve incesenet» azetesi, 1989, 14 iyul, «Ulduz» jurnalı, 1989, 7. * Prof.Dr., Azerbaycan Devlet İktisat Universitesi Öğr. Üyesi, Bakü

2 Müsabaka ya mayısın başlarında yekun vurulmuştur. Bakı ve Tiflis azetelerinde ilan olunmuş adı geçen musabakada sözleri Ahmet Cavata, bestesi Üzeyir Hacıbeyliye ait Azerbaycan Devlet Himni birinci yer aldığı için kabul edilmiştir ki, bu marş hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Yarışmaya sunulan marş metinlerinden biri de aşağıda bir kıta sını taktim etdiyimiz şiirdir: Vurulur meydanda sincu tebl, Düzülün, askerler, sefbesef. Giriniz meydana sanki şir, Dilinizde olsun bu zikir: Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Medede yet (hüve kebir). Bestesi Üzeyir Hacıbeyliye ait olan adıkeçen marş hakkında da Ethem Üngörün «Türk Marşları» kitabından bilgi almak mümkündür. Yarışmaya takdim olunan himnlerden biri de yine bestesi Üzeyir Hacıbeyliye, güftesi Aliabbas Müznibe ait olan «Devlet Himni»dir. Himnin metni şu şekildedir: Azerbaycan çelik ollar bağçası, Bakı hanlar gülzarıdır bu ölke Mehemmed han, Ehmed hanlar meskeni, Cavad hanlar mezarıdır bu ölke. Turan iri bu ölkede boy atmış, İgitliyin sancağını ucaltmış, Dünyaları eyret ile donatmış, ehremanlar peykarıdır bu ölke. Medenleri fironları udurtdu, İskenderi uzak yerden getirtdi. Nuşabeni, Sedanları büyütdü Serkerdeler emharıdır bu ölke. Turan soyu başa soya arışmaz, ul olmağa heç bir zaman alışmaz. ucağında yad tutmağa çalışmaz, Düşmenlerin eğyarıdır bu ölke. 490 Moskovlular gözlerini yumdular, Turanlıya barbar deye cumdular. Pozuldular ahır geri döndüler. Hırsızların ehharıdır bu ölke. Mabudumuz üç boyalı bayrağı, Kebemizdir her bir ovuc torpağı. Sevmez bu yer her haini, alçağı, Doğruların asarıdır bu ölke. Açıklanmasına çox da ihtiyac olmayan bu şiir Vatan sevgisi, milli düşünceler zemininde yazılmıştır. Şiirin yazarı Aliabbas Miznib de Sovyet rejiminin 1930-cu illerinin represiya kurbanlarından biri olmuştur. Bir süre sonra 28 Nisan 1920-de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti bolşevik Rusiyası tarafından sükut etdirildi ve onun gerbi (arması), bayrağı kimi himni de yasaklandı. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin mövcud olduğu iki il zaman itibarile az bir suredir. Bu yıllar hakkında olan bilgiler Sovyet Döneminin 70 yılı erzende halkdan saklandı. Bu sebepden de sonralar Azerbaycan istiklal marşı hakkında yanlış fikirler de ortaya çıktı. Bu gün mövcut olan marşın sözleri gah A.Müznibe, gah Üzeyirbeye, gah da Camobeye ve b. ait olduğu ihtimal edildi (Bax: «Odlar yurdu», 1990, avust, 8, ADR, Gerb, Himn).

3 Ethem Üngörün «Türk Marşları» kitabının 194-cü sahifesinde Üzeyir Hacıbeylinin, ikinci «Azerbaycan Marşı» eserinin notu ve sözleri verilmiştir. Bu marşın da sözlerinin kime ait olduğu yazılmadığı için onun yazarının da bazen Üzeyir Hacıbeyli olduğu ihtimal edilse de hemin şirin Ahmet Cavata ait olduğu bilinmektedir. Onu da söyleyim ki, Ahmet Cavatın bu şiiri de, Türkiyede ezber bilineen «Çırpınırdı Karadeniz» şiri de çok zaman yanlış ünvanlara ait edilmiştir. Bu da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin sükut etdirilmesi taleyi ile daha çok bağlı idi. İstiklal marşının kabul edilmesinden çok az sonra cumhuriyet de, onun kabul etdiyi yasalar, marşlar, bayrak ve gerbin de yasaklanma talisizliyi ile bağlı olduğunu söyleye biliriz. M.Akif Ersoyun «İstiklal marşı» ile bağlı bir epizod çox maralıdır da yayınlanan «Safahat»da bele bir bilgi var ki, M.Akif Ersoy bu eserini millete hediyye etdiyiyinden daha hayatda olduğu yıllarda yayınlanan toplularının hiç birine dahil etmemişti. Sözleri A.Cavata ait olan Azerbaycan Devlet Himninin de metnine onun yazarının eserleri toplusunda rast gelmediyimizin bir sebebi de 1920-de milli marşın kabul edilmesinden az bir sure sonra Azerbaycanın bolşevik Rusiyası tarafından işğala uğraması, ADR-in mevcutluğuna tanıklık eden bu metnin uzun sure arşivlerde, yaddaşlarda, yaşayıb ortaya çıxarılmasının mümkün olmaması idi. Ama bu da bir tarihi gerçekliktir ki, milli duyğu ve sevgi ile yazılmış adıgeçen Azerbaycan istiklal marşları içerisinde sözleri Ahmet Cavata ve bestesi Üzeyir Hacıbeyliye ait olan «Azerbaycan Devlet Himni» yarışmanın alibi olarak 1919-da Azerbaycan Parlamentosunda kabul edilmiştir da Azerbaycan Halk Cebhesinin teşebbüsü ile 1919-da ADR hökumeti zamanı yarışmada alib olan «Milli Azerbaycan Marşı» (Azerbayan Devlet Himni) lente alındı ci il 27 mayısda Azerbaycan parlamentosu «Azerbaycan Devlet himni hakkında» anun kabul etdi. anuna esasen 1919-da ünlü besteçi Üzeyir Hacıbeyov ve sözleri şair Ahmet Cavata ait «Azerbaycan Marşı»nı «Azerbaycan Devlet Himni» olarak onaylandı. Hemin Himn günümüzde de bağımız Azerbaycan Devletinin İstiklal Marşı («Devlet Himni») gibi kabul olundu. Metni Ethem Üngörün de «Türk Marşları» kitabında mövcut olan hemin marş şöyledir: Azerbaycan! Azerbaycan! Ey ehreman övladın şanlı Veteni! Senden ötrü can vermeye cümle hazırız! Senden ötrü an tökmeye cümle adiriz! Üçrengli bayrağınla mesud yaşa! Minlerle can urban oldu, Sinen herbe meydan oldu! Huuundan geçen asker, Here bir ehreman oldu! Sen olasan gülüstan! Sene her an can urban! Sene min bir mehebbet Sinemde tutmuş mekan! Namusunu hifz etmeye, Bayrağını yükseltmeye Cümle gencler müştadır! Şanlı Veten! Şanlı Veten! Azerbaycan! Azerbaycan! 491 Göründüğü gibi, Azerbaycan İstiklal Marşının Sovyet döneminin 70 yılı erzinde bir kere de olsa adı dile getirilmedi. 23 ocak 1918-den «İnternasional» 1 ocak 1944-e gibi Sovyetler Birliyinin Devlet Himni gibi kabul edildi de Sovyetler Birliyinin yeni devlet himni kabul edildi, İnternasional ise proletar (fehle) himni olarak okundu. Sovyetler Birliyi terkibinde yaşayan her bir Cumhuriyetin bir himni yazıldı de Azerbaycanın sözde bir Devlet Himni yazıldı. (Metn S.Vurğun, S.Rüstem, bestesi ise Ü.Hacıbeyova ait idi).

4 Üç bent ve her bentten sonra tekrarlanan bir nakaratdan oluşan şiirden bir kıta: Ustadımız böyük Lenin şanlı zafer bayrağımız, Rehberimiz Stalindir bizim hayat növrağımız. Gözel Bakı üdretinden ilham alır Azerbaycan, Yaşa Veten! Halkımızın şerefisen, şöhretisen de ise Azerbayan Devlet Himninin sözleri S.Vurğun, S.Rüstem, H.Arife, bestesi ise Üzeyir Hacıbeyova, muzik redaktesi Niyaziye ait yeni metni yazıldı. ayesi belli 3 kıta ve her kıtadan sonra tekrar nekaratdan oluşan metnden örnek: Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rehberimiz, Kommunizmin güneşile nurlanacak seherimiz. Biz gedirik geleceye aliblerin cergesinde, Yaşa, yaşa, Azerbaycan, böyük Sovet ölkesinde. 492 Azerbaycan devletçilik tarihinin şanlı sahifelerinden olan Azerbaycan Demokratik Respublikasının ( ), onun bayrağının, istiklalının, ölümsüz tarihinin şerefine, Azerbaycanın sömürgeden ve basınlardan, saldırılardan kurtul ması için canlarını feda etmiş Türk askerlerinin, Türk ordusunun, Türk bayrağının şerefine şiirler yazan Ahmet Cavat Azerbaycan halkının tarihinde önemli sahifa teşkil eden Azerbaycan Devlet Himni (İstiklal marşı) ile Azerbaycan tarihinde kendine ebedi şöhret kazandırmıştır. Ne yazık ki, bir devlet adamı, bir hayriyyeçi, bir şair ve muallim olan A.Cavat 1920-ci ilin 28 aprelinde Azerbaycanın bolşevik Rusiyası tarafından işkalından sonra mehrumiyyetlere düçar olmuş, halk duşmanı, pantürkist adı ile suçlanıp hapsa atılmış ve kurşunlanıb mahv edilmiştir. 10 Nisan 1919-da Parlamento üzerinde dalğalanan milli bayrağa söylediyi «Azerbaycan Bayrağına», Bakıyı ermeni-rus işalından kurtaran türk askerini alkışlayan «Ey Asker», «Türk Ordusuna» (1918) milli bir şarkı olarak nesillerin gönlünde taht kurmuş «Çırpınırdı Karadeniz» (1914), «Şehidlere» (1919), ay-yıldızlı türk bayrağına muhabbetle söylediyi «Al Bayrağa» (1919) gibi şiirleri ya za rak yıllarında Azerbaycanda meydana gelen ictimai-siyasi hadiselere feal munasibet besleyen ve Ben her gelen bir mayısa, Pek çok umutlar bağlarım. Her gelecek mayıs için Nisan ağlar, ben ağlarım2. diyen Ahmet Cavat Azerbaycanın bağımsızlığını sona erdiren sovyet rejimini bir türlü kabul edemedi. Davamlı göz hapsinde tutuldu. Eserleri ciddi şekilde eleş ti rildi. Yalnız 1929-un 1 Kasım 15 Kasım arasında resmi devlet azeteleri nin Ahmet Cavat hakkında yayınladığı makalelerin başlıklarına dikkat etmek yeter lidir: «A.Cavata nifret», «Musavat bayuşlarına son zarbe», «Ahmet Cavatın uy ru larına mübarize açılmalıdır», «Keçinin andınamı, horuzun uyruğunamı?» ve s. 3 Bir sure sonra, yani 4 haziran 1937-de A.Cavat tutuklandı. Aynı yılın kasım ayında daha 45 yaşındayken kurşunlanarak öldürüldü. Toprağa gömüldümü? Bilen yok. Mezarının merede olduğunu da gören yok. Ahmet Cavat ( ) ulusal türk marşının şairi Mehmet Akif Ersoy ( ) gibi türk, hemçinin Azerbaycan türk ordusunun zaferlerine sevindi, mili felaketlere ise içten ağladı. Bu felaketler karşısında «Ağzım kurusun haşa, yokmuş Adili İlahi»: diyen Mehmet Akif Ersoyla sanki aynı iztirabı paylaşdı. «Of, bu yol» adlı şiirinde Ey Allahım, yanıltdın, Her bir doğru adımı. Yoksa yoksul dünyadan, Adaletin kalktımı? diyerek inandığı Allahına sitemlerde bulundu. Türk kurtuluş savaşında şiirler yazarık, konuşmalar yaparak, orduya, ulusa seslenerek cebhe-cebhe gezerek orduya cesaret aşılayan Mehmet Akif Ersoy gibi Mehmet Cavat da bir vatansever şair gibi «Men çiynenen bir ölkenin hak bağıran sesiyem» diyerek Azerbaycan torpaklarına göz dikenleri lanetleyerek, ermeni zulmüne 2 Mayıs derken şair 28 Mayıs 1918-de kurulan bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetini, Нisan der ken ise 28 Nisan 1920-de Bolşevik Rusiyası tarafından süut etdirilen Azerbaycan Cumhuriye tini kasd edir. 3 Şamil urbanov. «Cemaleddin Efani ve Türk Dünyası». Bakı, Azerneşr, 1996, s.181.

5 uğrayan Erzurum, Kars, Batum gibi türk ellerine Azerbaycan Hayriye Cumhuriyetinin üyesi olarak yardıma koşur, I Dünya savaşının beşeriyyete getir diyi felaketleri kötüleyirdi. Ahmet Cavat vatanın istiklalı için her şeyini feda eden, fakat karşılığında kurşulanarak katledilerek sessizce Rabbinin huzuruna giden bir adamdır. Mehmet Akif Ersoy da «İnandığı hayatında yaşayarak her şeyini, dini, milleti ve vatanı için feda edip, ufacık bir karşılık daha almadan, sessizce Rabbinin huzuruna giden bir adamdır» (Safahat, s.2). Uğursuz bir tale yaşayan Azerbayan istiklal marşının şairi Ahmet Cavatın ölüm taleyini (1937), Türk istiklal marşı şairi Mehmet Akif Ersoyun ölümü ile (1936, 27 aralık) kiyaslamak, tabir caizse, yerine düşer. «Safahat»da okuyuruz: «Akifin arabaya konmayan tabutu Edirne kapısına kadar ellerde taşındıktan sonra, kefeninin üzerine bayrak sarılan na şı Kuran ve İstiklal Marşı ile defn olundu» (Bak: M.A.Ersoy. Safahat. Hazırlayan: M.Ertuğrul Düzdağ. İstanbul, 1992, LXXXIII). Ahmet Cavat ise sovyet rejiminin sert cezası ile mehkum edildi. M.Akifin vefatından bir sene sonra 1937-de kurşunlandı, kefenlenmedi, mezarı bile bilinmedi. Malumdur ki, M.Akif Ersoy «İstiklal Marşı»nı 1921-de yazmıştır. 1 Martda Milli Meclisin kürsüsünde okunmuş, 12 Mart tarihindeki oturumda milli marş olarak kabül edilmiştir. Bu tarihde henüz istiklal savaşı kazanılmamıştır. «İstiklal Marşı»nın kabül edildiyi tarih ile istiklalın kazanıldığı tarih arasında keçen günler son derece bühranlı günler olduğu tarihi gerçekliktir. M.Akif durumun içerisinde yaşayan bir vatandaş, içi sızlayan bir aydın olarak türk milletine sesleniyordu: Bastığın yerleri toprak deyerek keçme, tanı! Düşün altındakı binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusan, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet Vatanı. Aynı türk düşünce tarzı ile Ahmet Cavat: Minlerle can urban oldu, Sinen herbe meydan oldu. Hüuundan keçen esger, Here bir ahraman oldu, diyordu Azerbaycan için. Yukarıda adıkeçen bütün misralarda bizi içten yıkan yabancı ve zararlı felsefelere karşı büyük kahramanlar yetişdirmiş türk milletinin dayandığı temel deyerler Vatan, toprak ülviliyi bir ana konu olarak deyerlendirilir. «İstiklal Marşı» «korkma» kelimesile başlar. Türk edebiyatının ünlü araştırmacılarından olan prof. Mehmet Kaplan bu kelimenin anlamına şöyle açıklama vermiştir: «O günlerin şartlarını bilmeyenler «İstiklal Marşı»nın «korkma» kelimesile başladığını soruşmuşlardır. Bunun cavabını Mustafa Kemal ın cümlelerinde bulmak mümkündür. Efendiler, maddi ve bilhasse manevi sukut, korku ile aciz ile başlar. Aciz ve korkak insanlar herhanki bir felaket karşısında milletin de atalete düçar olmasına ve müctenip bir hale gelmesine saik olurlar» (Mehmet Kaplan. Türk edebiyatı üzerinde araştırmalar. 2. Dergah yayınları. İstanbul. 1987, s.213). Mehmet Akif «korkma» kelimesi ile türkleri ayakda tutan milli temel deyerlerden birinin de cesaret, korkmazlık olduğu için o zamanın bühranlı ateş çemberinden keçmeyin gereyini vurğulama istemiştir. Dikkat edildikde her iki marşda nezere çarpan xususlardan biri bayrak meselesidir. M.Akif: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimin ancak. Ahmet Cavat ise rus sömürgesinden kurtulan Vatana 493 Üç rengli bayrağınla mes ud yaşa diyor. Mehmet Akif şiirini kahraman türk ordusuna ithaf etmiştir. Ahmet Cavat: Hüuundan keçen asker

6 Here bir ahraman oldu diyerek Vatan için kahramanlığın önemini vurğulayıp, her bir askeri Vatanın bir kahramanı biliyor. İster «İstiklal Marşı», isterse de «Azerbaycan Devlet Himni» o devrde doğru düşünenlerin inanclarını en güclü bir şekilde eks etdirmiştir. Mehmet Akif: Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın diyorsa Ahmet Cavat da: Namusunu hifz etmeye Bayrağını yükseltmeye Cümle gencler müştadır diyor. 494 Her iki marşda «hürr olma», «istiklal», «hurriyet» kavramı en güzel, heyecanlı parçalarda ifade olunmuştur. Mehmet Akif in: «Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklal», «Verme dünyaları alsan da, bu cennet Vatanı», «Hakkıdır hürr yaşamış, bayrağımın hürriyet» misraları Ahmet Cavat ın: Ey ehreman övladın şanlı Veteni! Senden ötrü can vermeye cümle hazırız! Senden ötrü an tökmeye cümle adiriz! misraları firkrimize bir örnekdir. «İstiklal Marşı»nda türk milletinin istiklal fikrine bağlılığını ifade eden «Hak» kelimesi beş yerde geçmededir. Hak kelimesi Türkcede Tanrı, Arapca çoğulu olan «hukuk» kelimesinde sosyal bir anlam taşıdığı gibi onun «Hakikat» adlanan bir manası da vardır. Türkler arasında bu kelime Tanrı, hakikat ve adalet gibi üç kavramı ifade etmededir. «İstiklal Marşı»nda «Hak» kelimesi her üç manayı ifade etmektedir. «Azerbaycan Devlet Himni»nde ise bu kelime «Hukuk» kelimesindeki sosyal bir anlam (Hukukundan keçen esger) ifade ediyor. Göründüğü gibi, XX yüzyılın başlarında (1918) hürrolma mücadilesi vermiş, Doğuda bağımsız Cumhuriyet olan Azerbaycan, 1923-de ise Türkiye özgür, ba ğım sız devletler kurmuşlar ve bu devletler kendi istiklal marşlarını yazıb dünyaya beyan etmişler. Aslında bu marşların yazılma tarihlerinde de esaslı fark mevcut deyil. Türk Milli İstiklal Marşı 1 Mart 1921-de BMM-de okunmuş, 12 Mart da kabul edilmiştir. Azerbaycan İstiklal Marşı (Azerbaycan Devlet Himni) ise 1919-da yazılıb 1920-de kabul edilmiştir da Bakıda Milli Azerbayan Cumhuriyetinin istiklalının birinci yıldönü mü münasibetile yayınlanan «Azerbaycan» ezetesinde Üzeyir Hacıbeyli yazı yor du: «Azerbaycan Cumhuriyeti sağlam bir milliyyet fikri Türklük şüuru üzerine kurulmuştur (Bak: «Azerbayan Türk Kültür Dergisi». Sayı: 253, Kasım, 1985, s.6). Bu temel üzerinde olduğu için 1992-de bağımsızlık kazanan Azerbaycan Cum huriyeti yeni bir istiklal marşı deyil, mehz ilk istiklal marşını bir daha kabul etti. Deyirler ki, M.Akif Ersoy hasta iken onu ziyaret edenlerden biri diyor ki, «Acaba İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha güzel olmazmı?». İstiklal Marşının yazarı ise cavabında «Allah bir daha bu millete bir istiklal marşı yazdırmasın» demiştir (Bak: «Odlar Yurdu» azetesi, 1990, may, 10 (465)). XX yüzyılın başlarında ve sonlarında iki kere bağımsızlığa kavuşan Azerbaycan ilk istiklal marşını bir kere yazdı. İkinci kere 1992-de kommunist rejiminden konup yeniden bağımsızlığına kavuşan Azerbayan asrın başlarında yazılan müziyi Üzeyir Hacıbeyliye ve sözleri Ahmet Cavata ait olan İstiklal marşını yeniden candan okuyarak kabul etdi ve günümüzde de bu marşı söylemekle bağımsızlığının tatını çıkarıyor. Yüce Allah bizlere de bir daha istiklal marşı yazmayı nasip etmesin.

7 MEHMET AKİF İN DÜŞÜNCESİNDE DİNÎ YENİLENME Mehmet AKGÜL* Türk Modernleşme tarihinin, dün olduğu gibi bugünlerde de, en çetin konularından biri din ve değişim sorunudur. Değişen zaman ve mekan a karşılık değişmez ve ebedi-evrensel inançları temsil eden dinlerin, modern zamanlarda geri kalmışlık-çağdaşlık ekseninde tarihsel yürüyüşe hız veren evrim, değişim ya da ilerleme kavramı karşısında ürettiği tepkiler, farklı toplumsal tecrübeler esas alındığında farklı karşılıklar bulsa da, dini anlamda başta reform, ihya, ıslah, tanzimat, tecdit, teceddüt kavramlarıyla ifade edilmeye çalışılmıştır. Türkiye de modernleşme sürecinin ürünü olan hemen her dünya görüşü ve bakış açısı, Batı karşısında toplumun alması gerektiği pozisyonu belirlemeye çalışırken, büyük ölçüde din fenomenini ele alış biçimiyle farklılaşmaktadır. İslamcılık, Batıcılık, Milliyetçilik vs. Mehmet Akif Ersoy da, İslamcı düşünce içinde, toplumu çağdaşlaşma, kalkınma ve ayağa kaldırma adına din- değişme ve batılılaşma sorunu karşısında çok farklı ve özgün bir konuma sahip edip, şair ve aydınlarımızdan biridir. Batı karşısında başta İslam dünyası olmak üzere, Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti nin alması gereken vaziyetin belirlenmesinde İslam dini nin anlaşılma ve algılanma biçiminin önemi büyüktür; çünkü modern bir devlet ve toplum hayatında dinin yeri çok önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 19.yüzyılda İslam dünyasının Avrupa toplumlarından geri kalmasının sebepleri üzerinde düşünen pek çok aydın, bürokrat ve idareci, mevcut Avrupa gerçeği ve tahayyülü karşısında bir değişime ihtiyaç duyduğu konusunda hemfikirdir. Bu anlamda ortaya çıkan değişik görüşlere farklılık kazandıran hususiyet, değişimin alması gereken yön ve öne alınması gereken prensiplerdir. Farklı perspektif ve önceliklere sahip aydınlar, Avrupa karşısında acze düşen geleneksel sosyal, iktisadi, siyasi ve kültürel sistemin sağlamlık ve doğruluğuna duyulan güvenin sarsılması ile modern Avrupa perspektifinin oluşturduğu düşünülen önceliklere göre geleneksel sistemin eleştirisine yönelmişlerdir. Geleneksel sistem eleştirisi, modern Avrupa yı kurduğu düşünülen akıl, bilim ve zihniyet dönüşümü ekseninde şekillenmektedir. Bu bağlamda, Avrupa karşısında tarihsel, toplumsal ve kültürel bir geç kalmışlık 1 içinde bulunduğunu kabul eden İslam dünyası, aydınları aracılığıyla medeniyete geç kalmışlığı sembolize eden uykuya dalmış halinden kurtulmaya çalışır. Aydınlar, iki farklı dünyanın gelişmişlik ve geri kalmışlık arasındaki tarihsel ve toplumsal zaman farkını kapatmak, başka bir ifade ile çağdaşlaşmak amacıyla öngörülen problemlerle başa çıkmak için tarihte neyin/ nelerin yanlış gittiği nin anlaşılması gerekiyordu. 2 Akif in devrinde hemen hemen bütün aydınların zihnini meşgul eden gerçeklik, Osmanlı İmparatorluğu nun dağılma sürecine girmesidir. Siyasi ve askeri çözülmenin yanı sıra, sosyal ve kültürel kurumlar artık eski işlevlerini yerine getiremiyordu. Bu durum herkesin gözlemlediği bir gerçeklik olmasına rağmen, gerçeğin yorumlanması ona bakan zihnin konumuna göre farklılaşıyordu. Bu bağlamda, ortak noktalar olmakla birlikte, neyin problem olup, neyin olmadığı konusunda bakış açıları değişmekteydi Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç, Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni,(çev. Haldun Bayrı), Metis Yayınları, İstanbul s C.J.Adams, Fazlurrahman ve Klasik Modernizm, İslam ve Modernizm; Fazlurrahman Tecrübesi, İstanbul 1997.ss Erol Güngör, Dindar Aydının Dünkü Meseleleri, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1993.s.484. * Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi,

8 Bu çerçevede, ilk problem İslam dünyasının iç zafiyetinin kaynaklarını tespit etmektir. İkincisi nokta, Batı ya mevcut üstünlüğünü veren özelliklerin neler olduğunun belirlenmesidir. Üçüncü husus ise, İslam dünyasının tespit edilen zafiyetlerinin batılı örneğe göre, oradan ilham alarak nasıl ortadan kaldırılacağıdır? Kendi özgünlüğü içinde, Mehmet Akif in dini yenilenme anlayışı yukarıdaki sorulara verilmeye çalışılan karşılıklar içinde aranabilir. 496 Akif e Göre İslam Dünyasının Zaafiyeti Batı medeniyetinin üstünlüğünün doğurduğu çok yönlü baskı, dine sıcak bakmayan aydınları dine karşı menfi tavır almaya sevk etmiştir. Bunun başlıca sebebi, bütün düşünce akımları için geçerli olan ve hala geçerliliğini koruyan ana sorun, Osmanlı toplumunda hemen her kurumun din ile karışmış ya da iç içe olmasıdır. Dindar aydın nasıl kurtuluşu din de arıyorsa, yine modernleşme karşısında dine mesafeli duran aydınlar da toplumun mevcut bütün sorunların din kaynaklı olduğunu ileri sürmüştür. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, modernleşmenin ilk dönemlerinde, din anlayışının yanlışlığı ndan başlayan ve içe doğru yönelen eleştiriler, zamanla aydın kadrosu arasında din karşıtlığına kadar savrulmalar yaşanmıştır. Değişim sürecinde karşılaşılan zorunluluk ve acil ihtiyaçların, farklılaşma için önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda, toplumsal sorunları çözme girişiminde İslamcılar, yanlış din anlayışının yerine doğrusunu koymaya çalışırken; Batıcılar, dinin yerine başka şeyler teklif etmektedir. Bilim-din tartışması, işte bu noktadan çıkmaktadır. Ama şurası gözden kaçmamalıdır ki, her iki açıklama da din temelli bir açıklamadır. İslamcı aydınlar, modernleşmenin ilk yıllarında hem yerli aydınlara, hem de Batılı değer ve kurumlara karşı savunma stratejisi geliştirirken, adeta iki cephede mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu noktada dindar aydının çözüm için sunduğu reçetelere itiraz edildiği gibi, yaşanmakta olan sorunların vebali de onların omzuna yüklenmiştir. Hatta dindar aydınların görüşleri, Osmanlı toplumunda geçerli olup da, Batı karşısında yenilgiye uğrayan sistemle eş değer görülmektedir. Evrimci anlayış, toplumda pozitivistik kesinlik arayışı ve doğal din anlayışı insanları bu noktaya savurmuştur. İslamcı aydına içten ve dıştan yöneltilen eleştiriler, pek çok kültür unsuru ve kompleksine karşı radikal tavır almaya yöneltmiştir. Kurum ve değerler üzerinde dinin, geleneğin, adetin vesairenin rolleri iyice ayırt edilmeksizin - kendi anlayışlarına göre- dinin esasında olup-olmadıklarına göre bir değerlendirme yapılmaktadır. Akif, Muhammed Abduh un etkisiyle Ortodoks din anlayışı ve skolastik düşünce yolundan çok erken ayrılmıştır. Safahat ında ideal hale getirilmiş bir kök İslamcılığı amaç olarak alan, ahlak yönünden derin, samimi ve içten bir yönelişle dine doğru yeniden gidişin yolunu önermektedir. Sadece öte dünyayı göz önünde tutan kaderci din anlayışı olduğu kadar, dinin donup kalmasına götürmüş olan geleneksel mezhep görüşlerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı da tasvip etmiyordu. Ona göre ana kaynakların Kur an ve hadis in serbestçe araştırılmasına yeniden müsaade edilmeli ve kıyamete kadar dinin donup kalmasının önüne geçmek gerekmektedir 4. Akif e göre, modernleşmeye yön verecek usul anlamında Batı yı körü körüne taklit etmekte, moğollaşmak da Türkiye nin problemlerini çözemezdi, toplumun hali hazırdaki sorunlarını tam anlamıyla anlaşılmış yeni bir İslamlaşma çözebilirdi. Akif düşüncesini, Abduh geleneği yanında, Sait Halim Paşa nın kaleme aldığı ve kendisinin tercüme ederek Sebilürreşad mecmuasında yayınladığı İslamlaşma risalesiyle sabitlemiştir 5. Bu sayede, yenilenmiş İslam inancı ve dünya görüşüyle İslam dünyasında yeni bir birlik kurmak ve kavmiyetçiliğin yaratacağı parçalanmayı önlemek mümkün olacak, bütün ümmete bir birlik ve kardeşlik şuuru kazandırılacaktır. Bu bağlamda yenilenmiş bir İslam anlayışı ve eğitimi sayesinde, Akif yeni insan tipine ulaşır. İnsan korku yüzünden değil, Allah ve Peygamber e sevgiyle bağlanacak ve inanacak, böyle bir ortamda şekillenecek vicdanın emrine uyarak hem Allah a kulluk yapacak, hem de çağın ihtiyacı olan inancı, bilgiyi, ahlakı, çalışmayı, kalkınmayı, kısaca Müslüman kalp, zihin ve ellerle kurulacak alternatif medeniyeti inşa edecektir. Akif in Asım ın nesli dediği insan tipi bu amacı tahakkuk ettirecek niteliklere sahip model insan tipini temsil etmektedir. Akif, İslam dünyasının zafiyetinin neler olduğunu tespit ederken, öncelikle, diğer düşünme biçimlerinden ayrı bir yol izler. Bu farklı yol, O nun aynı zamanda samimi ve ihlaslı bir mü min olarak toplum nezdinde sevilmesi ve sayılmasının en önemli nedenidir. Bilindiği gibi, 19. yüzyılda Avrupa da geçerli olan bilim, toplum ve tarih felsefelerinin etkisi ile bazı düşünce akımları ve aydınlar yaptıkları toplum çözümlemelerinde evrimci kuram ı esas almışlardır. Bu kuramsal açıklamalarda, gelecek zamanda insanlığın hayatında ve oluşacak modern toplum düzeninde dinin yeri ve işlevi konusunda pek olumlu beklentiler ileri sürülmemiştir: Dinlerin, artık devrini tamamladığı ve dinden boşalan alanın ilerleyen zamanlarda bilim tarafından doldurulacağı iddia edilmiştir. 4 Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye de İslamlık(Ter:Hayrullah Örs),Bilgi Yayınevi, Ankara s Geniş Bilgi İçin Bkz: Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri,(haz. M. Ertuğrul Düzdağ), İz Yayıncılık, İstanbul 1993 içinde ss

9 Akif, bu kanaate sahip yerli aydınları, düşünce ve kanaatlerinden dolayı tenkit eder: Mütefekkir geçinenler ne diyor sizde bakın; Medeniyette tealisi umumen şark ın, Yalnız bir yolu takib ederek kaabildir; Başka yollarda selamet gözeten gafildir. Bakarak hangi zeminden yürümüş Avrupalı, Aynı izden sağa, yahut sola hiç sapmamalı. Garb ın efkarını mal etmeli Şark ın beyni, Duygular çıkmalı hep aynı kalıptan; yani: İctimai, edebi, hasılı her meselede, Garb ı taklid edemezsek, ne desek beyhude. Bir de din kaydını kaldırmalı, zira, o bela, Bütün esbab-ı terakkimize engel hala. 6 Yine Akif, din karşıtı düşüncelerinden dolayı bazı aydın tavırlarına karşı ise, eleştiri dozunu artırarak karşılık verir. Geldi bir tanesi akşam, hezeyanlar kustu! Dövüyordum, bereket versin, edebsiz sustu. Bir selamet yolu varmış O da neymiş? Mutlak, Dini kökten kazımak. Sonra, evet, Ruslaşmak! 7 Devamında Akif, kızların örtüden sıyrılması, ilim tahsil etmesi ve esaretten kurtulması gibi kadim tartışma ve çatışmalı sorunları ele alır. Eğitim ihtiyacını kabul etmekle birlikte, kılık-kıyafetle okul arasında bağ kuranlara şaştığını söyler: Demiş olsaydı: kızlara mektep lazım Şu kadar vermelisin kahrolayım kaçmazdım 8. Dinî Uyanış ve Yenilenme Akif, İslamcı düşüncenin ana çizgisini temsil eden bir imani kabul ile, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam dünyasının batı karşısında mağlup olduğu gerçeğini kabul etmekle birlikte, evrimci yaklaşımların aksine, İslam ın bir din ve dünya görüşü olarak evrenselliği karşısında, hakikatte mağlup olanın İslam değil, Müslümanlar olduğunu, müslümanların yanlış din anlayışı olduğunu söyler. Mütefekkirlerimiz dini de hiç anlamamış; Ruh-u İslam ı telakkileri gayet yanlış. Sanıyorlar ki: terakkiye tahammül edemez; Asrı asar-ı kemaliyle tekamül edemez. Bilmiyorlar ki, ulumun ezeli dayesidir, Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir. Mündemiç sine-i safında bütün insanlık Bunu teslim eder insafı olanlar azıcık. Müslüman unsuru gayet mütedenni doğru, Şu kadar var ki değildir bu, onun mahzuru. Müslümanlık denilen ruh-u ilahi arasak, Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak! Dini tedkik edeceksek, dönelim haydi ger; Alalım neş et-i İslam a yakın bir devri. O ne dehşetli terakki, o ne müthiş sür at, Öyle bir harika gösterdi mi, insaniyet? Akif e göre, yıkılmakta olan Osmanlı devleti ve sömürgeleştirilen İslam dünyası karşısında, Müslümanları geç kaldığı medeniyet hamlesine hazırlamak için öncelikle yapılacak olan iş, taassuba, fanatizme ve toplumsal hareketsizliğe ve İslam dünyasındaki Batı hegemonyasına karşı toplumu seferber etmektir. Bunun adı 6 Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde,II.182 (İnkılap ve Aka yayınları, İstanbul 1986). 7 Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde,II Aynı yer. 9 Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde,II

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Pazartesi, 29 Haziran :54 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :12

Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Pazartesi, 29 Haziran :54 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :12 TÜRK EDEBİYATINDAN ŞİİRLER Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları MEHMET AKİF VE ÇAĞDAŞ BİLİM Bilim, hayat ve kainatın uyduğu kanunları araştırıp

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim.

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı.

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı. Kahramanmaraş Platformu ndan Şenliği Kadın Cumhuriyet On bir kadın derneğinden oluşan Kahramanmaraş Kadın Platformu, Müftülük Meydanı nda düzenledikleri Cumhuriyet Şenliği ile Cumhuriyet in önemine dikkat

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. . ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. OKULUMUZDA AYNI GÜN İÇİNDE TÜM ŞUBELERİMİZDE ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZVERİLİ KATILIM İLE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ENGELLENMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Ziya Gökalp. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ziya Gökalp. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz Zehra Aydüz, 1971 de Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir. Şeyh Şamil (k.s) in Sözleri Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm! Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Abdulkadir Soyad: AKSÖZ TC Kimlik No: 48079752710 Uyruk: T.C. Cinsiyet : Erkek Doğum Yeri: İstanbul/Kadıköy Doğum Tarihi: 25/09/1995 Telefon: 05549916572 Eposta

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın Irmak Tank Tank 1 Vedat Yazıcı TURK 101-40 21302283 AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA Yalnız, huzurlu bir akşamda; şiire susadığınızda huzurunuzu zorlayacak bir derleme Üstü Kalsın. Mutsuz etmeye

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY 1873-1936 HAYATI Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki

22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki 22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki 57. Alay " Dedeciğim Ben Geldim" Milli Bilinç Kampına katılıyoruz. Kampa sadece erkek izci ve liderlerimiz (Tam Üniformalı)

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi 10 KASIM 2015 ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ Yrd. Doç. Dr. Asaf ÖZKAN * Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kolordu Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI Süreyya Hami ŞEHİDOĞLU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 24, Cilt: VIII, Temmuz 1992 Nafiz KOTAN İsmail Habip, Kurtuluş Savaşı nı anlatırken:...

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi 8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963 Muhterem Bey Efendi Yılmaz öztuna Beye 20/8/1968 tarihiyle yazdırınız mektubu gördüm. Orman Mektebinin Sami Paşa tarafından tesis edildiği "lalnamei

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.11.2010 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

11-12 Mart 2017 AÇILIŞ PROGRAMI: BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZI SEMPOZYUM OTURUMLARI: İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ. idp.org.tr

11-12 Mart 2017 AÇILIŞ PROGRAMI: BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZI SEMPOZYUM OTURUMLARI: İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ. idp.org.tr idp.org.tr r e l i g r e d ı c islam u m u y z o p sem düşüncesi de islamcılık 1960 öncesin /ilmietudlerdernegi /ilmietudler ilem.org.tr (0216) 310 4318 - idp@idp.org.tr 2 ve dergiler 11-12 Mart 2017 AÇILIŞ

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

Birbirimize anlatacağımız ne çok şey var; düşündünüz mü? İşte bu yazma nedenlerimden biri. İlki...

Birbirimize anlatacağımız ne çok şey var; düşündünüz mü? İşte bu yazma nedenlerimden biri. İlki... Bir şairin seyir defteri Prof. Dr. Göksel Altınışık Gelinciğin Yalnızlığı Bir ömrü damıtsak ne kalır geriye? Benimkinden, en azından şu ana dek yaşanan kadarından, sözcükler kalıyor. Bir mucize bu benim

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı