MADEN TETKİK ve ARAMA DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADEN TETKİK ve ARAMA DERGİSİ"

Transkript

1 MADEN TETKİK ve ARAMA DERGİSİ Türkçe Baskı İÇİNDEKİLER

2 MTA Dergisi (2015) 150: Maden Tetkik ve Arama Dergisi TERS EKSTRÜZYON DENEYİNİN İKİ KIVAM LİMİTİNİ BELİRLEMEK ÜZERE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ REFINEMENT OF THE REVERSE EXTRUSION TEST TO DETERMINE THE TWO CONSISTENCY LIMITS Kamil KAYABALI a*, Ayla Bulut ÜSTÜN b ve Ali ÖZKESER a a Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara b Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara Anahtar Sözcükler: Kıvam Limiti, Plastik Limit, Düşen Koni Metodu, Nodül Yuvarlama Metodu, Ters Ekstrüzyon Testi ÖZ Likit limit (LL) ve plastik limit (PL) ince taneli zeminlerde çok sık kullanılan özelliklerdendir. Bunlar zeminlerin sınıflandırılmasının dışında birçok mühendislik özelliklerinin deneştirilmesinde de kullanılmaktadır. Bu nedenle, Atterberg tarafından ilk kez 1911 yılında ortaya konmasını takiben birçok araştırmaya konu edilmiştir. Mekanizmaları çok sayıda standart ile belirlenmiş ve uzun süredir kullanılıyor olmasına rağmen, yapısında var olan bazı belirsizlikler nedeniyle çokça da eleştirilmiştir. Casagrande tası ve nodül yuvarlama metotları yerine daha uygun başka bir test metodu bulabilmek için çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı, ilgili iki özellik göstergesini birlikte belirleyecek tek bir yöntem bulmaya yönelik olmuştur. Yakın geçmişte ters ekstrüzyon test yöntemi jeoteknikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin LL, PL ve hatta büzülme limitlerinin (SL) belirlenmesinde kullanılabileceği ortaya konmuştur. Bu çalışmanın amacı ters ekstrüzyon yönteminin daha ileri aşamada rafine edilerek LL ve PL yi belirlemedeki becerisini yeni bir değerlendirmeye tabi tutmaya yöneliktir. Bu amaçla farklı plastiklik derecesine sahip 70 ince zemin örneği kullanılmıştır. Aynı şekilde düşen koni ve nodül yuvarlama metodları da LL ve PL nin belirlenmesinde kullanılmıştır. Ters ekstrüzyon testi her zemin numunesi için 5 farklı su içeriğinde yapılmıştır. Grafiklerde ekstrüzyon basıncı su içeriğine karşı yerleştirilmiş; veri çiftlerine uygun eğri uygulanmıştır. Buradan hareketle eğrinin y eksenini kestiği yeri (a katsayısı) ve eğimi (b katsayısı) belirlenmiştir. Böylece, daha önceki çalışmacıların yaptğı gibi ters ekstrüzyon katsayıları kullanılarak LL ve PL ile ilgili temsilci ekstrüzyon basınçları belirlenmeye çalışılmıştır. Ters ekstrüzyon basıncı kullanılarak LL ve PL nin belirlenmesi çalışmasının sonucu pek ümit verici olmamıştır. Daha önceki yaklaşım önerilerinden farklı olarak, ters ekstrüzyon katsayıları (yani, a ve b), yaygın olarak kullanılan düşen koni ve nodül yuvarlama metotları kullanılarak ters ekstrüzyon parametrelerinin fonksiyonu olarak bulunan LL ve PL değerleri ile birlikte çoklu regresyon analizine tabi tutulmuştur. Bu çalışma ile ters ekstrüzyon katsayıları kullanılarak LL ve PL nin hassas olarak bulunacağı ortaya konmuştur. Düşen koni metodu kullanılarak elde edilen likit limitlerin büyük çoğunluğu çoğu ±%10 hata payı ile bulunabilirken, nodül yuvarlama metoduyla tayin edilen hemen hemen bütün plastik limitler ters ekstrüzyon yöntemiyle ± %10 hata payı ile bulunabilmiştir. Ters ekstrüzyon testi üzerinde yapılan rafinasyon çalışması, tek bir yöntem kullanılarak iki önemli kıvam limitinin kolay, etkin, ucuz ve hassas olarak belirlenebileceğini ortaya koymuştur. Keywords: Liquid Limit, Plastic Limit, Fall-Cone Mthod, Rolling-Device Method, Reverse Extrusion Test ABSTRACT Liquid limit (LL) and plastic limit (PL) are the two most commonly used index properties of fine-grained soils. They have been used in not only classification of soils but also in correlation with certain engineering properties. Therefore, they have been subjected to numerous researches since they were first introduced by Atterberg in While their mechanisms were well defined in many codes and they have been in use for decades, criticisms often arose pertinent to the uncertainties inherent to them. Incredible amount of effort has been exerted to invent more rational testing methods in place of both the Casagrande s cup and bead rolling methods. Part of those efforts has been on devicing a single tool to measure the two relative index properties together. Recently, the reverse extrusion test was brought into the use of geotechnical engineers. It was shown that this tool has a potential of measuring LL, PL, and even the shrinkage limit (SL). The aim of this investigation is to reassess the ability of the reverse extrusion test to determine LL and PL with further refinement. In this regard 70 finegrained soils covering a large range of plasticity were employed. Fall-cone method and rolling-device method were employed to determine LL and PL, respectively. The reverse extrusion tests were carried out at least five different water contents per soil sample. Extrusion pressures were plotted against water content and a curve fitting was applied to data pairs, from which the y-intercept (the coefficient a) and the slope (the coefficieent b) of the curve were determined. Those reverse extrusion coefficients were utilized to determine the representative extrusion pressures corresponding to LL and PL, as was done by the earlier researchers; however, the degree of success for the prediction of LL and PL using the representative extrusion pressures was not encouraging. Different from the previously proposed approaches, the reverse extrusion coefficients (i.e., a and b) were subjected to a multiple regression analysis along with the results of the conventional testing methods of fall-cone and rolling-device to determine the LL and PL as functions of the reverse extrusion parameters. It was shown that LL and PL can be predicted with a great degree of success using the reverse extrusion coefficients. While a great majority of the liquid limits found by using the fall-cone method were predicted with a ±10% error, almost all of the plastic limits found by the rolling device were predicted with a ±10% error. This refined investigation on the reverse extrusion test confirmed and proved that the reverse extrusion test is a simple, robust and inexpensive method capable of predicting both of two fundamental consistency limits using a single device. Başvurulacak Yazar: Kamil Kayabalı, 133

3 Kıvam Limitleri İçin Ters Ekstrüzyon Yöntemi Giriş Atterberg limitleri olarak da bilinen likit limit ve plastik limit ince taneli zeminler için çok yaygın olarak kullanılan ve kolayca tanımlanabilen indeks özelliklerdir. İlk kez 1911 yılında Atterberg tarafından zirai amaçlar için zeminlerin plastik durumdaki nem miktarını belirlemek amacıyla önerilmiştir (Casagrande, 1932). Atterberg limitleri zeminlerin katı ve sıvı fazlardaki ilişkisini belirlemede kullanılmaktadır. Benzer mekanik özellikteki zeminlerin sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu çalışmacı Atterberg limitlerini zeminlerin su tutma kapasitesi olarak tanımlamaktadır. Fiziksel anlamı bu olmakla beraber, diğer bazı çalışmacılar ise bunu su içeriği yönünden drejasız keme dayanımının kritik durumu olarak ifade etmektedir. Zemin sınıflaması yönüyle bu limitler Casagrande (1932, 1958) tarafından standart hale getirilmiştir. O zamandan bu yana bu kıvam limitleri içerikdikleri bazı belirsizlikler nedeniyle ilgi odağı olmuştur. Bunlar çeşitli aletler kullanılarak belirlenmekte ve daha da önemlisi kıvam limitleri (ve özellikle de plastik limit) kantitatif olarak rasyonel bir temele dayalı olarak belirlenememektedir. Casagrande tas düşürme testiyle zeminlerin likit limitini belirleme yöntemi ASTM (2010) D da tanımlanmıştır. Bu testde pirinç bir tas, salyangoz şeklindeki bir mekanizma tarafından 10 mm kaldırılıp lastik bir zemin üzerine düşürülmektedir. Pirinç tas içindeki zemin örnekleri özel bir alet kullanılarak yarılır. Likit limit, yarılmış zemin numunesinin 25 düşüş sonrasında 13 mm kapandığı durumdaki su miktarı olarak belirlenir. İlk aşamada 25 darbeyi yakalamak pek kolay olmayabilir. Bu nedenle, test farklı su içerikleri ve farklı sayıda düşüş kullanılarak bir kaç kez tekrarlanır. Su içeriği yatay eksen üzerine, düşüş sayısı da logaritmik olarak düşey eksen üzerine işaretlenerek yarı logaritmik bir diyagram hazırlanır. İzdüşürülen noktaları temsil edecek düz bir eğri çizilir ve 25 düşüşe karşılık gelen su miktarı okunur. Likit limiti 25 darbe sonunda tasın tabanında 13 mmlik kapanma durumundaki su içeriğidir. Casagrande tası metodu ile ilgili belirsizlikler ve/ veya sonucu etkileyen faktörler (Johnston ve Strom, 1968; Wroth ve Wood, 1978; Whyte, 1982; Clayton vd., 1995; Lee ve Freeman, 2007; Haigh, 2012) aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: 1) Cihaz tabanının sertliği (örneğin; ASTM D4318 deki sert lastiğe karşılık İngiliz standardında belirtilen yumşak lastik), 2) Casagrande tasının üzerinde durduğu masanın (zeminin) fiziksel özellikleri, 3) Düşürülme mesafesi ile ilgili düzenli kalibrasyonun bulunmaması ve düşürülme mesafesindeki değişimler, 4) Testi yapan kişinin becerisi, 5) Yarığa komşu zemin malzemelerinin birbirleriyle beraber kayma eğilimi, 6) Genleşmiş zeminlerde suyun göçmesi, 7) Düşürme frekansındaki hatalar, 8) Zemin cinsi, 9) Aşınmış yivli aletlerin kullanılması, 10) Zemin yarığının yanlış oluşturulması, 11) Aletten kaynaklanan dinamik etki. Bir ortak çalışmaya katılan kuruluşların kendi sonuçlarının rakip kuruluşların sonuçları ile karşılaştırılacağını bilmelerine rağmen, Casagrande tası metodu ile ilgili olarak rapor edilen sonuçların farklılıkları oldukça endişe vericidir. Sherwood (1970) İngiliz Ulaştırma ve Yol Araştırma Laboratuvarı nda arızalı ve yıpranmış cihazlarla yapılan likit limit testlerinde ortaya çıkan hataların nedenleri üzerinde bir değerlendirme yapmış ve hataların büyük çoğunlukla çalışma tekniğinden kaynaklandığını ileri sürmüştür (Clayton vd., 1995). Raporda Casagrande tası metodu kullanılarak yapılan kıvam limitinin belirlenmesi çalışmalarında tas düşürmedeki düzensizliklerin su içeriğinde %15 oranında hataya sebep olduğu belirtilmiştir (Clayton vd., 1995). Test dünya genelinde ufak tefek farklılıklarla esas olarak Casagrande nin önerdiği yöntem kullanılarak yapılagelmiştir. Örneğin ASTM D4318 de sert lastik taban kullanılması gerektiği belirtilirken, İngiliz ve Hint standartlarında yumuşak lastik taban kullanılması gereği ifade edilmektedir. Bu testlerde yarık açma aleti de ASTM ve AASHTO standartlarına göre iki farklılık içermektedir AASHTO ya göre yarıklar pek tatminkar olmamakla birlikte kullanılmasında ısrar edilmektedir (Haigh, 2012). Atterberg plastik limiti zemin macununun liflere ayrılmadan yuvarlanabilmesinden önceki su miktarı olarak tanımlamaktadır (Casagrande, 1932). Bu metot zemin kütlesinin belli bir basınç kullanılarak elle yuvarlanmasını içermektedir. Su içeriği etüvde kurutulmuş zemin kütlesinin yuvarlandığı zaman dağılarak 3 mmlik ipliklere (küçük parçacıklara) ayrılmaya başladığı haldeki su oranı olup, plastik limit olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla nodül yuvarlanması olarak bilinmektedir. Bu yöntem

4 MTA Dergisi (2015) 150: aşağıda belirtilen belirsizlikler ve/veya plastik limit testi sonuçlarını etkileyen faktörleri içermektedir (Whyte, 1982; Sivakumar vd., 2009): 1) Zemin nodülüne uygulanan basınç 2) Geometri (örneğin nodül çapına oranla nodüle temas eden elin genişliği) 3) Zemin, el ve taban levhası arasındaki sürtünme 4) Yuvarlama hızı 5) Zemin numunesinin yabancı maddelerle kirletilme tehlikesi 6) Test uygulama yöntemi konusundaki belirsizlikler Uygulanan parmak basıncı ve parmağın şekli büyük oranda farklılık göstermektedir ve ilave olarak kullanıcıların testi, parmak ucunu kullanarak yapmaları gerekirken çoğunlukla bu böyle olmamaktadır (Clayton vd., 1995). Her ne kadar test ilgili talimnamelerde belirtilen hususlara uyularak yapılsa da, yöntemin genel olarak kabul görmüş, nicelleştirilebilir bir prosedürü olmadığından, aynı kullanıcının testi tekrar etmesi durumunda veya başka kullanıcılar tarafından aynı testin yapılması halinde de aynı sonuçların elde edilme şansı düşüktür. Örneğin, testi yapan kişi ufalanan parçalarda parçacıkların çapını herhangi bir ölçme aleti kullanmadan göz kararıyla tahmin eder. Çap boyutundaki değişiklikler PL değerinde farklılıklara sebep olur; bu da aynı zemin numunesi için siltten kile veya kilden silte kadar değişiklik gösteren farklı plastiklik derecesini işaret ediyor olabilir. Yukarda işaret edildiği gibi, Casagrande tası metodunun bir çok sınırlamalarının bulunması nedeniyle birçok çalışmacı likit limitinin tespit edilmesi için düşen koni metodunun kullanılmasını önermektedir (Sherwood ve Ryley, 1970; Wood, 1982; Belviso vd., 1985; Wasti ve Bezirci, 1986). Aynı öneri İngiliz standartları (BSI, 1990), Kanada standartları (CAN/BNQ, 1986) ve Hindistan standartları (ISI, 1985) gibi bir çok ülkenin uygulama talimnamesinde de yer almıştır (Prakash ve Sridharan, 2006). Düşen koni metodunun basitliği, uygulama kolaylığı, sonuçların tekrarlanabilirliği gibi birçok avantajının olmasına rağmen, dünyada en yaygın uygulama standardı olan Amerikan Test ve Malzeme Cemiyeti (American Society for Testing and Materials ASTM) düşen koni metodunu kendi standartları içine almamıştır (Prakash ve Sridharan, 2006). Plastik limitin belirlenmesi çalışmalarında düşen koni metodunun da kullanılmasının kabul görmesi için teşebbüslerde bulunulmuştur (örneğin Belviso vd., 1985; Prakash ve Sridharan, 2006; Lee ve Freeman, 2007). Lee ve Freeman (2007) ASTM de bulunmayan 8 metodun Casgrande tası metoduyla karşılaştırmasını yapmıştır. Ayrıca, yine ASTM de olmayan 10 nodül yuvarlama plastik limit belirleme metodunun alternatifi olan metodu 3 kohezif zeminde denemiştir. Hazırladıkları raporda yalnızca ASTM de olmayan bir metodla (örneğin birleşik veya çifteağırlıklı düşen koni metodu) bulunan değerlerin ASTM nin likit ve plastik limit değerlerinin %10 u içinde olduğunu belirtmişlerdir. Zemin ekstrüzyon testlerinde her iki kıvam limitini belirleyecek tek bir aletin yapılması çalışmaları sürdürülmektedir. Ekstrüzyon metal, plastik veya gıda maddelerinin plastik gibi akıcılık kazanarak bir kalıp içinden akabilecek duruma getirilmesi işlemidir (Medhat ve Whyte, 1986). Zeminlerde ilk kez Timar (1974) tarafından konu edilmiştir. Timar (1974) doğrudan ekstrüzyon yöntemini kullanarak en yaygın kullanımı olan iki Atterberg limitini (yani LL ve PL) belirlemede kısmi bir başarı sağlamıştır. Sonuçlar yorumlanırken, malzemenin kalıp içinden geçmesi sırasında meydana gelen sürtünmenin etkisini belirlemede karşılaşılan zorluklar dile getirilmiştir. Whyte (1982) zemin mekaniğinde ilk kez ters ekstrüzyon metodunu yaygın olarak kullanmıştır. Whyte (1982) ters ekstrüzyon metodunun zemin plastikliğini belirlemede basit, çabuk, ekonomik ve güvenli olduğunu ifade etmiştir. Medhat ve Whyte (1986) ters ekstrüzyon testinin kullanımında makaslama kuvvetini, ekstrüzyon basıncı ile ilişkilendirecek şekilde geliştirmişlerdir. Yaptıkları çalışmalarda kabul edilebilir düzeyde tekrarlanabilir plastik limit değerleri bulmuşlar ve ters ekstrüzyon metodunun indeks özellik belirleme metodu olarak kullanılma potansiyeli olduğunu ifade etmişlerdir. Kayabalı ve Tüfenkçi (2007), Whyte (1982) de belirtilen hususları da dikkate alarak, kullanıcının etkisi ve katkısının azaltıldığı ters ekstrüzyon metodunu kullanarak en yaygın kullanılan iki kıvam limitini bulmaya çalışmışlardır. Bu çalışmada 20 zemin numunesi teste tabi tutulmuş; plastik limit ve likit limit için sırasıyla 2250 kpa ve 30 kpa ekstrüzyon basınçları belirlenmiştir. Kayabalı ve Tüfenkçi (2010) ters ekstrüzyon testini daha ileri bir rafine işlemine tabi tutarak kıvam limitlerini belirlemede kullanmışlardır. Otuz zemin numunesi üzerinde yaptıkları deneyde plastik limit ve likit limiti sırayla 3000 kpa ve 30 kpa ekstrüzyon basıncına karşılık gelen su içerikleri olarak belirlemişlerdir. Kayabalı (2012) değişik oranda plastikliğe sahip

5 Kıvam Limitleri İçin Ters Ekstrüzyon Yöntemi 136 zemin numunesi üzerinde 4000 kıvam testi yapmış ve likit limit, plastik limit ve büzülme limitlerinin su içeriğinin sırasıyla 20 kpa, 2000 kpa ve kpa ekstrüzyon basıncına karşılık geldiğini belirlemiştir. Birinci yazar tarafından yapılan araştırmalar (Kayabalı ve Tüfenkçi, 2007, 2010 ve Kayabalı, 2010), likit ve plastik limitlere karşılık gelen ekstrüzyon basınçlarının tekdüze (veya belli, sabit bir değer) olmadığını göstermektedir. Bu durumun ters ekstrüzyon testine tabi tutulan zemin örneklerinin plastiklik derecesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Kıvam limitlerinin ekstrüzyon basınçlarına karşılık gelen su içeriği olarak belirlenmesi pek geçerli bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Tüm bunlara rağmen, kıvam limitlerinin belirlenmesinde ters ekstrüzyon yönteminin farklı analiz metodları ile sonuç verme potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın kapsamı iki aşamalıdır: 1) Plastiklik derecesi oldukça geniş bir aralıkta değişen bir grup zemin numunesi ile ilgili verileri test ederek ters ekstrüzyon testi sonuçlarının kıvam limitleriyle ilişkisini tekrar gözden geçirmek 2) Yeni bir metod tanıtmak; bunu birinci yazar tarafından daha önce kullanılmış olan bir metodla karşılaştırmak ve yeni bir istatistiksel yaklaşım öne sürmek. 2. Malzemeler Kıvam limitlerinin ters ekstrüzyon testi yoluyla değerlendirilmesine yönelik olarak 70 adet ince taneli zemin numunesi hazırlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan numunelerin plastikliğinin mümkün olduğu kadar geniş bir aralıkta temsil edilmiş olması istendiğinden, numuneler laboratuvarda hazırlanmıştır. Geniş aralıkta plastiklikliğe sahip numunelerin doğal olarak araziden temin edilmesinin güçlüğünün kabul edilmesi gerekir. Bu bağlamda, laboratuvarda numuneler doğal zemin örneklerine kimi zaman ince taneli kum, kimi zaman da ticari toz bentonit karıştırılarak hazırlanmıştır. Çalışmada kullanılan ana doğal zemin örneğinin likit limiti 54, plastik limiti de 26 dır. Likit limiti 54 ün altına düşürebilmek için, ana zemin numunesine #40 elekten elenmiş, değişik oranlarda ince taneli kum karıştırılmıştır. Benzer şekilde, 54 den büyük likit limit elde edebilmek için ana zemin numunesine değişik oranlarda bentonit karıştırılmıştır. Bu şekilde likit limitleri 29 dan 105 e kadar olan bir dizi yapay zemin numunesi hazırlanmıştır. Ana zemin numunesinin ince kum ve bentonitle karıştırılmadan önce fırında kurutulup, öğütüldüğü ve #40 meş elekten geçirildikten sonra gerekli uygun karışımlar yapıldığı hatırdan çıkarılmamalıdır. 3. Metodlar Bu çalışmada düşen koni, nodül yuvarlama ve ters ekstrüzyon metotları uygulanmıştır. Casagrande nin tas metodu düşen koni metodundan daha yaygın olarak kullanılmakta olmakla birlikte, Casagrande metodunda likit limit sonuçlarının pek tekrar edilebilir olmadığı bilinmektedir. Buna karşılık, farklı laboratuvarlarda benzer özellikteki numuneler üzerinde yapılan testlerde düşen koni testi sonuçlarında standart sapmanın tas testi sonuçlarına göre çok daha düşük olduğu belirtilmiştir (Sherwood, 1970; Haigh, 2012). Bu veriler dikkate alınarak zemin numunelerinde likit limiti belirleme çalışmaları için düşen koni metodu uygulanmıştır. Bu çalışma için gerekli malzemeyi; kenar açıları 30 derece olan 80 gram ağırlığında masif koni şeklinde bir ağırlık oluşturmaktadır. Nem içeriği likit limitinden daha fazla olan ıslak zemin numunesi homojen olarak karıştırılıp düzeneğe ait bir kap içine yüzeyi düzeltilmiş olarak konur. 80 gr ağırlığındaki koni şeklindeki kütle numune üzerine konup 5 saniye süreyle batması beklenir. Koni şeklindeki ağırlığın ucu ile numune arasında kalan kesimde boşluk (mesafe) kalmaması gerekir. Koni şeklindeki ağırlığın numune içine giren kısmının derinliği dijital olarak ölçülür. Bu aşamada numunenin su içeriği bulunur. İkinci numune nem miktarı birinci numuneden daha fazla olacak şekilde hazırlanıp homojen şekilde karıştırıldıktan sonra koni ağırlığın numune içine batması sağlanır ve su içeriği ölçülür. Bu işlem farklı su içerikli bir kaç numune için tekrar edilir. Koni ağırlığın numune içine batma derinliği su içeriğine karşı çizgisel bir grafik üzerine işaretlenir. Grafikte koni ağırlığın numune içine 20 mm batma derinliğine karşı gelen su miktarı zemin numunesinin likit limiti olarak belirlenir. Plastik limit deneyi için şekil 1 de gösterilen düzenek kullanılmıştır. Genelde yaygın uygulama zemin nodülünün elle yuvarlanması iken, yuvarlanma işinin elle değil de bir yuvarlama aletiyle yapılması tavsiye edilmektedir. Bu şekilde, plastik limit belirlenmesine yönelik elle yuvarlanmadan kaynaklanan belirsizlikler elimine edilmiş bir standart getirilmeye çalışılmıştır. Bu uygulamada zemin nodülünün düzeneğe yapışmaması için alt ve üst tablalar düz yüzeyli mat kağıt ile kaplanır. Zemin nodülü alt tabla üzerine ve arasında 3,2 mm boşluk olan üst tabla arasına yerleştirilir. Zemin nodülü 3,2 mm çap ve 9,5 mm uzunlukta silindir şekilli küçük

6 MTA Dergisi (2015) 150: Şekil 1- Zemin numunelerinin plastik limitlerini belirlemede kullanılan nodül yuvarlama düzeneği. parçalara ayrılmaya başladığı zaman nodüllerin su içeriği zemin numunesinin plastik limiti olarak belirlenir. Bu işlem en az üç kez tekrarlanır ve ortalama su içeriği plastik limit olarak belirlenir. Ters ekstrüzyon deney düzeneği bir kap ve bir tokmaktan (pistondan) oluşturur (Şekil 2). Kabın iç çapı 38 mm, yüksekliği 150 mm dir. Tokmağın orta kesiminde 6 mm lik bir delik, tokmak ile kabın iç duvarı arasında 0,2 mm lik bir boşluk bulunmaktadır. Bu test için etüvde kurutulmuş, öğütülmüş ve elenmiş 150 g zemin numunesine ihtiyaç duyulur. 100 g kadar zemin numunesi önce kendi likit limitinin biraz altında bir su içeriğinde ıslatılır ve homojen olarak karıştırılır. Islak zemin numunesi eşit boyutlu bir kaç parçaya bölünür. Her bir parça kabın içerisine konur ve hafif piston darbeleriyle yerleştirilir. Böylece bütün bölünmüş zemin parçaları kap içeine sığdırılmış olur. Ayrı parçalar arasında büyük boşluk kalmaması önemlidir. Piston kap içerisine sürülür. Kap, sayısal olarak yük ölçen tek eksenli sıkışma düzeneğine Şekil 2- Ters ekstrüzyon düzeneği. yerleştirilir. Kap içindeki zemin 1 mm/dakika hızda sıkıştırılır ve uygulanan kuvvet kaydedilir. Zemin (Şekil 3 te gösterildiği gibi) solucan şeklinde delikten çıkıncaya kadar sıkıştırmaya devam edilir. Ekstrüzyon basıncı zeminin pistonun ortasındaki delikten dışarı çıkıncaya kadar artmaya devam eder; bu aşamadan sonra basınç artmaz. Şekil 4 te her biri farklı su içeriğinde elde edilmiş 5 test eğrisi bulunmaktadır. Şekil 4 de eğrinin yatay kısmı ekstrüzyon basıncının sabitlendiği durumu göstermektedir. Elde edilen değerler yarı logaritmik grafikte su içeriğine karşı yerleştirilir. Örnek bir grafik şekil 5 te verilmiştir. Grafikte ekstrüzyon basıncının logaritması su içeriğine karşı yerleştirildiğinde çok düzenli çizgisel bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Ters ekstrüzyon testi uygulamalarında kullanıcının (operatör) sonuçlar üzerine etkisini araştırmak amacıyla bir kaç tecrübesiz kişiye ters ekstrüzyon testi yaptırılmış ve kullanıcının test sonuçlarına etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu metotla, Casagrande tası metodunun Şekil 3- Ters ekstrüzyon metodunun nasıl çalıştığının şematik olarak gösterilmesi (L=uzunluk; D=haznedeki zeminin çapı). Şekil 4- Farklı su içerikleri için ters ekstrüzyon test sonuçları. Eğrinin düz kısmı zemin solucanı oluştuğu zaman gelişir. 137

7 Kıvam Limitleri İçin Ters Ekstrüzyon Yöntemi likit limitinde ve nodül yuvarlama yönteminde plastik limitin tayini ile ilgili olarak kullanıcından kaynaklanan bazı belirsizliklerin elimine edildiği düşünülmektedir. 4. Deneysel Bulgular ve Tartışma İnce taneli zeminlerde iki ana kıvam limitini belirleyebilmek için kapsamlı bir laboratuvar test programı takip edilmiştir. Zemin numunelerinin likit limitini belirlemek için koni penetrasyon derinliği ve numunenin su içeriğine ait en az 5 veri çifti oluşturulmuştur. Yapılan düşen koni likit limit testine ait 70 test sonucu çizelge 1 de verilmiştir. Aynı gruba ait numunelerin plastik limitlerinin belirlenmesi için Şekil 5- Yenilme anındaki ekstrüzyon basıncının su içeriği ile değişimine bir örnek. Çizelge 1- Bu çalışma için kullanılan 70 ince taneli zemin örneğine ait düşen koni metoduyla belirlenen likit limit değerleri, nodül yuvarlama metoduyla belirlenen plastik limit değerleri ve ters ekstrüzyon katsayıları. No. LL PL a b No. LL PL a b

8 MTA Dergisi (2015) 150: yukarıda anlatıldığı şekilde nodül yuvarlama metodu uygulanmıştır. Plastik limit testi her numune için 5 kez tekrar edilmiş ve elde edilen sonuçların ortalaması alınmıştır. Sonuçlar çizelge 1 de verilmiştir. Ters ekstrüzyon testi ile ilgili olarak farklı su içerikli her numune için test en az 5 kez tekrar edilmiştir. Her numune için basınç sabitlenme zamanına ait ekstrüzyon basıncına karşılık gelen su içeriklerinden oluşan veri çiftleri şekil 5 te gösterildiği gibi işlenmiştir. Grafikte numunelere ait veri çiftlerini temsil eden en uygun eğri görsel olarak çizilmiştir. 70 zemin numunesinin her biri için en uygun eğrinin y-kesim noktası (a katsayısı) ve eğim (b katsayısı) belirlenmiştir. Her zemin numunesi için ters ekstrüzyon katsayıları (yani, a ve b değerleri) çizelge 1 de verilmiştir. Ekstrüzyon basıncının a katsayısı ile eğiminin (b katsayısının) su içeriğine karşı grafikte izdüşürülmesinin temel nedeni, plastik ve likit limitlerdeki ekstrüzyon basıncına ait özel değerleri analitik olarak belirlemektir. Düşen koni testi ile belirlenen likit limiti değerlerine karşılık gelen ekstrüzyon basıncı a ve b katsayıları kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler çizelge 2 de verilmiştir. Bu değerler şekil 6 (a) da verildiği üzere histogram olarak izdüşürülmüştür. Birinci yazar tarafından benzer bir amaç için hazırlanmış ve yayınlanmış olan bir histogram karşılaştırma için şekil 6 da verilmiştir. Şekil 6 (a) dikkatlice incelendiğinde ekstrüzyon basıncı değerlerinde diğerlerinden çok dikkat çekici bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Likit limite karşılık gelen çoğu ekstrüzyon basıncının 0-30 Şekil 6- Likit limit için ekstrüzyon basıncı: a) Bu çalışma, b) Kayabalı ve Tüfenkçi (2007) den, c) Kayabalı ve Tüfenkci (2010) dan, d) Kayabalı (2012) den. kpa aralığında olduğu görülmektedir. Kayabalı ve Tüfenkçi (2010) nin yaptığı gibi, likit limite karşılık gelen bir ekstrüzyon basıncı belirleyebilmek için, belirlenen bütün ekstrüzyon basınçlarının aritmetik ortalaması alınabilir; bu da yaklaşık 15 kpa dır. Bu aralık için ekstrüzyon basıncı ortalama değeri de tesadüf eseri 15 kpa dır. Yukarda belirlenen 15 kpa temsili ekstrüzyon basıncını kullanarak likit limit değerini 139

9 Kıvam Limitleri İçin Ters Ekstrüzyon Yöntemi 140 Çizelge 2- Likit limit [P E(LL) ] ve plastik limit [P E(PL) ] için hesaplanmış ekstrüzyon basıncı, temsilci ekstrüzyon basıncı kullanılarak hesaplanan likit limit ve plastik limit (LL PE=15kPa ve PL PE= 2300 kpa ), test sonucunda bulunan ters ekstrüzyon katsayıları kullanılarak hesaplanan likit limit ve plastik limit (LL a&b ve PL a&b ) ve test sonucunda hesaplanan LL ve PL deki hata miktarı (ΔLL ve ΔPL). No. P E(LL) (kpa) P E(PL) (kpa) LL PE=15 kpa PL PE=2300 kpa LL a&b PL a&b DLL (%) DPL (%)

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (1) 2011 27 Araştırma Makalesi / Research Article Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Determination of Liquid Limit of Soils Using One

Detaylı

İMO Teknik Dergi, 2014 6679-6698, Yazı 415. Celal AĞAN*

İMO Teknik Dergi, 2014 6679-6698, Yazı 415. Celal AĞAN* İMO Teknik Dergi, 2014 6679-6698, Yazı 415 Silt Biriminde (Kastamonu, Türkiye) Yapılan Menard Presiyometre, Standart Penetrasyon ve Laboratuvar Deney Sonuçları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması * Celal

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 305 ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ UYGULAMA NOTLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 305 ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 305 ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ UYGULAMA NOTLARI Prof. Dr. Recep KILIÇ Dr. Koray ULAMIŞ Eylül 2009 Ankara ÖNSÖZ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİ VE GÜNCEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİ VE GÜNCEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİ VE GÜNCEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ İbrahim ÇOBANOĞLU Pamukkale Üniversitesi, Müh. Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Kınıklı Denizli, icobanoglu@pau.edu.tr ÖZET Kentsel gelişim ve yerleşim

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe University Journal of Science Cilt/Volume 9 Sayı/Number 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe University Journal

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ Murat DİLMEÇ DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak 2012

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi *

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2012 5931-5950, Yazı 377 Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * Mehmet Rifat KAHYAOĞLU * Mutlu SEÇER ** Arif Ş. KAYALAR *** ÖZ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TKĐ-GLĐ-ILGIN LĐNYĐT ĐŞLETMESĐ ÇG-1 PANOSUNDA ĐNKLĐNOMETRE VE MANYETĐK OTURMA KOLON ÖLÇER CĐHAZLARI ĐLE ŞEV DURAYSIZLIĞININ ĐZLENMESĐ Murat MIH YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1-2) - (2) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN - ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-2 VE AASHTO- YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

Problems faced im the applications of the point load index test

Problems faced im the applications of the point load index test Jeoloji Mühendisliği 24 (I) 2& & 73 Teknik Not I Teehnkei Note Nokta yükleme deneyi ile ilgili uygulamada karşılaşılan problemler Problems faced im the applications of the point load index test Tamer TOPAL

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MART CİLT SAYI MARCH VOLUME NUMBER 2013 52 1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Hakan CEYLAN, Metin DAVRAZ

Detaylı

AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit Mines by a Computer Program

AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit Mines by a Computer Program MADENCİLİK, Cilt 41, Sayı, Sayfa -17, Eylül 2002 Vol.41, No., pp. -17, September 2002 AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ İR İLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN EROZYON AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet BAĞCI DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Kasım 2010

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı