ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TERİMLERİ REHBERİ İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE ANKARA 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TERİMLERİ REHBERİ İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE ANKARA 2005"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bu sözlük Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından yaklaşık 2 yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Hazırlanmasında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen temel dersler göz önünde bulundurulmuştur. Sözlüğün oluşturulmasındaki temel amaç İngilizce terimlerin Türkçe deki karşılıklarını en doğru biçimde tüm Gıda Mühendislerine ve Gıda Mühendisliği öğrencilerine aktarmaktır. Ekli sözlük her türlü öneri/eleştiri/ekleme vb. görüşlere açık olup önerilerinizi adresine yapabilirsiniz. İlgili rehberin gelen görüşler doğrultusunda belirli aralıklarla güncellenerek ve kapsamını genişleterek amaçlanan hedefe ulaşması dileklerimizle... GIDA MÜHENDİSLİĞİ TERİMLERİ REHBERİ ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE ANKARA

2 İNGİLİZCE - TÜRKÇE A Abrasive Absolute Pressure Absorption Absorptivity Acceleration Acceptance Sampling Plan Accumulation Accuracy Acetic Acid Acidity Regulators Acoustic Drying Action Times Activation Energy Actuator Adaptive Control Adiabatic Adiabatic Saturation Adiabatic Saturation Temperature Adiabatic-Saturation Curve Adsorbent Adsorption Isotherm Agar Diffusion Method Agar Medium Agar Slant Aging Agitation Agitator Air Leak Air Supply Abrasif, Aşındırıcı Mutlak Basınç Soğurma Soğurma Katsayısı İvme Örnekleme Planı Birikim Doğruluk,Kesinlik Asetik Asit Asitliği Düzenleyiciler Yankılanımlı Kurutma Hareket, Eylem Zamanları Etkinlik Enerjisi Başlatıcı, Çalıştırıcı, İşletici Uyabilen Denetim Adyabatik, Isı Geçirmez Isı Geçirimsiz Doyma, Değişmeyen Isıda Doyma Isı Geçirimsiz Doyma Sıcaklığı Isı Geçirimsiz Doyma Eğrisi Yüzeyine Tutan Yüzeye Soğurma Eşsıcaklık Eğrisi Katı Diffüzyon Yöntemi Katı Besiyeri Yatık Agar Olgunlaştırma Çalkalama Çalkalayıcı Hava Sızıntısı Hava Besleme 3 4

3 Airborne Hava Kökenli Bactericide Bakteri Öldürücü Airflow Arrangements, Spray Dryers Püskürtmeli Kurutucularda Hava Besleme Düzenleri Bacteriophage Bakteriyofaj Air-Lift Dryers Havayla Kaldırmalı Kurutucular Bacteriosin Bakteriyosin Alcoholic Beverages Alkollü İçecekler Bacteriostat Bakterinin Gelişimini Önleyici Algae Alg Bacteriostatic Bakteriostatik Algebra Cebir Bacterium (singular) Bakteri Amorphous Şekilsiz Baffle-Nozzle System Yönlendirici, Saptırıcı Kanatçık-Meme Ağzı Sistemi Amplitude Ratio Genlik Oranı Bagasse Küspe, Posa Analogous Quantities Benzeşen Ölçüler Baker s Yeast Ekmek Mayası Analysis Of Variance Değişim İncelemesi Bakery Products Unlu Ürünler Anchor Çıpa Band-Dryers Bantlı Kurutucular Anhydrous Susuz Basis Temel Anticaking Topaklanmayı Engelleyen Batch Kesikli, Kazan Antifoam Köpük Giderici Batch Drying Kesikli Kurutma Antioxidant Oksitlenme Önleyici Batch Process Kesikli İşlem Arithmetic Mean Aritmetik Ortalama Batch Reactor Kesikli Reaktör Arithmetic Mean Diameter Aritmetik Ortalama Çapı Beam Length Işın Boyu Aroma Koku Belt Dryers Kayışlı Kurutucular Assumption Varsayım Binary İkili Atomizers: Rotating Disks,Spray Nozzles Atomizerler: Dönen Diskler, Püskürtme Memeleri Binding Site Bağlanma Yeri Attenuation Ratio Azalma Oranı Bingham Plastic Bingam Plastik Attribute Analysis Autoclave Nitelik Değerlendirme Otoklav Binomial Distribution İki Terimli Dağılım, Binom Dağılımı Yalnızca İki Olay Meydana Gelebildiğinde Automatic Reset Otomatik Sıfırlama Biochemical Oxygen Demand (BOD) Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi (BOG) Averaging Control Ortalayıcı Denetim Biodegradation Biyolojik Yıkım Axial Eksenel Biomass Biyokütle Azeotrop Eş Kaynar, Azeotrop Bioprocess Biyoişlem B Bioreaction Biosynthesis Biotransformation Biyotepkime Biyosentez Biyolojik Dönüşüm Black Body Kara Cisim (Kara Madde) Bacteria (plural) Bakteriler Blanching Haşlama Bactericidal Bakteri Öldüren Bleaching Ağartma 5 6

4 Block Diagram Akım Şeması Capacity Sığa Blurred Vision Bulanık Görme Capillary Kılcal Bode Diagram Boda Çizim Capillary Condensation Kılcal Yoğunlaşma Bode Stability Criterion Boda Kararlılık Ölçütü Capillary Flow Kılcal Akış Boil Çıban Capillary Potential Kılcal Çekicilik Boiling / Bubble Point Kaynama Noktası Capillary Relaxation Kılcal Gevşeme Bone Dry Gas Kupkuru Gaz Capillary-Porous Materials Kılcal Gözenekli Maddeler Bone-Dry Air Kupkuru Hava Capsid Kapsid Bone-Dry Solid Kupkuru Katı Capsul Kapsül Bound Moisture Bağlı Nem Caramelization Karamelizasyon Boundary Condition Sınır Koşulu Carcass Karkas Bound-Water Bağlı Su Cascade Control Şelale Denetimi Bran Kepek Casing Kılıf Brewery Biracılık Caustic Soda Kostik Soda Brewing Kaynatma Cell Membrane Hücre Zarı Bright Field Microscope Basit Işık Mikroskobu Cell Wall Hücre Duvarı Broth Medium Sıvı Besiyer Central Composite Design Merkezi Karma Tasarım Browning Kahverengileşme Central Limit Theorem Merkezi Sınır Teoremi Bubble Cap Tray Şapkalı Tepsi Central Points Merkez Noktaları Bubble Point Kaynama Noktası Centrifugal Pump Santrifüjlü Pompa (Merkezkaç Pompa) Budding Tomurcuklanma Cereal Tahıl Bulk Culture Ana Kültür Chain Reaction Zincirleme Tepkime Butter Tereyağı Characteristic Drying Curve Tipik Kuruma Eğrisi Buttermilk Yayıkaltı Characteristic Equation Özgün Denklem, Tipik Denklem By-product (side product) Yan Ürün Characteristic Moisture Content Tipik Nem İçeriği C Chealating agent Cheese Chemical Dehydration Çelat, Kıstırıcı Madde, Metal tutuklayıcı Peynir Kimyasal Su Giderme Chemical Oxygen Demand (COD) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Calorific Value Isıl Değer Chemical Potential Kimyasal Çekicilik Capacitance (Electrical) Sığa (Elektriksel) Chemostat Kemostat Capacitance Analogies Sığa Benzerlik İlişkileri Chewiness Çiğnenebilirlik Capacitance-Only System Salt Sığalı Düzge Chi-Square Distribution Ki-Kare Dağılımı 7 8

5 Chopping (Et) Parçalara Ayırma, Doğrama Compressor Kompresör, Sıkıştırıcı Cider Elma Şarabı Computer Control Bilgisayar Denetimi Cilia Sil (kamçı) Concentrated Derişik Clamped Signals Sıkıştırılmış Uyarı Concentration Derişim Clarification Berraklaştırma Concentric Eşmerkezli, Eşözekli Class Sınıf Conching Konçlama Cleaning In Place(CIP) Yerinde Temizlik Condensate Yoğuşma Sıvısı Cleaning Out Of Place (COP) Yerinden Sökülerek Temizlik Condensation Yoğuş(tur)ma, Yoğunlaşma Closed Loop Kapalı Döngü Condenser Yoğuşturucu Clustered Random Sampling Kümeden Gelişigüzel Örnekleme Conduction İletim Coagulation Pıhtılaşma Confection Şekerleme Coalescence Birleşme, bütünleşme Confidence Limits Güven Sınırları Cocci Kok Conjugation Konjugasyon Cocurrent Eşyönlü Akım Constant-Rate Period Değişmeyen Hız Dönemi Co-Current Drying Eşönlü Kurutma Consumption Tüketim Cocurrent Flow Eşyönlü Akım Contact Angle Değme Açısı Codon Kodon Contact Dryers Temaslı Kurutucular Cofactor Kofaktör Contaminated Food Kirlenmiş Gıda Coffee Beans Kahve Çekirdeği Contamination Kirlenme, Bulaşma Collagen Kolajen Continuous Sürekli, Kesiksiz Collapse Bayılma, Çökme Continuous Control Action Sürekli Denetim Eylemi Collision Çarpışma Continuous Drying Sürekli Kurutma Colloidal Properties Colony Koloidal Özellikler Koloni Continuous Flow Stirred Tank Reactor(CSTR) Sürekli Akışlı Karıştırmalı Tepkime Kazanı Competive Inhibition Yarişmali Inhibisyon Contraction Kasılma Complex Control Systems Karmaşık Denetim Düzgeleri Control Denetim Complex Process Analysis Karmaşık Süreç Çözümlemesi Control Charts Denetim Çizgesi Compliance Uyma Control Points Denetim Noktaları Component Bileşen Control Valve Denetim Subabı, Kapakçığı Component Balance Bileşen Denkliği Control Volume Denetlenen Oylum Compressibility Factor Sıkıştırılabilirlik Etmeni Controllability DenetlenebilirlikYönetilebilirlik Compressible Sıkıştırılabilir Controller Denetçi, Denetmen Compressive Stress Sıkıştırma Gerilimi Controller Settings Denetim Ayarları 9 10

6 Convection Convective Dryer Convective Heat Transfer Coefficient Isı Taşınımı Taşınımlı Kurutucu Taşınımlı Isı Aktarım Katsayısı D Convective-Radiative Drying Taşınımlı-Işınımlı Kurutma Conversion Dönüşüm Damp Sönümleme Conversion Factor Çevirme Katsayısı, Dönüştürme çarpanı Damped Frequency Sönümlü Sıklık Corn Steep Liquor Mısır Maserasyon Sıvısı Damping Sönümleme, Zayıflatma, Bastırma Correlation Bağıntı, İlinti Dark-field Microscope Karanlık Saha Mikroskobu Cortex Korteks Data Set Veri Kümesi Cossette Pancar Dilimi Datum Temperature Taban Sıcaklık Cost Maliyet, Bedel Deactivation Etkizleştirme Counter stain Karşıt Boya Dead Phase Ölüm Fazı, Ölüm Evresi Countercurrent Zıt (Karşı) Akım Dead Time Ölü Süre Countercurrent Drying Zıt Yönlü Kurutma Dead-Zone Ölü Bölge Countercurrent Flow Karşıt Akım Decay Ratio Azalma, Zayıflama Oranı Covariance Kovaryans, Birlikte Değişim Decimal Reduction Time Ondalıksal İndirgeme Süresi Creep Sürünme Deformation Biçimi Bozulmak, Biçimsizleşme Critical Control Points Kritik Kontrol Noktaları, Tipik Denetim, Kesin Denetim Degree Of Completion Tamamlanma Derecesi Critical Damping Katı Sönümleme Degree Of Superheat Kızgınlık Derecesi Critical Frequency Etkin Sıklık Degree Of Freedom Serbestlik Derecesi, Özgürlük Derecesi Critical Moisture Content Değişim Nem İçeriği Dehumidification Nemalma Critical Point Değişim Noktası Dehydration Su Giderme Critical Thickness Of Insulation Yalıtkanın Kritik Yarıçapı, Yalıtkanın Etkinlik Kalınlığı Delay Time Erteleme, Gecikme Süresi Critical-Oscillation Period Salınım Dönemi Denaturation Doğalsızlama Cross Current Çapraz Akım Density Yoğunluk Crust Ekmek kabuğu, Ekmek Kıtırı Dependent Variable Bağımlı Değişken Crustacean Kabuklu Deniz Hayvanı Derivative Türev Crystallization Kristalizasyon, Kristallendirme Derivative Control Action Türevsel Denetim Eylemi Crystallizer Kristallendirici Descriptive Statistics Betimsel İstatistik Cultivation Büyütme Işlemi Design Of Experiments Deneylerin Tasarımı Curd Pıhtı Desorption Yüzden Salma Curing Kürleme, Tuzlamak, Tütsülemek Desorption Isotherm Yüzden Salma Eşsıcaklık Eğrisi Cyclone Siklon Deterioration Bozulma,kötüleşme 11 12

7 Deviation Sapma Dressing Sos, Süsleme, Kaplama Dew Point Dialysis Çiylenme Noktası Yarıgeçirimsel Arıtım Driving Force İtici Kuvvet,Yürütücü Kuvvet, İtici Güç, Sürükleyici Kuvvet Dielectric Constant Dielektrik Değişmezi Droplet Damla Dielectric Dryer Dielektrikli Kurutucu Drum Dryer Tambur Kurutucu Dielectric Heating Dielektrikli Isıtma Dry Bulb Temperature Kuru Termometre Sıcaklığı Dielectric Loss Dielektrik Kaybı Drying Kurutma Differential Element Türevsel Boyut Drying Behaviour Kuruma Tavrı Differential Heat Of Wetting Islanma Isısı Drying Chamber Kurutma Bölmesi Differential Manometer Basınç Farkı Ölçer Drying Cost Kurutma Bedeli, Kurutma Gideri Differential Staining Ayrıntılı Boyama Drying Curve Kuruma Eğrisi Diffuse Reflection Yayıngan Yansıma Drying Data Kuruma Verileri Diffuse Transmission Yayıngan Geçirim Drying Rate Kuruma Hızı Diffusion Yayınma, Yayınım Drying Stress Kuruma Gerilimi Diffusion Coefficient, Diffusivity Yayınma Katsayısı Duncan's Multiple Test Duncan Çoklu Aralık Testi Diffusivity Yayınganlık Dust Collection Toz Tutma Dilatant Genleşici Dynamic Error Dinamik, Devingen Hata, Devinim Yanılgısı Dilute Dilution Rate Dimension Seyreltik Seyreltme Hızı Boyut E Dipolar Rotation Çift Kutupsal Dönüş Direct Digital Control Doğrudan Sayısal Denetim Effective Time Constants Etkili Süre Değişmezleri Direct Heating Doğrudan Isıtma Effectiveness Etkinlik Discoloration Rengini Yitirmek Effectiveness Factor Etkinlik Çarpanı Discontinuous Control Action Devamsız, Kesikli Denetim Eylemi Effervescence Kabarma, Köpürme Disperse Yayılmış, Dağılmış Efficiency Verimlilik Distance-Velocity Delay Yol-hız Gecikmesi Effluent Dışakan Distillate Damıtık Effusion Delikten Yayınma Distillation Damıtma Effusion Resistance Coefficient Delikten Yayınma Direnç Katsayısı Distributed Parameters Dağıtılmış Koşullu Değişkenler Elastic Limit Esneme Sınırı Dizziness Baş Dönmesi Elasticity Esneklik Dormant Uykuda Elastic-Plastic Stretching Esneme-Plastik Germe Drag Force Sürükleme Kuvveti Electrical Conductivity Elektriksel İletkenlik 13 14

8 Electrical Resistivity Elektriksel Yalıtkanlık Evaporator Buharlaştırıcı Electron Microscope Elektron Mikroskobu Evisceration İç Organların Çıkarılması (Tavuk) Electronic Controller Elektronik Denetleyici Excess Reactant Fazla Tepken, Artan Tepken Electronic Noise Elektronik Titreşim, Elektronik Salgı Exothermic Reaction Isı Veren Tepkime Emission Band Yayım Bantı Exotoxin Ekzotoksin Emissive Power Yayım Gücü Expert Panel Uzman Paneli Emissivity Yayımlılık Explant Yapay Ortamda Yaşatılan Doku Emulsifier Emulgatör, Sıvı Asıltı Yapıcı Exponential Growth Üstsel Büyüme Emulsion Emülsiyon, Sıvı Asıltı Extract Özüt End Effect Uç Etki Extraction Özütleme Endotoxin Endotoksin Extrinsic Parameters Dış Etkenler Energy Balance Enerji Dengesi, Enerji Denkliği Extrusion Ekstrüzyon, Çektirme, Çekme Energy Regulator Enriched Medium Enteric Pathogens Enerji Düzenleyici Zenginleştirilmiş Besiyeri Enterik Patojen F Enterotoxin Enterotoksin Enthalpy Entalpi Factorial Points Faktoriyel Noktalar Entropy Entropi Facultative Fakültatif, Yetenekli, Dayanabilir Equation Of Continuity Süreklilik Denklemi Falling-Rate Period Azalan Hız Dönemi Equilibrium Denge Fan Üfleç Equilibrium Line (Curve) Denge Doğrusu (Eğrisi) Fat Katı Yağ Equilibrium Moisture Denge Nemi Fatty Acid Yağ Asidi Equilibrium Temperature Denge Sıcaklığı Fecal Contamination Dışkıdan Kirlenme Equilibrium-Moisture Content Dengedeki Nem İçeriği Feces Dışkı Equimolar Eşmolar Fed-batch Operation Yarı Kesikli Işlem (Beslemeli kesikli) Equivalent Diameter Eşdeğer Çap Fed-batch Process Beslemeli Kesikli Süreç Eradicate Yok Etmek, Kökünü Kurutmak Feed Besleme Error Yanlış Feed Flow Rate Besleme Akış Hızı Error Function Yanılgı İşlemcisi Feedback Geri Besleme Error-Integral Yanılgı-Tümleştirme Feedforward İleri Besleme, Ön Besleme Eukaryote Ökaryot Feeding Arrangement Besleme Düzeni Evaporation Buharlaştırma, Evaporasyon Fermentation Fermentasyon, Kükreme Evaporative Surface Buharlaşan Yüzey Fermented Sausage Sucuk 15 16

9 Fermentor Fermentör Free Contraction Özgün Büzülme Fever Ateş Free Convection Özgün Taşınım, Zorlanmamış Taşınım Field Tuning Alan Ayarlama Free Moisture Özgün Nem Filtration Süzme Free Radical Özgün Kök Fin Kanatçık Free Surface Flows Açık Yüzey Akışı Finite Difference Method Sonlu Farklar Yöntemi Freeze Drier Donduruculu Kurutucu Firmness Sertlik, Sıkılık Freeze Drying Dondurarak Kurutma First Order System Birinci Derece Düzge Frequency Frekans,Sıklık First-Order Stage Birinci Dereceden Aşama Frequency Response Frekans Yanıtı Sıklık Tepkisi Fixation Yerine bağlama Friction Loss Sürtünme Kaybı Flagella (plural) Flagella Fugacity Etkin Basınç, Fugasite Flagellum (singular) Flagellum Fumigation Buharla Dezenfekte Etmek, Tütsülemek Flash Distillation Ani Damıtma Fungi Fungus Flash Temperature Parlama Sıcaklığı Fungus Küf Mantarı, Mantar,Küf Flavor Fleurescens Mic. Floating Control Action Tat, lezzet Fluoressant Mikroskobu Yüzer Etkili Denetim G Fluctuation Dalgalanma Flue Gas (Exhaust Gas) Yanma Gazı Gain Yükselme, Kazanç Fluid Akışkan Gastroenteritidis Mide Ve Bağırsak İtihabı Fluid-Bed Dryer Akışkan Yataklı Kurutucu Gate Kapı Fluidized Bed Akışkan Yatak Gauge Pressure Gösterge Basıncı Flux Akı Gel Jel Foam Köpük Gel Electrophoresis Jel Elektroforezi Food and Drug Administration (FDA) Gıda ve İlaç Yönetim (GİY) Gelatinization Jelatinizasyon Foodborne llness Gıda Kökenli Hastalık Gelling Jelleşme Forced Convection Zorlanmış Taşınma Gene Gen Fortification Zenginleştirme, Güçlendirme Gene Expression Gen İfadesi Fortified Wine Çerez (Güçlendirilmiş) Şarap Gene Regulation Gen Düzenlemesi Fouling Factor Birikinti Etmeni, Kirlilik Etmeni Generation Üretim, Kuşak Fraction Kesim, Ayrım, Kesir Generation Time Üretim Süresi Fractional Factorial Design Kesirli Çok Etkenli Deney Tasarımı Genome Genom Fracturability Kırılganlık, Kırılabilirlik Genus Cins 17 18

10 Germ Embriyo (Buğday), Rüşeym Heat Resistance Isıl Direnç Germination Çimlenme, Filizlenme Heat Resistant Bacteria Isıl Dirençli Bakteri Glazing Üst Kaplama (Balık), Sırlama Heat Sensitive Bacteria Isıl Duyarlı Bakteri Gloss Parlaklık Heat Transfer Isı Aktarımı Gram Staining Gram Boyama Heat-Transfer Coefficient Isı Aktarım Katsayısı Gravity Yerçekimi (Kütleçekimi) Heat-Transfer Flux Isı Aktarım Akısı Grey Body Gri Cisim Hedonic Scale Hedonik Ölçek Growth of m/o Mikrobiyal Gelişme Heterofermentative Heterofermentatif Growth Phases Büyüme Evreleri Higher Heating Value Üst Isıl Değer Gum Zamk, Tutkal, Yapıştırıcı Hold-Back Geri Tutma Gum Arabic Arap Zamkı Hold-Up Tutma H Homofermentative Homogenization Hops Homofermentatif Tektürleştirme Şerbetçiotu Horticulture Bahçecilik HACCP Tehlike Değerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları (TDEDN) Hulling Humid Enthalpy Kabuğunu Çıkarmak Nemli Entalpi HACCP Principles Tehlike Degerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları İlkeleri Humid Heat Humidification Nemli Isı Nemlendirme Half Life Yarılanma Süresi Humidity Nemlilik Halophiles Halofilik Humidity Measurement, Hygrometry Nemlilik Ölçümü Hanging-drop Technique Asılı Damla Yöntemi Humidity Potential Nem Çekicilik Düzeyi (Gücü) Hardness Sertlik Hunter Lab Color System Hunter Lab Renk Düzgesi Harvest Hasat Hydrogenation Hidrojenleme Hazardous m/o Tehlikeli mikroorganizma Hydrometer Hidrometre Heat Capacity Isı Sığası Hydrophilic Su seven Heat Exchanger Isı Değiştirici Hydrophobic Su sevmeyen Heat Flow Isı Akışı Hygrometry Nemlilik Ölçümü Heat Flux Isı Akısı Hygroscopic Nem Çeken Heat Generation Isı Üretimi Hygroscopic-Moisture Content Nem Çeken-Yaş İçeriği Heat Of Combustion, Calorific Value Yanma Isısı, Isıl Değer Hygroscopic-Saturation Temperature Neme Doyum Sıcaklığı Heat Of Vaporization Buharlaşma Isısı Hypertonic Hipertonik Heat Of Wetting Islanma Isısı Hypothesis Testing Hipotez Denemesi, Sınaması 19 20

11 Hypotonic Solution Hipotonik Çözelti Integral Bileşik, Birleştirilmiş, Tümleşik Hysteresis Histerezis Integral Bellows Birleştirici Körükler I Integral Control Action Integral Heat Of Wetting Integrating System Tümleşik Denetim Eylemi Tümleşik Islanma Isısı Toplayıcı Düzge Interaction Etkileşim Immobilization Tutuklama, Eylemsizleştirme Interface Arayüzey Impeller Çark Interfacial Tension Arayüzey Gerilimi Implementation Gerçekleştirme, Uygulama, Yerine getirme Intermediate Culture Ara Kültür Incident Radiation Anlık Işıma Intermediates Ara Ürünler Incomplete Block Design Tamamlanmamış Blok Tasarımı Intoxication İntoksikasyon Incompressible Sıkıştırılamayan Intrinsic Parameters İç Etkiler Incubation İnkübasyon Irreversible Tersinmez Incubator Inkübatör(Etüv) Isobaric Expansion Eşbasınçta Genleşme Independent Variables Bağımsız Değişken Isotherm Eşsıcaklık Indicator Belirteç Isothermal Compression Eşsıcaklıkta Sıkıştırma Indirect Heating Dolaylı Isıtma Isotonic Solution Izotonik Çözelti Inert Infected Person Infection Eylemsiz, Asal Hastalanmiş Kişi Enfeksiyon, Bulaşma, Geçme, İstila J-K Infrared Kızıl Ötesi Infra-Red Heating Kızılötesi Isıtma Jaundice Sarılık Inhibition Önleme Kefir Kefir Inhibitor Önleyici, Engel Kilning Kurutma (Malt) Initial Condition İlk Koşul, Başlangıç Koşulu Kumiss Kımız Injured Cell Zarar Görmüş, Yaralanmış Hücre Kurtosis Basıklık; Bir Dağılım İçindeki Pik Seviyesi Inoculation Inoculum Input Aşılama,Ekim Aşı Giren, Girdi L Insecticide Böcek Zehiri Instability Kararsızlık Lactic Acid Laktik Asit Insulation Yalıtım Lag Geri Kalma, Gecikme, Sürünceme Insulator Yalıtkan Lag Phase Geri Kalma Evresi 21 22

12 Laminar Flow Katmanlı Akış Maltodextrin Maltodekstrin Laplace Transformation Laplace Dönüşümü Mashing Mayşeleme Lard Hayvansal Yağ, Domuz Yağı Mass Balance Kütle Dengesi,Kütle Denkliği Latent Heat Gizli Isı Mass Flux Kütle Akısı Leaching Katıdan Özütleme Mass Fraction Kütle Kesiri Leaven Kabarma (Hamur) Mass Mean Diameter Kütle Ortalama Çapı Legume Kuru Baklagiller Mass-Transfer Coefficient Kütle Aktarım Katsayısı Lever Arm Rule Kaldıraç Kuralı Mass-Transfer Flux Kütle Aktarım Akısı Limiting Reactant Sınırlayıcı Tepken Maturity Olgunluk Linear Regression Doğrusal Uyumlama Mean Heat Capacity Ortalama Isı Sığası Linearization Doğrusallaştırma Measuring Lag Ölçme Gecikmesi Linear-Shear Coefficient Doğrusal Kayma Katsayısı Median Medyan, Ortanca Linear-Shrinkage Coefficient Doğrusal Büzülme Katsayısı Membrane Zar Lipid Yağ Mesophilic Mezofilik Liquid Culture Sıvı Kültür Microcapillary Mikrokılcal Liquid-Extraction Sıvıdan Özütleme Microwave Dielectric Constant Mikrodalga Dielektrik Değişmezi Load Change Yük Değişimi Microwave Heating Mikrodalga Isıtma Locust Bean Gum Keçiboynuzu Zamkı Mill Değirmen Log Mean Area Logaritmik Ortalama Alan Milling Öğütmek Log Mean Temperature Difference Logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı Minimum Fluidization Velocity En Düşük Akışkanlaşma Hızı Loop Döngü, Çember, Öze Miscible Karışabilir Lower Control Limit Alt Denetim Sınırı Miscible (Soluble) Karışır, Çözünür Lower Heating Value Alt Isıl Değer Mixed Culture Karışık Kültür LSD Test LSD Testi Mixture Design Karışım Tasarımı Lumped Parameter Model Yuvarlanmış Parametre Modeli, Dışlanmış Değişken Mode Mod, Tepe Değeri Lysogenic Bacteria Lizogenik Bakteriler Modified Starch Değiştirilmiş Nişasta M Modulus Modulus of Elasticity Modulus of Rigidity Katsayı Esneklik Katsayısı Sertlik/ Bükülmezlik Katsayısı Moistness, Degree Of Yaşlık Derecesi Malo-Lactic Enzyme Malo-Laktik Enzim Moisture Yaş Malt Biralık Çimlendirilmiş Arpa Moisture Balance Yaş Denkliği, Yaşlılık Tartısı Malting Maltlama, Çimlendirme Moisture Conductivity Yaş İletkenliği 23 24

13 Moisture Content Moisture Isotherm Yaş İçeriği Eşsıcaklıkta Yaşlık Eğrisi O Moisture Retention, Moisture Bonding Yaş Tutma, Yaş Bağlama Moisture-Solid Equilibrium Yaş-Katı Dengesi Objective Methods Nesnel Yöntemler Molasses Melas, Şeker Pekmezi Odor Koku Mold Küf Oil Sıvı Yağ Mole Fraction Mol Oranı Oilseed Yağlı Tohum Momentum Momentum, Kütle İtkisi Open Loop Açık Döngü Momentum Diffusivity Momentum Yayınımı Open System Açık Düzge Monomolecular Sorption Tek Moleküllü Yüzey Soğurması Operating Line İşletme Doğrusu, Çalışma Eğrisi Most Probable Number En Muhtemel Sayı Optimization En Uygunlaştırma Mother Culture Ana Kültür Order Derece, Takım Multimolecular Sorption Çok Katlı Molekül Tutma Orifice Meter Delikli Ölçer Multiple Comparison Test Çoklu Karşılaştırma Testi Orthogonal Ortogonal, Birbirine Dik Multiple-Stage Çok Kademeli / Basamaklı / Aşamalı Oscillation Salınım Multistaged Dryers Çok Aşamalı Kurutucular Osmophilic Organisms Ozmofilik Organizmalar Munsell Color System Munsell Renk Sistemi Osmosis Geçişim, Ozmos Mycotoxin Mikotoksin Output Çıkan, Çıktı N Overall Heat Transfer Coefficient Overshoot Oxidation Birleşik Isı Aktarım Katsayısı Hedefi Aşma Oksidasyon, Yükseltgenme Nausea Negative Effector Mide Bulantısı Olumsuz Etkileyici P Neurotoxin Nörotoksin Noncompetitive Inhibition Yarışmasız Engelleme P Chart With Constant Lot Size Topluluk Sayısı Sabit P Diyagramı Normal Distribution Normal Dağılım P Chart With Variable Lot Size Topluluk Sayısı Değişken P Diyagramı Normal Stress Normal/Yüzeye Dik Gerilim Packed Bed Dolgulu Yatak Number Of Transfer Units (NTU) Aktarım Birimi Sayısı Packed Column Dolgulu Kolon Nyquist Diagram Nyquist Çizgesi Packed-bed Dolgulu Yatak Packing Arrangement Paketleme Düzeni Paddle Kanatlı Paired Comparison İkili Karşılaştırma 25 26

14 Papaya Papaya Plug Flow Tapa Akış Paper Disk Method Kağıt Disk Yöntemi Pneumatic Hava Basınçlı Parallel Plate Viscometer Paralel Plaka Viskometresi Poisson Distribution Poisson Dağılımı Paralysis Felç Polar Ucaylı, Ucaysal, Kutuplu, Kutupsal Partial Pressure Kısmi Basınç Poliomyelitis Çocuk Felci Pasta Makarna Polymerase Chain Reaction Polimeraz Zincir Tepkimesi Pasteurization Pastörizasyon Population Yoğunluk Path Yol, Yörünge Pore Gözenek Path Function Yola Bağımlı Değişim Porosity Gözeneklilik Pathogen Hastalık Yapıcı Porous Gözenekli Pathogenic Bacteria Patojenik Bakteri Porous Materials Gözenekli Malzemeler Pathway İzyolu Positive Effectors Olumlu Etkileyiciler Penetration Sızma, Nüfuz Positive-Displacement Pump Gel-git Pompa Penetration Depth Nüfuz Derinliği Potential Gizil Perforated / Sieve Tray Delikli/Elek Tepsi Pour Plate Technique Dökme Plak Yöntemi Peritrichous Peritiriş(Çevre Kamçısı) Power Number Güç Sayısı Permeability Geçirgenlik, Geçirimlilik Precision Kesinlik, Duyarlılık Petri Plates Petri Kabı Pre-enrichment Ön Zenginleştirme Phage Faj Primary Metabolite Birincil Metabolit Phase Faz, Evre Primary Stain Birincil Boya Phase-contrast Microscope Evre-Zıt Mikroskobu Probability Olasılık Phenomenological Coefficient Olgusal Katsayı Probe Ölçüm Ucu Phosphate Pathway Fosfat İzyolu Probioitic Probiyotik Phosphoketolase Pathway Fosfoketolaz Izyolu Procaryote Prokaryot Photosynthesis Fotosentez Process Süreç Physical Attributes Fiziksel Nitelikler Promoter İtici Pickle Turşu Propeller Pervaneli Pili Pili Propionic Acid Propiyonik Asit Pitot Tube Pitot Tüpü Proportional Orantılı Plane Walls In Series Ardışık Düzlem Duvarlar Proportional Control Action Orantılı Denetim Eylemi Plasmid Plasmid Prostration Bitkinlik Plasmolysis Plazmoliz Protoplast Protoplast Plasticity Yoğrulabilme Pryruvate Pirüvat 27 28

15 Pseudo First Order Kaydirilmiş Birinci Mertebe Range Dağılım Genişliği / Aralığı Pseudoplastic Yapay Plastik, Yanıltıcı Plastik Rank Dizin Pseudo-Wet-Bulb Temperature Yanıltıcı Yaş Termometre Sıcaklığı Rash İsilik Psychrometer Nemölçer Rate Constant Hız Değişmezi Psychrotrophs Psikrotrof,Soğuğa Yatkın Recombination Rekombinasyon Psycrophile Psikrofil, Soğuk Seven Recovery Geri Kazanım Pulp Küspe Rectilinear Transmission Doğrusal Geçirim Pulse Transfer Function Vurgulu Aktarım Fonksiyonu Recycle Geri Döngü (Dönek), Geri Akıtma Pure Culture Saf Kültür Recycle Ratio Geri Dönüşüm Oranı Purge Atık Reduced Pressure İndirgenmiş Basınç Purification Saflaştırma Reflectivity Yansıtma Pycnometer Piknometre Reflux Geri Akıtma Q Regression Analysis Relative Humidity Relative Volatility Uydurma İncelemesi Bağıl Nem, Göreli Nem Göreli Uçuculuk Rendering Renderleme Quality Nitelik Replication Yineleme Quality Assurance Nitelik Sağlama Resilience Esneklik Quality Control Nitelik Denetimi Resistance Bridge Direnç Köprüsü Quality Control Charts Nitelik Denetim Çizelgesi Resistivity Dirençlilik Quality Control Programme Nitelik Denetim İzleme Çizelgesi Resonant Çınlayan, Yankı Yapan, Salınım Yapan Quality Evaluation Nitelik Değerlendirmesi Respiration Solunum R Response Surface Design Response Surface Methodology Response Variables Tepki Yüzeyi Tasarımı Tepki Yüzeyi Metodolojisi Yanıt Değişkeni Reversible Tersinir Racking Bekletme Rheology Reoloji Radiation Işınım Rigor Mortis Ölüm Sertliği Radiative Dryer Işınımlı Kurutma Rinse Durulama Radiative Heat-Transfer Coefficient Işınım Isı Aktarım Katsayısı Ripening Pişme Raffinate Arıtık Roasting Kızartma, Kavurma Rancidity Acılaşma, Acılık Ropiness Sünme (Ekmekte) Random Mutation Rastlantısal Mutasyon Rotameter Rotametre 29 30

16 Rotary Dryer Döner Kurutucu Sensory Evaluation Duyusal Değerlendirme S Sensory Testing Separation Separation Of Variables Duyusal Deneme Ayırma Değişkenlerin Ayrımı Septicaemia Kana Geçme Safety Güvenlik, Güvenlilik Sequesterant Ayırıcı Salt Tolerant Bacteria Tuza Yatkın Bakteri Sequestering Agent Kompleks yapıcı Sanitation Halk Sağlığını Koruma Tedbirleri Servo-System Otomatik, Servo Sistem Sanitizer Halk Sağlığını Koruyucu Shape Factor Biçim Etkeni Saponification Sabunlaştırma Shear Strain Kayma Gerinimi Saturated Liquid Doygun Sıvı Shelf-life Raf Ömrü Saturated Vapor Doygun Buhar Shell Momentum Balance Kabuk Kütle İtkisi Denkliği Saturation Doyma Shewart Quality Control Charts Shewart Kalite Kontrol Grafiği Saturation Humidity Doygunluk Nemi Shortening (Genellikle) Hamur Yapımında Kullanılan Katı Yağ Sauerkraut Susuz Lahana Turşusu Shrinkage Büzülme Scalding Tüylerin Kolay Yolunabilmesi İçin Yapılan Ön İşlem (Tavuk) Shrinkage Coefficient Sieving Büzülme Katsayısı Eleme Scarlet Fever Kızıl Signal İşaret, Uyarı Scouring Compounds Aşındırıcı Maddeler Simple Random Sampling Basit Gelişigüzel Örnekleme Scraper Kazıyıcı Simple Staining Basit Boyama Screen Elek Single Way Anova Tek Yollu Anova Screening Panels Eleme Panelleri, Seçme Görüşmeleri Single-Stage Tek Aşamalı Second Order System İkinci Derece Düzgeç Sinusoidal Forcing Sinus Eğrisi Şeklinde Uyarı Secondary Metabolite İkincil Metabolit Sinusoidal Response Sinus Eğrisi Şeklinde Yanıt Sedimentation Çöktürme Site-Directed Mutation Bölgesel Yönlendirilmiş Mutasyon Selective Seçici Skewness Çarpıklık, Bozulma Miktarının Ölçümü Selective Agar Seçici Katı Besiyeri Slaughtering Kesim Selectivity Seçicilik Slime Layer Yapışkan Tabaka Self Regulation Kendinden Ayarlama Smoking Dumanlama Semi Batch Reactor Yarı Kesikli Tepkime Kazanı Snapping-Bending Eğilme Semi-Batch Process Yarı Kesikli Süreç Solar Drying Güneşle Kurutma Semolina İrmik Solid Density Katı Yoğunluğu Sensible Heat Görünür Isı, Duyulan Isı Solubility Çözünürlük 31 32

17 Solvent Dehydration Çözgenle Su Giderme Steam Table Su Buharı Özellik Tablosu Sore Throat Boğaz Ağrısı Steeping Islatma (Tahıllar) Sorption Isotherm Eşsıcaklık Yüzeye Soğurma Eğrisi Step Forcing Basamak Uyarı Sorting Sınıflandırma Step Response Basamak Yanıtı Sour Cream Ekşi Krema Stiffness Katılık Sourdough Maya Olarak Kullanılan Ekşi Hamur Stock Culture Stok Kültür Soy Sauce Soya Sosu Strain Gerinim Sparkling Wine Köpüren Şarap Strain Suş Species Tür Stratified Random Sampling Kademeli Gelişigüzel Örnekleme Specific Evaporative Capacity Özgül Buharlaşma Sığası Stray Column Tepsili Kolon Specific Gravity Özgül Ağırlık Streak Plate Technique Sürme Yöntemi Specific Heat Özgül Isı Stress Gerilim Specific Volume Özgül Oylum, Özgül Hacim Stress Relaxation Gerilim Gevşemesi Specular Reflection Dik Açılı Yansıma Stripping Sıyırma / Soyma Splitter Ayırıcı Student T Distribution Student-T Dağılımı Spoilage Bozulma (Gıda) Stuffing Kılıfa Doldurmak (Sosis), Dolgu Sponge Sünger Stuffing Box Salmastra Kutusu Sporeformer Spor Üreten Subjective Methods Subjektif Yöntemler Spray Drier Püskürtmeli Kurutucu Sublimation Katıdan Buharlaşma Spread Plate Technique Yayma Yöntemi Subsidence Ratio Alçalma, Azalma Oranı Springiness Esneklik Substrate Altlık Stabilizer Kalıcılık Veren Suction Potential Emme Gücü Stack Gas Baca Gazı Superheated Vapor Kızgın Buhar Stage Basamak / Kademe / Aşama Superheated-Solvent Drying Kızgın Çözgenle Kurutma Stagnant Durgun Superheated-Steam Drying Kızgın Buharla Kurutma Staling Bayatlama Super-Position Üstdüşüm, Çakışık, Örtüşen Standard Deviation Standart Sapma Surface Force Yüzey Kuvveti Standard Error Standart Yanılma Surface Tension Yüzey Gerilimi Standard Sampling Plans Standart Örnekleme Planları Surfactant Kayganlaştırıcı, Yüzey Etkin Madde Starter Culture Başlatıcı Kültür Syrup Şurup Stationary Durağan Stationary Phase Durağan Evre Steady State Yatışkın (Kararlı) Koşullar, Kararlı Durum,Kararlı Hal 33 34

18 T Transcription Transducer Transkripsiyon Enerji Aktarımı Yapan Sistem Transfer Flux Aktarım Akısı Temperature Gradient Sıcaklık Eğimi Transfer Function Aktarım İşlevi Tempering Menevişleme Transformation Transformasyon Tenderizing Yumuşatma, Gevrekleştirme, Tenderizasyon Transgenic Transgenik Tensile Stress Çekme Gerilimi Transient Geçici, Kısa Süreli, Süreksiz Terminal Velocity Uç Hız Transient Response Süreye Bağımlı Tepki Texture Yapı Transition Region Geçiş Bölgesi Texture Profile Analysis Yapısal Dağılım İncelemesi Translation Çeviri Thawing Eritme, Çözme Transmission Aktarma, Türevsel Vites Dişli Kutusu Theoretical Amount Kuramsal Değer Transpiration Terleme Theoretical Stage Kuramsal Aşama Tray Dryer Tepsili Kurutucu Thermal Isıl Triple Point Üçlü Nokta Thermal Conductivity Isı Iletim Katsayısı True Density Gerçek Yoğunluk Thermal Diffusion Isıl Yayınma Tukey's Test Tukey Testi Thermal Diffusivity Isıl Yayınma Katsayısı Tuning Ayar Thermal Resistance Isıl Direnç Tunnel Drier (Dryer) Tünel Kurutucu Thermodynamic Force Termodinamik Kuvvet, Isıl Devinim Kuvveti Turbidity Bulanıklılık Thermogram Isıl Değişim Turbine Türbin Thermogravimetric Analysis Termogravimetrik Analiz Turbine Agitator Türbin Çalkalayıcı Thermophilic Termofilik,Sıcak Seven,Sıcağa Yatkın Turbo-Tray Dryer Turbo Tepsili Kurutucu Thickener Koyulaştırıcı Turbulent Flow Kargaşalı Akış Thickening Koyulaştırma Turndown Ratio Devrilme Oranı Three Way Anova Üç Yollu Anova Two Way Anova İki Yollu Anova Threshold Threshold Values Through-Circulation Drying Eşik(Başlangıç) Eşik(Başlangıç) Değerleri Derinlemesine Dolaşımlı Kurutma U Tie Component Bağ Bileşeni Tie Line Denge Bağı / Bağ Çizgisi Unbound-Water Bağlı Olmayan Su Time Constant Zaman Sabiti, Süre Değişmezi Uncompetitive Inhibition Sınırlı Yarışmalı Engelleme Tortuosity Dolambaçlılık Underdamped Eksil Sönümlü Total Mass Balance Toplam Kütle Denkliği Undersurface Evaporation Yüzeyaltı Buharlaşma 35 36

19 Undulant Fever Uniform Malta Humması Tekdüze W Unit Birim Unit Operation Birim İşlem Wall Drag Duvar Sürüklenmesi Unsteady State Yatışkın Olmayan (Kararsız) Koşul Wall Effect Duvar Etkisi Upper Control Limit Üst Denetim Sınırı Warehouse Ambar, Depo USDA Sampling Plan USDA Örnekleme Planı Water Bath Su Banyosu V Wave Waveband For Radiation Weighted Average Dalga Işınım Dalgabantı Ağırlıklı Ortalama Wet Bulb Temperature Islak Termometre Sıcaklığı Vacuum Operation Vakum İşlemi Wet Mount Technique Yaş Preparasyon Yöntemi Valve Valf, Subap Whey Peynir Altı Suyu Vapor Carrying Capacity Buhar Taşıma Sığası Whey Powder Peynir Altı Suyu Tozu Vapor Pressure Buhar Basıncı White Body Beyaz Cisim Vaporization Buharlaşma Winterization Vinterizasyon Vapour Pressure Buhar Basıncı Wort Şıra Variance Vegetative Cell Venturi Meter Değişim Vejetatif Hücre Ventüri Ölçer X-Y-Z Viable Cell Canlı Hücre Vibrating-Conveyor Dryer Titreşimli Taşıyıcılı (Konveyör) Kurutucu Xanthan Ksantan Vibrational Viscometer Titreşimli Viskometre Yield Verim View factor Görüş katsayısı Yield Coefficient (Yield Factor) Verim Katsayısı Viscosity Özlülük, Akmazlık Zero Damped Sıfır Sönümlü Void Boşluk Void Fraction Boşluk Oranı Volatile Uçucu Volatility Uçuculuk Volumetric Evaporative Capacity Oylumsal Buharlaşma Sığası Vomiting Kusma 37 38

20 TÜRKÇE İNGİLİZCE A Abrasif, Aşındırıcı Acılaşma, Acılık Açık Döngü Açık Düzge Açık Yüzey Akışı Adyabatik Doyma Eğrisi Adyabatik, Isı Geçirmez Ağartma Ağırlıklı Ortalama Akı Akım Şeması Akışkan Akışkan Yatak Akışkan Yataklı Kurutucu Aktarım Akısı Aktarım Birimi Sayısı Aktarım İşlevi Aktarma, Türevsel Vites Dişli Kutusu Alan Ayarlama Alçalma, Azalma Oranı Alg Alkollü İçecekler Alt Denetim Sınırı Alt Isıl Değer Altlık Ambar, Depo Ana Kültür Ana Kültür Ani Damıtma Anlık Işıma Abrasive Rancidity Open Loop Open System Free Surface Flows Adiabatic-Saturation Curve Adiabatic Bleaching Weighted Average Flux Block Diagram Fluid Fluidized Bed Fluid-Bed Dryer Transfer Flux Number Of Transfer Units (NTU) Transfer Function Transmission Field Tuning Subsidence Ratio Algae Alcoholic Beverages Lower Control Limit Lower Heating Value Substrate Warehouse Bulk Culture Mother Culture Flash Distillation Incident Radiation 39 40

Dermatoloji Terimleri ve Halk Dilindeki Karfl l klar - II

Dermatoloji Terimleri ve Halk Dilindeki Karfl l klar - II Haz rlayanlar: Aysel Günefl Türkolog, Tuncer Bayba Uzm. Dr. T p Terimlerinin Halk Dilindeki Karfl l klar Local use of medical terms in Anatolia Dermatoloji Terimleri ve Halk Dilindeki Karfl l klar - II

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Kurutma Kurutma nedir? Gözenekli yapıya sahip üründeki nemin, ısı ve kütle transferi yardımıyla alınarak kurutucu akışkana (gaz veya hava) taşınması olayına Kurutma denir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

Yazarlar Hakkında...xix Editörlerin Ön Sözü...xxi

Yazarlar Hakkında...xix Editörlerin Ön Sözü...xxi İçindekiler Yazarlar Hakkında...xix Editörlerin Ön Sözü...xxi Bölüm 1 Giriş... 1 1.1 Boyutlar... 1 1.2 Mühendislik Birimleri... 2 1.2.1 Temel Birimler... 2 1.2.2 Türetilmiş Birimler... 3 1.2.3 Yardımcı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI -II DENEY FÖYÜ DENEY ADI KÜTLE TRANSFERİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TEREYAĞI

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI MEVCUT DENEY TESĠSATLARI VE CĠHAZLAR 2013 Edirne 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Gaz-Buhar Karışımları Kuru hava: İçerisinde su buharı bulunmayan hava. Atmosferik hava: Kuru hava ve su buharının olduğu hava P v=r T P atm

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

EDUCATIONAL MATERIALS

EDUCATIONAL MATERIALS PROBLEM SET 1. (2.1) Mükemmel karıştırılmış, sabit hacimli tank, aynı sıvıyı içeren iki giriş akımına sahiptir. Her akımın sıcaklığı ve akış hızı zamanla değişebilir. a) Geçiş işlemini ifade eden dinamik

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

DC Motors and Windscreen Wiper Systems

DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motorlar ve Silecek Sistemleri 50031326 50031342 2,2 1,0 32 32 1,5 1,5 Sweep Angle (α) Silme Açısı 95 60 Self-Oscillating Windscreen Wiper Motor İçten Mekanizmalı

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme.

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme. PROGRAMIN ADI DERSĐN ADI DERSĐN ĐŞLENECEĞĐ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATĐ DERSĐN SÜRESĐ ENDÜSTRĐYEL OTOMASYON SÜREÇ KONTROL 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) 56 Saat AMAÇLAR 1. Endüstride

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA

Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA Laboratuvar adı: Gıda Eğitim Laboratuvarı Bağlı olduğu kurum: Altıntaş Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Sorumlusu: - e-posta: - Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA Telefon:

Detaylı

ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ

ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ Levent Taştimur a, Abdulwahab Giwa b, Süleyman Karacan b,* a Ankara Patent Bürosu Limited

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU AN ANALYSIS REPORT OF BALLIK REGION

Detaylı

Fluent Launcher File > Read > Mesh Scale View Length Unit Mesh Was Created In Scale Close General>Time Gravity

Fluent Launcher File > Read > Mesh Scale View Length Unit Mesh Was Created In Scale Close General>Time Gravity FLUENT VOF 2014 1. Fluent Launcher 3-D seçili olarak başlatılır. 2. File > Read > Mesh tıklanarak ankflush.msh.gz adlı mesh dosyası açılır. 3. Domain in büyüklüğü için Scale menüsü tıklanır. View Length

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA, Fider Yöetim Rölesine; TEDAŞ Şartnamesinde geçen tüm Tip Testleri uygulanmış ve başarılı bulunmuştur. Tedaş Şartnamesini karşılar ve fazlasıyla

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR KONTROL SİSTEMLERİ GİRİŞ Son yıllarda kontrol sistemleri, insanlığın ve uygarlığın gelişme ve ilerlemesinde çok önemli rol oynayan bir bilim dalı

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİĞİN BİLİM OLARAK YERİ VE TEMEL KAVRAMLARI, TARİF EDİLEN SİSTEMLERİ VE BUNLARA AİT TEMEL ÖZELLİKLER. TERMODİNAMİĞİN TANIMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri Gıda Teknolojisinin Tanımı... 6 İşlenmiş Besin Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar... 6 Gıdaların Geometrik Özellikleri...

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

Mikroorganizmalara giriş. Yrd.Doç.Dr. Sema CAMCI ÇETİN

Mikroorganizmalara giriş. Yrd.Doç.Dr. Sema CAMCI ÇETİN Mikroorganizmalara giriş Yrd.Doç.Dr. Sema CAMCI ÇETİN CANLILAR ALEMİ Hayvanlar Bitkiler Protistler Prokaryotlar: ilkel tek hücreli bakteriler mavi algler Ökaryotlar: hücre yapısı hayvan ve bitkilere benzer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Dr. Osman TURAN Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Kaynaklar Ders Değerlendirme Ders Planı Giriş: Isı Transferi Isı İletimi Sürekli Isı İletimi Genişletilmiş

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU B. HACIBEKİROĞLU, Y. GÖKÇE, S. ERTUNÇ, B. AKAY Ankara Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

İÇİNDEKİLER MUTFAK ÇALIŞANLARI...

İÇİNDEKİLER MUTFAK ÇALIŞANLARI... İÇİNDEKİLER MUTFAK ÇALIŞANLARI... 1 1. Giriş... 1 2. Mutfak Organizasyonu... 1 3. Mutfak Çalışanlarının Sınıflandırılması... 5 4. Mutfak Çalışanları ve Görevleri... 7 5. Diğer Yardımcı Çalışanlar... 22

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI DersKod DersAdTR DersAdEN Teori Pratik Kredi ECTS 1. SINIF 1.DÖNEM ENG 113 Mühendislik İçin İngilizce I Academic Presentation Skills 2 2 3 4 MAT 123 Mühendislik Matematiği I

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer Primer iletkeni (sargısı) bulunmayan, ancak primer yalıtımı olan, doğrudan doğruya bir iletken ya da bara üzerinden bağlanabilen akım transformatörüdür.

Detaylı

GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9

GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9 GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9 KÖPÜK OLUŞUMU Köpük oluşumu Köpük, gazın dağılan faz, bir sıvının ise sürekli faz olduğu bir kolloidal dispersiyondur. Dispersiyon ortamı genellikle bir sıvıdır. Ancak,

Detaylı

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY CLEANING AND SURFACE PROCESSING SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY Ümit Tekeli, Global Area Sales Turkey Forum: Surfaces in the metalworking industry, Istanbul, February 2016 www.durr.com DÜRR

Detaylı

Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları

Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları Çok aşamalı vakum evaporasyon düzenekleri flavor kaybı ( pişmiş tat) renk bozulmaları besin öğeleri kaybı DONDURARAK KONSANTRASYON

Detaylı

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015 Mikrobiyal Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde funguslarda görülen

Detaylı

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler KONVEKTİF KURUTMA Deneyin amacı Deneyin amacı, katı haldeki ıslak gıda maddelerin kritik ve denge nem değerlerini, kuruma eğrisi karakteristiğini ve kurutma prosesinin etkin parametrelerinin araştırılmasıdır.

Detaylı

MALZEME Üründeki lineer menfez, konvektör kasası ve çerçevesi yüksek dayanıma sahip alüminyum profillerden imal edilmektedir.

MALZEME Üründeki lineer menfez, konvektör kasası ve çerçevesi yüksek dayanıma sahip alüminyum profillerden imal edilmektedir. YK TANIM YK-C: Doğal Konveksiyonlu Yer Konvektörü YK-FC: Fanlı Yer Konvektörü YK-MFC: Mini Fanlı Yer Konvektörü MAZEME Üründeki lineer menfez, konvektör kasası ve çerçevesi yüksek dayanıma sahip alüminyum

Detaylı

Polimer Reolojisi. Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ. Ders içeriği. Reoloji Bilimine Giriş. Tanımlar ve Kavramlar

Polimer Reolojisi. Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ. Ders içeriği. Reoloji Bilimine Giriş. Tanımlar ve Kavramlar Polimer Reolojisi Ders içeriği Reoloji Bilimine Giriş Tanımlar ve Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü durmus@istanbul.edu.tr 212 4737070 (17855 / 17663) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri /

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU Bahar 2016 257 4010-1625, hacirif@beun.edu.tr EEM452 Sayısal Kontrol Sistemleri (3+0+3) Zamanda Ayrık Sistemlerine Giriş. Sinyal değiştirme,

Detaylı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Işıl Barutçu, Serpil Şahin *, Gülüm Şumnu ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara * serp@metu.edu.tr Ö zet Yüzeyden

Detaylı

TOPRAK SUYU. Toprak Bilgisi Dersi. Prof. Dr. Günay Erpul

TOPRAK SUYU. Toprak Bilgisi Dersi. Prof. Dr. Günay Erpul TOPRAK SUYU Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Suyu Su molekülünün yapısı Toprak Suyu Su molekülünün yapısı Polarite (kutupsallık) ve Hidrojen bağı Polarite (kutupsallık)

Detaylı

Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi

Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi 1makale:Sablon 30.04.2010 10:39 Page 45 Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi Araş. Gör. Arif ÖZBEK Prof. Dr. Tuncay YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Alper YILMAZ Prof.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ VI. SONDAJ TEKNOLOJİSİ Sondaj ve Kuyu Tamamlama Sıvıları (DCF) Çamur Servis Hizmetleri DCF-00-01-00 Günlük Çamur Laboratuvarı Hizmeti 65.- 80.- 105.- Kalite Kontrol ve Performans Değerlendirme Testleri

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

FLOWING FLUIDS and PRESSURE VARIATION

FLOWING FLUIDS and PRESSURE VARIATION 4. FLOWING FLUIDS and PRESSURE VARIATION Akışkan Kinematiği Akışkan kinematiği, harekete neden olan kuvvet ve momentleri dikkate almaksızın, akışkan hareketinin tanımlanmasını konu alır. Yapı üzerindeki

Detaylı

1.1. Giriş 16.9.2014. 1. GİRİŞ ve TEMEL KAVRAMLAR

1.1. Giriş 16.9.2014. 1. GİRİŞ ve TEMEL KAVRAMLAR 1. GİRİŞ ve TEMEL KAVRAMLAR Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ (Ağustos 2011) 1.1. Giriş Mekanik: Kuvvetlerin etkisindeki durağan (statik) ve hareketli (dinamik) cisimler ile ilgilenen bilim. Akışkanlar Mekaniği: Akışkanların,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Bölüm 2: Akışkanların özellikleri. Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Bölüm 2: Akışkanların özellikleri. Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm 2: Akışkanların özellikleri Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bir sistemin herhangi bir karakteristiğine özellik denir. Bilinenler: basınç P, sıcaklıkt,

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ TRMOİNMİK / HL ĞİŞİMİ Maddenin Isı İletkenliği / Isı Sıcaklık Farkı / asıncın rime Noktasına tkisi / Nem Sorular TRMOİNMİK Isıl denge; sıcaklıkları farklı cisimler birbirine değerek ortak bir sıcaklığa

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

PÜSKÜRTEREK KURUTMA PROSESİ (SPRAY DRYING) Giriş

PÜSKÜRTEREK KURUTMA PROSESİ (SPRAY DRYING) Giriş PÜSKÜRTEREK KURUTMA PROSESİ (SPRAY DRYING) Giriş Püskürterek kurutma işlemi sıvı örneklerin sıcak hava ortamına püskürtülmesi ve örneğin içerdiği suyun evaporasyonu sonucu ürünün toz halinde elde edilmesine

Detaylı

www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com

www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com Merkez: Plevne Cad. No: 40 Gülveren/Mamak/ANKARA Tel: 0 312 363 99 33 (pbx) Fax: 0312 363 94 92 Fabrika: Taşpınar Köyü Mevkii No: 1 Çubuk/ANKARA Tel: 0 312 837 76

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

Detaylı

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 1 Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde

Detaylı

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Su bitkinin yaşamında yaşamsal bir rol oynar. Bitki tarafından yapılan her gram başına organik madde için kökler tarafından 500 gr su alınır. Bu su, bitkinin bir ucundan

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method 1-Yapı Malzemeleri/Constructıon Materıals 1 YML-03 2 YML-14 3 YML-18 4 YML-19 Beton Concrete Seramik Karolar Ceramic Tiles Beton Agregası Concrete Agrega Beton Agregası Agrega Sertleşmiş Beton/Basınç Dayanım

Detaylı

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ ULIBTK 3 4.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 3-5 Eylül 3,ISPARTA İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Mehmet Emin ARICI Birol ŞAHİN

Detaylı

YÜZEYDE YOĞUġMA PROBLEMĠ

YÜZEYDE YOĞUġMA PROBLEMĠ TESKON 2015 / YALITIM SEMĠNERĠ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. YÜZEYDE YOĞUġMA PROBLEMĠ

Detaylı