Lazer Kaynağının Görüntü Tabanlı Gözlemlenmesi ve Denetlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lazer Kaynağının Görüntü Tabanlı Gözlemlenmesi ve Denetlenmesi"

Transkript

1 Lazer Kaynağının Görüntü Tabanlı Gözlemlenmesi ve Denetlenmesi E. Tavkaya * G. Püskülcü F. Koçlular Emre Uzunoğlu M. İ. C. Dede ** Lazertek Tasarım Lazertek Tasarım Lazertek Tasarım İzmir Yüksek Teknoloji Enst. İzmir Yüksek Teknoloji Enst Manisa Manisa Manisa İzmir İzmir Özet Lazer kaynak işlemlerinde kırılma, çatlama ve yırtılma gibi olası kaynak hatalarını önlemek ve kaynak işlemini kontrol edebilmek için ön işlem uygulaması gerekmektedir. Bu aşamada, kaynak işleminin modellenmesi zor olduğundan ve parametrelerin malzemeye ve kalınlığa göre değiştiğinden, kaynak parametrelerinin ayarlanması kritiktir. Bu soruna çözüm olarak, bilgisayar-destekli-tasarım (BDT) tabanlı yörünge bilgisini kaynak öncesi hedef yörüngeye eşleyen yörünge değiştirme algoritmasını kullanan bir görmetemelli gözlemleme ve denetleme sistemi geliştirilmiştir. Uygulanan teknikte, iki alt sistem olan CNC sisteminin ve makine görüntüleme sisteminin entegrasyonu için, görüntü işleme algoritması ve CNC ana döngü mantığı kullanılarak işlem sırasında lazer ışınının kaynağı yapılacak parça üzerindeki konumu hesaplanmıştır. Hesaplanan yörünge değişimi verisi CNC programının bulunduğu dosya altına depolanarak mevcut CNC programı üzerinde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan uygulanmıştır. İzleme ve kontrol tekniğinin performansı düz ve eğri kaynak çizgileri için farklı iki kalınlıktaki soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik malzemeleri üzerinde yapılan deneysel testler sonucunda belirlenmiştir ve bu bildiride sonuçlar verilmiştir. Anahtar kelimeler: Lazer kaynağı, görüntü işleme, CNC programlama Abstract In laser welding processes, in order to avoid the defects such as pores, cracks or blow-out holes and to make the welding process controllable, a preprocess is required. Tuning welding parameters is critical during this stage since process modeling is not trivial and the parameters change with respect to material and thickness. A solution to such problem is developed by using a vision-based monitoring and control system, which utilizes a path modification algorithm that matches CAD-based (Computer Aided Design-based) path data to target path before welding. Two subsystems, which are the machine vision system and the CNC system, are integrated through developed vision algorithm and subroutine logic of CNC system by calculating laser spot position on the work-piece during * ** operation. The calculated welding path modification data is stored as a CNC subprogram (file) under the CNC main program so that operational modification is made without the need of any change on the main CNC program. The proposed method is experimentally tested to assess the performance of the monitoring and control technique against line and curve welding paths for mild steel and stainless steel materials with two different material thicknesses and the results are presented in this paper. Keywords: laser welding, image processing, CNC programming I. Giriş Lazer kaynağı, birleştirilecek parçaların, dönüştürülen lazer ışın enerjisinin malzemelerin birleşme bölgesine yüksek verimde odaklanarak eritilmesi ile birleştirilmesi işlemidir. Geleneksel lazer kaynağı teknikleri ile karşılaştırıldığında lazer kaynağı, yüksek hızlarda kaynak uygulamaları ile otomotiv, elektronik ve beyaz eşya endüstrisinde kullanılmaktadır. Özellikle derin nüfuziyet gerektiren uygulamalarda lazer kaynağı, yüksek enerji verimliliği, yüksek tekrarlanabilirlik ve az miktarda bölgenin ısıdan etkilenmesi gibi önemli özelliklerinden dolayı tercih edilir [1]. Lazer kaynağı, farklı ergime sıcaklığındaki malzemeleri kaynak yöntemi ile birleştirmek için, eriyik malzeme alanın küçük olduğu ve kısa erime aralığı bulunan denetimi zor kaynak işlemleri gibi geleneksel kaynak yöntemlerinin kullanılamadığı uygulamalarda kullanılabilmektedir. Lazer kaynağı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenen toleranslar içinde kaynak yapabilmek için işlemin güvenli bir şekilde gözlemlenmesi ve kaynak parametrelerinin iyi ayarlanmasıdır [2]. Lazer kaynak uygulamaları, kullanılan malzeme özelliklerine, istenen lazer ışını dalga boyuna, lazerin nüfuz etme derinliğine, kaynak tipine, ısıl işleme maruz kalan bölgenin hassasiyetine bağlı olarak değişmektedir. Bu işlemlerde en önemli unsur yüksek enerji yoğunluğuna sahip lazer ışının malzeme üzerine dağılımını ayarlamaktır. Bu dağılımı sağlayabilmek için kaynak tipinin, ve işlenen malzemenin tipine ve kalınlığına bağlı olarak gerekli lazer kaynak parametrelerinin ayarlanması gerekmektedir. Bu parametreler aşağıda sıralanmıştır: 1

2 Lazer ışını gücü Kaynak hızı Koruyucu gaz tipi ve basıncı Odaklama uzaklığı (Lazer kafa ve işlenen parça arasında) Kaynak dikişi tipi Lazer ışını özellikleri (ışın çapı, vb.) Lazer kaynak işlemlerinde, lazer kaynağın yüksek dinamikler ile çalışıyor olmasından ve otomasyonundan kaynaklanan hatalara ek olarak; işleme alanın küçük olması, modelleme zorlukları, kaynak parametrelerinin iyi ayarlanmamasından dolayı birçok kaynak hatası gözlemlenebilir. Bu hataları gidermek için yapılan deneysel çalışmalar, farklı malzeme ve koşullardaki lazer kaynağı uygulamaları için ortak bir çözüm üretmede yetersiz kalmaktadır. Sonuç olarak lazer kaynak işlemi ve görülen hataların nedeni yeterince anlaşılamamakta veya yeterli hassasiyet ile modellenememektedir. Lazer kaynağı işleminin modellenmesinin zorluğu, lazer ışının küçük çapından dolayı yüksek kontur takip hassasiyeti gereksinimi ve parametrelerin malzeme özelliklerine göre değişmesi nedenlerinden dolayı, kaynak parametrelerinin ayarlanması önemlidir. Endüstride bu hataların giderilmesi ve parametre seçimi için kaynak dikiş yeri izleme sistemleri geniş ölçüde kullanılmakta. Fakat karmaşık geometrideki dikiş yörüngeleri, dikiş yerlerindeki boşluk değişkenliği gibi çözülmemiş problemler mevcuttur. Bu belirsizlikler ve yüksek kaynak hızlarından ötürü bahsi geçen kaynak hatalarını gidermek için gerçek zamanlı denetlenen bir lazer kaynağı işlemi oluşturulması nispeten zor bir uygulamadır [3,4]. Dolayısı ile lazer kaynağı uygulamalarında kırılma, çatlama ve yırtılma gibi olası kaynak hatalarını önlemek ve kaynak işlemini kontrol edebilmek için gerçek zamanlı olmayan ön işlem uygulaması gerekmektedir [5]. Bu bildiride sunulan çalışmanın amacı bahsi geçen hataların en aza indirilmesi için lazer kaynağı otomasyon sisteminin iyileştirilmesidir. Bunun için programlanan yörüngenin, cihaz çalıştırılarak, parça üzerinden 2 boyutlu görüntü işleme tekniği alınan verisinin işlenecek parçanın BDT çıktısı ile karşılaştırmasını yapan ve CNC makina üzerinde istenilen yörünge doğrultusunda düzeltmeleri işleyen teknik geliştirilmiştir. Görüntü işleme teknikleri Matlab ortamında geliştirilerek LAZERTEK firmasına ait CNC makinası ile haberleşecek şekilde sistem entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen algoritma ve teknik, endüstriyel tipte CCD (charge coupled device) kamera ve LAZERTEK firmasında ait 3 eksenli 1kW fiber lazer kaynak makinası üzerinde deneysel olarak sınanmıştır. İleriki bölümlerde lazer kaynak hataları ve bu hataların görüntülenme yöntemlerine ait geçmişte yapılan çalışmalar verilmiştir. Ardından geliştirilen önişlem ile görüntü işleme teknikleri ve lazer kaynağı makinası ile 2 nasıl çalışacağı anlatılmıştır. Bir sonraki bölümde ise geliştirilen yöntemin uygulveığı deney ekipmanı ve deney prosedürü anlatılmış ve sonuç bölümünde de deney sonuçları tartışılmıştır. A. Kaynak Hataları Kaynak hataları son ürünün güvenlik ve mekanik performansını direk olarak etkilemektedir. Küçük dikiş bölgesi, yüksek enerji yoğunluğu, sistemin karmaşıklığı, kaynak ile birleştirilecek parçaların hatalı hizalanması ve yanlış kaynak parametresi seçimi kaynak hatalarına neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda lazer kaynak makinası üreticileri, kaynak işleminin verimliliğini arttırmak ve kaynaklanan parçalarda kullanıcıların istediği mekanik özellikleri karşılayabilmek için kaynak hatalarını gidermek üzerine çalışılmaktadır. Sonuç olarak kaynak hatalarının giderilebilmesi için hataların sınıflveırılması ihtiyacı doğmuştur. Kaynak hataları ve bu hataların fiziksel nedenleri Tablo 1 de açıklanmıştır ve Şekil 1 de gösterilmiştir [2]. Hata Fiziksel açıklaması Kaynak yapılırken kaynak dikişin Gözenekler içerisinden çıkamayıp sıkışan gazların (gaz kabarcıkları) oluşturdukları boşluklardır. Fışkırma Ergimiş metalin katılaşması esnasında çıkan gazların oluşturduğu kraterlerdir. Sıcak çatlaklar dikiş bölgesinde katılaşma sırasında meydana gelmektedir. Soğuk Çatlaklar çatlak ise kaynak sonrasında özellikle ısıl (sıcak/soğuk) işleme maruz kalmış bölgede meydana gelebilir. Özellikle keskin köşeli geometrilerde Boşluk katılaşma sırasındaki yabancı maddelerin mevcudiyeti sonucu meydana gelir. Bindirme Kaynak hızının, gücünün ve boşluğunun iyi dikişlerde levha ayarlanmaması sonucunda, üst dikiş kenarlarının erimesi bölgesine yeterli miktarda malzeme (Undercut) olmamasından kaynaklanır. Nüfuziyet eksikliği Oksitlenme, gaz koruması, cüruf kalıntısı, lazer gücüne bağlı olarak meydana gelebilir Üst dikiş bölgesinde fazla malzeme Kaynak dikişinin bulunmasından genellikle kaynak taşması boşluğundaki oynamalardan kaynaklanmaktadır. TABLO 1. Kaynak hataları ve fiziksel açıklamaları [2]

3 Şekil. 1. Kaynak hatalarının şekilsel gösterimleri [2] B. Kaynak Hataların Gözlenmesi Lazer kaynağı işleminde kaynak hatalarından kaçınmak için kaynak parametrelerinin ayarlanması en kritik noktadır. Bu parametrelerin ayarlanması için malzeme tipinin ve kalınlığının bilinmesi yeterli kalmamaktadır. Lazer kaynağı sistemin modellenmesi de bir hayli zor olduğundan kaynak işleminin gerçek zamanlı veya işlem öncesinde ve sonrasındaki aşamalarda gözlemlenmesi ile kaynak parametrelerinin doğru ayarlanması sağlanabilir. Son on yılda bu hataların giderilmesi için, lazer kaynağının gözlemlenmesi ve muayenesinde kullanılan tekniklerin sayısı karmaşık sinyal işleme teknikleri içeren optik, görüntü, akustik ve termal algılama teknikleri ile artmıştır [6]. Görüntü sistemleri ile yeni algoritmaların geliştirilmesi kaynak işlemi ardından kaynak kalitesinin ve kaynak hatalarının saptanması sağlamıştır. Kaynak profilinin gözlemlenmesi ile dikiş boyunca çatlak, taşma, birleştirilen parçaların hatalı hizalanması ve kaynak boşlukları gibi kaynak hatalarını gözlemlemek mümkündür [7]. Foto-diyot tabanlı, yayılan radyasyonun elektrik sinyallerine çevrilip kaynak kalitesinin ölçüldüğü sistemlerin geliştirilmesinin ardından [8,3]; birçok Fotodiyot tabanlı sistemler kapalı-çevirim denetim ile lazer gücünün ayarlanmasında [9] ve kaynak parçalarının yanlış hizalanmasının tespiti [10] gibi uygulamalarda kullanılmaya başlamıştır. Anahtar deliğinin (kılavuz çukur / keyhole) ve kaynak havuzu görüntülenmesi CCD veya CMOS kamera 3 kullanımı ile gerçekleştirilebilir. Lazer güç ünitesi ve lazer kafa üreticileri hem foto-diyot hem de kamera ile uyumlu çalışabilecek muayene sistemleri geliştirmiştir. Bunlardan bazıları olan Weldwatcher [11] Fraunhofer ILT [12] ve Precitec [13] firmalarıdır. Ayrıca literatürde iki yönteme de örnek olarak kamera ve foto-diyotlar ile kullanılabilecek bir algılayıcı işleme yöntemi geliştirmiş [14] ve lazer nokta (punta) kaynak için uyabilen (adaptive) denetim yöntemi önermişlerdir. Görüntü işleme ile yapılan uygulamalara örnek olarak gaz boru hattı kaynaklanması sırasında çatlakları saptayan bir görüntü işleme algoritması [15] ve başka bir lazer tabanlı görüntü sistemi ve üçgenleme (triangulation) yöntemi ile kaynak profilinin gözlemlendiği uygulama [16] verilebilir. Lazer kaynak işlemi öncesinde ön işlem denetimli olası kaynak hatalarının görüntülenmesi [17] numaralı kaynakta anlatıldığı üzere iki farklı yöntem halinde geliştirilmiştir. Bu çalışmada ön işlem ile olası kaynak hatalarının tahmin edilmesinin yanında işlem sonrasında hataların gözlemlenmesi göz önüne alınmıştır. Kaynak parçalarının birleştirme başlangıç pozisyonun tanımlanması uygulaması endüstriyel uygulamalar ile [18,19,20] numaralı kaynaklarda bahsedildiği şekilde ilerletilmiştir. Çalışmalarda kaynak birleşme yörüngesinin ayarlanması için görüntü işleme ile çalışan algoritmalar geliştirilmiş fakat deneysel olarak alüminyum veya parlatılmış metal gibi yüksek kontrastlı malzemeler üzerinde basit yörüngeler için denemeler yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmaların sonuçlarındaki hatalar piksel temelli olarak verilmiş, fiziksel ölçümler için gerekli ayarlama (calibration) ve görüntü ile gerçek dünya eşleşmesi yapılmamıştır. Neto ve Mendes [21] tarafından çevrimdışı robot programlama yöntemi ile BDT çizimlerini kullanarak gerçek dünyadaki robotun görev uzayı koordinatlarını, sanal olarak görüntü işleme koordinatları ile eşleştiren bir algoritma yaratılmıştır. Çalışmalarında hareket koordinatları bilgileri otomatik olarak BDT çizimlerinden çıkarılmakta ve sanal koordinatlar gerçek dünya koordinatları ile eşleştirilmektedir. II. Görüntü Tabanlı Ön-İşleme Tekniği Bu bildiride sunulan çalışmanın kapsamında, görüntü temelli kaynak çizgisi düzeltme algoritması geliştirilerek kaynak yapılacak çizginin konumu belirlenmiştir. Uygulanan teknikte, CNC sistemi ve makine görüntüleme sistemi olarak iki ana sistem kullanılmıştır. Bu sistemlerin entegrasyonu için görüntü işleme algoritması ve CNC ana döngü mantığı kullanılarak, işlem sırasında lazer ışınının kaynağı yapılacak parça üzerindeki konumu hesaplanmıştır. Tekniğin uygulanması sonucunda hesaplanan düzeltmeler, CNC programının bulunduğu dosya altına depolanarak mevcut CNC programı üzerinde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan uygulanmıştır.

4 Görüntü tabanlı denetim algoritması; sistemler arasında bilgi paylaşımı, işlenen parçanın kaynak birleşme denetim noktalarının (başlangıç ve bitiş noktaları) cihazın kaynak kafasından üretilen lazer spot ışını takibi ile çıkarımında kullanılmaktadır. Görüntü tabanlı denetim algoritması Şekil 2 de gösterilen yöntemin akış şemasında belirtildiği gibi 3 belirgin noktada etkinleştirilmektedir. Bu noktalar: 1. Lazer spot konumu çıkarımı 2. Kaynak yörüngesinin başlangıç koordinatlarının makina koordinatlarına göre belirlenmesi 3. BDT bilgisinden ve görüntü üzerinden bitiş koordinatlarının eşleştirilmesi (1): Görüntü sisteminde kamera ayarı (calibration) gerçekleştirildikten sonraki ilk adımda lazer spot konumu kırmızı renkte daire algılama algoritması ile çıkarılmaktadır. Lazer spot merkezinin tespiti, makina ve görüntü koordinatları ölçümlerinin değerlendirilmesi için kritik noktadır. Algılama algoritmasında, kameradan elde edilen RGB görüntüsü kırmızı renkteki ilgili bölgelerin seçilmesinin ardından ikili sisteme (binary) çevrilir. Sonrasında şekil algılama algoritması ile lazer spot bölgesine denk gelen pikseller çıkarılır. Lazer spotu işlenen parçanın yüzey kalitesine bağlı olarak tam daire şeklinde algılanamamakta ve bu yüzden malzeme üzerinde lazer spotunun merkezi bölgesel tabanlı algılama ile belirlenmektedir. Belirlenen merkez noktası kamera görüntüsünde sabit bir noktaya denk gelmektedir. Ayarı yapılmış ve makina üzerine sabitlenmiş kamera ile elde edilen görüntüden lazer spotunun merkezi bir kere çıkarıldığında, bu nokta aynı malzeme ile yapılacak ileriki ölçümlerde kullanılabilir. (2): CNC makinasından çekilen başlangıç koordinatı, bir önceki adımda görüntü işleme ile bulunan lazer spotu koordinatları arasındaki bağıntı kurmak için kullanılır. Başlangıç olarak, görüntüdeki çarpıtmalar (distortions) izdüşümsel dönüşüm matrisi (projective transformation matrix) ile düzeltilmektedir [22]. Dönüşüm görüntü üzerinde uygulveıktan sonra, başlangıç için denetim noktası seçimi ekranı başlatılır. Kaynak dikiş yörüngesinin başlangıç noktası bu ekran üzerinde manuel olarak geliştirilmiş nokta seçici aracı ile seçilir. Söz konusu seçim otomatik olarak da gerçekleştirilebilir, ancak sabit ışık kaynağı bulunmadığı durumlarda otomatik olarak seçim algoritmaları yeterli hassasiyet ile çalışamamaktadır. Sonuç olarak, genel olarak endüstriyel uygulama yeri şartlarında sabit ve devamlı ışık kaynağı bulunmadığı için manuel olarak denetim noktalarının seçilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Şekil. 2. Ön işleme tekniği akış şeması Kaynak dikiş yörüngesinin başlangıç noktasının seçimi ardından, hareketin ilk noktası için bir başlangıç noktası öteleme değerleri hesaplanır. Hesaplanan öteleme değerleri X-Y eksenlerinde g-kodu altprogramı (G54 kodu) üzerinden CNC makinasına yüklenir. Başlangıç noktası eşleşmesi ardından, CNC makinasına bilgisayardestekli-üretim (BDÜ) çıktısından yüklenen CNC programı çalıştırılır ve makinanın bitiş pozisyonunda bir sonraki adıma geçilir. 4

5 (3): Bitiş pozisyonu eşleştirmesi, CNC programındaki bitiş noktası koordinatları ve görüntüden elde edilen ölçümler ile yapılmaktadır. Önceden bulunan lazer spot merkezi tekrar görüntü üzerinde makina koordinatlarını bulmakta kullanılır. Ardından denetim noktası seçimi, ekranından bitiş noktasının görüntüsü üzerinden tekrarlanır. Böylece görüntü üzerinde sabit olan lazer spotu merkezi ile seçilen bitiş noktası arasındaki uzaklık hesaplanır ve kamera ayar değeri kullanılarak stveart uzunluk birimine (mm) çevrilir. 2. ve 3. aşamalarda hesaplanan noktalar, istenilen kaynak dikiş yörüngesinin tahmini açısal dönüşümü ve ölçeklendirilmesinde kullanılır. Görüntü tabanlı denetim algoritmasının sonunda CNC makinasına altprogram olarak başlangıç noktası ötelemesi (G54 kodu ile), yörüngenin açısal dönüşümü (G51 kodu ile) ve ölçeklendirme (G50 kodu ile) parametreleri yüklenir. Makina çalışma alanına rastgele konulan bir parça için, kaynak dikiş geometrisi düzeltme testlerinde, kullanılan yöntem Şekil 3 te açıklanmıştır. Testler sırasında, kaynağın başlangıç ve bitiş noktaları, görüntü işleme algoritması ile önceden görüntü üzerinde konum ayarı yapılmış, lazer spotu konumuna göre hesaplanmıştır. Başlangıç görüntü karesinde yer alan lazer spotu ve kaynak başlangıç noktası pozisyonu (X0,Y0) görüntü bankasında tutulmuştur. Bitiş görüntü karesini yakalamak amacıyla kaynak dikişinin bitiş konumu (X1,Y1) ile lazer spotunun aynı kare içerisinde kalması koşulu sağlanarak, CNC ile makina eksenleri programlanan yörüngenin takip edilmesi için sürülmüştür. Hedeflenen kaynak çizgisi için yakalanan iki görüntü karesi aynı vea işlenerek hedeflenen kaynak çizgisi bitiş pozisyonu (X2,Y2) için mevcut CNC programında yapılması gereken düzeltme için gereken parametreler hesaplanmıştır. Parametreler CNC ana döngü mantığında girilerek düzeltmeler uygulanmıştır Şekil. 3. Başlangıç ve bitiş noktalarında görüntü işleme adımları III. Deneysel Test Düzeneği Deneyler LAZERTEK firmasında gerçekleştirilmiş ve deneyler sırasında kullanılan şirkete ait donanımlar ve İYTE Robotik Laboratuvarına (IRL) ait yazılımlar tablo 2 de listelenmiştir. Görüntü işleme algoritmaları Matlab ortamında Computer Vision Toolbox ile masaüstü bilgisayarında yürütülmüştür. Geliştirilen yöntem endüstriyel PC tabanlı 3 eksenli CNC makinasında denenmiştir. CNC makinası denetimi BDÜ tabanlı DeskCNC yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Testler sırasında çalışma alanında bulunan insanmakine arayüzü (HMI), lazer kafaya sabitlenmiş kaynak bölgesine bakan kamera, 3 eksenli CNC makinası ve görüntü tabanlı denetim algoritmasının çalıştığı bilgisayar Şekil 4 te gösterilmiştir. Şekilde ayrıca kaynak bölgesine bakan kamera ile bu bölge içindeki kamera ayarı (kalibrasyon) deseni gösterilmektedir. Donanım (LAZERTEK) Endüstiriyel Bilgisayar (Power Automation) CCD Kamera (Görüntüleme cihazı) Fiber Lazer Güç ünitesi (IPG) Kaynak Kafası (Precitec) Yazılım (IRL & LAZERTEK) MATLAB 2013b (Computer Vision Toolbox) (IRL) DeskCNC (LAZERTEK) TABLO. 2. Uygulamada kullanılan donanım ve yazılım listesi 5

6 Şekil. 4. Deney düzeneği Testlerde görüntü kaynağı olarak DFK 23U618 kodlu 640x480 renkli çözünürlüğe sahip CCD kamera kullanılmıştır. Kullanılan kamera ölçümler sırasında işlenen parçadan 350 mm uzaklıktan 45x45 mm 2 bir alanı görüntüleyecek şekilde lazer kaynağı kafasına sabitlenmiştir. Daha yüksek hassasiyetli ölçümler için kamera sabitlenmiş durumda iken Matlab ortamında hazırlanan kamera ayarı yazılımı ile ayarı gerçekleştirilmiştir. İşleme alanı 12 mm lik lens ile görüntülenmiştir. CNC makinası, sistemler arasında iki yönlü iletişimi yüksek hızlı mikroişlemcilere sahip endüstiyel bilgisayar denetlenmektedir. Lazer güç ünitesi, kaynak sinyalleri, acil durum sinyalleri aynı CNC sistemi üzerinde Şekil 5 te belirtildiği gibi toplanmıştır. Lazer kaynak işlemi sırasında insan-makina arayüzü operatörün kaynak parametrelerini ayarlaması ve lazer ünitesine giden sinyalleri denetlenmesi için kullanılmaktadır. CNC sisteminin dışında görüntü tabanlı denetim algoritması bağımsız olarak çalışmaktadır. IV. Deneysel Testler Uygulamada izleme ve denetim tekniğinin performansı düz ve eğri kaynak çizgileri için farklı iki kalınlıktaki soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik malzemeleri üzerinde yapılan deneysel testler ile değerlendirilmiştir. Test sonuçları paslanmaz çelik sac üzerinde doğrusal ve eğimli kaynak dikiş yörüngeleri için 30 ar deneme sonucunda elde edilmiştir. Görüntü tabanlı denetim algoritması ile yapılan test ölçümlerini doğrulmak için gerçek yörünge sapma değerleri CNC makinası üzerindeki konum algılayıcılardan (encoder) alınan değerler referans alınarak hesaplanmıştır. Sistemin hassasiyetini hesaplayabilmek için görüntü işleme sistemi ile elde edilen ölçümler makina koordinatları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlarda sistemin hassasiyeti 6 meydana gelen hata oluşma sıklığı ile belirtilmiştir. Sistemin performansını belirlemek için, lazer spotunun etkin çap değeri, pikseller için kamera ayarında bulunan mm karşılığı kullanılarak hesaplanmıştır. Kamera ayarı sırasında hesaplanan ölçüm hassasiyetine uygun olarak yapılan ölçümler için 0.3 mm sapma güvenlik aralığında (confidence interval) kabul edilmiştir. Şekil. 5. CNC sistemi şeması Doğrusal ve eğimli kaynak dikiş yörüngesi testleri için 400 mm uzunluğunda saclar makina çalışma alanına rastgele konumda ancak başlangıç ve bitiş noktaları kamera görüntüsü içinde kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Başlangıç ve bitiş noktaları ötelemeleri ve yörüngenin açısal dönüşümü görüntüden elde edilen başlangıç ve bitiş noktası konumu ve makine koordinatlarında lazer spot merkezine göre X ve Y eksenlerinden hesaplanmıştır. Şekil 6 ve 7 de başlangıç ve bitiş

7 noktalarının saptanmasında yapılan hatalar verilmiştir. Her nokta için 15 farklı parça yerleşiminde ölçüm alınmıştır. Eğimli yörünge için başlangıç ve bitiş pozisyonu saptamaları testleri sonuçları X ve Y eksenlerinde Şekil 9 ve 10 da gösterilmiştir. Şekil. 6. Doğrusal yörünge için X (mavi çizgi) ve Y (kırmızı çizgi) eksenlerindeki başlangıç konumu saptama hatası Şekil. 9. Eğimli yörünge için X (mavi çizgi) ve Y (kırmızı çizgi) eksenlerindeki başlangıç konumu saptama hatası Şekil. 7. Doğrusal yörünge için X (mavi çizgi) ve Y (kırmızı çizgi) eksenlerindeki başlangıç konumu saptama hatası Başlangıç ve bitiş noktaları saptanmasındaki hataların dağılımı Şekil 8 de verilmiştir. Sonuç olarak, her nokta için her eksende toplam 60 denemede 57 adedi verilen sapma aralığı olan 0,3 mm içinde kalmıştır. Bu durumda saptama doğruluğu %95 olarak elde edilmiştir. Şekil. 10. Eğimli yörünge için X (mavi çizgi) ve Y (kırmızı çizgi) eksenlerindeki başlangıç konumu saptama hatası Eğimli yörünge için başlangıç ve bitiş noktaları saptanmasındaki hataların dağılımı Şekil 11 de verilmiştir. Sonuç olarak 60 denemeden 52 saptama (%86,66) kabul edilebilir 0,3 millimetere sapma içerisinde kalmıştır. Şekil. 8. Doğrusal yörünge için sapma değerleri Şekil. 11. Eğimli yörünge için sapma değerleri 7

8 Ölçümlerdeki ortalama hata doğrusal ve eğri dikiş denemeleri için X ve Y eksenlerindeki ölçüm sapmalarına göre ±0,22 mm olarak bulunmuştur. Ölçümler sonunda yapılan hesaplara göre, sistem hassasiyeti lazer ışını çapı gözetilerek 600 µm olarak seçilmiştir. Paslanmaz çelik için yapılan denemelere ek olarak doğrusal ve eğri dikiş yörüngeleri için soğuk haddelenmiş çelik sac üzerinde de testler yapılmıştır. İstatiksel yaklaşım ile iki tip malzeme ve yörünge takibi için hassasiyet değerleri hesaplanmış ve %95 güvenlik aralığı içinde ortalama değerleri ile tekrarlanabilirlik değerleri Tablo 3 te verilmiştir. Deney Doğrusal Yörünge - haddelenm iş çelik Doğrusal Yörünge - Paslanmaz Çelik Eğimli Yörünge- Haddelenm iş Çelik Eğimli Yörünge- Paslanmaz Çelik V. Sonuçlar Deney sayısı (adet) Hataların ortalaması (mm) 60 0, , , ,2236 %95 güvenlik aralığı (mm) 0,1856-0,2533 0,1763-0,2350 0,1931-0,2633 0,1777-0,2695 TABLO. 3. Deney ölçümlerinin istatiksel sonuçları Tekrarla nabilirlik (mm) 0,1339 0,1159 0,1386 0,1282 Bu bildiride sunulan çalışmanın amacı görüntü tabanlı algoritmalar kullanarak CNC makinasına entegre edilebilir bir kaynak dikiş yörüngesi düzeltme sistemi oluşturmaktır. Bu çalışma endüstriyel lazer kaynak uygulmalarında olası kaynak hatalarının giderilmesi için önem taşımaktadır. Bildiride olası kaynak hataları ve bu hataları görüntüleme yönetmleri tartışılmış ve sistemler için önemli lazer parametreleri anlatılmıştır. Literatür araştırması sonucu olarak kaynak işlemi sırasındaki uygulanan gerçek zamanlı görüntüleme teknikliklerinin yüksek hızlı uygulamalarda yetersiz kaldığı görülmüş, ön-işlem yöntemleri ile lazer parametrelerinin iyileştirilmesi ve dolayısı ile kaynak hatalarının azaltılabileceği gösterilmiştir. Geliştirilen görüntü tabanlı ön-işlem tekniği için çalışılan sistem, CNC sistemi ve görüntü sistemi olarak iki ana sisteme ayrılmıştır. Çalışmada ayarı yapılmış CCD kamera, lazer spotunu çalışma alanını görüntülenmekte ve elde edilen görüntü koordinatlarını 8 gerçek dünya koordinatlarına çevirmekte kullanılmıştır. Sistemlerin iki yönlü olarak haberleşmesi sağlanarak, geliştirilen algoritma içinde yaratılan yörünge düzeltmelerinin CNC sistemi içine görüntü sisteminden yüklenebilmesi sağlanmıştır. Deneysel testler LAZERTEK firmasında, firmaya ait CNC makina üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen kodun sistemler arasında uygulaması tüm sistemler testlerinden önce yapılmıştır. İzleme ve kontrol tekniğinin performansı düz ve eğri kaynak çizgileri için farklı iki kalınlıktaki, soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik malzemeleri üzerinde yapılan deneysel testler sonucunda hesaplanmıştır ve bu bildiride sonuçlar verilmiştir. Deneyler sonucunda önerilen lazer spot çapı ile kıyaslveığında, uygulanan teknik kabul edilebilir değerlerde çıkmıştır. Test sonuçları doğrultusunda geliştirilen ön-işleme tekniğinin başlangıç ve bitiş konumu saptama hassasiyeti farklı malzemeler için %85 ve %95 aralığında bulunmuştur. Başlangıç ve bitiş noktasındaki hassasiyet ölçümündeki değişimler büyük ölçüde aydınlatma yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Deneylerin yapıldığı endüstriyel ortamda sabit ve devamlı bir ışık kaynağı ile görüntü işleme aşamaları gerçekleştirilemediği için lazer spot merkezi saptanmasında ölçüm hataları oluşmuştur. Ek olarak 1 mm den daha az kalınlıktaki malzemelerin lazer kaynağı ile birleştirilmesinde kullanılan lazer ışını çapı düşük olduğu için daha iyi ölçüm hassasiyetleri gerekmektedir. 400 mikron çaplı lazer ışını uygulamaları için, tekniğin hassasiyeti %58-70 aralığına düşmektedir. Gelecek çalışmalar için stereo görüntü yakalama tekniği ile yörünge teşhisinin 3 boyutlu hale getirilmesi planlanmaktadır. Daha yüksek hassasiyet için ise eşmerkezli olarak yerleştirelecek kamera sistemlerin kullanılması, ayrıca işlem sırasında anahtar deliği performansı görüntülenmesi mümkündür. İleride CNC proglama dilinden bağımsız, önerilen teknik ile çalışabilecek konum komutları oluşturan arayüz veya görsel eklenti yapılması planlanmaktadır. Kaynakça [1] Timings, R. Fabrication ve Welding Engineering. Elselvier, Englve, [2] Kannatey-Asibu Jr, E Principles of laser materials processing. John Wiley & Sons, Vol. 4. [3] Sun, A. ve Kannatey-Asibu, E. Monitoring of laser weld penetration using sensor fusion. Journal of Laser Applications, Vol. 14 (2),21-114, [4] Bad'yanov, B. N. ve Elizarov, A. A. Application of the step by step approximation method for the computer control of laser welding processes. Measurement Techniques, 46 (2), [5] Na, X., Zhang, Y. M., Liu, Y. S. ve Walcott, B Nonlinear Identification of Laser Welding Process. IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 18, pp [6] Shao J. ve Yan Y. Review of techniques for on-line monitoring ve inspection of laser welding. University of Kent at Canterbuty, In Journal of Physics: Conference Series, 15 (1), [7] Jeng, J. Y., Mau, T. F. ve Leu, S. M. Gap inspection ve alignment using a vision technique for laser butt joint welding.international

9 Journal of Advanced Manufacturing Technology, 16,, , 2000 [8] Tönshoff, H. K., Ostendorf, A., Guttler, R. ve Specker, W Online monitoring ve closed-loop control of laser welding processes, In 12th International Symposium for Electromachining (ISEM), Vol , No pp , Aachen, Germany. [9] Bagger, C. ve Olsen, F. O. Laser welding closed-loop power control. Journal of Laser Applications. 15 (1), 19-24, [10] Sveers, P. G., Keske, J. S., Leong, K. H. ve Kornecki, G. Real-time monitoring of laser beam welding using infrared weld emissions. Journal of Laser Applications. 10, , [11] Postma, S., Aarts, R. G. K. M., Meijer, J. ve Jonker, J. B Penetration control in laser welding of sheet metal, Journal of Laser Applications, Vol. 14, No. 4, pp [12] Petereit, J., Abels, P., Kaierle, S., Kratzsch, C. ve Kreutz, E.W. Failure recognition ve online process control in laser beam welding, ICALEO, 21st International Congress on Applications of Lasers ve Electro-Optics,4, , [13] Kogel-Hollacher, M., Nicolay, T., Kattwinkel, A., Muller, M. G. ve Muller, J. On-line process monitoring in laser material processingtechniques for the industrial environment. PICALO 2004, LMP- SC, pp [14] Kawahito, Y., ve Katayama, S. In-process monitoring ve adaptive control for stable production of sound welds in laser microspot lap welding of aluminum alloy. Journal of Laser Applications, 17(1), 30-37, [15] Shafeek, H. I., Gadelmawla, E. S., Abdel-Shafy, A. A. ve Elewa, I. W. Automatic inspection of gas pipeline welding defects using an expert vision system. NDT&E International, 37, , [16] Huang, W. ve Kovacevic, R. A laser-based vision system for welding quality inspection. Open Access Journal Platform, Sensors, 11, , [17] Kessler, B. Online quality control in high power laser welding. White paper, Precitec KG, Germany, [18] Zhu, Z. Y., Lin, T., Piao, Y. J. ve Chen, S. B. Recognition of the Inıtial Position of the Weld based on the image pattern match technology for welding robot. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 26, [19] Kong, M., Shi, F. H., Chen S. B. ve Lin, T. Recognition of the Inıtial Position of the Weld based on the corner detection for welding robot in global environment. Robot. Weld, Intellige. & Automation, LNCIS 362, , [20] Shi, F., Zhou, L., Lin, T. ve Chen, S. Efficient Weld Seam Detection for Robotic Welding from a single Image. Robot. Weld, Intelligence & Automation, LNCIS, 362, [21] Neto, P., ve Mendes, N. Direct off-line robot programming via a common CAD package. Robotics ve Autonomous Systems, 61(8), , [22] Banerjee, S Projective geometry, camera models ve calibration, Lecture notes of Indian Institute of Technology Delhi 9

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ. DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ. DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ Anabilim Dalı : Jeodezi

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi

I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (63-74) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (63-74) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Hareketli Nesnelerde Yüz Tespitine Yönelik Bir Uygulama

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Hareketli Nesnelerde Yüz Tespitine Yönelik Bir Uygulama T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Hareketli Nesnelerde Yüz Tespitine Yönelik Bir Uygulama Turgut ÖZCAN Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç Dr. Rembiye

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ Naser Rouzeh SHAHRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Abdulsamet HAŞILOĞLU 2014 Her hakkı

Detaylı

ANKARAÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÖRME BOZUKLUKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI VE SİMÜLASYONU Pınar KOCABAŞOĞLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DÜŞÜK MAALİYETLİ ROBOTLARIN KENTSEL ALAN NAVİGASYONUNDA KULLANIMI

UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DÜŞÜK MAALİYETLİ ROBOTLARIN KENTSEL ALAN NAVİGASYONUNDA KULLANIMI UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DÜŞÜK MAALİYETLİ ROBOTLARIN KENTSEL ALAN NAVİGASYONUNDA KULLANIMI Okan OKUTKAN 1, Derya MAKTAV 2 1 Müh., Digiturk Krea İçerik Hizmetleri ve ProdüksiyonA.Ş, 34353, Beşiktaş,

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2012) MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012 MeMÖK 2012 Editörler: ABDULKADİR ERDEN FUAD ALIEW ZÜHAL ERDEN BÜLENT İRFANOĞLU KUTLUK BİLGE ARIKAN AYLİN

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ

ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ Abdullah AKAY YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

KABLOSUZ SENSÖR AĞLARINDA KÜÇÜLTÜLMÜŞ RADYO HARİTASI KULLANAN İMZA TABANLI DİNAMİK KONUM BULMA TEKNİĞİ

KABLOSUZ SENSÖR AĞLARINDA KÜÇÜLTÜLMÜŞ RADYO HARİTASI KULLANAN İMZA TABANLI DİNAMİK KONUM BULMA TEKNİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 2, 217-226, 2014 Vol 29, No 2, 217-226, 2014 KABLOSUZ SENSÖR AĞLARINDA KÜÇÜLTÜLMÜŞ RADYO

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ÇOKLU ROBOT SİSTEMLERİNDE ROBOTLAR ARASI HABERLEŞME VE İŞBİRLİĞİ KULLANILARAK ARAMA VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI ÖMER ÇAYIRPUNAR YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇOKLU ROBOT SİSTEMLERİNDE ROBOTLAR ARASI HABERLEŞME VE İŞBİRLİĞİ KULLANILARAK ARAMA VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI ÖMER ÇAYIRPUNAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU ROBOT SİSTEMLERİNDE ROBOTLAR ARASI HABERLEŞME VE İŞBİRLİĞİ KULLANILARAK ARAMA VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI ÖMER ÇAYIRPUNAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ 437 Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC İle Denetimi Mehmet Fatih IŞIK 1, Halil AYKUL 2, Erhan ÇETİN 2* 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Hitit

Detaylı

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 55-65, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 1, 55-65, 2013 PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ. Betonarme ve Tarihi Yapılardaki Yıpranmaların Fiber Optik Sensörlerle Tespiti Konulu Akademik Araştırmanın SONUÇ RAPORU

ARAŞTIRMA PROJESİ. Betonarme ve Tarihi Yapılardaki Yıpranmaların Fiber Optik Sensörlerle Tespiti Konulu Akademik Araştırmanın SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA PROJESİ Betonarme ve Tarihi Yapılardaki Yıpranmaların Fiber Optik Sensörlerle Tespiti Konulu Akademik Araştırmanın SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kemal FİDANBOYLU Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA TEK BAKIŞ AÇISI DERİNLİK KESTİRİMİ YÖNTEMİ İLE ROBOT DENETİMİ ENGİN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞUSTOS

Detaylı

CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ CO LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ R. Onur Uzun, Arş. Gör. Hülya Durmuş, Doç. Dr. Cevdet Meriç ÖZET Lazer, birçok ticari ve bilimsel uygulamalarda

Detaylı

MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİYLE ELEKTRİK KAYNAKLARININ KALİTE KONTROLÜ INSPECTION OF ELECTRIC WELDING WITH MAGNETIC FLUX LEAKAGE TESTING

MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİYLE ELEKTRİK KAYNAKLARININ KALİTE KONTROLÜ INSPECTION OF ELECTRIC WELDING WITH MAGNETIC FLUX LEAKAGE TESTING Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIX, S.1, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XIX, No:1, 2006 MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİYLE ELEKTRİK KAYNAKLARININ KALİTE

Detaylı

KÜRÜME İÇİN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ OTONOM İŞ MAKİNESİ TASARIMI VE ÜRETİMİ

KÜRÜME İÇİN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ OTONOM İŞ MAKİNESİ TASARIMI VE ÜRETİMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engineeringand Architecture of Gazi University Cilt 8, No 3, 67-65, 03 Vol 8, No 3, 67-65, 03 KÜRÜME İÇİN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ OTONOM İŞ MAKİNESİ TASARIMI

Detaylı