SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. A. Şehnaz İŞÇİ DOKTORA TEZİ DANIŞMANI Doç. Dr. H. Oğuz YOLDAŞ ADANA

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. A. Şehnaz İŞÇİ DOKTORA TEZİ DANIŞMANI Doç. Dr. H. Oğuz YOLDAŞ Bu tez Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından DHF2006D2 nolu proje olarak desteklenmiştir. Tez No:. ADANA

3 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Programı çerçevesinde yürütülmüş olan Sentetik Polimer Esaslı Bir Kanal Dolgu Materyali İle Rezin Esaslı Bir Kanal Patının Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi adlı çalışma, aşağıdaki jüri tarafından Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: ii

4 TEŞEKKÜR Mesleki eğitimim ve Doktora eğitimim süresince hem klinik hem de akademik düzeyde yardımlarını ve bilgilerini benden hiçbir zaman esirgemeyen, tezimin başından sonuna kadar her aşamasında yol gösterici olan danışmanım Doç. Dr. Oğuz Yoldaş a, tavsiyeleri ve gösterdiği hoşgörüden dolayı, Bilgilerini, yardımlarını esirgemeyen ve desteğini üzerimizden eksik etmeyen, hem doktora yeterlilik hem de tez jürimin değerli üyesi Prof. Dr. Tayfun Alaçam a, Tezimi okuyarak bilimsel açıdan değerlendiren ve eksiklerimi düzelten değerli abim Doç. Dr. Cem Doğan a, Kendisinden çok şey öğrendiğim sevgili hocam Doç. Dr. Haluk Öztunç a, Stereomikroskobun kullanımında ve bilgisayarlı analizler sırasında, fikirleriyle çalışmamıza ışık tutan ve odasındaki metil salisilat kokusuna gösterdiği sabırdan dolayı Doç. Dr. Mehmet Kürkçü ye, İstatistiksel değerlendirmelerdeki ve grafik tasarımlarındaki yardımlarından dolayı Prof. Dr. Nazan Alparslan ve Doç. Dr. Gülşah Seydaoğlu na, Exact cihazının ve steremikroskobun kullanımındaki yardımlarını, her türlü desteğini ve vaktini esirgemeyen sevgili arkadaşım Arş. Gör. Emre Benlidayı ya, Tezimin hazırlanması sırasında gösterdikleri anlayıştan dolayı bölüm arkadaşlarıma, Manevi desteklerini hep hissettiren sevgili arkadaşlarım, Arş. Gör. Ayşin Dumani, Arş. Gör. Neslin Aytutuldu ve Arş. Gör. Ahmet Özkömür e, Yaşamımın her anında olduğu gibi doktora eğitimim sırasında da sevgi ve desteklerini hiç eksik etmeyen sevgili aileme, Tüm içtenliğimle teşekkür ederim. iii

5 İÇİNDEKİLER Kabul ve Onay ii TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER iv ŞEKİLLER DİZİNİ vi ÇİZELGELER DİZİNİ ix SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ x ÖZET xi ABSTRACT xiv 1.GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER Endodonti nin Tarihçesi Türkiye de Endodonti Kanal Dolgusunun Yapımı ile İlgili Temel Prensipler Kanal Dolgu Materyalleri Kök Kanallarının Doldurulmasında Kullanılan Metaller Guta-perka Kanal Dolgu Patları Epiphany Kök Kanal Dolgu Sistemi Kök Kanal Dolgu Materyallerinin Dezenfeksiyonu Kimyasal Dezenfeksiyonda Kullanılan Solüsyonlar Sodyum hipoklorit (NaOCl) Klorheksidin (CHX) Kanal Dolgusunda Dentin Duvar Adaptasyonu ve Önemi Lateral Kanallar, Aksesuar Kanallar ve Kanal İçi Düzensizlikler Kök Kanal Dolgu Teknikleri Lateral Kondenzasyon Isıtılmış Guta-Perkanın Vertikal Kondenzasyonu Isı Taşıyıcısı System-B Isı Kaynağı 29 iv

6 Termoplastik Enjeksiyon Tekniği Obtura II Sistemi GEREÇ VE YÖNTEM Sodyum Hipoklorit ve Klorheksidinin Resilon Konlar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Atomik Kuvvet Mikroskobu Çalışması Resilon ve Guta-Perkanın Kanal İçi Düzensizlikleri Doldurma Kapasitesinin Değerlendirilmesi Epiphany Sistemi ile Doldurulan Kök Kanallarında Dentin Duvar Adaptasyonu ve Tübül Penetrasyonunun Değerlendirilmesi: SEM Çalışması Epiphany Sistemi İle Doldurulan Simüle Eğri Kanallarda Pat ve Dolgu Dağılımının Değerlendirilmesi Resilon ve Guta-Perkayla Doldurulan Dişlerde Yapay Olarak Oluşturulan Lateral Kanalların Farklı Dolgu Teknikleriyle Tıkamasının Karşılaştırılması BULGULAR Sodyum Hipoklorit ve Klorheksidinin Resilon Konlar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Atomik Kuvvet Mikroskop Çalışması Resilon ve Guta-Perkanın Kanal İçi Düzensizlikleri Doldurma Kapasitesinin Değerlendirilmesi Çalışması Bulgular Epiphany Sistemi ile Doldurulan Kök Kanallarında Dentin Duvar Adaptasyonu ve Tübül Penetrasyonunun Değerlendirilmesi: SEM Çalışması Epiphany Sistemi İle Doldurulan Simüle Eğri Kanallarda Pat ve Dolgu Dağılımının Değerlendirilmesi Resilon ve Guta-Perkayla Doldurulan Dişlerde Yapay Olarak Oluşturulan Lateral Kanalların Farklı Dolgu Teknikleriyle Tıkamasının Karşılaştırılması TARTIŞMA SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ 95 v

7 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 3. 1: Epiphany kök kanal dolgu sistemi 33 Şekil 3.1.1: Atomik kuvvet mikroskop ünitesi 34 Şekil 3.2.1: Split diş modelleri 36 Şekil 3.2.2: Kanal içi defektlerin hazırlanması 36 Şekil 3.3.1: Tarayıcı elektron mikroskop ünitesi 39 Şekil 3.4.1: Exakt hassas kesme ünitesi 41 Şekil 3.4.2: Stereomikroskop ünitesi 42 Şekil 4.1.1: NaOCl ve CHX gruplarının 1 ve 5 dakika ve kontrol grubunun üç boyutlu AFM görüntüleri 44 Şekil 4.1.2: Deney gruplarının RMS değerlerinin grafiği 45 Şekil 4.2.1: Split model üzerindeki dolgular; A, Resilon ile geniş kanal; B, Resilon ile dar kanal; C, guta-perka ile geniş kanal; D, guta-perka ile dar kanal 46 Şekil 4.2.2: Modelden çıkarılan dolgular; A-B, guta-perka; C-D, Resilon 47 Şekil 4.3.1: Lateral kondensasyon tekniği ile doldurulan bir örneğin (A) düşük büyütmedeki ( 500) ve (B) yüksek büyütmedeki ( 1500) görüntüsü. (*): Resilon konlara ait gevşek bağlı plaka şekilli doldurucular, Resilon. 49 Patın globüler yapıdaki partikülleri, D: dentin, R: :( ( Şekil 4.3.2: Lateral kondensasyon tekniği ile doldurulan bir örneğin düşük büyütmedeki ( 500) SEM görüntüsü. Doldurucu partiküller koyu renkli oklarla işaretli. 50 Şekil 4.3.3: Obtura II ile doldurulan bir örneğin yüksek büyütmedeki ( 1500) SEM görüntüsü. (*): Plaka şekilli doldurucular. 51 Şekil 4.3.4: Obtura II ile doldurulan bir örneğin yüksek büyütmedeki ( 1500) SEM görüntüsü. 51 Şekil 4.3.5: Obtura II ile doldurulan örneğin düşük büyütmedeki ( 500) SEM görüntüsü. 52 Şekil 4.3.6: Obtura II ile doldurulan örneğin yüksek büyütmedeki ( 1500) SEM görüntüsü. (*): Resilonun plaka şekilli doldurucuları, ( :( Resilon yüzeyine bağlanan pat partikülleri. 52 vi

8 Şekil 4.3.7: System B ile doldurulan örneğin yüksek büyütmedeki ( 1500) SEM görüntüsü. 53 Şekil 4.3.8: System B ile doldurulan örneklerin (A) yüksek büyütmedeki ( 2000) ve (B) yüksek büyütmedeki ( 1500) SEM görüntüsü. Resilon uzantıları koyu renkli oklarla işaretli. 54 Şekil 4.3.9: System B ile doldurulan örneğin (A) düşük büyütmedeki ( 500) ve (B) yüksek büyütmedeki ( 1500) SEM görüntüsü. Resilon uzantıları koyu renkli oklarla işaretli. 55 Şekil 4.4.1: System B ile doldurulan bir örneğin koronal, orta üçlü ve apikal kesitleri. 56 Şekil 4.4.2: Obtura II ile doldurulan bir örneğin koronal, orta üçlü ve apikal kesitleri. 56 Şekil 4.4.3: Lateral kondensasyon ile doldurulan bir örneğin koronal, orta üçlü ve apikal kesitleri. 57 Şekil 4.5.1: Lateral kanalların tıkanmasının kullanılan yöntemlerle olan ilişkisinin grafiği. 60 Şekil 4.5.2: Lateral kanalların tıkanmasının kullanılan materyallerle olan ilişkisinin grafiği. 60 Şekil 4.5.3: Lateral kondensasyon ile guta-perka kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 10 ve 30 büyütme) 61 Şekil 4.5.4: Obtura II yöntemi ile guta perka kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 10 büyütme) 61 Şekil 4.5.5: Obtura II yöntemi ile guta perka kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 30 büyütme) 62 Şekil 4.5.6: System B yöntemi ile guta perka kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 10 büyütme) 62 Şekil 4.5.7: System B yöntemi ile guta perka kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 30 büyütme) 63 Şekil 4.5.8: Lateral kondensasyon yöntemi ile Resilon kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 10 büyütme) 63 Şekil 4.5.9: Lateral kondensasyon yöntemi ile Resilon kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 30 büyütme) 64 vii

9 Şekil : Obtura II yöntemi ile Resilon kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 10 büyütme). 64 Şekil : Obtura II yöntemi ile Resilon kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 30 büyütme) 65 Şekil : System B yöntemi ile Resilon kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 10 büyütme) 65 Şekil : System B yöntemi ile Resilon kullanılarak doldurulan şeffaflaştırılmış örnekler. ( 30 büyütme) 66 viii

10 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1: Kök kanal patları 13 Çizelge 4.1.1: Deney gruplarının RMS değerlerinin ortalama değerleri 45 Çizelge 4.2.1: Materyal, cihaz ve kanalların boşluk oluşturma durumunun karşılaştırılması 47 Çizelge 4.2.2: Materyal, cihaz ve kanalların kanal içi defektleri doldurma kapasitesinin karşılaştırılması 48 Çizelge 4.2.3: Replikasyon ve boşluk oluşumunu etkileyen faktörler için çoklu regresyon analizi sonuçları 48 Çizelge 4.4.1: Tekniklere ve düzeye göre kesitlerin ortalama dolgu yüzdeleri 57 Çizelge 4.4.2: Tekniklere göre düzeylerin birbirleriyle olan ilişkileri 57 Çizelge 4.4.3: Tekniklere ve düzeylere göre p değerleri 58 Çizelge 4.5.1: Kullanılan materyal ve yönteme göre lateral kanalların dolgu durumları 59 Çizelge 4.5.2: Kullanılan yöntem ve materyalin lateral kanalları doldurma kapasitesinin çoklu regresyon analizi değerleri 59 ix

11 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ AFM: PCS: SEM: CRCS: EDTA: UDMA: PEGDMA: EBPADMA: BISGMA: ANSI/ADA: J/g: MPa: MTAD: PCR: NaOCl: CHX: CMI: RMS: CWT: TET: FE-SEM: Atomik Kuvvet Mikroskobu Pulpa kanal patı Tarayıcı elektron mikroskobu Kalsibiyotik kök kanal patı Etilendiamintetra asetik asit Üretan dimetakrilat Polietilen glikol dimetakrilat Etoksilat bisfenol A dimetakrilat Bisfenilglisidil dimetakrilat American National Standard/American Dental Association Joule/gram Mega pascal Tetrasiklin izomeri, asit ve deterjan karışımı Polimeraz zincir reaksiyonu Sodyum hipoklorit Klorheksidin Temas modu görüntüsü Root mean square Sürekli ısı ile obturasyon tekniği Termoplastik enjeksiyon tekniği Alan emisyonlu elektron mikroskobu x

12 ÖZET SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışmanın amacı, 1) %2 lik klorheksidin ve %5.25 lik sodyum hipokloritin Resilon konların yüzey özellikleri üzerindeki etkilerinin atomik kuvvet mikroskobu ile değerlendirilmesi, 2) guta-perka ve Resilonun iki farklı dolgu yöntemi (System B ve Obtura II) kullanarak kanal içi düzensizlikleri doldurma özelliklerinin karşılaştırılması, 3) Epiphany kök kanal dolgu sisteminin dentin tübül penetrasyonu ve duvar adaptasyonunun tarayıcı elektron mikroskobu ile incelenmesi, 4) Epiphany kök kanal dolgu sisteminin üç dolgu yöntemi ile pat dağılımının gözlenmesi ve 5) Epiphany sistemi ile guta-perkanın yapay olarak oluşturulan lateral kanalları doldurma özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. 1) Resilon konlar 1 ve 5 dakikalık zaman aralıklarında dezenfektan ajanlarda (%5.25 lik sodyum hipoklorit ve %2 lik klorheksidin) bekletildi. Resilon konların yüzey değişikliklerini değerlendirmek için atomik kuvvet mikroskobu kullanıldı. Yüzey değişikliklerinin artış ve azalışlarını ölçmek için root mean square (RMS) parametreleri hesaplandı. Sodyum hipoklorit ve klorheksidin solüsyonlarında 5 dakika bekletilen gruptaki konların diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük RMS değerleri gösterdiği belirlendi (p<0.05). 1 dakika bekletilen Resilon konların yüzeyinde anlamlı bir bozulma görülmedi (p>0.05). Sonuç olarak, dezenfeksiyon için kullanılan sodyum hipoklorit ve klorheksidin solüsyonları Resilon konların RMS değerlerini 5 dakika uygulamada anlamlı derecede düşürdüğü saptandı. 2) Çekilmiş iki adet insan üst santral kesici dişi sement-dentin birleşiminden akrilik rezin bloklara gömüldü. Koronal genişlikleri farklı apikal genişlikleri aynı iki adet split diş modeli elde edildi. Kök kanal genişletmesinden sonra, rond frezle dentin duvarlarına 4 adet yapay defekt yapıldı. Her bir split model sıcak vertikal kondensasyon (System B) ve termoplastik enjeksiyon yöntemi (Obtura II) kullanılarak guta-perka ve Resilon ile her grup için 10 ar kez dolduruldu. Örnekler defekt replikasyonu ve boşluk oluşumu yönünden incelendi. Guta-perka xi

13 ve Resilon arasında boşluk oluşumu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). System B ile Obtura II teknikleri arasında boşluk oluşumu yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Dar kanal geniş kanala göre anlamlı derecede fazla boşluk oluşturduğu belirlendi (p<0.05). Gutaperkanın istatistiksel olarak Resilondan ve aynı şekilde geniş kanallarda dar kanallardan istatistiksel olarak daha iyi kanal içi defekt replikasyonu gösterdiği saptandı (p<0.05). System B ve Obtura II grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 3) Çekilmiş 30 adet tek ve düz köklü insan anterior dişleri toplandı ve kronları sement-dentin birleşiminden su soğutmalı elmas frezle uzaklaştırıldı. Kök kanalları dönen aletlerle genişletildi ve üç gruba ayrıldı. Gruplar lateral kondensasyon, sıcak vertikal kondensasyon (System B) ve termoplastik enjeksiyon yöntemi (Obtura II) kullanılarak guta-perka ve Resilon ile dolduruldu ve vertikal yönde kırıldı. Köklerin orta üçlüsünden Resilon-dentin ara yüzeyinde SEM incelemesi yapıldı ve dijital fotoğraflar alındı. Epiphany kök kanal patının dentin tübül penetrasyonu ve duvar adaptasyonu değerlendirildi. Sıcak vertikal kondensasyon yönteminin diğer gruplara göre daha iyi penetrasyon gösterdiği bulundu. 4) Bu çalışma için 30 adet eğri kanallı simüle rezin bloklar kullanıldı. Kanallar dönen aletlerle genişletildi ve üç gruba ayrıldı. Gruplar lateral kondensasyon, sıcak vertikal kondensasyon (System B) ve termoplastik enjeksiyon yöntemi (Obtura II) kullanılarak guta-perka ve Resilon ile dolduruldu. Rezin bloklar, koronalin 5 ve 10 mm, apikalin 3 mm uzağından uzun aksa dik olacak şekilde su soğutmalı elmas kaplı testere ile kesildi. Her bir kesitten stereomikroskopa bağlı dijital kamera ile dijital fotoğraflar alındı. Görüntüler Adobe Photoshop programı ile analiz edildi ve pat ve dolgu alanları hesaplandı. Lateral kondensasyon yöntemi koronal kesitlerde en az dolgu oranı gösterdi (p<0.05). Obtura II yöntemi apikal üçlüde koronal ve orta üçlülere göre daha yüksek pat oranı gösterdi (p<0.05). System B tüm düzeylerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir. Sonuç olarak, sıcak vertikal kondensasyon tekniği hem Resilon hem guta-perka için diğer gruplara nazaran daha homojen bir dolgu oluşturduğu belirlendi. xii

14 5) Çekilmiş 60 adet düz köklü insan anterior dişleri toplanarak ve kronları sement-dentin birleşiminden su soğutmalı elmas frezle uzaklaştırıldı. Kök kanalları dönen aletlerle genişletildi ve koronal, orta ve apikal üçlülere yapay olarak lateral kanallar açıldı ve rasgele 6 gruba ayrıldı. Bu gruplar şu yöntemlerle dolduruldu; (1) guta-perka-ah Plus ile lateral kondensasyon, (2) guta-perka-ah Plus ile sıcak vertikal kondensasyon, (3) guta-perka-ah Plus ile Obtura II, (4) Resilon ve Epiphany ile lateral kondensasyon, (5) Resilon ve Epiphany ile sıcak vertikal kondensasyon, (6) Resilon ve Epiphany ile Obtura II. Dişler 72 saat %5 lik nitrik asitle demineralize edildi, metil salisilat ile şeffaflaştırıldı ve stereomikroskop ile değerlendirildi. Apikal, orta ve koronal üçlüdeki aksesuar kanallar değerlendirildi. Dolgu materyalinin ve patın lateral kanallara penetrasyon derinliği 5 skor derecesi ile numaralandı. Sıcak vertikal kondensasyon tekniği tüm düzeylerde en iyi penetrasyonu gösterdi (p<0.05). Guta-perka ve Resilon arasında teknikler açısından anlamlı fark bulunmadı. Ancak, apikal üçlüde guta-perka Resilona göre anlamlı derecede iyi penetrasyon gösterdi. Obtura II. Anahtar kelimeler: Resilon, guta-perka, lateral kondensasyon, System B, xiii

15 ABSTRACT THE EVALUATION OF SOME PROPERTIES OF A SYNTHETIC POLYMER BASED ROOT CANAL FILLING MATERIAL AND A RESIN BASED ROOT CANAL SEALER The purpose of this study is (i) to evaluate the effects of 2% chlorhexidine and 5.25% sodium hypochlorite on the surface properties of Resilon cones with the atomic force microscopy, (ii) to compare gutta percha and Resilon by using two root canal obturation system (System-B Heat Source and Obtura II) on capability to replicate intracanal depressions with split tooth models, (iii) to assess the dentine tubule penetration and dentin wall adaptation of Epiphany root canal filling system with a scanning electron microscopy, (iv) to observe sealer distribution in root canals obturated with Epiphany root canal filling system by three obturation techniques, and (v) to compare the filling capability of Epiphany system and gutta percha on artificial lateral canals by using three obturation techniques. The Resilon cones were immersed in disinfecting agents (5.25% sodium hypochlorite and 2% chlorhexidine) at 1 and 5 min time intervals. Atomic force microscopy was used to evaluate topographical deviations of Resilon cones. Root mean square (RMS) parameters for topographic amplitudes were calculated. The cones exhibited statistically significant low RMS values at 5-min immersion in sodium hypochlorite and chlorhexidine groups compared to the all other groups (p<0.05). One-minute immersion did not show any significant deterioration on the Resilon surface (p>0.05). In conclusion, sodium hypochlorite and chlorhexidine solutions used for disinfection significantly decreased (p<0.05) the RMS values of Resilon cones at 5-min applications. Extracted two human maxillary central incisors were embedded in a clear acrylic resin blocks just below the CEJ. After root canal preparation, 4 artificial defects were created by using round bur on dentinal walls. Split models were obturated with gutta percha and Resilon using by warm vertical compaction (System B Heat Source) and thermoplastic injection technique (Obtura II) for 10 times for each groups. The samples were detected for defect replication and void formation. No statistically significant differences were found between the gutta xiv

16 percha and Resilon in void formation (p>0.05). Twenty five samples obturated with System-B and four samples obturated with Obtura II had voids (p<0.05). Narrow canal split model generated statistically more voids than wide canal split model (p<0.05). Gutta percha was statistically better than Resilon, and likewise wide canal was found better than narrow canal in replication of intracanal defects (p<0.05). No statistically significant differences were found between the System-B and Obtura II groups. Extracted thirty human anterior teeth with uncurved roots were collected and the crowns were seperated at the CEJ with a high speed water-cooled diamond bur. The root canals were instrumented with rotary instruments and divided into three groups. The groups were obturated with Resilon and epiphany by using lateral condensation, warm vertical condensation (System B) and thermoplastic injection technique (Obtura II). The roots were seperated vertically. SEM investigation was performed on Resilon-dentin interface at the medial third and digital images were captured. The dentin tubule penetration and dentin wall adaptation of the Epiphany root canal sealer was evaluated. Warm vertical condensation technique has had the best dentin penetration relative to the other groups. Thirty simulated resin blocks with curved canals were used for this part of the study. The canals were instrumented with rotary instruments and divided into three groups. The groups were obturated with Resilon and Epiphany by using lateral condensation, warm vertical condensation (System B) and thermoplastic injection technique (Obtura II). The resin blocks were sectioned perpendicular to the long axis at 5 mm and 10 mm from the canal orifice and 3 mm from the apex with a water cooled diamond coated saw. The digital images were captured with a digital camera attached to stereomicroscopy from each cross-section samples. The images were transferred to computer and analyzed by using Adobe Photoshop programme and the proportion of sealer to root canal fillings were calculated. Lateral condensation technique showed less root canal filling ratio at coronal section (p<0.05). Obtura II technique showed more sealer at apical third than coronal and medial thirds (p<0.05). System B didn t show statistically significant xv

17 differences among the sections. In conclusion, warm vertical condensation exhibited more homogen root canal fillings relative to other groups. Extracted sixty human anterior teeth with uncurved root were collected and the crowns were removed at the CEJ with a high speed water-cooled diamond bur. The root canals were prepared with rotary instruments and lateral canals at coronal, medial and apical thirds of the roots were created artificially and randomly divided into six groups. The groups were obturated with the following techniques; (1) gutta percha Ah Plus by using lateral condensation, (2) gutta percha Ah Plus by using warm vertical condensation, (3) gutta percha Ah Plus by using Obtura II, (4) Resilon and Epiphany by using lateral condensation, (5) Resilon and Epiphany by using warm vertical condensation, (6) Resilon and Epiphany by using Obtura II. The teeth were demineralized with a 5% nitric acid for 72 hours, cleared in methyl salicylate and examined under a stereomicroscope. Accessory canals were evaluated in the apical, middle and coronal thirds of each root canal and the depth of penetration of root filling material and cement into lateral canals was scored using a 5 grade scale. Warm vertical condensation technique showed significantly better penetration at all levels (p<0.05). Gutta percha and Resilon didn t show any significant difference among the techniques, but significant differences were found at apical thirds. II. Key Words: Resilon, gutta percha, lateral condensation, System B, Obtura xvi

18 1. GİRİŞ Endodontik işlemlerin ana hedefi kök kanal boşluğunun tamamıyla doldurulması olmalıdır. Biyolojik koşullar, nekrotik ve gangrenli kök kanallarından kaynaklanan protein bozulma ürünlerinin, bakteri ve bakteri toksinlerinin uzaklaştırılmasını gerekli kılar. Başarılı kök kanal tedavisi, pulpa boşluğu enfeksiyonunun kontrolüne bağlıdır. Son çalışmalar, endodontik başarı için kompleks kök kanal sisteminin periodontal ligament ve kemikle olan ilişkisinin kesilerek tıkanması ile birlikte, periapikal dokuların sağlığını tehlikeye atan endodontik kökenli etkenlerden de korunması gerektiğini göstermektedir 1. Bununla birlikte, esas istenen kök kanallarının kendi bütünlüğünü bozmadan temizlemek ve şekillendirmek ve tamamını doldurmaktır. Kök kanal tedavilerini değerlendirmede kullanılan yöntemlerle, ne enfeksiyon kontrol aşamaları ne de dolgu kalitesi hakkında tam bir bilgi elde etmek mümkündür. Radyografik durum, yalnızca kök dolgusunun uzunluğu ve dansitesi gibi parametrelerle ilgili bilgi vermektedir. Guta-perka ve Resilon konlar aseptik koşullar altında üretilmiş olsa da, kullanım sırasında veya saklama koşullarında aerosollerle ve fiziksel nedenlerle kontamine olabilirler 2-4. Resilon henüz yeni bir materyaldir ve henüz kimyasal dezenfektanların kon yapısında meydana getirebileceği etkiler bilinmemektedir. Bu kimyasalların gutaperka üzerindeki etkileri daha önce araştırılmış ve sodyum hipokloritin yalnızca %0,5 lik konsantrasyonunun kon yapısında bozulmaya neden olmadığı bulunmuştur 3. Atomik kuvvet mikroskobu (AFM), tarayıcı bir uca sahip olan ve bu ucun hareketini çok hassas bir şekilde algılayan diod lazer alıcı ile yüzeyin topografyasını ortaya koyan bir mikroskoptur. Bu uç ile örnek arasındaki taramayı ölçülebilir bir değere dönüştürerek örnek hakkında bilgi vermektedir 5. Bu nedenle, kon yapısının ve yüzeyinin dezenfektan solüsyonlarından nasıl etkilendikleri hakkında AFM cihazı yardımıyla bilgi alınabilmektedir. Kök kanallarının tıkanmasında guta-perka ve kök kanal patı kullanımının kanal duvarı boyunca yeterli bir tıkama oluşturmayacağı bilinse de, standart bir yaklaşım haline gelmiştir. Apikal ve koronal sızıntıyı azaltmak için hem total hem de self etch adezivler deneysel olarak kullanılmıştır. Metakrilat esaslı dentin adezivler, epoksi rezin veya çinko oksit öjenol esaslı kök kanal patları ve guta-perka arasındaki polimerizasyon 1

19 yetersizliği bu tekniği güçleştirmektedir. Bu patların tek başlarına kullanımı ise retreatment olgularında zorluklara neden olmaktadır. Self-etch ve total-etch dual cure yani hem ışıkla hem de kimyasal olarak polimerize olan adeziv sistemler deneysel olarak çok kez denenmiştir 6-7. Dolayısıyla, yeni üretilen metakrilat esaslı kanal dolgu patı olan Epiphany nin de uygun kontrollerinin yapılması ve dentin duvarına adaptasyonunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Guta-perkayla lateral kondensasyon tekniği en çok kabul gören kök kanal dolgu yöntemlerinden biridir. Fakat boşluk oluşumu, spreader izleri, guta-perka konların birbirlerine kaynaşmasının yetersizliği ve yüzey adaptasyonundaki yetersizlik gibi nedenlerle kanal dolgusunun iç yüzeyinde tam bir uyum elde edilememektedir 8. Eguchi et al 9, bu tekniğin kanal dolgusunun büyük miktarda pat içermesine ve apikal bölgede boşluklar oluşmasına neden olduğunu bildirmişlerdir. Termoplastik yöntemler pat oranını azaltarak daha homojen bir dolgu ve daha iyi yüzey adaptasyonu sağlayabilirler. Guta-perkanın farklı teknikler kullanıldığında görülen pat guta-perka oranı birçok çalışmada değerlendirilmiştir 10,11. Bu değerlendirmeler ışığında, yeni üretilen Epiphany sistemi ile elde edilecek dolgunun pat-dolgu oranı ve dağılımının bilinmesi faydalı olacaktır. Kök kanal dolgusunun başarısı kullanılan pata, kanal dolgu materyaline, dolgu yöntemine ve kanalların anatomik yapısına bağlıdır. Bugüne kadar birçok kanal patı guta perkayla birlikte kullanılarak dolgu kalitesi değerlendirilmiştir. Aynı şekilde farklı tekniklerin avantaj ve dezavantajları saptanmış ve birbirlerine göre üstünlükleri ortaya konmuştur Bunların yanı sıra, kök kanal sisteminin tıkanmasında tıkamanın değerlendirilmesinde anatomik yapıya bağlı iki önemli faktöre dikkat etmek gerekir: 1- Cerrahi olmayan bir işlemle kök ucu tıkamasını bilmedeki yetersizlik 2- Lateral kök apselerine yol açma potansiyeline sahip birçok aksesuar kanal varlığı 1. Bu faktörler gözönünde tutulduğunda kök kanal dolgusu yapılırken kullanılacak yöntem ve materyallerin seçiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Venturi et al 12 ın dişleri demineralize ederek yaptıkları bir çalışmada, sıcak vertikal kondensasyon tekniği AH- Plus ve Pulp Canal Sealer (PCS) ile birlikte kullanılmış ve aksesuar kanalları doldurma kapasitesi değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, AH-Plus ın dar ve derin boşluklara daha iyi penetrasyon gösterdiği bulunmuştur. Bowman ve Baumgartner 13, hazırladıkları split 2

20 diş modelinde sıcak vertikal kondensasyon tekniğinin farklı penetrasyon derinliklerinde yüzey düzensizliklerini ve lateral kanalları doldurma kapasitesini değerlendirmişler ve sıcak vertikal kondenzasyonun guta-perkaya akışkanlık kazandırarak lateral kanalları ve kanal içi düzensizlikleri penetrasyon derinliği 3 mm olduğunda doldurduğunu, diğer derinliklerde ise hiç doldurmadığını bildirmişlerdir. Geçmişte katı kor materyali olarak kullanılan gümüş konların yanı sıra gutaperka 100 yılı aşkın süredir kanal dolgu materyali olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Self-etch primer ile kanal dolgusu ile dentin arasında sızdırmaz bir ilişki sağlamayı hedefleyen bir sistem olan Epiphany, sentetik polimer esaslı bir kök kanal dolgu materyali ve rezin esaslı bir kök kanal patından oluşmaktadır. Bu sistem üretilirken hedeflenen kanal dolgusunda monoblok yapının oluşumu ve tekniğin ve materyallerin kullanılmakta olan materyallere göre üstünlüğünün çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışmamızın amacı, farklı dolgu teknikleriyle kullanıldığında Epiphany ve Resilon un anatomik düzensizlikleri doldurma özelliği, dolgu kalitesi, dentin duvar adaptasyonu ve dezenfektan solüsyonların Resilon konlar üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. 3

21 2. GENEL BİLGİLER Endodonti nin Tarihçesi Endodonti, pulpa ve periapikal dokuların hastalıkları ile bu hastalıkların etiyolojisi, önlenmesi, tanı ve tedavisini konu edinen bir diş hekimliği dalı olarak tanımlanır. Bu alan, 19. yüzyıla kadar antik çağ ve orta çağ tıp tedavi metodları yardımıyla yalnızca ağrının dindirilmesi şeklinde sınırlı kalmıştır. Bilinen ilk endodontik tedavi vakası 2000 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu vakada kök kanal dolgusu olarak bronz bir pin kullanılmıştır. J. C. F. Maury ( ), bir tel çubuğa birçok telciği lehimlemiş ve bu teli döndürdükçe pulpa dokusunu çıkartan bir çeşit sinir çekme iğnesi (tirnerf) olarak kullanmış, ayrıca pulpayı sülfürik asit, nitrik asit veya gümüş nitratla koterize etmeyi denemiştir 14. Edward Hudson ( ) ön dişlerin kanallarını apeksten geçecek şekilde altınla doldurarak bilinen ilk kanal dolgusunu yapmıştır lü yıllardan önce kök kanal dolgusu altınla sınırlı kalmıştı. Bunun dışında çeşitli metaller, çinko oksiklorit, parafin ve amalgam da farklı derecede başarı ve memnuniyet göstermiştir de Hill, Hill s stopping olarak bilinen ilk guta-perka dolgu maddesini geliştirmiştir 15. Guta-perkanın ilk hazırlandığı formülasyon beyazlaştırılmış guta-perka, karbonat ve cam ile ortaya çıkmış ve 1848 yılında patentli olarak diş hekimliğinde kullanıma geçmiştir.1867 de Bowman guta-perkayla ilk kanal dolgusunu çekilmiş bir molar dişte yapmıştır yy dan önce guta-perkanın kök kanal dolgusunda kullanımıyla ilgili elimizde çok az ve desteksiz bilgi mevcuttur te Perry ince bir altın telin etrafını guta-perkayla sararak kanal dolgusunda kullanarak, bugünün taşıyıcı sistemli tekniğinin temellerini atmıştır. Tabaka halinde üretilen guta-perka ince parçalar halinde kesilip, ısıtılarak istenilen kon yapısında hazırlanıp, kullanılırdı. Perry daha sonra konları ısıtarak kanal şekline ve uzunluğu esas alınarak belirli boyutta hazırlamıştır. Son guta-perkayı koymadan önce kaviteye alkol yerleştirip, kapiller aktivite ile kanala hareketi sağlanıp, guta-perkanın yumuşaması ve kompakte edilebilmesini sağlamıştır. Böylece kimyasal yumuşatma işleminin temelleri atılmıştır de S. S. White Company guta-perka üretmeye başlamıştır 18. Kök kanal dolgusunun değerlendirilmesinde radyografların kullanımıyla birlikte, kanalların silindirik olmadığı gerçeği görüldü ve ek bir dolgu materyaline ihtiyaç ortaya 4

Endodontik Materyaller

Endodontik Materyaller Endodontik Materyaller Endodontik materyaller, kök kanal dolgu maddeleri, geçici restorasyon maddeleri ve retrograd dolgu maddeleri olmak üzere 3 başlık altında incelenebilir. Kök kanal dolgu maddeleri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

ÜÇ FARKLI KÖK KANAL DOLGU PATININ AKICILIKLARI, FİLM KALINLIKLARI VE YAPAY LATERAL KANALLARI DOLDURMA ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

ÜÇ FARKLI KÖK KANAL DOLGU PATININ AKICILIKLARI, FİLM KALINLIKLARI VE YAPAY LATERAL KANALLARI DOLDURMA ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ FARKLI KÖK KANAL DOLGU PATININ AKICILIKLARI, FİLM KALINLIKLARI VE YAPAY LATERAL KANALLARI DOLDURMA ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal 13(1) (2010)

Cumhuriyet Dental Journal 13(1) (2010) Guta-Perka Ve Resilonun İki Farklı Dolgu Yöntemi (Sistem B ve Obtura II) Kullanarak Kanal İçi Düzensizlikleri Doldurma ve Boşluk Oluşumu Özelliklerinin Karşılaştırılması Comparison of Gutta Percha and

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler ENDODONTİ Program Koordinatörü: Doç. Dr. Atakan Kalender, atakankalender@gmail.com Ders Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Ulusoy nuranulusoy@gmail.com Prof. Dr. Meltem Dartar Öztan, Meltem.Dartar@dentistry.ankara.edu.tr

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖRT FARKLI DÖNER SİSTEMLE YAPILAN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN EPOKSİ R E ZİN İÇERİKLİ BİR PATIN DENTİN TÜBÜLLERİ NE PE NETR A S YO N UN A O L AN E TKİSİNİN

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER ÖZET

EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 45-50, 1991 EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER Tayfun ALAÇAM* Güliz GÖRGÜL** Hüma ÖMÜRLÜ** ÖZET Bu çalışmada farklı kurvatür

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 15/02/2017-E.2754 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BELC3R61B* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Tıbbi sarf malzeme alımı hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması II DERSİN / UYGULAMANIN ADI : ENDODONTİ ( T ) DERSİN / UYGULAMANIN KODU : DİŞ 204 DERSİN KREDİSİ : 2 DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYE / ÜYELERİ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL 1. HAFTA

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

One Shape Sadece 1 kanal eğesi

One Shape Sadece 1 kanal eğesi One Shape Sadece 1 kanal eğesi TEK eğeli TEK Ni-Ti Döner Alet Sistemi Geleneksel yönteme göre yaklaşık 4 kat daha hızlı kök kanal tedavisi. Toplam tedavi süresinde anlamlı kısalma.* Ve ABC ( Anti Breakage

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı Devitalizan Maddeler Ağrılı bir pulpayı, devital hale getirmek için çeşitli maddeler kullanılagelmiştir. Hızlı bir etki göstererek pulpayı birkaç gün içinde

Detaylı

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG FOSFORİK ASİT JELİ 1. Kavitelerde tabanı ve duvar kısımlarını asitleme amacıyla kullanılmalıdır. 2. Fosforik asit oranı %36 olmalıdır. 3. Jel kıvamında olmalıdır. 4. Şırınga bazında olmalı ve şırıngalar

Detaylı

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r I ÖNSÖZ Tezimin ba ndan sonuna kadar, bana hep destek olan dan man hocam Doç. Dr. Sema ÇELENK, Anabilim Dal Ba kan Yrd. Doç.Dr. Özkan ADIGÜZEL ba ta olmak üzere bölümümdeki bütün hocalar ma, tezimde eme

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı FENOL VE ALDEHİTLER Bu sunumun amacı, fenol veya aldehit içeren maddelerin kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ve yan etkiler konusunda

Detaylı

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ( )

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ( ) TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ (1984-2016) Ankara-Ocak 2017 DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ DOKTORA PROGRAMI ARŞİV NO ÖĞRENCİ

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

ENDODONTİDE KULLANILAN KANAL PATLARI

ENDODONTİDE KULLANILAN KANAL PATLARI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı ENDODONTİDE KULLANILAN KANAL PATLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Mehmet DÜNDAR Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Oğuz AKTENER İZMİR-2014

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI FARKLI FİNAL İRRİGASYON REJİMLERİNİN ÇEŞİTLİ KANAL DOLGU PATLARININ DENTİN TÜBÜL PENETRASYONUNA ETKİSİNİN KONFOKAL LAZER TARAMA MİKROSKOBU

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

FARKLI KÖK KANAL DOLGU SİSTEMLERİ KULLANILARAK DOLDURULAN KÖK KANALLARININ HOMOJENİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI KÖK KANAL DOLGU SİSTEMLERİ KULLANILARAK DOLDURULAN KÖK KANALLARININ HOMOJENİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI i TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI KÖK KANAL DOLGU SİSTEMLERİ KULLANILARAK DOLDURULAN KÖK KANALLARININ HOMOJENİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Elif Delve BAŞER ENDODONTİ

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ DOKÜMAN NO: TY-LST-5 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 6 Adı Etken maddesi Tipi Kullanım Saklama Etkşime Temas Kullanıldığı Yer Taşıma Tehlikeli Miadı Stok Koşulları

Detaylı

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi!

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! Yeni nesil NiTi Eğeleri Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! YENİ! steril ve kullanıma hazır 134 C > > Biçim belleği yok + Olağanüstü esneklik = Üstün kanal takibi > > Isı uygulamasının

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU 1. Keskin undercut ve revetman modelleri ile tüm seramik tekniklerinde güdük dublikasyonu için kullanılmalıdır. 2. Yüksek derecede akışkan olmalıdır. 3. 24 saat sonraki sertliği

Detaylı

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize!

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! YENİ NESİL NiTi EĞELER Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! Yüksek düzeyde esneklik Ekstrem kırılma dayanımı Merkezlenmiş kanal preparasyonu eğeleri, konvansiyonel NiTi eğelerin aksine, kristalografik

Detaylı

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE Ali Çağın YÜCEL * Ebru ÖZSEZER * Eda GÜLER * Elif KALYONCUOĞLU * Ahmet Umut

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Alt Çene Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar

Alt Çene Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar Endodonti Kambiz Mohseni kambizmohseni@gmail.com Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar Kök kanal sisteminde temizlenmeyen her alan, tedavinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Alt çene küçük azılar gösterdikleri

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi A.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

Yayın kuruluna teslim tarihi: II.3.1996 Yayına kabul tarilıi: 12.4.1996

Yayın kuruluna teslim tarihi: II.3.1996 Yayına kabul tarilıi: 12.4.1996 İ Ü Diş Hek Fak Der 1996: 30: 173-178 KANAL DOLGU PATI KULLANILARAK VEYA KULLANILMADAN UYGULANAN İKİ DEĞİŞİK TERMOPLASTİK GÜTA PERKA ENJEKSİYON TEKNİĞİNİN AFİ KAL SIZINTI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* Faruk

Detaylı

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU AİRFLOW TOZU 1. Airflow cihazı ile dental temizleme işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. 2. İnce granüllü ve beyaz renkte olmalıdır. 3. 300 gramlık şeffaf plastik şişelerde olmalıdır. 4. Son kullanma

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU)

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) OVERFILLING GUTTA-PERCHA TO THE MAXILLARY SINUS DURING ROOT CANAL TREATMENT (A CASE REPORT) Evren OK 1, Necdet ADANIR 2

Detaylı

Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması

Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 36_3: 132-138 Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması Comparison of Different Gutta-Percha Root Filling Techniques in Mandibular Incisors

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DR.ÖZNUR TUNCAY Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2004 Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

SOĞUK AKIŞKAN GÜTA-PERKA İÇERİKLİ YENİ BİR KANAL DOLGU PATININ SIZDIRMAZLIK ÖZELLİKLERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ

SOĞUK AKIŞKAN GÜTA-PERKA İÇERİKLİ YENİ BİR KANAL DOLGU PATININ SIZDIRMAZLIK ÖZELLİKLERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOĞUK AKIŞKAN GÜTA-PERKA İÇERİKLİ YENİ BİR KANAL DOLGU PATININ SIZDIRMAZLIK ÖZELLİKLERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ Tolga Han EDEBAL ENDODONTİ

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Orijinal makale GİRİŞ

Orijinal makale GİRİŞ Yeni Tıp Dergisi 2014;31:109-113 Orijinal makale Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Farklı Kanal Patı ve Doldurma Tekniğinin Vertikal Kök Kırığı Direnci Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Effects of different

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD HAYVAN TESTLERİ Genellikle memeli hayvanlar üstünde yapılan biyouyumluluk testleridir fare, kedi, köpek, koyun, maymun bu testler değişkenleri kontrol etmek zordur etik açıdan tartışmalı, uzun süreli ve

Detaylı

ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA. Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun ALAÇAM**

ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA. Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun ALAÇAM** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 67-73, 1996 ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun

Detaylı

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 1-6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi Demet Altunbaş (*),

Detaylı

ENDODONTİDE POST UYGULAMALARI

ENDODONTİDE POST UYGULAMALARI ENDODONTİDE POST UYGULAMALARI Prof. Dr. Semra SEVİMAY Günümüzde endodontik tedavinin popülaritesinin artmasıyla tedavi sonrası çok fazla madde kaybı olan dişlerin restore edilme sorunları ortaya çıkmıştır.

Detaylı

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu OLGU SUNUMU Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu Murat MADEN *, Ekim Onur ORHAN *, Furkan ERTUĞRUL * SÜ Dişhek Fak Derg, 2011;20:183-187 Removing

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974 1. Adı Soyadı: İBRAHİM TİMUR ESENER 2. Doğum Tarihi: 25.09.1947 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş

Detaylı

KRON KÖPRÜ REVATMANI

KRON KÖPRÜ REVATMANI PORSELEN METALİ 1. Yüksek korozyon direnci sunmalı ve özellikle dental porselenler için üretilmiş olmalıdır. 2. DIN 17006 ve DIN 13912 standartlarına uygun olmalıdır. 3. Ağırlıklı olarak Nikel-Krom alaşımından

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

Geçici dolgu maddeleri

Geçici dolgu maddeleri (Prof. Dr. Osman Gökay) 3.SINIF-MADDELER-BİLGİSİ (2015)- Dolgu maddeleri kullanım sürelerine göre daimi dolgu maddeleri ve geçici dolgu maddeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Daimi dolgu maddeleri ise kullanım

Detaylı

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri)

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri) POLİMER Birçok küçük molekülün uygun koşullar altında bir araya gelip birleşerek yüksek molekül ağırlıklı bileşikleri oluşturması işlemi polimerizasyon olarak tanımlanır. Polimerizasyon sonucu, küçük moleküllü

Detaylı

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kendiliğinden yayılan şap uygulamaları; İşçilik maliyeti düşük Hızlı sertleşen Yüksek mukavemetli

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

FARKLI KÖK KANAL DOLGU MADDELERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI KÖK KANAL DOLGU MADDELERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI KÖK KANAL DOLGU MADDELERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Emre BAYRAM ENDODONTİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU ÖZET

KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 147-153, 1990 KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU Bahar ÖZÇELİK* Şebnem BÜYÜKKILIÇ** Ruhi ALAÇAM*** ÖZET Bu çalışmada, gütaperka konilerin

Detaylı

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi +

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + ARAŞTIRMA Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + Erhan ÖZCAN *, İsmail Davut ÇAPAR #, Özlem KAHVECİ DOYDUK, Hale

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

KÖK KANALLARININ NİKEL TİTANYUM (Nİ-Tİ) DÖNER ALETLER İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE GÜNÜMÜZDE KULLANILAN SİSTEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KÖK KANALLARININ NİKEL TİTANYUM (Nİ-Tİ) DÖNER ALETLER İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE GÜNÜMÜZDE KULLANILAN SİSTEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER KÖK KANALLARININ NİKEL TİTANYUM (Nİ-Tİ) DÖNER ALETLER İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE GÜNÜMÜZDE KULLANILAN SİSTEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER Dt. İzzet COŞKUN Dt. Atakan TEZCAN Dt. Özlem KAHVECİ DOYDUK Selçuk

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy Buonocore tarafından 1950 ve 60 lı yıllarda öne sürülen asit-etch tekniği restoratif diş hekimliğinde önemli

Detaylı

DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi)

DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi) DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi) Prof. Dr. Nuran Ulusoy KAVİTE VERNİKLERİ VE KAVİTE LİNER LARI Koruyucu gereksinimler,

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

Patentli Resilient Hyaluronic Acid Teknolojisi

Patentli Resilient Hyaluronic Acid Teknolojisi Patentli Resilient Hyaluronic Acid Teknolojisi François Bourdon, Emeline Charton, Stéphane Meunier PhD* Teoxane SA, Les Charmilles, Rue de Lyon 105, CH-1203 CENEVRE Teknoloji Tüm çapraz bağlı Teosyal hyalüronik

Detaylı

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 5 / Sayı 2 / 2014 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Farklı dolum teknikleri ile doldurulan kök kanallarından kanal dolgu malzemesinin Evaluation of root canal filling

Detaylı

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Araştırma/ KAYA, Research GANİDAĞLI Article AYAZ, İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF MICROLEAKAGE IN THE ROOT CANALS

Detaylı

Cam Fiber... 85% Epoksi Resin... 15% Frezler... Karbon-Çelik Silikon Stoper... Silikon Paslanmaz Çelik Tel... 0,2mm Radyografi kılavuzu...

Cam Fiber... 85% Epoksi Resin... 15% Frezler... Karbon-Çelik Silikon Stoper... Silikon Paslanmaz Çelik Tel... 0,2mm Radyografi kılavuzu... Angelus Reforpost için Kullanım Talimatları REFORPOST CAM FİBER X-Ray Giriş Diş hekimliğinde endodontik tedavisi yapılmış dişlerde postlar kullanılmaktadır. Gelecekte oluşturulan restorasyonun desteklenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

APİSEKTOMİDE FARKLI YÖNTEMLER UYGULANAN GUTA - PERKA KONİLERİNİN MARJİNAL ADAPTASYONU

APİSEKTOMİDE FARKLI YÖNTEMLER UYGULANAN GUTA - PERKA KONİLERİNİN MARJİNAL ADAPTASYONU G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 89-98, 1986 APİSEKTOMİDE FARKLI YÖNTEMLER UYGULANAN GUTA - PERKA KONİLERİNİN MARJİNAL ADAPTASYONU Nuran ULUSOY* Kanal tedavisi sırasında pulpa boşluğunun

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN TOZ KARAKTERİZASYONU TOZ KARAKTERİZASYONU Tüm toz prosesleme işlemlerinde başlangıç malzemesi toz olup bundan dolayı prosesin doğasını anlamak

Detaylı

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 52-57 Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Evaluation

Detaylı

FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ BİYOSERAMİK ESASLI PATLARIN APİKAL ÖRTÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ BİYOSERAMİK ESASLI PATLARIN APİKAL ÖRTÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma/ BODRUMLU, Research KALYONCUOĞLU, Article FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ BİYOSERAMİK ESASLI PATLARIN APİKAL ÖRTÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2-2004

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2-2004 PERİAPİKAL BÖLGENİN ph DEĞİŞİKLİKLERİNE KALSİYUM HİDROKSİT KARIŞIMLARININ ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Kerem Engin Akpınar* Arş. Gör. Melike Sezer** Dr. Dt. Kürşat Er* Prof. Dr. Hülya Güler** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı