DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ"

Transkript

1 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*, Brol KAYA** ÖE/ABSRA Lteratürde mühedslk problemler çözümüde kullaıla br çok yötem mevcuttur Bularda br de yapı mekağ problemler çözümüde kullaıla taşıma matrs yötemdr Bu bldrde taşıma matrs yötem İşaat Mühedslğ Hdrolkte tek boyutlu akım problemler aalzde uygulaması ç br yaklaşım suulmuştur Suula yaklaşım le hızlı ve pratk olarak yazılable bast br program yardımıyla souca ulaşılmaktadır Çalışmaı souda Lteratürde alıa çeştl sayısal örekler burada suula yaklaşım le çözülmüş ve lteratürdek souçlarla karşılaştırılmıştır Suula yaklaşımı dğer yötemlere yeter yakısaklıkta olduğu görülmüştürbu çalışmada yalızca k tür hdrolk problem ç uygulaması alatıla taşıma matrs yötem br çok mühedslk problem çözümüde y br alteratf oluşturmaktadır here are umerous methods lterature for the soluto the problems of cvl egeerg Oe of these s the trasfer matrx, whch s used solvg the problems volved mechacs I ths paper a approach has bee preseted for the applcato of the method of trasfer matrx to the aalyss of oe dmesoal flow problems hydraulcs brach of cvl egeerg, ad to the lateral dyamc aalyss of mult-storey buldg, Wth the approach preseted, ad wth the help of a method whch ca be wrtte fast ad practcally, result ca be obtaed At the ed of ths study, varous examples take from the lterature have bee solved usg the approach preseted here ad the results of the lterature have bee obtaed It was see that the approach preseted here was suffcet agremeet wth other methods rasfer matrx method of whch oly two applcatos were preseted ths study forms a good alteratve for the soluto of umerous egeerg problems ANAHAR KELİMELER/KEYWORDS aşıma Matrs, Hdrolk, ek boyutlu akım rasfer matrx, Hydraulcs, Oe Dmesoal Flow *Boab Azad Üverstes, İşaat Mühedslğ Bölümü, Boab, İRAN **Dokuz Eylül Üverstes, Mühedslk Fakültes, İşaat Mühedslğ Bölümü, İMİR

2 Sayfa No: RDANESHFARA, BKAYA GİRİŞ Mekak problemler çözümüde br çok farklı yötem kullaılmaktadır Bularda başlıcaları solu elemalar, solu farklar, solu hacm, sıır elemaları, dferasyel quadrature yötem gb yötemlerdr Özellkle tegral aralığıı parçalara bölümes gerektğ durumlarda taşıma matrs ve kals yötemler çözüm ç kullaılablecek yötemlerdedr aşıma matrs yötem lk kez make mühedslğde burulmalı ttreşm problemler çözümüde kullaılmıştır (Dmarogoas, 996) Daha sora yöteme at uygulamalar Pestel ve Lecke tarafıda br ktapta toplamıştır (Petsel ve Lecke, 963) Yötem ürkye de İa tarafıda taıtılmış ve gelştrlmştr (İa, 968) Yöteme yöelk olarak so yıllarda da farklı özellkler çere br dz çalışma yapılmıştır Nam ve Lee çalışmalarıda Elastk zeme otura sldrk tak problem taşıma matrs yötem kullaarak celemşlerdr (Nam ve Lee, ) L aaltk trasfer matrs yötem le açık çatlağı ola bast mesetl krş problemler çözümüü celemştr (L, 4) Roatolo ve Suroce çok çatlaklı çubuk elemaları açısal frekasları çözümü ç taşıma matrs yötem kullamışlardır (Roatolo ve Suroce, 4) Değşk özellkl krşler eğlmel, burulmalı ttreşmlerde, stablte aalzlerde ve bast çerçeveler aalzde taşıma matrs yötem çere br dz çalışma yapılmıştır So yıllarda hdrolkte taşıma matrs yötem kullaıldığı bazı çalışmalar yapılmıştır haudry vd boruları damğe yöelk çalışmalarıda taşıma matrs kullamışlardır (haudry, 993) Shmada vd boru şebekelerde polomyal taşıma matrsyle eterpolasyo hatalarıı araştırmışlardır (Shmada vd, 6) Ltrco ve Fromo açık kaal akımlarıı frekas modellemes Sat veat deklemler leerleştrerek elde ettkler taşıma matrs yardımıyla gerçekleştrmşlerdr (Ltrco ve Fromo, 4) Bezer şeklde ayı yazarlar sulama kaallarıı kotrolü tasarımıı modellemes taşıma matrs yaklaşımıyla yapmışlardır Buları dışıda dalga problemler çözümüde de taşıma matrs yötem kullalmştr Bu çalışmada su mühedslğde boru hdrolğde taşıma matrs yötem kullaılması örekle alatılmaktadır AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ İlk kez 856 da Holzer Va Duge tarafıda burulmalı kapalı kestler damk aalz ç kullaıla taşıma matrs yötem ülkemzde Mustafa İa tarafıda Başlagıç Değerler yötem adıyla taıtılmıştır (Ju vd, 4; İa, 968) Yötemde başlagıçta blmeyeler br kısmı seçlmekte daha sora dğer blmeyeler başlagıçtak blmeyelere bağlı olarak fade edlmekte ve souçta blmeyeler sıır şartları yardımıyla bulumaktadıryötem le bazı problemler çözümüde dğer yötemlere göre daha kısa sürede ve kolaylıkla souca gdleblmektedr Yötem dezavatajı se stablte soruudur Aşağıda hdrolkte tek boyutlu akım problemler çözümü ç taşıma matrs yötem uygulama aşamaları ve br örek verlmektedr 3 EK BOYULU AKIM PROBLEMİ Şekl de çde yoğuluğu gösterlmektedr ρ ola br sıvıı akmakta olduğu br boru

3 Fe ve Mühedslk Dergs lt : 9 Sayı : Sayfa No: 3 A A(x) A j Şekl Değşke kestl boru Burada l: boru uzuluğuu, u :borudak sıvı hızıı göstermek üzere boruu her kestde geçe su mktarıı ayı olması gerektğde c br sabt olmak üzere ρ Au c () bağıtısı yazılablmektedr Borudak sıvı vskoztesz olduğu takdrde, sıvı hızı u, potasyel foksyo olmak üzere u d / dx () şeklde yazılablmektedr Bu fadey Eştlk de yere yazıp x e göre türev aldığımızda [ A( d / dx) ] d / dx ρ (3) bağıtısı elde edlmekte ve boru çde kestde geçe akımı toplam kütles se ( ) ( d dx) ρa / (4) şeklde yazılablmektedr Her elema ç A ı sabt olduğu kabul edlerek, Eştlk 3 kc mertebede homoje ad dferasyel deklem x e göre tegre edldğde d dx ve br kez daha tegre edlrse (6) x + şeklde potasyel foksyou elde edleblmektedr Eştlk 5, Eştlk 4 te yere yazıldığıda ρa (7) bağıtısı elde edlmekte ve Eştlk 6 ve Eştlk 7 matrs formu da x ρa x xl şeklde yazılablmektedr Boruu başlagıcıda x ç Eştlk 8 ve Eştlk 9 matrs bağıtılar (5) (8) (9)

4 Sayfa No: 4 RDANESHFARA, BKAYA ρa () () şekl almaktadırlar Eştlk dek katsayılar vektörü Eştlk 9 da yere yazılırsa boru parçası ç taşıma matrs fades / A x ρ () veya (3) şeklde elde edlmektedr Burada (4) fades boru parçasıı taşıma matrsdr Boru başlagıcı le btş arasıdak lşky sağlaya elema taşıma matrs elde edlmes ç xl yazılmalıdır Böylece Eştlk 3 ve Eştlk 4 / A l ρ (5) (6) şekl almaktadır adet boru parçası ç Eştlk 6 ardışık olarak yazılırsa 3 (7) bağıtısı elde edlmektedr Buradak 3 t (8) fades sstem taşıma matrs olmaktadır Eştlk 7 de sıır şartları yazılarak blmeyeler buluablmektedr Daha sora bu blmeyeler ve Eştlk 5 bağıtı yardımıyla ara oktalardak blmeyeler hesaplaablmekdr İsterse elema taşıma matrs yardımıyla solu elemalar yötem ç elema matrsde buluablmektedr Buu ç Eştlk 5 elema taşıma matrsde gerekl düzelemeler yapılırsa solu elemalar matrs k l A k ρ (9) şeklde buluablmektedr

5 Fe ve Mühedslk Dergs lt : 9 Sayı : Sayfa No: 5 4 SAYISAL ÖRNEKLER Bu bölümde bu çalışma kapsamıda suula taşıma matrs yötem yakısaklığıı araştırmak üzere k adet sayısal örek çözülerek souçlar karşılaştırılmıştır Örekler taşıma matrs yötem le çözümü sırasıda Matlab hazır paket programı yardımıyla oluşturulmuş programlar kullaılmıştır 4 Sayısal Örek Şekl de gösterle değşke ekestl boruda ekest değşm A( x) A [( X / L)] fades le verlmektedr Şekl Değşke ekestl geel tek boyutlu sstem Kesk ko bçmde ola bu sstem sol ucudak kest alaı A, hız u ve sağ ucudak kest alaı A olmaktadır ve oktalarıdak potasyel değerler ç solu elemalar yötemyle çözümde elde edle soçlarla bu çalışmada verle taşıma matrs yötem le elde edle souçlar Çzelge de verlmektedr (Wast, 994) 4 Sayısal Örek Çzelge Potasyel değerler karşılaştırılması Potasyel değerler aşıma matrs Solu elemalar,374u L,374u L,8u L,8u L L Şekl 3 te görüle hdrolk şebekede akım lamer olarak dkkate alımaktadır (Reedy, 993) Şebeke düğüm oktaya sahp tpk elemalarda (sabt çaplı daresel boru) oluşmaktadır Sstemde blmeye düğüm oktalarıdak basıç (P) ve derecede blmeye gre akım() dır d e boru çapıı h e uzuluğuu µ vskoztey göstermektedr Sstemde a/r e olup R e değer se 8 µ h/π d e 4 dür Şebeke bu çalışmada verle taşıma matrs yötem le çözülmüş ve elde edle basıç değerler Çzelge de verlmştr Reedy tarafıda yapıla solu elemalar yötem le elde edle souçlarla karşılaştırılmıştır (Reedy, 993)

6 Sayfa No: 6 RDANESHFARA, BKAYA R a R 3a 3 R 4 a R a 4 P R 5 6a Şekl 3 Sayısal örek ye at şebeke Çzelge Düğüm oktalarıdak basıç değerler Düğüm o aşıma matrs Solu elemalar a a 4 4 a a a a SONUÇLAR Bu çalışmada hdrolk problemlere yöelk olarak taşıma matrs yötem kullaılması alatılmaktadır Çalışmada boru hdrolğe at örek ele alımış ve taşıma matrsler yardımıyla ele edle souçlar solu elemalar yötemyle elde edle souçlarla karşılaştırularak verlmştr Suula yötem oldukça kısa sürede souca ulaşmakta ve çözüm algortmasıı kurulması da dğer yötemlere göre daha kolay olmaktadır Çalışmaı souda suula örekler, yötem yeterce yakısak olduğu göstermektedr Souç olarak burada bazı uygulama alaları taıtılmış ve uygulamış ola yötem uygulamaları matematk alaıdak gelşmelere bağlı olarak dğer mühedslk problemler çözümüde de y br alteratf oluşturacağıa aılmaktadır KAYNAKLAR haudry MH (993): Appled Hydraulc raset Dmarogoas A (996): Vbrato for Egeers, Secod Edto, Pretce Hall Ia M (968): he Method of Ital Values ad arry Over Matrx Elastomechacs, Metu Faculty of Egeerg, Publcato No: Ju L, Rogyg S, Hogxg H, Xadg J (4): oupled Bedg ad orsoal Vbrato of Axally Loaded Beroull-Euler Beams Icludg Warpg Effects, Appled Acoustc, 65, pp 53-7 L HP (4): Drect ad Iverse Methods o Free Vbrato Aalyss of Smply Supported Beams wth rack, Egeerg Structures, 6, pp Ltrco X, Fromo V (4): Frequecy Modelg of Ope hael Flow, Joural of Hydraulc Egeerg, Vol 3, No 8, pp 86-85

7 Fe ve Mühedslk Dergs lt : 9 Sayı : Sayfa No: 7 Nam MH, Lee KH (): Usymetrcally Loaded yldrcal ak o Elastc Foudato, ASE Joural of Egeerg Mechacs, December, pp 57-6 Pestel E, Lecke FA (963): Matrx Methods Elastomechacs, Mc-Graw Hll Reddy JN,(993): A Itroducto to he Fte Elemet Method, McGraw-Hll Ruotolo R, Surace (4): Natural Frequeces of a bar wth Multple racks, Joural of Soud ad Vbrato, 7, pp 3-36 Shmada M, Brow J, Lesle D, Vordy A (6): A me Le Iterpolato Errors Ppe Networks, ASE Joural of Hydraulc Egeerg, Vol 3, No 3 Wast S (994): ek Boyutlu Akım Problemler Solu Elema Çözümü,Yapı Mekağ semer, Dumlupıar Üverstes, Orta Doğu ekk üverstes ve Osmagaz Üverstes, Kütahya, -3

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR Tahrk tekğ \ Sürücü otomasyou \ Sstem etegrasyou \ Servsler MOVITRAC B Baskı 05/2009 16810988 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world İçdekler 1 Öeml uyarılar... 5 1.1 İşletme kılavuzuu kullaımı...

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JURNAL F ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : : : 5-6 BİLYALI RULMAN

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı