İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ"

Transkript

1 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce dizi tımıı ifde edecek, sor sıfır dizisi tımıı verecek ve dh sor uu yrdımıyl ykısk dizi kvrmıı vereceğiz. Simdi dizi kvrmıı vere:...tım (Dizi). Doğl syılr kümeside reel syılr kümesi içie ol her foksiyo dizi deir. Bu göre f ir diziyse, f: N R {,,,, } R f() = f() =... olduğud,... f() = f = { (, ), (, ),..., (, ),... } dir. O hlde her ir doğl syısı ir reel syısı eşlemektedir. f foksiyou,,...,,... reel syılrı krşılık gelmektedir. Krşıt olrk,,...,,... reel syılrı verildiğide f foksiyou elirlidir, yi f foksiyou ile f i değerlerii oluşturduğu (,,...,,...) sırlısı ireir 99

2 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI eşleeilmektedir. Bu edele f yerie kısc ( ) dizisi deir. syısı ( ) dizisii geel terimi dı verilir. Örek. = dizisidir. Örek. = ve c = (-) geel terimi ile verile dizi ( ) (,,,...,,...) 3 geel terimiyle verile dizi, ( ) = (, 4, 9, 6,...,,...) geel terimiyle verile dizi, (c ) = (-,, -,,..., (-),...) dir....tım (Alt Dizi). k < k <... < k < k +... olmk üzere ( k ) dizisie ( ) dizisii ir lt dizisi deir. Bu göre her dizi kedisii ir ltdizisidir. Örekler. (,,...,,...) dizisi,,,...,,... dizisii ir ltdizisidir. 4 3 geel terimli dizi de ( ) dizisii ir ltdizisidir. Bütü terimleri ol (,,,,, ) dizisi (-,,-,,, (-), ) dizisii ir lt dizisidir. Bezer sekilde geel terimli dizi hem,,,...,,... dizisii hem de 3 (,,...,,...) dizisii ir lt dizisidir. 4 ( ) geel terimli dizi ltdizisidir, ck ( ) e geel terimli dizii ir geel terimli dizi (e ) dizisii ltdizisi değildir. (,,,, ) ve (0, 0,,0, ) dizisii her ikisi de ( ) dizisii lt dizisidir. Şimdi ( ) geel terimli geel terimli diziyi gözöüe llım. Bu dizii terimleri 0 syısı yklşmktdır. üyüdükçe küçülerek 0 syısı ykı değerler 00

3 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI lmktdır. Ayı durum geel terimli dizi içi de ve c, geel terimli dizi içi de gerçeklemektedir. İşte u tür dizilere özel ir d vereceğiz...3.tım (Sıfır Dizisi). Her 0 içi ( ) olduğud olck şekilde, syısı ğlı, e z ir 0 ()= 0 syısı vrs dizisie ir sıfır dizisi deir vey dizisi 0 syısı ykısr deir ve u 0 ike 0 vey ile gösterilir. 0 Bir dizisii 0 syısı ykısk olmsı içi gerek ve yeter koşul her 0 içi ( ) olduğud olck şekilde, syısı ğlı 0, e z ir 0 ()= 0 syısı vr olmsıdır. Bu göre ir dizisii 0 syısı ykısk olmsı içi gerek ve yeter koşul her 0 içi ( ) olduğud, olck şekilde, syısı ğlı, e z ir 0 syısı vr olmsıdır. Bud d ir dizisii 0 syısı ykısk olmsı içi doğl gerek ve yeter koşulu her 0 içi ( ) olduğud,,...,,... olck şekilde, syısı ğlı, e z ir 0, k, o o o o doğl syısıı vr olmsı olduğuu görüyoruz. Buu d şu şekilde ifde edeiliriz: Bir dizisii 0 syısı ykısk olmsı içi gerek ve yeter koşul her 0 içi dizisii ir 0 ( ) terimlerii 0 oktsıı ğlı, e z ir 0 syısı vr olmsıdır. 0 0 idiside sorki idislere krşılık gele ütü komşuluğud ulucğı şekilde, syısı (-) Örek. ( ) (,, -,,...,,...) dizisi ir sıfır dizisidir. Gerçekte; 3 4 herhgi ir > 0 verilsi. Bu tkdirde (-) ( ) 0

4 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI d olmlıdır. O hlde ( ) 0 lırsk > 0 () olduğud ( ) olur, dolyısıyl 0 elde edilir. Örek.,,,,,..., dizisi yi 3 4 k, k k, ile tıml dizisi ir sıfır dizisi değildir. ise ise..4.teorem. Sıfır ykısk dizileri lt dizileri de sıfır ykısktır. İspt. sıfır ykısk herhgi ir dizi olsu. 0 dizisii herhgi ir lt dizisi k olsu. k diye. dizisii de 0 syısı ykısdığıı ispt edeceğiz. Buu ypmk içi herhgi ir 0 syısı llım. 0 olduğud, o olduğud olck şekilde syısı ğlı ir syısı vrdır. lt dizi olduğud, o k k < k <... < k < k +... özelliği sğlır, dolyısıyl her IN içi k dir. Bu tkdirde > o olduğud elde edilir. Bu ise 0 k k demektir. Böylece ispt tmmlmış olur...5.teorem. İki sıfır dizisii toplmı d sıfır dizisidir. İspt. ( ) ve ( ) herhgi iki sıfır dizisi olsu. ( + ) dizisii de sıfır dizisi olduğuu ispt edeceğiz. Buu ypmk içi herhgi ir 0 syısı verilsi. =0 olduğud 0 şekilde 0 syısı içi > olduğud, syısı ğlı ir syısı vrdır ve syısı içi > olduğud olck şekilde olck =0 olduğud, syısı ğlı ir syısı vrdır. mx{, } = 0 diye. Bu tktirde > 0 olduğud, olur. Bu d ( + ) = 0 eşitliğii verir. 0

5 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI..6.Teorem. ( ) ir sıfır dizisi ise her sit reel syısı içi terimleri yı ir sit, syısıyl, çrpılrk elde edile ( ) dizisi de sıfır dizisidir. İspt. =0 ise durum şikr. 0 kul ede. = 0 olsu. Herhgi ir pozitif syısı llım. = 0 olduğud dolyı 0 syısı içi > 0 olduğud olck şekilde syısı ğlı ir 0 syısı vrdır. Bu göre > 0 olduğud uluur. O hlde ( ). 0 dır...7.teorem. 0 ise 0 dır. İspt. 0 olduğuu kul ede. 0 olduğuu göstere. Herhgi ir > 0 verilsi. 0 olduğud > 0 olduğud olck şekilde ir 0 = 0 () syısı vrdır. olduğud dersek, > 0 olduğud olck şekilde ir 0 syısı ulumus olur. O hlde 0 uluur. Örek. =,,...,... dizisii gözöüe llım. ( ) ( ) ( ) 0 olduğud, 0 dır. Bu teoremi krşıtı d doğrudur, uu d şğıdki teoremde veriyoruz:..8.teorem. Eğer 0 ise 0 dir. İspt. Bu teoremi isptı ir öceki teoremi isptıd görülmekte olduğud verilmemiştir. Örek. Örek. = ( ) ( ),,,,...,, dizisii gözöüe llım. 03

6 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI ( ) ( ) 0 olduğud, 0 dır...9.souç. 0 olmsı içi gerek ve yeter koşul 0 olmsıdır...0.teorem. 0 ve c 0 olmk üzere her IN içi, c özelliği sğlıyors 0 dır. İspt. Her IN içi, c eşitsizliğii sğldığıı ve 0, c 0 olduğuu kul ede. 0 olduğuu göstermek içi herhgi ir > 0 llım. 0 olduğud > olduğud < ve dolyısıyl -< < olck şekilde syısı ğlı ir syısı vrdır. Diğer trft c 0 olduğud > olduğud c ve dolyısıyl -< < olck şekilde syısı ğlı ir syısı vrdır. mx {, }= 0 diye. Bu tktirde > 0 olduğud c ve dolyısıyl uluur. Böylece o olduğud ve dolyısıyl olur. O hlde 0 dır. Örek. si dizisi ir sıfır dizisidir. Çükü her IN içi 0 si eşitsizliği sğldığıd her IN içi si 0 uluur. Her IN içi 0 ve c yzrsk, her IN içi, c özelliği sğlır ve 0, c 0 dır, dolyısıyl yukrıdki teorem gereği 0 uluur ve Teorem..8 de dolyı, 0 elde edilir....teorem. 0 ise... 0 dır. İspt. dizisi 0 syısı ykısy herhgi ir dizi olsu.... herhgi ir 0 dizisii de 0 syısı ykısdığıı göstereceğiz. Buu içi llım. dizisii terimleride e z irii 0 olmdığıı kul ede. Eğer hepsi 0 ise ispt şikrdır. O hlde e z ir terimi 0 d 04

7 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI frklı olduğuu kul edeiliriz. 0 diye. 0 olduğud > m olduğud olck sekilde syısı ğlı de üyük ir m doğl syısı vrdır. Diğer trft olduğud,,, m syısı vrdır. Bu tktirde, > olduğud,,, dizisi ir sıfır dizisi olduğud, olck şekilde m de üyük ir doğl,,,...,,, m,,, m m m m,,, m m... m,,, m,,, m olur. O hlde,,, 0 dır. Bu d isptı tmmlr. si si 3 si si... Örek. 3 0 dır....tım. (Ykısk Dizi). Eğer dizisi syısı ykısr y d ile gösterilir. syısı d dizii iti dı verilir. ederiz: dizisi ir sıfır dizisi ise syısı ykısktır deir ve ike Bir dizii ykısklığıı sıfır dizisi tımıı gözöüe lrk şu sekilde ifde Her > 0 içi > 0 olduğud syısı ğlı ir 0 = 0 () syısı vrs olcktır. olck şekilde ( ) dizisi syısı ykısk Bir dizisii ir syısı ykısk olmsı içi gerek ve yeter koşul her 0 içi ( ) olduğud olck şekilde, 0 syısı ğlı, e z ir 0 ()= 0 syısı vr olmsıdır. Bu göre ir 05

8 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI dizisii syısı ykısk olmsı içi gerek ve yeter koşul her 0 içi ( ) olduğud, olck şekilde, syısı ğlı, e z 0 ir 0 syısı vr olmsıdır. Bud d ir dizisii syısı ykısk olmsı içi gerek ve yeter koşulu her 0 içi ( ) olduğud,,...,,... 0,, o o o o k olck şekilde, syısı ğlı, e z ir doğl syısıı vr olmsı olduğuu görüyoruz. Buu d şu şekilde ifde edeiliriz: Bir dizisii syısı ykısk olmsı içi gerek ve yeter koşul her 0 içi ütü terimlerii oktsıı dizisii ir 0 ( ) idiside sorki idislere krşılık gele syısı ğlı, e z ir 0 syısı vr olmsıdır. Örek. ykısktır. tekdir. ( ) 0,,, 3..3.Teorem (Limiti Tekliği). 0 komşuluğud ulucğı şekilde, ( ),..., 4,... dizisi syısı Bir reel syı dizisi ykısks iti ir İspt. Ykısk ir dizisii iriride frklı iki te ve itii uluduğuu vrsylım. 5 syısıı, dizisii iti olmsıd dolyı 0 diye. Bu tkdirde 0 dır. içi olduğud olck şekilde ye ğlı ir syısı ve syısıı it olmsıd dolyı > 0 içi > olduğud olck sekilde syısı ğlı ir syısı vrdır. mx{, }= 0 diye. Bu tktirde p = [ 0 ] + dersek, 5 olur ki urd 5 < ve dolyısıyl 5 < çelişkisi cıkr. Bu çelişkiye dizisii frklı iki itii olduğuu vrsyrk düştük. O hlde ykısk ir dizii iti ir tektir. p p p p p p 06

9 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI Bu teoremde iti tek olduğuu gördük. O hlde ike ifdeside ir tektir. Bu seeple dizisii ir syısı ykısdığıı semolü ile gösteririz. Krışıklık olmdığıd ifdesii semolüü yerie kullcğız...4.teorem. Ykısk dizileri lt dizileri de ykısktır. İspt. ykısk herhgi ir dizi olsu. herhgi ir lt dizisi k olsu. k diye. dizisii dizisii de syısı ykısdığıı ispt edeceğiz. Buu ypmk içi herhgi ir 0 syısı llım. olduğud, o olduğud olck şekilde syısı ğlı ir syısı vrdır. lt dizi olduğud, o k k < k <... < k < k +... özelliği sğlır, dolyısıyl her IN içi k dir. Bu tkdirde > o olduğud k elde edilir. Bu ise k demektir. Böylece ispt tmmlmış olur. Örek. 0 olduğud ve olduğud 0 dır. dizisi. dizisii ir lt dizisi..5. Souç. Bir dizii iriiride frklı oktlr ykısy iki lt dizisi vrs dizi ykısk değildir. Örek.,,,,,..., dizisi yi 3 4 k, k k, dizisii syısı ykısy ir lt dizisi,,,,...,,... dir ve 0 syısı ykısy ir ltdizisi dolyı,,,,...,, ,,,,,..., dizisi ykısk değildir. 3 4 ise ise dizisidir, dolyısıyl yukrıdki souçd..6.teorem. ( ) ve ( ) ykısk iki dizi ise 07

10 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI ( + )= + dir. (Toplmı iti itler toplmı eşittir) İspt. = ve = olsu. ( + ) dizisii + syısı ykısdığıı ispt edeceğiz. Buu içi herhgi ir 0 syısı verilsi. = olduğud 0 şekilde syısı içi > olduğud, syısı ğlı ir syısı vrdır ve olck = olduğud, 0 syısı içi > olduğud olck şekilde syısı ğlı ir syısı vrdır. mx{, } = 0 diye. Bu tktirde > 0 olduğud, olur. Bu d dir. ( + ) = + eşitliğii verir...7.teorem. ( ) ykısk ir dizi ise her sit reel syısı içi İspt. =0 ise durum şikr. 0 kul ede. = olsu. Herhgi ir pozitif syısı llım. = olduğud dolyı 0 syısı içi > 0 olduğud olck şekilde syısı ğlı ir 0 syısı vrdır. Bu göre > 0 olduğud uluur. O hlde ( ),..8.Teorem. Eğer syısı ykısktır. dir. dizisi syısı ykısks dizisi de İspt. dizisii syısı ykısk olduğuu kul ede. Herhgi ir > 0 verilsi. dizisi syısı ykısdığıd, > 0 olduğud olck şekilde syısı ğlı ir 0 syısı vrdır. Her x, y IR içi 08

11 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI x y x y olduğud, her IN içi dır. O hlde > 0 olduğud ve dolsıyl olur. Burd dizisii syısı ykısk olduğu elde edilmiş olur. Örek. ( ) ( ) ( ) olduğud dolyı ( ) ( ) dir. Örek. geel terimi ile verile dizi ( ) olsu. ( ) olduğud dolyı dir...9.teorem. ve olmk üzere her IN içi, c c özelliği sğlıyors dır. İspt. Hipotezde her IN içi c olduğud dır. = -, c = c - ve c - - c - ' = - yzlım. Bu tktirde her IN içi dir ve = c = 0 dır. Yukrıd = 0 olmsı hlide ispt ypılmış olduğud ' = ( -) = 0 ve dolyısıyl elde edilir. Bu d isptı tmmlr. = Şimdi de e geel hl olrk şğıdki teoremi veriyoruz...0.teorem (Sıkıştırm Teoremi). Bir p sit syısı içi > p olduğud c özelliği sğlıyors ve = c = oluyors = dır. İspt. Bu teoremi isptı ir öceki teoremi isptıd görülmekte olduğud verilmemiştir. 09

12 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI Örek. ( ) = dizisii gözöüe llım. ( ) = (0), (c ) = olmk üzere her IN içi, 0 olduğud sıkıştırm teoremide dolyı 0...Teorem. İspt. dır. = ise,,, dır. = olsu. Bu tktirde..4 de dolyı IN içi,...,,,,,, ( -) = 0 dır. Teorem 0,,,,,, dir. O hlde 0 ve dolyısıyl dır. Hluki her Örek. dolyısıyl,,, dır.,,, 0 3,,, dır. Çükü dır. Oys her IN içi dir 0 dır ve Örek dir....teorem. Her IN içi 0, ve 0 ise dır. İspt. Her IN içi g yzlım. Her IN içi 0

13 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI l g l l..... olduğud ir öceki teoremde dolyı, 3. l l...l g l l l l dır. Burd elde edilir.

14 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI.. Alıştırmlr (Ykısk Diziler) ) olmk üzere x geel terimi ile verile (x ) dizisii sıfır ykısdığıı gösteriiz. ( Çözüm: 0 ise (x ) dizisi ütü terimleri 0 ol dizi olcğıd iddi doğrudur. Şimdi 0 kul ede. dir ve şeklidedir. ( ). [ ( )] ( ) ( )... ( ) yzrsk, olduğud > içi ( ) eşitsizliği sğlır. Bu göre x ( ) eşitsizliği elde edilir. Böylece sıkıştırm teoremide dolyı x 0 elde edilir. Çükü her > içi x, 0, c ( ) yzrsk, > içi c 0 dır. ) c eşitsizliği sğlır ve 0, ) 3) dizisii ir sıfır dizisi olduğuu gösteriiz. dizisi ykısk mıdır? Ykısk ise itii uluuz. ( Çözüm: ( ) ( ) 0 dır.). 4) = 0

15 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI dır. Çükü her IN içi 0 olduğud ve her IN içi 0 eşitsizliği sğldığıd ve 0 olduğud sıkıştırm teoremide dolyı 0 elde edilir ( ) 5) ( ) 3 4 6,,, 6) 4 6,,, dır. itii hesplyıız. ( Yol Gösterme: 3 = 0 dır. ). itii hesplyıız. ( Yol Gösterme: (... ) ( ) ( ) ( ) ). 7) cos cos itii uluuz. (Yol Gösterme: 0 dır. ). 8) cos itii uluuz. (Yol Gösterme: Her IN içi cos 0 olduğud, Her IN içi 0, c cos, yzrsk c olur ve 0, c 0 dır, dolyısıyl sıkıştırm teoremide dolyı 0 elde edilir. ). cos 9) 0 ( ) = (0), (c )= dır. Çükü her IN içi, cos ve ( ) dersek cos 0 dir. IN içi c eşitsizliği sğlır ve = 0, c = 0 dır. Sıkıştırm teoremide dolyı 3

16 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI cos = 0 elde edilir. 0) si itii uluuz. (Yol Gösterme: Her IN içi si 0 olduğud, Her IN içi 0, c si, yzrsk c olur ve 0, c 0 dır, dolyısıyl sıkıştırm teoremide dolyı 0 elde edilir. ). si ) 0 ve dır. Çükü her IN içi ( ) =, (c ) =, ( ) = si = si dir. dersek, her IN içi c = 0 dır. Sıkıştırm teoremide dolyı, c si = 0 uluur. ) olduğuu gösteriiz. Çözüm. Her IN içi yzlım. Bu tktirde, olur. Eşitliği her iki yıı ici kuvveti lıırs, içi, 0,,, elde edilir. terimleri pozitif ve iom ktsyılrı d pozitif olduğud, lerle iom ktsyılrıı çrpımlrı pozitif olcktır. Dolyısıyl u terimleri üçücüsü dışıd eşitliği sğ trfıd diğerlerii trsk, ifde küçülür ve eşitsizliğii elde ederiz. ve urd olduğud, içi, uluruz. Burd d içi elde edilir. Şimdi herhgi ir 0 verilsi. 4

17 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI 0 lırsk, > 0 olduğud uluur.dolyısıyl = 0 elde edilmiş olur. ) Teorem.4 ü isptıı Teorem..4 ü kullrk ypıız. 3) Teorem.6 ı isptıı Teorem..5 i kullrk ypıız. 4) Teorem.7 ı isptıı Teorem..6 yı kullrk ypıız. 5

18 Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI 6

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak Ve Şeması ile lt Kümeleri Saymak Osma Ekiz Bu çalışmada verile bir kümei çeşitli özellikleri sağlaya alt küme veya alt kümlerii ve şeması yardımıyla saymaya çalışacağız. Temel presibimiz aradığımız alt

Detaylı

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili.

Detaylı

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere:

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere: 6. Ders BEKLENEN DEĞER Taım: X, bir rasgele değişke ve g : R R, B BR içi x : gx B BR özelliğie sahip bir foksiyo olmak üzere: i) X kesikli ve ii) X sürekli ve gx fx olduğuda, x EgX gxfx gx fxdx olduğuda,

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için HAHN-BANACH TEOREMİ VE SONUÇLARI G.F.Simmons 1963 tarihli Introduction to Topology and Modern Analysis adlı mükemmel kitabında soyut bir matematisel yapıyı anlamanın en iyi yollarından biri olarak o matematiksel

Detaylı

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez. BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım.

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

7 KONTROL SİSTEMLERİNİN ZAMAN TANIM BÖLGESİ ANALİZİ

7 KONTROL SİSTEMLERİNİN ZAMAN TANIM BÖLGESİ ANALİZİ 7 ONTOL SİSTEMLEİNİN ZAMAN TANIM BÖLGESİ ANALİZİ 7. Sürkli Sitlri Z Yıtı: Giriş Bir kotrol itid ğr çıkış işrtii giriş işrtii lirli koşullr ltıd tkip ti itiyor, giriş v çıkış işrtlri z fokiyou olrk krşılştırılır.

Detaylı

MERDİVENİN EN ÜST BASAMAĞINA KAÇ FARKLI YOLLA ÇIKILIR?

MERDİVENİN EN ÜST BASAMAĞINA KAÇ FARKLI YOLLA ÇIKILIR? MERDİVENİN EN ÜST BASAMAĞINA KAÇ FARKLI YOLLA ÇIKILIR? Amaç: n basamaklı bir merdivenin en üst basamağına her adımda 1, 2, 3, veya m basamak hareket ederek kaç farklı şekilde çıkılabileceğini bulmak. Giriş:

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı